Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


15.12.1926г.
1. Неразрешеното, ООК , София
Колко хора вярват днес в тяхното пророчество? Колко хора в миналото са вярвали в тях и колко са ги разбирали? Колко души познават философията на Хермес? Колко души познават гръцкия певец Орфей? Колко от вас например сте запознати с учението на Кришна? И най-после колко християни познават както трябва учението на Христос? Това, което днес християните проповядват, е сянка на онова, което на времето си Христос е проповядвал.
8.1.1930г.
2. Проява на Любовта, ООК , София
Вземете пример от Орфей, безсмъртният певец на вълшебната песен, който със свирката си превръщаше цялата природа в слух. Вълшебната свирка на Орфей представя Божественото начало в човека.
2.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Както онзи първия гръцки певец Орфей, той със свирене пасял овците си.
7.3.1930г.
3. Идеалният човек,  МОК , София
Орфей, чудният певец, със свирката си укротявал най-свирепите зверове. Ако Орфей, със своята песен, могъл да укротява дивите зверове, не можете ли и вие чрез своята музика и песен да се справяте с мъчнотиите и неблагоприятните условия в живота? Ще кажете, че лесно се говори, мъчно се прилага.
3.2 Идеалният човек ( втори вариант )
Нали знаете онзи пример за Орфей.
14.3.1930г.
4. Дисонанси в живота,  МОК , София
Орфей бил гениален певец, но неговата гениалност не е проява на един живот. Когато Орфей свирил, цялата Природа оживявала: растения, птички, животни, реки - всичко започвало да се движи и да играе.
4.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Аз мисля, един знаменит музикант е бил Орфей.
17.12.1933г.
5. Освободеният роб,  НБ , София
Вие нали сте чели онова предание за Орфей; като е свирел, всички играели: и дървета, и камъни, и животни, и хора, всички се спирали там.
23.6.1935г.
6. Сгърбената жена,  НБ , София
Нали знаете онзи мистически разказ за гръцкия Орфей, че когато започвал да пее и да свири, всички животни утихвали, всичко се умълчавало.
12.4.1936г.
7. Заведоха Исуса,  НБ , София
В гръцката митология се разправя за един от гръцките герои, Орфей, който бил такъв певец, че като запявал, всичко наоколо млъквало.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.