Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


20.10.1898г.
1. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
И във всичките ви страдания и изпити аз ви подкрепях с моята ръка и ви предавах сила и мощ на духа, да не отпаднете съвсем духом и се изгубите в тинята на живота и отчаянието.
1903г.
2. Мисли и упътвания, ИБ ,
Знай, че светилникът на душата ти е Любовта, която те крепи с двете си ръце да не паднеш в бездната на отчаянието, отдето няма завръщане, ако сам идеш.
7.7.1918г.
3. Трите положения,  НБ , София
Тогава ще дойде отчаянието и обезсмислянето на Живота.
3.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Тогава ще дойде отчаянието и обезсмислянето на живота.
25.8.1918г.
4. Скритият квас,  НБ , София
Изобщо, когато омразата, отчаянието, безверието вземат връх в човека, той заболява от гръдна болест.
4.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Изобщо, когато омразата, отчаянието, безвѣрието взематъ връхъ въ човѣка, той заболява отъ гръдна болесть.
30.3.1919г.
5. Детето растеше,  НБ , София
Отвори сърцето си за хората, за своите близки; гледай на тях като на любими същества, които мислят доброто ти, и веднага отчаянието ти ще се смени с радост. – Мъчно се постига това. – Вярно е, това е опит само за герои, които лесно могат да излязат от личния живот, да влязат в духовния и да се разширят.
22.6.1919г.
6. Малкият закон,  НБ , София
В отчаянието си, той се молил Богу да продължи живота му поне с един час, за да може да се види с възлюбената си.
7.12.1919г.
7. Ще живее,  НБ , София
Обаче, щом си отчаян, вдигни ръцете си нагоре, изправи се, и след 10-16 минути отчаянието ти ще мине.
7.2 Ще живее ( втори вариант )
Когато си отчаян, вдигни ръцете си нагоре, постой така пет-десет минути и отчаянието ти ще мине.
8.1.1922г.
8. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Той веднага се преобразил, забравил отчаянието си, и двамата се върнали назад. (В този момент, лампите изгаснаха — токът се прекъсна.
14.6.1922г.
9. Какво се изисква от ученика, МОК , София
9.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Така се отчайват и пътниците по големите морета и океани: щом ги хване морската болест, те се отчайват и започват да съжаляват защо са влезли в този параход; щом мине морската болест, и отчаянието им минава.
1.10.1922г.
10. Живият Господ,  НБ , Русе
Въздържай се, не бързай! Някой път може да дойдете до края на отчаянието, този глас ще ви проговори.
11.2.1923г.
11. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Това е тази Божествена идея, която може да те спре отъ отчаянието ти.
2.7.1923г.
12. Две думи!,  МС , София
Отчаянието, и него ще пенсионираме; скърбта и омразата, и тях, ще пенсионираме.
12.7.1923г.
13. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Следователно в него тогава идва отчаянието. Щом дойде отчаянието, в него се заражда желанието да се самоунищожи, да се самоубие, да напусне живота, но и това е невъзможно.
1.10.1923г.
14. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Някой път може да дойдете до края на отчаянието си, този глас ще ти проговори.
4.11.1923г.
15. Отвори им умовете,  НБ , София
Когато се заражда у него тази мисъл, дохожда отчаянието и той казва: „Няма да живея в този измамлив живот, тази вечер, в 12 часа, ще туря край на живота си.
Дойде ли Любовта, страданията, скърбите, болестите, отчаянието, меланхолията, всичко туй избягва.
13.1.1924г.
16. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Обезсърчението ще дойде, невъзможно е да не дойде, но гледайте да не се превърне в отчаяние, защото отчаянието нищо не ползва.
20.1.1924г.
17. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Нямаш ли поне един приятел, ще дойде и обезсърчението, и отчаянието.
16.3.1924г.
18. Който дойде при мене,  НБ , София
Кой е вашият приятел? В онази тъмна нощ на съзнанието ти, когато отчаянието бучи в тебе; когато си изоставен от всички; когато си обезсърчен, един тих глас ти нашепва: Не бой се! Аз съм с тебе.
4.5.1924г.
19. Каквото попросите,  НБ , София
Ще кажете, че сиромашията е причина за отчаянието на човека. – Не е всякога така.
12.8.1924г.
20. Каляване на материята, СБ , Мусала
Има и метод на отчаянието, в който всичко се разрушава. В отчаянието нищо не се ражда.
12.8.1924г.
21. Общи въпроси, СБ , ИБ , Мусала
Има и метод на отчаянието, в който всичко се разрушава. В отчаянието нищо не се ражда.
8.2.1925г.
22. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Това наричамъ азъ „геройството на отчаянието“.
22.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Това наричам аз „геройството на отчаянието“.
19.7.1925г.
23. Което вие видите,  НБ , София
При онзи отъ васъ, който е изгубилъ смисъла на живота си, който е дошълъ до отчаянието, до края на живота си, до края на бездната и се колебае, дали да се самоубие, или да остане да живѣе, не струва ли да дойде при него онзи великъ Учитель, който носи свѣтлината и да му каже: „Животътъ има смисълъ, струва да се живѣе, защото това, което виждашъ прѣдъ себе си, то е самоизмама, това още не е самиятъ животъ“.
23.2 Което вие видите . ( втори вариант )
При онзи от вас, който е изгубил смисъла на живота си, който е дошъл до отчаянието, до края на живота си, до края на бездната и се колебае дали да се самоубие или да остане да живее, не струва ли да дойде при него онзи велик Учител, който носи светлинната и да му каже: „Животът има смисъл, струва да се живее, защото това, което виждаш пред себе си, то е самоизмама, това още не е самият живот“.
20.1.1926г.
24. Четирите действия, ООК , София
Някои хора, като виждат отчаянието му, вместо да го посъветват да вземе права посока в пътя си и така да се помоли на Бога, те му казват да се обърне към някой брат, който знае да се моли, той да ходатайства за него пред Бога.
14.2.1926г.
25. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Тези мисли са внесли в него нещо ново: те са му дали някакъв урок, който го е освободил от отчаянието.
13.6.1926г.
26. Когато страданията произтичат,  МОК , София
26.2 Произход на страданията ( втори вариант )
Понякога човек се натъква на някоя пустиня в себе си и тогава идват обезсърчението, отчаянието, лошите и мрачни настроения.
24.8.1926г.
27. Да не бъдете съдени, СБ , София
Отчаянието е песен на особена гама.
25.8.1926г.
28. Имената са ви записани, СБ , София
Като дойде отчаянието във вас, да не се отчайвате.
26.9.1926г.
29. Посока на растене,  МОК , София
Страхът, отчаянието, обезсърдчаването са задачи, с които днешният човек трябва да се справи.
3.10.1926г.
30. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
Не може ли да се справи със страха, с отчаянието си, и най-даровитият може да пропадне.
27.10.1926г.
31. Устойчиви съединения, ООК , София
Иначе, ако се предаде на отчаянието си, той може или да посегне по някакъв начин на живота си, или да открадне известна сума от някой свой приятел.
28.11.1926г.
32. Различаване,  МОК , София
Разколебае ли се вярата на човека, след това иде обезсърдчаването, отчаянието, обезнадеждването. Обаче, колкото голямо да е отчаянието на човека, в него винаги има една възможност, малка или голяма, да излезе от своето отчаяние. Искате ли да се освободите от отчаянието си, намерете някой по-отчаян от вас.
32.2 Различаване ( втори вариант )
За пример има известни състояния: отчаяние – кога се ражда отчаянието? При какви условия? (- При изгубване смисъла на живота се раждат най-големи противоречия.) Търговецът, като изгуби парите си, има шанс да се отчае. Ако може да изясните правилно един психологически факт – например отчаянието, – той веднага ще изчезне.
Щом отчаянието е пълно, човек ще изгуби съзнание. Той като види, че на другия торбата е пълна, отчаянието му ще изчезне.
6.2.1927г.
33. За тяхното неверство,  НБ , София
Едни от тях са страдали много, научили са смисъла на страданията и са израсли; други се намират в големи мъчнотии, а трети са в областта на отчаянието.
13.7.1927г.
34. Равни страни, ООК , София
Отчаянието му изчезнало и той се примирил с положението си. – Който обича Бога, той ще получи повече, отколкото може да си представи.
22.1.1928г.
35. Никодим,  НБ , София
Каква била изненадата и отчаянието на този баща, когато всичките му деца се родили неми! Ще кажете: Защо са неми тези деца? Защото преди години техният баща отрязал езичетата на пет малки лястовички.
6.6.1928г.
36. Божествена светлина, ООК , София
Не го съдете, не търсете причината на отчаянието му, но отправете своята добра мисъл към него, да му въздействате, да го отклоните от решението му да се самоубие.
30.11.1928г.
37. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
За да се справите с отчаянието или обезсърчението си, още като станете от сън, явете се пред господарката си – природата, и кажете: Каква е волята на моята господарка? Какво мога да направя днес за нея? Когато отивате на училище, или в университета, чия воля изпълнявате: своята, или на вашите учители и професори? Вие изпълнявате волята на вашите учители и наставници, и по този начин получавате знания.
7.7.1929г.
38. Първите стъпки, МС , София
Някои питат: "Как можем да се освободим от отчаянието, от безнадеждието?". За да се освободите от тях, ще ви дам следната рецепта: надеждата лекува отчаянието; вярата лекува безнадеждието; Любовта лекува безверието.
15.9.1929г.
39. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Изгори книгата, която си писал в отчаянието и в обезсърчението си, и напиши нова.
27.9.1929г.
40. Три идеи,  МОК , София
Аз пък казвам: Преди да се самоубие човек, т. е. преди да даде път на обезсърчението и на отчаянието в себе си, човек трябва да направи един важен опит в живота си.
29.9.1929г.
41. Дух Господен,  НБ , София
В грешния живот, обаче, има само инволюция. – Все ще придобием някаква опитност. – Каква опитност може да придобие човек, който, ден след ден, трупа дългове? Колкото повече дълговете на човека се увеличават, толкова повече расте и отчаянието му, докато, един ден, си тегли куршум и свършва. – Каква еволюция има в това? Така работите не се оправят.
24.1.1930г.
42. Възпитание на волята,  МОК , София
Обаче, ако по някаква случайност той счупи крака или ръката си, веднага забравя недоволството и отчаянието си.
18.5.1930г.
43. Да се възвеселим,  НБ , София
Отчаянието води човека към безизходно положение, към смърт. Отчаянието не е нищо друго, освен фунията на мравояда, където човек може да попадне.
23.5.1930г.
44. Музика и работа,  МОК , София
44.2 Музика и работа ( втори вариант )
Да кажем, дойде отчаянието.
13.5.1931г.
45. Свещеният трепет, ООК , София
Достатъчно е да ви погледне Бог, за да се освободите от неразположението, от отчаянието си.
26.6.1931г.
46. Красивите линии,  МОК , София
Бъдете приятели на своите ближни, да им помагате в живота, да ги спасите от отчаянието, в което могат да изпаднат.
46.2 Линиите на красотата в природата! ( втори вариант )
Като се отчаял той от живота си и отчаянието му седяло в това, че загубил всичкото си имане, не може да се облече и няма да може да живее по графски, направил си завещанието и отива да се самоубива.
4.10.1931г.
47. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
Когато тази идея проникне в човека, тя се отличава по своите особени качества: ако ти си закъсал и си дошъл до отчаяние, но в ума ти дойде само зандан ден идеята за Бога и видиш лицето Му, в един момент само ще изчезне сиромашията, ще изчезне отчаянието, болестта.
13.3.1932г.
48. Приложете добродетел,  НБ , София
Сега питате: „Какво да правим със страданието?” Поиграйте си с него. „Ама много сме обезсърчени.” Поиграйте си с обезсърчението. „Много сме отчаяна.” Поиграйте си с отчаянието.
20.8.1932г.
49. Открити, СБРБ , 7-те езера
Умен е онзи, който може да смени отчаянието в надежда.
21.10.1932г.
50. Възможности и постижения,  МОК , София
Ако си отчаян и видиш, че една къща гори, имаш възможност да се справиш с отчаянието си в един момент.
21.6.1933г.
51. Организиране на вътрешния човек, ООК , София
Знаете ли от какво произхожда отчаянието? – От „чай“.
Защо? Отчаянието иде вследствие неразбиране на живота.
51.2 Организиране на вътрешния човек ( втори вариант )
Знаете ли какво нещо е отчаянието? От-чай.
Защо? Ти се отчайваш? Защо? Отчаянието иде вследствие едно неразбиране на живота.
2.8.1933г.
52. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
В това време го срещнал един познат свещеник – един от рядко добрите и разумни свещеници, който разбрал отчаянието му, и го поканил у дома си на гости.
1.4.1934г.
53. Очите на мъдрия,  НБ , София
Никога не давайте на отчаянието да стане господар.
22.7.1934г.
54. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
В света хвърли хляба на отчаянието, на обезсърчението, на болестите.
26.8.1934г.
55. Който прави истината,  НБ , София
Там, дето има надежда, ще се роди реакция на отчаянието.
11.11.1934г.
56. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Ако ти си отчаян и дойде някой и те целуне, а с това и отчаянието ти изчезне, целувката ти е на место.
6.1.1935г.
57. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
Като кацнала на носа му, изведнъж съзнанието му се прояснило и отчаянието му изчезнало, и всичко му тръгнало напред.
27.10.1935г.
58. Приложението като източник на знанието,  УС , София
58.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Обезсърчението, неразположението, отчаянието са временни състояния, с които човек не може лесно да се справи.
19.1.1936г.
59. Всичко, което чух,  НБ , София
Когато дойде отчаянието, има нещо, което казва: Ще се оправи тази работа. – Ама как ще се оправи? Ще се оправи работата.
22.3.1936г.
60. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Причината за обезсърчаването, за отчаянието на човека се дължи на изгубването на тези три точки.
1.5.1936г.
61. Стара и нова българска песен,  МОК , Витоша
Отчаянието, честолюбието, българинът има крайно честолюбие.
13.9.1936г.
62. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
62.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
Няма да се мине дълго време, и отчаянието ти ще изчезне.
10.1.1937г.
63. Божествената храна,  УС , София
Същевременно, като виновен за отчаянието си, той посочва друг някой. – Защо се самоубива човек? – За да придобие нещо, което няма.
17.1.1937г.
64. Царството небесно,  НБ , София
В отчаянието си той решил да се самоубие.
19.12.1937г.
65. С ключ и без ключ,  УС , София
Отчаян си; при отчаянието тури надеждата. Надеждата може да се справи с отчаянието.
Обикни Бога и отчаянието ти ще изчезне.
4.2.1938г.
66. Законът на хармонията в тялото,  МОК , София
Ама може да дойде отчаянието, учи! Безмислен е животът, учи! Учи, нищо повече.
11.3.1938г.
67. Учение,  МОК , София
Скръбта, която е неразумна, ражда отчаянието.
Макар да дойде отчаянието, вие учете! Като дойде отчаянието, учете.
18.3.1938г.
68. Излизане, работа, молитва,  МОК , София
Отчаянието е патологично състояние.
24.6.1938г.
69. Какво трябва на младите,  МОК , София
Някой се отчаял, на какво се дължи отчаянието? Той получил един удар, такъв хубав.
23.10.1938г.
70. На двама господари,  НБ , София
Но като излезе от света на скръбта и отчаянието, той влиза в друг един свят, дето всичко е отново разрушено.
27.1.1939г.
71. Организиран и неорганизиран живот, МОК , София
Запример, какво е отчаянието? Отчаяният човек няма с какво да се занимава.
8.3.1939г.
72. Силата на мисълта, ООК , София
Ако ти знаеш как да мислиш, ти ще знаеш как да учиш, ще отстраниш от себе си отчаянието, обезсърчението, ще знаеш как да отмахнеш от себе си всички противоположни мисли, които могат да те нападнат.
30.4.1939г.
73. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ , София
От какво произтича отчаянието? Думата „отчаяние“ е произлязла от предлога „от“ и думата „чаяние“.
27.9.1939г.
74. Единственото богатство, ООК , София
Отчаянието прилича на една тъмна нощ.
Сега интересното е: защо идва отчаянието? Кой е произходът на отчаянието? Защо човек се отчайва, обезсърчава? Нека да разгледаме едно просто явление.
74.2 Единственото богатство ( втори вариант )
Отчаянието е също една такава тъмна нощ. Сега, интересното е защо идва то? Какъв е произходът на отчаянието? Защо човек се отчайва, обезсърчава?
15.12.1939г.
75. Сиромашия и богатство,  МОК , София
Щом ядеш, престане ти отчаянието. Отчаянието се лекува със свинско месо.
А с отчаянието как ще се справиш? Направете един опит: ако ви заболи някой път коляното, плюйте най-малко сто пъти, вижте какво ще стане.
23.11.1941г.
76. Блажени кротките,  НБ , София
Отчаянието иде в сърцето Тази работа е на чувствата.
28.6.1942г.
77. Космичната любов, СБ , РБ , 7-те езера
Ако някой отчаян се допре до този камък, отчаянието му веднага изчезва.
12.3.1943г.
78. Зло и добро,  МОК , София
Или обезкуражени сте, пак турете една златна монета, дръжте я един час в чашата и като изпиеш водата, веднага отчаянието ще изчезне.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.