Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.5.1915г.
1. Новото основание, НБ , София
Когато някой ти казва: „Ти си много хубава, ела, аз ще ти направя това и това“, ти ще влезеш, но няма да излезеш като мухата – това са то подаръците, това е разврат.
28.1.1917г.
2. Все що е писано,  НБ , София
Двѣ отъ дъщеритѣ започватъ да разглеждатъ подаръцитѣ си и не обръщатъ внимание на това, дали той има нужда, като уморенъ отъ пѫть, да го прѣгледатъ. Кои дъщери вие бихте прѣпорѫчали? Ако бѣхте нѣкой момъкъ, за коя отъ тѣхъ бихте се оженили? За двѣтѣ дъщери, които мислятъ да се наредатъ и прѣмѣнятъ съ подаръцитѣ или за двѣтѣ, които измиха краката на баща си? И вие сте двѣ отъ дъщеритѣ, които миятъ краката на баща си, а други сѫ двѣтѣ дъщери, които се само оглеждатъ на огледало.
2.2 Все що е писано ( втори вариант )
Едва пристигнал, двете му дъщери спират вниманието си върху подаръците и накитите, които баща им носи, разглеждат ги, любуват им се, но на баща си не обръщат никакво внимание. Те не мислят още за подаръците.
8.2.1925г.
3. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Всички вие мислите, че тѣ като отишли при Христа, видѣли едно малко бебенце, дали Му подаръцитѣ си и се върнали назадъ.
3.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Всички вие мислите, че те като отишли при Христа, видели едно малко бебенце, дали Му подаръците си и се върнали назад.
2.5.1928г.
4. Добри и лоши условия, ООК , София
Когато езичникът заминал, слугата на Елисей го достигнал и поискал някои от подаръците, които носел за Елисей, под предлог, че ще ги даде на бедни.
17.3.1929г.
5. Който има невестата,  НБ , София
Подаръците трябва да се дават на бедните, на сиромасите.
20.4.1930г.
6. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
След всичко това, има ли право съвременният човек, който живее от подаръците и благата на цялата природа, да казва, че животът няма смисъл? Има ли право той да отрича Бога, или, ако Го признава, да Го търси вън от себе си, или по църквите? Казано е в Писанието: “Аз и Отец едно сме”.
19.7.1931г.
7. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Подаръците, които Бог дава на хората, това са разумните страдания.
27.12.1931г.
8. Думата му държа,  НБ , София
След това се връща да благодари на пророк Елисея и да му остави подаръците. Отива при богатия и му казва: „Слушай, дойдоха гости на господаря ми, та моля, дай малко от дрехите, от подаръците”.
10.2.1932г.
9. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Щом получил подаръците, веднага дошло изкушението.
12.6.1932г.
10. И видя там човек,  НБ , София
Цели кервани са минали, с автомобили идат да носят подаръците.
16.10.1932г.
11. Даване и вземане,  УС , София
В това отношение, въздухът и светлината са слуги на Бога, чрез които Той изпраща подаръците си на всички живи същества на земята.
19.7.1933г.
12. Отношение между нещата, ООК , София
Като носел чувала с подаръците, той срещнал една красива мома и, като се загледал в нея, изпуснал чувала. Хората се нахвърлили върху подаръците и заграбили, кой каквото може. Понеже подаръците не били раздадени според заслугите на хората, и до днес съществува дисхармония в света.
12.2 Съответствие на нещата ( втори вариант )
Един ангел, като бил пратен да носи всичките благословения на Земята, до известно време вървял добре, но като видял една красива мома, забравил си чувала с подаръците и хората ги разграбили.
27.12.1933г.
13. Постигни реалността, ООК , София
Слугата на Елисей си казал: „Много е глупав моят господар, да не иска да приеме подаръците, парите, които му носи болният.
17.6.1934г.
14. Което става, УС , София
И ако Христос отиде в Небето, Той отиде с подаръците, с ония хора, които обърна и които и днес се обръщат към Неговото учение.
20.6.1934г.
15. Правият път, ООК , София
Но аз съм виждал, че те имат само подаръците на любовта, както малките деца.
Питам сега, важно ли е да знаем, кой е донесъл подаръците? Когато си гладен, не питай кой е донесъл хляба.
15.1.1936г.
16. Едно ви трябва, ООК , София
Сега, как проявявате вие вашите чувства? Когато обичате някого на Земята, какво правите, за да покажете, че го обичате? Какви са подаръците, които давате? Майката какво прави, за да покаже, че обича детето си? Вие сега се срамувате.
7.2.1937г.
17. Разумният човек,  НБ , София
Могат да ви заведат на Слънцето, но как ще донесете на Земята подаръците, които ще ви дадат там? Ще кажете: „Който ни е завел, той ще има грижа за нашите подаръци, той ще ни ги донесе.“ Ако аз ви заведа, това не мога да направя, защото едва ще заплатя за билета ви.
23.8.1937г.
18. Любов и безлюбие, МОК , София
Може да ми направи подаръци, но подаръците никога няма да ме убедят. Възможно е да ви обичат, но в подаръците има една опасност – за една диня и половин кило грозде ще трябва да дадете сто лева.
12.1.1938г.
19. Четиритях точки, ООК , София
Сега знаете ли преди колко хиляди години е излязъл тоя (обичай) за подаръците? Кога момата е трябвало да облича с риза свекъра си и близките роднини на момъка? Той е бил голям изобретател този, който е измислил това.
4.8.1939г.
20. Търпение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Казвам: Същият закон е: Ако ти отиваш в един дом, трябва да носиш подаръците на любовта.
20.2 Търпение ( втори вариант )
Който влиза в един дом, той трябва да носи подаръците на любовта.
19.5.1940г.
21. Който иде,  НБ , София
Всеки сам трябва да отиде намясто, дето трябва да му се дадат подаръците. Никога не носи подаръците на хората. Ти защо трябва да носиш подаръците на тях? Сега аз говоря за един идеален живот.
17.8.1940г.
22. Сянка и реалност, СБ , РБ , 7-те езера
Те са недоволни, понеже са лишени временно от подаръците на слънцето. Между тях и слънцето са застанали други същества, които също така искат да се ползват от благата, т.е. от подаръците на слънцето.
25.8.1940г.
23. Двете царства, СБ , РБ , София
Тя взима подаръците и му прощава.
3.11.1940г.
24. По образ и подобие,  НБ , София
Мислят си: Какво ли е донесъл царят? Дават подаръците и 12-те министри намерили ония подаръци, които дали на царя.
Та един ден, когато Господ даде угощение, всички ще намерите подаръците, които сте дали.
8.12.1940г.
25. Вечер и сутрин,  НБ , София
Като изгрява слънцето, ще виждаме подаръците, които Бог изпраща в светлина, топлина.
24.10.1941г.
26. Основни отношения,  МОК , София
Подаръците за ядене са наредени пред тях и те седят, но не им е позволено да ядат.
9.11.1941г.
27. Божественият и човешкият порядък,  УС , София
И като стане някой от вас на петдесет–шейсет килограма, това са все подаръците.
3.12.1941г.
28. Две врати за освобождение, ООК , София
Едно чувство ще ви остави подаръци, но вие мислите, че подаръците са самото чувство. Остави ти подаръците и отива при милиони същества и все оставя своите подаръци.
7.12.1941г.
29. Мнозина звани,  НБ , София
Казвам: Слънчевите лъчи ни носят подаръците на Любовта, подаръците на знанието, на мъдростта и подаръците на свободата, на истината.
28.12.1941г.
30. На прага е!,  НБ , София
Това са подаръците, които ще принесете. Ще принесете подаръците на вашето сърце, подаръците от вашия ум и подаръците от вашето тяло.
6.3.1942г.
31. Динамични движения,  МОК , София
На какво мязат подаръците? Туй, което ти си придобил, то прилича да прокараш вода в къщи, отвориш крана, водата тече.
8.5.1942г.
32. Единицата,  МОК , София
Защо не сте доволни от подаръците на един, който се мъчи? Запример, един разбойник, когото преследват, започва да дава подаръци. Защо хората ги е страх от подаръците на разбойниците? И тия, които гонят разбойниците, и те им дават подаръци.
22.6.1942г.
33. Единното и неделимото, СБ , РБ , 7-те езера
Човек трябва да бъде буден, да приеме подаръците на любовта навреме. Увлече ли се някъде, веднага ще дойдат около него ненапреднали същества, които ще вземат подаръците за себе си. Като знаете това, бъдете будни, да се освободите от неразумните същества около вас, да получите подаръците на любовта и правилно да ги използвате.
9.10.1942г.
34. Минало, настояще и бъдеще,  МОК , София
Всяко нещо, което иде, е подарък, и човек не е доволен от подаръците, които му се дават.
14.10.1942г.
35. Пред лицето Божие, ООК , София
Увлякло се съзнанието му и подаръците изпопадали от торбата. Всичките хора се разтичали и всеки взел от подаръците, какъвто намерил.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.