Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


26.11.1916г.
1. Закхей, НБ , София
За да оправдае това, Закхей каза: “Половината от имането си давам на сиромасите и за обидите ще се отплатя четверократно”. Питам вас, които ме слушате, колцина сте готови да дадете половина от имането си на сиромаси и за обидите да платите четверократно? Мнозина искате много евтино да влезете в Царството Божие.
Човек трябва да е готов като Закхей да раздаде половината си богатство и да възвърне за обидите четверократно.
31.5.1917г.
2. Простотата, ИБ , БС , София
А вие започвате да разказвате обидите си една на друга и така разнасяте приказките си из цялото общество.
17.4.1919г.
3. Това учение, ИБ , БС , София
Обичта се състои в това да понасяме обидите.
18.5.1919г.
4. Гредата,  НБ , София
По някой път хора, които имат тия греди в окото, успяват да се скрият, да прикрият това свое състояние, но ако наскърбите или обидите такъв човек, той ще започне да гледа надолу.
22.1.1920г.
5. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Не обиждайте, защото често във вас живее някой възвишен дух, вие го обидите, и когато го потърсите, няма го вече.
2.10.1921г.
6. Поздравът на Любовта, НБ , София
Сега и аз ви съветвам да се поздравявате, за да не обидите Господа, Който живее в сърцата и душите ви. Обидите ли Господа, никакво извинение не може да ви спаси.
6.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
Понеже вие трѣбва да знаете, че може да обидите Господа. Пазете се да не обидите Господа, Който живѣе въ сърцата на смиренитѣ и кротки хора.
4.4.1922г.
7. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
7.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Който влезе в школата, трябва да повдигне съзнанието си, да бъде готов да понася обидите и лесно да се справя с тях.
11.5.1922г.
8. Мястото на човека в природата, ООК , София
8.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Той трябва да носи изпитанията и обидите с радост.
14.5.1922г.
9. Дъще Сионова,  НБ , София
Но тъй ако ви говоря, вие ще се обидите: „Как тъй, разумно същество, човек, реве ли?“ Ами ако аз не казвам истината в името Божие, не е ли това безобразен рев? Ако аз в името Божие изговарям най-голямата лъжа, не е ли безобразен рев? Ако аз искам да ви отделя от църквата, да ви отдалеча от баща ви, от майка ви, питам, не е ли това един безобразен рев? Мислите ли, че моята реч ще бъде възвишена? Не, ни най-малко! Аз казвам: Когато магарето реве 10 пъти на ден, този рев има много повече смисъл, отколкото моята реч, ако е такава.
4.6.1922г.
10. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Аз ще изменя името, Стоян беше по-рано, стояновци има, ако туря Иван, ивановци има, ако туря Петко, петковци има, ще му туря името Манго, за да не се обидите.
29.6.1922г.
11. Мечешкият капан!, ООК , София
11.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Стремете се към тези неща, без да се спирате пред обидите и огорченията, които близките ви причиняват.
27.7.1922г.
12. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
12.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Оставите ли на времето да заличи обидите и огорченията – и това става, но вие не сте научили урока си.
29.11.1922г.
13. Единство на съзнанието,  МОК , София
Това бодване с губерка не е нищо друго, освен обидите и огорченията, които вашите близки ви нанасят.
10.12.1922г.
14. Ще ви научи,  НБ , София
Питам: Имате ли и вие такъв приятел, който може да се застъпи за вас, да измени условията на вашия живот, да ви спаси от обидите и ругатните на вашите кредитори? Някой казва, че ти е приятел.
24.12.1922г.
15. Защо не можахме,  НБ , София
Нашата любов не е в състояние да понесе, да претърпи обидите.
7.1.1923г.
16. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Вие сте вѫтрѣ въ мене, и може да ме обидите, защото всѣко едно лошо чувство, това е нечистота, която може да хвърли петно.
Трѣбва да имате чистота! Въ вашата душа не трѣбва да има абсолютно никаква користолюбива мисъль, да обидите нѣкого.
4.2.1923г.
17. Кое е това ново учение?,  НБ , София
17.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Така се заличават обидите в новото учение.
5.2.1923г.
18. Малките случаи, ООК , София
Тази вечер аз мога да говоря и по друг начин, мога да кажа много неща, но аз зная последствията, че може да се обидите, може криво да ме разберете. Че ще се обидите, за мен тия неща не важат.
9.2.1923г.
19. Свещеното правило, КД , София
Светлината вие може ли да я огорчите или обидите? Някоя пакост може ли да й направите? - Не може.
19.2.1923г.
20. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
За пример вие можете някого така да го обидите или така да го озлобите, че този човек да ви намрази и да каже: „С този човек от сега нататък никога няма да се примирим“.
11.4.1923г.
21. Житно зърно,  МОК , София
Ако на вас, които не разбирате значението на обидните думи, ви кажат една такава дума, вие ще се обидите.
30.5.1923г.
22. Отношение на природните сили,  МОК , София
Запример, когато обидите някого, не се оправдавайте с това, че той ви е предизвикал, но потърсете вината в себе си.
28.6.1923г.
23. Божественото и човешкото, ООК , София
На какво да уподобя туй шише? Вие сте дошли в този свят и Господ ви е дал 10 души приятели, но вие обидите едного и веднага изгубите всичките други ваши приятели.
1.7.1923г.
24. Проява на разумните сили в природата, ООК , София
За пример, когато вие се разсърдите някому, обидите се крайно, не искате да го погледнете, очите трептят, държите си погледа надолу към земята.
14.11.1923г.
25. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Сега ще употребя една поговорка, за да уподобя защо светлината на монадата В е била тъмна, но да не се обидите.
24.2.1924г.
26. Моралният тип,  МОК , София
Или пък вие се обидите, разсърдите се нещо.
23.3.1924г.
27. Брат ти си дойде,  НБ , София
Ако се обидите, не ме разбирате.
11.5.1924г.
28. Млади и стари,  МОК , София
Когато се обидите силно вие ще усетите едро малко разгорещяване в задната част на главата си и когато преживеете едно меко чувство, ще усетите слабо разширение: отпред на главата в центъра на въображението си, като същевременно и под лъжичката си ще усетите едно успокоително състояние.
11.5.1924г.
29. Напразно ме почитат,  НБ , София
Често ме запитват: Как ще се спаси светът? – Като дадем място на Бога, да живее в нашите сърца и умове. – Как ще познаем, че Бог живее в нас? – Много просто: Ако на обидите не отговаряш с обиди, Бог е в тебе.
18.6.1924г.
30. Малкото приложение, ООК , София
Обидите в сегашния живот внасят нещо много по-благородно в човешкото сърце, отколкото похвалите, защото похвалите стават от немай-къде. Онзи, който ви хвали, казва: „Няма какво да се прави, трябва да се похвали този човек.“ Затова обидите са по-силни, понеже се правят от сърце.
12.8.1924г.
31. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
Вземете, как ще си обясните от ваше гледище това противоречие? Имате дъщеря, която считате за ангелче, и ако някой се осмели да каже, че не е такава, вие ще се обидите.
11.3.1925г.
32. Равностранният триъгълник, ООК , София
Например вие нямате търпение да понасяте обидите.
5.8.1925г.
33. Разумни наблюдения, ООК , София
Следователно вие може да кажете някому много горчиви думи, без да го обидите, пък може да мълчите като риба и пак да го обидите.
24.8.1925г.
34. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
По кармическия закон и вие трябва да го обидите.
15.11.1925г.
35. Време и сила, МОК , София
Какво от това, че са ви освиркали? Ако нямахте уши да чуете, че ви освиркват, щяхте ли да се обидите? – Нямаше да се обидите.
35.2 Време и сила ( втори вариант )
Какво от това, че ви освиркали? Ако нямахте уши да чуете, че ви освиркват, щяхте ли да се обидите? Нямаше да се обидите.
20.12.1925г.
36. Добрата земя,  НБ , София
Туй добро дело е първата целувка, която трябва да дадеш на Брама или на ваш език казано, то е първата целувка, която онази мома дава на момъка, който я пренася през моста, като му казва: ти си добър, ти си благоразумен, недей ме хвърля през моста! И ако някой път вие се намерите в това положение, не се срамувайте, бъдете доблестни! Вие като се намерите в това положение, ще се обидите и ще кажете: как, аз да се обвия около врата на някои човек и да го целуна! По-добре ме хвърли долу! Ще се обвиеш, това е разумното! Външните неща са израз на един вътрешен живот и ако ние разберем този вътрешен живот, Бог ще ни проговори на един Божествен език или с други думи казано, ние трябва да разберем добре живота, да разбираме Божествения език и да не караме Бога да учи нашия език.
30.12.1925г.
37. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Питам: По какъв начин може да се превърне тази физическа сила в духовна, т.е. в разумна? Или с други думи казано, по какъв начин желязото може да се превърне в злато? Представете си, че срещате един човек, физически силен, с много знания, и вие, без да искате, го обидите нещо.
27.6.1926г.
38. В своите си,  НБ , София
Ако нещо ви засегне дълбоко и се обидите, не можете да простите, вие имате влага повече, отколкото ви трябва.
20.10.1926г.
39. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Когато обидите някого, и това става по същия закон.
26.12.1926г.
40. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
Ако обидите едно куче, то веднага се озъбва, с което иска да каже, че нямате право да го закачате.
12.1.1927г.
41. Предназначение, ООК , София
Можете ли да обидите един виден музикант, ако му кажете, че не свири добре? В тази област не можете да го обидите, защото той знае, че е майстор музикант. Как ще обидите някой учен, че не разбира, че не знае, когато в продължение на 20 минути само той може да създаде едно лимоново дърво и да ви предложи от него един плод? С едно махане на ръка той може да дигне от леглото един парализиран човек.
22.5.1927г.
42. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Какво представлява носорогът - носорогът е недъзите и обидите, които постоянно държите в ума си.
19.6.1927г.
43. Ще оздравее,  НБ , София
Ако обидите някой човек, той е готов веднага да се нахвърли върху вас с нож.
23.10.1927г.
44. Научни изследвания,  МОК , София
Нека и обидите да се сипят върху вас, без да ви засягат, без да намокрят крилцата ви.
23.10.1927г.
45. По-долен от ангелите,  НБ , София
Щом Бог ни е венчал със слава и почест, каква е нашата длъжност тогава? Нашата длъжност е да бъдем търпеливи, докато Божият план се реализира; да имаме смирение да понесем обидите на света, за да влезем в Новия живот – в бъдещия живот.
15.1.1928г.
46. Заветът,  НБ , София
Христос изказа почитта си към магарето, заради хулите, обидите и оскърбленията, които светът му създава.
28.3.1928г.
47. Полюси на съзнанието, ООК , София
Който не гледа така на нещата, той казва: „Защо съм дошъл на земята да нося обидите на хората? Защо съм влязъл в тази Школа, ако не мога да се освободя от обидите и страданията?” Така се запитва и певецът, който е пял на милиардера и кученцето му.
29.4.1928г.
48. Който се отмята,  НБ , София
Погледне ли ви някой човек, един-два пъти, вие веднага сте готови да се усъмните, да се обидите.
7.11.1928г.
49. Дадено по нещо, ООК , София
Обаче ако обидите един човек и той замине за другия свят, мъчно можете да изправите грешката си.
25.1.1929г.
50. Смяна на енергиите,  МОК , София
Който може да преработва обидите, той всеки момент се повдига.
12.4.1929г.
51. Истинска опора,  МОК , София
Обидите, противоречията, на които се натъквате, са изкушения и мъчнотии, с които трябва да се справите.
10.5.1929г.
52. Добрата дума,  МОК , София
В заключение на това, казвам: Не докарвай обидите до крайния предел.
9.6.1929г.
53. Достоен,  НБ , София
Искайте от Бога любов в изобилие, да носите всички мъчнотии без затруднения; пред обидите да не се спирате, а лошото да трансформирате в добро.
13.12.1929г.
54. Смени в природата,  МОК , София
54.2 Двете смени в природата. Богатство и сиромашия ( втори вариант )
Питам, вие ще допуснете ли вашите приятели да ви лъжат? Не, вие веднага ще се докачите и обидите.
1.1.1930г.
55. Личност и душа, ООК , София
Можете ли да обидите силно разгорялия се огън, като му сипете няколко капки вода? Можете ли да обидите океана, като черпите от него вода? Можете ли да обидите с нещо Хималаите? Човек се обижда, когато не е зачетена неговата личност, когато са пренебрегнати някои нейни права.
55.2 Личност и душа ( втори вариант )
Можете ли да обидите силно разгорилия се огън, като му сипете няколко капки вода? Можете ли да обидите океана, като черпите от него вода? Можете ли да обидите с нещо Хималаите? Човек се обижда, когато не е зачетена неговата личност, когато са пренебрегнати някои нейни права.
28.9.1930г.
56. Вътрешна свобода,  УС , София
Ако ме разберете буквално, ще се обидите, че ви наричам сухи клони.
1.10.1930г.
57. Права мисъл, ООК , София
Вие можете веднага да се обидите.
20.5.1931г.
58. Музикални прояви, ООК , София
Любещият е глух за обидите. Да бъдете глухи към обидите, това значи да имате самообладание.
22.5.1931г.
59. Скритите таланти ,  МОК , София
Ето защо, човек трябва да има самообладание, лесно да се справя с гнева, с обидите и униженията.
30.10.1931г.
60. Силови центрове,  МОК , София
Ако постъпи така, вие ще се обидите.
13.1.1932г.
61. Законът и Любовта, ООК , София
61.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Ученикът трябва да бъде глух и за обидите, и за похвалите.
27.3.1932г.
62. Верният в малкото,  НБ , София
Ако той е тщеславен, ще обичате да го хвалите, ако той е много тщеславен и горделив, ще гледате да не го обидите.
18.5.1932г.
63. Закон за частите и за цялото, ООК , София
63.2 Законът на частите и законът на цялото ( втори вариант )
Когато се обидите от мене, кажете в какво специално сте се обидили.
26.6.1932г.
64. Добрата воля Божия,  УС , София
Какво спечелил лекарят с обидите? Питате: Толкова глупав ли бил този лекар? – Че и вие всеки ден грешите като него.
30.11.1932г.
65. Новата канализация, ООК , София
65.2 Новата канализация ( втори вариант )
Даже, ако някой ви стисне ръката повече, веднага ще се обидите.
7.12.1932г.
66. Изпити на ученика, ООК , София
Питаш: Как мога да се справя с мъчнотиите, страданията и обидите? – Стани философ. Докато си в областта на самосъзнанието, всякога ще даваш ухо на обидите.
28.12.1932г.
67. Вътрешни опити, ООК , София
Когато искате да обидите някого, да му кажете една лоша дума, извадете огледалцето си и се огледайте.
22.2.1933г.
68. Отношение към природата, ООК , София
Ако забравиш обидите и го приемеш с радост, ти си търпелив, ти можеш да се концентрираш.
68.2 Съотношение с природата ( втори вариант )
Търпението значи да забравиш обидите. Ако ти не забравиш обидите на хората, ти нямаш концентрация и за Бога не мислиш.
15.3.1933г.
69. Устата, ООК , София
69.2 Устата ( втори вариант )
Често вие обидите, някой човек върви по пътя, но вие несправедливо го обидите, няма да се мине много време и ще поседите някъде и ще кажете: „Какво стана с мене?“ Природата иска да каже: „Всеки, който не знае цената на думите си, може да пострада.“ Вие ще пострадате.
23.4.1933г.
70. Примирение,  УС , София
Забрави обидите му.
19.7.1933г.
71. Отношение между нещата, ООК , София
Ваша работа е да се справяте с обидите. Бог не се занимава с дълговете, с обидите на хората.
13.5.1934г.
72. Числото 153,  НБ , София
Сега, разбира се, не трябва да се обидите, защото, ако се обидите, ако една сестра от вас се обиди, ще ме накарате да мисля, че сте от неразумните. Ако не се обидите, ще ми дадете възможност да мисля, че сте от разумните.
23.5.1934г.
73. Пред шестата врата, ООК , София
Вие се срамувате да го попитате, понеже ще го обидите.
29.8.1934г.
74. На своето место, ООК , София
По кой начин ще се изкопчите от гостилницата, да не го обидите.
5.12.1934г.
75. Веселие и радост, ООК , София
По някой път в тебе има желание да не забравиш обидите.
9.12.1934г.
76. Добри вести, НБ , София
Ако не искате да обидите човека, след като ви е говорил много, а имате работа, кажете му: Много те харесвам както говориш, но понеже сега имам работа, ще ме извиниш, че ще прекъсна, но друг път бих те слушал повече.
10.2.1935г.
77. Отдалечаване и приближаване,  УС , София
Добре е човек да бъде невежа в лъжата, в кражбата, в обидите, в престъпленията и т.н.
77.2 Отдалечаване и приближаване ( втори вариант )
Добре е човек да бъде невежа в лъжата, в кражбата, в обидите, в престъпленията и т.н.
10.3.1935г.
78. Най-голямото изкуство,  УС , София
Днес, както и да се говори на хората, все ще ги обидите.
22.3.1935г.
79. Да мисли,  МОК , ИБ , София
79.2 Да мисли ( втори вариант )
За да не чувате обидите на този човек, вие можете да турите едно парченце от специален памук в ушите си, който предпазва човека от действието на грубите, на обидните думи.
24.3.1935г.
80. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Ако ви я обясня, ще я разберете, но и ще се обидите.
5.4.1935г.
81. Математически отношения ,  МОК , София
За пример представете си как ще обидите един гениален художник.
Какво трябва да се прави? Как се лекува честолюбието? Каква цел туряте вие на вашето честолюбие? Как го лекувате? Когато се обидите, как се лекувате? По някой път само заздравее, но по някой път трябва да се лекувате.
14.4.1935г.
82. Естествени прояви на Любовта,  УС , София
82.2 Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка) ( втори вариант )
Да му кажете, че има някой по– голям светия от него, пак ще го обидите. Да го спирате на пътя, да му говорите, пак ще го обидите.
12.5.1935г.
83. Правото на Любовта,  УС , София
83.2 Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) ( втори вариант )
Няма да ви кажа, понеже, ако я кажа, вие всички ще се обидите и после ще започнете да залитате наляво–надясно.
12.6.1935г.
84. Прав и крив път, ООК , София
Вие даже ще се обидите, ако някой ви каже, че вие сте доктор по медицина, или ако някой ви каже, че вие сте астроном, то е пак обида.
30.6.1935г.
85. Бъдете като децата,  НБ , София
Този пример не е много благоприятен за жените, но вярвам, че няма да се обидите, понеже вие не сте хора на миналото, а сте хора на настоящето.
10.7.1935г.
86. Мисъл, сила и любов, ООК , София
Ако ви докоснат на някое място, ще се обидите.
18.8.1935г.
87. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
На първо място, обаче, поставям търпението, с което Той е понесъл поруганията, хулите, обидите, които цял полк римски войници Му нанесоха.
27.10.1935г.
88. Приложението като източник на знанието,  УС , София
Но някой път той направи една погрешка и вие излезете от търпение и го обидите, кажете му нещо.
10.11.1935г.
89. Роденото от плътта,  НБ , София
Ще кажете, че жените са все виновни за всичко и ще се обидите.
20.11.1935г.
90. Опити, ООК , София
Сега, като ви говоря така, вие ще се обидите.
22.11.1935г.
91. Подядане и ощетяване,  МОК , София
Представете си, че вие обидите един човек, млад като тебе.
8.12.1935г.
92. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
Като ме обиди някой, запиша го в книгата на обидите.
92.2 Трите книги ( втори вариант )
В първата книга ще пише обидите, хулите, които е получил.
20.12.1935г.
93. Разнообразието,  МОК , София
Щом се обидите – триизмерни сте.
29.12.1935г.
94. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Вие с нищо не можете да ги обидите, но и те не дават за това никакъв повод.
8.1.1936г.
95. Трите плода, ООК , София
Като отидеш при Господа с тия думи, Господ какво отговаря? Като отиваш всеки ден при Него и казваш: "Този ме обиди, онзи ме обиди", ще видиш, че едно време си бил сиромах, но след като 100 пъти си отишъл при Господа да Му разправяш за обидите, ти забогатяваш! Тогава, какво губи онзи, когото много обиждат? Какво лошо има в това, че някой ти казал обидна дума? Или другояче казано: Онзи, който отива при Бога, трябва да отвори сърцето си, за да възприеме нещо.
22.3.1936г.
96. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Макар и рядко да се случава, но вие можете да обидите човека и с доброто, което му правите. Обаче, със злото, което правите, всякога можете да обидите човека.
22.8.1936г.
97. Основни черти на новото, СБ , София
97.2 Основната черта на новото ( втори вариант )
Там има университет за обидите.
7.10.1936г.
98. Път, истина и живот, ООК , София
Да обидите един човек, вие сте специалисти затова.
7.3.1937г.
99. Обмяна в Божественото,  УС , София
99.2 Обмяна на божественото ( втори вариант )
Че как? Че ако на един съдия, който ви сади, кажете само две три лоши думи, знаете ли какво ще стане? Ами ако обидите само с една дума един цар, знаете ли, че вас може до живот да ви затворят.
28.3.1937г.
100. Примирителната постъпка,  УС , София
Ако имахте любов в себе си, каквото и да кажете на човека, няма да го обидите.
12.5.1937г.
101. Свободният човек, ООК , София
А пък някой път може да ви кажа нещо лошо и пак да не се обидите.
9.7.1937г.
102. Две състояния,  МОК , София
Грешката не е ваша, но можете да обидите един човек само с едно движение.
3.10.1937г.
103. Оценяване и прилагане,  УС , София
Ако ви кажа, че сте невежи, ще се обидите.
29.10.1937г.
104. Приближаване и отдалечаване, МОК , София
Сега ще потропате на вратата веднъж и дваж, ще се обидите, че не са ви приели.
3.12.1937г.
105. Начини на мислене, МОК , София
Може да кажем сега, вие не може да се обидите, крушата много родила.
23.9.1938г.
106. Скръб и радост,  МОК , София
Сега, ако ти каже някой „пеперуда“ или „пеперудка“, ще се обидите ли? Психологически защо като ти кажат „говедо“, тежка дума е.
28.10.1938г.
107. Правилна преценка,  МОК , София
Как казвате, когато искате да обидите някого? Каква дума му казвате? Когато искате да кажете, че той не е културен, какво му казвате? След като си произнесъл тази дума, може ли да говориш за един философски въпрос?
13.1.1939г.
108. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Той не се занимава изключително с обидите. Ако взема с ръка шапката и я хвърля, вие ще се обидите.
Вие обидите един човек.
29.1.1939г.
109. Изпитът на Любовта,  УС , София
Та когато искате да обидите някой човек, може да го обидите, но по-рано направете следното.
1.2.1939г.
110. Постъпвайте съвършено!, ООК , София
Двадесет години сте приятели, каже някаква дума, обидите се.
22.3.1939г.
111. Божествената мярка, ООК , София
Обидите някой човек, както си знаете, нарежете го. Като обидите някой човек и няма да се минат един–два деня или три–четири месеца или може би до десет години и един ден тия думи ще ви се върнат точно както сте ги казали.
9.7.1939г.
112. Изкуствените противоречия,  НБ , София
Ако някой ви каже една обидна дума на английски, от който език нищо не разбирате, вие няма да се обидите. Но ако на български ви кажат една обидна дума, вие непременно ще се обидите.
21.7.1939г.
113. С вяра, без смущение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
113.2 И в мене ( втори вариант )
Ако някой ви говори обидни думи на английски, или на френски език, от които нищо не разбирате, ще се обидите ли? Вие ще слушате с разположение и ще казвате: Колко хубаво говори този човек! Следователно, прилагайте следното правило в живота си: никога не допущайте в ума, в сърцето, в душата и в духа си нищо отрицателно.
15.11.1939г.
114. Към свобода!, ООК , София
Вече имаме една ясна представа за обидите.
114.2 Към свобода! ( втори вариант )
Като те обиди някой, извади и му дай една кутия с локум! Вече имаме една ясна представа за обидите.
7.4.1940г.
115. При къпалнята,  НБ , София
Като те хване, трябва да ѝ се противопоставите, да се борите, тя като погледне, да каже: „За пръв път срещам човек, когото не мога да гътна на земята.“ Ако вас може да ви гътне сиромашията, да се обезсърчите, мислите ли, че вие сте силен човек? Ако вие може да се обидите от една дума само, мислите ли, че сте силен човек? Светът тук е една школа, едно училище на Земята.
21.6.1940г.
116. Физически, духовен и умствен свят,  МОК , София
Вие идете на фурната за хляб, професор сте, казва ви: „Не давам хляб.“ Вие се обидите.
Когато пишете, че може да обидите другите, хич не му мислите това. Ще ви обиди ли това? Ако ви кажа: вие сте блажени невежи, не познавате греха, тогава няма да се обидите. Ако ви кажа: вие сте невежи в доброто, тогава ще се обидите.
4.8.1940г.
117. Реалност на живота, СБ , РБ , УС , София
Ето защо, искате ли да придобиете Любовта, вие трябва да сте се справили с честолюбието си, с обидите.
6.9.1940г.
118. Човешката мисъл,  МОК , София
Ако ви кажа, че сте простак, ще се обидите.
13.9.1940г.
119. Две положения,  МОК , София
Вие се обидите, далеч ли сте от плевнята? Щом се обидиш, плевнята е запалена.
30.10.1940г.
120. Дете, възрастенъ и старъ, ООК , София
Сега, кѫдето и да идете, понеже сами си окачвате (палтото) – нѣма да се обидите. Ако сте научени все да ви го даватъ – ще се обидите.
120.2 Дете, възрастен и стар ( втори вариант )
Сега където и да идете, понеже сами си окачвате (палтото) – няма да се обидите. Ако сте научени все да ви го дават – ще се обидите.
6.11.1940г.
121. Три седмици, ООК , София
Ще му намажете главата безъ да го обидите.
121.2 Три седмици ( втори вариант )
Ще му намажете главата без да го обидите.
22.11.1940г.
122. Обработване,  МОК , София
Ако само го обидите, той ще се справи с вас, както разбира.
8.1.1941г.
123. Ще ви бѫде, ООК , София
И ако го обидите – спъвате се. Днесъ го обидите, утре го обидите – тогава си влошавашъ кармата.
123.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
И ако го обидите – спъвате се. Днес го обидите, утре го обидите – тогава си влошаваш кармата.
14.5.1941г.
124. Приятно занимание, ООК , София
Какво ще научите? Вие сте писатели или поети, вие обидите нѣкого.
124.2 Приятно занимание ( втори вариант )
Какво ще научите? Вие сте писатели или поети, вие обидите някого.
6.6.1941г.
125. Новият морал,  МОК , София
Вие се обидите.
13.6.1941г.
126. Добро, справедливо и разумно,  МОК , София
Ако я обидите, какво ще ви каже? Ако един път я обидите, ще ви каже едно. Ако я обидите втори път, ще ви каже второ, трето, четвърто.
14.9.1941г.
127. Единственото нещо, УС , СБ , София
Ако не може да понася обидите на хората с благодарност, пътят му към Любовта е затворен.
3.10.1941г.
128. Правият ъгъл,  МОК , София
Под какъв ъгъл ви е погледнал той? Или пък понякой път говорите, че си изкривил устата и вие се обидите.
Та вие като обидите войника, обиждате и царя.
5.12.1941г.
129. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Или ако някой се изказал за вас както не трябва, вие се обидите. Ако не ви сготвят хубаво и ако не ви кажат туй, което искате веднага ще се обидите.
13.3.1942г.
130. Инертност и движение,  МОК , София
Имайте предвид всякога, когато ще обидите един силен човек, той ще ви набие, понеже е по-силен.
6.5.1942г.
131. Три картини, ООК , София
Казвате: „Обидиха ме.“ Но когато вие обидите, не усещате.
17.7.1942г.
132. Химични елементи,  МОК , София
Вие се обидите някой път, казвате някоя обидна дума.
7.8.1942г.
133. Добре възприета мисъл,  МОК , София
Понякой път когато се обидите направете един философски разбор, защо сте се обидили? Свинята това е един земеделец, орал земята с муцуната.
22.1.1943г.
134. Съотношение на тяло и продобивки,  МОК , София
За пример обидил ви някой и вие мислите как да го обидите.
Сега какво ви дава повод, че трябва да обидите някого? Някои от вас са учители и на някой ученик тури зъб.
2.7.1943г.
135. Правилни отношения,  МОК , София
Вие обидите Слънцето и туй Слънце е неразположено спрямо вас.
22.12.1943г.
136. Безопасното място, ООК , София
136.2 Посока на движение ( втори вариант )
Всеки, който дойде у вас - едни нови обуща, без да го обидите.
27.10.1944г.
137. Изменена посока, ИБ , ПС , София
Да кажем вие сега се обидите.
17.12.1944г.
138. Най-добрият подарък, ИБ , ПС , София
138.2 Добрият подарък ( втори вариант )
Наблюдавам, колко мъчно хората понасят обидите.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.