Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


10.5.1920г.
1. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Религиозните форми, осъждането, морализирането спъват много.
24.4.1921г.
2. В рова на лъвовете,  НБ , София
Съдията помислил, че направил грешка с осъждането на вдовицата, и вместо нея изпратил в Сибир младия селянин.
20.1.1924г.
3. Допреният въглен,  НБ , София
Ще дойде осъждането, но във всички случаи да кажем: „Аз съм причината за това“.
9.3.1924г.
4. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Още по-голямо е осъждането на хората, които казват, че знаят Истината, а не я изпълняват.
22.8.1926г.
5. Отвън и отвътре, СБ , София
В какво се състои добрият живот? Добрият живот не се състои в осъждането.
16.11.1927г.
6. Превръщане на киселините, ООК , София
Бог не е в бурята, не е в огъня, не е в омразата, в съмнението, в отмъщението, в осъждането.
25.12.1927г.
7. Идат дни,  НБ , София
В събора на боговете присъствали всички дървета, всички тревопасни и месоядни животни, дано могат и те да услужат с нещо на боговете при осъждането на поета.
22.12.1929г.
8. Имам власт,  НБ , София
Щом се намерите в трудно положение, казвате: „Нямам ли власт да постъпя по един или по друг начин? Не съм ли свободен да постъпя, както разбирам?“ Какво спечели Пилат с осъждането на Христа? Прослави се.
5.2.1930г.
9. Новите веяния, ООК , София
9.2 Новите веяния ( втори вариант )
Питам сега, отде той се научил, отде иде осъждението в него.
5.5.1935г.
10. Четирите елемента,  УС , София
10.2 Четири неща в ума си ( втори вариант )
Не е въпросът сега да се съдим, осъждането нищо не дава.
8.5.1935г.
11. Трите геометрични фигури, ООК , София
Страхливият може да се осъжда, но и в осъждането има лъжа.
2.6.1935г.
12. Тонът Фа,  УС , София
12.2 Няма да бъда излъган ( втори вариант )
Какво сте направили за Господа, че да е доволен от вас? Не е въпросът за осъждането, но като седя, разсъждавам по този въпрос.
3.1.1937г.
13. И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ , София
Единствената погрешка, в която са го хванали досега, е тази с осъждането на Христа.
7.2.1937г.
14. Първият и последният,  УС , София
14.2 Първият и последният! ( втори вариант )
Той като дойде, вие били ли сте под осъждението на прокурорството на дявола.
11.8.1937г.
15. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
Единственото престъпление, от отговорността на което той не може да избяга, това е осъждането на Христа.
21.11.1937г.
16. И виделината свети, НБ , София
Оставете вече осъждането, оставете кой е беден, кой е болен.
17.1.1938г.
17. Живият хляб,  НБ , София
А осъждането не представя никаква наука.
22.9.1939г.
18. Нито близо, нито далече, МОК , СБ , РБ , София
Туй държане е осъждането.
24.10.1943г.
19. Плодовете на Духа,  УС , София
19.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Осъждането не е Божествено.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.