Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1911г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Тази година ще ви са раздаде картината на Пентаграма, за да се занимаете с нея и проучите, защото у вас искаме да образуваме огнище, олтар за Господа.
Виждате от картината (сочи Пентаграма), че главата на дявола мистически е вътре в нас.
Господин Дънов раздаде картините от Пентаграма и каза:
6.9.1912г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Аз ви дадох Пентаграма миналата година и вследствие на него в някои домове какви не работи станаха. Някои даже употребиха против мене Пентаграма.
Който иска да се кара, нека върне Пентаграма назад, защото когато вие не изпълнявате Волята Божия, което е и записано в него, заемате негативно положение, тъй като добродетелта и правдата са само на земята, а в небето няма никакви спорове.
24.8.1912г.
3. Вие сте поканени да работите, ИБ , В.Търново
Аз ви дадох пентаграма тая година и вследствие на него в някои домове какви не работи станаха. Някои даже употребиха против мене пентаграма.
23.8.1914г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Тук Г-н Дънов веднага мина да разяснява Пентограма и между другото, каза: Забележете Пентограма. Появяването на тази емблема, Пентограма, ни показва, че времената са дошли: и най-първо Този (сочи образа на Христа), Когото зидарите отхвърлиха, застава на ъгъла. (По-нататък се дадоха разяснения по всички почти пунктове на Пентограма, но аз не успях удачно да ги схвана, понеже минаха набърже).
Особено буквата "Ж" в Пентограма – с живота си трябва да я качите горе, защото този Пентограм, за в бъдеще, трябва да се измени.
Самата картина на Пентограма говори (и който има разбирането, нека схваща): Христос иде, за да се прояви по-осезателно.
31.8.1914г.
5. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Тук г-н Дънов веднага мина да разяснява пентаграма и каза ... (Много малко успях да запиша, защото нищо не разбирах.)
Появяването на тази емблема - пентаграма, ни показва, че времената са дошли, и най-първо Този (сочи образа на Христос на стената), Когото зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла . (По-нататьк се дадоха и други, доста много и подробни разяснения по този символичен знак - пентаграма, но и г-н стенографът не е успял да ги схване). Особено буквата Ж в пентаграма с живота си трябва да я качите горе, защото този пентаграм за в бъдеще трябва да се измени, понеже, тъй както сега е даден, показва, че настоящето положение на църквата трябва да се измени, в смисъл тази буква Ж да излезе горе.
Сега, за да не пострадат българите, за да не се повтори и с тях историята, както що стана с евреите, които знаем, че страдаха от Вавилон и Рим и прочее, и за да може да стане правилно тяхното развитие, то в пентаграма има знакове, от които става явно, че невидимият свят пази равновесие. Самата картина на пентаграма говори и който има разбирането, нека схваща! Христос идва, за да се изяви по-осезателно.
19.8.1919г.
6. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ , В.Търново
Другата картина — пентограмата — показва човека в сегашното му състояние — пътя, по който е минал. Надписът на пентограмата е:
6.2 Обяснения върху обстановката на залата за събрания ( втори вариант )
Другата картина — пентограмата — показва човѣка въ сегашното му състояние — пѫтя, по който е миналъ. Надписътъ на пентограмата е: въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ любовьта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ мѫдростьта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ правдата е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ добродѣтельта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ истината е силата на човѣшката душа.
28.12.1920г.
7. Три закона,  ИБ , Русе
Аз ще взема да направя един ден едно описание на цветовете от пентаграма.
Краските от пентаграма съответствуват на удовете от човешкия организъм.
8.9.1924г.
8. Най-малкото, КД , София
Тъй ще оживите пентаграма:
За пример, когато искаш да се бориш за доброто, искаш да победиш известни мъчнотии чрез Истината, ще насочиш нагоре в пентаграма върхът на ъгъла с Истината. Тъй пентаграма ще се върти.
10.9.1924г.
9. Важността на числата, ООК , София
Как ще нарисувате Пентаграма? Как ще започнете да го рисувате? Вие ще започнете да рисувате Пентаграма по следния начин (фиг. 1): Първото движение на ръката ви е от ляво към дясно.
Аз мога да създам разни играчки за децата по Пентаграма.
Кой каквато добродетел изразява, ще се движи по съответната на нея посока и ще заеме отреденото място на един от върховете на Пентаграма.
9.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Какъ ще нарисувате пентограмата? Какъ ще започнете да я рисувате? Вие ще нарисувате пентограмата по слѣдния начинъ:
Азъ мога да създамъ разни играчки на дѣцата по пентограмата.
Кой каквато добродѣтель изразява, ще се движи по съотвѣтната ней посока и ще заеме опрѣдѣленото мѣсто на единъ отъ върховетѣ на пентограма.
12.9.1924г.
10. Моето верую, КД , София
За учениците, които работят върху пентаграма, се иска повече молитва.
7.12.1924г.
11. Великата погрешка, МОК , София
Третият написа пентограмата (А), то е човекът, който работи. Пентограмата представлява малкия свят.
12.4.1925г.
12. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
В пентаграма има пет малки триъгълника и един петоъгълник в средата, обърнат с върха надолу. Щом искаш да угодиш на Божествения свят, ще обърнеш пентаграма с върха нагоре; искаш ли да угодиш на физическия свят, ще обърнеш пентаграма с върха надолу.
Само в пентаграма вие може да намерите правилния израз на вашия индивидуален живот към вас и към обществото, както и различните начини, по които трябва да постъпвате във всеки даден случай. Върховете на пентаграма ще се движат тъй, че целият пентаграм ще бъде в постоянно движение. Най-първо ви предстои да намерите де е поставено лицето, с което ще имате известни отношения – дали в точка 1, 2, 3, 4 или 5 на пентаграма.
Следователно с всеки човек ще се постъпва специално, според това, на коя страна в пентаграма се намира той. По същия начин ще действате и спрямо себе си, защото всякога не сте на едно и също място в пентаграма. При това числото 3 не е всякога връх на пентаграма.
Значи центровете 1, 2, 3, 4 и 5 в пентаграма постоянно се движат, менят местата си. Ако посоката ви е надолу към Земята, значи движението става във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу – Фигура 2, (1); ако посоката е нагоре към Слънцето, значи движението става по върховете на пентаграма, чийто връх е обърнат нагоре.
Аз бих желал още тази вечер всеки от вас да определи на коя страна или на кой връх от пентаграма се намира в дадения момент, според както са наредени числата по върховете. Ще определите мястото си в пентаграма, според както се чувствате сега, през време на лекцията.
Ще ви дам и друго определение на числата по върховете на пентаграма.
Ако разгледате Пентаграма (Фигура 3), ще забележите, че е вписан в един кръг, който ученикът трябва да извърви.
18.5.1927г.
13. Общи упътвания, ООК , София
Квадратът представя човек без глава, т. е. главата му е в квадрата някъде; тук тя не управлява, както в пентаграма.
23.11.1927г.
14. Свещ, която не гасне, ООК , София
Каква полза може да допринесе една звезда или един пентограм на човека, ако те не пущат искра, не издават светлина? От всеки връх на пентограма трябва да излиза светлина; дето минавате, всеки да се спира и да гледа.
1.4.1932г.
15. Значение на числата,  МОК , София
Тя представя пентаграма. Който е разбрал закона, той представил пентаграма във вид на нож.
15.2 Значение на числата ( втори вариант )
Имате тогава пентограма.
28.9.1932г.
16. Разумните сили, ООК , София
16.2 Разумните сили в природата ( втори вариант )
Ако ти се ожениш на мястото 1 в пентограма, а поставиш на друго място жена си, например – 3, тогава ще тръгне в точно противоположно направление.
16.1.1935г.
17. Божествената справедливост, ООК , София
Мнозина имате пентаграма от толкова години, но нито един не е обърнал внимание. Никой не си е задал въпроса, да изучите пентаграма и никога не употребявате пентаграма. (Учителят показва пентаграма.) Тази линия каква е? А тая? Вчера един от учениците е обърнал внимание върху пентаграма. Той е единственият от учениците, който е обърнал внимание върху пентаграма.
19.5.1943г.
18. Възпитателен метод, ООК , София
Научете се да играете добре Пентаграма. Ако не се научите хубаво да играете Пентаграма, не може да вървите.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.