Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Принципите не са претърпели никакви изменения, но нашите спрямо тия принципи са претърпели изменения.
6.9.1912г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Христос е, Който чака, за да ни покаже принципите, които обхващат живота и които принципи са от твърде съществено естество.
23.8.1914г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Тези са принципите, които аз държа, и тези принципи са Христови.
18.10.1914г.
4. Фарисей и Митар, НБ , София
Човек интелигентен, който събира познания в живота, запознат добре с еврейската кабала и с принципите на тогавашната цивилизация, и ако би живял в наше време, щеше да минава за виден писател, философ, художник, държавник и духовен глава.
3.2.1915г.
5. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Съвършеният закон има прилагане на принципите Божествени - а то е смирение и други.
15.4.1917г.
6. Радвайте се, НБ , София
Буквата "Т" изразява кръста, т.е. принципите на мъжете и на жените, според които те живеят на земята.
13.5.1917г.
7. Бог е съчетал,  НБ , София
Това е един от принципите, върху които Христос спира вниманието на човечеството.
4.8.1918г.
8. Доброто вино,  НБ , София
Ръцете и краката представляват Добродетелите, принципите, които движат човешкия ум и човешкото сърце.
8.2 Доброто вино ( втори вариант )
Рѫцетѣ и краката представятъ добродетелитѣ, принципитѣ, които движатъ човѣшкия умъ и човѣшкото сърдце.
13.10.1918г.
9. Двата полюса,  НБ , София
Мома или момък чете някаква философска книга, харесва принципите, които философът изнася, и желае да ги приложи в живота си.
9.2 Двата полюса ( втори вариант )
Мома или момъкъ чете нѣкаква философска книга, харесва принципитѣ, които философътъ изнася, и желае Да ги приложи въ живота си.
3.11.1918г.
10. Призваните,  НБ , София
От две хиляди години насам Христос кани всички хора, всички народи на голяма вечеря, да им обясни принципите на Великия живот, но те и до днес се отричат.
10.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Какво отношение има Христовото учение къмъ семейството? „Имайте ни отречени.” Отъ две хиляди години насамъ Христосъ кани всички хора, всички народи на голѣма вечеря, да имъ обясни принципитѣ на Великия животъ, но тѣ и доднесъ се отричатъ.
9.2.1919г.
11. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Като се говори за мъже и жени, не разбираме техните форми, но принципите мъж и жена като противоположни сили в природата.
Принципите разширяват, а формите ограничават.
18.5.1919г.
12. Гредата,  НБ , София
Господ е създал принципите, а формите ние създаваме.
1.6.1919г.
13. Отхвърленият камък,  НБ , София
Ние принадлежим на известна църква, а отхвърляме принципите на природата, но трябва да знаем, че нашите философи ще изчезнат, а принципите на природата ще останат неизменни.
19.8.1919г.
14. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ , В.Търново
Четете през деня по едно изречение от нея, и принципите, които са легнали там, да се одухотворят във вас чрез закона на любовта.
14.2 Обяснения върху обстановката на залата за събрания ( втори вариант )
Четете прѣзъ деня по едно изречение отъ нея, и принципитѣ, които сѫ легнали тамъ, да се одухотворятъ въ васъ чрѣзъ закона на любовьта.
2.5.1920г.
15. По предание,  НБ , София
Това е в реда на нещата, но когато организираните общества почнат да се изтезават, това говори за анархия, за неразбиране принципите на разумния живот.
23.8.1920г.
16. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Ако вашата душа е свързана с причинния свят, където действат принципите, там хората ще могат да се обединят.
27.2.1921г.
17. Любовта,  НБ , София
17.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Как ще се поправите?- Влезте във вашето сърдце, във вашите чувства, в силата и в принципите на любовта, регулирайте ги, и ще изпитате такава радост, каквато само светиите и праведните са изпитвали.
27.3.1921г.
18. Сеятелят,  НБ , София
18.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Вѣстницитѣ започватъ да пишатъ: „Дружеството “Духовна пробуда„ съ такава и такава програма на дѣйность приканва всички българи да се запишатъ за членове, защото само чрѣзъ принципитѣ на това дружество ще се обнови България“.
22.5.1921г.
19. Живата енергия,  НБ , София
Това е моето заключение. – Как ще докажеш това? – Как ще докажете вие своето твърдение? Нещата се доказват само тогава, когато принципите и величините, които ги обуславят, са еднакви.
5.6.1921г.
20. Ангелът отговори,  НБ , София
Значи между фактите, законите и принципите съществува връзка.
20.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Слѣдователно, между фактитѣ, между законитѣ и между принципитѣ трѣбва да има връзка.
19.8.1921г.
21. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Есенциалната страна включва принципите на Живота, субстанциалната страна включва законите на Живота, а материалната страна - фактите на Живота.
2.10.1921г.
22. Поздравът на Любовта, НБ , София
В принципите няма никакво лицеприятие.
22.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
Азъ ви казвамъ принципитѣ какви сѫ.
26.2.1922г.
23. Царството Божие,  НБ , София
Тогава духовният живот трябва да се различава по стремежите на своите обекти, по стремежите на своите цели, по стремежите на принципите, които са вложени.
2.3.1922г.
24. Трите методи на природата, ООК , София
24.2 Методи на природата ( втори вариант )
В притчата за угощението Христос има предвид различните категории хора и чрез тях обяснява принципите на живота.
30.3.1922г.
25. Три разряда ученици, ООК , София
Не се поддавайте на тия изкушения! Ученикът на окултната школа трябва да знае самата истина, великата Истина, тъй както си е; той трябва да знае фактите, тъй както си са в природата; той трябва да знае как действуват законите, принципите.
25.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Не се подавайте на изкушения! Ученикът трябва да познава истината; той трябва да знае фактите, каквито са в самата природа, да знае законите, принципите и техните прояви.
4.4.1922г.
26. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Знанието, принципите и в двете школи са едни и същи, но едните прилагат знанието по един начин, а другите го прилагат по друг начин.
26.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Знанието, принципите, силите, с които си служат двете школи, са едни и същи, но се различават по начина на приложението им и по посоката, към която се отправят: едните отиват наляво, а другите – надясно.
13.4.1922г.
27. Природни методи, ООК , София
Когато разработва принципите вътре в душата си, вие ще се почувствувате силни и мощни – силни и мощни да претърпявате всичко.
30.4.1922г.
28. Ще се стопи!,  НБ , София
И следователно по същия закон и формите – не принципите – на религиите се менят.
26.5.1922г.
29. По пътя, ООК , Витоша
29.2 Правият път ( втори вариант )
Един от принципите на Бялото Братство е реализиране на идеята „Братство и равенство“.
31.5.1922г.
30. Връзки на знанието ., МОК , София
И всичкото, което писахте тази вечер, принципите са все Божествени, а формите са изтъкани от черната ложа.
2.6.1922г.
31. Изгрев и залез, ООК , София
31.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Белите и черните братя се различават по принципите и законите, на които служат.
19.8.1922г.
32. Новият живот, СБ , В.Търново
Там, дето методите се окажат погрешни, ще ги изменим, но принципите си остават винаги едни и същи.
Може някои да ни възразят, че принципите са същите.
И аз съм готов с всички ония, които не поддържат моето учение, на следния опит: за една, две, три или четири години да приложим принципите, които аз проповядвам.
Принципите им са верни, но по какъв метод ще се приложат те: чрез насилие ли, или с Любов? Те мислят, че по мирен начин богатите не искат да си дадат парите.
24.8.1922г.
33. Живот вечен, СБ , В.Търново
Вие ще се застъпите за принципите на Бялото Братство и ще видите как Бялото Братство ще ви благослови.
25.8.1922г.
34. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Ако спазвате принципите, вашето развитие ще се осъществи по един много естествен начин.
1.10.1922г.
35. Живият Господ,  НБ , Русе
Какви са принципите на църквата? – Не зная, какви са принципите на църквата, но вярвам в това, в което вярваха дядо ми и баба ми. – За кой дядо говориш? Първият ти дядо беше многобожник, а вторият – християнин.
22.10.1922г.
36. Възлюби го,  НБ , София
В моята мисъл, в моите разбирания има единство в принципите.
26.11.1922г.
37. Лама савахтани,  НБ , София
В проявите на езиците има разнообразие, а в принципите – еднообразие.
Когато в основите на новия строй легнат принципите на любовта, тогава умни хора ще управляват.
7.1.1923г.
38. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Единъ отъ принципитѣ на любовьта, това е свѣтлината.
19.3.1923г.
39. Смисълът на противоречието, ООК , София
Но математически отношенията, които имат те, принципите, на които се основават, са верни.
13.5.1923г.
40. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Възгледите и принципите, върху които е изграден животът им, трябва коренно да се изменят.
17.6.1923г.
41. Вяра и съмнение, ООК , София
Като ученици на Школата ще знаете, че в която школа и да влезете, принципите са едни и същи. Ти няма да се съмняваш върху принципите.
Следователно в Школата, в която ние живеем, трябва да има единство в принципите.
Вие трябва да казвате: „Ние се готвим за ученици, да влезем в туй Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава, и в стремлението си няма да отстъпим нито една крачка, няма да се отречем от принципите Любов, Мъдрост и Истина“.
41.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Като ученици на школата, ще знаете, че въ която школа и да влѣзете, принципитѣ сѫ едни и сѫщи. Ти нѣма да се съмнѣвашъ върху принципитѣ.
Слѣдователно, въ школата, въ която ние живѣемъ, трѣбва да има единство въ принципитѣ.
Вие трѣбва да казвате: ние се готвимъ за ученици, да влѣземъ въ туй Всемирно Бѣло Братство, на което Христосъ е глава, и въ стремлението си нѣма да отстѫпимъ нито една крачка, нѣма да се отречемъ отъ принципитѣ Любовь, Мѫдрость и Истина.
21.6.1923г.
42. Приложение, ИБ , БС , София
Следователно тази култура на видимия свят е взета от Невидимия свят и затова е неразбрана култура, затова и принципите, които те употребяват, са неразбрани.
9.9.1923г.
43. Двата метода на природата,  НБ , София
Върху тази Любов, може би, някой друг път ние ще се спрем да ви поговорим, какво нещо е абсолютната реалност в света, какви са принципите на тази реалност и как може да се измени нашият живот от временен към вечен, да стане животът ни хармоничен.
11.9.1923г.
44. Високият идеал, ООК , София
Сега аз говоря идейно върху нещата, върху принципите, които трябва да прилагате ежедневно.
44.2 Високият идеал ( втори вариант )
Сега аз говоря идейно върху принципите, които имат ежедневно приложение в живота.
1.10.1923г.
45. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Питам хората на старата култура: „Кой е правият път?“ „Ами че нашата църква.“ Казвам: „Какви са принципите на нашата църква?“ „Аз вярвам от дяда си, от баба си.“ Добре, аз зная, че единият ти дядо беше много набожен, другият ти дядо – християнин.
4.11.1923г.
46. Задачи на истинската наука,  МОК , София
У философите пък, които не се занимават толкова с изучаване външните белези на предметите, а повече разсъждават, изучават принципите в живота, в тях се развива горната част на челото - разсъдъкът, сравнението, въображението – центърът за принципността на нещата.
5.12.1923г.
47. Свобода, знание и мир, ООК , София
Засега астролозите не предсказват вярно, но принципите са верни.
6.1.1924г.
48. Отношения между проявите в природата, МОК , София
Има ли разногледство в принципите, ще има разногледство и в съзнанието.
13.1.1924г.
49. Оздравяха,  НБ , София
Някой казва: „У мене има принципи, аз съм човек на принципите“.
27.1.1924г.
50. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
И ако ви питат сега: „В какво седи вашето общество, какви са принципите му, какъв е уставът му?“, какво ще кажете? – Първият член от устава на новото общество е да прощаваме не по старому, а по новому.
3.2.1924г.
51. Плодовете на Духа,  НБ , София
Те са излезли от същия живот, прилагат законите и принципите, които са учили в него.
30.3.1924г.
52. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
На такъв човек, който отстъпва от принципите си, кажи: приятелю, твоята постъпка в дадения случай не е права.
11.5.1924г.
53. Напразно ме почитат,  НБ , София
По какво се отличават човешките заповеди от Божествените? Човешките заповеди се отнасят до дребните, обикновените прояви на живота, а Божествените – до принципите на живота.
31.8.1924г.
54. Правила на разумния живот, СБ , София
Сега сравнявайте и опитвайте методите и принципите, които ви давам, за да видите, че всичко това е Божествено и за да не правите погрешки.
54.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Сега, сравнявайте и опитвайте методите и принципите, които ви давам, за да видите, че всичко това е Божествено и да не правите погрешки.
22.9.1924г.
55. Физическият и духовният човек, КД , София
Принципите, вложени вътре в нас, това е истината.
24.9.1924г.
56. Послушание, КД , София
Но ако той ти говори за принцип, който не е само за един, за два, но за всички умове? Ще знаете, щом прилагате принципите на Мъдростта, Истината, Правдата, Любовта, това е за всички.
19.10.1924г.
57. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Ще ви запитам друг въпрос: Каква е разликата между положителния и отрицателния полюс, между мъжкия и женския принцип?(– У жената се проявява сърдечният живот или принципите на любовта, а у мъжа – умственият или принципът на мъдростта. – Те се различават по своята пасивност и активност.)
Разбира се, вие няма да вземете термините „мъж” и „жена”, че се отнасят до вас, но само ще боравите с принципите.
7.12.1924г.
58. Ти си!, НБ , София
Какъ? – Като промѣнимъ възгледитѣ си за живота, а това ще стане, като вложимъ въ него принципитѣ на Любовьта, Мѫдростьта и Истината.
58.2 Ти си! ( втори вариант )
Как? – Като променим възгледите си за живота, а това ще стане, като вложим в него принципите на Любовта, Мъдростта и Истината.
15.4.1925г.
59. Закон на съотношения, ООК , София
Общността седи в принципите, вложени като основа в Школата.
Първото нещо: всинца вие трябва да се стремите да бъдете доволни от себе си вътрешно, че имате възможност да прилагате принципите на тази велика Школа.
25.8.1925г.
60. Учителя каза на ученика, ИБ , В.Търново
Ако спазвате принципите, вашето развитие ще стане по един много естествен начин.
21.1.1926г.
61. Без наука няма сполука, ИБ , БС , София
Не, по същия закон принципите на християнството изискват цял един живот, за да се приложи.
11.4.1926г.
62. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
И тогава, според принципите на хиромантията, на френологията и на физиогномията, когато един знак съществува на три места в човека, а именно на ръката, на лицето и на главата, този знак има важно значение за него.
26.12.1926г.
63. Тази притча,  НБ , София
Единство трябва да съществува в принципите.
9.1.1927г.
64. Представа за трите свята,  МОК , София
Какво знание е това? Истинското знание подразбира познаване на законите и принципите на великия живот, а не знание на образи и на форми. Знае ли принципите на нещата, човек може да произведе техните образи.
64.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Истинското знание е знание на законите и принципите, а не на образите и формите. Щом знаем принципите, ще можем да произведем образите от миналото.
16.2.1927г.
65. Великата задача на човека, ООК , София
Даже и българинът християнин, както и французинът християнин напълно се различават в своите възгледи по отношение принципите на християнството.
Запример аз говоря за принципите, които съществуват в Природата, които нямат отношение към вашия личен живот, но вие разбирате съвсем други неща.
27.4.1927г.
66. Забравената дума, ООК , София
Сега ще обясня отношението, което съществува между силите, законите и принципите в живата природа.
22.6.1927г.
67. Отличителни черти, ООК , София
Духовенството, т.е. духовната страна в човека представя принципите, веруюто, от които се ръководят умът и сърцето на човека.
Той знае, че погрешките седят в неправилното приложение на принципите, а не в самите принципи.
13.7.1927г.
68. Равни страни, ООК , София
Ония, които се екзалтират, те са далеч още от принципите на новото учение.
25.8.1927г.
69. Великото и красивото, ООК , София
Следователно разумната домакиня, или разумният човек изобщо, може да създаде в себе си характер, може да си изработи такова верую, което да почива на принципите на великата Истина.
9.11.1927г.
70. Космически възприятия, ООК , София
Разнообразието подразбира единство на принципите.
20.11.1927г.
71. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Вътрешната граматика почива върху принципите на Любовта, Мъдростта и Истината.
4.1.1928г.
72. Форми на съзнанието, ООК , София
Който познава добре хиромантията, френологията, по особени белези в животните, той ще разбере тяхната съдба, принципите, към които спадат и т. н.
11.1.1928г.
73. Нови възгледи и методи, ООК , София
Сега иде нова фаза на знанието, в която теорията се свързва с практическото приложение на принципите, които са известни.
15.1.1928г.
74. Заветът,  НБ , София
И ако може да се почерпи един добър пример от еврейския народ, той се заключава в това, че основата, ядката на еврейския живот се опира здраво върху принципите, които Мойсей им е дал.
12.2.1928г.
75. До край,  НБ , София
Например, като четете Евангелието, виждате, че там се излагат принципите на Христовото учение.
26.2.1928г.
76. Дванадесетте племена,  НБ , София
Това е един от принципите, чрез който хората могат да се споразумяват.
24.3.1929г.
77. Сам Отец, НБ , София
Учител по философия преподавал на учениците си урок върху принципите на живота.
5.5.1929г.
78. Ела след мене!,  НБ , София
Велики са принципите на новото учение! Те правят хората братя и сестри помежду си.
30.8.1929г.
79. Служене, почит и обич, МОК , София
79.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Новата култура, аз разбирам, да се премахнат недъзите на хората, принципите, които трябва да се поддържат и съвършено други резултати трябва да дойдат.
30.10.1929г.
80. Източници на живота, ООК , София
Той разказал принципите, върху които била построена, обаче трябвало да се направи опит, да видят как ще лети.
Когато принципите, върху които почива неговото изобретение, са изпитани и на практика, т.е. в самия живот, той ще се ползва от Божието благословение.
18.12.1929г.
81. Наука за езика, ООК , София
Ще падате, ще ставате, но няма да отстъпвате от принципите на Божественото.
9.2.1930г.
82. Побеждавайте злото,  НБ , София
Като е дошъл на земята, човек първо ще изучава фактите, после – принципите, които обединяват всичко в себе си. Значи, за да разбере законите, човек първо трябва да изучи фактите; за да разбере принципите, той трябва да изучи законите. Не може ли да обедини фактите, законите и принципите в едно цяло, човек не може да се домогне до съвършения живот.
82.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
Ти първо ще изучиш фактите, после законите и най-после - принципите. За да разбереш законите, трябва да изучиш фактите, а за да разбереш принципите, трябва да изучиш законите.
12.2.1930г.
83. Съчетания на числата, ООК , София
Когато изучава законите и принципите, с които природата си служи, човек не трябва да се задоволява само с теоретическото им познаване, но и с методите на тяхното прилагане.
23.2.1930г.
84. Делата Божии,  НБ , София
Досега аз съм изнасял принципите на живота, а вие сами трябва да си намерите методи.
9.3.1930г.
85. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Той нямал пред вид формите мъж и жена, но принципите.
23.4.1930г.
86. Доброто оръжие, ООК , София
Това е неразбиране на живота, на принципите, които действуват в него.
За да бъде разумен и силен , човек трябва да се ръководи в живота си от принципите на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и на добродетелта.
25.4.1930г.
87. Светлина и знание,  МОК , София
Кои са принципите или основните положения в специалния клас? Ако не знаете това, можете ли да се наречете ученици на специалния клас? Да сте ученик в специалния клас и да не знаете, защо сте такъв, това значи, да сте българин, без да знаете отличителната черта на българина.
87.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Та казвам, ако вие нямате ясна представа какво значи специален клас, какъв клас е това? Кои са принципите или основните положения на един специален клас.
Сега каква беше мисълта? По този начин на разсъждение, както вие схващате, както развивам моята мисъл, както развиваме предмета, какво схващате и накъде цели? (К. - задачите на класа.) Тъй, към принципите, които са засегнати в класа.
2.5.1930г.
88. Показване,  МОК , София
Гениалният човек владее принципите на живота, талантливият - някои от своите дарби и способности, а обикновеният едва сега започва да учи Законите, които управляват живота и Природата. Светията познава Законите и принципите на живота и ги прилага, а гениалният живее повече в умствения свят.
88.2 Демонстрация ( втори вариант )
Гениалните са завладели принципите.
7.5.1930г.
89. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Вложете в човека импулс, да се свърже с разумната природа, която носи принципите и законите на вечността.
1.6.1930г.
90. С огън и сол,  НБ , София
Съвременният ред трябва да почива върху известни факти, фактите – върху известни закони, законите – върху известни принципи, а принципите – върху любовта. Ако човек не може да работи с фактите, със законите, с принципите, като с елементи, нищо не може да постигне.
15.6.1930г.
91. Преди Авраама,  НБ , София
И най-после, над всичко това стои Великата разумност, която направлява средите, условията и възможностите, както и законите, фактите и принципите. Ето защо, за да разбира средата, в която живее, човек трябва да разбира условията и възможностите; за да разбира условията и възможностите, той трябва да разбира законите, фактите и принципите.
19.8.1930г.
92. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Прочетете цялата глава и приложете в живота си принципите, които се прокарват в нея.
31.8.1930г.
93. Условия за растене,  НБ , София
Не мислете, че щастието е в разнообразието на принципите.
14.11.1930г.
94. Разумни промени,  МОК , София
94.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
Вие казвате, окултната наука, но това е такова неразбиране, я ми кажете, какви са принципите на окултната наука? Казвате: Ама ние сме окултисти.
5.12.1930г.
95. Елементи на планетите,  МОК , София
95.2 Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове ( втори вариант )
Та казвам, сега най-първо трябва да се разберат принципите.
Значи запазва принципите на човека за неговата личност.
Казвам, трябва да изучавате принципите и техните форми. Принципите са правилни, когато изучавате техните форми.
26.12.1930г.
96. Любов и милосърдие,  МОК , София
96.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Щом имаш числото 7, то е строго число! И там трябва да се развиваш правилно и да управляваш принципите на своя живот.
7.1.1931г.
97. Новата епоха, ООК , София
Какво направи християнството в това отношение? Вината не е в принципите на християнството, но в самия човек, който използва енергиите на християнството вместо за добро за зло.
28.1.1931г.
98. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Когато се говори за ада и за рая, разбираме именно принципите на светлината и на тъмнината.
4.3.1931г.
99. Послушание, ООК , София
Като изучава фактите, законите и принципите, човек се свързва с разумността.
27.5.1931г.
100. Разбрани неща, ООК , София
Това значи да бъде в съгласие с резултатите; в духовния свят трябва да бъде в съгласие с условията, а в Божествения свят – с принципите.
14.10.1931г.
101. Проводници на любовта, ООК , София
Какъв е моралът на съвременните хора? От какви принципи се водят те? Каквито да са принципите и възгледите им, те са отживели времето си.
Това са принципите, по които човек може да живее.
21.10.1931г.
102. Разбраната скръб, ООК , София
Въз основа на това и младото поколение трябва да води добър живот, за да могат принципите на този живот да узреят.
8.11.1931г.
103. Син человечески отхожда,  НБ , София
Защо се бият хората? Когато в една култура има различие във формите, а еднообразие в принципите, тя е правилна, тя се нарича култура на свободата, тя е Божествена. Обаче ако в една култура формите са еднакви, а в принципите има разнообразие, тогава тя е престъпна, там започват престъпленията.
19.6.1932г.
104. Живейте разумно,  НБ , София
В хората има нещо добро и нещо изкривено, те не разбират принципите и последствията.
23.11.1932г.
105. Три типа хора, ООК , София
105.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Числото три е един от принципите, които действуват в човека.
8.1.1933г.
106. Духът дава живот,  НБ , София
106.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Принципите на която и да е религия не бива да допускат убийството.
8.3.1933г.
107. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Това значи да влезете в света на принципите – най-високият връх, откъдето ще разглеждате света.
След принципите идват законите. Значи принципите създават законите; законите създават силите; силите създават формите. Следователно формите представляват физическия свят; силите представляват чувствения свят; законите – умствения свят, а принципите – Божествения свят. Ако търсите принципите, ще ги намерите в човешката глава; законите ще намерите в сърцето и дробовете, а формите и силите, които се изявяват чрез тях, ще намерите в стомаха.
Когато законите и принципите в човека са нарушени, силите, които действат в окото, са в дисхармония.
Работете правилно и в четирите свята: в света на принципите, в света на законите, в света на силите и в света на формите.
107.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Вие трябва да разбирате света на принципите, той не е последният свят.
Следователно имате физическия свят, светът на формите; после силите, в които влиза чувствения свят, и най-после света на принципите, дето действуват законите, т.е. Главата, това са принципите на човека, там ще ги търсите; сърцето, дробовете на човека, там са силите и най-после светът на формите, това е стомахът.
Някога окото не е хармонично, това показва, че законите и принципите са нарушени.
Когато Боин-Ра е изказал тази мисъл, той се е основавал на една Божествена идея, а именно: В Божествения свят, по отношение на законите и принципите, трябва да се събират само по трима души, т.е. трябва да дойдат главата, дробовете и стомахът на човека.
И тъй, ще гледате да работите правилно в тия четири свята: в света на принципите, на законите, на силите и на формите.
2.7.1933г.
108. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
108.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Методите на йогите са неприложими за Западна Европа, защото европейците не разбират принципите, на които почива йогизма.
4.11.1934г.
109. Всичко е възможно,  НБ , София
В какво седят принципите на свободата? Ако аз постъпвам несправедливо спрямо хората, аз не съм свободен човек.
25.11.1934г.
110. Който сее и който жъне,  НБ , София
Онзи човек, който мисли, че всичко може да направи, той е прав, но при условие ако разбира законите, ако разбира принципите и явленията в живата природа.
Условията не участвуват в живота на човека, а принципите и причините участвуват. Но за да бъдеш господар на условията, ти трябва да познаваш онези закони, по които принципите действуват.
Тъй щото, всяка музика или всяка песен трябва да изразява законите, принципите, явленията и фактите, които действуват в човека и в живата природа, за да се дойде до известна сполука, до известен резултат.
28.11.1934г.
111. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Принципите са на върха, а условията са в долината.
Ако сте на планината, ще се опретнете да разбирате принципите на върховете.
9.12.1934г.
112. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
За да не обвинява никого, човек трябва да познава законите и принципите на нещата, да не се самоизлъгва.
112.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Или както аз поставям: причините дали лежат в принципите, или в условията? Ти не разбираш причините, не разбираш Божия принцип.
13.1.1935г.
113. Здравото учение,  НБ , София
Сега аз говоря за принципите на растенето, при което се изисква топлина.
22.12.1935г.
114. Да имат живот,  НБ , София
Съвременните хора се ръководят от принципите, в които са възпитани и всеки гледа първо той да се спаси, а после да се спасяват другите хора.
26.1.1936г.
115. Ти кой си?,  НБ , София
Не че тези работи не са верни, но принципите, върху които градим, трябва да бъдат разбрани.
18.10.1936г.
116. И видях ново небе и нова земя,  НБ , София
Такива са принципите в новия свят, който сега се създава.
7.3.1937г.
117. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Един ден, когато почнеш да служиш на човечеството, ще ти се дадат принципите.
24.3.1937г.
118. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Чрез хубавата мисъл вие ще добиете фактите и принципите, а чрез учението вие ще придобиете начините на приложението.
10.11.1937г.
119. Малките опити, ООК , София
Кои бяха принципите в миналата лекция? Сега аз ви виждам, че сте дошли на гостилница, без да турите пари в джеба си.
22.1.1939г.
120. Основното правило,  УС , София
Сега аз искам само да изнеса принципите, но искам да ви оставя свободни.
12.2.1939г.
121. Жената самарянка,  НБ , София
Приложение трябва на принципите.
20.9.1939г.
122. Бъдете служители, ООК , София
Зад принципите седи любовта.
24.4.1940г.
123. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Ако нямаш философия, няма да можеш да разглеждаш принципите на нещата. Физическият свят се занимава с фактите; духовният свят се занимава със законите; Божественият свят се занимава с принципите.
Следователно горната част на челото на човека се занимава с принципите, средната – със законите, а долната – с физическият свят. Гледаш челото на човека, горе не е развито – принципите ги няма.
И тъй, във философията седят принципите, в музиката седят законите. Следователно ще минеш, от принципите ще минеш към закона.
Понеже има тясна връзка между принципите, законите и фактите, законите се справят с фактите. Принципите се справят със законите.
Във философията, в музиката, в принципите, законите, във фактите седи подмладяването на човешката душа.
Принципите, законите и фактите трябва да се съединят и тогава ще дойдем до онова разбиране – да разберем какво нещо е Любовта. Когато говорим за принципите, разбираме Божествената Мъдрост, която е създала света.
1.5.1940г.
124. Божественият център, ООК , София
Сега аз привеждам принципите, които трябва да действуват.
Щом започна да говоря, ни най-малко не говоря това, което чувствувам в себе си, но ще кажа туй, което не е.“ Аз рекох: „От моето гледище ти си построен по закона на принципите и в тебе преодоляват [те].
Колко трябва да ти плати? Или ако имаш да вземаш – колко да вземеш? Най-после дойдеш до закона на принципите.
22.5.1940г.
125. Три вида любов, ООК , София
Принципите са еднакви, но правилата, по които се проявяват, са различни.
14.6.1940г.
126. Студ и топлина,  МОК , София
Тогава ще дойдеш до принципите.
31.7.1940г.
127. Източникът на радостта, ООК , София
Духовният свят е свят на законите, а пък Божественият свят е свят на принципите.
2.8.1940г.
128. Умни, добри и здрави,  МОК , София
Аз ви навеждам на тази мисъл, че щастието на човека зависи от онова съчетание на фактите, законите и принципите в природата. Страданията произтичат от фактите, несгодите произтичат от законите, а пък добрият живот, благото на човека зависи от принципите.
Вие искате да ви обичат хората, докато не завършите с фактите, със законите и принципите.
4.9.1940г.
129. Закон за дишането, СБ , РБ , София
Трябва да дойдете до принципите. За да имате ясна представа върху даден въпрос, преди всичко човек трябва да знае фактите, законите и принципите, които го определят.
8.9.1940г.
130. Израил и българин, СБ , РБ , София
Не е лесно да приложи човек принципите на любовта и на свободата, да се откаже от старото.
18.9.1940г.
131. За добро е, ООК , София
Ако знаехте тия закони и ако постъпвахте съобразно с принципите на Божествения свят, съобразно със законите на духовния свят и съобразно с фактите на физическия свят, ние щяхме да бъдем здрави.
16.10.1940г.
132. Планетни влияния, ООК , София
Смѣна на принципитѣ ще стане.
132.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Смяна на принципите ще стане.
29.6.1941г.
133. И рече им,  НБ , София
Но принципите са два.
24.8.1941г.
134. Същината на човека, СБ , София
Въз основа на законите се създава философията, защото тя се занимава с принципите на нещата.
134.2 Същината на човека ( втори вариант )
Въз основа на законите се създава философията, защото тя се занимава с принципите на нещата.
27.8.1941г.
135. Зората на живота, СБ , София
Истината стои над фактите, над законите и принципите, над причините и последствията на нещата.
14.9.1941г.
136. Двама или трима, СБ , НБ , София
136.2 Двама или трима ( втори вариант )
Той описал устройството на машината, доказал принципите, на които се основавало летенето, и когато трябвало да направи опит, да покаже на публиката как лети, останал изненадан – машината се забила в земята и не се повдигнала нито на сантиметър.
17.9.1941г.
137. Четирите положения, СБ , София
137.2 Четирите положения ( втори вариант )
Така се разсъждава философски от фактите към науката, законите и принципите.
26.10.1941г.
138. Постоянна благодарност,  УС , София
Ако ви кажа така: изучавайте закона на фактите; ако ви кажа така: изучавайте самите закони и изучавайте законите и принципите, какво ще разбирате вие? Да изясня. Принципите, това е разумният живот. Добрият е основа, а пък човекът на принципите е разумен човек.
1.2.1942г.
139. Дигни одъра си!,  НБ , София
В науката, във философията какво се защищава? – Защищават се принципите, законите и после фактите.
5.4.1942г.
140. Близо и далеч,  УС , София
С третата глава, на любовта, вие изучавате принципите, разбирате вътрешните неща.
19.4.1942г.
141. Настана денят,  НБ , София
Още столетия му трябват, докато дойде до принципите.
29.5.1942г.
142. Тон и техника,  МОК , София
Духовният свят е на законите, а Божественият – на принципите.
С принципите хората се хранят, със законите се учат, а пък с фактите събират знанието.
Неразположението може да произтича от принципите, от човешката мисъл.
30.8.1942г.
143. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Който не може да се запознае с принципите на живота – любовта, мъдростта и истината, той е осъден на страдания.
1.9.1942г.
144. Педагогическа лекция, ИБ , София
Най-напредналите същества са принципите; по-долни от тях са законите - това са втора степен; и на трето място, това са фактите - волята. На ума са принципите, на сърцето са законите, а на волята са фактите.
23.9.1942г.
145. Факти, закони, принципи, ООК , София
В света принципите създават законите, законите създават фактите, а фактите създават условие за самия живот.
Когато говорим за Името Божие, считам – това са принципите, които управляват света.
Сутрин като станем, от света на принципите да влезем в света на законите и от света на законите да влезем в света на фактите. Вечерно време от света на фактите, да се качим в света на законите и в света на принципите.
27.9.1942г.
146. Проявление,  НБ , София
Та казвам: Ние досега сме вървели по закона на патките, най-елементарния живот, по пътя на законите, и едва сега влизаме в пътя на принципите, на свободата.
7.10.1942г.
147. Положителен живот, ООК , София
Та по-рано ви казах: силата е във фактите, чувството е в законите, мисълта е в принципите.
11.10.1942г.
148. Отмерени принципи и изявени факти,  НБ , София
Ние страдаме, че сме вметнали неща, които не са произлезли от законите на природата, от принципите на природата и не са произлезли от фактите на природата. И принципите на природата се отличават от нашите принципи, от това, както ние разбираме.
21.10.1942г.
149. Основен тон, ООК , София
Горната част на челото, разсъдителната част, е, дето са поставени принципите на живота. В горната част са принципите, в средната част са законите, в долната част са фактите. Веждите представят фактите, средната част – законите, а пък горната част – неговата разумна страна, представят принципите.
28.5.1943г.
150. Геометрически съотношения,  МОК , София
За да се предаде едно качество, което е необходимо в живота, сменят се принципите.
11.8.1943г.
151. Факти, закони, принципи, ООК , София
Тютюневата кесия това са фактите, салтамарката това са законите, а бирбочуклията това са принципите.
Фактите създават силата, чувствата създават законите, а мислите създават принципите.
151.2 Мисли, чувства, постъпки и пеене ( втори вариант )
Тютюневата кесия, това са фактите, салтамарката, това са законите, а бирбучуклията, това са принципите. Аналогията е тази - тютюневата кесия са фактите, салтамарката са законите, а бирбучуклията, това са принципите.
Фактите създават силата, чувствата създават законите, а мислите създават принципите.
1.11.1944г.
152. Факти, закони, причини, ИБ , ПС , София
Мисълта е мощна и чувствата са мощни и постъпките са мощни, когато разбираме принципите, когато разбираме законите, които работят в природата и фактите, които работят.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.