Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Ако за земните работи, като раждането, се изисква определено число дни и месеци, за да се напълни числото на времето, което зачатието изисква, колко повече Божиите работи изискват това пълно съблюдение.
1903г.
2. Мисли и упътвания, ИБ ,
И тъй, разумей Истината, че целта на Живота е раждането, а целта на раждането е Любовта, а целта на Любовта е страданието, а целта на страданието е характерът, а целта на характера е Добродетелта, а целта на Добродетелта е Бог, а целта на Бога е Любов, а Любовта е крайната цел на безпределната вечност, в която всичко е в Мир и Радост.
4.4.1915г.
3. Великден, НБ , София
Христос възкръсна; Той показа пътя, по който трябва да минем – през процеса на раждането. А знаете ли що е раждане? Толстой разправя за един свой сън – как сънувал една нощ, че е труден и се мъчил да роди, и усещал такива болки, щото когато на сутринта се събудил, попитал такива ли болки усещат жените при раждането, и като му отговорили утвърдително, рекъл: „Мъчно е човек да бъде жена“.
7.1.1916г.
4. Рождението*,  НБ ,
Какво съдържа тази дума? Раждането съдържа възвишеното, мощното и силното, което подтиква цялото човечество към съвършенство. Прераждането е процес, а раждането – един завършен цикъл от този процес.
Тогава е царял процесът на „вдъхването“, а сега – процеса на „раждането“. Сега да преминем на противоположностите, които изисква законът за раждането, който е закон за вечното развитие. Всичките ви въжделения са под закона на раждането; чрез него се проявява и усъвършенства висшето, Божественото съзнание у човека. Върху раждането има различни схващания. Раждането не се разбира по отношение на тялото, а по отношение на човешката душа, т.е. зачеването на онзи Божествен зародиш, за който ви говорих, и раждането му, и когато кажем: „Роди се човек“, освен процеса на завързването и растенето, ние подразбираме и процеса на знанието и мъдростта.
В раждането се крие една велика сила на движението; то е най-силният импулс, който може да се даде на човек. Затова именно раждането подразбира този ад.
Това е раждането. И с раждането на Христа се отбеляза една велика епоха в света – явяването на Сина Божи.
24.4.1916г.
5. Истината,  НБ , София
Раждането се разбира тук не външно, а вътрешно – във всеки ум и всяко сърце, за да засвидетелства тази Истина.
8.10.1916г.
6. Поради радостта, НБ , София
Раждането в този смисъл може да се уподоби на една музика, защото самото зачатие започва от един малък зародиш.
Колко много е бъбрила тя, колко много огън е хвърляла, докато се укроти! Човек трябва да се роди, а раждането става само в един Божествен организиран свят.
Законът на раждането подразбира следното: когато влезе в почвата, този малък зародиш започва да събира всички мисли и чувства и да се образуват ред тела, ред светове, на които човек става господар. Раждането прилича на един велик художник, който работи и след като свърши работата си, излага картината си, за да представи на хората тази велика идея.
Сега, окултистите представят разни теории за раждането на човека, но мнозина могат и да грешат.
15.10.1916г.
7. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Раждането на земята е смърт на небето.
7.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Раждането на земята е смърт на небето.
18.1.1917г.
8. Достатъчна ти е моята благодат, ИБ , София
Раждането е в душата ви.
25.2.1917г.
9. Спасението,  НБ , София
Докато служи на злото, човек живее в закона на раждането и прераждането.
1.4.1917г.
10. Виделината,  НБ , София
Питате: „Защо жените раждат?“ Чрез закона на раждането Бог ви учи как да възпитате своето дете, т.е. как да отглеждате вашето сърце.
8.4.1917г.
11. Яков и Исав,  НБ , София
Ако те умират веднага след раждането, такъв живот е безсмислен.
3.6.1917г.
12. Бог е Дух,  НБ , София
В раждането на тези плодове се заключава истинското служене на Бога.
25.8.1918г.
13. Скритият квас,  НБ , София
Божественото в човека иде отпосле, след раждането на детето, когато то се диференцира като материя и Дух.
13.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Божественото въ човѣка иде отпосле, следъ раждането на детето, когато то се диференцира като материя и духъ.
6.10.1918г.
14. Да се роди,  НБ , София
Какво означава раждането? Българите казват, че някоя жена добила. Раждането пък подразбира бременност на Духа с една Божествена, велика идея.
Раждането е доброволен, Божествен акт, а добиването, както казват българите, насилнически процес.
Който не разбира процеса на раждането, не разбира и процеса на създаването на света и пита защо Бог създаде света по този начин.
14.2 Да се роди ( втори вариант )
„Да се роди.” Какво означава раждането? Българитѣ казватъ, че нѣкоя жена добила. Раждането пъкъ подразбира бременность на духа съ една Божествена, велика идея.
Раждането е доброволенъ, Божественъ актъ, а добиването, както казватъ българитѣ, насилнически процесъ.
Който не разбира процеса на раждането, не разбира и процеса на създаването на свѣта и пита, защо Богъ създаде свѣта по този начинъ.
12.1.1919г.
15. Великите условия на живота,  НБ , София
Така ще изучавате закона на събирането и изваждането. – Страшно нещо е раждането. – Страшно е, но трябва да се научите да съграждате.
30.3.1919г.
16. Детето растеше,  НБ , София
Смъртта и раждането са две необходимости, от които никой не може да се отрече.
Бог дава всичко, но ти трябва да спазваш благоприятните условия за зачеването и раждането на детето.
17.4.1919г.
17. Това учение, ИБ , БС , София
Явява се въпросът кое започва по-рано учението или раждането? – Раждането.
27.4.1919г.
18. Кога се молиш,  НБ , София
Раждането е минаване през тясна дупка.
18.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Раждането е минаване през тясна дупка.
18.5.1919г.
19. Гредата,  НБ , София
Раждането е закон на изваждане.
22.1.1920г.
20. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Дете, което до раждането безпокои много майка си, не е за препоръчване. Помятането е десет пъти по-опасно, отколкото раждането; защото природата, която е разумна, компенсира всяка жена; тя с всяко раждане се обновява, става по-умна и се развива характерът й, а онази, която помята, губи сърдечни и органически сили.
7.3.1920г.
21. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Тя е носител на онази жива Божествена идея, която се олицетворява с раждането на детето.
Раждането на това дете произвело брожение между човешкия и Божествения живот.
13.3.1921г.
22. Новият човек,  НБ , София
22.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
И тъй, квадратътъ образува дома, раждането на двѣтѣ дѣца, а като се подвижи този домъ, образува се обществото, образува се кубътъ.
3.4.1921г.
23. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Един знаменит математик правил изчисление в каква сума ще се превърнат пет стотинки дадени под сложна лихва в името на Христа, от деня на раждането Му до 1880 година.
22.5.1921г.
24. Живата енергия,  НБ , София
От тоя ден положението му постепенно се влошавало, докато дошъл до онова положение, в което се намирал преди раждането на детето.
5.6.1921г.
25. Ангелът отговори,  НБ , София
Не е достатъчно да се ожениш и да родиш деца; важно е да се осмисли и женитбата, и раждането.
25.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Жената, като се жени, изкуството не е въ жененето, изкуството не е въ раждането, а въ смисъла на това раждане, въ смисъла на това женене.
12.6.1921г.
26. Двете жени, НБ , София
Раждането и размножаването в различните животни и растения става по различни начини.
26.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Ако отидете въ низшия животъ, какъ става тамъ раждането? Раздѣлятъ се, прѣкълцватъ се клѣткитѣ на двѣ части, полученитѣ на още двѣ, тѣ още на двѣ и това наричаме размножение.
26.6.1921г.
27. В правда, истина и святост,  НБ , София
27.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
По закона на раждането всѣко нѣщо ражда подобното си.
9.10.1921г.
28. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Раждането е едно предисловие на майчинството.
1.1.1922г.
29. Сродните души,  НБ , София
Но щом влезеш в епохата на истинското развитие, имаш чистота, законът на жененето и раждането вече ще се измени.
12.4.1922г.
30. Закон на движенията, МОК , София
С раждането то почва да диша, защото законът на движението е закон на астралния свят.
30.2 Закон на движение ( втори вариант )
Можете ли да си спомните първата мисъл, първото желание във вашето детство? Първият подтик на новороденото дете е дишането - още с раждането си то започва да диша, защото законът на движението е закон на Астралния свят.
Под слаб човек разбираме онзи, който се е запознал с най-малките величини, с най-малките прояви в Живота - например малкото дете с раждането си още съзнава своето безсилие, но в това безсилие се крие неговата сила.
7.6.1922г.
31. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
31.2 Мисъл, чувство и действие ( втори вариант )
Същевременно вие ще разберете, че освен физическия живот има и друг, по-възвишен, в който всички неща са предвидени и разумно предопределени; с раждането му още на всеки човек е определен известен кредит, на който той може да разчита.
15.6.1922г.
32. Мисъл и действие, ООК , София
32.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Значи до раждането си човек не може да бъде господар на условията си, но след раждането си той вече може да изправи живота си.
25.10.1922г.
33. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Имате ли някакви спомени от другия свят? Не само това, но вие не помните дори нещо от първата си годишна възраст, от първата година на раждането.
1.11.1922г.
34. Нагласяване на силите,  МОК , София
Тя се проявява в момента на раждането, когато детето заплаче.
31.12.1922г.
35. Простри ръката си!,  НБ , София
Павел казва: „Родих ви.” Раждането подразбира първичната дума. Той каза: „Тази е плът от плътта ми и кост от костта ми.” Понеже Адам не чу първата дума, Бог му каза: Ще излезеш вън от рая! Значи, след дългия си сън, Адам чу само това, което и майката чува при раждането на детето.
14.1.1923г.
36. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Раждането подразбира, че азъ не за пръвъ пѫть се явявамъ въ Ню-Йоркъ, но за пръвъ пѫть излизамъ на Ню-Йоркското пристанище съ този параходъ, и пръвъ пѫть отивамъ за Америка, но прѣди да отида въ Америка, азъ съмъ живѣлъ; а насъ искатъ да ни убедятъ, че за пръвъ пѫть живѣемъ.
36.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Раждането подразбира, именно, това, че не за пръв път човек иде на земята.
17.1.1923г.
37. Установени мерки,  МОК , София
За да бъдете свободни от тяхното влияние, трябвало е още преди раждането си да не сте се свързвали с тях, но да сте се свързали с разумните природни сили.
24.1.1923г.
38. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Онези от вас, които знаят астрология, нека направят списъци за ново пренареждане на учениците в класа според месеците на раждането им, според темпераментите и т.н.
14.2.1923г.
39. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Раждането на човека от Битието е толкова важен момент, колкото е важен моментът на раждането му на земята. Значи, има аналогия между раждането на човека на земята и раждането му, т.е. излизането му като душа от Божественото съзнание.
18.2.1923г.
40. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
40.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Това става още при раждането на детето.
13.5.1923г.
41. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Каква е разликата между женения и неженения? – Според мене още с раждането си човек се оженил.
21.6.1923г.
42. Приложение, ИБ , БС , София
Следователно може и не може, раждането и смъртта, това са обратни процеси – раждането предизвиква смърт и смъртта предизвиква раждане.
12.7.1923г.
43. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
Питам: Къде има поне един от тия щастливи хора, който да е написал своя биография и да покаже, че е бил щастлив и в раждането, и в умирането си? Значи там не е смисълът на живота.
2.12.1923г.
44. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Раждането е един Божествен, един естествен процес на душата.
2.3.1924г.
45. Родени изново,  НБ , София
Под тия думи „раждане“, аз не разбирам раждането на туй тяло.
18.5.1924г.
46. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Следователно, ако раждането е правилно, Бог живее в тебе.
25.5.1924г.
47. Малките придобивки в живота,  МОК , София
Значи, за да бъдеш музикант, трябва да се родиш музикален; този подтик към музиката да е у тебе още от раждането ти.
7.7.1924г.
48. Топлината на живота, МС , София
Съвременните хора говорят за раждането на децата, за тяхното възпитание, без да разбират дълбокия, вътрешен смисъл на въпроса. Кой е раждал дете, както трябва, да знае, какво означава раждането? По този въпрос не трябва да се говори. Къде седи истината по този въпрос? Като разсъждавате върху въпроса за раждането на детето и покълването на семената, ще дойдете до заключението, че нито жената може да се нарече майка на децата си, нито земята — майка на семената, които покълват от нея.
Когато човек сам се роди, тогава ще разбере, какво нещо е раждането; тогава ще разбере смисъла на живота. Тъй щото, докато сам не се роди, човек не може да говори за раждането.
48.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Този въпрос за раждането на децата не го засягайте, то е един свещен въпрос. С раждането на хората нищо няма да научите.
30.11.1924г.
49. Който се учи, НБ , София
Раждането е единъ вѫтрѣшенъ процесъ, процесъ на Божествения Духъ.
49.2 Който се учи ( втори вариант )
Раждането е един вътрешен процес, процес на Божествения Дух.
20.12.1925г.
50. Приложение на символите,  МОК , София
Те държат точна и подробна сметка за развитието на човека от раждането до смъртта му.
7.2.1926г.
51. Познат от Него,  НБ , София
Не, раждането не е един временен процес. В раждането трябва да става постоянно разширение.
28.2.1926г.
52. Приех от Отца Си,  НБ , София
Знаете ли, какво означава раждането? - Само разумният човек, само човекът с една велика идея, може да ражда, а другите донасят само недоносчета.
10.3.1926г.
53. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Ако вие направите някому добро и получите някакво възнаграждение за това добро, невидимият свят срещу него ще постави една черна линийка, а над нея ще пише: „Платено му е!“ Ако направите някакво добро, без да очаквате нещо, срещу него пише: „Сметката е отворена, да му се плати!“ Следователно, ако от деня на раждането до деня на смъртта си вие сте прекарали само страдания и скърби, без да видите някакво добро, срещу всеки изминат ден ще има написано нещо, без черни линийки.
14.3.1926г.
54. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Искаме да изнесем нещо велико и хубаво в света, но казвам: има една опасност в закона на раждането.
19.5.1926г.
55. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
На основание на същия закон може да се определи, какви промени стават с човека от деня на раждането до деня на заминаването му. Раждането на човека се обуславя от известно планетно съчетание, което невидимият свят нарежда, а на човека предстои задачата разумно да използува тия съчетания.
7.7.1926г.
56. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Външните процеси пък, които виждаме в природата, като цъфтене на цветята, разрушение на скалите, течение на водите, изгряване на слънцето, появяване на планетите и на звездите, раждането на хората - всичко това в духовния свят представлява проявление на Божествения Дух.
28.11.1926г.
57. Не Го приеха,  НБ , София
Будно дете е това, което познава образа на майка си веднага след раждането си. Някои от сегашните деца започват вътрешно да познават образа на майка си още от първия месец след раждането си; други - на втория месец; някои - на шестия месец, на годишнината след раждането си, а най-закъснелите - едва на третата година. Така ли трябва да бъде? Майка може да се счита само онази жена, която е могла да вложи нещо в децата си, за което те я познават веднага след раждането си.
15.12.1926г.
58. Неразрешеното, ООК , София
По какво се познава, че това дете е на десет години? Ще кажете, че това знаете от сметката, която правите от деня на раждането му до последния момент.
19.12.1926г.
59. Благоприятният час,  МОК , София
В момента на раждането на В изгрява знакът на Везни, а слънцето е минавало в надир, в четвъртия дом, долу. Като съберете цифрите на годините на раждането на първия и на втория, ще получите: 1906 = 1 + 9 + 0 + 6 = 16 = 1 + 6 = 7; 1904 = 1 + 9 + 0 + 4 = 14 = 5.
59.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
В момента на раждането на В изгрява знакът на Везни , а в четвъртия дом долу, в надир, е минавало Слънцето.
2.1.1927г.
60. Влизане,  НБ , София
Ще прочета 8 гл. от Посланието към римляните и ще я свържа с 5 стих от Евангелието на Иоана, 3 гл.: „Ако се не родите от вода и Дух.“ – Раждането е велик процес, подобен на създаването на нов свят. Това, което внася радост и веселие в живота, което създава идеал и стремеж на човешкия дух, е законът на раждането, на възраждането.
„Ако не се роди някой от вода и Дух.“ – За да се разбере смисъла на раждането, изисква се човек с висока култура, а не с разбирания като на бръснаря. Хора, с разбирания като тия на бръснаря, казват: Няма нещо [нищо?] особено в процеса на раждането. При процеса на раждането духът засяга мощното, великото в човека.
12.1.1927г.
61. Предназначение, ООК , София
Запример изчислено е колко движения трябва да направи всеки човек от деня на раждането до деня на смъртта си.
23.1.1927г.
62. Едно стадо,  НБ , София
Раждането подразбира идея, която може да расте.
23.1.1927г.
63. Представа за трите свята,  МОК , София
Първоначално, т.е. след поникване на растението, или след раждането на животното и на човека, всички се стремят към храна.
30.1.1927г.
64. Неизвестни величини,  МОК , София
Сега, като изучавате закона за наследствеността, за раждането на децата, ще изучавате и вашите мисли.
2.2.1927г.
65. Стари и нови възгледи, ООК , София
Най-разумното нещо в живота е раждането.
2.3.1927г.
66. Възможни постижения, ООК , София
Кой човек, например, помни своето детинство, от първия месец на раждането си? Някои хора помнят своя живот едва от третата си годишна възраст, а други – от по-късно.
22.3.1927г.
67. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Ако човек от раждането до смъртта си остане все сладък, това показва, че той никога не е ферментирал.
3.4.1927г.
68. Скрити сили,  МОК , София
68.2 Скрити сили ( втори вариант )
Създаването е механически процес, а раждането – органически.
17.4.1927г.
69. Справяне,  МОК , София
Какво иска и какво очаква? Раждането на Новото, което ще въведе човека в нов свят - в Света на Великите идеи, в Света на Великата Любов.
11.5.1927г.
70. Четирите кръга, ООК , София
Какво разбирате като казвам, че не ви трябва никаква наука? Защо не трябва да се говори за учение? Защото, желанието на човека да учи идва още с раждането му.
5.6.1927г.
71. Две думи,  НБ , София
Аз не подразбирам само раждането на съвременните хора, но имам предвид процеса на раждането и в миналото, в най-отдалечените времена от днес, когато вселената едва се е пробуждала, когато ангелите се пробуждали от своя дълбок сън.
21.8.1927г.
72. Ще се превърне в радост, СБ , София
Ще ви дам един образ за обяснение идеята за раждането.
18.9.1927г.
73. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Бог иска човек да живее, да учи, а той казва: Защо съм се родил, не зная; аз искам да умра! Следователно, раждането показва добрата воля Божия, и затова ние искаме да живеем.
25.12.1927г.
74. Идат дни,  НБ , София
Ние виждаме, че още с раждането си, децата носят своите криви, отрицателни прояви.
8.1.1928г.
75. Жлебът,  НБ , София
Смисълът на раждането се заключава в забогатяването.
12.2.1928г.
76. До край,  НБ , София
Нима малкото дете още с раждането си започва да ходи, да пише, да чете? Не, ден след ден то расте и се развива, докато дойде до онази възраст, когато може да прояви своите дарби и способности.
4.4.1928г.
77. Служба на уравненията, ООК , София
Като се събудил и разбрал, че е сънувал, казал: „Ако раждането е такова страшно нещо, не струва човек да бъде жена.” Някой тълкуват този сън в преносен смисъл. Те казват, че раждането се отнасяло до учението на Толстоя.
77.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Казва: "Ако раждането е така, не си струва, опасна работа е."
9.4.1928г.
78. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Смъртта е свързана с плътта, със закона на умирането, на раждането и на прераждането.
9.5.1928г.
79. Създаване на нови органи, ООК , София
За да се развива даден човек правилно, трябвало е най-малко 100 години преди раждането му да се е работило за неговото идване, т.е. за създаване на добри материални и духовни условия.
25.5.1928г.
80. Правилно дъвчене,  МОК , София
Значи с раждането си детето разрешава едно противоречие.
27.6.1928г.
81. Елипса и парабола, ООК , София
Следователно от Божествено гледище раждането на дете и снасянето на яйце са един и същ процес.
8.7.1928г.
82. Роден от Бога, МС , София
От Божествено гледище "раждането" е вечен процес.
При това положение ще може да очакваме качествата на раждането.
Когато кажем, че някой е роден от Бога, ние подразбираме пак процеси подобни на зачеването и раждането, както това става и във физическия свят на Земята.
Ако видите един малък портрет на царската дъщеря, това означава ли, че сте видели действителния й образ? Можете ли да определите характера й по нейния малък портрет? — За да определите точно характера трябва да имате най малко 400,000 портрета от нея, вадени от деня на раждането й до последния час.
Обаче, раждането не е еднократен, а многократен процес: постоянно ще се раждаме и възраждаме.
Само роденият човек може да разрешава въпроса за раждането.
10.7.1928г.
83. Към свобода, МС , София
Казвам, обаче: човек трябва да се роди! Раждането е необходима и важна фаза в живота на човека.
Човек трябва да стане умен! Разбирайте процеса на раждането в широк смисъл.
7.9.1928г.
84. Мъртвата точка,  МОК , София
Забелязано е, че колкото голяма е била радостта на майката при раждането и отглеждането на детето й, толкова голямо ще бъде страданието й, когато един ден то замине за другия свят.
28.12.1928г.
85. Пречупване на светлината, МОК , София
85.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
И след като ти дотегне да умираш, ще дойде раждането, а след раждането, ще дойде растенето.
9.1.1929г.
86. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Раждането и смъртта са един и същ процес. Ева живя и след това, но както раждането на Ева подготви смъртта на Адама, така и раждането на Каина, подготви смъртта на Ева.
3.2.1929г.
87. Учителю благи,  НБ , София
Следователно, раждането, като процес, ще остане само за тия хора, които не са добили високо съзнание.
22.5.1929г.
88. Битие и откровение, ООК , София
Животът на всеки човек, на всяко живо същество има свое начало, раждането, създаването му, и свой край — откровението.
26.5.1929г.
89. Другата събота,  НБ , София
Човек се ражда и умира, но нито раждането, нито умирането зависят от него. Раждането е начало на живота, когато човек слиза на земята да изправи погрешките си.
2.6.1929г.
90. Огън да запаля,  НБ , София
Този момент съвпада с раждането на детето. Значи, огънят в човека гори от момента на раждането му до момента на заминаването му за онзи свят.
Нищо страшно няма в раждането и в умирането.
5.6.1929г.
91. Верни положения, ООК , София
Затова виждаме, че някой умира веднага след раждането си, друг – на 10, 20, 30 годишна възраст, трети доживява дълбока старост.
26.6.1929г.
92. Външните линии на красотата, ООК , София
Раждането и смъртта на хората са неопределени идеи, вследствие на което предизвикват в човека особен род чувства.
28.6.1929г.
93. Светът на ограниченията ,  МОК , София
Раждането на човека е еднократен процес.
Щом се е родил, той трябва да знае, какво нещо е раждането. Като разбере раждането, ще разбере и смъртта.
93.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Ако не е разбрал раждането си, той не може да разбере и смъртта си.
24.7.1929г.
94. Закон на отношения, ООК , София
Когато хората се запитват, какво нещо е смъртта и какво – раждането, ние отговаряме: "Смъртта не е нищо друго, освен празнене на шишета, а раждането – пълнене на тия шишета."
21.8.1929г.
95. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Още с раждането си детето започва да иска нещо от обективния свят.
25.8.1929г.
96. По Бога направени, СБ , София
Може ли да се нарече лекар този човек, който продължава живота ви само с няколко дни? Може ли да се нарече майка тази жена, която ви дава живот само за 30 – 40 години? Може ли да се нарече баща този човек, който сам изял и изпил всичко, а за сина си нищо не оставил? И сега, ако знаете законите за раждането и прераждането, всеки от вас ще може да определи, на кое място ще се прероди.
26.8.1929г.
97. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Следователно, при процеса на раждането на кое и да е същество, всякога човешкият принцип господства.
28.8.1929г.
98. Естествен ред на нещата, ООК , София
Любовта на родителите се изявява правилно към детето от раждането му до края на живота.
1.9.1929г.
99. Крадецът и пастирят,  НБ , София
99.2 Да имат живот ( втори вариант )
Раждането е принцип на човека.
8.9.1929г.
100. Стотникът,  НБ , София
Когато детето се роди, опъват ли го? Защо тогава, като умре същият човек, викат свещеници да го опъват и заравят в земята? Какъв смисъл има тогава животът? Какъв смисъл има раждането, ако между него и смъртта няма никаква връзка? Често хората казват: Какъв ще бъде краят на нашия живот? Под край на живота си те разбират смъртта. Според нас, нито раждането е начало на живота, нито смъртта – край. Човек е съществувал и преди раждането си, ще съществува и след смъртта си. Раждането и смъртта са само възможности за човека да научи, да придобие нещо, а същевременно и да се освободи от известни ограничения. – Докажи това! – Няма какво да го доказвам.
100.2 Стотникът ( втори вариант )
Какъв смисъл има в раждането? Според вас между раждането и смъртта няма никаква връзка. И като се родиш, ти казваш: „Какъв ще бъде животът, какъв ще бъде краят му?" Краят на живота не е смъртта и раждането не е началото на живота. В дадения случай раждането е само една възможност. Че ти си съществувал и преди раждането си.
15.9.1929г.
101. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Трябва ли при това положение да търсите някой да ви гледа на восък, на боб или на карти? Трябва ли да търсите астролог да ви предсказва бъдещето? Как познава астрологът бъдещето ви? Той взима датата на рождението ви и по дадена таблица изчислява, какво е било съчетанието на планетите в момента на раждането ви.
17.11.1929г.
102. Сам се опасваше,  НБ , София
С раждането на детенцето му, той бил назначен на служба. Той разбрал, че благословението върху дома му дошло заедно с раждането на детето. От този ден, бащата бил уволнен от служба и работите му тръгнали назад, докато се видял в същото положение, в което бил, преди раждането на детето.
18.12.1929г.
103. Наука за езика, ООК , София
Раждането не е нищо друго, освен обличане (?Псалом 119, алеф.?) със светли, с бели, празнични дрехи. Раждането, младостта е обличане на душата със бели, празнични дрехи.
12.1.1930г.
104. Да се радват наедно,  НБ , София
Нито професорът е причина за пропадане на студента, нито Бог е причина за раждането и за умирането на човека. Що е раждането? Възможност на човека да изправи погрешките си.
104.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Вследствие на това раждането е един кредит за нас. Що е раждането? Възможност да се изправим.
15.1.1930г.
105. Светли и тъмни действия, ООК , София
Също така от значение е и моментът на раждането.
2.2.1930г.
106. Аз съм,  НБ , София
106.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Мъжът не знае какво нещо е раждането.
12.2.1930г.
107. Съчетания на числата, ООК , София
Човек може да се оформи и след раждането си, но по-мъчно.
16.2.1930г.
108. Изпитай и виж,  НБ , София
Всеки човек е излязъл от Бога, но помни ли първата дума, която Той му е казал? Кое дете помни първата дума, която майка му е казала при раждането си? Толстой разправя един свой спомен от най-ранното си детинство, когато бил още в пелени, но скоро този спомен се заличил от паметта му.
21.2.1930г.
109. Разумност и доброта,  МОК , София
При раждането на детето е точно обратно: майката и бащата се радват, а детето плаче.
2.3.1930г.
110. Както светът дава,  НБ , София
От раждането си до заминаването си за онзи свят, човек все очаква да му се даде нещо.
И тъй, иска ли да създаде здраво, способно дете, човек трябва да се отнася сериозно към женитбата и раждането.
5.3.1930г.
111. Термометъра на човека, ООК , София
От деня на раждането си до 21 годишна възраст човек постепенно расте, по-силно или по-слабо, в зависимост от условията.
26.3.1930г.
112. Съзнателният живот, ООК , София
И това е възможно, но при следното условие: от деня на раждането до деня на заминаването си човек да не е отправил нито една лоша мисъл, нито едно лошо чувство и нито една лоша постъпка към кое да е същество, създадено от Бога.
Само по себе си раждането е завършен процес, в който не стават никакви промени.
11.4.1930г.
113. Хармоничен избор,  МОК , София
113.2 Първата задача ( втори вариант )
Дишането почва с раждането. Детето не диша в майка си, но с раждането започва този процес на дишането.
23.4.1930г.
114. Доброто оръжие, ООК , София
Тази е причината, поради която при раждането си още детето заплаква.
114.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Злото в света, това е да се унищожи раждането.
27.4.1930г.
115. Доведете ми го тук,  НБ , София
Ако ние поддържаме една философия за живота и след десетина години изчезнем от земята, без да остане помен от нас, каква философия е тази? Аз не виждам никаква философия в топенето на снега и на леда, в цъфтенето и прецъфтяването на цветята, в бръмченето на пчелите, в бученето на вятъра и на циклоните, в потъването на параходите, в разрушаването на къщите, в раждането и в умирането, в оглупяването, в остаряването и т.н.
30.4.1930г.
116. Положително знание, ООК , София
Някой се ражда в бедно семейство, но условията на раждането му са благоприятни.
7.5.1930г.
117. Претръпване и претъпяване, ООК , София
117.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Казваш: „Повярвай в Христа.“ Казвате, трябва да идем да проповядваме на хората, но като идете, какво ще проповядвате? То значи, родиш едно дете, но с раждането не се свършва.
25.5.1930г.
118. По-горни от тях,  НБ , София
Велик момент за майката е раждането на нейното дете.
1.6.1930г.
119. С огън и сол,  НБ , София
Животът се проявява и в двата момента, затова единия наричаме живот в раждането, а другият – живот в смъртта.
6.6.1930г.
120. Основна мисъл,  МОК , София
120.2 Основната мисъл (Същественото в живота) ( втори вариант )
И в раждането е същото.
15.6.1930г.
121. Преди Авраама,  НБ , София
Не е ли Бог между вас, и женитбата, и раждането на деца е търговска сделка.
Същото се отнася и до раждането на човека. Духът ще бъде вашият баща, а Божественото Начало във вас представя силите, които взимат участие при раждането ви.
22.6.1930г.
122. За храна,  НБ , София
Любовта на умрелия се оповестява с раждането на човек, някъде се е родило дете – момче или момиче. Той не знае, че раждането на едно дете е велик момент – отваря се нов извор в света, от който може да се възприеме поне една велика идея.
27.6.1930г.
123. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
Причината на това се крие в часа на раждането.
17.8.1930г.
124. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Разберете ли раждането в буквален смисъл, вие ще се натъкнете на ред противоречия.
26.8.1930г.
125. Божият глас, ООК , София
125.2 Божият глас ( втори вариант )
Раждането, както за нас е благо, за други е нещастие.
7.9.1930г.
126. Имам ястие,  НБ , София
Ученето е процес, който предшествува раждането.
21.9.1930г.
127. От Египет,  НБ , София
За да бъде лицето широко или дълго, това зависи от известни математически данни, които предшестват раждането на човека.
Ето, овчарите видяха звездата при раждането на Христа, но други не я видяха.
12.10.1930г.
128. Разумното Слово,  НБ , София
Раждането, като процес, не трябва да бъде откъснато от другите явления в природата.
26.10.1930г.
129. Живият хляб,  НБ , София
Изобщо, учените религиозни искат да знаят точно времето на раждането на Христа.
9.11.1930г.
130. Него видя Исус,  НБ , София
Значи, раждането на детето има смисъл само в даден случай. „Него видя Исус.
12.11.1930г.
131. Правилно отношение към числата, ООК , София
Откъде е дошла тази идея в човека? Преди всичко, раждането е качество на Бога.
21.11.1930г.
132. Влизане и излизане,  МОК , София
Чрез раждането и смъртта човек минава през големи опитности. В този смисъл, раждането и смъртта са многократни, а не еднократни процеси.
132.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Защо? (Защото, ако душата остане в един постоянен покой, тя няма да има никаква опитност, а промените са необходими.) Интересно, че между раждането и умирането има две неща, които си мязат. Аз превеждам раждането и смъртта, ако вие ги разглеждате като еднократни процеси, състояния и положения, така вие не можете да ги разрешите. Раждането е един многократен процес и смъртта е един многократен процес.
17.12.1930г.
133. Умствени прояви, ООК , София
Умрелият може ли да роди? Раждането на умрелия наричаме оживяване.
26.12.1930г.
134. Любов и милосърдие,  МОК , София
Значи тези данни показват времето на раждането на благостта. Ако направите хороскоп на тази дума, ще видите кои планети господстват при раждането ѝ. При раждането на благостта, Слънцето и Сатурн се намират малко под хоризонта, в първия дом, в знака Стрелец.
Същият закон има отношение към раждането на идеите, на мислите и на чувствата в човека. Запример, раждането на една идея в главата на човека е сложен процес. Че се родила една идея, това още не значи, че тя може да се реализира. – Защо? – Защото се намира в зависимост от раждането на всички мисли и чувства, които имат отношение към дадената идея.
134.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Ще кажете така са написани при раждането.
2.1.1931г.
135. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
Първите 2–3 години след раждането си децата са като царе и князе, навсякъде се чува тяхната воля.
7.1.1931г.
136. Новата епоха, ООК , София
Ония, които не помятат идеите си, дохождат до раждането им, но после не знаят как да ги отрежат, вследствие на което ги влачат с себе си.
23.1.1931г.
137. Разумното слово, МОК , София
Той гледа на живота и на раждането сериозно. Велик процес е раждането! Всеки процес се счита завършен, когато се роди нещо. Раждането на детето, т.е. излизането му от утробата на майката, е завършен процес за физическия свят, но незавършен процес за духовния.
137.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Е, така съм роден, знае ли какво нещо е раждането? В раждането се крие най-великият процес, който човек може да мине, всеки един процес се счита завършен, когато той е роден. Сега казваме: Раждането е един процес на освобождаване.
Та казвам: Може да си турите титла професор и без да сте свършили, но казвам: Ние трябва да дойдем до същината на раждането у човека, защото то съставлява най-великия процес.
4.3.1931г.
138. Послушание, ООК , София
Значи Духът трябва да вземе участие в зачеването и раждането на човека.
25.3.1931г.
139. Основна мисъл, ООК , София
Раждането е неизбежен процес.
2.8.1931г.
140. Хигиена на живота, СБ , РБ , 7-те езера
За пример, с раждането си още човек е направил връзка с живота, но за да не го изгуби, той трябва непрекъснато да възстановява тази връзка.
4.10.1931г.
141. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
По закона на осиновяването Бог има хиляди, синове и дъщери, но те са осиновени, а по закона на раждането Той има само един син: „Единородният Син” се казва за Него.
9.10.1931г.
142. Опитност и знание,  МОК , София
142.2 Десетях възпитани деца ( втори вариант )
Е, питам сега, след като се е родил, раждането е създаване на предприятието; расте, развива се, учи се, умира, ликвидира.
14.10.1931г.
143. Проводници на любовта, ООК , София
Раждането е велик, свещен процес.
21.10.1931г.
144. Разбраната скръб, ООК , София
144.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
Ти започваш да въртиш натук-натам, да разправяш, че условията, че раждането, това-онова, но Господ ти казва: "Не е така!" И ти започваш да скърбиш.
1.11.1931г.
145. Изново,  НБ , София
Следователно ако раждането е важен процес, за който се изискват нови, благоприятни условия, не по-малко важни процеси са зачеването и бременността.
Казвам: майката трябва да възпитава детето си докато е още в утробата й, а не след раждането. Там детето има всички условия за възприемане, а след раждането си то вече ще иска условия за обработване на възприетото.
18.11.1931г.
146. Материални прояви на живота, ООК , София
146.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Има известни минути и часове, определени за раждането на мъжките или на женските деца.
Тъй щото раждането е един всемирен процес, в който душата трябва да работи, трябва да произвежда.
11.12.1931г.
147. Щастливи числа,  МОК , София
Моментът на раждането определя условията за неговото щастие или нещастие.
18.12.1931г.
148. Стимул и любов,  МОК , София
148.2 Стимул и любов ( втори вариант )
Тя може да разправя историята от раждането ѝ, но никога не разправя историята преди раждането.
30.12.1931г.
149. Истинско познаване, ООК , София
Значи, раждането е начало, смъртта - край. Тя показва процеса на раждането.
6.1.1932г.
150. Граници в живота, ООК , София
Тя живее във всеки човек, още от раждането му, но в спящо състояние и постепенно се пробужда.
10.1.1932г.
151. Вземи детето,  НБ , София
В раждането на едно дете, или в раждането на „аз” в нашата душа взимат еднакво участие и сърцето, и умът; туй „аз” го наричам Божественото съзнание, туй, което определя нашето битие като човек; в раждането му взимат участие нашият ум и нашето сърце.
13.1.1932г.
152. Законът и Любовта, ООК , София
Майката, например, има отношение към раждането.
Случило се, че свещеникът бил у дома си и трябвало да преживее мъките и страданията на раждането.
20.1.1932г.
153. Раждане и растене, ООК , София
Тия две заповеди показват връзката, която съществува между раждането и растенето.
Раждането е велик акт, през който минава човешката душа. Ако се родиш, а не растеш, какъв смисъл има раждането? То е все едно, да ти дадат ядене, но да не можеш да вкусиш от него.
Там трябва да търсим условията за раждането и растенето.
153.2 Раждане и растене ( втори вариант )
Раждането, това е най-красивото, което човек очаква.
Вие не сте изучавали закона на раждането.
24.1.1932г.
154. Доведете ми го,  НБ , София
Туй, което е заченато, ако не се роди какво става? Раждането е процес на зачатието, растенето е процес на раждането. Защото ако не се зачене, ако не се роди и ако не расте, няма връзка между зачатието и раждането. Мисълта, това е зачатието, чувството е вече раждането, а постъпката, това е растенето.
7.2.1932г.
155. Тези малките,  НБ , София
Питате: "Защо съм се родил, защо живея? Защо умирам?" Защото животът ражда едновременно раждането и смъртта.
10.2.1932г.
156. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Раждането, в широк смисъл, е дълбок вътрешен процес.
156.2 Любов на безсмъртието ( втори вариант )
Раждането аз вземам в по-дълбок смисъл.
14.2.1932г.
157. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Раждането има смисъл само с разбирането на ония отношения, които съществуват между човешката душа и най-великото.
13.3.1932г.
158. Приложете добродетел,  НБ , София
Раждането и възпитанието на хората по съвсем друг начин трябва да върви.
20.3.1932г.
159. Що да сторя,  НБ , София
Раждането на тройката.
31.3.1932г.
160. Вярата като закон, ИБ , БС , София
Защото с раждането още дъщерята започва да заповядва на майка си.
17.4.1932г.
161. Покрива и изправя,  НБ , София
Че човек ще се роди, това е факт, че ще умре и това е факт, но колкото е реално умирането, толкова е реално и раждането, само че в две противоположни направления.
21.4.1932г.
162. Доброто семе, ИБ , БС , София
Една и съща песен ще изпеете – половината при раждането, а другата половина при заминаването за другия свят, няма да пеете различни песни. Ако песента е от четири куплета, двата ще изпеете при раждането, а другите два – при заминаването.
24.4.1932г.
163. Запечатаната книга,  НБ , София
Раждането на хората става по един вътрешен закон на природата.
29.4.1932г.
164. Пътят на възможностите,  МОК , София
Причина за раждането му са родителите.
1.6.1932г.
165. Любов, обич и почит, ООК , София
Само така ще се освободите от вашето еротично гледане на женитбата и на раждането.
12.6.1932г.
166. И видя там човек,  НБ , София
Раждането на децата – пак е същият закон.
27.7.1932г.
167. Подражатели на Бога, СБРБ , 7-те езера
Още с раждането си човек се жени.
2.8.1932г.
168. Завършени и незавършени процеси, СБРБ , 7-те езера
Раждането е завършен процес, а смъртта – незавършен. Следователно раждането и смъртта са два процеса, диаметрално противоположни един на друг, вследствие на което и проявите им са различни. Раждането носи радост в себе си, както и всички възможности, необходими за развитието на човешката душа.
24.8.1932г.
169. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Раждането на Христа беше едно от изключенията на Любовта.
28.8.1932г.
170. Видяхме славата, СБ , София
Домът, раждането деца, слуги, господари, това са все слезли от невидимия свят.
170.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Домът, раждането на деца, слуги, господари, това са модели, все слезли от възвишения свят в нашия.
16.10.1932г.
171. Чуваш ли,  НБ , София
171.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Всичко онова, което взема участие при раждането на детето, определя съдбините му.
23.10.1932г.
172. Слабото и силното,  УС , София
Раждането не е единственият път, по който една душа може да завърши своето развитие.
30.10.1932г.
173. Възкресение,  НБ , София
Че туй е вярно, ние виждаме в живота – раждането на една проказа в рая.
13.11.1932г.
174. Сляп от рождение,  НБ , София
174.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
Не само това бащата ще намери сина си още преди да е роден, ще избере онзи момент за раждането на сина си, когато няма да взема дял от неговите престъпления.
23.11.1932г.
175. Три типа хора, ООК , София
Например, майката е условие за раждането на детето, но то не дава условия на майката да живее.
175.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
При раждането на някой човек, вие се радвате, защото сте получили нещо от Господа.
2.12.1932г.
176. Зависимост в природата,  МОК , София
Като разгледа данните – датата на раждането – годината, месеца, деня, часа и минутата, лесно може да му се направи хороскоп.
4.12.1932г.
177. Новото съзнание,  УС , София
Раждането на човека подразбира проява на неговото самосъзнание.
4.12.1932г.
178. Яви им се,  НБ , София
Раждането съставя този капитал, тази мощна сила, която е вложена в човека.
178.2 Яви им се ( втори вариант )
Раждането съставя този капитал, тази мощна сила, която е вложена в човека.
25.12.1932г.
179. Ще влезе Духът,  НБ , София
Има психологичен и биологичен закон, чрез който майките чрез закона на раждането, чрез закона на подбора за бъдеще човечеството ще се избави от туй, което е излишно.
15.1.1933г.
180. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Още от раждането си той трябва да знае този път и да не се отклонява на една или на друга страна.
5.2.1933г.
181. Божествен импулс,  УС , София
На сутринта Толстой разказвал на близките си: „Страшно нещо било раждането! Ако всяка жена раждаше с толкова мъки и страдания, животът не би имал смисъл.
5.2.1933г.
182. Първото място,  НБ , София
Тогава ще кажем: „Защо да ражда, да не ражда.“ Но раждането в този смисъл, както сега съществува, не е единственият процес в природата. Този начин на раждането е анормален процес, който съществува.
182.2 Първото място ( втори вариант )
Раждането на човека е първото място: смъртта или заминаването от този свят е последното място.
Но раждането, както сега съществува, не е единственият процес на раждане в природата.
23.4.1933г.
183. Примирение,  УС , София
Раждането е естествен процес, който означава връзка на човешката душа с Бога.
11.6.1933г.
184. Надеждата ти,  НБ , София
Ако искате да бъдете посрещнати, трябва да мислите добре, трябва да чувствате добре, защото в мислите, в чувствата, във волята е раждането на човека на земята.
184.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Ако искате да бъдете посрещнати, трябва да мислите много добре, трябва да чувствате добре, защото в мислите, в чувствата, във волята е раждането на човека на земята.
14.7.1933г.
185. Доволството в живота,  МОК , София
Още с раждането си човек носи в себе си силата.
185.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Още с раждането си човек носи в себе си силата.
16.7.1933г.
186. Семе, цвят и плод,  УС , София
От раждането до заминаването си за другия свят, човек постоянно мисли.
18.10.1933г.
187. Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК , София
Родил се някой жена, кои са причините, които са го заставили, да се роди жена? Родил се мъж, кои са причините? В раждането има един закон, който определя нещата.
22.10.1933г.
188. Да правим добро,  НБ , София
И човек се различава по това, че двама души, като се родят по едно и също време, те ще си мязат, приличат, но има едно различие във времето на раждането.
12.11.1933г.
189. Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение,  УС , София
Че ако ти в раждането си си дошъл само да ядеш и пиеш, а не поправиш погрешката, тогава и като умираш, какво си придобил? В туй раждане е погрешката.
А защо умира човек? За да изправи погрешката на раждането. И тогава, след като изправиш погрешката, ти ще дойдеш до онова, което Христос нарича: „Ако се не родите изново от дух и вода, не може да влезнете в Царството Божие.“ Аз казвам: Ако не изправиш погрешката на раждането си и ако не изправиш погрешката на умирането си, ти не можеш да влезнеш в Царството Божие.
Ако го приемете като едно изправление погрешката на раждането, смъртта е благо, ако се изправи погрешката на раждането. Но ако при раждането не изправите една погрешка, животът е едно мъчение и смъртта е друго мъчение.
Но какво нещо е Царството Божие? Царството Божие е да изправиш погрешката на раждането и погрешката на умирането.
И тогава казвам: Нали добре ще бъде, ако тази домакиня изправи своята погрешка на раждането и изправи своята погрешка на умирането? След туй казвам и домакинът да изправи своята погрешка на раждането и умирането си. Защото раждането подразбира изправяне погрешката на смъртта.
Погрешка е раждането, погрешка е умирането.
11.2.1934г.
190. Мене слушайте,  НБ , София
Смъртта и раждането са само за старите хора.
18.2.1934г.
191. Усилни времена,  НБ , София
Ако психологически се изследва раждането на вълците, раждането на овците, раждането на пчелите, на растенията, тъй, както стават, ще се извади отлична наука – да се види как се размножават, какви са законите на размножението.
25.3.1934г.
192. Възстановете Любовта, УС , София
Може да си роден окултист – не е важно раждането, но какъв е човек, какво постига, какво приложение има.
1.4.1934г.
193. Очите на мъдрия,  НБ , София
Туй, което у вас с раждането вие носите.
15.4.1934г.
194. Наяве,  НБ , София
Трябва в нас да има желание, или да престане раждането в тъмнината.
15.7.1934г.
195. Изново родени,  НБ , София
Раждането, това е една нова епоха, един нов живот, в който човек влиза.
За мене процесът на раждането [е] раждане по дух, раждане и по плът.
7.10.1934г.
196. Посвещения в живота,  УС , София
Истинската женитба се основава на Любовта, която съществува в човека още от момента на раждането му.
7.10.1934г.
197. С какво тяло?,  НБ , София
Защото раждането подразбира смъртта, а смъртта подразбира раждане.
4.11.1934г.
198. Всичко е възможно,  НБ , София
Ами като се роди човек? И с раждането нищо не става.
11.11.1934г.
199. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Всяко нещо, което идва с раждането още и заминава заедно с нас, след смъртта ни, то е Божествено.
25.11.1934г.
200. Петте постижения,  УС , София
Евреите се отличават по това, че спазват реда на раждането, вследствие на което изреждат имената на всички поколения в хронологически ред.
2.12.1934г.
201. Помни Създателя си!,  НБ , София
Като останат няколко деня до раждането, тя започва да се безпокои, да не би да стане някаква катастрофа с детето, което е заченала.
9.12.1934г.
202. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Раждането е врата, през която се влиза в живота.
6.1.1935г.
203. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
При раждането си човек е сиромах, а природата му дава.
Като говоря за раждането, аз го вземам не в този смисъл, (в) какъвто обикновено се разглежда.
20.1.1935г.
204. Плод стократен,  НБ , София
Раждането на многото деца показва лошите условия на живота.
24.2.1935г.
205. Съучастници в благата,  УС , София
Има ли нещо лошо в умирането и в раждането? Раждането и смъртта са два процеса, които се извършват постоянно в живота. Значи, раждането е слугуване, а смъртта - уволняване от службата.
Раждането подразбира цаняване на човека за слуга при някой господар, а умирането - уволняването му.
29.3.1935г.
206. Знание и виждане, МОК , София
Процесът на раждането какъв е? (Поникването.) Ако посееш едно житно зърно, то само ли ще се яви.
31.3.1935г.
207. Който се учи на Словото Божие,  НБ , София
Аз нямам нищо против раждането и умирането. В този смисъл смъртта е разтоварването на коня, а раждането – натоварването.
21.4.1935г.
208. Трите степени,  УС , София
Добре е да прочетете живота на Соломон, раждането му, както и условията, при които се е развивал и да вземете поука от него.
208.2 Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките) ( втори вариант )
И ако проследите цялата история – раждането на Соломона, той се роди от една жена, която жена беше на другиго.
28.4.1935г.
209. Един от дванадесетте,  НБ , София
Следователно, раждането, прераждането, умирането, всичко това са възможности в света за прогресирането и за развиването на тези души.
28.4.1935г.
210. Трите врати,  УС , София
През това време тя се готви да стане майка, търси баба, която да й помогне при раждането.
Дойде ли до раждането, човек трябва да спази всички условия, да роди нещо, което да остави на бъдещото поколение.
29.5.1935г.
211. Общи погрешки и общи добродетели, ООК , София
Та в цялата природа караницата дава раждането на плодовете.
5.7.1935г.
212. Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК , София
По мъжка линия върви раждането в Евангелието, раждането върви по мъжка линия. В Библията се казва, бе Аврам родил – по мъжка линия върви раждането.
7.7.1935г.
213. На утрешния ден,  НБ , София
Ожени се и жена ти като ражда, ще видиш какво нещо е раждането. Ако искаш да знаеш какво нещо е раждането, стани жена, ожени се и като заченеш и родиш, ще разбереш какво е раждането. Като се събудил, той си казал: Ако наистина раждането е толкова страшно, тогава страшно нещо е да бъде човек жена и да ражда.
14.7.1935г.
214. Слово и Живот,  УС , София
С раждането си то се освобождава от ризката, която го ограничава, т.е. от старата си дреха.
12.8.1935г.
215. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
Раждането е дълбок вътрешен процес, по който се различава светията от обикновения човек.
14.8.1935г.
216. Новораждане, СБ , РБ , 7-те езера
Раждането се предшества от ред вътрешни процеси.
Този елемент ще се запълни с раждането на човека от Духа.
18.8.1935г.
217. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Раждането е ограничаване на човешката душа.
4.9.1935г.
218. Отворени книги, СБ , РБ , София
Защо? – Защото, с раждането си още, дъщерята се е свързала с баща си, а синът – с майка си.
22.9.1935г.
219. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Не само на раждането на детето трябва да се обърне внимание и на времето, когато детето се праща на училище.
13.10.1935г.
220. Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).,  УС , София
220.2 Фарисеи и садукеи ( втори вариант )
Бащата и майката трябва да са прилагали Христовия закон още преди раждането на децата си.
20.10.1935г.
221. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
221.2 Степени на разбиране ( втори вариант )
Той не е нито в раждането, нито в смъртта.
20.11.1935г.
222. Опити, ООК , София
Идеалът за умрелите е раждането, прераждането.
22.11.1935г.
223. Подядане и ощетяване,  МОК , София
Как обясняват раждането на гениите? Гениите се раждат само при едно условие на истината.
24.11.1935г.
224. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
Но какво ни ползува паметният ден на разпъването на Христа? Нас ни интересува началото, раждането на Христа.
8.12.1935г.
225. Дванадесетият час,  НБ , София
Какво възпитание е това? Какво нещо е раждането? Преди всичко всеки, който се е родил, трябва да знае защо се е родил, жена или мъж.
14.2.1936г.
226. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Имаме три важни момента: раждането, умирането и възкресението. Единият случай е раждането, той е щастлив.
23.2.1936г.
227. За да бъдете синове,  НБ , София
Не сме свободни и в раждането си.
Мъчнотиите, които минава, говорят за раждането на новото. Това е, което окултистите наричат идването или раждането на новата, на шестата раса, на онези хора, които идат да оправят света.
29.3.1936г.
228. Ако се родите изново,  НБ , София
Има и други причини за раждането на греха, които аз не искам да засягам.
29.4.1936г.
229. Основната мярка, ООК , София
Раждането е процес, който тепърва вие трябва да проучите.
5.7.1936г.
230. Идете в Галилея,  НБ , София
По човешки ще ви кажа: Вашето щастие седи в онова, което майка ви е вложила още при раждането ви.
11.9.1936г.
231. Първата светлина,  МОК , София
Тя още в началото, още в раждането ви каза: „Ще бъдеш доволен, в даден случай, на онова, което природата ти е дала.“ Което Бог ти дал в себе си, бъди доволен в даден случай на това, за да дойде другото.
27.9.1936г.
232. Той създава,  УС , София
После казваше: „Страшно нещо е раждането!“
С раждането човек се освобождава от желанията си, а с това и от страданията.
16.10.1936г.
233. Същественото за младите,  МОК , София
233.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Има специфично време за раждането на всяка дума.
3.1.1937г.
234. Реалността в живота,  УС , София
Обаче като заболя и тялото му се покри със струпеи, той не каза, както в първите два случая, но прокле деня на раждането си.
6.1.1937г.
235. Трите картини, ООК , София
Кой е дал този подтик да се върти Земята около своята ос? Туй е раждането на човека! Като каже човек: „Аз съм“, той се върти около себе си. минават се дни и нощи, стават промени.
10.1.1937г.
236. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
От времето на Адама годините на живота постепенно се намалявали, докато днес човек може да умре още в първата година след раждането или във втората, третата, четвъртата и т. н.
3.2.1937г.
237. Царството на Духа, ООК , София
Ако майката се тревожи при раждането на своето дете, ако няма благоприятни условия, когато носи този човешки плод, няма да роди такова дете, каквото тя иска.
21.2.1937г.
238. Ликвидиране и прилагане, УС , София
За всеки човек е определен месецът, денят и часът на раждането му.
28.3.1937г.
239. Примирителната постъпка,  УС , София
Те трябва да се отхранят! Не е мъчно раждането на децата, мъчно е тяхното отглеждане.
239.2 Мекота, примирителна постъпка. Красотата ще спаси света ( втори вариант )
Погрешката не е в раждането на децата, в отглеждането на тия деца.
16.4.1937г.
240. Двамата господари, МОК , София
При раждането той слиза надолу, а при умирането се качва нагоре. Понеже умирането представлява много по-трудна задача, затова всеки, който умира, казва: "Трудно е, как ще се изкачи човек по тия планински върхове, това са опасни работи!" В този случай действително смъртта представлява трудна задача, докато раждането е по-лесна.
25.4.1937г.
241. Да идем във Витлеем,  НБ , София
И тъй, раждането на Христа подразбира онази нова идея, която се ражда у нас.
6.6.1937г.
242. Детето на истината,  УС , София
Ако раждането не стане на време, майката помята.
Ако човекът, когото Бог направи, беше завършен, защо е казано в Писанието, че той трябва да се новороди? Създаването е външен процес, а раждането – вътрешен.
242.2 Самораждане. Раждане на Истината ( втори вариант )
Има някое раждане, което не е подобно на раждането на една жена.
Създаването е един процес, а пък раждането е един вътрешен процес.
20.6.1937г.
243. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
Не беше ли възможно в България, преди да се роди сегашният престолонаследник, да се опрости дълга – 1 милиард и 100 милиона? Не беше ли възможно на всичките затворници да се намали с 3 години затворът? Ето, с раждането на едно дете става.
18.7.1937г.
244. Лъчи на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Както раждането на детето е велико събитие в дома, така и пробуждането на човешката душа е велико събитие в Божествения свят.
244.2 Първият лъч на топлината ( втори вариант )
Туй пробуждане не става така произволно, но то е най-великото събитие на битието! Както в един дом най-великото събитие е раждането на едно дете, така и в Божествения свят най-великото събитие е пробуждането на човешката душа, за която ангелите се радват.
23.7.1937г.
245. Стани!, СБ , РБ , 7-те езера
245.2 Стани ( втори вариант )
Съграждането е раждането на човека.
24.9.1937г.
246. Възможности в живота, МОК , София
Вземете раждането на болестта подагра се дължи на изобилна храна.
26.9.1937г.
247. По образ и подобие,  НБ , София
И някои религиозни, като разглеждат някои въпроси от Библията, имат такива смътни понятия, каквито малките деца имат за раждането на малките деца.
10.10.1937г.
248. Да видят,  УС , София
Какво станало след това? Скоро го уволнили от служба и се намерил в същото положение, както бил преди раждането на детето.
15.10.1937г.
249. Разумните движения, МОК , София
Работата съответствува на раждането, почивката съответствува на умирането.
1.12.1937г.
250. Музикално утро. Седемте принципа, ООК , София
Хармонията означава раждането на човека.
22.12.1937г.
251. Ползата от краката, ООК , София
В живота смъртта и раждането, те са две граници на проявения живот.
26.12.1937г.
252. Имаше някой человек, НБ , София
Но глупавата майка казва: „Господи, защо ми даде това дете? Да ми създава толкова безпокойство?“ Та ако искате да знаете смисъла на раждането на децата, ще знаете, че когато се ражда син или дъщеря в един дом, това са двете писма, които Бог праща в света.
2.1.1938г.
253. Който приеме свидетелството Негово,  НБ , София
Сега, като говоря за раждането, не разбирайте раждането в обикновен смисъл на думата.
9.1.1938г.
254. И пак се наведе на земята,  НБ , София
Казват: „Бременна е жената.“ После казват: „Донесоха го детето.“ Раждането става без мъка.
23.1.1938г.
255. Няма нищо ново под слънцето,  НБ , София
Ако не повече, то поне десет хиляди души идват в един и същ момент на земята с раждането на всяка една душа.
26.1.1938г.
256. Обичай и освобождавай, ООК , София
Я, ми кажете, как заплакват? – Всякога, когато се намирате при едно стеснително условие на живота, вие ще издадете този глас, както при раждането.
Като се събудил и разбрал, че е сънувал, казал: „Ако раждането е такова страшно нещо, не струва човек да бъде жена“. Те казват, че раждането се отнасяло до учението на Толстоя.
28.1.1938г.
257. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Де е хубавото в раждането? – Ще придобиеш живота си. В раждането – придобиваш живота; в смъртта – изгубваш живота.
2.2.1938г.
258. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
Раждането на едно дете представя Божествения център, от който хората са излезли.
13.2.1938г.
259. Четири погледа,  УС , София
Така казват и за раждането на човека.
3.4.1938г.
260. Няма да ожаднее,  НБ , София
Майката не трябва да се изтощава и бащата не трябва да се изтощава при раждането, понеже ние сме психологически на една крива посока.
5.8.1938г.
261. Трудни задачи, СБ , РБ , 7-те езера
Не само при раждането си човек се нуждае от основен тон, но през целия си живот.
7.8.1938г.
262. Нови пътища, СБ , РБ , 7-те езера
И ако бащата не стане причина за раждането на детето, той не е баща.
21.8.1938г.
263. Степени на съзнанието, СБ , РБ , София
На пръв поглед те са прави, но какво означава раждането и какво – смъртта? Всяко нещо, което умира, се отдалечава от центъра.
26.8.1938г.
264. Великият подтик, СБ , РБ , София
След раждането си, детето започва да живее в друго тяло, докато един ден и това тяло умре.
Какво представя раждането и какво смъртта? Раждането е свързано с бременността на човека.
25.9.1938г.
265. Добрият език,  УС НБ , София
Сега какво ще разберете от това? Вие за раждането нямате вярно понятие.
21.10.1938г.
266. Анализи,  МОК , София
Напрежението аз го наричам раждането на един тон.
30.10.1938г.
267. Неизбежният път,  НБ , София
Той прокле деня на раждането си, но Бог не го осъди за това.
30.10.1938г.
268. Силата на човека, УС , София
Казват, че Христос се родил и спорят сега учените и казват, че има разлика от сто години между приетата дата на раждането Му и истинската дата.
1.1.1939г.
269. Малкият брат,  ИБ , София
Велико нещо е раждането. Който прибърза с раждането си и се роди преди деветия месец, той не може да живее.
15.1.1939г.
270. Година на работа,  УС , София
Раждането и прераждането е за избавление.
15.1.1939г.
271. Ще го поставя над всички си имот,  НБ , София
Значи, създаването на света става чрез мъжкия принцип, а раждането на света става чрез женския принцип, чрез мекия принцип.
5.3.1939г.
272. Да види царството Божие,  НБ , София
Той знае неговата история така, както големият брат, който е на десет години, знае деня и часа на раждането на малкото си братче, знае цялата история на неговия живот. Големият брат знае всичко за малкия си брат, но малкият не знае нищо за раждането на големия си брат.
10.3.1939г.
273. Ценност, съдържание и форма,  МОК , София
Тогава как определят философите, какво нещо е Бог? Сегашните философи как определят какво нещо е Бог? Нали знаете някои философи, какви са техните мисли? Ако една къща изгори, кои са причините за изгарянето? Ако един човек умира, кои са причините за умирането? Ако един човек се ражда, кои са причините за раждането? Ако един човек осиромашава, кои са причините за осиромашаването? Или ако един човек стане учен, кои са причините за учението? Ако един човек изгуби здравето, кои са причините за изгубване на здравето? Или ако придобива здравето, ако става красив или погрознява, кои са причините? Всяко нещо си има причини.
19.3.1939г.
274. Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС , София
Та като се казва в Битието, че земята била неустроена, то се разбира, че законът на превъплътяването, раждането и размножаването бил неустроен.
30.4.1939г.
275. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ , София
Аз вземам раждането в широк смисъл.
7.5.1939г.
276. Качества на Любовта,  УС , София
При раждането на първата сестра бащата освен че е с мустаци, но брадата му е побеляла.
4.6.1939г.
277. Истинският човек,  НБ , София
Имайте предвид, че въпросът за раждането и прераждането на човека е въпрос за просветения човешки ум, а не за обикновения.
23.7.1939г.
278. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Раждането, за което се говори в стиха, не е еднократен процес.
278.2 През вратата на Любовта ( втори вариант )
В раждането се включват условията на едно дете.
27.9.1939г.
279. Единственото богатство, ООК , София
Не е в раждането.
279.2 Единственото богатство ( втори вариант )
Така че, спасението не е и в раждането.
1.10.1939г.
280. Двама господари,  НБ , София
Атлантската раса е онази, която е свързана с потопа и с раждането на бялата раса.
12.11.1939г.
281. Намиране изгубената дума,  УС , София
Това раждане,за което говори Христос, не е раждането на земята. Раждането на земята е една обвивка, една външна дреха, на онова духовното раждане.
10.12.1939г.
282. Права и вярна любов,  НБ , София
И ако в раждането се научим да любим, а ако в смъртта се отучим да мразим, ние сме научили Божия закон – повече не ни трябва.
17.12.1939г.
283. Идете в Галилея,  НБ , София
Като се роди, човек не помни раждането си.
5.1.1940г.
284. Идеален и реален живот,  МОК , София
С излизането из утробата на майка си, с раждането, то заплаква, а това е първата вдишка.
Пробуждането на съзнанието, това е раждането.
28.1.1940г.
285. И ще родиш син,  НБ , София
Христос казва: „Ако се не родите изново, няма да влезете в Царството Божие.“ Христос имал предвид не обикновеното разбиране на раждането.
25.2.1940г.
286. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
Следователно, раждането е заробване, смъртта е освобождение, който разбира.
3.4.1940г.
287. Влюбване и любов, ООК , София
Ева казва: „Господи, мене змията ме излъга.“ Адам казва: „Мене жената ме излъга.“ На Адама Господ каза: „Ти ще ореш земята.“ А на жената каза: „Ти ще раждаш хората, че те ще оправят света чрез раждането.“ Всичките майки сега оправят погрешките на своето минало.
19.5.1940г.
288. Който иде,  НБ , София
Три баби бабуват за раждането.
2.6.1940г.
289. Бог е истинен,  НБ , София
Казва „Авраам роди“, защо Сара не роди? Сега, не вземайте раждането физически само. Раждането е едновременно процес на човешкия ум. Раждането е и процес на човешкото сърце.
7.7.1940г.
290. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
След трагедията в света ще дойде възкресението, раждането на новия живот.
28.7.1940г.
291. На сватба, СБ , РБ , София
Раждането от Бога е сложен процес.
Раждането пък е физическият живот. Така разглеждам въпросите за раждането, женитбата и смъртта.
4.8.1940г.
292. Реалност на живота, СБ , РБ , УС , София
Каква мисъл е тази, която не е родена с Любов? Какво чувство е това, което не е родено с Любов? Каква постъпка е тази, която не е направена от Любов? Нямате ли Любов, нито женитбата има смисъл, нито раждането.
11.8.1940г.
293. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
От раждането си до последния ден на своя живот, човек развива това, което е вложено в него.
28.8.1940г.
294. Учение и служение, СБ , РБ , София
Възкресението изключва раждането.
8.9.1940г.
295. Израил и българин, СБ , РБ , София
По много причини те се страхуват от раждането. Каквото положение и да заема човек на земята, непременно ще мине през процеса на раждането.
Сега, като говоря за раждането, аз нямам предвид онова състояние, придружено със страдания. Условия са нужни за раждането. Не е ли под тяхно влияние, раждането е невъзможно.
Малцина се интересуват от въпроса за раждането в трите свята – умствен, сърдечен и волев и запитват какво да правят, за да станат богати.
6.10.1940г.
296. Като роди дете,  НБ , София
При раждането 10, 15, 20, 100 милиона клетки понякога стават жертва. Значи 30 или 300 милиарда вземат участие в раждането на това дете.
1.12.1940г.
297. Старото и новото,  НБ , София
Раждането от Бога – това е новата религия.
6.12.1940г.
298. Трите връзки,  МОК , София
Ако един човек се облече с жълта дреха или с червена дреха, нашари се и питат: „Съществува ли такъв роден човек в природата?“ Човек може да се нашари, но с какви краски се ражда човек? С каква краска се ражда волът? С каква краска се ражда черната овца? С каква краска се ражда биволът? Защо воловете се раждат с бяла краска, а биволите се раждат с черна? Какво е научното обяснение за раждането на черните биволи?
8.12.1940г.
299. Вечер и сутрин,  НБ , София
В този момент трябва да стане раждането на синца ви.
12.1.1941г.
300. Голямата радост,  НБ , София
Раждането в един смисъл е осиромашаване. Раждането в един смисъл е обогатяване.
9.2.1941г.
301. Благословен!,  НБ , София
За раждането на едно дете има 5 милиона кандидати, и само едно от тях ще дойде.
При раждането има големи мъчения онази жена, която ражда.
3.9.1941г.
302. Прави възгледи, СБ , София
302.2 Прави възгледи ( втори вариант )
Този, който пръв взема, е доволен, другите ще чакат по ред сто години по реда на раждането.
7.9.1941г.
303. Което не е, УС , СБ , София
303.2 Законът на лъжата ( втори вариант )
Искат раждането да го запишат.
Раждането е един Божествен процес, за който ние почти нищо не знаем.
14.9.1941г.
304. Двама или трима, СБ , НБ , София
Що е зимата? Що е раждането? То е пролет.
304.2 Двама или трима ( втори вариант )
Що е зимата? Що е раждането? То е пролет.
Пролетта може да се уподоби на раждането, а зимата – на смъртта.
Затова от голямо значение за детето е моментът на неговото зачеване и моментът на раждането му.
28.9.1941г.
305. Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ , София
Какво ще му донесе? Всичките тия напитки, които съвременната култура има, за в бъдеще ще имат много лоши последствия в раждането на бъдещите поколения.
30.11.1941г.
306. Роденият,  НБ , София
Ще говоря върху раждането на човека.
17.12.1941г.
307. Умът и сърцето, ООК , София
Крушата казва: „Ти по същия начин ще ме посееш в себе си.“ В раждането на един плод процесите се повтарят в две различни октави.
18.1.1942г.
308. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Или другояче казано: Сега в света има нужда да се раждат деца, защото без раждането на деца, прогрес не може да има.
18.1.1942г.
309. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Сега вземете раждането в широк смисъл. Раждането е Божествено.
18.3.1942г.
310. Музика в живота, ООК , София
Каквато и да е работа, и при възпитанието на хората, и при раждането, и при отглеждането, във всяко направление с музиката лесно се свършва работата.
29.3.1942г.
311. Да изповядваме!,  НБ , София
То са тесните врата, вратата на раждането и смъртта.
12.7.1942г.
312. Ново раждане,  НБ , София
Раждането е за всичките хора. Раждането е, което дава прогрес на човечеството! Казва му Никодим: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди! Има друго разбиране. Раждането е една земна работа.
19.7.1942г.
313. Път на доброто – път на Любовта,  НБ , София
Старият завет е плодороден в раждането на мъжки.
2.8.1942г.
314. Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ , София
Те говорят за раждането на Христа.
314.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Като процес раждането представлява велик акт в Природата, защото носи велики последствия. Раждането на човека, на мислите, на чувствата и на постъпките е свързано с известни събития. Тъй щото раждането има смисъл, когато носи известни последствия и когато е свързано с известни събития.
16.8.1942г.
315. На зазоряване, СБ , РБ , София
При това положение човек ще има ясна представа за смъртта и за живота, за раждането и прераждането. Какво означава раждането? В широк смисъл, раждането има много прояви. Това показва, че умирането и раждането са многократни процеси в живота.
26.8.1942г.
316. Устойчиви връзки, СБ , РБ , София
Раждането на детето представя сладката обвивка на живота.
29.8.1942г.
317. Любов и обич, СБ , РБ , София
317.2 Вложи в сърцето ( втори вариант )
Всички говорят за любовта и бащи, и майки, в раждането на деца, и в служби, и в братство.
30.9.1942г.
318. Ден на почивка и ден на радост, ООК , София
Подмладяването не е процес в раждането само.
4.10.1942г.
319. Важни и належащи неща,  УС , София
Никодим идва сега при Христа и както четете тази глава, ще кажете: „Има неща, които не са писани.“ Христос казва: „Ако не се роди човек изново...“ Какво зависи от раждането? Много зависи от раждането.
25.10.1942г.
320. Възлюблени,  НБ , София
Не считайте, че туй, което хората мислят за раждането, е право.
8.11.1942г.
321. Новият път,  УС , София
Толстой разсъждавал върху живота – как жените раждат, какво нещо е раждането.
6.12.1942г.
322. Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС , София
Раждането е един Божествен процес.
27.12.1942г.
323. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Положителното и отрицателното на Земята не са еднакво силни, вследствие на това при раждането човек приема повече и оживява, после отслабва и умира.
3.1.1943г.
324. Пожелаване,  УС , София
Трябва да намери майка да се въплъти, да мине през процеса на зачеването, раждането, възпитанието, че тогава може да дойде човешката любов.
7.2.1943г.
325. Най-сигурното място,  УС , София
Раждането е освобождение от утробата на майката, от неблагоприятните условия в живота.
21.2.1943г.
326. Приятни на Бога, НБ , София
С раждането се започва цял процес на даване.
3.3.1943г.
327. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Аз говоря за раждането.
25.4.1943г.
328. Движение, учение и работа, НБ , София
Казват, че за една служба в Париж имало пет хиляди кандидати, а за раждането на един човек пет милиона кандидати има.
9.5.1943г.
329. Любовта е музика,  УС , София
Раждането е освобождаване.
14.5.1943г.
330. Нищо и нещо,  МОК , София
Как ще уподобите този живот? – Раждането на едно малко дете, то е само запознаване с живота на Земята, то е първото раждане.
13.6.1943г.
331. Да се родите изново, НБ , София
Процеса на раждането във възходяща степен поддържайте.
21.7.1943г.
332. Онаследено и вложено, ООК , София
Затуй раждането е придобиване знание.
15.8.1943г.
333. Вечното благо, СБ , РБ , София
Раждането подразбира минаване през големи изпитания и страдания.
29.8.1943г.
334. Раждането, СБ , РБ , София
В този смисъл, раждането означава излизане на слънчевите лъчи от слънцето на живота; умирането означава прибиране или скриване на слънчевите лъчи към центъра на самото слънце на живота.
Който мине през трите процеса на раждането – през любовта, мъдростта и истината, той влиза в новия порядък на нещата и разбира дълбоките прояви на живота.
1.9.1943г.
335. Номер първи, СБ , РБ , София
Тъй щото, умирането и напущането на дома, както и раждането, имат дълбок смисъл.
Какво представя раждането? – Съзнателен вътрешен процес.
Какво представя раждането? – Придобиване на нещо ново. Ще кажете, че начинът на раждането е важен.
12.9.1943г.
336. Извор на любовта, СБ , РБ , София
Не по-малко влияние върху развитието на детето оказва храната на бременната жена, както и тази, която дава на детето си след раждането му.
3.10.1943г.
337. Четирите правила, СБ , РБ , София
Съвременните хора познават живота чрез раждането и чрез смъртта. Като процеси, първо се явило раждането, а после смъртта.
10.10.1943г.
338. Вечно подмладяване, НБ , София
Христос говори за раждането като непреривен [непрекъснат] процес.
24.10.1943г.
339. Да оздравееш, НБ , София
Всъщност, истински щастлив ден е денят на раждането.
Голяма е радостта на майката, защото при раждането взима участие цялото небе, всички ангели, всички хора, даже и Бог взима участие.
3.11.1943г.
340. Еднакви отношения, ООК , София
Какво означава раждането? Да се роди дете, това значи, майката и бащата да се подмладят.
340.2 Еднакви отношения ( втори вариант )
Що е раждането на едно дете? Закон, как да се подмладят бащата и майката.
10.11.1943г.
341. Мажорни и минорни гами, ООК , София
Значи, смъртта е moll движение, а раждането – „dur“. Раждането на земята, както и в другия свят, наричаме процес на вечно обновяване.
341.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Този процес на раждането се нарича закон на вечното възобновяване.
21.11.1943г.
342. Право мислене,  УС , Витоша
342.2 Право мислене ( втори вариант )
Раждането почва в света.
22.10.1944г.
343. Милият поглед, ИБ , ПС , София
343.2 Милият поглед ( втори вариант )
Ако още при раждането на детето, майката го погледне със свити вежди, целият му живот не отива добре; ако го погледне мило, всичко ще му върви добре.
17.11.1944г.
344. Най-малкото приложение, ИБ , ПС , София
344.2 Най-малкото приложение ( втори вариант )
Ако последният човек, когото е видяла при раждането на детето си, бил красив, и то ще бъде красиво.
19.11.1944г.
345. Деветте съществени причини, ИБ , ПС , София
Образуването на семействата, раждането на братя и сестри се дължи на Него.
345.2 Девет съществени причини ( втори вариант )
Създаването на семейството, раждането на хората се дължи на Него.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.