Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


4.9.1904г.
1. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
Бог иска нещо повече, Той иска посвещението на целия ви живот.
22.3.1917г.
2. Кръстът,  НБ , София
И жените, които са тук, ще имат страдания, ще минат посвещението и ще изтрезнеят.
23.7.1918г.
3. Заведеевата майка,  НБ , София
Сега ние не говорим за децата, но за онези, които вървят в пътя на посвещението.
3.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Сега ние не говоримъ за децата, но за онѣзи, които вървятъ въ пѫтя на посвещението.
23.6.1920г.
4. Три процеса,  ИБ , Бургас
В посвещението има обещания, които, като се изпълнят, освобождавате се от обещанията, например да не ядеш грозде и пр.
27.2.1921г.
5. Любовта,  НБ , София
Посвещението – до ума.
5.2 I. Любовта. ( втори вариант )
След това идва раждане и новораждане, то се отнася до чувствата на любовта, до душата, посвещението - до ума, и най-после идва възкресението, то се отнася до силата на духа, сиреч до любовта като принцип.
22.8.1921г.
6. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Това ще научите от някои вътрешни опити и тогава ще настъпи фазата на посвещението. Това ще бъде посвещението.
24.8.1921г.
7. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Страданията – това е първата фаза на посвещението.
22.3.1925г.
8. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Най-послѣ ще дойдешъ до прѣдѣлитѣ на посвѣщението си, но ще трѣбва да влѣзешъ прѣзъ царската врата.
8.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Най-после ще дойдеш до пределите на посвещението си, но ще трябва да влезеш през царската врата.
25.3.1925г.
9. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Някой може да каже, че посвещението му е дошло, но за да дойде посвещение, човек трябва да е работил най-малко 20 години усилено. И след 20-годишен усилен труд може да дойде посвещението.
12.4.1925г.
10. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
След това иде ново положение за ученика – да влезе през вратата на Добродетелта, отдето ще започне посвещението му.
7.7.1925г.
11. Двадесет правила от Учителя към ученика, МС , София
След като премине този период на мрак, на вътрешно затъмнение, ще дойде прозрението, ще дойде светлия ден, ще дойде Посвещението.
26.1.1927г.
12. Което оправя, ООК , София
Като знаят това, хората се стремят към повдигане, като се занимават първо с въпроса за спасението си, после с въпроса за посвещението си и най-после пристъпват към въпроса за придобиване на истинско знание.
20.4.1930г.
13. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
В този смисъл, целувката служи като проводник на онези енергии, необходими за посвещението на човека.
20.8.1930г.
14. Познава гласа му, СБ , РБ , Рила
Едно научих: докато разбера Божествените тайни, много цепеници ще се стоварят върху гърба ми.“ Днес, когато магарето реве, то казва: „Труден е пътят на посвещението!“ Следователно, за да се дойде до четвъртото посвещение, човек трябва да мине през пътя на магарето. Дълго време ще го бият и след този бой то най-после ще каже: „Посветих се!“ Смисълът на посвещението не седи само в това – да знаеш, че са те били, но трябва да научиш нещо от този бой.
При посвещението си човек трябва да превръща всички тия неща: да се освободи от положението, в което се намира, иначе ще минава от едно прераждане в друго и ще се намери все в същото положение – като магаре.
19.7.1931г.
15. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Никой не може да влезе в закона на посвещението, ако не води магаре със себе си.
1.6.1932г.
16. Любов, обич и почит, ООК , София
16.2 Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния ( втори вариант )
В какво седи посвещението.
23.4.1933г.
17. Примирение,  УС , София
Тя е областта на посвещението. Дето е истината, там е посвещението.
28.7.1933г.
18. Обикновена и необикновена мисъл,  МОК , София
Защо се учи човек? Ще кажете, че човек се учи, за да изкарва по-лесно прехраната си. – Каква е целта на сегашното учение? – Посвещението.
18.2 Обикновена и необикновена мисъл ( втори вариант )
Каква е целта на сегашното учение? Посвещението.
7.10.1934г.
19. Посвещения в живота,  УС , София
Какво нещо е посвещението? Всеки минава не през едно посвещение, но през няколко. През това време щяло да се извърши посвещението.
Какво представляват посвещенията? Който не е минал през приятелство, свързано с интерес, през женитба, през бащинство и майчинство, а най-после и през смъртта, той не знае какво нещо е посвещението.
19.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
И в какво седи посвещението? Казва: „Ще ме свържат на един каменен кръст и в три дена ще ме посветят.“ То е много лесна работа.
А сега, както хората се женят, то е посвещението на змията.
Някой път вие представяте посвещението по един крив начин. Посвещението, това го вземат като примамка.
13.2.1935г.
20. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
То се отнася до един, който е възлезнал вече в пътя на посвещението.
17.3.1935г.
21. Добрият живот,  УС , София
21.2 Да живеете ( втори вариант )
Тогава въпросът е, защо конете мълчат? Ама те са в посвещението, те държат Питагора.
16.2.1936г.
22. Силният огън, УС , София
22.2 Огънят на любовта ( втори вариант )
То расте, става юноша, младеж и, като дойде време за посвещението му, майката се обръща към Господа със следните думи: Господи, защо ти е моят син? Ти нямаш нужда от него.
Дошъл денят на посвещението му, но майката казала: Синко, обещах те на Господа, да проповядваш Словото Му.
19.8.1936г.
23. Да им дам живот, СБ , София
Мнозина разискват върху ред въпроси из живота, като например върху въпроса за посвещението и казват, че не разбират този въпрос и никога не могат да го разберат.
3.1.1937г.
24. Реалността в живота,  УС , София
24.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
Като дойдете до посвещението на Христа, то спада вече към друга категория.
27.9.1942г.
25. Проявление,  НБ , София
Бялата раса минава, по закона на посвещението, най-голямото изпитание.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.