Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.7.1922г.
1. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
Следователно, всички изкушения не са нищо друго, освен отвличане от опасностите, които са създадени в света.
1.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Когато Бог отлага да ви даде някакво благо, с това Той ви предпазва от опасностите, които се крият в него.
24.1.1923г.
2. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Вълк никога не напада смел човек. (– Ако някъде ни следят да ни застрелят, трябва ли да минем през това място?) – Ако не сте готови, минете от друго място. (– Изобщо как трябва да се гледа на опасностите?) – Който е придобил безстрашие, той може да излезе срещу опасността и нищо да не го засегне.
7.3.1923г.
3. Педагогическа лекция,  МОК , София
Следователно, който гледа съзнателно на нещата, той знае, че Бог е мъдър, отдалеч предвижда опасностите за душите и ги предпазва.
20.1.1924г.
4. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Една от опасностите, която ще срещнете в живота си, то е, че ще дойдете до положение, като се срещнете двама души, било от външния свят, било между вас самите, няма да се разбирате и то за някои маловажни работи.
7.7.1924г.
5. Новото възпитание, МС , София
Запример, за да предпази животните от опасностите на живота, тя е вложила страха в тях като предпазителна мярка.
18.11.1925г.
6. Козативни сили, ООК , София
Цели легенди се разправяли за този вълк, за неговото умение да избягва опасностите.
29.11.1925г.
7. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Една от опасностите, на които са изложени всички хора в света, е пресищането.
7.2.1926г.
8. Реални величини,  МОК , София
Например страхът, който е силно развит в животните, даже и у човека служи като предпазна мярка, за да се пазят от опасностите в живота.
15.1.1928г.
9. Творец на съдбата си,  МОК , София
Влезеш ли в едно тяло, опасностите са по-малко.
31.8.1928г.
10. Гордост и ревност,  МОК , София
Една от опасностите, в които горделивият изпада, е, че той заема особено положение към всички същества и мисли, че за него са нужни особени условия, особена обстановка в живота.
5.10.1928г.
11. Творческа линия,  МОК , София
За да избегнете опасностите, ще свържете върховете с долините, няма да поставяте прегради между тях.
19.10.1928г.
12. Развиване на дарбите,  МОК , София
Колкото повече наклонът се намалява, толкова повече се намаляват опасностите и мъчнотиите.
15.11.1929г.
13. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
Както вижда красотата на природата, така човек трябва да бъде буден и при опасностите в своя живот.
22.11.1929г.
14. Природни гами,  МОК , София
Като постъпва правилно и разумно, човек избягва опасностите, които може да срещне на пътя си.
9.5.1930г.
15. Състояние на материята,  МОК , София
Понеже живее при неблагоприятни условия, той прилага в действие краката си - бяга и се крие от опасностите.
25.6.1930г.
16. Закон и принцип, ООК , София
Не са само майката, бащата, братята и сестрите, които предпазват детето от опасностите в живота.
23.10.1931г.
17. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
17.2 Памет. Методи за усилване на паметта ( втори вариант )
Значи този човек вижда опасностите, а не вижда средствата, чрез които може да се избави, тях забравя.
5.7.1933г.
18. Непреривност в процесите, ООК , София
Според мене страхът е страж, който пази човека от опасностите, в които може да изпадне.
26.7.1933г.
19. Основа на знанието, ООК , София
Като имаш знания, ти лесно ще се справяш с мъчнотиите и опасностите.
9.6.1935г.
20. Път към разумността,  УС , София
Като говоря за малкото желания, това не значи, че човек е вън от опасностите на живота. За да избегне опасностите, човек трябва да бъде разумен, да отваря очите си, да вижда, къде ходи и какво прави.
13.10.1935г.
21. Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).,  УС , София
21.2 Фарисеи и садукеи ( втори вариант )
Който се страхува от орли и соколи, от вълци и лисици и по цели дни прекарва в стаята си, далеч от опасностите и страданията, дете ще си остане.
25.3.1936г.
22. Трите устоя, ООК , София
Като ви говоря сега тия работи, не трябва да влезе у вас другият бръмбар: за опасностите, които съществуват.
16.5.1937г.
23. Първото място,  УС , София
Който има любов в себе си, лесно се справя с опасностите и изпитанията в живота си.
28.1.1938г.
24. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Понеже като се освободите от страха опасностите съществуват.
21.3.1941г.
25. Обикновен, талантлив и гениален,  МОК , София
Теренът, по който пътувате, може да е такъв, че да вземете в съображение опасностите, които съществуват.
15.10.1941г.
26. Учение и обич, ООК , София
Та, казвам: Земният живот, в който ний живеем, има толкоз опасности, че ако бихте узнали опасностите, още на младини щеше да ви побелее главата.
26.6.1942г.
27. Прилагане на живите числа, СБ , РБ , 7-те езера
Ако се върнеш назад, мъчнотиите и опасностите ще бъдат по-големи, отколкото ако вървиш напред, по заповед, дадена от Бога.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.