Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1914г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
От съвременните народи, англичаните на кои уподобявате? Местността на Балканския полуостров заема същото положение, както е Палестина, само че планините в полуострова отиват към изток, докато в Палестина отиват другояче.
31.8.1914г.
2. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Местоположението на Балканския полуостров е както Палестина, само че планините в полуострова отиват на изток, когато в Палестина отиват другояче.
29.10.1916г.
3. Мъдростта,  НБ , София
Браздите, долините, реките, планините – това са нейните бръчки.
3.6.1917г.
4. Бог е Дух,  НБ , София
Даже реките, изворите, канарите и планините го поздравяват.
30.6.1918г.
5. Доведете го,  НБ , София
Той искал да знае мнението на планините по този въпрос.
Една след друга планините се явявали пред Господа и давали своята кандидатура.
Човек трябва да бъде като планините Арарат и Синай, да няма високо мнение за себе си, за да разбере смисъла на Живота.
5.2 Доведете го ( втори вариант )
Той искалъ да знае мнението на планинитѣ по този въпросъ.
Една следъ друга планинитѣ се явявали предъ Господа и давали своята кандидатура.
Човѣкъ трѣбва да бѫде като планинитѣ Араратъ и Синай, да нѣма високо мнение за себе си, за да разбере смисъла на живота.
22.9.1918г.
6. Двамата братя,  НБ , София
Това показва, че и планините, и водите негодуват.
6.2 Двамата братя ( втори вариант )
Това показва, че и планинитѣ, и водитѣ негодуватъ.
20.10.1918г.
7. Дух Господен,  НБ , София
Лек и приятен е животът на онзи, който се качва по планините.
7.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Лекъ и приятенъ е животътъ на онзи, който се качва по планинитѣ.
16.11.1919г.
8. Двамата свидетели,  НБ , София
Като казвам „изкачване на високо по планините“, употребявам един символ.
14.12.1919г.
9. Работи на лозето ми,  НБ , София
Когато българите били под турско робство, някои от страх се криели по планините и викали: Бягайте, че турците ни гонят.
7.3.1920г.
10. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Аз не искам да водя слепи хора, но хора с отворени очи, които виждат красотата на света: цветята, дърветата, изворите, планините и да се радват на всичко.
19.8.1920г.
11. Новото човечество, СБ , В.Търново
По планините ще се вдигнат големи изпарения, ще потекат чисти, бистри потоци.
23.8.1920г.
12. Сутрешен наряд, 23 август, СБ , В.Търново
Някои от вас може да се заемат с изучаването на планините и реките в България или с кометите, с промените на Слънцето – защо то някой път е червено, а друг път има друг цвят.
14.10.1920г.
13. Нито се променя, нито се изменя,  ИБ , В.Търново
Нам не ни трябва изкуството да правим тунели, да пробиваме планините, а да изучим изкуството да прехвръкнем планините.
22.8.1921г.
14. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
„И да бяха се стопили планините от Лицето Ти, като огън, който прави водата да клокочи, за да стане Името Ти познато на противниците Ти.“ Исая 64:2 Кои са тези противници? Тези противници са същите ония духове, които искат да спънат вашата еволюция.
16.11.1921г.
15. Плачът,  НБ , София
Вие може да бягате от единия край на земята до другия, да отидете в планините, да се покалугерите, царе може да станете, нищо няма да ви помогне.
20.11.1921г.
16. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Те са стари хора, бягат от външния свят и идат при нас, като в някой приют или спасителен дом, като ония домове по планините, и казват: „Не са те добри хора, аз ги мислех, че са благородни хора, а те ми дадоха мотиката да копая; аз дойдох да живея като хората, да си похапнем с пържолички, от рибиците, посипани със солчица и червен пипер, с винце от избата, седемгодишно, и тогава – а-а, велик е животът! Е-е, какво мислиш, Иване, кой е хранил това прасе? Отлично прасе, а пък туй винце – благословено е.
5.2.1922г.
17. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Аз правя сравнение и то е следното: Там, дето прониква слънцето, дето има хубава вода, хората са най-здрави, а по северните склонове на планините, дето прониква много малко слънчева светлина, има най-много болести.
5.4.1922г.
18. Двете посоки, МОК , София
18.2 Двете посоки ( втори вариант )
И тъй, ако учите добре, вие ще се запознаете с езика на Природата, като предварително се спрете върху реките, долините, канарите, планините като елементи на този език.
11.5.1922г.
19. Мястото на човека в природата, ООК , София
19.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Като събира зверовете около себе си и ги укротява, дава възможност на хората да пътуват свободно по планините, несмущавани от диви зверове и хищници.
22.6.1922г.
20. Влиянието на музиката, ООК , София
20.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
За развиването на дробовете благоприятстват екскурзиите, особено изкачването по планините.
29.6.1922г.
21. Мечешкият капан!, ООК , София
Следователно, планините съставляват гръбнака на земята, гръбначният стълб са те. Сега можете да кажете второстепенното, че планините имат грамадна енергия събрана, че духовете се събират, всички тия неща са верни. Сега разбира се, онези, които са създали планините, те са имали цел. И в историята на замята, ако ние речем геологически да я опишем, планините не са създадени тъй, както съвременните геолози описват.
21.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Планините представят гръбначния стълб на земята. Че планините складират голямо количество енергия в себе си, че през тях минават много възли, много жили, каквото представят ганглиите и нервите в гръбначния стълб на човека, това са факти, които са изпитани и доказани. Във върховете на планините, както в човешките глави, са съсредоточени милиарди клетки, които съдържат големи богатства. Разумните същества, които са създавали планините, имали някаква цел, скрита от сегашните учени. Един ден геолозите ще разберат защо всъщност са създадени планините, но засега те отчасти знаят истината.
5.7.1922г.
22. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
22.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Нали знаете, че слънцето огрява първо върховете на планините, а после долините? По същия начин и тази светлина ще огрее първо върховете на вашето съзнание, а после долините му.
Нали знаете, че Слънцето огрява първо върховете на планините, а после долините? По същия начин и тази светлина ще огрее първо върховете на вашето съзнание, а после - долините му.
13.7.1922г.
23. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
23.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Като се качвате по планините, ще бъдете точни и изпълнителни.
2.8.1922г.
24. Деятелност на сърцето, МОК , София
24.2 Деятелност на сърцето ( втори вариант )
Много от сегашните екскурзианти, които ходят по планините, берат и ядат боровинки, без да мислят, че могат да си събират и за зимата.
4.8.1922г.
25. Превръщане на енергиите, ООК , София
25.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Планините са складове на енергии, които помагат на хората да трансформират състоянията си.
19.8.1922г.
26. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
В планините са складирани ония велики енергии, от които трябва да черпим.
1.10.1922г.
27. Живият Господ,  НБ , Русе
Тя ще го опише тъй, както ние даваме описания за планините.
Сегашните туристи, като се качват по планините, пият студена вода и заболяват.
6.10.1922г.
28. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Върху какво трябва да се мисли и учи? Изучаване на живата Природа, изучаване на светлината и тъмнината, изучаване на изворите, на растенията, на плодните и безплодните растения, на ония, които имат сладчина и горчивина, изучаване на планините и магнетическите и електрическите течения, влиянието на праната, как и кога идва.
26.11.1922г.
29. Лама савахтани,  НБ , София
Природата е създала планините, и хората трябва да ги използват.
26.11.1922г.
30. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Сега тия упражнения, които ви давам сега наготово, туй е едно съкратяване на труда, другояче тия упражнения ще ги търсите из рилските гори, ще ги търсите по планините, по изворите, пък най-после може да ги търсите и из народа, но трябва ухо и разбиране, да схващате какъв е истинският мотив.
24.1.1923г.
31. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Де е архитектурата в Природата? В строежа на планините и скалите.
15.4.1923г.
32. Чий е този образъ?,  НБ , София
32.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Как се образували планините в природата? Много човешки култури са заровени под тия планини.
24.6.1923г.
33. След три дни, НБ , София
Не е нужно да бъдете в църквите, в планините, а у дома си, при жена си, при децата си, в затворите.
27.6.1923г.
34. Нежност и грубост,  МОК , София
Следователно и континентите, и реките, и планините се местят, но незабелязано.
1.10.1923г.
35. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Да допуснем, че негде в полето живеят на стотина купчини мравуняци и да допуснем, че съзнанието у тях е събудено и един философ започне да ми разправя, че има някакви същества, милиони пъти по-големи от тях, и живеят около тях, те ще кажат: „Докажи ни това.“ Ако този философ би взел една от тези мравки и я постави върху себе си да го види, как ще го изследва тя? Тя ще се качи по тялото му, ще почне да ходи по него и ще каже: „Грамадно нещо е това, грамадна планина, качих се на нея.“ Ще го опише тъй, както ние даваме описания за планините.
5.12.1923г.
36. Свобода, знание и мир, ООК , София
Този човек не е рисувал тия картини тук, из градовете – рисувал ги е горе, в планините. Той казва: „Макар че живея по планините, аз искам да се поправя, в мене има нещо, което искам да подчиня на Господа, да го туря в услуга на Божественото.“ Всеки ученик трябва да бъде тъй искрен спрямо себе си.
10.2.1924г.
37. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
И грешните ще кажат на планините: „Закрийте ни от лицето на Този, Който иде“.
12.8.1924г.
38. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
Като ви видят, казват: "Тези хора са екскурзианти, ходят си по планините, правят своите екскурзии".
15.10.1924г.
39. Абсолютна справедливост, ООК , София
Докато не научите изкуството да намирате игли, вие ще ходите по съвременната мъртва материя: ще се движите по права линия, ще се движите по плоскост, по куб, по криви линии, по кръгове; ще се раждате, ще се прераждате, ще ходите по планините, ще търсите големи работи и ще имате все страдания, но никога няма да имате щастие.
Обаче тъй се случва, че тръгвате и двамата по планините, дохождате до едно опасно място, през което ще ви води един планинец.
28.12.1924г.
40. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
40.2 Закон за внушение и закон за равновесие ( втори вариант )
Забелязали ли сте: когато пътувате по планините, когато правите екскурзии или вървите по пътя, щом вниманието ви се отвлече, значи в ума ви се раждат две противоположни мисли и вие веднага падате или на лицето си, или наляво, или надясно.
11.1.1925г.
41. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Макаръ че хората обичатъ планинитѣ, но те не могатъ да живѣятъ по планинитѣ; макаръ че вие говоритѣ за високитѣ чуки, за Хималайскитѣ върхове, но никой отъ васъ не би желалъ да прѣкара цѣлия си животъ тамъ; макаръ че хората говорятъ за низкитѣ мѣста, но малцина обичатъ да живѣятъ въ долинитѣ.
41.2 Тесният път ( втори вариант )
Макар че хората обичат планините, но те не могат да живеят по планините; макар че вие говорите за високите чуки, за Хималайските върхове, но никой от вас не би желал да прекара целия си живот там; макар че хората говорят за ниските места, но малцина обичат да живеят в долините.
13.12.1925г.
42. Откъде ида,  НБ , София
Освен в пустините, този адепт го пращат още и по най-високите места, по най-високите върхове на планините, дето само мъховете и мъхообразните растения живеят, от тях да се учат, как да растат - те да им бъдат професори.
18.12.1925г.
43. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Когато разбиват планините, не викат на помощ златото, а желязото.
18.2.1926г.
44. Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС , София
Земята щеше да бъде равномерна навсякъде, покрита с малко вода и нищо нямаше да расте на нея, но земята се огъна, образува долините, земята се пречупи, образува планините.
23.5.1926г.
45. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Не само растенията, планините и горите се движат, но и цели материци.
25.8.1926г.
46. Имената са ви записани, СБ , София
Питам ви: всички ония дървета, които растат в Борисовата градина, или по планините, или в Америка, или къде и да е другаде, ние ли създадохме? – Не.
7.11.1926г.
47. Моисей и Христос,  НБ , София
Планините дават направление на изворите.
22.12.1926г.
48. Обективен и субективен ум, ООК , София
Той казва: Не се качвай на този трен, защото ще дерайлира; не излизай сутрин рано на разходка, защото ще се простудиш; Не се качвай по планините, ще паднеш и ще строшиш крака си.
9.3.1927г.
49. Силните течения, ООК , София
Всяка година загиват по планините или потъват в моретата десетки англичани, но те смело вървят към целта, която искат да постигнат.
24.4.1927г.
50. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
50.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
Правете често екскурзии по планините, да избягвате онази инертност, която води човека към мързел.
1.6.1927г.
51. Съзвучно движение, ООК , София
За тази цел, човек трябва да прави опити, да ходи по планините, да пие вода от чисти извори и после да сравнява различните води, да изработи тънък усет на различаване.
22.6.1927г.
52. Отличителни черти, ООК , София
Великите хора, това са светлите точки на хоризонта, това са високите върхове на планините. В морално отношение, топенето на снеговете и ледовете представя разпуснатия живот на планините.
Планините регулират въздушните течения. Когато енергията на планините стане устойчива, снеговете започват да се топят и да слизат надолу, въ долините. С други думи казано: ако снеговете на планините се топят равномерно и слизат по всички склонове, за да напояват долините, животът в долините се развива добре.
19.8.1927г.
53. Духът на Господа, СБ , София
Природата казва: „Съвременните хора още не са станали достойни да живеят по планините“. И наистина, ние виждаме, че хората, които живеят по планините, не са много интелигентни, понеже не са се повдигнали на нужната висота, да могат да се ползват от тия условия.
Например, планините, долините, това са Божията мисъл.
18.12.1927г.
54. Твърдата храна,  НБ , София
Ако искате да знаете, каква е вашата работа, питайте дърветата, скалите, планините, какво те ще кажат за вас. Възвишените същества създадоха планините, горите, а хората ги разрушават.
8.1.1928г.
55. Жлебът,  НБ , София
Човек е на прав път само тогава, когато изучава небето, слънцето, звездите, планетите, планините, реките, изворите, растенията, както и устройството на земята.
13.5.1928г.
56. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Ако всички, които сега ме слушате, сте готови за тези нови начини, още сега тръгваме за слънцето и за 20 минути ще бъдем там: ще се разходим по него, ще разгледаме планините и горите му, ще видим петната, ще разберем как живеят съществата на него, и след половин час ще се върнем на земята.
16.5.1928г.
57. Разумни отношения, ООК , София
Първо ще изучавате външната страна на природата – камъните, растенията, реките, горите, планините, и оттам постепенно ще навлезете във вътрешната страна на тази наука.
27.5.1928г.
58. Бог е Дух,  НБ , София
Казвам: сегашните геолози изучават образуването на планините, на канарите, огъването и пречупването на земните пластове, но те едва сега изучават истинската азбука, по която могат да четат тия неща. Пластовете й не са били тъй огънати и пречупени; планините й не са били тъй разхвърляни. Но когато боговете дошли на земята, те направили помежду си голямо сражение, при което разместили и изпочупили земните пластове, планините разхвърлили и нарушили първоначалния й ред и порядък.
15.6.1928г.
59. Търпение и безстрашие,  МОК , София
Желая ви не да вдигате и местите планините, но да се справяте с големите си мъчнотии, които за вас представят нещо по-голямо от планина.
18.7.1928г.
60. Единство и общност, ООК , Мусала
Онзи, който е строил планините, е поставил врати за преминаване от една планина в друга, от един връх на друг. Който иска мисълта му да се осветява и да зрее, да се качва по планините – те предразполагат човека към мисъл.
Вие ходите из планините, тъпчете цветята, не гледате къде вървите и като се върнете у дома си, чувствате се неразположен – защо? Разбирате, че сте направили нещо, което не е в съгласие със законите на Природата.
Това не трябва да ви плаши, да не смеете да вървите по планините; внимателни бъдете – това е важно.
22.8.1928г.
61. Ключът на живота, ООК , София
Идете всички при това езеро! То е Божествената Любов, при която човешките души трябва да отидат да се напият. – „Как ще намерим това езеро?“ – Идете при животните, те ще ви кажат как намират хубавите извори по планините.
24.8.1928г.
62. Дейност и почивка,  МОК , София
Като започнал да се изкачва по планините, той се уплашил да не се пукне сърцето му, да не изгуби силите си и поел друга посока на движение.
5.9.1928г.
63. Планински върхове, ООК , София
Значи колкото е по-голям гневът на човека, толкова по-голяма енергия развива той. – Докога ще се развива тази енергия? – Докато се стопят всички снегове и ледове по върховете на планините.
Може ли водата да бъде гневна? – Не, водата, която слиза от планините, е буйна.
63.2 Планински върхове ( втори вариант )
Веднага ученият човек казва, че топлината някъде по планините се увеличила, снегът започнал да се топи и вследствие на това направи заключение, че реките се разширили.
Топят се снеговете по планините. „Докога ще бъде?" Докато се стопят снеговете.
Пращат някой дух и казват: „Идете с вашите мехове, пораздухайте тук-там, образувайте топлина!" Щом се образува топлина, снегът се топи, водата се стича по планините, гневливите хора започват да работят - водениците вървят, поливат градините си.
26.12.1928г.
64. Направление на истинския живот, ООК , София
Това знание няма да дойде нито от горите, нито от планините, но от вашите лични опитности.
17.5.1929г.
65. Единство в живота,  МОК , София
В природата се забелязват криви линии и при образуване на планините и долините.
28.7.1929г.
66. Що трябва да речете,  НБ , София
Защо съществуват долините и планините, това и учените хора даже не знаят.
21.8.1929г.
67. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Голямо богатство, материално и духовно, крият в себе си планините. На същото основание, човек трябва да се качва по планините, за да вземе нещо от тях, да забогатее и да слезе после в долината на живота, да даде от това, което е придобил.
За онзи, който не служи на Бога, планините са тежки; но за истинския служител те стават леки като перо.
25.8.1929г.
68. По Бога направени, СБ , София
В това отношение, когато правим екскурзии, ние не се интересуваме толкова от външната форма на планините, канарите, изворът и реките, колкото от въпроса, какви разумни същества са минали през тия места и какво са оставили.
Те не са разполагали с платна, четки и бои, за това са рисували картините си върху канарите и планините. Благодарение на това, едни от върховете на планините, като Мусала на Рила и други някои, постепенно започват да губят своето равновесие, а други планински върхове го възстановяват.
Тия нимфи избират най-хубавите места в планините и ги покриват с цветя и зеленина.
27.8.1929г.
69. Линиите на природата, СБ , София
Характерът на хората ще съответства на кривините, на огъванията и пречупванията, които планините са претърпели. Запример, хора, които живеят в долините, коренно се различават по характер от тия, които живеят по планините.
Освен това, излизането по планините трябва да се обуславя с научна цел, да се изучават причините за нарушение равновесието в тях.
Ние виждаме, че и до сега още планините претърпяват известни промени. Характерът на хората зависи не само от планините и долините, около които те живеят,но и от направлението на водите, на техните течения.
Планините в целия Балкански полуостров, па и в цяла Европа, постоянно изменят своя център.
16.10.1929г.
70. Закон за благоприличие, ООК , София
Това показва, че съвременните хора живеят под носа си, т. е. в подножието на планините.
13.12.1929г.
71. Смени в природата,  МОК , София
71.2 Двете смени в природата. Богатство и сиромашия ( втори вариант )
Всичкото богатство е по върховете на планините, това са диаманти там. Всички диаманти са горе по планините.
Следователно, ако вземете дълбочините на океана, те съответстват на височините на планините.
3.1.1930г.
72. Пътища на природата,  МОК , София
72.2 Пътища на природата ( втори вариант )
Ходи по планините, мери.
19.1.1930г.
73. Две лепти,  НБ , София
73.2 Две лепти ( втори вариант )
Аз виждам някой виден писател, който минава даже за учител, описва небето привечер и казва: „Добре е да виждаш планините при залеза на слънцето." Питам, защо той не казва да се гледа красотата на планините при изгрева на слънцето, ами вечер? Понеже залезът е по-достъпен на хората, а малко хора са правили своите наблюдения при изгрева на слънцето. Затова именно той обръща внимание на хората да гледат красотата на планините привечер, а не при залеза на слънцето.
22.1.1930г.
74. Опитна школа, ООК , София
Колко души са се качили досега на Хималаите? Значи, между опитностите на човека и височините на планините има известно съотношение.
74.2 Опитна школа ( втори вариант )
Има съотношение между планините.
Като се изследват планините, вземете Хималаите, те вървят постепенно, постепенно се снишават до най-ниските.
26.1.1930г.
75. Богове сте,  НБ , София
75.2 Богове сте ( втори вариант )
Ти най-първо иди, събери всичките реки от планините и ги пусни в градините им, ти само ги пусни, а водата сама ще извърши своята работа.
12.3.1930г.
76. Идейната обич, ООК , София
Канарите, планините, земните пластове му проговарят.
19.3.1930г.
77. Правилни форми, ООК , София
77.2 Правилни форми ( втори вариант )
Защото, ако аз като един турист, като един пътник минавам по един път и не наблюдавам какво има около пътя, не съм наблюдавал нито планините, нито долините, нито реките.
23.3.1930г.
78. Синове на светлината,  НБ , София
Те са по горите, по планините, между хората в селата и в градовете.
23.7.1930г.
79. Интуиция, ООК , СБ , 7-те езера
Като ходите по планините, бъдете благодарни за всичко, което виждате.
10.8.1930г.
80. Наближило е Царството Божие, СБ , 7-те езера
Аз, като гледам на планините тук, за мене планините имат съвсем друг смисъл.
17.8.1930г.
81. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Духовният човек вижда и през планините, и затова Слънцето за него никога не залязва.
31.12.1930г.
82. Условия и възможности, ООК , София
За предпочитане е човек да ходи пеш по планините но да бъде здрав, отколкото да е болен и да се ползува от уважението на лекарите и милосърдните сестри.
27.2.1931г.
83. Живите сили в природата,  МОК , София
83.2 Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата ( втори вариант )
Така можем да обясним планините и долините.
6.3.1931г.
84. Ханизе,  МОК , София
Всеки трябва да носи такава раница, която да не го спъва при изкачването му по планините.
17.4.1931г.
85. Разумност и светлина,  МОК , София
85.2 Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина ( втори вариант )
Мислите ли, че тези газове отиват по планините нагоре? (онези газове, които са по-леки от въздуха, те само отиват нагоре).
8.5.1931г.
86. Обикновени и необикновени идеи,  МОК , София
Буквата „М“ показва, че като яде, човек има сили да се качва по планините и да слиза, т.е. да върши високи и трудни работи.
5.6.1931г.
87. Трите отношения,  МОК , София
87.2 Първите отношения ( втори вариант )
При сегашното положение вие с телескоп сте гледали планините на месечината, но след сто години то ще е като от хиляда и една нощ.
Това, което аз ви давам, защото каква е моята идея? Вие сте пътници в света, вие ще минете през планините там, а там няма нито бакалница, нито зарзаватчия, нито село наблизо има, тургам ви 4–5 хляба в торбата, той ще ви помогне.
19.6.1931г.
88. Свиване и разширяване,  МОК , София
Един ден тя му предлага да го разходи по планините и като го остави гладен няколко дни, той приема с благодарност попарата, която природата му е приготвила.
12.7.1931г.
89. Идеалът на човека,  РБ , 7-те езера
Много екскурзианти, като пътуват по планините, страхуват се от дъжд, да не се простудят.
89.2 Идеалътъ на човѣка. ( втори вариант )
Много екскурзиянти, като пѫтуватъ по планинитѣ, страхуватъ се отъ дъждъ, да не се простудятъ.
12.7.1931г.
90. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Остаряхме, не сме способни да ходим вече по планините, да се обновяваме, да се развиваме.
14.7.1931г.
91. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Най-после идваме до онези хора, които нямат бъчви, но наливат гореща вода в термосите си, когато отиват на екскурзии по планините.
Екскурзиите, които правите из планините, представляват външната страна на живота.
Трябва ли да разправям за картините на този художник на човек, който нищо не разбира от изобразително изкуство? На човек, който не обича екскурзии и не прави никакви излети из планините, трябва ли да разправям защо ходя на екскурзии? Каквото и да му кажа, той няма да ме разбере. Колкото и да не обича екскурзиите, макар и никога да не е ходил по планините, той веднага ще се приготви и ще тръгне на път.
И в Писанието е казано: „Планините ще се снижат“, т.е. неблагоприятните условия на живота ще станат благоприятни.
30.7.1931г.
92. Нашето място, СБ , РБ , 7-те езера
Среща ви някой и казва: „Какво сте се надигнали да вървите по планините? Как ви се ходи толкова път, по тия високи места на Витоша, на Рила? Я по-добре си почивайте! Глупава работа е тази!“ Този човек ви съветва да седите на едно място, да не ходите по планините, защото той сам не обича да се движи.
Някои мислят, че колкото повече се качват по планините, толкова по-добре ще се чувстват.
Не е лесно да се качва човек по високи планински места с голяма раница на гърба си! Който не е носил голяма раница на гърба си, той може да философства, колкото иска; обаче, който е ходил с голяма раница по планините, той знае какво представлява раницата в този случай. Който се качва по планините, той трябва да носи малко багаж на гърба си.
2.10.1931г.
93. Живот и отношения, МОК , София
93.2 Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение ( втори вариант )
Добре, ако слънцето се запознае с нас, какво ще стане с нас? (Ще се стопим.) Съгласни ли сте всички? Ще се стопим; какво разбирате под думата ТОПЕНЕ? Разсъждавайте, когато снеговете се топят по планините, какво става по долините? Най-хубавите извори се явяват.
30.10.1931г.
94. Силови центрове,  МОК , София
Професорът, който не е турист и не ходи по планините, казва: Тези обувки са за планината, там ги носи.
8.11.1931г.
95. Син человечески отхожда,  НБ , София
Казвам: всички, които ме слушате, се нуждаете от една вяра, която може да мести Земята, не само планините. Във времето на Христа се казваше, че трябва да имате вяра, която планините да премества, а сега се изисква от хората вяра, която и Земята да премести и да я върти.
11.12.1931г.
96. Щастливи числа,  МОК , София
Иначе, те ще ви причиняват зло и ще страдате. – Как да се справяме с лошите мисли? – Ще се качвате на планините, по високите върхове.
96.2 Щастливи числа ( втори вариант )
Реките не текат по върховете на планините.
13.12.1931г.
97. Пред всичкия народ,  НБ , София
От научно гледище, как се образуваха планините, как се образуваха скалите? Може да обяснявате тяхното образуване по един механичен начин, може да го обяснявате по един технически начин, но това е едно много леко обяснение.
13.3.1932г.
98. Приложете добродетел,  НБ , София
Някой път ни питат защо ходим по планините. Аз ходя по планините да чета какво е писано по тези планини и скали, цяла архива има.
Има един шепот в канарите, в планините.
20.3.1932г.
99. Що да сторя,  НБ , София
Тогава великите имена на нашите хора къде са? Планините създадоха великите души в миналото.
10.4.1932г.
100. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Планините не са разхвърляни както тук, на Земята.
17.4.1932г.
101. Покрива и изправя,  НБ , София
Съвременните учени разглеждат планините, вулканите, но това са все субективни схващания.
13.5.1932г.
102. Разумност в природата,  МОК , София
Например геологът ще обясни защо долините са вдлъбнати, а планините изпъкнали.
102.2 Разумност в природата ( втори вариант )
Запример една долина е огъната, а планините са издигнати.
6.8.1932г.
103. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
Следователно, който не може да се качва по планините и не може добре да ходи по тях, той и на равните места не може да върви добре и ще пада. Обаче, онзи, който има здрави крака за планините, той и на равните места ще върви добре, без да пада.
7.8.1932г.
104. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
За пример, някои казват: „Защо трябва да ходи човек по планините, да се удря по камъните, да дивее по горите? По-добре е да стои в къщи, на спокойствие“. Ако планините нямаха някакво предназначение, те не биха съществували. Планините не са създадени за снеговете и ветровете; те са създадени за хората, да се учат, да се ползват от тях.
24.8.1932г.
105. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Тогава той ще може да погледне Бога право в очите и ще знае защо трябва да ходи по планините и защо в долините. Някой казва: „Защо трябва да се качваме по планините? Защо трябва да наблюдаваме изгрева на слънцето?“ Ако човек не разбира дълбокия смисъл на тези неща, той много няма да се ползва от тях. И наистина, ние виждаме, че всички хора умират, без оглед на това, дали се качват по планините, или не; дали наблюдават изгрева на слънцето, или не; дали са богати или бедни, учени или прости.
29.8.1932г.
106. Три пътя, СБ , София
Сменят ти букаите - горе по планините ще ходиш на свобода.
106.2 Три пътя ( втори вариант )
Снемат ли ви букаите, горе по планините ще ходите на свобода.
14.10.1932г.
107. Граници и възможности,  МОК , София
107.2 Граници и възможности ( втори вариант )
Простият народ казва: „Той на високо място седи.“ С това иска да покаже, че той е от високо произхождение, или народът казва: „Той много ниско слезе.“ Тогава всички онези хора, които живеят в долините и които живеят в планините, се различават.
30.10.1932г.
108. Възкресение,  НБ , София
Водата излиза нагоре, качва се на планините, и пак трябва да слезе в долините.
108.2 Възкресение ( втори вариант )
Водата излиза нагоре, качва се на планините и пак трябва да слезе в долините.
18.11.1932г.
109. Живот и благо,  МОК , София
Планините представят героите на миналото, които създали света и след това заспали.
109.2 Живот и благо ( втори вариант )
Планините са заспалите герои на миналото човечество, които, след като са създали света, са заспали.
4.12.1932г.
110. Яви им се,  НБ , София
Той е задължителен за всички хора без изключение, за цялото органическо царство – то е наредено планините на кое място да бъдат поставени; реките къде да текат; моретата къде да бъдат; гори къде да има; разните видове животни; какви раси трябва да се явят на земята; колко мъже, колко жени и колко деца трябва да се родят; колко слуги, колко господари – всичко туй е определено.
110.2 Яви им се ( втори вариант )
Наредено е планините къде да бъдат поставени, моретата къде да бъдат, гори къде да има, разните видове животни, какви раси трябва да живеят на земята, колко мъже, колко жени и колко деца трябва да се родят, колко слуги, колко господари всичко туй е определено.
11.12.1932г.
111. Думи на Правда,  НБ , София
Планините имат отношение към човешкия живот. Те се намират там, защото в планините се съдържат ония сили, които поддържат благородното, възвишеното в човешката душа. Високите места, планините са възприематели на най-хубавата част от слънчевата енергия, тя се складира там. От милиони години най-хубавото, което слънцето е изпратило на земята, всичко е складирано в планините. Следователно планините съдържат грамадни енергии, които могат да помогнат на човечеството за божествена енергия, за една разумна работа.
Защо Господ е допуснал: защо водата не седи по планините, но слиза в долината.
111.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Планините имат отношение към човешкия живот. Те се намират там, защото в планините се съдържат ония сили, които поддържат благородното, възвишеното в човешката душа. Високите места, планините, са възприематели на най-хубавата част от слънчевата енергия, тя се складира там. От милиони години най-хубавото, което слънцето е изпратило на земята, всичко е складирано в планините. Следователно, планините съдържат грамадни енергии. Планините са складове на Божествена енергия, място на една разумна работа.
Защо Господ е допуснал водата да не седи по планините, но да слиза в долината? Казвате: Тече, това е закон.
1.1.1933г.
112. На двама господари,  НБ , София
Вчера четох за един художник, който ходил из планините и някъде срещнал една княгиня индуска, която започнал да рисува.
112.2 На двама господари ( втори вариант )
Вчера четох за един художник, който ходил из планините и някъде срещнал индуска княгиня, която започнал да рисува.
4.1.1933г.
113. Работа на природата, ООК , София
Въпреки всичко, напояването идва от високите места, от планините.
15.1.1933г.
114. Добри проводници,  УС , София
Ще ви заведа при изворите, ще махна с ръка и ще ви питам: Какво виждате? – „Водата изчезна, изворите ги няма.“ – Ще ви заведа при планините. – Ще махна с ръка и те ще изчезнат. Ще питате: „Къде се планините? Къде са моретата? Всичко изчезва“.
17.2.1933г.
115. Съразмерност в природата,  МОК , София
Изобщо, те живеят на планините.
115.2 Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха ( втори вариант )
Или посветените, светиите са горе в планините.
24.3.1933г.
116. Постоянни и променливи сили,  МОК , София
Човек може да се качва по планините и да слиза, но важно е да прилага.
9.4.1933г.
117. Познаването на истината,  НБ , София
Аз се уча на канарата да пазя своето равновесие в съзнанието си.“ Ние мислим, че само онзи, който ходи по планините, е изложен на опасност.
117.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Сега ние мислим, че само онзи, който ходи по планините е изложен на опасност.
11.6.1933г.
118. Надеждата ти,  НБ , София
Че ако младите разбират живота по един начин, извървеният път на старите може да е по планините, а младите да вървят по полето. Единият е път на планините, а другият е път на полетата.
Следователно, ако бащата е бил планински човек, а синът е бил човек на поляните, какво различие има между бащата и сина? Има едно съотношение между планините и поляните, има едно съответствие. Планинският живот в полетата той няма разрез в себе си и полето в планините и той не може да бъде плодороден. Именно планините служат като разделни линии, отдето се изпраща енергията. Всякога в планините има едно желание да слязат в полетата.
Ако ти не можеш да направиш една връзка между планините и полетата, пътя на движението им трябва да разбираш, туй, което си добил, тогава ти ще разбираш онова съответствие, което седи в самия порядък на природата. Ако вземете да изучавате склоновете на планините накъде са обърнати, какво отражение дават на полетата.
Когато се топят снеговете по планините, умният човек не трябва да се смущава от наводнения, не трябва да се смущава от земетресения, не трябва да се смущава от войни, не трябва да се смущава от болести, от нищо не трябва да се смущава.
Индусите и те умират, а дълъг живот живеят само техните адепти, които живеят из планините, някои живеят по хиляда години.
118.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Може старите да са вървяли по планините, а младите да вървят по полето - има голяма разлика в хода и енергията, които са идвали. Единият е път на планините, а другият е път на полетата. Следователно, ако бащата е бил планински човек, а синът е бил човек на поляните, какво различие има между баща и син? Има едно съотношение, едно съответствие между планините и поляните, но те не са в разрез, защото ако не са планините, полето няма да бъде плодородно. Именно планините служат за кондензатори, откъдето се изпраща енергията. Изходният път от планините, това е човешката воля. Ако можеш да направиш връзка между планините и полетата, да разбереш пътя на движението им, това което си добил тогава, ти ще разбереш и съответствието, в което се заключава порядъкът в природата. Трябва да изучавате склоновете на планините, накъде са обърнати, какво отражение дават на полето. Ако изучавате планините, които ограждат Софийското и Самоковското полета, а също и Мусала, ще разберете, че те оказват различно влияние в живота на хората в тези полета.
Когато се топят снеговете в планините, умният човек не трябва да се смущава от наводнения.
Те живеят в планините, някои достигат до хиляда години, но тях никой не ги е видял.
5.7.1933г.
119. Непреривност в процесите, ООК , София
Когато правите екскурзии по планините, погледът ви се движи от един връх на друг.
2.8.1933г.
120. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
Мисълта е създала водата, земята, планините. Като създавал земята и планините, реките и моретата, той имал някаква определена цел.
120.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Човешката мисъл създава планините. Не, че сегашния човек, но онзи първият човек, разумният човек, той е създал планините. Той имал цел, като създал планините.
19.11.1933г.
121. Истинската добродетел,  УС , София
И когато някой пътник тръгне на екскурзия по планините, ще има същото нещо.
26.11.1933г.
122. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ , София
Астрономите са проучили вътрешната страна на Месечината по-добре, отколкото на Земята; те са проучили и долините, и планините и кратерите ѝ.
10.12.1933г.
123. Земята на живите,  НБ , София
Онзи човек, който разбира планините, който разбира долините, може да направи воденица.
31.12.1933г.
124. Да живее душата ми!,  НБ , София
Ако вие искате да бъдете здрави хора, в планините е смисълът. „Здрав“ вземам, за да бъде човек здрав, трябва да бъде умен, добър, с отлични чувства и човек с една благородна воля, воля в живота си да знае как да постъпва.
4.4.1934г.
125. Условията за растеж, ООК , София
Ако знаеш как да бутнеш и да свириш върху някой човек, ще потече мед и масло из планините.
8.4.1934г.
126. Тъй мисля аз,  НБ , София
Христос оперира със Своята любов и ще дойде един ден, когато всичките препятствия ще се стопят, както се стопяват снеговете по планините.
8.7.1934г.
127. Приемете Духа,  НБ , София
Всички извори са били стари хора, които са били на върха по планините и са се стопили.
29.7.1934г.
128. Вътрешният човек,  НБ , София
Когато искаш да се качваш по планините, ще се качиш по тънките вежди, ще видиш трябва ли да се качиш или не.
5.8.1934г.
129. Великото в живота, СБ , Витоша
Съвременните религиозни и духовни хора работят, учат, подвизават се, ходят по планините, търсят начини, чрез които да изразят своето служене на Бога.
19.8.1934г.
130. И помаза, СБ , София
Под канарите в планините се крият големи скъпоценности. В планините има цели пластове, богати със злато.
9.9.1934г.
131. Мечът на Духа,  НБ , София
След като са живели 20–30 години в планините, влизали са между гражданите и не ги е било страх от тях.
19.10.1934г.
132. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Тази вода, като е слизала надолу, какво е направила? Ще видите в планините, всички тия долини и пътища на планините се дължат само на водата.
132.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Тази вода, като е слизала надолу, какво е направила? Ще видите, че всичките тия долини и пътища в планините се дължат само на водата.
9.12.1934г.
133. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Те са подобни на книгите, наречени „пътеводители“, които посочват селата, градовете, планините – всички ориентиращи пунктове, през които човек трябва да мине, за да дойде до определената цел.
23.1.1935г.
134. Новият опит, ООК , София
Има ли нужда ние да вдигаме планините, които Бог е турил някъде? Има ли нужда ние да вдигаме Божественото, което Бог е поставил някъде? Нямаме нужда.
16.6.1935г.
135. Плащане на дългове,  УС , София
135.2 Изплащайте дълга си ( втори вариант )
Първата, ти си, която ходиш по планините, блъскаш се по камъните.
23.6.1935г.
136. Сгърбената жена,  НБ , София
Кръвообращение на земята иде от планините. Планините на слънцето влияят върху планините на земята.
30.6.1935г.
137. Начало и край,  УС , София
137.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
Ти си един екскурзиант, искаш да пътуваш по планините.
21.7.1935г.
138. Любов и служене,  УС , София
Какво прави туристът, като пътува по планините? Той тръгва с тежка раница, като богат човек и се връща с празна, лека - като сиромах.
12.8.1935г.
139. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
Това показва, че планините се намират в процес на развитие, не са завършени. Като ходите по планините, вървете бавно, спокойно без бързане.
8.9.1935г.
140. Всичко чрез Него стана,  НБ , София
И след това дошли на гости планините. Ако се криеш в миша дупка, планините са дошли на гости при тебе.
13.9.1935г.
141. Степени на числата,  МОК , София
Предназначението на планините не е за произвеждане на растения. Планините представляват складове на енергия. Планините, горе, това са складове, там са хамбарите, семето. Планините не са направени, там да растат растения. А долините са места, дето могат да се снемат от планините семената и да се сеят.
22.9.1935г.
142. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Ако е валчеста, ще имаме положението на (планините) планетите. Но понеже ние имаме и положението на планините, и положението на долините, следователно, земята някъде е валчеста, някъде е корубеста.
Един богат англичанин обичал да ходи по планините.
Не ходете на планините за удоволствие.
20.10.1935г.
143. Забравените неща,  НБ , София
На планините концерти не може да има, забавления долу в долините има.
27.10.1935г.
144. Умих се и гледам,  НБ , София
Най-първо като мине светлината през твоите очи, ти не гледай онова, което човек е направил, но погледни на онова, което Бог е създал: Погледни на синьото небе, погледни на онези хубави облаци горе, погледни на планините, погледни как хубаво се движат облаците.
13.11.1935г.
145. Тайната на даването, ООК , София
Не е ли по-хубаво да приемете това ядене, което Бог е приготвил за вас, отколкото онова ядене, което хората са приготвили за вас? Кое е по-хубаво? И ако вие всичките имате онази вяра, непреодолима вяра, която мести планините!...
12.2.1936г.
146. Тониране, ООК , София
Вложеният капитал ще търсите в планините, в тази банка. Тогава се задава въпросът: защо са планините? Защо са високите работи в живота? Те са поле за обработване, дето се влага капиталът.
8.3.1936г.
147. Ето младоженецът иде,  НБ , София
Допринесъл е нещо и на туристите, че ще имат здрави обуща за планините, но не могат ли такива здрави обуща да се приготвят и по друг начин? Има ред други начини.
5.4.1936г.
148. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
Става въпрос за войната между Италия и Абисиния (Етиопия) през 1935 г.) Абисинците са хора крайно горделиви, те казваха, че са победили в планините.
15.4.1936г.
149. Мекота, ООК , София
Долините събират, а пък планините разпръскват.
8.5.1936г.
150. До мажор и ре мажор,  МОК , София
Ще ви приведа един пример: Двама светии живели в пустинята, в планините на сегашна Етиопия.
20.1.1937г.
151. Съработници на Бога, ООК , София
Светиите са изучавали този закон в планините, 20 години са изучавали да служат на Бога и когато са го изучавали, те са слизали от планините при народа за да го учат.
27.1.1937г.
152. Свещеното правило, ООК , София
Ти гледаш на животните, на облаците, на растенията, на небето, на слънцето, но като мислиш най-хубавото за Бога, ще видиш, че Бог работи в света и всички неща ги турил на място, и ще видиш кои са подбудителните причини, защо са създадени птиците, млекопитающите, растенията, реките, планините, полетата, звездите.
29.1.1937г.
153. Грозота и красота,  МОК , София
Бах, който минава за учител, ходел по планините, за да види как музиката се изразява.
153.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Бах, който минава за учител, ходил по планините, за да види как се изразява музиката.
14.3.1937г.
154. Приложение на вярата, любовта и надеждата,  УС , София
Планините представляват мъчнотиите в живота.
154.2 Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота ( втори вариант )
Горите, планините представят мъчнотиите в живота.
27.6.1937г.
155. Възлюбете Господа!,  НБ , София
Христос не иска да преместим планините – най-мъчната работа в света, но имаш горчиво чувство – с любов да го разтопиш, да го преместиш.
19.7.1937г.
156. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
Виждате, че някой човек се качва на един висок планински връх. – Защо се качва? Като гледате усилията, които този човек прави, намирате, че това изкачване на върха е безпредметно. – Не, всяко изкачване по планините има свой вътрешен смисъл, своя добра страна.
156.2 Божието слово е опитано ( втори вариант )
Всички добри хора са планинци, те по планините ходят. По планините, които ходят, има простор.
25.7.1937г.
157. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
157.2 Основните тонове ( втори вариант )
Той може да бъде един обикновен камък, който се търкаля по планините.
30.7.1937г.
158. Планини и долини, СБ , РБ , 7-те езера
Когато младият момък се упражнява в поезия, той започва да възпява планините и долините: „Планини високи! Долини дълбоки!" Той мисли, че като напише два-три реда, станал е поет.
Планините са места, дето човешкият ум се възпитава.
158.2 Планини и долини. Умът и сърцето ( втори вариант )
Когато хората отгоре [падат], те са на планините.
Тогава рекох, планините за кого са? - Планините са за човешкия ум. Като се уморите от живота на долините, ще се качите по планините, ще фантазирате, ще пеете горе. Само на планините се пее.
Та рекох, търсете Бога по планините! Ние го търсим по планините.
Сега пожелавам гласа на вашия възлюблен, който иде отгоре от планините и пожелавам гласа на вашата възлюблена, който иде от долините да чуете!
11.8.1937г.
159. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
Лошият живот на хората, които посещават планините, разваля времето.
Без превозни средства той обикаля планините и се ползва от тяхните богатства.
8.9.1937г.
160. Трите основни неща, ООК , София
Какво нещо е мъжът? – Мъжът създал планините, градовете.
17.9.1937г.
161. Аристократ и демократ, МОК , София
Когато снеговете по планините започват да се топят, тогава всички плодни дървета в полето започват да растат.
26.9.1937г.
162. По образ и подобие,  НБ , София
И в планините да ходите, там истината няма да я намерите.
3.10.1937г.
163. Оценяване и прилагане,  УС , София
Следователно, когато човек се изкачва по планините пеш, при големи мъчнотии, резултатът е един; когато се изкачва с превозно средство, с аероплан, например, резултатът е друг.
7.11.1937г.
164. Разумното слово, НБ , София
В беседата „Опитано е“ се казва, че човек, който не се качва по планините, не може да бъде добър. Който иска да се повдигне, той трябва да се качва нагоре по планините.
14.11.1937г.
165. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Когато тръгвате по планините, вие виждате навсякъде трапища, долини, набраздявания.
23.2.1938г.
166. Богатство и сиромашия, ООК , София
Казвам: Ходил ли си по планините? Децата нали правят снежни топки.
8.5.1938г.
167. Който не носи кръста си,  НБ , София
Трябват ни геолози, за да ни обяснят какво нещо са планините и как са образувани.
2.10.1938г.
168. Любовта дава живот,  НБ , София
Онзи, който иска да изучава планините, той трябва да мине през всякакви пътища.
6.11.1938г.
169. В името Божие,  НБ , София
На вас планините се виждат неподвижни. Ако вашето зрение е развито, ще видите, че има едно движение в планините, каквото никога не сте предполагали.
6.11.1938г.
170. Всичко е за добро, УС , София
Туй се казва търпелив човек! Ако на сегашния свят би им се дало такава една власт, какво биха направили? Както казва Христос: „Каквото поискате...“ Ако имате тази власт, с вашето неразположение какво ще стане? Ако планините се местеха от една страна на друга, тогава какво щеше да стане със света? Ако бяхте вие, какво ще пожелаете да стане? И какво би станало със света? И благодарете, че не става каквото ние искаме.
14.12.1938г.
171. Път и постижение, ООК , София
Навсякъде из планините горе, навсякъде вода, извори, ще виждаш, ще ти се отворят очите само, така ще гледаш.
25.12.1938г.
172. Иди си с миром,  НБ , София
Като изучавате живота на месоядните, виждате, че като слизат от планините, те нападат овцете и ги изяждат.
11.1.1939г.
173. Правилно разбиране, ООК , София
На планините вие нищо не можете да сеете. Планините нищо не събират. Долините дават плод по причина на планините.
13.1.1939г.
174. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Като разгледаме цялата природа, какви растения растат по планините, какви растения растат по долините и полетата, еднакви ли са? Та понякой път ние искаме тези, планинските растения да растат в полето. Растенията, които растат в долините, не могат да растат по планините. Понякой път имаме големи аспирации, искаме величествено да растат някои растения по върховете на планините.
19.3.1939г.
175. Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС , София
А пък горе на планините юрганите са по 10–20 метра дебели.
Ако всичкият свят беше пълен с планини, де щяха да бъдат долините? И ако всичкият свят беше долини, де щяха да бъдат планините? Светът изисква долини и планини.
5.4.1939г.
176. Господари на външния и вътрешния живот, ООК , София
Планините са били далеч от тях.
12.4.1939г.
177. Съобразителност и разумност, ООК , София
Какво трябва да правиш? Ще тръгнеш нагоре по планините на „кашан“. Когато водата отгоре е тиха и спокойна и повърхността – гладка, външния свят, планините и всички тези птици, които хвъркат, дават своите отражения по повърхността.
23.7.1939г.
178. Любов и почитание, СБ , РБ , 7-те езера
След време долините ще се подигнат, ще станат планини, а планините ще се снишат, ще станат долини.
178.2 Любов и почитание ( втори вариант )
След време долините ще се вдигнат и ще станат планини, а планините, ще се снишат и ще станат долини.
30.7.1939г.
179. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
179.2 Запазване и спечелване ( втори вариант )
Та сега бъдете внимателни, като ходите по планините.
3.11.1939г.
180. Отмерени отношения,  МОК , София
Казваш: „Колко е хубаво да иде човек на планината да се разходи.“ Знаете колко са опасни планините? Едно малко подхлъзване някъде може да ти коства живота.
24.11.1939г.
181. Психологически синтез,  МОК , София
Туй, което става в планините и долините, то е човешката воля.
5.1.1940г.
182. Идеален и реален живот,  МОК , София
Идете в планините.
4.2.1940г.
183. Постиженията на човека,  УС , София
В Божествения свят долините заемат мястото на планините тук. Божествените блага са в планините.
13.3.1940г.
184. Наука за живота, ООК , София
Така ли е политически? Колко канари има, които се търкалят от върховете на планините към долините.
28.4.1940г.
185. Както ме е Отец въздигнал,  УС , София
Като дойдеш в сражението, ще дигнеш планините, ще ги натрупаш на оръдията на своите противници, да не може да стрелят вече.
17.5.1940г.
186. Разумни отношения,  МОК , София
Че той по планините става.
Хората, които се занимават с пътуването по планините, наблюдават, правят съображения: на хиляда метра височина какви течения има, на две хиляди метра какви течения има, изучават тия течения.
28.6.1940г.
187. Основната мисъл,  МОК , София
Планините ще видите, реките ще видите.
17.7.1940г.
188. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
Онези същества, които са създали планините, за какво са ги предназначили, за какво са ги създали?
23.7.1940г.
189. Божествен и човешки свят, СБ , РБ , Мусала
Както човек отива на гостилница да се нахрани физически, така той се качва по планините да се нахрани духовно.
14.8.1940г.
190. Божествена радост, СБ , РБ , 7-те езера
Да се движи човек по планините съзнателно, това значи да изпитва истинска, Божествена радост.
30.8.1940г.
191. Прилежание, СБ , РБ , София
Какво означава числото шест? Който владее числото шест, той може да се качва по планините, между снеговете; той може да слиза и в долините, при плодовете.
25.9.1940г.
192. Всѣкий день по една добра мисъль, ООК , София
Онѣзи, които сѫ строили планинитѣ, сѫ имали известни мисли.
192.2 Всеки ден по една добра мисъл ( втори вариант )
Онези, които са строили планините, са имали известни мисли.
6.10.1940г.
193. Като роди дете,  НБ , София
Като ги надуят горе планините, от топенето на снеговете, преливат през бреговете, всичко завличат.
16.10.1940г.
194. Планетни влияния, ООК , София
Ходите по планинитѣ да събирате цвѣтя, изучавате ботаника.
194.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Ходите по планините да събирате цветя, изучавате ботаника.
1.11.1940г.
195. Даване и вземане,  МОК , София
Когато горното електричество е положително и земното е положително, тогава имаме тази мъгла, която пъпли по планините.
11.12.1940г.
196. Единствената свобода, ООК , София
Но азъ сега разсѫждавамъ: Зимно време планинитѣ печелятъ, война има тамъ. Зимно време планинитѣ побеждаватъ.
196.2 Единствената свобода ( втори вариант )
Но аз сега разсъждавам: зимно време планините печелят, война има там. Зимно време планините побеждават.
1.1.1941г.
197. Съработници, ООК , София
Рекитѣ, които текатъ, планинитѣ, плодоветѣ, ябълкитѣ, крушитѣ, сливитѣ, скѫпоценнитѣ камъни, звездитѣ горе – всички сѫ оставили отпечатъци.
197.2 Съработници ( втори вариант )
Реките, които текат, планините, плодовете, ябълките, крушите, сливите, скъпоценните камъни, звездите горе – всички са оставили отпечатъци.
29.1.1941г.
198. Законъ за обнова, ООК , София
Представете си, че на високитѣ мѣста, по планинитѣ, може да растатъ ябълки, круши и други плодове.
198.2 Закон за обнова ( втори вариант )
Представете си, че на високите места по планините може да растат ябълки, круши и други плодове.
7.2.1941г.
199. Голямата привилегия,  МОК , София
Хората, които не намират път по планините, и те вървят по пътя на птиците.
23.2.1941г.
200. Двама синове,  НБ , София
Ходя по планините и търся виното.
26.2.1941г.
201. Тритѣ връзки, ООК , София
Въ планинитѣ се трошатъ камънитѣ, превозватъ се, васъ ви е неприятно.
201.2 Трите връзки ( втори вариант )
В планините се трошат камъните, превозват се, вас ви е неприятно.
21.3.1941г.
202. Обикновен, талантлив и гениален,  МОК , София
Ако в планините минете в планинско накъдрено място, […] има високи върхове и долини – слизане надолу.
9.4.1941г.
203. Не разваляйте пакта, ООК , София
Този кръчмарь има бъчви, тѣ сѫ по планинитѣ, по долинитѣ.
203.2 Не разваляйте пакта ( втори вариант )
Този кръчмар има бъчви, те са по планините, по долините.
2.5.1941г.
204. Правата мисъл,  МОК , София
Някой път виждате, че тази пара като мъгла пъпли по склоновете на планините.
1.6.1941г.
205. Стана плът,  НБ , София
Птиците, като отиват по планините, с обуща ли отиват? Конете, когато отиват по планините, с обуща ли отиват?
4.6.1941г.
206. Качване и слизане, ООК , София
Но тъй, както съмъ, заради мене, като се качвамъ по планинитѣ, на високитѣ мѣста не ми трѣбва да нося въздухъ.
206.2 Качване и слизане ( втори вариант )
Но тъй, както съм, заради мене, като се качвам по планините, на високите места не ми трябва да нося въздух.
29.6.1941г.
207. И рече им,  НБ , София
Равнините, това са децата на планините и долините.
Човек по планините може да се качва, да развива своята мускулна система, своя мозък.
12.9.1941г.
208. Трите перпендикуляра, СБ , София
С оглед на това казваме, че по планините човек криволичи, а по равните и гладки места върви по прави линии.
12.10.1941г.
209. Истинската лоза,  НБ , София
При възможностите се образуваха планините.
3.12.1941г.
210. Две врати за освобождение, ООК , София
Сега, като се качват някои по планините, се връзват с въже, за да не падне в някоя пропаст.
23.1.1942г.
211. Сто двадесет и три,  МОК , София
А пък по воля щом започват да стават лоши, камъните започват да се разсипват, слягване става на планините.
Най-дебелите растения растат на низките места, колкото се качват по планините, започват да се смаляват. Казват: „Не ни даваха простор, не може да растем.“ Сега горе по планините са свободни, дишат чист въздух. По планините горе там ще бъдете свободни.
6.2.1942г.
212. Организиране,  МОК , София
Един екскурзиант, който ходи по планините, трябва да го интересува вятърът.
19.4.1942г.
213. Най-малката и най-голямата любов,  УС , София
Любов, която не може да създаде планините, полетата и долините, и да ги украси, това не е любов.
20.5.1942г.
214. Състояние и разположение, ООК , София
Има долини, които са станали от планини, планините са се снишили.
Някой път трябва да се качвате по планините, някой път трябва да слизате в долините.
Ако по равно не можеш да ходиш, как ще ходиш по планините?
В младостта си по планините се качваш.
8.7.1942г.
215. Линия на Любовта, ООК , София
Казвам: Тези, източните народи като пътуват по планините, много добре пътуват, те са за планинските места.
7.10.1942г.
216. Положителен живот, ООК , София
Когато гледа надясно, той се качва в планините.
14.10.1942г.
217. Пред лицето Божие, ООК , София
Всичките линии на планините и дърветата са схванати много добре, оттенъците са много добре схванати.
8.11.1942г.
218. Новият път,  УС , София
Казва: „Да бъда като Бога.“ Кое е по-хубаво – да бъдеш планина, да бъдеш поле или да бъдеш долина? Да бъдеш поле е хубаво: житото не става в планините, става в полетата.
2.5.1943г.
219. Движение в природата, НБ , София
Плодородието на Египет се дължи на реката Нил, която донася кал от планините и го наторява, дето се ражда най-хубавото жито.
23.5.1943г.
220. Два метода,  УС , София
Той живял в планините на Африка.
4.8.1943г.
221. Добри слуги, ООК , София
По някой път казвате: “Какви са нашите деди!” Ако остане, съвременните хора да живеем, едно време каквото е било, Слънцето как е изгрявало, едно време как е гряло, какви са били едно време планините, какви са били реките едно време – сЎ е изживяна работа.
22.8.1943г.
222. Новото в живота, СБ , РБ , София
Като минавам по планините, златото има мирис, познава се къде има.
8.10.1943г.
223. Силите на природата, МОК , София
Кое предпочитате: да бъдете философ, но болен, или прост овчар, който свободно се движи по планините, диша чист въздух, яде проста храна, но е здрав и разположен.
19.12.1943г.
224. Блажени нищите,  УС , София
Да ви видя сами да се качвате по планините, не със носилки и автомобили.
26.12.1943г.
225. Божията воля,  УС , София
Някои не обичат да се качват по планините, мързи ги, не им се ходи.
24.9.1944г.
226. Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево
226.2 Зовът на новото ( втори вариант )
Ако Бог не беше на земята, главите на нашите шумци, които слязоха от планините, щяха да хвръкнат.
Ще слезете от планините, ще излезете от горите и няма да режете главите на хората.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.