Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1903г.
1. Своенравието, ИБ ,
Начало на Мъдростта е разбирането пътя Господен.
И ако си мъдър да разбираш тия неща, които ти се казват, блажен си, понеже от разбирането на нещата зависи твоето щастие – само те се пряко управляват от Духа на Бога.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Изобщо, основният принцип е Бог, обаче разбирането за Бога не е едно и също.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
От разбирането, прочее, много зависи — от нашето разбиране зависи всякой въпрос.
23.8.1914г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Самата картина на Пентограма говори (и който има разбирането, нека схваща): Христос иде, за да се прояви по-осезателно.
31.8.1914г.
5. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Самата картина на пентаграма говори и който има разбирането, нека схваща! Христос идва, за да се изяви по-осезателно.
2.5.1915г.
6. Многоценният бисер, НБ , София
Всяко нещо е постижимо, но се изисква време за разбирането му.
Туй, което може да измени вашия живот, то е разбирането на Божествения Закон и приложението му в живота.
17.7.1915г.
7. МОЛИТВА,  НБ , София
Но сега нека дойдем до разбирането на молитвата, защото пророците и Давид много добре са разбирали как трябва да се молят.
15.10.1916г.
8. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Това е една опитна философия, за разбирането на която са нужни години.
8.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Това е една опитна философия, за разбирането на която са нужни години.
22.10.1916г.
9. Да я не пия ли?,  НБ , София
До това време дръжте се за любовта според разбирането си.
31.12.1916г.
10. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Запитаха Христа: „Трябва ли да се дава данна Кесаря?" Той отговори категорично: „Отдайте!" В цялата глава Христос е вложил велики идеи, за разбирането на които трябва дълго време да се копае, както ботаникът и минералогът трябва дълго време да изследват едно растение или едно камъче, за да го изучат.
18.2.1917г.
11. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Разбирането ще трае само 24 часа, слѣдъ което настѫпва пакъ брожение, пакъ сте гладни пакъ неразбиране дохожда.
Разбирането между хората изисква правилни отношения, никога да не прѣстава законътъ на любовьта.
15.4.1917г.
12. Радвайте се, НБ , София
Едно от условията за придобиване на щастието е разбирането на любовта.
12.2 Радвайте се ( втори вариант )
Ще запитате: „Какъ е възможно да оставимъ кѫщитѣ си?“ Не, нима кухнитѣ и дюкянитѣ сѫ необходимо качество за щастието на човѣка? Кѫдѣ сѫ кухнитѣ на птицитѣ, кѫдѣ сѫ тѣхнитѣ дюкяни? Ние, съврѣменнитѣ хора на висшата култура, на европейската цивилизация, имаме девиза: „Безъ кухни не може, безъ дюкяни не може“, а азъ пиша отгорѣ: „И радость не може.“ Защото едно отъ основнитѣ качества на дома на мѫжетѣ и на женитѣ, на фамилиитѣ, това е връзката на разбирането, любовьта.
20.5.1917г.
13. Доброто съкровище,  НБ , София
Като изучава дълбокия смисъл на християнството, човек дохожда до разбирането, че истинското развитие се крие във вътрешното, духовно богатство на душата. След време и думата „природа" ще бъде заместена с друга, по-близка до разбирането на човека.
27.5.1917г.
14. Пребъдете,  НБ , София
В разбирането, като вътрешен процес, се крие известно движение.
7.7.1918г.
15. Трите положения,  НБ , София
Не схваща ли човек нещата в тяхната същина, непременно ще внесе личен елемент в разбирането си, а личният елемент е причина за всички спорове и недоразумения в Живота.
15.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Не схваща ли човѣкъ нѣщата въ тѣхната сѫщина, непремѣнно ще внесе личенъ елементъ въ разбирането си, а личниятъ елементъ е причина за всички спорове и недоразумения въ живота.
21.7.1918г.
16. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Щом разбирането е криво, то не е Божествено.
16.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Щомъ разбирането е криво, то не е Божествено.
25.8.1918г.
17. Скритият квас,  НБ , София
Как трябва да гледате на света: както рибата, птицата, млекопитаещото или човекът? Разбирането на рибата, на птицата, на млекопитаещото не е истинско.
17.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Какъ трѣбва да гледате на свѣта: както рибата, птицата, млѣкопитаещото или човѣкътъ? Разбирането на рибата, на птицата, на млѣкопитаещото не е истинско.
8.9.1918г.
18. Да го посрещнат,  НБ , София
Разбирането на нещата означава Знание.
18.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Разбирането на нѣщата означава знание.
15.9.1918г.
19. Не може да се укрие,  НБ , София
Има ли нещо лошо в това? Разликата между генерала и простия войник се заключава в познаването и разбирането на службата.
19.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Има ли нѣщо лошо въ това? Разликата между генерала и простия войникъ се заключава въ познаването и разбирането на службата.
27.10.1918г.
20. Двете заповеди,  НБ , София
Такова е разбирането на сегашните хора за живота и така живеят.
20.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Такова е разбирането на сегашнитѣ хора за живота и така живѣятъ.
12.1.1919г.
21. Великите условия на живота,  НБ , София
Наистина, животните нямат разбирането и културата на съвременните хора, но и те имат вътрешно чувство към Божествения ред и му се подчиняват.
2.3.1919г.
22. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Това, което ние разбираме под „истина“, коренно се различава от разбирането на обикновения човек.
11.5.1919г.
23. Светило на тялото,  НБ , София
В какво се състои разбирането на този закон? Когато човек проектира една мисъл по Божествен начин, тя вече твори у него.
22.6.1919г.
24. Малкият закон,  НБ , София
Според разбирането на тия закони, такъв е и нашият морал.
29.6.1919г.
25. Старият книжник,  НБ , София
Американците са напреднали в разбирането на тези закони.
20.8.1919г.
26. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Христос в една от Своите беседи е казал: „Ако Ме любите, ще опазите Моя закон.“ Разбирането има отношение към ума, а прилагането – към сърцето. Ако промените местата на тези две думи и поставите прилагането в ума, а разбирането в сърцето, с това изменяте реда на нещата, защото мислите могат да се развиват и растат само в ума, в мозъка, а прилагането и чувствата – само в сърцето.
В разбирането човек трябва да бъде бременен в ума си с една идея, на която да е готов да даде всички условия за развитие; с други думи, човек трябва да положи живота си за своите приятели, които са вътре, а не вън от него.
7.12.1919г.
27. Ще живее,  НБ , София
И те стрелят, започва се престрелка, в която пътникът пада убит. – Виновен ли е той, че плати с живота си? – Не е виновен, но разбойниците са гладни, искат да ядат. – Само с убийство ли може човек да се прехранва? – Много начини има за прехранване, но това се отнася до разбирането на човека.
8.1.1920г.
28. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Тогава разбирането ви за физичния свят ще бъде само в първото измерение.
28.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Тогава разбирането ви за физичния свят ще бъде само в първото измерение.
22.2.1920г.
29. Аз съм жив,  НБ , София
Каквото е разбирането на мравката за вашия свят, такова е и вашето разбиране за духовния свят.
29.2.1920г.
30. Що казва Духът,  НБ , София
Разбирането се познава по това, че носи обнова.
30.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Разбирането се отличава по това, че всякога носи обновление.
25.4.1920г.
31. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Знаете ли какъв нос е този, който е дълъг само 2 см? Вижте колко е голям носът у животните? Ще кажете: „Може и без нос.“ Човек, който започва да мисли за приятелство, носът му става по-голям и симетричен, защото приятелството е основано на закона на разбирането, познаването и мъдростта.
19.8.1920г.
32. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Трябва да се започне с разбиране на простите неща в живота – в разбирането и прилагането е цялата сила на живота.
13.3.1921г.
33. Новият човек,  НБ , София
Всеки човек, според разбирането си, е достоен за това, което му се дава.
20.3.1921г.
34. Фарисей и садукей,  НБ , София
От проявата на тия велики сили във вас зависи разбирането ви за духовния свят и връзката ви с него.
34.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Разбирането на духовния свѣтъ, съобщенията ни съ другия свѣтъ, зависи отъ това, какъ сѫ проявени въ насъ тѣзи двѣ велики сили.
3.4.1921г.
35. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Обаче, вметнатите думи „ако не ядете плътта на Сина Человеческаго и не пиете кръвта Му“ пречат за разбирането на тоя стих.
И тъй, разбирането или неразбирането на хората се дължи на начина, по който се хранят.
35.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Но вмѣтнатитѣ думи – „ако не ядете плътьта на Сина Человѣческаго и не пиете кръвьта Му“, прѣчатъ за разбирането на този стихъ.
25.5.1921г.
36. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Следователно, разбирането на човека за живота трябва да бъде такова, каквото е разбирането на здравия стомах за храната.
6.11.1921г.
37. Ненаписаните закони,  НБ , София
И тъй, Любовта изисква едно велико самопожертване, в разбирането на тия закони да знаете как трябва да се живее.
4.12.1921г.
38. Още по-блажени са,  НБ , София
А знаете ли в какво се състои той? – В разбирането на тия велики закони, които сега съществуват.
2.3.1922г.
39. Трите методи на природата, ООК , София
39.2 Методи на природата ( втори вариант )
Той внесе ново гледище в разбирането на живота.
2.6.1922г.
40. Изгрев и залез, ООК , София
40.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
От степента на развитието, до което е дошло човешкото съзнание, зависи разбирането на Любовта.
13.7.1922г.
41. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
Вие имайте пред вид, че в разбирането на тая история много мъчно може да се разбере една промяна, която става.
20.8.1922г.
42. Много плод принася, СБ , В.Търново
Казвате: „Сега ние сме атакувани.“ Казвам: чакай, сега ще турим картечницата, че ще им кажем, ще ги нашарим хубаво.“ А сега религиозните седят, молят се, това-онова, пеят, казват: „Картечници има.“ – Не е така, туй показва, че вие сте далече още от разбирането на Христовото учение.
11.10.1922г.
43. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Можете ли от схващането да отидете към разбирането? — Не, ще вървите последователно.
Запример разбирането, проумяването, схващането и долавянето са методи, чрез които можете да упражните влияние върху предната част на вашия мозък.
1.11.1922г.
44. Нагласяване на силите,  МОК , София
Ще приведа един пример, с който да обясня по-близо до разбирането ви какво означава кладенецът.
12.11.1922г.
45. Не знаете, що искате,  НБ , София
Де е лошото: в идеята за троеличието, или в разбирането на човека? Ако троеличието на Бога е свещено нещо, защо троеличието на човека да не е същото? Тази идея трябва да се изясни, да няма двояко значение.
26.11.1922г.
46. Лама савахтани,  НБ , София
Впрочем, това зависи от разбирането на човека. В разбирането има степени на градация.
3.12.1922г.
47. Дойде да послужи,  НБ , София
Разбирането има отношение към прилагането.
17.12.1922г.
48. Добрата земя,  НБ , София
В какво седи разбирането на живота? Как мислите: малкото дете, като глътне първото мляко от майчините гърди, не разбира ли, какво нещо е яденето? Ако то каже: Сега аз не разбирам, какво нещо е яденето, но като стана голям и ям хубаво сготвено ядене, тогава ще го разбера, по-добре, вярно ли е това? Не, още с първата глътка на млякото, детето е разбрало що е яденето.
11.2.1923г.
49. Съмнение и воля, ООК , София
У всинца ви трябва да се роди простота в разбирането, да се вдетините, като деца трябва да станете; ако вие не се върнете в положението на деца, да се учите, вие няма да бъдете в състояние да възприемете Великата Божествена наука.
18.2.1923г.
50. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Всичкитѣ тѣхни идеи могатъ да се приложатъ само възъ основа на разбирането на Христовото учение.
18.4.1923г.
51. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
Какво значи да контролирате една мисъл? Да контролирате една мисъл, това значи да проследите направлението, посоката й — отде иде и къде отива, и според разбирането ви или да й дадете път, или да я трансформирате, или да спрете движението й.
29.4.1923г.
52. Живот вечен, НБ , София
Приятно ли е на младия, който се е радвал на живота, играл, веселил се, да забележи един ден, че краката му треперят и силите го напущат? Няма ли да мисли той за младините си? Защо не може вече той да гледа на живота с очите на детето или на младия? – Има причини за това. – Де се крият те? – Във възпитанието и разбирането на хората. И на Христа се зададе този важен въпрос: „Що да сторя, за да наследя живот вечен?“ Сега ще ви занимая с един важен въпрос, за разбирането на който ще си послужа с няколко примера.
12.7.1923г.
53. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Едно от съществените качества на ученика, това е разбирането. В разбирането има три степени – три фази.
Тия са елементите, необходими за разбирането.
15.7.1923г.
54. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Познаването има отношение към разбирането.
В разбирането на нещата има две страни: външна и вътрешна.
23.9.1923г.
55. Съблазните,  НБ , София
Туй е до разбирането.
31.10.1923г.
56. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
И тъй, някой път може да се родят дисонанси, а някой път може да се роди хармония – зависи от разбирането на човека.
11.11.1923г.
57. Превръщане на цветовете,  МОК , София
В разбирането и прилагането на тия велики добродетели е силата на вашата душа.
25.11.1923г.
58. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Да, във виждането и разбирането на нещата има известни съотношения.
23.3.1924г.
59. Брат ти си дойде,  НБ , София
Следователно, разбирането на великите процеси в природата зависи от вътрешното разбиране на живота.
9.4.1924г.
60. Тъчете мислите си!, ООК , София
Тия закони трябва да се разбират, а при разбирането има и методи за приложение.
4.5.1924г.
61. Каквото попросите,  НБ , София
Те трябва да функционират не по правилата на държавата или църквата, по каноните на някоя религия, не по разбирането на философа, проповедника или учения, но по онези вътрешни закони и правила, написани в самия човек.
11.5.1924г.
62. Напразно ме почитат,  НБ , София
Разбирането, интелигентността на човека са сили, а степента на една сила зависи от материала, от горивото, които й дават подтик и направление.
1.6.1924г.
63. И валя дъждът,  НБ , София
В разбирането на живота е величието на човешкия ум и на човешкото сърце.
6.7.1924г.
64. Да възлюбиш, МС , София
Казвам: Устата на неразумната пещ е отправена в различни посоки, според желанието и разбирането на хората.
12.11.1924г.
65. Забравените неща, ООК , София
Тази мисъл е толкова отвлечена, че за разбирането Ă трябва светлина в душата ви.
14.12.1924г.
66. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Щомъ нѣма любовь, разбирането е криво; щомъ има любовь, разбирането е право.
66.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Щом няма любов, разбирането е криво; щом има любов, разбирането е право.
28.12.1924г.
67. Които гладуватъ, НБ , София
Питамъ: сега разбрахте ли всичко това? Въ разбирането трѣбва да има вѫтрѣшни отношения.
67.2 Които гладуват ( втори вариант )
Питам: Сега разбрахте ли всичко това? В разбирането трябва да има вътрешни отношения.
11.1.1925г.
68. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Тамъ, дѣто сѫществува обектъ, какъвто и да е, въ каквото направление и да е, той спъва човѣка въ разбирането на онази велика Истина, която носи свобода за неговата душа.
68.2 Тесният път ( втори вариант )
Там, дето съществува обект, какъвто и да е, в каквото направление и да е, той спъва човека в разбирането на онази велика Истина, която носи свобода за неговата душа.
1.3.1925г.
69. Честността,  МОК , София
Аз искам да зная какво е разбирането на вас, младите, за честността? Честността изисква човек да бъде честен спрямо себе си.
12.4.1925г.
70. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Казва Писанието: „Той ще ви кръсти съ Духъ Свѣтъ.“ Под думата „святъ“ се разбира онзи разуменъ духъ въ човѣка, който ще го опѫти въ разбирането на вѫтрѣшния дълбокъ смисълъ на живота.
70.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Казва Писанието: „Той ще ви кръсти с Дух Свят.“ Под думата „свят“ се разбира онзи разумен дух в човека, който ще го упъти в разбирането на вътрешния дълбок смисъл на живота.
14.6.1925г.
71. Истинната лоза,  НБ , София
Сега, ще се повърнемъ къмъ тритѣ състояния на човѣка въ разбирането на тия два закона отъ него.
71.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Сега, ще се повърнем към трите състояния на човека в разбирането на тия два закона от него.
26.8.1925г.
72. Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ , В.Търново
Питамъ: ако можешъ на неприятелитѣ да дадешъ всичко, защо на приятелитѣ си да не можешъ да дадешъ нищо? Туй е до разбирането на нѣщата.
72.2 Чистота и святост ( втори вариант )
Питам: ако можеш на неприятелите да дадеш всичко, защо на приятелите си да не можеш да дадеш нищо? Туй е до разбирането на нещата.
6.12.1925г.
73. Видя го Исус,  НБ , София
Ако се зададе въпроса, какъв е смисълът на разбирането, или смисъла на живота, какво ще отговорите? Един предмет, или една вещ, или един въпрос може да разглеждаме от разни гледища, но всичките отговори нямат еднакво отношение към въпроса.
27.1.1926г.
74. Външни влияния, ООК , София
Това зависи от разбирането и умението на човека да използува енергиите на природата.
4.4.1926г.
75. Групиране на сили,  МОК , София
В какво се заключава истинското знание? – В познаването и разбирането на първичните образи, с които Природата си служи.
19.5.1926г.
76. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Това съзнаване е подобно на разбирането, което човек е придобил от прочитането на някоя научна книга.
30.5.1926г.
77. Което дава живот,  НБ , София
Това се отнася само до степента на разбирането.
Всеки според разбирането си.
22.9.1926г.
78. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Тази година трябва да започнете с разбирането, да имате дълбоко разбиране за истината.
10.10.1926г.
79. Затова се родих,  НБ , София
И всички противоречия в съвременния живот, както и всички скърби и страдания, радости и веселия, произтичат от разбирането или от неразбирането на тия две направления в съзнанието на човека.
17.11.1926г.
80. Устои на съзнанието, ООК , София
Това е дълбока философия, за разбирането на която се изисква голямо умствено напрежение.
21.11.1926г.
81. Освобождаване,  МОК , София
Речете ли много да обяснявате една работа, вместо да помогнете за разбирането й, вие внасяте повече спънки.
12.12.1926г.
82. Глас в пустинята,  НБ , София
Какво струват милиардите на някой човек, чийто стомах, дробове са празни? Какво ще го ползва храната, която той дава на стомаха си? Най-после, какво ще му струва знанието, което той има, ако мозъкът му е болен? Или, какво ще го ползва знанието, което има за живота и разбирането, кой живот е добър и кой лош, ако не може да го приложи в своя личен живот? Под добър, Божествен живот, разбирам този, при който всяка дума, всяко чувство и всяка мисъл е на мястото си и от тях мога да се ползвам не само аз, но и всички около мене.
19.12.1926г.
83. Те свидетелстват,  НБ , София
По същество съвършенството е непостижимо, но разбирането му е постижимо.
28.12.1926г.
84. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Значи смисълът не е в знанието на нещата, но в разбирането им.
2.1.1927г.
85. Малката мисия,  МОК , София
Запример, мислите, които е предал от разговорите и беседите на Христа в Евангелието, говорят за разбирането, което той имал.
13.2.1927г.
86. Светото място,  МОК , София
86.2 Святото място ( втори вариант )
Всичко, което може да улесни вашия възглед по въпроса и разбирането ви, и да разшири вашето сърце, то е все от Божествен произход, откъдето и да е то.
16.2.1927г.
87. Великата задача на човека, ООК , София
Ако някой човек отиде в село и поговори повечко, веднага казват за него: Какво се разкрякал този толкова много? Или ще кажат: Брей, че обича да лъже този човек! Такова е разбирането на българите за всеки, който обича много да говори.
22.3.1927г.
88. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Близостта седи в разбирането.
20.4.1927г.
89. Посоки и възможности, ООК , София
Питам: Кой закон регулира тия състояния? Коя е причината, че едно преживяване започва с приятност и свършва с неприятност, а друго започва с неприятност и свършва с приятност? Същите смени в състоянията се забелязват и в разбирането.
Питам: Как е възможно да разбира човек нещата и да се излъже? Това показва, че и при разбирането, и при неразбирането човек прави грешки.
22.5.1927г.
90. Що искате,  НБ , София
Всичко ще бъде съобразно разбирането на злото.
29.5.1927г.
91. Хармонични положения,  МОК , София
91.2 Хармонични положения ( втори вариант )
Като духа в сегашната култура живее – разбирането, вътрешното разбиране, психически; кабалистично разбиране.
22.6.1927г.
92. Отличителни черти, ООК , София
Обаче, за разбирането на този път, на тази истина и на този живот, необходими са знания.
Разбирането е вътрешно.
20.7.1927г.
93. Работа на природата, ООК , София
Знанието, разбирането на нещата изключва всякаква критика.
19.8.1927г.
94. Пътят на ученика, СБ , София
Той ще изпрати и едните, и другите грънци на пазар, но според разбирането си, хубавите грънци ще определи за по-горно употребление, а по-лошите – за по-долно употребление.
Такова е разбирането му! Злото не е в това, че този човек иска повече, но в неправилното разпределение на получените блага.
20.8.1927г.
95. Братя в единомислие, СБ , София
Този живот включва разбирането на четирите живота.
24.8.1927г.
96. Явно говорих, СБ , София
Такова беше разбирането на еврейското общество, такова беше разбирането на многоучените им равини, професори, хора, които се занимаваха с кабалата.
4.9.1927г.
97. Божествената мисъл,  МОК , София
Сега, като на млади, ви казвам: Работете върху съзнанието си, да измените коренно живота си и разбирането си за него.
18.9.1927г.
98. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Разбирането на Писанието зависи от правилността на тази линия.
11.12.1927г.
99. За приятелите си,  НБ , София
На същото основание казваме и за Любовта, че тя не е нищо друго, освен Божествена симфония, за разбирането на която се изисква само тънко музикално ухо да слуша и да възприема, Любовта не се нуждае от обяснения.
14.12.1927г.
100. Време и вечност, ООК , София
Толстой дава един разказ, в който представя разбирането на съвременните хора за християнството.
1.1.1928г.
101. В образ Божи,  НБ , София
Въпросът за кръговото организиране на идеите е философски и изисква съответен ум за разбирането му.
26.2.1928г.
102. Дванадесетте племена,  НБ , София
Такова е разбирането на ония хора, които мечтаят само за богатство.
23.5.1928г.
103. Плащане и прощаване, ООК , София
Псалмопевецът казва: „Не обичам ли тези, които Ти обичаш? И не мразя ли тези, които Ти мразиш?“ От този стих виждаме какво е било разбирането на Псалмопевеца за Любовта.
27.5.1928г.
104. Бог е Дух,  НБ , София
То било един голям, хубав скъпоценен камък. „Това ли трябваше да намеря? Не можа ли да ми се падне някое хубаво зрънце, че да го дам на една от своите любимки?" Ако този петел имаше разбирането и разумността на човека, той би продал този камък и би купил с парите храна за хиляди кокошки и петли като него.
6.6.1928г.
105. Божествена светлина, ООК , София
Какъв смисъл има разбирането на бащата, че трябва да се живее, ако той сам за себе си говори, че трябва да замине? Човек трябва да бъде последователен в това, което говори.
10.6.1928г.
106. Кога ражда,  НБ , София
Молитвата е само един акт в разбирането.
20.6.1928г.
107. Задна стража, ООК , София
Създаването на жената е философски въпрос, за разбирането на който се искат знания.
31.8.1928г.
108. Гордост и ревност,  МОК , София
Като видят, че има нещо красиво, което не могат да постигнат, те започват да се страхуват от своята мисъл, гордостта ги плаши и постепенно изправят разбирането си.
12.9.1928г.
109. Много знания, ООК , София
Разбирането се основава на опити.
16.1.1929г.
110. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Това показва, че в разбирането му и в приложението на нещата има нещо криво, нещо неестествено.
10.3.1929г.
111. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
В какво седи мъчнотията на разбирането? Как ще обичате човека, който ви е ограбил, който е изгорил къщата ви и направил ред още пакости? От Божествено гледище, този човек ви е направил голямо добро: той изгорил старата ви къща, за да направи нова.
С разбирането на Бога се разбира и цялата вселена.
13.3.1929г.
112. Правилни изводи, ООК , София
Разбирането на живота не е еднократен процес, както и намирането на Бога не подразбира още познаването Му.
20.3.1929г.
113. Непреривно движение, ООК , София
113.2 Непреривно движение ( втори вариант )
Затова ние се стремим към разбирането на този велик закон да приведем числата в геометрическа форма, геометрическите форми да приведем в органически и органическите да приведем в психологически, докато това проникне в нашето съзнание.
24.3.1929г.
114. Сам Отец, НБ , София
Когато някой казва, че разбира числата, разбира аритметика, трябва да имате пред вид, че съществуват степени в разбирането.
5.4.1929г.
115. Азбуката на природата,  МОК , София
На човека е дадено правото да осолява нещата според вкуса и разбирането си.
1.5.1929г.
116. Пътят на слабия и на силния, ООК , София
116.2 Двата свещени пътя ( втори вариант )
Ще пристъпите към въпросите, които носят условие за живота, за разбирането на живота.
Ти, като пееш, ще имаш една особеност и в гласа, и в разбирането, и в тона, все ще приложиш нещо от себе си.
10.5.1929г.
117. Добрата дума,  МОК , София
Всяко нещо може да бъде илюзия, но може да бъде и реалност – зависи от разбирането на човека.
22.5.1929г.
118. Битие и откровение, ООК , София
Домогне ли се до разбирането на този живот, човек се изпълва с велика благодарност към Бога.
7.7.1929г.
119. Първите стъпки, МС , София
Разбирането, като последователен, продължителен процес, не подразбира още приложение. Разбирането означава първата стъпка. Разбирането е първоначален подтик, импулс, събуждане на съзнанието.
След разбирането иде приложението.
Защото във вечността всяка стъпка е нова стъпка към разбирането.
119.2 Ден без възли ( втори вариант )
Разбирането не значи приложение, но който не вземе първата стъпка, нито една друга стъпка не може да вземе. Разбирането е събуждане на съзнанието. При разбирането ще вземем една стъпка и от тази стъпка се решава цялата насока на живота.
В момента когато се съединиш с божественото съзнание, настава вечният живот, настава и познанието, и разбирането.
При всяка твоя нова стъпка имаш една нова фаза в разбирането на Бога.
21.7.1929г.
120. Илия вече дойде,  НБ , София
В какво седи възприемането, разбирането и прилагането на житното зърно? Като вземете житното зърно в ръката си, това е равносилно на възприемането.
4.8.1929г.
121. Който слуша моите думи,  НБ , София
Какво представя разбирането? Какво се иска от човека, за да има правилни разбирания? Правилни разбирания има само онзи човек, който слуша Словото и Го прилага.
30.8.1929г.
122. Служене, почит и обич, МОК , София
122.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Лошото е само в разбирането.
11.9.1929г.
123. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Колко е дълбок един въпрос, това зависи от разбирането на човека.
22.9.1929г.
124. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Същите три положения, три момента ние виждаме и в процеса на разбирането. Значи, настоящият момент в разбирането, в даването, в ученето, в яденето и в ред още процеси е най-важен.
25.9.1929г.
125. Разумни методи, ООК , София
Еволюцията е за биволите, развитието — за треновете, а разбирането — за светлината.
27.10.1929г.
126. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
126.2 Блажени са очите и ушите ( втори вариант )
И ако съвременните хора могат да проявят любовта като велика, мощна сила на съзнателния живот или като причина за произвеждане на сегашния живот, или преустройването на сегашния живот, или пресъздаването на сегашните закони, защото сегашните закони са създадени според разбирането на любовта.
22.11.1929г.
127. Природни гами,  МОК , София
От разбирането и от степента на неговото развитие зависи преодоляването на това препятствие.
29.11.1929г.
128. Природна философия,  МОК , София
Наистина, работите на човека не могат да се наредят с разбирането, което той има за живота.
1.12.1929г.
129. Пасха Господня,  НБ , София
129.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Това е до разбирането.
Казвам, ние трябва да дойдем до разбирането в живота.
6.12.1929г.
130. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
130.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
Новият начин ни е връзка с миналото, но той има един плюс в разбирането.
15.12.1929г.
131. Да ви даде,  НБ , София
131.2 Да ви даде ( втори вариант )
И тъй, Божествената наука, или религията, или окултната наука, или поезията, или философията, всичко това са методи и средства, с които можем да разберем живота, понеже от разбирането на живота ще зависи дали и всички методи ще ни бъдат достъпни.
15.1.1930г.
132. Светли и тъмни действия, ООК , София
132.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Разбирането на човека зависи от неговия живот. Щом се намаляват страданията, то е един признак, че разбирането се е увеличило.
Ако вие вървите по линията на разбирането на баща ви, вие ще имате, както баща ви има. Ако вие не вървите по разбирането на баща ви, вие няма да имате, както баща ви, вие ще загубите всичко, което има.
Разбирането на човека зависи от неговия живот. Щом се намаляват страданията, то е един признак, че разбирането се е увеличило.
Ако вие вървите по линията на разбирането на баща ви, вие ще имате, както баща ви има. Ако вие не вървите по разбирането на баща ви, вие няма да имате, както баща ви [има], вие ще загубите всичко, което има.
17.1.1930г.
133. Самосветеща лампа,  МОК , София
Така ли е всъщност? Зависи от разбирането на хората.
19.1.1930г.
134. Две лепти,  НБ , София
134.2 Две лепти ( втори вариант )
Това най-първо зависи от разбирането на хората.
26.1.1930г.
135. Богове сте,  НБ , София
135.2 Богове сте ( втори вариант )
До разбирането е това.
Такова е разбирането на един свят, на един разумен човек, който разбира нещата.
29.1.1930г.
136. Махалото, ООК , София
136.2 Махалото ( втори вариант )
То е в разбирането вътре, ако ти можеш да разбереш.
Право е, то е според разбирането, не е лошо.
9.2.1930г.
137. Побеждавайте злото,  НБ , София
Понятието му за Бога, за Христа, за светлите и добри същества станали по-близки до разбирането му.
19.2.1930г.
138. Новото в живота, ООК , София
138.2 Новото в живота ( втори вариант )
Не е до разбирането на нещата.
21.2.1930г.
139. Разумност и доброта,  МОК , София
С коя от трите торби ще се нагърбите? Това зависи от разбирането.
139.2 Разумност, доброта и здраве ( втори вариант )
Зависи от разбирането, което ще вложите в ценността.
28.2.1930г.
140. Закони на доброто,  МОК , София
От разбирането на човек зависи, кои неща са смислени и кои безсмислени.
12.3.1930г.
141. Идейната обич, ООК , София
141.2 Идейната обич ( втори вариант )
Разбирането трябва да има отзвук на онова, което ние имаме.
4.4.1930г.
142. Огъната плоскост,  МОК , София
142.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Аз сега изяснявам какво е разбирането.
11.4.1930г.
143. Хармоничен избор,  МОК , София
И разбирането не може да се изяви без воля.
143.2 Първата задача ( втори вариант )
Сега в дадения случай кое е по-силното - волята и разбирането или самият ум? Защото, най-първо, за да прояви човек воля, той трябва да е намислил нещо и да го почувства, и тогава, ако това, което е намислил и почувствал, е право, той има право да го направи, защото умът е по-силен. Но и умът без воля и без разбирането, това са два органа, без които той не може да се прояви. А в разбирането ти трябва да знаеш закона да наместваш мислите си и как да разместваш мислите си.
20.4.1930г.
144. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Следователно, докато живеете с разбирането на материалиста, вие признавате парата за божество.
23.4.1930г.
145. Доброто оръжие, ООК , София
145.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Едно дете ще държи баща си за пръстите, казва: „Татко, искам да те държа.“ В разбирането има една идея.
25.4.1930г.
146. Светлина и знание,  МОК , София
146.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Тогава де седи вашата похвала? Да отстъпите ли, или да вървите напред? Разбирането е това.
Някои хора седят още при разбирането на попове и владици, те са неща отживели.
7.5.1930г.
147. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Разбирането на разумната природа не е такова.
147.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
В разбирането на песента.
Когато дойдем до разбирането, не е мъчна работа.
Разбирането на Бога то е едно отношение на душата към Бога.
14.5.1930г.
148. Добрият ден, ООК , София
148.2 Добрият ден ( втори вариант )
По делата, по разбирането на талантливите хора не ходи.
16.5.1930г.
149. Линията на живота,  МОК , София
149.2 Правата линия на живота ( втори вариант )
Запример, вземете сега разбирането - ти мислиш, че след като тe е ударил той, това е нарушение на някакво достойнство.
21.5.1930г.
150. Стойност на нещата , ООК , София
150.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Не считайте, че разбирането ще донесе мир на душата. Разбирането някой път може съвсем да те разстрои.
23.5.1930г.
151. Музика и работа,  МОК , София
151.2 Музика и работа ( втори вариант )
Та и в разбирането на знанието пак същите отношения съществуват.
28.5.1930г.
152. Правилно разбиране, ООК , София
От разбирането на тия фази зависи разбирането проявите на Бога.
11.6.1930г.
153. Двата принципа, ООК , София
153.2 Двата принципа ( втори вариант )
Бащата какво ще прояви? Какво проявява дъщерята с прегръщането? Сега ще пренесете разбирането.
25.6.1930г.
154. Закон и принцип, ООК , София
154.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Изпитът е мярка да покажем, доде е достигнал човек до разбирането на Божията любов.
2.7.1930г.
155. Морални правила, ООК , София
155.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Щом двама души се разбират, няма по-хубаво нещо от разбирането.
10.8.1930г.
156. Наближило е Царството Божие, СБ , 7-те езера
Та рекох, ние сме дошли до онзи предел на разбирането на живота, в който се намирал един от знатните мъже на Египет, който минавал своето посвещение при Хермес Трисмегист, като минавал през един голям изпит, прекарали го да премине през пирамидата.
13.8.1930г.
157. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
157.2 Начало и край ( втори вариант )
И в разбирането на нещата е същото.
19.8.1930г.
158. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Аз опитвам черешите и казвам: „Слушай, приятелю, аз съм специалист в разбирането на плодовете.
26.8.1930г.
159. Божият глас, ООК , София
159.2 Божият глас ( втори вариант )
Разбирането е един процес, просветление.
Това е да определи разбирането.
12.9.1930г.
160. Светът на правата линия,  МОК , София
160.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
В разбирането закона на правите линии ти не можеш да бъдеш нещастен.
14.9.1930г.
161. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Христос говорил на учениците си на език, за разбирането на който се искало просветен ум.
26.9.1930г.
162. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
162.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Мъчнотията не седи в разбирането.
2.11.1930г.
163. Да се благовествува,  НБ , София
Разбирането на живота не е нещо установено, то е прогресивен акт.
Също е и в разбирането.
9.11.1930г.
164. Божествени състояния,  УС , София
Това зависи от разбирането на хората.
16.11.1930г.
165. Ще ме видите,  НБ , София
Разбирането не се отнася за бъдещето, но за което ви говоря сега.
Такова е разбирането на повечето хора.
12.12.1930г.
166. Две реалности,  МОК , София
В разбирането е всичко; в него се крие доброто, което предава смисъл и съдържание на нещата.
166.2 Отвън и отвътре. Светлината и мисълта ( втори вариант )
Който разбира! Защото в разбирането е всичко.
19.12.1930г.
167. Езикът на природата,  МОК , София
167.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Който би казал, че има противоречие, това седи в разбирането.
2.1.1931г.
168. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
168.2 Съединителните нишки на живота ( втори вариант )
Кой е най-правият път за разбирането, кой е истинският начин? При сегашните условия хората могат да се запознаят и да се разберат само по пътя на Любовта.
9.1.1931г.
169. Четирите положения,  МОК , София
169.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
Щом не можеш да дадеш всичките жертви, разбирането ти не съответствува на жертвите, които можеш да дадеш.
23.1.1931г.
170. Разумното слово, МОК , София
Това значи: Достатъчно е да следва движението на природата, без да прави опити да спира нейното движение и да го нагажда според разбирането си.
1.3.1931г.
171. Първичната храна,  УС , София
Досега бяхте блажени, понеже мислехте, че ме разбирате. – „Как ще дойдем до разбирането?“ – Чрез Любовта.
4.3.1931г.
172. Послушание, ООК , София
Какво ще кажете за разбирането на някой човек, който от една лоша дума изгубва своя вътрешен мир и любовта си към Бога? Какво е неговото разбиране? Трябва ли една дума да наруши правилното течение на силите в неговия организъм?
6.3.1931г.
173. Ханизе,  МОК , София
173.2 Ханизе ( втори вариант )
Образува се една връзка, ти не можеш да определиш каква е връзката, но тази връзка е, която ви държи разговора и разбирането.
20.3.1931г.
174. Действия на силите, МОК , София
174.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Това е лека на разбирането, на формите и на силите в живата природа и на тяхното приложение.
10.6.1931г.
175. Свобода на съзнанието, ООК , София
Като изучава Любовта, човек идва до разбирането, че в Любовта има сливане и преливане на души, а не събиране и разединяване.
26.6.1931г.
176. Красивите линии,  МОК , София
Щастието зависи от разбирането на човека.
19.7.1931г.
177. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
По същия начин и всяко камъче, всяко дърво или извор в картините на живата природа са поставени на местата си, според разбирането на художника или декоратора.
31.7.1931г.
178. Чистене на съзнанието, СБ , РБ , 7-те езера
В разбирането на нещата седи различието между вашите и чуждите работи.
Това показва, че разбирането ви е малко.
5.8.1931г.
179. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
Разбирането ще дойде отгоре, както и благословението.
21.8.1931г.
180. Отиване и връщане, СБ , София
Аз изнасям тия неща с цел да размишлявате, да схващате същината на идеите; има идеи, разбирането на които е така необходимо, както водата е необходима за жадния пътник.
30.9.1931г.
181. Събуждане, ООК , София
181.2 Събуди се ( втори вариант )
Дотогава, докато той мяза на един ангел и носи техния ум, и има тяхното разбиране, има разбирането на светиите, и може да стане гражданин на онзи свят.
7.10.1931г.
182. Оставената торба, ООК , София
Като развивате темата, ще се стремите да внесете нещо ново в разбирането си, а не както са разбирали хората преди вас. От вас се иска още по-ново разбиране, да се приближавате до разбирането на Христа за Бога.
9.10.1931г.
183. Опитност и знание,  МОК , София
Истинското щастие се крие в разбирането на живота, тъй както Бог го е наредил: в разбирането и съгласуването със законите на живота.
183.2 Десетях възпитани деца ( втори вариант )
ЩАСТИЕТО СЕДИ В РАЗБИРАНЕТО НА ЖИВОТА, ТЪЙ КАКТО БОГ ГО Е ОПРАВИЛ, ДА РАЗБИРАШ ЗАКОНИТЕ, КОИТО РЕГУЛИРАТ ЖИВОТА, ДА ДОЙДЕШ В ТАКТ С ТЯХ.
14.10.1931г.
184. Проводници на любовта, ООК , София
Това зависи от разбирането му.
184.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
Но свършването, това е въпрос на разбирането.
28.10.1931г.
185. Предназначението на носа, ООК , София
185.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Такова трябва да бъде съзнанието на човека, разбирането му.
8.11.1931г.
186. Син человечески отхожда,  НБ , София
Това е до разбирането на великия закон.
11.11.1931г.
187. Двоен дял, ООК , София
Колкото и да се говори на хората за доброто и за злото, в края на краищата, те представляват отвлечени понятия, за разбирането на които са нужни векове.
13.11.1931г.
188. Първият предвестник,  МОК , София
188.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Следователно, не е за разбирането на човека, да каже, гладен ли ще бъде? Ще вземеш и ще ядеш от плода на дървото на живота.
Та в разбирането на числата, ако тебе първоначално учителят ти е турил 3 или представи си, че учителят най-първо те здрависа с единица.
15.11.1931г.
189. Няма да угаси,  НБ , София
Всичко знаеш в дадения случай, но понеже Истината е вечна, безбройни са моментите на докосването до нея, царството на разбирането й е безконечно.
Аз наричам човек този, у когото тези три Божествени добродетели съществуват: разбирането на Любовта във всички области на живота, разбирането на Мъдростта и Знанието във всички области на живота и разбирането на Свободата.
13.12.1931г.
190. Пред всичкия народ,  НБ , София
Лошото е, ако ти нямаш характер, ако не си облечен с онази светла дреха на добродетелта, на доброто, ако ти не си облечен с дрехата на любовта, ако не си облечен с дрехата на мъдростта, на разбирането, на онова, разумното разбиране, ако погледът ти не е жив, ако в него няма разумност.
От разбирането на водата, която възприемате, от нейните елементи зависи здравословното състояние на вашето тяло.
Цял един преврат ще стане в съзнанието, в разбирането на хората, в разбирането на жените, в разбирането на мъжете.
Разбирането на себе си не е разбирането на своя личен живот.
18.12.1931г.
191. Стимул и любов,  МОК , София
В разбирането на сегашните хора има известно препятствие, поради което те са отбили правилното течение на живота.
23.12.1931г.
192. Сила, живот и здраве, ООК , София
Разумният свят работи върху разбирането на човека, да превърне всичко на добро.
17.1.1932г.
193. Освободени,  НБ , София
Вторият ден, това е разбирането.
Това е разбирането.
20.1.1932г.
194. Раждане и растене, ООК , София
Детското разбиране е едно, а разбирането на големия човек е друго.
194.2 Раждане и растене ( втори вариант )
Разбирането ви на живота тогава беше едно, а сега е друго.
31.1.1932г.
195. Проява на живата светлина,  НБ , София
Те нямат единство в разбирането си за Бога.
3.2.1932г.
196. Лица на реалността, ООК , София
Хората се произнасят за него – всеки според разбирането си.
7.2.1932г.
197. Тези малките,  НБ , София
Така също ученият и невежият, и двамата се отличават в разбирането на своето щастие.
10.2.1932г.
198. Любовта на безсмъртието, ООК , София
В разбирането на тия хора има нещо объркано, изопачено, както са изопачени някои думи.
Казвам: Грехът се крие в разбирането, а не в постъпките.
198.2 Любов на безсмъртието ( втори вариант )
Та искам да бъдете свободни в разбирането.
Не е грехът в лачените обуща, а в разбирането.
Животът е в разбирането.
14.2.1932г.
199. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Раждането има смисъл само с разбирането на ония отношения, които съществуват между човешката душа и най-великото.
19.2.1932г.
200. Фактори в природата,  МОК , София
200.2 Фактори на храносмилането ( втори вариант )
Не че сили нямат, имат, но в разбирането, всички нямат еднакви разбирания, всички същества, които живеят на земята, не работеха еднакво и вследствие на това има един отрицателен процес или казано в научна форма, смяната на процесите не става правилно.
4.3.1932г.
201. Движения в природата,  МОК , София
Разбирането на сегашните хора за природата е крайно ограничено, затова те гледат на известни задачи като на непостижими.
6.3.1932г.
202. В последното време,  НБ , София
Казвам: Външното знание трябва да служи като едно възпитателно средство за разбирането на вътрешния живот, за възможностите, които се крият във всеки едного от вас, да имате известно постижение.
16.3.1932г.
203. Начало на Мъдростта, ООК , София
Каквото е разбирането на човека за правата и крива линия, такива са и неговите движения и постъпки.
1.4.1932г.
204. Значение на числата,  МОК , София
204.2 Значение на числата ( втори вариант )
Човек чрез разбирането на тези числа ще бъде господар.
6.4.1932г.
205. Входни врати, ООК , София
Това се отнася до разбирането на човека.
Детските рисунки не могат да бъдат авторитетни и меродавни за разбирането на големия художник.
205.2 Входни врати ( втори вариант )
Та казвам, това е разбирането според новата мисъл.
22.4.1932г.
206. Живот, мисъл и воля,  МОК , София
Чрез страданията хората са дошли вече до разбирането на Божествения език.
206.2 Живот, мисъл, воля ( втори вариант )
Но разбирането на двамата студенти е различно. Външната бележка е еднаква, но разбирането на единия и другия се различава съвсем.
8.5.1932г.
207. Обич и знание,  УС , София
Това значи: ако не можете да трансформирате вашите отрицателни мисли и чувства в положителни, какво е разбирането ви? Всяка мисъл и чувство, от какъвто характер и да са, имат външен обект.
18.5.1932г.
208. Закон за частите и за цялото, ООК , София
208.2 Законът на частите и законът на цялото ( втори вариант )
И тогава какво трябва да бъде разбирането ви? При това разбиране, което имате, какво трябва да бъде следното ви разбиране.
22.5.1932г.
209. Ако всичкия свят спечели,  НБ , София
Стомахът, това е разбирането на Божията Любов.
29.5.1932г.
210. Постоянна благодарност,  УС , София
Така е за учените хора, а за простите Той е тук или там, според разбирането им.
15.6.1932г.
211. Философия и наука, ООК , София
Според разбирането на съвременните хора, на голия човек се гледа като на изостанал в развитието си.
17.6.1932г.
212. Погледът на Бога,  МОК , София
Мнозина имат разбирането на царската дъщеря.
212.2 Погледът на Бога ( втори вариант )
Някои от вас имате разбирането на царската дъщеря.
24.6.1932г.
213. Разумен център,  МОК , София
213.2 Разумен център ( втори вариант )
В новия начин разбирането на сегашния социален живот, в който трябва да живеете, да проучавате законите, които действуват във вашето съзнание.
26.6.1932г.
214. Добрата воля Божия,  УС , София
И на вас казвам: Ако и вие дойдете до разбирането на Муди, като отидете на онзи свят, няма да искате да се върнете на земята.
1.7.1932г.
215. Даване и вземане,  МОК , София
215.2 Даване и вземане ( втори вариант )
C показва разбирането на един човек.
3.7.1932г.
216. Творители на словото,  НБ , София
В разбирането на тази свобода, Бог като създаде света включи и вашата Свобода.
6.7.1932г.
217. Деца на Бога, ООК , София
Искате да станете богати, но това не е смисълът на живота. — В какво се крие смисълът на живота? – В разбирането и прилагането на Божията Любов.
8.7.1932г.
218. Разумният свят,  МОК , София
По теория разбирането на тогавашните и на сегашните хора коренно се различава, всъщност светлината и тогава, и сега е една и съща.
20.7.1932г.
219. Най-малкото добро, СБРБ , 7-те езера
За разбирането на това се изисква будно съзнание.
29.7.1932г.
220. Добре дошъл, СБРБ , 7-те езера
Ще приведа един анекдот за разбирането.
220.2 Превръщане на величините (Добре дошъл) ( втори вариант )
Всяко друго тълкувание ще те смути и най-после ще кажеш: “Не разбирам тази работа.” За разбирането има един анекдот.
4.9.1932г.
221. Ценни мисли,  НБ , София
Значи в неразбирането на нещата има един прогрес възходящ, а в разбирането на нещата има един низходящ прогрес.
9.9.1932г.
222. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
222.2 Човешки и Божествен процес ( втори вариант )
В какво седи разбирането на човека в дадения случай? Той трябва да бъде в сила, за да се справи с една външна мъчнотия в живота.
14.9.1932г.
223. Любов към Бога, ООК , София
223.2 Обичай Бога ( втори вариант )
В разбирането, в ума на хората, в желанието съществуват известни условия, при които парите развращават.
Щом като кажете, че няма кандидати, разбирането е друго.
21.9.1932г.
224. Новата мисъл, ООК , София
Не го съдя, такова е разбирането му, но не може да се ползва от това, което му давам.
5.10.1932г.
225. По този път, ООК , София
Добре е това, но разбирането не е затворен процес.
225.2 По този път ( втори вариант )
Хубаво е, но разбирането не е един затворен процес.
9.10.1932г.
226. Свобода и ограничение,  УС , София
Обаче, за разбирането на този закон е нужен умът на философа и мъдреца.
14.10.1932г.
227. Граници и възможности,  МОК , София
227.2 Граници и възможности ( втори вариант )
Начинът на разбирането е крив.
16.10.1932г.
228. Чуваш ли,  НБ , София
228.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Според разбирането на хората, светията е чист и свят човек.
19.10.1932г.
229. Правилно отношение, ООК , София
229.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Щом стане огъване, разбирането ви ще бъде неясно.
23.10.1932г.
230. Като дете,  НБ , София
230.2 Като дете ( втори вариант )
Великата наука в света е в разбирането на разумната вяра. както аз я наричам.
30.10.1932г.
231. Възкресение,  НБ , София
Разбирането на нещата може да стане дотолкоз, доколкото на мене са ясни нещата.
231.2 Възкресение ( втори вариант )
Разбирането на нещата може да стане дотолкова, доколкото за мене са ясни нещата.
30.10.1932г.
232. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
Обаче, намирам, че разбирането ви трябва да се измени.
4.11.1932г.
233. Дадено и установено,  МОК , София
233.2 Движение, трептение и разширение (Дадено и установено) ( втори вариант )
Защото и разбирането, което става, предизвиква известни преживявания.
Но от нашето гледище според сегашната теория на разбирането нещата се смаляват.
6.11.1932г.
234. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
Господарят заминава за странство и дава по един милион и на двамата слуги, всеки да разполага според разбирането си, но като се върне един ден и поиска сметка, тогава ще се види, кой как е постъпил.
Според разбирането на сегашните хора, не е така. Но според разбирането на Христа е обратно: Всички врати и прозорци трябва да бъдат отворени, да влиза повече светлина.
20.11.1932г.
235. Време и пространство,  УС , София
Това не е нито по характера ми, нито е присъщо на моето естество, нито е в съгласие с разбирането ми.
4.12.1932г.
236. Новото съзнание,  УС , София
Казвате: Знанието, разбирането са за човека.
Следователно, кое е зло и кое – добро, това зависи от разбирането на хората.
4.12.1932г.
237. Яви им се,  НБ , София
Следователно от разбирането на този външен свят се явява едно схващане, по което хората се различават.
11.12.1932г.
238. Думи на Правда,  НБ , София
Едно отклонение има от дълго време, от дълъг период хората са се отклонили от разбирането законите на живата природа.
238.2 Думи на Правда ( втори вариант )
От дълго време, отпреди много години хората са се отклонили от разбирането на законите на живата природа.
11.12.1932г.
239. Забраненият плод,  УС , София
Това зависи от разбирането.
18.12.1932г.
240. Сеятелят,  УС , София
Където се срещат хората и ангелите, там е разбирането.
21.12.1932г.
241. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Това, което говоря сега, се отнася до разбирането на известни символи.
Външно, религиозният може да греши, но вътрешно, в разбирането си, никога не прави грешки.
25.12.1932г.
242. Ще влезе Духът,  НБ , София
Тяхното обличане навремето е било съобразно с разбирането с века и на съзнанието.
1.1.1933г.
243. На двама господари,  НБ , София
243.2 На двама господари ( втори вариант )
Нисшите прояви на човека, разбирането му за добро и зло, за радост и веселие, всичко това се дължи на стомашния мозък.
4.1.1933г.
244. Работа на природата, ООК , София
Значи според разбирането на светските хора глупавият се моли, а разумният работи.
За да получите отговор на молитвата си, първо, вие трябва да изчистите разбирането си за Бога, да не остане нито едно петно върху Неговото име.
6.1.1933г.
245. Економия на енергиите,  МОК , София
Доволен е от положението, което заема, от разбирането си.
3.2.1933г.
246. Точка и свобода,  МОК , София
С разбирането на петгодишното дете нищо не се разрешава.
246.2 Точка и свобода ( втори вариант )
Ти не можеш да го разрешиш с разбирането на 5-годишното дете.
26.2.1933г.
247. Блажени сте,  УС , София
Разбирането на учените, които се считат за ръководители на човечеството, спъва хората.
5.3.1933г.
248. Истина и добро,  УС , София
Единственото нещо, което прави човека щастлив, е разбирането на живота и свободата.
Разбирането на слона и на плъха коренно се различават.
12.3.1933г.
249. Начало и край,  УС , София
Обаче разбирането на живота не е само едно, то се мени.
Това, което е нужно за разбирането на едного, не е нужно за разбирането на другиго.
19.3.1933г.
250. Прав и крив път,  УС , София
Не е така. – Защо? – Защото разбирането расте. Днес разбирането е едно, утре – друго. След години разбирането ви ще бъде съвсем друго.
Всеки има възможност да прояви Любовта си според разбирането си.
26.3.1933г.
251. Кой ще ви даде вашето,  НБ , София
Щастието на човека зависи от разбирането на законите и живота.
251.2 Кой ще ви даде вашето ( втори вариант )
Щастието на човека зависи от разбирането на законите и живота.
21.4.1933г.
252. Настъпване и отстъпване, МОК , София
Разбирането на човека и постъпките му са сложни.
252.2 Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота) ( втори вариант )
При човека процесът е сложен и разбирането на човека е сложно.
23.4.1933г.
253. Домостроителят,  НБ , София
Та какво е разбирането на едно учение? Казват – какво учение е донесъл Христос.
10.5.1933г.
254. Живите линии, ООК , София
254.2 Живите линии ( втори вариант )
Новото разбиране не е разбирането на чувствата, но разбирането на сърдцето. Новото разбиране не е разбирането на мислите, но разбирането на човешкия ум.
21.5.1933г.
255. В правда и съдба,  НБ , София
255.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Не, в разбирането на живота има нещо криво.
18.6.1933г.
256. Отворените прозорци,  УС , София
Разбирането означава проникване на истината в човека.
2.7.1933г.
257. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Разбирането вземам в неговата пълнота.
257.2 Праведният ходи ( втори вариант )
В дадения случай и в даденото състояние искам да реализирам доброто желание и разбирането, което имам.
5.7.1933г.
258. Непреривност в процесите, ООК , София
Ти си дошъл до разбирането на вълка.
9.7.1933г.
259. Мъдростта съгради,  НБ , София
Следователно нашето хигиеническо положение зависи от дома, в който живеем, от разбирането, как живеем в дома.
259.2 Мъдростта съгради ( втори вариант )
Следователно, нашата хигиена зависи от дома, в който живеем, от разбирането как живеем.
9.7.1933г.
260. Разумно съотношение в природата,  УС , София
Колкото повече се увеличава светлината, толкова повече расте и разбирането.
12.7.1933г.
261. Красивите линии в природата, ООК , София
261.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Сега в разбирането има една хубава страна.
23.7.1933г.
262. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
Сега вие може да мислите, че тия работи са разбрани, но в разбирането има нещо по-друго.
262.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Сега вие може да мислите, че тези работи са неразбрани, но в разбирането има нещо по-друго.
26.7.1933г.
263. Основа на знанието, ООК , София
От разбирането на човека зависи, каква ще бъде неговата любов.
30.7.1933г.
264. Който направи небето и земята,  НБ , София
Не е правилно разбирането.
2.8.1933г.
265. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
От хиляди години, хората виждат, научили са много неща, но едва сега дохождат до разбирането на светлината, като трептение, а трептенията, като съвкупност от възможности за проява на самата светлина.
9.8.1933г.
266. Работа и почивка, ООК , София
266.2 Почивка ( втори вариант )
Разбирането може да бъде илюзии.
1.9.1933г.
267. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
Тя се заключава в разбирането му. В разбирането на нещата има разнообразие, а в неразбирането – еднообразие. Ето защо, вие трябва да различавате вътрешното схващане и разбиране на Словото от външното разбиране, т.е. от разбирането по буква.
Житото в хамбара и житото на нивата са два символа, за разбирането на които са нужни ред обяснения.
Яденето, като външен процес на Словото, и разбирането, като вътрешен процес, вървят паралелно.
27.9.1933г.
268. Вечният порядък. Най-силното у човека, ООК , София
Майката няма разбирането на туй дете.
15.10.1933г.
269. Разбирането на Словото,  УС , София
Има една голяма мъчнотия в разбирането на Словото, която произтича чисто от външни причини.
Всички казват: „Ти си много добър човек, като тебе няма подобен! Ти си светлина, ти си благословение, ти си светия, ти си такъв, онакъв.“ Но ти седиш и нещо ти казва: „Такъв си, онакъв си, но липсва ти нещо.“ Туй е разбирането на Словото! Не да кажеш: „Това не ми трябва.“ Трябва.
Същественото е Словото! Разбирането на туй слово! Когато се разбере туй Слово, човек почва да работи.
Има един особен начин за разбирането на Божественото Слово.
1.11.1933г.
270. Човешките и Божествените порядки в живота, ООК , София
Разбирането зависи от един много прост процес, от едно просто схващане, което може и механически даже да се обясни.
8.11.1933г.
271. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
За да дойде разбирането, ти трябва най-напред да си слушал.
А пък разбирането е, когато децата вземат дрехите и ги облекат за Великден.
Понеже, ако не го разбереш добре, то при разбирането ще има едно криво положение, при което ти сега ще пострадаш.
Хубаво, похвалявам ви, но да дойде разбирането трябва.
22.11.1933г.
272. Търпелив и добър човек, ООК , София
Като казвам растение, животно или човек, това се отнася до разбирането, до съзнанието на тия същества.
15.12.1933г.
273. Познаване, МОК , София
Но причината седи в друго, в разбирането на човека.
14.1.1934г.
274. Реалното и нереалното, УС , София
Разбирането на младия донякъде е вярно.
7.2.1934г.
275. Дружене, слушане и следване, ООК , София
Разбирането зависи също така от неговите способности.
11.2.1934г.
276. Мене слушайте,  НБ , София
Та, ние, в разбирането на живота, някои от нас постоянно падат.
Туй трябва да бъде разбирането.
18.2.1934г.
277. Не пресушавай живота, УС , София
Кармата, това е разбирането на човека.
21.2.1934г.
278. Опитай!, ООК , София
Аз сега вземам непреривната връзка в разбирането.
25.2.1934г.
279. Ако имате Любов,  НБ , София
Такова трябва да бъде разбирането на бъдещото семейство.
25.2.1934г.
280. Любов и разбиране, УС , София
Аз разбирам под „богатство“ разбирането в даден момент, връзката ви с Бога.
11.3.1934г.
281. Словото,  НБ , София
Каквото е твоето вътрешно разбиране, такова ще бъде и разбирането ти отвън. Както и да разправят учените хора, всякога ще нагодиш разбирането на учените хора според своето вътрешно разбиране.
22.3.1934г.
282. Разумно разбиране,  ИБ , София
Петгодишното дете разбира живота по един начин; когато стане на 20 години, то ще има друго разбиране; на 30 години разбирането му ще бъде съвсем друго; на 80, на 120 години разбиранията на човека за живота коренно се различават от тия на детето.
4.4.1934г.
283. Условията за растеж, ООК , София
Това е разбирането на Любовта.
22.4.1934г.
284. Три възгледа,  НБ , София
Или, аз взимам думата „живот“ в разбирането на [това, че] без онези свещени трепети на любовта вие не може да имате живот.
29.4.1934г.
285. Разпаленият въглен,  НБ , София
Казвам: В разбирането на живота има една вътрешна страна, която всякога трябва да имаме предвид.
23.5.1934г.
286. Пред шестата врата, ООК , София
Отгоре ми иде разбирането.
25.7.1934г.
287. Великото изкуство, ООК , София
Според мене, онези от вас, в разбирането на новите идеи, вие не сте вещи, но разправяте какво нещо е Новото Учение.
20.8.1934г.
288. Великото и малкото, СБ , София
Каквото и да четете, трябва да се пазите от еднообразие в разбирането, в мисленето, в чувстването.
2.12.1934г.
289. Доброто име,  УС , София
В разбирането има толкова елементи, колкото и в тоновете.
289.2 Доброто име ( втори вариант )
Та казвам сега – в разбирането.
19.12.1934г.
290. Законът на свободата, ООК , София
Сега на вас не говоря аз – всичко това се отнася до разбирането на вашия дядо и баба.
2.1.1935г.
291. Проводници (Където и да отидем), ООК , София
Не трябва да казваш: „Утре ще бъда по-добър.” Доброто е в разбирането на нещата.
6.1.1935г.
292. Правият път,  УС , София
В разбирането на музиката те трябва да бъдат такива майстори, както и ония, които свирят.
13.1.1935г.
293. Здравото учение,  НБ , София
Значи в разбирането е всичко.
А за разбирането и приложението на любовта се изисква хладина, понеже при тази хладина нещата не се развалят.
13.1.1935г.
294. Причинният свят,  УС , София
Какво можем да кажем за работата? Много ли или малко трябва да работи човек? И това зависи от работата, от разбирането на човека, от начина, по който работи, и т.н.
20.1.1935г.
295. Товарене и разтоварване,  УС , София
И без зло може да се живее, но това зависи от разбирането на човека.
23.1.1935г.
296. Новият опит, ООК , София
Разбирането е един настоящ процес.
Сега остава мисълта: „Досега какво сме правили ние?" Ако в сегашния живот, след две хиляди години, ако дойде един евреин, който е служил на Бога по законите на жертвата, ако дойде един християнин и дойде един с новите разбирания, по какво ще се различават? Евреинът ще дойде да търси според разбирането си една гургуличка, гълъб, за да ги заколи, та да изплати греховете си.
3.2.1935г.
297. Ценната дума,  УС , София
Значи, между разбирането и прилагането на нещата има разлика. Също така има разлика между разбирането и тълкуването на нещата. Това показва, че разбирането е вътрешен процес.
Значи, разбирането на нещата е въпрос, който има отношение до съзнанието на човека.
297.2 Ценната дума ( втори вариант )
Срещате хора, които казват: „Разбирам това нещо, но не мога да го приложа.“ Значи между разбирането и прилагането на нещата има разлика. Също така има разлика между разбирането и тълкуването на нещата. Това показва, че разбирането е вътрешен процес.
Значи разбирането на нещата е въпрос, който има отношение до съзнанието на човека.
15.2.1935г.
298. Първото и последното място,  МОК , София
Постижението седи в разбирането на основните закони.
17.2.1935г.
299. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Този закон не може да се разбере, защото в разбирането трябва да има съответствуваща Любов. Светът не може да има едно правилно разбиране преди Любовта да е предшествувала разбирането.
24.2.1935г.
300. Съучастници в благата,  УС , София
300.2 Съучастници в благата ( втори вариант )
Втората стъпка в разбирането на живота е да направите окръжающите, с които живеете, съучастници на своите блага.
3.3.1935г.
301. Насилията под слънцето,  УС , София
301.2 Насилията под слънцето ( втори вариант )
И ще влезете в разбирането на живота.“
Та тия неща трябва да държите в разбирането на Божиите пътища.
10.3.1935г.
302. Най-голямото изкуство,  УС , София
Един ден, когато се проникне дълбоко от разбирането на въпроса, що е църквата, а също и молитвата, той нито ще прекъсва молитвата си, нито ще влиза и излиза от църквата.
302.2 Какво ще говори Учителят ( втори вариант )
Сега аз говоря за разбирането даже на правоверните.
14.4.1935г.
303. Естествени прояви на Любовта,  УС , София
Това зависи от разбирането на хората.
5.5.1935г.
304. Пак се яви!,  НБ , София
Да се явиш на някого, това е едно вътрешно осветление в разбирането на човешката душа.
8.5.1935г.
305. Трите геометрични фигури, ООК , София
Кой не се натъква на това противоречие в света? Вследствие на това идва и разбирането.
10.5.1935г.
306. Органически, духовни и умствени сили в човека,  МОК , София
Това е закона на разбирането! Отношенията, които съществуват, трябва да се разберат.
306.2 Органически, духовни и умствени сили в човека ( втори вариант )
Това е закон на разбирането.
12.5.1935г.
307. Правото на Любовта,  УС , София
Изобщо, за разбирането на важните неща са нужни специфични условия.
Съвременните хора говорят за далечни и близки неща до съзнанието си, откъдето произлиза разбирането и неразбирането на нещата.
Където е свободата, там е разбирането.
17.5.1935г.
308. Условия и възможности,  МОК , София
Не, разбирането на хората се е изменило.
308.2 Условие и възможности ( втори вариант )
Не, разбирането на хората се е изменило.
5.6.1935г.
309. Правилното пеене, ООК , София
И според хората за кого е създаден светът? То зависи от разбирането на хората.
7.6.1935г.
310. Малките желания,  МОК , София
Това е до разбирането на нещата.
Само да се намери един човек, който да ви покаже пътя на разбирането, веднага нещата ще се изменят.
310.2 Малките желания ( втори вариант )
Това е до разбирането на нещата.
Само да се намери един човек, който да ви покаже пътя на разбирането, веднага нещата ще се изменят.
12.6.1935г.
311. Прав и крив път, ООК , София
Питам: разбирането в цигулката ли е? Той трябва да знае да свири.
16.6.1935г.
312. Плащане на дългове,  УС , София
312.2 Изплащайте дълга си ( втори вариант )
Ще кажеш, щом си чиста, толкова им е разбирането.
23.6.1935г.
313. Човек и природа,  УС , София
313.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
И казвам сега, в разбирането всичките неща, които стават вътре в живота, те имат една вътрешна връзка.
Има неща, които имат едно и също разбирателство, но има неща, които в разбирането се различават.
5.7.1935г.
314. Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК , София
При сегашния закон на разбирането на любовта, тъй както хората разбират тази любов, те се спъват.
14.7.1935г.
315. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Това е в разбирането, в прогреса на човека.
14.7.1935г.
316. Слово и Живот,  УС , София
316.2 Словото и животът ( втори вариант )
Туй е разбирането.
17.7.1935г.
317. Колко е добър Господ, ООК , София
Значи разбирането ви е криво.
21.7.1935г.
318. Любов и служене,  УС , София
Разбирането и обясненията идват отвътре, а не отвън.
26.7.1935г.
319. Незавършени, преходни и завършени процеси,  МОК , София
Казвате: "Защо ми е?" – То е според разбирането на хората.
27.9.1935г.
320. Господар и слуга,  МОК , София
В думата „пожар“, [чрез] Ж-то и А-то: увеличава се знанието, силата на разбирането, затуй тази дума е силна.
29.9.1935г.
321. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
И обратният закон: За разбирането на Бога чистота е един метод.
6.10.1935г.
322. Двата порядъка,  УС , София
322.2 Двата порядъка ( втори вариант )
Голяма е разликата между разбирането и приложението.
9.10.1935г.
323. Новият начин, ООК , София
Има сега една спирка, от която трябва да се отбиете и да тръгнете в правия път на разбирането.
13.10.1935г.
324. Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).,  УС , София
Какво трябва да правите? Не е в постъпката, [но] в разбирането.
324.2 Фарисеи и садукеи ( втори вариант )
Значи не е само в прилагането на законите, но и в разбирането им.
27.10.1935г.
325. Приложението като източник на знанието,  УС , София
325.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Радвайте се и на неразбирането, както и на разбирането.
Ако разбирането му за живота и за връзките с хората е правилно, той ще изпитва само вътрешно отчуждаване. Ако разбирането му е ограничено, той ще изпитва и външно, и вътрешно отчуждаване.
15.11.1935г.
326. Параметафизика,  МОК , София
В дадения случай, какво нещо е разбирането? Разбирането – това е магарето. Защото в разбирането, снемаш товара [от себе си] на магарето. В разбирането – ако си разумен, товарът ще слезе от гърба ти, магарето ще го носи. Значи, товарно животно е разбирането.
20.11.1935г.
327. Опити, ООК , София
А разбирането на всичките спънки - това е самата истина.
24.11.1935г.
328. Бъди доволен,  УС , София
Няма по-лесно от разбирането в света и няма по-мъчно от него.
328.2 Доволството ( втори вариант )
Той ще им помогне в разбирането.
24.11.1935г.
329. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
Това е едната страна на разбирането.
11.12.1935г.
330. Трите връзки, ООК , София
Какво ти струва, да драснеш кибритената клечка и да запалиш огън, да стоплиш вода, да ги нагостиш? Доброто – това е разбирането на човешкия ум: в дадения случай, закона на любовта трябва да го приложиш вътре в живота.
Всякога, когато направим едно добро някому, Бог ни проговаря! Когато Илия отиде, където Бог го изпрати, той най-първо имаше разбирането, че човек трябва да бъде силен.
15.12.1935г.
331. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
331.2 Коприненият конец ( втори вариант )
Близостта е мярка, чрез която се определя степента на разбирането между хората.
20.12.1935г.
332. Разнообразието,  МОК , София
Ако се уплетоха, ти си в разбирането. Ако мислиш, че си го разбрал [ти не си в разбирането].
27.12.1935г.
333. Съзнателно говорене,  МОК , София
Недоволен си, защото ти е криво разбирането на живота.
29.12.1935г.
334. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Разбирането трябва да бъде без сенки, разбиране без съмнение. Разбирането трябва да се обуславя на онази вътрешна интуиция, която се намира във вашето свръхсъзнание, както и в опитността на всички хора, които мислят като тебе.
10.1.1936г.
335. Реализираната мисъл,  МОК , София
Разбирането ви, философията ви не е права.
Да има една философия на разбирането.
19.1.1936г.
336. Непроменливи величини, УС , София
Но разбирането на този процес е чисто механическо.
22.1.1936г.
337. Петте врати, ООК , София
Вие искате на основата на вашия настоящ живот да дойдете до разбирането на Божиите пътища.
337.2 Петте врати ( втори вариант )
Вие сега искате върху вашия настоящ живот да дойдете до разбирането на Божиите пътища.
Не е лошото в изкушението, но в разбирането на нещата.
26.1.1936г.
338. Слуги на Доброто, УС , София
Непостоянен е в своята любов; непостоянен е и в разбирането на истината; непостоянен е и в правенето на Волята Божия.
26.1.1936г.
339. Ти кой си?,  НБ , София
Разбирането е едно, страна сега.
31.1.1936г.
340. Придобиване на енергия,  МОК , София
Неразбирането и разбирането, това са два полюса, то са два интервала. Ще започнеш с разбирането, ще свършиш с неразбирането. Нали всякога когато започвате с разбирането, свършвате с неразбирането.
5.2.1936г.
341. Работете с доброто, ООК , София
Този свят, както сега върви, показва разбирането на хората.
6.3.1936г.
342. Царят, богатият и момата,  МОК , София
Но разбирането ви за причината не е пълно.
7.2.1936г.
343. Предпоследната врата. За това което е,  МОК , София
Няма дълбочина в разбирането на проявения живот.
16.2.1936г.
344. Силният огън, УС , София
Сега, де седи погрешката? В разбирането.
23.2.1936г.
345. Ще се похваля. Божественото начало, УС , София
Някой казва: „От вас да разберем ние.“ Не е и в разбирането. Разбирането е да имаш хляб.
Понеже бъдещото училище зависи от разбирането на закона на Любовта.
1.3.1936г.
346. Познат от Бога, УС , София
Това е разбирането ми.
Разбирането е едно, а това, което имаш, е друго.
346.2 Познат от Бога ( втори вариант )
Разбирането има отношение към ума, а прилагането – към сърцето и волята.
1.3.1936г.
347. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Ако има някаква грешка в разбирането, то се дължи на мене, не и на вас.
8.3.1936г.
348. Абсолютна справедливост, УС , София
Сега да дойдем до въпроса за разбирането.
348.2 Абсолютна справедливост ( втори вариант )
Като се говори за разбирането на хората във връзка с тяхното съзнание, ние правим следното сравнение: има хора, които се движат с бързината на биволска кола; други се движат с бързината на конска кола; трети – с бързината на автомобил; четвърти – с бързината на аероплан; пети – с бързината на светлината. Следователно, който се движи с бързината на волска кола, има разбирането на вола; който се движи с конска кола, има разбирането на коня; който се движи с автомобил или с аероплан, има по-високо разбиране – той се движи със съзнанието на човек; който се движи с бързината на светлината, има разбирането на ангела.
15.3.1936г.
349. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
Аз се отличавам, че аз разбирам нещата, в какво седи разбирането.
Сега вие се спирате и по някой път казвате тъй: „Защо трябва да каже тази дума?“ Че какво е лошото в думата? В какво седи една лоша дума? То е в разбирането на думата.
8.4.1936г.
350. Божественото огледало. Трите области, ООК , София
И в разбирането им има разлика.
10.4.1936г.
351. Качества на мисълта,  МОК , София
Но каква трябва да бъде основната мисъл на разбирането? Имате едно дълбоко желание да разберете едно знание.
15.4.1936г.
352. Мекота, ООК , София
Направете го според разбирането си.
19.4.1936г.
353. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС , София
В разбирането и прилагането на Словото е силата, с която човек може да се подвизава.
353.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
В разбирането и прилагането на нещата се крие силата на човека.
19.4.1936г.
354. Светило на тялото,  НБ , София
Това е до разбирането.
Но това е до разбирането.
22.4.1936г.
355. Пречистване на мисълта, ООК , София
В окултната наука с разбирането на християнството не върви.
3.5.1936г.
356. Четирите качества, УС , София
Сега, в какво седи разбирането? Да ви хвалят ли хората трябва, или да ви обичат? И най после, оставете на всеки човек да прояви своята любов тъй, както той разбира.
Че, като дойде Любовта, Той е Бог, Който присъствува в Своето величие вече във всичките твои понятия, в разбирането ти.
1.7.1936г.
357. Вяра безгранична и любов безгранична, ООК , София
Разбирането е едно отражение.
Разбирането на любовта, която се изявява чрез вярата – това е истинското знание, с което човек всичко може да постигне.
5.7.1936г.
358. Идете в Галилея,  НБ , София
В какво седи умирането? Умирането седи в разбирането.
То беше разбирането на змията, която им каза: Ако ядете от забраненото дърво, вие ще придобиете всичко, каквото желаете, ще станете като Бога.
8.7.1936г.
359. Ученичество, ООК , София
Важно е разбирането.
19.8.1936г.
360. Да им дам живот, СБ , София
360.2 Вяра ( втори вариант )
Добрите условия зависят от разбирането на човека.
21.8.1936г.
361. Външна и вътрешна любов , СБ , София
Разбирането седи в приложението.
22.8.1936г.
362. Основни черти на новото, СБ , София
"Бой се от Бога!" — Такова е било разбирането на стария проповедник. — Какво нещо е страхът? Какво показва страхът? — Страхът показва, че нещо недостига на човека.
Значи, всичко зависи от умението, от разбирането на човека.
362.2 Основната черта на новото ( втори вариант )
Това е разбирането на стария [праведник] „Бой се от Бога".
23.8.1936г.
363. Проникване , СБ , София
363.2 Проникване ( втори вариант )
Сега аз ви говоря върху това, което ви е потребно за разбирането и за приложението.
26.8.1936г.
364. Човешко и Божествено, СБ , София
Разбирането произвежда хармония, а неразбирането – дисхармония.
364.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
Разбирането произвежда хармония, а неразбирането - дисхармония.
30.8.1936г.
365. Пътища на Любовта, СБ , София
365.2 Любовта и свободата. Четиритях пътища в Любовта ( втори вариант )
Това показва слабост (в разбирането).
Важното е как споделяш, какво е разбирането в тебе за тия идеи.
2.9.1936г.
366. Навреме, ООК , София
То е до разбирането.
22.9.1936г.
367. Двете полушария, СБ , София
367.2 Двете полушария. Северното и южното полушарие ( втори вариант )
Рекох, това се отнася до разбирането на човека.
27.9.1936г.
368. Той създава,  УС , София
Силата на човешкия дух се крие в разбирането.
Голяма е разликата в разбирането на човека и на животното за живота.
368.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
Разбирането седи в това, да знаете, че душата е, която расте, и се развива.
Силата е в разбирането! Аз сега не ви казвам, че не разбирате.
4.10.1936г.
369. Свърши се виното,  НБ , София
Какви ли поклони не правя? При разбирането на Писанието какви ли не грандиозни разбирания съществуват. – „Дай си мнението!“ – Аз не мога да си дам мнението за неща, които още не са се определили.
7.10.1936г.
370. Път, истина и живот, ООК , София
Достойнството зависи от разбирането.
11.10.1936г.
371. Реалното в Любовта,  УС , София
371.2 Реалните неща в Любовта ( втори вариант )
Слабо ви е разбирането.
3.1.1937г.
372. Реалността в живота,  УС , София
Мнозина питат: „Действителен ли е земният живот, или недействителен? Реален ли е той, или нереален?“ Това зависи от разбирането на хората за живота и от разумното прилагане на техните разбирания.
17.1.1937г.
373. Учение и служение,  УС , София
Разбирането се отнася до това, как да служи. – На кого трябва да служи човек? – Първо ще служиш на Бога, после на ближния си и на себе си. – „Трябва да учим, да свършим университет.“ – Това е последна работа.
17.1.1937г.
374. Царството небесно,  НБ , София
Ако кажем, че Земята е нещо хубаво, ще влезем в разрез с разбирането на Божията благост.
7.2.1937г.
375. Първият и последният,  УС , София
Следователно разбирането е непреривен процес, който показва, че човек не стои на едно място. Разбирането не е механичен процес. Както в разбирането има движение, така и вярата е процес на съзнателно движение.
26.2.1937г.
376. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Майката ли първо целува детето или детето майката? В Природата как е, как мислите? Целувката е едно средство, едно качество на съзнанието: разбирането на един предмет е целувка.
14.3.1937г.
377. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Едва сега сме започнали онзи процес на устрояването, когато идва и разбирането на нещата.
21.3.1937г.
378. Старото отмина,  УС , София
378.2 Три фази има ( втори вариант )
Погрешката е в разбирането.
4.4.1937г.
379. Степени на любовта,  УС , София
Той дава свобода на всички същества, да се проявяват според разбирането си.
18.4.1937г.
380. Истина и благост,  УС , София
380.2 Благост и Истина ( втори вариант )
Това е вече закона на разбирането.
Щом разправя един професор по математика, разбирането е вътре в мен.
25.4.1937г.
381. Да идем във Витлеем,  НБ , София
И тъй, новото верую в света седи в разбирането и в прилагането на любовта по пътя на най-малките разходи.
2.5.1937г.
382. Както Бог мисли и прави,  УС , София
Казвам: Не е въпрос до разбирането; важно е знанието, което имате.
Ако това не става, вината е в разбирането на хората.
Ако днес разглеждам един въпрос, разбирането ми ще бъде едно.
382.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
Разбирането седи в следното: Казва някой, че аз разбирам нещата.
25.7.1937г.
383. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
383.2 Основните тонове ( втори вариант )
Казвате: “Този хляб аз го омесих, аз го направих.” В живота има две страни, и в разбирането има две страни, и в проявата на живота има две страни.
4.8.1937г.
384. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
384.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Това показва, какво е разбирането на сегашните хора. Каквото е разбирането, такава е и светлината им.
23.8.1937г.
385. Трите ухания, СБ , РБ , София
Каквото е разбирането на хората, такива са и работите им.
24.8.1937г.
386. Път за освобождение, СБ , РБ , София
През колко глави е минала тази идея, докато дойде в твоята глава! – Моето разбиране. – И разбирането не може да бъде собственост на човека.
1.9.1937г.
387. Не нарушавайте свободата, ООК , София
Та казвам сега: Как ще представите вие на едно двуизмерно пространство, как ще представите един нос, да бъде релефен? Често в разбирането на човешкия характер, вие трябва да се учите.
10.9.1937г.
388. Както горе, тъй и долу,  МОК , София
Лекарите трябва да дойдат до разбирането да търсят начини за унищожаване на туберкулозните бацили чрез глад.
19.9.1937г.
389. Любов и приравняване,  УС , София
389.2 Приравняване и Любов ( втори вариант )
Разбирането на хората.
6.10.1937г.
390. Ценностите в живота, ООК , София
Казва се в Писанието: „Които са от онзи век, няма да се женят, нито за мъж ще отиват, но ще бъдат като равноангелите!“ Но тук се разбира, че те ще имат друго разбиране, а не разбирането на сегашните хора.
15.10.1937г.
391. Разумните движения, МОК , София
Какво нещо е разбирането? Аз бих ви препоръчал да прочетете.
7.11.1937г.
392. Трите свята,  УС , София
От разбирането на Божествения свят зависи, доколко ще се използват условията на материалния свят.
Всеки живее според разбирането си. Стремете се към разбирането, което Бог има.
28.11.1937г.
393. Малките заповеди, НБ , София
Това е разбирането на мистицизма, това е разбирането на окултната наука, това е възпитанието на невидимия свят.
5.12.1937г.
394. Неизменни величини,  УС , София
Всеки, според разбирането си, ще използва благата и условията на деня.
22.12.1937г.
395. Ползата от краката, ООК , София
Като кажеш: „Аз трябва да разбирам“, с туй разбирането иде ли? – Сега понякой път вие се намирате, в духовните работи.
2.1.1938г.
396. Доброто и светлината,  УС , София
Според разбирането на сегашните хора, под „мома“ се разбира красиво, младо момиче, около 15 – 20 годишно, което е готово за прегръдки и целувки.
30.1.1938г.
397. Учене и служене,  УС , София
Каквото и да ви се каже, всеки ще постъпи според разбирането си.
6.2.1938г.
398. Красотата на Душата,  УС , София
Какво ще кажете, ако ви сложат в тази малка глава? Значи разбирането прави човека доволен, а не голямото място и многото имане.
13.2.1938г.
399. Станете вие, които спите!,  НБ , София
Ако измените само разбирането си, животът ще стане осмислен.
20.2.1938г.
400. Единствената връзка,  УС , София
Това е според разбирането на хората.
23.2.1938г.
401. Богатство и сиромашия, ООК , София
Значи от разбирането зависи.
6.3.1938г.
402. Новата храна,  УС , София
От разбирането на човека зависи повече или по-малко мляко да вземе той от живота.
23.3.1938г.
403. Музикалният живот на душата, ООК , София
Говорим за Новото учение, но в какво седи то? – Новото учение седи в разбирането на Любовта. В какво седи разбирането на Любовта? Ако Любовта ви бъде съвършена, няма да имате никаква болка никъде.
1.5.1938г.
404. Даром давайте,  УС , София
Щом дойдете до разбирането на Любовта, спрете вниманието си върху стиха: „Бог толкова възлюби света, че даде своя Единороден Син в жертва, за да не пострада всеки, който вярва в Него“.
15.5.1938г.
405. Главните точки,  УС , София
Що се отнася до разбирането на Любовта, всеки я разбира по своему: българинът по български, французинът по френски, англичанинът по английски, руснакът по руски, турчинът по турски.
15.7.1938г.
406. Вътрешна просвета, СБ , РБ , 7-те езера
Значи, всяка неразбрана работа води човека към разбирането й.
Смисълът на живота не е в многото, но в разбирането на нещата.
31.7.1938г.
407. Първо и последно място, СБ , РБ , 7-те езера
Дръжте в ума си мисълта, че светът е оправен, но в разбирането на хората трябва да стане преврат.
28.8.1938г.
408. Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София
Съвременните хора казват, че някои неща разбират, а други – не разбират. – Защо? – Защото в разбирането на нещата има степени.
7.9.1938г.
409. Ценност и посока, ООК , София
Ако ти не даваш възможност на Божественото да се прояви, ти не може да имаш едно разбиране, но и в разбирането на множеството ще имаш неразбиране.
22.9.1938г.
410. Отче наш, СБ , РБ , София
Желая на всички да изпълнявате волята Божия, всеки според разбирането си.
2.10.1938г.
411. Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ , София
Аз намирам само една погрешка във вас: Всички вие сте добри, по шест бих ви турил, но за разбирането – тъй, както разбирате – единица.
19.10.1938г.
412. Посещение на Бога, ООК , София
Има два начина в разбирането на доброто.
2.11.1938г.
413. Божественият подтик, ООК , София
И зависи от разбирането на Любовта, за да бъдеш ти щастлив.
6.11.1938г.
414. Всичко е за добро, УС , София
Но какво е разбирането на дървото, което ражда плодовете? Ако хората ги нямаше, тия плодове ще падат долу и кокичките им ще отиват в земята и ще израснат, и ще се размножават.
9.11.1938г.
415. Да станем едно, ООК , София
Казвам, то е понятието, разбирането на свети Георги.
25.12.1938г.
416. Страдание и радост, УС , София
И в разбирането имаме тези три степени.
6.1.1939г.
417. Основни положения на живота, МОК , София
Тогава влизаме в разбирането.
8.1.1939г.
418. Посрещането на Господа,  УС , София
Има три начина в разбирането на живота.
5.2.1939г.
419. Правилно верую,  НБ , София
Казвам: не разбирането на бъдещите поколения.
8.2.1939г.
420. Надежда, вяра и любов, ООК , София
Възможността да разбираш, разбирането на този процес ще дойде отпосле.
17.2.1939г.
421. Недоволството, МОК , София
Колкото носът е по-правилно развит, толкова разбирането е по-правилно.
15.3.1939г.
422. Самовъзпитание, ООК , София
А пък още ви трябват хиляди години, докато дойдете до разбирането на ангелите.
19.3.1939г.
423. Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС , София
Не че е лошо разбирането на гъсениците, но нямате нужда от него.
23.4.1939г.
424. Новото в живота,  НБ , София
Когато имате нужда пак заповядайте, мен ще ми бъде приятно.“ Тази мома има разбирането на човешката душа.
14.5.1939г.
425. Божието благословение,  НБ , София
Туй е външната страна на разбирането на живота.
19.5.1939г.
426. Беден и богат,  МОК , София
Ако имате вашата способност на твърдостта в десета степен, тогава вие ще имате разбирането на диаманта.
То са тълкувания на две думи, то е в разбирането.
В разбирането е животът.
30.7.1939г.
427. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
427.2 Разумност ( втори вариант )
Та рекох, докато светлината я приемате само от вън, тогава има опасност в разбирането на нещата.
4.8.1939г.
428. Търпение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
428.2 Търпение ( втори вариант )
Вината не е в човека, когото не можете да търпите, но в разбирането ви.
6.8.1939г.
429. Светлина, топлина и сила, СБ , РБ , 7-те езера
Това зависи от окото и от разбирането на човека.
13.8.1939г.
430. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Това са понятия за ума, но за разбирането им трябва да дойде сърцето.
30.8.1939г.
431. Бог иска това, ООК , София
И кой е той? Той ми казва: „Аз разбирам тези работи.“ Казвам му: „Как ги разбираш?“ Разбирането е много лесно. За разбирането не се изисква голяма мъчнотия.
10.9.1939г.
432. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Каквото е разбирането на човека за справедливостта, такава ще бъде и неговата ръка.
3.11.1939г.
433. Отмерени отношения,  МОК , София
В разбирането да сте прави и в приложението.
6.12.1939г.
434. Търсене на изгубената дума, ООК , София
Защото разбирането е един процес на движение.
8.12.1939г.
435. Правото отношение,  МОК , София
Той казва: „Не разбирам.“ То е до разбирането.
7.1.1940г.
436. Познаване на великото,  НБ , София
Ами хората имат ли разбирането на пчелите? Съвременните хора прекарват и двете култури: и многоженство, и многомъжество.
14.1.1940г.
437. Служение на Бога,  УС , София
Казвам: В разбирането на онзи вътрешния живот, когато се дават някои примери, примерът трябва да се постави на място.
21.1.1940г.
438. Ако имате вяра,  НБ , София
Не мислете, че има разлика в разбирането на любовта от всички хора.
7.2.1940г.
439. Подмладяване, ООК , София
Разбирането е плод.
23.2.1940г.
440. Разумни основи,  МОК , София
Трябва да съградите къщата си на камък, ако искате вашият ум да се не събори, ако искате вашето сърце да се не събори, ако искате вашата воля да се не събори, това е пътят, това е разбирането.
25.2.1940г.
441. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
Сега разбирането трябва да се освободи от злото, да се освободим вътрешно.
20.3.1940г.
442. Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК , София
Всичко седи в разбирането на нещата.
7.4.1940г.
443. При къпалнята,  НБ , София
Ако попитате овцата, и тя казва: „Трябва да се живее.“ Но диаметрално се различава разбирането на овцата от това на вълка, разликата е колкото от Земята до небето.
Въпросът е за разбирането на Божествената светлина и идването на онова съзнание, човек да служи някому.
24.4.1940г.
444. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Това е разбирането на свинята.
3.5.1940г.
445. Теория, реалност и приложение,  МОК , София
Трябва да влезете вече в динамичната страна на живота, не в статическото положение, но в разбирането на живота.
5.5.1940г.
446. Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ , София
То е разбирането на едно животно.
28.6.1940г.
447. Основната мисъл,  МОК , София
Какъвто метод и да употребявате, то е естествено развитие степента на разбирането.
30.6.1940г.
448. Първата запалка,  УС , София
Едното е разбирането на злото, другото е разбирането на доброто.
7.7.1940г.
449. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
Казвате: „Да идем в онзи свят между ангелите.“ Не че идеята е крива, но тя е комична в разбирането.
28.7.1940г.
450. На сватба, СБ , РБ , София
Така е според разбирането на съвременните хора.
7.8.1940г.
451. Разбиране на природните закони, ООК , София
Сега във вас се заражда мисълта: „С такива работи кой ще се занимава? Има нещо по-важно: човек да бъде късметлия.“ Но в какво седи късметът на човека? Късметът на човека седи в разбирането законите на природата.
1.12.1940г.
452. Чантата на Любовта,  УС , София
Сега има различие в разбирането на хората.
18.12.1940г.
453. Отворени и затворени фигури, ООК , София
Щомъ дойдемъ до разбирането – да потърсимъ това, което Богъ е вложилъ въ насъ.
453.2 Отворени и затворени фигури ( втори вариант )
Щом дойдем до разбирането – да потърсим това, което Бог е вложил в нас.
22.12.1940г.
454. Което е и което не е,  УС , София
Тогава къде е погрешката? Погрешката е в разбирането на нещата.
22.12.1940г.
455. Приложение и работа,  НБ , София
Затуй разбирането на хората е материално.
27.12.1940г.
456. Едно, две, три,  МОК , София
Сега при разбирането на предметите има три начина.
29.1.1941г.
457. Законъ за обнова, ООК , София
Това, което опитваме после, то е разбирането, то остава въ насъ.
457.2 Закон за обнова ( втори вариант )
Това, което опитваме после, то е разбирането, то остава в нас.
18.5.1941г.
458. Безлюбие и любов,  УС , София
Туй е разбирането.
15.6.1941г.
459. Да просветнат,  УС , София
Разбирането на любовта става причина за едно различие.
3.10.1941г.
460. Правият ъгъл,  МОК , София
Всичкото ваше щастие зависи от разбирането на 1, 2, 3, 4.
26.10.1941г.
461. Постоянна благодарност,  УС , София
Ако не оценяваш очите, които Бог ти дал, казва: „Пази очите си, недовиждаш работата, ще направиш много погрешки и в писанието, и в разбирането.“ Пък ако повредиш ушите, тогава няма да дочуваш.
26.11.1941г.
462. Любов и Обич, ООК , София
Вие не сте влезли още в разбирането на великия Божи живот.
21.12.1941г.
463. Послушни и непослушни,  НБ , София
Единственото начало в света, което може да внесе смисъл на живота ни във всичките отрасли на този живот, във всичките подробности, то е само разбирането на Любовта.
Началото на Мъдростта, това е знанието, светлината, това е разбирането.
18.1.1942г.
464. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Какво е разбирането на една мравя за слънцето? Мравята е сляпа за всичките блага, които Бог е създал.
23.1.1942г.
465. Сто двадесет и три,  МОК , София
Какво сте спечелили след като сте свършили гимназия? Какво сте изгубили, ако са ви скъсали? Това е в разбирането.
7.6.1942г.
466. Всели се между нас,  НБ , София
И всеки според разбирането си постъпва.
19.7.1942г.
467. Път на доброто – път на Любовта,  НБ , София
Умира по същия начин, но степента на разбирането е различна.
12.8.1942г.
468. Силните, СБ , РБ , София
Разбирането или неразбирането на този процес не спира течението на мисълта.
25.10.1942г.
469. Възлюблени,  НБ , София
Туй изнасям за илюстрация, за да дойдем до разбирането на истинския живот, както е.
8.11.1942г.
470. Ще ви се изявя,  НБ , София
Защото всяка една наука е област, която отваря простор за разбирането.
27.12.1942г.
471. Човешка, ангелска и Божествена любов,  УС , София
Докато дойдем до разбирането на любовта и обичта, трябва да минем през двата вида любов.
13.1.1943г.
472. Нова обхода, ООК , София
Да имате разбирането как се разкрива духовният свят и защо човек трябва да страда? Ако една пъпка не цъфне, не възприема слънчевите лъчи.
24.2.1943г.
473. Път за свобода, ООК , София
Като пеем, проверяваме до каква степен сме дошли в разбирането.
17.3.1943г.
474. На място, ООК , София
Без разбирането на тялото, то е наблизо до нас, и другите светове остават непознати.
14.5.1943г.
475. Нищо и нещо,  МОК , София
Човек, който иска да живее на Земята, всичко е в разбирането. Щастието и нещастието зависят от разбирането на понятието на човека.
6.6.1943г.
476. Числото тринадесет,  УС , София
Разбирането на словото Божие не е лесна работа, но не е за деца.
23.6.1943г.
477. Най-разумният акт, ООК , София
В какво седи разбирането? Думата разбира е много добра в българския език.
29.8.1943г.
478. Раждането, СБ , РБ , София
Това зависи от схващането и разбирането на човека.
8.9.1943г.
479. Възприемане и предаване, СБ , РБ , София
Новият живот изисква ново разбиране – разбирането на Любовта.
12.9.1943г.
480. Извор на любовта, СБ , РБ , София
Щом пренебрегват камъните, разбирането им за живота е ограничено.
10.10.1943г.
481. Вечно подмладяване, НБ , София
Думата „духовен” е по-близка до разбирането ни, тя е по-стара дума, в сравнение с думата „религиозен”.
17.10.1943г.
482. Синовно отношение,  УС , София
Това зависи от разбирането.
24.10.1943г.
483. Плодовете на Духа,  УС , София
Това е невъзможно. – Защо? – Те са още деца в разбирането си.
483.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Сега да дойдем до разбирането.
31.10.1943г.
484. Ценни неща, НБ , София
И това не е лошо, но липсва нещо в разбирането на човека.
3.11.1943г.
485. Еднакви отношения, ООК , София
Изгуби ли разбирането за право и за криво, той е в положението на растение и започва да страда. – Какво е страданието? – Отдалечаване от центъра, който подхранва умствения живот.
10.11.1943г.
486. Мажорни и минорни гами, ООК , София
За вашето разбиране е противоречие, но не и за разбирането на възвишените същества.
И разбирането ви за стар и млад трябва да си отиде.
14.11.1943г.
487. В Негово име, НБ , София
Според разбирането на хората, животните и растенията представят нисшия свят.
17.11.1943г.
488. Любов и безсмъртие, ООК , София
Сегашният човек е още дете в разбирането си.
19.11.1943г.
489. Доволен и благодарен, МОК , София
Как може да приложи разбирането си? Имаш разбиране, но животът ти не се нарежда добре.
24.11.1943г.
490. Обикновени и необикновени процеси, МОК , София
Като не знае това, учителят удря ученика по брадата, без да му помогне в разбирането. Има смисъл учителят да бие ученика си, но ако може да му отвори вратата на разбирането.
5.12.1943г.
491. Безопасният път,  УС , София
Той го ограничава и в разбирането, и в прилагането.
491.2 Безопасният път ( втори вариант )
Сега не само в разбирането, но и в приложението.
10.12.1943г.
492. Музикални упражнения, МОК , София
Воалът е нещо изкуствено, което пречи на разбирането.
19.3.1944г.
493. Пребъдване, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
Колкото разбирането на Любовта е по-правилно, толкова сладчината е по-добра.
493.2 Пребъдване ( втори вариант )
Колкото по-правилно е разбирането ни за любовта, толкова сладчината е по-добра.
22.6.1944г.
494. Неразбрана и разбрана любов, ИБ , ПС , в.Острец
494.2 Разбрана и неразбрана любов ( втори вариант )
Красотата на любовта се заключава и в разбирането, и в неразбирането й.
22.10.1944г.
495. Милият поглед, ИБ , ПС , София
495.2 Милият поглед ( втори вариант )
Нашият живот зависи от разбирането на нейните опити.
29.10.1944г.
496. Слабият и силният, ИБ , ПС , София
Според разбирането, според слугуването на любовта ще зависи вашето здраве. Според разбирането на любовта зависи вашият душевен живот. Според разбирането на любовта зависи вашият умствен живот.
496.2 Слабият и силният ( втори вариант )
От разбирането на любовта зависи вашата мисъл. От разбирането на любовта, зависи и вашия духовен живот. От разбирането на любовта зависи вашият умствен свят. От разбирането на любовта зависи вашия сърдечен свят.
8.11.1944г.
497. Най-лесната работа, ИБ , ПС , София
Казва: Няма нищо, такова е разбирането на хората.
497.2 Най-лесната работа ( втори вариант )
В такива случаи, волът кротко поглежда и казва: Няма нищо, такова е разбирането на хората – и те ще се научат.
19.11.1944г.
498. Деветте съществени причини, ИБ , ПС , София
498.2 Девет съществени причини ( втори вариант )
Нека всеки постъпва според разбирането си.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.