Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.9.1926г.
1. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Питам: Какъв начин знаете за разрешаване на проблемите в живота? Някой казва: „Един от начините за правилно разрешаване на всички трудни задачи е всякога да се говори истината."
3.4.1927г.
2. Скрити сили,  МОК , София
Учените хора постигат голяма концентрация на мисълта си чрез задачите и проблемите, които решават.
21.8.1927г.
3. Ще се превърне в радост, СБ , София
Тогава вие ще се запознаете с проблемите на новия живот.
9.11.1928г.
4. Главният фактор,  МОК , София
4.2 Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ ( втори вариант )
Та проблемите на Толстоя са по-вероятни.
8.9.1929г.
5. Стотникът,  НБ , София
И тъй, за да се справите с проблемите на живота, мислете като разумни, а не като обикновени хора.
5.2 Стотникът ( втори вариант )
И сега вие от гледището на един език от двайсет и две букви или от един език от трийсет и две букви искате да сведете нещата към общ знаменател или пък от гледището на тази азбука искате да разрешите проблемите на трийсет и петте милиона букви.
6.10.1929г.
6. Забранихме му,  НБ , София
6.2 Забранихме му ( втори вариант )
От хиляди години хората са разрешавали проблемите на живота, но и още хиляди години не могат да ги разрешат те, защото онзи, който разрешава въпроса от лично гледище, казва: „Не ме оценяват хората."
25.10.1929г.
7. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
7.2 Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) ( втори вариант )
Обаче, ако ти разрешиш кой от деветте билета ще спечели, ти си разрешил само един от проблемите.
4.12.1932г.
8. Яви им се,  НБ , София
Казва се: „Каквато му е главата, такъв ще му бъде и домът.“ В тази беседа аз не разрешавам проблемите на света, какво ще стане сега.
8.3.1936г.
9. Ето младоженецът иде,  НБ , София
Всичките философии, които сега съществуват в света, са все едно лекарство за хората; религиите, които съществуват, също са лекарство за хората; социалните въпроси, с които се разрешават проблемите на живота, също така са лекарство за хората.
16.10.1938г.
10. Любов към всичко,  УС , София
Питам, кога е научил той това изкуство? Защо той не остави тази муха да си ходи свободно? А кога му стигна ума да си направи тази паяжина? Гледате някоя котка седи при някоя дупка и дълбоко разсъждава за проблемите на живота – социални, семейни, морални и научни въпроси разрешава тя.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.