Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Аз вземах този стих затова, защото трябва да се въдвори между вас равновесието.
17.3.1912г.
2. Любов и единство, ИБ ,
Добрите хора са солта, която е процесът, който крепи равновесието в света.
19.12.1913г.
3. Постоянството. Благословение от Бога, ИБ , В.Търново
Равновесието, това е четвъртият Божествен принцип.
29.3.1914г.
4. Ето човекът, НБ , София
Равновесието – това е Добродетелта, законът – това е Знанието, условията – това е Силата, зародишът – това е богатството.
3.5.1914г.
5. Явлението на Духа, НБ , София
Буквата „Ъ“ означава равновесието на човешкия ум, който иска да даде на хората да разбират основните закони.
23.8.1914г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Сега, как да намерим Христа? Какво нещо е Христос? Христос, в онзи обширен смисъл, е онзи принцип в света, който отхранва нещата, който развива техния живот, развива тяхната интелигентност, пази равновесието.
16.11.1916г.
7. Петте разумни девици,  НБ , София
Колкото и да се клатушка параходът ви, пазете равновесието си.
7.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Значи, когато имате това разположение, което трае във всички периоди на живота ви, вие не изгубвате равновесието си, както един параход.
25.3.1917г.
8. Солта,  НБ , София
Този, който дойде да го потъпче, има тази сол и веднага ще възстанови равновесието на разгневения.
Казват за някого: „Този човек е високоинтелигентен, разумен“, подразбира се, че у него има закон за равновесието, има сол.
1.4.1917г.
9. Виделината,  НБ , София
Кои „вие“? Първият елемент е солта, законът на равновесието, който държи всички сили в равновесие; вторият елемент е виделината, тя въздига и възраства нещата, т.е. всички мисли и желания растат във виделината и се развиват по-правилно.
10.6.1917г.
10. Дали може,  НБ , София
Щом изгубят равновесието си, те губят всичко, което са изработили и придобили.
10.2 Дали може ( втори вариант )
Щомъ изгубятъ равновесието си, тѣ губятъ всичко, което сѫ изработили и придобили.
22.3.1918г.
11. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Числото 153 показва завършена работа, в която присъстват Бог, человек и Духът. 153-те риби имат значение, когато се прибави при 1 отдясно 0, получава се 10; 10 + 5 + 9 = 24; 24 е законът на човешкия живот, а 3-те е законът на равновесието.
22.9.1918г.
12. Двамата братя,  НБ , София
В един момент изгубваш равновесието и полетяваш надясно или наляво.
12.2 Двамата братя ( втори вариант )
Въ единъ моментъ изгубвашъ равновесието и полетявашъ надѣсно или налѣво.
13.10.1918г.
13. Двата полюса,  НБ , София
Защо? Защото то представлява център, в който равновесието никога не се нарушава. За да се наруши равновесието, човек трябва да излезе от състоянието на покой и да влезе в движение. Щом се нагрее, тя губи равновесието си и се превръща в пара. Понеже болният, който лежеше при къпалнята, беше изгубил равновесието си, трябваше да дойде Христос, да възстанови равновесието му с думите: "Стани, вдигни одъра си и ходи!"
13.2 Двата полюса ( втори вариант )
Защо? — Защото то представя центъръ, въ който равновесието никога не се нарушава. За да се наруши равновесието, човѣкъ трѣбва да излѣзе отъ състоянието на покой и да влѣзе въ движение. Щомъ се нагрѣе, тя губи равновесието си и се превръща въ пара. Понеже болниятъ, който лежеше при кѫпалнята, бѣше изгубилъ равновесието си, трѣбваше да дойде Христосъ, да възстанови равновесието му съ думитѣ: „Стани, вдигни одъра си и ходи!” Христосъ казва на хората да вдигнатъ одъра си и да се изправятъ.
7.11.1918г.
14. Който намигва, ИБ , БС , София
Падението всякога е изгубване равновесието на душата.
17.11.1918г.
15. Като чуха,  НБ , София
Тази е причината, дето човек губи равновесието си, т.е. съгласието между ума и сърцето си.
15.2 Като чуха ( втори вариант )
Тази е причината, дето човѣкъ губи равновесието си, т. е. съгласието между ума и сърдцето си.
17.4.1919г.
16. Това учение, ИБ , БС , София
Когато ние престъпваме някоя Божествена заповед, веднага изгубваме равновесието и спокойствието си.
22.6.1919г.
17. Малкият закон,  НБ , София
Обаче от момента, когато нарушим съзнателно или несъзнателно един от тези закони, малък или голям, нарушава се и равновесието в нас.
14.12.1919г.
18. Работи на лозето ми,  НБ , София
Засегне ли се равновесието в малкия човешки свят, ще се засегне равновесието и във външния свят.
18.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Това не е егоизъм, защото в това добро стои равновесието на вашия свят. Засегне ли се равновесието на вашия свят, ще се засегне и равновесието на всичко около вас.
8.1.1920г.
19. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Като се върне мъжа ви от работа, неразположен, сърдит, кажи си: Няма да губя равновесието си.
19.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Като се върне мъжът ви от работа неразположен, сърдит, кажи си: „Няма да губя равновесието си.
5.2.1920г.
20. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Мъчите ли се като великани, със спокойствие и хладнокръвие, и не изгубвате равновесието на духа си, вие сте обичани.
19.2.1920г.
21. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Когато ви се случи някакво нещастие, например къщата ви изгори, парите си изгубите, кракът ви се счупи, останете няколко дни гладни или какво да е друго, във вашия мозък веднага се нарушава равновесието между приливите и отливите.
Много умопобърквания и анормалности в Живота се дължат на нарушаване на равновесието между тези приливи и отливи.
15.6.1920г.
22. Разговор,  ИБ , Сливен
Равновесието стои в краката, а краката са добродетелта.
А – горната ѝ част = закона за равновесието,
22.8.1920г.
23. Образуване на един клас, КД , В.Търново
Падането всякога произтича от факта, че когато във физическия свят се изгуби равновесието, човек пада.
Затова не давайте под наем ума си никому, защото като го дадете някому под наем, ще загубите равновесието.
Двете заедно образуват цялата върлина на равновесието.
1.5.1921г.
24. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Третият принцип е „законът на равновесието“, който урежда всички спорове и недоразумения между хората.
24.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Третиятъ принципъ това е законътъ на равновѣсието, законътъ, който уравновѣсява, всички спорове, които се подигатъ между хората.
26.6.1921г.
25. В правда, истина и святост,  НБ , София
Значи истината, в най-простата си форма, е необходима за възстановяване равновесието в организма; тя държи храносмилателната система в изправност.
13.11.1921г.
26. В Египет,  НБ , София
Нека бръкне жената в кесията на мъжа си – той има 10,000 лева, а тя му ги вземе, – веднага мъжът ще извика: „Де са парите ми?“ Губи се равновесието, парите са били на дъното на кораба, те са баласт на парахода и той е в равновесие.
27.11.1921г.
27. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Защото ако те нарушат равновесието, и двамата губят.
1.1.1922г.
28. Сродните души,  НБ , София
При най-малкото колебание, при всяко малко нарушение на равновесието всичко е изгубено.
24.2.1922г.
29. Двата пътя,  МОК , София
Другото самообладание е вътрешно, дълбоко, при което равновесието в човека никога не се нарушава.
29.2 Двата пътя ( втори вариант )
Условията, които служат за развиване и растене, които дават направление на това растене и равновесието, което трябва да имаме.
Защото има два вида самообладание: едното е фалшиво, привидно, от вън, а от вътре равновесието всякога е изгубено.
26.3.1922г.
30. Които вас приемат,  НБ , София
Ако аз чрез моята вяра мога да ви спася, без да ви говоря? Аз, чрез вярата, мога да повдигна вибрациите на вашето съзнание и ако вие политнете да паднете, ще запазя равновесието ви, вие веднага ще се изправите, без да паднете.
2.5.1922г.
31. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
31.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
И тъй, работете, без да губите равновесието си и да изпадате в дисонанс. – „Не свирим ли и ние добре?“ – Свирите, но не като втория.
14.6.1922г.
32. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Запример, ако направите един опит: да кажем имате разположение някой път да контролирате волята си; вземете една игла и на някое място боднете, забодете два или три милиметра на някое дебело място в тялото и се постарайте да не се измени вашето състояние, т. е. след като я забодете, да си запазите равновесието.
15.6.1922г.
33. Мисъл и действие, ООК , София
Ако третият не може да оправи работата, четвърти, пети, шести до 10 души, но все ще намерите един, който да внесе равновесие между тия, които са загубили равновесието.
5.7.1922г.
34. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
34.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Значи, трите направления, или посоки на светлината, са създали досега три течения в мозъка на живите същества, които пък са произвели три различни положения, необходими за запазване на равновесието в тях: растенията се обърнали с главата надолу; животните застанали на четири крака, а хората се изправили на два крака.
Значи трите направления, или посоки, на Светлината са създали досега три течения в мозъка на живите същества, които пък са произвели три различни положения, необходими за запазване на равновесието в тях: растенията са се обърнали с главата надолу, животните са застанали на четири крака, а хората са се изправили на два крака.
20.7.1922г.
35. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Туй е необходимо за учениците на окултната школа, понеже животът е такъв; че ние изгубваме най-важните сили с които може да си служим, изгубва се равновесието в нас.
4.8.1922г.
36. Превръщане на енергиите, ООК , София
Ще си извадиш часовника и ще гледаш колко време ще стоиш тих и спокоен като Диогена, без да нарушиш равновесието си. Ако той стои цял ден и ти не си изгубил равновесието си, спечелил си.
36.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Не се позволява на ученика съзнателно да изпитва съучениците си, да ги заставя да излизат от равновесието си. Ако някой от учениците изгуби равновесието си, не бързайте да го критикувате, да разправяте, че той е сгрешил.
Извадете часовника си и следете колко време ще стои приятелят ви и колко време ще търпите, без да нарушите равновесието си.
4.10.1922г.
37. Допирните точки в природата,  МОК , София
Едно се иска от вас — да бъдете внимателни, да не нарушавате равновесието, което съществува между доброто и злото.
18.10.1922г.
38. Психическо наблюдение,  МОК , София
Когато сте неразположени духом и рискувате да загубите равновесието си, направете това упражнение няколко пъти, докато възстановите нормалното си състояние.
25.10.1922г.
39. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Нищо не е в състояние да го изкара от равновесието му.
19.11.1922г.
40. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Значи човек, който се е разгневил, излязъл е от себе си, загубил е равновесието си, и пада.
13.12.1922г.
41. Закон за съотношения,  МОК , София
Когато сме скръбни или когато нарушим равновесието в Природата, от Ангелския свят ни дохожда помощ, докато се възстанови това равновесие.
3.1.1923г.
42. Прояви на съзнанието,  МОК , София
За вас е важно да мислите, да намерите метод, чрез който да възстановите равновесието на вашето съзнание. Всички да ви изоставят, вие дълбоко в себе си чувствате, че има нещо здраво, неизменно, което поддържа равновесието на вашето съзнание.
7.1.1923г.
43. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Три минути, то е закон на равновесието.
10.1.1923г.
44. Окултна страна на живота,  МОК , София
В този момент равновесието се нарушава, плоскостта се наклонява към точка В, дето седите вие, и се образува един полукръг от D до Д. Това нарушаване на равновесието е причина за известно нещастие, на което се натъквате. Който разбира закона за равновесието, той трябва да се мести, постепенно да отива към с; същевременно и кошницата трябва да се мести. Иначе наруши ли се равновесието, вие ще се намерите на земята. Защо идат нещастията в света? Защото опитвате ябълките, без да познавате закона на равновесието. И тъй, за да не изгубите равновесието в живота си, не бутайте коша с ябълките, докато не сте намерили правилен начин как да го бутнете и как да си извадите няколко ябълки.
25.2.1923г.
45. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
45.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Когато силите на човешкия организъм се колебаят, равновесието между тях се нарушава, и нервната система се разстройва.
18.4.1923г.
46. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
Това излишно количество енергия пък ще наруши равновесието в мозъчните центрове на главата. В това отношение мозъкът представлява чувствителни везни, дето се отбелязва най-малкото отклоняване, най-малкото нарушаване на равновесието.
25.4.1923г.
47. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Щом намерите причината, ще се възстанови равновесието, ще се възстанови хармонията.
29.4.1923г.
48. Живот вечен, НБ , София
Затова е нужна вяра, по-силна от най-големите смущения, които нарушават равновесието в човешкия организъм. – Кое нарушава равновесието в човека? – Безверието. Ако банката пропадне, ти губиш равновесието си.
9.5.1923г.
49. Движение на разумните сили,  МОК , София
Например, ако искате да развивате търпение, направете следния опит: помолете десет души ваши приятели да ви убодат с игла на десет различни места на един милиметър дълбочина и следете през това време ще изгубите ли равновесието си или ще го запазите.
Ако равновесието ви не се наруши, това показва, че имате търпение. Ако равновесието ви се наруши, ще вземете четка и бои, ще рисувате картината на търпението. Ще повторите, ще потретите опита, докато най-после запазите равновесието си и винаги ще бъдете весел. Щом запазите равновесието си, ще знаете, че сте завършили картината на търпението.
6.7.1923г.
50. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Лесно може да изучавате искреността, чистотата, истината, свободата, равновесието, великодушието (фиг. 1), но дойде ли до жертвата, веднага ще се спънете.
31.10.1923г.
51. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Как няма да го обичаш сега? Ако Л се махне, ти ще изгубиш равновесието си и ще отхвръкнеш някъде далече.
11.11.1923г.
52. Който има уши,  НБ , София
Защо? Равновесието се е нарушило и ти докато не възстановиш това равновесие, не можеш да се примириш.
11.11.1923г.
53. Превръщане на цветовете,  МОК , София
С тези упражнения ще помогнете на организма си за възстановяване на равновесието в нервната си система и премахване дисхармонията, която съществува във вас.
18.11.1923г.
54. Гняв и страх,  МОК , София
Ако вие сте подобни помежду си, ако си хармонирате, той ще възприеме вашето разположение и равновесието ви ще се възстанови.
25.11.1923г.
55. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
И действително, излишната енергия в организма на когото и да е от вас, и на най-добрия, може да го изкара от равновесието му.
16.1.1924г.
56. Приливи и отливи, ООК , София
И тъй, в тази лекция ви показвам един начин, с който може да възстановите равновесието на вашите сили – не само отвън, но и отвътре.
3.2.1924г.
57. Елементи в геометрията, МОК , София
Често вие вдигате покрива на ума си, вашия триъгълник отгоре, и остава само четириъгълникът, една отворена плоскост, при която се нарушава равновесието на ума ви Какво трябва да правите? Казвам: турете триъгълника, покрива на вашата къща, отгоре на четириъгълника, покрийте го с керемиди, замажете стените направете вратите здраво и тогава можете да бъдете спокойни духом.
16.3.1924г.
58. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Това е едно упражнение, което ще възстанови равновесието ви.
6.4.1924г.
59. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
Но изгубиш ли равновесието си, те ще кажат: разбрахме колко си силен.
13.4.1924г.
60. Търпение, МОК , София
Търпеливият човек всякога е весел и затова не може да изгуби равновесието си. Ограниченият човек всякога изгубва равновесието си – това вече не е търпение.
11.5.1924г.
61. Млади и стари,  МОК , София
Какъв е вашият метод, когато си избирате един приятел? По кои качества го избирате? Може ли някой от вас, според опитността, която има, да ми каже как избира своите приятели? От какви признаци се ръководи? Или кое ви приближава един към друг? (– Ние не се избираме по черти.) Как се сближавате? (– По интуиция, или по общност в идеала, или когато се допълняме.) Вие трябва да изучавате тоновете, та като искате да си изберете някой приятел, трябва да се поставите в едно пасивно състояние, умът ви да е напълно свободен от каквито и да било посторонни, външни мисли, които нарушават равновесието ви.
18.5.1924г.
62. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
За да не пада, то се старае да разреши закона на равновесието.
18.6.1924г.
63. Малкото приложение, ООК , София
Когато умът се намеси в работите на сърцето, равновесието се нарушава. После, ако направите едно деяние и започнете да се критикувате, пак ще нарушите равновесието.
24.8.1924г.
64. Качества на разумния живот, СБ , София
Първото нещо: Добродетелта носи мир, а мирът показва равновесието на духовния живот.
64.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Първото нещо: добродетелта носи мир, а мирът показва равновесието на духовния живот.
29.10.1924г.
65. Темпераментите, ООК , София
Това, че някои хора полудяват или получават апоплексически удари, се дължи на липсата на азот, на липса на неговите сили в мозъчното вещество, вследствие на което се изгубва равновесието на организма. Щом се изгуби равновесието, кръвообращението вече не става правилно в мозъка, явява се прилив на повече кръв в главата, която кръв, като не може да се оттегли назад, блокира известни центрове на мозъка, предизвиква удар и тия блокирани органи се парализират.
28.12.1924г.
66. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
Затуй трябва да учите закона на равновесието.
66.2 Закон за внушение и закон за равновесие ( втори вариант )
Затуй трябва да учите закона на равновесието.
4.1.1925г.
67. Насока и направление на енергията, МОК , София
Представи си, че ти си богат човек, имаш 10 милиона, имаш замък, къща, градина, всичко това на твое разположение; после, представи си, че почнете да изгубвате това-онова, станете последен голтак, нямате нито пет пари и се стремете да бъдете спокоен, като ходите при другите хора да не губите равновесието си.
18.1.1925г.
68. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
(– Навярно, както Земята запазва плоскостта на своето въртене, така и туй движение запазва равновесието на човека.) – Да.
68.2 Двете възможности ( втори вариант )
Направете следния опит: когато вървите из пътя, помислете си за някое лице, което седи по-долу от вас, което е в дисхармония с вас, и ще забележите, че веднага ще изгубите равновесието си и ще паднете или наляво, или надясно; или напред, или назад.
Реплика: Навярно както Земята запазва плоскостта на своето въртене, така и това движение в мозъка запазва равновесието на човека.
4.2.1925г.
69. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Вие трябва да изучавате законите на равновесието, както и всички останали закони на Живата Природа, за да могат всички тия истини да оживеят във вас.
24.6.1925г.
70. Най-малкото чувство, ООК , София
Не само вие, но всички хора губят равновесието си, губят присъствието на духа.
27.8.1925г.
71. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ , В.Търново
Щомъ се наруши равновѣсието между ума и сърдцето, тѣлото става нечисто.
71.2 Наряд и упътвания (четвъртък) (Чистотата) ( втори вариант )
Щом се наруши равновесието между ума и сърдцето, тялото става нечисто.
Щом се наруши равновесието между ума и сърцето, тялото става нечисто.
29.8.1925г.
72. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Такъвъ човѣкъ има нѣщо анормално въ устройството на мозъка си, което нарушава равновѣсието му.
72.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Такъв човек има нещо анормално в устройството на мозъка си, което нарушава равновесието му.
Такъв човек има нещо анормално в устройството на мозъка си, което нарушава равновесието му.
25.11.1925г.
73. Прави и криви линии, ООК , София
Природата обича равновесието.
6.12.1925г.
74. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
По този начин той изгубва равновесието си, а с него заедно изгубва и състоянието satwa.
23.12.1925г.
75. Три вида служене, ООК , София
Когато човек пада, това показва, че равновесието му се е нарушило. Кога се нарушава равновесието? - Когато се изменя центърът на тежестта на телата. Как се възстановява равновесието? -По два начина: или като се извади част от теглото на натежалата страна, или като се прибави нещо на олекналата страна. По същия закон и ние, като ходим, ту губим, ту възстановяваме равновесието си. Същото нарушение и възстановяване на равновесието се забелязва и в човешкия мозък.
27.12.1925г.
76. Пълнене и празнене,  МОК , София
Следователно, за да пазите равновесието си, вие трябва да слушате и ума, и сърцето си, да знаете как да се връзвате и развързвате.
10.1.1926г.
77. Давам власт,  НБ , София
На някои от вас това нещо може да се види чудно, но питам: нима не е чудно състоянието на онзи, който се напива и започва да залита из улицата? Нима не е чудно, да видите някой учен човек, професор, който е свършил четири факултета, но се е напил и ходи по улиците, залита от единия край до другия? Залита той, понеже е изгубил равновесието на своята нервна система.
31.1.1926г.
78. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
Той трябва да си послужи с методи, които да възстановят равновесието му.
21.2.1926г.
79. Изразително лице,  МОК , София
Ако трапецът се превърне в конус (фиг. 2), равновесието му се изгубва. За да запази равновесието си, този конус трябва да се движи много бързо, т.е. да бъде в непрекъснато движение. Щом изгуби равновесието си, с него заедно губи и силата си.
24.2.1926г.
80. Обмяна, ООК , София
За да се възстанови равновесието в този човек, преди всичко състоянието на развълнуваното море трябва да утихне. Да се възстанови равновесието на човека, на думи това става лесно, но всеки знае колко мъчно става в действителност.
10.3.1926г.
81. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Всичко останало, било по вестниците, било в други книги, оставяйте вън от вашето внимание, защото тези неща нарушават мира и равновесието на човека, развалят общото му разположение, а понякога даже и от Бога го отдалечават.
21.3.1926г.
82. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Числото 3 изразява закона на равновесието.
24.3.1926г.
83. Мозъчни наслоявания, ООК , София
След всичко това човек трябва дълго време да работи, за да възстанови равновесието на своя душевен живот.
7.7.1926г.
84. Специалният закон, ООК , София
Ако най-малката случка, най-малкото противодействие или изненада може да наруши равновесието му, той не може да се надява на успех в работата си.
22.8.1926г.
85. Светлият път на Знанието, СБ , София
Аз ще се постарая да ви дам правило за възстановяване на равновесието ви. Вие често губите равновесието си, някога по десет пъти на ден.
Кажете ми сега, какъв метод прилагате, когато сте разтревожени, когато изгубвате вашето равновесие? Как възстановявате равновесието си? Ще кажете: „Човек трябва да се моли!“ Да, право е, човек трябва да се моли, но представете си, че не може да се моли.
12.12.1926г.
86. Малките мъчнотии,  МОК , София
86.2 Малките мъчнотии ( втори вариант )
Някой път хубаво е, когато си много разгорещен, да се върнеш пак в морето, да поживееш с рибите, да се възстанови полека равновесието, да изчезне топлината.
5.1.1927г.
87. Право разбиране, ООК , София
Ако приемете, че в правата линия има една точка повече или по-малко, отколкото трябва, вие нарушавате равновесието на тази права.
23.1.1927г.
88. Едно стадо,  НБ , София
Никакви външни промени не са в състояние да разклатят мира и равновесието на този човек.
23.1.1927г.
89. Представа за трите свята,  МОК , София
89.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Този молив, ще се съберат известни енергии, вие може да сте в такова състояние, че се изисква едно малко възпламеняване, за да се наруши равновесието.
2.3.1927г.
90. Възможни постижения, ООК , София
Такъв е законът на равновесието. Обаче целта не е да вървиш нито наляво, нито надясно, но да запазиш равновесието си и да вървиш нагоре. Следователно вътрешната борба в човека е важен психологически закон, необходим в живота на човека, за урегулиране на силите в него, за запазване на равновесието.
23.3.1927г.
91. Малкият повод, ООК , София
Дойде ли въпрос за недоволството, най-малкият повод изкарва човека от равновесието му.
3.4.1927г.
92. Вехтото премина,  НБ , София
Мнозина, като не разбират този закон, казват: защо е необходимо да се спазват тия правила при ставане сутрин? Ако човек не спазва тия правила, с това той нарушава равновесието в природата.
4.5.1927г.
93. Принципи на нещата, ООК , София
И светии, и пророци са изгубвали равновесието си. Пророк Илия изгуби равновесието си от една жена само. Ако пророк Илия, известен със своята смелост и решителност, се уплаши от една жена и изгуби равновесието си, мислите ли, че вие ще бъдете по-смели от него? Колко пъти и вие, като пророк Илия, сте се отклонявали и се отклонявате от живота си! С тези отклонения вие пакостите на себе си, а не на хората.
18.5.1927г.
94. Общи упътвания, ООК , София
Кой човек не е губил равновесието си? Някой излиза от дома си добре разположен и, докато измине два-три километра път, състоянието му се изменя.
5.6.1927г.
95. Трениране,  МОК , София
Тренираният не се гневи, не се дразни, както и каквото да му кажат, той не губи равновесието си; той е богат на сили, на чувства и на мисли и всякога е готов да дава; не е нужно да го предизвикват, да го дразнят и по този начин да го изчерпват - като види, че някой се нуждае от него, той веднага дава от себе си.
22.6.1927г.
96. Отличителни черти, ООК , София
Вследствие на това Соломон изгубил равновесието си.
19.8.1927г.
97. Духът на Господа, СБ , София
Който се занимава с лекуването на хората, препоръчва водата като добро средство за лекуването, понеже тя е голяма любителка на топлината – отнима излишната топлина и възстановява равновесието в организма. Равновесието се дължи на скритата органическа сила в нашето тяло.
23.10.1927г.
98. Научни изследвания,  МОК , София
Какво трябва да правите, за да запазите равновесието на своите сили? Вечер, преди да си легнете, прекарайте всички мисли, чувства и образи, които са минали през ума и сърцето ви.
Пазете равновесието на силите си, да не излезете от релсите на своя живот.
11.1.1928г.
99. Нови възгледи и методи, ООК , София
Това показва, че се е нарушило равновесието между силите, които протичат в човешкия организъм.
22.1.1928г.
100. Животът във формите,  МОК , София
За да запази равновесието си, човек трябва да обича и лошите хора, с които е поставен на везните. Пожелаете ли той да слезе долу, да се освободите от него, равновесието се нарушава и вие падате на земята.
Най-малкото нарушаване на равновесието внася противоречия в човека. Сам се пита: „Аз ли съм това, или не съм?“ За да не нарушава равновесието си, човек трябва да знае от какво може да се освободи и от какво не може.
29.1.1928г.
101. Синове на възкресението,  НБ , София
Смелият човек се приближава към равновесието на живота.
5.2.1928г.
102. Дерзай, дъще!,  НБ , София
За тази цел той трябва да пази равновесието си.
26.2.1928г.
103. Дванадесетте племена,  НБ , София
И тъй, когато говорим за великата наука и религия на живота, ние имаме пред вид онези методи, чрез които пазим равновесието на душата, да не изпада човек в отчаяние, в обезсърчение.
4.3.1928г.
104. Изново,  НБ , София
Равновесието му се дължи на този перпендикуляр. Щом перпендикулярът се наруши, равновесието изчезва и акробатът започва да губи своята смелост.
25.3.1928г.
105. По пътя на природата,  МОК , София
Наруши ли се равновесието в мозъка, нарушава се и в целия организъм.
25.4.1928г.
106. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Например времето, богатството, сиромашията, страхът, болестите са в сила да изменят състоянието на човека, да го изкарат от равновесието му, да нарушат хармонията в неговия живот. За да не губи равновесието си, да не нарушава хармонията в живота си, човек трябва да изучава всички явления, да знае причините на произхода им, както и техните добри и лоши последствия.
29.4.1928г.
107. Който се отмята,  НБ , София
При това, здравите хора не трябва да ядат, каквото намерят, но трябва да употребяват най-хубавата храна, която не нарушава равновесието на тяхното тяло и на тяхното здраве.
9.5.1928г.
108. Създаване на нови органи, ООК , София
Пазете се от престъпления, за да не изопачавате чертите на лицето си! Престъпленията се отразяват не само върху мускулите на лицето, но и върху равновесието на човека. Когато греши, когато върши престъпления, човек губи равновесието си, вследствие на което постоянно пада.
1.8.1928г.
109. Правилно хранене, ООК , София
Щом изгуби равновесието на своята глава, човек се излага на големи падания, ставания, пукване на главата и т.н.
24.8.1928г.
110. Дейност и почивка,  МОК , София
Ако аз наруша спокойствието си, ти ще изгубиш живота си, защото ще станеш причина да се измени равновесието във вселената.
14.9.1928г.
111. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
Когато казват за някого, че върви по наклонена площ в живота, това значи, че е изгубил равновесието си в морално отношение.
19.10.1928г.
112. Развиване на дарбите,  МОК , София
Щом се подвижи към В, лостът изгубва равновесието си, и човек пада. За да не губи равновесието си, той трябва да тури на мястото на А друга тежест, равна на изместената, и тогава да се отправи към В.
26.10.1928г.
113. Единният,  МОК , София
Който няма този морал в себе си, той губи равновесието си и пада.
Щом се яви трета точка между тях, равновесието им се нарушава, и те започват да се смущават.
21.11.1928г.
114. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
За да пази равновесието си, човек трябва да има будно съзнание, да разбира естеството на своите радости и скърби.
12.12.1928г.
115. Разбиране на живота, ООК , София
За да не изгубите равновесието си, вървете пеш. - Защо се блъскат хората? - Защото са изгубили пространството, разстоянието, на което трябва да стоят един от друг.
1.2.1929г.
116. Значение на смените,  МОК , София
Това са явления, които нарушават равновесието на природата.
15.2.1929г.
117. Силата на движенията,  МОК , София
117.2 Замисъл на природата ( втори вариант )
Наведе си главата на едната страна, иска да каже: „Чудна работа!“ Изгубил си той равновесието.
24.2.1929г.
118. Променява времената,  НБ , София
И действително, когато клони да изгуби равновесието си, да падне, човек всякога се страхува.
4.8.1929г.
119. Който слуша моите думи,  НБ , София
Който свири с китката си само, той развива своя мозък; който свири с цялата си ръка, той развива главно стомаха си, но, ако равновесието между стомаха и мозъка се наруши, човек започва да страда от главоболие. Когато някой страда от коремоболие и от главоболие, това показва, че е нарушил равновесието между умствените и физическите енергии на своя организъм.
25.8.1929г.
120. По Бога направени, СБ , София
Когато се наруши равновесието между силите в един планински връх, той започва постепенно да се руши.
27.8.1929г.
121. Линиите на природата, СБ , София
Освен това, излизането по планините трябва да се обуславя с научна цел, да се изучават причините за нарушение равновесието в тях.
1.9.1929г.
122. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Това нарушаване на равновесието е причина за отрицателните процеси в живота: болести, страдания и др.
25.9.1929г.
123. Разумни методи, ООК , София
Съвременният човек губи равновесието на живота си, защото се занимава със задачи, които не влизат в неговата програма.
13.10.1929г.
124. Вечно благовестие,  НБ , София
Изгуби ли равновесието си в тази точка, параходът неизбежно ще потъне. Човек може да се обезсърчава, да скърби и да плаче, но никога не трябва да изгубва равновесието в тази точка.
124.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Отвън може да има някой мащаб на движение, но ако този параход изгуби равновесието си в тази точка, той ще се обърне във водата. Ние можем да плачем, да дохождаш до отчаяние, до дъното да слезеш даже - да не изгубиш равновесието на тази точка.
20.10.1929г.
125. От всичките най-много,  НБ , София
Каква по-голяма наука можете да си представите от тази, която е открила и приложила в действие онзи ключ, с който да не се изменя равновесието на земята, нито нейния вътрешен строеж? Най-малката промяна в силите и законите, които регулират движението на земята, би създала такава катастрофа за живота на организмите, каквато никога не са очаквали.
125.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Ако у вас се втича една река, какво ви допринася тя? Понеже у вас става втичане и изтичане, тази река ще пази равновесието на вашето съдържание.
6.11.1929г.
126. Вкисване, ООК , София
Каква свобода е тази, при която човек всеки момент губи своя вътрешен мир? Най-малката причина може да изкара човека от равновесието му и да го застави да се вкисне.
24.11.1929г.
127. Влязоха в ладията,  НБ , София
Прояви ли се само в един от тия светове, равновесието му се нарушава.
Щом изгуби силата, здравето, вярата, богатството си, едновременно с това той губи и равновесието си.
127.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
И когато две прави линии се пресичат, те всякога образуват известен център, който показва де е средоточието, дето може да се роди, да се образува равновесието.
Там, дето се допират до центъра, там е равновесието.
6.12.1929г.
128. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Ако на едно от блюдата турите една малка тежест, равновесието веднага се нарушава.
11.12.1929г.
129. Обхода и проява, ООК , София
Изгуби ли равновесието си, отношението между съществата, които живеят на периферията на кръга, и тия, които живеят в центъра, не може да бъде вече еднакво, вследствие на което става нужда, разумните същества, които живеят на полюсите, да прехвърлят своята деятелност от един полюс на друг.
Пожелае ли да излезе от този кръг, да си поживее, както разбира, той нарушава равновесието, в което се е намирал и, дето отиде, каквото направи, веднага го заставят да плаща.
22.12.1929г.
130. Имам власт,  НБ , София
И тъй, за да не губят равновесието си, съвременните хора трябва да съпоставят нещата. Това не значи още, че те абсолютно ще запазят равновесието си, но поне ще могат, като го нарушат, отново да го възстановят.
2.2.1930г.
131. Аз съм,  НБ , София
131.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Та казвам, всичкият наш живот седи в това, да научим закона на равновесието.
28.2.1930г.
132. Закони на доброто,  МОК , София
Това се дължи на нарушаване равновесието на силите в неговия организъм.
14.3.1930г.
133. Дисонанси в живота,  МОК , София
Излезе ли вън от своя кръг, той нарушава равновесието на силите в този кръг.
20.4.1930г.
134. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Къде остава равновесието, единството и съгласието в целия организъм? Може да се проповядва равновесие само тогава, когато всички органи са здрави и задоволени.
21.5.1930г.
135. Стойност на нещата , ООК , София
За да успява в живота си и да си служи правилно със своите мисли, човек трябва да прилага закона на равновесието, да уравновесява силите си. Кривите мисли нарушават вътрешния мир в човека и го изкарват от равновесието на живота му.
30.5.1930г.
136. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
Най-малката причина може да ги изкара от равновесието им.
136.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Най-малката причина може да ги изкара от равновесието им.
6.6.1930г.
137. Основна мисъл,  МОК , София
Когато изгуби съществената си мисъл, човек губи и равновесието си в живота.
18.6.1930г.
138. Абсолютна вяра, ООК , София
Без да иска той се подхлъзва, изгубва равновесието си. Когато се движи върху глетчерите на живота, човек непременно ще изгуби равновесието си.
138.2 Абсолютно доверие ( втори вариант )
Често ние минаваме през глетчерите на живота, изгубваме равновесието.
22.6.1930г.
139. За храна,  НБ , София
С една малка погрешка човек може да наруши равновесието на своя ум и на своето сърце и да си причини големи пакости.
27.6.1930г.
140. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
Щом постигнете това, никой не е в състояние да ви обиди, да отнеме мира и равновесието на вашата душа.
15.8.1930г.
141. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
141.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Топлата вода е едно средство, да не изгубиш равновесието на вътрешната топлина.
31.8.1930г.
142. Условия за растене,  НБ , София
В този човек е нарушено равновесието.
21.9.1930г.
143. От Египет,  НБ , София
Ако само с една дума можете да нарушите равновесието на човека, защо с една дума не предизвикате любовта в себе си, да се прояви с всичката си сила и мощ? Методите, с които работи сегашната наука, са остарели, те са от памтивека.
31.10.1930г.
144. Правилни отношения,  МОК , София
Може ли бомбата да избухне, ако равновесието между частиците ѝ е запазено? Обаче най-малкото нарушаване на равновесието между частиците на веществото, с което е пълна бомбата, причинява експлозия и катастрофи.
144.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Една бомба докато е в своята черупка, тя седи мирна, но при най-малкото сътресение, като излезне вънка от закона на равновесието, какво става? Значи, докато закона на равновесието е в бомбата, тя е безопасна.
14.11.1930г.
145. Разумни промени,  МОК , София
В този случай равновесието ще се наруши, но освобождение ще дойде.
145.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
А щом се измени равновесието, ти можеш да започнеш един нов живот.
Казвам, абсолютното равновесие трябва да се измени с разумно изменение на равновесието.
21.11.1930г.
146. Влизане и излизане,  МОК , София
Следователно, когато човек дойде до най-високата точка на живота си, трябва да бъде крайно внимателен, да запази равновесието на силите си. Най-малкото нарушаване на равновесието ще стане причина да падне на земята или да излезе от релсите на своя живот.
26.11.1930г.
147. Точка на равновесие, ООК , София
Къде е точката на равновесието на Любовта? Къде е точката на равновесието в квадрата, за пример? Какво представя квадратът? Всяка страна на квадрата представя силова линия.
Коя е точката, върху която човек трябва да постави своя живот? Човек трябва да постави живота си върху точката на равновесието, т.е. върху правилните отношения между всички души.
17.12.1930г.
148. Умствени прояви, ООК , София
В желанието си да намери равновесието на живота, Соломон го търсил в яденето, в пиенето, в науката, докато най-после дошъл до жената и казва, че по-високо същество от жената няма.
28.1.1931г.
149. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Докато е в равновесие той е ангел; щом изгуби равновесието си той става дявол.
1.4.1931г.
150. Смяна на силите, ООК , София
Добре е отвреме навреме човек да се оглежда в огледало, да следи за равновесието на силите в своя организъм. Най-малкото нарушаване на равновесието му се отразява в очите.
И тъй, за да запазите равновесието на силите в своя организъм, не давайте ход на всички желания в себе си.
21.4.1931г.
151. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
Ако си болен и оздравееш, няма да казваш, че еди-кой си те излекувал, но ще си кажеш: „Благодаря на онази Първична Сила, която ми помогна да възстановя равновесието на силите в своя организъм“.
24.4.1931г.
152. Опитности в живота,  МОК , София
Като ученици, вие трябва да изучавате закона на равновесието, чрез който можете да регулирате силите на ума и на сърцето си.
152.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Той се намира на две кокили и няма никаква стабилност и единственото нещо, което държи равновесието, то е неговата глава. Докато ти мислиш, има равновесие; щом престанеш да мислиш, равновесието изчезва.
Ако се изгуби равновесието, какво ще стане с кърчазите които са на кобилицата? Ще паднат на земята.
26.6.1931г.
153. Красивите линии,  МОК , София
Изгуби ли вярата си, човек губи и равновесието си.
9.10.1931г.
154. Опитност и знание,  МОК , София
В мисълта равновесието се сменя с колебание, а колебанието – с равновесие. – От какво зависи активът и пасивът в човешкия живот? – От умението или неумението на човека да се справи със своя капитал.
18.10.1931г.
155. Отношение на два закона,  НБ , София
Щастието, равновесието в живота на единия зависи от благоразумието на другия.
25.10.1931г.
156. През онези дни,  НБ , София
Когато човек пости, той трябва да има предвид мисълта да даде през този ден храната си на някой, който е гладувал и е изгубил равновесието си.
28.10.1931г.
157. Предназначението на носа, ООК , София
Коя е причината, задето човек губи равновесието си? Причината се крие в неговото съзнание.
В резултат на това се нарушава равновесието между мозъчната и симпатичната нервна система.
157.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Питам, кое е онова, което нарушава равновесието? Казваш - мирна ти е тебе главата.
Тогава се загубва равновесието между мозъчната и симпатичната нервна система.
30.10.1931г.
158. Силови центрове,  МОК , София
Започне ли да се повишава, равновесието му се губи, и той се намира пред слаба криза.
11.11.1931г.
159. Двоен дял, ООК , София
Никаква сила в света не може да го изкара от равновесието му.
18.11.1931г.
160. Материални прояви на живота, ООК , София
Те са яли и пили и днес повечето от тях са излезли от равновесието си.
5.2.1932г.
161. Свещеното място,  МОК , София
Ако опорочиш този морал, ти изгубваш равновесието си и преставаш да се наричаш човек. С изгубване на равновесието си, ти нарушаваш правилното си кръвообращение, дишане и своята права мисъл.
10.2.1932г.
162. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Слушали ли сте музика, която да ви изкара от равновесието, да ви накара да забравите себе си и да заиграете като дете? Един българин, цигулар, дал концерт и свирил само български песни и хора.
9.3.1932г.
163. Ми бемол и фа диез, ООК , София
Като почувствувал едно нарушение на равновесието между ума и сърцето си, той внесъл в музиката “фа” диез – едно повишаване.
163.2 "МИ БЕМОЛ" И "ФА ДИЕЗ" ( втори вариант )
И българинът е дошъл и турил "ми бемол" - едно спиране на българската интелигентност и след това той усеща едно нарушение на равновесието, и той турга "фа диез", повишава.
24.4.1932г.
164. Запечатаната книга,  НБ , София
Златото е елемент, който пази равновесието на живота.
27.4.1932г.
165. Трите принципа, ООК , София
Кога човек губи разположението си? - Когато равновесието между силите на неговия организъм се нарушава.
5.5.1932г.
166. Узрял плод, ИБ , БС , София
Какво от това, че се е счупило някое шише – толкова фабрики правят шишета, едно шише струва само десет лева, а пък това да си изгубиш за целия ден равновесието струва милиони.
Сегашните хора постоянно губят равновесие – всеки ден по десет, двадесет пъти се смущават и губят равновесието си.
18.5.1932г.
167. Закон за частите и за цялото, ООК , София
Човек трябва да бъде разумен, да не се стълкновява, за да не губи равновесието си.
29.5.1932г.
168. Вечният порядък,  НБ , София
Първото нещо е равновесието.
8.7.1932г.
169. Разумният свят,  МОК , София
Като го завели да види парахода си, той изгубил равновесието на ума си и полудял.
169.2 Разумният свят ( втори вариант )
Ще заприличате на онзи манафин, на когото се паднало на лотария един английски параход и като влязъл в парахода подлудял от голяма радост, изгубил равновесието на ума си.
22.9.1932г.
170. Свещен трепет,,  ИБ , София
Привидни страдания имат хората, че са привидни, чудя се някой път, гледам аз, който съм толкова уравновесен, по някой път си изгубвам равновесието, не по причина на себе си. Седмица преди това някой си намислил да дойде при мене, аз чувствувам, че този човек е тревожен, има пари да дава, изгубил равновесието, не живее добре с жена си, син му е отишъл в някой манастир, всичко това иде в мене като една хала.
25.9.1932г.
171. Превръщане на числата,  НБ , София
Трите е закон на равновесието, показва, че когато двама са нещастни, трети е щастлив. Туй е законът на равновесието.
171.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Тройката е закон на равновесието тя показва, че когато двама са нещастни, има трети, който е щастлив. Това е законът на равновесието.
5.10.1932г.
172. По този път, ООК , София
За да пазят равновесието си, те са строги, сериозни.
9.10.1932г.
173. Свобода и ограничение,  УС , София
И тъй, най-малкото побутване е в състояние да наруши равновесието на човека и да го застави да вземе друго място.
9.11.1932г.
174. Божественото дърво, ООК , София
Обаче, при най-малкото прекъсване на съзнанието, при най-малкото колебание, равновесието на твоя организъм се нарушава.
174.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Обаче, ако стане най-малкото прекъсване, ако ти се поколебаеш, само за един момент, твоят ум, съзнанието ти не указва влияние върху организма ти и тогава и най-малката причина отвън може да наруши равновесието на твоя организъм.
30.11.1932г.
175. Новата канализация, ООК , София
Закон е: Не можеш да убиеш човека, или да извършиш някакво престъпление, докато мислиш; щом престанеш да мислиш, ти губиш равновесието на своя живот.
11.12.1932г.
176. Думи на Правда,  НБ , София
Запример някоя мома се влюби в някой момък, утре дойде някой, пошушне ѝ: „Този, когото ти обичаш, той си има друга.“ Веднага хвръкне умът ѝ, изгубва равновесието си и тя подлудява.
176.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Веднага хвръкне умът й, изгубва равновесието си и тя полудява.
11.12.1932г.
177. Забраненият плод,  УС , София
Прекъснеш ли мисълта си, ти губиш равновесието си, както и на земята, на твърдата почва. Дали мъчнотията е физическа, или психическа, всякога можеш да изгубиш равновесието си.
1.1.1933г.
178. На двама господари,  НБ , София
Тя произтича по единствената причина, че няма правилен процес, правилна обмяна между частиците на материята, вследствие на което равновесието се изгубва.
178.2 На двама господари ( втори вариант )
Тя става по единствената причина, че няма правилен процес, правилна обмяна между частиците на материята, вследствие на което равновесието се изгубва.
13.1.1933г.
179. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
Като изгуби равновесието на силите си, човек се обезсърчава. Щом възстанови равновесието на силите си, човек намира своя път.
Недоволството нарушава равновесието на силите. Какво знание може да придобие ученикът, който е нарушил равновесието между силите на своето съзнание? Той не се интересува от нищо, следователно, не може да учи, не може да придобива знания.
179.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Щом изгубиш равновесието на силите в съзнанието, тогава идат обезсърчения в мислите.
Тогава се губи равновесието на силите в съзнанието.
15.1.1933г.
180. Добри проводници,  УС , София
Третата буква представлява Онзи, Който държи равновесието в света.
18.1.1933г.
181. Влияние на музиката, ООК , София
Силно смутен, той не могъл да запази равновесието си и изговорил лоши думи.
25.1.1933г.
182. Новата песен, ООК , София
Някога най-малкото раздвижване на въздуха е причина да изгуби човек равновесието си.
3.2.1933г.
183. Точка и свобода,  МОК , София
183.2 Точка и свобода ( втори вариант )
Само тогава можете да дойдете в положението на равновесието.
1.3.1933г.
184. Човешкият нос, ООК , София
Тя пази равновесието на организма. Ако плоскостта се наклони, човек губи равновесието си.
5.3.1933г.
185. Истина и добро,  УС , София
Хиляди години нашата земя се движи в пространството и, благодарение на великите закони на Битието, тя и до днес спазва законите на равновесието.
И тъй, ако и вие живеете по закона на равновесието, ще имате един уравновесен живот, на който глава ще бъде Господ, а вие – Негови слуги.
12.3.1933г.
186. В Неговата любов,  НБ , София
И ние може да съществуваме по единствената причина на равновесието, което съществува в природата.
24.3.1933г.
187. Постоянни и променливи сили,  МОК , София
Парите са добро нещо, но с открадването ти си нарушил равновесието на силите в богатия и природата те държи отговорен. Ще върнеш парите на богатия, за да възстановиш равновесието на неговите сили.
И в единия, и в другия случай вие нарушавате равновесието в природата.
187.2 Отношение между ума и сърцето ( втори вариант )
Но понеже ти си изменил равновесието на богатия човек, в него си направил цяла пертурбация, ти си постъпил неразумно. Променил си равновесието, което съществуваше в света и затова те държат отговорен. Ще занесеш торбата, ще я туриш на мястото, за да се възстанови равновесието.
И ако вие давате на една мисъл повече време, отколкото на едно чувство, тогава вие нарушавате равновесието в природата.
29.3.1933г.
188. Общи положения, ООК , София
Щом губиш равновесието си и се люшкаш на една и на друга страна, това показва, че твоето море е развълнувано.
2.4.1933г.
189. Радостта,  НБ , София
Третата буква е закон на равновесието, туй, което изправя всичките противоречия, които съществуват.
189.2 Радостта ( втори вариант )
Третата буква е закон на равновесието, това, което изглажда всички съществуващи противоречия.
19.4.1933г.
190. Слушайте разумното, ООК , София
190.2 Слушайте разумното ( втори вариант )
След туй има онова число на равновесието.
30.4.1933г.
191. Целта на живота,  УС , София
Всеки човек трябва да има една силна мисъл, която да привлича вниманието му към другия свят и да поддържа равновесието в живота му.
2.6.1933г.
192. Координирани движения,  МОК , София
В света на равновесието ще почиваш хиляди и милиони години, докато един ден се пробудиш от дълбокия сън.
192.2 Координирани движения ( втори вариант )
В света на равновесието ще почиваш хиляди и милиони години, докато един ден се пробудиш от дълбокия сън.
23.6.1933г.
193. Три вида процеси,  МОК , София
Щом изгубиш равновесието си, не стой прав, а седни на земята. След няколко минути равновесието ти ще се възстанови.
193.2 Три вида процеси ( втори вариант )
Щом изгубиш равновесието си, не стой прав, а седни на земята. След няколко минути равновесието ти ще се възстанови.
28.6.1933г.
194. Свещената област на живота, ООК , София
Достатъчно е да се блъсне в тях някоя лодка или параход, за да се наруши равновесието им.
2.7.1933г.
195. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Горение става в човешкия организъм, нарушава се равновесието в организма, а другата прана уравновесява и всякога има една малка придобивка.
195.2 Праведният ходи ( втори вариант )
При тази прана става горене в човешкия организъм и се нарушава равновесието му.
12.7.1933г.
196. Красивите линии в природата, ООК , София
Докато дойде новият човек във вас, неизбежно ще минавате през мъчнотии и страдания; ще губите равновесието си и пак ще го възстановявате.
2.8.1933г.
197. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
Първият принцип твори, вторият принцип запазва нещата, докато израстват; третият принцип пази равновесието.
24.9.1933г.
198. Новото разбиране на връзката в живота,  УС , София
Додето си стигнал, то е равновесието, то е Божественото.
198.2 Ново разбиране за времето ( втори вариант )
Додето си стигнал, то е равновесието, то е Божественото.
19.11.1933г.
199. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Питам: Този свят, в който живеете, не е ли една такава баня, в която вие се къпете? Тъкмо се къпеш, дойде някой при тебе и ти казва: „Махни се оттука!“ Отстъпиш от тази курна, дойде друг, казва ти: „Иди на друго място, не знаеш ли, че тази курна е моя?“ – „Твоя ли е?“ – Веднага нарушиш равновесието си и настава в банята бой.
29.11.1933г.
200. Придобивките на деня, ООК , София
Ако вие туряте една малка тяжест от едната страна, ще се изгуби равновесието.
6.12.1933г.
201. Единният живот. Обичай общия живот!, ООК , София
Тогава ще изгубиш равновесието си.
31.12.1933г.
202. Радост, която никой няма да отнеме,  УС , София
А пък малка причина се изисква, за да загуби равновесието си. Ние тепърва изучаваме живота на равновесието: как да ходим, как да живеем, как да чувствуваме, как да мислим.
7.2.1934г.
203. Дружене, слушане и следване, ООК , София
Ако ти не знаеш закона на равновесието, на правата линия, ти няма да знаеш, как да си починеш.
11.3.1934г.
204. Словото,  НБ , София
Господарят искал да го накара да изгуби един ден равновесието си.
8.4.1934г.
205. Слугуване, УС , София
Мисли, че ако се мръдне някак си и направи една погрешка, отиде и се не видя – ще изгуби равновесието.
25.4.1934г.
206. Сигурният пазител, ООК , София
Ако си един светия, то като изпъкне една лоша черта, трябва да изпъкне и една хубава черта от неговия характер, за да дойде равновесието.
Всеки инструмент си има особен тон, който е дошъл по закона на равновесието. По този закон на равновесието има нещо, което се пази.
27.5.1934г.
207. Двата порядъка (Двата порядъка. Качества на младия), УС , София
Но ние казваме: „В човешкия ред на нещата потребен е известен товар.“ На парахода трябва да има известна тяжест, за да пази равновесието в океана.
Знаете ли колко трябва да бъде будно човешкото съзнание? Молиш се, но идват моменти, когато ти можеш да изгубиш равновесието си.
19.8.1934г.
208. И помаза, СБ , София
Ако за момент само изгубя равновесието си, ще хвръкна от този камък – нищо няма да остане от мене."
2.9.1934г.
209. Доброто семе,  НБ , София
Попадне нашата Земя на едно свое заблуждение, чака от черната магия да увеличат тежестта на Северния полюс и от тази тежест се е изменило равновесието, наклонило се е.
14.10.1934г.
210. Каин и Авел,  УС , София
Най-малкото нещо може да наруши равновесието му. Мухите са отражение на ония дребни мисли и чувства, които постоянно безпокоят човека и го изкарват от равновесието му. Иска ли във всички случаи на своя живот да запази равновесието си, да запази онова, което е придобил, човек не трябва да ходи по пътя на ония жени, които са яли от плода на забраненото дърво, нито по пътя на ония мъже, които от ревност са убивали брата си, с когото заедно са принасяли жертва.
19.10.1934г.
211. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Кога? – Когато се изгуби равновесието на техните крила, те веднага падат.
211.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Кога? − Когато се изгуби равновесието на техните крила, те веднага падат.
18.11.1934г.
212. Езикът на дъгата,  УС , София
Падането не е страшно, но страшно е, когато човек изгуби равновесието си.
2.12.1934г.
213. Доброто име,  УС , София
Трябва ли при такива случаи човек да губи равновесието си? Да замине човек за другия свят, това значи да напусне къщата си и да излезе вън от нея.
213.2 Доброто име ( втори вариант )
Казвам, това са ред човешки разсъждения при сегашния живот, дето мнозина губят равновесието си.
21.12.1934г.
214. Естествено разположение,  МОК , София
Не че ти нарушаваш равновесието.
6.2.1935г.
215. Естественото положение на човешката душа, ООК , София
Съмнението у човека се проявява всякога, когато се наруши равновесието между неговия ум и неговото сърце.
27.2.1935г.
216. Развитие на справедливостта, ООК , София
И ако вие седите правилно и дишате, вие ще установите равновесието на вашата мисъл.
15.3.1935г.
217. Най-младият в света,  МОК , София
Затова в окултната наука често има малки примери, с които се възстановява равновесието.
Палката по закона на равновесието ще наклоняваш в едно или друго направление.
217.2 Най-младият в света ( втори вариант )
Затова в съвременната наука често има малки примери, с които се възстановява равновесието.
Палката по закона на равновесието ще наклоняваш в едно или друго направление.
17.3.1935г.
218. Благоприятната Господня година,  НБ , София
По причина на това нарушение на равновесието някъде в държавите, запример в Германия, е прокаран закон на един мъж да се дават по няколко жени, докато се възстанови това равновесие.
7.4.1935г.
219. Два метода,  УС , София
219.2 Двата метода и двата пътища към сродната душа ( втори вариант )
То е законът на равновесието.
12.5.1935г.
220. Правото на Любовта,  УС , София
Или ако видиш, че някой е олекнал толкова много и губи равновесието си, ти имаш право да го натовариш малко, за да не се вдигне във въздуха от лекота.
220.2 Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) ( втори вариант )
Туй, щото имаш право да снемеш от гърба някому излишното и имаш право да туриш на гърба на някого, да не изгуби равновесието.
26.5.1935г.
221. Възходящият път,  УС , София
Всички хора, учени и прости, добри и лоши, са изложени на големи изпитания, при които малцина ще издържат, а още по-малко ще запазят равновесието си.
30.6.1935г.
222. Бъдете като децата,  НБ , София
Когато изгуби равновесието на този център, той спада към онези, които живяха преди нас и умряха. Смъртта е изгубване на равновесието около центъра на твоето движение, и ти преставаш да се движиш. Смъртта произтича от две неща: от загубване посоката на центъра, около който ти трябва да се движиш и загубване равновесието на движението около себе си.
14.7.1935г.
223. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Човек може да дигне не само един камък от сто килограма, но той може да дигне един камък даже и от хиляда килограма, ако знае законите на равновесието. Те не познават закона за равновесието. За мене безморален човек е този, който не знае да пази закона на равновесието.
2.9.1935г.
224. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
Като се убедил, че не може да го извади от равновесието му, турчинът казал: Докато носиш този ум, наистина никой не може да докосне с ръка тялото ти.
4.9.1935г.
225. Отворени книги, СБ , РБ , София
В този смисъл, грехът не е нищо друго, освен изгубване на равновесието, вследствие на което човек пада. Дали морално ще падне човек или физически, това се дължи все на изгубване на равновесието.
Ако не се спазват тези правила, нарушава се равновесието на общия организъм. Ако се отреже главата на човека, нарушава се равновесието на целия организъм.
Пазене на равновесието е метод на работа, който трябва да се приложи при съвременното възпитание. Който изгуби равновесието на своя ум, той се излага на страдания; който изгуби равновесието на своето сърце, той се излага на смущения; който изгуби равновесието на своята воля, той се излага на падане. Когато боговете, възвишените същества изгубиха равновесието на своята воля, те паднаха. Следователно, когато човек падне, трябва да знае, че причината за неговото падане, е изгубване равновесието на неговата воля, на неговите постъпки.
И тъй, стремете се да пазите равновесието на своя ум, на своето сърце и на своята воля.
И до днес Бог продължава да мисли, как да възстанови равновесието на своите паднали деца.
Сега, като ученици, вашата главна задача е да възстановите равновесието на своя ум, на своето сърце и на своята воля. Ако не можете да възстановите равновесието си, вие всякога ще се намирате в противоречие или с Бога, или със себе си, или със своя ближен. При това, помнете: Правата на човка се обусловят от равновесието на неговия ум, на неговото сърце и на неговата воля.
Любовта определя равновесието на сърцето.
Да възлюбиш Господа и ближния си, подразбира, при всички условия на живота си да не нарушиш равновесието на своя ум, на своето сърце и на своята воля, т. е. да не нарушиш равновесието на своите мисли, чувства и постъпки.
6.9.1935г.
226. Отребване, разтопяване, отвяване,  МОК , София
Погрешката е едно малко изгубване на равновесието на физическия свят.
22.9.1935г.
227. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
227.2 Трите родословия ( втори вариант )
Често една дума нарушава равновесието на човека.
27.10.1935г.
228. Приложението като източник на знанието,  УС , София
Кое е онова, което дало повод на онзи, младия момък да върви подир красивата мома? Тази мома изгубва равновесието – иска да го отдели от себе си и му удря две плесници.
228.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Постъпката на момата не е добра, понеже тя изгубила равновесието си, но момъкът постигнал желанието си.
3.1.1936г.
229. Двата вида пеене,  МОК , София
Когато се качиш горе на коня, не спи! Всякога хората падат от коня, когато заспиват, изгубват равновесието, изгубват съзнание.
19.1.1936г.
230. Всичко, което чух,  НБ , София
Дълго време, докато се възстанови равновесието в ума. Равновесието човек трябва да разбира.
22.1.1936г.
231. Петте врати, ООК , София
Ако моят ум не мисли, равновесието, което имам, се нарушава. Това равновесие се дължи на ума и на сърцето! Ако изгубим равновесието, ще паднем на земята.
231.2 Петте врати ( втори вариант )
Ако моят ум не мисли, тогаз равновесието, което имам, се нарушава. Равновесието, което имам, се дължи на ума и на сърцето. Ако изгубим равновесието, ще паднем на земята.
26.1.1936г.
232. Ти кой си?,  НБ , София
Ако ти изгубиш равновесието на своя ум и на своето сърце, а спечелиш пари, дали загубата на равновесието ти се равнява с печалбата на твоите пари? Не, ти си изгубил повече, а си спечелил по-малко.
14.2.1936г.
233. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Вав е закона на равновесието.
16.2.1936г.
234. Силният огън, УС , София
Щом се спънеш в живота, щом си изгубиш мира, щом изгубиш равновесието, ти мислиш криво.
8.3.1936г.
235. Ето младоженецът иде,  НБ , София
Преди всичко ние сме нарушили закона на равновесието. Първо рибите, животните нарушиха закона на равновесието, защото раждаха деца повече, отколкото трябва.
Най-малкото изгубване на равновесието и той може да падне на земята.
25.3.1936г.
236. Трите устоя, ООК , София
Всяка мисъл, която нарушава равновесието на вашия умствен свят, не е права. И всяко чувство, което нарушава равновесието на вашия духовен свят, не е право. И всяка постъпка, която нарушава равновесието на вашия физически свят, не е права. Аз разглеждам у човека какво е неговото равновесие, какво е равновесието на неговия ум, сърце и воля и тогаз се произнасям.
5.4.1936г.
237. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Трябва му само един грам тежест на едната страна, за да се завърти колелото, да се измени равновесието.
22.8.1936г.
238. Основни черти на новото, СБ , София
За да не се наруши хармонията и равновесието в рая, той трябваше да излезе вън, да отиде в школата на широкия свят.
30.8.1936г.
239. Пътища на Любовта, СБ , София
Когато си служи с кражба, с насилие, с лъжа, това показва, че той е изгубил равновесието на своя живот.
239.2 Любовта и свободата. Четиритях пътища в Любовта ( втори вариант )
Когато вие изгубите равновесието си, понякой път вие нямате онова постоянно равновесие.
13.1.1937г.
240. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Трябва да се пази равновесието, което съществува в човека.
21.2.1937г.
241. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
Или, когато човек изгуби равновесието на своя живот, смъртта иде като естествено последствие. Следователно, щом се наруши равновесието между силите на сърцето и силите на ума, т.е. силите на живота, тогава идва вече смъртта.
18.4.1937г.
242. Истина и благост,  УС , София
Един свещеник разправяше, че се намирал под влиянието на един дявол, който го изкарвал от равновесието му.
14.5.1937г.
243. Трите системи,  МОК , София
И така, трябва да знаете, че здравата мисъл зависи от стомаха, но понеже стомахът е свързан със симпатичната нервна система, най-първо трябва да възстановите равновесието на вашите чувства.
8.8.1937г.
244. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
За вас е важно, каквито опитности сте придобили, да ги помните, та когато изгубите равновесието си, да знаете, че Бог е Единственият, Който помага и оправя света.
244.2 Качества на умът, сърдцето и тялото ( втори вариант )
Защото често, когато човек изгуби равновесието на духа си, той забравя, че в света Бог е, Който изправя света.
23.8.1937г.
245. Трите ухания, СБ , РБ , София
Възстанови ли равновесието на силите в своето тяло, в своето сърце и в своя ум, едновременно с това човек придобива трите ухания.
245.2 Трите ухания ( втори вариант )
Когато говоря за Истината, аз искам да възстановя равновесието на своя организъм. Когато говоря за Любовта, аз искам да възстановя равновесието на своето сърдце, когато говоря за Божията Мъдрост, аз искам да установя равновесието на своя ум.
5.9.1937г.
246. Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ , София
Защо изпада човек в това положение? – Защото е изгубил равновесието. При такова едно нарушаване на равновесието може да стане непредвидена катастрофа.
10.9.1937г.
247. Както горе, тъй и долу,  МОК , София
Защо трепериш зимно време? Студът ти е отнел повече топлина, отколкото трябва, и за да не се изгуби равновесието на твоя организъм, природата ти влива топлина; когато тази топлина се влива, ти трепериш.
19.9.1937г.
248. Любов и приравняване,  УС , София
248.2 Приравняване и Любов ( втори вариант )
Кой е стрелката на равновесието? Казвате равно на какво, 5 извадено от 6 е равно на единица. 5 и 1 събрано е равно на 6.
22.12.1937г.
249. Ползата от краката, ООК , София
Ако влезе едно трето същество между тях, веднага ще се наруши равновесието.
27.3.1938г.
250. Великите пътища,  УС , София
Колко красиви мисли, чувства и постъпки е екзекутирал човек в себе си! Как ще се оправдаеш сам? Изгубваш равновесието си и започваш да колиш наляво надясно.
6.5.1938г.
251. Причина, среда, факти,  МОК , София
Или виждате понякой път изгубвате равновесието на своя ум. В какво седи изгубването на равновесието? – Някаква промяна стане в неговия мозък.
18.5.1938г.
252. Доброта, разумност, любов, ООК , София
А пък в третата степен ти ще внесеш равновесието и радостта в хората.
20.5.1938г.
253. Опорна точка,  МОК , София
Изгубил си равновесието. Когато изгубиш равновесието на своя ум, пак има падане.
1.7.1938г.
254. Законът на контраста,  МОК , София
Защото, ако не ви се дава нещо нарушава се равновесието в природата.
16.9.1938г.
255. Самовъзпитание,  МОК , София
Когато двама души се съберат на едно място, те трябва да пазят закона на равновесието. Значи равновесието има един перпендикуляр, от който не може да вървиш нито назад, нито напред, нито наляво, нито надясно. Изгуби ли се отношението на този перпендикуляр, веднага се нарушава равновесието и ти не може да ходиш.
23.11.1938г.
256. Разумният път в живота, ООК , София
Вие, като дойде Господ, когато е Господ, при най-добрите условия, пак ще се яви нещо, което ще наруши равновесието малко.
11.12.1938г.
257. Закон на вярата,  НБ , София
Няма по-лошо нещо от това да губи човек равновесието на своя ум.
15.1.1939г.
258. Година на работа,  УС , София
А децата какво са? Какъв знак ще турите на децата тогаз? На децата ще турят знака на равновесието. Те са закон на равновесието.
22.1.1939г.
259. Не може да се слугува на двама господари,  НБ , София
Понякога много малка причина е в състояние да изкара човека от равновесието му.
10.2.1939г.
260. Един опит, МОК , София
То е солта или то е законът на равновесието. Някой път казвам: Имате числото три, което пази равновесието. Сприхавият човек губи равновесието си.
Тъй цяла седмица, че никой да не може да ви извади от равновесието.
15.2.1939г.
261. Правилни схващания и правилен живот, ООК , София
Когато ние губим своето равновесие, когато губим равновесието на своя ум, имаме умствени страдания. Когато губим равновесието на своите чувства, на своя сърдечен живот, имаме чувствени страдания, а пък когато губим равновесието на своето движение във физическия свят, ние имаме физически страдания.
31.3.1939г.
262. Трите перпендикуляра,  МОК , София
Щом изгубиш перпендикуляра си, тогава ще изгубиш равновесието.
30.7.1939г.
263. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
Слуша ли интуицията си, всеки човек, бил той мъж или жена, може да запази равновесието в дома си.
13.8.1939г.
264. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Едно от качествата им е това, че като посетят човека, при каквито трудни условия да се намира, той се изпълва с такава сила, че запазва равновесието си.
3.11.1939г.
265. Отмерени отношения,  МОК , София
Разбърка те, че изгубиш равновесието си.
5.11.1939г.
266. Призова учениците Си,  НБ , София
В това време, за един ден израсна една тиква, която пазеше главата му от силното слънце и [той] си казваше: „Поне една тиква ме разбира.“ Като видя, че Ниневия не потъна, Иона изгуби равновесието си и казваше: „Аз знаех, че така ще постъпиш, Господи.“ Бог заповяда на един червей да прегризе тиквата на Иона и в една нощ тя изсъхна.
3.12.1939г.
267. Което знаем,  НБ , София
Изгуби ли любовта си, изгуби ли равновесието на своята любов, той пада на земята и започва да върви на четири крака.
13.12.1939г.
268. Един опит, ООК , София
Те изгубват равновесието си при богатството.
24.12.1939г.
269. Акаш и прана,  НБ , София
Както сега се проявява светът, работите вървят по друг начин, но за да не изгуби съзнание и равновесието си, човек трябва да изучава Божествените закони.
27.12.1939г.
270. Музикална задача, ООК , София
Колко пъти можете да изгубите равновесието.
8.3.1940г.
271. Пътят към щастието,  МОК , София
Че как да не знаете досега? Нали толкоз години живеете на земята? Кой е законът на щастието? Да вземем простия пример: кой е законът за моето движение? Ако аз ходя, кой е законът на щастието в моето ходене? Във всеки момент може да пазя равновесие – нито вляво, нито вдясно, нито назад, нито напред се навеждам, може да пазя равновесието.
Изгубваш равновесието на своя ум, изгубваш равновесието на своето сърце, изгубваш равновесието на своята воля, или изгубваш равновесието на целя си организъм, на трептенията, които съществуват.
13.3.1940г.
272. Наука за живота, ООК , София
Достатъчно е да минат 10 души, да ти кажат по една лоша дума и веднага ще изгубиш равновесието си.
7.6.1940г.
273. Неподвижна точка,  МОК , София
Пазете закона на равновесието на вашите мисли.
19.6.1940г.
274. Сила и безсилие, ООК , София
Но ако тази площ не е равна, винаги може да се измени равновесието, през което пътувате.
31.7.1940г.
275. Източникът на радостта, ООК , София
Мъчи се, горкият – не знае законите на равновесието.
23.8.1940г.
276. Най-добрият учител,  МОК , София
Три е закон за равновесието.
8.9.1940г.
277. Функции на вярата, СБ , РБ , УС , София
Който повдига и изкривява раменете си, той нарушава равновесието си.
29.9.1940г.
278. Съгласуване на мислите,  УС , София
Ще се наруши ли равновесието на земята, че фа диез в горната октава не е взет добре? Ако фа диез ще повлияе на движението на земята, кажете на музикантите: Трябва да внимавате, ако не вземете вярно, ще стане катастрофа на земята.
6.10.1940г.
279. Работа за цялото,  УС , София
Понеже, щом си изкриви шапката, изменя се равновесието на човека. Този човек, на който е накривена шапката наляво, е изгубил равновесието на умствения свят, че сега се навежда да държи равновесие.
9.10.1940г.
280. Една седмица въ рая, ООК , София
Ако вие сега не знаете да се държите, тогава де ви е самообладанието? Ако не може да държите главата си правилно, перпендикулярно, де е вашата воля? Защото имате една голѣма тежесть на главата, която всѣки моментъ, ако се изгуби равновесието, може да паднете.
280.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Ако вие сега не знаете да се държите, тогава де ви е самообладанието? Ако не може да държите главата си правилно, перпендикулярно, де е вашата воля? Защото имате една голяма тежест на главата, която всеки момент, ако се изгуби равновесието, може да паднете.
1.11.1940г.
281. Даване и вземане,  МОК , София
Не трябва да дават повече, не трябва да нарушават равновесието вътре в себе си.
6.11.1940г.
282. Три седмици, ООК , София
Ще възстановите равновесието.
282.2 Три седмици ( втори вариант )
Ще възстановите равновесието.
6.12.1940г.
283. Трите връзки,  МОК , София
Има ли защо да се съмнявате в слънцето? Има ли защо да се съмнявате в земята? Ако всяка вечер ти се обезверяваш, ти ще изгубиш равновесието.
3.1.1941г.
284. Превъзмогване,  МОК , София
Самообладание е – както и да туриш един предмет, да си запази равновесието, да не падне.
Дотогава, докато силите действат от двете страни еднакво, не може да паднете, вие не може да изгубите равновесието.
17.1.1941г.
285. Малки правила,  МОК , София
Да ви се смеят, без вие да изгубите равновесието.
26.2.1941г.
286. Тритѣ връзки, ООК , София
Изгубилъ равновесието по единъ наклонъ и се търкаля.
286.2 Трите връзки ( втори вариант )
Изгубил равновесието по един наклон и се търкаля.
23.3.1941г.
287. Възпитанието,  НБ , София
Загубих равновесието на ума си.
16.4.1941г.
288. Добре ще бѫде, ООК , София
Ще държишъ закона на равновесието – нито много богатъ, нито много сиромахъ.
288.2 Добре ще бѫде ( втори вариант )
Ще държиш закона на равновесието – нито много богат, нито много сиромах.
4.7.1941г.
289. Реална мисъл,  МОК , София
Но в тази пълнота каква идея се крие? Какво се крие зад сухия човек и какво се крие зад пълния човек? Може да се изгуби равновесието.
12.9.1941г.
290. Трите перпендикуляра, СБ , София
Отклони ли се от него, равновесието му се нарушава.
290.2 Трите перпендикуляра ( втори вариант )
Щом се изгуби равновесието или нещо, този перпендикуляр става неустойчив.
23.11.1941г.
291. Блажени кротките,  НБ , София
Защото при най-малкото нарушение на равновесието, може да се простре на земята.
26.11.1941г.
292. Любов и Обич, ООК , София
Сега ние се спираме върху някои неща, които не са съществени, от които се нарушава равновесието на нашия живот.
5.12.1941г.
293. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Трябва човек да учи да пази закона на равновесието. Докато човек мисли пази равновесието си.
14.1.1942г.
294. За добро е!, ООК , София
Ако земята не се разкопае и не посадиш семката, ако не нарушиш равновесието, може ли да израсне нещо? Ако този художник не нацапа платното, може ли да нарисува нещо? Казва: „Нацапал е хубавото бяло платно.“ Каква картина ще направи? Че нацапал туй платно, но туй, нацапаното платно струва повече от бялото.
25.1.1942г.
295. Единственият път,  УС , София
Но щом се измени, и при най-малката отрицателна мисъл щом изгубиш равновесието си, веднага студът като че ли те заковава, опарва те, като комар да ухапе.
19.4.1942г.
296. Най-малката и най-голямата любов,  УС , София
Щом едно състояние се измени във вас, знайте, че има един нов елемент, изгубваш равновесието.
26.4.1942г.
297. Неразбраните неща,  НБ , София
Ти си изгубила равновесието, ти вярваш не в онзи, в който трябва да вярваш.
10.6.1942г.
298. Най-малкото добро, ООК , София
Тогава, щом вие изгубвате равновесието, вие не сте познали малкото добро.
12.6.1942г.
299. Противоположности,  МОК , София
Безименият пръст става център, изгуби се равновесието.
6.11.1942г.
300. Добър ден,  МОК , София
Ако перпендикулярът се повдига, основата се намалява, губи се пак равновесието.
27.12.1942г.
301. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Любовта, която иде от Бога и когато Обичта у човека е слаба, вследствие на това губи се равновесието. След като изгуби равновесието, човек постепенно отслабва и умира.
14.4.1943г.
302. Първо и последно място, ООК , София
Щом си изгубил равновесието на ума и на сърдцето, винаги падането иде.
20.6.1943г.
303. Религиозни и духовни хора,  УС , София
Ако туриш равновесието като вода, ще замръзнеш.
25.6.1943г.
304. Мисъл и здраве,  МОК , София
Изгубване на равновесието има. Изгубване на равновесието на ума има. Ако ти изгубиш равновесието на твоята мисъл, има падане. Ако ти изгубиш равновесието на твоите чувства, страданието ще дойде. Ако ти изгубиш равновесието на твоята воля, огънеш се или се пречупваш. Щом се изгуби равновесието между две точки, правата се отклонява. Щом остане само единият център, губи се равновесието.
5.9.1943г.
305. Блаженствата, СБ , РБ , София
305.2 Блаженствата ( втори вариант )
Единствената сила в света, която всякога има едно равновесие и никога не . губи равновесието си, е любовта.
8.9.1943г.
306. Възприемане и предаване, СБ , РБ , София
Малкото бодване нарушава равновесието в целия организъм.
Три неща са в състояние да нарушат равновесието на човека: когато не възприема, както трябва, светлината, топлината и силата. Щом ги възприема правилно, равновесието му се възстановява.
Ако нищо не носи, той нарушава равновесието в Божествения свят.
Ако приемеш повече, отколкото трябва, и дадеш повече, отколкото трябва, и в двата случая нарушаваш равновесието в Божествения свят.
12.9.1943г.
307. Пътят към изток, СБ , РБ , София
Единствената сила, която не губи равновесието си, е любовта.
15.9.1943г.
308. Добри плодове, СБ , РБ , София
Кои са качествата на набожния човек? Той има устойчив характер, никаква сила не е в състояние да го изкара от равновесието му. Любовта има отношение към равновесието.
3.10.1943г.
309. Проявеният живот, СБ , РБ , София
Събере ли се достатъчно прах във въздуха, равновесието между водните пари се нарушава, и дъждът иде.
15.10.1943г.
310. Сопран и бас, МОК , София
Това показва, че е нарушено равновесието в мозъка.
Когато изгуби равновесието си, човек се осолява. Тя подържа навсякъде равновесието.
8.12.1943г.
311. Благата в живота, ООК , София
За да запазиш равновесието, ще вървиш по перпендикуляра.
15.12.1943г.
312. Най-мъчната работа, ООК , София
Ако умът и сърцето престанат да работят, човек губи равновесието си.
31.12.1943г.
313. За добро, МОК , София
Много упражнения трябва да прави, докато се възстанови равновесието му и придобие нужната устойчивост.
Като се махне дисонанса, възстановява се равновесието.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.