Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


6.9.1912г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Ние сме още едно малко главоче — жаба, която едва ли може да се смята, че напълно е възприела образа на жабата — и ние едва ли още сме придобили образа на Бога.
16.1.1919г.
2. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
Да се съблечете от вехтия человек, според по-предишното си поведение, който тлее в прелъстителните похоти; и да се подновявате в духа на вашия ум, и да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината. (4:22-24)
Новият човек трябва да бъде създаден по образа на Бога в Правда, Святост и Истина; в Правда – по отношение на тялото, в Святост – по отношение на душата, в Истина – по отношение на ума.
26.6.1921г.
3. В правда, истина и святост,  НБ , София
„По образа на Бога.“ Думата „образ“ не съществува в оригинала.
С други думи казано: Човешката душа трябва да държи в себе си само образа на Бога.
И тъй, когато ви питат в какво се заключава новото учение, кажете: „Новото учение препоръчва на човека да се облече в новия човек, създаден по образа на Бога в правда, истина и светост“.
„Да се облечете в новия човек, създадения по образа на Бога, в правда и светост на истината.“
15.4.1923г.
4. Чий е този образъ?,  НБ , София
4.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Когато ние не живеем добре, хвърляме сянка и виждаме образа на Бога мрачен.
"Чий е този образ?" Желая, всички да имаме образа на Бога.
31.8.1928г.
5. Гордост и ревност,  МОК , София
Само така той може да съедини всички части в едно цяло – в образа на Бога.
5.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
По този начинъ той ще може да съедини всички части въ едно цѣло, въ единъ образъ – въ образа на Бога.
23.11.1928г.
6. Не противи се на злото,  МОК , София
Който носи любовта в душата си, носи образа на Бога. Щом срещнете такъв човек, в неговото лице виждате образа на Бога. Сегашният човек е изопачил образа на Бога и затова не можем да Го познаем.
5.1.1930г.
7. От сърцето излизат,  НБ , София
7.2 От сърцето ( втори вариант )
Ако днес, в лицето на човека, не виждаме образа на Бога, това показва, че той се е отклонил от правия път на живота.
19.1.1930г.
8. Две лепти,  НБ , София
8.2 Две лепти ( втори вариант )
Тъй щото ние не можем да си представим образа на Бога.
11.5.1930г.
9. Да влезеш,  НБ , София
Днес на всички хора се задава въпроса, защо изопачиха и опетниха образа на Бога в себе си.
7.9.1930г.
10. Имам ястие,  НБ , София
Направеният по образа на Бога, знае каква е волята на неговия Създател и точно я изпълнява.
4.10.1931г.
11. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
„И да се облечете в новия человек, създадения по образа на Бога в Правда и в святост иа Истината.” Апостолите на християнската църква са турили тази идея в малко по-достъпна за тогавашните християни форма, в образна форма. „Да се облечем в новия човек.” Новият човек не е една нова дреха, в която можем да се облечем.
6.3.1932г.
12. В последното време,  НБ , София
Някой казва: "Аз нямам ли образа на Бога"? Нямаш ти образа на Бога докато търсиш една жена. Нямаш ти образа на Бога, докато търсиш един мъж.
20.8.1932г.
13. Открити, СБРБ , 7-те езера
Търсѝ онази красота, която носи образа на Бога в себе си.
25.1.1933г.
14. Новата песен, ООК , София
„И да се облечете с новия човек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината.“ (– 24-ти стих.)
15.5.1935г.
15. Последният изпит, ООК , София
Няма по-свещен образ от образа на Бога.
18.4.1937г.
16. Истина и благост,  УС , София
16.2 Благост и Истина ( втори вариант )
То е Образа и подобието на Бога! Ако ти нямаш Истината в себе си, и нямаш тази благост, ти Образа на Бога го нямаш.
19.5.1937г.
17. Цялото и частите, ООК , София
За да се облечете в новия човек, за да създадете в образа на Бога, в правда, в святост и Истина, за да се облечете с новия човек, да създадете качествата по образа на Бога, в правда, в святост и в Истина.
30.10.1938г.
18. Неизбежният път,  НБ , София
А когато имаш топлина, ти имаш образа на Бога, приличаш на Бога.
23.7.1939г.
19. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
19.2 През вратата на Любовта ( втори вариант )
В света имате сега само образа на Бога, Който ви обича.
27.8.1939г.
20. Запалка на свещения огън, СБ , РБ , София
За да бъде баща или майка, човек трябва да носи образа на Бога в духа, в душата, в ума и в сърцето си.
20.2 Запалката на свещения огън ( втори вариант )
Но, за да бъдеш баща, трябва да носиш образа на Бога и в Духа си, и в душата си, и в ума си, и в сърдцето си. И за да бъдеш майка трябва също да носиш образа на Бога. И ако ти не носиш образа на Бога в душата си, ти ще си създадеш голямо нещастие: ще родиш един грешник.
25.2.1940г.
21. Що е истинно,  НБ , София
Ако вие обърнете внимание, в тази светлина ще видите образа на Бога.
Той е толкоз силен, че като видите образа на Бога и като приемете тази светлина, си заслужава човек да страда хиляди години, за да види веднъж Бога.
7.7.1940г.
22. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
Но ако хората са направени по образа на Бога – то е правото положение.
26.8.1941г.
23. Новият път, СБ , София
Когато предава само своята любов, човек е изопачил образа на Бога в себе си и е създал свой образ, в който има нещо изкривено: или очите, или носа, или ушите, или черепа, или ръцете, или краката.
8.2.1942г.
24. И пак пишеше,  НБ , София
През всичките пертурбации, които могат да стават, ти да не изгубиш образа на Бога, който живее вътре в тебе.
27.9.1942г.
25. Проявление,  НБ , София
Да виждате във вашия баща образа на Бога. Като виждате образа на Бога в баща си, той е баща. Ако в баща си не виждаш образа на Бога, той не е баща, той е пастрок.
Та казвам: Щом виждаме образа на Бога в нашите приятели, щом виждаме образа в нашите майки, в нашите сестри и братя, навсякъде, където виждаме образа Божий, Бог е там.
11.4.1943г.
26. Божественото Слово, НБ , София
Ако някой иска да види образа на Бога, ще ги намери.
8.11.1944г.
27. Най-лесната работа, ИБ , ПС , София
27.2 Най-лесната работа ( втори вариант )
Трябва да повдигнем образа на Бога в нас, не по механичен начин, а съзнателно.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.