Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


31.5.1922г.
1. Връзки на знанието ., МОК , София
Двама приятели, които се обичат, кажете как са се обичали? Но в историята на земята няма нито един случай, дето по този начин да са свършили добре, като мъж и жена, в окултната история няма, т.е. в този развой на нещата няма.
11.6.1922г.
2. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Няма в окултната история един пример, ако жената е спряла мъжа си, и целият дом да не бъде съсипан, или мъжът да е спрял жената, и целият дом да не бъде съсипан.
7.3.1923г.
3. Педагогическа лекция,  МОК , София
Досега в аналите на окултната история няма нито едно изключение, когато ученик да се е усъмнил в Учителя си, и да не е пострадал.
3.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
В аналите на окултната история няма изключение, дето ученик да се е усъмнил в учителя си и да е прокопсал.
23.1.1924г.
4. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
В окултната история няма случай някой да е умрял от глад, но от пресищане са умрели много хора.
27.1.1924г.
5. Трансформиране на енергиите, МОК , София
Окултната история не помни нито един случай, записан в нейните анали, дето някой човек да е полудял от много учене.
8.12.1933г.
6. Същественото в живота,  МОК , София
В окултната история няма пример, когато нисшето да ти е обещало нещо и да го е направило.
27.12.1933г.
7. Постигни реалността, ООК , София
И те са имали най-добрия разговор, за който ни говори окултната история.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.