Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Аз съм Пътят и Животът.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Господ ще дойде от Своето свято място, от жилището на праведните Си чрез пътят на Истината.
Аз съм Пътят и Животът.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Богъ нѣма да измѣни своитѣ възнамѣрения, нито ще се повърне отъ пѫтътъ на своитѣ мисли. Господъ ще дойде отъ своето свято мѣсто отъ жилището на праведнитѣ си чрѣзъ пѫтьтъ на истината.
Ще призирашъ ли още моето Слово? Ще постоянствувашъ ли да пристѫпвашъ моятъ законъ? Ето скоро ще чуешъ моятъ гласъ и ще познаешъ че Азъ говоря, Богъ вѣликъ и страшенъ въ сила и мощь Внимавай сега въ думитѣ ми и бѣгаи отъ пѫтьтъ на нечистивитѣ.
Но моя духъ е въ смущение, нѣма другъ изходъ освѣнъ да приема пѫтьтъ на Новия животъ.
20.10.1898г.
3. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Тя е пътят на спасението, по който влиза злощастният человечески род, призован от Небето на още един велик подвиг, с който ще се завърши все, що е отредено.
Пътят, в който ида, да ви поведа да възлезете в Царството Божие, да му служите, е път вечен, път пълен с всяка благост на живота, по него са възлезли всичките чинове и ликове небесни преди зачатъка на самата тая вечност, която е без начало и без край, и помежду вас и пътя на Небесните ликове съществува велика междина, която е неизмерима от никоя мощна сила, и при все това има една невидима връзка, която всичко свързва в едно неразривно Братство.
8.7.1900г.
4. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
И тъй, пътят на Живота е продължителен и при това – труден за възкачване.
13.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ ,
Винаги трябва да ходиш в пътят на Виделината.
22.7.1900г.
6. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Колко пъти само да знаехте ний сме се притичвали в животът ви от Господа – да ви дадем един добър съвет, да ви отправим в един добър път и да ви посочим, че този е пътят Господен, тази е Неговата Воля, това е Неговото желание за вази.
14.10.1900г.
7. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
В Неговата Виделина ще ти се открие пътят Господен.
1903г.
8. Мисли и упътвания, ИБ ,
Не се колебай в пътят на Истината и не казвай какво ще се ползваш, ако я следваш, защото тъй ако мъдруваш, непременно в рова ще слезеш и ще бъдеш забравен от всички заради постъпката си, че си я презрял.
28.8.1909г.
9. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
А засега ще говоря върху три думи, които Христос казва: „Пътят, Истината и Животът.“
В този път слизането от Бога към Земята е път на страдание, път на изпит – пътят е от горе на долу. И затова казва Христос: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“
Пътят, това е символът на всичките страдания – от Неговото слизане до Неговото възлизане.
Тогава ще ти се открие Пътят Господен.
27.8.1910г.
10. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
— Тук думите „път“ — това е тялото, „истината“ — то е душата, а „животът“ — то е духът. „Пътят“ — то са всички человеци, „истината“ — това са духовете.
Пътят, в който вървите сега, е най-добрият и за вас ще бъде щастие, ако завършите благополучно края му и го осъществите.
23.8.1911г.
11. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Пътят, по който вървите, е тесен и труден за възкачване, но само в него се намират всичките блага, които Господ е вложил.
Този именно е пътят, който ние трябва да следваме, а всякой друг път е фатален.
Тия три стъпки съответствуват в Християнството на седем стъпки: първата е пътят към обръщането, което значи да изменим посоката.
По този начин думите Христови стават ясни, когато казва: „Аз съм пътят към Истината в този живот“. Истината е център и Той казва: „Аз Съм пътят към тази Истина, която може да направи вас свободни.
6.9.1912г.
12. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Сега се заемете да приложите тия прости неща, които след закриване на събора ще ви се дадат, защото пътят за Царството Божие в България сега трябва да се поправи — тоя път не е правен и ние сме пратени да минем, за да го направим.
Пътят, по който сега вървим, е път твърде естествен, та затова не бива да се оплакваме от никаква работа.
Значи, Христос иска да каже, че пътят е в тялото, душата и духа.
10.12.1913г.
13. Смел и решителен, ИБ ,
"Тесен е пътят" като казва Христос, Той разбира да влезете в себе си, да станете господари на ума си, сърцето си, душата си и духа си.
19.7.1914г.
14. Любовта, НБ , София
Но Любовта казва и друго – търпението е пътят, по който тя може да дойде в човешкото сърце.
Един е пътят, и Исус Христос го казва: „Аз съм Пътят“. Може да каже някой: „Аз не вярвам“, и да тръгне по друг път; но един ден бездруго ще се убеди, че този е пътят; животът ще му го каже, защото той е един велик изпит.
А те са пътят на нашето възлязване към Бога.
23.8.1914г.
15. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Ето на, този е пътят за Небето.
Да, този е пътят за познаване на Христа.
Учителят помириса дъха на пържолите, които се готвеха в гостилницата, покрай която ни бе пътят, въздъхна си и продума: „Ето на, това е животът."
4.10.1914г.
16. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Той казва: „Аз съм пътят, истината и животът“. Пътят – това е метод, истината – това е вашият ум, чрез който вие трябва да се запознаете с нещата, кои са добри и кои – лоши, животът – това е изкуство, с което вече знаете как да направите плата и да се облечете с него.
Той ще отговори в тази форма: „Аз съм пътят, истината и животът; значи, когато изпъдите всичко навън и приемете в себе си Мене, когато познаете за Бог Моя Отец, Който живее в Мене, Който е дал живот вечен Мене, ще даде такъв и на вас“.
25.10.1914г.
17. Условията на вечния живот, НБ , София
Затова Той казва: „Аз Съм пътят от Истината за живота; Аз свръзвам тия два свята и водя еднакво и към света на ангелите, и към света на Бога, на Истината. От горното заключаваме следното: Пътят – това е движението на Духа в разумното приложение на законите в природата; животът – това е хармоничното организиране на елементите и развитието на силите в Божествената душа; Истината – това е проявлението на Единия Бог, Който създава условията, при които човешкия дух и човешката душа могат да се стремят към нещо по-добро и светло в тоя обширен свят.
Да вземем „вечния живот“ като извор, който изтича от някой планински връх на Божеството, под някоя скала: водата е елементът, който носи живота, течението на реката – пътят на туй слизане към по-долна посока, към по-низш свят. Трябва да тръгнете нагоре по течението на реката; пътят е малко дълъг, по краката ще излязат пришки, ама като дойдете до Извора, ще кажете: „Това разбирам вода“.
Но, ще каже някой, що за винтове? Какво могат те да сторят? В тия винтове е начертан пътят, по който трябва да се върви.
21.11.1914г.
18. В начало бе, НБ , София
Не мислете, че тя може да се добие много лесно, не мислете, че пътят, по който сега сте тръгнали, е лесен.
23.5.1915г.
19. Новото основание, НБ , София
Когато Христос е казал: „Аз съм пътят и истината“, с това Той е посочил двете опорни точки, а Животът е един процес, който произтича от този Път и от Истината – върху тази основа ние не можем да градим другояче.
Човекът иска култура и в тази култура Христос е внесъл основанието Аз съм Пътят и Истината, и Животът и Любов към Бога и Любов към ближния.
6.6.1915г.
20. Божественият Промисъл,  НБ , София
Пътят на движението на някои хора около Господа е правилен, с незначителни изменения: малко се поотдалечили от Него, но пак се приближи, както е пътят на земята около слънцето; на други обаче пътят е като на някоя блуждаеща комета: някой път се приближи твърде много до слънцето, а после с векове не се приближава. Аз ви казвам: След 75 години, като се приближите към Него, подобно на Халеевата комета, Господ пак ще Си спомни за вас: зависи от орбитата, по която вие се движите около Господа – като наближи пътят ви до Него, Той пак ще Си спомни за вас. Но ще възразите: „Такъв е пътят ни“. Въпрос е, дали пътят ви е такъв, или вие сте го направили такъв. Аз ви казвам, че не е такъв пътят ви.
Пътят и на земята има известни кривини, завои, земята някой път се приближава до някоя по-голяма планета, която ѝ въздейства.
17.7.1915г.
21. МОЛИТВА,  НБ , София
Това е изповед към хората – този е пътят за всеки, който иска да стане християнин.
Следователно, за да може да се възприеме от всички сърца, пътят на спасението е чрез молитва.
17.8.1915г.
22. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Трябва да търсим Господа нагоре, в главата, и пътят, по който трябва да минем, не е прав; той е така замотан, щото трябва много вещина. Пътят не е спирален по подобие слизането на орел.
И вие обикаляте пътя и казвате: „През него ще мина, туй трябва да е пътят", и хоп – в ръцете на дявола.
5.9.1915г.
23. Свобода на Духа,  НБ , София
Когато пътувате вечерно време, не сте свободни, както когато пътувате денем, по простата причина, че пътят ви не е ясен.
24.4.1916г.
24. Истината,  НБ , София
И когато Христос казва: „Аз съм Пътят“, подразбира, че човек трябва да има движение, да не стои на едно място, като някое вързано животно.
8.10.1916г.
25. Поради радостта, НБ , София
По едно време слушам, че в една шатра пеят песента “Широк е пътят в света”.
22.10.1916г.
26. Да я не пия ли?,  НБ , София
Може ли влакът да се движи по гладка повърхност и да постигне крайната цел на своето движение? Окаже ли се, че пътят на влака е гладък, колелетата му ще се движат, без да напредва. Не мислете, че ще бъдете щастливи, ако пътят ви е гладък и без препятствия.
29.10.1916г.
27. Мъдростта,  НБ , София
Но всеки ще попита кой е пътят, по който ще може да се влезе и после да се излезе.
Пътят на прогреса е да знаеш да се смаляваш, т. е. да знаеш формите, с които можеш да пронизваш света.
31.12.1916г.
28. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Пътят му към Бога е затворен.
Тоя е пътят, който води към Царството Божие.
28.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Ако искате да влезете в Царството Божие, този е пътят на размишленията.
1.1.1917г.
29. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Кой може да оспорва това? Не е лош пътят, но повечето хора са служели и служат на кесаря.
И тъй, пътят на страданията и радостите е път за постигане на търпението. Тогава как можеш да любиш Бога? Има три пътя, които можете да следвате: пътят на Любовта, пътят на Мъдростта и пътят на Истината. Значи пътят на Любовта, Мъдростта и Истината – това са трите пътя, по които трябва да вървите.
29.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Кой може да оспорва това? Не е лошъ пѫтьтъ, но повечето хора сѫ служели и служатъ на кесаря.
И тъй, пѫтьтъ на страданията и радоститѣ е пѫть за постигане на търпѣнието. Тогава какъ можешъ да любишъ Бога? Има три пѫтя, които можетѣ да слѣдватѣ: пѫтьтъ на Любовьта, пѫтьтъ на Мъдростьта и пѫтьтъ на Истината. Значи пѫтьтъ на Любовьта, Мъдростьта и Истината – това сѫ тритѣ пѫтя, по които трѣбва да вървитѣ.
21.1.1917г.
30. Двамата господари,  НБ , София
Писанието казва: „Любовта изпъжда вън всеки страх“, и за да бъдем щастливи, непременно трябва да се съединим с Христа – иначе пътят ни е изгубен.
22.3.1917г.
31. Кръстът,  НБ , София
Дали със спуснати ръце и с лица, обърнати нагоре към Бога, помагащи на своя народ и на човечеството? Този е пътят на благословението, ако искате Христос да благослови децата и приятелите ви.
25.3.1917г.
32. Солта,  НБ , София
Затова много пъти съм говорил, че страданията са необходими, те са пътят към осоляването; осоляването е пътят към виделината; виделината – към Любовта, а Любовта – към Бога.
29.3.1917г.
33. Волята Божия, ИБ , БС , София
Който не изпълни този закон, да иде в Египет да прави тухли, а който иска да върви, сега е Пътят през пустинята за Ханаанската земя.
5.4.1917г.
34. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Този е пътят, по който ще може да калите волята си и да облагородите ума и сърцето си.
15.4.1917г.
35. Радвайте се, НБ , София
Не е този пътят, по който трябва да върви науката.
29.4.1917г.
36. Чистосърдечните,  НБ , София
Пътят за придобиване на щастието е много прост и естествен – да бъдеш чист по ум, по сърце и по дела.
31.5.1917г.
37. Простотата, ИБ , БС , София
Когато някой страда, казвам: „Майка ти рано е заминала, затова ти трябват страдания, за да се облагородиш.” Този е пътят за тези, които искат да се развият, да растат, да се повдигнат.
10.6.1917г.
38. Дали може,  НБ , София
Докато пътят на някого е прав, свободен от препятствия, той върви напред и за нищо не мисли. Щом пътят се изкриви, той започва да мисли, коя посока да хване.
38.2 Дали може ( втори вариант )
Докато пѫтьтъ на нѣкого е правъ, свободенъ отъ препятствия, той върви напредъ и за нищо не мисли. Щомъ пѫтьтъ се изкриви, той започва да мисли, коя посока да хване.
7.7.1918г.
39. Трите положения,  НБ , София
Пътят на всеки човек е индивидуален, и в него се крият условията за развитието му.
Помнете: На онзи, който е възприел Словото Божие в себе си, пътят му е навсякъде отворен.
39.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Пѫтьтъ на всѣки човѣкъ е индивидуаленъ, и въ него се криятъ условията за развитието му.
Помнете: На онзи, който е възприелъ Словото Божие въ себе си, пѫтьтъ му е навсѣкѫде отворенъ.
28.7.1918г.
40. Събличане и обличане,  НБ , София
Пътят му минавал през една гъста гора.
40.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Пѫтьтъ му минавалъ презъ една гѫста гора.
8.9.1918г.
41. Да го посрещнат,  НБ , София
Да мислите така, това значи, че пътят, по които вървите, няма да ви изведе към определената цел.
41.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Да мислите така, това значи, че пѫтьтъ, по който вървите, нѣма да ви изведе къмъ опредѣлената цель.
15.9.1918г.
42. Не може да се укрие,  НБ , София
И Христос ни показва, че пътят, по който върви сегашното човечество, не е в състояние да смекчи съдбата му.
42.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
И Христосъ ни показва, че пѫтьтъ, по който върви сегашното човѣчество, не е въ състояние да смекчи сѫдбата му.
29.9.1918г.
43. В мое име,  НБ , София
Бог му каза: "Не е този пътят, по който можеш да ми служиш. Не е този пътят, по който Царството Божие може да дойде на земята."
Този е пътят, по който можете да изправите живота си.
Един е пътят за посяване на добри мисли и желания – да работите в името Божие.
Този е пътят, по който ще стане отварянето на вашите очи и уши.
43.2 Въ мое име ( втори вариант )
Богъ му каза: Не е този пѫтьтъ, по който можешъ да ми служишъ. Не е този пѫтьтъ, по който Царството Божие може да дойде на земята.
Този е пѫтьтъ, по който можете да изправите живота си.
Единъ е пѫтьтъ за посѣване на добри мисли и желания — да работите въ името Божие.
Този е пѫтьтъ, по който ще стане отварянето на вашитѣ очи и уши.
27.10.1918г.
44. Двете заповеди,  НБ , София
Като се проследи пътят на човешкото развитие, виждаме, че човек расте физически, сърдечно, умствено и като душа.
44.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Като се проследи пѫтьтъ на човѣшкото развитие, виждаме, че човѣкъ расте физически, сърдечно, умствено и като душа.
10.11.1918г.
45. Да наеме работници,  НБ , София
Този е пътят, по който българският народ може да се повдигне.
45.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Този е пѫтьтъ, по който българскиятъ народъ може да се повдигне.
29.12.1918г.
46. Неизвестното,  НБ , София
Заключителните думи на Христа в този ден бяха следните: “За да изпълните Божията воля на земята, трябва да се облечете с Надеждата, да се изпълните с Вярата и да се съедините с Любовта.” Този е пътят, по който трябва да живеят българите.
Този е пътят, по който българският народ може да се повдигне.
46.2 Неизвестното ( втори вариант )
Този е пѫтьтъ, по който трѣбва да живѣятъ българитѣ.
Този е пѫтьтъ, по който българскиятъ народъ може да се повдигне.
26.1.1919г.
47. Лозата и пръчките,  НБ , София
От резултатите се познава, прав ли е пътят, по който човек се движи, или крив.
9.2.1919г.
48. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Затова Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът.“ И Христос не е проповядвал някаква религия, но е говорил за пътя, истината и живота, към които човек трябва да се стреми.
2.3.1919г.
49. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Христос е пътят, истината и животът.
9.3.1919г.
50. Моето иго,  НБ , София
Вълнува се морето, т.е. човешкото сърце, но един е пътят за утихването му – пътят на кротостта и смирението.
30.3.1919г.
51. Детето растеше,  НБ , София
Такъв е пътят на човешкото развитие.
13.4.1919г.
52. Нито тържик,  НБ , София
Христос казва: „Който е тръгнал на път.” Пътят, това е честният труд, честната работа. – Кое спасява земеделеца? – Ралото.
Слънцето, което дава светлина и топлина, е пътят, който води към Бога на любовта.
52.2 Нито тържик ( втори вариант )
Пътят, това е честният труд, честната работа.
Слънцето, което дава светлина и топлина, е пътят, който води към Бога на любовта.
8.6.1919г.
53. Гърбавата жена,  НБ , София
Във вас наистина има нещо, но пътят ви е изкривен.
22.6.1919г.
54. Малкият закон,  НБ , София
Някои казват: „Ами нали земята минава все един и същ път, обикаля около слънцето, значи има повторения в живота?“ – Да, но никога земята не минава през едно и също пространство; пътят, през който е минала предишната година, е друг; сега минава в друга област и опитността ѝ е различна.
54.2 Малкият закон ( втори вариант )
Да, но никога земята не минава през едно и също място - пътят, през който е минала в предишната година, е друг от този, през който минава сега.
19.8.1919г.
55. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Не, пътят на Живота на всеки едного е начертан и е строго математически определен.
19.8.1919г.
56. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ , В.Търново
Добротата, мъдростта, любовта, правдата и истината — това е пътят, през който човек се възкачва.
56.2 Обяснения върху обстановката на залата за събрания ( втори вариант )
Добротата, мѫдростьта, любовьта, правдата и истината — това е пѫтьтъ, прѣзъ който човѣкъ се възкачва.
24.8.1919г.
57. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Когато Христос казва: „Аз съм Пътят“, подразбира се: Аз съм Добродетелта – пътят, по който можеш да ходиш в безопасност.
26.8.1919г.
58. Беседа по нарядите, СБ , В.Търново
Пътища в живота има много, но Пътят към посвещение е един.
16.11.1919г.
59. Двамата свидетели,  НБ , София
Но пътят на земята е по-дълъг от пътя на слънцето.
30.11.1919г.
60. И отиде та се представи,  НБ , София
„И отиде, та се пристави едному от гражданите на онази страна.“ Това е пътят на човешката душа, която слиза на земята да се учи.
Той му казал: Ще излезеш на пътят, дето ще срещнеш трима души.
Този е пътят, който води към любовта, мъдростта и истината. Слънцето ви казва: Вървете нагоре, там е пътят.
7.12.1919г.
61. Ще живее,  НБ , София
61.2 Ще живее ( втори вариант )
Този е пътят, по който ще вървиш.
19.2.1920г.
62. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Това е Пътят, по който стават правилните движения в тялото.
26.2.1920г.
63. Великата майка, ИБ , БС , София
Но в момента, когато вие почувствате в себе си едно разкаяние, че не е този пътят, по който вървите, веднага във вашата Майка настава друго разположение.
4.3.1920г.
64. Труд и мъчение,  ИБ , София
Например у някого се зароди една идея, а той не я приема с дни, месеци; това е пътят, който тя е изминала. Пътят, който се извървява, е пътят на мъчението, след което отиваш в друг път – започваш да работиш.
5.3.1920г.
65. Вяра, ИБ , БС , София
Само така ще има смисъл стихът: „Молете се един за друг, за да изцелеете.” Молете се един до четиринадесет дена и Духът ще каже: „Сега вече може да се направи опитът.” Духът казва: „Когато пътят на някого е богоугоден, Бог ще го примири.”
Този е Пътят, тези са опитите, които трябва да правите, за да се приготвите за Петдесетница.
28.3.1920г.
66. Законът и пророците,  НБ , София
Казваш: Аз оставам на особено мнение. – На особено мнение оставаш, а искаш да се спасиш. – Пътят за спасението е мъчен.
2.5.1920г.
67. По предание,  НБ , София
Направите ли още две крачки напред, ще се намерите на дъното на езерото. – На кое езеро? – На езерото на свещените предания. – Пътят през езерото е прав. – Не е само този път прав.
13.6.1920г.
68. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
По левия път е слизането, а десният път е пътят, посоката, по която става възлизането, изкачването.
Левият път е пътят на Любовта Десният път е пътят на Мъдростта.
27.6.1920г.
69. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
Левият път е пътят на инволюцията. Десният път е пътят на еволюцията. Широкият път е пътят на кармата.
27.6.1920г.
70. От мен да замине,  НБ , ИБ , Бургас
Пътят за Царството Божие е отдолу.
19.8.1920г.
71. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Мнозина са чели този стих – вие също сте го чели: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Но този Път, тази Истина и този Живот още не са разбрани.
Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Ние знаем този Път и знаем, че без път не може да се ходи. Пътят – това е видимият свят, това е материалният свят, това са всички възможности, с които ние живеем. А за да стане Пътят равен, необходима е Истината, за да ни даде насока; необходим е и Животът, за да ни даде вътрешна сила да извървим този път.
Пътят, за който Христос ни говори, това е материалният свят.
И тъй, Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Христос и ние – това сме едно и също нещо.
22.8.1920г.
72. Образуване на един клас, КД , В.Търново
Може да го извървите за една, десет, за сто, за хиляда години, но този е Пътят, който ви се изпречва.
23.8.1920г.
73. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Не мислете, че пътят на един добър човек е постлан с рози – ако едни го обичат, други го мразят.
26.9.1920г.
74. С любов и вяра,  ИБ , В.Търново
Хората трябва да се събират с ангелите и те ще им покажат къде е пътят.
Затова и Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът.“
25.1.1921г.
75. Кротките, НБ , ИБ ,
Имате ли предвид, че пътят, по който вървим в този свят, не е широк път? Той е тесен, тънък като конец.
6.3.1921г.
76. Вярата,  НБ , София
Пътят, който сме извървели от деня на излизането ни от Божествената хармония, е път на слизане.
76.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Пътят, който сме извървели от деня на излизането ни от божествената хармония, е път на слизане.
20.3.1921г.
77. Фарисей и садукей,  НБ , София
Този е пътят, който Христос открива за човечеството.
77.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Този е пѫтьтъ, който сега Христосъ отваря на човѣчеството.
27.3.1921г.
78. Сеятелят,  НБ , София
Пътят, през който човек сега минава, е преходен.
Пътят представя физическия живот.
78.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Пѫтьтъ, това е физическия животъ.
10.4.1921г.
79. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Новото учение казва: Българите трябва да разберат, че пътят на спасението е в абсолютната чистота на живота.
79.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Новото учение казва: „Нека разбератъ българитѣ, че пѫтятъ на спасението е само чрѣзъ абсолютната чистота въ живота имъ.“ Ако разбератъ учението, добрѣ, ако не го разбератъ, пакъ добрѣ.
24.4.1921г.
80. В рова на лъвовете,  НБ , София
Направо трябва да се каже на всички хора, че пътят, по който вървят, не е Божествен.
Казвам: Пътят, по който вървите, е крив.
80.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Пѫтьтъ, по който вървите, е кривъ, безъ разлика и безъ пристрастие и къмъ управляющи и на управляеми, И лѣви и дѣсни, на крива посока сте.
1.5.1921г.
81. Възкресение на Любовта,  НБ , София
В любовта има само един път – пътят на Мъдростта.
81.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Той включва само едно правило, това е правилото на Истината, да не се лъже; само единъ пѫть – пѫтьтъ на Мѫдростьта; само едно благо, това е добродѣтельта; само едно право, това е Божията Правда.
25.5.1921г.
82. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Този е пътят на Божествените мисли, които слизат на физическия свят.
12.6.1921г.
83. Двете жени, НБ , София
Затова Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът“.
83.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
И Христосъ е казалъ: „Азъ съмъ пѫтьтъ, истината и животътъ.“ И на гръцки думата „зои“, отдѣто е произлѣзла думата „жена“, „живе“ на санскритски означава животъ.
21.8.1921г.
84. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Пътят, в който Бог те е поставил, няма да го напускаш! Всеки от вас ще си върви по своя път и няма да се клатушка нито наляво, нито надясно. А всеки от вас, като види брата си, че се е спънал, да му посочи пътя и да му каже: „Този е пътят“ и да го насърчи.
22.8.1921г.
85. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Пътят на слизането е Пътят на Мъдростта, а пътят на възлизането е Пътят на Любовта. Пътят на Мъдростта е свършен – той ще бъде в помощ на Любовта.
22.8.1921г.
86. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Следователно на Земята ние можем да помагаме само на ония, пътят на които съвпада с нашия.
Има само един път – Пътят на Любовта.
Такъв е пътят, който Бог е създал в този свят.
24.8.1921г.
87. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Широк е пътят им! Изпращаме им всичката наша любов, да се върнат по домовете си и да заживеят тъй, както Господ иска.
2.10.1921г.
88. Поздравът на Любовта, НБ , София
И тогава колкото повече време минава, толкова повече пътят се отклонява.
88.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
И тогава, колкото повече врѣме минава, толкова и пѫтьтъ повече се отклонява.
Какви хубави три картини имате тогава! И всички въпроси ще се рѣшатъ магически, както Мойсей съ своя жезълъ: „Въ името на Любовьта, Вѣрата и Надеждата“ и Червеното море се раздѣли и пѫтьтъ е отворенъ съ този жезълъ и тогава всичко е възможно.
9.10.1921г.
89. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Аз ви казвам: Пътят е мъчен, труден, но е път, който трябва да се превъзмогне.
23.10.1921г.
90. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Бъдещето – това е пътят, който има да се извърви; миналото е пътят, който е извървян; а настоящето е почивка.
6.11.1921г.
91. Ненаписаните закони,  НБ , София
А пътят, по който тази права линия може да се движи, е пътят на квадрата.
Затуй ние имаме пет чувства – туй показва пътят, остават още две сили от тази космическа душа да се проявят.
10.11.1921г.
92. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Те мислят, Христос, сега, е излезнал от Бога и следователно да вярвам на света е станало чрез Него и всички хора са излезли от Него, следователно Той е пътят най-познат на хората.
20.11.1921г.
93. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Гдето се явявала – пътят се отварял. Казвам: Вие, съвременните, можете ли да играете ролята на тази Амриха? Всички велможи и знатни римляни благоговеели пред нея, навсякъде пътят се отварял, когато си турнела ръката на някого във въздуха се издигал.
4.12.1921г.
94. Още по-блажени са,  НБ , София
Ако имам ум, ще зная да говоря разумно, навсякъде пътят ще ми бъде отворен.
19.12.1921г.
95. Живо течение, ИБ , София
Този е пътят, за който Христос казва: "Молитвите са, които ходят по него, сега вървят подир човека и му помагат."
Труден е пътят за възлизане, за еволюция, но е приятен. Сега особено пътят за възлизане е по-приятен.
8.1.1922г.
96. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Когато целунем някого, ние му казваме: „Пътят на твоето спасение е да цъфнеш“.
Тази жена е познала, че пътят, по който е вървяла, животът, който е водила, знанията, които е имала, всичко туй дало най-лоши резултати.
15.1.1922г.
97. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
„А – казват – Йоановите ученици – т.е. тези на старата култура – постели и се молели, и фарисейските също, а онези на Христа само яли и пили.“ Сега нам ни казват: „Какъв е пътят за спасението?“ Аз ще ви приведа един разказ и ще ви оставя после математически да си разрешите тази велика проблема, как да се оправи света.
24.2.1922г.
98. Трите живота, ООК , София
Трябва да кажете: „Иди да кажеш на брата си, че пътят, по който върви, не е добър“. И сега третата песен, която трябва да свирят децата, коя е? Аз ви правя тази бележка, защото забелязвам, че някои от вас мислят, че още не е този пътят.
9.3.1922г.
99. Четирите правила, ООК , София
Та, пътят, по който ще вървите, е път на труд и постоянство!
19.3.1922г.
100. Твоето Слово,  НБ , София
Но какво нещо е Истината? Истината, това е насока, в която ние се движим, пътят, по който ние се движим – това е Истината.
30.3.1922г.
101. Три разряда ученици, ООК , София
101.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Само пътят на Любовта, на Мъдростта и на Истината водят човека към положителното, в което няма никакви изключения.
19.4.1922г.
102. Разбор на думи, МОК , София
102.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Кой път води към Бога? - Вътрешният, т.е. пътят, който е в самите нас.
20.4.1922г.
103. Предназначението на музиката, ООК , София
Когато хората видят последствията от своите грешки, тогава той казва: „Не е този пътят“.
103.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Когато хората сами видят погрешките си и понесат техните последствия, тогава Учителят казва: „Не е този пътят, по който вървите.
26.4.1922г.
104. Проява на кармическия закон, МОК , София
104.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Например ако пред вас се движи трен с по-малка бързина, вие трябва да намалите парата си; ако пътят ви е свободен, т.е. ако пред вас няма никакъв трен, можете да пуснете всичката пара и да се движите с каквато скорост желаете.
11.5.1922г.
105. Мястото на човека в природата, ООК , София
Сега на вас пътят е труден, но ви оставам да си изберете най-леките методи.
14.5.1922г.
106. Дъще Сионова,  НБ , София
Но Той казва: „Аз съм пътят, истината и животът“, и казва: „Идете и кажете тази истина на моите братя да дойдат по пътя за Галилея, да ме видят, да се разговарят с мен“.
17.5.1922г.
107. Методи за чистене, МОК , София
Методите са най-сложни, но пътят е най-правият, лесен е.
107.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Друг пример за кармата: вземате една голяма кошница и слагате в нея седемдесет-осемдесет килограма хляб, който трябва да носите на гърба си, но пътят ви е дълъг четиридесет-петдесет километра.
Всички Напреднали същества са минали по този път и вие трябва да минете по него, той е най-лесният път; неговите методи са сложни, но пътят е прав, лесен, затова работете и мислете.
21.5.1922г.
108. Много плод,  НБ , София
Сега виждам по лицата ви, вие схващате материалната страна и казвате: „Дали туй нещо ще дойде?“ Не, не, в туй учение, което аз проповядвам, пътят е най-лесен, но методите са най-мъчни.
23.5.1922г.
109. Верен на себе си, ИБ , София
Това е пътят, за да бъдете жизнерадостен.
26.5.1922г.
110. По пътя, ООК , Витоша
Има известни задачи, дето най-първо аз ще ги направя, а след туй ще кажа: започнете вече вие, пътят е отворен.
4.6.1922г.
111. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Ако пътят е сигурен, обществото е уредено, и две торби да ви дам, безопасно е.
7.6.1922г.
112. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
112.2 Мисъл, чувство и действие ( втори вариант )
Пътят, по който Духът върви, е хармоничен, но при условие да не се явяват никакви странични влияния, било в мисълта, в чувствата или в действията.
Колкото по-дълбоко навлизате в Учението, толкова изпитите ви ще стават по-трудни; ще ви се дават задачи, които по няколко пъти на ден ще ви изпотяват - такъв е пътят на ученика.
14.6.1922г.
113. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Заваля силен дъжд, пътят стана кален, той нарами своето колело, отиваме до Камчия.
И едната, и другата страна искат да ви привлекат, да ви убедят, че пътят, по който те вървят, е най-добрият.
113.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
- Приятелю, би ли ни направил една услуга? Както виждаш, пътят ни е през реката, а водата е много придошла.
И едната, и другата ложа имат желание да ви привлекат на своя страна, заради което ви убеждават, че пътят, който ви предлагат, е правият и най-добрият.
15.6.1922г.
114. Мисъл и действие, ООК , София
Ние можем да идем в горите, но кой е пътят? Пътят е през всичките мъчнотии, които сега имаме да преодолеем.
114.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Кой е пътят, който води към новото? – През мъчнотиите и страданията.
18.6.1922г.
115. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
И Христос, Който иде на земята, казва: „Не е този пътят, по който може да се угоди на Бога“, а всеки човек съзнателно, без насилие, трябва сам да принесе живота си в жертва благоугодна Богу, без да го заставят насила.
22.6.1922г.
116. Влиянието на музиката, ООК , София
116.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Какво разбираме под понятието „път“? Пътят включва всички възможности, които животът изисква във всеки даден момент.
28.6.1922г.
117. Прояви на съзнанието, МОК , София
За да достигне един вол до положението на един човек, знаете ли през колко неуспех ще мине? Тогава, ако поискате от този вол да опише своята еволюция и ако той каже, че пътят бил златен, царски път, той няма да каже истината.
13.7.1922г.
118. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
Сега вие казвате: този път тук, много препятствия има (пътят беше затрупан с заледен сняг), какво ще правим? Ние може да си направим път.
118.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Пътят на духовния е тесният път – път на уединение. Пътят на светския човек се отнася към сложните движения.
30.7.1922г.
119. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Единият начин е пътят чрез възпитанието в училището, а другият път – чрез майките.
2.8.1922г.
120. Деятелност на сърцето, МОК , София
И тази енергия тази деятелност, която се събрала, тласка, но щом е затворен пътят ѝ, ти ще измениш тази енергия в друго направление.
17.8.1922г.
121. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Най-първо ще се яви в ума ви едно съмнение дали вие сте на правия път, дали този път е пътят, по който сте тръгнали, или има друг път някой. Дотогава може да не сте мислили по този въпрос никога, но щом влезете в този път, ще започнете да мислите дали този е пътят или не. След това, като решите, че този е пътят, ще се роди друга една мисъл: дали този е най-краткият път или не.
Тук ще се спрете, там ще се спрете и тогава пътят ще остане неизходен.
Пътят на света е много по-тежък, там хората на света какви ли не страдания имат, за да подобрят своето положение, и пак го изгубват.
Това е пътят на ученика! Аз например опитвам онези, които влизат за ученици, аз ви изпитвам, вие не изпълнявате една заповед, за мене е безразлично.
Право към целта! Пътят, който ще изходите, той е приятен.
19.8.1922г.
122. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Пътят бе затворен с преспа сняг на дължина до 100 метра, и който речеше да мине по този път, би пожертвал живота си.
21.8.1922г.
123. Истината, СБ , В.Търново
Той казва: „Преметнах го.“ Запитва го някой: „Този ли път води за еди-къде си?“ – „Този е пътят.“ И после, като те забърка, казва: „Ама че го затикнах, задъни се някъде.
Той казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Абсолютната Истина е Той.
И когато съвременните културни хора осъзнаят, че пътят, по който вървят, не е прав, че техните постъпки не са прави, че техните мисли не са прави, че техните желания не са прави, когато всички осъзнаят това, светът ще се оправи.
Тогава ще чуете гласа: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Пътят е Любовта. Нали искате да любите? Пътят какво е? Любовта е Пътят. Истината е равнодействащата сила, която отмерва този Път, а Животът го осмисля. „Аз съм Пътят“ – казва Христос – това е Любовта. Може да искате да любите – Пътят, това е Любовта.
И тъй, аз казвам: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Това значи: „Аз съм Любовта, от която изтича Истината и Животът, който изтича от тази Истина, който я осмисля.
22.8.1922г.
124. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Като дойде ангелското влияние, вие ще знаете да изправите поведението си и ще си кажете: „Не е този пътят.“ Веднага ще сте готови да изправите поведението си.
23.8.1922г.
125. В Горницата, СБ , В.Търново
Този е третият път (надясно) – пътят към съвършенството: той е Новата епоха, Новият живот. Туй е Пътят.
23.8.1922г.
126. Лицето на Бога, СБ , В.Търново
В ходенето ще бъдете спретнати, няма да ходите тъй, като някоя гемия, няма и като някоя селска кола, тъй: трак-трак, че като скача, от 2 километра се чува как скача, та онзи, който слиза от нея, казва: „На такава кола не се возя повече.“ Колата трябва да има пружини или най-малко пътят трябва да е гладък. Щом сме навъсени, това показва, че пътят ни не е гладък и колата ни е без пружини, вследствие но това има дисхармония. Как ще го поправим? Ще отмахнем всички камъни, пътят трябва да бъде гладък като стъкло и колата да има пружини – движението ще става правилно.
23.8.1922г.
127. Милосърдието, СБ , В.Търново
И тогава вие ще бъдете най-почтените ученици, най-любимите, на които ще се окажат всички услуги в Школата – навсякъде пътят ви ще бъде отворен.
26.8.1922г.
128. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Може да ви се отвори пътят за онзи свят – да отидете и да видите какъв е той.
27.8.1922г.
129. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Вие сте Го търсили в миналото, търсите Го и сега, да Го намерите! Това е пътят.
129.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Този е Пътят, друг път няма! Ходете в света, работете, но всичкият ваш ум да бъде занят с три неща: първо, всичко в света се осмисля само в Любовта; второ, всичко в света се огражда само с Мъдростта и трето, всичко в света се опазва само чрез Истината.
27.8.1922г.
130. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Най-първо в ума ви ще се роди едно съмнение дали сте на правия Път, дали е този Пътят, по който сте тръгнали, или има някой друг. Дотогава може да не сте мислили по този въпрос, но щом влезете в този Път, ще започнете да мислите дали този е Пътят или не е. След това, щом като решите, че този е Пътят, ще се роди една друга мисъл: дали този е най-краткият Път или не.
А вие ще се спирате на Пътя да се чистите – тук ще се спрете, там ще се спрете и Пътят ще остане не изходен.
Пътят на света е много тежък. Това е Пътят на ученика.
На никого не обяснявай нищо по Пътя, право към целта! Пътят, който ще изходите, е приятен.
10.9.1922г.
131. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
Нека се обиждат; ние ще им покажем, че пътят, по който вървят, не е Пътят на Любовта.
131.2 Вратата на овцете ( втори вариант )
Ние ще им покажем, че пътят, по който вървят, не е път на любовта.
22.9.1922г.
132. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Този е великия закон на Любовта, този е Пътят, който регулира всичко. „Нашият път е чистата Светлина.
1.10.1922г.
133. Живият Господ,  НБ , Русе
Мнозина казват, че пътят на новото учение не е прав, т. е. не носи нищо ново за възпитанието на младото поколение.
4.10.1922г.
134. Допирните точки в природата,  МОК , София
Всички се стремите към определения връх, но трябва да знаете, че пътят към този връх е един. Каквото и отклонение да вземете, в края на краищата ще видите, че само един е пътят, само един е върхът.
Един е пътят, много са методите, но ще знаете, че няма лесни методи в света.
Това е диагнозата, която определя състоянието на вашия ум и на вашето сърце; тези състояния пък определят какъв е пътят, по който вървите.
22.10.1922г.
135. Възлюби го,  НБ , София
И Христос, като го видя, възлюби го и му каза: Философските системи, през които е минала твоята душа, пътят, по който си вървял, няма да ти помогнат да намериш вечния живот.
29.10.1922г.
136. Станете да отидем!,  НБ , София
„Станете да отидем оттук" – Къде ще отидем? – В пътя на живота. – В кой живот? – Един е животът, един е пътят на живота.
Затова Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът."
17.12.1922г.
137. Добрата земя,  НБ , София
Неговият велик Учител, който искаше да му покаже пътя, казваше: Не е този пътят, по който искаш да намериш смисъла на живота.
Ние не им препятстваме, но казваме, че това не е пътят, по който трябва да вървят.
20.12.1922г.
138. Самоопределение,  МОК , София
Значи злото е изминатият път, по който човек не трябва да се връща; Доброто е пътят, по който човек върви вече, за да реализира своите желания по нов, по Божествен начин и да разбере смисъла на Живота.
24.12.1922г.
139. Защо не можахме,  НБ , София
Днес само се говори за любов, но не е това пътят.
Не е този пътят.
2.1.1923г.
140. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Та пътят, който ще научите, той е лесен, само ще направите едно разграничение между човешкия живот и Божествения живот.
3.1.1923г.
141. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Когато искате да напишете числото 2, въпросът е по-сложен: първо се образува един малък кръг О, който представлява пътят на човешкото съзнание, което, наместо да се движи в орбитата си, се развива навън – първо по посока с, а после слиза надолу по посока е.
7.1.1923г.
142. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Пътят на съвършенството трябва да изпъква в душите ни.
7.1.1923г.
143. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Излезте вечерно врѣме, прѣзъ нѣкоя тъмна, мрачна нощь, когато има гръмотевица, и вижте, излиза ли отъ мозъка ви тази свѣтлина, прави ли тя прѣдъ васъ пѫтьтъ ви малко свѣтълъ.
143.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Ако пътят ви се осветява, вие имате светлина, т.е. свързани сте с мисълта на Христа.
10.1.1923г.
144. Окултна страна на живота,  МОК , София
Дръжте в ума си идеята: пътят, по който вървите, трябва да бъде толкова правилен, толкова хармоничен, че нито един човек да не пострада, нито една жертва да не погълне.
14.1.1923г.
145. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Дойде нѣкой, пита ме: Пѫтьтъ, въ който вървишъ, правъ ли е? Ти се спрешъ. Дѣ е по-дълбокото нѣщо отъ тия три принципа? Ама, пѫтьтъ, по който вървите, правъ ли е? Правъ е.
145.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Мнозина ме питат: Прав ли е пътят, в който ни водиш? Ако се съмнявате в любовта, която внася чистота в сърцето; в мъдростта, която внася светлина и знание в ума и в истината, която освобождава душата и показва на човека, как да живее, в какво друго ще вярвате? Няма по-велико нещо от тези три принципа. Няма по-велик принцип от истината, която освобождава човека и го прави готов за жертва. – Прав ли е пътят, по който вървим? – По-прав от него няма.
Пътят, по който съвременните хора вървят, не е път на истинско християнство.
21.1.1923г.
146. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Няма да мислиш, че ти си праведен, но ще знаеш, че пътят ти е отворен. Способен ли е той, пътят му е отворен навсякъде. За резултатите на неговата способност той после си дава отговор, но пътят му е всякога отворен.
Този е пътят за повдигане на ученика.
11.2.1923г.
147. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
Пътят, от който идете, е пълен със съблазни и изкушения, които имат за цел да спрат развитието ви.
11.2.1923г.
148. Съмнение и воля, ООК , София
Някой ангел ти каже: „Слушай, ти си влязъл в еди-коя си църква, но пътят, в който вървиш, не е този“. – „Не е твоя работа да се разправяш с моите религиозни вярвания, аз съм свободен да вярвам в каквото искам.“ Ще се вслушвате в тази велика мисъл! Ако не се вслушвате, вие не може да бъдете ученици, т.е. не сте ученици.
Казвам: Пътят, по който вървиш към своя идеал, не е правилен.
19.2.1923г.
149. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
* „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“
И другите, като погледнат на него, да кажат: „Това е ученик!“ А онзи, който каже: „Що ми трябваше туй учение, защо не си стоях вкъщи?“ Не започвай тогава тази работа, стой си вкъщи! Сега трябва да бъдете безстрашни, тръгнали сте в пътя, не се лъжете! Пътят, по който вървите, е прав.
25.2.1923г.
150. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“.
7.3.1923г.
151. Педагогическа лекция,  МОК , София
Значи пътят на Истината е правият път. Този е пътят, по който трябва да вървите.
151.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Той е пътят на абсолютната истина.
21.3.1923г.
152. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Тази линия представлява посоката или пътят, по който черните лъчи се движат.
Правият път е пътят към Бога.
22.3.1923г.
153. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Този е Пѫтьтъ, този е свѣтлиятъ Пѫть, може да го опитате.
Не, не, въ всички свои провѣрки, който съмъ правилъ, азъ казвамъ, че той е най-лесниятъ пѫтъ – пѫтьтъ, въ който има Любовь, Мѫдрость и Истина.
Този е Пѫтьтъ.
153.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Този е пътят, той е светлият път, може да го опитате.
Не, не, във всички свои проверки, които съм правил, аз казвам, че той е най-лесният път – пътят, в който има Любов, Мъдрост и Истина.
Този е пътят.
25.3.1923г.
154. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Не, пѫтьтъ на съврѣменниятъ свѣтъ е най-красивиятъ пѫть.
154.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Кой е пътят за създаване на бъдещата култура? – Пътят на любовта.
И вие сами ще се убедите, че пътят, по който вървите, е крив – нищо повече.
4.4.1923г.
155. Най-добрият метод,  МОК , София
155.2 Най-добрият метод в природата за човека ( втори вариант )
Ти в тъмнината не може да определиш какъв трябва да бъде пътят ти.
8.4.1923г.
156. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Най-трудната енергия е избрала най-мѫчниятъ пѫть, той е пѫтьтъ на Мѫдростьта.
15.4.1923г.
157. Чий е този образъ?,  НБ , София
Пѫтьтъ, който се спъва къмъ Царството Божие, това сѫ религиознитѣ хора.
22.4.1923г.
158. Петимата братя, НБ , София
Искам жената да бъде изповедник на мъжа, да го погледне строго и да каже: „Пътят, по който си тръгнал, не е прав.
25.4.1923г.
159. Четирите съзнания,  МОК , София
Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът". Обаче, как ще отидете до живота, ако нямате път? Друг ще каже, че пътят е най-важен. Пътят, истината и животът представляват три еднакво важни и необходими величини за целокупния живот.
29.4.1923г.
160. Работа на окултните сили, ООК , София
Пътят, по който вървите, е толкова строг, не механически, но разумно строг.
13.5.1923г.
161. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Пътят, по който вървим, е строго определен.
20.5.1923г.
162. Закон за контрастите, ООК , София
Да, всеки, който е влязъл в окултната Школа и противодейства на нейните методи, пътят му е много опасен.
30.5.1923г.
163. Отношение на природните сили,  МОК , София
163.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Този е пътят.
17.6.1923г.
164. Вяра и съмнение, ООК , София
Пътят, по който вървите, има толкова съвпадения, та мнозина от вас, като имат толкова прозорлив ум, нека видят дали туй, в което се съмняват, почива на някакъв верен закон, или не.
164.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Пѫтьтъ, по който вървите има толкова съвпадения, та, мнозина отъ васъ, като иматъ толкова прозорливъ умъ, нека видятъ, дали туй, въ което се съмнѣватъ почива на нѣкакъвъ вѣренъ законъ или не.
22.6.1923г.
165. Първичната връзка, ИБ , София
За свое оправдание вие казвате: „Такъв е векът, такива са условията, такива са законите на природата, такъв е пътят на човешката еволюция“.
2.7.1923г.
166. Разцъфтяване на човешката душа,  МС , София
И знаете ли как самата природа примирява тия половинки? Най-първо, как се образува дръжката в една череша, как се образува нейният цвят отпосле? Дръжката, това е единицата, нали? Значи, пътят, който душата е изминала, след като е излязла от своя първоначален източник, и стигнала до края, образува един кръг.
Един е пътят! Схванете ли така, няма да има у вас различие – накъде сте – на ляво ли сте, или на дясно, нагоре ли, или надолу.
3.7.1923г.
167. Първото правило,  МС , София
Отсега пътят ви е нагоре, няма да имате такива мъчнотии.
Аз ви давам насока, но трябва да вземете правия път, а този е пътят.
6.7.1923г.
168. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Под ясна представа не разбирам тъй, както в университета учите, но пътят, по който вървите, цялата местност трябва да е очертана пред вас, при това и други трябва да са минавали оттам преди вас, да имате точни сведения за този път.
15.7.1923г.
169. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Казвате, че пътят ви е прав, че постъпките ви са прави, но според теорията на Айнщайн не е така.
9.9.1923г.
170. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Христос преди 2000 години излекува тази култура, т. е. показа, че Любовта, Божествената Любов е пътят, по който може да си вървиш здрав.
11.9.1923г.
171. Високият идеал, ООК , София
171.2 Високият идеал ( втори вариант )
Ако пътят, по който върви днес, е крив и ако идеалът му не е висок, трябва ли и утре да бъде същото? Какво трябва да бъде положението му следния момент? Да допуснем, че някой човек е пропуснал да хване днес първия лъч на слънцето и съжалява, че е изгубил деня.
1.10.1923г.
172. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Сега мнозина казват, че този път, в който хората вървят, пътят на новото учение не е прав.
21.10.1923г.
173. Разумният живот,  МОК , София
Придобиете ли го, пътят ви се отваря веднага.
Радостите, това е пътят нагоре; скърбите, това е пътят надолу.
Не оставяйте свещения път, който Бог ви е предначертал! Той е пътят на разумното във вас.
31.10.1923г.
174. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Във всички математически формули, които съществуват в съвременната математика, зад всички тия образи, които са турени в геометрията, е описан пътят на слизането, пътят на човешките прегрешения.
4.11.1923г.
175. Задачи на истинската наука,  МОК , София
Пътят A2B2 представлява пътя на развитието на живата точка A при срещнатите спънки, които създават вътрешните противоречия в човека.
Ако не гледате философски на живота, вие ще се обезсърчите, ще кажете: не е този пътят на нашия живот, ние трябва да намерим друг път.
4.11.1923г.
176. Отвори им умовете,  НБ , София
Не, пътят, по който върви Любовта, е толкова свещен, че всички същества в света, от Бога надолу, я гледат с превързани очи.
2.12.1923г.
177. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Какъв трябва да бъде пътят на ученика? Всеки път се очертава, отбелязва се по нещо.
Аз казвам: пътят на ученика е едно строго самоопределение.
5.12.1923г.
178. Свобода, знание и мир, ООК , София
Той ти казва: „Този е пътят“ – и се оттегля нависоко.
9.12.1923г.
179. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Не е този пътят, по който ние трябва да вървим.
16.12.1923г.
180. Езикът на природата,  МОК , София
Пътят CB е скалисто място. Този е пътят от A до B. Значи пътят AB е път на сърцето. Пътят CB е обратният път, пътят на ума, скалистият път.
16.12.1923г.
181. Той ги изпита,  НБ , София
И всички съвременни европейски народи мислят, че само чрез насилие може да се поправи пътят им.
И тъй, първото нещо, с което ви заблуждават, е като казват: „Слушайте, този е пътят на вашето спасение, този е пътят, по който можете да се подигнете“.
23.12.1923г.
182. Скръб и радост,  НБ , София
Пътят на човечеството! Това е смешна философия, да мислят, че историята показва пътя на човечеството! Историята показва само безпътието на съвременното човечество.
6.1.1924г.
183. Отношения между проявите в природата, МОК , София
Тя е написала на тази спънка: „Не е този пътят.“ Какво трябва да правя? – Вие трябва да се върнете, да вземете правия път.
Защо тогава трябва да си правите илюзии, че вие именно ще минете този велик път на живота без мъчнотии? Не, ще пътувате от един град в друг, но в торбата си ще имате хляб, едно шишенце с топла вода, хубави, здрави цървули, най-малко един сантиметър дебели, понеже пътят по който ще вървите, на някои места е постлан с остри камъни.
8.1.1924г.
184. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Може, туй е пътят на С-то, туй е пътят на правите линии. И туй трябва да си го поставите като задача: да знаете, че пътят ви е безграничен.
Впрочем има един път, по който хората не страдат, но той е пътят на умрелите. Два пътя има: пътят на страданията и пътят на Живота. Пътят на успокоението в този смисъл, както хората го изискват – той е път на умрелите, на забравените в Природата.
13.1.1924г.
185. Оздравяха,  НБ , София
И ще кажа: Ето, този е правият път във вашия живот, а пътят, по който сега вървите, този е кривият път.
20.1.1924г.
186. Допреният въглен,  НБ , София
Докосна го Христос с онзи огън на Любовта и му каза где е пътят за избавлението на човечеството.
10.2.1924г.
187. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК , София
Следователно Божественото съзнание се движи два пъти по-бързо, отколкото човешкото съзнание, но нам се чини, че пътят, който изминава то, е два пъти по-дълъг, защото не сме тъй будни за него, както сме будни за физическото съзнание.
И когато някой индивид стигне точката C нагоре, той се повдига и пътят се изменя.
Вие имате известни разочарования във вашия живот – това е пътят ви по AB.
2.3.1924г.
188. Родени изново,  НБ , София
Има само един път достъпен за всички, той е пътят на Любовта! Тъй че когато говоря за Любовта, аз разбирам пътя, който е достъпен за всички, защото има и други пътища, които не са достъпни за всички.
Как се новородихте? Вие сте били в Америка, питам ви: „Как минахте океана, с кой параход?“ Ако кажете, че минахте през океана, пътувахте от Америка до България, но не знаете през кой път, не знаете как минахте, ще ви кажа, че вашето учение не е право, не е този пътят, който води към новораждане.
5.3.1924г.
189. Двете граници, ООК , София
Не че съзнателно ще го накажат, но понеже пътят му е дълъг, затова ще плати скъпо.
23.3.1924г.
190. Брат ти си дойде,  НБ , София
Казвам: Пътят, по който вървите, изисква правилно разбиране.
30.3.1924г.
191. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Ще срещнете мъчнотии, но всички тия мъчнотии, в края на краищата, ще се стопят пред вас и пътят ви ще се отвори.
30.3.1924г.
192. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Трябва ли да се страхуваме, щом Бог е с нас ? Ето пътят, по който българите могат да оправят работите си.
6.4.1924г.
193. Кажи само реч,  НБ , София
Ако пътят, по който вървиш, не е равен, светлината ту ще се явява, ту ще изчезва; ако съзнанието ти не е будно, светлината пак ще се явява и изчезва – става прекъсване на светлината в човешкото съзнание. Казваш: Изгубих идеала си. – Не си го изгубил, но пътят, по който вървиш, е хълмист, срещаш съпротивления.
Тя се проявява или по пътя на необходимостта – пътят на човешкото минало, или по пътя на сегашния живот, или по пътя на бъдещето.
20.4.1924г.
194. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Той ви казва: пътят ти не е прав! Може да е някои ваш приятел от извънземния ви живот, който именно проектира тази мисъл към вас, внушава ви я.
23.4.1924г.
195. Точилото и ножът, ООК , София
Щом нямаш Добрина, значи не си възприел Любовта и пътят, по който си тръгнал, е лош.
27.4.1924г.
196. Съграждане на доброто,  МОК , София
Това е пътят му нагоре към доброто.
27.4.1924г.
197. Ще го изцеля,  НБ , София
Той посочи истинския път на живота – пътят на любовта. Свещен е пътят на любовта.
4.5.1924г.
198. Каквото попросите,  НБ , София
Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът”. – Мислите ли, че лесно се живее ? Животът се нуждае от много обяснения.
25.5.1924г.
199. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Развитието на съвременните хора, както и пътят, до който са стигнали, показват, че те се намират пред велика епоха – на всички предстои минаване от едно състояние в друго.
6.7.1924г.
200. Да възлюбиш, МС , София
200.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Този е пътят на твоето спасение.
6.7.1924г.
201. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
Пътят, по който вие сте минали, се различава коренно от пътя на другите хора.
13.7.1924г.
202. Новата азбука, СБ , Мусала
Такъв е пътят за проява на Божията Любов.
Това значи да се отвори пътят ви. Ако пътят на човека не е чист, Божията мисъл не се предава правилно.
16.7.1924г.
203. Разумният живот, ООК , София
След като научите това, ще дойде или пътят на Любовта, или пътят на омразата; или пътят на Светлината, или пътят на тъмнината – друга алтернатива няма.
Този е Пътят, по който ние можем да победим.
22.8.1924г.
204. Наряд за 1924–1925 г., СБ , София
• Молитва Пътят на живота
• Вечният и необятен Бог е Пътят, Истината и Животът.
31.8.1924г.
205. Правила на разумния живот, СБ , София
Ако твоето сърце е сърце на Любовта, дето и да отидеш, пътят ти ще бъде отворен. Ако онзи цигулар свири от сърце, пътят му навсякъде ще бъде отворен. Ако онзи оратор говори от сърце, пътят му ще бъде отворен.
205.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Ако твоето сърдце е сърдце на Любовта, дето и да отидеш, пътят ти ще бъде отворен. Ако онзи цигулар свири от сърдце, пътят му навсякъде ще бъде отворен. Ако онзи оратор говори от сърдце, пътят му ще бъде отворен.
3.9.1924г.
206. Разумният и неразумният слуга, ООК , София
Ако тия числа биха имали съзнание, биха ви дали едно разумно разяснение: числото 2 не е нищо друго освен пътят на единицата.
7.9.1924г.
207. Царе – слуги на Господа, СБ , София
207.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Размишления върху жертвата на Любовта и Божията Милост - Пътят на живота.
Вечният и необятен Бог е Пътят, Истината и Животът.
10.9.1924г.
208. Важността на числата, ООК , София
Какво означава числото 2? Аз ви казах, че числото 2 означава пътя на единицата, но какъв е пътят на единицата? Представете си, че вие сте във Вселената и за вас съществува само една идея, всичко около вас е само Светлина, Земята я няма, Слънцето го няма – виждате само Светлина, нищо друго не съзнавате.
208.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Какво означава числото 2? Азъ ви казахъ, че числото 2 означава пѫтя на единицата, но какъвъ е пѫтьтъ на единицата? Представете си, че вие сте въ вселената и за васъ сѫществува само една идея, всичко около ви е само свѣтлина: земята я нѣма, слънцето го нѣма — виждате само свѣтлина, нищо друго не съзнавате.
12.9.1924г.
209. Моето верую, КД , София
Вие се спирате: „Дали е този пътят?“ Разглеждате го час и половина и все питате: „Дали е този пътят?“ Питам: Какво сте добили от това? Накрая, след като сте мислили толкова много, пак ще минете по този път.
22.9.1924г.
210. Физическият и духовният човек, КД , София
То е пътят на Мъдростта, на волята.
15.10.1924г.
211. Абсолютна справедливост, ООК , София
Добре, какво представлява тогава плоскостта в съвременната геометрия? – Плоскостта е пътят, който се образува от движенията на правата линия в една посока.
Този е Пътят, този е правият начин за работа.
Щом искаме да бъдем абсолютно справедливи, Той ще каже: „Ето едни души, които искат да изпълнят Моята воля!“ Този е пътят, по който ние можем да изпълним Волята Божия. Един е пътят, който води към Абсолютната вътрешна справедливост.
19.10.1924г.
212. Настанало е царството Божие, НБ , София
Имате ли тази свещена Любовь, навсѣкѫдѣ пѫтьтъ ви ще бѫде отворенъ.
212.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Имате ли тази свещена Любов, навсякъде пътят ви ще бъде отворен.
19.10.1924г.
213. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Следователно пътят, който ви е определен по този Божествен закон, никой не може да ви го измени. Значи пътят, по който вървите, по който растете, е определен, никой не може да ви измести из вашата орбита.
213.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Значи пътят, по който вървите, по който растете, е определен – никой не може да ви измести от вашата орбита.
22.10.1924г.
214. Добрата постъпка, ООК , София
Потегля оттам, среща един дървар и за по-сигурно го пита: „Де е пътят за Ситняково?“ Казва му: „Ще държиш все лявата страна.“ Обаче той разбрал, че надясно трябва да върви, затова хваща дясната страна и тук да стигне Ситняково, там да стигне Ситняково – отишъл чак в Македония.
26.10.1924г.
215. Раздай всичко!, НБ , София
Ето пѫтьтъ на вѣчния животъ – една задача, която имате да разрѣшите.
2.11.1924г.
216. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
216.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
Ако ние хвърлим едно тяло в пространството и то не срещне никакво съпротивление, какъв ще бъде пътят му?
9.11.1924г.
217. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
Когато движението стигне до С, пътят продължава нататък и се образува другата половина на триъгълника – СВ1А.
217.2 Условия лежащи в триъгълника ( втори вариант )
Питам защо тия лица се спряха: първото от тях до точка F, второто до точка Е, третото до точка Ми т.н.? Нали трябва да се измине пътят АВ? Кои са причините за това? Ние можем да кажем, че първото лице е дете с хилаво тяло, което, като не може да издържа на външните условия, умира рано. Следователно ще знаете, че пътят АВС е правилният цикъл на движението.
И тъй, като схема на всичко, досега казано, ще знаете, че триъгълникът е пътят, по който човек се качва. Когато движението стигне до точка С, пътят продължава нататък и се образува другата половина на триъгълника СВ1А.
16.11.1924г.
218. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Сега, щомъ се слуша една такава бесѣда, всѣки казва: ами защо трѣбва да се заплашватъ хората така, защо трѣбва да се наказватъ? Добрѣ, тогава азъ питамъ: на какво основание отгорѣ хората трѣбва да се въорѫжаватъ, да се биятъ съ пушкитѣ си и да се убиватъ? На основание на кой Божественъ законъ постѫпватъ така? При това, защо е намѣсена и църквата, и духовенството, и всички други хора? И надъ всичко отгорѣ, всички желаятъ да оправятъ свѣта! Питамъ: този ли е пѫтьтъ, по който може да се оправи свѣта? Ако единъ хирургъ направи една операция на нѣкой боленъ и подобри състоянието му, това разбирамъ, но ако неговото усилие е днесъ да отрѣже крака му, утрѣ рѫката му, това не е лѣкуване. Той казва: добрѣ, братко, азъ вѣрвамъ въ това, че ставатъ усложнения, вѣрвамъ въ това, че волята Божия е такава, вѣрвамъ и въ това, че кармата ми е такава, но нѣма ли нѣкакъвъ пѫть, по който да се излѣзе отъ това положение? Турцитѣ казватъ: нѣма ли нѣкакво чааре? То значи: кой е пѫтьтъ, по който може да се излѣзе отъ това положение? Ако питашъ икономиститѣ, защо става всичко това въ свѣта, тѣ казватъ, че икономическитѣ условия въ живота раздѣляли богатия отъ бѣдния.
И наистина, ако имате Любовь, Мѫдрость и Истина, пѫтьтъ ви ще се отвори.
218.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Той казва: Добре, братко, аз вярвам в това, че стават усложнения, вярвам в това, че волята Божия е такава, вярвам и в това, че кармата ми е такава, но няма ли някакъв път, по който да се излезе от това положение? Турците казват: Няма ли някакво чааре? То значи: Кой е пътят, по който може да се излезе от това положение? Ако питаш икономистите, защо става всичко това в света, те казват, че икономическите условия в живота разделяли богатия от бедния.
И наистина, ако имате Любов, Мъдрост и Истина, пътят ви ще се отвори.
30.11.1924г.
219. Който се учи, НБ , София
Какво учи българинътъ отъ толкова врѣме? Да изпълнява Божия законъ ли? Не, пѫтьтъ, по който вървятъ българитѣ отъ толкова врѣме, донесе ли имъ нѣщо добро, спечелиха ли нѣщо хубаво? Защо не спечелиха? Отъ 1912 г. българитѣ все се биятъ.
219.2 Който се учи ( втори вариант )
Какво учи българинът от толкова време? Да изпълнява Божия закон ли? Не, пътят, по който вървят българите от толкова време, донесе ли им нещо добро, спечелиха ли нещо хубаво? Защо не спечелиха? От 1912 г. българите все се бият.
21.12.1924г.
220. Миротворци, НБ , София
И апостолъ Павелъ искалъ да докаже, че пѫтьтъ на Мѫдростьта е пѫть на спасението.
220.2 Миротворци ( втори вариант )
И апостол Павел искал да докаже, че пътят на Мъдростта е път на спасението.
24.12.1924г.
221. Както Природата пише, ООК , София
По долния клепач се определя пътят, по който има да минем.
28.12.1924г.
222. Които гладуватъ, НБ , София
Денемъ всичко виждашъ, пѫтьтъ ти е отворенъ, накѫдѣто погледнешъ – сигуренъ си, смѣлъ, рѣшителенъ си, смѣло водишъ.
Когато у насъ се зароди тази жажда, да придобиемъ всичко онова възвишено и благородно, за което копнѣе душата ни, тогава Богъ ще дойде: Този е пѫтьтъ.
Отваря ти се пѫтьтъ.
222.2 Които гладуват ( втори вариант )
Денем всичко виждаш, пътят ти е отворен, накъдето погледнеш – сигурен си, смел, решителен си, смело водиш.
Когато у нас се зароди тази жажда, да придобием всичко онова възвишено и благородно, за което копнее душата ни, тогава Бог ще дойде: Този е пътят.
Той ти казва: „Не бой се, ще ти се отвори пътят“.
4.1.1925г.
223. Моята заповѣдъ, НБ , София
Те ще му се усмихнатъ и ще кажатъ: „Да, върви по пѫтя! Този е пѫтьтъ, по който и ние вървимъ.“ И слѣдъ това тази завѣса моментално пакъ ще падне.
223.2 Моята заповед ( втори вариант )
Те ще му се усмихнат и ще кажат: „Да, върви по пътя! Този е пътят, по който и ние вървим.“ И след това тази завеса моментално пак ще падне.
7.1.1925г.
224. Проекции, ООК , София
Това е пътят на неговата еволюция.“ – Не, това са несмислени приказки.
11.1.1925г.
225. Квадратурата на кръга, МОК , София
Така пътят е безопасен.
225.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
Като се върви по този начин, пътят на ученика е безопасен.
11.1.1925г.
226. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Христосъ казва: „Тѣсенъ е пѫтьтъ“! А ние знаемъ отъ живота, че по широкия пѫть се пѫтува лесно. Ще се запитаме: нима широкиятъ пѫть нагорѣ не е прѣкрасенъ? Къмъ каква погибель може да ни води този широкъ пѫть? Но казва Христосъ: „Тѣсенъ е пѫтьтъ на живота!“ Това е така когато се говори за широкитѣ пѫтища, разбира се по отношение на физическия свѣтъ.
„Тѣсенъ е пѫтьтъ“ – казва Христосъ.
Христосъ казва: „Тѣсенъ е пѫтьтъ къмъ живота!“ То значи: само въ тѣсния пѫть, само въ мъчнотиитѣ се намира истинския животъ.
Христосъ казва: „Тѣсенъ е пѫтьтъ, и широкъ е пѫтьтъ“!
„Тѣсенъ е“, казва Христосъ, „Пѫтьтъ“! Е, тѣсенъ е, разбира се.
Казва Христосъ: „Тѣсенъ е пѫтьтъ!“ Това е казано прѣди 2,000 години.
И тъй, Христосъ казва: „Тѣсенъ е пѫтьтъ!“ И цѣлиятъ свѣтъ днесъ е свѣтъ само на раздори, на лоши думи, на клюкарства, на съмнѣния, на зависть и на умраза.
Тѣсенъ е пѫтьтъ, който води въ живота.
И тъй, ще ви прочета още веднъжъ стиха: „Понеже тѣсни сѫ вратата, и стѣсненъ е пѫтьтъ, който води въ животъ, и малцина сѫ, които ги намѣрватъ“.
„Тѣсенъ е пѫтьтъ!“ Не търсете широкия пѫть!
226.2 Тесният път ( втори вариант )
Христос казва: „Тесен е пътят!“ А ние знаем от живота, че по широкия път се пътува лесно. Ще се запитаме: Нима широкият път нагоре не е прекрасен? Към каква погибел може да ни води този широк път? Но казва Христос: „Тесен е пътят на живота!“ Това е така, когато се говори за широките пътища, разбира се по отношение на физическия свят.
„Тесен е пътят“ – казва Христос.
Христос казва: „Тесен е пътят към живота!“ То значи: Само в тесния път, само в мъчнотиите се намира истинския живот.
Христос казва: „Тесен е пътят, и широк е пътят!“
„Тесен е“, казва Христос, „Пътят!“ Е, тесен е, разбира се.
Казва Христос: „Тесен е пътят!“ Това е казано преди 2,000 години.
И тъй, Христос казва: „Тесен е пътят!“ И целият свят днес е свят само на раздори, на лоши думи, на клюкарства, на съмнения, на завист и на омраза.
Тесен е пътят, който води в живота.
И тъй, ще ви прочета още веднъж стиха: „Понеже тесни са вратите, и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са, които го намират“.
„Тесен е пътят!“ Не търсете широкия път!
18.1.1925г.
227. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Този е пѫтьтъ, по който народитѣ, индивидитѣ и душитѣ ще могатъ да извоюватъ своята бѫдаща свобода.
8.2.1925г.
228. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Тъй че пѫтьтъ отъ Ерусалимъ до Римъ бѣше покритъ само съ кръстове.
Разумниятъ Божествениятъ Духъ говори на нашъ езикъ и казва: „Пѫтьтъ, по който вървишъ, нѣма да те изведе на добъръ край“. Ама какво трѣбва да се прави? Този Духъ като срещна Савла, каза му: „Савле, пѫтьтъ по който си тръгналъ, не е добъръ.
228.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Тъй че пътят от Ерусалим до Рим беше покрит само с кръстове.
Разумният, Божественият Дух говори на наш език и казва: „Пътят, по който вървиш, няма да те изведе на добър край“. Ама какво трябва да се прави? Този Дух като срещна Павел, каза му: „Павле, пътят по който си тръгнал не е добър“.
11.2.1925г.
229. Продължаване на живота, ООК , София
Когато кажем, че пътят е дълъг, краката ни се прекъсват, а когато кажем, че животът е дълъг, краката ни се продължават.
22.2.1925г.
230. Най-важното,  МОК , София
Насочвате ли мисълта си правилно, пътят, по който вървите, ще се оправя и пътуването ви ще се улесни.
4.3.1925г.
231. Истинско служене, ООК , София
Кое е по-хубаво: да извадя ножа си и да изплаша някой човек, или да му изпратя една добра мисъл, да му внуша, че пътят, по който върви, не е добър? Вие изучавали ли сте закона на внушението? Знаете ли как трябва да се внуши на един човек, че не трябва да прави известни престъпления? Вие ще кажете: „Научете ни на това изкуство!“ Казвам: вие трябва да внушите на себе си, а не на другите.
8.3.1925г.
232. Моето царство,  НБ , София
Начинитѣ, срѣдствата сѫ различни, но единъ е пѫтьтъ, по който животътъ идва въ свѣта.
232.2 Моето царство ( втори вариант )
Начините, средствата са различни, но един е пътят, по който животът идва в света.
12.4.1925г.
233. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Какво представлява триъгълникът в Природата? – Той представлява съзнателният живот на човека, т.е. пътят на душата в Божествения свят.
15.4.1925г.
234. Закон на съотношения, ООК , София
Пътят на възлизане е общ път, но все пак има и своите различния, своето голямо разнообразие.
14.6.1925г.
235. Успоредните пътища,  МОК , София
Когато две успоредни линии се пресичат от трета, какво се образува? То значи: какво ще се образува, ако пътят, който изминават две разумни същества, се пресече от трето разумно същество? – Ще се образуват осем ъгли.
21.6.1925г.
236. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Пробуди ли се Божественото въ всѣки човѣкъ, тогава ние казваме: този е пѫтьтъ, по който трѣбва да вървите.
Освѣнъ това, пѫтьтъ ви нѣма да бѫде толкова остъръ. За сега пѫтьтъ е тѣсенъ.
236.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Пробуди ли се Божественото във всеки човек, тогава ние казваме: този е пътят, по който трябва да вървите.
Освен това, пътят ви няма да бъде толкова остър. За сега пътят е тесен.
7.7.1925г.
237. Двадесет правила от Учителя към ученика, МС , София
Пътят на ученика е път на зазоряване.
Той знае, че пътят, в който е влязъл, е прав.
Приятен е пътят на ученика във всичките му мъчнотии, защото е път на възлизане!
13.7.1925г.
238. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Учителят пита: „Иванчо, кажи колко правят 1 + 1?“ – „Едно и едно прави две.“ – „Две и две?“ – „Четири.“ – „Три и три?“ – „Шест.“ – „Три по три?“ – „Девет!“ Това е лесният път – пътят на лесната наука.
29.7.1925г.
239. Съвместими отношения, ООК , София
Питам: този ли е пътят, по който вие трябва да разрешавате въпросите? – Не, това е физическо разрешение.
Ако ти си ученик и вървиш в правия път, Учителят ще ти каже: „Този е пътят нагоре към великата Мъдрост, към Духа.“
24.8.1925г.
240. Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ), СБ , В.Търново
Силата, това е пѫтьтъ въ живата природа, чрѣзъ който пѫть идватъ всичкитѣ Божии блага.
240.2 Разяснение за Истината ( втори вариант )
Силата, това е пътят на Живата Природа, чрез който път идват всичките Божии блага.
24.8.1925г.
241. Основни закони, ИБ , В.Търново
За оня, който отива към небето, материята се разредява, условията се подобряват, там има светлина; а пък за оня, който отива към ада, материята се сгъстява, той отива надолу, дето има тъмнина и пътят му е труден.
24.8.1925г.
242. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
Този е пътят!
24.8.1925г.
243. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
За оня, който отива към Небето, материята се разредява, условията на живота се подобряват, там има повече светлина; за оня пък, който отива към ада, материята се сгъстява, той отива надолу, дето има тъмнина и пътят му е труден.
1.11.1925г.
244. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Кой няма да дойде при такава чешма? Този е пътят – да признаем Бога за свой Отец.
15.11.1925г.
245. Заведоха Исуса, НБ , София
Я ми кажете, кой е пътят на търпението, как мога да бъда търпелив? Казвам: идете при онзи бук, при онази ябълка, които при всички условия, при всички бури устояват със своите малки дарби, а вие, разумните хора, с всички способности и дарби, които Бог ви е дал, не можете да издържите, не можете да търпите.
22.11.1925г.
246. Тридесет и осем години, НБ , София
Онзи, който се е напил, ходи из улиците, търкаля се натук-натам, казва: тесен е пътят, какво са направили хората улиците такива, не са направили пътя, както трябва.
13.12.1925г.
247. Символи в природата, МОК , София
На същото основание, когато човек забележи в себе си едно паразитно желание, той веднага трябва да го постави между двата си нокътя, като между чук и наковалня, за да му покаже, че не е този пътят, по който трябва да се развива.
27.12.1925г.
248. Пълнене и празнене,  МОК , София
Пътят, по който вървиш, е каменист, и като риташ, ще се нараниш и никаква работа няма да свършиш.
248.2 Пълнене и празнене ( втори вариант )
Вие не съжалявате, че се спира пътят ви.
3.1.1926г.
249. До скончанието на века,  НБ , София
Аз не искам да ви съдя, но този живият Христос на справедливостта ви пита! Той казва: “Братя върнете се от този път! Не е този пътят който води към Бога, към Любовта.
10.1.1926г.
250. Давам власт,  НБ , София
От онези три думи, които Христос е казал в стиха: “Аз съм Пътят, Истината и Животът,” Той поставя живота на най-висока точка.
31.1.1926г.
251. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
Пътят пък, по който се движат хора и коли, не е годен за посаждане на жито.
7.2.1926г.
252. Познат от Него,  НБ , София
Този е пътят сега! Тук се изисква вяра, а не вярвания и суеверие.
И онзи духовен човек, онзи учен човек най-после се оставя сам на себе си тъй както и малките деца се оставят на краката си, сам да разреши някой важен въпрос, и в разрешението си да каже, само един път има – той е пътят на Любовта! Само едно постижение има – то е постижението на мъдростта, само една мисъл има – и тя е мисълта на великата Истина, в която силите се сгрупирват и обединяват всичко в Бога, в тази вечна Любов, която осмисля човешкия живот!
17.2.1926г.
253. Веригите на съмнението, ООК , София
Този е пътят, по който може да се освободите от него.
7.3.1926г.
254. Домовит човек,  НБ , София
Пътят му е отворен навсякъде. Аз наричам учен човек този, на когото пътят е отворен навсякъде.
5.5.1926г.
255. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Искате ли да бъдете богоугодни, този е пътят.
Този е пътят към самоусъвършенстване.
9.5.1926г.
256. Ще бъде жив,  НБ , София
Силата, която образува тази именно връзка, ние я наричаме Любов; условията, които продължават този живот, ние наричаме разумност; пътят, по който този живот се развива, ние наричаме Истина.
16.5.1926г.
257. Ще ми изявиш,  НБ , София
Пътят ни вече е начертан.
9.6.1926г.
258. Усилване на вярата, ООК , София
Учителят може да каже на ученика си, че пътят, по който той върви, не е добър и ще му донесе лоши резултати.
27.6.1926г.
259. В своите си,  НБ , София
Ако пък пътят ви е ясен и вие можете да учите добре, това показва, че вие сте в разумния живот.
27.6.1926г.
260. Новите типове,  МОК , София
260.2 Нови типове ( втори вариант )
Обаче не е този пътят, по който ученикът трябва да върви.
7.7.1926г.
261. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Та в този смисъл, всички, които искате да работите в сегашните времена на живота, този е пътят.
7.7.1926г.
262. Специалният закон, ООК , София
Казвам: Пътят, по който вървите като ученици, изисква много работа и чистене, докато се освободите от утайките на миналото.
14.7.1926г.
263. Право мисли!, ООК , София
Този е пътят на Истината, към който трябва да вървите.
Затова именно Христос казва: “Аз съм Пътят, Истината и Животът. Аз съм Пътят към Бога. Аз съм Пътят към Истината. Аз съм Пътят към Живота.” Това значи: всички трябва да минете през Христа, да ви покаже пътя към Бога.
22.8.1926г.
264. Наряд - 22 - 29 август 1926 г. София - Изгрев, СБ , София
Пътят на живота.
22.8.1926г.
265. Отвън и отвътре, СБ , София
Значи, определен, специален е пътят, който трябва да минете.
Когато свършим работата си на земята, тогава пак ще се върнем при Бога и ще Му кажем: „Господи, научи ни сега на други работи, отвори ни пътя за по-нататък!“ Тогава пътят ни ще се отвори, ние ще бъдем свободни, ще повикаме нашите приятели и ще им кажем: „Отиваме си вече, заминаваме си за другия свят и оттам ще ви се обаждаме“.
Сега вие искате да знаете кой е начинът, кой е пътят, по който може да угодите на Бога.
22.8.1926г.
266. Светлият път на Знанието, СБ , София
Ако всеки върви по своя определен път, ще изпълни Божията воля и пътят му ще се отвори.
25.8.1926г.
267. Имената са ви записани, СБ , София
Където и да отидете, на която банка и да похлопате, какъвто кредит и да поискате, веднага пътят ви ще се отвори. Записан ли е, ако рече да отиде и в най-затънтените места на Англия, на Япония, на Китай, или където и да било другаде, в моретата, в реките, или по горите, пътят на този човек е отворен навсякъде.
29.8.1926г.
268. Обяснение на старите гимнастически упражнения, СБ , София
Когато някога усетите, че пътят ви е изкривен, направете това упражнение и ще се почувствувате по-добре, ще дойдете в първото положение. Щом вървиш нагоре, ще знаеш че пътят, който ти е определен, е един, затова не трябва да се спъваш от условията на живота.
26.9.1926г.
269. Посока на растене,  МОК , София
То намира, че този е пътят на спасението му.
Пътят й минавал през гора.
29.9.1926г.
270. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Пътят към Бога се намира в съвършенството.
17.10.1926г.
271. Любов и вяра,  МОК , София
271.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Пчелата казва: «Настрана, на пътя на движението ми не стой!» Следователно нашите желания са живи, ще го жилиш: «На пътя ми не стой!» Щом не мога да мисля право, пътят ми е запречен.
24.10.1926г.
272. Ако говоря,  НБ , София
Ако проследите живота на хората от най-стари времена до днес, какво са придобили? Христос казва: “Аз съм Пътят, Истината и Животът.” Намериха ли те този Път, тази Истина и този Живот? Придобиха ли те безсмъртието? Казвате: “Ние имаме наука, литература, философия, изкуство, имаме велики хора, които са оставили видни съчинения, велики книги.” - Ние не отричаме всички тия неща, но казваме, че има по-велики книги от тия.
Пътят към Бога е тяхното бъдеще, което не е още проникнало, а моментът, в който се отправят към Бога е тяхното настояще, което сега се разгорява и в което се разпалва малката искрица на Вечния Живот.
24.10.1926г.
273. Ранните лъчи.,  МОК , София
273.2 Зората ( втори вариант )
Да допуснем, че това е пътят, по който се движи едното тяло, другото се движи по този път – имат една допирна точка.
Едното същество А, другото същество В, туй е пътят, по който се движат.
27.10.1926г.
274. Устойчиви съединения, ООК , София
Пътят на всяка душа е строго очертан и никой не е в сила да я измести от него.
Такъв е пътят на земята. Страданията са пътят, по който човек върви, за да развие Божественото в себе си.
31.10.1926г.
275. Неговата заповед,  НБ , София
Постъпва ли така, той трябва да знае, че пътят, по който върви, не е добър за самия него.
14.11.1926г.
276. Няма пророк,  НБ , София
Всеки трябва да знае, че положението, до което са достигнали хората и пътят по който те вървят е най-естествен и най-правилен в тяхното сегашно развитие. По този начин, са слизали ред поколения, и съвременната наука се сили да покаже мощната сила на Словото, на внушението, чрез които хората ще могат да се върнат в своя първоначален път - пътят или мястото, отдето са излезли от Бога.
17.11.1926г.
277. Устои на съзнанието, ООК , София
Докато изминем този свят и дойдем до определеното място, ние ще се разговаряме едни с други, ще учим, ще прилагаме и ще се радваме, че дълъг е пътят, който ни предстои да минем.
5.12.1926г.
278. Пулс,  МОК , София
Щом точката при движението си образува права линия, можем ли да кажем, че правата линия е образ на точката? Ние можем да кажем, че пътят, следата, която точката оставя в пространството, може да бъде образ на движещата се точка.
278.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Хубаво е човек да има туй качество на бухала, на очите на бухала (но не навика на бухала), на този, умния бухал – вечерно време, в тъмнината на нощта като ходиш, да знаеш да събираш светлината, че да ти е светъл пътят.
15.12.1926г.
279. Неразрешеното, ООК , София
Някой казва: Аз искам да бъда комета, да съм свободен. – Да, но и на кометите пътят е определен.
26.12.1926г.
280. Тази притча,  НБ , София
Той и казал: “Кажи ми, жено, защо се лутате напразно със своя другар из тази градина? Не знаете ли, че има и други сили, затворени в природата, които човек може да използва за своето бързо развитие? Не знаете ли, че има и друг път, по който човек може да се движи? Не е само пътят, който Бог му е предначертал.
Пътят, по който върви новородения човек е светъл; той свети и за себе си, и за другите, които минават покрай него. Пътят на обикновенородения човек е тъмен: ако няма кой да го освети, той би се движил като слепец в този свят.
И рече му ангелът Господен: “Защо би ти ослицата си до сега три пъти? Ето, аз излязох да ти се съпротивя, понеже пътят ти не е прав пред мене.
28.12.1926г.
281. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Някои хора при най-малкото съпротивление се отчайват и казват: Не е този пътят, по който трябва да вървим.
31.12.1926г.
282. Трите вида съзнания, ИБ , София
Да внесем такава светлина, че да стане пътят недостъпен за дявола.
2.1.1927г.
283. Влизане,  НБ , София
Чрез страданията разумните същества от невидимия свят казват на хората: Не е този пътят, по който трябва да вървите.
Този е пътят, по който ще дойде спасението на човечеството.
2.1.1927г.
284. Малката мисия,  МОК , София
Отначало той влиза с нож в ръка да защищава Христа, но като видя, че не е този пътят към истината, хвърли ножа и избяга.
9.1.1927г.
285. Сам с ума си,  НБ , София
Те казват: „Този е пътят, за който и ние свидетелстваме.“ И наистина, всичко смъртно ще изчезне, всичко ще се измени, но в най-трудните времена на живота си вие ще срещнете тези безсмъртни души, които ще ви кажат: Не бойте се, ние сме с вас.
23.1.1927г.
286. Едно стадо,  НБ , София
И когато Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът”, Той подразбира онази среда, в която човек може да намери своя възлюбен.
23.1.1927г.
287. Представа за трите свята,  МОК , София
287.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Той ще влезне, приготвен е пътят.
30.1.1927г.
288. Неизвестни величини,  МОК , София
288.2 Слънцето ( втори вариант )
Какво означават тези колебания? То прилича на един пиян човек, който се люлее по улиците, не върви по една линия, но обикаля – показва, че пътят, по който върви, е опасен.
Пътят, по който вървите в този си живот – имате специална една мисия, определена, и ако вий не се заблуждавате от света, ще създадете нещо.
6.2.1927г.
289. За тяхното неверство,  НБ , София
Той е пътят на крайните противоречия.
9.2.1927г.
290. Свещеният олтар, ООК , София
Щом имаш пари, пътят ти е отворен и навсякъде ти казват “добре дошъл!” Това можете да проверите всеки момент в живота си.
13.2.1927г.
291. Светото място,  МОК , София
291.2 Святото място ( втори вариант )
И тогава ще кажете, благодарение на тази мисъл, че е дошла сега на Земята, че пътят ви е отворен.
16.2.1927г.
292. Великата задача на човека, ООК , София
Този е пътят на всеки човек.
27.2.1927г.
293. Здрави връзки,  МОК , София
Пръчки, листа, камъчета, каквото срещнете на пътя си, вдигайте и слагайте настрани; пътят, по който вървите, трябва да бъде чист.
293.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Тъй че пътят е чист.
6.3.1927г.
294. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
В света има погрешни схващания по много въпроси, учените знаят, какъв е пътят на човечеството.
16.3.1927г.
295. Спасителни положения, ООК , София
Срещат го пътници, казват му да свали част от товара си. – „Няма нищо, ще го изкарам, пътят ми е лек“. Наистина, той слиза по наклон надолу и колата лесно върви, но по-нататък пътят става по-труден. По едно време пътят става равен и колата мъчно върви. Още по-нататък пътят се издига нагоре, колата спира вече, не върви.
Пътят, по който вървиш, ще покаже на хората какъв си.
22.4.1927г.
296. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
И ние трябва да убедим външните хора, че тоя е пътят за отиване към духовния свят.
24.4.1927г.
297. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Запример, някой религиозен човек, след като е вървял няколко години в правия път, усъмни се нещо и се запитва: дали пътят, в който вървя, е прав? Докато човек е млад, той има вяра в себе си, но като дойде на средна възраст, той започва вече да вижда, че старост иде и казва: ще изгубя силата си.
Нека всички свещеници, владици и проповедници от разните църкви, били те православна, протестантска, католическа, мохамеданска, будическа или каква и да е, дойдат и кажат: този е пътят на спасението! Ние веднага ще тръгнем подир тях.
Този е пътят на героите, както и на великите хора.
Не е този пътят, по който трябва да вървиш, за да се издигнеш и да те обичат хората.
27.4.1927г.
298. Забравената дума, ООК , София
Коя е причината, поради която линията A в началото на своето движение е вървяла нагоре, а после се е изкривила наляво и надясно, в A1 и A2? Такъв е пътят на движението на енергиите в едно дърво.
Казано е: „Аз съм пътят, истината и животът“.
8.5.1927г.
299. Координиране на силите,  МОК , София
299.2 Координация на силите ( втори вариант )
Какво ще кажете, като излезнете в света, какъв идеал ще дадете? Как ще определите окултната наука, или как ще определите вашия идеал, или как ще убедите някого, че действително пътят, по който вървите, е по-добър, отколкото техният път?
11.5.1927г.
300. Четирите кръга, ООК , София
Пътят на страданията е път, който води към Бога.
15.5.1927г.
301. Ще ви се даде,  НБ , София
Този човек ви пита, например: кой е пътят за село Раднево? Ти не знаеш пътя за това село, но не искаш да се изложиш, че не знаеш и объркаш човека.
29.5.1927г.
302. Хармонични положения,  МОК , София
Дълъг е пътят на човека, за да постигне известно развитие, но той не трябва да се отчайва, работа се иска от него.
1.6.1927г.
303. Съзвучно движение, ООК , София
Пътят, разстоянието между два атома, или между два йона е толкова малко, че е равно почти на точка.
5.6.1927г.
304. Две думи,  НБ , София
Следователно, правилният начин за развитие е пътят на Любовта и Мъдростта.
5.6.1927г.
305. Трениране,  МОК , София
305.2 Трениране ( втори вариант )
Но трябва чрез труд и постоянство да се премахнат и постепенно пътят ще се отвори.
12.6.1927г.
306. Типове и образи,  МОК , София
306.2 Типове и образи ( втори вариант )
Имаме едно съвпадение – Толстой е събрал много изречения в «Пътят на живота».
19.6.1927г.
307. Ще оздравее,  НБ , София
Пътят на този човек е винаги отворен.
22.6.1927г.
308. Отличителни черти, ООК , София
Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът." Значи, пътят води към истината, а истината – към живота. Като казва за себе си, че аз съм пътят, истината и животът, искал да каже, че сам Той е в този път, в тази истина и в този живот.
15.8.1927г.
309. Правата мисъл, МС , София
Това е пътят на видимото слънце, но то е илюзия.
Тогава пътят ти ще бъде покрит с цветя и плодни дървета.
19.8.1927г.
310. Духът на Господа, СБ , София
Влезе ли във вас съмнението, вие казвате: „Дали пътят, по който вървим, е прав? Да не би да сме се заблудили нещо? Я да се върнем към старото!“ Казвам: Така и дядото постъпва.
19.8.1927г.
311. Пътят на ученика, СБ , София
Значи пътят на ученика, това е новото, което днес Бог дава.
От гледището, какъв трябва да бъде пътят на ученика, ние не критикуваме абсолютно никого, ние не правим никакви операции.
Това е пътят на ученика.
Животът на праведния обхваща долните пластове на мозъка, а животът, който обуславя „пътят на ученика“, тече във висшите слоеве на мозъка.
Аз ви давам упътвания, какъв трябва да бъде пътят на ученика. Пътят на ученика трябва да бъде път на Любовта, път на Светлината, път на Мира и път на Радостта.
Той ни показва какъв е пътят на ученика.
Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“. „Аз съм Пътят.“ – Един е Пътят, но този Път има три разклонения. „Аз съм Истината.“ – За да има човек Истината в себе си, той непременно трябва да има Мир в душата си, а мирен може да бъде само онзи човек, който има Мъдростта на своя страна. „Аз съм Животът.“ – Един е Животът, и той изтича от Любовта.
Аз не му казах нищо, но си помислих: „Пътят, по който върви този човек, ще го изведе на загуба“.
20.8.1927г.
312. Братя в единомислие, СБ , София
И да обяснявам това, няма да ме разберете, но казвам: Има по-велик път от този на ученика, той е пътят на Учителя. Ако не можете да преминете пътя на ученика, пътят на Учителя ще бъде абсолютно недостъпен за вас.
Това е пътят, през който всички трябва да минете. Пътят на ученика е новият живот, който иде в света.
21.8.1927г.
313. Ще се превърне в радост, СБ , София
Втората стъпка след Любовта е пътят на Светлината. Тогава ще дойде втората фаза, трудният път – пътят на Мъдростта. Навсякъде ще ви кажат: Първата стъпка в живота, това е пътят на Любовта. Пътят на Мъдростта е най-трудният, той е път само за Учителите.
22.8.1927г.
314. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Пътят A1B1 означава мъжа или бащата, а пътят A2B2 – жената или майката. Пътят BA означава брата, а пътят CD – сестрата.
24.8.1927г.
315. Явно говорих, СБ , София
Казвам: Пътят на всеки едного, който е дошъл да свидетелства Истината, е трагичен и драматичен, състои се от трагедии от драми. Пътят на всеки, който търси Истината, е постлан, т.е. павиран, с драми и трагедии.
Това е говорът, това е пътят, през който трябва да мине окултният ученик – ученикът на Божественото учение.
Два пътя, или два живота има: или животът на света, или животът на Бога, който ние наричаме живот на Христа – живот на новото учение – пътят на ученика.
Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“.
31.8.1927г.
316. Малките резултати, ООК , София
Този е пътят, по който човек трябва да върви, за да го възлюби Бог.
4.9.1927г.
317. Мнозина казваха,  НБ , София
Христос определя истинския живот с думите: „Аз съм Пътят, Истината и Животът”. Когато Христос казва „Аз съм Пътят”, Той подразбира онзи път, който се открива за овцете и носи благоприятни условия за тяхното развитие.
Затова Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът”.
След това той трябва да си каже: „ Аз съм Пътят, Истината и Животът”.
25.9.1927г.
318. Оскърбени,  НБ , София
Следователно, ако вие не искате тази граната да падне пред вас и да отнеме живота ви, ето пътят – абсолютна вяра във Великото, в Безграничното! Сега е най-благоприятното време.
9.10.1927г.
319. Мек ответ,  НБ , Русе
Пътят на нечестивия е мерзост на Господа; Но Той обича тогози, който тича след Правдата.
Пътят на ленивия е като с тръни изплетен; А пътят на правите е изравнен.
„За разумния е пътят на живота нагоре, За да се уклони от ада долу.
16.10.1927г.
320. Призови Симона!,  НБ , София
Всички тия хора ще му изпращат добри мисли и чувства и ще кажат: Пътят, в който вървиш, е прав.
23.10.1927г.
321. По-долен от ангелите,  НБ , София
Като се мени, едновременно с това и животът приема за него различни цветове: понякога животът му се струва бял, светъл, а понякога – черен, тъмен; понякога животът му се вижда розов, и пътят му цял посипан с рози, а понякога – покрит с тръни.
6.11.1927г.
322. И рече Бог,  НБ , София
Един от старите еврейски пророци бил изпратен от Бога при израилския цар да му каже, че пътят, по който върви, не е прав.
9.11.1927г.
323. Космически възприятия, ООК , София
Адът е пътят, по който слизат човешките души, а раят е пътят, по който възлизат.
13.11.1927г.
324. Така е писано,  НБ , София
Бедността е първата точка, от която човек влиза в живота , богатството пък показва изминатия път в живота, т.е. пътят на разрастването, на постижението.
13.11.1927г.
325. Целесъобразни среди,  МОК , София
Кога две същества живеят разумно? – Когато пътят им образува успоредни линии.
16.11.1927г.
326. Превръщане на киселините, ООК , София
Пътят, по който хората добиват знанието, е също така различен за всяка душа.
20.11.1927г.
327. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
И тъй, желая на всички да служите на душата и на духа в себе си! Този е пътят, по който можете да намерите Първичния Принцип в живота и да се свържете с Него.
23.11.1927г.
328. Свещ, която не гасне, ООК , София
Пътят за рая е през училището.
27.11.1927г.
329. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Това значи – да служи човек на Бога! Този е пътят към постижения. „Кажи само реч, и ще оздравее момчето ми."
30.11.1927г.
330. Вероятности и възможности, ООК , София
Пътят за постигане на добродетелите не е произволен.
11.12.1927г.
331. За приятелите си,  НБ , София
Този е пътят, по който човек може да реализира своите желания, а не със съмнения, с колебания, с ред отрицателни качества.
11.12.1927г.
332. Химия и алхимия,  МОК , София
Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът“.
28.12.1927г.
333. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Веднага пътят ти ще се отвори навсякъде и по най-естествен начин ще се справиш с мъчнотиите си и ще постигнеш всичко онова, за което си роден.
6.1.1928г.
334. Пътят на героите,  ИБ , София
Има ли смисъл, след като сте влезли в кривия път, да питате за какво и защо сте попаднали в него? Когато сте влизали, не сте мислили, а сега, след като сте дошли до края, казвате: „Не е този пътят“.
334.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Пътят към небето ще ви изведе на правия път.
Ако пътят за един висок връх е през някоя дълбока долина, слез до дъното на тази долина, за да поемеш после към върха нагоре.
11.1.1928г.
335. Нови възгледи и методи, ООК , София
Всякога ще има.нещо, от което ученикът ще бъде недоволен, но не е този пътят, по който трябва да се задоволи.
15.1.1928г.
336. Заветът,  НБ , София
Тъй щото, за Бога хиляда години са като един ден, но колко интензивен трябва да бъде този ден, в който може да се внесе опитността на тия хиляда години! Това показва, че пътят на човешкото развитие е дълъг.
18.1.1928г.
337. Малки и големи придобивки, ООК , София
Пътят на слизане трябва да се превърне в път на възлизане.
337.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Пътят на слизане после ще бъде път на възлизане.
22.1.1928г.
338. Никодим,  НБ , София
Казвам ви, че в пътят, по който вървите, ще ви натъкне на известни мъчнотии, на хора, с които ще изживеете ред неприятности и т.н.
Не, не е този пътят, по който трябва да се работи върху младото поколение.
25.1.1928г.
339. Равнодействаща сила, ООК , София
Този е пътят, по който можете да създадете в себе си права мисъл, която помага за съграждане на здраво тяло, а също и за регулиране на силите в организма.
15.2.1928г.
340. Къси и дълги линии, ООК , София
Този е пътят за развиване на ума, на въображението.
26.2.1928г.
341. Дванадесетте племена,  НБ , София
Ако постъпите по този начин, пътят ви ще се отвори. Щом объркате методите, пътят ви ще се затвори.
14.3.1928г.
342. Живата наука, ООК , София
Те продължават да се движат, докато пътят им е наклонен.
25.3.1928г.
343. Остани с нас!,  НБ , София
Кой е най-лесният път на движение? Той е пътят на най-малките съпротивления.
Този е пътят, по който човечеството може да се поправи.
25.3.1928г.
344. По пътя на природата,  МОК , София
Колкото и да сте силни, ако пътят е много кален, колата ще стигне до едно място и ще се върне назад – невъзможно е да прегази голямата кал.
1.4.1928г.
345. Славата човеческа,  НБ , София
Ако вътрешното чувство в човека е развито, пътят му навсякъде ще бъде отворен.
25.4.1928г.
346. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Щом видят, че е изкривил пътя си, те ще му кажат : „Внимавай, защото пътят, който си поел, не е прав.” Като видят неговите криви мисли, те ще му кажат: „Спри малко, обмисли добре работата, защото мисълта ти не е права.” Който иска да се изправи, той ще обмисли добре въпроса, ще се побори малко в себе си и скоро ще се изправи.
2.5.1928г.
347. Добри и лоши условия, ООК , София
Те ви нашепват, че пътят, по който вървите, не води в Царството Божие. – Защо? – Защото не вършите волята Божия.
4.5.1928г.
348. Двете посоки,  МОК , София
Това е пътят на болестта.
Змийчето ще започне да пълзи по земята – пътят на болестта и смъртта, а славейчето ще литне нагоре – по пътя на здравето.
6.5.1928г.
349. Глас от града,  НБ , София
И тъй, този е пътят, към който трябва да се стремят всички добри хора.
27.6.1928г.
350. Елипса и парабола, ООК , София
Посоката, пътят, по който човек се движи, представлява връзката му с живота.
Сега, помнете следното: „Пътят, по който човек върви, представлява парабола“. – Защо страдам? – Защото се движиш по парабола. Да бъдеш идеен човек, това значи да приемаш всички неща с радост, с усмивка на устата, защото съзнаваш, че пътят ти е такъв. Ако си идеен човек, ще повикаш приятеля си, ще му разправиш какво е положението ти, но ще кажеш, че не съжаляваш, понеже пътят ти е такъв – движиш се по линиите на параболата. Този е пътят за разрешаване на противоречията.
9.7.1928г.
351. Без окови!, МС , София
Най-после се запитвате: наистина, прав ли е този път, в който сега вървим? Питам: кой е правият път? Пътят, по който майка ви и баща ви вървят, прав ли е? Пътят, по който вашите деди и прадеди вървяха, прав ли беше? Откак е излязъл човек от рая и досега пътят му е бил все крив. Обаче, след идването на Христа на земята, пътят на мнозина вече е изправен.
Христос е пътят на душите към Бога.
Пътят, в който Бог прониква, не трябва да се изкривява, служенето, като задача на всяка душа, не трябва да се избягва.
351.2 Без окови! ( втори вариант )
Най-после се запитвате: наистина, прав ли е този път, в който сега вървим? Питам: кой е правият път? Пътят, по който майка ви и баща ви вървят, прав ли е? Пътят, по който вашите деди и прадеди вървяха, прав ли беше? Откак е излязъл човек от рая и досега пътят му е бил все крив. Обаче, след идването на Христа на земята, пътят на мнозина вече е изправен.
Христос е пътят на душите към Бога.
Пътят, в който Бог прониква, не трябва да се изкривява, служенето, като задача на всяка душа, не трябва да се избягва.
25.7.1928г.
352. Единство на съзнанието, ООК , София
Сега, обаче, пътят ти не е равен и трябва да съзнаеш, че не виждаш, че зрението ти е отслабнало вече.
22.8.1928г.
353. Ключът на живота, ООК , София
Този е пътят за добиване на вътрешна, духовна свобода и за реализиране на всички блага в света.
24.8.1928г.
354. Дейност и почивка,  МОК , София
354.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Пѫтьтъ за коли е на друго мѣсто. – Тогава нека дойдатъ хора да прокаратъ новъ пѫть.
29.8.1928г.
355. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
За придобиване на свободата има само един път – пътят на Любовта.
14.9.1928г.
356. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
Като се говори за двата пътя, по които човек се движи, явява се въпрос: кой е пътят, по който човешките души слизат на земята? Това е задача на науката.
21.9.1928г.
357. Възможни неща,  МОК , София
Кои постъпки са по-красиви: които вървят по права линия, или които вървят по крива? Красиви постъпки са онези, на които изходният път е правата линия, а пътят, който образуват при движението си, е крива.
3.10.1928г.
358. Без прегради, ООК , София
Този е пътят на обикновения човек.
5.10.1928г.
359. Творческа линия,  МОК , София
Значи, пътят на живота не е права, а крива линия.
359.2 Творческата линия на битието ( втори вариант )
Пътят на битието. Пътят на живота. Пътят на живота не представлява само права линия.
12.10.1928г.
360. Закон за постижение,  МОК , София
360.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
Пътят на едно желание на човека и то си има дистанция - източник от дето е излезнало. Пътят на Слънцето в рисунката е означен SN, а окръжностите с пътя на планетите. Пътят на Слънцето е извън Слънчевата система.
24.10.1928г.
361. Връзки на сърцето и на ума, ООК , София
Пътят на Истината е път, по който трябва да вървите.
Този е пътят, по който трябва да вървите.
Това е пътят на лъжата.
9.11.1928г.
362. Главният фактор,  МОК , София
Не е достатъчно да кажете за една река, че пътят й е такъв или онакъв, но трябва да се знаят причините, защо някъде върви равно, гладко, а някъде среща бентове, които я подпушват.
23.11.1928г.
363. Не противи се на злото,  МОК , София
Всяко колебание показва, че пътят, по който върви човек, не е прав.
28.11.1928г.
364. Насока на живота, ООК , София
Пътят, по който сегашното човечество върви е най-добрият.
26.12.1928г.
365. Направление на истинския живот, ООК , София
Пътят към Бога е вечен, непреривен.
Този е пътят, по който човек може да се справи с противоречията в живота.
28.12.1928г.
366. Пречупване на светлината, МОК , София
366.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
Давам ти само това богатство, което може да носиш, което не може да носиш, то не е твое.“ И тъй Пътят на единия е от сто килограма, намалява, намалява до един килограм, а другия от нула килограми един, два, три до 99 килограма.
9.1.1929г.
367. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Този е пътят по който човек може да се справи с условията, при които живее.
1.2.1929г.
368. Значение на смените,  МОК , София
Всички видни певци и музиканти, всички видни учени и писатели са минали по този път – пътят на чистилището.
3.2.1929г.
369. Учителю благи,  НБ , София
Дето и да отидат те, пътят им всякога ще бъде отворен.
10.2.1929г.
370. На Бога живаго,  НБ , София
Казвам: пътят, по който сте тръгнали, е прав. Прав е пътят, но от вас се изисква усилие, труд и работа.
24.2.1929г.
371. Променява времената,  НБ , София
Кой е правият път? Правият път е пътят на любовта.
3.3.1929г.
372. Даде плод,  НБ , София
Пътят на любовта е път на съобщение, на пълна хармония между едно и друго съзнание.
8.3.1929г.
373. Отворени форми,  МОК , София
Пътят на радостта се отличава от пътя на скръбта. Също така и пътят на доброто се отличава от пътя на злото.
10.3.1929г.
374. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Това е пътят на обикновените хора, който коренно се различава от този, на съвършените.
17.3.1929г.
375. Който има невестата,  НБ , София
Защо? – Не е този пътят, по който светът може да се оправи. Не е този пътят, по който човечеството може да се подобри.
Този е пътят, по който могат да дойдат всички блага в света. Този е пътят, по който могат да се развият дарбите в човека.
Този е пътят.
20.3.1929г.
376. Непреривно движение, ООК , София
376.2 Непреривно движение ( втори вариант )
Но дойде, развали се пътят, спре се влакът.
5.4.1929г.
377. Азбуката на природата,  МОК , София
И в двата случая ще употреби едно и също време: в първия случай ще обиколи, но няма да се спира, да се разправя с кучетата; във втория случай пътят му е по-къс, но ще изразходва време, докато се освободи от кучетата.
7.4.1929г.
378. Той е реченият,  НБ , София
Този е пътят, по който могат да се разрешат социалните въпроси на живота.
10.4.1929г.
379. Спорни въпроси, ООК , София
379.2 Спорни въпроси ( втори вариант )
В това отношение Бог, като работи, еднакво гледа, само че Бог ще каже, пътят на тази красивата мома се различава от пътя на владиката.
14.4.1929г.
380. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Казано е, че трябва да служим на Бога в дух и истина. – Този е пътят, начинът, по който можете да се свържете с Бога.
1.5.1929г.
381. Пътят на слабия и на силния, ООК , София
В песента „Ти съзнавай, ти люби“, пътят, по който човек минава, е гладък, без препятствия. В песента „Нева-санзу“ пътят не е равен.
Стръмен е пътят към непостижимото.
Обаче, пътят на страха е път за гениалните хора, за адептите, за боговете.
381.2 Двата свещени пътя ( втори вариант )
То е едно състояние, което показва на сухо, огладен е пътят, осигурен.
Затуй заради вас е хубав пътят на любовта.
5.5.1929г.
382. Ела след мене!,  НБ , София
Пътят на Любовта е път на Истината.
12.5.1929г.
383. Ще ти въздаде,  НБ , София
Не разберете ли тази възможност, пътят, който трябва да извървите, ще бъде без съдържание, без смисъл.
Този е пътят, по който трябва да вървите.
26.5.1929г.
384. Другата събота,  НБ , София
Всякога вършете доброто – това е пътят на любовта.
5.6.1929г.
385. Верни положения, ООК , София
И за единия, и за другия е страшен пътят през смъртта.
6.6.1929г.
386. Естественото състояние,  МОК , София
Всяка роля продължава известно време и се сменя с друга, по-добра и по-достойна за вас. – Защо трябваше да се окалям толкова? – Вие не сте виновни, пътят е такъв.
19.6.1929г.
387. Естествени връзки, ООК , София
Кой е виновен за това нещастие? Ще кажете, че или пътят не е бил равен, или съдбата ви не е била добра.
4.8.1929г.
388. Който слуша моите думи,  НБ , София
Този е пътят, по който ученикът може да дойде до положението на истински музикант.
7.8.1929г.
389. Промени в света, ООК , София
Този е пътят за постигане на истината.
9.8.1929г.
390. Абсолютна и относителна реалност,  МОК , София
Пътят определя вашето бъдеще.
14.8.1929г.
391. Пробният камък, ООК , София
Този път е пътят на желанията.
21.8.1929г.
392. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Много са начините, по които човек може да разбере природата, но един е пътят, по който може да влезе в света на истината.
392.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Много са начините, по които Природата може да се разбере, но един е Пътят, по който може да се влезе в света на Истината.
25.8.1929г.
393. По Бога направени, СБ , София
Те си проектират нещо по човешки, било това, че избират по-кратък и лесен път, било че имат пред вид някаква икономия в пътя, и в края на краищата остават изненадани: вместо по-евтино, пътят и-ч излиза по-скъп, вместо по-кратък – по-дълъг.
4.9.1929г.
394. Правилни връзки, ООК , София
Чрез страданието Бог говори на хората, че пътят, по който търсят щастие, не е прав.
6.9.1929г.
395. Смяна на състоянията,  МОК , София
395.2 Сменяне на състоянията ( втори вариант )
Защото, ако ти само като етикет носиш окултната наука, а не живееш по нея, никъде пътят ти няма да е отворен.
8.9.1929г.
396. Стотникът,  НБ , София
Казано е в Писанието: „Аз съм пътят, истината и животът."
11.9.1929г.
397. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Той е пътят на малките, микроскопически величини.
22.9.1929г.
398. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Пътят, по който сега вървите, иска хора с будни умове, които да познават Белите Братя.
Затова и Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът".
27.9.1929г.
399. Три идеи,  МОК , София
399.2 Последният опит ( втори вариант )
Значи пътят се е свършил, по-нататък няма къде да отидеш, ти си стигнал до последната станция.
6.10.1929г.
400. Забранихме му,  НБ , София
Запази ли това, животът му ще върви, според българската поговорка „по мед и масло". – Как ще познаем, кой е пътят, определен от Бога? – Наблюдавайте, какво прави котката, когато заболее.
Кой е пътят за постигане на щастието? – Любовта.
400.2 Забранихме му ( втори вариант )
За бъдещите учители, за бъдещите майки и бащи този е пътят, по който може да се поправи човечеството.
11.10.1929г.
401. Права и крива линия,  МОК , София
401.2 Правата и кривата линия ( втори вариант )
Щом пътят е по-дълъг, отколкото трябва, ти няма да имаш едно правилно постижение.
13.10.1929г.
402. Вечно благовестие,  НБ , София
402.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Като погледна към растителното царство, виждам, че това е пътят, през който човешкият дух е преминал и оставил след себе си растенията за свои слуги.
3.11.1929г.
403. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
И тъй, пътят, по който сегашното човечество може да се възпита, не е този, по който днес върви.
403.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
Та казвам, пътят, по който може да се възстанови цялото човечество, не е този, по който върви сегашното възпитание.
20.11.1929г.
404. Паралелизъм в природата, ООК , София
Мине ли по правата DС, дето пътят се пречупва, той има вече друга опитност.
22.11.1929г.
405. Природни гами,  МОК , София
405.2 Природни гами в живота ( втори вариант )
Значи пътят, по който върви идеята ви, ще претърпи едно отклонение, ще се отклони малко.
Опасен е пътят, да слезеш прав по поледица.
24.11.1929г.
406. Влязоха в ладията,  НБ , София
406.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Мнозина казват, че сегашните закони са необходими, но пътят, по който сега вървим, носи само страдания и нещастия на човечеството.
4.12.1929г.
407. Което става, ООК , София
Той казва, че се е уморил, защото пътят му е бил лош, товарът — тежък, хората — жестоки и т. н.
8.12.1929г.
408. Да ида да го събудя,  НБ , София
Пътят, по който бащата се движи към сина си, и майката – към дъщеря си, са диагоналите в квадрата.
15.12.1929г.
409. Да ви даде,  НБ , София
За детето, обаче, пътят към Бога е отворен, без никакви препятствия.
27.12.1929г.
410. Собственик и наемател,  МОК , София
410.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
Кое е по-хубаво, реката да тече сама по себе си, тъй както й е определен пътят към морето, или тя да тече тъй, както ние искаме? За реките как е по-хубаво да текат, както сега текат, или да текат, както ние искаме? Представете си и другото.
Значи да бъдем в съгласие с тях, защото под думата “природа” те ще ни упътят, ще ни кажат какъв е пътят и как да минаваме. Казват: “Ако вие искате да идете, дето ние сме достигнали, този е пътят.” Какви ще бъдат нашите постижения? И всеки един човек си има известно постижение, към което той се стреми.
29.12.1929г.
411. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
411.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
Някои ще кажат: „Ами Христос, у Когото беше запален свещеният огън, защо плака?" Христос не плака за Себе Си, но за онези евреи, за които беше затворен пътят на тяхното усъвършенстване.
1.1.1930г.
412. Личност и душа, ООК , София
Пътят им бил дълъг, вследствие на което хлябът щял скоро да се свърши.
Този е пътят, по който след време и обикновеният човек може да стане гениален.
412.2 Личност и душа ( втори вариант )
Пътят им бил дълъг, вследствие на което хлябът щял скоро да се свърши.
Този е пътят, по който след време и обикновеният човек може да стане гениален.
8.1.1930г.
413. Проява на Любовта, ООК , София
413.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
С нея той ходи, за да бъде пътят му ясен, да се осмисли животът.
10.1.1930г.
414. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
414.2 Природните функции на човека ( втори вариант )
Този път, по който вървиш, ако се вслушаш в гласа на природата, тя ти казва: “Пътят, по който вървиш, не е правилен.
15.1.1930г.
415. Светли и тъмни действия, ООК , София
Пътят на злото води към смърт. Ето защо, дойде ли до злото, човек трябва да вземе обратния път - пътят на доброто. Пътят на злото е покрит със сняг и лед.
22.1.1930г.
416. Опитна школа, ООК , София
416.2 Опитна школа ( втори вариант )
Когато говорим за вярата, разбираме: пътят е навсякъде отворен, всички препятствия вътре в живота трябва да се премахнат.
26.1.1930г.
417. Богове сте,  НБ , София
Този е пътят, по който могат да се разрешат икономическите въпроси, както на отделния човек, така и на всички държави.
417.2 Богове сте ( втори вариант )
Този е пътят, по който може да се оправят икономически работите.
Та казвам, този е пътят, по който и вие трябва да вървите, като ставате сутрин.
Този глас му казваше: „Пътят, по който мислиш да действаш, не е пътят, по който може да се спаси светът.
16.2.1930г.
418. Изпитай и виж,  НБ , София
Той показа на хората, че правият път за изправяне на погрешките е пътят на любовта и на жертвата.
418.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
То значи - в умовете и в душите на хората ще стане един преврат и всички ще кажат: „Този е пътят."
19.2.1930г.
419. Новото в живота, ООК , София
Защо е така? Пътят и е такъв. Защо е станало така? Пътят и се изменил.
21.2.1930г.
420. Разумност и доброта,  МОК , София
Съвременните хора се оплакват, че пътят, по който вървят, не е гладък. Ако на физическия път срещате неравни и равни места, колко повече ще срещате такива пътища в духовния или психическия си живот! Невъзможно е пътят на човека да бъде еднакво гладък.
420.2 Разумност, доброта и здраве ( втори вариант )
Като четете псалмите, какво ще видите? Може ли пътят на човека да бъде навсякъде гладък, без никакво препятствие? Или задайте си въпроса, може ли пътят, по който вървите на физическото поле, да бъде съвършено гладък, без никакво препятствие. Даже ако идете в която и да е европейска страна, и там пътят не е навсякъде еднакво павиран и гладък както при двореца.
28.2.1930г.
421. Закони на доброто,  МОК , София
Те се запитват дали пътят, по който вървят, е прав.
Пътят беше стръмен, постепенно се издигаше нагоре.
5.3.1930г.
422. Термометъра на човека, ООК , София
Христос казва: Аз съм пътят, истината и животът. Това значи: Аз съм пътят, по който животът иде.
422.2 Човешкият термометър ( втори вариант )
Пътят, той е важен.
14.3.1930г.
423. Дисонанси в живота,  МОК , София
423.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Защото коя е причината, че ти си си ударил крака? Това показва едно от двете: или пътят е неравен, следователно ти не си виновен, а може този удар да те наведе на една велика мисъл.
Този е пътят на онова великото и мощното.
19.3.1930г.
424. Правилни форми, ООК , София
424.2 Правилни форми ( втори вариант )
Я ми изпейте една песен - „Пътят на живота води към истината".
6.4.1930г.
425. И рече Исус,  НБ , София
Единственият път, който води към освобождаване, е пътят към доброто.
11.4.1930г.
426. Хармоничен избор,  МОК , София
426.2 Първата задача ( втори вариант )
Ако искате да възпитате себе си, този е пътят.
25.4.1930г.
427. Светлина и знание,  МОК , София
Колкото е важен изминатият път за парахода, толкова е от значение и пътят, който човек изминава в живота си. - Кое беше първото пристанище, от което излязохте с парахода си? Като ученици на специалния клас, вие излязохте от едно и също пристанище - на девствеността, т.е. на младостта.
427.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Сега тези положения ще се развиват в окултната наука, но пътят, по който ще ви изведа, е един специфичен път.
30.4.1930г.
428. Положително знание, ООК , София
Тесен е пътят на любовта, но разнообразен.
4.5.1930г.
429. На видело,  НБ , София
Пътят, през който минава тренът, е определен от комисия, съставена от вещи лица, а не от невежи хора.
11.5.1930г.
430. Да влезеш,  НБ , София
Този е пътят, по който човек трябва да върви, за да дойде до новия живот.
1.6.1930г.
431. С огън и сол,  НБ , София
Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът”.
Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът”. Пътят представя правата постъпка, истината – правата мисъл, животът – правото чувство.
8.6.1930г.
432. Който влиза,  НБ , София
Този е пътят, по който човек може да се домогне до истината, която ще го направи свободен.
20.6.1930г.
433. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
433.2 Преводи в природата (Работа, музика, молитва) ( втори вариант )
С бързината на светлината пътят до слънцето е 8 минути, с бързите влакове е 250 години, а с нашите биволи е за милиони години.
22.6.1930г.
434. За храна,  НБ , София
Този е пътят, който води към постижения.
14.7.1930г.
435. Чрез Него стана, МС , София
Често мнозина се спират да обмислят въпроса, дали пътят, по който вървят, е прав, или трябва да вземат друга някаква посока.
18.7.1930г.
436. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
436.2 Четиритях етапа на развитието. Отлагането ( втори вариант )
Следователно, за да познаете пътя, по който вървите, нали казвате АВ, това е пътят, по който вие вървите, допуснете сега един, който е вървял по линията АВ.
23.7.1930г.
437. Интуиция, ООК , СБ , 7-те езера
437.2 Интуицията - Божественото чувство ( втори вариант )
После, че камъните са тъй поставени, не искай да го оглаждаш, пътят да е равен, но той си има място.
30.7.1930г.
438. Скришната стаичка, ООК , СБ , 7-те езера
Изпълнението на волята Божия е пътят, по който човек може да минава при всички мъчнотии и затруднения.
6.8.1930г.
439. Задължително право, ООК , СБ , 7-те езера
Бъдете съвършени! Пътят към съвършенство е път към вечни постижения.
439.2 Правата на Душата и на Духа ( втори вариант )
Казва: „Как да го направя?“ Ако искаш да бъдеш съвършен, този е пътят. Ако човек иска да бъде съвършен, то е за онези, които искат да се подвизават, за разумните хора в света този е пътят.
15.8.1930г.
440. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Като се очисти и разкае човек, пътят за Небето е отворен, но докато не мине през тези процеси, кракът му не може да стъпи в Царството Божие.
440.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Та постиженията, пътят е лесен, вие ще го учите, но трябва да го минете.
20.8.1930г.
441. Познава гласа му, СБ , РБ , Рила
Едно научих: докато разбера Божествените тайни, много цепеници ще се стоварят върху гърба ми.“ Днес, когато магарето реве, то казва: „Труден е пътят на посвещението!“ Следователно, за да се дойде до четвъртото посвещение, човек трябва да мине през пътя на магарето.
21.8.1930г.
442. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
На ръката било написано де е пътят за извора.
26.8.1930г.
443. Божият глас, ООК , София
Значи болният пъшка, защото пътят, през който минава, е опасен. Защо? Пътят, през който минава, е красив и лек.
Този е пътят, по който иде новото в света.
443.2 Божият глас ( втори вариант )
Пътят, по който вървиш, не е добър."
28.8.1930г.
444. Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР , София
За Божествения живот три неща трябва да имате в съображение: пътят, по който вървите, трябва да е верен; условията трябва да са Божествени; и методите трябва да са Божествени. Когато дойде това съчетание: пътят, условията и методите да са добри, тогава всичко може да се постигне. Сега се случва понякога пътят и условията са добри, но методите са човешки, и тогава никакво постижение не може да има. Някой път условията може да не са прави, а пътят и методите прави, а някога пътят е крив, а условията и методите прави.
Пътят е Любовта, знанието са външните, Божествените условия, а Истината е методът, чрез който може да се освободи светът от това несносно положение, в което се намира сега.
Можете ли в името на Любовта да работите? Това е пътят.
12.9.1930г.
445. Светът на правата линия,  МОК , София
Всъщност най-лесен е пътят на правата линия, понеже тя е мярка за нещата.
Единственият път към Бога е пътят на правата линия.
Тази е причината, поради която пътят на кривата линия е по-дълъг от този на правата линия.
445.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
Следователно, това е пътят на точката.
Правата линия, това е пътят, по който може да се реализира в дадения случай една права мисъл и едно право желание. СЛЕДОВАТЕЛНО, ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ ДО БОГА, ТОВА Е ПЪТЯТ НА ПРАВАТА ЛИНИЯ.
И тогава правата линия образува онези истинските връзки, образува единствения път на правите възможности, и пътят на знанието и всичките мисли в каквато и да е насока, това е вече законът, който определя пътя на твоята мисъл, пътя на твоето чувство и пътя на твоите действия.
И следователно, правата линия е пътят на мъдреците. Що е кривата линия? Пътят, по който никога не се постига желанието на човека.
Пътят на кривата линия е път на непостигнатите мисли и желания в света. И понеже милиарди мисли и желания има непостигнати в света, затова пътят на кривата линия сега е по-дълъг; а пък понеже всичко в правата линия е постигнато, затова нейният път е най-къс, не се е продължил.
14.9.1930г.
446. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Кривата линия е пътят на кривите мисли и чувства.
21.9.1930г.
447. От Египет,  НБ , София
След малко пътят се разчисти.
Общата молитва е пътят, по който хората успяват в живота си.
1.10.1930г.
448. Права мисъл, ООК , София
Трънлив и труден е пътят на великите хора.
10.10.1930г.
449. Нов мироглед,  МОК , София
Ако пътят му е прав, той върви по него спокойно.
449.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
Пътят, по който съществува тази връзка, не е произволен.
12.10.1930г.
450. Разумното Слово,  НБ , София
Мнозина се питат, какво е предназначението на човека. – Предназначението на човека е да се свърже с Разумното Слово. – Кой е пътят към щастието? – На този въпрос лесно мога да отговоря, но общо, за всички. Ще му кажа: Приятелю, пътят, по който вървиш, води към гробищата. – Ама аз зная, че правият път е през страданията, през Христовия кръст. – Това е относителна истина, а не абсолютна.
15.10.1930г.
451. Определено време и място, ООК , София
Тя е пътят, през който хлябът ще мине и ще помогне за разрешаване на един от важните икономически въпроси.
22.10.1930г.
452. Един и същ, ООК , София
Всички хора търсят пътя към щастието, без да подозират, че пътят към щастието и нещастието е един и същ. Тъй щото, когато питате кой е пътят към щастието, казвам: Пътят към щастието и към нещастието е един и същ.
Пътят към високия връх е път към щастието. Следователно, за да намери правия път на живота – пътят към щастието, човек трябва да се освободи от своите криви разбирания, от учителите на миналото, които са го учили криво.
Този е пътят, който Бог е начертал за всички ония, които искат да изправят живота си.
Основната мисъл в днешната лекция е, че пътят към щастието и към нещастието е един и същ.
Казвам, че пътят към щастието и към нещастието е един и същ. Кой е този път? Това е пътят, който води към Бога.
26.10.1930г.
453. Живият хляб,  НБ , София
В обикновения живот, в обикновената наука се допущат изключения. – Защо? – Пътят е такъв.
29.10.1930г.
454. Правилно разрешаване, ООК , София
Като го видят, близките му казват: „Не тръгвай на път с тази кола!“ – „Защо?“ – „Пътят, през който ще минеш, не е равен, ще паднеш в някой трап.“ – „Не отлагам пътуването си.
Какво трябва да прави коларят, чиято кола е слаба? Той трябва да чака, докато пътят се оправи. Щом пътят се оправи, той ще стигне по-скоро, отколкото ако би тръгнал със слабата си кола по неравния път. Чакайте, докато колата ви се усили, докато пътят се изглади, и тогава тръгвайте.
31.10.1930г.
455. Правилни отношения,  МОК , София
455.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Това е пътят на природата, ние трябва да вървим по нейните стъпки.
7.11.1930г.
456. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
Това е пътят на Единия; това е пътят на Съвършения. Това е пътят на Любовта, която ражда живота. Това е пътят на Мъдростта, която носи виделината. Това е пътят на Истината, която носи свободата.
456.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Това е Път на Едногото и Пътят на Съвършеното; това е Пътят на недостъпното; в Него се сместят всички Блага.
Това е път на Едногото и Път на Съвършеното; това е Пътят на недостъпното; в Него се сместят всички Блага.
9.11.1930г.
457. Божествени състояния,  УС , София
Този е пътят на човешкото развитие.
Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“. Направете превод на този стих, според съвременния език. „Аз съм Пътят“, това значи: аз, който мисля. Аз съм Пътят, Истината и Животът.
9.11.1930г.
458. Него видя Исус,  НБ , София
В очите на всеки човек да виждаш братски поглед и, каквото направиш, да не те критикува, а като великия художник, да вземе четката вместо тебе, да ти помогне и да каже: Добър си, добър е пътят, по който вървиш.
Колкото пъти минавал край своя бюст, търговецът се спирал пред него и си казвал: Колко боб изяде, докато дойдеш на това място! Един ден, като ви видя между ангелите, и аз ще кажа: Колко страдания минахте, докато дойдете на това място! Пътят на великите хора е път на страдания. Пътят на героите е път на страдания. Пътят на цялото човечество е път на страдания. Не, че ние искаме да страдаме и да страдате, но такъв е пътят на развитието.
14.11.1930г.
459. Разумни промени,  МОК , София
459.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
А по какво се отличава богатият от бедния? Богатият се отличава по това, че в него има един метод, той е намерил пътя, Т-то означава пътят, по който можеш да постигнеш непостижимите неща.
21.11.1930г.
460. Влизане и излизане,  МОК , София
460.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Ако пътят, по който сте слезли някъде, по този път пак може да се върнете назад.
28.11.1930г.
461. Кръгово движение,  МОК , София
461.2 Смяна на енергиите ( втори вариант )
Кръгът в тази идея това е пътят на човешкото развитие.
3.12.1930г.
462. Просветено съзнание, ООК , София
Пътят, по който вървите, не е за деца, нито за тщеславни и горди хора. В първо време, докато пътят е равен, можете да пътувате с кола, с файтон или с автомобил. Колкото по-нагоре отивате, пътят става по-стръмен.
Пътят на праведния е един, на грешния друг; пътят на талантливия е един, на гениалния друг; пътят на светията е един на Учителя - друг. Пътят, по който даден човек се движи, се отличава по нещо от този, по който друг човек се движи. За пример, пътят на праведния се различава коренно от пътя на грешния.
Единственият път за познаване на Бога и на Христа е пътят на страданието.
Христос е казал: „Аз съм пътят, истината и животът".
Това е пътят на ученика.
5.12.1930г.
463. Елементи на планетите,  МОК , София
Ако някой сатурнов тип се спъне някъде и падне, казва: „Пътят е лош, никой не се погрижил за него“.
Този е пътят за изправяне на цялото човечество.
463.2 Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове ( втори вариант )
И пътят, по който върви науката, е там.
Или ако се препъна на пътя, ще каже, пътят не е направен добре.
24.12.1930г.
464. Единица време, ООК , София
Правият път е пътят на любовта.
31.12.1930г.
465. Условия и възможности, ООК , София
Бог не си служи с насилие, но казва на хората че пътят, по който вървят, не води към вечния живот нито към безсмъртието.
Какво стана, че я изгубихме? Ако губите любовта си това показва, че пътят, по който вървите, не е прав.
4.1.1931г.
466. Здрава основа,  УС , София
Ако стане проповедник и цитира стиха „Аз съм пътят, истината и животът“ без да разбира смисъла му, какъв проповедник е той? Христос е проповядвал и каквото казвал, всичко е вършил. Знаете ли какво означава пътят? Представи си, че си път и върху тебе хората ходят. Той ще измие краката си и с чисти крака ще върви, защото знае, че пътят, по който върви, е жив.
1.2.1931г.
467. Отношение към Бога,  УС , София
Пътят ти е дълъг, не можеш да го извървиш лесно.
Пътят на възлизането е непреривен.
18.2.1931г.
468. Зенитът на живота, ООК , София
Всички хора очакват тържествения момент, когато Божественото съзнание в тях се пробуди, когато слънцето бъде на зенита на техния хоризонт, когато пътят им се напълно освети.
6.3.1931г.
469. Ханизе,  МОК , София
469.2 Ханизе ( втори вариант )
Пътят на живота тя определи. Тогава какво станало? И пътят на живота става определен. Може да го турите религия, наука, култура, това е пътят.
Щом дойде ХАНИЗЕ, слънцето ще го огрява и пътят на живота ще бъде точно определен.
13.3.1931г.
470. Справедливост,  МОК , София
Един колар кара въглища, но пътят е малко стръмен, а конят – слаб, не може да поеме височината.
29.3.1931г.
471. Истински поклонници,  УС , София
Като следвате правия път, ще видите, че пътят на Любовта води към истинския път на дълбоко, вътрешно разбиране.
Този е пътят на истинското вътрешно разбиране.
10.4.1931г.
472. Човешките идеали,  МОК , София
Щом пътят ми е осветен, работите лесно се нареждат.
472.2 Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека ( втори вариант )
А сега кой е пътят, който сме изходили? (От краката до върха на главата).
15.4.1931г.
473. Специфична работа, ООК , София
Обаче, колкото по-нагоре се качва, пътят става по-стръмен и човек, ще не ще, започва да лази, да се покланя на една и на друга страна.
21.4.1931г.
474. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
Пътят, по който вървиш, е добър. – Защо? – Бог върви пред тебе и устройва живота ти.
24.4.1931г.
475. Опитности в живота,  МОК , София
Те посочват пътя – нищо повече. – „Ами кой се движи по този път?“ – Щом линиите са успоредни, по тях се движат две разумни същества. – „Какъв път ще извървят?“ – Ако пътят е навсякъде еднакъв, двете прави ще запазят разстоянието си една от друга. Както виждате, пътят на човека може да е определен, известен, но въпреки това, той среща изненади и неизвестности.
1.5.1931г.
476. Разумно прилагане,  МОК , София
Пред него стои не само един пункт – много пунктове трябва да мине той, пътят му е дълъг.
6.5.1931г.
477. Правата посока, ООК , София
Този е пътят, по който човек може да намери Истината.
15.5.1931г.
478. Новата епоха,  МОК , София
Пътят на съвременните хора е вече проправен и осветен.
478.2 Новата епоха ( втори вариант )
Пътят беше проправен.
22.5.1931г.
479. Скритите таланти ,  МОК , София
479.2 Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти ( втори вариант )
Сега този е пътят, по който всички трябва да разсъждавате.
12.6.1931г.
480. Неизбежен път,  МОК , София
Пътят AB представлява път към страдания и противоречия; пътят BC води към радостта и най-после, пътят AC представлява условия за реализиране на живота.
21.6.1931г.
481. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
И когато Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът”, Той подразбирал светлината на света.
12.7.1931г.
482. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Възлюби ли човек Бога, където и да отиде, пътят му винаги ще бъде отворен.
Какво ви коства да вземете онази посока, която ще ви изведе в правия път? Казвате: „Дълъг е този път!“ Ходи ли човек без любов, тогава пътят е дълъг, труден, а желанията са непостижими.
12.7.1931г.
483. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
Пътят представлява физическия живот, който е преходен, временен.
19.7.1931г.
484. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Мнозина питат: „Кой е пътят, методът, по който мога да стана ученик?“ Който иска да стане ученик, той трябва да има пълна торба, т.е. сърце.
2.8.1931г.
485. Хигиена на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Пътят на мистика не е лош, но той не трябва да предава своето мистично разположение на хора, които нямат неговата опитност.
Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът“. Стихът: „Аз съм пътят, истината и животът“, може да се преведе с думите: „Аз съм светлината, животът и любовта“. Пътят представлява физическия живот.
3.8.1931г.
486. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Обаче, при изкачване на височини, понеже пътят е разнообразен, има и равни, и стръмни места, с което се предизвиква деятелността на всички органи и човек става по-здрав.
5.8.1931г.
487. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
Каже ли някой, че не знае къде е мястото на Бога, това показва, че той е останал назад, сбъркал е пътят.
6.8.1931г.
488. Тези три неща, СБ , РБ , 7-те езера
С други думи казано: всеки ден от живота на човека трябва да бъде ден, в който Любовта царува; Любовта пък е пътят на живота.
И тъй, пътят, който Бог е определил за хората, е десет пъти по-добър от този, по който те сега вървят и живеят.
7.8.1931г.
489. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
И тъй, три пътища има, по които човек може да достигне истинското щастие: пътят на Любовта, пътят на Мъдростта и пътят на Истината.
Този е пътят, по който всеки може да се добере до новия живот, до възкресението, и да стане гражданин на Царството Божие. Пътят е един за всички.
8.8.1931г.
490. Запечатал е, СБ , РБ , 7-те езера
Казано е: „Пътят на праведния е път на зазоряване“.
Никакви компромиси не се позволяват в новия живот! Тази е новата философия на живота! Този е пътят към Истината.
9.8.1931г.
491. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ , 7-те езера
Христос казва: „Аз съм вратата на овците“. „Аз съм добрият пастир.“ Това значи: Христос е пътят, по който идва Любовта, Мъдростта и Истината.
Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“.
19.8.1931г.
492. Сила, разумност и добро, СБ , София
Този е пътят за всеки, който иска да прогресира, да стане съвършен; не вървите ли в този път, вие ще изпаднете в заблуждение и ще очаквате друга епоха, с по-благоприятни условия за вас – да дойдат други Учители, други Ангели и т.н.
Който постъпва като Бога, той ще бъде добър, разумен, силен и здрав, в дома му няма да има нещастия и несрети, а пътят му ще бъде всякога отворен.
20.8.1931г.
493. Най-високото място, СБ , София
Тази е истинската философия на Живота и затова казвам: искате ли да имате Божието благословение, правете това, което Бог изисква от вас – този е пътят, по който можете да постигнете своето щастие.
21.8.1931г.
494. Отиване и връщане, СБ , София
Който има Истината в себе си, пътят му е отворен навсякъде, всички бакали, т.е. всички умни хора го посрещат добре; за онзи, който не носи Истината в себе си, всички пътища са затворени.
4.10.1931г.
495. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
Това е пътят на самоусъвършенствуване.
14.10.1931г.
496. Проводници на любовта, ООК , София
Този е пътят за повдигане и обновяване.
496.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
И като ходите е него, пътят ви се осветлява.
18.10.1931г.
497. Отношение на два закона,  НБ , София
Казано е: „Даром сте взели, даром давайте!" В книгата „Пътят на живота" Толстой е събрал велики мисли от разни автори, и под всяка от тях написал името на автора.
28.10.1931г.
498. Предназначението на носа, ООК , София
Бог нашепва на човека: „Не правиш добре, измени посоката на своето движение“. – „Не може ли по друг начин?“ – Може, но ще сгрешиш и ще носиш последствията на своето непослушание. – „Искам да опитам по друг начин.“ – Опитай, но ще видиш, че пътят на доброто е само един.
13.11.1931г.
499. Първият предвестник,  МОК , София
499.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
И този е пътят, по който душата върви.
18.11.1931г.
500. Материални прояви на живота, ООК , София
Щом излезе от болницата, пътят му се отваря и той започва да работи.
25.11.1931г.
501. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Така, както са живели някога светиите, днес не може да се живее. - Защо? - Може би, тогава се е изисквало от светията по-малко; тогава той е живял в закона на числото две, къс е бил пътят му. Сега пътят е по-дълъг. Някога пътят е бил четири километра дълъг, 2 по 2 = 4, а сега е 25 километра дълъг - 5 по 5.
18.12.1931г.
502. Стимул и любов,  МОК , София
Пътят, по който вървите, не е равен.
502.2 Стимул и любов ( втори вариант )
Тези нови положения трябва да бъдат една опорна точка, понеже пътят, животът, по който вървите, не е една равна плоскост.
30.12.1931г.
503. Истинско познаване, ООК , София
Пътят, който изминава, означаваме с права линия.
6.1.1932г.
504. Граници в живота, ООК , София
Господ му каза: Ти изкла моите пророци, но не е този пътят, по който трябва да ми служиш.
20.1.1932г.
505. Раждане и растене, ООК , София
Не е тоя пътят на подмладяването.
27.1.1932г.
506. Двете отверстия, ООК , София
Това е пътят на правилното разбиране.
3.2.1932г.
507. Лица на реалността, ООК , София
507.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
Какъвто и да е пътят, по който сега вървим, ние може да философстваме, казвате - еди-кой си бил щастлив, уредил си работите.
14.2.1932г.
508. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Когато в една държава навсякъде те гонят, адът е там; когато пътят ти е отворен и навсякъде те обичат, раят е там.
Той вярва, че хората не знаят Божественото, но един ден ще познаят, че туй,, което ги е учил, тъй както е живял, за тях е добър пример, че туй е животът, че този е пътят да се изпълни Волята Божия.
17.2.1932г.
509. Доброто разположение, ООК , София
Днес пътят за пеене у вас е затворен, не можете да пеете, както трябва. В бъдеще пътят за доброто пеене ще се отвори и някои от вас ще станат гениални певци.
19.2.1932г.
510. Фактори в природата,  МОК , София
Това е пътят, по който вървят всички животни.
510.2 Фактори на храносмилането ( втори вариант )
ТОВА Е ПЪТЯТ НА ОНЗИ, КОЙТО ИЗБИРА.
24.2.1932г.
511. Трите начала, ООК , София
Христос казва: “Аз съм пътят, истината и животът.” Като влезете в тоя път, ще намерите истината и живота. Дето е истината, там са светлината и знанието, които освобождават човека от робство и ограничение. “Аз съм пътят” – пътят на знанието. “Аз съм истината” – пътят на свободата и светлината. “Аз съм животът” – пътят на любовта.
И тъй, пътят на любовта е път на новото учение. – Какво представя новото учение? – За да разберете новото учение, трябва да влезете в Христовото учение.
511.2 Трите пътя ( втори вариант )
Не че пътят е лош, но трябва да знаеш как да вървиш по него.
Христос казва: "Аз съм Пътят, Истината и Животът." Казвам, пътят на любовта, пътят на знанието, пътят на свободата и истината, това е правият път, с който трябва да се завземете.
28.2.1932г.
512. След това,  НБ , София
Казва: "Аз съм Пътят, Истината и Животът."
17.3.1932г.
513. Истина и Живот,  ИБ , БС , София
Това е пътят на изключението: ако някой поиска от мен хиляда и петстотин лева, ще му изпратя петнадесет лева и ще кажа: „Десет лева ще потопиш във водата и те ще станат толкова, колкото ти искаш.
24.3.1932г.
514. Принуждава ни,  ИБ , БС , София
Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.” Пътят е материалният живот с всички негови блага, Истината е знанието, а пък Животът, това е сърцето, всичко онова, което желаеш.
27.3.1932г.
515. Верният в малкото,  НБ , София
Бог е казал: Един е пътят. Той е пътят за въздигането на човешката душа.
3.4.1932г.
516. Наклали огън,  НБ , София
И тези бедни хора почнаха да вярват другояче, а именно: че не е този пътят, че не са хората, които спасяват, а Бог спасява хората.
20.4.1932г.
517. Динамика на живота, ООК , София
Често цитирате стиха от Евангелието: Аз съм пътят, истината и животът. Кой е разбрал вътрешния смисъл на тоя стих? Какво нещо е пътят? - Пътят е тялото, с което се облича човешката душа.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.