Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


7.7.1924г.
1. Топлината на живота, МС , София
1.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Щом говорите за любовта, имате половата деятелност.
30.11.1932г.
2. Новата канализация, ООК , София
2.2 Новата канализация ( втори вариант )
В чувствата ние претърпяваме всичките тия промени и когато човек дойде да живее един религиозен живот, понеже кръвта като минава по гръбначния стълб, минава по малкия мозък и го възбужда и у религиозните хора се заражда една слабост, развива се половата деятелност, развива се една неестествена любов, понеже той като мисли за Бога, кръвта нахлува нагоре, а тази кръв трябва да мине през малкия мозък, там са всичките нисши чувства, когато поетите пишат, че някой момък умрял за някоя мома, това е индивидуализация на неговата индивидуална любов.
5.2.1933г.
3. Първото място,  НБ , София
В цялото органическо царство, когато дойдем до тази деятелност – половата деятелност, най-опасното нещо е тя. Стомахът, то е благородната страна на половата деятелност.
3.2 Първото място ( втори вариант )
Половата деятелност е най-опасното нещо в органическото царство. Стомахът е благородната страна на половата деятелност.
19.11.1933г.
4. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Но как ще възпитат хората? Опитали ли сте вие да видите как се изправя светът, колко мъчно може да се изправи едно престъпление? Престъпността всякога произтича от няколко неща: има престъпност, която произтича от половата деятелност, от неестествената деятелност на малкия мозък; има престъпност, която произтича от семейните чувства в живота; и най-после, има престъпност, която произтича от самосъхранителните чувства.
26.11.1939г.
5. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Половата деятелност в животните е толкова голяма, че у тях се явява непреодолим стремеж за размножаване. Знаете ли каква борба има в половата деятелност на тия животни? Онези, които изучават физиологическия живот, казват, че когато се ражда едно дете на Земята, пет милиона кандидати има за раждане.
30.11.1941г.
6. Роденият,  НБ , София
От половата деятелност се размножават клетките и от половата деятелност човек се изтощава.
21.12.1941г.
7. Послушни и непослушни,  НБ , София
Ред поколения, на които половата деятелност не е била правилна, разрушава зъбите.
9.5.1943г.
8. Четирите закона, НБ , София
Всички момчета, които имат хубави гласове, щом се събуди половата деятелност, стават басове и алтът изгубва своята яснота.
5.9.1943г.
9. Блаженствата, СБ , РБ , София
9.2 Блаженствата ( втори вариант )
Вие по някой път се възмущавате от половата деятелност, от любовта. Но ако съберете всичките човешки чувства и неговите мисли и ги турите всичките сили, които имат, с половата деятелност, се уравновесяват.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.