Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


5.11.1922г.
1. Никаква лъжа, ООК , София
Ом биют,
Ил безут, Ом биют
12.11.1924г.
2. Забравените неща, ООК , София
Коренът ом или ум е една свещена дума. На английски език се пише AUM (аум), а се произнася ом; значи умът е, който съдържа в себе си всички Божествени качества.
24.1.1926г.
3. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
С буквата м и с някои гласни се образуват сричките ма, мо, ми, му илиам, ом, им, ум.
3.2 Гласните и съгласните букви ( втори вариант )
"М"-то ли смекчава "и"-то, или обратно? Ако "м"-то смекчава, тогава: ам, ом, им, ум – им, тогава кое на кое придава някои качества? Някой път гласните придават, някой път съгласните. ("И"-то смекчава "м"-то в два случая, но във втория случай "м"-то втвърдява малко "и"-то.) Ще обърнете внимание при съгласните кои органи вземат участие? Вие трябва да изучавате съгласните по вътрешното напрежение.
26.12.1926г.
4. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
4.2 Живот, сила и интелигентност ( втори вариант )
ОМ значи всичко. ОМ – всички качества на развитие, оттам е взета думата «ум». УМ – ОМ: там е коренът.
29.5.1927г.
5. Благо и леко,  НБ , София
Думата „ум“ или „ом“ е санскритска и означава висшето начало у човека.
30.1.1931г.
6. Разумността,  МОК , София
Какво означава думата „разумност“? Според египетската митология частицата „ра“ означава слънце, „зу“ – живот, „ом“ – на санскритски означава качества и сили, които действат в природата. Когато в сричката „ом“ буквата „О“ се замести с „У“, имаме думата „ум“.
6.2 Разумното! ( втори вариант )
В египетската митология РА какво означава? РА – ЗУ – ОМ. А всички качества, които съществуват в природата, се казват ОМ, пишат го АУМ, а на санскритски има само две букви ОМ.
7.8.1931г.
7. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Думите „ом“, „ам“, „аум“, „ум“ имат едно и също значение.
25.11.1932г.
8. Силата на ума,  МОК , София
За индусите тази дума е свещена – „ом“или “аум“.
8.2 Силата на ума ( втори вариант )
Индусите го наричат свещена дума ом и аум. Произнася се аум и ом.
27.11.1932г.
9. Имаше някой человек,  НБ , София
Индусите имат думата ум, или ом, която считат като свещена дума и само посветените я произнасят по няколко пъти на ден.
9.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Най-силната, най-съдържателната дума днес за всички народи е думата "ум", "аум", "ом". Индусите имат думата "аум" или "ом", която считат като свещена дума и само посветените я произнасят по няколко пъти на ден.
7.12.1934г.
10. ПОМНИ ГО,  МОК , София
У индусите е ом. УМ − ОМ. Човешкият ум, качествата, дарбите, с които човек е роден това е ОМ. МУ УМ ОМ.
16.1.1935г.
11. Божествената справедливост, ООК , София
Думата „ум", това е свещеното „ом". А „ом" е друго произношение на думата „аум". Има спор как трябва да се произнася тази дума, „аум" или „ом".
7.6.1935г.
12. Малките желания,  МОК , София
Аз съм срещал думата "ом". "Аум" е произлязла от "ом".
12.2 Малките желания ( втори вариант )
Аз съм срещал думата „ом“. Аум е произлязла от ом.
5.1.1936г.
13. Онова, което дава живот,  НБ , София
На санскритски имате една дума „ом“, от която дума излиза нашата дума ум. Значи, ом и ум имат един и същ произход.
14.2.1936г.
14. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Аум е превърнато в ом.
7.10.1936г.
15. Път, истина и живот, ООК , София
После имаме „ОМ“, „УМ“.
26.12.1937г.
16. Малките неща,  УС , София
В песента „Аум“, думите „ом“ и „аум“ са ватански. Пише се „аоум“, а някои го пишат „ом“. Ом е свещена сричка.
29.12.1937г.
17. Пред радостите и зад страданията, ООК , София
Или индусите имат свещената дума „Ом“. „О“-то се произнася и от никъде не е ограничено, то излиза свободно. Най-напред за големите работи ще мислиш. „А“-ом, обратното е „моа“.
5.1.1938г.
18. Съзвучие, ООК , София
У нас имаме думата „УМ“. „Ом“ е превърнато на „УМ“. „Ум“ казва българинът. „Ом“, значи туй, което носи всичко, което Бог е дал. А пък сърцето, то е проявление на „Ом“. Половината на „Ом“ е човешкото сърце.
Индусите хиляди пъти произнасят думата „ом“ и не могат да пеят. Ако идете в Индия, тази дума е тяхна, малко хора ще намерите, които могат да произнесат думата „ом“.
21.12.1938г.
19. Обич и преценка, ООК , София
Проявява силата си.“ Като изчезне кошницата казва: „Всичко се свърши.“ Сега какво трябва на човека в света? Какво нещо е правата линия AB? Имате думата „Ум – ом“.
16.4.1939г.
20. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
И в Писанието е казано: „И рече безумният в сърцето си, че няма Бог.“ Под думата „ум“и ом се разбира Божественото в човека.
30.7.1939г.
21. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
Думата "разумност" е съставена главно от сричките „ра", която на египетски означава светлина и „ом" – Божествени качества. Значи, раз-ом означава светлина, която съдържа Божествени качества в себе си.
21.2 Разумност ( втори вариант )
ОМ значи всички качества, които се съдържат в природата. РАЗ и ОМ става: “Светлина, която носи всички Божествени качества.”
3.3.1940г.
22. Нови пътища,  УС , София
Ами, че индусите, като са съединили Ом, имаме думата Ом, дом.
24.4.1942г.
23. Малки опити,  МОК , София
Защото думата „РА“, коренът отдето е излязла, значи светлина. „ОМ“ значи всички качества, които са вътре в природата. „Разум“ значи да бъдем в съгласие със светлината горе, с нашия разум. Ние само си служим с нашия ум – „ОМ“.
4.6.1943г.
24. Умът и сърцето,  МОК , София
Има "ра" и "ом". "Ом" значи всички качества. "Ом" – всичките качества в природата станали разумно. Що значи разум? "Ра" е светлината, която носи, а "ом" значи, онези благородни качества, които съществуват в природата и са достояние на човешката душа. Някой казва: Какво нещо е "разум"? Как го обяснявате? "Ом" значи Божествените качества или великите качества на природата. Свещена дума е "ом". "Ом" или "ум". "Ум" е произлязло от "ом".


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.