Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.5.1919г.
1. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Тълкуванията им приличат на тези, които някои съвременни богослови правят върху посланията на апостол Павел и други за определения и неопределения член и казват: „Апостол Павел не е турил на място този или онзи член“.
22.5.1927г.
2. Седмият кръг на живота,  МОК , София
2.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
После, от посланията на апостол Павел, разните условия, при които е бил поставен, можете ли да извадите какъв е бил неговият характер? Най-първо Павел е бил много оптимист, но след като са го били пет пъти, казва: «Братя, с много големи страдания се влиза в царството Божие.» После се оплаква от беди, болести и най-после дошел до едно вътрешно състояние, казва: «Кой не се е разколебавал, че и аз да се не разколебая?» Но това са временни състояния.
31.3.1935г.
3. Придобиване и задържане,  УС , София
3.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
И като четете посланията на апостол Павел към римляните, той казва: „Намирам този закон, че в себе си с плътта си служа на греховния закон, а с духа си служа на закона на любовта тъй. – И казва: – Кой ще ме избави от това?“


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.