Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Постенето е една необходимост за уякчаване на волята.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Постенето си ще подкачате откогато искате, от който час желаете.
26.8.1919г.
3. Втори наряд за 1919/20 г., СБ , В.Търново
Ден на пост ще бъде четвъртият петък от всеки месец – постенето ще започва в четвъртък след залез слънце и ако е 24 часа, ще трае до петък вечер след залез слънце, а ако е 36 часа – до събота след изгрев слънце.
27.3.1921г.
4. Сеятелят,  НБ , София
4.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Който иска да се занимава съ възвишеното, нека пости, но да разбира добрѣ закона на постенето.
15.1.1922г.
5. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
И тъй, постенето аз съм го кръстил почивка.
11.3.1923г.
6. Видѣхме Господа,  НБ , София
Ами законътъ на църквата за постенето? – „Ами Св.
12.3.1923г.
7. Влияние на планетите, ООК , София
Постенето, това е начин за обновление на човешкия организъм.
28.9.1928г.
8. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
8.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
Затова се явява нужда и от постенето. Постенето е за пречистване на стомаха.
7.2.1932г.
9. Тези малките,  НБ , София
Но как да се направи постенето? За всяко нещо има начин.
26.2.1933г.
10. Добро и човещина,  НБ , София
В постенето по-лесно става заздравяването, отколкото, ако яде.
16.4.1933г.
11. Живот вечен,  НБ , София
Постенето е разумен метод само да се премахнат излишните вещества, които са непотребни.
11.2 Живот вечен ( втори вариант )
Постенето е разумен метод, за да се премахнат излишните вещества, които са се натрупали в организма.
21.8.1936г.
12. Външна и вътрешна любов , СБ , София
12.2 Външна и вътрешна любов ( втори вариант )
Но въпросът не е в постенето. Постенето е един метод. При постенето искаш да се освободиш от излишен товар.
30.9.1936г.
13. Противоречията в природата, ООК , София
Сега някои искат да станат светии и казват: „Да ям малко, че да стана светия!“ Не! Постенето е един метод за лекуване, а пък ако искаш да станеш светия, трябва да знаеш как да ядеш, трябва да знаеш как да дишаш, трябва да знаеш как да мислиш.
9.5.1937г.
14. Ново сърце,  НБ , София
По закона на постенето не е.
30.5.1937г.
15. Упование на Божественото,  УС , София
15.2 Уповай на Божественото ( втори вариант )
Постенето е хубаво.
1.10.1937г.
16. Възможности на красотата,  МОК , София
Казваш: „Тия пари аз мога да ги спечеля.“ Сега, какви са били подбудителните причини, защо първият – употреби силата си, вторият – употреби постенето, постил е този човек.
24.4.1940г.
17. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Ако вземете закона за постенето: законът за постенето е закон за почивката.
11.6.1941г.
18. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Кога печелите повече – когато ядете или когато постите? Кое е за предпочитане – яденето или постенето? Кое бихте предпочели сега – яденето или постенето? Азъ бихъ предпочелъ яденето.
18.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Кога печелите повече – когато ядете или когато постите? Кое е за предпочитане -яденето или постенето? Кое бихте предпочели сега – яденето или постенето? Аз бих предпочел яденето.
7.9.1941г.
19. Което не е, УС , СБ , София
19.2 Законът на лъжата ( втори вариант )
Тази сестра мъжът я бие за постенето.
17.6.1942г.
20. Чистотата, ООК , София
Някой път може да пости; в постенето някой път даваме на стомаха да си почине, а пък дробовете да се усилят.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.