Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


2.5.1930г.
1. Показване,  МОК , София
1.2 Демонстрация ( втори вариант )
В оценяването седи разликата, философът може да съзнае мъдростта, която има, а онзи и той има дарби и способности, но той още не оценява своите способности, философията е един резултат от човешко гледище, а той казва: „Мъдрец не може да бъда."
17.6.1931г.
2. Музикален живот, ООК , София
Плащането и оценяването са второстепенни неща.
17.1.1936г.
3. Основният тон,  МОК , София
То е друг въпрос на оценяването.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.