Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.5.1919г.
1. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Мнозина казват днес: „Тъй е казал едно време Питагор, тъй е писал Трисмегист на златната си плоча, тъй е казал Кант“, и прочие.
В едно цвете има много по-голямо съдържание, отколкото в научния трактат на Питагор или в „Чистия разум“ на Кант, или в десетте правила на Трисмегист, писани на златната плоча.
1.10.1922г.
2. Живият Господ,  НБ , Русе
Дълго време трябваше Питагор да живее между гърците, за да ги разбере.
5.11.1922г.
3. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
И Питагор, на времето си, е мислил върху различни идеи, докато най-после съставил теоремата: Пространството, затворено в квадрата, построен на хипотенузата, е равно на пространството, затворено от двата квадрата, построени на катетите. Какво искал да каже Питагор с тази теорема? Важно е, че от нея Евклид съставил още 47 теореми, с които и до днес още учените работят.
12.11.1922г.
4. Не знаете, що искате,  НБ , София
Питагор казва: Пространството, което се съдържа в квадратите, построени на катетите на правоъгълния триъгълник, е равно на пространството, което се съдържа в квадрата, построен на хипотенузата. – Що е хипотенузата? – Всеки радиус на кръга.
Той издекламирал това, което някога казал Питагор.
7.2.1923г.
5. Добри навици,  МОК , София
5.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Питагор е гледал в колко време онзи ученик може да възстанови своето равновесие.
1.10.1923г.
6. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Питагор трябваше дълго време да живее между гърците, за да ги разбере.
20.2.1924г.
7. Обектът на съзнанието, ООК , София
В старо време учениците от школата на Питагор са се подлагали на тежки изпитания.
11.1.1925г.
8. Квадратурата на кръга, МОК , София
Сега ще ви задам един философски въпрос: Защо Питагор е искал да намери квадратурата на кръга, какви сa били неговите съображения? И защо в окултната наука се стремят да намерят квадратурата на кръга? Защо искат да определят туй, което не може да се определи? (– Като проблема на геометрията това е невъзможно, това е символ на алхимията.) Да допуснем, че квадрата, това е една проекция, имате четири точки, които са проектирани от някъде от пространството към дадена плоскост.
Когато Питагор е нанасял квадрата в окръжността и е искал да намери квадратурата на кръга, той е искал да намери условията, при които общия живот в дадения случай в колко поколения може да се изправи.
8.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
Сега ще ви задам един философски въпрос: защо Питагор искал да намери квадратурата на кръга? Какви са били неговите съображения? Защо именно в окултната наука се стремят да определят квадратурата на кръга? Защо искат да намерят това, което не може да се намери?
Когато Питагор нанасял квадрата в окръжността и с това искал да намери квадратурата на кръга, той се стремял да намери условията, при които може да се изправи общият живот на хората.
25.1.1925г.
9. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Отговор: От Питагор.
Питагор е прекарал двадесет години в Египет и десет години във Вавилон, дето изучавал тайните на окултната наука. Когато се каже 5х5=25, Питагор е разбирал едно дълбоко правило. Ако имаш две кокошки, една от които снася през ден, а другата – всеки ден, как ще сметнеш колко яйца ще дадат за два дни? Можете ли да умножите 2х2? Ако тия две кокошки снасят всеки ден по едно яйце, тогава за два дни можеш да умножиш 2х2, но в първия случай трябва да ги умножиш или да ги събереш? Какво подразбирал Питагор от умножението на числото 2 само на себе си? С числото две Питагор е разбирал две живи души, които разполагат с еднакви сили.
28.8.1926г.
10. Правосъдие, СБ , София
Право ли съдят гърците? Питам ги аз: те как постъпиха със Сократ? Как постъпиха с Питагор и неговото училище? Нали те се хвалят със своята култура? Добре ли постъпиха? Следователно не са гърците, които могат да съдят българите.
21.11.1926г.
11. Освобождаване,  МОК , София
Питагор, като ученик на окултна школа, е опитал и разбрал този метод, с който природата си служи. Питагор е бил единствени грък, когото египтяните приели в своята школа. Впоследствие, когато станал учител, Питагор поставял учениците си на големи изпитания и строга дисциплина.
11.2 Освобождаване ( втори вариант )
Този негативен начин, Питагор, който е учил 20 години в Египет и 10 години във Вавилон, е знаел. И после, Питагор, когато е приемел свои ученици, поставял ги е на изпит, да ги подиграват – окачвали са им всички епитети, които учениците са можели да намерят. Тъй е правил Питагор.
9.11.1928г.
12. Главният фактор,  МОК , София
Например, Питагор не роди формулата или правилото на своята теорема, но я създаде, Има случаи, когато възгледите създават научните твърдения.
12.2 Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ ( втори вариант )
Запример Питагоровата теорема не се родила, Питагор я създал.
30.11.1928г.
13. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
13.2 Деятелност и замисъл на природата ( втори вариант )
А, който не разбира, ще каже: „Нищо няма.“ Теоремата на Питагор на геометричен език е следната:[3] И другата формула на геометричен език е:*
20.9.1929г.
14. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Питагор, както и останалите древни учени, са дошли до числото четири.
14.2 Правата линия ( втори вариант )
За това Питагор се е спрял дотам. Не само Питагор, но и всички от древността са отишли само до четирите и там са се спрели.
Може да четете някой философ или Питагор, или Кант, или Айнщайн.
10.11.1929г.
15. Сторете да насядат,  НБ , София
Дълго време се е молил Питагор, докато е научил донякъде само да произнася правилно думата любов.
15.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Още в старо време - даже сам Питагор се е молил един, два, три пъти и повече, докато произнесе думата „любов".
5.2.1930г.
16. Новите веяния, ООК , София
В своята школа Питагор е дошъл до числото четири.
18.4.1930г.
17. Направления в живота,  МОК , София
17.2 Направления в живота ( втори вариант )
Когато Питагор основаваше своята теория, каква беше неговата теорема? Че квадратът, построен на хипотенузата, е равен на сбора от квадратите, построени на катетите.
15.5.1931г.
18. Новата епоха,  МОК , София
18.2 Новата епоха ( втори вариант )
Кажете ми нещо от Питагор.
25.11.1931г.
19. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
От най-старо време, още в школата на Питагор, и до днес хората минават през тази дисциплина.
26.2.1932г.
20. Човешкото лице,  МОК , София
20.2 Човешкото лице ( втори вариант )
Какво иска Питагор да каже със своята задача? – Че сборът от квадратите, построени на двата катета, е равен на квадрата на хипотенузата.
1.4.1932г.
21. Значение на числата,  МОК , София
Учениците на Питагор са изучавали свойствата на числата от 1 до 4.
6.4.1932г.
22. Входни врати, ООК , София
Числата от 1 - 4 са Питагоровите числа, понеже Питагор е работил най-много с тях.
19.5.1932г.
23. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Сега искам да ви подложа на един изпит, както Питагор е правил.
1.6.1932г.
24. Любов, обич и почит, ООК , София
В квадрата, като четириъгълник, се крие Питагоровото учение, защото Питагор се занимавал с числата от едно до четири.
2.6.1932г.
25. Една задача, ИБ , БС , София
Коя сестра от вас би издържала този опит? Питагор преди повече от две хиляди години е работил така.
25.2 Задача за самовъзпитание ( втори вариант )
Коя сестра от вас би издържала този изпит? Питагор преди повече от две хиляди години е работил така и малцина са влезли в школата – защо? Защото само на този, който търпи, могат да се поверят Божествените богатства.
10.6.1932г.
26. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Ако искате, можете да възпроизведете онова, което Питагор е говорил на времето си. Благодарение на движението на мисълта и днес мнозина проповядват учението на Питагор.
26.2 Ново знание ( втори вариант )
Там може ли някой тия вибрации да ги развали във въздуха? – Ако поставите въздуха в друго положение, както е сега, на всяка една дума да кажем Питагор, който е живял преди години, неговата реч съществува ли? – Той е живял в 625 година преди Христа, неговата реч съществува ли? Тя съществува и се носи из въздуха.
15.6.1932г.
27. Философия и наука, ООК , София
Четирите свята представят числата от едно до четири, с които Питагор е боравил.
27.7.1932г.
28. Подражатели на Бога, СБРБ , 7-те езера
За тази истина Питагор е посветил цели 30 години, за да я научи.
19.10.1932г.
29. Правилно отношение, ООК , София
Каква идея имал Питагор, когато открил, че квадратът, построен върху хипотенузата, е равен на сумата от квадратите, построени на катетите на правоъгълния триъгълник. Питагор е живял около 20 години в Египет, и 10 години във Вавилон и Палестина.
29.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Когато Питагор е открил, че квадратът построен върху хипотенузата е равен на сумата от квадратите, построени на катетите на правоъгълния триъгълник, какво е имал Питагор в своя ум? Той е живял повече от 20 години в Египет, повече от 10 години във Вавилон и Палестиня.
2.12.1932г.
30. Зависимост в природата,  МОК , София
Оттук излиза теоремата на Питагор: „Квадратът, построен на хипотенузата, е равен на сбора от квадратите, построени на катетите“.
30.2 Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата) ( втори вариант )
И предполага се, когато Питагор е теглил своите диагонали, получил се триъгълникът.
И затова Питагор казва, че квадратите, построени на катетите, са равни на квадрата, построен на хипотенузата.
Този закон на Питагор е валиден само при един триъгълник, дето има прав ъгъл и дето е запазено това отношение.
21.12.1932г.
31. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Цялата наука на Питагор се дължи именно на това умножаване.
13.1.1933г.
32. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
Казват, че Питагор дошъл до числото 4, което показва завършен процес.
32.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Питагор е дошъл до числото 4.
17.12.1933г.
33. Освободеният роб,  НБ , София
Питагор е дал своята философия в Египет. Но когато Питагор е бил в Египет, египтяните са имали крайно недоверие в гърците. Единственият, когото те са приели в тяхната школа и са го посветили в техните тайни, това е бил Питагор.
28.1.1934г.
34. В какво седи духовният живот, УС , София
А иначе с нашите мисли какво ще се занимава? Вземете, например, мисълта на Питагор за създаването на света, мисълта на Моисея за създаването на света и сегашните теории за създаването на света.
14.10.1934г.
35. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
В какво седи това развиване? Защо, именно, Питагор е взел правоъгълния триъгълник , а не е взел равностранния триъгълник? Каква идея имал той? Той имал някаква идея, която не е развил.
3.3.1935г.
36. Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ , София
Питагор например, е трябвало цели 20 години да чака докато го приемат в школата.
3.4.1935г.
37. Първото стъпало на Любовта, ООК , София
Сега колцина от вас сте така дълготърпеливи, както Господ е дълготърпелив? В школата на Питагор като постъпи един ученик, ще го подиграват, ще му казват най-майсторски подигравки, които могат да кажат по негов адрес.
7.6.1935г.
38. Малките желания,  МОК , София
Питагор е дошъл до числото 4 и там се спрял.
38.2 Малките желания ( втори вариант )
Питагор е дошъл до числото 4 и там се спрял.
7.7.1935г.
39. На утрешния ден,  НБ , София
Питагор, който беше най-ученият грък, който живя 20 години в Египет, за да научи тайните на окултните науки, и десет години в Палестина, едва дойде до числото четири. Но Питагор не знаеше смисъла на числата 5, 6 и т. н.
12.4.1936г.
40. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
Е, какво е казал Питагор? Е, хубаво.
28.4.1937г.
41. Умни, здрави и богати, ООК , София
Питагор, всичката си философия основава на числото 4.
2.5.1937г.
42. Стана невидим,  НБ , София
И Питагор на времето си не е приемал ученици, които не знаят да свирят, които не познават музика.
13.6.1937г.
43. Запалят свещ,  НБ , София
В старо време онзи, който се е занимавал с духовния свят, Питагор, който е учил в Египет, понеже била наука достъпна за жреците, за високопоставените, да се съобщават с другия свят, простият народ не е учил нищо. Питагор, който вземал своите ученици, по някой път своите ученици поставял една, две, три, четири години на подигравките на другите.
13.8.1937г.
44. Четирите правила, СБ , РБ , 7-те езера
По тази причина, именно, Питагор е преподавал на учениците си свойствата на числата едно, две, три и четири. В понятието единица, Питагор внесъл твърдост. В понятието „две“, Питагор внесъл качеството движение, присъщо на водата. В числото „три" Питагор вложил понятието разширяване, което е свойствено на въздуха. В числото „четири“ Питагор внесъл понятието проникване, свойство на светлината.
44.2 Четирите правила ( втори вариант )
Питагор в своята школа учил учениците си на числата до четири. Под думата “едно” Питагор разбирал, че трябва да бъдеш твърд, нищо да не може да те помръдне. Под думата “две” Питагор вече разбирал движението, той разбирал водата. Туй разбирал Питагор. След туй под “три” Питагор разбирал разширение, разбирал въздух.
Под числото “четири” Питагор разбирал светлината, която има напрежение в четири посоки.
17.10.1937г.
45. Разнообразието в живота, НБ , София
За да се добере до съчиненията на Хермеса, Питагор е трябвало да чака цели 20 години. След всичко това учените казват, че така е казал Питагор, или иначе е казал. Но и Питагор не е казал всичко, каквото знаел.
31.8.1938г.
46. Кибритени клечки, ООК , София
В старо време Питагор, който се учил в Египет, в неговата школа имало ученици, които по 4 години е трябвало да мълчат.
5.7.1939г.
47. Дрехата на Любовта, ООК , София
Той беше Питагор.
3.9.1939г.
48. Слугиня на Божествената Любов,  УС , София
Знаменитият Питагор е седял и чакал 20 години при египетските пирамиди. Питагор е прекарал 10 години в Палестина и след това се върнал в Гърция.
7.8.1940г.
49. Разбиране на природните закони, ООК , София
Питагор изучавал числата само до 4.
30.3.1941г.
50. Божествената усмивка,  УС , София
Питагор прекарал четири години там.
4.4.1941г.
51. Числата,  МОК , София
Питагор е разгледал числата до четири, Питагор е разгледал само главата на човека.
22.3.1942г.
52. Великият път,  УС , София
По-нататък Питагор не отишъл.
25.6.1942г.
53. Живите числа, СБ , РБ , 7-те езера
Питагор е открил на учениците си значението на живите числа само от 1–4, а на вас се откри значението и на числото пет, защото времената са усилни.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.