Учителя Беинса Дуно


23.8.1911г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Тази година ще ви са раздаде картината на Пентаграма, за да се занимаете с нея и проучите, защото у вас искаме да образуваме огнище, олтар за Господа.
Виждате от картината (сочи Пентаграма), че главата на дявола мистически е вътре в нас.
Господин Дънов раздаде картините от Пентаграма и каза:
6.9.1912г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Аз ви дадох Пентаграма миналата година и вследствие на него в някои домове какви не работи станаха. Някои даже употребиха против мене Пентаграма.
Който иска да се кара, нека върне Пентаграма назад, защото когато вие не изпълнявате Волята Божия, което е и записано в него, заемате негативно положение, тъй като добродетелта и правдата са само на земята, а в небето няма никакви спорове.
24.8.1912г.
3. Вие сте поканени да работите, ИБ , В.Търново
Аз ви дадох пентаграма тая година и вследствие на него в някои домове какви не работи станаха. Някои даже употребиха против мене пентаграма.
31.8.1914г.
4. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Тук г-н Дънов веднага мина да разяснява пентаграма и каза ... (Много малко успях да запиша, защото нищо не разбирах.)
Появяването на тази емблема - пентаграма, ни показва, че времената са дошли, и най-първо Този (сочи образа на Христос на стената), Когото зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла . (По-нататьк се дадоха и други, доста много и подробни разяснения по този символичен знак - пентаграма, но и г-н стенографът не е успял да ги схване). Особено буквата Ж в пентаграма с живота си трябва да я качите горе, защото този пентаграм за в бъдеще трябва да се измени, понеже, тъй както сега е даден, показва, че настоящето положение на църквата трябва да се измени, в смисъл тази буква Ж да излезе горе.
Сега, за да не пострадат българите, за да не се повтори и с тях историята, както що стана с евреите, които знаем, че страдаха от Вавилон и Рим и прочее, и за да може да стане правилно тяхното развитие, то в пентаграма има знакове, от които става явно, че невидимият свят пази равновесие. Самата картина на пентаграма говори и който има разбирането, нека схваща! Христос идва, за да се изяви по-осезателно.
28.12.1920г.
5. Три закона,  ИБ , Русе
Аз ще взема да направя един ден едно описание на цветовете от пентаграма.
Краските от пентаграма съответствуват на удовете от човешкия организъм.
8.9.1924г.
6. Най-малкото, КД , София
Тъй ще оживите пентаграма:
За пример, когато искаш да се бориш за доброто, искаш да победиш известни мъчнотии чрез Истината, ще насочиш нагоре в пентаграма върхът на ъгъла с Истината. Тъй пентаграма ще се върти.
10.9.1924г.
7. Важността на числата, ООК , София
Как ще нарисувате Пентаграма? Как ще започнете да го рисувате? Вие ще започнете да рисувате Пентаграма по следния начин (фиг. 1): Първото движение на ръката ви е от ляво към дясно.
Аз мога да създам разни играчки за децата по Пентаграма.
Кой каквато добродетел изразява, ще се движи по съответната на нея посока и ще заеме отреденото място на един от върховете на Пентаграма.
12.9.1924г.
8. Моето верую, КД , София
За учениците, които работят върху пентаграма, се иска повече молитва.
12.4.1925г.
9. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
В пентаграма има пет малки триъгълника и един петоъгълник в средата, обърнат с върха надолу. Щом искаш да угодиш на Божествения свят, ще обърнеш пентаграма с върха нагоре; искаш ли да угодиш на физическия свят, ще обърнеш пентаграма с върха надолу.
Само в пентаграма вие може да намерите правилния израз на вашия индивидуален живот към вас и към обществото, както и различните начини, по които трябва да постъпвате във всеки даден случай. Върховете на пентаграма ще се движат тъй, че целият пентаграм ще бъде в постоянно движение. Най-първо ви предстои да намерите де е поставено лицето, с което ще имате известни отношения – дали в точка 1, 2, 3, 4 или 5 на пентаграма.
Следователно с всеки човек ще се постъпва специално, според това, на коя страна в пентаграма се намира той. По същия начин ще действате и спрямо себе си, защото всякога не сте на едно и също място в пентаграма. При това числото 3 не е всякога връх на пентаграма.
Значи центровете 1, 2, 3, 4 и 5 в пентаграма постоянно се движат, менят местата си. Ако посоката ви е надолу към Земята, значи движението става във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу – Фигура 2, (1); ако посоката е нагоре към Слънцето, значи движението става по върховете на пентаграма, чийто връх е обърнат нагоре.
Аз бих желал още тази вечер всеки от вас да определи на коя страна или на кой връх от пентаграма се намира в дадения момент, според както са наредени числата по върховете. Ще определите мястото си в пентаграма, според както се чувствате сега, през време на лекцията.
Ще ви дам и друго определение на числата по върховете на пентаграма.
Ако разгледате Пентаграма (Фигура 3), ще забележите, че е вписан в един кръг, който ученикът трябва да извърви.
18.5.1927г.
10. Общи упътвания, ООК , София
Квадратът представя човек без глава, т. е. главата му е в квадрата някъде; тук тя не управлява, както в пентаграма.
1.4.1932г.
11. Значение на числата,  МОК , София
Тя представя пентаграма. Който е разбрал закона, той представил пентаграма във вид на нож.
16.1.1935г.
12. Божествената справедливост, ООК , София
Мнозина имате пентаграма от толкова години, но нито един не е обърнал внимание. Никой не си е задал въпроса, да изучите пентаграма и никога не употребявате пентаграма. (Учителят показва пентаграма.) Тази линия каква е? А тая? Вчера един от учениците е обърнал внимание върху пентаграма. Той е единственият от учениците, който е обърнал внимание върху пентаграма.
19.5.1943г.
13. Възпитателен метод, ООК , София
Научете се да играете добре Пентаграма. Ако не се научите хубаво да играете Пентаграма, не може да вървите.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.