Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Ида, говори Господ, направете прав път за царството на Мира, за царството на Правдата.
Ще въздигне и въдвори Правдата Си, Любовта Му ще роди Истината.
Той е войн силен, който се подвизава за Правдата.
Ето, ще заповяда и ще стане според желанието на сърцето му, защото правдата Господня обитава в Него.
Защото ето малко и ще престана да викам да се обърнете към Мен, защото денят на Моята Благодат има определени граници, зад които денят на Правдата, на истинний съд ще настане.
Освети Името Ми в душата си, възвиси Правдата Ми в съд и Любовта Ми – за спасение.
Може ли праведний да върши Волята Му, когато е натоварен и съвпрегнат с нечестие? Колко е нещастна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достойнството се е загубило, правдата ми се е помрачила и волята ми е свързана и аз съм като един, който е станал подигравка на съдбата.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Ида, говори Господ, направете прав път за царството на Мира, за царството на Правдата.
Ще въздигне и въдвори Правдата Си, Любовта Му ще роди Истината.
Той е войн силен, който се подвизава за правдата.
Ето, ще заповяда и ще стане според желанието на сърцето му, защото правдата Господня обитава в Него.
Защото ето, малко и ще престана да викам да се обърнете към Мене, защото денят на Моята Благодат има определени граници, зад които денят на Правдата, на истинний съд ще настане.
Освети Името Ми в душата си, възвиси Правдата Ми в съд и Любовта Ми - за спасение.
Може ли праведний да върши Волята Му, кога е натоварен и съвпрегнат с нечестие? Колко е нещастна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достойнството се е загубило, правдата ми се е помрачила и волята ми е свързана и аз съм като един, който е станал подигравка на съдбата.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Ида, говори Господъ, направете правъ пѫть за царството на мира, за царството на правдата.
Ще въздигне и въдвори правдата си, любовьта му ще роди истината, Господъ ще се укрѣпи като силенъ за бранъ.
Богъ който говори въ тайно е вече помѣжду вази той е войнъ силенъ които се подвизава за правдата.
Ето ще заповѣда и ще стане споредъ желанието на сърдцето му, защото правдата Господня обитава въ ного.
Защото денъть на моята благодатъ има опрѣделени граници, задъ които денътъ на правдата на истиний сѫдъ, ще настане.
Освяти името ми въ душата си. възвисй правдата ми за сѫдъ, и Любовьта ми за
Може ли праведний да върши волята му кога е натоваренъ и съвпрегнатъ съ нечестие? колко е нещастна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достойнството се е изгубило, правдата ми се е помрачила, и волята ми свързана и азъ съмъ като единъ който е станалъ подигравка на сѫдбата.
20.10.1898г.
3. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Но престъпниците на завета ми приеха заплата за своите беззакония и отсега всичко се прекратява Правдата е вечна, Отец ми е неизменяем, делата Му са неотложни, вие сте мой народ Господ потърси дом за Себе Си и изборът Му падна в славянското домочадие, което Небето възлюби за неговата Божествена добродетел Затова ви пратих двамата ми служители, да ви донесат радостната вест да напуснете мрака на тъмните езически богове И биде радост голяма в световете на Виделината, кога Бог положи печата на великото Си име на вази и вложи Духа Си в сърцето ви в завет вечен и явих се на тогавашния ви царуващ господар и му известих волята на Небето да приеме пратениците ми на Новия Завет и той ми послуша гласа и се удостои пред мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждане.
Нарушителите на Божия Мир ще бъдат наказани навсякъде и правдата Му ще се възстанови на земята.
14.7.1900г.
4. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Положи търпението в душата си и ме чакай, докато се облека в силата си и застана да се съдя за правдата си.
18.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Но по невъзможността на Адама (по това, че беше плътски) да стори Правдата, Господ предопредели сам да се въплъти и да изведе страждующото Адамово потомство от земята на робството.
Ако милостта Му е голяма, то и правдата Му е подобна.
14.10.1900г.
6. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Неговите дела винаги ще разказват Неговата Слава и ще възвещават правдата Му и милостта Му в род и род.
1903г.
7. Своенравието, ИБ ,
Затова укрепи се в Добродетелта, облечи се в Истината, въоръжи се в Правдата и вземи оръжията на Любовта и ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт.
28.8.1907г.
8. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Илия беше само [дух] на Правдата, а Елисей имаше двоен дух, като искаше Правдата и Любовта, и затова го виждаме, че беше благ.
22.8.1908г.
9. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
И тогава излиза, че там, гдето са петте основни принципа (Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта и Истината), там е и Господ.
Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта и Истината са пет – пет Велики творчески сили, които се съдържат в тези числа – 2 и 3.
28.8.1909г.
10. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Благодарим Ти за благодеянията, които Си турил като основа на нашия живот.59 Благодарим Ти за Правдата, с която Си ни заобиколил.
Неговите мисли винаги ще пребъдат и Небесата винаги ще разказват Неговата Слава, и Небето винаги ще възвещава Правдата Му и милостта Му в род и род.
Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта, Истината, Животът, Духът – тези са добродетелите, които представлява тази картина.
27.8.1910г.
11. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Второто представлява еманципацията, която е петоъгълник, гдето са петте велики добродетели, които са правдата, любовта, добродетелта, истината, мъдростта.
С това число се е появило и второто лице — правдата, която има отношение към всичките същества, които са влезли в света, за да се изявят. Този, който раздава правдата, не може да бъде обичан, понеже всякой, когото е заставлявал, ще го гледа с криво око.
Осемнайсет означава вече правдата, защото в него виждаме 1+8 равно на 9, което е най-строгото число.
Не изпускайте от предвид думите Христови: „Търсете първом Царството Божие и правдата Божия и всичко друго ще ви се придаде.“
23.8.1911г.
12. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
А при подвига ще трябва да се започне с ножа, който представлява силата, след който иде чашата, която символизира страданията и оттам — към правдата. Жезълът означава закона за правдата.
Значи, и духовенството при своето подигане ще отива към правдата.
„Търсете първом Царството Божие и Правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи.“ Тия думи на Христа дават смисъл и израз на човешкия живот на земята.
Тук ще почнем да разсъждаваме и да учим хората, а тогава вече ще отидем при закона за правдата, при скиптъра, когато не бива да отстъпваме.
10.10.1911г.
13. Мисли от г-н П.Дънов, ИБ , София
Ще настъпят усилни дни, размирия, гонения за правдата и ще се започне преднината на отрицателните елементи.
5.4.1912г.
14. За да възкръснеш, ИБ ,
За да възкръснем, трябва да умрем, защото всякога едното подразбира другото - правдата подразбира греха, животът подразбира смъртта, богатството подразбира сиромашията.
6.9.1912г.
15. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Но за да разбирате всичко добре, трябва да умрете — в смисъл към греха, а да възкръснете към правдата и любовта.
Който иска да се кара, нека върне Пентаграма назад, защото когато вие не изпълнявате Волята Божия, което е и записано в него, заемате негативно положение, тъй като добродетелта и правдата са само на земята, а в небето няма никакви спорове. Вие ще имате работа на земята само с добродетелта и правдата, т.е. портокалената и зелената краска, последната от които е душата.
Но сега ще турим за девиз: „Да търсим първом Царството Божие и правдата Божия и всичко друго ще ви се придаде“.
Чашите в молитвената стая — това е правдата; седемте светилника представляват седемте духа и представляват още живота, а трите светилника представляват Духа.
Хлябът представлява добродетелта, а виното представлява правдата. Нозете, както знаете вече, представляват тоже добродетелта, а ръцете — правдата. Значи от същото това Братство искат, щото добродетелта и правдата да бъдат в порядък.
На съвременната европейска цивилизация й трябва сол, защото навсякъде царува разврат и един човек, който не разбира правдата и пътя Божий, би казал: „По добре да си отида от този свят!“ Но и във всичко това има нещо добро, а то е семето Христово, което ще закваси света.
19.1.1914г.
16. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Затова трябва да търсим тази помощ, да бъдем готови "да се облечем във всеоръжието Божие", като се препашем с истината, облечем с бронята на правдата, вземем шлема на спасението и меча на Духа - Словото Божие, като се молим духом на всяко време.
9.8.1914г.
17. Законът на служенето, НБ , София
Вие от дълго време сте християни, всички Христос следвате, но ако Той ви повика на изпит сега, колцина от вас бихте издържали изпит върху търпението и смирението, ако ви даде да разрешите задачата не само теоретично, но и практично, или пък върху другите човешки добродетели: Правдата, Любовта, Истината, Мъдростта? Мислите ли, че не бихте пропаднали на изпита? Дали ви обичат хората, вие го разбирате, но дали вие обичате другите, не сте го разбрали.
16.8.1914г.
18. Важността на малките неща, НБ , София
Бих желал целият свят ден по-скоро да подивее, да стане чист, благороден, да не презира малките неща, които Бог обича, и да тури Любовта, Правдата, Мъдростта, Истината и силата на онова високо място, на което те трябва да стоят.
23.8.1914г.
19. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Трето: За изпълнението на Волята на Господа Бога Нашего на земята, както е Горе на Небето, между светлите ангелски ликове; и да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и в един дух; и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела; и да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете ни.
4.10.1914г.
20. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Човек страда с хиляди години, но той не е страдал за човечеството, за Правдата; досега е страдал все за себе си, за волове, коне и прочие.
1.11.1914г.
21. Страхът, НБ , София
Ако вие сте добили опитност от толкова хиляди години, страдали сте, държали сте високо знамето на Истината, не сте се плашили от ония, които убиват тялото, и сте се жертвали за възтържествуването на Правдата, за тържеството на Царството Божие, Господ ще ви въздигне наново, Той ще ви възкреси.
23.1.1915г.
22. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Мъдростта, правдата, истината са една необходимост.
2.5.1915г.
23. Многоценният бисер, НБ , София
А Добродетелта и Истината съединени, това е Правдата.
7.1.1916г.
24. Рождението*,  НБ ,
А мирът е закон на хармонията, на единството на разсъдъка, на възвишения характер, на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Добротата, на Правдата – това е мирът.
17.9.1916г.
25. Милосърдието, НБ , София
Божественото Милосърдие е ключът, който примирява Правдата с неправдата, Мъдростта с глупостта, Доброто със злото, за да не се карат в нас.
Разбирам, че обичате Истината, Правдата, но още не съм срещнал между хората милосърден човек.
29.10.1916г.
26. Мъдростта,  НБ , София
Това е вътрешният смисъл на Живота, т. е. от Любовта към Мъдростта и от Мъдростта към Любовта, от Истината към Мъдростта и от Мъдростта към Истината, от Правдата към Любовта и от Любовта към Правдата, от Правдата към Истината и от Истината към Правдата, от Правдата към Доброто и от Доброто към Правдата. Правдата, Любовта, това са също велики светове.
5.11.1916г.
27. Христа да придобия,  НБ , София
Всеки, който е тръгнал в Правия път, в пътя на човечеството или, казано в най-висш смисъл, в Божествения път, той трябва да различава двете съществени неща – да различава злото от Доброто, лъжата от Истината, неправдата от Правдата, омразата от Любовта, глупостта от Мъдростта.
Истината, Любовта, Мъдростта, Правдата и Доброто – това е храната, с която ще придобиете Христа.
17.12.1916г.
28. Спаси ни, НБ , София
Когато Христос се събуди, събуждат се следните пет принципа: да следвате Истината, да ходите с Правдата, да се учите в Мъдростта, да дружите с Добродетелта, да се радвате в Любовта. Някой казва, че ходи с Правдата, но не е с Любовта. Непременно трябва да ходиш с Правдата, да се радваш в Любовта, да се учиш в Мъдростта, да следваш Истината и да дружиш с Добродетелта – това е висшият принцип. Един ден, ако сме живи, т. е. ако не ме заколите като някое агне, ще ви говоря върху Добродетелта, Любовта, Правдата и т. н.
Когато Той се яви, вие ще бъдете на вечната канара на Добродетелта, ще бъдете в рамките на Правдата, ще бъдете в същинската майка на Любовта, която никого не съди и от никого не се отвращава.
Аз бих желал всички проповедници, свещеници и съдии така да мислят – всички да ходят с Правдата, да се радват с Любовта, да се учат от Мъдростта, да следват Истината.
А Той ще се събуди само по пет начина: когато бъдете едно с Добродетелта, Правдата, Истината, Мъдростта и Любовта.
24.12.1916г.
29. Ще бъдат научени,  НБ , София
Втори се явил ангелът на Правдата и казал: Господи, не създавай това същество.
Не можеш ли да направиш това, ще дойдат ангелите на истината, на правдата и на мира пред Господа, да кажат, че са били прави, когато са Го съветвали да не създава човека.
Първата култура е била на мъдростта, втората – на правдата, а третата – културата на любовта.
29.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Явил се после ангелът на правдата и казал на Бога: „Не създавай това същество.
Така са казали и ангелът на правдата и ангелът на мира.
Първата култура е била на мъдростта, втората - на правдата, третата, която иде, тя е култура на милосърдието - някои я наричат култура на любовта.
28.1.1917г.
30. Все що е писано,  НБ , София
30.2 Все що е писано ( втори вариант )
Щом дойде ошурджията, Бог съществува – тоягата, т.е. правдата се налага.
4.2.1917г.
31. Блажените,  НБ , София
Христос не казва: Блажени са онези, които имат много пари, които имат много къщи, които са много учени, които са силни на деня, но казва: „Блажени са онези, които са гонени заради правдата“.
Христос се обръща и казва: „Блажени сте, когато ви гонят за Правдата“.
Не само думата „Любов“ не разбирате, но не разбирате Правдата, Истината, Мъдростта.
31.2 Блажените ( втори вариант )
Не само думата „любов" не разбирате, но не разбирате нито правдата, истината и мъдростта.
15.2.1917г.
32. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Защо ви болят ръцете? – Правдата ви липсва.
25.2.1917г.
33. Спасението,  НБ , София
Значи, любовта е сбор от връзките на доброто, на разумността, на правдата, които водят човека във възвишения свят.
29.3.1917г.
34. Волята Божия, ИБ , БС , София
Отсега нататък, каквито недоразумения и караници да има между вас, Господ е заповядал: „Вън всяка нечистота!” Бог не е Бог на гнева, а на Вярата, Надеждата, Любовта, Правдата, Чистотата.
12.4.1917г.
35. Влиянието на музиката, ИБ ,
На червеното? На правдата - беззаконие. Как ще изтълкувате думата "праведен"? На физическото поле правдата е такт. За правдата и за правото ще мислиш като за една тояга, която ви направлява.
15.4.1917г.
36. Радвайте се, НБ , София
Задачата на човека не се заключава в печелене на пари, но в прилагане на истината, правдата и добродетелта.
36.2 Радвайте се ( втори вариант )
Радостьта е основана на Добродѣтельта и Правдата.
13.5.1917г.
37. Бог е съчетал,  НБ , София
Трябва ли невежият човек да разваля това, което Бог е съчетал? Кой човек е невежа? – Който не говори истината, който не разбира мъдростта, който не постъпва според правдата и любовта.
37.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Когато човѣкъ постѫпва не споредъ езика на Справедливостьта, на Правдата, той е лошъ, зълъ човѣкъ.
10.6.1917г.
38. Дали може,  НБ , София
Човек трябва да мисли за доброто, за правдата, за любовта, за красотата.
38.2 Дали може ( втори вариант )
Човѣкъ трѣбва да мисли за доброто, за правдата, за любовьта, за красотата.
14.8.1917г.
39. Писмо - 14 септември 1917 г., ИБ , Варна
Мир на верните, мир на търпеливите, мир на кротките, на смирените духом мир на всички, които търсят правдата и Царството Божие, мир на нажалените, на скръбните.
21.12.1917г.
40. Писмо - 21 декември 1917 г., ИБ , Варна
Носете дрехите на правдата.
7.7.1918г.
41. Трите положения,  НБ , София
Тук се състезават двама учени в Божественото знание – от една страна Христос, Който беше въплътен във форма на човек, като Учител на Любовта и Правдата; от друга страна дяволът, който също беше въплътен във форма на човек, но изкусител.
Желая да бъдете силни в Любовта, в Мъдростта, в Истината, в Правдата и в Добродетелта, в кротостта и смирението, във вярата и в надеждата.
41.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Тукъ се състезаватъ двама учени въ Божественото знание — отъ една страна Христосъ, Който бѣше въплътенъ въ форма на човѣкъ, като Учитель на любовьта и правдата; отъ друга страна дяволътъ, който сѫщо бѣше въплътенъ въ форма на човѣкъ, но изкуситель.
Желая да бѫдете силни въ любовьта, въ мѫдростьта, въ истината, въ правдата и въ добродетельта, въ кротостьта и смирението, въ вѣрата и въ надеждата.
23.7.1918г.
42. Заведеевата майка,  НБ , София
Безименният пръст представлява любознателността на човека, средният – Правдата, показалецът – религията, а палецът – волята и разума.
Нека съществуват всеки народ, всяка държава, всеки дом, всеки човек, но да бъдат носители на Любовта, на Мъдростта и на Правдата.
42.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Безименниятъ пръстъ представя любознателностьта на човѣка, срѣдниятъ — правдата, показалецътъ — религията, а палецътъ — волята и разума.
Нека сѫществуватъ всѣки народъ, всѣка държава, всѣки домъ, всѣки човѣкъ, но да бѫдатъ носители на любовьта, на мѫдростьта и на правдата.
18.8.1918г.
43. Погледна Петра,  НБ , София
Той ще му проговори чрез устата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Добродетелта.
43.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Той ще му проговори чрезъ устата на любовьта, на мѫдростьта, на истината, на правдата и на добродетельта.
1.9.1918г.
44. Вкъщи,  НБ , София
И духовните къщи са направени по същия начин, но материалите им са фини – материали на Добродетелите: на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието, на Вярата и др.
Добро нещо е панделката, тя е знаме на Правдата, но не е истинска.
44.2 Вкѫщи ( втори вариант )
И духовнитѣ кѫщи сѫ направени по сѫщия начинъ, но материалитѣ имъ сѫ фини — материали на добродетелитѣ: на любовьта, на мѫдростьта, на истината, на правдата, на добродетельта, на милосърдието, на вѣрата и др.
Добро нѣщо е панделката, тя е знаме на правдата, но не е истинска.
8.9.1918г.
45. Да го посрещнат,  НБ , София
И там има лекари, но за здрави хора; и там има адвокати, но за Правдата; и там има учители, но за истинското знание, носители на светлина и на Мъдрост.
45.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
И тамъ има лѣкари, но за здрави хора; и тамъ има адвокати, но за правдата; и тамъ има учители, но за истинското знание, носители на свѣтлина и на мѫдрость.
6.10.1918г.
46. Да се роди,  НБ , София
Увеличаването и разстройството на далака показва, че Правдата е нарушена, и човек е в дисхармония с Началствата.
46.2 Да се роди ( втори вариант )
Увеличаването и разстройството на далака показва, че правдата е нарушена, и човѣкъ е въ дисхармония съ Началствата.
27.10.1918г.
47. Двете заповеди,  НБ , София
Той казва: “Късайте от плодовете на Дървото на Живота, за да бъдете силни, да проявите Любовта, Правдата, милосърдието, кротостта и въздържанието.” Само така човек може да прояви характер; само така може да кали волята си.
47.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Той казва: Кѫсайте отъ плодоветѣ на дървото на живота, за да бѫдете силни, да проявите любовьта, правдата, милосърдието, кротостьта и въздържанието.
3.11.1918г.
48. Призваните,  НБ , София
Ако този човек живее по законите на Любовта, на Мъдростта, на Правдата, на Добродетелта, той е Христос.
Излезте от своята черква и влезте в Божествената църква на Любовта, на Правдата, на Истината, на Добродетелта.
48.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Ще кажете, че нѣкой си се представялъ за Христосъ. — Ако този човѣкъ живѣе по законитѣ на любовьта, на мѫдростьта, на правдата, на добродетельта, той е Христосъ.
Излѣзте отъ своята черква и влѣзте въ Божествената църква на любовьта, на правдата, на истината, на добродетельта.
17.11.1918г.
49. Като чуха,  НБ , София
Вие не сте приложили Истината, Любовта, Правдата, Доброто, а се питате как може да живее човек с тях.
49.2 Като чуха ( втори вариант )
Вие не сте приложили истината, любовьта, правдата, доброто, а се питате, какъ може да живѣе човѣкъ съ тѣхъ.
29.12.1918г.
50. Неизвестното,  НБ , София
Правилно е учителят да съществува по причина на вътрешния стремеж на учениците към учене; свещеникът съществува по причина на вътрешна жажда на душата към Бога; съдията – поради стремежа на човека към търсене на Правдата.
Разрешението е следното: каквото е отношението между колелата и осите, между конете и поводите, такова е отношението между Правдата и неправдата от една страна, и между Любовта и Мъдростта от друга страна. Поводите представляват Правдата, осите – Доброто.
50.2 Неизвестното ( втори вариант )
Правилно е учительтъ да сѫществува по причина на вѫтрешния стремежъ на ученицитѣ къмъ учене; свещеникътъ сѫществува по причина на вѫтрешна жажда на душата къмъ Бога; сѫдията — поради стремежа на човѣка къмъ търсене на Правдата.
Разрешението е следното: каквото е отношението между колелата и оситѣ, между конетѣ и поводитѣ, такова е отношението между правдата и неправдата отъ една страна, и между любовьта и мѫдростьта отъ друга страна. Поводитѣ представятъ правдата, оситѣ — доброто.
2.3.1919г.
51. Ако не бях дошъл,  НБ , София
„Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.“ – Кога човек усеща жажда? – Когато е ял солена храна. Казано е, обаче: „които жадуват и гладуват за правдата, те ще се наситят“. Кроткият, който се уподобява на сол, трябва да гладува за правдата.
Сродството между душите подразбира единство в проявите им, единство във възгледите им, в разбиране на великите добродетели: любовта, мъдростта, истината, правдата и доброто.
Какви трябва да бъдат вашите възлюбени? – Те трябва да бъдат нищи духом, да се разтопяват; трябва да бъдат нажалени, за да се утешат; трябва да бъдат кротки, за да наследят земята; трябва да гладуват и жадуват за правдата, за да се наситят.
Към грешниците тя ще бъде крайно взискателна. – Аз от кои съм? – Ако искаш да знаеш от кои си, попитай се и си отговори, разтопяваш ли се, т.е. кротък ли си, гладуваш и жадуваш ли за правдата? – Топиш ли се като солта? Не се топя. – Губиш първия зар. Нажален ли си? Не. – Губиш втория зар. – Жадуваш и гладуваш ли за правдата? – Не. – Губиш и третия зар.
Той казва: Аз не се нуждая от българи, които не се разтопяват, не са кротки и нажалени, не гладуват и жадуват за правдата и истината.
Пита ли някой, какво бъдеще го очаква, ще му отговоря: Бъдещето ти е завидно, ако се топиш, ако си кротък, ако си нажален, ако гладуваш и жадуваш за правдата. – Мъчно се постига това. – Все пак може да се постигне.
Ако дойде някой приятел при вас, питайте го, желае ли да се разтваря и топи като солта; желае ли да бъде кротък и нажален, да гладува и жадува за правдата.
Всеки трябва да се разтопи, да стане кротък и нажален, да жадува и гладува за правдата.
9.3.1919г.
52. Моето иго,  НБ , София
Мнозина говорят за Христовата кръв, за жертвата, която Христос направил за човечеството, за любовта, за правдата, но като влязат в дома си, други са отношенията им към техните близки.
27.4.1919г.
53. Кога се молиш,  НБ , София
Влезете ли в стаичката си, истината, правдата, любовта ще царуват във вас.
53.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Влезете ли в стаичката си, истината, правдата, любовта ще царуват във вас.
25.5.1919г.
54. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
И числото 4 е закон на противоречия, но по причина на правдата.
19.8.1919г.
55. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ , В.Търново
След това ще се възкачи през пътя на правдата, после ще слезе в пътя на истината, и тогава веч ще се съедини с Бога. Добротата, мъдростта, любовта, правдата и истината — това е пътят, през който човек се възкачва.
В изпълнение волята на Бога чрез любовта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез мъдростта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез правдата е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез добродетелта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез истината е силата на човешката душа.
55.2 Обяснения върху обстановката на залата за събрания ( втори вариант )
Слѣдъ това ще се възкачи прѣзъ пѫтя на правдата, послѣ ще слѣзе въ пѫтя на истината, и тогава вечъ ще се съедини съ Бога. Добротата, мѫдростьта, любовьта, правдата и истината — това е пѫтьтъ, прѣзъ който човѣкъ се възкачва. Надписътъ на пентограмата е: въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ любовьта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ мѫдростьта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ правдата е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ добродѣтельта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ истината е силата на човѣшката душа.
23.8.1919г.
56. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ , В.Търново
Правдата представя водата на Земята – каквото е водата по отношение на твърдата почва, такова е отношението на Правдата към човешкия живот, защото тя е, която смекчава твърдите тела.
Най-добрият метод е да отдаваме на всеки човек правото, което му се пада, защото, както водата е необходима за растенията, за организираните същества, тъй и Правдата е необходима за нашите души, умове и сърца. Схващате ли ме ясно? Когато трябва да кажете правдата, истината, кажете я, макар и Земята да се обърне с главата надолу, дори когато това ви коства и живота.
24.8.1919г.
57. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Вие сте стари философи, съмнявате се и си казвате: „Не зная дали, като свия юмрука си, ще успея.“ Щом търсите Правдата, ще успеете. Ръката, юмрукът, които свивате, показват, че вие хващате Господа, Който е във вас, и Правдата, която е отвън, а това значи, че ще дадете някому Правда.
28.9.1919г.
58. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Блажен оня народ, който Бог ръководи и отправя в пътя на правдата и истината.
58.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Блажен оня народ, който Бог ръководи и отправя в пътя на правдата и истината.
9.11.1919г.
59. Бог е говорил,  НБ , София
Щом приемем любовта и мъдростта, ще дойдат истината и правдата.
59.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Щом приемем любовта и мъдростта, ще дойдат истината и правдата.
30.11.1919г.
60. И отиде та се представи,  НБ , София
Тези величини са любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта.
7.12.1919г.
61. Ще живее,  НБ , София
Това значи, да се роди човек изново и да работи по закона на любовта, на правдата и свободата.
Тя е живот на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и на свободата.
61.2 Ще живее ( втори вариант )
Само чрез този закон всички хора ще се повърнат, ще се родят такива убеждения, че хората трябва да работят само чрез закона на правдата, чрез закона на любовта и чрез закона на свободата.
21.12.1919г.
62. Денят на доброто,  НБ , София
Правдата, Истината, Мъдростта, Любовта са силите, които работят за доброто, за да се реализира то в човешкия живот.
22.1.1920г.
63. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Бих желал всички да сте първи в любовта, в истината, в мъдростта, в правдата, в кротостта, в смирението, в милосърдието.
7.3.1920г.
64. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Желая, Бог да проговори на българите, да дойдат мирът, любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта между тях.
9.3.1920г.
65. Девети март (22 март),  ИБ , София
Ще кажат някои: „Поне болниците са на Христа.“ Правдата според мене е още на дявола.
25.4.1920г.
66. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Аз признавам само една власт на света, тя е Божията власт; аз признавам само една власт, властта на любовта; аз признавам само една власт, властта на мъдростта; аз признавам само една власт, властта на правдата; аз признавам само една власт, властта на добродетелта.
9.5.1920г.
67. Запалят свещ,  НБ , София
Всички трябва да приемат учението на любовта, правдата и истината, не по форма, но вътрешно; да заживеят като братя, като чада на едни Баща.
8.8.1920г.
68. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Само един начин има за това: ако живеете в Добродетелта, в Любовта, Мъдростта, Правдата и Истината.
24.10.1920г.
69. Закон за правда,  ИБ , В.Търново
Правдата е закон за чистене. И правдата има това назначение. „Ще ходя със силата на Господи Иеова: ще помня Твоята, само Твоята правда.“ (Псалом 71:16). „Заради името Си, Господи, оживи ме: заради правдата Си изведи душата ми из утеснението.“ (Псалом 143:11).
Та онзи, който е влязъл в школата, трябва да изучава закона за Правдата и да го прилага. Схващайте правдата като наука. И тъй, Правдата е наука за чистене в живота.
28.12.1920г.
70. Три закона,  ИБ , Русе
яснозелено – Правдата (съдийската маса),
1.1.1921г.
71. Частен разговор с Учителя, ИБ , Русе
С нея си отива и XIX век и започва XX век - век на правдата. 1923 г. - година на размириците. 1924 г. - ще дойде бащата и майката на народа. 1928 г. - ще дойде Божествената майка.
25.1.1921г.
72. Кротките, НБ , ИБ ,
Едно време, преди да се яви Ева, мъжът имаше 13 ребра, но Бог извади едното ребро от него, именно тринадесетото, и каза на Адама: "Бъди внимателен с числото 13, то е едновременно числото на правдата и злото в света."
13.3.1921г.
73. Новият човек,  НБ , София
Марс е войнствен, емблема на силата в човека, Сатурн – на правдата, Юпитер – на религиозните системи, на всички морални учения; Луната – на въображението, тя е майка на всички идеи.
20.3.1921г.
74. Фарисей и садукей,  НБ , София
Дето правдата отсъства, там не е Бог.
22.5.1921г.
75. Живата енергия,  НБ , София
Правдата с пари не се купува, и за пари не се продава.
75.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Правдата съ пари не се купува и съ пари не се продава.
26.6.1921г.
76. В правда, истина и святост,  НБ , София
Правдата е подлогът, истината е сказуемото, а светостта – връзката. Когато дойде истината в света, само тогава се налага правдата.
Правдата е за душата, за сърцето, за чувствата. Следователно ако правдата не е легнала в сърцето ви като основа, ако истината не се е настанила в ума ви и ако светостта не е свързала ума и сърцето в едно цяло, питам: Как ще разберете Христовото учение? Без правда, истина и светост Христовото учение не може да се разбере.
Как ще се разбере, когато правдата не е легнала в сърцето ти, истината – в ума ти, а светостта не е станала връзка между ума и сърцето? Новият човек иде вече в света с правда, истина и светост. Всеки човек, на когото стомахът е развален, трябва да знае, че правдата не е в сърцето му, истината не е в ума му. – Какво трябва да прави, за да регулира стомаха си? – Да внесе правдата в сърцето си и истината в ума си. – Защо ни е истината? – За да се изправи стомахът ни. Правдата пък трябва да легне в основата на сърцето, да направи човека здрав. Питате ме защо ви е нужна правдата. Казвам: Правдата държи в изправност дейността на сърцето и на белите дробове. Дето правдата отсъства, там има меланхолия. Ако си меланхоличен, ще знаеш, че правдата отсъства от сърцето ти.
На хората липсва нещо съществено, което може да оправи техните работи. – Какво им липсва? – Истината не е в умовете им, правдата не е в сърцата им и светостта не ги свързва.
Следователно, когато правдата, истината и светостта се вселят в човешката душа, те правят човека сляп.
Ако не разбирате правдата, истината и светостта, главните въпроси, които предстоят за разрешаване в живота ви, те остават неразрешени. Ако правдата и истината не образуват основа, върху която може да живеете, всичко е изгубено за вас.
Аз съм човекът, в сърцето на когото живее правдата, в ума живее истината, а светостта е съединителната връзка между тях. – Защо? – Защото Божият закон е такъв и аз се подчинявам на тоя закон. Казвам и на вас: Вие ще ме познаете, но кога? – Когато правдата влезе във вашите сърца, истината – във вашите умове и светостта бъде съединителна връзка между тях.
В сърцата на всички трябва да царува правдата, в умовете им – истината, а светостта да ги свързва. Ако работите ви не вървят добре, ако се чувствате нещастни и объркани, ще знаете, че това се дължи на отсъствието на правдата, истината и светостта във вас. Ти си пренебрегнал правдата, която е основа на истинското богатство и знание. И, когато се натъкне на големи страдания, ще знае, че правдата не е в сърцето му, и истината не е в ума му. За да се освободите от страданията, приложете правдата и истината в живота си. Не може да обичате докато правдата не е в сърцето ви; не може да мислите докато истината не е в ума ви; не може да вършите свети дела докато светостта не е съединителна връзка между ума и сърцето ви. Това се отнася до човека, в когото живее правдата, истината и светостта. Това е едно строго определено учение, което почива на здрава основа, а не на въздуха. – Защо ни е нужна правдата? – За урегулиране енергиите на вашия стомах. За да се освободи от тая каша, всеки човек, всеки народ трябва да носи правдата в сърцето си, истината в ума си и светостта във волята си. Всеки дом, всяко общество, всяка църква, всяко училище трябва да носят правдата в сърцата си, истината в умовете си и светостта в волята си.
Ако погледнете на небето и на земята с очите на правдата, истината и светостта, вие ще имате друга представа, ново разбиране за тях, не както днес ги виждате. Казвате: „Ние сме слушали много проповедници като тебе“. – Наистина, много проповедници сте слушали: мнозина са ви говорили за правдата, истината и светостта, но като мене никой не ви е говорил.
И тъй, ако умът ви страда, вложете в него истината; ако сърцето ви страда, вложете в него правдата; ако волята ви не е калена, вложете в нея светостта. Ако правдата влезе в сърцето ви, истината в ума ви и светостта във волята ви, вие ще имате вътрешен аромат, по-приятен от тоя на цветята. Следователно, когато правдата, истината и светостта се съединят в едно, човек излъчва от себе си тоя нектар.
Когато правдата влезе в сърцата ви, истината влезе в умовете ви и светостта във волята ви, само тогава може да кажете, че сте едно с Христа и че Духът ви е посетил. Ще кажете, че това е ставало само във времето на апостолите. – И сега може да стане същото, но при условие – правдата да е в сърцата ви, истината в умовете ви, и светостта във волята ви.
Онези, които ме съдят, са свободни, но аз бих ги запитал: Носят ли те правдата в сърцата си, истината в умовете си и светостта във волята си? Ако тия добродетели не са в тях, не могат да ме съдят. Ако правдата, истината и светостта живеят в него, може да ме съди. Ако правдата не е в сърцето му, истината не е в ума му, и светостта не е във волята му, няма право да ме съди. Може да ме съди и най-последният човек от църквата или от народа, ако в него живее правдата, истината и светостта.
Ако тази година не придобием правдата и истината, ще ги придобием след две, три или повече години. Като ви е пратил на земята, Бог е написал на вратата, през която минавате: „Всеки, който слиза на земята да се учи, трябва да вложи правдата в сърцето си, истината в ума си и светостта във волята си. На нея пише: „Не се занимавайте с правдата, истината и светостта. Когато сатаната изкушаваше Христа, последният му отговори: „Махни се от мене ти, в когото отсъстват правдата, истината и светостта!“
Сега, като ви наблюдавам, забелязвам, че се смущавате и казвате: „Чудно нещо! Толкова години вече се подвизаваме като християни и не сме придобили още правдата, истината и светостта! Какво сме правили тогава?“ Както виждам в сърцата ви е слязло само крачето на правдата, в умовете ви – крачето на истината, и във волята ви – крачето на светостта. Обаче Христос говори и ще говори другояче за парата. – Кога ще дойде Христос на земята? – Когато правдата влезе в сърцата ви, истината – в умовете ви, а светостта – във волята ви. Много брошури се пишат, много сказки се държат, все в полза на правдата и истината.
Като знаят това, християните не трябва да си правят илюзии, да мислят, че лесно ще придобият правдата, истината и светостта. Само така ще придобиете правдата, истината и светостта и ще влезете в новия живот. Новият живот ще възроди народите, обществата, семействата, училищата, майките, бащите, свещениците, управниците. – Кога ще дойде новият живот? – Когато правдата, истината и светостта се поставят като основа на тоя живот.
Ако ви питат де са тия добродетели, отговорете: „Правдата трябва да влезе в сърцата ви, истината в умовете ви и светостта в тялото, в силата, т.е. във волята ви“.
Наистина няма по-лош човек от оня, в сърцето на когото живее правдата, в ума – истината, а във волята – светостта. Ще кажете, че родителите са добри, а детето излязло лошо, метнало се на дядо си. – Не, жено, признай си истината, че когато си заченала това дете, правдата не е била в сърцето ти, истината не е била в ума ти, а светостта не е била във волята ти. Ето защо момъкът и момата, преди да родят, трябва да вложат правдата, истината и светостта в себе си. Момък и мома, в сърцата на които живее правдата, в умовете им – истината и във волята им – светостта, могат да се женят.
Когато любовта между двама души се съчетава с правдата, истината и светостта, Бог дава своето благословение. Три неща се искат от човека: Да живее в него правдата, истината и светостта. Тогава ако правдата пребъдва в тебе, и ти ще пребъдваш в нея; ако истината пребъдва в тебе, и ти ще пребъдваш в нея; ако светостта пребъдва в тебе, и ти ще пребъдваш в нея.
76.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Правдата, това е подлежащето, светостьта – това е връзката, а истината – това е сказуемото, т.е. какво се говори за предмета. Защото само истината, когато дойде въ свѣта, тя разправя правдата. Правдата, това е подлежащето, предметътъ, за който трѣбва да се говори, да се види въ какво седи правдата.
Правдата е за сърцето, за чувствата, за душата, истината е за ума, за духа, а светостьта, това е една вѫтрѣшна връзка между сърцето и ума. Слѣдователно, ако правдата не е легнала въ сърцето ви като основа, ако истината не се е настанила въ вашия умъ, въ мислитѣ ви и ако светостьта не образува една връзка, едно мѣсто за съединение на сърцето съ ума, питамъ тогава – какъ ще разберете Христовото учение? То е неразбираемо безъ тѣзи качества и всички, който правятъ опити съ него, казватъ, че е неосѫществимо.
И сега християнитѣ казватъ: „Усложнения има, то не може да се разбере.“ Че какъ ще се разбере, когато правдата я нѣма въ сърцето ти, истината не е легнала въ ума ти и нѣмате връзката на светостьта! Слѣдователно, този новиятъ човѣкъ сега иде на свѣта. Но вашиятъ стомахъ е разваленъ, защото правдата не е въ сърцата ви. Всѣки човѣкъ, който има разваленъ стомахъ, да знае, че правдата не е въ сърцето му и истината не е въ ума му.
Правдата трѣбва да лѣгне въ сърцето или въ човѣшката душа, както искате кажете. Щомъ правдата лѣгне въ човѣшкото сърце, въ човѣшката душа, той ще има здраво сърце, здрава дихателна система, нѣма да има никакво сърцебиене. Слѣдователно, ако ме попитате, защо ни е потрѣбна правдата въ свѣта, щомъ ние отъ правда страдаме, ще ви кажа: Правдата е необходима да държи въ хармония сърцето и дробоветѣ ви, защото сърцето е необходимо за изправяне на дробоветѣ. Ако ме питате, защо сте меланхолични, ще ви кажа, че това е защото правдата не е легнала дълбоко въ вашия животъ.
Истината не е въ тѣхнитѣ умовѣ, правдата не е въ тѣхнитѣ сърца и светостьта не свързва тѣзи нѣща.
Слѣдователно, когато правдата, истината и светостьта се вселятъ въ единъ човѣкъ, тѣ ще извадятъ очитѣ му.
Изгубите ли първата връзка, нѣмате ли връзка между вашия умъ и сърце, т.е. не разбирате ли правдата, истината, светостьта, главнитѣ въпроси, които лежатъ сега за разрѣшение, ще останатъ неразрѣшени за васъ. Защо? – Защото, ако правдата и истината не образуватъ една основа, между която да дойде да живѣе Богъ, всичко е изгубено.
Азъ съмъ човѣкъ, у когото правдата живѣе въ сърцето, истината – въ ума, а светостьта образува връзка между тѣхъ.
Казвамъ и на васъ: Вие ще ме познаете кой съмъ, но какъ и кога? Когато въ вашето сърце влѣзе правдата, въ вашия умъ – истината, а светостьта служи като съединителна нишка. Въ сърцата на православнитѣ, евангелиститѣ трѣбва да царува правдата, въ умоветѣ имъ истината, а светостьта да образува връзка; въ сърцата на теософитѣ, спиритиститѣ трѣбва да царува правдата, въ умоветѣ имъ истината, а светостьта да образува връзка.
Ти, ако не уважавашъ ангела си и кажешъ нѣкоя лоша дума, всичко това ще се взѣме отъ твоето сърце и ще останешъ идиотъ, ще останешъ най-голѣмъ нещастникъ Защо? – Защото се занѣмарилъ правдата, която е основа на истинското богатство, на истинското знание.
И като дойдатъ страданията, ще знаете, че тѣ се дължатъ на това, че правдата не е въ сърцата ви, истината не е въ ума ви. Когато Христосъ казва: „Ако имате вѣра колкото синаповото зърно, ще може да кажете на тази гора да се премѣсти.“ Той говори за този човѣкъ, у когото живѣе правдата, истината и светостьта.
Сега нѣкои идватъ и питатъ: „Защо той проповѣдва?“ Азъ не проповѣдвамъ едно учение по въздуха, а проповѣдвамъ едно строго опрѣдѣлено учение и казвамъ: „Правдата е потрѣбна.“ Защо? – За да урегулира вашия стомахъ на земята.
Всѣки единъ народъ въ свѣта трѣбва да има въ сърцето си правдата, въ ума – истината и неговата воля трѣбва да бѫде калена въ светость. Всѣки единъ домъ, всѣко общество, всѣка църква, всѣко училище трѣбва да иматъ правдата въ сърцата си, истината въ ума си, а волята им да е калена въ светостьта – безъ никакво изключение.
Ако погледнете на небето и на земята прѣзъ очитѣ на правдата, на истината, ще имате друга една философия, съ която кардинално ще разрѣшите всички въпроси, които сега ви занимаватъ, всички спорове, които възникватъ между васъ. За правдата, за истината и за светостьта мнозина сѫ ви говорили, но бихъ желалъ да намѣрите единъ проповѣдникъ въ Англия, въ Америка или дѣто и да е другаде да ви е говорилъ върху тѣзи работи тъй, както азъ съмъ ви говорилъ.
И тъй, ако умътъ ви страда, вложете въ него истината, ако сърцето ви страда, вложете въ него правдата, ако волята ви не е калена, вложете въ нея светостьта. Ако въ сърцето ви влѣзе правдата, в ума ви истината, а светостьта въ волята ви, вие вѫтрѣшно ще имате другъ единъ ароматъ. Та като съедините правдата, истината и светостьта въ едно, само така ще може да образувате въ себе си този нѣктаръ – нюксъ.
Може да имашъ намѣрение да направишъ […]. (Оставено е мѣсто за една дума.) Само когато правдата влѣзе въ сърцето ти и когато истината влѣзе въ ума ти, само тогава ние ще сме едно съ Христа и може да кажемъ, че сме едно съ Христа.
И тогава си казвате: „Е, то бѣше врѣмето на апостолитѣ.“ И сега може, но у апостолитѣ истината е била въ умоветѣ имъ, правдата – въ сърцата имъ, светостьта въ волята имъ и Господь билъ съ тѣхъ.
И онѣзи, които искатъ да ме осѫдятъ, нека ме осѫдятъ, но бихъ ги запиталъ: „Правдата въ сърцата ви ли е, истината въ умоветѣ ви ли е, светостьта въ волята ви ли е?“ Ако нѣматъ тѣзи нѣща, не могатъ да ме осѫдятъ. Питамъ: Правдата въ църквата ли е, истината въ църквата ли е? – Не е. Питамъ този народъ: Правдата живѣе ли въ сърцето на този народъ, истината живѣе ли въ ума на този народъ? – Не.
Ще кажете: „Хайде до година, втората година ще работимъ за правдата, за истината.“ Никога нѣма да дойде това, щомъ отлагате. Този Господь, Който ви е изпратилъ на земята, е надписалъ на вратата, прѣзъ която слизатъ духоветѣ долу на земята, слѣдното: всѣки единъ, който слиза на земята да се учи, да завършва своето образование, е длъженъ да вложи правдата въ сърцето си, истината въ ума си и светостьта въ волята си и този, който не направи това, никога да не се пуща да мине прѣзъ тази врата.
Не турите ли правдата въ сърцето си, истината въ ума си и светостьта въ волята си, нищо нѣма да излѣзе. Да, но какво казваше Христосъ? – „Идете си отъ мене вие, които до сега сте работили съ неправда, на които правдата не е била въ сърцата, идете си вие отъ мене, на които истината не е била въ умоветѣ и светостьта не е била въ волята ви.“ Това е правилниятъ преводъ на Христовитѣ думи и като приложите този преводъ въ живота си, тогава има смисълъ, а въ Евангелието другояче е казано. Сега виждамъ въ васъ едно смущение, казвате си: „Че ние толкова години сме се подвизавали като християни и да нѣмаме правдата въ сърцата си, истината въ умоветѣ си и светостьта въ волята си. Че тогава каква е тази работа!“ Въ вашитѣ сърца едва е влѣзло най-малкото краче на правдата, въ умоветѣ ви едва е влѣзло най-малкото краче на истината, а въ волята ви едва е влѣзло най-малкото краче на светостьта. Не крачето на правдата трѣбва да влѣзе въ сърцата ви, а цѣлата правда, не крачето на истината трѣбва да влѣзе въ умоветѣ ви, а цѣлата истина, не крачето на светостьта трѣбва да влѣзе въ волята ви, а цѣлата светость.
Вие казвате: „Кога ще дойде Христосъ?“ – Ако правдата не влѣзе въ сърцата ви, истината въ умоветѣ ви и светостьта въ волята ви, Христосъ никога не ще дойде. Ако пъкъ още днесъ вложите правдата въ сърцата си, истината въ умоветѣ си и светостьта въ волята си, Христосъ веднага ще дойде.
Но, за да влѣзе правдата въ сърцата ви, какви грамадни усилия се изискватъ.
Когато се въдвори правдата въ нашитѣ сърца, истината въ нашитѣ умове и светостьта въ волята ни, тогава въ всички народи ще дойде новия животъ.
И тъй, ако ви питатъ нѣкои въ какво се различава коренно вашето учение, ще имъ кажете: „Нашето учение говори така: Да се облѣчемъ по образъ Божий, по образа на новия човѣкъ, създаденъ въ правда, истина и светость.“ – „Ами какво нѣщо е правда, какво нѣщо е истина и какво светость, дѣ сѫ тѣ?“ Ще имъ кажете, че правдата трѣбва да легне въ нашитѣ сърца, истината – въ нашитѣ умове, а светостьта – въ нашата воля, въ нашата сила, въ нашето тѣло, и навсѣкѫдѣ нашиятъ животъ трѣбва да е въ хармония.
Азъ разбирамъ прегръдка на правдата, на истината, на светостьта. Казвате нѣкому: „Ела да ти кажа дѣ е Христосъ.“ Много хубаво, но питамъ ви: Правдата въ сърцата ви ли е, истината въ умоветѣ ли ви ли е, светостьта въ волята ви ли е? Ако имате тѣзи елементи, ще намѣрите Христа, но ако ги нѣмате, всѣки ще ви излъже, че всѣки свещеникъ, всѣки владика е Христосъ.
И наистина, най-лоши хора сѫ тѣзи, у които правдата е въ сърцата имъ, истината въ умоветѣ имъ, а светостьта – въ волята имъ. А ние се сами утешаваме и казваме: „Тукъ има изключение, не знаемъ това дѣте на кой отъ дѣдовцитѣ си се е метнало.“ Не, жено признай си истината, че когато си заченала това дѣте, правдата не е била въ сърцето ти, истината въ ума ти, а светостьта не е била въ волята ти.
Когато единъ баща роди синъ, да каже: „Господи, азъ зная, че когато съмъ заченалъ този синъ правдата не е била въ сърцето ми, истината не е била въ ума ми, светостьта не е била въ волята ми,“ Онѣзи моми и момци, които ще се женатъ, нека преди да родятъ, да вложатъ тѣзи три елемента въ себе си и ще иматъ тогава най-красивитѣ дѣца, домътъ имъ ще бѫде най-добъръ. Сега момъкътъ като се ожени, да се запита: „Правдата въ сърцето ми ли е, истината въ ума ми ли е, светостьта въ волята ми ли е?“ Ако си отговори, че има всички тѣзи елементи, да се жени.
Ако правдата, истината и светостьта ѝ отговарятъ, че може да се ожени, тогава да се жени.
И тъй: първото положение – да дойде правдата, истината и светостьта у васъ.
Значи: Ако правдата пребѫдва въ твоето сърце и ти пребѫдвашъ въ правдата; ако истината пребѫдва въ твоя умъ и ти пребѫдвашъ въ истината; ако светостьта пребѫдва въ волята ти и ти пребѫдвашъ въ светостьта, тогава Азъ и Отецъ ми ще дойдемъ да направимъ жилище въ тебе, Азъ и Отецъ ми ще ти се изявимъ и ще бѫдемъ едно.
22.8.1921г.
77. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Правдата и правотата са свързани.
25.8.1921г.
78. Сутрешен наряд, 25 август, СБ , В.Търново
„Стойте, прочее, препасани с Истина през чрезлата си и облечени с бронята на Правдата.“ (Послание към ефесяните 6:14)
23.10.1921г.
79. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Сега той иска да проповядва върху правдата. Завърти библиотеката, извади книгата, в която е писано за правдата, погледне еди-кой си какво е казал и в неделя излезе и проповядва върху правдата.
Следователно по същия закон и правдата няма да остане неразкрита.
Обаче иде ден, когато правдата ще излезе тъй, както излезли „мечите уши“. Така един ден по самия закон – чрез светлината – правдата на праведните ще излезе наяве, и целият свят ще знае. Вие ще питате: „Тук на земята ще дойде ли правдата?“ – На земята никаква правда няма да дойде! Откак светът е засветувал, земята е пълна само с неправди и кости. И когато ние говорим за правдата, казвате: „Аз съм честен човек, баща ми е бил справедлив“. – Да, баща ви е бил справедлив като обикновените праведни хора.
Светлина, която произтича от правдата, това е есенция на онази светлина, която дава живот; тя е светлина, която носи живота в себе си. Правдата, това е едно качество на човешката душа.
Сега аз ще ви дам две правила за правдата. Но този крин е жив и в него аз виждам правдата, от която всички кринове светят.
„Който има уши да слуша, нека слуша.“ Правдата, това е основата, на която в бъдеще Любовта ще се изяви и ще осияе човешките души.
Той е Христос на Любовта, на изявената Любов в правдата, която просветва в онзи, който Го любят.
1.1.1922г.
80. Сродни души,  ИБ , София
Приложете законите на мъдростта и истината с мярката на правдата. И тогава, като искаш да направиш нещо, запитай се: Любовта ли е причина за тази постъпка? Подкрепена ли е тя от мъдростта? Озарена ли е със светлината на истината? Измерена ли е с мярката на правдата? Добродетелта ли е основа на тази постъпка? Казва ли ти някой, че си заблуден, отговори му: Аз ходя в пътя на любовта, която е подкрепена с мъдростта; озарена от светлината на истината; измерена с мярката на правдата и основана върху добродетелта.
8.1.1922г.
81. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Онзи човек, който търси добродетелите, онзи човек, който търси правдата, той е, който целува тези крака.
Аз не ви проповядвам за разпнатия Христос, аз ви проповядвам за онова Христово възкресение на Божията Любов, на Божията Мъдрост, на Божията Истина, Правда и Добродетел и за онзи Христос, който носи живот в себе си, който носи Мъдрост, знание на света; за онзи Христос, който носи Истината, който иде да ни даде тази вътрешна светлина, да устроим домовете си, да ни даде Правдата и с нейната мярка да мерим, да ни даде и Добродетелта.
22.1.1922г.
82. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Е какво е Правдата? И тя е включена в Любовта.
26.2.1922г.
83. Царството Божие,  НБ , София
Христос казва: „Но търсете първом Царството Божие и правдата Негова“.
Христос казва: „За да разберете великия живот, търсете първом Царството Божие и правдата Негова“.
Христос казва: „Търсете първом Царството Божие и правдата Негова“.
И затуй казва Христос: За да разрешите всичките мъчнотии на живота, „търсете първом Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи“. Наместо тази гордост, ако бихме внесли Любов; наместо тази ревнивост, ако бихме внесли Мъдростта; ако наместо гнева бихме внесли в живота си Истината, и вместо тази жажда за грабежи бихме внесли Правдата, и вместо тази леност на онзи светия-отшелник бихме внесли Добродетелта, какъв, мислите, можеше да бъде вашия живот? Ако всички хора са чисти и сега всички отправим една колективна, обща молитва? Ама сега ще кажете: „Светът, общият строй е такъв, условията са такива, следователно ние трябва да се подчиним, ще дойде време, в бъдеще, туй щяло да стане, еволюцията щяла да се измени“.
И тъй, „търсете първом Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи“.
„Търсете първом Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи“.
9.3.1922г.
84. Четирите правила, ООК , София
Нали искате да бъдем приятели? А приятели може да бъдем, само когато изпълняваме закона на абсолютната Любов, когато изпълняваме закона на Мъдростта, закона на Правдата.
26.3.1922г.
85. Които вас приемат,  НБ , София
Нито един от вас няма да бъде изгубен, нито един от вас няма да остане глупав или жесток, всички вие ще бъдете братя и сестри на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта и милосърдието, и всички ние ще славим Господа.
27.4.1922г.
86. Окултни правила, ООК , София
Само онзи, който е добър – само Любовта, Истината, Мъдростта, Добродетелта, Правдата, всички добродетели – се движат с най-голяма скорост, а всички злини, всички слабости се движат с най-малка скорост.
30.4.1922г.
87. Ще се стопи!,  НБ , София
То ще бъде нова земя и ново небе, в които Правдата ще царува.
14.5.1922г.
88. Дъще Сионова,  НБ , София
Лъжата – това е едно отрицание на Божията Любов, лъжата – това е едно отрицание на Правдата, лъжата – това е едно отрицание на Божията Добродетел, лъжата е отрицание на всичко онова, което е положително, велико, благородно, възвишено, лъжата е тази, която ни е докарала до туй положение.
Защо да не се бои? – Защото отсега нататък аз ида, моето учение на Любовта иде, иде Любовта, иде Правдата, иде Истината, иде Добродетелта, иде милосърдието – всичко добро, което Бог е приготвил от памтивека, всичко туй ще бъде един накит за теб, ти ще се накичиш, ще бъдеш красив пред света, както никога не си бил накичен.
17.5.1922г.
89. Методи за чистене, МОК , София
Когато правдата се е изгубила, безправието е дошло на мястото.
89.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Когато човек изгуби Любовта си, кармата дохожда на нейно място; когато човек изгуби Радостта си, скръбта дохожда на нейно място; когато човек изгуби Правдата, безправието дохожда на нейно място; когато човек изгуби Милосърдието си, страхът и насилието дохождат на негово място.
21.5.1922г.
90. Много плод,  НБ , София
Следователно физическата страна на Любовта е Правдата.
Само когато смъкнете филоните си, когато смъкнете вашите одежди и приложите Правдата, само тогава аз ще ви посоча правила вътре в природата, и в една година вие ще имате такива резултати, както за хиляда години.
Всяко докосване, всяко говорене за Правдата, например, ако аз говоря за Правдата, някои ще кажат: „Заради мен се говори“.
Правдата е един велик закон в света.
Любовта омраза не може да роди, и Правдата неправда не може да роди.
И мислите ли, че Бог няма да ни се отплати? Ще ни се отплати, и то по закона на Правдата.
15.6.1922г.
91. Мисъл и действие, ООК , София
И тогава турете онзи стих: „Търсете първом Царството Божие и Правдата негова, и всичко друго ще ви се приложи“.
25.6.1922г.
92. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Значи, за да разбере човек Правдата, трябва да гладува и жадува, трябва да е гладен и жаден, тъй като хлябът може да се оцени само от гладния и водата от жадния.
„Блажени – казва Христос, – които гладуват и жадуват“, за какво? – За Правдата.
Сега Христос засяга един основен въпрос – за Правдата.
Сега казва Христос: „Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата“. Върху тия стихове има написани цели томове, томове с богословски тълкувания, и аз ублажавам ония хора, които са писали, защото има какво да четат хората за блаженствата на гладуващите и жадуващите за Правдата.
Как ще си обясните тия противоположности! Едни хора, когато влизат в живота, се радват, а когато излизат от живота, от затвора, скърбят. „Блажени, които гладуват и жадуват – казва Христос – за Правдата, защото те ще се наситят.“ Ще се наситят, на какво? Само Правдата ще отвори онзи път, да се наситят, от какво? – От Божествената Любов.
Та трябва да се създаде в нас този глад и тази жажда за онзи възвишен живот, дето Правдата съществува.
Значи, Христос казва: „Блажени, които гладуват и жадуват“… – не на физическото поле, не за къщи, не за ниви и не за пари, но онези, които гладуват за великия принцип на Правдата, ще се наситят.
Христос дава едно правило: само който гладува и жадува за Правдата, той ще се насити, той ще бъде доволен. Ако сте жена и сте недоволна, намерете Правдата, за да се наситите.
Ако един народ, едно общество, един дом, един човек усеща този глад и тази жажда за Правдата Божия, ето къде е спасението.
И сега, ако Христос е малко закъснял да дойде на земята, то е, защото Правдата още не е турила своите основи. И Христос иде на земята само за интелигентните хора, за хората на Правдата.
„Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата, защото те ще се наситят.“ И желая на всинца ви, след като гладувате и жадувате за Правдата, най-после да се наситите.
14.7.1922г.
93. На екскурзия с Учителя,  ИБ , Чамкория
Внеси Правдата Си.
14.7.1922г.
94. Пътят, КД , Чамкория
Внеси Правдата Си.
27.7.1922г.
95. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
Познахте ли го в мъдростта Му? Е, в правдата Му. – Познахте ли Го в правдата? – „В Добродетелта Му“.
Тъй щото, като говорим за Любовта, като говорим за Мъдростта, за Правдата, за Истината, ние подразбираме необходимостта на Божествения живот.
20.8.1922г.
96. Много плод принася, СБ , В.Търново
И когато праведният престане да прави добро, и той умира за Правдата.
Ако умреш за Правдата, за Правдата се налага най-голямото ограничение.
22.8.1922г.
97. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Такова доверие да има Той във вас, че каквото ви каже, няма да развалите Славата Божия; каквото ви каже, няма да изопачите Истината, няма да изопачите Мъдростта, нито Правдата, нито Добродетелта, ами право ще изпълните всичко тъй, и то абсолютно тъй, че всичко да бъде за Слава Божия.
22.8.1922г.
98. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
За да намерим Правдата, трябва да бъдем чисти – затова трябва да дойде Божествената Любов.
23.8.1922г.
99. В Горницата, СБ , В.Търново
Ние означаваме Добродетелта с белия цвят; Правдата – със зеления цвят – това е материалният свят; Любовта – с розовия цвят – това е астралният свят; а в по-висшите му проявления той се губи, душата се губи в полето на Нирвана. Добродетелта – с белия цвят, Правдата – със зеления, Любовта – с розовия, Мъдростта – с жълтия, и Истината – със синия.
23.8.1922г.
100. Милосърдието, СБ , В.Търново
Работата става с ръцете – да проверяват закона на справедливостта, на Правдата. Значи работата подразбира Правдата.
Тогава, като приложите тази Истина, понеже тази Велика Истина е строга – то онзи господар, който е приложил Истината и Правдата...
19.9.1922г.
101. Едно с Бога, КД , В.Търново
Главата е Истината, десният крак е Правдата, дясната ръка - Мъдростта.
1.10.1922г.
102. Живият Господ,  НБ , Русе
За всички хора, кой дето и да е, има определено място на земята, – Какво да се прави с военните? – Те ще защищават своята държава, ще турят ред и порядък в нея. – Какво да се прави със съдиите? – Те ще прилагат правдата и истината. – Какво да се прави със свещениците? – Ще служат на Бога безкористно, без никакви заплати. – Какво да се прави с децата? – Чудно нещо! Какво се прави с малките пиленца, след като се измътят? Когато птичката измъти своите малки, осигурява ли ги? Известно време ги храни, и след това те изхвръкнат от гнездото.
10.12.1922г.
103. Ще ви научи,  НБ , София
Сега аз ви проповядвам Божественото учение, което гласи: В проявената, изявена и осъществена Божия Любов, доброто никне, правдата расте, истината цъфти, мъдростта връзва, и любовта зрее.
17.12.1922г.
104. Добрата земя,  НБ , София
След тях ще намерите правдата и добродетелта.
24.12.1922г.
105. Защо не можахме,  НБ , София
Аз се обръщам към онези хора, които говорят за един Бог на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата, на добродетелта, а не изпълняват Неговата воля.
Вярвам в Бога на Правдата и Добродетелта. Ще дойде ден, когато всички ще видят правдата.
Само онзи народ успява, който има за основа любовта, правдата и свободата. И от българите се иска, в основата им да лежи правдата.
14.1.1923г.
106. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
106.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Тя трябва да вложи правдата в своя дух, да покаже на хората правилните схващания.
4.2.1923г.
107. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Ако Истината за менъ значи едно нѣщо, а за васъ друго, ако любовьта за менъ е една, а за васъ друго, ако мѫдростьта за мене е едно, а за васъ друго, ако Правдата за мене е едно, а за васъ друго, ако добродѣтельта за мене е едно а за васъ друго, ние ще си говоримъ на единъ непознатъ езикъ.
107.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Същото се отнася и за истината, за правдата и за добродетелта. Ако любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта за едни хора представят едно нещо, а за други – друго, всички ще си говорят на непознат език.
9.2.1923г.
108. Слънцето и човекът, КД , София
„ С любов и творчество тръгни в самота, а после правдата ще изгрее".
25.4.1923г.
109. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
В правдата трябва да подобрите ръцете и пръстите си.
17.6.1923г.
110. Вяра и съмнение, ООК , София
После, ще определите какво нещо е Правда, а не какво нещо е право, защото правото е излязло от Правдата.
110.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Послѣ, ще опрѣдѣлите, какво нѣщо е правда, а не какво нѣщо е право, защото правото е излѣзло отъ правдата.
1.7.1923г.
111. Ще дойдем при него, НБ , София
След това той трябва да обикне мъдростта, правдата и доброто. Това значи да възлюбиш мъдростта, истината, правдата и добродетелта.
6.7.1923г.
112. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Правдата се състои в следното: ще ви упътя най-подробно да не би да се изгубите по пътя; за да не се заблудите, ще пратя хора да ви придружават.
18.10.1923г.
113. Разумност в природата, ООК , София
Обърнете Библията и ми кажете где се казва: „Блажени, които се радват“? Напротив, за тях се казва: „Горко вам, които ядете и пиете.“ А Христос казва: „Блажени нищите духом! Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата! Блажени, които страдат!“ И при все това всички искате да бъдете щастливи.
14.11.1923г.
114. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
За Милостта Божия ние не спорим, но и Правдата Божия ние поддържаме и казваме какво прави Господ в Своята Правда.
5.12.1923г.
115. Свобода, знание и мир, ООК , София
Сега вас ви е страх да кажете: „Господи, въздай ми според Твоята Правда, аз съм грешен човек.“ Казвате: „А, само за Правдата да не се говори, понеже ще дойде наказанието.“ Досега ние сме искали само Божията Милост.
6.1.1924г.
116. Едно ти не достига!,  НБ , София
Ние, съвременните хора, се страхуваме от Правдата. Щом говориш за Правдата, тя трябва да бъде абсолютно справедлива и спрямо вас, и спрямо мене.
9.3.1924г.
117. Господи, да прогледам!,  НБ , София
За съдии ще имаме кои? – Само онзи, който люби Правдата.
30.3.1924г.
118. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Ако подчиниш неправдата на правдата, ти си мощен човек. Щом подчиниш истината на лъжата, правдата на неправдата, доброто на злото, ти ще станеш един изсъхнал лист.
13.4.1924г.
119. Още малко,  НБ , София
От тези закони произлизат други два: Законът на Правдата и законът на Добродетелта.
27.4.1924г.
120. Съграждане на доброто,  МОК , София
Ще желаете Правдата – тя е постижима за всички.
27.4.1924г.
121. Ще го изцеля,  НБ , София
Такива хора говорят за любовта, а омразата е основа на техния живот; говорят за мъдростта, а глупостта е основа на живота им; говорят за истината, а турят лъжата за основа; говорят за правдата, а прилагат безправието; говорят за доброто, а си служат със злото.
30.4.1924г.
122. Добрите и лошите, ООК , София
Когато говорим за Правдата, подразбираме същото.
18.5.1924г.
123. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Говори се още за правдата, мъдростта, истината и др.
1.6.1924г.
124. И валя дъждът,  НБ , София
За да бъде щастлив, мъжът трябва да прилага закона на правдата, да бъде справедлив.
Майката, жената ще бъде носителка на любовта, а мъжът, бащата – носител на правдата. Във всеки дом майката и дъщерята ще носят любовта, а бащата и синът – правдата.
Ще тури сина си в ретортата на своята пещ и ще го нагрява, докато се обнови. – Олеле, майчице! – Ще ме слушаш ли? – Ще те слушам. – Готов ли си да служиш на правдата? Готов ли си да почиташ майка си и баща си? – Готов съм. – Щом си готов, ще те извадя от пещта.
7.7.1924г.
125. Новото възпитание, МС , София
Даже правдата няма право да говори за истината.
125.2 За възпитанието ( втори вариант )
Никому другиму не е позволила, даже и на Правдата не позволява.
Ракът е емблем на правдата.
22.8.1924г.
126. Наряд за 1924–1925 г., СБ , София
• Размишления върху Правдата и Божия Промисъл
24.8.1924г.
127. Качества на разумния живот, СБ , София
Когато един ученик разбере Правдата в абсолютния смисъл, неговите ръце са израснали вече.
Онези, които живеят в Правдата, може да направят събор.
127.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Когато един ученик разбере Правдата в абсолютната смисъл, неговите ръце са израснали вече.
Онези, които живеят в Правдата, може да направят събор.
31.8.1924г.
128. Правила на разумния живот, СБ , София
Тази доброта, която имате, е малка; правдата, която имате, е малка.
128.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Тази доброта, която имате е малка, правдата, която имате е малка.
7.9.1924г.
129. Царе – слуги на Господа, СБ , София
Там Правдата се прилага еднакво.
129.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Там Правдата се прилага еднакво.
Размишления върху Правдата и Божия Промисъл – Триединния Бог.
8.9.1924г.
130. Най-малкото, КД , София
В изпълнението Волята на Бога чрез Правдата е силата на човешката душа.
24.9.1924г.
131. Послушание, КД , София
Но ако той ти говори за принцип, който не е само за един, за два, но за всички умове? Ще знаете, щом прилагате принципите на Мъдростта, Истината, Правдата, Любовта, това е за всички.
15.10.1924г.
132. Абсолютна справедливост, ООК , София
Стремете се обаче да проявявате Правдата, справедливостта във вашия живот.
19.10.1924г.
133. Настанало е царството Божие, НБ , София
Въ какво седи тази Правда? Правдата Божия седи въ това: всѣки човѣкъ да вземе туй, което му се пада, а не да чака да му го дадатъ.
133.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Но, когато човек иска да изучава другите методи, великите закони на царството Божие, той трябва да избира звездите. „И ако аз“, казва Христос, „чрез разумното, чрез великото в света, чрез Неговата сила, изпъдя бесовете, които се вмъкнали във вас, всички глупави заблуждения, настанало е царството Божие.“ Казва се в Писанието: „Търсете първо царството Божие и Неговата Правда, и всичко друго ще ви се приложи.“ В какво седи тази Правда? Правдата Божия седи в това: Всеки човек да вземе това, което му се пада, а не да чака да му го дадат.
2.11.1924г.
134. Роденитѣ, НБ , София
Питамъ: въ какво седи сѫщинското наше вѣрую? До сега всички говоримъ за Любовьта, всички говоримъ за Мѫдростьта, за Истината, за Правдата, но гдѣ е приложението на тази Любовь, на тази Мѫдрость, на тази Истина, на тази Правда? – Тамъ е всичката философия на живота.
134.2 Родените ( втори вариант )
Питам: В какво седи същинското наше верую? Досега всички говорим за Любовта, всички говорим за Мъдростта, за Истината, за Правдата, но где е приложението на тази Любов, на тази Мъдрост, на тази Истина, на тази Правда? – Там е всичката философия на живота.
17.12.1924г.
135. Хармонична деятелност, ООК , София
Правдата у човека произтича от живота му.
28.12.1924г.
136. Които гладуватъ, НБ , София
Сега, вие ще ми зададете въпроса: какво отношение иматъ всички тия разсѫждения съ закона: „Блажени, които гладуватъ и жадуватъ за Правдата, защото тѣ ще се наситятъ?“ Ами че това е единъ философски въпросъ! Питамъ азъ: защо гладуватъ и жадуватъ хората? Днесъ цѣлиятъ икономически свѣтъ разрѣшава този важенъ въпросъ за глада. Ти може да гладувашъ и да жадувашъ, но за какво? – За правдата. Та казвамъ: Правдата е единъ вѫтрѣшенъ процесъ за разпрѣдѣляне на всички Божествени блага по всички части на тѣлото. Нѣкой взиматъ Правдата въ абстрактенъ смисълъ и казватъ: Правдата има ли смисълъ въ живота? Има, разбира се, тя е кръвообращението у човѣка.
Всички хора трѣбва да застанатъ на кракъ и да проповѣдватъ поне тази Истина, че всѣки човѣкъ трѣбва да гладува и жадува за Правдата. Правдата, това е едно качество, единъ методъ на милосърдие, на миротворство.
Казва Христосъ: „Блажени, които жадуватъ и гладуватъ за Правдата, защото тѣ ще се наситятъ“.
„Блажени, които жадуватъ и гладуватъ за Правдата, защото тѣ ще се наситятъ“.
Но кога ще бѫде това? – Когато имаме тази свещена Любовь на правдата.
Правдата е отношения на души. Дойде ли правдата, ще се яви онова уважение, онова почитание, което трѣбва да иматъ всички хора единъ къмъ другъ.
Правдата е, която опрѣдѣля отношенията между хората.
„Блажени, които гладуватъ и жадуватъ за Правдата, защото тѣ ще се наситятъ“, казва Христосъ.
136.2 Които гладуват ( втори вариант )
Сега, вие ще ми зададете въпроса: Какво отношение имат всички тия разсъждения със закона: „Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата, защото те ще се наситят?“ Ами че това е един философски въпрос! Питам аз: Защо гладуват и жадуват хората? Днес целият икономически свят разрешава този важен въпрос за глада. Ти може да гладуваш и да жадуваш, но за какво? – За правдата. Та казвам: Правдата е един вътрешен процес за разпределяне на всички Божествени блага по всички части на тялото. Някои взимат Правдата в абстрактен смисъл и казват: Правдата има ли смисъл в живота? Има, разбира се, тя е кръвообращението у човека.
Всички хора трябва да застанат на крак и да проповядват поне тази Истина, че всеки човек трябва да гладува и жадува за Правдата. Правдата, това е едно качество, един метод на милосърдие, на миротворство.
Казва Христос: „Блажени, които жадуват и гладуват за Правдата, защото те ще се наситят“.
„Блажени, които жадуват и гладуват за Правдата, защото те ще се наситят“.
Но кога ще бъде това? – Когато имаме тази свещена Любов на правдата.
Правдата е отношения на души. Дойде ли правдата, ще се яви онова уважение, онова почитание, което трябва да имат всички хора един към друг.
Правдата е, която определя отношенията между хората.
„Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата, защото те ще се наситят“, казва Христос.
„Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата, защото те ще се наситят с Божествената Любов!“
22.2.1925г.
137. И пишеше на земята, НБ , София
Правдата не е монополъ. Правдата трѣбва да се възстановява всѣки моментъ, защото всѣкога можемъ да я загубимъ. Да, Богъ оправдава хората, но да притежавашъ Правдата, то е друго нѣщо. Правдата е качество на Духа. Правдата е нѣщо вѫтрѣшно.
Правдата азъ я разбирамъ съвсѣмъ другояче.
137.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Правдата не е монопол. Правдата трябва да се възстановява всеки момент, защото всякога можем да я загубим. Да, Бог оправдава хората, но да притежаваш Правдата, то е друго нещо. Правдата е качество на Духа. Правдата е нещо вътрешно.
Правдата аз я разбирам съвсем другояче.
29.3.1925г.
138. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Когато азъ говоря на хората за Истината, азъ говоря едноврѣменно и за Любовьта и за Мѫдростьта, и за Правдата, и за доброто, и за мира – изобщо между хората трѣбва да сѫществуватъ тия добродѣтели.
Единство въ Правдата, но тази Правда е множество.
138.2 В който град влизате ( втори вариант )
Когато аз говоря на хората за Истината, аз говоря едновременно и за Любовта и за Мъдростта, и за Правдата, и за доброто, и за мира – изобщо между хората трябва да съществуват тези добродетели.
Единство в Правдата, но тази Правда е множество.
1.4.1925г.
139. Израз, ООК , София
Правдата има свой израз.
Тя спада или към Любовта, или към Мъдростта, или към Истината, или към Правдата, или към Добродетелта.
Сега с думата израз аз засягам петте области на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта, понеже искам да се събуди у вас будическото състояние, или тъй нареченото Божествено съзнание.
Следователно всеки човек, който иска да се повдигне, непременно трябва да има израз: да мисли върху Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта. А за да се събуди, човек трябва да има израза на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Добродетелта, за да прииждат техните сокове. Докато не се запознаете с Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта, никаква жертва не може да направите.
5.4.1925г.
140. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Да му мисли този, който е близо до гранатитѣ! Питамъ: въ какво седи красотата на човѣшкия животъ? Въ разрушението ли, или въ съграждането? Въ лъжата ли, или въ Истината? Въ Мѫдростьта ли, или въ глупостьта? Въ Правдата ли, или въ неправдата?
Ако изпълняваме Божиитѣ Закони, тогава за насъ ще има само единъ Богъ на Любовьта, на Мѫдростьта, на Истината, на Правдата и на Доброто.
140.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Да му мисли този, който е близо до гранатите! Питам: В какво седи красотата на човешкия живот? В разрушението ли, или в съграждането? В лъжата ли, или в Истината? В Мъдростта ли, или в глупостта? В Правдата ли, или в неправдата?
Ако изпълняваме Божиите Закони, тогава за нас ще има само един Бог на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Доброто.
12.4.1925г.
141. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Ако се намира при петорката, ще му се въздейства с Правдата, с правото.
12.4.1925г.
142. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Колкото пѫти и да сѫ го учили да яде месо, той все казвалъ: не, азъ имамъ убѣждения! Така и ние трѣбва да казваме: азъ имамъ убѣждения, служа на Бога на Любовьта, на Мѫдростьта, на Истината, на Правдата, на Добродѣтельта, не искамъ да ямъ месо. Ама ще ви колятъ хората! Нима не колятъ орлитѣ? Ама вълкъ трѣбва да бѫдешъ! Нима вълцитѣ не ги убиватъ? Нима вълцитѣ не умиратъ? Ама мечка трѣбва да бѫдешъ! Нима мечкитѣ не умиратъ? Ама силенъ като лъвъ трѣбва да бѫдешъ! Нима лъвътъ не умира? Оставете тази площадна философия! Ако трѣбва да бѫдешъ лъвъ, бѫди, но лъвъ на Любовьта, лъвъ на Мѫдростьта, лъвъ на Истината, лъвъ на Правдата, лъвъ на Добродѣтельта.
И ако трѣбва да бѫдете орли, бѫдете орли на Любовьта, орли на Мѫдростьта, орли на Истината, орли на Правдата, орли на Добродѣтельта.
142.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Колкото пъти и да са го учили да яде месо, той все казвал: не, аз имам убеждения! Така и ние трябва да казваме: аз имам убеждения, служа на Бога на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, не искам да ям месо. Ама ще ви колят хората! Нима не колят орлите? Ама вълк трябва да бъдеш! Нима вълците не ги убиват? Нима вълците не умират? Ама мечка трябва да бъдеш! Нима мечките не умират? Ама силен като лъв трябва да бъдеш! Нима лъвът не умира? Оставете тази площадна философия! Ако трябва да бъдеш лъв, бъди, но лъв на Любовта, лъв на Мъдростта, лъв на Истината, лъв на Правдата, лъв на Добродетелта.
И ако трябва да бъдете орли, бъдете орли на Любовта, орли на Мъдростта, орли на Истината, орли на Правдата, орли на Добродетелта.
21.6.1925г.
143. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Правдата е една необходимость.
143.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Правдата е една необходимост.
6.7.1925г.
144. Вътрешна връзка, МС , София
Идеализмът трябва да бъде само една връзка, която да ни доведе в контакт с Любовта, а Любовта трябва да ни доведе във връзка с Мъдростта; Мъдростта трябва да ни доведе във връзка с Истината; Истината трябва да ни доведе във връзка с Правдата; Правдата трябва да ни доведе във връзка с Добродетелта, с Милосърдието и т.н.
28.8.1925г.
145. Истинната врата, СБ , В.Търново
Те приложиха закона на Правдата, но той не можа да спаси хората.
29.8.1925г.
146. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Покажи, че седишъ, по-горѣ отъ другитѣ въ Любовьта, въ Мѫдростьта, въ Истината, въ Правдата, въ Добродѣтельта, въ милосърдието и т.н.
146.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Покажи, че седиш, по-горе от другите в Любовта, в Мъдростта, в Истината, в Правдата, в Добродетелта, в милосърдието и т.н.
Покажи, че седиш по-горе от другите в Любовта, в Мъдростта, в Истината, в Правдата, в Добродетелта, в Милосърдието и т.н.
6.9.1925г.
147. Късият път, СБ , В.Търново
Задачата на съдията не е да затвори този-онзи, а да възстанови Правдата.
1.11.1925г.
148. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
„Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
30.12.1925г.
149. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
И най-после в какво трябва да бъде благ? - В Правдата. Значи в това мото са застъпени четири неща: бъди верен по отношение на Любовта, истинен - по отношение на Мъдростта; чист - по отношение на Истината и благ - по отношение на Правдата. Само тогава Правдата трябва да се прилага. Приложите ли Правдата и Истината в живота си, вие ще почувствувате в душата си вътрешна лекота.
3.1.1926г.
150. Десетте думи (Графология),  МОК , София
А „правдата" – практичен е този, който го е написал, той предпочита един заек в кошарата, отколкото два в гората.
150.2 Десетте думи ( втори вариант )
Дето има работници, там трябва да се приложи Правдата, навреме да им се плаща.
По-нататък вие сами помислете на кое място в човешкото тяло можете да поставите Виделината, Правдата и т.н.
27.1.1926г.
151. Външни влияния, ООК , София
Тя не трябва да се занимава с неправдата, със злото, но Правдата и с Добродетелта.
18.2.1926г.
152. Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС , София
Истината, правдата, добродетелта - всички тези добродетели са все качества на безсмъртните души.
21.2.1926г.
153. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Само съвършеният човек може да прояви правдата.
28.2.1926г.
154. Приех от Отца Си,  НБ , София
В този свят има идеи на Милосърдието, идеи на Правдата, идеи на Добродетелта, идеи на Любовта, идеи на Истината и т.н.
Ние искаме хората да служат на великия идеал на Правдата.
14.3.1926г.
155. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Той не спори за нищо, но ме попита: как трябва да се схваща според вас истината и правдата в живота.
12.5.1926г.
156. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Христос казва: “Ако вашата правда не надмине правдата на фарисеите и на садукеите, вие не можете да влезете в Царството Божие.” Същото може да се каже сега и за вас: познанията, разбиранията, които имате сега, трябва да се увеличават всеки ден; към всичко добро и хубаво у вас трябва да се прибавя по един плюс.
30.5.1926г.
157. Което дава живот,  НБ , София
Правдата има свой ключ.
30.5.1926г.
158. Окултни познания,  МОК , София
Палецът е свързан с Божествения свят, показалецът - с Ангелския свят, средният пръст - с Правдата, безименният - с науката, и малкият - с практичността в живота.
158.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Щом като махнеш този пръст, палеца, Божествения свят, показалецът – света на ангелите, на правдата (средния), на науката, на практичните работи (малкия), а цялата ръка – мъдростта в себе си.
6.6.1926г.
159. Ще се наситят,  НБ , София
И когато дойдем до свещения закон на правдата, всички трябва да имаме благоговение пред нея. И простият като направи погрешка, и царят като направи погрешка, пред закона на правдата тя е все погрешка.
В миналата си беседа аз ви говорих, че човек трябва да проучи себе си, той трябва да проучи онова място, с което да се съобщава с Бога, с всички свои напреднали братя и с братството на правдата в света.
13.6.1926г.
160. Стана плът,  НБ , София
Та когато говориш за любовта, за мъдростта, за истината, за правдата, за добродетелта, ти трябва да си ги опитал във всички техни приложения в живота. Такъв трябва да бъде всеки великодушен, всеки гениален човек, който борави с правдата в живота! Казва Йоан: и словото стана плът.
11.7.1926г.
161. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Мъдростта ви, правдата ви, милостта ви, всички тия добродетели във вас трябва да се усилват и могат да се усилват.
28.8.1926г.
162. Правосъдие, СБ , София
Къде ще се скрием от това око? Та казвам: нека се яви у вас любов към Правдата, но не от страх, а от дълбок вътрешен стремеж.
29.8.1926г.
163. Ще се изкоренят, СБ , София
Само Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта, Милосърдието може да се отричат.
29.9.1926г.
164. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Любовта, мъдростта, правдата, истината, добротата са качества, сили, способности, присъщи на безсмъртния живот.
Ако искате да разберете любовта, истината, правдата, добродетелта, обърнете се към Бога, Той ще ви изпрати съответни учители.
20.10.1926г.
165. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Има ангели на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата, на добродетелта, на милосърдието, на кротостта, на въздържанието, на братолюбието – цяла градация от ангели има.
Дето играе тоягата, там действува правдата, но не любовта. Законът на правдата казва: „На пътя на силния не стой!" Стоиш ли на пътя на силния, той ще те прегази.
Когато хората виждат грешките на другите, когато ги съдят, това става по закона на правдата. От хиляди години насам хората живеят по закона на правдата, но светът не се е поправил.
3.11.1926г.
166. Човешкият дух, ООК , София
Значи Правдата е излязла от рая, за да управлява хората.
7.11.1926г.
167. Моисей и Христос,  НБ , София
Според тази разумна природа бъдеще има само оптимистът, човекът на вярата; бъдеще има само човекът на Любовта; бъдеще има само човекът на Мъдростта; бъдеще има само човекът на Истината; бъдеще има само човекът на Правдата; бъдеще има само човекът на Добродетелта.
Те казват на съвременните хора: “Праведно ще съдите! Има правда в света!” Правдата ще застави всички хора да живеят чист и свят живот.
5.12.1926г.
168. Умовете им,  НБ , София
И след всичко това тия хора ще говорят за християнска култура, за милосърдието, за Правдата и за ред още добродетели.
Простолюдието казва: “Да дойде доброто да царува в света!” Онеправданите казват: “Да дойде Правдата да царува в света!” Дали доброто ще дойде, дали Правдата ще дойде, всичко това е Божественото сърце, от което е направена жената, и което кръщават с различни имена.
168.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
И слѣдъ всичко това тия хора ще говорятъ за християнската култура, за милосърдието, за Правдата и за редъ още добродѣтели.
Простолюдието казва: „Да дойде доброто да царува въ свѣта!” Онеправданитѣ казватъ: „Да дойде Правдата да царува въ свѣта!” Дали доброто ще дойде, дали Правдата ще дойде, всичко това е Божественото сърце, отъ което е направена жената, и което кръщаватъ съ различни имена.
8.12.1926г.
169. Последната постъпка, ООК , София
За пример кой е коренът на доброто? Любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта също така имат свои корени.
2.1.1927г.
170. Влизане,  НБ , София
Човекът на Истината, на Правдата, предполага абсолютно безстрашие.
И тъй, когато говорим за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за Правдата, за Добродетелта, ние подразбираме Вечното Начало, Космическото съзнание, което обхваща всичко в себе си и към което всеки трябва да се стреми.
5.1.1927г.
171. Право разбиране, ООК , София
Затова ние казваме: Право ходи, право мисли! И когато говорим за Правдата, ние винаги мерим нещата по права линия.
9.1.1927г.
172. Сам с ума си,  НБ , София
Синът е образ на Истината, дъщерята – на Правдата; майката – на Любовта, а бащата – на Мъдростта.
Често българите казват: България трябва да стане велика държава! Добре е всеки държавник, всеки българин да мисли така, но в какво трябва да седи величието на една държава и на нейните поданици? Всеки поданик трябва да разбира великия закон на Любовта, да знае как да живее; той трябва да разбира великия закон на Мъдростта, да придобие истинското, положителното знание, което да го освободи от всички противоречия и страдания в живота; той трябва да разбира великия закон на Истината, който ще му донесе свобода и простор в живота; и най-после той трябва да живее съобразно великия закон на Правдата, да бъде справедлив, както спрямо себе си, така и спрямо всички околни. От познаването и приложението на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта в живота ни, зависи нашето здраве, от това зависи, каква работа ще свършим, какви ще бъдат нашите синове и дъщери, както и състоянието на нашата наука и изкуство.
23.1.1927г.
173. Едно стадо,  НБ , София
Когато апостол Петър беше окован във вериги и затворен, дойде при него ангел Господен, разкова веригите и му каза: „Стани и излез вън!” Така става с всеки, който страда за Правдата, за Божията Истина.
20.2.1927г.
174. Праведният,  НБ , София
Нима вълците и лисиците, които нямат понятие за Правдата, за вярата, не живеят? Вълците нямат нито храмове, нито владици и папи, нито свещеници и проповедници, и въпреки това живеят самостоятелно.
Вълкът не може да бъде праведен, защото няма тези качества, които се изискват от праведния, или които Правдата изисква. И овцата не може да бъде праведна, защото няма тези качества, които се изискват от праведния, или които изисква Правдата. Тъй щото, всеки човек трябва да премине през тези три гами на правдата и на вярата.
Вземете пример с Толстой, който беше такъв виден писател и щом изнеса своите убеждения пред света, всички казаха: Чудно нещо, Толстой, който беше толкова умен и интелигентен човек, като остаря, започна да оглупява и да вярва в такива неопределени неща! Толстой им отговори: Аз живях вече по правдата и вярата на света, т. е. по материалната правда и вяра, опитах ги и зная, какво носят те за човека. След това живях по правдата и вярата на духовния свят, и тях опитах, но и те оставят човека обиден, онеправдан и наскърбен. И най после аз пожелах да живея според Правдата и вярата на Божествения свят.
Човек трябва да знае Истината, Правдата от единия до другия край на живота. Преди всичко Правдата, Истината трябва да имат отношения към разумния, към реалния живот. Ако човек не мине най-напред през материалния живот, а после през Правдата и вярата на духовния живот, как ще разбере той Правдата и вярата на Божествения живот?
Погледне ли човек горната част на ръката си, на нея той трябва да прочете правдата на физическия свят. У всички съвременни хора липсва законът на Правдата.
Ако Любовта, вярата, надеждата и Правдата се съединят в едно, те ще освободят човека от всички ограничения.
Правдата и Вярата са необходими за нас, за да ни дадат живота, който изтича от нашия Баща.
23.2.1927г.
175. Природните звукове, ООК , София
И затова когато работите на някой човек се забъркат, той казва: Няма ли някой разумен човек да ни покаже начин как да се оправим, да разплетем обърканите си работи? Правдата пък е свързана с Божествения свят. Значи Правдата е свързана с Божествения свят; Разумността – с живота на хората, а Доброто -с материалния живот на нашите ближни. Правдата има само една допирна точка до нас. В това отношение никой не може да се добере до същността на Правдата. Това значи: никой не може да разкрие Правдата. Следователно Доброто е водата в реката; Разумността е изворът, от който изтича тази вода, а Правдата е онова Неизвестно, скрито място, откъдето иде енергията.
Дойде ли въпрос до Правдата, човек не може да бъде праведен. Това означава, че Правдата може да се пренесе в Живота само чрез Вярата.
4.5.1927г.
176. Принципи на нещата, ООК , София
Следователно слабият да отиде при Любовта; невежият – при Мъдростта; който търси справедливостта – при Правдата; който иска да бъде съвършен – при Истината.
8.5.1927г.
177. Координиране на силите,  МОК , София
177.2 Координация на силите ( втори вариант )
Пък и този брат, като го срещна, тъй, да има принципа на Правдата.
8.5.1927г.
178. Сто пеняза,  НБ , София
Казвате: няма Правда в живота. – Като казвате, че няма Правда, кажете тогава вие, каква трябва да бъде правдата в живота?
Казвате: кой ще ни избави от болшевиките? Само Истината е в състояние да спаси човечеството от болшевиките като внесе между тях законите на Любовта, Мъдростта, Правдата, Добродетелта, милосърдието, кротостта въздържанието, търпението и т.н.
15.5.1927г.
179. Ще ви се даде,  НБ , София
Засега, ние сме в квадрата, а квадратът показва великата мярка на Правдата, която изучаваме в живота си.
29.5.1927г.
180. Благо и леко,  НБ , София
По същия начин човек може да бъде далеч от правдата, от истината, от добродетелта и т.н.
5.6.1927г.
181. Две думи,  НБ , София
Грехът е краят, а правдата е началото на един живот.
Щом линиите се оформят в човека, той може да види в себе си правата линия на любовта, правата линия на мъдростта, правата линия на истината, правата линия на правдата, правата линия на добродетелта и т.н.
14.8.1927г.
182. Мислещият човек, МС , София
По какво ще го познаете? После ще срещнете друг ангел само на Мъдростта, трети - само на Истината, четвърти - само на Правдата и пети - само на Добродетелта. Някой ще каже: ангелът на Правдата е много строг. Ангелите на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Добродетелта ни най-малко не се различават едни от други.
И ако мисълта няма още онази Вътрешна светлина на Мъдростта и на Истината, както и останалите два елемента, Правдата и Добродетелта, тя не може да се прояви.
19.8.1927г.
183. Пътят на ученика, СБ , София
Всички хора търсят Правдата в света, имат желание да я постигнат, но нямат методи, как да я приложат.
21.8.1927г.
184. Ще се превърне в радост, СБ , София
Кой човек е праведен? Какво нещо е Правдата? Правдата се обуславя от един вътрешен закон в човека.
Ако говорим за човека на Правдата, сянката му не може да бъде на изток, защото Правдата излиза от изток, отгоре, а сянката ѝ ще бъде всякога надолу, дето е запад.
24.8.1927г.
185. Явно говорих, СБ , София
Единственото нещо, което ще успее в света, това е Любовта, знанието, Мъдростта, Божественият живот, справедливостта, съвестта, Правдата, Добродетелта и т.н.
Бъдещето е Негово, светът е Негов, Правдата е Негова.
18.9.1927г.
186. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Например, от името на някое общество той може да постъпи справедливо, без да обича правдата.
25.9.1927г.
187. Оскърбени,  НБ , София
Апостол Павел имаше тази опитност, която изказа в следните стихове: „С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна, със словото на истината, с оръжия на правдата в дясната ръка и в лявата; в слава и безчестие, в хулене и захваляване; като прелъстници, а истинни; като непознати, а познати; като на умиране, а ето, живеем; като наказани, а не умъртвявани.
9.10.1927г.
188. Мек ответ,  НБ , Русе
„Пътят на нечестивия е мерзост на Господа; Но Той обича тогози, който тича след Правдата.
Казвате: Каква полза от това, ако се тича след Правдата? Да тичаш след Правдата, подразбира да тичаш след Господа.
16.10.1927г.
189. Значение на линиите,  МОК , София
Правдата трябва да възтържествува! Всички хора, които се мъчили и страдали, трябва да излязат налице, да приложат наученото, да заживеят братски помежду си и да внесат свободата в света.
25.12.1927г.
190. Идат дни,  НБ , София
Следователно, който търси Правдата, трябва да обърне погледа си към Хималаите и когато се решава някое важно дело, съдиите трябва да отидат на върха на Хималаите, на Монт-Еверест, на Сатурна, там да го решат.
1.1.1928г.
191. В образ Божи,  НБ , София
Казвате; какво нещо е любовта? – Изгрев, – Какво представя отсъствието на любовта? – Залез. – Какво нещо е мъдростта? – Изгрев. – Какво Нещо е глупостта? – Залез. – Какво нещо е истината? – Изгрев. – Какво нещо е лъжата? – Залез. – Какво нещо правдата? – Изгрев. – Какво нещо е безправието? – Залез. – Какво нещо е милосърдието? – Изгрев.– Какво нещо е жестокосърдечието? – Залез.
4.1.1928г.
192. Форми на съзнанието, ООК , София
Клерикализмът съответства на любовта, милитаризмът – на мъдростта, капитализмът – на истината, а социализмът – на правдата. Следователно, религията е изопачена форма на любовта; военщината е изопачена форма на мъдростта; капитализмът, който представя кръвообращението в човека, е изопачена форма на истината; социализмът е изопачена форма на правдата.
Обаче като постъпва по Божествения закон, човек не може да бъде клерикал, той ще бъде човек на любовта и ще говори или за живота, или за любовта; той не може да бъде милитарист, но ще бъде човек на мъдростта, ще говори за знанието, за силата; той не може да бъде капиталист, но ще бъде човек на истината и ще говори за свободата, за простора: той няма да търси само материалното богатство, което не строи, не създава нищо, но ще търси онова богатство на истината, което строи, което създава нещата; и най-после, който постъпва по Божествения закон, той не може да бъде социалист, но ще бъде човек на правдата. И най-после, истинският човек трябва да бъде човек на правдата, която показва какво може да се реализира на физическия свят. Правдата показва крайния предел на това, което можем да реализираме.
Това учение не е учение на любовта, нито е учение на мъдростта, на истината, на правдата или на добродетелта.
На клерикала може да се въздейства главно с любовта; на милитариста – с мъдростта; на капиталиста – с истината, а на социалиста – с правдата.
4.3.1928г.
193. Изново,  НБ , София
Ще кажете: Ако хората не се съдят, може ли светът да се поправи? – Може. – По какъв начин? – Чрез любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта.
7.3.1928г.
194. Двете точки, ООК , София
Тия два пръста образуват човека, т. е. правдата в света. Правдата е истинската мярка на нещата. Какво общо има между правдата и кръга? Като говорим за правдата, ние подразбираме онази първична енергия, онези разумни сили, които са работили за създаване на палеца. Каква е била мисълта на Бога при създаването на първия пръст?–Да познае човек правдата, да разбере смисъла на страданията.
21.3.1928г.
195. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Други запитват: „Защо трябва да любим?“; без Любов животът не може да съществува. – „Защо трябва да бъдем мъдри?“; за да дойде Светлината. – „Защо трябва да обичаме Истината?“; за да имаме простор, ширина, свобода в живота. – „Защо трябва да обичаме Правдата?“; за да имаме равновесие.
15.4.1928г.
196. По-драгоценен,  НБ , София
Те са следните: животът изключва смъртта; истината изключва лъжата; мъдростта, която носи светлина и знание, изключва тъмнината и невежеството; правдата изключва всякаква неправда; милосърдието изключва насилието.
20.4.1928г.
197. Будният ден,  МОК , София
„Тогаз твоята светлина ще изгрее като зората, и здравето ти скоро ще прозябне, и правдата ти ще предиде пред тебе, и славата Господня ще ти е задна стража.“ (– 8-ми стих.) „Тогаз ще зовеш, и Господ ще отговаря; ще викнеш, и Той ще рече: „Ето, аз“.“
Обаче той може да се запази само с доброто и правдата.
22.4.1928г.
198. За съдба дойдох,  НБ , София
И най-после, Правдата трябва да се приложи в света, да не остане нито един беден човек, който да си въздъхва, да се чувства онеправдан и да се пита: няма ли Господ в света? В България не трябва да има бедни хора.
Правдата се пише на човешкото лице, и безправието се пише на човешкото лице.
13.5.1928г.
199. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Противоречията, които съществуват в ума на съвременните хора за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за Правдата, за Добродетелта за милосърдието и за ред прояви в живота, зависят от чистотата, от степента на яснотата на това огледало.
20.5.1928г.
200. Той дойде при Пилата,  НБ , София
И Христос е говорил за новата култура, която всеки трябва да приеме в себе си, което е изразил в следните стихове „Търсете първом Царството Божие и Правдата Негова", и „Който се отрече от мене, и аз ще се отрека от него на небето".
" – Аз нямам Истината в себе си. – Пусни крана на Истината и ще я придобиеш. – Аз нямам Правдата в себе си. – Пусни крана на Правдата и ще я придобиеш.
10.6.1928г.
201. Кога ражда,  НБ , София
Смисълът седи в това, когато една жена зачене, тя трябва да роди! Започнеш ли с образованието си, трябва да имаш резултат; започнеш ли с Любовта, трябва да имаш резултат; започнеш ли с Мъдростта, трябва да имаш резултат; започнеш ли с Правдата, трябва да имаш резултат; започнеш ли с Добродетелта, трябва да имаш резултат.
27.6.1928г.
202. Елипса и парабола, ООК , София
Не събирай двата края на Добродетелта, на Правдата, на знанието – на нищо не събирай двата края.
4.7.1928г.
203. Началото на добродетелта, ООК , София
Търсиш ли Правдата, в себе си я търси.
8.7.1928г.
204. Роден от Бога, МС , София
Злото живее в тесния смисъл на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата, на добродетелта и т.н.
9.7.1928г.
205. Без окови!, МС , София
Правдата, Добродетелта също така имат свои образи.
Ако не обичаш Правдата, никога не ще можеш да я изучаваш.
205.2 Без окови! ( втори вариант )
Правдата, Добродетелта също така имат свои образи.
Ако не обичаш Правдата, никога не ще можеш да я изучаваш.
18.7.1928г.
206. Единство и общност, ООК , Мусала
Най-малко девет души идват в помощ на онзи, който изпълнява волята Божия – те идват от полето на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта и т.н.
25.7.1928г.
207. Единство на съзнанието, ООК , София
Христос казва: „Ако вашата правда не надмине правдата на фарисеите, нищо не се ползвате“.
22.8.1928г.
208. Ключът на живота, ООК , София
Няма по-хубаво, по-красиво нещо от това да живее човек в Бога! Само тогава той може да разбере какво нещо е Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта, милосърдието, кротостта, въздържанието и т.н.
Тогава и Любовта, и Мъдростта, и Истината, и Правдата, и Добродетелта, които проявявате, ще бъдат на мястото си.
17.10.1928г.
209. Възприемане и предаване, ООК , София
Той може да възприема Правдата и да я предава.
24.10.1928г.
210. Връзки на сърцето и на ума, ООК , София
В човека ще остане само Божественото, изразено в Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта.
21.11.1928г.
211. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Да кажете за човека, че вярва в Бога, че обича правдата, че обича хората, това е истината.
5.12.1928г.
212. Смени на състоянията, ООК , София
Правдата, светостта са постижими неща.
3.3.1929г.
213. Даде плод,  НБ , София
А докато се усъвършенства, той ще се намира под закона на правдата. В правдата няма лицеприятие. Когато се натъкнете на правдата, тя няма да ви пита, защо сте направили известна погрешка, но ще ви пита, какъв начин сте намерили, да я изправите и дали, изобщо, сте готови, да я изправите.
Слънцето има своя определена орбита на движение; доброто, правдата, интелигентността, също така, имат своя определена орбита на движение.
10.3.1929г.
214. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Какво означават затворените очи? Когато покажат пред съдията кесия със златни монети, той превързва очите си и със затворени очи, да не вижда очи в очи правдата, започва да разглежда делото и казва: Този човек не е виновен и трябва да се освободи.
3.4.1929г.
215. Противоположни процеси, ООК , София
215.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Причината е не че ти си праведен, не затуй те обича, но защото Бог обича правдата в нас.
17.4.1929г.
216. Трудни задачи, ООК , София
216.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Колко нишки трябва да влязат в едно въже, за да бъдат връзките силни? Понеже по закона на единицата вие не може да турите една нишка, понеже това е законът на правдата.
5.5.1929г.
217. Ела след мене!,  НБ , София
Ръцете представят правдата.
10.5.1929г.
218. Добрата дума,  МОК , София
Прилагайте положителното на мястото на отрицателното, доброто на мястото на злото, правдата на мястото на неправдата и така ще изправяте погрешките си.
12.5.1929г.
219. Ще ти въздаде,  НБ , София
Който иска човек да бъде, той трябва да се огъва пред Любовта, пред Мъдростта, пред Истината, пред Правдата, пред Добродетелта.
26.5.1929г.
220. Другата събота,  НБ , София
Кой няма да се радва, когато чуе, че един съдия, който е онеправдал стотици хора, осъзнае погрешките си, разкае се за тях и отиде при всекиго да се извини? Този съдия съзнава погрешките си и решава да служи на правдата и на истината.
5.6.1929г.
221. Верни положения, ООК , София
221.2 Верни положения ( втори вариант )
Казва Христос: "Търсете първо Царството Негово и правдата Негова, а всичко друго ще ви се приложи."
21.8.1929г.
222. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Обаче, търсите ли топлина, горещина, идете при правдата. Дойде ли правдата в света, тя ще нагорещи всички живи същества. Следователно, любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта са области, висши светове, чрез които животът се проявява.
222.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
В окултен смисъл Любовта се замества с Правдата. Ако искате топлина, горещина – търсете Правдата. Дойде ли Правдата в света, тя нагорещява. Правдата е най-голямата горещина на Любовта, а Любовта е същината на Живота. Следователно Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата са области, светове, чрез които Животът се проявява.
25.8.1929г.
223. По Бога направени, СБ , София
Истината внася Правдата в света. Сега хората искат да внесат първо Правдата, правото в света, а после Истината. Първо ще възприемете Истината, а тя ще внесе Правдата.
30.8.1929г.
224. Служене, почит и обич, МОК , София
Щом влезе в умствения свят, човек започва да се интересува от правдата, т. е. от правото. Значи, правдата се отнася до ума, а моралът – до сърцето.
224.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
В неговата мисъл или в света на мисълта съществува само правдата.
20.9.1929г.
225. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Те искат да знаят какво представя правото и правдата в света.
6.10.1929г.
226. Забранихме му,  НБ , София
Но и ако праведният се отклони от пътя си, правдата му няма да се зачете.
226.2 Забранихме му ( втори вариант )
Писанието казва: „Ако праведният се върне в пътя си, правдата му ще се вмени.
6.11.1929г.
227. Вкисване, ООК , София
Тя обхваща четирите главни факултета: факултетите на любовта, на мъдростта, на истината и на правдата.
13.11.1929г.
228. Два центъра, ООК , София
Който не носи правдата в себе си, той никога не може да бъде праведен.
4.12.1929г.
229. Което става, ООК , София
Казано е в Писанието, че ако праведният се върне в света и сгреши, правдата му няма да се вмени, т. е няма да се спомене.
8.12.1929г.
230. Да ида да го събудя,  НБ , София
Искат ли да постигнат нещо, те трябва да приложат абсолютната мярка на морала, на доброто, на правдата в света. Който не прилага тази мярка в живота си, той не познава правдата, не може да се нарече правдив човек. Правдата е абсолютен закон, който никога не се мени. Няма сила в света, която може да изопачи правдата. Правдата е вътрешен закон, който съществува в самия човек. Правдата се налага отвътре, а не отвън.
230.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Правдата по никой начин не може да се изопачи. Няма сила в света, която може да изопачи правдата. Щом аз приема правдата в себе си, тя е един вътрешен закон, който аз всякога мога да изпълня.
18.12.1929г.
231. Наука за езика, ООК , София
Ръцете им, които символизират закона на правдата, са превърнати в крака. Правдата у тях не е застъпена.
29.12.1929г.
232. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
232.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
Тази дъщеря, която никога не е била справедлива, ще започне да говори правдата; тази дъщеря, която не е била досетлива, от този момент става чутка, досетлива, влиза в положението на всички хора, почва да им помага, но никога на очите й няма да видиш сълзи.
5.1.1930г.
233. От сърцето излизат,  НБ , София
Правдата не е един завършен акт.
233.2 От сърцето ( втори вариант )
Става ли въпрос за правдата, тя е незавършен процес.
8.1.1930г.
234. Проява на Любовта, ООК , София
Човек трябва да знае какво представят Любовта, Мъдростта, Истината, Добродетелта и Правдата.
234.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Без правдата никаква физиология не може да функционира, никакво кръвообращение не може да има. Следователно, ако нямаш правдата, това са превозните средства.
12.1.1930г.
235. Да се радват наедно,  НБ , София
Желая ви да бъдете носители на правдата и на истината, които ще ви направят свободни.
235.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Ако ние, съвременните хора, не можем да умрем от глад заради правдата, а живеем заради неправдата, де е тогава нашата човещина? Трябва да предпочетеш да умреш, отколкото да туриш ръката си на въжето и да обесиш с него своя брат.
16.3.1930г.
236. С благодат и истина,  НБ , София
Питам: от ваше гледище, кое богатство е чисто, т.е. получено чрез закона на правдата? Който има такова богатство, ще го тури в касата си, ще я затвори добре, но няма да я заключи.
23.4.1930г.
237. Доброто оръжие, ООК , София
За да бъде разумен и силен , човек трябва да се ръководи в живота си от принципите на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и на добродетелта.
27.4.1930г.
238. Доведете ми го тук,  НБ , София
Според нас, еретик е този, който не вярва в законите на великите добродетели – на любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта.
25.5.1930г.
239. По-горни от тях,  НБ , София
Това са проповедници, които говорят в името на любовта, на правдата, на доброто, на мъдростта, на истината и на свободата.
20.6.1930г.
240. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
240.2 Преводи в природата (Работа, музика, молитва) ( втори вариант )
Ти в правдата си имаш дефект.
22.6.1930г.
241. За храна,  НБ , София
И без правда не може, но правдата има приложение.
13.8.1930г.
242. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Ако началото на една работа е в съгласие с Бога, краят и ще бъде добър. – Ама искам да зная, какво има зад любовта, зад истината, зад правдата. Зад любовта стои омразата, зад истината – лъжата, зад правдата – неправдата. И обратно: зад омразата стои любовта, зад лъжата – истината, зад неправдата – правдата.
Още? Правдата ще възтържествува и между хората ще настане мир, радост и веселие.
242.2 Начало и край ( втори вариант )
Зад правдата какво има? Неправда.
Какво ще стане? Неправдата в света ще се вдигне, правдата ще дойде, ще настане мир, радост и веселие.
19.8.1930г.
243. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата; блажени миротворците… блажени гонените заради Правдата… блажени сте, когато ви похулят и ви изгонят и връх вас рекат на лъжа всяка зла реч заради Мене. (6-11. ст.)
не надмине правдата на книжниците и фарисеите,
21.8.1930г.
244. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Следователно човек трябва да умре за греха, да се освободи от него, а да оживее за Правдата, за Бога.
14.9.1930г.
245. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
На неправдата трябва да противопоставиш правдата.
9.11.1930г.
246. Божествени състояния,  УС , София
Ще раздадеш ли богатството си на вълците? Те са грешните, престъпните хора. – Нали гладният се нуждае, а не ситият? – Гладен и жаден е този, който гладува и жадува за правдата.
23.11.1930г.
247. Общение с Бога,  ИБ , София
Молитвата трябва да включва в себе си качествата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието и на ред още добродетели.
19.12.1930г.
248. Езикът на природата,  МОК , София
248.2 Езикът на природата ( втори вариант )
За праведните хора е невъзможно да умрат нали? Но това е вярно само по отношение на правдата, а при грешните хора всички умират, това е вярно само при туй състояние на съзнанието.
23.1.1931г.
249. Разумното слово, МОК , София
Като разбере това, човек се домогва до едно от блаженствата, за което Христос казва: „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“.
19.7.1931г.
250. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
У коня има творчество, а у магарето живее стремеж към истината, към правдата.
20.8.1931г.
251. Най-високото място, СБ , София
Казвате: „Защо трябва да бъда праведен?”; казвам: Правдата е право на гражданство в света на праведните – ако човек не е праведен, той не може да влезе в този свят. – „Защо трябва да любя?” Ако не любиш, не можеш да влезеш в света на Любовта, дето тя е право на гражданство. – „Защо трябва да бъда умен?” Ако не си умен, не можеш да влезеш в света на Разумността, дето тя е право на гражданство.
21.8.1931г.
252. Отиване и връщане, СБ , София
Следователно щом човек разбере законите на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта, той ще разбере защо едни неща стават по един начин, а други – по съвършено особен начин.
6.12.1931г.
253. Жал ми е за народа,  НБ , София
За пример, някой човек не се интересува от истината; друг не се интересува от правдата; трети не се интересува от знанието.
21.4.1932г.
254. Доброто семе, ИБ , БС , София
Краката отговарят на добродетелите, ръцете – на Правдата, очите – на Истината, ушите – на Мъдростта, устата – на Любовта.
4.5.1932г.
255. Кръг, елипса и хипербола, ООК , София
255.2 Кръг, елипса и хипербола ( втори вариант )
Семейният живот е само там, гдето Бог присъства, любовта присъства, мъдростта присъства, истината присъства, свободата присъства, правдата присъства.
8.5.1932г.
256. Обич и знание,  УС , София
„В пътя на правдата има живот и шествието на пътя не завожда в смърт.“ (– 3-ти стих.)
29.7.1932г.
257. Добре дошъл, СБРБ , 7-те езера
"Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят."
"Блажени гонените заради Правдата, защото е тяхно Царството небесно."
257.2 Превръщане на величините (Добре дошъл) ( втори вариант )
“Блажени, които жадуват и гладуват за правдата, защото те ще се наситят.” Само когато хората гладуват и жадуват, те ще се наситят.
“Блажени гонените заради правдата, защото ще наследят Царството Божие.” Защо трябва да те гонят? За да ти дадат Царството Божие в наследство.
3.8.1932г.
258. Най-мъчният изпит, СБРБ , 7-те езера
Ще прочета 14-ти и 15-ти стихове, 59-та глава от Исаия: „И съдбата отстъпи назад, и правдата стои далеч; защото истината падна на стъгдата, и правотата не може да влезе.
12.8.1932г.
259. Трите свята, СБРБ , 7-те езера
Физическият изток е точката, от която изгрява правдата. Затова, именно, посрещне ли човек слънцето, през целия ден той трябва да урежда своите взимания-давания съобразно правдата, да се справи с противоречията си, да се справи с всичките си недоразумения.
Изток е правдата.
Изток представлява правдата, която трябва да царува в човека. Там се прилага правдата.
Изток на физическото слънце представлява правдата.
И тъй, ние сме дошли на земята, да научим пътищата на правдата, на истината и на доброто. Затова казвам: търсете пътя на правдата, пътя на истината и пътя на доброто, от които слънцето изгрява.
13.8.1932г.
260. Път на зазоряване, СБРБ , 7-те езера
Някой казва: „В кой път трябва да вървим?“ – Вървете в пътя на живота. – „Кой е този път?“ Отговарям: пътят на живота е път, в който Доброто царува; пътят на живота е път, в който Любовта царува; пътят на живота е път, в който Правдата царува; пътят на живота е път, в който Истината царува; пътят на живота е път, в който Мъдростта царува. Щом изгубиш пътя си и искаш да го намериш, спомни си за Доброто, за Любовта, за Правдата, за Истината и за Мъдростта. Спомниш ли си за Доброто, ти си при вратата на този път; спомниш ли си за Любовта, ти си в самия път; спомниш ли си за Правдата, ти пътуваш вече с благоговейни крачки, за да извървиш този път; спомниш ли си за Истината, ти ще бъдеш свободен в пътя; спомниш ли си за Мъдростта, ти ще имаш знанието, което пътят съдържа в себе си.
Светът е създаден за всички добри хора, които носят Доброто, Любовта, Мъдростта, Истината и Правдата. Пита ли някой защо е дошъл на земята, казвам: ти си дошъл на земята да носиш Доброто, Любовта, Мъдростта, Истината и Правдата. Станеш ли сутрин, веднага кажи: „Аз съм дошъл да нося Доброто, Любовта, Мъдростта, Истината и Правдата. Какво да възприема? Дошъл съм да възприема Доброто, Любовта, Мъдростта, Истината и Правдата“. Обаче, натовари ли се с Доброто, с Любовта, с Мъдростта, с Истината и с Правдата, той вече разполага със сили в живота си.
Той трябва да стане силен, да се освободи, да носи в себе си силите на Доброто, на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на знанието. Значи, който носи в себе си Доброто, Любовта, Мъдростта, Истината и Правдата, от Бога е. Според правдата, така трябва да бъде.
15.8.1932г.
261. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ , 7-те езера
Търси Правдата, която не се придружава от безправието.
4.9.1932г.
262. Ценни мисли,  НБ , София
Търси правдата, която не се придружава от безправието.
28.9.1932г.
263. Разумните сили, ООК , София
Друг е въпросът, ако жена ти тръгне по пътя на правдата, а ти – по пътя на истината – ще имате отношение.
Вдигнеш ли ръцете нагоре, това значи, да прилагаш правдата и истината в живота си.
Като наблюдаваш човека, виждаш в него петте добродетели: правата, която води от левия крак към главата е истината; от главата към десния крак е правдата; от десния крак към лявата ръка е любовта; от лявата ръка към дясната е мъдростта, и от дясната ръка към левия крак е добродетелта.
263.2 Разумните сили в природата ( втори вариант )
Ще се върнете, по кой път? Ще се върнете по закона на Правдата. Ако започнете с върха на Доброто или с върха на Правдата, определя се какво е вашето отношение.
Ако ти се движиш по пътя на Истината, а жена ти по пътя на Правдата, тогава вие имате съотношения.
Та, като дигаш ръцете си, значи в живота си трябва да разрешиш задачата на Правдата и Истината. Като нямаш Правдата и Истината, каквото правиш в света, няма да се постигне. Един Христос трябва да съдържа Истината, Правдата, Любовта, Мъдростта, Добродетелта.
От левият крак към главата е Истината, после към другия крак е Правдата.
5.10.1932г.
264. По този път, ООК , София
Ние сме за любовта, за знанието и за свободата; ние сме за живота, силата и мекотата; ние сме за правдата, за истината и мъдростта: ние сме за доброто, за красивото и великото в света.
11.11.1932г.
265. Контрасти в живота,  МОК , София
Казвам: Истината и правдата не са в състояние сами да оправят света. Правдата и истината са в състояние да оправят света дотолкова, доколкото те се прилагат в човешкия живот.
265.2 Контрасти в живота ( втори вариант )
И правдата не е в сила. Ако правдата може да оправи света досега, светът би се оправил. Правдата и истината са в сила дотолкоз, доколкото влизат в човешкия живот.
13.11.1932г.
266. Сляп от рождение,  НБ , София
Затова нека бъдем всички от онзи свят на добродетелта, на човешката мисъл, на човешката свобода, на човешката добродетел, на човешката истина, на правдата, на реда, на порядъка.
266.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
Затова нека бъдем всички от онзи свят на добродетелта на човешката мисъл, на човешката свобода, на човешката истина, на правдата, на реда, на порядъка.
11.12.1932г.
267. Забраненият плод,  УС , София
Пък и ти ще се усъмниш и ще се питаш: Ходих ли, наистина, на слънцето? В това отношение, ти приличаш на онзи, който търсел правдата в света. Той казвал, че правдата трябва да съществува. Дето ставало нещо, той навсякъде се явявал да защищава правдата. Нищо няма да кажа за правдата.
8.1.1933г.
268. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Да остане само едно различие: между светлината и тъмнината, доброто и злото, правдата и неправдата, любовта и омразата.
5.2.1933г.
269. Първото място,  НБ , София
Че ако можем да употребим новите идеи на правдата, ние ще имаме една култура.
269.2 Първото място ( втори вариант )
Ако приложим новите идеи на правдата, ще дойде друга култура.
19.2.1933г.
270. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Второто положение: ти трябва да започнеш с правдата.
270.2 А другото падна ( втори вариант )
Второто положение: Ти трябва да започнеш с правдата.
19.2.1933г.
271. Неговата воля,  УС , София
Първо ще се свържеш с Него, а после ще говориш за чистота. „Да бъда праведен.“ – И Правдата е сила Божия. – „Да любя.“ – И Любовта е сила Божия.
Грешникът, обаче, знае, че е нарушил закона на правдата, и се разкайва. Ще кажете, че е противоречие, грешникът да познава правдата, а праведният – да не я познава. – Както и да мислите, без противоречия в живота не може.
29.3.1933г.
272. Общи положения, ООК , София
Казано е: „Който гладува и жадува за правдата, той ще се насити“.
9.4.1933г.
273. Приемане и предаване,  УС , София
Като ставаш от сън, кажи си: „Аз съм дошъл на земята да проявя Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добротата“.
30.4.1933г.
274. Петте ечемичени хляба,  НБ , София
Ние мислим, че правдата в света, че любовта в света със закон може да влязат.“
274.2 Петте ечемичени хляба ( втори вариант )
Много пъти може да каже: Ние мислим, че правдата в света, че любовта в света, че законът могат да се въдворят.
28.6.1933г.
275. Свещената област на живота, ООК , София
275.2 Свещена област на живота ( втори вариант )
Даже правилата на правдата не желая, защото са голямо изкуство или пък правилата на любовта.
23.7.1933г.
276. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
Ако в миенето на ръцете не туриш правдата, че твоите ръце са извори, след като умиеш ръцете си, трябва да си спомниш направил ли си някаква неправда, прав ли си във всичките си постъпки.
276.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Ще миете ръцете си с мисълта, че те са символ на правдата, че са извор.
4.10.1933г.
277. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
Понеже търсите правдата.
29.10.1933г.
278. Няма да ви остави,  УС , София
Тази ръка на човека е създадена като образ на правдата.
15.11.1933г.
279. Най-малката любов, ООК , София
Този човек още не знае, какво нещо е правдата.
11.2.1934г.
280. Мене слушайте,  НБ , София
Ще взема първия стих [от тази глава] , понеже в същата най-главното начало на Земята е [Правдата]. И когато хората следват пътя на Правдата, това е най-реалното.
11.2.1934г.
281. Младият, възрастният и старият, УС , София
В доброто ли, в правдата ли, в милосърдието ли, или в своята мисъл? Човек трябва да бъде силен.
18.3.1934г.
282. Едно ви трябва, УС , София
Ако ти в една жена или в един мъж не можеш да видиш доброто, което Бог е вложил в тях, правдата, която Бог е вложил в тях, разумното слово, което се изявява чрез тях, ти си на кръв път.
15.4.1934г.
283. Наяве,  НБ , София
Доброто подразбира справедливостта, правдата.
23.5.1934г.
284. Пред шестата врата, ООК , София
И грешният, като постъпи съобразно с правдата, макар и да е грешен, с него ще се случи това, което се случва с праведния.
12.9.1934г.
285. Връзка с Бога, ООК , София
Ако е праведник, ще изгуби правдата си, ако е религиозен ще изгуби религиозността си.
Как ще се примири с онзи, който иска правдата? Вие ще му платите онова, което той ви е дал.
30.9.1934г.
286. Послушание,  УС , Русе
Изток представлява правдата, север – истината, юг – доброто, а запад – послушанието.
Значи човек трябва да има в себе си Правдата, Истината, Добродетелта и Любовта.
16.1.1935г.
287. Божествената справедливост, ООК , София
Човек преди всичко трябва да е справедлив, понеже Божественият свят е свят на правдата. Божественият свят не е свят на любовта, не е свят на мъдростта, а е свят на правдата.
20.1.1935г.
288. Товарене и разтоварване,  УС , София
„Царят с правдата утвърждава земята си, а дароприемецът я съсипва.“ (– 4-ти стих.) – Цар може да бъде само онзи, който има прави мисли и ги прилага.
20.2.1935г.
289. Изпитите на ученика, ООК , София
Христос не е извън Царството Божие, не е и извън правдата. Той е в Царството Божие, Той е и в правдата.
3.3.1935г.
290. Насилията под слънцето,  УС , София
В света има хора, които могат да приложат и любовта, и милосърдието, и правдата.
17.3.1935г.
291. Благоприятната Господня година,  НБ , София
И всички казват: Защо съществува тази голяма неправда в света? Кажете ми де е правдата в света? Както и да се изяснява, въпросът си остава все един и същ, т. е. въпросът си остава такъв, какъвто си е.
24.3.1935г.
292. Двете добродетели,  УС , София
292.2 Двата вида добродетели. (Кой е правият път) ( втори вариант )
За себе си говори. „Има праведен, който загива в правдата си.“ „Угодният пред Бога ще се отърве от нея“ (26. стих).
21.4.1935г.
293. Ако не ядете,  НБ , София
Единствената норма, с която се мери правдата, това е Любовта.
28.4.1935г.
294. Един от дванадесетте,  НБ , София
Правдата е нещо реално за мене, добрите хора са нещо реално за мене.
12.5.1935г.
295. Правото на Любовта,  УС , София
"Така Господ Иеова ще направи, правдата и хвалата да прозябнат пред всичките народи". (- 11 ст.).
295.2 Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) ( втори вариант )
И най–после пророкът завършва, казва: „Така Господ Йехова ще направи правдата и хвалата да прозяпнат пред всичките народи“ (11. стих).
26.5.1935г.
296. Възходящият път,  УС , София
Като вижда всичко това, в първо време той се разколебава и казва: Къде е Правдата, къде е Любовта? След време разбира, че страданията и смъртта са неизбежен път за всички души.
8.9.1935г.
297. Божественият план,  УС , София
297.2 Тълкуванието. (Истинските връзки) ( втори вариант )
Да поддържате закона на любовта, да поддържате закона на знанието, на свободата, на правдата, на мира, на дълготърпението, на всички тия добродетели, които идат сега – новото в света.
2.10.1935г.
298. Новото учение, ООК , София
Неправедният е неправеден в правдата, а е праведен в неправдата.
20.10.1935г.
299. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
Казва им: „Вие постоянно ще му наумявате за доброто, което човек носи в света.“ Тогава дошли други две Добродетели – Правдата, два ангели.
299.2 Степени на разбиране ( втори вариант )
После извикал два ангела на справедливостта, на правдата и ги поставил на мястото на ръцете, да работи с тях и да му напомнят за правдата.
3.11.1935г.
300. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Казано е по-нататък: „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.“ Ако искаш да се наситиш, първо ще гладуваш. Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога.“ Който иска да види Бога, той трябва да бъде чистосърдечен. „Блажени гонените заради правдата, защото на тях е Царството небесно.“
17.11.1935г.
301. Вътрешният закон,  УС , София
301.2 Вътрешният закон ( втори вариант )
Чрез тази притча Христос обръща внимание на учениците си върху закона на Правдата.
15.12.1935г.
302. Да се не изгуби нищо,  НБ , София
Един адвокат, или един съдник в съда може да защищава логически своя повереник и да го изкара невинен, но нима логиката изразява правдата.
19.1.1936г.
303. Непроменливи величини, УС , София
И плодът на правдата сее се с мир за миротворците.“ Цяла наука е.
303.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
И плодът на правдата се сее с мир за миротворците.“
11.3.1936г.
304. Сегашният момент, ООК , София
Ако се заемете да решите въпроса за правдата, ще станете праведен.
15.3.1936г.
305. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
И после той турга положителните качества, с какво човек трябва да започне: (6 ст.) „С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна, (7 ст.) със словото на Истината, със Сила Божия“; казва какви оръжия трябва да има, с какво трябва да борави човек: (7 ст.) „с оръжията на Правдата в дясната ръка и в лявата“. Те са имали работа с чистота – едно; с благоразумие – две; с дълготърпение – три; с благост – четири; с Духа Светаго – пет; с любов нелицемерна – шест; със Словото на Истината – седем; със Сила Божия – осем; с оръжия на Правдата в дясната ръка и в лявата – девет.
305.2 Новият метод ( втори вариант )
И, като противоположни на тях, поставя други положения: „С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна, със словото на истината, със сила Божия, с оръжия на правдата в дясната ръка и в лявата.“ (– 6 и 7 ст.). – Това са положителните оръжия в ръката на човека, с които трябва да работи.
Защо ще повтаряш на човека, че трябва да бъде праведен, добър, да свири добре? Не знае ли той, какво нещо е правдата и добротата? Не знае ли, какво значи да свириш добре? Ще кажете, че който свири, трябва да предава израз на свиренето.
29.4.1936г.
306. Основната мярка, ООК , София
Ръцете ви да бъдат свободни – то значи правдата в човека.
1.5.1936г.
307. Стара и нова българска песен,  МОК , Витоша
Сега може да ви смутят думите: Правдата Божия.
3.1.1937г.
308. Реалността в живота,  УС , София
Под носа е човешкият ум, зад устните е човешкото сърце, зад ръцете е правдата, а зад краката – добродетелта. Правдата, добродетелта са реални неща, които днес малцина разбират.
308.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
Правдата е реалното; Добродетелта е реалното; за която вие нямате понятие. Като дойдете до Правдата, трябва да видиш, какво нещо е Правдата; като дойдете до Добродетелта, трябва да видите, какво ще ви иска.
17.1.1937г.
309. Царството небесно,  НБ , София
Същинските ръце на човека, това е правдата.
24.1.1937г.
310. Конкретното в Любовта,  УС , София
Всеки съдия трябва да постъпва според законите на правдата.
28.2.1937г.
311. Три необходими неща,  УС , София
Ти се разколебаваш и в правдата, и в любовта.
14.3.1937г.
312. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Ако рисува един човек на правдата, да знае къде да постави ушите му и светлината да пада правилно върху тях.
24.3.1937г.
313. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Бог казва: Ще се храниш с Добродетелта, ще се храниш с Истината, ще се храниш с Правдата.
4.4.1937г.
314. Здравото учение,  НБ , София
Човек трябва да се страхува да не би правдата да закъснее да дойде.
14.4.1937г.
315. Път към новото, ООК , София
Сега, в какво седи Правдата? Някой път трябва да се спрем на някои основни положения.
Трябва да сте свършили пътя на греха и пътя на правдата и тогава да дойдете до Любовта.
16.5.1937г.
316. Рабство и приятелство,  НБ , София
Правдата иде.
19.5.1937г.
317. Цялото и частите, ООК , София
Тогава де е правдата у човека? – Правдата е чувство. „В святост“ и то е чувство. Казвам: Две висши чувства на човека, горе на главата. (Учителят показва главата на един брат.) Правдата на човека и неговата святост е тук, на главата до Истината.
4.7.1937г.
318. Мислете за светлината!,  НБ , София
Та казвам: Не зная на какво основание отгоре хората мислят: „Ако ние вървим по Закона на Любовта, светът няма да се оправи.“ Или: „Ако вървим по Закона на Правдата, светът няма да се оправи.“ Досега ние проявяваме един свят на безлюбие.
23.8.1937г.
319. Любов и безлюбие, МОК , София
Истината може да се обича, лъжата не може да се обича; Правдата може да се обича, неправдата не може да се обича.
25.8.1937г.
320. Естественият живот, ООК , София
Постави доброто за основа на домът си, правдата за мерило, Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило.
8.9.1937г.
321. Трите основни неща, ООК , София
Правата линия е път за правдата, да бъдеш праведен, да разбираш нещо, то е правата линия. Какво ще употребиш в плаването? Следователно, ти правдата само при женският елемент ще излезеш на място.
Правдата има за подтик Любовта. Правдата започва от Любовта.
Правдата дава достойнство на човека, Любовта дава достойнство на човека.
12.9.1937г.
322. Свят на промени,  УС , София
Когато дойде Правдата, гответе се за второто, пришествие.
322.2 Религиозни хора ( втори вариант )
Значи очакваме и Правдата, която ще се въздаде на Всичките, е туй, което се пада.
15.9.1937г.
323. Камъчето под езика, ООК , София
Искате да имате красиви ръце, че ръцете са един признак на правдата. Правдата е образувала човешките ръце.
10.10.1937г.
324. Да видят,  УС , София
И тъй, всеки, който има сърце и не чувства; ум, който не мисли; душа, която не проявява милосърдие; дух, който не воюва за правдата, той нищо не постига.
31.10.1937г.
325. Двете дървета,  УС , София
Ако правдата не е в тебе, не можеш да бъдеш справедлив.
14.11.1937г.
326. Първата песен,  УС , София
Някой казва: Трябва да се обичаме! – Това е чужда дреха, която временно си облякъл. – Да живеем според Божиите закони. – Това са чужди обувки, взети под наем. – Да прилагаме правдата. – Това е чужда шапка, взета само за 24 часа.
30.1.1938г.
327. Учене и служене,  УС , София
Единицата – това е правдата. Да се възстанови правдата, да намериш основата на живота, да намериш разрешението на всички въпроси, това само единицата може да направи.
2.2.1938г.
328. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
От тях учим сега правдата.
20.2.1938г.
329. Да ми бъде ученик,  НБ , София
Ако музиката не я поддържате, музиката е свързана с доброто, с правдата.
20.2.1938г.
330. Единствената връзка,  УС , София
Ще дойде ден, когато човек ще носи обувки от енергиите на доброто, т.е. на добродетелта; ръкавици – от енергиите на правдата.
2.3.1938г.
331. Лечебното действие на музиката, ООК , София
Ако в този свят не се свържеш с Правдата, на онзи свят не можеш да си движиш ръката.
Правдата е тук.
13.3.1938г.
332. Да слушат,  УС , София
Какво по-важно от това, да знаеш как да се обуеш, т.е. да се облечеш с добродетели; да знаеш какви ръкавици да сложиш на ръцете си, т.е. да се облечеш в правдата; да знаеш как да си служиш с езика си – да приложиш Любовта; как да гледаш с очите си – да се облечеш с Истината; да знаеш как да слушаш – да се облечеш с дрехата на знанието и светлината.
Вложи Правдата отвътре, после отвън.
16.3.1938г.
333. О, любов неизказана! Музикално упражнение, ООК , София
Основният тон на правдата е „ми“ и основният тон на Любовта, при сегашния живот е „сол“.
Първото камъче на Любовта е на доброто, второто камъче е на Правдата, а пък третото камъче е на самата Любов! – Сега мисля, че ме разбрахте.
20.3.1938г.
334. В името на Бога!,  НБ , София
Ако поддържаме правдата, тя има острия от две страни. Щом попаднем в ръцете на правдата, тогава ние попадаме в ръцете както котката и лисицата, които били хитри, попаднали в едно такова дело.
И когато дойде да се прояви правдата в човека, той трябва да покаже своята правда, той трябва да покаже изкуството, той трябва да покаже, да си тури ръката на пианото, на цигулката и когато дойде да свири пианистът или цигуларят, какъвто и да е инструмент, неговите очи в дадения случай трябва да знаят как гледат и всичкото ни богатство седи в лъчите на Слънцето.
Правдата казва сам да си уредиш работите.
Второ: Правдата на Царството Божие.
22.3.1938г.
335. Дигни одъра си!,  ИБ , София
Едно време правдата ходела по света, с намерение да го оправи. От големи мъки и страдания, жената извикала: Къде е правдата в света? – Тук съм, зад вратата, но ме е страх да изляза пред хората.
Каквото е положението на правдата в света, такова е положението на човека в затвора.
22.6.1938г.
336. Добрият живот, ООК , София
Ако си човек на Правдата, трябва да развиваш осезанието, да чувствуваш.
5.8.1938г.
337. Трудни задачи, СБ , РБ , 7-те езера
Всички добродетели – любовта, мъдростта, истината, правдата и доброто имат свои основни тонове, които, не се ли вземат правилно, и добродетелите не се изявяват правилно.
11.9.1938г.
338. Оригинал и копие,  УС , София
Зъл човек ли е този? Ако не проявяваш Правдата, човек ли си? – Човек си, но без ръце.
25.9.1938г.
339. Що има вътре в човека,  НБ , София
Ако тия шест милиона хора бяха станали проповедници на правдата, на разумността, ако бяха станали учители на човечеството, ако бяха екипирани да работят за доброто на човечеството, цялата земя щеше да се превърне на рай.
Жена му казваше: Какво мислиш за правдата сега? Кажи нещо за твоя Господ.
19.10.1938г.
340. Посещение на Бога, ООК , София
Роден си, за да опиташ доброто, за да опиташ правдата, за да опиташ хубавите неща, които Бог е създал.
25.12.1938г.
341. Иди си с миром,  НБ , София
Вложете правдата за основа на вашия живот и ръцете няма да ви болят.
25.12.1938г.
342. Страдание и радост, УС , София
Не всеки човек, който е сиромах, страда за греховете си и не всеки човек, който е богат, е богат заради правдата си.
И там се казва в Писанието, че ако праведният напусне правдата си и направи в края едно престъпление, доброто няма да му се вмени; и ако грешникът, който през целия си живот е живял лош живот, накрая направи добро, греховете няма да му се вменят.
12.4.1939г.
343. Съобразителност и разумност, ООК , София
Че ако ти знаеш как са строени краката ти, ще знаеш какво нещо е Добро; ако знаеш как са построени ръцете ти, ще знаеш какво нещо е Правдата; ако знаеш как са построени устата ти, ще знаеш какво нещо е Любовта; ако знаеш как са построени ушите ти, ще знаеш какво нещо е Мъдростта; ако знаеш как са построени очите ти, ще знаеш какво нещо е Истината, ще можеш да оцениш начините, по които нещата са създадени.
2.6.1939г.
344. Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки,  МОК , София
Защо? По закона на правдата, детето има една външна причина за счупването на стомната, за направената погрешка.
2.7.1939г.
345. Вам завещавам царството,  НБ , София
Ръцете са правдата. Правдата са Неговите ръце.
18.10.1939г.
346. Малките Божествени подтици, ООК , София
Казано е: „Направете си приятели от богатството на правдата.“ Не искам да тълкувам това.
346.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Казано е: "Направете си приятели от богатството на правдата."
1.11.1939г.
347. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
Правдата е съществувала преди да се създадат ръцете.
347.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
Правдата е съществувала преди да се създадат ръцете.
5.11.1939г.
348. Призова учениците Си,  НБ , София
Праведните ще бъдат съдени, за да им се въздаде според правдата.
15.11.1939г.
349. Към свобода!, ООК , София
Но ако той помисли нещо, което не е съобразно със закона на правдата, той ще изгуби веднага своето вътрешно разположение.
349.2 Към свобода! ( втори вариант )
Но ако той помисли нещо, което не е съобразно със закона на правдата, той ще изгуби веднага своето вътрешно разположение.
19.11.1939г.
350. При Бога, ангелите и добрите хора,  УС , София
Без правдата, кракът ти не може да стъпи в духовния свят.
Що е безправието в света? – Без правдата.
17.12.1939г.
351. Аз, ти, той,  УС , София
А пък щом сгъваш ръцете си, имаш противоречие в правдата.
Ако искаш да разбереш, какво нещо е правдата, трябва да обърнеш главата си към изток, а краката си към запад.
20.12.1939г.
352. Дайте свобода!, ООК , София
Правдата си има особен ритъм.
24.12.1939г.
353. Акаш и прана,  НБ , София
Следователно, ако ти във волята си не приложиш правдата като метод, ако в сърцето си не приложиш доброто като една възможност и най-после, ако не поставиш истината в ума си като една същина, ти не можеш да се ползуваш от праната, от тази жизнена енергия.
Ако един народ държи в ума си истината, в сърцето – доброто, а във волята си – правдата, той ще се подигне и Бог ще го благослови. И ако в твоята молитва не влезе правдата, истината и любовта, ти не можеш да се учиш, не ти се отпуща кредит.
За да дишаш правилно, ти трябва да свържеш ума си с истината, да си хармонират, сърцето трябва да бъде в хармония с доброто, а волята – в хармония с правдата.
24.12.1939г.
354. Даром,  УС , София
И тогава сме благоугодни на Бога, когато възприемаме добре Неговите мисли в ума си, неговите добродетели в сърцето си и когато със своята воля раздаваме правдата в света правилно.
31.12.1939г.
355. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ , София
Ти никога не можеш да постъпваш справедливо, ако правдата не е в твоята воля.
Една девица е за женене, когато тя обича правдата и правдата царува във волята ѝ. Тогава те ще дигнат ръцете си към Господа и ще кажат: „Господи, каквото благословение си намислил да ни дадеш, ние сме готови да го приемем.“ Тогава те ще кажат: „В името на истината, която царува в моя ум, в името на любовта, която царува в моята душа и в името на правдата, която царува в моята воля, аз се съгласявам на това съчетание, за да изпълня волята Божия, за да бъда благоугоден на Бога.“ Това е идейното, това е волята Божия.
И всеки човек, който не прилага истината в ума си, той и себе си заблуждава, и другите хора заблуждава; всеки човек, който не прилага любовта в сърцето си, той и себе си заблуждава, и другите хора заблуждава; всеки човек, който не прилага правдата във волята си, той и себе си заблуждава, и другите хора заблуждава.
Занимавайте се с правдата и ще бъдете подобни на нея.
Той ще обикаля истината, той ще обикаля любовта, той ще обикаля правдата.
Бог казва: Ако истината царува във вашия ум, ако любовта царува във вашето сърце и ако правдата царува във вашата воля, така ще грее Слънцето, както днес грее. Ако любовта, истината и правдата не царуват във вас, ще има шестдесет градуса студ.
Или ако даваш една игличка, ти трябва да напишеш на нея: „Обичай истината!“ Вторият подарък, който ще дам на някого, ще напиша върху него: „Прилагай любовта!“ Ако дам трети подарък на някого, ще напиша на него: „Правдата да бъде мярка в твоя живот.“ Тези три неща, написани и на желязо, пак са ценни.
Казвам на старата година: „Ще чакаш още.“ Когато изпратим старата година, ще ѝ напишем един подарък за истината, друг – за любовта и трети – за правдата. Той иска да напишем, че сме приложили истината в нашия ум, че сме приложили любовта в нашето сърце и че сме приложили правдата в нашата воля.
3.1.1940г.
356. Вътрешният господар, ООК , София
Не стеснявай правдата в себе си, понеже, ако я стесняваш, ще образуваш мазоли в себе си.
Старайте се да прилагате правдата, а не да бъдете праведни.
28.1.1940г.
357. И ще родиш син,  НБ , София
Един път той ще роди доброто, на втория път – правдата, на третия път – знанието и светлината, на четвъртия път – истината и свободата, на петия път – любовта.
20.3.1940г.
358. Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК , София
Казвате: „Болка имам в крака“ – доброто ти страда. „Болка имам в ръката“ – правдата ти страда.
24.3.1940г.
359. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Ако обича правдата, написано е на ръката.
19.4.1940г.
360. Езикът на тоновете,  МОК , София
Тогава коя дума ще започне с „ре“? Потенциал кой ще бъде? В дадения случай правдата е потенциал. Правдата е един потенциал, който те заставя да я проявиш.
Тогава имаш правдата – един потенциал.
1.5.1940г.
361. Божественият център, ООК , София
Ако иска да носи хубави ръкавици, трябва да е свършил училището на правдата.
30.6.1940г.
362. Първата запалка,  УС , София
Заболи те лакатя, престъпил си правдата.
3.7.1940г.
363. Най-добрите условия, ООК , София
Той е в света на правдата – ако не постъпва справедливо, той е отговорен.
16.8.1940г.
364. Господаруване и слугуване, СБ , РБ , 7-те езера
Съвременният свят се нуждае от хора, които да прилагат правдата. Правдата има предвид нуждите на всички живи същества. Откак светът съществува, правдата се прилагала към всички хора и народи.
1.9.1940г.
365. Добрата покана, СБ , РБ , София
Сега хората се бият, за да възстановят правдата.
Когато съди някого, Бог го обиква първо и след това вика за свидетели Любовта, Мъдростта, Истината, правдата, знанието си.
8.9.1940г.
366. Израил и българин, СБ , РБ , София
Те са осиромашали за стария и грешен живот; те са се отказали от всички заблуждения и търсят новия светъл ден, в който Слънцето вечно грее, а Правдата строи нови пътища.
22.9.1940г.
367. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Окото възприема още лъчите на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и др.
6.10.1940г.
368. Работа за цялото,  УС , София
Че да ида да ѝ кажа: Ти как смееш цяла кошница да береш? Казвам: Сестра, една праскова не вземай, понеже тя е закон на правдата. Правдата ще те намери.
9.10.1940г.
369. Една седмица въ рая, ООК , София
Като ти дадатъ правдата – ти си доволенъ. Срещу правдата седи доволството.
369.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Като ти дадат правдата – ти си доволен. Срещу правдата седи доволството.
13.10.1940г.
370. Самоотричане,  УС , София
Че в какво седи правдата? За да повярваш, че обичаш някого, какво трябва да направиш? Сега вие всички мислите, че като обичате другите, вие добро им правите.
27.10.1940г.
371. Словото стана плът,  НБ , София
Ако праведния се върне от пътя си, правдата му няма да се помене.
5.1.1941г.
372. Двете недоволства,  УС , София
Исая е един от добрите пророци. (Учителят чете втория стих от 62-а глава на Исая) „Ще видят народите правдата Ти и всичките царе славата Ти и ще се наречеш с ново име, което устата на Господа ще нарекат.“ Това е една песен на пророка.
5.1.1941г.
373. Дева зачна,  НБ , София
Трябва да дойде изкуството (показва безименния пръст), правдата (средния пръст) и религията (първия пръст).
2.2.1941г.
374. Любов и безлюбие, НБ , София
Един много обичал правдата, че дето влизал се за правдата говорил и се го били.
14.3.1941г.
375. Силното число,  МОК , София
Та казвам, когато дойдете до закона на правдата, казвате, че няма правда в света. Щом дойдете до правдата, кажете: „Правдата трябва да се смекчи.“ Който бие с тоягата, […] дава правдата. Който налага, дава правдата, учи го какво е правото.
20.4.1941г.
376. Трите извора,  УС , София
Когато носиш неволята, тя има отношение към правдата.
11.6.1941г.
377. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Ако вашата правда не надмине правдата на фарисеитѣ и митаритѣ, не може да влѣзете въ Царството Божие.
377.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Ако вашата правда не надмине правдата на фарисеите* и митарите*, не може да влезете в Царството Божие.
31.8.1941г.
378. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
378.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Желайте Любовта да победи и да се възцари правдата и истината.
Кой е пратил тези хора на земята? Всеки човек, който прави добро, или който прилага правдата, е изпратен от Бога.
14.9.1941г.
379. Единственото нещо, УС , СБ , София
Правдата ще им покаже кривия път, в който са попаднали, но и тя няма да ги спаси. Доброто и правдата само посочват на човека положението, в което се намира, но не са в състояние да му помогнат.
Единственото нещо, което може да ви научи как да прилагате доброто и правдата, е Любовта.
379.2 Единственото нещо ( втори вариант )
Доброто няма да ви помогне, нито правдата ще ви помогне. Правдата ще ви осъди, доброто пък ще ви покаже вашето зло.
15.10.1941г.
380. Учение и обич, ООК , София
Човек, който обича правдата, може добре да работи.
17.10.1941г.
381. Основният тон,  МОК , София
Значи, от центъра вие ще влезете в закона, защото правата линия е закон на правдата.
26.10.1941г.
382. В начало бе Словото,  НБ , София
Правдата никога не престава, разумността никога не престава.
26.10.1941г.
383. Постоянна благодарност,  УС , София
Щом се говори за закона, разбирам правдата, справедливостта в света. Правдата в нас е самият материал, с който трябва да градим.
9.11.1941г.
384. Божественият и човешкият порядък,  УС , София
Благодарете на Бога, че с краката си можете да направите добро, че с ръцете си може да приложите правдата, чрез ушите си може да чуете красиви неща и с очите си да видите красивото.
28.12.1941г.
385. На прага е!,  НБ , София
Ще воюваме на страната на Правдата.
Те служат на правдата.
25.1.1942г.
386. Не съдете, но садете!,  НБ , София
Един човек, който напуснал закона на правдата, изменение ли е това? – Сменил е нещо друго.
15.2.1942г.
387. Характерът и тялото,  УС , София
Едното в дадения случай значи Божествената правда, а едната нула показва правдата, която трябва да възкръсне в нас.
22.3.1942г.
388. Пристъпиха при Исуса,  НБ , София
Учените хора започват от правдата, религиозните хора започват от Бога.
15.4.1942г.
389. Великата възможност, ООК , София
В Евангелието, еврейското Евангелие както се разбира, Любовта е изпълнение на закона, Правдата е изпълнение на Божията мъдрост, Истината е изпълнение на самия живот.
3.5.1942г.
390. Иде в света,  НБ , София
Ако ние не вложим в живота доброто като основа и ако не вложим правдата като разпределително средство, и ако не приложим разумността, ние не можем да се подигнем.
17.5.1942г.
391. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Кои гладуват? За какво? За правдата. Глад трябва да има само за правдата, тогава всичките неща ще се наредят.
Правдата е мерило. Които гладуват за правдата. Правдата е единствената, която чисти човека.
Блажени тия, които гладуват и жадуват за правдата. Трябва най-първо да се прояви Любовта, тя образува глада за правдата. Правдата предизвиква доброто. Правдата и доброто се предизвикват. Индивидуалният живот, животът на обществото и на народите не може да се уредят извън Любовта, из вън правдата, извън доброто. Всичките закони, които съществуват, трябва да почиват на правдата. Всеки един човек, всеки един народ, който престъпи Божествения Закон, идат последствията, които за в бъдеще много зле се отразяват. „Ако праведният се отдели от своята правда и съгреши, правдата му няма да се вмени. То е човешкият ум, човешката разумност, това е правдата, това е любовта, това е правдата, това е доброто, не се пука. Какво да правя? Ако внесеш Любовта в душата си и ако внесеш правдата в ума си и доброто в духа си, червеите няма да те ядат.
Какво нещо в света има по-хубаво от онзи живот, какъв отличен живот е, който произтича от чистата Любов, който от правдата, който произтича от доброто. Ако ние влезем по пътя на доброто, по пътя на правдата, ще дойдем на земята не в оня свят.
Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
22.6.1942г.
392. Единното и неделимото, СБ , РБ , 7-те езера
"Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят". – Който не гладува и жадува за правдата, не може да бъде здрав.
„Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно". – Каквото царство искаш, ще бъдеш за него гонен.
3.7.1942г.
393. Дом на блаженството, СБ , РБ , 7-те езера
Това е човекът, който сега излиза от Бога и иде на света, за да изяви силата Божия, да изяви силата на доброто, силата на правдата и силата на разумността.
12.7.1942г.
394. Ново раждане,  НБ , София
Той е човекът, който сега излиза от Бога и иде в света, за да покаже силата Божия, за да покаже силата на доброто, силата на правдата, силата на разумността.
16.8.1942г.
395. На зазоряване, СБ , РБ , София
Безправието трябва да изчезне от всеки дом и от всяка държава и да се замести с порядъка на правдата и любовта.
27.9.1942г.
396. Бъдещото верую,  УС , София
Правдата има сила, когато е турена в законите на музиката.
25.11.1942г.
397. Да благодарим, ООК , София
Ръцете са написана книга, доколко знание е добил в Правдата.
Ако те ядат хармонично, чувствате Доброто, чувствате Правдата, всичките Добродетели, тогава душата взема участие заедно със слугите.
Аз ще вървя напред, няма вече да отлагам, няма вече да заспивам, всякога ще бъда буден, Добро да правя, Правдата да прилагам и с Любовта да утешавам!“ Да има пеене вътре в душата ви. Свободен е да извърши Правдата.
6.12.1942г.
398. Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС , София
Ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, защо ви е? Има един анекдот.
11.12.1942г.
399. Разумни и неразумни линии,  МОК , София
Обработваш доброто в себе си, обработваш правдата в себе си, обработваш милосърдието в себе си.
20.1.1943г.
400. Вратата на Любовта, ООК , София
Любов донася силата, а силата е, която поддържа Правдата, равенството и братството в света, то е силата. Ако една сила в света не е донесла братството, равенството и Правдата, разпределянето, не е сила.
22.1.1943г.
401. Съотношение на тяло и продобивки,  МОК , София
Една мисъл на правдата и една мисъл на добротата те потиска.
14.2.1943г.
402. Умити в Любовта, НБ , София
Писанието казва: когато се върнем така умити в Божествената вода на Любовта, тогава ще имаме един нов свят, дето Правдата ще царува на Земята.
17.3.1943г.
403. На място, ООК , София
Един проповядвал Правдата в света и гдето влезе вкъщи в света, казва: “Това не е право”. Идва друг, който също проповядва Правдата и казва: “Няма ли тук справедлив човек?” Онзи казва: “Има” – но не смее да се покаже вече.
31.3.1943г.
404. Доброта, справедливост, красота, разумност, ООК , София
Щом човешкият ум се смущава, Правдата не е приложена.
4.4.1943г.
405. Двата принципа, НБ , София
Трябва да знаеш как да вложиш доброто в сърцето, трябва да знаеш как да вложиш правдата в ума, трябва да знаеш как да вложиш Божествената красота в душата, трябва да знаеш как да вложиш разумността в духа.
21.4.1943г.
406. Правилата на Любовта, ООК , София
Ако ти не може да пратиш Правдата в ума си, тази Правда не може да образува влияние върху тебе. Ако вие не може да поставите един тон на неговото място, ако вие не може да поставите светлината там, където трябва, ако Правдата не може да я поставите в ума, ако Красотата не може да поставите в човешката душа, ако Знанието не може да поставите в човешкия ум, тогава вие не може да се възпитате. Всичките неразбории във всичките религиозни системи, които куцат във възпитанието, се дължат, че Доброто не е поставено на място, Правдата не е поставена на място, Красотата и Знанието не са поставени на място. Да те направи справедлив, пак считат да ти налее Правдата.
25.4.1943г.
407. Слуги, ученици, синове,  УС , София
Значи си минал през училището на доброто, минал си през училището на правдата и си влязъл в красотата. Правдата е едно знание, което имаш. Когато влезем в света на правдата, ще видим, че Той е Всеправеден. Без доброто, без правдата, без красотата, без разумността, не може да бъдем щастливи.
В света на правдата мирът да бъде там.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.