Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


24.2.1922г.
1. Трите живота, ООК , София
1.2 Трите живота ( втори вариант )
Докато при първите два живота се прилага метода на различаването, на анализирането, при третия живот този метод е изключен – тук се прилага закона на Любовта – изпълнение на Божията воля.
Като срещнат тщеславен човек, който не е научил още закона на различаването, не може да анализира чувствата и мислите си, до него дохождат същества от духовния свят, които му показват начин, как да борави със силите на природата, да стане велик. За да различите Божественото от човешкото и от животинското, вие трябва да сте научили вече закона на различаването, да сте се справили със своите слабости. Различаването подразбира вътрешно виждане.
Следователно, като ученици, след закона на различаването, вие трябва да прилагате закона на вътрешното пресяване: да отделите потребното от непотребното, същественото от несъщественото.
25.2.1923г.
2. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
2.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Човек трябва да дойде до закона на различаването: да различава човешките чувства от Божествените.
13.5.1923г.
3. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Центърът на съвестта в човека, т.е. различаването на правото и кривото, се развива върху центъра на страха.
31.3.1926г.
4. Кръг и елипса, ООК , София
Като ученици, вие трябва да научите закона на различаването, да правите разлика кои състояния са ваши и кои не.
21.12.1927г.
5. Благото на човека, ООК , София
Какъвто предмет да изучава, той трябва да се ръководи от закона на различаването, да следи в себе си как се отразява даден предмет върху него.
3.3.1929г.
6. Даде плод,  НБ , София
Казвам: човек трябва да изучава закона на различаването, да различава доброто и злото в себе си, като две страни на своето естество, които нямат нищо общо със самия човек.
15.12.1929г.
7. Да ви даде,  НБ , София
Като изучава закона на различаването, човек ще познава тия неща в себе си.
4.6.1930г.
8. Точност, ООК , София
Като ученици, вие трябва да изучавате закона на различаването, да не се заблуждавате от външните форми.
1.8.1931г.
9. Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ , 7-те езера
Когато се говори за пречистване на съзнанието, човек трябва да е запознат със закона на различаването, да различава Божественото от човешкото.
1.4.1932г.
10. Значение на числата,  МОК , София
Изкуството на художника се състои в съчетаването на седемте цвята, в различаването на боите и в пермутациите с тях.
8.4.1932г.
11. Добрият поглед,  МОК , София
11.2 Добрият поглед ( втори вариант )
Или красивият поглед седи: В различаването.
5.5.1933г.
12. Стотният път,  МОК , София
Така вие дохождате до закона на различаването, да познавате коя постъпка или кое явление е разумно и кое – не.
8.12.1933г.
13. Същественото в живота,  МОК , София
Различаването е необходимо.
3.5.1936г.
14. Четирите качества, УС , София
14.2 Четирите качества ( втори вариант )
Време е вече да се откажат от обикновените работи и да започнат със закона на различаването.
23.8.1936г.
15. Проникване , СБ , София
При това, като се прониквате едни други, вие ще учите закона на различаването, да познавате, какви хора, какви същества са проникнали във вас.
21.10.1936г.
16. Изяснения, ООК , София
Кажете резюмето от миналата лекция. (Един брат каза основните мисли на миналата лекция.) Коя е съществената мисъл в резюмето? Различаването на усет, влечение, чувство и стремеж.
11.8.1937г.
17. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
Като ученици, вие трябва да изучавате закона на различаването, да знаете, кой ви говори.
24.7.1938г.
18. Азбука на разбирането, СБ , РБ , 7-те езера
Изобщо, човек трябва да дойде до закона на различаването, да отделя доброто от злото, човешкото от Божественото, греховното от онова, което не е грях.
31.8.1938г.
19. Кибритени клечки, ООК , София
В някои от вас различаването на добро и зло е слабо развито.
11.6.1943г.
20. Слаб и силен,  МОК , София
Как ще дадеш това, което не си приел? Първият процес ти не го знаеш и учиш само процеса на различаването.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.