Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


20.10.1898г.
1. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Днес адската злоба се отстранява, ходът на работата взема друг вид, адските сили отстъпват от първите редове на бойното поле.
8.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
В самото това поръчителство на Господа стои величието на работата, която е почната с Неговото съдействие.
Каква полза, ако се съмняваш в своето призвание или се двоумиш за работата, която ти се дава да извършиш.
13.7.1900г.
3. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ ,
Работата е да говорим Истината, а не да я прикриваме.
21.7.1900г.
4. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Но ще ли повярваш на неговите думи ти, който се съмняваш в думите на Бога? Той може по някой път да ти прегризе по някой и друг лист от някое дърво или да прохапе някой и друг корен от някое твое дърво, но за това ти трябва да го извиниш, защото това му е работата.
22.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Освен това Аз ще се видя с Даниила, раба Божий, който е бил пращан до твоите приятели, и ще се науча от него за работата, която е имал да върши.
14.10.1900г.
6. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Ако Той не се уморява да поправя сърцето ти, ти поне имай търпение да Го не безпокоиш и да Го не спъваш в работата Му, която върши за теб.
1903г.
7. Мисли и упътвания, ИБ ,
Пази мислите си, кога вършиш работата си. Планове не прави за живота си, понеже не ти е в работата – за това друг се грижи.
25.12.1903г.
8. Мир да бъде на всички ви, ИБ , Русе
Вие сте пратени да вършите добрата работа на Царството Божие и не трябва да спорите, защото всекиму ще бъде дадено според работата.
8.2 Слово 1903, Русе ( втори вариант )
Вие сте пратени да вършите добрата работа на Царството Божие и не трябва да спорите, защото всекиму ще бъде дадено според работата.
28.8.1907г.
9. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Не е шумът, който показва работа, а плодът е, който показва работата.
Бог да ви даде богатството, щото да се радвате в делата си и в работата си.
Не се насилвайте, защото с насилие и мъчене работата не се върши.
22.8.1908г.
10. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
А когато имате изпитание, радвайте се, защото толкова по-добре Господ ще изпълни работата Си.
Няма мъчнотия в извършването на каквато и да била работа – мъчнотията е в незнанието за извършването на работата.
28.8.1909г.
11. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Аз ви говоря това, защото на вас, които се водите от Духа, работата ви трябва да бъде внимателна и тогава тя ще бъде много по-успешна. Някои казват, че много работа са свършили, когато са говорили, но то е въпрос, защото плодът е, който ще определи работата.
Този закон има отношение само към работата, която ще прекараме, след като напуснем Земята.
Значи не е работата до количеството, а до качеството на нещата.
Това е то „работата на Казакова“.
Ако Той не се уморява да поправя сърцето ти, то поне да Го не безпокоиш и да не Го смущаваш в работата Му, която върши за теб.
27.8.1910г.
12. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
— Една бележка ще направя върху работата, която имаме предвид тази година.
Но всяка една мисъл трябва да я изучавате, за да видите какви качества има тя, защото от съединението на тия качества зависи какво ще е последствието или работата, която вършите.
Но най-безопасен начин е този, който употребяват християните; защото ако прибегнете до някои окултни школи, там са свързани с духове, които, за да ти помогнат, ще искат да възприемеш техните възгледи и пр. и така работата се затруднява.
И аз съм свидетелят, че Той е обещал да ви помогне през тази година, та вие гледайте да Го не спънете в работата Му.
Веднъж благословен, човек трябва да се пази да допуска и други духове да довършват работата на Господа, Който е дал по-рано своето благословение.
— Като си свършиш работата.
Аз ще ви съдействувам в работата.
— Много мътна вода ще изтече от България още, докато се оправи работата.
20.1.1911г.
13. Канарата и дървото, ИБ , В.Търново
Между човека и Бога има взаимност в работата, например човек оре и сее, а Господ дава влагата и топлината за възрастването и оздравяването на семето.
23.8.1911г.
14. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
После, друго важно нещо трябва да знаете, а то е, че краят на работата е важен, а не началото. Може да подкачите зле, но ако свършите добре, само тогава работата ви се приема.
Нито пък можем да заповядаме на един секретар или касиер на някоя банка, защото тям се просто плаща за работата, те не могат да разполагат, тъй като банката е, която отпуща кредитите.
5.4.1912г.
15. За да възкръснеш, ИБ ,
Човек трябва да намери своето място в Божествения организъм и да извърши точно работата, която му е дадена, а да не върши работи, които не са му поверени.
16.7.1912г.
16. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Защо? И то не е без значение, защото ние трябва да мислим и да видим къде именно куца работата.
6.9.1912г.
17. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И не че не може да ви се дадат доказателства, но работата е, че и ако ви се дадат, няма да ви ползуват.
Така е и с нас: когато сме с Бога, ние се правилно развиваме и духовете идват, за да ни услужват, Само че тия духове понякога идват инкогнито в нас и като не ги познаваме, това не ги спира да извършат работата си и да си отидат.
Ако сега не изправите всичко, невидимият свят ще се намеси и ще изправи сам работата.
Ако аз знаех, че ще ми направите тази спънка, никога нямаше да се свързвам с вас, а щях да свърша работата си и да си отида, но сега вече не мога, защото съм свързан с вашата карма.
Но като се премахнат недоразуменията, всички тия работи ще се разяснят; напротив, не изравнят ли се тия недоразумения, ще се явят на сцената разни Хаджи Ганчовци и прочее и ще се спъва работата повече.
Този народ се нуждае от хора и ако вие спъвате за повече работата, Господ ще си намери други хора, но не е хубаво нито за вас, нито за народа да спъваме един вървеж.
Всички вие почти, след като свършите работата си между славянството, ще отидете в Америка, обаче всичко това ще бъде подир хиляди години, когато настане седмата раса.
По отношение на работата вие вземете за пример дървото, което колкото повече пуща корените си, толкова по-добре върви то.
24.8.1912г.
18. Вие сте поканени да работите, ИБ , В.Търново
Ако сега не направите всичко, невидимият свят ще се намеси и ще изправи сам работата.
Ако аз знаех, че ще ми направите тази спънка, никога нямаше да се свързвам с вас и щях сам да върша работата си и да си отида, но сега вече не мога, защото съм свързан с вашата карма.
Но като се премахнат недоразуменията, всички тия работи ще се разяснят, напротив, не изравнят ли се тия недоразумения, ще се явят на сцената разни хаджигенчовци и прочие и ще се спъва работата повече, защото не бива да изпущаме от предвид, че в духовния живот и в пътя, който вървим, има кражби.
Този народ се нуждае от хора и ако вие спъвате работата, Господ ще си намери други хора, но не е хубаво нито за вас, нито за народа да спъваме един вървеж.
6.10.1912г.
19. Обсадно положение, ИБ ,
Всички тия работи, които стават, трябва да станат, защото са стъпка за работата Божия.
10.11.1912г.
20. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
За всяка работа в света трябва да има двама, които да започнат работата.
26.8.1913г.
21. Назидавайте себе си, ИБ , София
В духовния свят получаваме назначението си, работата, занятието - на материалния свят.
Колкото повече се вдълбочавал в своята философия, толкова работите му не отивали на добре Оженил се, но и жена му скоро го намразила заради неговата особеност - неговото мълчание и начумереност, и работата дошла до там, че трябвало да се разделят, защото тя търсела друг живот, живот весел, със забавления и удоволствия.
28.11.1913г.
22. Умни и силни, ИБ ,
Казваме, че Бог е благ, ще ни спаси, но "спасение" значи промяна на условията, за да се развие у нас сърцето, и след като се спасим, тогава именно трябва да работим, а не че сме вече спасени и се е свършила работата ни.
5.12.1913г.
23. Като младенци, ИБ ,
Когато се оженят двама души, правят условия Мъжът казва "Тук петел ще пее" и когато ще се изменят условията, жената казва "Сега ще пее женски петел", но работата успява, когато имат взаимно уважение един към друг и имат свобода на действията в духовното развитие.
8.12.1913г.
24. Делението, ИБ ,
Господарката казва "За да си гледа слугинята работата добре, не трябва да излиза често из града и да се понабийва от време на време".
19.12.1913г.
25. Постоянството. Благословение от Бога, ИБ , В.Търново
Един търговец например трябва да си извърши добре работата. Ако не си извършат съвестно работата, отговорни са пред Бога.
10.5.1914г.
26. Талантите, НБ , София
Трябва да разберем основния Божествен закон, че почивката е резултат на работата.
Работата подразбира знание; онзи, който е взел пет таланта, има пет чувства – нему Господ е дал всички способности и необходими знания; и онзи, който има два таланта, и той притежава способности, съобразно със своите знания.
Един човек уславя негоден слуга и очаква от него добра работа, а после се чуди как не се е свършила работата.
19.7.1914г.
27. Любовта, НБ , София
Разбира се, не казвам, че завистта, че гордостта няма да посетят никога нашето сърце; по някой път ще дойдат като гости, но и затуй няма да ни съдят; работата е да не правим приятелство с тях.
9.8.1914г.
28. Законът на служенето, НБ , София
Утре пък казваме: „Я да му туря повечко, за да усиля работата му“, докато лекарите констатират разширение на стомаха.
16.8.1914г.
29. Важността на малките неща, НБ , София
Когато презираме малките причини, ние пропускаме големите последствия в работата.
23.8.1914г.
30. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Имаше и даже още има опасност да ни наложат лявата страна, но ние ще настояваме мислено работата на тоя народ винаги отдясно.
От чисто мистическо гледище, като работим с дясната ръка, всякога работата, която върши тя, благославя се.
Искам да се освободите от всичките си лоши привички и като узнаете – отляво или отдясно, да напредвате в пътя си, защото времената са усилни и работата е спасителна.
А сега гледайте да си досвършите работата на земята, та да ви каже Христос: „Добре, рабе добрий и верний; на малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на Господаря си.
Може да се роди противоречие у вас, но аз както зная работата, така е.
Че какво ще работиш, когато сте прахосали всичко? С това аз ви казвам, как трябва да гледате на работата като работници.
24.9.1914г.
31. Мир вам!, НБ , София
Щом така нагласите цигулката си, ще кажете на Бога: „Моята цигулка е нагласена“, и Господ ще ви каже: „Започнете работата на деня“. И мирът ще влезе посред вас, и работата ви ще спорѝ.
11.10.1914г.
32. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Тъй трябва да схваща работата истинският християнин.
Щом влезете в сложното тройно правило, там работата е малко по-трудна, но с четирите прости действия може да я решите много добре.
1.11.1914г.
33. Страхът, НБ , София
Казано е: „И на тази основа отгоре ако зида някой злато, сребро, драгоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работата ще стане явна; защото денят ще я покаже; понеже с огън се открива, и огънят ще изпита на всеки каква е работата: на когото работата, която е зидал, устои, той ще вземе заплата; а на когото работата изгори, ще се ощети, а сам той ще се избави, но тъй, както от огън“.
15.11.1914г.
34. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
И работата не върви.
21.11.1914г.
35. В начало бе, НБ , София
И сега, когато хората кажат „краят му е дошъл”, това значи, че работата е свършена.
20.12.1914г.
36. Учителите, НБ , София
Един ден вие също пощурявате, седнат хората да ви поливат с вода; казвам: На задната част на крака ви има трън, извадете го и работата ще се свърши, никакви маркучи не трябват.
5.1.1915г.
37. Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя на 5 януари 1915г., ИБ , Бургас
За да се оправи на някого работата, трябва на друг да се развали.
23.1.1915г.
38. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Така и хората като нея казват: "Материя, материя, за нея ни говорете! Че имало задгробен живот, друг свят, какво ни влиза в работата!" И гъсеницата, като изяде един лист, казва: "Този мой свят се свърши, трябва ми друг свят."
Работата се състои в това, че той от постоянното напрягане на своето зрение, този център в неговия мозък се е разширил.
28.1.1915г.
39. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ , Бургас
Когато свършим работата на лозето, тогава ще си разчистим сметките. Туря я той в пояса си и продължава да си гледа работата.
Обаче идва ден и този, който движи стомаха, казва: "Свърших си работата" - и си отива.
Синът, от своя страна, не се поправяше и не искаше да разбере желанието на своя баща, така работата стигна дотам, че един ден бащата връзва сина за краката и го спуща в кладенеца.
3.2.1915г.
40. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Така бе с Христос - трябваше да остави тялото Си, за да се извърши работата по възкресението.
Това е, че невидимият свят с много закони дирижира работата.
4.2.1915г.
41. Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ , Бургас
Неща, които Господ трябва да направи, ще се обърнем към Него с вяра, без разсъждение как Той ще извърши работата - Господ ще ни даде по вярата.
4.4.1915г.
42. Великден, НБ , София
Прераждането е закон на дисхармонията в света: да се преродиш, то значи да почнеш отново работата, която си напуснал. Проучили ли сте защо Господ ви е турил нос, защо ви е турил две очи и защо на някои очите са черни, на други – сини или зелени, и защо са тия веждички отгоре? Образува се една осморка; какво значи туй число? То показва числото на работата.
2.5.1915г.
43. Многоценният бисер, НБ , София
Питам: Ако дойде Христос, ще намери ли вашите работи така свършени, както работата на тази мида – ще намери ли бисери? Вие казвате: „Условия нямаме“; жените казват: „Когато ние трябва да работим, мъжете ни спъват, условия нямаме, къща нямаме, това и онова нямаме, не можем да работим“; а мъжете, от своя страна, казват: „Не можем да работим, защото жените ни смущават; това нямаме, онова нямаме, обществото ни пречи“, и спират.
6.6.1915г.
44. Божественият Промисъл,  НБ , София
Тази женитба не е Божие творение, а човешко; според вашия ум ще бъде и работата ви.
3.7.1915г.
45. Изкушението, НБ , София
Онова, което спасява съвременните хора, е трудът и работата, а ако камъните можеха да се обърнат на хлябове, всички щяхте да го ударите на гуляй.
25.7.1915г.
46. Стари и нови мехове,  НБ , София
Когато при работата почне търканица, не трябва да викаме: „Нас ни гръмна главата“: вечно спокойствие съществува на гробищата; който иска да върви напред, който се стреми към Бога, който иска да расте в Божествения живот, трябват му работа и борба.
И друг път съм обяснявал думата „ШТАСТИЕ“: тази дума от кои букви се състои? Буквата „Ш“ – три резки, обърнати нагоре, представят човешката ръка, която работи. „Т“-то показва директива или сила, с която се тика работата.
Дъждът и слънцето много добре си вършат работата.
17.8.1915г.
47. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
И сега моето желание е, щото за работата, която има да вършим, за подвига, който ни предстои в този свят, да имаме някои елементарни качества, от които ние се нуждаем.
Тук всичко решавате, но в реалност, когато дойде работата, не сте умни.
То значи – ще ви даде друго тяло, а това ще изхвърли навън и ще се свърши работата.
Какво, обаче, узнахме? Местното комендантско управление, предвид на това, че страната е обявена във военно положение, през което събрания в роде нашето не се позволяват, искало да разтури нашия събор; та горните три лица, заедно с Драган Попов, били изпратени в Комендантството, да изучат работата и решението на последното и да се върнат и ни съобщят. ''Те
5.9.1915г.
48. Свобода на Духа,  НБ , София
Във Варна преди 30–40 години имаше един поп Ганчо – „орман-папаз“ го наричаха, – той често укоряваше ония, които го опопили; вижда, че един гагаузин бие жена си, взел един камшик и почнал да бие мъжа, за да отърве жената, но и двамата, мъжът и жената, веднага се нахвърлили върху него, а жената рекла: „Какво право имаш ти да биеш мъжа ми, ние сами ще се разправим и ще си уредим работата“.
Дяволът никога не казва добри думи, той говори за хората: „Ти си вагабонтин, крадец, блудник“; подмамя ви да му помогнете и си свърши работата, па когато дойдат страданията, чрез тях Господ ви казва: „Друг път да не слушате дявола“.
17.9.1916г.
49. Милосърдието, НБ , София
Или пък някой си е забъркал работата и си туря показалеца на челото над веждите. На този човек се казва: “Не си пресметнал добре и затова си забъркал работата”.
1.10.1916г.
50. Ти знаеш, НБ , София
Ако отида на лозето да копая, ако работя ден, два и свърша работата, това не значи, че животът се свършва.
8.10.1916г.
51. Поради радостта, НБ , София
Раждането прилича на един велик художник, който работи и след като свърши работата си, излага картината си, за да представи на хората тази велика идея.
15.10.1916г.
52. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Като свърша работата си, тогава ще се срещнем и ще си поговорим.
Такава е работата ни.
Бог ще довърши работата.
52.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Като свърша работата си, тогава ще се срещнем и ще си поговорим.
Те се извиняват, че понякога без да искат причиняват пакости. „Такава е работата ни.
Бог ще довърши работата.
22.10.1916г.
53. Да я не пия ли?,  НБ , София
Каква е крайната цел на живота? Крайната цел на човешкия живот е да намери основната черта на своя характер; да намери опорната точка на своя живот; да намери своя Баща и да се върне в Бащиния си дом; да намери своя Учител и да поеме работата, която трябва да свърши. – Какво ще правя, като свърша работата си? Да се задава такъв въпрос, това значи неразбиране крайната цел на живота. Работата никога не се свършва. Не отлагайте работата си. Отправяйте ума и сърцето си към работата, която ви е дадена.
53.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Някой казва: „Като свърша всичката си работа, какво ще правя?" Ти не разбираш крайната цел, защото работата никога не се свършва.
Всякога работата си трябва да свършите.
29.10.1916г.
54. Мъдростта,  НБ , София
Всеки трябва да върши работата си тъй, че да отговаря на името си.
Ако започнат да се карат кого да изберат, няма нищо да излезе и няма да има хармония в работата им.
16.11.1916г.
55. Петте разумни девици,  НБ , София
55.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Когато влязат петте безумни, вие излизате от релсите си, а когато дойдат петте умни, вие работите, работата ви върви напред.
26.11.1916г.
56. Закхей, НБ , София
Вие казвате: “Г-н Дънов говори, но работата не е точно така”.
17.12.1916г.
57. Спаси ни, НБ , София
Работата не е във външната форма на детето, а зависи какъв ум, какъв мозък, какво сърце има то.
Господ си знае работата, когато е турил космите, но аз не искам да разкривам тези книги на Бога.
Като го видял, един минувач му казал: “Не прави това, защото ще паднеш!” – “Ти отгде знаеш това?” – го запитал Настрадин Ходжа и продължил работата си.
24.12.1916г.
58. Ще бъдат научени,  НБ , София
Лъкът и цигулката трябва да бъдат доброкачествени, а ти да се стремиш да свършиш работата си докрай.
Когато господарят се научи да благодари на слугата си за работата, която е свършил, той може да се нарече Син Божи.
1.1.1917г.
59. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Като си свърша работата, ще кажете, че съм заминал някъде. Ако и втори път не завърша работата си, пак ще дойда, докато най-после ми се каже: Добре свърши работата си.
59.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Като си свърша работата, ще кажетѣ, че сѫмъ заминалъ нѣкѫде. Ако и втори пѫть не завърша работата си, пакъ ще дойда, докато най-послѣ ми се каже: Добрѣ свърши работата си.
7.1.1917г.
60. Растете в благодат!,  НБ , София
Почивката на Бога е да излезе от Своето битие, да разгледа от там всичко, което е създал, и после пак се връща да продължи работата.
Но не можеш ли да свършиш сам работата си, трябва да се ожениш. Погинване в света няма, има само лишаване от длъжност, от работата, която не вършим.
Как ставате сутрин вие? Някой стане с лицето, друг с гърба си нагоре! Каква трябва да е първата ви мисъл, като станете? Кажете: „Благослови, Господи, душата ми, благодаря Ти, че съм станал днес, за да свърша работата си, както трябва, дето и да е, и да мога да израсна толкова, колкото трябва“. Проповедник ако е, ще каже: „Ех, днес проповед ще трябва да се държи, нищо не съм приготвил!“ Майка ако е, ще каже: „Тези деца какво са се разплакали?“ Господ не е при тях, и работата им през целия ден не върви добре.
60.2 Растене и познание ( втори вариант )
Когато те си вършат работата, остави ги - нека си я вършат.
Но щом не можеш да свършиш сам работата си, трябва да се ожениш. Да не мислите, че това е една алегория - това е един факт. „Развитие" - подразбирам работата, която Бог ни е дал, трябва ние или да я свършим, или да дадем нашето място на други да я свършат. Един ден, като кажеш, че си се уморил, ще те пита Господ: „Искаш ли да отстъпиш твоето място на твоя брат - той да свърши работата?" „Хайде!" Тези работи са много елементарни.
Погинване в света няма, има само лишаване от длъжността, от работата, която не вършиш.
Каква трябва да е първата ви мисъл, като станете? Кажете: „Благослови душата ми, Господи - благодаря Ти, че съм станал днес, за да свърша работата си, както трябва, където и да е, да си свърша работата и да мога да израсна толкова, колкото трябва."
Господ Го няма никъде и работата през целия ден не върви благополучно.
14.1.1917г.
61. Марта и Мария,  НБ , София
Като свършил Господ работата Си, казал: „Всичко около Марта е добре“.
21.1.1917г.
62. Двамата господари,  НБ , София
След като си свърши работата, той ще прояви Любовта, т.е.
28.1.1917г.
63. Все що е писано,  НБ , София
Ако не свършишъ гимназия и университетъ, нѣма да отидешъ на онзи свѣтъ и нѣма да ти дадатъ работа, защото тамъ всѣки трѣбва да си върши добрѣ работата, която му се опрѣдѣли.
Всичкитѣ ви грѣхове показватъ, че вие сте си създали почвата и Господь пита: „Можете ли да създадете при тѣзи условия животъ, можете ли да си свършите работата?“
4.2.1917г.
64. Блажените,  НБ , София
Като гледам някой кон, че вършее, казвам: Той върши добре работата си.
„Блажени сте, когато ви гонят.“ Блажени сте, защото тогава вие се движите напред, защото работата, която вършите, е за добро на човечеството, и голяма ще бъде вашата заплата на Небесата.
64.2 Блажените ( втори вариант )
Като гледам един кон, че вършее, казвам: той върши добре работата си.
Блажени сте, защото вие се движите, защото на края на живота работата, която вършите, е за добро на човечеството и голяма ще бъде вашата заплата на небеса.
8.2.1917г.
65. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Работата е за учените. Вие сте напуснали работата, която Бог ви е дал, и сега се трудите.
А Той я направи от реброто на мъжа – значи да му бъде другарка в работата.
15.2.1917г.
66. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Ако мислите, че светът ще ви направи щастливи, лъжете се; той ще ви впрегне на колелото да му носите вода и след като му свършите работата и заболеете, ще ви одере кожата.
25.3.1917г.
67. Солта,  НБ , София
Ако нямаш сол, ще те потъпчат, ще те ограбят, ще ти вземат парите, жената, децата, къщата. „Тъпкане трябва – казва Господ – на тез хора, които не могат да вършат работата си на земята“.
Като разбрал каква е работата, за да покаже на ангела лошите последствия от незаконните пожелания, Господ го преобърнал на пойна птица, да ходи от клон на клон между всички птици, и те да я избягват.
29.3.1917г.
68. Волята Божия, ИБ , БС , София
По същия закон вие тръгвате в духовния Път и си казвате: „Дали ще го досвърша?” Съмнението показва, че субектът, който се съмнява, не е самостоятелен в работата си.
Така правят и мъжът, и децата и работата не върви.
1.4.1917г.
69. Виделината,  НБ , София
Какъв лекар или инженер, или свещеник ще стане той, когато у него няма вътрешно влечение към работата? Ще прилича на онзи лекар в средните векове, който имал много лесен метод на лечение: лекувал своите пациенти с пущане на кръв и им давал да пият топла вода, след което пациентът умирал.
8.4.1917г.
70. Яков и Исав,  НБ , София
В смяната на работата, именно, човек получава красиви подтици и се проявява като велик и способен.
Като се събуди, може да вземе раниците с и да продължи работата си. Смисълът на живота не се заключава в търсене на погрешките на хората, нито в свалянето им от високия пост, но в работата, която вършите. Ако сте скулптор, вършете добре работата, за която сте определени; ако спите, оставете природата да върши свободно работата си.
70.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Влюбва се въ Рахила и когато чичо му го пита, каква заплата иска за работата си, Яковъ казва, че иска да се ожени за Рахила.
Не е въпросътъ какъ да се сниматъ и качватъ хората, въпросътъ е ако сме скулптори, да работимъ, да вършимъ работата, за която сме опрѣдѣлени: ако спимъ – да спимъ добрѣ.
15.4.1917г.
71. Радвайте се, НБ , София
И това е възможно, но така свършена, работата не дава големи знания.
71.2 Радвайте се ( втори вариант )
Ще се върнешъ при баща си и Той ще те пита: „Какъ си свърши работата въ България на земята?“ – „Спечелихъ много пари.“ Не, жени, жени, вие, вие тикнахте мѫжете си за тѣзи книжни милиони, за васъ тѣ станаха книжни милионери.
Тури хлѣба въ стомаха си и не мисли по това, той ще свърши работата си.
29.4.1917г.
72. Чистосърдечните,  НБ , София
Когато човек не разбира живота, работата се превръща в труд и, колкото по-долу слиза, в мъчение.
Той полежал един-два месеца и, като се усетил по-добре, започнал работата си, но каквото предприемал, всичко губел.
Художникът започнали работата си и, като свършил картината, благодарил на младия човек, че му услужил да нарисува образа на Юда.
72.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Бихъ прѣпорѫчалъ на всички, като ядете да се молите, ако работата ви въ свѣта не върви добрѣ, пѣйте и тя ще тръгне по-добрѣ.
Когато не разбираме живота, работата се обръща въ трудъ и колкото отиваме по-долу, трудътъ се прѣобръща въ мѫчение.
Слѣдъ това започнахъ азъ работата си, но първиятъ пѫть изгубихъ 8 000 лева, а вториятъ – 2 000 лева и слѣдъ това се окончателно излѣкувахъ.“ Тѣзи изгубени 10 000 лева сѫ направили голѣма промѣна въ него.
6.5.1917г.
73. Вземане и даване,  НБ , София
Бог казва: „Моите слуги не извършиха работата ми на земята, както трябва. Сега аз сам слизам на земята, да свърша работата си, да оправя света." Който не е изпълнил работата си, както трябва, нека да я изпълни.
73.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Азъ, като гледамъ отъ Божествено гледище, намирамъ, че тѣ не сѫ изпълнили както трѣбва своята работа, но Богъ ще ги упѫти, ще ги научи какъ да си вършатъ работата.
13.5.1917г.
74. Бог е съчетал,  НБ , София
Причината е следната: когато ангелите и светиите ми помагат при службата, аз свършвам работата си бързо, за половин час. Обаче, когато остана сам, на своите сили, без подкрепата на светлите същества, аз свършвам работата си за четири - пет часа.
Ставайте сутрин рано, преди изгряването на слънцето, да приемете неговото благословение и след това, започнете работата си.
Учители, свещеници, майки, бащи – всички трябва да започнат работата си рано.
20.5.1917г.
75. Доброто съкровище,  НБ , София
75.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Като станешъ отъ сънь, хвърли въркозуня си и кажи: „Господи, започвамъ днесъ работата си чрѣзъ свободата и волята, които си ми далъ.“ Съньть е въркозуна.
27.5.1917г.
76. Пребъдете,  НБ , София
За работата, която върши, господарят му го храни, и той благодари, че се е нахранил. Седне пред трапезата, хапне си и казва: Добре е създаден светът. – Наистина, светът е добре направен, но трябва да благодариш на Господаря си, Който те храни за работата, която си свършил. По отношение на работата си, човек прилича на коня, който, като свикне на тегло, и да го пуснат на свобода, не може да се ползува от нея.
Тя бързала да свърши по-скоро работата си, за да може на другия ден, рано сутринта, да отиде на църква.
76.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Не е въпросътъ въ многото, защото ако дадешъ 5 лева на нѣкой лѣкарь да ти оперира крака, той, като не си разбира добрѣ отъ работата, ще ти го отрѣже.
31.5.1917г.
77. Простотата, ИБ , БС , София
Има ли човек такъв калпак, и в мислите, и в желанията му ще има порядък; няма ли такъв калпак, работата е зле.
Господ казва: „Остави хилядата лева, ще спечелиш сто хиляди, свърши си работата!” Обидил ви някой, но в същото време имате да вършите една добра работа за Бога; свършете си работата, защото ще изгубите двойно повече, отколкото ако речете да си отмъщавате.
А когато казвате: „Днес не мога да изляза”, вие с това разваляте работата си.
3.6.1917г.
78. Бог е Дух,  НБ , София
Работата дошла до съд.
78.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
Рекохъ му да пазари единъ файтонъ, обаче той се увлѣкълъ въ работата си и забравилъ да вземе файтонъ. „Ще вървимъ“, му рекохъ азъ, но нѣма на какво да се тури багажа.
Дѣтето ви плаче, че нѣма пари за него, гладно е, Господь ще нареди така работата на този баща, че той ще има пари и ще може да задоволи нуждитѣ на сѣмейството си.
Казваме: „Този е кривъ, онзи е кривъ“, и затова не върви работата.
10.6.1917г.
79. Дали може,  НБ , София
Те искат чрез тях да се преродят, отново да дойдат на земята, да свършат работата си.
79.2 Дали може ( втори вариант )
Тѣ искатъ чрезъ тѣхъ да се преродятъ, отново да дойдатъ на земята, да свършатъ работата си.
22.3.1918г.
80. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Често казваме: "Този человек ще го обърна"; и отидем при него, говорим му много, но все пак, работата не върви.
7.7.1918г.
81. Трите положения,  НБ , София
Като възнаграждение за работата си получавате торба с ечемик.
81.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Като възнаграждение за работата си получавате торба съ ечемикъ.
23.7.1918г.
82. Заведеевата майка,  НБ , София
Някой е кандидат за служба от лявата страна, но няма търпение да свърши работата си докрай и търси нова служба – от дясната страна.
Ако тя се изпречи на пътя ви, кажете си: понеже Бог ме е изпратил на земята да работя, никаква външна сила не може да отнеме работата ми.
82.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Нѣкой е кандидатъ за служба отъ лѣвата страна, но нѣма търпение да свърши работата си докрай и търси нова служба — отъ дѣсната страна.
Ако тя се изпрѣчи на пѫтя ви, кажете си: Понеже Богъ ме изпратилъ на земята да работя, никаква външна сила не може да отнеме работата ми.
28.7.1918г.
83. Събличане и обличане,  НБ , София
Когато ставате сутрин, мислете за всичко възвишено и благородно, за работата на великите хора – музиканти, художници, писатели и поети. Свещеникът е недоволен, че работата му не върви добре, професорът също е недоволен от работата си.
Преди да заспи, човек трябва да е ликвидирал със старото, за да възприеме Новото и да продължи работата си на другия ден.
83.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Когато ставате сутринь, мислете за всичко възвишено и благородно, за работата на великитѣ хора — музиканти, художници, писатели и поети. Свещеникътъ е недоволенъ, че работата му не върви добре, професорътъ сѫщо е недоволенъ отъ работата си.
Преди да заспи, човѣкъ трѣбва да е ликвидиралъ съ старото, за да възприеме новото и да продължи работата си на другия день.
25.8.1918г.
84. Скритият квас,  НБ , София
Колко пъти тя реже лук, кълца го, очите й се просълзяват, но продължава работата си.
84.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Колко пѫти тя рѣже лукъ, кълца го, очитѣ ѝ се просълзяватъ, но продължава работата си.
8.9.1918г.
85. Да го посрещнат,  НБ , София
Влезете ли в тази религия, няма да изучавате науката за болните, но ще се занимавате с работата и условията, при които човек може да работи.
85.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Влѣзете ли въ тази религия, нѣма да изучавате науката за болнитѣ, но ще се занимавате съ работата и условията, при които човѣкъ може да работи.
15.9.1918г.
86. Не може да се укрие,  НБ , София
Ако последният вложи в работата си Любов, единият декар ще даде толкова плод, колкото десетте декара, работени без Любов. Сегашните хора не успяват в работата си, защото не живеят в град, поставен на планина.
След това заминал за Александрия, построил църкви, училища, болници и се върнал в манастира, доволен от работата си. Той се обърнал към Бога с молба, да му отговори, доволен ли е от работата, която свършил.
– Щом е така, лесно ще се оправи работата, и аз мога да разкъсам котка.
86.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Ако последниятъ вложи въ работата си любовь, единиятъ декаръ ще даде толкова плодъ, колкото десеттѣ декара, работени безъ любовь. Сегашнитѣ хора не успѣватъ въ работата си, защото не живѣятъ въ градъ, поставенъ на планина.
Следъ това заминалъ за Александрия, построилъ църкви, училища, болници и се върналъ въ монастира, доволенъ отъ работата си. Той се обърналъ къмъ Бога съ молба, да му отговори, доволенъ ли е отъ работата, която свършилъ.
Тя помислила, че е попаднала на лошъ човѣкъ. — Щомъ е така, лесно ще се оправи работата, и азъ мога да разкѫсамъ котка.
22.9.1918г.
87. Двамата братя,  НБ , София
Защо ще развалят работата на младия човек? В името на Христа платете дълга на своя ближен.
87.2 Двамата братя ( втори вариант )
Защо ще развалятъ работата на младия човѣкъ? Въ името на Христа платете дълга на своя ближенъ.
29.9.1918г.
88. В мое име,  НБ , София
Едната страна настоява, другата се противопоставя, докато най-после работата се нарежда така, както Бог иска.
Човекът не забелязал това и продължил работата си.
88.2 Въ мое име ( втори вариант )
Едната страна настоява, другата се противопоставя, докато най-после работата се нарежда така, както Богъ иска.
Човѣкътъ не забелязалъ това и продължилъ работата си.
6.10.1918г.
89. Да се роди,  НБ , София
Там всички Същества спират работата си за момент и отправят вниманието си към съществото, което люби.
Не е тежка работата на човека; тежко е, че усилията му остават неоценени.
89.2 Да се роди ( втори вариант )
Тамъ всички сѫщества спиратъ работата си за моментъ и отправятъ вниманието си къмъ сѫществото, което люби.
Не е тежка работата на човѣка; тежко е, че усилията му оставатъ неоценени.
13.10.1918г.
90. Двата полюса,  НБ , София
Воловете не могат без закон, т.е. без остен, но защо е нужен остен за човека, който си знае работата.
Разочарован от работата си, той отишъл при господаря си да го пита защо грънците му се пукали в пещта.
90.2 Двата полюса ( втори вариант )
Воловетѣ не могатъ безъ законъ, т. е. безъ остенъ, но защо е нуженъ остенъ за човѣка, който си знае работата.
Разочарованъ отъ работата си, той отишълъ при господаря си да го пита, защо грънцитѣ му се пукали въ пещьта.
20.10.1918г.
91. Дух Господен,  НБ , София
Докато не видите плод от работата си, нищо не говорете.
91.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Докато не видите плодъ отъ работата си, нищо не говорете.
27.10.1918г.
92. Двете заповеди,  НБ , София
Той сам може да свърши работата си и без мене, но като ви говоря, аз ускорявам вашата еволюция.
92.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Той самъ може да свърши работата си и безъ мене, но като ви говоря, азъ ускорявамъ вашата еволюция.
3.11.1918г.
93. Призваните,  НБ , София
Ще живеете на земята, колкото искате; ще си заминете, когато свършите работата си.
93.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Ще живѣете на земята, колкото искате; ще си заминете, когато свършите работата си.
7.11.1918г.
94. Който намигва, ИБ , БС , София
Когато вашият ум си клати главата като махало на часовник, това показва, че няма да ти върви работата.
Трябва да карате мозъка ви да работи и да свършва работата си.
За работата на ума всякога е потребна Чистота.
10.11.1918г.
95. Да наеме работници,  НБ , София
Те свършили работата си за един час.
Те могат да свършат работата добре, само ако са умни и съвършени.
Ако не си разположен, и работата ти не върви, остави я временно, или я промени. Ако днес не сте разположени, отложете работата си. Започвайте работата си с разположение.
Работата на всички хора не е еднаква, въпреки това, домовитият господар платил на всички по равно – по един пенез.
Човек е дошъл на земята да мине през мъчението, през труда и през работата. Като човек, ще се мъчиш; като Ангел, ще се трудиш; дойдеш ли до работата, ще работиш като Бога.
За да стане един народ велик, Бог на разума, на интелекта, на сърцето, на душата, на силата трябва да живее сред него, и всички да бъдат доволни от труда и от работата си.
95.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Тѣ свършили работата си за единъ часъ.
Тѣ могатъ да свършатъ работата добре, само ако сѫ умни и съвършени.
Ако не си разположенъ, и работата ти не върви, остави я временно, или я промѣни. Ако днесъ не сте разположени, отложете работата си. Започвайте работата си съ разположение.
Работата на всички хора не е еднаква, въпрѣки това, домовитиятъ господарь платилъ на всички по равно — по единъ пенезъ.
Човѣкъ е дошълъ на земята да мине презъ мѫчението, презъ труда и презъ работата. Дойдешъ ли до работата, ще работишъ като Бога.
За да стане единъ народъ великъ, Богъ на разума, на интелекта, на сърдцето, на душата, на силата трѣбва да живѣе срѣдъ него, и всички да бѫдатъ доволни отъ труда и отъ работата си.
17.11.1918г.
96. Като чуха,  НБ , София
Тъй щото, каже ли някой, че работата му е тежка, че не може да я свърши, това показва, че кракът му е изместен, или има нещо изкълчено в себе си. Каже ли, че работата му е лека, приятна, това показва, че кракът му е здрав, че всичко в него е на мястото си.
96.2 Като чуха ( втори вариант )
Тъй щото, каже ли нѣкой, че работата му е тежка, че не може да я свърши, това показва, че кракътъ му е измѣстенъ, или има нѣщо изкълчено въ себе си. Каже ли, че работата му е лека, приятна, това показва. че кракътъ му е здравъ, че всичко въ него е на мѣстото си.
1.12.1918г.
97. Изобилният живот,  НБ , София
Изобщо, който краде, не обича труда и работата Какво обича той? Големи придобивки с малко усилия и труд.
Щом се върне от работата, която е вършил през деня, взема мотиката, търнокопа и започва да копае, да обработва градината си.
Той изгубил зрението си, но, от Любов към работата си, продължавал да рисува.
97.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Изобщо, който краде, не обича труда и работата.
Щомъ се върне отъ работата, която е вършилъ презъ деня, взима мотиката, търнокопа и започва да копае, да обработва градината си.
Той изгубилъ зрението си, но, отъ любовь къмъ работата си, продължавалъ да рисува.
5.12.1918г.
98. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Казвате: „Господи, нека се подобри малко моето положение!” Нима вашето положение е лошо? Но ще кажете: „Искам да съм като другите хора.” Нима не сте като другите хора? А за да се молиш, храната трябва да се сдъвче със зъби, да влезе в стомаха ви, той да свърши работата си – да я превърне в сок, който да мине в белите дробове и чак тогава можеш да започнеш да се молиш.
98.2 Лемуилъ ( втори вариант )
И въ ученето, и въ работата гледатъ, съ малко трудъ и усилия да постигнатъ голѣми резултати.
8.12.1918г.
99. Разделено царство, НБ , София
Господарката казва: „За да си гледа слугинята добре работата, не трябва да излиза често из града, и да се понабива от време на време“.
После обикаля около кокошката и я пита: „Свърши ли работата си?“ – „Да.“ –„Е, добре, радвам се, че свършихме една отлична работа за Господа в тоя свят“, отговаря петелът. Аз уважавам всички мъже, които пеят като петли, и всички жени, които кудкудякат като кокошки, но след като са си свършили работата. Религиозните хора често кудкудякат преди да са свършили работата, преди да се снесли яйцето. Момата си направи един устав и започва да мечтае как ще се ожени, как ще живее с мъжа си, как ще наглежда децата си, как ще ги възпитава, а това е кудкудякане преди да е свършена работата. Като поставите един план, вие запейте, това е песента на петела, а като свършите работата си, кудкудякайте. Това значи, че трябва да съобщиш на света, че работата е свършена. Когато петелът запее, това показва, че работата е в началото, а когато кокошката кудкудяка, показва, че работата е на края си. Опашката е жената, т.е. онзи член от общия организъм, който свършва работата. Главата започва работата, а опашката я свършва.
Мнозина от вас, без да сте снасяли яйце, казвате: „Това свърших, онова свърших“. – Не, докато петелът не пее и кокошката не кудкудяка, работата не е свършена. Един трябва да мисли, а другият да чувства; един да започва работата, а друг да я свършва. Аз не искам да обърнете земята, тя и така се върти, искам да свършите работата, за която сте определени.
15.12.1918г.
100. И рече баща му,  НБ , София
Щом свършите работата си, политиката се изменя, и този човек, от необикновен, става обикновен.
Щом си ги впрегнал, те вършат работата си.
Майката и бащата създават тялото на своето дете, но минава комисия да прегледа работата им и казва: “Тази картина ще издържи само няколко години.” След това комисията дохожда още един път и скъсва картината. – “Защо умря детето ми?” – Толкова време можа да издържи.
Нека всеки си върши работата: ако е ученик, да учи с Любов, да не повтаря класа; ако е работник, да работи, да използва благоприятните условия, които му са дадени.
100.2 И рече баща му ( втори вариант )
Щомъ свършите работата си, политиката се измѣня, и този човѣкъ, отъ необикновенъ, става обикновенъ.
Щомъ си ги впрегналъ, тѣ вършатъ работата си.
Майката и бащата създаватъ тѣлото на своето дете, но минава комисия да прегледа работата имъ и казва: Тази картина ще издържи само нѣколко години.
Нека всѣки си върши работата: ако е ученикъ, да учи съ любовь, да не повтаря класа; ако е работникъ, да работи, да използува благоприятнитѣ условия, които му сѫ дадени.
16.1.1919г.
101. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
Пророците са продължили работата на апостолите и са били на брой повече от тях.
Духът е Сила, която превръща работата в гориво, а умът я използва.
Работата ви през този месец ще се състои в това да намерите най-главните, основни мисли, които Павел е вложил в това послание.
19.1.1919г.
102. Голямата вяра,  НБ , София
Нали имаш вяра, знание, защо се отчайваш? Силата на човека се познава в изпитанията. – Ще умре детето ми, а то трябва да живее. – Ако е нужно да живее, ще живее; ако преждевременно умре, бъди доволен, че е свършило някаква работа на земята и след време ще дойде пак между вас, да продължи работата си. – Вярно ли е това? – Ако си вярващ, сам ще провериш това; ако не вярваш, ще се мъчиш, без да се домогнеш до истината.
Майсторът забива гвоздея, а последният казва: Тъй вярно, господин генерал! Като свърши работата си, майсторът казва: Свърших една добра работа. – За тебе е добре, но за гвоздея и за дъската не е добре.
Много пъти те ще се раждат и прераждат, докато завършат работата си на земята, т.е. докато свържат нишките, които са късали.
Той работи добре, и работата му има резултати.
26.1.1919г.
103. Лозата и пръчките,  НБ , София
Работата на ученика се заключава в ученето.
Богатият земеделец взима работници, и в един ден свършва работата си. Бедният земеделец сам жъне и много време употребява, докато свърши работата си. Свържете се с Христа да станете богати и скоро да свършите работата си. Жътвата е готова, нужни са работници на нивата, по-скоро да се свърши работата.
2.2.1919г.
104. Като себе си,  НБ , София
Само така човек ще свърши работата, за която е дошъл на земята.
9.2.1919г.
105. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
За това се иска съзнание и искреност в работата.
Това изпълнява обикновено, стара, умна жена, която започва работата дипломатически.
Обаче, живейте, трудете се и очаквайте новата религия, т.е. новото учение на живота, на работата и на любовта.
Истински мир е този, който носи бъдещата култура на работата, на живота и на любовта.
2.3.1919г.
106. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Само така ще разберете смисъла на труда и работата, на радостите и страданията.
9.3.1919г.
107. Моето иго,  НБ , София
Светията изпълнявал добре работата си и останал две години в дома на богаташа. Като свършил работата си, той казал на господаря си, че трябва вече да напусне дома му.
Ако е чист, продължи работата си; ако е нечист, освободи се от отровата на гнева и след това работи.
Това изисква новата религия – религията на работата, на живота и на любовта.
22.3.1919г.
108. С Любов се взима, НБ , София
Ако в света още има зло, това значи, че още не съм си извършил работата, т. е. не съм дал колкото трябва от своята Любов и от своя Дух.
30.3.1919г.
109. Детето растеше,  НБ , София
Като свърши работата си, отива у дома си и разваля поста.
Тогава родителите му плачат, а на небето се радват, че то е свършило работата си.
Докато е на земята и живее според земните закони, човек все бърза да свърши работата си по-скоро, да не губи времето си.
6.4.1919г.
110. Господ му рече,  НБ , София
Като свършил работата си, той се върнал в манастира и започнал да се моли на Господа да му отговори, дали е постъпил добре с парите.
Много от миналите пророци са пръснати в света, като обикновени хора, в живота си човек напредва, но се връща и назад - зависи, как е свършил работата си.
Като свършите добре работата си на земята, тогава ще отидете горе, и ще ви посрещнат с китари и с венци.
110.2 Господ му рече ( втори вариант )
Като свършил работата си, той се върнал в монастира и започнал да се моли на Господа да му отговори дали е постъпил добре с парите.
В живота си човек напредва, но се връща и назад, зависи как е свършил работата си.
Като свършите добре работата си на земята, тогава ще отидете горе и ще ви посрещнат с китари и с венци.
13.4.1919г.
111. Нито тържик,  НБ , София
Работата е подтик на Божествения живот в човека.
111.2 Нито тържик ( втори вариант )
Работата е подтик на Божествения живот в човека.
17.4.1919г.
112. Това учение, ИБ , БС , София
Този ученик, който не разбира работата си, иска отговорът му да бъде точно според книгата, но способният ученик казва: „Отговорът на тази задача в книгата не е верен.” Следователно вие трябва да поправите отговорите по книгите и да решавате по всичките правила на математиката.
Казвате: „Не мога да излизам рано сутрин, защото не съм си уредил работата.” И без да си уредил работата си, излез! Ако стане някакво земетресение, а ти си правиш тоалета, ще чакаш ли да си го довършиш и тогава да избягаш? Когато Господ ви призове, не трябва да довършвате тоалета си – той и на друго място ще се довърши.
Друго нещо ще ви препоръчам: когато някоя ваша сестра се намира в скръб, в тревога, нека пет-шест до дванадесет сестри отидат в дома й и да се помолят за оправяне на работата.
20.4.1919г.
113. Като го видя Петър,  НБ , София
Когато работя земята, аз се обръщам към Господа с думите: Господи, помогни ми в работата, да покажеш на хората, че ако са с Тебе, ще изкарат много повече, отколкото ако очакват на себе си.
27.4.1919г.
114. Кога се молиш,  НБ , София
Да се молиш, това значи, да отправиш своя доклад към Оня велик център, от който си излязъл. – За какво ще дадеш доклад? – За работата, която си свършил.
Първата им работа е внимателно да наместят счупените кости, които превързват с лека превръзка, да не се движи кракът, и да оставят природата да довърши работата.
114.2 Кога се молиш ( втори вариант )
За какво ще дадеш доклад? За работата, която си свършил.
Първата им работа е внимателно да наместят счупените кости, които превързват с лека превръзка, да не се движи кракът, и оставят природата да довърши работата.
4.5.1919г.
115. Изгряващото слънце,  НБ , София
Като се помъчите и потрудите, иде работата – това е учението, което сега ви проповядвам.
Работата е да нямат абсолютно никакво смущение в ума.
11.5.1919г.
116. Светило на тялото,  НБ , София
На мене ще трябват толкова години, и на вас по толкова, и работата ще се свърши. Сърцето е общество от най-разумни клетки, които извършват най-възвишената работа, те извършват работата на душата.
18.5.1919г.
117. Гредата,  НБ , София
То казва: „Дайте ми само 7–8 месеца време да се размножавам, аз ще си свърша работата и после ще напусна мястото си“.
Работата се върши винаги с Любов, трудът служи на дълга, а мъчението става чрез насилие.
25.5.1919г.
118. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Ако този човек е учен, ще каже: „Не можах да стигна на определеното време и място, защото беше мъгливо, имаше голяма буря и т.н.“ Ако човекът е прост, той ще отдаде неуспеха на работата си на това, че е тръгнал във вторник или петък, тия дни са фатални.
8.6.1919г.
119. Гърбавата жена,  НБ , София
Програмата за бъдещата култура е предвидена, определена е работата и за мъже, и за жени, и за деца. След това всички проповедници, учители, партизани подайте си ръка и започнете да градите взаимно; помагайте си един на другиго и продължавайте работата на живата природа.
15.6.1919г.
120. Учител и Господ,  НБ , София
Защо да представяш работата тъй, както не е? Затова някога казват, че не приемам гости. „Защо днес не приемаш гости?“ – Защото не съм изработил нищо и не мога да ви дам нищо.
19.6.1919г.
121. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Но какво излиза от това? Не само че не оправяте работата, но още повече я забърквате.
Дойде майсторът и работата тръгва.
22.6.1919г.
122. Малкият закон,  НБ , София
122.2 Малкият закон ( втори вариант )
Той живеел на една кула покрай един голям мост и работата му се състояла в отварянето и затварянето на моста, за да може свободно треновете да се движат без опасност на катастрофи.
29.6.1919г.
123. Старият книжник,  НБ , София
Например, когато ще встъпват в брак, те не пращат сватове, които да им уреждат работата, а праща младите при някой френолог, за да ги изследва и да се произнесе, могат ли те да живеят и да встъпят в брак.
19.8.1919г.
124. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Ние сме още в мъчението, а Животът започва с работата. А работата е съзнателният Живот - да разбираш как да си господар на себе си, на ума и на сърцето си и никой да не може да те подкупи.
Пиенето на вряла вода също е инжекция, но отвътре, а не отвън; работата е да се знае къде да се постави.
Палецът е готов да се самопожертва и казва на другите пръсти: "Ако се съедините вие четиримата, ще ви подкрепя и аз и работата ще бъде свършена".
20.8.1919г.
125. Правият път, СБ , В.Търново
Не зависи от мен да ускоря работата.
20.8.1919г.
126. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Към това число спадат всички богати хора, защото те са завършили работата си и се задълбочават в себе си, за да се развият, култивират и да станат духовни.
А какво означава това? Че не сме свършили още работата си.
24.8.1919г.
127. Космичната Обич, СБ , В.Търново
На прост език казано, ето как стои работата: ако една жена има много вълна и я оставя без да я тъче, вълната започва да мирише.
24.8.1919г.
128. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Отварянето на ръката показва, че сме свършили работата, която ни е предстояла, а свиването – че вършим работа. Когато вдигнем ръцете си нагоре и се помолим, това означава: „Господи, свършихме вече работата си, дай ни друга работа.“
Ще ви дам някои методи, които да прилагате, когато нямате успех в работата си, или по-право – за уякчаване на всичко казано досега.
24.8.1919г.
129. Начин за себеконтрол, СБ , В.Търново
– Това е хубаво, но искам да бъдете естествени и да имате ясно понятие за работата.
Ако през целия ден сте добре и сте доволни от работата си, ще поставите червена точица отдолу нагоре. От работата си върху този триъгълник ще можете да познаете къде сте се отклонили, за да се поправите.
Затова не отлагайте работата си за другия ден. Ако ви се приспи и не изпълните работата си, ще отбележите в бележника си, че сте били немарливи.
26.8.1919г.
130. Беседа по нарядите, СБ , В.Търново
Така и Господ, според времето и работата, сменя Учителите.
Повтарям: които поемат нарядите, трябва да вложат в работата си две неща – трябва да започнат с Мировата Любов и да стигнат до Космичната Обич.
28.9.1919г.
131. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Моят свят е съставен от хора, които вършат работата ми без погрешки.
131.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Моят свят е съставен от хора, които вършат работата ми без погрешки."
16.11.1919г.
132. Двамата свидетели,  НБ , София
Само тъй може да върви работата.
Но аз казвам: Вие, господа песимисти, сте онези мъже и жени, които сега навиват кросното – и двамата теглят назад, но щом насноват платното, жената вземе платното, мъжът совалките и казват: „Свършихме работата“, и няма вече дърпане – противоречия в живота. Кой върши по-голяма работа? И двамата вършат добре работата си. Ти ще чукаш с чука, а аз ще казвам „Ха!“ – Почнали работата. Съдията попитал как стои работата и като му разправили, поръчал да направят една тенекия и казал на кафеджията: „Като взимаш пари, ще ги пущаш в тенекията и тенекията ще каже „Тин!“ Това ще бъде заплатата на съдружника ти, който казваше „Ха!“.
Някой пита: „Какво ще стане с мене, когато спре сърцето ми да бие?“ – Ще се пробуди твоята душа. „Какво ще стане, когато спре работата на моя ум?“ – Ще се пробуди Божествения дух.
30.11.1919г.
133. И отиде та се представи,  НБ , София
Отиде ли не навреме, изреже ли пъпките, както му падне, работата му, колкото и да е с широк замах, поврежда лозата.
Работата произвежда радост, веселие, мир, разширяване на ума и на сърцето.
Третият бил в съзерцание, поради което не усетил даже плесницата, и продължил работата си.
7.12.1919г.
134. Ще живее,  НБ , София
Ако кракът ти е счупен, ти ли казваш на лекаря, как да го лекува? Лекарят знае работата си, той сам прави, каквото е нужно.
134.2 Ще живее ( втори вариант )
Инженерите се произнесли, че може, и затова започнали работата.
14.12.1919г.
135. Работи на лозето ми,  НБ , София
Съботен ден, като свършат работата си, светските хора отварят вестниците и преглеждат, какво се дава в театъра, или в операта, кой добър певец и музикант е дошъл, да отидат да послушат музика, да прекарат времето си по-приятно.
Ако сумата е малка, той отказва да свърши работата – не се подкупва.
Като се оженили, работата излязла другояче.
Какво правят сегашните хора? Образуват едно дружество, съставят устав; представят го в министерството на одобряване; след това викат свещеник за водосвет, избират комисия, която да поеме работата и, докато започне функцията си, то свършва своя живот.
135.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Вие възлагате надежди на този и казвате: „Той ще свърши работата."
Единият от тях заколва своето теленце, изяжда го и казва: „Добре свърших работата си."
Сега какво правят? Образуват едно дружество, съставят му програма, представят я в Министерството на одобрение, викат свещеници да му светят вода, избират комисии, които да поемат работата, и докато започне да функционира, то свършва с живота си. Но новите, които ще се създават, да бъдат по новия план, и да знаят как да вършат работата.
21.12.1919г.
136. Денят на доброто,  НБ , София
Работата е най-възвишеното, най-благородното, най-великото нещо в света.
Знаете ли какво е радост и веселие? Какво велико самопожертване е от страна на някой ангел, който се занимава с разрешаването на велики въпроси и като види, че някоя душа страда, веднага напуща работата си и отива да ѝ помогне, да я утеши.
Написал си някоя книга, не ти върви продажбата ѝ, поправи грешката си, работата ще ти тръгне.
16.1.1920г.
137. Надеждата,  ИБ , Русе
Някои казват: Като си оправя работата днес, от утре започвам да живея по Бога.
137.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Някой казват: "Като си оправя работата днес, от утре започвам да живея по Бога".
18.1.1920г.
138. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Ако не си такъв, ще намериш друг, с противоположна енергия на него, той да свърши работата.
22.1.1920г.
139. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Някои приличат на онзи бьлгарин, който минал покрай един кладенец, на въжето на който били закачени две кофи за вода; пуснал въжето в кладенеца и напоил добитъка си; но, като си тръгвал, дотрябвало му въже за колата, взел че отрязал това, на което били закачени кофите, свършил с него работата си и си заминал.
5.2.1920г.
140. Мъчението, ИБ ,ООК ,
От мъчението излиза здравето; от труда – щастието, а от работата – блаженството.
8.2.1920г.
141. Молитвата, НБ , ИБ , София
Аз казвам: “А ти, мога се молиш, иди при Отца си.” Ние казваме, че ученикът, когато се учи, да отиде при Учителя си, защото когато житното зърно падне и се зарови в земята, то се мъчи да излезе отгоре – това е трудът, а работата значи да се освободи от тези две положения – на закона за мъчението и закона за труда и да влезем в закона – да знаем да се молим.
Молитвата или работата е единственият начин, чрез който ще може да познаем нашия баща и да се разговаряме с Него. След това ще минете в работата и ангели ще дойдат да ви учат, т.е. напреднали души ще дойдат, за да ви разкриват Божествените знания.
Ако влезете по този път във вашата тайна стаица, ще разберете смисъла на молитвата, на работата на обществения живот, във всичко ще намерите смисъл и като се върнете отново на Земята, ще знаете да работите между своите близки, ще ги познавате.
19.2.1920г.
142. Силите в Природата, ИБ , БС , София
В работата, която ви предстои, ще започнете последователно да развивате различни области.
Един ден повикват един берберин да избръсне царя, но той, като свършил работата си и като видял какво го чака, започнал да се моли за пощада на живота си, обещавайки, че никому няма да съобщи това, което видял в двореца.
22.2.1920г.
143. Аз съм жив,  НБ , София
После се върнал в кафенето и продължил работата си.
29.2.1920г.
144. Що казва Духът,  НБ , София
Той знае, че ще възкръсне и пак ще дойде на земята да продължи работата си. – Това не може да стане с нас Ние не можем да възкръснем. – Какво можете да правите? – Вие можете да теглите житото, да го пренасяте с коли, да го пазите в хамбари, да отваряте войни, да се биете.
4.3.1920г.
145. Труд и мъчение,  ИБ , София
Като свършите работата си, няма да спите.
5.3.1920г.
146. Вяра, ИБ , БС , София
Той добре е разпределил работата ви, само че трябва да знаете как да я вършите.
А, колко сте умни вие, продавате ме десет пъти на пазара! Някои хора казват: „Ние нищо не знаем по тази работа, кажи ти”, но щом дойде до техния интерес, те заявяват: „Не е така работата, ти не вярвай!” Значи имат и те мнение.
7.3.1920г.
147. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Питам ви: Плащат ли ви за работата, която вършите? – Плащат ни, разбира се. – Щом ви плащат, няма да влезете в рая. – Защо? – Защото на вратата на райската градина е писано: Всеки, който проповядва Словото Божие користно, няма да стъпи тук. – Какво да правим тогава? – Правете, каквото искате.
9.3.1920г.
148. Девети март (22 март),  ИБ , София
Друга една приятелка, и тя се молила за същото, и една вечер сънува сън: явява ѝ се Христос и казва: „Това, за което се молиш, не е за тебе, но иди при своята другарка, която се моли от 12 години насам и ѝ кажи да започне тя работата.“ Отива при другарката си и ѝ предава Христовите думи. Ще кажете: „Кой ще започне работата по-напред?“ – Който е майстор. – „Кой ще започне да преподава?“ – Който знае. – „Ама трябва ли да се унижавам?“ – Ще се унижиш и оттатък ще отидеш, ще се унижиш до безобразие.
28.3.1920г.
149. Законът и пророците,  НБ , София
Защо да не кажеш на дъщеря си и на сина си всичко, което си научила? Защо да не кажеш цялата истина? Щом знаят истината, те ще гледат на живота с отворени очи; ще бъдат като опитния архитект, който предварително знае, какви сгоди и несгоди ще срещне в работата си.
Ти я отделиш от работата й, заведеш я в града, облечеш я като кукла и почваш да я показваш на хората.
4.4.1920г.
150. Зачудиха се,  НБ , София
Извадете ги, и вместо тях, направете плета си от живи дръвчета, всяко от тях да ви проговори: Господи, аз свърших работата си, както искаш.
11.4.1920г.
151. Отиде след Него,  НБ , София
Отлагате работата от ден за ден, а като остареете, съжалявате, че наближава време да отидете на онзи свят, без да сте подготвени.
Сега Христос трябва да слезе отново на земята, да оправи работата.
18.4.1920г.
152. Молих се,  НБ , София
Щом повярвате в това, работата ви е свършена.
2.5.1920г.
153. По предание,  НБ , София
Воденицата, която мели брашно, трябва поне един ден в месеца да прекрати работата си, за да поднови камъка. На същото основание и човешкият стомах трябва поне един ден в месеца да си почине, за да продължи работата си добре.
10.5.1920г.
154. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Тъй че, и като се противите, и като не се противите, пак ще свършите работата си.
Като ви гледа във вашите мъчнотии, Той казва: „Тези хора много добре си вършат работата.” Понякога аз намирам грешката у самите учители.
15.6.1920г.
155. Разговор,  ИБ , Сливен
Някой като каже: „Няма да върви“, и вижда, че работата се разваля, наистина не върви.
25.6.1920г.
156. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Това е невъзможно – всеки трябва сам да си оправи работата.
27.6.1920г.
157. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Мъчението е, докато влезете в училището; трудът е в училището; работата е като свършите училището.
11.7.1920г.
158. Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ , Сливен
Работата тогава е напразна.
12.7.1920г.
159. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
Най-първо трябва да си създадем мисълта хубаво да свършим работата.
8.8.1920г.
160. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Тази година вие, софиянци, сте, които спирате малко работата.
19.8.1920г.
161. Новото човечество, СБ , В.Търново
Работата излязла сполучлива.
19.8.1920г.
162. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Не ви осъждам, не казвам, че сте лоши, а само констатирам един факт и казвам, че работата ви не е свършена. Отивам на другия ден – същото положение; отивам на третия ден – същото, работата още несвършена.
Когато брат ви страда, на Бога се образуват пришки; понякога Му се образуват такива големи пришки, че Той слиза на Земята, за да види каква е работата.
20.8.1920г.
163. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
През сегашния си живот вие имате достатъчно време, за да си свършите работата, и ще ви остане един час свободно време, за да се върнете вкъщи. Но ако през това време вие се потривате насам-натам, ще изгубите всички възможности за работене и една част от работата ви ще остане недовършена, ще я свършите в бъдещия си живот.
След като свърши всичката си работа, ученикът на окултизма казва на Учителя си: „Благодаря ти, Учителю!“ А когато ученикът свърши добре работата си, Учителят казва: „Благодаря ти!“ Няма нужда от никаква заплата, а една благодарност изплаща всичко.
Щом мълчи, работата е свършена.
22.8.1920г.
164. Сутрешен наряд, 22 август, СБ , В.Търново
Свършете тъй работата си, та като отидете при Бога, Той да ви даде една усмивка.
24.8.1920г.
165. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
Да не казваме: „Ама онзи не слугува!“ Не, вие ще разрешите правилно въпроса за себе си, като се запитате: „А аз слугувам ли, показвам ли качества на слуга?“ Как ще познаем, че един художник е добър? Ще разгледаме работата му, ще го накараме да нарисува една картина и след като я нарисува, ще се произнесем дали тя е добра или лоша.
Тези ангели ще намерите между учените, ще ги намерите между всички мъже и жени, които утешават нещастните и им казват: „Не се бойте, Господ е между вас, Той ще ви успокои!“ Те ги утешават, а Господ им казва: „Аз съм тук, Аз ще уредя работата.“ Единственото нещо, което Господ прави сега, е, че изпъжда навън господарите – т.е. не ги изпъжда от света, а им казва: „Вие си стойте, не се бъркайте в нищо, ние ще ви нахраним.“ Той ще им даде една голяма трапеза, ще им постави леген с вода да се измият, ще им изчисти обувките, ще им сготви и ще ги пита: „Готови ли сте сега за трапезата?“ Тъй гласи Новото учение.
19.9.1920г.
166. Добри ученици,  ИБ , В.Търново
А в работата на нивата няма учение.
10.10.1920г.
167. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Аз ви показвам пътя да бъдете щастливи и да живеете по Бога, и тогава работата ви ще спори и ще бъде благословена.
8.11.1920г.
168. Една греда,  ИБ , В.Търново
По-важна е работата ти с Бога, отколкото с тогова, който хлопа, който ще да бъде.
28.12.1920г.
169. Три закона,  ИБ , Русе
Понякога тялото не иска да върви там, където иска да отиде душата – това става, защото тялото е много хлускано, чрезмерно изтощавано в работата.
Когато человек сам си свърши работата, няма да укорява майсторите.
Тогава и работата, като се разпредели между 20–30 души комунари, по-скоро се свършва. (Учителят вероятно говори за комуната в село Ачларе край Русе.)
30.12.1920г.
170. С думата „може“,  ИБ , Русе
С думата „може“ ние привличаме всички добри условия и успехът за работата е осигурен.
2.1.1921г.
171. Съвети от Учителя, ИБ , Русе
Има хора ясновидци, които виждат лошата обстановка на някои, отиват и уреждат работата му: например изплащат полицата му, без той да знае.
6.3.1921г.
172. Вярата,  НБ , София
Знаете ли какво става с такива хора? — Започват една работа, един час работят, отчайват се, работата им не върви.
Също така и мозъкът си свършва добре работата.
172.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Дойде пак вярата, пак започнат работата.
И белите дробове не са едно духало, както някой казват, и те работят по известни закони, също така и мозъкът си свършва Добре работата.
13.3.1921г.
173. Новият човек,  НБ , София
Гледай да свършиш добре работата, за която отиде.
173.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Жената трѣбва да пише така: „Отъ какъ си заминалъ много съмъ спокойна, не бързай да се върнешъ, гледай да свършишъ работата, за която си отишълъ, Богъ да те благослови.“ И мѫжътъ да пише сѫщото на жена си. А то и мѫжъ и жена не могатъ да спятъ и работата не се свършва.
20.3.1921г.
174. Фарисей и садукей,  НБ , София
Ако оставиш работата си друг да я мъти, ще се намериш отново на дъното на ада.
27.3.1921г.
175. Сеятелят,  НБ , София
Той носи на момата букети, подаръци, работата върви добре. По едно време момъкът започва да се отдръпва, не търси вече момата и никой не го кани на угощение. – Какво е станало? – Развалила се работата.
Ако един човек не се подчинява на тия закони, той може да развали работата на сто души, които им се подчиняват.
Аз ще свърша работата на всички.
175.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Защо? – Развали се нѣщо работата.
И да се откажете всички, за мене е безразлично, азъ ще свърша работата на всинца ви, азъ съм силенъ, колкото всички вие заедно.
3.4.1921г.
176. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Като свърши работата си, той е вече свободен.
10.4.1921г.
177. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Ако ме слушате, ще спечелите, работата ще върви добре; ако не ме слушате, още утре ще станете на вода.
177.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Ако ме послушате въ това, което ви говоря, печелите, работата върви добрѣ, ако не ме послушате, утрѣ на вода ще станете.
24.4.1921г.
178. В рова на лъвовете,  НБ , София
По пътя го срещнал Йоан Кръстител и го запитал: „Защо бягаш?“ – „Срещнах една опасна жена, не искам да я кръстя.“ Йоан Кръстител го спрял, прекръстил го и му казал: „Сега можеш да продължиш работата си“.
Всъщност никой сам не върши работата си.
1.5.1921г.
179. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Който спъва тая форма или тоя индивид, спъва работата на Духа.
179.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Нѣкога, още прѣди появяването на хората на земята, още въ йерархията на ангелитѣ и архангелитѣ, когато се развивала тѣхната култура, Господь изпратилъ единъ отъ тѣзи военачалници на земята да помага, обаче той като дошълъ, срѣщналъ една красива жена, оженва се за нея и забравилъ работата си.
Ще кажете: „Това е много казано.“ Въ всѣки индивидъ работи Божествения Духъ и всѣки, който спъва този индивидъ, спъва работата на Божествения Духъ.
15.5.1921г.
180. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Работата е резултат на Любовта.
180.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Работата произтича само отъ любовь.
Ако носътъ трѣбва да се продължи съ 1/100 000 000 часть отъ милиметъра каква е работата на този носъ? Ще ви обясня този законъ.
22.5.1921г.
181. Живата енергия,  НБ , София
181.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Цѣли осемь години работата му вървѣла добрѣ.
29.5.1921г.
182. Да ги изпита,  НБ , София
Аз не оспорвам, че Господ си знае работата, но и ние трябва да знаем какво да правим.
182.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Казваме: „Господь си знае работата много добрѣ.“ Азъ не оспорвамъ този фактъ. Господь си знае работата, но ние не знаемъ нашата работа.
5.6.1921г.
183. Ангелът отговори,  НБ , София
И като вършите работата си, пак трябва да очаквате тоя велик момент.
183.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Като вършимъ работата си, трѣбва да чакаме да ни проговори Господь.
9.6.1921г.
184. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Някой път те обиди някой, ти не можеш да се сдържиш в себе си и казваш: "Аз ще му претърпя сега, но един ден ще докарам работата така, че ще се разбере."
Тогава ще кажем дали имаме един верен метод в работата или не.
Забелязал съм, вземате някого, когото обичате, хвалите го, а утре обаче работата се изменя, започвате да го корите.
12.6.1921г.
185. Двете жени, НБ , София
В първо време тя мечтае за своя възлюбен, мисли за булската си премяна и венеца, но, като се ожени, работата не излиза както очаквала.
185.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Той казва: „Майка ти не те харесва, но азъ те харесвамъ.“ А нѣкога, като хвалятъ момата, работата е изгубена.
19.6.1921г.
186. Дойди след Мене,  НБ , София
Само той може да напусне работата си и без да очаква някакво благо да тръгне след Исус – човек, който проповядва някакво учение.
Питам: Кое е накарало митаря да напусне своята митарница? Ако един чиновник си позволи да напусне митарницата без разрешение, веднага ще го питат: „Кой ти даде право да напускаш работата си без знанието на началството си?“ Най-малко месец преди напускане на работата си трябва да съобщи това на началника си.
Дойде ли до приложение, работата не излиза така. Вие сте опитали обещанията на хората и виждате, че като дойде до прилагането, работата не излиза добре.
Ако очаквате хората да ви покажат де е Христос, работата ви е спукана.
Той е свършил работата със своята митарница.
186.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Отъ гледището на съврѣменнитѣ културни хора това могатъ да го вършатъ само хора идиоти, т.е. хора, на който положението е осигурено, само тѣ могатъ да си напуснатъ работата, че миналъ нѣкой си Исусъ, който проповѣдвалъ нѣкакво учение, безъ никакво благо.
Но нѣкои казватъ: „Азъ мисля, че еди кой си е Христосъ.“ Другъ: „И азъ мисля, че еди-кой си е Христосъ.“ Съ такива прѣдположения не може да се разрѣшава работата.
Въ сегашния свѣтъ ние сме научени чрѣзъ насилие да ни заставятъ да извършваме работата си.
20.6.1921г.
187. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Всички велики майстори на музиката, които я разбират добре, като дойдат при ключа, всички работят добре, разбират работата си, само по някой път коригират дали някоя нота е поставена на мястото си, тъй както изисква законът на музиката.
Всичко свършвате скоро и казвате: "Днес работата ми върви много добре."
Върнете се вечер окаляни, съдрани, майките ви понабият и после си казвате: "Утре като стана, работата ще се нареди."
Как ще постъпите вие? Как ще организирате тази ваша работа? Ще започнете да избирате комисия помежду си от 5-6-7 жени, ще ги упълномощите те да наредят работата.
За да е успешна работата, навсякъде трябва да има хармония.
Тъй ще разпределите работата си.
Като се намирате в трудно положение, казвате му: "Излез ти да ми оправиш работата." Той излиза и казва: "Какво търсиш ти, вагабонтино?" - Той ти урежда работата.
26.6.1921г.
188. В правда, истина и святост,  НБ , София
Така казват и лекарите, които не познават добре работата си.
188.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Какъ свети масло той? – Глобява кирияшитѣ, Тъй щото всѣки месецъ ще викашъ сѫдията да свети масло и работата ще върви добрѣ.
19.8.1921г.
189. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Как трябва да се поставя палецът? Не отстрани, а отгоре, без да се притиска силно – работата не е в силното стискане.
19.8.1921г.
190. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
И когато дойде при Него някое малко същество, на което формата се разрушила, Господ му дава друга форма и казва: "Продължи работата си, не бой се, върви напред".
20.8.1921г.
191. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
Същевременно ще забиеш една главня в земята, която редовно ще поливаш – ако Господ ти прости греховете, тази главня ще покара; не покара ли – свършена ти е работата.“ Разбойникът послушал съвета, направил си бостан и който пътник минавал покрай бостана му, спирал го и му предлагал по една диня. Каква била работата? Господ бил заповядал на един царски син да се ожени за една мома, а този пътник бързал да развали сватбата.
Например вие често имате тази опитност: с ума си решавате да направите едно добро, казвате: „Еди-коя си вдовица има малки деца, хайде да направя дрешки за тях.“ След това заговаря сърцето ви и казва: „Хубаво е това!“ Но после идва волята и казва: „Сега не му е времето, почакай малко.“ Почакаш ден-два, отложиш работата и най-после едно твое дело остава нереализирано.
Всеки от нас ще заприлича на една такава мина и всички ще казват: „Не го докосвайте, защото е много опасен!“ Ние сме станали много опасни хора, опасни бомби сме и който не знае как да ни развинтва, спукана му е работата.
Когато се събудим, тогава ще дойдем да попеем и ще започнем работата на деня.
20.8.1921г.
192. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
Но когато им размениш местата, и работата се обърква. Когато изпратиш деликатния да посреща гости, той ще свърши работата, но ако пратиш грубия – той ще я развали.
21.8.1921г.
193. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Когато дойде Христос, Той имаше едно специално задължение, да изпие горчивата чаша, и каза: „Не може ли да ме отмине тази чаша? Не, затова дойдох!“ Отстъпиш ли, работата ти е загубена – такива са законите.
21.8.1921г.
194. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Човек, който има сплескана глава отзад, като му дадат да направи нещо, оставя все работата си недовършена. А онзи, който има широка глава отзад, все ще намери време да довърши работата си.
Кой организира мравките, кой организира пчелите? Работата върви по един механичен начин.
Нали по сто души ще бъдете в група? Питам: как ще започнете сега първата си работа? Тези съветници на труда как ще започнат работата? А съветниците на духовния живот с какво ще започнат? Виждали ли сте как някои опитни музиканти, като вземат нотите, посвирват по нещо оттук-оттам, но щом дойде някой виртуоз, без ноти започва отначало и изсвирва цялото парче.
Най-първо в плана на работата, заемете се да си направите на физическото поле братски градини.
Тогава мислите ли, че в тегленето на жребий всички са попаднали на мястото си? Значи работата, която вие сами можехте да направите, вие я възложихте на Господа и ето, Той пак я разреши.
– За да има успех при такова задружно живеене, не трябва ли да има надпревара в работата?
Сега русенци правят такъв опит, но не са свършили още работата си, не са видели още своя резултат.
Защо? Защото като остави работата на Своите избраници, те я развалиха и Той трябва пак да дойде пак да я поправи.
21.8.1921г.
195. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
В нас живее дяволът, Господ го е поставил в нас да ни служи като добър слуга, но щом започне да ви управлява – опасна ви е работата.
21.8.1921г.
196. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
И после работата куца.
Както ви казах, през тази година работата ви темел не може да хване, не може да кажем, че ще направим това или онова.
За да не ви стеснявам, аз ще ви оставя за един час сами, да си уредите работата.
Всеки съвет ще избере между вас си по десет души, които ще бъдат постоянното присъствие, за да може работата да върви по-бързо.
22.8.1921г.
197. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
А тази усмивка знаете ли как я тълкуват турците? Когато им се усмихне някоя жена, те си казват: „Работата е наред – тя казва: „Само за мен мисли той“.“ Това е погрешно схващане на нещата.
Когато влезе някъде, където се занимават деца, той им казва: „Тъй, деца, работите ли? А, отлично работите!“ Той сяда с тях, като че ли е на техния уровен, и им дава импулс в работата, а децата казват: „Този човек е като нас – като нас мисли.“ Защо? Защото им предава своето знание.
И в нашите усилия трябва да се стремим да укрепнем духовно, да развиваме нашите способности и каквото имаме – ръце, крака, очи, вежди – да ги ценим, да ги използваме до техните крайни предели и като си свършим работата, да кажем: „Господи, ние много Ти благодарим и пак Ти връщаме това, което ни даде!“ На друго място пак ще вземем, каквото ни дадат, пак ще благодарим и ще оставим тази книга.
23.8.1921г.
198. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Онзи вол, който всеки ден си преживя, като му погледнеш очите, той казва: „Не бързай толкова, ще си свършиш работата, бъди тих и спокоен!“ Чудесни символи са за нас млекопитаещите!
24.8.1921г.
199. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Ти си чакай реда да проявиш своето изкуство, а не бързай: не е в бързането работата. Ще си вършим работата, без да им обръщаме внимание. Деца имам, жена имам, нямам време да ви слушам.“ А щом говори Любовта, ще кажеш: „Свободен съм, свърших си работата, на ваше разположение съм.“ И спрямо себе си така трябва да постъпвате.
2.10.1921г.
200. Жертва, упование и радост, ИБ , София
Човек трябва така да разбира живота и изискванията му, както бащата разбира работата си на нивата. Тежка е работата му, но той има една радост — децата му. Той си казва: Колкото да е тежка работата ми, ще направя една жертва. Ако работата за дома е благословена, колко повече работата за Бога е благословена!
2.10.1921г.
201. Поздравът на Любовта, НБ , София
201.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
За бесѣдата да нѣма отлагане, спѣшно да стане работата.
9.10.1921г.
202. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Някъде ми се спре работата и аз извадя револвера, гръмна и началникът веднага подпише заповедта. И, като ги гръмнах, работата стана.
6.11.1921г.
203. Ненаписаните закони,  НБ , София
Когато аз вървя по пътя и слънчевите лъчи падат върху мене, то е благословение: това са все любовници, аз се считам разположен и весел, но когато те откажат да ме следват, работата е малко бозук.
Знаете ли на какво прилича това? На работата на Тарас Булба.
И тъй, той ни най-малко не се е разтревожил. „Приятелят ми умрял, аз трябва да свърша работата си.“ Това е положението на ученика: мъжът ти умрял, ти ще продължаваш яденето си, няма да казваш даже и: „Господ да го прости!“ Ще свършиш яденето си, ще направиш сметката, ще кажеш: „Мъжът ми не си дояде“.
13.11.1921г.
204. В Египет,  НБ , София
Но това е един отвлечен, математически въпрос, и ако аз бих се решил да го доказвам, знаете ли на какво щеше да се обърне работата? Един знаменит цигулар отива в Париж, там давал няколко концерта, сполучил да спечели симпатиите на всички. И след като му кажеш, че има онзи свят, българинът казва: „Ти ходил ли си там? Ти видял ли си го? Имаш ли опитност?“ И като му кажеш, че си ходил на онзи свят, ще каже: „Нима може да се ходи на онзи свят, брей, тогава и аз да ида!“ Много е практичен, иска да опита, готов е да направи всичко, но усети ли, че излъжеш веднъж, тогава работата се изменя.
Тя родила едно дете и развалила работата на хората, и туй дете им създаде цяла беля. И в името на Бога се молят и едните, и другите, викат този Господ, като че този Господ не си знае работата, та те да го учат.
16.11.1921г.
205. Плачът,  НБ , София
Така седи работата в този свят.
Причината е в това, че ние искаме да коригираме Природата в нейните проявления, но, понеже тя не е завършила своите работи и има някое криво тълкуване: Бог всичко е направил добро, но Природата в своите проявления не е завършила още работата си.
18.12.1921г.
206. И Петър се грееше,  НБ , София
Завеждат младата невеста в църква, свещеникът се изправя, кумовете и всички други са там, и я питат: „Ти вземаш ли този мъж?“ – „Да – кимва тя, – вземам го и с него ще деля радости и скърби, само с него ще живея и за него ще умра.“ – „Много добре.“ На мъжа и на него казват: „Ти вземаш ли тази невеста?“ – „Зарад нея ще умра.“ И свещеникът каже: „Хайде, свърши се работата“.
1.1.1922г.
207. Сродни души,  ИБ , София
Обаче, сменяйте работата си.
1.1.1922г.
208. Сродните души,  НБ , София
Ние трябва да довършим работата си. Работата, която вършим сега в живота си, ще има отношение към бъдещия ни живот.
8.1.1922г.
209. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Той се мъчи да се огражда, но работата му не излиза на добър край.
19.2.1922г.
210. Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ , София
Задава се въпросът: „Как, дали туй ще бъде приятно, дали ще бъде работата сполучлива?“ Ние, съвременните хора, искаме всяко начало да бъде тъй, както когато посрещнат някого с венци и музика, или когато някого венчават.
24.2.1922г.
211. Двата пътя,  МОК , София
Ако даден метод не може да се приложи, той отклонява човека от целта на работата му; той го води далеч някъде, без да му даде реални резултати.
Пазете се от тази погрешка! В работата не се позволяват никакви грешки.
Обаче като се оженили, работата не излязла, както той си мислил.
За вас е важно да нагодите работата си според методите на разумната природа, а не според тия на обикновените учени. Това зависи от вашата добросъвестност, от вашата искреност в работата ви и от дълбокото ви желание да постигнете нещо ценно.
211.2 Двата пътя ( втори вариант )
Никаква грешка в работата. Обаче след, след като се оженили работата не излязла тъй, тъй както той мислил.
24.2.1922г.
212. Трите живота, ООК , София
Ще снемете свещения егоизъм отвън и работата ни наполовина ще бъде свършена. Аз бих желал сега вие да се разпределите и да помислите за работа, за начина на работата.
Запишете сега какво спъва работата: тия спънки разумно да се премахнат.
212.2 Трите живота ( втори вариант )
Сега трябва да помислим върху метода на работата.
Осигурен материално, той мисли, че може да се отдаде свободно на работата върху себе си и започва да се съсредоточава, да размишлява върху отвлечени въпроси.
Извадете егоизма вън от себе си и работата ви наполовина ще бъде свършена.
Мнозина се запитват защо нямат резултати в работата си. – Който живее в личния егоизъм, не може да очаква резултати.
Това не значи, че той трябва да напусне работата си и да се предаде на служене на Бога.
Докато си на земята, ще се мъчиш, ще се трудиш, но ще дойде ден, когато мъчението и трудът ще се заместят с работата – най-приятното нещо в живота.
Ако си отговори положително, тогава да започне работата си.
Не е въпрос в критиката, но в работата.
1.3.1922г.
213. Страх и безстрашие, МОК , София
Кой каквото да ви казва, вие вървете напред, продължавайте работата си.
2.3.1922г.
214. Трите методи на природата, ООК , София
И в работата е същото. Яденето е чисто физическият живот на човека на земята, а работата, това е умственият живот на човека. Работата е използване на придобитите вече енергии. Тази енергия гради във вас, твори, и тогава и на работата си, навсякъде, каквото пипнете, всичко ви върви, иде ви отръки.
При работата има три отдела: работа физическа, духовна и умствена. Ученикът трябва да знае, че физическият труд е един метод при работата, да възприемаме енергиите от земята.
В неделя може, ако искате да играете на моята проповед, но дойде ли до окултното учение, работата е опасна.
Значи, какво е състоянието му? Нивата съответствува на съня, воловете съответствуват на яденето, женитбата съответствува на работата. Нивата – то е почивката, ти трябва да си починал хубаво, един добър сън да си спал, много хубав, и като станеш, ще нахраниш 5 чифта волове – яденето е то; и след туй, женитбата означава работата, вътрешната страна. Христос е говорил на един окултен език на онези ученици, как да разпределят работата сами на земята. Значи, работата – физическа, умствена и духовна, трябва да се извършва с Любов. И тъй, имаме три подразделения, с които трябва да се справяме: съня, яденето и работата. Ако вие нямате сили да изпълните една малка заповед като яденето, спането, работата, всички други заповеди ще изпълните все по същия начин. Спането не го създадохме ние, яденето не го създадохме ние, работата не я създадохме ние. „Отец ми“, казва Христос, „още работи, и аз работя“.
214.2 Методи на природата ( втори вариант )
Същото е и при работата. Сънят спада към физикоастралния живот на човека, яденето спада към физическия живот, а работата – към умствения.
Придобитите в сън енергии се задействат при яденето, а при работата се използват вече тези енергии.
Сега да се върнем към работата, като един от методите на природата. Ученикът не може да прави разлика в работата.
От всички ученици се изисква правилно отношение към работата. Тъй щото, дойде ли до яденето, ще се храните по правилата; дойде ли до работата, и тук ще спазвате всички правила.
Женитбата означава вътрешната страна на работата.
Ако не можете да изпълните малките правила относно съня, храненето и работата, как бихте приложили законите за вярата, надеждата и любовта? Христос казва: „Отец ми още работи, и аз работя“.
Ако си разбрал съня, яденето и работата на земята, и там ще ги използваш съзнателно.
Работата, която започвате, ще има резултати, ако се върши в името на Бога.
8.3.1922г.
215. Сила на волята,  МОК , София
И тогава работата му през целия ден ще бъде такава, каквато е била в астралния свят. Ето защо, като лягате вечер, кажете си: „Сега отивам в училището на астралния свят и желая да свърша добре работата, която ще ми се даде там“.
По този начин той ще свърши работата си по-добре, отколкото да удря учениците с лъка.
215.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
И целия ден работата ти ще бъде, както твоето сънно състояние. Ще кажеш: Работата, която ми е дадена на сън, аз искам да я свърша добре.
Той, като се разсърди, да тури лъка на място и да свири, и да пее: до, ми, сол, до; и ще свърши работата.
9.3.1922г.
216. Четирите правила, ООК , София
Колко часа може да определите? Час, половин час ли, повече ли? Най-малко един час ви трябва, а, ако можете час и половина, до два часа през деня – още по-добре, но да не си оставяте работата, че да стават скандали.
216.2 Важни правила ( втори вариант )
Резултатите от работата ще ползват само вас.
15.3.1922г.
217. Качества и проявление на волята,  МОК , София
Ти ще помислиш заради него, но не бързай, ще свърши работата.
217.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Ако отложите работата за бъдеще, ще се натъкнете на същия закон.
16.3.1922г.
218. Първото задължение на учениците, ООК , София
218.2 Задължения на ученика ( втори вариант )
И тъй, за да имате успех в работата си, всички ще започнете с Любов и много въпроси, които с обикновеното знание не могат да се обяснят, тук ще получат своето разрешение.
19.3.1922г.
219. Твоето Слово,  НБ , София
А в какво седи свободата? Свободата седи в това – да живеем в безграничното! Ако ходиш по земята, ти можеш да се спънеш и да паднеш, но ако хвръкнеш като една птичка, дали можеш да се спънеш? Представи си, че може да пътуваш с крилата на един ангел в пространството, или с мисълта на един ангел, в тази велика вселена, какви ще бъдат вашите понятия за нея? Ние толкова сме издребняли, че мислим само за какво? Сутрин „истината“ за нас седи в това: какво ще ядем, и туй, което ще ядем, дали ще ни даде сили да свършим работата, и работата дали ще ни даде някакъв приход, парички ще спечелим ли, ще може ли да живеем щастливо? Всички хора все планове кроят, щастливо да живеят.
26.3.1922г.
220. Които вас приемат,  НБ , София
Щом приема вас в сърцето си и ви дам този закон, тогава ще дойдат „по-благородните“: като свърша с вас работата, тогава ме чакат другите, „по-благородните“.
30.3.1922г.
221. Три разряда ученици, ООК , София
Пък ако със силата на вашата воля може да заспите след пет минути или най-много след 10–15 минути, на другата сутрин ще станете бодър и весел, да почнете работата си.
Началникът му дал, но като узнал как седи работата, наказал тримата души да работят заради него.
Някои от тия правила ще упражнявате тук, защото по-голямата част от работата ще извършим в другия свят. Като спите ще вършите работата.
221.2 Три категории ученици ( втори вариант )
В една от миналите лекции говорих за спането, яденето и работата.
Не трябва да мислите и за работата си на другия ден.
Началникът му дал отпуск за една седмица, но като научил коя е причината за неговото внезапно заболяване, накарал другарите му да го заместват в работата му.
2.4.1922г.
222. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Отишъл ученикът, хвалил там своя учител, хвалил го, но тя се влюбила в ученика и му казала: „Защо не ми говориш за себе си, ами за своя учител?“ И ние пращаме все нашите ученици при Господа, да ни уредят работата.
Но той искал да ги изпита, той подозирал каква е работата.
4.4.1922г.
223. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
223.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Като свърша работата си, ще изляза и ще ти платя.
Щом си свърши работата, туря ги настрана.
5.4.1922г.
224. Двете посоки, МОК , София
Чакай, когато се завърши работата, тогава дай мнението си! Ще имате търпение във вас да се завърши работата на някого; не давайте мнението си преди да е завършена работата! Туй значи да не се критикуваме.
Работата ви ще бъде само една дума.
224.2 Двете посоки ( втори вариант )
Не давайте мнението си за когото и да е, преди той да е завършил работата си - това значи да не критикувате никого.
9.4.1922г.
225. Волята на Отца,  НБ , София
Тук се спират мнозина и казват: „Да повярваме в Исуса и ще се свърши работата“.
Ще каже някой: „Ама отде знаеш това да говориш за мен?“ Тъй е, домът ви не е уреден, вкъщи има неразбиране, работата, делата, нивите, всичко, биете се, карате се, това не е Любов.
16.4.1922г.
226. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Когато богатият от имането си дава, това не ме учудва ни най-малко, но когато онзи беден човек, който си вземал мотиката и отива на работа, като ме срещне, веднага напуща работата си и идва да ми услужи, мене това ме учудва. Аз често съм виждал прости работници, взели мотиката, отиват на работа, но напущат работата си и отиват да разправят някому нещо, услужват му, а с това изгубват няколко часа.
19.4.1922г.
227. Разбор на думи, МОК , София
227.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Умът на талантливия ученик е съсредоточен на едно място, той мисли изключително за работата си; умът на посредствения ученик е раздвоен, той мисли най-малко за две работи едновременно.
26.4.1922г.
228. Проява на кармическия закон, МОК , София
Ще излизате тук и ще прочетете работата си.
228.2 Закон на кармата ( втори вариант )
В това се състои работата на човека върху себе си - да се движи от единия полюс в другия, главно от низходящия към възходящия.
27.4.1922г.
229. Окултни правила, ООК , София
Никакво прескачане! Някои гледате малко леко на работата, казвате: „Няма нищо, може и без него“.
2.5.1922г.
230. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
Защото ще учите: във всяка окултна школа работата за всекиго от нас е точно определена. И като свършиш работата си по този начин, ще обърнеш сърцето си към Бога, и с Любов ще изкажеш своята благодарност към Него, че си можал да кажеш една дума на място.
230.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
За всеки даден момент работата на всеки човек е точно определена.
3.5.1922г.
231. Красивото в живота, МОК , София
И после едно правило, като пишете вашите теми, тъй успокойте се хубаво, прочетете работата си високо и вижте на вашия слух как ще прозвучи.
231.2 Красотата в природата ( втори вариант )
Ще ви дам няколко правила, да знаете как да пишете темите: като започнете да пишете, успокойте се добре; след това прочетете работата си на глас, високо, да видите как ще се отрази върху ухото ви; освен това проследете как се отразява върху ума ви и върху симпатичната нервна система - ако и на двете места се отразява хармонично, темата е добре написана.
7.5.1922г.
232. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Учител ли си, свещеник ли си, каквото звание и да имаш, но без Любов ти не можеш да свършиш работата си, както трябва.
9.5.1922г.
233. Семената, ИБ , София
Няма да напущате работата си.
11.5.1922г.
234. Мястото на човека в природата, ООК , София
Вие ще се противите, ще се противите, и същевременно Бог ще си извърши работата.
14.5.1922г.
235. Дъще Сионова,  НБ , София
Аз поставям работата малко на по-друга почва.
16.5.1922г.
236. Празното време, ИБ , София
В 5-10 минути свършвате за един ден работата.
17.5.1922г.
237. Методи за чистене, МОК , София
Когато дойде филтрирането, човек е почнал да прогресира, но работата е опасна, че вие сте дошли в един период на застой.
237.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Всичко се крие в съзнанието на човека, затова именно оттам трябва да започнете работата върху себе си.
21.5.1922г.
238. Много плод,  НБ , София
И като свърши работата, казват: „Хайде да му дадем малко сенце“. И най-после, като му свършите работата, дяволът каже: „Хайде да му дам това сенце“.
Каква е работата? Неговата книга, когато я писа, даде малък огън, малък резултат, но след 100 години произведе толкова голямо зло, затова и огънят ще се увеличи.
24.5.1922г.
239. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
Виждате, че вашият ум не е в състояние да извърши работата.
А у вас се заражда желание той да напусне работата си, да си почива, да дойде при вас. Сега съвременните хора, които се съмняват в Бога, искат Той да си спре работата и да ги пита: какво е вашето нещастие? Но именно там е погрешката.
239.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Първото качество на ученика е способността му да работи; той трябва да обича работата, всякога да е готов да работи. Ученикът обаче иска Учителят да напусне работата си и да разговаря с него. Учителят няма да спре работата си, в случая ученикът трябва да се нагоди според Учителя си.
Съвременните хора се съмняват в Бога, защото искат Той да спре работата Си и да ги запита какви са страданията им, какво е материалното им положение; с една дума, те искат Бог да им обърне внимание като на деца. Тук е тяхната погрешка, те трябва да знаят, че Бог никога не напуска работата Си; Той може да увеличи и съкрати времето и пространството, да даде възможност на човека да учи, да работи, да се развива, но да спре работата Си - това Той никога няма да направи.
25.5.1922г.
240. Без Бога и без любов не може, ИБ , Витоша
Човек трябва да живее с надежда, да гледа добрата страна на живота, да си довърши работата, да си замине, да няма какво да го спъва - да скъса всичките нишки.
26.5.1922г.
241. По пътя, ООК , Витоша
Тя не е виновата, дето е тук, а кучетата се намесват в работата, която не им подобава, никой не ги е турил тук да пазят като стражари, ама те ще се покажат, че са изправни, ще изгонят кравата.
Повечето сте положителни, та сега трябва да ви направим наполовина положителни, наполовина отрицателни и тогава работата ще върви успешно.
28.5.1922г.
242. Неговата заповед,  НБ , София
А щом им провърви работата, казват: „Човек на себе си трябва да уповава“.
2.6.1922г.
243. Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС , София
Сега, като работници аз ще ви запитам: Изпълнихте ли задълженията си за своята работа?Аз искам от вас, жените, да прегледате работата си - нивите си, градините си, извора, къщата си, измазана ли е, говедата си, овцете си, домовете ви изчистени ли са? В какво положение се намират тия ваши сътрудници? Понеже сте работници, трябва да знаете това.
И казвам на господаря, че свърших работата, той мисли, че лозето е прокопано и ми заплати. Първият начин на работата е актьорство, а вторият начин е: след като прокопаете лозето, можете да прочетете пръчките, чуканите и тревата.
2.6.1922г.
244. Изгрев и залез, ООК , София
Става известна промяна в съзнанието ви, в сърцето ви, в ума ви, във волята ви, а ако вие разберете, ще можете да използувате момента, а ако ли не, всички тия благородни условия на живота ще минат и вие ще кажете: „Не можахме да сполучим работата“.
Един апаш, комуто работата не вървяла добре, чул за това нещо и си казал: „При тия захласнати и аз ще седна като богомолец и тъй ще напълня джоба си, ще имам добра печалба“.
От интензивността на мисълта, която всеки от вас е имал при писането, аз ще видя, подписал ли е работата си или не. /Учителят взе една тема, прочете я/.
244.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Може ли съвременният механик да си служи с такава машина? Това би значило при всяко малко препятствие машината да спира и отново да започва работата си.
7.6.1922г.
245. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
Ако работиш повече, ще напуснеш работата си.
8.6.1922г.
246. Окултна хигиена, ООК , София
Сега вие ще ми кажете: какво сме направили? Ама какво сте направили? Допуснете сега, че слиза една комисия от невидимия свят, след 2 000 год., сега, да прегледа работата на всинца ви.
В работата той трябва да има пред ума си задачата. Когато невидимият свят зададе една задача, вие можете да отклонявате за 10, 20, 30 год. но Братството все ще ви върне да си свършите работата.
Труд подразбирам аз, да работиш два часа на някое здание, работи само два часа, после вземаш толкова колкото ти трябват за един обяд, напущаш там работата за вечерта нищо не мислиш. Работиш три часа, напущаш работата. Ще кажете, този човек хваща, напуща работата.
И за туй, което ви казах още тази вечер, ще извадите ножовете и ще кажете: „тъй“, и ще се свърши работата.
246.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
Сега вие ще ми кажете: какво сме направили? Ама какво сте направили? Допуснете сега, че слиза една комисия отъ невидимия свѣтъ, слѣдъ 2,000 год., сега, да прѣгледа работата на всинца ви.
В работата той трѣбва да има прѣдъ ума си задачата. Когато невидимия свѣтъ зададе една задача, вие можете да отклонавате за 10, 20, 30 год. но Братството все ще ви вѫрне да си свършите работата.
Трудъ подразбирамъ азъ, да работишъ два часа на нѣкое здание, работѝ само два часа, послѣ вземашъ толкова колкото ти трѣбватъ за единъ обѣдъ, напущашъ тамъ работата, за вечерьта нищо не мислишъ. Работишъ три часа, напущашъ работата. Ще кажете, този човѣкъ хваща, напуща работата.
И за туй, което ви казахъ още тази вечерь, ще извадите ножоветѣ и ще кажете: „тъй“, и ще се свърши работата, Нѣма да говорите много, че туй мислимъ, ама изведнажъ ще кажете: „Тъй“! Ама на чисто, съ всичкитѣ ученици и приятели искамъ.
11.6.1922г.
247. Както е Он чист,  НБ , Витоша
В нашето съзнание има и друго, Божествено съзнание, и като направим погрешка, Божественото съзнание казва: „Не бойте се, аз ще изгладя работата, вървете по пътищата ми“. Извадите ли го, вие показвате вашето изкуство; работата зле ще свърши. Но освен че не се изправя тя, а и работата се обърква съвсем. Обаче усъмнил се, повикал някои приятели и един почнал да го подпитва. „Виждаш ли ги, искат да ме подпитват, да вземат моето изкуство, да подкрепя тяхната работа, но този въпрос надали ще се разреши.“ Защо? – Защото той се усъмнил, че някои от приятелите му искат да отнемат изкуството му, да му вземат парите, за да повдигнат работата си.
14.6.1922г.
248. Какво се изисква от ученика, МОК , София
248.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
За да успява в работата си, от ученика се изисква голяма искреност.
15.6.1922г.
249. Мисъл и действие, ООК , София
Те много добре разбират работата си.
Той ти е дал плана, няма какво да мислиш, ще извършваш работата Му, няма да разсъждаваш. Сега вие, учениците в окултната школа казвате: „Господ ще оправи работата“. „Добър е Господ“.
Ако третият не може да оправи работата, четвърти, пети, шести до 10 души, но все ще намерите един, който да внесе равновесие между тия, които са загубили равновесието.
249.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Когато искаш Бог да действа за тебе, тогава ти ще мислиш, ще съставиш план на работата. Бог ще действа така, както ти си обмислил работата.
Обаче, който е възлагал работата си на другите, нищо не е спечелил.
Трудът и работата носят щастие на човека.
Работата ви ще се състои в размишление и приложение.
22.6.1922г.
250. Влиянието на музиката, ООК , София
250.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Той лесно ще се умори и ще спре сред пътя, без да свърши работата си. Той ще свърши работата си добре, защото мисли за сегашния момент, а не за бъдещия.
28.6.1922г.
251. Прояви на съзнанието, МОК , София
Но, като тръгне работата, има дивидент 25%, 30%, 50% или 100%, ще кажете: „Много добре, че влязох и вложих парите си.“ Ако изгубите, ще кажете: „Що ми трябваше, по-добре да стоях настрана.“ Тъй щото някои казват: „Който не предприема, нито печели, нито губи.“ Но това не е философия.
29.6.1922г.
252. Мечешкият капан!, ООК , София
252.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
След това свържете се мислено с природата, за да имате успех в работата си.
Като свършите работата си, тогава ще мислите.
7.7.1922г.
253. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
253.2 Основни закони ( втори вариант )
Ако и те не покажат Любов към работата си, ще излязат вън, в света, там да учат.
13.7.1922г.
254. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
Вие се проявявате в работата, която сте извършили, а господарят може да се прояви в плановете, които ви е дал.
20.7.1922г.
255. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Ако имате такива приятели, тогава работата върви хармонично.
Мързелът е един признак – за работата на физическите сили.
Ние не знаем каква е работата му.
255.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Изведнъж няма да станете светии, но от вас се иска постоянство и любов в работата.
26.7.1922г.
256. Възможности, МОК , Чамкория
Свършва до вечерта работата, разпряга го.
Например какво ще подобрите? – Ще подобрите храната, ще подобрите (пашата), ще подобрите жилището и той ще бъде по-силен, ще може да върши по-добре работата си.
256.2 Възможности ( втори вариант )
Вечерта господарят освобождава коня от работата, качва се на гърба му и тръгва за дома си; господарят влиза вкъщи, а конят отива в дама.
30.7.1922г.
257. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
И ние самите, вътре в себе си, имаме ли тази Любов? Някой път аз ви говоря много религиозно, но работата е, когато се отделя вътре в стаята си, когато съм сам, тогава да се види какво е туй дълбоко интимно схващане за Любовта.
2.8.1922г.
258. Деятелност на сърцето, МОК , София
258.2 Деятелност на сърцето ( втори вариант )
Ако интуицията ви е добре развита, като напишете нещо по даден въпрос, както имахте за днес да пишете за сърцето, като го прочетете два-три пъти, веднага ще си дадете оценка вярно ли сте написали темата, или не: ако работата ви е добра, и вие ще бъдете доволни, и другите, които слушат, също ще бъдат доволни; ако вие не сте доволни от написаното, по никой начин не очаквайте другите да бъдат доволни.
4.8.1922г.
259. Превръщане на енергиите, ООК , София
Трябва да решиш нещо и мислиш, че ако тъй постъпиш, работата ще се уреди, ще се улесни. Постъпиш ли така, работата не само че не се урежда, но се забърква още повече.
259.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Ученикът на черното братство минава през школата на Белите братя, изучава техните методи, започва работата си в тяхно име, но щом дойде до своите лични интереси, той ги използва изключително за себе си, забравя интересите на своя ближен.
17.8.1922г.
260. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Работата, която аз трябваше да свърша, вие искате да я правите.
Той пости, но работата е, че целия ден наблюдава другите.
19.8.1922г.
261. Единственото начало, СБ , В.Търново
Най-първо вие ще направите, каквото знаете, а после аз ще коригирам работата.
19.8.1922г.
262. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Какво ви е бъдещето? Ако мъжът стане сутринта и се скара с жена си, със сина си или с дъщеря си, може ли да мисли, че ще му върви работата? Не, каквото похване него ден, ще бъде катастрофално. Ако е работник, няма да му върви работата; ако е дърводелец, най-малко на две-три места ще се пореже; ако е писател, умът му ще бъде разсеян и нищо няма да може да напише.
Те ме гледат тъй – дали работата е сериозна.
Сега добре е, ако впрегнем колективно нашия труд, и трябва да го впрегнем така, че да се комунизира не капиталът, но трудът, работата.
Ако някой има да дава някому, ако той сам не може да си плати, ние ще му платим дълговете и ще му кажем: „Братко, още един път да не правиш дългове.“ А на онзи, който е дал пари, ще кажем: „Ти втори път не давай, или пък като дадеш, трябва да ги забравиш, не давай.“ Ако дойде някой да ти иска, ще му кажеш тъй: „Ти тези пари заради Господа ли ги искаш, или назаем от мене? Ако от мен искаш назаем, ще ги върнеш скоро; ако ги искаш заради Господа, работата е свършена – аз ще ти дам и ще ги забравя.“ Трябва да знаем заради Господа ли даваме, или назаем даваме.
Работата ще се оформи.
20.8.1922г.
263. Чистота на сърцето, СБ , В.Търново
Любовта за работата на Духа Христов (това е мотото за работа днес през целия ден).
21.8.1922г.
264. Истината, СБ , В.Търново
Ще ви представя работата тъй: обичам дъщеря ви, нали? Но вие не ме обичате, имате съображение.
Трябва да бъдем мълчаливи в работата.
21.8.1922г.
265. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
А под съвършен човек подразбирам онзи, които е изорал, посял, ожънал – в хамбара му всичко е готово, накривил е шапката си, свършил си е работата. А ние казваме: „Аз съм несъвършен човек.“ – Не съм свършил работата си, нищо повече. Ще се запретна да си свърша работата и като я свърша тъй, както е нужно, ще бъда съвършен; и като не я свърша, няма да бъда съвършен. „Ами че има много работа!“ – Не, да си съвършен в своето сърце, съвършен в своя ум, съвършен в своята душа, съвършен в своята воля, в своето тяло.
Сега между нас се слага работата тъй, че един ден този свят ще се реформира, ще бъде съвършен.
Реплика: Сега, като схванем новия живот, какви трябва да бъдат нашите отношения: трябва ли да го възприемем в душите си? Как трябва да постъпим на практическа база, за да не развалим работата?
А сега викат попове, владици, турят епитрахили, кадят тамян, туй-онуй – ще развалят работата.
После, като станете сутринта, мъжът ще каже: „Жено, аз сънувах такъв и такъв сън, прощавам ти.“ И жената казва: „И аз снощи сънувах един подобен сън, и аз ти прощавам.“ И ще се свърши работата.
22.8.1922г.
266. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Ако за половин година си намерил работа, ще ти турим четири; ако една четвърт от годината си работил, ще ти турим три; ако си работил само един-два дни, ще ти турим единица.“ Но за работата е лесно.
Ние трябва да имаме смирение, всеки да върши работата си.
Ако някоя ученичка се ангажира с някоя работа, а не я свърши, ние ще свършим работата ѝ и ще напишем в книгата, че е дала обещание и не го е издържала. За през цялата година ще направим един списък и ще бележим кой не си плаща дълга, не си свършва работата. Обещал някъде, а не свършил работата. Ще му кажа: „Аз не разполагам с време, за да ти свърша работата.“
В тази Школа всекиму е определена работата от Невидимия свят. Няма да ви кажа каква ви е работата.
22.8.1922г.
267. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Останат ли други, те ще развалят работата.
Тя ще каже: „Учителя ми даде отличен обяд.“ Но ако аз река да дам и на вас толкова, колкото на мухата, какво ще кажете? На мухата, като ѝ сипя толкова, това ще свърши работа, но ако на вас дам толкова, с такава микроскопическа част няма да се свърши работата.
23.8.1922г.
268. Милосърдието, СБ , В.Търново
Работата става с ръцете – да проверяват закона на справедливостта, на Правдата. Значи работата подразбира Правдата.
24.8.1922г.
269. Живот вечен, СБ , В.Търново
Всичко имаме, а вие ще кажете: „Как имаме всичко, а пък сме бедни?“ – В туй е работата! Нищо да нямаш, а за богат да се мислиш.
25.8.1922г.
270. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Кога? Когато завършите работата си. Докато вършиш работата ще концентрираш ума си върху нея. Трябва ли да бъдем весели? Щом завършиш работата си, можеш да се веселиш, всичко можеш да правиш. Когато свършите работата, ще бъдете весели. Свърши ли работата, удари ли звънеца, идва пеенето. Удари ли отново звънеца, всички отново стават сериозни, всеки ум се концентрира и се стреми да свърши работата, която му е дадена.
25.8.1922г.
271. Върху задачите на Школата, СБ , В.Търново
За всеки град може да бъде един, могат да бъдат двама, могат да бъдат и трима кореспонденти, за да върви работата бързо, експедитивно, и да не се занимава само един човек с всичките тия неща.
Сега всички тия кореспонденти ще съставляват един съвет и ще се събират най-малко един път в месеца в София, за да обменят някои мисли върху работата си.
Работата да върви експедитивно.
Имате ли някой специален въпрос, който можете да повдигнете тази вечер? Например по организиране на работата на едночасовия труд.
Те ще си наредят работата така, че всяка една от тях ще отиде по един час да пере и ще изперат прането. Така ще свършат работата като една жена.
Ще определим ден, в който ще започнем работата, ще го направим Празник на труда.
25.8.1922г.
272. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Аз ги очаквам те да направят туй, обаче щом те свършат работата си, като дойде за Славата Божия, за Любовта на Бога, не само че ще го направя, но ще го направя в името на Небето – когато цялото Небе присъства, когато Белите братя присъстват, когато Нашият Баща присъства – тогава ще го направя.
26.8.1922г.
273. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Питам ви ще се подчините ли или не? Който каже „Да“, прощават му се греховете; който каже „Не“, свършена е работата му.
27.8.1922г.
274. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Щом влезеш в света, ще работиш там, докато свършиш работата си, т. е. докато победиш света.
Щом свърши работата си, Бог веднага обръща погледа си към хората: разглежда работите им, разчиства техните сметки.
Превързвам раната и продължавам работата си.
Всички, които взимат участие в комуната, да се проникнат от съзнание за работата, която започват и ще видят, как ще се развива комуната.
И тъй, като ви говоря за обръчите на кацата, искам да бъдете свободни от закона на кацата, Това не значи, че като се освободите, да кажете: Хайде да си вървим! Не, може да останете още няколко дни, според работата ви.
274.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Когато Духът и плътта заедно живеят и работят, спорят помежду си, но при това са необходими един за друг; така и вие, когато влезете вътре в света, трябва да си свършите работата и да го победите. Вие казвате: "Докато Господ мълчи, да свършим тази работа, сега му е времето!" Но след като свърши работата си, Господ се обръща и разчита всичко.
Защо? Работата не е обмислена - не се хранят така лесно толкова души. А след това питат не може ли Учителя да оправи работата.
Не, можете и утре, и вдругиден да останете - всеки според работата и обстоятелствата.
27.8.1922г.
275. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Работата, която трябваше аз да свърша, вие искате да я правите.
Той пости, но работата е, че цял ден гледа, наблюдава другите и им казва: „Ти защо не постиш, не знаеш ли, че е голям грях? Аз от тази сутрин съм запостил“.
Дошъл е; ще свършиш работата си с него и ще вървиш напред.
3.9.1922г.
276. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Той представя работата, както си е.
Ще работите, докато свършите работата си, и ще кажете: "Заминаваме си и ние.
22.9.1922г.
277. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Амин!“ Тези думи показват, че всяка душа, която е завършила живота си, напускайки земята, произнася тази последна молитва: „Отче, аз свърших работата си, сега се връщам при Тебе да ми дадеш това, което Ти благоволяваш.
Тези въпроси ще се разрешат по време на работата ви през цялата година.
След това трябва да свиеш ръката си и докато не завършиш работата, да не я отпускаш.
Сега, ще бъдете бодри и свежи! Когато излезете навън, няма защо да умувате много – ученикът трябва да е добре облече, изчистен, да започва работата си с пеене, а когато си поплаче малко, да казва, че полива градината си, за да се изчисти.
След като си изпълнил правилно наряда, работата ти ще върви много по добре.
24.9.1922г.
278. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
И тогава, каквото и да правите, работата ви ще бъде благословена.
1.10.1922г.
279. Живият Господ,  НБ , Русе
Първия ден работата вървяла добре; втория ден - също, но вълкът бил малко замислен; третия ден – също.
1.10.1922г.
280. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
В окултната Школа искат от вас работата, на която ви поставят, да я извършвате без погрешка.
Ти още по-нагоре ще концентрираш мисълта си и ще свършиш работата си.
6.10.1922г.
281. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
И после влиза той в едно религиозно общество, от света бяга и мисли, че между братята там ще може да му помогнат, да му дадат пари и да му тръгне работата.
8.10.1922г.
282. Обичен и скъп, НБ , София
За да бъде сигурен, всеки сам трябва да си върши работата.
Той казва: За да разбереш, дали един човек ще свърши работата си успешно, виж, как излиза от дома си. Ако излиза бавно и постепенно ускорява хода си, ще има успех в работата си, ще я свърши добре.
Като почнем да чистим нещо, трябва да свършим работата докрай.
282.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Разумният човек никога няма да остави друг да го кара, а той сам ще си кара работата.
Ако беше отишъл да хванеш юздата на коня отпред и го помилваш, и се качиш отгоре му, щеше да свършиш работата.
Излиза ли още от къщи бързо, нищо няма да свърши, а ако излиза така бавно, и постепенно ускорява хода си, той ще свърши работата си."
15.10.1922г.
283. Ангел Господен говори, НБ , София
Само работата, която вършите, усилията и упражненията са ваши.
Турчинът се съгласил и продължил работата си.
И тъй, когато изучавате Божествената наука, трябва да взимате живо участие в работата на природата, а не да седите индиферентни към нея.
Питате: Заслужава ли да си напусне човек работата и да отиде в град Газа за някакъв си скопец, да му проповядва истината. – Заслужава.
283.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Камъните са чужди, енергията е чужда, умът е чужд, само работата е ваша, упражненията са ваши.
Минава един българин без работа, спира се да погледа как турчинът чука кафето и го запитва: „Слушай, не ме ли приемаш за ортак в работата? Ти ще чукаш кафето, а аз ще викам: „Хъ... хъ..." Ще разделим работата.
Следователно, когато дойдем да изучаваме Божествената наука, трябва да вземем живо участие в работата, а не да седим индиферентни.
Вие ще кажете: „Заслужава ли да си напуснете работата и да отидете за някой си скопец, да му проповядвате тази истина?"
15.10.1922г.
284. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Така ще се свърши работата и ще спестите енергията си.
Един човек, който пее окултно, то е заразително, ти не може да се избавиш, у тебе се заражда едно желание да слушаш, ще зарежеш работата си и ще кажеш: „Отлично пее!“ Туй, което пее, той го преживява и с ума, и със сърцето си, и с душата си.
И тогава ще се улесни работата на тия братя, които се занимават сега с ръководене пеенето.
22.10.1922г.
285. Възлюби го,  НБ , София
И като дойде да се върши работата без любов, те умират.
Като свърша разговора, тя ми казва: Хайде сега, гледай си работата, аз ще си поспя.
29.10.1922г.
286. Станете да отидем!,  НБ , София
Остане ли мъжът да живее при жена си на земята, работата му не върви добре.
5.11.1922г.
287. Никаква лъжа, ООК , София
Е, какво показва туй? Сега за един окултист този факт е ясен, но за вас ще хвърли една сянка и вие ще кажете: „Разбрахме работата“.
5.11.1922г.
288. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Като си подадат ръка, работата се нарежда.
Но тъй дойде работата, че днес съм изпаднал.
Ралото, конят, земята ще бъдат от мене, а от тебе само работата. – Не искаш ли много? – Не, половината за мене, и половината за тебе. Ти ще останеш на моето място, а аз ще поема работата.
12.11.1922г.
289. Не знаете, що искате,  НБ , София
Чиракът спокойно продължил работата си.
Тя си мисли: Нали се ожених веднъж, работата ми е наредена.
19.11.1922г.
290. Да наследя,  НБ , София
Всеки си знае работата, подчинява се на законите, спазва реда и порядъка в нея.
С молитвата си ти само се подписваш и оставяш на други, те да свършат работата.
19.11.1922г.
291. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Работата е в рая, а мъчението – в ада. А работата е въпрос на свобода. Работата става по свободен избор.
22.11.1922г.
292. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Сложна е работата на тия работници, които имат крайната задача да пречистят кръвта.
Всяка вдишка и издишка е резултат на работата, на усилията на милиони работници.
26.11.1922г.
293. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
А като му поиграеш, ще каже: „Я още малко“, и ще почне и той да тананика, и погледнеш, работата се свърши. „Ама че как – казвате, – срамота е да се играе?“ Още по-голям срам е да лежиш на леглото здрав, да пъшкаш и да ти носят това-онова.
3.12.1922г.
294. Окултна музика, ООК , София
Лекарят казал: "И тъй, и тъй умира, дайте му зеле, то се вижда работата."
10.12.1922г.
295. Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София
Той е обективният човек, той бърза да си свърши там работата.
Смисълът, целта на пеенето е да улесни работата. Пеем ли, работата върви; не пеем ли, не върви. Докато в една къща има пеене, работата върви, престане ли пеенето, опасна е работата. Ако един ден вие излезете отвън и славеят, птичките са престанали да пеят, няма чуруликане, работата е опасна, вие трябва да напуснете този град, в София не трябва да ви има. Ако птичките, врабчетата престанат да чуруликат в София, вие сте свършили, опасна е работата ви. Изпей песента в себе си и работата ще ти върви, не излезеш ли с песен, работата не върви.
10.12.1922г.
296. Ще ви научи,  НБ , София
Има и такива случаи, когато религиозни хора затъпяват, стават лениви, не признават труда и работата.
Обаче, Бог, Творецът на вселената, спира работата си и незабелязано слиза до тебе и ти нашепва: Не бой се, не се обезсърчавай! Аз ще ти помогна, ще уредя твоите работи още днес.
17.12.1922г.
297. Музиката – средство за концентриране, ООК , София
Да не мислиш, че като идеш до някъде, свърши се работата.
24.12.1922г.
298. Защо не можахме,  НБ , София
Днес и мене ме питат: Защо говориш така на хората?—Аз съм извор, върша работата си.
Защо са толкова пристрастни? Защо не изследват работата научно? Ако ученичката е заболяла от моето учение, аз ще изправя грешката си.
Свърших работата си, нямам нужда от нищо друго; не се нуждая от пари. Ако в мене се яви най-малката мисъл за възнаграждение, аз напущам работата си.
Като дойда, работата ще бъде опасна.
3.1.1923г.
299. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Ако иска да не греши, той трябва да бъде съсредоточен в работата си и да изучава силите, които действат при написване на всяка буква или на всяко число.
7.1.1923г.
300. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
В нас трябва да има един стремеж и работата, която ни е дадена в даден случай, да я изпълним, тя е вътрешна.
Мъжът ти, това е един абонат, ще му услужиш, ще му нагодиш и след като свършиш работата, след това ще ти остане време.
7.1.1923г.
301. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Ще възприемешъ любовьта въ сърдцето си, и чистотата, която изтича отъ тази любовь, ще остави Богъ въ тебе да довърши работата ти, и каквото ти каже, ще Го слушашъ, и въ 8 минути ще ти се издължа.
10.1.1923г.
302. Окултна страна на живота,  МОК , София
И в Писанието е казано: "Прави правете Божиите пътища!" Не мислете, че като ученици не сте отговорни за работата си.
Като разрешават известен въпрос, някои философи казват: "Ние бяхме разрешили въпроса добре, но в съзнанието ни влезе нов елемент х, който развали работата." Тъкмо разрешат въпроса, на другия ден още един нов елемент – y влиза в съзнанието им и разваля работата.
14.1.1923г.
303. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Взеха двамата скъсаха заявлението, и работата се свърши.
Тази жертва трѣбва да произвѣде онѣзи велики резултати за повдигане на душата ни, и намѣсто да се кълнемъ, както сега, да бѫде думата ни: „Ей, ей – не, не.“ Тогава нѣма да има сѫдилища, т.е. ще има, но ще се опростотвори работата.
303.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Така се нареди работата.
По едно време видял, че работата не върви добре и казал на проповедника: Тук измени на истината, изправи грешката си. Пак някъде работата се спряла. – Приятелю, пак измени на истината, изправи грешката си.
17.1.1923г.
304. Установени мерки,  МОК , София
Когато хората загубят работата, т.е. иш, това същество ги изоставя. Които не искат да работят, които не обичат работата, затриват слога иш и започват да се скитат. Работата подразбира още влагане на форма, съдържание и смисъл в Живота.
Ако в работата си би проявил такава воля, каквато в ината, той би извършил чудеса.
Като погледне към малкия пръст, секретарят на боговете, той казва: "С малкия си пръст се присъединявам към останалите пръсти, за да можем заедно да свършим работата си."
21.1.1923г.
305. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Заровиха ги въ земята.“ Е, какво стана съ тѣхъ, кѫдѣ сѫ? И сега ще се явятъ нѣкои, ще взематъ да ни доказватъ, че човѣкътъ е пръстъ, че умира и се свършва работата.
21.1.1923г.
306. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Тук в Школата много лесно влизате, но един ден ще ви взема в Школата горе, да видите как седи всъщност работата.
24.1.1923г.
307. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Защо? И у едните, и у другите има нещо лично, известно тщеславие, което пречи на работата им.
4.2.1923г.
308. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Новото учение не разрушава, но законътъ въ природата е такъвъ, че когато дойде новото учение, то ще отдѣли всички ония елементи, който не взѣматъ участие въ работата, който нѣма да допринесатъ нещо.
308.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Новото учение не разрушава, но закон е: Когато дойде новото в света, то отстранява всички елементи, които не взимат никакво участие в работата, т. е. които нищо не допринасят.
Докато стоиш на моята ръка и вършиш работата си, от нищо не се страхувай.
5.2.1923г.
309. Малките случаи, ООК , София
Речеш ли, че за четири и половина часа ще свършиш някоя работа, да разчитам, че за четири и половина часа работата ще я свършиш без никакво извинение. Ще оставиш всичките други неща, но работата ще я свършиш.
7.2.1923г.
310. Добри навици,  МОК , София
Тъй щото, седем часа сън са нужни на онзи човек, който не е дисциплинирал мозъчните си клетки, вследствие на което те дълго време разискват помежду си да започнат ли работата си, как и откъде да започнат. Докато започнат работата си, времето изтекло. Щом свършат работата, господарят се връща в тялото си.
Тези мисли ще тропат на вратата ви, но вие няма да им обръщате внимание, ще знаете, че сте назначени на голяма служба, не можете да напуснете работата си нито за секунда.
310.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Вие, ако разбирате психологическия закон, в пет минути може да свършите [работата] за седем часа - пет минути като дремнете, да се усещате крайно обновени.
9.2.1923г.
311. Свещеното правило, КД , София
Казва тогава капитанинът: „По моя заповед работата не върви, имали някой, който доброволно пожелае, който да иде да се жертвува."
Щом върши работата, той е там, а после, за да платиш, трябва да го търсиш, не чака заплата.
11.2.1923г.
312. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Глѣдамъ другъ нѣкой, върви и се заканва: „Чакай, азъ ще ти дамъ тебе, съ тебе другояче не може работата да стане, ами ножъ, револверъ трѣбва! Човѣкъ трѣбва да бѫде смелъ и рѣшителенъ“.
312.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Всяко съмнение показва, че работата няма да излезе на добър край.
Така сгорещен, той продължава работата, но стомахът не може да се справи със студената вода.
Без да ме види някой, ще си свърша работата. – Не, приемете слънчевата светлина в себе си и с нея си служете.
11.2.1923г.
313. Съмнение и воля, ООК , София
Та ще имате предвид, някои казват: „И тук хатър, и там се прави хатър, тъй върви работата“.
14.2.1923г.
314. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
За да обикнат работата, Провидението ги поставя при бедни условия и те се принуждават да научат различни изкуства.
18.2.1923г.
315. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Нѣма общество, което да нѣма свои закони, но работата е, че тия закони не сѫ тъй постоянни, както законитѣ на природата.
Слугата да е доволенъ отъ работата си, и същеврѣменно да е независимъ. Да работи съвестно и въ работата си да каже: „Господарю, азъ съмъ готовъ да се жертвувамъ заради тебѣ, но да лъжа, да крада заради тебѣ, това не мога да го направя.
Туй е новото учение, какво искате повече? Бащата като се върне отъ работа, синътъ му ще го посрещне, ще му каже: „Татко, азъ свършихъ работата си, донесохъ кюмюря, а ти си работилъ цѣлъ день, почини си сега“. А ние, сега седимъ като стари аристократи, и жената казва: „Той дали ще донесе нещо, зная му азъ работата, захласналъ се е нѣкѫдѣ, азъ нали си го зная.
315.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Най-после той казва: Работата не върви.
Този проповедник участвувал ли е в работата на Господ? Той не разбира Писанието, а говори за големи работи.
И наистина,,. работата не върви.
25.2.1923г.
316. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Нека идатъ при съдията и да му разкажатъ, и единиятъ, и другиятъ отъ своя страна какъ седи работата, да изложатъ фактитѣ тъй, както сѫ. Нека си иматъ по единъ повѣреникъ, по единъ или двама свидѣтели, и въ 5–10 минути работата ще се свърши.
316.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Ако отидат при съдията и изнесат въпроса, както е в действителност, работата ще се свърши лесно. И свидетели да имат, и адвокати да имат, работата се нарежда лесно.
7.3.1923г.
317. Педагогическа лекция,  МОК , София
След като свири известно време, ученикът има желание да промени работата си, да влезе в друг свят – в света на съзерцанието, на уединението, на молитвата. За да не се отегчи в работата си, ученикът трябва често да я сменя, да минава от физическа в духовна, от духовна – в Божествена.
Като даде своите разпореждания, Слънцето започва да се изкачва нависоко, отдето следи кой как върши работата си.
Така само ще се радвате на работата, която сте извършили през деня, и с трепет ще очаквате работата на утрешния ден.
А за работата, която ви предстои, се изисква непреодолим стремеж към Истината.
317.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
И на всичките животни слънцето даде разпореждания, и всичките започват работата си. То, като даде разпорежданията, наднича отгоре и върви целия ден, гледа как се извършва работата.
Тогава ще бъдете напълно радостни, весели, задоволени от работата.
8.3.1923г.
318. Произход на правите мисли, ООК , София
Съмнението ще се яви в този смисъл, че работите не са добре съпоставени. „Съмнявам се дали тази работа е направена добре.“ Ще погледна и ако намеря, че всичките части са така на място и работата е добре направена, съмнението изчезва. Психологически съмнението произлиза от факта, че виждаме какво работата ни не е завършена.
11.3.1923г.
319. Видѣхме Господа,  НБ , София
Онзи старъ човѣкъ, който има ниви и нѣма кому да ги остави, и той се обезнадеждва, нѣма никой при него, баба му стара, той старъ, нѣма кой да го гледа, той се обезсърдчава, значи нѣма кому да завѣри своето богатство, значи нѣма кой да го замѣсти и продължи работата.
319.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Като дойде до едно място, художникът се отегчава, иска да смени работата си.
Молитвата, както и връзката с Бога, са непреривни процеси И работата е молитва.
12.3.1923г.
320. Влияние на планетите, ООК , София
Питат го: „Муди, как е работата?“ – „Остави се, дяволът и саламът разбъркаха работата.“ Сега, ако някой от вас е предразположен за спане, той трябва да знае, че връзките в дадения случай помежду ви не са хармонични.
Щом кажеш какво си намислил, той ще развали работата. И затова на българите работата върви дотогава, докато никой не я узнае. Създаде се, но Сатурн дойде, намеси се и развали работата.
14.3.1923г.
321. Силата на тъмнината и светлината,  МОК , София
Като свърша работата си, тогава ще ви попея."
25.3.1923г.
322. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Ами че такива заплитания нали имате? На, двѣ сестри имате, скаратъ се, не могатъ да се споразумеятъ, не могатъ да се спогодятъ, прощаватъ се, но не знаятъ какъ да възстановятъ, да възвърнатъ работата, която сѫ загубили.
Кажете ли да влѣза или не, работата съ васъ е свършена.
Венчаватъ я но работата не върви.
322.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Във въображението нещата стават лесно, обаче, дойде ли до реализирането им, работата върви мъчно.
Най-после, те се оженват, но работата не върви добре.
И тогава ще имат ниви и градини за обработване, за разходки, но работата и учението им ще дават добри плодове.
4.4.1923г.
323. Най-добрият метод,  МОК , София
Когато някой от Великите духове дохожда при вас и ви казва: "Стани и тръгни!", това показва, че работата е много важна, не търпи никакво отлагане.
323.2 Най-добрият метод в природата за човека ( втори вариант )
Може такива съчетания да има, да е толкоз важна [работата], че тогава, когато казва: „Стани!", ние трябва да станем. За да дойде един от тези велики напреднали духове и да ти казва „стани", значи работата е много важна.
Ще вземеш самуна, ще идеш, ще занесеш самуна, ще се свърши работата.
8.4.1923г.
324. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
324.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Жената недоволна, че не оценили работата й.
8.4.1923г.
325. Точността, ООК , София
Станеш ли и после пак те върнат, непременно работата се разваля.
11.4.1923г.
326. Житно зърно,  МОК , София
Работата на семката в дадения случай се заключава в това, да събуди тия духове. На научен език казано: Работата на семката седи в това, да преведе потенциалните сили на почвата в кинетически.
15.4.1923г.
327. Чий е този образъ?,  НБ , София
Ще започнемъ да даваме: единъ 1,000 лв., другъ – 2,000, трети 5,000 лв., четвърти 10,000 лв., 20,000 лв. слѣдъ като стане всичко туй, слѣдъ като раздадемъ имането си, тогава ще кажемъ: „Господи, свършихме работата си“.
327.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Сваляне ръцете долу, показва, че си свършил работата си.
След като раздадем имането си, ще кажем: Господи, свършихме работата си.
За половин час свършвам работата.
18.4.1923г.
328. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
И наистина, виждате, че някой воденичар работи на воденицата си няколко години, работата му върви добре и той е доволен от положението си.
22.4.1923г.
329. Петимата братя, НБ , София
Ако ги знаят, ще им развалят работата.
Щом свършвал работата си, той бил свободен да се прибере у дома си.
25.4.1923г.
330. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
(Паша: Бихме искали да ни поговорите върху следното: Какви да бъдат нашите взаимни отношения, за да бъдат връзките ни по-силни? Как да създаваме отношения на искреност? Как да постигнем свързване с Бога, за да имаме успех в работата си?)
Почне ли тя да те пита, да те разбъбря, работата тръгва на добре, но почне ли да върши своето, на зле отива.
Тогава тези духове си отиват нагоре, оставят работата, освобождават ни.
29.4.1923г.
331. Живот вечен, НБ , София
Като се снабдил с необходимите неща, художникът се предал с любов и увлечение на работата си и след известно време картината била готова.
Как ще докажете, че художникът е взел участие в картината? Платното е ням, пасивен свидетел за работата на художника. Те са поставени в известно съчетание – това е работата на художника.
9.5.1923г.
332. Движение на разумните сили,  МОК , София
Ако не прилагате мислите, идеите си, ще мязате на човек, който иска да рисува: за тази цел той си купил четки, бои, платно и се готви да започне работата си.
13.5.1923г.
333. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
За в бъдеще всеки да си слага името под работата отдолу.
20.5.1923г.
334. За Името Ми, НБ , София
След това той се качил на стената да довърши работата си.
334.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Качва се пак с чуковете си горе на стената на Зевсовия храм, за да довърши работата си.
20.5.1923г.
335. Закон за контрастите, ООК , София
За пример аз тръгвам от дома си с добро разположение, но някъде из пътя падна, хлоцна, казвам си: „Не ми върви работата“ – и се върна вкъщи.
30.5.1923г.
336. Отношение на природните сили,  МОК , София
Ако не зачита своите дарби, човек всеки ден ще отлага да работи за развитието им или изобщо ще отлага работата си от днес за утре, докато един ден се намери в положението на онзи слуга, който заровил в земята дадения талант от господаря си.
3.6.1923г.
337. Напразно Ме почитат, НБ , София
Докато си пишели, работата вървяла добре.
И Моисеевия закон прилагат, и Христовото учение прилагат, но работата не върви.
10.6.1923г.
338. Разпятаго търсите, НБ , София
Който не е свършил работата си, изпращат го да я довърши.
17.6.1923г.
339. Вяра и съмнение, ООК , София
Нека се намести всеки, където иска, за да видим как ще излезе работата.
339.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Нека се намѣсти всѣки кѫдѣто иска, за да видимъ какъ ще излѣзе работата.
17.6.1923г.
340. Имаше двама синове, НБ , София
Първата лястовичка поглеждала към гнездото си, чудела се защо работата не върви.
340.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Чудното е да очаква Господ на слугите те да оправят работата. Чудно е да очаква един професор на ученика той да оправи работата.
21.6.1923г.
341. Приложение, ИБ , БС , София
Да кажем, че сте религиозна, верующа и, отивайки на банкета, по пътя ви среща една просто облечена баба с една кошница цветя и ви казва: „Сестро, можеш ли да вземеш тази кошница и да занесеш някъде този букет?” Ако това е едно изпитание и ви накарат да занесете тази кошница някъде, ще я вземете ли? Ще кажете: „Чудя се на ума ти, аз съм поканена на банкет, там отивам!” Че вие именно две покани имате – от една страна, сте поканени на банкет, хубаво облечени сте, гледате се на огледалото, а от друга страна, Христос ви поканва на друг банкет и ви казва: „Ще занесеш кошницата!” Откажете ли се, свършена е работата.
28.6.1923г.
342. Божественото и човешкото, ООК , София
Започвал работата си сутрин от 4 часа.
Да, някои, като влязат вътре в Божествения свят като тия малки деца, не отиват да наблюдават работата на пчелите, ами ги бъркат с пръчицата си.
Коя работа? Работата на Школата отлично ще се свърши. Работата на Бога в света отлично ще се свърши.
Доколко е вярно това, не зная, но тъй, както ми разказват работата, те направили един шкаф и сложили в него всички окултни книги.
1.7.1923г.
343. Ще дойдем при него, НБ , София
Питам: Какво сте разрешили, ако не сте готови да слезете от висотата на положението си като арменеца и да изхвърлите умрялото куче на боклука? Ще чакате да мине някой беден човек, да му дадете шест гроша, той да свърши работата вместо вас.
Той ще свърши работата си и ще си отиде.
2.7.1923г.
344. Разцъфтяване на човешката душа,  МС , София
И тъй, аз ви пожелавам, работата, която имате в туй ваше събрание, да е успешна.
3.7.1923г.
345. Първото правило,  МС , София
Работата е свършена.
6.7.1923г.
346. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
А в човешкия свят не е така, работата е сто пъти по-мъчна, отколкото в Божествения свят.
8.7.1923г.
347. Упътване, ООК , София
Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще се свърши работата.
Работата е, че като дойде туй шумолене, тогава се намесват тия гъсти магнетически състояния, при които човек изгубва съзнанието си, не се познава, всичко за него е разбъркано, всички предмети, положения, които вижда, всичко туй представлява за него една фантасмагория, но щом влезе в съзнанието си, ще види, че между всички неща има една вътрешна връзка.
12.7.1923г.
348. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
А сега белята! Божественият закон какво изисква от господаря? Той може да заглади работата, като каже на слугите си тъй: „Аз ще ви простя, но още веднъж да не ме лъжете“.
26.8.1923г.
349. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
С това се улеснява работата на съзнателния живот на човека.
Те само приготвят материала; други сили ще дойдат, те ще свършат работата.
9.9.1923г.
350. Три правила за ученика, ИБ ,БР , София
Понеже вие искате да усилите работата, нашите работи ще се усилят.
Ще прекъснеш, 15 минути ще правиш наряд, после пак ще почнеш работата и т.н.
10.9.1923г.
351. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
Ако сте млади, готови ли сте да помагате на старите? Младите ще помогнат и ще вземат работата.
10.9.1923г.
352. Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР , София
Тогава работата е лоша.
16.9.1923г.
353. Бъдете разумни!,  НБ , София
Този последният казва на първия, който могъл да отбие земята от нейния път: „Е, сега пристъпи вече, отбий земята, понеже ако аз отбия слънцето от пътя му, ще настане тъмнина и ти няма да си свършиш работата, а аз после ще отбия слънцето“. Отишъл да си свърши работата, но не се върнал.
28.10.1923г.
354. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Като свършите работата си и се върнете на небето, там трябва да рапортирате какво сте направили и ще ви дадем втора задача. Някой хора казват, че Господ иска работа, а не молитва, затова ако се молят, трябва да спрат работата си.
31.10.1923г.
355. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Не е въпросът в моленето, не е и в работата.
4.11.1923г.
356. Основа на знанието,  МОК , София
А сега аз често срещам голямо препятствие в работата си поради вашите разбирания.
7.11.1923г.
357. Божественото съвършенство, ООК , София
Всички същества по възможност гледат да отбягнат работата.
Когато Мойсей каза на Бога да го освободи от тази работа, че е гъгнив, Господ му отговори: „Не, ти ще отидеш!“ И проводи му Бог брат му Аарон като помощник в работата – красноречив бе той.
14.11.1923г.
358. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Едно време се молех да умра, но сега искам да си изживея времето.“ Отиват при търговеца, казват му: „Ти се молеше да умреш, можеш ли да дадеш един час от своя живот?“ – „Да, едно време исках да умра, тогава работите ми бяха забъркани, но сега работата ми тръгна добре, не давам.“ Отиват при философа. „Ти – казват му – се молеше едно време да умреш.
18.11.1923г.
359. Бог на живите,  НБ , София
Напишеш работата си, но забравиш петела.
18.11.1923г.
360. Гняв и страх,  МОК , София
Ами мъдрият човек какво качество ще прояви? (– Сериозност, замисленост, доволство.) Не, външната страна на мъдрия човек е работата. И тъй, любящият човек се познава по радостта, а мъдрият – по работата.
Тя ще се яви като резултат на радостта и работата.
25.11.1923г.
361. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Какво значи в математиката да умножиш едно число само на себе си? Как мислите, може ли да се умножи семето само на себе си? За да се умножи семето, в този процес трябва да вземат участие човекът, почвата, слънцето, водата, въздухът – те са формули, които имат дял в работата.
25.11.1923г.
362. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
На земята как е? – Ние се стараем да правим само добрини, но работата не върви.
2.12.1923г.
363. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
След този осемчасов труд тя прекратява работата си, облича се хубаво, взима чадъра си и излиза. На другия ден пак започва работата си.
Мислите ли, че парите ще оправят работата? Списание с пари не се издава – туй трябва да го знаете! В списанието трябва да се вложи живот, трябва да се вложи една Божествена идея.
5.12.1923г.
364. Свобода, знание и мир, ООК , София
Във варненско една жена праща момчето си на кръчмата, дето бащата често се отбива, и му казва: „Иди, кажи на татко си: обядът е готов.“ – „Кажи на майка си да си гледа работата, нямам време сега.“ Втори път казва: „Кажи му да си дойде вкъщи.“ Трети път повтаря – не дохожда.
19.12.1923г.
365. Окултната музика в живота, ООК , София
После – и в работата е пак същото. Има ли пеене – добре върви работата.
23.12.1923г.
366. Скръб и радост,  НБ , София
И при това майката казва, че добре се е наредила дъщеря ѝ, работата ѝ е уредена.
30.12.1923г.
367. Нашите длъжници,  НБ , София
Е, хубаво, това оплюване какво показва? – Че този човек иска да свърши работата си бързо.
Служащият го поглежда, довършва си работата.
6.1.1924г.
368. Едно ти не достига!,  НБ , София
Работата е там, че е направено добро на един красив и млад човек.
8.1.1924г.
369. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Той ще се приближи до джоба ти и по права линия бръкне, извади кесията ти и си свърши работата.
13.1.1924г.
370. Оздравяха,  НБ , София
Не е работата да мине едната ябълка от единия на другия.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.