Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Противоречията, що се постоянно спосрещат в душата ти, са произвели болезнени чувства.
Аз ти отговарям: когато вижда в себе си отличителните черти, които са свойствени на Бога, когато Любовта, Истината, Добродетелта обитават в него в своята пълнота; когато има в него самаго Мир и съгласие помежду всяка мисъл, помежду всяко чувство, когато противоречията на живота престават да смущават ума му; когато незадоволството напуща сърцето му; когато злобата и похотливостта престават да хвърлят сянка на душевния му живот и той с ново самосъзнание, като един новороден, новоизбавен человек се вижда да стои в един свят, съвсем друг по естество, и да го вълнуват неща и мисли от съвсем други род; когато благостта, милостта, чистосърдечието, благонамерението, състраданието и пълното вътрешно самозабравяне да предава живота си в жертва жива и света благоугодна Богу за доброто и славата на Неговото дело, без да търси своята си воля или своите си щения.
23.8.1914г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Буквата „н„ показва двете противоположни сили, които са в борба, а пък тая борба показва, че от противоречията на света трябва да направим една стълба, по която да се изкачим, та да можем да гледаме един no-ясен хоризонт.
21.11.1914г.
3. В начало бе, НБ , София
И за да познаем дали се привличаме от това разумно Начало, дали сме освободени от Земята, трябва да усетим кога ще престанат у нас противоречията.
4.2.1917г.
4. Блажените,  НБ , София
Онези, които разбират вътрешния смисъл на живота, няма защо да се спъват от противоречията, които съществуват в света.
4.2 Блажените ( втори вариант )
Онези, които разбират вътрешния смисъл на живота, няма защо да се спъват от противоречията, които съществуват в света.
18.2.1917г.
5. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Противорѣчията, които сега сѫществуватъ, сѫ символъ, че Божественото слънце е започнало да грѣе, само че има сѣнка на Божественитѣ дни и ние трѣбва да се молимъ, да се обърне всичко на свѣтлина.
8.4.1917г.
6. Яков и Исав,  НБ , София
Ако сте за пръв път на земята, как ще си обясните противоречията във вашия характер? Ако за пръв път излизате от Бога, трябва да бъдете чисти, да Го познавате.
13.5.1917г.
7. Бог е съчетал,  НБ , София
Причината за дисхармонията, недоверието, противоречията между хората се дължи на разваляне на съчетанието, което Бог е направил.
Тя обединява всички хора, примирява и разрешава противоречията им и внася в тях радост и веселие.
20.5.1917г.
8. Доброто съкровище,  НБ , София
Той сам е причина за болестите, за мъчнотиите и противоречията, в които се намира.
31.5.1917г.
9. Простотата, ИБ , БС , София
Ще ви говоря върху думата войнство и ще обърна вниманието ви върху един факт, за да разберете противоречията, които съществуват в Живота.
7.7.1918г.
10. Трите положения,  НБ , София
Като произнесе думите, че не само с хляб може да се живее, но и с всяко Слово, което излиза от устата на Бога, Бог Му помогна да разреши противоречията си.
10.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Като произнесе думитѣ, че не само съ хлѣбъ може да се живѣе, но и съ всѣко Слово, което излиза отъ устата на Бога, Богъ Му помогна да разреши противоречията си.
14.7.1918г.
11. В истия час,  НБ , София
Буквата Д представлява триъгълник, който уравновесява противоречията. В тази буква има една равнодействаща сила, която уравновесява противоречията, произлизащи от ума.
Светлите духове помагат на хората да разрешат мъчнотиите и противоречията в живота си.
11.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Буквата „Д” представя триѫгълникъ, който уравновесява противоречията. Въ тази буква има една равнодействуваща сила, която уравновесява противоречията, произлизащи отъ ума.
Свѣтлитѣ духове помагатъ на хората да разрешатъ мѫчнотиитѣ и противоречията въ живота си.
4.8.1918г.
12. Доброто вино,  НБ , София
Буквата н означава примиряване с противоречията в живота.
12.2 Доброто вино ( втори вариант )
Буквата „Н” означава примиряване съ противоречията въ живота.
11.8.1918г.
13. Две жени,  НБ , София
Човешката воля се калява в препятствията и противоречията, които среща на пътя си.
13.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Човѣшката воля се калява въ препятствията и противоречията, които срѣща на пѫтя си.
8.9.1918г.
14. Да го посрещнат,  НБ , София
Ако можете да направите това, те ще се разберат, и противоречията между тях ще изчезнат.
14.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Ако можете да направите това, тѣ ще се разбератъ, и противоречията между тѣхъ ще изчезнатъ. — Какво означава обръщането? — Да обърнете човѣка, значи, така да го поставите, че той да хвърли сѣнка, т. е. той да излѣзе на лице, да изпъкне.
13.10.1918г.
15. Двата полюса,  НБ , София
Като виждат противоречията в живота, хората се отегчават, искат да се освободят от тях.
И противоречията смущават човешкия ум, но чрез тях се калява волята.
15.2 Двата полюса ( втори вариант )
Като виждатъ противоречията въ живота, хората се отегчаватъ, искатъ да се освободятъ отъ тѣхъ.
И противоречията смущаватъ човѣшкия умъ, но чрезъ тѣхъ се кали волята.
20.10.1918г.
16. Дух Господен,  НБ , София
Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гневът, омразата, завистта отнемат соковете на техните чувства и мисли.
16.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гнѣвътъ, омразата, завистьта отнематъ соковетѣ на тѣхнитѣ чувства и мисли.
10.11.1918г.
17. Да наеме работници,  НБ , София
Който приложи този закон, ще избегне деветдесет и девет на сто от мъчнотиите и противоречията си.
17.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Който приложи този законъ, ще избѣгне 99% отъ мѫчнотиитѣ и противоречията си.
15.12.1918г.
18. И рече баща му,  НБ , София
Изгряващото Слънце ще ви освободи от противоречията и несгодите в живота.
18.2 И рече баща му ( втори вариант )
Изгрѣващото слънце ще ви освободи отъ противоречията и несгодитѣ въ живота.
2.2.1919г.
19. Като себе си,  НБ , София
Любовта подмладява, освежава човека и му дава сила да понася мъчнотиите и противоречията в живота.
Да възлюбиш Бога и ближния си, това са два велики закона, чрез прилагането на които човек може да се освободи от мъчнотиите и противоречията в живота.
9.2.1919г.
20. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Време е вече хората да се справят с противоречията си и да престанат да се залъгват едни други.
Това е в живота на противоречията.
30.3.1919г.
21. Детето растеше,  НБ , София
Следователно, ако искаш да излезеш от живота на противоречията, влез в духовния свят.
6.4.1919г.
22. Господ му рече,  НБ , София
Така старото се обновява и освобождава от противоречията на живота.
На какво се дължат противоречията? – На неразбиране на законите.
22.2 Господ му рече ( втори вариант )
Така старото се обновява и освобождава от противоречията на живота.
На какво се дължат противоречията? На неразбиране на законите.
20.4.1919г.
23. Като го видя Петър,  НБ , София
Противоречията водят към истината, но истината не е в тях.
Наистина, свършват се противоречията, но не и самият живот.
23.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Какво ще се свърши? Ще се свършат противоречията в живота.
1.6.1919г.
24. Отхвърленият камък,  НБ , София
Ние ще се освободим от противоречията в живота, когато поставим този камък глава на ъгъла, защото само той свързва Любовта и Мъдростта, за да работят във велика хармония, защото само чрез него може да се проектират тялото, дробовете и всички органи и така да се прояви целокупният човек.
16.1.1920г.
25. Надеждата,  ИБ , Русе
И тъй, надежда е потребна, за да примири противоречията.
25.2 III. Надеждата ( втори вариант )
И тъй, надеждата е потребна, за да примири противоречията.
12.2.1920г.
26. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Теософията е учение за примиряване на противоречията в света.
Спиритизмът е движение; теософията е примирение на противоречията; мистицизмът е слизане, а може да се каже още, че е закон за труд, за работа; окултизмът дава всички форми, по които можем да живеем на Земята, той е единствената наука, която ни учи как да живеем и която може да ни избави от всички нещастия; а християнството е наука за ликвидиране на кармата, за изплащане на стари дългове.
11.4.1920г.
27. Отиде след Него,  НБ , София
В един момент той ликвидирал с противоречията и дълговете си. – На какво се дължат недоразуменията и противоречията в живота? – На факта, че хората не са готови да плащат дълговете си.
18.4.1920г.
28. Молих се,  НБ , София
Как ще примирите противоречията между Мойсеевото и Христовото учение? Моисей казва: „Око за око, зъб за зъб."
Питам: Как ще излезете от противоречията на живота? – Защо идат противоречията? – Защото нашият живот не е нареден, както трябва, не се основава на правилата, върху които е поставен християнският живот. – Безсмислен е животът ни.
Сега, аз няма да се спирам повече върху математиката на противоречията, понеже, както сте изложени вън, на силното слънце, някои могат да слънчасат.
9.5.1920г.
29. Запалят свещ,  НБ , София
Питате: Коя е причината за противоречията между българите? – Тяхната свещица още не е запалена.
10.10.1920г.
30. Без съмнение и без отсрочка,  ИБ , В.Търново
Забележете, че противоречията в живота започват с Божественото благо. Тогава се явяват хора, които го съветват да не плаща никому и тогава се явяват противоречията в живота.
Забележете, че противоречията в живота започват с Божието благо.
27.2.1921г.
31. Любовта,  НБ , София
Това, което виждате сега в света, противоречията в домовете и обществата, това е един временен процес, който се дължи на неразбиране на Любовта.
31.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Това, което виждате сега в света, противоречията в домовете и обществата, това е един временен процес, който се дължи на неразбиране на любовта.
6.3.1921г.
32. Вярата,  НБ , София
Ще ви покажа как се явяват противоречията.
32.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Ще ви покажа, как се явяват противоречията.
13.3.1921г.
33. Новият човек,  НБ , София
Диагоналът в квадрата, или хипотенузата в правоъгълния триъгълник, представя оня велик закон, който примирява противоречията.
27.3.1921г.
34. Сеятелят,  НБ , София
Ето защо, ако действията ви не са в хармония с природата, ще срещнете противодействия. – Защо идат противоречията? – Те са допуснати като условия за развитие.
34.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Интересни сѫ противорѣчията, които ни навежда притчата, а именно: защо, като е сѣяль този разуменъ сѣятель сѣмената си, оставилъ едно отъ тѣхъ да падне на пѫтя, друго – на камениста почва, трето между трънетѣ и четвърто на добра почва? Защо този разуменъ сѣятель е билъ толкова невнимателенъ? Това е една неизбѣжность вѫтрѣ въ човѣшкия животъ.
3.4.1921г.
35. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
И младите, въпреки опитността на старите, пак не обръщат внимание на противоречията и търсят лесния път в живота. За да разбере живота, човек първо трябва да се справи с противоречията.
35.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Въпрѣки всички опитности на майкитѣ и бащитѣ, въпрѣки всички горчивини, които сѫ изпитали, въпрѣки тѣхния моралъ, дѣцата имъ никога не взиматъ въ внимание противорѣчията, които се явяватъ въ живота, а се държатъ само за положителното.
За да разбере човѣкъ живота, най-напрѣдъ трѣбва да разбере противорѣчията въ живота, защото само тѣ го заставятъ да мисли.
15.5.1921г.
36. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Христос отговори на Петър: „Противоречията съществуват, защото носовете на хората се разширяват повече, отколкото трябва“.
19.6.1921г.
37. Дойди след Мене,  НБ , София
Ако ме питате защо съществуват толкова противоречия, казвам: Противоречията се дължат на неиздържания изпит на любовта.
13.11.1921г.
38. В Египет,  НБ , София
Защото всичката философия на нещата седи в това – в противоречията. Противоречията съвременните философи обясняват по един начин; религиозните хора ги обясняват по друг начин; хората на практическия живот, и те си имат един начин, по който градят своите обяснения. Философите обаче намират противоречията в самата материя, в силите, в туй механическо устройство на вселената; а практическите хора казват: „Този дявол – това са икономическите условия – „папото“, туй „папо“ да не е, нищо няма, а има ли го туй „папо“, то създава всичките блага“. И тия идеи се дават само чрез противоречията. Законът на еволюцията изисква противоречията като една необходимост.
8.1.1922г.
39. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Адът не е толкова страшен, както са страшни противоречията.
22.1.1922г.
40. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
От какво произтичат противоречията в живота: в личния живот – в живота на сърцето, на душата, на ума и на духа.
24.2.1922г.
41. Двата пътя,  МОК , София
От съчетанието на буквите в думата „наука“ в славянските езици се вижда, че славяните търсят в науката метод, чрез който да примирят противоречията в живота. Следователно, от окултно гледище, вие можете да изучавате науката или с цел да намерите метод, чрез който да примирите противоречията в живота, или пък да намерите начин, чрез който да използвате силите на природата. Другите обаче, като славяните, търсят в живота си метод, чрез който могат да примиряват противоречията, на които се натъкват, а едновременно с това да излекуват болките на своето сърце.
41.2 Двата пътя ( втори вариант )
Тогава на славянски търси науката да примири противоречията на живота, науката там в това е насочена. Следователно от окултно гледище вие може да изучавате наука да примирите противоречията в живота или просто да използвате силите в природата, един от двата метода.
Следователно аз разделям хората на две категории: едни от вас ходите като англичаните, с онова присъствие на духа, че всичко може да направите, много може да излезне от вас; а другите, които търсят да примирят противоречията или да изцерят болките на сърцето си.
24.2.1922г.
42. Трите живота, ООК , София
42.2 Трите живота ( втори вариант )
Ние пък казваме, че сегашната епоха изисква от всички хора – млади и стари, едно и също нещо: справяне с противоречията и разрешаване задачите на живота.
Дойдат ли до противоречията, те се връщат назад, в областта на личния егоизъм.
26.2.1922г.
43. Царството Божие,  НБ , София
Сега ще си послужа с едно изяснение – един пример, взет из българския живот: отде се раждат противоречията.
2.4.1922г.
44. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Де се раждат противоречията? Да кажем, аз имам един отличен палат и ви приемам, но стаята ми е толкова малка и има само един малък прозорец, който гледа към изток.
18.5.1922г.
45. Необятната любов, ООК , София
45.2 Необятната любов ( втори вариант )
Наистина, за да се домогне до Божественото учение, човек трябва да се е справил с противоречията си.
24.5.1922г.
46. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
46.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Сега ще говоря върху противоречията в Живота или противоречията в живота на ученика.
Съзнанието е извън времето и пространството, извън противоречията, извън страха и съмнението.
15.6.1922г.
47. Мисъл и действие, ООК , София
47.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Ако разберете дълбокия смисъл на този стих, лесно ще се справите с мъчнотиите и противоречията.
28.6.1922г.
48. Прояви на съзнанието, МОК , София
48.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Противоречията сами по себе си ще се разрешат, но и вие трябва да работите, да не чакате всичко наготово да се разреши.
29.6.1922г.
49. Мечешкият капан!, ООК , София
49.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Защо идат противоречията, не питайте, но ги разрешавайте правилно.
26.7.1922г.
50. Възможности, МОК , Чамкория
50.2 Възможности ( втори вариант )
Ще знаете, че противоречията в пътя на ученика са необходими за неговото физическо, умствено и духовно развитие, следователно противоречията са необходим закон в развитието на ученика.
1.10.1922г.
51. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
Туй е знание! Та противоречията, първо, ще дадат знания.
22.10.1922г.
52. Възлюби го,  НБ , София
Това е Бог, това е живот вечен, да познаем Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога, Който ще ни научи да се справим с противоречията в живота.
29.10.1922г.
53. Станете да отидем!,  НБ , София
Любовта изключва всички противоречия, в смисъл, че примирява човека с противоречията. – Защо? – Защото огънят на любовта е силен и изгаря всичко, което срещне на своя път.
12.11.1922г.
54. Не знаете, що искате,  НБ , София
Духовенството първо трябва да изясни противоречията в живота, а не само да казва, че хората трябва да се обичат. – Как да се обичат? Колко вида любов познавате? Според мене, има четири вида любов: Божествена, ангелска, човешка и животинска.
19.11.1922г.
55. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Ние сме в един свят на хармония, ще имаме много приятели, които ще ни предпазят от противоречията, които сега съществуват в света.
22.11.1922г.
56. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Сега, като ученици на окултна Школа вие трябва да изучавате противоречията, на които се натъквате.
3.12.1922г.
57. Дойде да послужи,  НБ , София
Страданията ще ви напуснат, противоречията ви ще се разрешат.
Първо, през противоречията, а после — през любовта.
20.12.1922г.
58. Самоопределение,  МОК , София
Същевременно те означават и противоречията, на които даден човек се е натъкнал.
24.1.1923г.
59. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Ако не извадите никаква поука от противоречията на своя живот, вие нищо не сте придобили. В разрешаване на противоречията се крият закони, сили, посредством които ученикът може да превръща отрицателните състояния в положителни.
4.2.1923г.
60. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Ние не идемъ да примиримъ свѣта, ние не идемъ да отмахнемъ противорѣчията, ние учимъ какъ да може всѣки самъ да се примири, всѣки самъ да прѣмахне противорѣчията.
60.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Човек сам създава противоречията.
Ние не искаме да примиряваме света с Бога, нито да махнем противоречията. Ние искаме всеки сам да се примири, сам да премахне противоречията от своя път.
7.3.1923г.
61. Педагогическа лекция,  МОК , София
Резултат на тия отклонения са болестите и противоречията: хората боледуват, защото са нарушили закона на Истината.
11.3.1923г.
62. Видѣхме Господа,  НБ , София
62.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Защо трябва да воюват? Вие не сте застанали на великия принцип на любовта, да знаете, как да разрешавате противоречията.
19.3.1923г.
63. Смисълът на противоречието, ООК , София
Окултният ученик не трябва да се бои или да отрича противоречията, които ще срещне в света.
Противоречията във вас да не ви смущават.
21.3.1923г.
64. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Да се приближават хората към целта, която преследват, подразбира примиряване на противоречията в техния живот.
Любовта не седи в противоречията на Живота.
25.3.1923г.
65. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
65.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Днес се правят опити да се обясняват причините на противоречията в науката и във философията.
11.4.1923г.
66. Житно зърно,  МОК , София
Сега сте млади още, но ако не изучавате законите на природата и не живеете съобразно с тях, ще дойдат противоречията на живота, с които не ще можете да се справите.
13.5.1923г.
67. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Противоречията се дължат на раздвояването на човешкия ум, поради което той се движи в полюсите на живота, между радост и скръб. Поради противоречията, на които човек се натъква, в душата му се явява страх.
Сега ние няма да се спираме да обясняваме противоречията на хората. Противоречията са задачи, които имат своите добри страни. Противоречията са резултат на ред погрешки от миналото. Каквото и да правите, ще разрешите противоречията си.
20.5.1923г.
68. За Името Ми, НБ , София
Противоречията, които сега съществуват, в бъдеще няма да се повтарят.
30.5.1923г.
69. Отношение на природните сили,  МОК , София
Сега искам да отговоря отчасти на въпроса отде произтичат противоречията в живота.
Само при това положение човек ще се освободи от противоречията.
В този случай противоречията са неизбежни.
И тъй, всички трябва спазвате закона на триъгълниците, понеже той разрешава противоречията в живота.
Тъй щото дисхармонията, противоречията в живота на човека са необходими за неговото растене и развиване.
69.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Сега туй, което ви говоря, то е встъпление към мисълта, към великия закон, който искам да ви разкрия - не да ви разкрия великия, същинския живот, но отгде произтичат противоречията в живота.
10.6.1923г.
70. Разпятаго търсите, НБ , София
Когато дойде Любовта, страданията, противоречията, терзанията, всичко това не може да се сравни с един любовен момент.
70.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Казвам, когато дойде любовта, страданията, противоречията, терзанията – всичко туй не ще може да се сравни с един любовен момент.
12.7.1923г.
71. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Трябва да разбират законите на физическия свят. „И“ – как се движат силите в Природата, ъглите, които образуват те и техните отношения. „Н“ – мястото, дето противоречията може да се премахнат.
10.9.1923г.
72. Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР , София
Противоречията се явяват като една необходимост, като една потребност.
7.11.1923г.
73. Божественото съвършенство, ООК , София
Сега аз ще се простря малко, за да ви обясня откъде произтичат противоречията в живота, т. е. да ви обясня какъв е естественият ход на противоречията, защо се раждат те.
25.11.1923г.
74. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
В такъв случай, ако допуснем, че Любовта и животът са едно и също нещо, не бихме могли да си обясним противоречията, които изпъкват.
30.12.1923г.
75. Нашите длъжници,  НБ , София
От сегашното общество, именно, аз мога да изнеса факти, да докажа от какво произтичат противоречията в живота.
17.2.1924г.
76. Морални чувства,  МОК , София
Ако моралните чувства на вашия приятел не са достатъчно силни да асимилират противоречията, които съществуват в дадения момент, той ще се откаже да ви приеме. Казано на научен език: неговите морални чувства не са в състояние да издържат противоречията, които се явяват в този случай.
76.2 Морални чувства ( втори вариант )
Допуснете следващото нещо: ако моралните чувства на вашия приятел не са достатъчно силни да асимилират противоречията, които съществуват в дадения момент, той ще се откаже да ви приеме. Казано на научен език, неговите морални чувства не са в състояние да издържат противоречията, които се явяват в този случай.
16.3.1924г.
77. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Имате след това линията CD, т.е. силата, която примирява противоречията.
23.4.1924г.
78. Точилото и ножът, ООК , София
Ако речете да примирите противоречията, вие ще изгубите смисъла на живота.
Като възприемем закона на Абсолютната Божествена справедливост и разумност, ще оставим противоречията да си съществуват – те са необходими.
Изобщо противоречията, които съществуват в света, са потребни.
Противоречията вие няма да разрешавате.
От Божествено гледище приятно е да гледа човек на противоречията в живота.
Тогава помнете следното нещо: не примирявайте противоречията в света! Знаете, че всичко в света работи за хармония с Доброто.
27.4.1924г.
79. Ще го изцеля,  НБ , София
Ако не се разреши, противоречието ще раздели хората, ще ги отдалечи един от друг. – Нали се проповядва на хората? Не могат ли да се справят с противоречията ? – Там е въпросът, много проповедници има в света, но, въпреки това, всеки остава на особено мнение.
11.5.1924г.
80. Млади и стари,  МОК , София
Първото нещо: вие трябва да имате весел и бодър дух, та противоречията, които се раждат помежду ви, да не ви спъват.
18.5.1924г.
81. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Някой иска да спре противоречията. А при растенето си той не трябва да примирява противоречията, те са необходими.
Като дойде вятърът, ще се сблъска с друго клонче, което ще го пита: какво искаш от мен? – Нищо не искам, вятърът ме докара тук, сблъскахме се – нищо повече! И тъй, само в плодовете на едно дърво могат да се примирят противоречията. Който има плод, ние познаваме, че той е примирил противоречията, а който няма плод, наричат го безплодно дърво. Защото противоречията на физическия свят не са противоречия и на умствения свят.
Важното за вас е да се стремите чрез плода на вашия живот да примирявате противоречията.
Друго? (Противоречията трябва да се примирят в плодовете, които ще изработим.) Най-първо противоречията произтичат от силите на природата.
6.7.1924г.
82. Да възлюбиш, МС , София
Друго разрешение на противоречията няма.
6.7.1924г.
83. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
Противоречията и мъчнотиите, на които се натъквате, не произлизат от вас.
Това значи, да си изработи такава философия, с която да разрешава противоречията и мъчнотиите си.
31.8.1924г.
84. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Болните и здравите имат различни възгледи по разните въпроси от идентичен характер и се явяват противоречията в живота.
Ако вие в противоречията не намерите смисъла на живота, вие ще пропаднете.
7.9.1924г.
85. Царе – слуги на Господа, СБ , София
Когато Господ дойде между хората, противоречията между тях ще изчезнат.
85.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Когато Господ дойде между хората, противоречията между тях ще изчезнат.
12.9.1924г.
86. Моето верую, КД , София
Значи Той търси противоречията.
19.10.1924г.
87. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Вследствие на това се явяват и противоречията.
87.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Вследствие на това се явяват и противоречията.
2.11.1924г.
88. Двата закона, КД , София
Аз ви давам това за обяснение на ония тънкости, с това искам да ви покажа как се обясняват противоречията, които съществуват в човешкия ум.
2.11.1924г.
89. Роденитѣ, НБ , София
Сега, ние ще разсѫждаваме разумно, да видимъ, отъ какво произтичатъ противорѣчията въ живота. Противорѣчията въ живота произтичатъ ту отъ онова граматическо построяване на нашата рѣчь, ту отъ онова логическо схващане на нашия умъ, ту отъ онѣзи етически мѣрки, съ които мѣримъ нѣщата, ту отъ онѣзи педагогически правила, съ които си служимъ въ живота.
89.2 Родените ( втори вариант )
Сега, ние ще разсъждаваме разумно, да видим, от какво произтичат противоречията в живота. Противоречията в живота произтичат ту от онова граматическо построяване на нашата реч, ту от онова логическо схващане на нашия ум, ту от онези етически мерки, с които мерим нещата, ту от онези педагогически правила, с които си служим в живота.
9.11.1924г.
90. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Противорѣчията сѫ за силнитѣ натури, а за слабитѣ натури – никакво противорѣчие, съ тѣхъ нѣжно трѣбва да се обхождаме.
90.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Противоречията са за силните натури, а за слабите натури – никакво противоречие, с тях нежно трябва да се обхождаме.
9.11.1924г.
91. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
Тъмнината.) Представете си, че вие се намирате в един идеален свят, както е било първоначално, тогава как се родиха противоречията между хората? Първоначално всички хора излезли при едни и същи условия, а при това виждаме туй голямо различие, което днес съществува?
16.11.1924г.
92. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите,  МОК , София
Как бихте означили противоречията с един математически знак? (– От знака на опозицията може да си послужим: или .) А как бихте изразили съгласието математически? или ?
Каква роля играят противоречията в природата? Защото всяко противоречие си има известна роля. Де се раждат противоречията? Нали при сили, които с еднакви? Две положителни сили с в противоречие.
Сега да дойдем до противоречията. Противоречията в света, това са възможностите, в които вие можете да се развивате. Противоречията съществуват и в науката, но това са възможности за учените хора да се родят нови идеи.
А противоречията му дават само възможност да може да прояви една идея.
92.2 Ролята на противоречията. Влияние на планетите ( втори вариант )
С какъв математически закон бихте изразили противоречията?
Каква роля играят противоречията в Природата? Всяко противоречие играе известна роля в Природата и в Живота. Де се раждат противоречията? – При еднаквите сили.
И тъй, да се върнем към противоречията. Противоречията в света са възможностите, чрез които вие можете да се развивате. Противоречията пък му дават само възможност да прояви една идея.
23.11.1924г.
93. Да угоди на народа, НБ , София
Богъ работи въ противорѣчията на човѣшкия животъ. Слѣдователно, смисълътъ на живота седи въ това: отъ противорѣчията, който се явяватъ въ нашия животъ, да извадимъ отлична поука.
93.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Бог работи в противоречията на човешкия живот. Следователно, смисълът на живота седи в това: от противоречията, който се явяват в нашия живот, да извадим отлична поука.
10.12.1924г.
94. Неразбраното, ООК , София
Гледайте най-първо да се справите с противоречията.
14.12.1924г.
95. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
Едно разумно същество ти казва: „Ти в живота си не можеш да сполучиш, докато не преодолееш мъчнотиите.“ Противоречията, това са мъчнотии и като ги минеш, ти ще успееш.
95.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Какво означават думите „от тебе човек не може да стане“? Това показва, че някое Разумно същество ти казва: „Докато не преодолееш мъчнотиите в живота си, ти не можеш да сполучиш.“ Противоречията – това са мъчнотии в живота, които, като ги минеш, ще успееш.
18.1.1925г.
96. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
Но аз питам: За Бога възможно ли е да стане човек? Вече настъпваме в една област, която се нарича област на противоречията.
96.2 Двете възможности ( втори вариант )
Питам ви: възможно ли е Бог да стане човек? Сега ние настъпваме в една област на противоречията. Как се явяват например противоречията у хората, които делят богатството си? – Един взема повече, друг – по-малко.
18.1.1925г.
97. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Тогава ще разберешъ, защо си дошълъ на земята, защо си ходилъ тукъ-тамъ, защо сѫ страданията, защо сѫ противорѣчията и тогава ще кажешъ: Великиятъ животъ има великъ смисъль! Животътъ е за необикновенитѣ хора, смъртьта – за обикновенитѣ.
97.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Тогава ще разбереш, защо си дошъл на земята, защо си ходил тук-там, защо са страданията, защо са противоречията и тогава ще кажеш: Великият живот има велик смисъл! Животът е за необикновените хора, смъртта – за обикновените.
28.1.1925г.
98. Правилно пеене, ООК , София
Често запитвате: „Не може ли без противоречия в живота?“ – Вие не можете да се избавите от противоречията в живота.
1.2.1925г.
99. Чудните предположения,  МОК , София
Мислите ли така, противоречията, мъчнотиите в живота ви няма да ви спъват, няма да изгубвате смисъла на живота.
18.2.1925г.
100. Причини за противоречия, ООК , София
Противоречията, които се създават в чувствата, се регулират от един велик закон – да дойде човек до положение да владее чувствата си, да бъде разположен всякога.
Противоречията в ума, в чувствата, във волята на човека предизвикват разтърсване и той расте, прогресира и уяква.
Тогава, за да се победи туй противоречие, имаме друг ъгъл в К ( също има знак), който представлява човека, обърнат с противоречията си към центъра на Земята: главата му е надолу, а краката – нагоре.
Сега, разбира се, от тия геометрични букви може да извадим няколко уравнения с ъглите от 45° и да имаме ред формули, а именно: след колко години и при какви условия ще разрешим въпроса на противоречията.
22.2.1925г.
101. И пишеше на земята, НБ , София
Блаженъ е онзи, който не се съблазнява въ противорѣчията на живота.
101.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Блажен е онзи, който не се съблазнява в противоречията на живота.
24.8.1925г.
102. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
От това се раждат противоречията, но в края на краищата тия противоречия пак се хармонизират.
1.11.1925г.
103. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Сегашната култура е на плътта и противоречията.
15.11.1925г.
104. Време и сила, МОК , София
Тогава как ще излезе той от противоречията, в които е попаднал? Сега ще начертаем един квадрат и от върховете му А, В, С, Д, които ще вземем за центрове на окръжности, ще опишем четири окръжности (фиг.2).
Вътрешната фигура показва пътя, начина, по който човек може да излезе от противоречията, от безизходното положение, в което се намира.
104.2 Време и сила ( втори вариант )
Тогава как ще излезе той от противоречията, в които е попаднал?
Вътрешната фигура показва пътя, начина, по който човек може да излезе от противоречията, от безизходното положение, в което се намира.
18.11.1925г.
105. Козативни сили, ООК , София
Това раздвояване у човека именно създава противоречията в живота му. Противоречията са една необходимост за развитието на съвременните хора.
И тъй, когато човек разбере вътрешния смисъл на живота, той ще си обясни смисъла на противоречията.
16.12.1925г.
106. Перпендикулярът на живота, ООК , София
Ние искаме да схващате дълбокия смисъл на живота, да си обяснявате всички прояви и явления от гледището на живата математика, на живата наука, чрез която, като примирявате противоречията, да можете разумно да използвате силите на природата.
23.12.1925г.
107. Три вида служене, ООК , София
Питам: Щом е така, как и откъде се родиха противоречията в света? С един пример ще обясня този въпрос. Страданията, които ви причиняват счупените части на шишетата, създават противоречията в живота. Като изпитате тези страдания, т.е. като се натъкнете на противоречията, вие казвате: „Да живеем по Бога! Да бъдем добри, внимателни помежду си!„ Защо искате това нещо? - Защото сте изпитали острия език на своите ближни.
И тъй противоречията, които съществуват в живота, имат дълбоко предназначение. Който не разбира смисъла на противоречията и изпитанията, като се намери пред тях, казва: „Аз ли съм най-големият грешник в света, че всичко най-лошо да се струпа върху моята глава? Аз ли съм най-лошият човек, че всички да говорят против мен?" - Нито си най-големият грешник, нито си най-лошият човек, но небето те изпитва.
27.12.1925г.
108. Пълнене и празнене,  МОК , София
Това е свободно тълкуване на баснята с цел да се примирят противоречията. Това е начин за примиряване с противоречията в живота.
Сега от всички се иска да изучавате фазите на пълнене и празнене на Луната, за да разберете отде произтичат противоречията и да можете да се справяте с тях.
6.1.1926г.
109. Разковничето, ООК , София
И тъй, когато се натъквате на противоречията, ви страдате. Казвам: Не се спирайте върху противоречията и върху страданията, които те произвеждат.
10.1.1926г.
110. Основна мисъл, КД , София
Противоречията, които схващаме, те са наши, субективни, но те не са съществени. Противоречията произтичат от неразумни причини извън нашия живот.
31.1.1926г.
111. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
Не е ли бодра, няма ли нужната Светлина, тя не може да се справи с противоречията в живота.
7.2.1926г.
112. Реални величини,  МОК , София
По този начин той ще се освободи от противоречията, на които се натъква цялото човечество.
112.2 Реалното в живота ( втори вариант )
Човек, като работи върху своя си характер, трябва да преобрази своите схващания, да мисли тъй, както живата природа е създала законите, той няма какво да влиза в противоречията, които съществуват в съвременното човечество.
10.2.1926г.
113. Светлина на мисълта, ООК , София
Учители и ученици, господари и слуги, проповедници и служители, майки и бащи, синове и дъщери, всички са дошли на земята да се учат от противоречията на живота.
21.3.1926г.
114. Жива реч,  МОК , София
Буквата н представлява закон за примиряване, за справяне с противоречията на живота. Който може лесно да се справя с противоречията на живота си, той може да пише цели изречения, съставени от живи думи, от живи, подвижни думи.
Буквата н означава закон за примиряване с противоречията на живота.
21.3.1926г.
115. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Противоречията в живота ни най-малко не трябва да ни изненадат, защото противоречия съществуват само за неразумните хора.
Докато в твоето сърце не дойде мир, не настане тишина, не изчезнат противоречията и докато мислиш,че светът е лош, че животът не е добре организиран, а само ти си умен и добър, ти не си на права посока.
25.4.1926г.
116. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Сега онези, които не разбират закона за превръщането на енергията се смущават от противоречията, които съществуват в света. За кого съществуват противоречията? Най-после по какво ще се познае умният човек? Умният човек ще се познае по мъчните задачи, които му предстоят да реши в живота си.
19.5.1926г.
117. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Когато Венера има влияние върху някого, тя събужда в него любовта; тя може да събуди в него възвишената любов, а може да събуди и любовта на противоречията, любовта в квадрата.
2.6.1926г.
118. С чия воля?, ООК , София
Питам: Тъй както е изразен животът, отде се раждат противоречията на земята? Представете си, че ще държите докторат и ще трябва да развиете именно тази теза за противоречията в живота.
22.8.1926г.
119. Отвън и отвътре, СБ , София
Тази година ви пожелавам: Да се разрешат голяма част от противоречията на вашето сърце! Да се осветлят голяма част от противоречията на вашите мисли! И да се изпълнят много непостигнати ваши желания!
27.8.1926г.
120. Свещеният огън, СБ , София
Не се бойте от никакво съмнение, от никакви противоречия! Противоречията ще дойдат, те са необходими за развитието ви.
26.9.1926г.
121. Посока на растене,  МОК , София
Той ще намери смисъла на живота, ще придобие сили да се справя с противоречията си.
10.10.1926г.
122. Внушение,  МОК , София
122.2 Внушението ( втори вариант )
Ще дойдат отвън противоречията.
20.10.1926г.
123. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Питам: На какво се дължат противоречията? Причината за противоречията е тази, че хората търсят лесния път в живота.
Страданията и противоречията изчезват и те се чувствуват като новородени.
Когато Бог погледне на противоречията, които съществуват в целия космос, Той се развеселява, защото вижда доброто като плод на всичко това.
Следователно радвайте се за противоречията, които имате и които не можете да разрешите! Оставете Бог да се весели за тях.
27.10.1926г.
124. Устойчиви съединения, ООК , София
Ще дойде ден, когато тези съединения ще бъдат устойчиви, и тогава човешките души ще излязат от гъстата материя, ще се освободят от страданията и противоречията в живота.
Казвам: Противоречията в живота се дължат на обстоятелството, че всеки живее само за себе си или за един малък кръг от хора.
Колкото повече съзнанието на човека се разширява, толкова повече предмети го занимават и той, без да иска, влиза в света на противоречията.
14.11.1926г.
125. Няма пророк,  НБ , София
Мъже и жени, учители и ученици, проповедници и свещени, слуги и господари, всички трябва да бъдем герои, да носим еднакво и страданията, и радостите в света; да носим със съзнание противоречията - всичко да считаме като задачи за разрешение в своя живот.
17.11.1926г.
126. Устои на съзнанието, ООК , София
Само свободният човек живее вън от противоречията на живота.
В деня, в който човек помисли, че е особено същество и подобен на него няма, той сам се отделя от Бога и страданията, нещастията, противоречията тръгват след него.
Следователно права философия е тази, която създава силни, устойчиви хора, които разбират всички прояви на живота и лесно се справят с противоречията.
21.11.1926г.
127. Освобождаване,  МОК , София
127.2 Освобождаване ( втори вариант )
Човек трябва да се примири с противоречията на живота, като магаре. «Който ме товари, обича господаря ми! Значи, аз се радвам на това.
1.12.1926г.
128. Говор и пение, ООК , София
Той никога не мисли за смъртта, за противоречията в живота.
15.12.1926г.
129. Неразрешеното, ООК , София
Колкото и да си радостен, ти трябва да знаеш, че това състояние ще се смени, ще дойдат противоречията в живота.
19.12.1926г.
130. Те свидетелстват,  НБ , София
Противоречията се явяват главно между умът и сърцето на човека: умът иска едно, сърцето - друго.
26.12.1926г.
131. Тази притча,  НБ , София
Щом хората признават, че живеят в единство с Бога и с Христа, отде произлизат противоречията? Ако е вярно това, което съвременните християни твърдят, че Христос спасил света, питам: Защо тия хора днес проповядват с пари? Нали са спасени, защо не проповядват така, както и Христос проповядваше едно време на еврейския народ? Еврейската църква плащаше ли нещо за проповедите на Христа? Христос казваше за себе си, че син Человечески няма де глава да подслони.
31.12.1926г.
132. Трите вида съзнания, ИБ , София
Противоречията, които могат да поникнат в нашето съзнание, могат по някой път да ни заблудят по отношение на крайните резултати на живота.
2.1.1927г.
133. Влизане,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Сега имаме плътско тяло, но когато дойде космическото съзнание, ще се създаде духовното ни тяло.“ Каква разлика има между плътското и духовното тяло? – Плътското тяло умира, а духовното не умира; плътското тяло страда, а духовното не страда, противоречията в живота съществуват за плътското тяло, а за духовното тяло няма никакви противоречия.
5.1.1927г.
134. Право разбиране, ООК , София
Чрез противоречията човек ще разбере себе си, ще разбере и другите хора.
9.1.1927г.
135. Представа за трите свята,  МОК , София
Следователно, малцина са тия, които не познават противоречията. Ще кажете, дали не може човек да се освободи от противоречията чрез знанието.
12.1.1927г.
136. Предназначение, ООК , София
Такова е положението на съвременните хора, които искат да намерят Истината, да си обяснят противоречията в живота, но в края на краищата всичко остава необяснено.
23.1.1927г.
137. Представа за трите свята,  МОК , София
Противоречията са неизбежни, но той не трябва да се спира пред тях.
137.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Противоречията в света ученикът не трябва да ги разрешава.
30.1.1927г.
138. Дело съвършено,  НБ , София
Тези пророци казват: Ако съвременните народи не се откажат от своята алчност, ако не разрешат правилно мъчнотиите и противоречията на своя живот и не изпълняват волята Божия, те ще минат през големи изпитания и страдания.
30.1.1927г.
139. Неизвестни величини,  МОК , София
Подадете ли се на материята, вие ще живеете в противоречията на живота.
2.2.1927г.
140. Стари и нови възгледи, ООК , София
Противоречията съществуват само в ума и в сърцето на човека. Защо идват противоречията в живота няма да обяснявам, но трябва да знаете, че между две противоположни идеи и две противоположни чувства винаги се ражда свобода. В този смисъл противоречията са необходими в живота, за да придобие човек свободата си. Противоречията, противоположностите в живота не се отнасят до вас.
6.2.1927г.
141. За тяхното неверство,  НБ , София
Цялата съвременна философия е построена върху противоречията. Човек, който решава правилно противоречията в живота, той може да се домогне до Великия Закон, който направлява живота.
6.2.1927г.
142. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Какво ще кажете за противоречията и мъчнотиите в живота? Те не са ли подобни на тръните? И стари, и млади негодуват против мъчнотиите и противоречията, но въпреки това без тях не може. Като разбират закона на противоречията, те черпят сила от тях. Обаче великите хора разбират смисъла и значението на противоречията. Ако не гледате на противоречията така, вие ще се намерите в едно противоположно течение на живота, което ще ви завлече.
16.2.1927г.
143. Великата задача на човека, ООК , София
Противоречията неизбежно ще дойдат.
Казвате: Какво да правим с противоречията в живота? Противоречията са временни положения в живота на човека. Щом тия въпроси се разрешат правилно, и противоречията ще изчезнат. При сегашните условия на живота и при разбиранията на съвременните хора, за да излезе от противоречията, човек трябва да има широта на душата и простор, свобода на Духа.
27.2.1927г.
144. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Ако можете да схванете в пълнота идеята какво нещо е изгрев и залез в живота, както и в природата, вие бихте разрешили много от противоречията, които съществуват във вашия живот; и ако проучите земята в нейните специални движения, както и колебанията и промените, които стават в северния полюс, вие бихте разрешили една важна задача и в своя живот, а именно: вие ще разберете, че такива колебания и промени стават и във вашия ум и щяхте да видите, че полюсът ви постоянно се мени.
Всъщност, противоречията са дадени на хората като задачи за разрешение.
23.3.1927г.
145. Малкият повод, ООК , София
Т – победа на противоречията в живота. Значи, молитвата представя: жертва, условия, стремеж нагоре, победа на змията, на низшето, на противоречията в живота, единство с Бога, придобиване на разумен живот.
3.4.1927г.
146. Вехтото премина,  НБ , София
Тъй щото, обществото, в което живеете, противоречията, които срещате в живота си, добрите и лошите хора, всичко това трябва да бъде предмет за изучаване не само от страна на философите, но и от всеки човек поотделно.
6.4.1927г.
147. Начертаният план, ООК , София
Казвате: „Това е противоречие“. – Едно трябва да знаете: красотата на живота се състои в противоречията.
17.4.1927г.
148. Справяне,  МОК , София
148.2 Справяне ( втори вариант )
Втората посока, за да се избягнат противоречията – понеже тук има една възможност, която не е известна за тези две същества.
22.4.1927г.
149. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Нас противоречията в света не трябва да ни смущават.
Противоречията зависят от вашите разбирания.
27.4.1927г.
150. Забравената дума, ООК , София
Противоречията в живота не са нищо друго, освен енергиите, представени чрез линиите m2, които хората не знаят как да употребят.
По този начин и противоречията в живота ще изчезнат.
8.5.1927г.
151. Сто пеняза,  НБ , София
Ето защо, казвам: не примирявайте противоречията в живота, защото има сили вън от живота, които уреждат всички противоречия.
11.5.1927г.
152. Четирите кръга, ООК , София
Колкото по-големи са противоречията, толкова по-големи са възможностите ви да станете гениални, велики, добри хора.
Добрият може да слезе в противоречията на живота, но съзнанието му никога не може да се измени.
Каквото и да прави, той не може да избегне противоречията, обаче, може да работи, да прилага разни методи за тяхното разрешаване.
22.5.1927г.
153. Що искате,  НБ , София
Дълбокия смисъл, който Христос вложил в този стих, е следния: който иска да се справи със себе си, той трябва да се освободи от закона на противоречията.
19.6.1927г.
154. Ще оздравее,  НБ , София
С това аз не искам да изнасям противоречията, които съществуват в живота, но говоря за атавистичните мисли и чувства, събрани от хиляди години насам в живота на човека.
20.7.1927г.
155. Работа на природата, ООК , София
Щом имате такава мисъл в ума си, ще знаете, че противоречията в живота са вън от Бога.
Вследствие на кривите и прибързани заключения на хората се създават и противоречията в техния живот.
Един ден противоречията ще изчезнат и вие ще влезете в нова област на живота.
19.8.1927г.
156. Пътят на ученика, СБ , София
Озлобяват се старозаветните, съблазняват се новозаветните, наскърбяват се праведните, а ученикът винаги се радва на противоречията, които среща в живота си.
Досега мнозина хора от разните епохи са се стремели да примирят всички тия течения в живота и да отстранят противоречията, които се явяват като техни естествени резултати.
20.8.1927г.
157. Братя в единомислие, СБ , София
Ние, обаче, не можем да примирим противоречията в живота.
21.8.1927г.
158. Ще се превърне в радост, СБ , София
Та казвам: Противоречията във вашия ум трябва да изчезнат, да няма никаква натегнатост между вас.
22.8.1927г.
159. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Противоречията са неща, които неизбежно съществуват.
Ето едно разрешение на противоречията, които срещате в живота си! Вие носили ли сте по този начин вашия кръст? Вие взимате кръста на гърба си, поносите го малко, след това го сваляте на земята, но все питате как може да се освободите от него.
Дали вярвате или не, дали сте светски или духовен човек, това не важи, няма да се избавите от противоречията на живота.
24.8.1927г.
160. Явно говорих, СБ , София
Защо съществуват противоречията в света? Защото Любов няма там.
Казвам: Щом знаете това нещо, няма защо да се смущавате от противоречията в живота.
Като дойдат противоречията в живота, не се стремете да се освободите от тях или да ги подпушите.
25.9.1927г.
161. Оскърбени,  НБ , София
Питам: на какво се дължат тия противоречия в живота? Противоречията се дължат на факта, че хората търсят щастието там, дето то не съществува.
Който не може да се справи с мъчнотиите и противоречията в своя живот, той ще остане във временното, в преходното, т.е. в обикновения живот. Всеки сам трябва да се справя с противоречията, защото те са последствия на негов минал живот.
16.10.1927г.
162. Значение на линиите,  МОК , София
Колкото повече степените се увеличават, толкова по-големи са противоречията му.
23.10.1927г.
163. Научни изследвания,  МОК , София
Прилагайте разумността навсякъде в живота си, за да се справяте с мъчнотиите и противоречията си.
23.10.1927г.
164. По-долен от ангелите,  НБ , София
Под думата „брат" се разбира ученик, който е излязъл от противоречията на живота и който има вече правилни отношения към всички окръжаващи.
30.10.1927г.
165. Посред тях,  НБ , София
Ако вложи в себе си една Божествена идея, човек моментално ще се подмлади и ще намери начин за разрешаване на противоречията и мъчнотиите в живота.
6.11.1927г.
166. И рече Бог,  НБ , София
Божията Любов е неизменна, а противоречията съществуват в мене.
Значи, противоречията, страданията в живота са необходими, за да се извади непотребното от човека и да се изхвърли навън, а потребното, т.е. ценното, да остане в него, като качество на човешката душа.
9.11.1927г.
167. Космически възприятия, ООК , София
Обаче противоречията не разрешават въпросите. Противоречията, споровете не водят към Царството Божие.
16.11.1927г.
168. Превръщане на киселините, ООК , София
Ще кажете, че няма лоши духове в света. – Желал бих да няма, но как ще си обясните причината на противоречията в света? Вършите нещо, а сами сте недоволни от него, казвате, че това, което сте извършили, е неразумно.
20.11.1927г.
169. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
За нас е важно, обаче, и едните, и другите да вървят в Божествения път, да се ръководят от Божествените закони, за да изгладят противоречията, които съществуват между тях.
30.11.1927г.
170. Вероятности и възможности, ООК , София
Противоречията, страданията на човека, това е неговото минало.
7.12.1927г.
171. Вечно обновяване, ООК , София
Като се обнови, той ще може разумно да си обясни причините за противоречията в живота. В края на краищата всеки човек трябва да си изясни противоречията в своя живот. Следователно и противоречията, на които се натъквате, са на мястото си.
Докато съзнаваш, че живееш, всички противоречия за тебе изчезват; щом дойдеш до отношения с хората, до кармата, до проява на явленията във време и пространство, противоречията излизат налице и ти виждаш, че имаш да даваш. Значи, докато изучаваме човека като същество, излязло от Бога, противоречията лесно се разрешават. И при това положение страданията и противоречията ще ни следват, но ще имат разрешение, макар и във вечността.
Всеки трябва да се стреми разумно да разреши противоречията на своя живот, но не да ги избягва. Не е въпрос да се избягват противоречията – важно е разумно да се разрешават.
14.12.1927г.
172. Време и вечност, ООК , София
Ще се впрегне на работа, ще учи и по този начин ще намери причините за противоречията в своя живот.
18.12.1927г.
173. Естествена среда,  МОК , София
Тъй щото, не питайте защо идат противоречията, но върнете се в естествената среда, в която Бог ви е поставил, там ще намерите себе си, висшето аз.
25.12.1927г.
174. Идат дни,  НБ , София
Днес и философите, и учените хора се смущават от противоречията в живота. Няма същество, горе-долу съзнателно, което да не се смущава от противоречията, но въпреки това, те съществуват в човешкия живот. Отде идат противоречията в живота?
Освен тези четири, съществуват още шест степени на съзнанието, които обясняват неразрешените въпроси, както и противоречията в живота. Противоречията се дължат на степента на съзнанието, до което е достигнал даден човек. Следователно, колкото по-високо е съзнанието на човека, толкова по-малко са и противоречията в неговия живот.
Ако пък бащата пита нещо за себе си, той ще му даде начини, как да изправи живота си и как да се освободи от противоречията.
8.1.1928г.
175. Жлебът,  НБ , София
Като четете 63. глава от Исая, виждате, че той се намира в някакво противоречие и казва, че Бог сам създава противоречията, Той сам реже с ножа си, но разумно реже.
Този егоизъм, това користолюбие създава противоречията в живота.
29.1.1928г.
176. Синове на възкресението,  НБ , София
Значи, Адам и Ева, първите човеци, създадоха противоречията.
5.2.1928г.
177. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Щом вярвате в Бога, вие ще можете да превърнете противоречията в благословения.
26.2.1928г.
178. Дванадесетте племена,  НБ , София
Какво виждаме в живота? Един работи, а друг иска да живее охолно, и вследствие на този неправилен живот се явяват противоречията.
Докато сте ивановци, вие ще търсите начин, как да примирявате противоречията в живота, а когато станете като Христа, ще придобиете истинския живот.
7.3.1928г.
179. Двете точки, ООК , София
Тези течения именно са причина за противоречията във възгледите на хората.
И тъй, за да разбере живота на земята, човек трябва да приведе противоречията, на които се натъква, към общ знаменател.
Често противоречията биват толкова големи, че настава мрак в човешкото съзнание.
Само Божественото е в състояние да разреши противоречията в живота.
11.3.1928г.
180. Баща си и майка си,  НБ , София
Ако не балансира силите в себе си, човек не ще може да издържа на противоречията, които съществуват в живота.
Някои мисли пък не се реализират правилно, вследствие на което се създават противоречията в живота.
14.3.1928г.
181. Живата наука, ООК , София
И с повторението на нещата се придобива нещо, но от дълго повторение най-после човек изпада в положението на някой математик, който, след като е работил дълго време върху някой въпрос, завършва работата си с нула и казва: „Всичко това е равно на нула.” Така трябва да постъпва човек и при решаване на противоречията в живота си. Много години трябва да работи той върху задачата на противоречията, докато я сведе най-после до нула.
28.3.1928г.
182. Полюси на съзнанието, ООК , София
Който спазва този закон, той лесно може да се справя с противоречията в живота си.
9.4.1928г.
183. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Той не се смущава от противоречията в живота, или по-право, противоречия за него не съществуват.
Според тях, Този, Който е създал света, на 365 милиона години слиза един път на земята да очисти хората от греховете им, да снеме кармата от гърба им, да ги освободи от противоречията им, да им даде нов живот и да им каже: Живейте сега според новия закон на любовта и не грешете повече! След това Той се оттегля.
11.4.1928г.
184. Възпитание на удовете, ООК , София
Само висшите същества могат да се намерят в противоречията на знака )(. Наистина, животът примирява противоречията.
Само разумният човек може да се справи с противоречията на живота. Буквата У в български език, с която започва думата ум, показва, че човек не се е справил още с противоречията, вследствие на което главата му е обърната надолу. Един ден, когато разреши противоречията в живота си, човек ще обърне буквата У така, че главата ще бъде нагоре: /\ Този знак е египетски.
184.2 Самовъзпитание на удовете ( втори вариант )
Тогава, за да можеш да примириш противоречията, ти трябва да разделиш двете линии на х, двата полукръга, и между тях да туриш мярката на живота.
18.4.1928г.
185. Доброта и разумност, ООК , София
Как ще примирите противоречията в живота? Това са величини, с които от една страна, борави науката, а от друга страна – човешкото съзнание, но и те не са в състояние да примирят противоречията. Как се примиряват противоречията практически, това е друг въпрос. Божествената, абсолютната наука разполага с ред методи за справяне, за примиряване с противоречията.
При това положение на работите, противоречията между богатия и сиромаха винаги остават неразрешени.
25.4.1928г.
186. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Противоречията между хората се дължат на това, че те не се разбират.
27.4.1928г.
187. Смирението,  МОК , София
Противоречията на хората се дължат, именно, на това, че искат да влязат в идейния живот с обикновените си разбирания.
2.5.1928г.
188. Добри и лоши условия, ООК , София
Противоречията са човешки изобретения и вие сами трябва да се справите с тях.
6.5.1928г.
189. Глас от града,  НБ , София
Обаче, Бог казва: „По този начин, вие не може да разрешите противоречията на вашия живот.
13.5.1928г.
190. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Противоречията, които съществуват в ума на съвременните хора за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за Правдата, за Добродетелта за милосърдието и за ред прояви в живота, зависят от чистотата, от степента на яснотата на това огледало.
Човекът без дарби по цял ден свири и работи, а даровитият спи, яде и за нищо не мисли! Как ще си обясните това противоречие в живота? – Противоречията в живота могат само да се изяснят, но не и да се обяснят. При сегашните условия противоречията трябва да съществуват като една възможност, като един вътрешен стимул за човешката мисъл.
Питам: колко от противоречията на хората са истински, действителни противоречия? Допуснете, че вие сте човек със слабости, обичате да пиете, и в това състояние се скарвате и сбивате с този, с онзи, приказвате нелепости, докато най-после ви заведат в участъка.
Човешкото съзнание е винаги будно за противоречията в живота.
18.5.1928г.
191. Растене и развитие,  МОК , София
Задача на човека е да се справя с противоречията си. Ако не може да се справи с тях на физическия свят, той не расте; ако не може да се справи с противоречията си в духовния свят, той не се развива.
Справяйте се с противоречията, изучавайте ги, но никога не ги примирявайте. Природата не позволява да се примиряват противоречията.
Следователно, когато се оплаквате от противоречията си, казвам: Движете дръжката бавно, спокойно и съзнателно.
20.5.1928г.
192. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Питам: как ще примирите всички тия противоречия, които съществуват в природата? Ще кажете: „Това е закон". – Не, в противоречията закон не съществува.
27.5.1928г.
193. Бог е Дух,  НБ , София
Следователно, намериш ли се пред противоречия, пред несполуки, пред смъртта в живота, кажи: „Зад противоречията седи разумния живот; зад несполуките седят сполуките; зад смъртта седи безсмъртието.
30.5.1928г.
194. Придобиване на щастие, ООК , София
Като работи правилно, човек ще се примири с противоречията в живота.
6.6.1928г.
195. Божествена светлина, ООК , София
Коя е причината за противоречията? – Противоречията се крият в човека, в неговите вътрешни чувства, в това, което той е складирал в своето подсъзнание.
10.6.1928г.
196. Кога ражда,  НБ , София
Противоречията в света се дължат на това, че хората искат да им слугуват.
15.6.1928г.
197. Търпение и безстрашие,  МОК , София
Хората се оплакват от противоречията на живота, но лесно могат да се справят с тях.
27.6.1928г.
198. Елипса и парабола, ООК , София
Този е пътят за разрешаване на противоречията.
8.7.1928г.
199. Роден от Бога, МС , София
Казвате: в тази мисъл има противоречие. — Ние не се занимаваме с противоречията в живота, оставяме ги сами да се разрешават. Има една философия, която казва: не губете времето си с разрешаване на противоречията в живота.
Често хората запитват, на какво се дължат противоречията в живота. За да се обяснят противоречията в живота, ще ви приведа един малък разказ, който се отнася до старите времена.
Когато се явяват противоречията в живота ви, това показва, че вие не можете да се справите с положението, защо едни хора носят пълни чували на гърба си, а други носят празни чували.
Обаче, не се опитвайте сами да разрешавате противоречията!
Сега ще ви дам още един пример, с който ще си изясните някои от противоречията, които срещате в живота си.
9.7.1928г.
200. Без окови!, МС , София
Колкото съзнанието на човека е по-пробудено, толкова и противоречията за него са по-малко.
200.2 Без окови! ( втори вариант )
Колкото съзнанието на човека е по-пробудено, толкова и противоречията за него са по-малко.
10.7.1928г.
201. Към свобода, МС , София
Значи, когато съединим противоречията в едно цяло, ние намираме, че всички неща имат свое определено предназначение. Когато наргилето се превърне във фабрика, или в работилница, или в ковачница, или в житница, тогава и противоречията сами по себе си ще се осмислят. Казвате: „Какво трябва да правим с противоречията в живота?” – Да се осмислят.
18.7.1928г.
202. Единство и общност, ООК , Мусала
С други думи казано: при противоречията в живота си човек не разбира нито Славата Божия, нито своето добро и тогава казва, че животът няма смисъл.
24.8.1928г.
203. Дейност и почивка,  МОК , София
Противоречията, които съществуват в човешкия живот, се дължат на леността, на ленивите състояния на човека, които понякога обхващат ума и сърцето му и препятстват на неговите благородни стремежи.
То разрешава противоречията в живота.
203.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Само чрѣзъ него ще разрѣшите въпроситѣ: защо сѫществува злото въ свѣта, защо сѫществуватъ и противорѣчията.
29.8.1928г.
204. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Само при това положение човек коренно ще се преобрази и противоречията в живота му съвършено ще изчезнат.
Само по този начин човек може да се освободи от противоречията на живота. Щом материалната причина се отстрани, и противоречията изчезват.
31.8.1928г.
205. Гордост и ревност,  МОК , София
Онези, които не са се справили с противоречията, казват, че това е далечна, непостижима цел.
Като живеят така, противоречията за тях изчезват.
205.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Живѣятъ ли така, противорѣчията прѣдъ тѣхъ изчезватъ.
5.9.1928г.
206. Планински върхове, ООК , София
Какво представляват противоречията? – Противоречията са нещо фиктивно, недействително. Причината за противоречията в живота се крие в самия човек.
206.2 Планински върхове ( втори вариант )
Сега оставете противоречията, които съществуват отвън в света, понеже са една обективна и една субективна измама.
12.9.1928г.
207. Много знания, ООК , София
Това говори за слаба интелигентност, за отсъствие между тях на онази разумност, която примирява противоречията.
14.9.1928г.
208. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
Като не могат да разрешат противоречията правилно, те се запитват: Защо светът е създаден така? Защо съществува гладът и сиромашията? Те се страхуват от глада, без да подозират, че той е велика, мощна сила, която движи цялото органическо царство.
26.9.1928г.
209. Акустика на съзнанието, ООК , София
И тъй, като ученици, вие трябва да имате нови схващания за живота, правилно да превеждате противоречията и мъчнотиите си.
Много просто! Причината за противоречията и недоразуменията между хората се дължи на отсъствие на акустика на тяхното съзнание.
Човек сам вижда противоречията в себе си и сам ще ги примири. Щом примири противоречията в себе си, едновременно с това той се справя и с външния свят.
Мнозина мислят, че като разрешат противоречията в живота си, ще бъдат на първо място в небето.
При това положение противоречията на човека ще се намалят и между енергиите от двата върха в него ще става правилна обмяна.
3.10.1928г.
210. Без прегради, ООК , София
Тази борба е причина за недоволството, за страданията, за противоречията в живота.
Следователно, докато човек не е господар на себе си, докато не различава откъде идват противоречията в живота му, той се намира в областта на относителния морал.
Колкото по-големи са противоречията на човека, толкова по-голяма е преградата на неговия път.
Който не иска да приеме новия морал, той ще се освободи от противоречията на живота едва след завъртване на кръга от 1 до 360 градуса, т.е. след изживяване на своя хороскоп.
10.10.1928г.
211. Какво са разбрали, ООК , София
На какво се основават противоречията в човешкия живот? Имат ли право облаците да се месят в работите на човешкото съзнание? Преди всичко, между слънцето и облаците няма никакво отношение.
17.10.1928г.
212. Възприемане и предаване, ООК , София
Който не разбира тези процеси в природата, той казва, че Бог е наредил така нещата, че съдбата на хората е такава или законите на природата са такива и т.н. – Не, колкото и да се мъчите да примирите противоречията в живота си, едно трябва да знаете: на разумен мъж се дава разумна жена.
24.10.1928г.
213. Връзки на сърцето и на ума, ООК , София
Сега, аз оставям настрана противоречията, които възникнали в душата на отшелника.
2.11.1928г.
214. Най-високото място,  МОК , София
214.2 Най-високото място. Закон на икономията в природата ( втори вариант )
Противоречията в света могат да се обясняват, защото в природата има икономически похвати.
5.12.1928г.
215. Смени на състоянията, ООК , София
Като се обезсърчи, човек казва: Свърши се моята работа. - Не, тя едва сега започва. - Пари нямам. - Ще дойдат. - Здраве нямам. - Ще дойде. - Приятели нямам. - И приятели ще имаш. - Кога ще дойде всичко това? - Когато издържите изпитите си, когато се справите с противоречията на живота.
7.12.1928г.
216. Хигиена на живота,  МОК , София
216.2 Хигиена на живота ( втори вариант )
Това е закон на противоречията.
14.12.1928г.
217. Учене и прилагане,  МОК , София
Ако напусне преждевременно работата си и не се справи с противоречията си, ще плати с лихвите заедно.
26.12.1928г.
218. Направление на истинския живот, ООК , София
Окъпването, изчистването е един от начините, по който човек може да се справи с противоречията си.
Този е пътят, по който човек може да се справи с противоречията в живота. Справи ли се с противоречията си, той ще разбере истината.
Днес мнозина говорят за окултната наука, без да са се справили с противоречията си, без да познават истината.
Бог разрешава и урежда мъчнотиите и противоречията на хората чрез самите тях.
28.12.1928г.
219. Пречупване на светлината, МОК , София
На какво се дължат противоречията в живота? – На правия ъгъл.
2.1.1929г.
220. Вторият ден, ООК , София
Живее ли и физически, и духовно, противоречията ще го следват.
9.1.1929г.
221. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Сега, от вас, като ученици, се изисква да имате търпение, спокойно да решавате задачите и противоречията в живота си, както Бог, при създаването на света, е имал великото търпение да събира микроскопически частици от материята, за да създаде великата вселена, която виждаме пред нас.
23.1.1929г.
222. Личност, общество и свят, ООК , София
Буквата „М“ в думата „омега“, означава материалния свят, който създава противоречията и греха в света.
3.2.1929г.
223. Учителю благи,  НБ , София
Като се замислили на дълбоко върху всички положения, през които нашата слънчева система трябвало да мине, за противоречията, които ще се създадат, едни от тях се изказали за създаването на вселената, други – против създаването й, докато най-после всички се толкова изморили, че половината от комисията почнали да кихат, а другата половина – да се прозяват.
„Учителю благи!" Тези думи разрешават противоречията в живота.
Това знание е необходимо, за да може човек да се справи с противоречията, които неизбежно идват.
8.2.1929г.
224. Магическата пръчица,  МОК , София
Докато живее само в тази връзка на любовта, човек постоянно се спъва от противоречията на своя ум и от страданията на своето сърце.
224.2 Магическата пръчица ( втори вариант )
И вследствие на това се раждат противоречията на ума и страданията на сърдцето.
10.2.1929г.
225. На Бога живаго,  НБ , София
И затова, когато някой каже, че е човек, отрицателните му състояния веднага трябва да се превърнат в положителни, и противоречията му да изчезнат.
17.2.1929г.
226. На този камък,  НБ , София
Тъй щото, противоречията в света не са нищо друго, освен условия за проява на Битието.
24.2.1929г.
227. Променява времената,  НБ , София
Днес лесно могат да се премахнат противоречията от живота. Значи, ако противоречията и до днес не са премахнати, това показва, че хората не правят усилия.
1.3.1929г.
228. Наука и знание,  МОК , София
Така се увеличават противоречията.
10.3.1929г.
229. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Следователно, противоречията в живота се дължат на неразбиране на нещата.
Колкото и да избягват противоречията, съвременните хора постоянно се натъкват на тях.
Какво нещо е ъгълът? Ъгълът е едно от противоречията, които се създават в отношенията на двама души.
15.3.1929г.
230. Периодичност в живота,  МОК , София
Съвременните хора се страхуват от противоречията и търсят причината за съществуването им. Те не подозират, че в противоречията се крие нещо велико.
24.3.1929г.
231. Сам Отец, НБ , София
Неизбежни са противоречията в живота.
Противоречията също не разрешават въпросите.
Само по този начин човек ще дойде до вътрешно разбиране на противоречията, които съществуват в живота и в природата.
7.4.1929г.
232. Той е реченият,  НБ , София
Първото нещо, което ви се налага, е да се освободите от противоречията, които ви тормозят и да придобиете вътрешен мир. Това не значи, че съвършено ще се освободите от противоречията. Каквото да правите, в сегашния си живот вие няма да избегнете от противоречията.
За да отидете на небето, между ангелите, първо трябва да се освободите от противоречията и да намерите пътя към Бога.
12.4.1929г.
233. Истинска опора,  МОК , София
Обидите, противоречията, на които се натъквате, са изкушения и мъчнотии, с които трябва да се справите.
21.4.1929г.
234. Наклали огън,  НБ , София
За да се справите с противоречията, трябва да знаете, че те се дължат на особеното съчетание на нещата.
24.4.1929г.
235. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Като знаете, че всеки човек е длъжен да изправя погрешките си, вие лесно ще се справите с противоречията си.
12.5.1929г.
236. Ще ти въздаде,  НБ , София
Само по този начин ще се освободим от противоречията на живота.
16.5.1929г.
237. Абсолютна реалност, ООК , София
Влезете ли в закона на мъдростта, там противоречията се изясняват по друг начин.
237.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
И тогава, в закона на мъдростта, противоречията имат друг смисъл.
17.5.1929г.
238. Единство в живота,  МОК , София
Мнозина се питат, кога ще се свършат противоречията. Ако се освободиш от противоречията на ума, ще попаднеш в противоречията на сърдцето: като решиш тези противоречия, ще попаднеш в противоречията на волята.
2.6.1929г.
239. Огън да запаля,  НБ , София
Тъй щото, противоречията в света се дължат на факта, че съвременните хора не са произлезли от първия човек, не вървят по мъжка линия.
5.6.1929г.
240. Верни положения, ООК , София
Ученикът трябва да се освободи от противоречията на живота и да върви напред.
Това значи: търсете онези пътища и методи, чрез които да разрешавате противоречията и да забогатявате.
9.6.1929г.
241. Достоен,  НБ , София
Едни влизат в противоречията, а други излизат; едни влизат в живота, а други излизат.
Той искал да разбере причините на противоречията, искал да разбере, защо хората не живеят добре. За да си обясни причините за противоречията, Господ изпратил този ангел на земята, с един голям тефтер и му казал: В този тефтер ще записваш всичко онова, което хората искат.
12.6.1929г.
242. Стари навици, ООК , София
Дойде ли разумността, човек лесно се справя с противоречията си.
Колкото по-голяма е светлината на човека, толкова по-малко са противоречията му.
3.7.1929г.
243. Двата стълба, ООК , София
И тъй, докато човек не влезе в естествения живот, в живота на чистата вода, той няма да се справи с мъчнотиите и противоречията на своя живот. Никоя съвременна философия не е в състояние да разреши и отнеме противоречията в човешкия живот. Единствената философия, която може да разреши противоречията на човешкия живот и да го освободи от ненужните страдания, това е философията на Великата Любов, на Словото Божие.
7.7.1929г.
244. Първите стъпки, МС , София
Мнозина запитват: "От какво произлизат противоречията, страданията и мъчнотиите в живота?" – Всичко това се дължи на обстоятелството, че хората искат да опитат Любовта в нейната пълнота.
28.7.1929г.
245. Що трябва да речете,  НБ , София
Кога хората ще се освободят от противоречията? – Когато намерят истината.
Всяко живо същество трябва да мине през противоречията. Противоречията са задачи, които трябва да се разрешат.
Като мислите така, вие ще приемете нещата с отворени сърца, ще примирявате противоречията в живота си и на всичко ще се радвате.
31.7.1929г.
246. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Противоречията в живота се раждат всякога, когато човек не поставя нещата на техните места.
И тъй, за да се справи с мъчнотиите и противоречията в живота си, човек трябва да следва Божествения път.
7.8.1929г.
247. Промени в света, ООК , София
Хората не могат да възприемат истината, благодарение на заблужденията и противоречията, които имат в себе си.
26.8.1929г.
248. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Само по този начин хората ще се освободят от противоречията, които ги спъват в живота им.
27.8.1929г.
249. Линиите на природата, СБ , София
Много от страданията и противоречията в живота се дължат, именно, на нечистотиите, на примесените и непотребни елементи в съвременната религиозна и научна мисъл.
1.9.1929г.
250. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Страданията биват от различен характер, но от какъвто характер и да са те, човек трябва да работи, да учи, докато дойде до онова разбиране на живота, което разрешава противоречията.
Като вярвате в добрите хора, те ще ви кажат, как са живели, как са разрешили мъчнотиите и противоречията в своя живот.
15.9.1929г.
251. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Противоречията, на които човек се натъква, имат за цел да го заставят да мисли, да реши въпроса, защо е дошъл на земята.
22.9.1929г.
252. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Вследствие на това, много от страданията и противоречията на съвременните хора се дължат на обстоятелството, че всяко нещо в живота не е поставено там, дето трябва.
25.9.1929г.
253. Разумни методи, ООК , София
Каква идея е тази, която не може да повдигне човека над обикновеното ниво в живота? Какво верую е това, с което човек не може да разреши мъчнотиите и противоречията на своето сърдце? — Кое верую е право? — Всяко верую, което е в хармония с човешките мисли и чувства, което не се изменя, е право.
3.10.1929г.
254. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Болестите, страданията, противоречията, на които човек се натъква, не са нищо друго, освен задачи, които трябва да реши.
6.10.1929г.
255. Забранихме му,  НБ , София
Едно трябва да знаете: никой човек не е в състояние да разреши противоречията в света, нито да изправи греховете на хората.
255.2 Забранихме му ( втори вариант )
Онзи, който върви по тези стъпки, той няма да разреши противоречията в света.
13.10.1929г.
256. Вечно благовестие,  НБ , София
Съвременните хора търсят щастието, но намират нещастието и се запитват, защо съществуват противоречията, защо съществува смъртта и т.н. Противоречията, страданията, смъртта са резултат на някаква причина.
256.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Сега да ви обясня реалността на нещата, отде се появяват противоречията на живота и даже се явява смъртта.
6.11.1929г.
257. Вкисване, ООК , София
Бог не взима никакво участие в света на противоречията. Щом е така, Божественото няма нищо общо с противоречията на хората.
Бог не благоволява в смъртта, в страданията, в злото и в противоречията на хората.
20.11.1929г.
258. Паралелизъм в природата, ООК , София
Те не подозират, че противоречията в живота им са последствие на известни причини.
Дето има неразбиране на нещата, там спънките и противоречията са големи.
24.11.1929г.
259. Влязоха в ладията,  НБ , София
Слабите хора създадоха злото и противоречията в света.
27.11.1929г.
260. Ново разбиране, ООК , София
Като иска да се освободи от стария живот, едновременно с това иска да се освободи от противоречията. И противоречията имат добра страна. Силата на човека се познава по това, как понася мъчнотиите и противоречията в живота. Мъчнотиите и противоречията са атлети, борци, с които всеки човек трябва да се справя.
29.11.1929г.
261. Природна философия,  МОК , София
Може ли човек да устои на противоречията, на спънките и мъчнотиите в живота си, без да се усъмни и разколебае, той е хванал в ръката си ключа на живота.
1.12.1929г.
262. Пасха Господня,  НБ , София
Любовта трябва да се проявява в мислите, в чувствата и в постъпките на хората, за да могат правилно да се развиват, да се справят със страданията и противоречията в живота си.
4.12.1929г.
263. Което става, ООК , София
Те, се спират върху силата, която Христос е имал, но не се запитват, как е живял Той, как се е справял с мъчнотиите и противоречията в живота си.
11.12.1929г.
264. Обхода и проява, ООК , София
Този кръст представя противоречията на живота.
13.12.1929г.
265. Смени в природата,  МОК , София
Той знае причините за богатството и сиромашията, както и за противоречията в живота.
18.12.1929г.
266. Наука за езика, ООК , София
Може ли да си служи правилно с този регулатор човек лесно се справя с противоречията на живота.
20.12.1929г.
267. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Къде съществуват противоречията? Противоречия съществуват в целия свят: в минералното и в растителното царства, в растителното и животинското, в животинското и човешкото.
Като знаете това, как примирявате висшия човек с низшия? Има начини за примиряване на човека с противоречията, обаче, докато намери тия начини, човек минава през голяма борба. В този смисъл вътрешната борба в човека не е нищо друго, освен търсене на начини за примиряване, или за разрешаване на противоречията.
Задачата на съвременния човек е да се примири, т е. да се справи с противоречията в живота. Противоречията не са нищо друго, освен неизвестни величини – х, у, z.
Казвате: Какво да направим, когато се натъкваме на противоречия? За да не попаднете под последствията на противоречията, спазвайте следното правило: не се занимавайте с разрешаването на големите противоречия.
Противоречията не са нещастие. Ако при днешните условия на живота се махнат противоречията, човек би се пукнал като мехур. Ако противоречията на даден човек са външни, те се явяват като външно налягане върху него, за да се уравновесят с вътрешното напрежение. Ако пък противоречията му са вътрешни, те се явяват като вътрешно напрежение, което помага за уравновесяване на външното налягане.
И тъй, когато се запитвате за причината на противоречията, казвам: Една от причините за противоречията се дължи на нарушаване вътрешния мир и равновесие в човека.
22.12.1929г.
268. Имам власт,  НБ , София
Достатъчно е една от тия думи да се произнесе правилно, за да се освободи човек от нещастията и противоречията в живота си.
25.12.1929г.
269. Степени на съзнанието, ООК , София
Много от противоречията на съвременните хора се дължат на факта, че често попадат в по-високо или по-ниско състояние от това, в което обикновено живеят, и като се върнат между подобните си, не могат да се примирят с това, което виждат.
269.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Много от противоречията на съвременните хора се дължат на факта, че често попадат в по-високо или по-ниско състояние от това, в което обикновено живеят, и като се върнат между подобните си, не могат да се примирят с това, което виждат.
1.1.1930г.
270. Личност и душа, ООК , София
Няма ли хляб, противоречията неизбежно го следват.
Разбере ли я веднъж, той ще ѝ даде нужното място и ще се освободи от противоречията и страданията в живота.
Човек ще се справи с противоречията си само когато животът на плътта се подчини на живота на духа, т.е. когато личността се подчини на Божественото начало в човека.
За някои това са противоречиви мисли, но способният учен намира правия път чрез противоречията в живота.
Ето защо, новото е само за силни хора, които искат да работят, да се справят с мъчнотиите и противоречията си.
270.2 Личност и душа ( втори вариант )
Чрез ядене те разрешават противоречията в живота си.
Няма ли хляб, противоречията неизбежно го следват.
Разбере ли я веднъж, той ще й даде нужното място и ще се освободи от противоречията и страданията в живота.
Тези два живота именно създават борбите и противоречията в човека. Човек ще се справи с противоречията си само когато животът на плътта се подчини на живота на духа, т.е. когато личността се подчини на Божественото начало в човека.
За някои това са противоречиви мисли, но способният ученик намира правия път чрез противоречията в живота.
Ето защо новото е само за силни хора, които искат да работят, да се справят с мъчнотиите и противоречията си.
5.1.1930г.
271. От сърцето излизат,  НБ , София
Противоречията в нашия живот трябва да престанат.
271.2 От сърцето ( втори вариант )
Като не разбират смисъла на противоречията, хората се питат, не може ли без тях. Сегашният живот е невъзможен без противоречия. – Какво трябва да правим с противоречията? – Ще ги приемете и ще се учите от тях.
За да се справите с противоречията, вие трябва да разбирате вътрешния смисъл на живота.
Следователно, искате ли да се освободите от противоречията на своя живот, разведете се със стария живот, със своите стари баби и дядовци.
8.1.1930г.
272. Проява на Любовта, ООК , София
Съвременните хора страдат, мъчат се, искат да се освободят от противоречията на живота си.
272.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Противоречията, които сега съществуват във вас, тия противоречия се появяват от средата, в която живеете.
10.1.1930г.
273. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
Докато е на земята, противоречията са неизбежни.
12.1.1930г.
274. Да се радват наедно,  НБ , София
Радостта е признак, че човек е победил противоречията и изпълнил волята Божия.
19.1.1930г.
275. Две лепти,  НБ , София
Противоречията им се дължат на техните разбирания.
22.1.1930г.
276. Опитна школа, ООК , София
Съвременните хора се питат, как да се справят с противоречията.
24.1.1930г.
277. Възпитание на волята,  МОК , София
Използвайте противоречията и мъчнотиите за самовъзпитанието си.
2.2.1930г.
278. Аз съм,  НБ , София
Противоречията и мъчнотиите са резултат на отклоненията на човека от правия път на живота.
Те не подозират, че в противоречията, в страданията се крият възможности и условия за познаване на Бога.
5.2.1930г.
279. Новите веяния, ООК , София
Като познава естеството на клетките, човек трябва да си създава приятели от тях, за да избегне противоречията, на които се натъква.
Като искат да се освободят от противоречията, хората на новите вярвания работят за създаване на нова религия.
9.2.1930г.
280. Побеждавайте злото,  НБ , София
Който има Божествена светлина в себе си, той може да си обясни причините на противоречията, вследствие на което не страда. Няма ли тази светлина, човек страда от противоречията, мъчи се, докато един ден се отчае и каже: Животът няма смисъл, няма защо да се живее.
280.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
Та казвам, ако ние можем да разгледаме всички страдания, които стават в света от гледището на тази светлина, която съществува, ние щяхме да си обясним много от противоречията, които съществуват в света.
16.2.1930г.
281. Изпитай и виж,  НБ , София
Как ще вярват в богове, в религии, в догми, които не могат да ги избавят от мъчнотиите и противоречията, в които се намират? Човек трябва да вярва в онова, което може да го освободи от мъчнотиите, което може да внесе в него живот.
281.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
Вземете едно от противоречията, които съществуват в общия живот.
19.2.1930г.
282. Новото в живота, ООК , София
Правата мисъл внася мир, тя разрешава противоречията.
9.3.1930г.
283. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Ако влезе в причинния свят, той разбира причините и последствията на нещата и чрез тях си обяснява противоречията в живота; ако влезе в умствения свят, той разбира законите, на които се подчинява умът; влезе ли в астралния свят, той разбира законите, на които се подчинява сърцето; най-после, ако влезе във физическия свят, той разбира добре законите, които управляват тялото, т. е. материята.
Как ще си обясните тези противоречия? Противоречията показват, че между сегашните християни няма любов.
28.3.1930г.
284. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
Сегашните хора се оплакват от противоречията на живота. На какво се дължат противоречията? Ще кажете, че някои от противоречията са кармически. - Какво разбирате под думата "карма"? - Кармата е закон на причини и последствия. - Какво разбирате под понятията "добро и зло"? Според някои, доброто и злото са сили, които работят в света.
Когато противоречията изчезнат, страхът отстъпва мястото си на любовта.
284.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
Друг един въпрос: всеки, който яде, герой ли е? Всяка пукната стомна, която тече, река ли е? Според вас от какво произтичат противоречията в живота? Казвате, някои неща са кармически.
11.4.1930г.
285. Хармоничен избор,  МОК , София
285.2 Първата задача ( втори вариант )
И какво става? Днес се наложи един закон, утре - друг закон и така се раждат противоречията в света.
23.4.1930г.
286. Доброто оръжие, ООК , София
И тъй, искате ли да се справяте с мъчнотиите, нещастията и противоречията в живота си, прилагайте дадената ви формула, било в единствено, било в множествено число.
25.4.1930г.
287. Светлина и знание,  МОК , София
Противоречията на ума, на сърцето и на волята не са нищо друго, освен вътрешни букаи. - Какво е нужно днес, за да се освободят хората от своите букаи? - Огън.
За да се справи с ограниченията и противоречията в живота, човек трябва да има съзнание за Божествено начало в себе си.
Не мислите, че противоречията ще изчезнат от света. Щом не е придобил истината, той не може да се освободи от противоречията.
287.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Противоречията в живота, това са букаи.
30.4.1930г.
288. Положително знание, ООК , София
Каквото да прави, човек трябва да мине през противоречията на живота, да мине от едни условия в други.
4.5.1930г.
289. На видело,  НБ , София
Като имате пред вид това, не питайте, защо съществуват противоречията и злото.
Не влезете ли в новия живот, противоречията ще ви следват навсякъде. Като не знаят причините за противоречията, хората се мъчат, страдат и, вместо да се учат от тях, те повече се объркват.
И тъй, една от причините за противоречията, на които се натъкват хората, се дължи на бързането им.
11.5.1930г.
290. Да влезеш,  НБ , София
Каква религия е тази, която за основа не е поставила любовта? Каква наука е тази, която не носи светлина за човешкия ум? Каква религия е тази, която не може да смекчи сърцата на хората? Каква наука е тази, която не може да освободи умовете на хората от противоречията им? Бъдещата наука трябва да вземе друга посока, да се внесат в нея нови елементи.
18.5.1930г.
291. Да се възвеселим,  НБ , София
Разбере ли ума, сърцето и волята си, човек се е домогнал до онази наука, която осмисля живота му и го освобождава от противоречията.
25.5.1930г.
292. По-горни от тях,  НБ , София
И човешкият ум е в сила да премахне противоречията в пътя си.
Когато развяват бяло знаме, или когато се обличат с бели дрехи, хората искат да кажат, че могат, да разрешат противоречията помежду си по-мирен начин.
1.6.1930г.
293. С огън и сол,  НБ , София
Колкото по-далеч стоят от тези същества, толкова по-големи са противоречията им. Противоречията и загадките на живота се разрешават само при Великия Извор.
8.6.1930г.
294. Който влиза,  НБ , София
Дойдат ли до тях, те са вън от противоречията на живота.
15.6.1930г.
295. Преди Авраама,  НБ , София
Дойдете ли до противоречията в живота, не ги допущайте в себе си. Оставете ги вън и ги разглеждайте, както ученият ботаник изследва растенията. - Защо Бог е допуснал противоречията? На този въпрос може да се зададе друг: Защо човек допусна противоречията в своя живот? Детето няма право да пита майка си, защо постъпва с него по един или по друг начин, но то трябва да се учи.
20.6.1930г.
296. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
Музикалният човек лесно се справя с противоречията и мъчнотиите в живота си.
22.6.1930г.
297. За храна,  НБ , София
Който знае да работи с тях, той лесно превръща, желязото в злато; който не знае, седи, гледа и се оплаква от неблагоприятните условия, от противоречията в живота.
Как да разрешим противоречията на сегашния живот? С война ли? – Ако войните разрешаваха противоречията, светът досега трябваше да се оправи.
Тази е причината за противоречията, които се явяват в сегашния живот. Човек може да е живял добър живот, но щом наруши един Божествен закон, противоречията и страданията започват да го преследват.
6.7.1930г.
298. В дома на Симона,  НБ , София
На това неразбиране се дължат противоречията в живота.
9.7.1930г.
299. Форма и съдържание, ООК , София
Същото можем да кажем и за противоречията в живота.
12.7.1930г.
300. Право си отсъдил, МС , София
Когато Божественото отсъствува, човек се излага на ред противоречия и се запитва: защо съществуват противоречията в света?
8.8.1930г.
301. Първият ден, МОК , СБ , 7-те езера
Засега истината е скрита за вас, защото не сте се справили още с противоречията, т.е. не сте изплатили дълговете си.
301.2 Първият ден ( втори вариант )
Засега истината е скрита за вас, защото не сте се справили още с противоречията, т.е. не сте изплатили дълговете си.
21.8.1930г.
302. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Противоречията в живота произтичат от това, че хората намират, че известни постъпки спрямо тях не са прави.
Придобиете ли тези неща, вие ще можете лесно да се справите с мъчнотиите, с противоречията на живота, които ви отдалечават от великата цел. Противоречията, мъчнотиите в живота са временни.
26.8.1930г.
303. Божият глас, ООК , София
За да се освободи от противоречията, човек трябва да бъде добър плувец.
31.8.1930г.
304. Условия за растене,  НБ , София
Ще знаете, че заблужденията, противоречията и страданията във вашия живот не произтичат от Бога.
1.9.1930г.
305. Две категории хора, ООК , София
Докато може да бъде господар на своето съзнание и на своя ум и ги управлява, човек все пак се справя с противоречията в живота си.
5.9.1930г.
306. Път към живота,  МОК , София
Много от противоречията, радостите и страданията на хората не са техни собствени, но чужди, дошли отвън някъде.
10.9.1930г.
307. Отличителна черта, ООК , София
Като знаете това, не бягайте от противоречията и страданията.
14.9.1930г.
308. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Често се питате, защо идат противоречията в света. – Много просто, не можете свободно да работите със своя автомобил, т. е. със своя ум, сърце и воля.
17.9.1930г.
309. Общи и специфични идеи, ООК , София
Една от причините за противоречията са специфичните идеи.
31.10.1930г.
310. Правилни отношения,  МОК , София
Като говоря за противоречията, които съществуват в самата природа, имам желание да ви ориентирам.
5.11.1930г.
311. Четирите полета, ООК , София
Като се натъкват на противоречията на своята любов, хората се обезсърчават, разочароват и се отказват от любовта.
12.11.1930г.
312. Правилно отношение към числата, ООК , София
След всичко това хората се чудят защо съществуват противоречията в света. Противоречията в живота се дължат на факта, че всички хора бързат да кажат мнението си за числото 2. Някой пита: „Защо съм нещастен?“ – Произнесъл си се за числото две. – „Защо работите ми не се нареждат добре?“ – Произнесъл си се за числото 2. – „Какво трябва да правя, за да се освободя от противоречията и нещастията в живота?“ Щом искаш да се освободиш от противоречията в живота, като се намериш пред числото 2, не давай мнението си, но кажи: „Божия работа е това“.
14.11.1930г.
313. Разумни промени,  МОК , София
За да се справи с мъчнотиите и противоречията си, човек трябва да тури мост между тях и така да ги премине. Значи беден човек е онзи, който не познава Първия Принцип на живота; не работи върху себе си, да се обогатява вътрешно; не уравновесява мисълта си, не мисли право и не туря мост между противоречията си. – Какво трябва да направи, за да излезе от беднотията? – Трябва да стане богат.
19.11.1930г.
314. Основа на живота, ООК , София
И здравият, и болният могат да се освободят от противоречията си само чрез служене на Бога.
Противоречията в живота показват, че хората живеят още със своята крива философия. Щом изменят разбиранията си, и противоречията ще изчезнат.
23.11.1930г.
315. Двама или трима,  НБ , София
Ще ме запитате: Ние какви сме? Често аз правя сравнения, с които обяснявам причините за противоречията, нещастията и скърбите в света.
Кажете ми, от какво произтичат противоречията в живота? Не сме ли ние, които цапаме бялата дреха на любовта? Този момък не се ли оцапа за любовта? И младата мома не се ли оцапа за любовта?
26.11.1930г.
316. Точка на равновесие, ООК , София
Който съзнателно и справедливо е заел първото или последно място, той правилно е разрешил противоречията на живота.
3.12.1930г.
317. Просветено съзнание, ООК , София
Като не разбират противоречията на живота мнозина се запитват: защо е създаден така светът? Аз ли съм най-лошият човек, че трябва да страдам толкова много? Така не се разсъждава.
Колкото по-искрен е човек, толкова по-правилно може да разреши противоречията си. При това колкото по-високо се издига той, противоречията му изменят характера си. Ако живее в личния си живот противоречията му имат личен характер. Какъвто и да е характерът на противоречията, човек трябва да се справя разумно с тях.
Някои от противоречията се дължат на непознаване на себе си.
За да се справи с противоречията си, човек трябва да даде ход на Божественото в себе си. Докато не се научи да прощава, човек не може да се справи с мъчнотиите и противоречията си.
Противоречията, които разумният свят внася в човека оправят пътя му, не го объркват.
5.12.1930г.
318. Елементи на планетите,  МОК , София
Ето защо, като знаете този принцип, ще можете да се освободите от злото и противоречията в живота.
7.12.1930г.
319. Важността на размишлението,  УС , София
Ако пипнеш бутона на Любовта, веднага ще се намериш извън противоречията. И до днес още хората не могат да се освободят от противоречията и заблужденията си, защото не попадат на бутона на Любовта.
10.12.1930г.
320. Разумни отношения, ООК , София
Следователно, остаряването на човека, противоречията и неуспехите в неговия живот се дължат единствено на изгубване на любовта му, или лишаването му от условия за проява на неговата любов.
Значи, за да се справи с противоречията в живота, човек трябва да извика на помощ бащата, т.е. своя ум. Не може ли да мисли право, да разрешава мъчнотиите и противоречията си, човек не може нито владика да стане, нито военен, нито капелмайстор, нито поет или писател.
За да се справи с противоречията, човек трябва да прекара в средата им перпендикуляр. Перпендикулярът, който примирява противоречията в живота, е Божественото начало в човека.
12.12.1930г.
321. Две реалности,  МОК , София
На какво се дължат противоречията в живота? – Когато се срещнат две противоположни мисли, чувства или желания в човека, те произвеждат големи противоречия.
Цар е онзи, който се е справил с мъчнотиите и противоречията на своя ум, със слабостите на своето сърце. Всеки човек може да бъде цар на себе си, да се справя с мъчнотиите и противоречията си.
17.12.1930г.
322. Умствени прояви, ООК , София
Сегашните хора живеят в царството на противоречията и въпреки това очакват щастлив живот.
26.12.1930г.
323. Любов и милосърдие,  МОК , София
Щом се привърже към нея, както кучето към господаря си, той разрешава противоречията на своя живот.
323.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Така се раждат противоречията в Любовта. Кои са противоречията на Любовта? Сега гледайте обективно на въпроса.
31.12.1930г.
324. Условия и възможности, ООК , София
За да не изпадате в това състояние, пазете се от противоречията на живота. Какво произвеждат противоречията в човека? Те изсушават източниците на любовта, на мъдростта и на истината, и човек се превръща в сух лист без никакъв живот, без никакво растене.
Който пие от тази вода, той е свободен от противоречията на живота.
2.1.1931г.
325. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
Махнете тогава мъчнотиите и противоречията от ума си, за да се освободите и от болестите, от които страдате.
16.1.1931г.
326. Колелото на съзнанието,  МОК , София
С помощта на това колело и младият, и старият си обясняват противоречията в живота и вървят напред.
21.1.1931г.
327. Дишането на човека и на животните, ООК , София
Как се обяснява това състояние? Това е едно от противоречията на живота.
Като се примири с противоречията и предаде Духа си на Бога Христос разреши главния въпрос – въпроса за смъртта - и възкръсна.
Постигне ли това, човек лесно ще се справи с мъчнотиите и противоречията си.
23.1.1931г.
328. Разумното слово, МОК , София
Противоречията се явяват при две противоположни мисли, чувства и постъпки, които образуват квадрата.
1.2.1931г.
329. Отношение към Бога,  УС , София
След това сами се чудите откъде идат противоречията.
Ако си от тези, които помагат, как ще разрешиш въпросите на живота? Как ще се справиш с противоречията? Кога идат противоречията в живота? – Когато си попаднал в ръцете на крадци и разбойници, от които не можеш да се освободиш.
Питате: „Защо съществуват противоречията в живота?“ – Те съществуват не само сега, и след 20 години пак ще съществуват, но в друга форма. Каквито и да са противоречията ви, едно се иска от вас: отношение към Бога, отношение към вашите ближни и отношение към себе си.
3.2.1931г.
330. Светлият образ, ООК , София
Противоречията в човешкия живот се дължат пак на неразбиране на любовта. Който е попаднал в ръцете на любовта, той е разбрал смисъла на страданията и противоречията.
11.2.1931г.
331. Израз на Божествените идеи, ООК , София
Сега се явява въпросът: на какво се дължат противоречията в света? Това е второстепенен въпрос. Човек трябва да се запита на какво се дължат противоречията в неговия живот.
13.2.1931г.
332. Няколко необходими неща,  МОК , София
Буквата „Н“ е закон за примиряване на противоречията.
332.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
След това имаме Н, т.е. как да примириш противоречията? После имаме А, т.е. да имаш една идея, която да можеш да приложиш в живота.
6.3.1931г.
333. Ханизе,  МОК , София
333.2 Ханизе ( втори вариант )
Той внася от голямото изобилие в живота ви, тогава от мъчнотиите, които имате в живота си, противоречията, които имате в живота, вие идете в съприкосновение с живота на Бога, с ХАНИЗЕ.
18.3.1931г.
334. Закон на числата, ООК , София
За да се справи с мъчнотиите, противоречията и страданията на физическия свят, човек трябва да има вяра.
10.4.1931г.
335. Човешките идеали,  МОК , София
Неяснотата създава противоречията. – Какво трябва да направи човек, за да вижда нещата ясно? – Той трябва да ги отдалечи от себе си. Значи противоречията се дължат на неяснота, на неразбиране на нещата.
Отдалечите ли го от себе си, мъчнотиите и противоречията постепенно намаляват.
21.4.1931г.
336. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
Разумният свят иска, щото противоречията между всички живи същества да се разрешат правилно, не насила, а по закона на свободата.
Противоречията и мъчнотиите взимат голяма част от времето ви. Следователно освободете ума и сърцето си от тежестта на противоречията. – „Дотегна ни животът.“ – Чрез волята си човек може всичко да пресее, да се справи разумно със своите мисли и чувства. „Млади сме.“ – Колкото и да е млад човек, ако разбира Божия закон, 99% от мъчнотиите му ще се премахнат.
1.5.1931г.
337. Разумно прилагане,  МОК , София
Знание, което не може да помогне на човека в мъчнотиите и противоречията, които среща в живота си, не е истинско.
24.5.1931г.
338. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
Истината освобождава човека от всички мъчнотии, от противоречията и заблужденията в живота.
19.6.1931г.
339. Свиване и разширяване,  МОК , София
Обаче ученикът се учи и от противоречията, и от погрешките си.
26.6.1931г.
340. Красивите линии,  МОК , София
С една дума казано: Човек трябва да има вътрешно отношение към знанието, да се ползва от него не само за задоволяване на своите физически нужди, но да задоволява своите умствени и сърдечни нужди, да решава противоречията на ума и на сърцето си.
12.7.1931г.
341. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Обаче, ако любовта ви към Бога е по-слаба, отколкото към желанията ви, тогава страданията и противоречията в живота ви ще останат неразрешени.
20.7.1931г.
342. Теория и приложение, СБ , РБ , 7-те езера
Когато противоречията възникнат сами за себе си, това е друг въпрос; обаче сам човек не трябва да си предизвиква никакви страдания, никакви противоречия.
Някой пита: „Коя е причината за противоречията в живота?“ Ще ви дам един пример за обяснение на противоречията, които вие сами създавате.
Следователно противоречията в живота се дължат на това, че човек се е отклонил от правия път.
30.7.1931г.
343. Нашето място, СБ , РБ , 7-те езера
Противоречията пък се дължат на вътрешен дисонанс в човека, независимо от това, дали той го съзнава, или не.
Противоречията се явяват по причина на това, че хората не са на местата си, не взимат участие в работата, която им е определена, и не се ползват от благата, които тази работа може да донесе.
Ако ние излизаме сутрин да се помолим на Бога и мислим само да вземем нещо, а не и да дадем, при слизане от височината кафеджията ще ни хване и ще каже: „Платете сега!“ Студът, който имате днес, не е нищо друго, освен този кафеджия, който казва: „Платете сега!“ Казвате: „Студено е!“ Не, кафеджийска работа е тази! Разсъждавате ли по този начин, вие ще си обясните много от противоречията на живота.
Следователно искате ли да се подмладите, трябва да се освободите от противоречията в живота си.
20.8.1931г.
344. Най-високото място, СБ , София
Противоречията на съвременните хора мязат на тия, на които се натъкнал един българин, който изпратил сина си да учи в странство.
Бог ще премахне противоречията от живота на всеки, който доброволно е приел да Му служи.
Не се ли подчиняват на самия човек, те няма да се подчиняват и на Бога; ако умът и сърцето на човека не са в съгласие с Божиите мисли и чувства, той ще се намери в голямо противоречие със себе си – противоречията у човека се дължат на лошите мисли и чувства, които той храни в себе си.
Например противоречията в живота на човека не са нищо друго освен сенки – тия сенки могат да бъдат малки, могат да бъдат и големи.
21.8.1931г.
345. Отиване и връщане, СБ , София
Искате ли да изучавате Божествената наука, вие трябва да се справите с противоречията, да имате цел в живота си – само по този начин ще придобиете истинско щастие.
27.9.1931г.
346. Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ , София
Едно от качествата на живота, което се развива на нашата Земя, е животът на противоречията. Противоречията съществуват навсякъде.
2.10.1931г.
347. Живот и отношения, МОК , София
Като знаете тоя закон, ще разберете защо идат противоречията. Само така ще се освободите от противоречията и неразбирането на живота.
7.10.1931г.
348. Оставената торба, ООК , София
Мнозина се запитват, на какво се дължат противоречията в живота. Много естествено, никой човек не може да направи това, което Бог върши. - Какво трябва да прави човек, за да излезе от противоречията си? - Да съгласува своите субективни мисли и желания с обективните мисли и желания на Бога.
23.10.1931г.
349. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
– Коя е причината за болестите и противоречията в сегашния живот? – Аномалиите в живота и лошите отношения на човека към природата.
Като знаете това, приемете противоречията с любов, за да приемете и дарбите, които са свързани с тях. Приемете противоречията с любов, за да се ползвате от енергията, свързана с тях. – Защо е така? – Така е, не питай.
В противоречията се крие дълбок смисъл.
Този е изходният път за разрешаване на противоречията. Природата допуща противоречията в живота, защото има предвид разумните хора, разумните общества, на които тя иска да помогне. Значи, противоречията се допущат в човешкия живот като блага за ония, които ги преживяват.
349.2 Памет. Методи за усилване на паметта ( втори вариант )
А ако кажеш: Няма да изстина! Защото тази енергия ще остане вътре, тогава с тази енергия ти можеш да се справиш с окръжающата среда и окръжающите условия, които съществуват – противоречията. Казвам, ние трябва да влезнем в живота си с противоречия и щом приемем противоречията, ние приемаме и дарбите, които имаме. Сега да не се обезпокоявате от противоречията в живота.
25.10.1931г.
350. През онези дни,  НБ , София
Казвам: само по този начин ще изчезнат противоречията в света, които са причина за ред болести. Благодарение на противоречията съвременните хора не са разрешили въпроса какво е отношението им към Природата и постъпват ли спрямо нея право или не.
28.10.1931г.
351. Предназначението на носа, ООК , София
Изгасите ли свещта си, вие влизате в областта на заблужденията и противоречията.
1.11.1931г.
352. Изново,  НБ , София
Сега, вие не трябва да се спирате върху противоречията, които този пръстен причинява; не трябва да се спирате и върху противоречията, които перото, звездата и книгата причиняват.
25.11.1931г.
353. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Откъде произтичат противоречията? Някой казва, че откак е тръгнал в Божествения път, работите му са останали назад.
353.2 Разтоварване на съзнанието ( втори вариант )
Та казвам, противоречията откъде произтичат? Някой казва: "Едно време, докато не вървях по Бога, всичко ми вървеше добре, а сега ми тръгна назад."
18.12.1931г.
354. Стимул и любов,  МОК , София
Много естествено, стимулът ви ще престане, и вие ще се намерите в областта на противоречията.
354.2 Стимул и любов ( втори вариант )
В противоречията на света има една истина, която трябва да намерим.
6.1.1932г.
355. Граници в живота, ООК , София
Като спуснеш ръцете си надолу, ти идваш до Сатурн, до противоречията на живота.
13.1.1932г.
356. Законът и Любовта, ООК , София
Обаче, противоречията се осмислят, когато са разумни.
Стремете се към изучаване на ония закони, които разрешават противоречията.
Тя го навежда на мисълта за противоречията в живота. Щом излезе от тъмнината, противоречията изчезват.
15.1.1932г.
357. Свободата,  МОК , София
Трябва да знаете произхода на всички неща, на противоречията, на всички мисли и чувства, които се явяват в ума и в сърцето ви.
20.1.1932г.
358. Раждане и растене, ООК , София
После се чудят отде идат противоречията. Не питайте, защо идат противоречията, но направете всичко възможно да се освободите от тях.
24.1.1932г.
359. Доведете ми го,  НБ , София
От неразбирането на връзката между видимото и невидимото идват противоречията.
Казва Писанието: Бог един ден ще превърне всичкото зло в добро, и противоречията ще се премахнат.
27.1.1932г.
360. Двете отверстия, ООК , София
Кой ще му помогне да се справи с противоречията? Никой друг, освен той сам.
3.2.1932г.
361. Лица на реалността, ООК , София
Какво може да се очаква при противоречията на живота? Какво може да очаквате от една преходна, фалшива мисъл? Това да не ви обезсърчава, но да ви насърчи да работите повече.
Щом си дошъл на земята, все ще се натъкнеш на противоречия. – Кои са причините за противоречията? – Много са причините, едни са видими, а други невидими. – Защо страдам? – Само ти не страдаш, хиляди същества страдат заедно с тебе.
361.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
Единственото: искам да ви покажа на какъв закон почиват противоречията в света.
24.2.1932г.
362. Трите начала, ООК , София
Аз не изнасям противоречията в живота, но изнасям факти, както са в действителност.
6.3.1932г.
363. В последното време,  НБ , София
Противоречията, ако съществуват, те съществуват, отвътре.
В света противоречията ние ги създаваме.
9.3.1932г.
364. Ми бемол и фа диез, ООК , София
За оня, който възприема тоновете като цветове, по тях той ще познае, какви са били условията, при които българинът е живял, как е мислил, как е разрешавал противоречията и т.н. – Коя е причината за противоречията на българина? – Причината се крие в неговата мисъл, в неговите чувства и в неговата сила. като си служил с мислите и с чувствата си и не могъл да разреши противоречията си, най-после той казал: Ще приложа силата си, ще стана пехливанин.
364.2 "МИ БЕМОЛ" И "ФА ДИЕЗ" ( втори вариант )
Аз изваждам от цветовете на тия музикални тонове как е мислил българинът, какви са били условията, как е разрешавал противоречията и защо е добил това противоречие, понеже той, от една страна, излиза от своя ум, на друго място излиза от своето користолюбие и на трето място иска да излезе като един пехливанин.
13.3.1932г.
365. Приложете добродетел,  НБ , София
И Господ по същия начин те потупва и казва: „Не бой се, човек от тебе може да стане, върви напред в живота!” Та казвам: В противоречията може да турите вярата.
16.3.1932г.
366. Начало на Мъдростта, ООК , София
366.2 Две състояния ( втори вариант )
Той не трябва да се обезсърчава от противоречията, дето и да ги среща.
30.3.1932г.
367. Възпитание на волята, ООК , София
367.2 Възпитание на волята ( втори вариант )
Като дойде в класа, у този ученик противоречията трябва да изчезнат.
8.4.1932г.
368. Добрият поглед,  МОК , София
Щастието на човека се определя от противоречията и мъчнотиите, през които минава.
29.4.1932г.
369. Пътят на възможностите,  МОК , София
Сам ще решаваш противоречията си, сам ще се домогнеш до вътрешното знание.
Щом противоречията изчезнат, щом болестите и гладът изчезнат, слънцето на живота ще изгрее.
8.5.1932г.
370. Обич и знание,  УС , София
Ако искаш да се освободиш от противоречията, трябва да минеш през страданията. Тя внася сила в човека, прави го тих и спокоен, и той лесно се справя с мъчнотиите и противоречията.
11.5.1932г.
371. Слаби и силни положения, ООК , София
371.2 Слаби и силни положения ( втори вариант )
Противоречията се раждат там, дето няма разбиране.
13.5.1932г.
372. Разумност в природата,  МОК , София
Тя се крие в противоречията, през които дървото минава.
Съзнавай противоречията, но не влизай в стълкновение със своя ум. Съзнавай противоречията в чувствата си, но не влизай в стълкновение с тях.
372.2 Разумност в природата ( втори вариант )
Съзнавай противоречията, но не влизай в противоречие с ума си.
18.5.1932г.
373. Закон за частите и за цялото, ООК , София
За да се избегнат противоречията в квадрата, необходимо е да се прекара един диагонал, като равнодействуваща сила. В тая линия се разрешават противоречията на ума, на сърцето и на волята. Казвам: Който е разрешил противоречията в живота си, той е готов да служи на Бога, да раздаде имането си. - Няма ли да обеднее? - Който върши Божията воля, никога не обеднява, никога не греши, никога не боледува. Ако любовта ви напусне само за един момент, ще изпитате горчивината и противоречията на живота.
С това аз не упреквам никого, но казвам, че трябва да разрешите противоречията, които неизбежно ще дойдат.
373.2 Законът на частите и законът на цялото ( втори вариант )
Тази линия трябва да се движи, и тогава противоречията в ума, в сърцето и в постъпките трябва да изчезнат.
Защото, ако любовта не присъства във всичките моменти в нашия живот, ще се вмъкне горчивината и ще дойдат противоречията.
Противоречията ще дойдат в света, но трябва да ги изправим.
29.5.1932г.
374. Постоянна благодарност,  УС , София
Добрият човек се справя с всички мъчнотии, с противоречията и даже със смъртта.
19.6.1932г.
375. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Въпреки противоречията, всеки иска да живее.
Аз си служа с мравките за обяснение на противоречията във вашия живот.
Казвате: „Защо идат противоречията? Защо е този дисонанс в нашия живот?“ – Вие сами сте сложили бент на своя живот и се питате откъде имате противоречията. Махнете бента и противоречията ще изчезнат.
Тогава ще изчезнат противоречията.
Като не разбирате причината за противоречията, обвинявате Бога, природата, условията. „Защо природата не ми е дала повече блага?“ – Не говориш истината.
Когато хлябът е малко, тогава идат противоречията.
22.6.1932г.
376. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Като знаете това, не примирявайте противоречията, но ги използвайте.
Противоречията в живота са пак за умните хора.
1.7.1932г.
377. Даване и вземане,  МОК , София
Всеки трябва да си зададе въпроса как той разбира и разрешава противоречията си.
8.7.1932г.
378. Разумният свят,  МОК , София
Плачът насърчава човека. – Какво да правя, за да се освободя от противоречията? – Ще работиш върху себе си.
12.7.1932г.
379. Езикът на истината,  ИБ , София
Безверието в света се е увеличило, коравосърдечието се е увеличило, противоречията в живота са се увеличили.
1.8.1932г.
380. Опорни точки на живота, СБРБ , 7-те езера
И тъй, искаш ли да се освободиш от противоречията на живота, не живей в къща, пълна с прах; не ходи по прашен път; не пий мътна вода; не яж плесенясал хляб; не носи скъсани дрехи и не обувай съдрани обуща.
4.8.1932г.
381. С притчи, СБРБ , 7-те езера
В края на краищата добрите духове ще му помогнат, ще го освободят от противоречията, на които той се натъква.
7.8.1932г.
382. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
Сега, аз нямам предвид да обяснявам противоречията в живота, защото според мене, противоречия в живота няма; скърби, страдания, грях в живота също няма.
Камъните представляват болестите, недоразуменията, противоречията между хората.
И тъй, не разрешавайте, нито примирявайте противоречията в живота. Дойде ли Божият Дух, мъглата се вдига, хоризонтът става чист, противоречията изчезват, и човек вижда ясно.
12.8.1932г.
383. Трите свята, СБРБ , 7-те езера
Затова, именно, посрещне ли човек слънцето, през целия ден той трябва да урежда своите взимания-давания съобразно правдата, да се справи с противоречията си, да се справи с всичките си недоразумения.
16.8.1932г.
384. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Какво би било положението му, ако той не разполагаше с тези пособия? Как би се справял тогава с противоречията? Една стъпка да направи човек, веднага ще чуе: „Така не постъпвай, така не говори“.
Противоречията се отнасят към друг свят.
20.8.1932г.
385. Открити, СБРБ , 7-те езера
Много от противоречията в живота се дължат на това, че хората само констатират нещата и там спират.
24.8.1932г.
386. Иде час, СБРБ , 7-те езера
При такова разрешение на въпроса, противоречията, разочарованията, недоразуменията между хората не съществуват, както и сега.
28.8.1932г.
387. Видяхме славата, СБ , София
Понеже, като живеете в този свят, имате интереси само на сегашния живот, искате да примирите противоречията, които съществуват в сегашното състояние. Противоречията произтичат от това, че вие искате Духът да ви служи на вас, пък и материята, целият материален свят да ви служи, вие искате да бъдете господари.
Той ни най-малко не вижда противоречията, греха.
387.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Понеже, като живеете в този свят, имате интереси само на сегашния живот, искате да примирите противоречията, които съществуват в сегашното състояние. Противоречията произтичат от това, че вие искате духът да ви служи на вас, пък и материята, целият материален свят да ви служат, искате да бъдете господари.
Той ни най-малко не вижда противоречията, греха.
29.8.1932г.
388. Три пътя, СБ , София
Най-първо, ще се освободите от противоречията, които съществуват сега.
Сегашната година показва, че този принцип е Божествен. 6-те е принцип на илюзиите, 5-те е принцип на противоречията.
388.2 Три пътя ( втори вариант )
Най-първо ще се освободите от противоречията, които съществуват.
Шестте е принцип на илюзиите, петте е принцип на противоречията.
30.8.1932г.
389. Новата работа, СБ , София
Аз не разрешавам противоречията.
389.2 Новата работа ( втори вариант )
Аз ще разрешавам противоречията.
31.8.1932г.
390. Любов без ревност, СБ , София
Само старостта разрешава противоречията.
Сега аз не казвам да не ви е мъчно, но казвам: С нашите страдания, с нашите плачове ни най-малко не могат да се решат противоречията.
390.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Само старостта разрешава противоречията.
Едно от противоречията в живота е ревността.
Сега аз не казвам, да не ви е мъчно, но казвам: С вашите страдания, с вашите плачове, ни най-малко не могат да се решат противоречията.
2.9.1932г.
391. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Истината освобождава човека от противоречията, от израждането, което причинява бесът.
391.2 Тънки и дебели линии ( втори вариант )
Когато ви се говори за истината, трябва да разбирате крайното постижение, за да се избавиш от противоречията на живота.
7.9.1932г.
392. Изключителни условия, ООК , София
Колкото по-голямо е отклоняването, толкова по-големи са противоречията.
9.9.1932г.
393. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
Четворката има отношение и към квадрата – условие за разрешаване на противоречията в живота.
393.2 Човешки и Божествен процес ( втори вариант )
Квадратът е мярката, с която можете да разрешавате противоречията в живота.
21.9.1932г.
394. Новата мисъл, ООК , София
Трябва да израстете, да превъзмогнете противоречията.
25.9.1932г.
395. Ново разбиране,  УС , София
Вие не сте в състояние да издържите на противоречията в живота.
28.9.1932г.
396. Разумните сили, ООК , София
Колкото едно същество е по-близо до една разумна форма, толкова по-големи ще бъдат противоречията му. Страданията и противоречията на човека са най-големи, защо то е най-разумната форма на земята.
Като отиваш при Бога, не говори за грешките на хората, но питай Го, какво да правиш за да се освободиш от мъчнотиите и противоречията си.
396.2 Разумните сили в природата ( втори вариант )
Колкото едно същество е по-близо до една разумна форма, толкоз противоречията му ще бъдат по-големи.
5.10.1932г.
397. По този път, ООК , София
Много примери са привеждали за противоречията, но те могат да ви залъжат.
Противоречията са повече, отколкото хармонията в живота.
397.2 По този път ( втори вариант )
Противоречията са повече отколкото хармонията.
9.10.1932г.
398. Възведен биде,  НБ , София
Противоречията, които съществуват навсякъде досега, редът и порядъкът в света, който може да влезе, той е онзи скулптор, той със своя чук налага чертите – от този неразумен камък извае нещо хубаво и красиво.
398.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Противоречията, които съществуват навсякъде, редът и порядъкът в света, на който трябва да се подчините, въпреки волята си, са онзи скулптор, който със своя чук вае прекрасни образи от този неразумен и груб камък.
9.10.1932г.
399. Свобода и ограничение,  УС , София
Следователно, противоречията в човешкия живот се дължат на факта, че всеки иска да царува, т. е. да управлява другите.
16.10.1932г.
400. Даване и вземане,  УС , София
Това е една от причините за противоречията в живота.
Тази е причината, че съществуват противоречията.
16.10.1932г.
401. Чуваш ли,  НБ , София
Противоречията, които някой път съществуват на земята, показват добрите страни, които съществуват в природата.
401.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Противоречията, които някой път съществуват на земята, показват добрите страни* които съществуват в природата.
21.10.1932г.
402. Възможности и постижения,  МОК , София
Има елементи, условия и причини, които създават противоречията.
26.10.1932г.
403. Вътрешните сили, ООК , София
Светлината помага за разрешаване на мъчнотиите и противоречията в живота. – Христос отне жена ми. – Христос не се нуждае от твоята жена.
2.11.1932г.
404. Любов към Бога, ООК , София
Красивата мома и младият момък не могат да избегнат противоречията.
Колко хора изби Католическата църква от ревност към Христа, колко хора изби властта за благото на своя народ! Неразбирането на законите създава противоречията.
404.2 Люби Бога ( втори вариант )
Една красива мома, която е дошла в света, тя не може да избегне противоречията в света и онзи момък не може да ги избегне.
6.11.1932г.
405. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
Питате: Защо идат противоречията в живота? – Всички противоречия в живота се дължат на вътрешното неразбиране на установения ред на нещата.
16.11.1932г.
406. Здрава мисъл, ООК , София
Сега аз искам да събудя във вас здравата мисъл – да разбирате противоречията и да се справяте с тях. Кои са причините на противоречията? Те се крият във вашия минал живот. Докато не намерите причините на противоречията, много въпроси ще останат неразрешени.
20.11.1932г.
407. Време и пространство,  УС , София
Чудя се, какви ученици ще бъдете, щом не можете да се справяте с противоречията. Казвам: Трябва да се справите с противоречията, защото те препятстват на вашето развитие.
23.11.1932г.
408. Три типа хора, ООК , София
Ето, де се крият противоречията.
27.11.1932г.
409. Имаше някой человек,  НБ , София
Защото само умът е в състояние да видоизмени противоречията на сърцето.
409.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Това значи, ако не се родите от Дух и вода, или ако вашият ум не почне да функционира на мястото на вашето сърце, и после, ако умът ви не почне да функционира заедно с вашето сърце, вие не можете да влезете в Царството Божие, защото само умът е в състояние да видоизмени противоречията на сърцето.
30.11.1932г.
410. Новата канализация, ООК , София
Коя е причината за противоречията в живота? Това се дължи на факта, че умът малко работи.
Докато не заемеш последно място, никога няма да се освободиш от противоречията.
4.12.1932г.
411. Новото съзнание,  УС , София
За да се избавиш от противоречията на живота, трябва да излезеш от областта на самосъзнанието и да влезеш във висшето съзнание.
Тя е присадка на Божественото съзнание. – Не сме ли развили още шестото чувство? – Ако беше развито, вие нямаше да се измъчвате от противоречията на живота.
4.12.1932г.
412. Яви им се,  НБ , София
Когато се явили Мойсей и Илия, какъв е бил разговорът? Разговорът е бил, как може да се приложи любовта като разумна, за да се повдигне човечеството и как може да се избегнат по един разумен начин противоречията на бъдещето.
412.2 Яви им се ( втори вариант )
Когато се явили Мойсей и Илия, за какво са разговаряли? Разговорът е бил, как може да се приложи Любовта като разумна сила, да се повдигне човечеството, и как може да се избегнат по един разумен начин противоречията в бъдеще, но не само в една епоха.
9.12.1932г.
413. Музикален път,  МОК , София
Като влезеш в света на противоречията, пак ще благодариш. Ще страдаш и ще разрешаваш противоречията.
11.12.1932г.
414. Думи на Правда,  НБ , София
414.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Можем ли ние да се избавим от противоречията? Те идват от желанията на човека.
11.12.1932г.
415. Забраненият плод,  УС , София
Разочарованията, противоречията са причина за онази вътрешна борба в човека, която източната философия нарича борба между „Ормузд и Ариман“.
18.12.1932г.
416. Сеятелят,  УС , София
Противоречията във вашия ум се дължат на онези същества, през които вие минавате.
21.12.1932г.
417. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Ако не виждате противоречията, вие съзнателно се възпитавате.
25.12.1932г.
418. Ще влезе Духът,  НБ , София
От неразбирането на живота, ние мислим, са противоречията, които се срещат.
418.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
Ние мислим, че противоречията, които имаме, се дължат на неразбирането на живота.
28.12.1932г.
419. Вътрешни опити, ООК , София
Всъщност, Духът освобождава човека от противоречията.
18.1.1933г.
420. Влияние на музиката, ООК , София
Където влезе Любовта, там противоречията изчезват.
3.2.1933г.
421. Точка и свобода,  МОК , София
Многото ядене не разрешава противоречията.
5.2.1933г.
422. Божествен импулс,  УС , София
Не се смущавайте и от противоречията.
Ти преставаш да мислиш за противоречията, страданията и мъчнотиите.
5.2.1933г.
423. Първото място,  НБ , София
423.2 Първото място ( втори вариант )
Ако ти имаш една идея, която е мярка на всичките ти мисли, то противоречията, които имаш отстъпват и ти придобиваш по-високо самочувствие и вътрешна стабилност.
10.2.1933г.
424. Отношение между линиите,  МОК , София
Естествено е вашето желание, защото знанието ще ви помогне за разрешаване на противоречията и мъчнотиите.
12.2.1933г.
425. И проводи ги,  НБ , София
Той винаги се молил на Бога: „Господи, дай ми сила да понеса тези противоречия в живота, да понеса греховете на своите братя.“ В неговото лице Бог видял една душа, която носи противоречията на всички души в живота.
425.2 И проводи ги ( втори вариант )
Той винаги се молил на Бога: Господи, дай ми сила да понеса тези противоречия в живота, да понеса греховете на своите братя! В неговото лице Бог видял една душа, която носи противоречията на всички души в живота.
19.2.1933г.
426. Неговата воля,  УС , София
Противоречията идат, за да приближат човека до Бога. – „Защо боледувам?“ – За да се приближиш до Бога. – „Защо отслабвам?“ – За да се приближиш до Бога. – „Защо не ме почитат хората?“ – За да се приближиш до Бога.
26.2.1933г.
427. Блажени сте,  УС , София
Значи Бог те е създал такъв, за да правиш зло. – Не, ти създаде злото; ти създаде страха, противоречията, а не Бог.
3.3.1933г.
428. Голямото и малкото,  МОК , София
Противоречията в живота на човека показват, че той е херметически затворен в замък, дето има всичко на разположение, но е лишен от свобода.
428.2 Голямото и малкото ( втори вариант )
Но когато престанат противоречията, това показва, че си излязъл от замъка и си влязъл всред природата и влизаш тогава със съзнанието на всички разумни същества, които са излезли от замъка и са готови да ти услужат.
5.3.1933г.
429. Истина и добро,  УС , София
Те се объркват от противоречията в живота и не знаят как да излязат от тях. Докато очаквате да ви обичат отвън, никога няма да се освободите от противоречията.
Оставете противоречията на Господа.
И в ада има култура, и на небето има култура, но те коренно се различават. – „Тежък е животът ни.“ – Тежък е, защото не можете да разрешите противоречията си.
Не казвам, че тези знания абсолютно ще ви освободят от противоречията, но поне отчасти ще ви помогнат.
8.3.1933г.
430. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
430.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
След това можем да ви дадем няколко контрастни образа, за да изпъкват добре противоречията и да се учите от тях.
12.3.1933г.
431. В Неговата любов,  НБ , София
Противоречията съществуват за онези, които не знаят. Някой ще каже, че противоречията съществуват между слабите. Противоречията съществуват между силните.
Противоречията на живота не може да се разрешат извън любовта. Само любовта, само свещеният огън е в сила да разреши противоречията, да внесе онзи мир, да внесе онзи подтик на човешката душа, който човек очаква.
12.3.1933г.
432. Начало и край,  УС , София
Когато противоречията са вън от човека, той се справя лесно с тях. Обаче, ако противоречията са вътре в него, той мъчно се справя с тях. И тъй, за да разреши мъчнотиите и противоречията си, човек трябва да даде място на Божественото начало в себе си. Чрез мъчнотиите и противоречията човек става велик, силен.
19.3.1933г.
433. Прав и крив път,  УС , София
Ако не можете да си отговорите, ще останете в противоречията си, като с патерици.
Любовта, разрешава мъчнотиите и противоречията. – „И хората могат да ни разрешат мъчнотиите.“ – Не, само Бог в хората разрешава противоречията и мъчнотиите.
22.3.1933г.
434. Развити и недоразвити, ООК , София
Само така ще се справите с противоречията.
2.4.1933г.
435. Отворени кранове,  УС , София
Хората, особено религиозните, се спъват от противоречията в живота и се питат къде е онзи свят, съществува ли наистина той или не.
16.4.1933г.
436. Живот вечен,  НБ , София
Ако ние сега сме вън от вечния живот, ние сме в света на противоречията.
436.2 Живот вечен ( втори вариант )
Ние сега сме вън от вечния живот, ние сега сме в света на противоречията.
23.4.1933г.
437. Примирение,  УС , София
И Божията Мъдрост също освобождава човека от противоречията и мъчнотиите на живота.
3.5.1933г.
438. Прави разсъждения / Човешката уста, ООК , София
И противоречията се дължат на нежеланието ви да учите. Ако учите, и страданията, и противоречията ще имат друг смисъл.
17.5.1933г.
439. Въжделения на душата, ООК , София
439.2 Въжделенията на човешката душа ( втори вариант )
Той трябва да премине този път на изпитанията, на противоречията.
19.5.1933г.
440. Разнообразието в живота,  МОК , София
Като разберете тези неща, лесно ще се справите с противоречията.
440.2 Разнообразието в живота ( втори вариант )
Като разберете тези неща, лесно ще се справите с противоречията.
31.5.1933г.
441. Обходата, ООК , София
Тази е скритата причина за противоречията в дома.
Докато понасяш спокойно ударите, противоречията на живота, ти ще излезеш на добър край: неразположението ти ще се смени с разположение; ще дойде нова вълна в живота ти, която ще те тласне напред.
441.2 Обхода ( втори вариант )
Така се раждат в дома противоречията.
Ти спокойно понасяш ударите, противоречията.
11.6.1933г.
442. Надеждата ти,  НБ , София
Противоречията, които съществуват, трябва да се обяснят.
442.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Противоречията, които съществуват трябва да се обяснят.
11.6.1933г.
443. Новото знание,  УС , София
Той ги освобождава от препятствията и противоречията.
Противоречията в човешкия живот трябва да изчезнат.
25.6.1933г.
444. Правила за приложение,  УС , София
Не е лесно да издържиш на противоречията в живота.
Докато си в тъмнина, всякога ще имаш противоречия; щом излезеш на светло, противоречията изчезват. – Искам да бъда свободен. – Прав си, щом си свободен, ще разбереш истината.
28.6.1933г.
445. Свещената област на живота, ООК , София
445.2 Свещена област на живота ( втори вариант )
Ако всичките хора биха се съгласили да бъдат проводници на Божественото, противоречията, които сега съществуват, веднага щяха да се разрешат.
30.6.1933г.
446. Живот и идеал,  МОК , София
Помнете: Вие трябва да се справите с противоречията на вашия ум и на вашето сърце. Също така, за да се справите с противоречията в живота, вие трябва да разчитате на своя ум, на своето сърце и на своята воля.
446.2 Живот и идеал ( втори вариант )
Помнете - вие трябва да се справите с противоречията на вашия ум и на вашето сърце.
Също така, за да се справите с противоречията в живота, вие трябва да разчитате на своя ум, на своето сърце и на своята воля.
2.7.1933г.
447. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Следователно това е едно изключително усещане противоречията в живота.
447.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Ние усещаме противоречията в живота, подобно на пияния получаваме удари и не знаем защо ни бият.
7.7.1933г.
448. Великата Реалност,  МОК , София
Ще кажете, че противоречията са резултат на човешките слабости и разбирания. Важно е, че противоречията отдалечават човека от Реалността.
Всъщност, противоречията произтичат от вашите разбирания.
448.2 Великата Реалност ( втори вариант )
Ще кажете, че противоречията са резултат на човешките слабости и разбирания. Важно е, че противоречията отдалечават човека от реалността.
Всъщност противоречията произтичат от вашите разбирания.
12.7.1933г.
449. Красивите линии в природата, ООК , София
Ако мислиш, че можеш сам да се справиш с мъчнотиите и противоречията в живота, ти се лъжеш.
14.7.1933г.
450. Доволството в живота,  МОК , София
Защо идат противоречията? – Има причини за това.
450.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Защо идат противоречията? Има причини за това.
21.7.1933г.
451. Сигурното място,  МОК , София
Това са контрасти в живота. – Какво носи знанието? То освобождава човека от противоречията. Който използва знанието си правилно, ще се освободи от противоречията си; който не може да го използва правилно, ще се натъкне на по-големи противоречия.
Противоречията в живота се дължат на факта, че понякога хората искат да разместят местата си.
451.2 Сигурното място ( втори вариант )
Какво носи знанието? То освобождава човека от противоречията. Който използва знанието си правилно, ще се освободи от противоречията си.
Противоречията в живота се дължат на факта, че понякога хората искат да разместят местата си.
23.7.1933г.
452. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
Природата не оставя за дълго време противоречията да съществуват.
Ако на кино биха ви представили противоречията, които съществуват, ако провидението би отворило да видите вашите приятели какво мислят за вас, какво чувстват, ако би се извадило на кино, не зная колко в света биха останали да се обичат.
452.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Природата не оставя противоречията да съществуват дълго време.
Ако ви представят на филм противоречията, ще ви настръхнат косите от ужас.
23.7.1933г.
453. Силното оръжие,  УС , София
Това значи, край на противоречията, край на тъмнината.
26.7.1933г.
454. Основа на знанието, ООК , София
Тя не може да освободи човека от противоречията.
30.7.1933г.
455. Който направи небето и земята,  НБ , София
Да изнесем противоречията на хората, то си има вътрешна причина.
455.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Да носим противоречията на хората, за това има вътрешна причина.
2.9.1933г.
456. Един удар, СБ , София
На тези чужди вещества, внесени в човешкия организъм, се дължат противоречията и страданията в живота.
Казвам: както виждате, изпитанията, противоречията в сегашния живот са необходими. За онзи, който разбира противоречията, те са привилегия.
Само по този начин ще можете да издържате на мъчнотиите и противоречията, които срещате в живота си.
24.9.1933г.
457. Новото разбиране на връзката в живота,  УС , София
Сега ви трябва едно правилно разбиране на противоречията, които срещате всеки ден в живота си.
457.2 Ново разбиране за времето ( втори вариант )
Сега ви трябва едно правилно разбиране на противоречията, които срещате всеки ден в живота си.
27.9.1933г.
458. Вечният порядък. Най-силното у човека, ООК , София
Ако между хората се установи онзи пълният живот, противоречията ще изчезнат и ще настане друго едно положение.
15.10.1933г.
459. Ще се зарадва,  НБ , София
Вие се радвайте за противоречията, които съществуват в душата ви.
15.11.1933г.
460. Най-малката любов, ООК , София
Сега да обясня, де седи едно от противоречията.
19.11.1933г.
461. Истинската добродетел,  УС , София
При тази кал седят всички възможности за противоречията, които съществуват в света.
19.11.1933г.
462. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Противоречията в живота произтичат просто от безлюбието.
И понякога аз съм се спирал върху въпроса от какво произтичат противоречията в живота. Ще ви дам един пример за изяснение на една от важните причини за противоречията в живота.
Под думата „кал“ аз разбирам противоположните, противоречията в живота.
22.11.1933г.
463. Търпелив и добър човек, ООК , София
В царството на противоречията, все ще ви кажат: „Ако направиш туй нещо, ще ти платим нещо.“ Но като го направиш, никой нищо не ти плаща.
И всякога противоречията в живота произтичат от факта, че между чувствата и мислите няма хармония.
6.12.1933г.
464. Единният живот. Обичай общия живот!, ООК , София
Сега аз говоря за противоречията, които хората сами си създават.
Ние, някой път се възмущаваме от противоречията, които съществуват. Както и да се възмущаваме, противоречията все съществуват.
10.12.1933г.
465. Земята на живите,  НБ , София
Учението на Толстоя седи [в] „Не противи се злому.“ Или, аз тълкувам тъй: Не се занимавай с противоречията на природата.
13.12.1933г.
466. Пътят към свободата, ООК , София
Втори пример, как да разрешавате противоречията в света.
20.12.1933г.
467. Въздухът и мисълта – нови начини за хранене, ООК , София
А с противоречията нека светът да се занимава.
27.12.1933г.
468. Постигни реалността, ООК , София
Могат да те хвалят, могат да ти поднасят букети, цветя, да говорят за тебе, но ти, като слезнеш от сцената, ще кажат: „Това е един артист, хубаво играе ролята си!“ Та казвам, от това се раждат противоречията.
21.1.1934г.
469. Синовно отношение, УС , София
Та, противоречията, които ви идват, трябва да ги разрешавате по един вътрешен начин, по един разумен начин.
31.1.1934г.
470. Съществените правила, ООК , София
За сега не се спирам върху противоречията, турям ги на страна.
14.2.1934г.
471. Не я ограничавай!, ООК , София
И другото е право, но любовта трябва да се изрази, както казвам, за да изчезнат противоречията.
Не могат да изчезнат противоречията, ако не разберем процеса. Но за да се премахнат противоречията, ти трябва да дадеш свобода на онзи, когото обичаш.
4.3.1934г.
472. Приготовленията на сърцето,  НБ , София
Ще се разберем и няма да имаме противоречията, които ги сега имаме.
11.3.1934г.
473. Словото,  НБ , София
Противоречията, които произтичат от сегашния живот, противоречията произтичат от това, че мъжът мисли, че той може без крака.
В който ден влезете в правилното разбиране, противоречията ще почнат едно след друго да се разрешават.
18.3.1934г.
474. Стана здрав,  НБ , София
Светът както е създаден, умният човек, който е разбрал, противоречията за него са едно щастие.
22.3.1934г.
475. Разумно разбиране,  ИБ , София
Болестите, болезнените състояния в човека се отнасят към човешкия свят, към света на противоречията; здравето, здравословните състояния пък се отнасят към Божествения свят.
28.3.1934г.
476. Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК , София
Не можете да си обясните противоречията, които произтичат във вашето съзнание.
Противоречията произтичат от следното: вие искате когато обичате някого, той да ви плати за любовта.
1.4.1934г.
477. Единственият свободен, УС , София
Но човек може да се избави от противоречията в света, стига да има едно друго разбиране в живота.
А нас не трябва да ни спират противоречията. Противоречията, това са външни условия, които ние трябва да изучаваме.
1.4.1934г.
478. Очите на мъдрия,  НБ , София
Противоречията в живота, всичко работи за добро и всичко е постижимо. Противоречията съществуват за глупавите хора. Ако се намирате във фазата на противоречията, вие сте един глупав човек.
Онези от вас, които сте от първата фаза, които мислите по-първо за противоречията в живота, ще ви дам за пример един негърски проповедник.
Страданията са страдания, но само умният разрешава противоречията, които съществуват.
Противоречията в живота съставят объркан материал, който за бъдеще [хората] трябва да обработват.
Та, когато влизате във втората глава, Соломон, който разбирал противоречията, той разглежда нещата, които са свързани.
Вие чрез противоречията може да постигнете вашата цел.
4.4.1934г.
479. Условията за растеж, ООК , София
Противоречията са само, за да направите една любовна връзка с Бога и ако направите тази любовна връзка, вие сте сполучили.
11.4.1934г.
480. Идването на Господа, ООК , София
Но да допуснем, че един старец среща младата мома и ѝ казва: „Обичам те!“ Тогава какво трябва да разбере тя под неговите думи? Старият човек, като ѝ каже, че я обича, той трябва да разбира нуждите ѝ, противоречията в които се намира тя, в дадения случай.
15.4.1934г.
481. Божествен и човешки порядък, УС , София
Всички хора, които са влезли в съприкосновение с тебе, трябва да ги повдигнеш и трябва да изгладиш противоречията по един разумен начин.
Ти не можеш да разрешиш противоречията на живота, додето не дойдеш до положителната страна на Мъдростта.
22.4.1934г.
482. Три възгледа,  НБ , София
Сега няма да се спирам от какво произлизат противоречията в народите.
6.5.1934г.
483. Да имат живот,  НБ , София
Сенките ние ги създаваме, противоречията човек сам си създава.
9.5.1934г.
484. Що е човек, ООК , София
И като дойдеш ти до Бога, по кой начин можеш да познаеш, че си дошел при Него? Аз ще ви дам само една диагноза: реалността в света се отличава по едно нещо – ти като дойдеш там, като пристигнеш до тая реалност, противоречията трябва да изчезнат, понеже в реалността всички нужди, които човешката душа има, се задоволяват.
23.5.1934г.
485. Пред шестата врата, ООК , София
Тя е над противоречията.
Пред шестата врата ще влезе любовта, която разрешава противоречията вътре в живота.
25.5.1934г.
486. Практическо приложение на музиката, МОК , София
За пример вие не може да обясните противоречията, които възникват, и недъзите, които човек носи в себе си.
27.5.1934г.
487. Двата порядъка (Двата порядъка. Качества на младия), УС , София
Сега, човешката любов в какво седи? Нали, преди да познаваш някого, ти имаш най-доброто мнение за него, а щом го познаеш, веднага идват противоречията.
Истинският живот на ученика сега е в света на противоречията.
Под думата „Божествено“ разбирам това, което примирява противоречията!


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.