Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.10.1914г.
1. Условията на вечния живот, НБ , София
Аз мога да бъда смел като лъва, търпелив като вола, летящ като орела, разумен като човека.
6.6.1915г.
2. Божественият Промисъл,  НБ , София
В един от съборите присъствали два големи орела, наречени „рока“; един от тях казал: „Аз мога да разваля онова, що е Господ направил“. Като наближило времето за следващия събор на животните, дохождат двата орела, вдигат гнездото с невестата и го занасят на събора. Под орела трябва да се разбира човешкия ум.
30.6.1918г.
3. Доведете го,  НБ , София
Добро е желанието на човека да хвърчи високо, като орела, но същевременно орелът е хищник – много животни страдат от него.
3.2 Доведете го ( втори вариант )
Добро е желанието на човѣка да хвърчи високо, като орела, но сѫщевременно орелътъ е хищникъ — много животни страдатъ отъ него.
13.10.1918г.
4. Двата полюса,  НБ , София
Защо волът боде, а канят рита? Като научиш философията на коня, ще дойдеш до орела, и от него да научиш нещо.
Каква философия има в това, да се пазиш от рогата на вола, от задните крака на коня и от краката на орела? Това са разсъжденията на Адамовите хора, които се индивидуализирали, поради което всеки търси щастието само за себе си.
4.2 Двата полюса ( втори вариант )
Защо волътъ боде, а коньтъ рита? Като научишъ философията на коня, ще дойдешъ до орела, и отъ него да научишъ нѣщо.
Каква философия има въ това, да се пазишъ отъ рогата на вола, отъ заднитѣ крака на коня и отъ краката на орела? Това сѫ разсѫжденията на Адамовитѣ хора, които се индивидуализирали, поради което всѣки търси щастието само за себе си.
9.2.1919г.
5. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Затова някои сравняват носа на човека с ноктите на орела.
13.6.1920г.
6. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Като ядем много, мислим, че ще се оправим, но ако има стрихнин в храната? Учителят разказва примера за орела в Делиорман, който ял отровна овца, поставена за тровене на вълци.
Отровната храна трябва да повърнем както тая храна, изядена от орела в Шуменско.
30.12.1920г.
7. С думата „може“,  ИБ , Русе
Те само орела виждат нагоре.
26.2.1922г.
8. Царството Божие,  НБ , София
Но тази интелигентност пак може да се обуслови: можеш да имаш интелигентността на лисицата, интелигентността на овцата, на кравата, на вола, на орела, интелигентността на пауна, интелигентността на маймуната, докато стигнеш до интелигентността на човека във всичките нейни проявления.
20.4.1924г.
9. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
На орела клюнът е завит.
7.7.1924г.
10. Новото възпитание, МС , София
10.2 За възпитанието ( втори вариант )
Поканени били охлюва, рака, заяка, лисицата, вълка, мечката, лъва, тигъра, орела и маймуната от двете царства.
12.4.1925г.
11. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Напримѣръ, казватъ, че условията сѫ заставили орела да яде месо. Гълѫбътъ има много по-високо понятие за живота отъ орела; той носи по-висока култура въ себе си. Щомъ искаме да изпратимъ нѣкоя птица като делегатъ при Бога, не изпращаме орела, но гълѫба. Да, имашъ вѣрвания на орела, но не и вѣрванията на гълѫба.
Отъ сърдцето ви ще изчезне старата култура на орела; всички ще станете гълѫби и съ крилѣтѣ си ще се дигнете изъ въздуха.
Човѣкъ не трѣбва да мяза на орела. Защо ноктитѣ на краката въ орела сѫ закривени? Защо яде мърша.
Не, не, идейни орли трѣбва да бѫдете – орли на високата мисъль въ свѣта! Да имате широкия просторъ на орела, царьтъ на птицитѣ, но въ този царь да има доблесть! Има такива орли въ свѣта.
11.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Например, казват, че условията са заставили орела да яде месо. Гълъбът има много по-високо понятие за живота от орела; той носи по-висока култура в себе си. Щом искаме да изпратим някоя птица като делегат при Бога, не изпращаме орела, но гълъба. Да, имаш вярвания на орела, но не и вярванията на гълъба.
От сърцето ви ще изчезне старата култура на орела; всички ще станете гълъби и с крилете си ще се дигнете из въздуха.
Човек не трябва да прилича на орела. Защо ноктите на краката в орела са закривени? Защо яде мърша.
Не, не, идейни орли трябва да бъдете – орли на високата мисъл в света! Да имате широкия простор на орела, царят на птиците, но в този цар да има доблест! Има такива орли в света.
29.11.1925г.
12. Трите състояния S, R и T, МОК , София
12.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
И аз ги наричам кучета - орела, котката.
17.1.1926г.
13. Благ,  НБ , София
Нали искате да бъдете щастливи? Аз ви препоръчвам за тази цел да бъдете разумни, но не разумност като тази на лисицата, нито като тази на тигъра; или на змията или на паяка, нито разумността на овцата, нито тази на вола, нито тази на орела.
3.3.1926г.
14. Природни изрази, ООК , София
Питам: Кои птици са важни? Орелът важна птица ли е? Ако сравните орела и славея, коя от двете птици седи на първо място? – Орелът е цар на птиците, а славеят е известен като добър певец. Според вас чия служба е по-висока: тази на славея – да пее, или на орела – да владее? Ако разглеждате лъв и овца, на кого ще дадете първото място: на лъва, или на овцата? Някои ще кажат, че овцата трябва да заеме първо място, Ако е така, защо лъвът наричат цар на животните?
Значи вие можете да си служите при специални случаи или с метода на лъва, или с метода на овцата, или с метода на орела, или с метода на славея.
18.4.1926г.
15. Зазоряване,  НБ , София
Оставете, например, да се излюпят яйцата на змията, на всички птици, а именно на орела, на сокола, на кукумявката и ще видите след това какви отношения ще съществуват между тях.
И като се оглеждам, моите очи не трябва да бъдат нито като очите на орела, нито като очите на сокола, нито като очите на кукумявката, нито като очите на кокошката, нито като очите на гълъба, но те трябва да бъдат като очите на ангела и от погледа им да лъха любов.
18.4.1926г.
16. Качествата на здравия човек,  МОК , София
Мислите ли вий – онова снесеното, мирното яйце, което седи, тези качества на орела или на змията сега се образуват? Те са образувани далеч в миналото.
16.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Обаче те като се излюпят, вие ще видите орела с неговите характерни качества и змията - с нейните. Качествата на орела и на змията отпосле ли се създадоха? - Не, те бяха в яйцата.
28.8.1926г.
17. Правосъдие, СБ , София
Пък и яйцето на орела като е в черупката си, е много кротко, никому зло не прави.
25.9.1927г.
18. Оскърбени,  НБ , София
Закривените нокти на сокола и на орела, например, показват тяхната мисъл. Кога, именно, орелът е научил закона, по който да изкривява ноктите си във вид на кука? Изкривените нокти на орела, на сокола и на ред още грабливи птици говорят за една от техните характерни черти.
15.9.1929г.
19. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Щом живее в закона на смъртта, и той, и жена му, и децата му ще станат нейни жертви. – Ама аз съм силен човек, ще запазя и себе си, и жена си, и децата си. – Ти ще ги запазиш толкова, колкото жабата могла да запази квачката и пиленцата й от ноктите на орела.
11.2.1931г.
20. Израз на Божествените идеи, ООК , София
От кокошето яйце не може да излезе орел, както от яйцето на орела не може да излезе кокошка.
31.7.1931г.
21. Чистене на съзнанието, СБ , РБ , 7-те езера
В това време селянката, чиито пиленца често ставали жертва на този орел, хванала орела и си казала: „Ще ти дам да разбереш как се хващат и ядат пиленца!"
2.3.1932г.
22. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Някои птици, като орела, са еднобрачни, а други – живеят задружно няколко години и после се напущат.
22.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Много от птиците са еднобрачни, както е примерът с орела, а другите са свободни.
8.3.1933г.
23. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Ако се измени тази черта в орела, с нея заедно ще се измени и умът му, а след това и човката ще се измени.
4.2.1934г.
24. Изпълнение волята, УС , София
Орлето трябва да прилича на орела.
19.10.1934г.
25. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
25.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Питам тогава: Как трябва да пада човек? − Като орела ще падате.
29.1.1937г.
26. Грозота и красота,  МОК , София
Например, вие живеете близо до един планински връх: всякога ще чувствате, като че нещо ти е натегнало отгоре като някой орел и ще бъдете като кокошката, която се плаши от орела.
26.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Тогава ще бъдеш като кокошка, която се плаши от орела.
29.8.1937г.
27. Вътрешна обхода,  УС , София
Кокошката предчувства приближаването на орела.
27.2 Вътрешна обхода ( втори вариант )
Запример една овца като види вълка, кокошката като види орела.
3.12.1937г.
28. Начини на мислене, МОК , София
Вземете гълъбите хиляди поколения, като са работили, у гълъбът клюнът ни най-малко не е извит като в орела, в тях клюнът е прав. Откъде е дошло в орела да има един клюн малко извит? Като удря да може да къса.
23.1.1938г.
29. Радостни и весели,  УС , София
Любовта към малките орлета кара орела да граби пилците.
13.3.1940г.
30. Наука за живота, ООК , София
Гнездото на орела било на туй дърво. Един ден дошли двата орела, цялото гнездо го задигнали, носят го някъде.
28.11.1941г.
31. Ново възпитание,  МОК , София
Видели, че се задават два орела. Славянинът казва: „Сега за два орела няма какво да ходя там отдето идат т. е. няма какво да правя справки нито в библиотеката нито в редакцията, аз ги зная, че това са орли, нищо повече“.
25.6.1943г.
32. Мисъл и здраве,  МОК , София
Колко години е взело на орела да завие, да направи човката си завита .


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.