Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.11.1913г.
1. Умни и силни, ИБ ,
Например пчелите се стремят мед да събират, хората – блага за земния си живот, а тези, които се стремят духовно, те трябва да се стремят за небето.
20.12.1914г.
2. Учителите, НБ , София
Ангелите идват като пчелите, ще оплодотворят цветовете в душите.
1.4.1917г.
3. Виделината,  НБ , София
Разсъждавайте за виделината, тя е с вас, опитайте я, бъдете самостоятелни, влезте като пчелите във всеки цвят, за да си съберете медец.
27.5.1917г.
4. Пребъдете,  НБ , София
4.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Който влѣзе въ живота, нека каже: „Дайте ми най-трудния пѫть.“ Азъ рекохъ: „Ето човѣкътъ, който ще се подигне.“ Нѣкои искатъ да влѣзатъ въ нѣкое общество и питатъ членоветѣ му: „Вие живѣете ли помежду си добрѣ, въ миръ и съгласие?“ – „Разбира се, това го знаятъ и пчелитѣ.“ – „Е, тогава ще влѣза въ вашето общество.“ Но това е една лъжлива философия въ основитѣ си.
30.6.1918г.
5. Доведете го,  НБ , София
Ако се яви там някой мъж, който е работил и живял добре на земята, то ще изреве: А-а! Щом чуят мнението на магарето, Разумните същества казват: "Пуснете този човек в рая, той е от рода на пчелите."
5.2 Доведете го ( втори вариант )
Ако се яви тамъ нѣкой мѫжъ, който е работилъ и живѣлъ добре на земята, то ще изреве: А — а! Щомъ чуятъ мнението на магарето, разумнитѣ сѫщества казватъ: Пуснете този човѣкъ въ рая, той е отъ рода на пчелитѣ.
22.9.1918г.
6. Двамата братя,  НБ , София
Пчелите постъпват точно обратно: младите остават в стария кошер, а старите излизат вън, в друг кошер.
6.2 Двамата братя ( втори вариант )
Пчелитѣ постѫпватъ точно обратно: младитѣ оставатъ въ стария кошеръ, а старитѣ излизатъ вънъ, въ другъ кошеръ.
12.1.1919г.
7. Великите условия на живота,  НБ , София
Днес в Божествения кошер има много търтеи, които пчелите сами умъртвяват и изхвърлят навън.
30.3.1919г.
8. Детето растеше,  НБ , София
Складирайте и вие Божествената Мъдрост, както катерицата складира излишната си храна, както пчелите – сладкия сок.
6.4.1919г.
9. Господ му рече,  НБ , София
Има много писатели, които са като пчелите.
9.2 Господ му рече ( втори вариант )
Има много писатели, които са като пчелите.
1.6.1919г.
10. Отхвърленият камък,  НБ , София
Според мене всички писатели, от какъвто калибър и да са, са цветя и затова вие, като пчелите, извадете си мед, от които цветя искате.
29.6.1919г.
11. Старият книжник,  НБ , София
Така и пчелите се грижат за отхранването на своите царици.
19.8.1919г.
12. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Идеални работи, но как да възпитате обществото, своите синове и дъщери, политическите мъже, учителите, свещениците, проповедниците? - Аз съветвам всинца ви да идете и проучите живота на пчелите - те ще ви научат как трябва да възпитавате. Когато искат да си създадат царица, те приготвят за нея особена храна; за пчелите-работници - друга храна; за търтеите - друга. Пчелите умеят да уредят своя живот много по-добре от хората, които само мъдруват.
24.8.1919г.
13. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Пчелите започнали да се жилят, осите - също.
29.2.1920г.
14. Що казва Духът,  НБ , София
14.2 Що казва Духът ( втори вариант )
И пчелите предсказват кога ще се развали времето.
7.3.1920г.
15. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Пчелите и осите имат жило, с което жилят, аз не жиля никого.
2.5.1920г.
16. По предание,  НБ , София
Казваш: Страдам. – Майката я няма. – Какво да правя? – Ще намериш нов кошер, ще вземеш нова царица, и пчелите отново ще забръмчат.
Три часа преди да се развали времето, пчелите предчувстват това и бързат да се скрият в кошера си.
Пчелите щяха да предвидят развалянето на времето и нямаше да преживеят тази изненада. – Защо хората се изненадват? – Защото не познават законите на разумната природа.
25.6.1920г.
17. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Излишъка от меда хората вземат от пчелите.
22.8.1920г.
18. Сутрешен наряд, 22 август, СБ , В.Търново
Черпете тази сила от живота тъй, както пчелите събират нектара от хилядите цветове – тези трудолюбиви пчелички не се срамуват да събират мед и от магарешкия трън.
12.9.1920г.
19. Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ , В.Търново
Погледнете на пчелите, осите, птиците и другите животни и ще видите как те живеят.
28.12.1920г.
20. Три закона,  ИБ , Русе
Хората могат да се ползуват от пчелите. Идете при един пчелин, постойте при пчелите, наблюдавайте ги, изучавайте с интерес техния живот и ще се ползувате твърде много.
31.12.1920г.
21. Всичкият дълг,  ИБ , Русе
Там тогава духовете работят, пчелите работят и пр.
2.1.1921г.
22. Съвети от Учителя, ИБ , Русе
Пчелите са научили лакомството от човека. Пчелите са ясновидци.
21.8.1921г.
23. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
По същия закон се организират мравките и пчелите. Кой организира мравките, кой организира пчелите? Работата върви по един механичен начин.
– Понеже пчелите живеят най-хармоничен живот, а ние се готвим за такъв, не е ли добре да започнем с пчелите и да се заемем с проучването на техния живот?
Когато турите на пчелите една изкуствена пита, те не я изхвърлят, а тук-там само я поправят.
22.8.1921г.
24. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Нека четат и събират отвсякъде материал, както пчелите събират мед.
18.12.1921г.
25. И Петър се грееше,  НБ , София
То е един кошер, а пчелите имат жило и ако ги бутнеш, ще те ужилят и всичко подпухва. Не бутайте пчелите! И казва Писанието: „Студено било, и слугите се греели, и с тях бил и Петър“.
15.6.1922г.
26. Мисъл и действие, ООК , София
Като цъфне круша, пчелите събират мед, но важното е плодът. Та ние идваме от пчелите да взимаме мед.
18.6.1922г.
27. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Той ги създава тъй, както в един кошер се създават пчелите, работници и царици.
Има закон, че може да цъфтят тия дървета, пчелите може да берат мед, но ако тия цветя не завържат, какво ни ползва това? Питам: Ако туй Божествено Слово, което иде сега от толкова хиляди години в света – от 2,000 години, – не се възприеме, какво ще спечелите? И вие, българите, от колко години сте християни? Аз изчислявам по закона на вероятностите и намирам, че 100 милиарда пъти те са споменали името Христово, откакто са приели християнството.
20.8.1922г.
28. Много плод принася, СБ , В.Търново
После, някои от вас изучават пчеларството, отглеждат пчелите, но отиват при тях с була. Можете ли да предадете мислите си на пчелите, на хората ни най-малко не може да не ги предадете.
24.9.1922г.
29. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Преди да се развали времето, виж, какво правят пчелите. Който разбира езика на свинете, на птиците, на пчелите, на паяците, никога няма да остане сред пътя.
29.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Но който проникновено наблюдава външния свят - пчелите, птиците и другите неща, вижда, че има един Дух вътре в тях, който показва, че условията ще се изменят. Когато ще се разваля времето, пет-шест часа преди бурята, ще видите, че пчелите бързат натук-натам, връщат се, отиват, а паякът двойни нишки тъче и казва: "Буря ще има, трябва да взема мерки, за да не се развали къщата ми". Ако един човек разбира, че когато пчелите се прибират, ще има буря, че когато свинята носи пръчки, ще вали сняг, такъв човек няма да остане насред път.
29.10.1922г.
30. Влиянието на електричеството, ООК , София
От пчелите донесено.“
Сега ти трябва малко светлина: „От слънцето пратено“ – веднага тази светлина прониква. „От пчелите донесено“ – веднага ще мислиш за кошера; понеже пчелите са трудолюбиви, у тях има ред и порядък, ти ще мислиш за тях и всичко туй ще внесе в теб ред и порядък.
От пчелите донесено.“
(Учителят свири с цигулката си и пее „Сладко медено“.) Втория път ще учим „От слънцето изпратено, от пчелите донесено“. (Всички пяхме „Сладко медено“.)
8.11.1922г.
31. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
И то събужда във въображението ред картини: за слънцето, за цветята, за пчелите и техния живот, за културата им, за тяхната голяма чистота. Това сладко е дошло от слънцето и влязло в цветята, отдето пчелите го изсмукват и преработват. Когато си представите картината за живота на пчелите, на пръв поглед изпъква тяхната физическа чистота и голямото им трудолюбие. Достатъчно е най-малкото нарушаване на законите от една от пчелите, за да бъде тя строго наказана.
26.11.1922г.
32. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Важна работа имат! Те са същества чисти, крайно чисти, толкова нежни, че при тях ти не можеш да приближиш! Те са като пчелите, те болници нямат, лекари нямат, когато някой съгреши между тях, изведнъж го изхвърлят навънка.
19.2.1923г.
33. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Пчелите са мислили хиляди години, докато си направили своята картечница – жилото, което, като забият, пуска отрова.
25.4.1923г.
34. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
После, хубаво е за вас например да разберете как живеят пчелите.
28.6.1923г.
35. Божественото и човешкото, ООК , София
Знаете ли на какво прилича това? Един учител праща децата от своето училище при друг свой учител, който живее при един модерен пчелник, и им казва да наблюдават и изучават там живота на пчелите. Стигат на пчелника и веднага започват да бъркат вътре в кошерите със своите тънки пръчици, пчелите обаче хубаво ги нажулват. Защо? Учителят ги пита: „Наблюдавахте ли пчелите?“ Мълчат всичките. Да, някои, като влязат вътре в Божествения свят като тия малки деца, не отиват да наблюдават работата на пчелите, ами ги бъркат с пръчицата си. Пчелите имат такива малки жила, с които учат непослушните деца какво трябва да правят.
4.11.1923г.
36. Основа на знанието,  МОК , София
То постъпва по същия начин, както и пчелите в своя кошер.
Да допуснем, че имате пред себе си един учен човек, един естественик, който се занимава специално с изучаване живота на пчелите. След като се е занимавал той целия си живот с проучване на тънкостите в живота им, питам: какво е спечелил от пчелите? – Огрубял е, нищо повече.
3.2.1924г.
37. Елементи в геометрията, МОК , София
На какво уподобявате това движение? (– Както пчелите проветряват кошера си.) Упражнение 2: Ръцете с малко превити лакти се движат отпред – едната нагоре, другата надолу, като везни.
20.4.1924г.
38. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Да се измислят отровни газове, да унищожават хиляди хора, това наука ли е? Пчелите знаят това изкуство отпреди хиляди години.
18.5.1924г.
39. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Има случаи, когато пчелите по никой начин не дават меда си.
18.5.1924г.
40. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Страхът заработва в него, то си спомня жуженето на пчелите и в този момент в него се събужда един животински навик, вследствие на който търси начин да намери предмета, който майка му иска.
12.8.1924г.
41. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
" - Е, виж тогава мравките как живеят, те имат ли църква? Мравките се движат към човека, идеал имат те! У мравките културата е преходна, у пчелите - също, у човека - също.
Към растенията, към пчелите, към животните по друг начин.
31.8.1924г.
42. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Този закон е като пчелите: много пчели по малко мед – много става, отколкото поединично всеки да работи.
Брат Деню Цанев: Подкрепата е лесна, но най-първо трябва да изчистим обществото си от недъзите и тогава всичко лесно се урежда, защото ще има сплотяване и с него ще изпълним закона на пчелите и ще принасяме много мед.
1.9.1924г.
43. Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР , София
Пчелите и мравките никога нищо не внасят – те само отнасят.
2.9.1924г.
44. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
В мравите, в пчелите няма морал.
19.10.1924г.
45. Настанало е царството Божие, НБ , София
Ще каже нѣкой: ама безъ пари може ли да се живѣе, безъ кобури може ли да се ходи? Хубаво, то е тъй, паритѣ сѫ едно удобство, но ако е права тази философия, че безъ пари не може да се живѣе, питамъ: птицитѣ съ пари ли живѣятъ, пчелитѣ въ кошеритѣ съ пари ли живѣятъ, ангелитѣ съ пари ли живѣятъ, Господь съ пари ли живѣе? Казвате: простаци сѫ тия хора, които могатъ безъ пари да живѣятъ.
45.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Ще каже някой: Ама без пари може ли да се живее, без кобури може ли да се ходи? Хубаво, то е тъй, парите са едно удобство, но ако е права тази философия, че без пари не може да се живее, питам: Птиците с пари ли живеят, пчелите в кошерите с пари ли живеят, ангелите с пари ли живеят, Господ с пари ли живее? Казвате: Простаци са тези хора, които могат без пари да живеят.
29.10.1924г.
46. Темпераментите, ООК , София
Вие казвате: „Ами нали трябва да се погрижим за себе си!“ – Трябва, но как? Как се грижат пчелите за себе си? Пчелите, след като влязат в един кошер, започват да си приготовляват мед толкова, колкото им трябва за през зимата. Добре, ако това е вярно за пчелите, то и ние, като в един кошер, колко мед, колко бюджет ни трябва за през годината? И пчелите знаят този закон.
30.11.1924г.
47. Който се учи, НБ , София
Медътъ на пчелитѣ е сладъкъ, но не и самитѣ пчели, които сѫ въ кошеритѣ. Човѣкъ може да си вземе малко медецъ отъ пчелитѣ, той е господарь на това, но не е господарь и на самитѣ пчели.
47.2 Който се учи ( втори вариант )
Медът на пчелите е сладък, но не и самите пчели, които са в кошерите. Човек може да си вземе малко медец от пчелите, той е господар на това, но не е господар и на самите пчели.
18.1.1925г.
48. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Вощеницата ти ли я направи? – Пчелитѣ я направиха. Ти взе малко восъкъ отъ пчелитѣ, направи тази вощеница и казвашъ: да е жива вощеницата ми! Че какъ може да е жива вощеницата ти? Да съмъ живъ азъ! – Да.
48.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Вощеницата ти ли я направи? – Пчелите я направиха. Ти взе малко восък от пчелите, направи тази вощеница и казваш: Да е жива вощеницата ми! Че как може да е жива вощеницата ти? Да съм жив аз! – Да.
8.2.1925г.
49. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Или, ще кажете, че хората иматъ картечници? Че и пчелитѣ сѫ направили своята картечница, даже по-рано отъ хората.
49.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Или ще кажете, че хората имат картечници? Че и пчелите са направили своята картечница, даже по-рано от хората.
1.7.1925г.
50. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Господ е наредил пчелите да събират мед и да си го ядат. Хората са наредили пчелите да събират мед, а те да им го ядат. Знаете ли кой човек е направен по образ и подобие Божие? Вие казвате: „Зная, че съвременният човек е направен по образ и подобие Божие.“ Значи според вас човекът, който събира меда на пчелите да го яде, или човекът, който коли воловете да прави пастърма от тях, или човекът, който коли кокошките, за да ги яде, е този, който е създаден по образ и подобие Божие? Това ли е човекът? – Не, това са случайности, които се срещат в сегашния живот на човечеството.
13.7.1925г.
51. Малкият стрък, ИБ , Мусала
И ние сме като пчелите.
51.2 Малкият стрък ( втори вариант )
И ние сме като пчелите.
11.10.1925г.
52. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
И пчелитѣ иматъ редъ и порядъкъ.
52.2 Великият закон ( втори вариант )
И пчелите имат ред и порядък.
16.12.1925г.
53. Перпендикулярът на живота, ООК , София
Казват, че пчелите били разумни същества. Пчелите имат добра организация, но са жестоки. Дойде ли господарят им, опушва кошера, пчелите излизат навън, а той взима всичкия им мед. Пчелите могат да изхвърлят всички търтеи навън, но един бръмбар не могат да изхвърлят - човека.
25.12.1925г.
54. Правила и съвети, КД , София
А ако с това ще си уроня престижа си, тогава тази постъпка ще я изхвърля. (Тази досетливост не е у пчелите, а у този, който им хвърля брашното.)- Трябва да се внесе едно ново решение (= -) на това различие, което съществува.
20.1.1926г.
55. Четирите действия, ООК , София
Вземете за пример пчелите. Значи и на пчелите липсва нещо, както и на всички останали животни, дори и до човека.
Сега, като говорим, че в някои отношения пчелите имат по-голяма опитност от хората, това ни най-малко не трябва да хвърля сенки в живота ни.
3.2.1926г.
56. Нашето място, ООК , София
Кой учи птицата да хвърчи? Кой учи рибата да плава? Кой учи червеят да влиза в дървото и да прави дупки в него? Кой учи пчелите да събират мед? Както виждате, всички същества, от най-малките до най-големите, имат свое вътрешно ръководство, което ги напътва към тяхната специална работа.
10.3.1926г.
57. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Четете ли вестници, спирайте се върху хубавите неща от тях, както пчелите събират сладките сокове от цветята.
21.3.1926г.
58. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Казват: пчелите са трудолюбиви и чисти. Когато пчелите влязоха в нашия свят, те почнаха като хората да пият, станаха пияни.
Те са хора от школата на мравките, от школата на пчелите.
9.6.1926г.
59. Усилване на вярата, ООК , София
Ще кажете: “Защо се оставяте да ви жилят пчелите и после да ви се подува ужиленото място?” Интересувам се от културата на пчелите. Аз имам ред математически изчисления, как са жилили пчелите преди хиляди години и правя изчисления, как жилят днес. Ако не ме интересуваше този въпрос научно, аз лесно щях да се предпазя от пчелите да не ме жилят.
Докато пчелите хапят хората, това показва, че те още не мислят добро. Когато пчелата жили човека, с това тя иска да му каже: “Ти трябва да ми донесеш мед.” Искате ли да не ви жилят пчелите, намажете се с мед, сладки да станете.
4.7.1926г.
60. Запалената свещ,  НБ , София
Кой не си служи с хипнотизма? Цветята не хипнотизират ли пчелите? Всяко привличане не е ли хипнотизъм? Казват, че някой учен във Франция владеел изкуството да хипнотизира.
22.8.1926г.
61. Отвън и отвътре, СБ , София
Един ден пчеларят взима двата кошера, смесва пчелите и цариците им заедно, напръсква ги отгоре с брашно, за да не се познаят, и по този начин те престават да се карат.
25.8.1926г.
62. Имената са ви записани, СБ , София
Пчелите от разните кошери си имат охрана. Как? – Като пчелите.
Има хора, които могат да влияят на пчелите; други, които укротяват змии, тигри, лъвове, но за това се иска присъствие на духа, както и силна воля.
22.9.1926г.
63. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Пчелите пък, хиляди години преди човека, са знаели изкуството да правят мед и днес дохождат с готово изкуство в себе си.
17.10.1926г.
64. Любов и вяра,  МОК , София
Ако искате да разберете, какво нещо е ред и чистота, идете при някой кошер и наблюдавайте, какво правят пчелите, без да ги закачате.
64.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Искаш закона на чистотата, реда и порядъка - вземи една пчела, иди при кошера, наблюдавай, тури си ухото, слушай гласа на пчелите, но не ги закачай.
10.11.1926г.
65. Доброто сърце, ООК , София
Ако се облечете с вълнена дреха и отидете при някой кошер, пчелите могат да ви нажилят добре. Ако се облечете с ленена дреха, пчелите са спокойни.
26.12.1926г.
66. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
Една след друга пчелите се изреждат да му дадат добър урок.
23.3.1927г.
67. Малкият повод, ООК , София
Човекът на любовта може да се уподоби на цъфнал цвят, към който се стремят пчелите, пеперудите и ред още насекоми.
27.3.1927г.
68. Лозените пръчки,  НБ , София
И пчелите обичат вашата любов. Пчелите ще изядат тези гвоздеи, съвременният свят ще се разложи, и от него нищо няма да остане.
27.3.1927г.
69. Планетни влияния,  МОК , София
Човек трябва да се насърчава от всичко: от пчелите, от мравките, от дърветата и растенията, от камъните и т. н.
69.2 Планетни влияния ( втори вариант )
И тъй, нека пчелите ви бъдат едно насърчение.
6.4.1927г.
70. Начертаният план, ООК , София
За пример и пчелите могат да си устроят концерт, както хората си устройват. Влизали ли сте в някой кошер, да видите как живеят пчелите? И пчелите, като хората, се радват на живота.
22.4.1927г.
71. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Идва професор от Агрономическия факултет с учениците си да гледат пчелите ни, проверяват и как сеем - нови методи намират у нас.
14.8.1927г.
72. Мислещият човек, МС , София
Нямате ли мисъл, идете при мравите и при пчелите. От мравит ще научите едно нещо, от пчелите - друго. Ако искаме да научим как трябва да бъдем благи, трябва да отидем при пчелите, те са пълни с благост.
31.8.1927г.
73. Малките резултати, ООК , София
Не дръжте меда си отворен, защото пчелите ще тръгнат след вас.
14.12.1927г.
74. Време и вечност, ООК , София
Когато кошерът се развали, пчелите се разпръсват. Едни от пчелите умират, други се разпръсват и отиват в чужди кошери, а трети се роят.
7.3.1928г.
75. Двете точки, ООК , София
Отдалеч още пчелите ще го помиришат и ще го накацат.
14.3.1928г.
76. Живата наука, ООК , София
Той ще се принуди да хвърли чинията с мед и да бяга далеч от пчелите. Светът е пълен с ларви, подобни на пчелите, които от хиляди години насам гладуват, чакат да капне отнякъде сок на любовта.
13.5.1928г.
77. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Друг учен пък изучава пчелите.
20.5.1928г.
78. Той дойде при Пилата,  НБ , София
На съвременните учени хора паралелно с изучаване живота на мравите, пчелите, предстои да разрешат основния въпрос па човешкия живот, въпроса за тази вътрешна неестествена материя в организма, която вцепенява, втвърдява идеите, желанията и волята на човека.
18.7.1928г.
79. Единство и общност, ООК , Мусала
Благословените цветя се отглеждат в градини, под специални грижи и внимание; от време на време в тях влизат пчеличките, поздравяват ги от Баща им, като им донасят по едно писмо; като благодарност за този поздрав цветята дават на пчеличките своя нектар и аромат – при това положение на нещата и цветята се радват, и пчелите се радват; те взаимно се възнаграждават и създават помежду си отношения, връзки.
21.11.1928г.
80. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Докато гроздето не е узряло, пчелите и осите не го нападат.
24.2.1929г.
81. Променява времената,  НБ , София
Също такъв спор се явил един ден между пчелите и осите, за кого била създадена лозата. Пчелите казвали, че лозата е създадена за тях, защото те събират мед и са полезни. Осите, които имали здрави челюсти, започнали да пробиват ципицата на гроздето, а пчелите, възползувани от услугата на осите, започнали на готово да смучат сладкия сок на гроздето. От това време и до днес още все същата история се разиграва: осите пробиват люспите на гроздето, а пчелите смучат сладкия гроздов сок. При този спор, осите и пчелите и до днес се ползуват от гроздето. Питам: ако пчелите и осите разрешиха спора практически, като пробиха люспата на гроздето и изсмукаха сока му, може ли човек да бъде по-неразумен от тях, да не разреши правилно въпроса за създаването на света? Пчелите и осите не си отговориха на въпроса, за кого е създадена лозата, но я използуваха.
21.4.1929г.
82. Наклали огън,  НБ , София
Цели 20 години вече, как се занимава с пчелите, но нищо не е спечелил. Сега търси някакъв нов начин за отглеждане на пчелите; ако и този път не спечели, ще ги напусне.
9.6.1929г.
83. Достоен,  НБ , София
Често съм правил наблюдения върху пчелите, да видя, как живеят. Защо да не се занимава човек с пчелите? Какво, всъщност, представя човек? За напредналите същества, човек представя също така малка мушица, малка пчелица.
19.6.1929г.
84. Естествени връзки, ООК , София
Например цветята съдържат нектар, към който пчелите, насекомите налитат. Пчелите целуват цветята, за да вземат част от техния нектар.
21.7.1929г.
85. Илия вече дойде,  НБ , София
Една от пчелите започнала да хвърчи от цвят на цвят и весело бръмчала.
Пчелите представят хората, а господинът – човекът представя природата, от която хората черпят.
13.9.1929г.
86. Отношения към природата,  МОК , София
86.2 Правилни физически отношения с природата ( втори вариант )
Те ти казват: “Следвай пътя на мравите.” Ти седиш и казваш: “Тази работа е объркана.” Дойде пчелата в двора и ти казва: “Следвай пътя на пчелите, от всяка трева събирай мед.” Дойде една оса.
18.9.1929г.
87. Проявеният живот, ООК , София
От време на време пчелите се роят: старите напущат кошера, отиват в друг, а младите остават в стария кошер.
18.10.1929г.
88. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
88.2 Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) ( втори вариант )
Един ваш приятел ви каже тъй: “Дай ми малко мед.” Вие ще кажете тъй: “Е, нямам, чашата е празна.” Хубаво, за вас няма мед, но ако вие поднесете тази чаша на пчелите, най-малко още двайсет пчели ще могат да намерят мед да се нахранят.
29.11.1929г.
89. Природна философия,  МОК , София
Дойдете ли до някое благородно чувство или желание, отворете се, да го видят слънчевите лъчи, да дойдат пчелите на него и да го оплодят. – Какво ще стане, ако се отворя? – Ще цъфнеш? Ако окапя? – За окапване не мисли.
8.12.1929г.
90. Да ида да го събудя,  НБ , София
Коя истина говори той: истината на мравките, на пчелите, на растенията или на минералите? Истината може да излиза от устата на различни същества и да се изказва по различни начини.
90.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Той говори истината тъй, както я говорят мравите, пчелите, растенията, буболечиците.
18.4.1930г.
91. Направления в живота,  МОК , София
За да не изпаднете в такива погрешки, вижте, какво правят пчелите. Пеперудите и пчелите отдавна са изсмукали соковете им, вследствие на което те нищо не могат да ви дадат.
91.2 Направления в живота ( втори вариант )
За да не изпаднете в такива погрешки, вижте какво правят пчелите. Пеперудите и пчелите отдавна са изсмукали соковете им, вследствие на което те нищо не могат да ви дадат.
Идете тогава и научете един урок от пчелите - когато една пчела хвръква, тя влиза в цвете, дето друга пчела не е влизала.
27.4.1930г.
92. Доведете ми го тук,  НБ , София
Ако ние поддържаме една философия за живота и след десетина години изчезнем от земята, без да остане помен от нас, каква философия е тази? Аз не виждам никаква философия в топенето на снега и на леда, в цъфтенето и прецъфтяването на цветята, в бръмченето на пчелите, в бученето на вятъра и на циклоните, в потъването на параходите, в разрушаването на къщите, в раждането и в умирането, в оглупяването, в остаряването и т.н.
30.5.1930г.
93. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
Където живеят пчелите, там владее пълна хигиена - чистота и умерена температура.
93.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Дето живеят пчелите, там владее пълна хигиена - чистота и умерена температура.
1.6.1930г.
94. С огън и сол,  НБ , София
Пчелите разрешиха въпроса за храненето преди човека. Пчеларите избиват търтеите, но пчелите постъпват по-благородно от тях – изхвърлят ги вън от кошера.
8.6.1930г.
95. Който влиза,  НБ , София
По кошера познавате живота и качеството на пчелите.
Така и мравите, и пчелите вярват само в това, което виждат.
26.8.1930г.
96. Божият глас, ООК , София
96.2 Божият глас ( втори вариант )
Защо растенията избрали кръгове, не избрали квадрат? Пчелите са избрали шестоъгълна форма.
29.8.1930г.
97. Вътрешно единство,  ИБ ,БР , София
Той казва: „Цаката чакам.“ Казвам му: Да ти помогна, че да ти вървят пчелите.
19.10.1930г.
98. Отец люби Сина,  НБ , София
Какво знаят по това съвременните физиолози? Пчелите, които преди хиляди години са изучавали храненето като наука, и досега прилагат наученото по отношение на своята царица, работници и търтеи.
14.11.1930г.
99. Разумни промени,  МОК , София
Значи, докато вашите мисли, чувства и желания имат мед в себе си, пчелите всякога ще ви търсят. Щом се свърши медът, пчелите престават да ви търсят.
99.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
Седите вие и никой не се занимава с вас, спокоен сте, но представете си, че аз ви намажа с мед навсякъде по главата, косата, след 5 минути вие ще бъдете толкова важен за пчелите, те ще се интересуват за благото, което съм турил на вас и хората ще почнат да идват за благото, след като оберат благото, какво ще стане? Вие ще станете пак същия, както сте били и отначалото. Та има известни идеи у нас, които привличат хората толкова, колкото и медът пчелите привлича. Вие сте важен, докато имате мед по дрехите си; щом се свърши меда, пчелите не се интересуват за вашите чувства, за вашите стремежи, това са непостоянните идеи и има неща у вас, които са преходни; и ако не знаете с тях как да се справите, често ще падате в разочарование.
31.12.1930г.
100. Условия и възможности, ООК , София
Животът на пчелите дава слаба представа за Божествения свят. Пчелите се отличават с голяма чистота.
6.3.1931г.
101. Ханизе,  МОК , София
101.2 Ханизе ( втори вариант )
Работили са и пчелите, работил е и човекът.
15.5.1931г.
102. Новата епоха,  МОК , София
Защо не вземат пример от пчелите и мравките, от мушиците и бръмбарите? Кой ги е назначил на служба? Никой не ги е назначил, но въпреки това, те по цял ден работят.
20.7.1931г.
103. Теория и приложение, СБ , РБ , 7-те езера
С благоуханието си цветовете привличат пчелите, пеперудите и насекомите, за да помагат за оплодяването им.
2.8.1931г.
104. Хигиена на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Когато пчелите се роят, майката и бащата напускат стария кошер, оставят го на синовете и дъщерите си, а те отиват в нов.
19.8.1931г.
105. Сила, разумност и добро, СБ , София
Пчелите, които били тогава много красиви и величествени, дошли първи и веднага се спрели пред масата, на която били сладките работи и ги задигнали изцяло; след тях дошли птиците: те се спрели пред масата, на която били поставени разните козметически средства – парфюми, помади, масла за мазане и т.н.
4.10.1931г.
106. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
По едно време човекът вижда, че по стените на кладенеца пчелите оставили малко мед.
28.10.1931г.
107. Предназначението на носа, ООК , София
Ако пчелите не търпят нечистота, колко повече се отвращават от нея разумните и напреднали същества.
107.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Както у пчелите има известни традиции. Ако вие ядете малко чесън между пчелите, те ще ви приемат тъй, че ще ги помните.
27.11.1931г.
108. На своето време,  МОК , София
108.2 На време ( втори вариант )
После ви е страх и от пчелите, защо? – Тези са временни обяснения, които имате, имат известно психологическо влияние върху човешкия ум.
3.1.1932г.
109. От смърт в живот,  НБ , София
Какъв трактат са чели тревопасните животни? Какъв трактат са чели месоядните животни? Какъв трактат са чели мухите, пчелите? Ние казваме, че ако не се учим, не може. Пчелите не са така глупави същества, както си мислите.
20.3.1932г.
110. Що да сторя,  НБ , София
От милиони години, пчелите почти никакъв прогрес не са направила в килийките на своите пити.
13.4.1932г.
111. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Пчелите живеят в колективно съзнание.
Пчелите, бръмбарите, пеперудите получават покана; обличат парадните си дрехи и тръгват на угощението.
111.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Така седи това в колективното съзнание на пчелите.
8.5.1932г.
112. Обич и знание,  УС , София
Ако ме ужили пчелата, ще кажете: „Нали Учителят има сила, защо не се предпази? Защо не си сложи гугла? Защо отива толкова близо до пчелите?“ – Прави са вашите разсъждения; те са на място. На същото основание аз ви питам: Защо и вие, като пчелите, понякога не задържате езика си? Ходите по поляната и дупчите с него, мърморите сами на себе си.
19.6.1932г.
113. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Културата на пчелите, например, е по-висока от културата на мравките. И ако не знаеш как да пипаш кошерите, ще се спреш на пътя на пчелите, където ще опиташ тяхната строгост. Колкото си по-далеч от пчелите, толкова по-добре.
Казвате, че пчелите работят много. Пчелите са по-малко войнствени от мравките. Културата на пчелите ще мине в нова, по-висока фаза на развитие. Пчелите се сърдят, дразнят се, жилят. В това отношение, мравките, пчелите и хората имат едни и същи чувства – всички защитават своето.
3.7.1932г.
114. Творители на словото,  НБ , София
Сега, за изяснение давам един малък разказ как Господ създал пчелите и как създал мравите. Решил Господ да създаде света и видял, че мравите и пчелите са един важен фактор в него. Вика Той пчелите, дал им всичките свои блага със задача да идат и да ги раздадат на света;Тъй да ги раздадат, че всичките хора да бъдат доволни. А като се върнали пчелите при Господа едва половината от благата били раздадени. Господ решава, че пчелите не са в състояние да раздадат благата. Пчелите имат едно разбиране, едно учение – да събират, не са се научили да раздават. Благата, които някога пчелите носили, сега били напрашени и те събират по малко прашец от всяко цвете, пречистват го и го правят на мед.
Аз виждам пчелите в сърдечния живот на човека, а мравите, това е физическият живот.
12.7.1932г.
115. Езикът на истината,  ИБ , София
Може да накарам и мухите, и пчелите да ви обичат. Ако ти намажеш една дреха с мед и я туриш до един кошер, пчелите няма ли да оберат меда? Всичко ще оберат. Казвам: Това са пчелите, които идат да оберат меда.
29.8.1932г.
116. Три пътя, СБ , София
Туй, което за човека не е полезно, за пчелите е полезно.
116.2 Три пътя ( втори вариант )
Туй, което за човека не е полезно, за пчелите е полезно.
16.10.1932г.
117. Чуваш ли,  НБ , София
Някой път виждам, че са го изяли пчелите, но някой път виждам, че хората го изядат. Пчелите, като изядат, не оставят нито една черупка. Пчелите, ако го ядат, те го преработват на мед.
117.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Някой път виждам, че са го изяли пчелите, но някой път виждам, че хората го ядат. Пчелите като ядат, не оставят нито една люспица. Пчелите, ако го ядат, те го преработват на мед.
27.11.1932г.
118. Мисълта – мощна сила,  УС , София
Те се привличат от човека, както пчелите от меда. Достатъчно е да капнете малко мед на дрехата си, за да ви накацат пчелите. Тогава пчелите, т. е. лемурийците ще ви напуснат.
30.11.1932г.
119. Новата канализация, ООК , София
И между пчелите е същото.
119.2 Новата канализация ( втори вариант )
Кое е сега кошерът? Ти имаш желание да постигнеш някои от своите желания, идеи и мислиш, че някой ти препятствува на пътя, като пчелата, и казваш: „Не ми препятствувай, защото после ще се разправям с тебе.“ Сега вие постоянно се разправяте като пчелите.
Има ги навсякъде, между пчелите ги има. Вземете например царицата между пчелите. И тя е булката между пчелите.
4.12.1932г.
120. Новото съзнание,  УС , София
Ето защо, когато отивам при пчелите, ще си туря мрежа на лицето, ръкавици на ръцете и ще се разговарям с тях. Докато съм при пчелите и комарите, ще бъда булка, с було на главата си.
11.12.1932г.
121. Забраненият плод,  УС , София
Ако искаш да знаеш, трябва ли да бъркаш в меда, питай пчелите.
Според тебе, малко мед си взел, но не и според пчелите.
3.2.1933г.
122. Точка и свобода,  МОК , София
122.2 Точка и свобода ( втори вариант )
Сега, за да стане човек богат, какво му трябва? От вашето гледище, за да стане богат, какво му трябва? Пчелите, за да добият храна от цветята, развиха своето обоняние. Ако вие като пчелите имате тяхното ухание, вие щяхте да знаете къде има злато.
15.2.1933г.
123. Ухото, ООК , София
Бъдете работни като пчелите, но без жило.
5.3.1933г.
124. Мир на този дом,  НБ , София
Бащата се занимавал с пчеларство и един ден казал на сина си: „Синко, ела с мене да се позанимаваш и ти малко с пчелите.“ По това време нямало такива мрежи и предпазителни средства, с каквито днес отиват при пчелите.
124.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Баща му се занимавал с пчеларство и един ден казал на сина си: Синко, ела с мене да ми помогнеш на пчелите.
12.3.1933г.
125. В Неговата любов,  НБ , София
Имаме две култури: култура на пчелите и култура на мравите. Хората повече може да подражават на културата на пчелите, отколкото на културата на мравите.
2.4.1933г.
126. Радостта,  НБ , София
Ако накарате един българин да мисли, той ще мисли за говедата, той ще мисли за пчелите, за това-онова и няма да има никакви резултати. Ти ще оставиш настрана говедата, пчелите, жена си, децата си и като направиш опита си и сполучиш, тогава ще повикаш сина си, ще повикаш дъщеря си, жена си, приятелите си и ще им кажеш: „Хайде като мене.“
126.2 Радостта ( втори вариант )
Ако кажете на българина да мисли, той ще мисли за говедата, той ще мисли за пчелите, за това, за онова и няма да има никакви резултати. Ти ще оставиш настрана говедата, пчелите, жена си, децата си, и като направиш опита си и сполучиш, тогава ще извикаш сина си, ще повикаш дъщеря си, жена си, приятелите си и ще им обясниш опита.
28.5.1933г.
127. Не се мълви,  НБ , София
Ние считаме пчелите, че са много глупави, че те не разбират нищо, че те по инстинкт вървят.
После пчелите имат и един хубав барометър, с който мерят кога ще се развали времето и пчелите се връщат. Пчелите си имат една инсталация на къси вълни.
127.2 Не се мълви ( втори вариант )
Ние считаме пчелите за много глупави, че не разбират нищо, че те по инстинкт вършат всичко. По този начин пчелите се разговарят. Тези прояви на пчелите ги описват не религиозни хора, а такива, които са скептици и не вярват в Бога. Те са изследвали, че в стомаха или някъде другаде в тялото си пчелите имат някакви органи, с които като с много точен барометър познават кога ще се развали времето и се връщат в кошера.
25.6.1933г.
128. Добрите дарби,  НБ , София
Някой път ние се занимаваме, тъй както мравите се занимават със своя мравуняк, както пчелите със своя кошер. Казвате – пчелите хапят.
Туй, което е в човека, и в пчелите, и в мравите е. Пчелите събират мед за себе си.
128.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Ние се занимаваме някой път тъй както мравките се занимават със своя мравуняк, както пчелите със своя кошер. Казвате, че пчелите хапят.
Това, което е в човека, то е в пчелите и в мравките. следователно е свързано с егоизма в света. Пчелите събират мед за себе си, а човекът прави къщи, църкви за себе си.
30.7.1933г.
129. Който направи небето и земята,  НБ , София
Ако идете при пчелите, преди хората да знаят, пчелите са знаели това изкуство, хората сега започват да правят мед. Пчелите преди хиляди и хиляди години преди човека знаеха как да произвеждат мед. Каква гениалност имат пчелите, че в един кошер от 40–50 сантиметра живеят 50–60 хиляди жители. Ние по отношение на чистота не сме дошли на уровена на пчелите, до чистота, която пчелите имат.
129.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Ако идете при пчелите, те също са знаели отдавна това изкуство, а хората сега започват да правят мед. Пчелите хиляди и хиляди години преди човека са знаели как да произвеждат мед. Каква гениалност имат пчелите, за да живеят 50-60 хиляди жители в един кошер с. размери 40 на 50 сантиметра. Ние по отношение на чистотата не сме дошли до уровена на чистота, която имат пчелите.
3.9.1933г.
130. Едно звено, СБ , София
Ако наблюдавате живота на пчелите в кошерите, ще видите, че там работата е точно разпределена. Започнат ли пчелите да избиват търтеите и за тях е лошо, но и за хората не е добре.
24.9.1933г.
131. Новото разбиране на връзката в живота,  УС , София
Идете вие при пчелите, те ще ви кажат с каква храна се хранят, идете при пеперудите, и те знаят храната си.
131.2 Ново разбиране за времето ( втори вариант )
Идете вие при пчелите, те ще ви кажат с каква храна се хранят, идете при пеперудите, и те знаят храната си.
24.12.1933г.
132. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Ако вие изучавате живота на мравите, изучавайте го паралелно с живота на пчелите, защото мравешката култура, това е емблема на най-егоистичния живот в света, който съществува.
Мравите първоначално не са били такива, пчелите не са били такива, каквито са сега.
18.2.1934г.
133. Усилни времена,  НБ , София
Ако психологически се изследва раждането на вълците, раждането на овците, раждането на пчелите, на растенията, тъй, както стават, ще се извади отлична наука – да се види как се размножават, какви са законите на размножението.
По някой път гледам, аз като отида при пчелите, по някой път са ме нападнали, за да ми покажат, че не трябва да съм близо до кошера. И оздравя! Бомбардираха я пчелите със своите картечници и казвам, тази неизцерима болест оздравя. Силата на пчелите седи в онова изкуство: събирането на мед, използуване времето да събират [...] (В разчетената стенограма има празно място, вероятно липсват 2–3 думи), в краен случай нападат, за да защитят своето богатство.
8.4.1934г.
134. Слугуване, УС , София
Пчелите го търсят, мравките го търсят, всичко го търси.
22.4.1934г.
135. Три възгледа,  НБ , София
Сегашните хора трябва да вземат поука от пчелите. Пчелите си имат специфична храна, с която хранят царицата.
7.10.1934г.
136. С какво тяло?,  НБ , София
Сега мнозина искат да се върнат към колективния живот, но ако искат да се върнат към колективния живот и живеят като мравите и пчелите, те ще направят една голяма грешка. Мислите ли, че мравите и пчелите са идейни? Те са най-големите крадци и разбойници. Пчелите, които са толкова благородни, ще изнесат всичко навън, ще ограбят всичкия мед. Струва ли за толкова лева човек да се безпокои, да губи мира си? Това е инстинкт в пчелите, но и хората имат този инстинкт като пчелите.
21.10.1934г.
137. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Едва пеперудите и пчелите донякъде се хранят добре.
28.11.1934г.
138. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Пчелите събират мед от цветята - оттук малко, оттам малко - и като посетят хиляди цветя, от вътрешните сокове, които за хората са невидими, те ще съберат много малко мед.
11.1.1935г.
139. Естествени положения,  МОК , София
За пример вземете пчелите, какви са килиите им? Шестоъгълни.
12.4.1935г.
140. Насока отвътре,  МОК , София
Щом се обезсърчите, за половин час ще отидете при кошера, ще седнете и ще си турите ухото да слушате бръмченето на пчелите. Хубаво е да гледате пчелите. И ако влезете в един пчелин, дето пчелите са хубаво подредени, пак е същото.
12.5.1935г.
141. Правото на Любовта,  УС , София
Какво прави пчеларят, когато иска да вземе мед от кошерите на пчелите? Той отива при кошерите и се готви да вземе мед, но ако пчелите не дават меда си, той ги опушва, замайва ги и свободно си взима, колкото желае.
141.2 Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) ( втори вариант )
Защото един пчелар, като иде при пчелите, той си носи едно топче, такъв револвер има, и като влезне при мухите, казва: „Трак, трак, трак.“ Те са всички вътре, те се изпоплашат, сгушат се, и той извади меда и казва: „Това е мое право.“
30.6.1935г.
142. Начало и край,  УС , София
142.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
И казвам, само пчелите имат право да посещават цветята и да изваждат от тях мед.
11.8.1935г.
143. Две естества, СБ , РБ , 7-те езера
Щом яде повече от пчелите, човек ще свърши повече работа от тях.
15.9.1935г.
144. Когато беше по-млад,  НБ , София
Минава един господин интелигентен, учен. – Моля, господине, можете ли да ми позволите да вляза да вида пчелите? – Казвам: Заповядайте! – Отварям вратата, влиза. Той разглежда пчелите, после ми държа една лекция.
11.10.1935г.
145. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
При кошера послушай [пчелите] като жужнат.
30.10.1935г.
146. Единият лев, ООК , София
Исках да му помогна пчелите му да дават повече мед.
3.11.1935г.
147. Герои,  УС , София
147.2 Героите ( втори вариант )
Вижте какво става между пчелите в кошерите.
8.12.1935г.
148. Дванадесетият час,  НБ , София
Пчелите са друга спънка. Ще кажете, че пчелите са чисти. Един познат отишъл един ден при пчелите, интересува се от тях, иска да ги разгледа. Когато някой се доближи до кошера на пчелите, една от тях излезе, бутне го два–три пъти по главата и ако не послуша, ужили го. Разумност има в пчелите.
5.1.1936г.
149. Знайният Бог, УС , София
Има пчелари, които пчелите ги обичат тъй, че един пчелар може да извади цяла една пчела навънка, да излезе, около него хора да се съберат, и да ги носи на тялото си.
149.2 Знайният Бог ( втори вариант )
Някои пчелари работят с пчелите спокойно, без да ги жилят. Те отварят свободно кошерите на пчелите и вадят мед, без да ги ужили ни една пчела.
1.3.1936г.
150. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Нима мислите, че яденето на пчелите не е хубаво? Влезте между тях да видите какви хубави угощения се дават. Но те не разбират психологията на пчелите.
И в бъдеще, може би, след 100 години, животът на пчелите може да се внесе в социалния живот на хората и така да подобрят семействата.
25.3.1936г.
151. Трите устоя, ООК , София
Например поставете вие в един кошер една изкуствена пита направена и пчелите, като влязат, веднага познават, че не са направили питите както трябва добре и започват да ги изтъняват.
15.4.1936г.
152. Мекота, ООК , София
И колко пъти са ме целували пчелите.
30.9.1936г.
153. Противоречията в природата, ООК , София
Казах ѝ да отиде при кошера и да раздразни пчелите, и като я ожилиха, изчезнаха болките.
Та каквито болки имате, те могат тъй лесно да се поправят, както пчелите могат да лекуват ревматизъма.
2.10.1936г.
154. Функции на черния дроб,  МОК , София
154.2 Функции на черния дроб ( втори вариант )
И у пчелите това чувство е силно развито.
11.10.1936г.
155. Алилуя,  НБ , София
И пчелите също така имат радио, с което възприемат. Онези, които се занимават с пчелите, разбират тия неща много добре.
18.10.1936г.
156. И видях ново небе и нова земя,  НБ , София
Затова пчелите взимат мерки, когато усетят, че ще вали дъжд.
3.1.1937г.
157. Реалността в живота,  УС , София
Като мине зимата, всички кошери се събуждат, пчелите започват да бръмчат, събират се на обща работа.
5.2.1937г.
158. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Не оставяйте вашия мед открит, защото пчелите ще дойдат!
158.2 Естествена хладина и топлина ( втори вариант )
Пчелите ще дойдат.
17.2.1937г.
159. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
Един пчелар изучава пчелите.
30.5.1937г.
160. Елате да разсъждаваме,  НБ , София
Когато видя един художник, който рисува, един работник, който работи, навсякъде, каквото възприемам – мравите, пчелите, дърветата, навсякъде виждам каква разумност има в природата.
6.6.1937г.
161. Детето на истината,  УС , София
161.2 Самораждане. Раждане на Истината ( втори вариант )
И в един кошер, когато се рояват пчелите, старите пчели напущат кошера и го остават на младите.
30.6.1937г.
162. Всичко е създадено за добро, ООК , София
Какво е предназначението на пчелите? – Или какво е предназначението на цветята? – На водата, на въздуха, на светлината? – Всичко това са предназначения за някого.
18.7.1937г.
163. Лъчи на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Когато цветята цъфтят, пчелите пеят, весело бръмчат. Пчелите пеят, радостно хвърчат от цвят на цвят и събират сладък сок за своя мед. Каквото са цветята за пчелите, такова нещо представят пробудените човешки души за ангелите.
163.2 Първият лъч на топлината ( втори вариант )
И сега вие сте наблюдавали пчелите, които пеят в своите кошери. Но знаете ли защо пчелите пеят? - За цветята, които са цъвнали, за живота, който се проявява. И тогава уподобявам ангелите на пчелите: че като цъвнат човешките души, ангелите имат от къде да събират мед за своите кошери.
23.7.1937г.
164. Стани!, СБ , РБ , 7-те езера
164.2 Стани ( втори вариант )
Както цветята привличат пчелите, които са в един кошер на 4-5 километра, така и момите в въздуха изпращат едно благоухание и всички пчели - тия момци идат, разговарят се.
25.7.1937г.
165. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
Тогава пчелите и мухите ще кацат върху вас и ще ви цапат, но и хората ще се изкушават, ще искат да близнат малко от вашия мед.
165.2 Основните тонове ( втори вариант )
Не искам да има мед по вас, защото ще дойдат пчелите и мухите по вас ще накацат, ще ви нацапат.
8.10.1937г.
166. Вътрешна светлина, МОК , София
Аз гледам пчелите като жилят, колко са майстори, те са изучили това изкуство да жилят. И знаят пчелите къде да жилят.
Та сега, от пчелите трябва да се научите.
29.10.1937г.
167. Приближаване и отдалечаване, МОК , София
Ние от цветята нищо не можем да извадим, пчелите, малките мушици, изваждат меден сок. Пчелите искат да ни покажат, че има богатства там дето ние не може да ги намерим. Имайте разположението на пчелите! Имайте разположението на растенията! Като дойде мисълта за растенията, че при най-лошите условия може да живеят. Ако имаш знанието на пчелите, из туй положение, в което се намираш, може да излезеш.
21.1.1938г.
168. Сърцето на природата,  МОК , София
Какви са килийките на пчелите? Каква форма имат? – Шестоъгълници. Отде дошло на ума на пчелите да си направят такива килийки? – Най-малкото препятствие има. Пчелите са първите, които образуваха ветрила, с които дамите се разхлаждат, когато им стане топло. Сега нас ни се вижда животът на пчелите смешен понякой път. Това ли е човекът? Та казвам: Вие в пчелите имате едно същество разумно с формата на един аероплан, което за свое удобство влиза в аероплана и се движи с него.
28.1.1938г.
169. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Значи, ако без страх бомбите ви се пукат и привличат пчелите, вие сте умен.
2.3.1938г.
170. Лечебното действие на музиката, ООК , София
Както правеха пчеларите, старите пчелари, те есенно време избиваха пчелите и взимаха меда. Те не избиват пчелите; те вземат четки, изтърсят мухите в кошера и им вземат меда.
15.5.1938г.
171. Речи само реч,  НБ , София
Пчелите си имат радио, с което се съобщават. По танца ѝ пчелите познават, че тя е намерила някъде нещо за ядене и пиене и тръгват след нея. Има учени хора, които по 30 години иждивяват, за да правят наблюдения върху живота на пчелите.
31.7.1938г.
172. Първо и последно място, СБ , РБ , 7-те езера
На този закон е основан животът на пчелите.
10.8.1938г.
173. Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ , 7-те езера
За човека топлата храна е добра, но за пчелите не е добра. И ако човек се храни изключително със сладкия сок, който пчелите ядат, няма да се чувствува добре.
26.4.1939г.
174. Симфония на щастието, ООК , София
Пчелите имат едно ухо отлично. И пчелите си пишат. Наблюдавайте пчелите.
23.6.1939г.
175. Обезсърчение и насърчение,  МОК , София
В какво седи учеността на този човек? Или да кажем, един пчелар, в какво седи неговата ученост? Считат го специалист, казват: „Той много знае за пчелите.“ Много знае за пчелите, но същественото не знае. Знае как се размножават пчелите, как става царица, работниците, търтеите, всичко туй знае, но онова, което пчелите знаят, той не знае. Пчелите знаят да намерят тази храна и да направят царица, да намерят храна и да направят работници, знаят да намерят храна и да направят търтеи.
28.6.1939г.
176. Най-лесното изкуство, ООК , София
Вие казвате: „Бръмбари! Пчелите ги хващат.“ Казвате: „Много бръмбари имало.“ Страх го от бръмбарите.
19.7.1939г.
177. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
В това отношение те мязат на пчелите.
177.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
Там в невидимия свят съществата са като пчелите, които минават на глед за много жестоки. Пчелите подържат ангелски порядък.
13.8.1939г.
178. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
След това, от благодарност, то ще ти покаже, къде живеят пчелите, за да си вземеш мед, колкото искаш. Мечката, т. е. сърцето завело човека при пчелите, с което му дала добър урок, да се стреми към чистота и към организиран живот.
178.2 Гласът на Любовта ( втори вариант )
То ще ти покаже къде живеят пчелите.
24.9.1939г.
179. Първият момент на Любовта,  УС , София
Ако ми дадяха мед, щях да се спра най-първо да размишлявам върху следното: В колко хиляди цвята пчелите са влезли? Отде са взели меда? И ще благодаря на Бога за събрания мед, този нектар, че е дошъл при мен, че пчелите са имали добрината да донесат този мед до мен.
1.10.1939г.
180. Двама господари,  НБ , София
Тя, ако намери някъде малко мед, ще извика цял взвод, цял един полк, цяла дивизия ще дойдат от пчелите, атакуват и достатъчно е един–два часа, и цялата дивизия със своите офицери накацат. Питам: ако пчелите вземат меда, зло има ли? Ако се остави, ще се развали. При пчелите седи в нормално състояние.
Урокът, който трябва да извадите от пчелите, е следният: В себе си трябва да поддържаме онази топлина, при която нашите способности, нашите чувства, нашите сили, да не се изменя техният вътрешен състав.
1.10.1939г.
181. На Него можем да разчитаме,  УС , София
Един музикант от всеки един тон трябва да изважда сок, както пчелите изваждат от цветовете.
15.11.1939г.
182. Към свобода!, ООК , София
Пчелите веднага го наказват сами. Детето бута с пръчка пчелите. Като го нажилят пчелите, без пръчка се връща и майка му казва: „Защо буташ с пръчка пчелите, когато те си работят!“
182.2 Към свобода! ( втори вариант )
Пчелите веднага го наказват. Детето бута с пръчка пчелите. Като го нажилят, без пръчка се връща и майка му казва: "Защо буташ с пръчка пчелите, когато те си работят!" Вие се намирате в един свят, дето навсякъде пише: "Тук няма да буташ."
20.12.1939г.
183. Дайте свобода!, ООК , София
Питам: Тази работа, която извършваме – яденето, за кого е? Когато пчелите събират мед от цветята, за кого е този мед? Той е колективен.
Пчелите си имат известни капани да ги хващат и да ги избиват.
Та казвам: Ако вие изучавате един кошер, историята му: преди колко хиляди години пчелите се научиха как да се организират и живеят? Доста учени са тези пчели. Пчелите знаят каква храна да дадат на една личинка, за да се развие царица от нея.
Вижте как цветята приготовляват нещата; вижте как пчелите приготовляват храната – природата ги учи как да готвят.
24.12.1939г.
184. Даром,  УС , София
Ти казваш: „Няма нищо.“ Как няма! Като ходиш при пчелите и те ужилят по окото, по носа и се подуе лицето ти.
7.1.1940г.
185. Познаване на великото,  НБ , София
Едно нещо харесвам в пчелите – те не са ревниви. Пчелите имат разбиране в това отношение.
Ами хората имат ли разбирането на пчелите? Съвременните хора прекарват и двете култури: и многоженство, и многомъжество.
14.1.1940г.
186. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
И пчелите прилагат този закон.
21.1.1940г.
187. Ако имате вяра,  НБ , София
Ако следим реда и порядъка в кошера, има какво да се научим от пчелите и от техния ред и порядък. От пчелите трябва да научим какво нещо е чистота, ред и порядък. От пчелите трябва да научим каква да бъде нормалната топлина в къщата.
28.1.1940г.
188. Един ден,  УС , София
В пчелите е останало някакво радио, малки антени.
23.2.1940г.
189. Разумни основи,  МОК , София
Когато пчелите събират мед, какво прави човек? Той отива с пушалка; като ги сплаши, взема им питите с мед. Те на пчелите оставят десет–дванайсет килограма мед, другото, каквото имат повече, им го вземат. Модерните пчелари ги прогонват с пушек, сплашват ги, не убиват пчелите.
25.2.1940г.
190. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
Питам: Не се ли заблуждаваш? Тази жена, която е направена от восък, пчелите дадоха материала, някой художник дошъл, моделирал восъка, направил една красива жена.
Тук скоро е дошел един любезен приятел, влиза при нашите кошери и взима мед от пчелите.
1.3.1940г.
191. Новото възпитание .,  МОК , София
Казва: „Я да ида да ѝ тръшна един лош кошер, да я нажилят пчелите, да видим ще пее ли?“ Той, като хвърлил кошера, избягал.
8.3.1940г.
192. Пътят към щастието,  МОК , София
На птиците, които хвъркат, какви обуща им трябват? Телешки кожи трябват ли им? Ами на малките мушици, които хвъркат, трябват ли им кожи? Колко крака имат пчелите, може ли да ме информирате? Шест крака. Ако на пчелите се правеха модни обуща, щяха да трябват по три чифта обуща.
31.3.1940г.
193. И Петър се грееше,  НБ , София
Така постъпват те и към пчелите – те им правят хубави къщички, но като дойдат до кошерите, взимат всичкия им мед. Като погледнат пчелите, нямат мед. Хората им казват: „Много мед сте си събрали, не ви е потребно толкова.“ Хората си имат специални пушалки, опушат пчелите, вземат меда им, а на тях оставят едва четири–пет килограма. Те обръщат кошерите нагоре, сипват един котел вода и избиват пчелите.
Казвам: Ако ти влезеш в един чужд кошер на пчелите, извадиш чуждото знание и го продаваш на пазаря, не си ли също пчелар? Мнозина искат да направят всичко, което и Христос е направил.
10.4.1940г.
194. Към съвършенство!, ООК , София
Аз съм се спирал да изучавам живота на мравките, спирал съм се да изучавам живота на пчелите, спирал съм се да изучавам живота на растенията, на тревите, на цветята, навсякъде съм се спирал.
12.5.1940г.
195. Здравословно гледище,  УС , София
Казва: „Господине, ти като минаваш, тук трябва да бъдеш внимателен, в мене има достойнство.“ Той е като пчелите. Казва: „Ще знаеш още веднъж, като минаваш покрай кошера, да спазваш всичките правила, които пчелите имат.“ Разправяше ми един ученик един случай. Баща ми ме гледа и пита: Къде си ходил? – Ходих да гледам пчелите. – Не си ходил да ги гледаш, но си ги бутал. Оттам насетне не ходих вече да изваждам мед от пчелите и намерих, че скъпо струва.“
12.5.1940г.
196. Старият и новият човек,  НБ , София
Пчелите знаят да ядат.
23.6.1940г.
197. Търпението,  УС , София
Пчелите седят на клона, не влизат в кошера.
7.8.1940г.
198. Разбиране на природните закони, ООК , София
Ако искате да отидете на екскурзия, идете вижте пчелите дали повече отиват в кошера или повече се връщат. Пчелите много добре знаят кога ще се развали или подобри времето. Когато ще се подобри времето, излизат повече. „Много работят пчелите днес“ – казваш ти. Казваш: „Не работят днес пчелите.“ Ще се развали времето.
8.9.1940г.
199. Функции на вярата, СБ , РБ , УС , София
Колкото малко да яде слонът, с един негов обяд пчелите могат да прекарат години.
15.9.1940г.
200. Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ , София
Като изучавате живота на пчелите, виждате, че яйцата на работниците се хранят с един вид храна, бръмбарите, неправилно наречени „търтеи“ – с друг вид храна. Между пчелите в един кошер има известна пропорционалност, която природата допуска. Наруши ли се тази пропорционалност, пчелите сами я възстановяват.
25.9.1940г.
201. Всѣкий день по една добра мисъль, ООК , София
Пчелитѣ бератъ медъ, когато цвѣтята цъвтятъ.
201.2 Всеки ден по една добра мисъл ( втори вариант )
Пчелите берат мед, когато цветята цъфтят.
29.9.1940г.
202. Новият човек,  НБ , София
Като дойдат пчелите и те говорят да крадат.
Аз давам на пчелите, които ядат за себе си, но никога не турям в торбата да носи за баща си и майка си.
29.9.1940г.
203. Съгласуване на мислите,  УС , София
Една царица у пчелите, колко любовници има. По 400, 500 са вътре, за които пчелите хас не струват.
22.12.1940г.
204. Което е и което не е,  УС , София
Знаете ли колко хора са станали видни с растенията, които са изучавали? Знаете ли колко хора са станали видни с рибите, които са изучавали? Знаете ли колко хора са станали видни с пчелите, които са изучавали? Някои са станали видни, камъните като са изучавали, казват учен човек, минералог.
22.12.1940г.
205. Приложение и работа,  НБ , София
Има големи речи: Заповядай, заповядай! Ако тия растения нямат тоя език, по кой начин ще привличат пчелите? Още като цъфне изпраща миризма – американски реклами. По радиото изпраща, че като четат пчелите, всички се награкат.
1.1.1941г.
206. Съработници, ООК , София
Следователно: дърветата се запознаватъ съ хората чрезъ плодоветѣ, цвѣтята се запознаватъ съ хората чрезъ уханието си, пчелитѣ се запознаватъ съ хората чрезъ меда си.
Често азъ съмъ проучвалъ какво отношение иматъ пчелитѣ къмъ естественитѣ цвѣтя.
206.2 Съработници ( втори вариант )
Следователно: дърветата се запознават с хората чрез плодовете, цветята се запознават с хората чрез уханието си, пчелите се запознават с хората чрез меда си.
Казва един: „Пратете една пчела, тя веднага намира цветето.“ Често аз съм проучвал какво отношение имат пчелите към естествените цветя.
15.1.1941г.
207. Тритѣ единици, ООК , София
Какво има отъ това? Отъ невидимия свѣтъ правятъ тъй, както ние правимъ съ пчелитѣ.
207.2 Трите единици ( втори вариант )
Какво има от това? От невидимия свят правят тъй, както ние правим с пчелите.
19.2.1941г.
208. Слушайте съвета, ООК , София
Ще цъвне, ще извадя като пчелитѣ медъ отъ цвѣта.
208.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Ще цъфне, ще извадя като пчелите мед от цвета.
12.3.1941г.
209. Музикални тактове, ООК , София
Ние гледаме пчелитѣ, но трѣбва да имаме сѫщото чувство.
209.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Ние гледаме пчелите, но трябва да имаме същото чувство.
13.4.1941г.
210. Новото откровение,  НБ , София
Един ден баща му го вика да му помага, когато преглеждал кошерите с пчелите.
9.5.1941г.
211. Неразбраното и разбраното,  МОК , София
Човек, който малко яде, за колко пчели ще изяде храната изведнъж? С един твой обед, който ще изядеш, пчелите могат да се хранят една седмица, трийсет хиляди пчели може да живеят една седмица.
22.6.1941г.
212. Дава живот,  НБ , София
Восъкът, който пчелите събират, за какво мога да го употребя? Аз, най-първо, ще запаля една свещ и ще прочета Евангелието с тази запалена свещ, да видя дали ще разбера Евангелието, и тогава ще запаля в църквата.
25.8.1941г.
213. Тя иде, СБ , София
За пример, пчелите не ядат много, но се хранят със специална храна: царицата с един род храна, работниците – с друга и търтеите – с трети вид храна.
213.2 Любовта иде ( втори вариант )
Пчелите, които разбират този закон, хранят царицата със съответна храна, работните с друга и търтеите с трета.
10.9.1941г.
214. Възелът, СБ , София
Как постъпваха едно време българските пчелари с пчелите си? За да вземат всичкия мед, те запазваха само онези пчели, от които могат да изкарат царици, а останалите избиваха. Днес пчеларите са по-човеколюбиви, те правят модерни кошери и когато трябва да вадят мед, опушват пчелите само да ги замаят. Взимат мед, колкото им трябва, и остават една част за пчелите.
21.9.1941г.
215. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
Вие мислите, че пчелите са много изпълнителни. Една царица на пчелите никога не казва да ужилят човека. Разговарям се с пчелите, царицата съм питал.
Колкото пчелите работници изпълняват заповедта, толкоз и ние изпълняваме.
215.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Вие мислите, че пчелите са много изпълнителни. Една царица на пчелите никога не казва да ужилят човека. Разговарям се с пчелите, царицата съм питал.
Толкоз е верно, колкото пчелите работници изпълняват заповедта, толкоз и ние изпълняваме.
То води началото си от пчелите. Колкото пчелите изпълняват съветите на своята царица, толкова и хората изпълняват заповедите на Бога.
12.10.1941г.
216. Истинската лоза,  НБ , София
Сега дошла купонната система, по 400 грама хляб, вече се замислят и казват как ще минем с 400 грама? Чудна работа! С колко минават пчелите? Ще кажете, че не сте пчели.
12.11.1941г.
217. Музикални подтици, ООК , София
Като се отнесе до пчелите тази музика, малките пчели отиват и посещават цветята. Тогава ангелите ще дойдат и ще посетят вашите цветя, както пчелите посещават цветята.
5.12.1941г.
218. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Чрез ума си човек всякога трябва да държи една нормална топлина, тъй както пчелите – 22 градуса.
Който иска да научи „фа“ да иде при мравите, при пчелите. Пчелите вземат „фа“, събират всичко в кошера.
10.12.1941г.
219. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Нашите чувства са тъй необходими за света, както цветята са необходими за пчелите.
21.12.1941г.
220. Послушни и непослушни,  НБ , София
Краят на нещата е развалянето на кошера, молците, които нападат пчелите и царицата, която изчезва.
23.1.1942г.
221. Сто двадесет и три,  МОК , София
Или ако живеете между пчелите, ще ги вземете ли тях за максима? Има много хубави работи, които ще научите между пчелите.
11.3.1942г.
222. Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК , София
Те са като пчелите.
Седи и гледай.“ Като удря, хубаво удря, иска да произведе впечатление, не иска да го осакати, но както пчелите се бият.
10.5.1942г.
223. Без сол,  УС , София
Като се натрупаха пчелите отгоре ми, пуснах тръвната. Пчелите нахапаха ме по лицето, поду ми се лицето. Казвам: „Минах покрай пчелите, и те се нахвърлиха.“ Казва: „Те, пчелите, са работливи, ти да не си ги бутал?“ „Не, не.“ Баща ми отива при кошерите, и който кошер съм го бутал, се обърнал.
Който от вас иска да си вземе медец, пчелите се нахвърлят, тогава носим своите подутини по себе си.
5.7.1942г.
224. Неделимото,  НБ , София
Пчелите се чудят защо ги кадят. Да кадиш пчелите това религиозно убеждение ли е? – Казва: Ще накадиш с тамян пчелите и те ще ти дадат мед. Значи да накадиш пчелите е в реда на нещата, лисицата да извади кокошките от курника, не е в реда на нещата.
9.8.1942г.
225. Наследници на земята, СБ , РБ , София
Ако пчелата – работница не може да излезе от обществото на пчелите, нищо няма да придобие. В живота на пчелите е допуснато многомъжеството, което не може да бъде идеал на един възвишен свят.
16.8.1942г.
226. На зазоряване, СБ , РБ , София
Пчелите ги няма, а кошерите остават.
30.8.1942г.
227. Добрият живот, СБ , РБ , София
От тях излиза аромат, който привлича хората, както цветята привличат пчелите.
30.8.1942г.
228. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Не правят ли същото и пчеларите със своите пчели? Като видят, че един кошер е забогатял, те идват със своите пушалки, опушат пчелите, вземат меда им и за тях оставят по 10–12 кг., да имат за през зимата. Ако кошерът е събрал око ло 30–40 кг., те вземат 30 кг. за себе си, а 10 кг. за пчелите. Който може да взима мед от пчелите, той е умен човек. Сегашните пчелари проявяват по-голяма човещина към пчелите, в сравнение с миналите. Едно време пчеларите избивали пчелите и така им взимаха меда. Сегашните са внимателни към живота на пчелите. Пчелите се изплашват, замайват се, сгушат се около царицата, и пчеларят работи свободно, вади мед, туря нови рамки и казва: Бъдете благодарни, нови рамки ви турям, да има какво да работите. Като извади, колкото мед иска, той затваря кошерите и оставя пчелите отново да събират мед. Като разсъждава спокойно, пчеларят си казва: Пчелите правят меда, но вземат нектара и праха от цветята, всичко не е тяхно. На същото основание, и аз имам право да вземам мед от пчелите.
Как искате да дойде Господарят ви при вас: по стар начин, да издави пчелите във вода, или по нов начин – с кадилница в ръка, само да ги замае. Защо пчеларите постъпват с насилие към пчелите? Защото пчелата е користолюбива.
1.9.1942г.
229. Педагогическа лекция, ИБ , София
Така предполагат и пчелите.
20.9.1942г.
230. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Лесно се вади мед от пчелите, но колко хора, като пчелите, са събирали соковете на любовта, на мъдростта и на истината и са ги вложили в душата си? Колко хора са вложили соковете на знанието, свободата и движението в своята душа? Който не е вложил нещо ценно в душата си, постоянно се оплаква, че душата му е празна.
4.11.1942г.
231. Разумни отношения, ООК , София
По някой път е хубаво да идете да си турите ухото на някой кошер пет-десет минути, да добиете онази енергия на пчелите на спретнатост и чистота, която те имат, после и желанието за работа, което те имат, там няма леност, мързел. Тепърва хората има да стават като пчелите.
8.11.1942г.
232. Ще ви се изявя,  НБ , София
Ти гледаш пчелите. Ако разбираш живота на пчелите, те ще ти допринесат.
1.1.1943г.
233. Нова основа,  МОК , София
Използвайте добрите условия, за да проявите чертите на новите българи. – Кои са новите българи? – Които работят като пчелите. Техният Господар не прилича на онези пчелари, които за да извадят мед от кошерите, избиват пчелите. Така е било някога; сегашните пчелари постъпват по друг начин – пушат пчелите и така вземат меда им. Истински българин е онзи, който се разговаря с пчелите. Пчелите се събират на куп и го оставят свободно да си вземе мед; колкото иска.
31.1.1943г.
234. Бог е виделина, НБ , София
Казвате: „Как ще разберем това?“ Чудна работа! Пчелите разбират 5–6 часа по-рано кога ще се развали времето и се прибират, а вие не знаете кога ще се развали времето.
23.5.1943г.
235. Два метода,  УС , София
За в бъдеще хората трябва да намерят онази храна, както пчелите са я намерили. Когато пчелите искат да образуват работници, дават един вид храна.
26.5.1943г.
236. Правилно мерене, ООК , София
Често някои деца отиват да гледат пчелите. Детето, което раздразнило пчелите, него не го хапят. Но като излязат пчелите, ужилват другите деца. Защо ще бутате пчелите да жилят?
6.6.1943г.
237. Числото тринадесет,  УС , София
Пчелите, осите преди години са изработили такива тънки жила и в него турят малко отрова. Благородство има в пчелите, че никога не жилят в очите.
Един ден бащата вика сина си да отидат да нагледат пчелите, да извадят мед.
13.6.1943г.
238. Сила и слабост,  УС , София
Пчелите изваждат сок от магарешкия трън.
20.6.1943г.
239. Създаде Небето и Земята, НБ , София
Ако пчелите знаят закона как да направят царицата чрез храната, която дават, направят царицата и стане благородна. Чрез храната пчелите правят и бръмбарите.
Пчелите ме ужилиха.“ Бащата казва: „Няма какво да те бия, пчелите са те набили вече.
4.7.1943г.
240. Оживяване, НБ , София
Ти имаш пчели, ще се помолиш на Господа, ще туриш пчелите да те ужилят и ще оздравее коляното.
Що е жилото? Жилото на пчелите е опасно само за онзи, който иска да краде мед. Жилото на пчелата, за онзи, който иска да помага на пчелите, е едно благо. Благодарение на тия жила на пчелите, та хората се научиха, та си направиха игли. Пчелите научиха хората да си правят игли, да си шият дрехите.
25.7.1943г.
241. Закон и свобода, НБ , София
И пчелите лекари имат. Болници нямат пчелите, лекарите отвън седят. После, мнозина от вас не знаят, че в пчелите има музика. Аз бих препоръчал един певец да иде при един кошер сутрин рано или на обед, или вечер, да си тури ухото до кошера и да чуе как бръмчат пчелите – само тогава той може певец да стане.
Ти искаш умен човек да станеш – с каква храна трябва да се храниш? Пчелите, когато искат да създадат работници, вземат храна за работници. Докато има бръмбари, пчелите са добре.
22.8.1943г.
242. Новото в живота, СБ , РБ , София
242.2 Новото в живота ( втори вариант )
Какво ще бъде положението ви, ако ви съблекат гол и намажат тялото ви с мед? – Пчелите ще ви накацат и ще ви жилят безпощадно. Виновни ли са пчелите? Те кацат върху вас заради меда, ни най-малко не мислят, че ви е неприятно кацането и жиленето им. Вината е в онзи, който ви е съблякъл гол и е оставил на пчелите да събират мед от вас; вината е и у вас, че сте повярвали на този човек.
29.8.1943г.
243. Раждането, СБ , РБ , София
Какво трябва да правят родителите, за да не страдат синовете и дъщерите им? Те трябва да следват примера на пчелите. Пчелите казват: Ние не позволяваме на нашата царица да ни напуща, освен когато кошерът се рои. Ако царицата изчезне, или сама напусне кошера, между пчелите настава голям смут.
Докато царицата е в кошера, пчелите работят, живот има между тях. Щом тя напусне кошера, между пчелите настава пълна дисхармония. За да се възстанови хармонията, пчелите започват да хранят нова царица, да заместят първата. Като порасне новата царица и започне да снася яйца, пчелите отново се развеселяват и започват усилена работа.
17.10.1943г.
244. Синовно отношение,  УС , София
Щом духне вятър, пчелите се скриват в кошерите.
244.2 Синовно отношение ( втори вариант )
Пчелите ги е страх от вятъра. Смешно е, когато човек употребява задушливи газове срещу пчелите.
24.10.1943г.
245. Да оздравееш, НБ , София
Много от сегашните хора умират от изобилие на блага, както пчелите, когато попадат в собствения си мед. Мнозина, като пчелите, отиват при голямото благо и там умират, за нищо и за никакво.
12.11.1943г.
246. Закон на хармонията, МОК , София
Краската е за човешките очи, а уханието – за пчелите.
17.12.1943г.
247. Активност, МОК , София
Кой даде идея на хората за направата на скорострелни оръдия? – Комарите и пчелите.
7.1.1944г.
248. Ново разбиране,  МОК , София
Казваш: Друго нещо е да те обичат. – Иди при някой кошер да си извадиш мед, да видиш, как ще те посрещнат пчелите. Хората ги опушват, но пчелите се раздразняват и започват да жилят, както децата, така и възрастните. Ако детето беше умно, трябваше да вземе пушалка и да опуши пчелите, да се оттеглят от кошера.
Аз бях на полянката, между пчелите. Изобщо, пчелите не ме жилят. Една от пчелите ще се удари в челото му, без да го ужили. Следователно, не казвай, че не те жилят пчелите. Който престъпва закона й, ще го жилят пчелите.
Една от пчелите ще те удари по челото; тя те предупреждава да не влизаш вътре.
9.1.1944г.
249. Божественият ден,  УС , София
Добра и чиста е храната на пчелите.
Колко цветя трябва да посетят пчелите, за да изкарат един килограм мед? Според изчисленията на някои, 50 хиляди пчели трябва да посетят 500 хиляди цветове, за да изкарат един килограм мед.
249.2 Божественият ден ( втори вариант )
Пчелите нямат чинии, нямат вилужки, прибори. Аз бих ви препоръчал храната на пчелите, много хубава е, най-чистата.
1.11.1944г.
250. Факти, закони, причини, ИБ , ПС , София
250.2 Факти, закони и причини ( втори вариант )
Така ги намират пчелите, насекомите, пеперудите.
8.11.1944г.
251. Най-лесната работа, ИБ , ПС , София
Ако искаш да опиташ любовта започни с пчелите. Ще кацнат пчелите на туй цвете, ще пият вода.
Тя има крилца, какво ще тръгна да нося вода на пчелите, хората жадни, гладни, не ходя при хората, но при пчелите. Човек, който не ходи при пчелите и при хората не ходи.
251.2 Най-лесната работа ( втори вариант )
Ако знае някой, че носиш вода на пчелите, ще каже: Виж му ума! Пчелата си има крилца. Защо ще ѝ носи вода? Хората са гладни и жадни, не отива при тях, да им помага, но тръгнал да носи вода на пчелите. Човек, който не се грижи за пчелите, и за хората няма да се грижи.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.