Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


2.2.1919г.
1. Като себе си,  НБ , София
Езикът на въздуха има отношение към дишането, т.е. към пречистването на кръвта.
В човешкия стомах има десет милиона клетки, които работят за пречистването на кръвта.
27.2.1921г.
2. Любовта,  НБ , София
Биенето на сърцето има влияние косвено върху дишането, а дишането има косвена връзка с кръвообращението и пречистването на кръвта.
2.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Биенето на сърдцето има влияние косвено върху дишането, а дишането има косвена връзка с кръвообращението и пречистването на кръвта.
25.8.1926г.
3. Имената са ви записани, СБ , София
Значи, не е достатъчно само храносмилането да става правилно, не е достатъчно само пречистването на кръвта в белите дробове да става правилно, но тази кръв трябва да отиде в мозъка, там да подейства и да се превърне на една динамическа сила.
28.8.1929г.
4. Естествен ред на нещата, ООК , София
Обаче ако дишането е плитко, количеството на приетата с въздуха енергия не обхваща всички клетки, вследствие на което пречистването на кръвта не е пълно. Дето пречистването на кръвта не е пълно, там се явяват различни болезнени състояния.
27.11.1932г.
5. Имаше някой человек,  НБ , София
При пречистването на кръвта работят най-разумни, най-интелигентни същества.
5.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
При пречистването на кръвта работят най-разумни, най-интелигентни същества.
17.7.1938г.
6. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
Пречистването на кръвта става с чисти мисли, чувства и постъпки.
30.10.1938г.
7. Неизбежният път,  НБ , София
Във въздуха има известна животворна енергия, която помага за кръвообращението и за пречистването на кръвта.
10.11.1943г.
8. Мажорни и минорни гами, ООК , София
Човек трябва да разбира процесите „dur и moll“, за да разбере как става пречистването на кръвта и разнасянето на чистата кръв по тялото да го храни.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.