Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.2.1923г.
1. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Така всеки прощава! Прошката не е произволен процес.
27.1.1924г.
2. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Всякога зад прошката трябва да седи Любовта.
И плодородието на земята почива върху прошката.
И тъй, главният закон седи в прошката.
И в нас прошката, това е най-малката добродетел, с която ние се занимаваме, тя е най-малкото изкуство.
И първата фаза на бъдещата култура, аз я наричам „култура на прошката“ – прошка към всички, любов към всички, и към малки, и към големи.
4.5.1924г.
3. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
И тъй, какво качество желаете да придобиете в този клас? Според вас, коя е малката добродетел, която трябва да имате? (– Прошката.) Но трябва да си искате прошка един от друг.
8.5.1929г.
4. Аксиома на живота., ООК , София
Обаче, прошката е за съвършени хора, за светии, за велики хора.
7.3.1930г.
5. Идеалният човек,  МОК , София
5.2 Идеалният човек ( втори вариант )
Та казвам, наказанията на природата са много големи, а прошката зависи от много малко нещо.
26.8.1930г.
6. Божият глас, ООК , София
Що се отнася до прошката, до оправданието, това е работа на Бога.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.