Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


20.1.1911г.
1. Канарата и дървото, ИБ , В.Търново
Гледа, гледа и нищо не разбира, и не може да схване; но постепенно от действието на природните стихии (бури и дъждове) канарата почнала да се разрушава и постепенно да се смалява, докато станала съвършено микроскопична, т.е. разлага се, след това всмуква се от корените на дървото, прониква в клоните и листата и едва тогава вижда и съзнава, че и в дървото има живот.
28.12.1920г.
2. Три закона,  ИБ , Русе
Разговор между Учителя, Ватев, Иларионов и Сотиров върху политиката. (Тайна сия велика есть.) – На света шалварите ще затреперят от политическите събития и природните стихии, които започват от 1921 г. нататък.
1.2.1929г.
3. Значение на смените,  МОК , София
Човек трябва да бъде устойчив, да не се поддава на слабите ветрове, но да бъде разумен, да не се противопоставя на природните стихии.
26.11.1930г.
4. Точка на равновесие, ООК , София
Той не се страхува от природните стихии, от лошите хора, от зверове.
30.11.1932г.
5. Новата канализация, ООК , София
И природните стихии отстъпват пред тебе.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.