Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Необходимо е едно коренно приготовление, т.е. както Израил, който робува в Египет и след четиристотин години получи отговор на обещанията, дадени Аврааму в Ханаан.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Необходимо е едно коренно приготовление, т.е. както Израил, който робува в Египет и след 400 години получи отговор на обещанията, дадени Аврааму в Ханаан.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Необходимо е едно корено приготовление; т. е, както израилъ който робува въ египетъ и слѣдъ 400 години получи отговоръ на обѣщанията дадени Авраму за Ханаанъ.
4.9.1904г.
3. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
Когато те никнат като гъби, вие събирате и казвате: "Ето обещанията Божии." Да, обещанията на вашето сърце.
28.8.1909г.
4. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Стана разговор за обещанията и г-н Дънов по повод на това каза следното:
За обещанията: Всякога, когато човек дава известен оброк, той го дава пред други и всякога, когато даваме едно обещание пред друг дух, той ще те преследва и ще понася всичките последствия и страдания.
27.5.1917г.
5. Пребъдете,  НБ , София
Защо се разстройват семействата? – Защото нито мъжът, нито жената изпълняват обещанията си.
На мъжете желая да внесат доверие във всички жени, да разчитат на тяхната дума и на обещанията им.
10.6.1917г.
6. Дали може,  НБ , София
Той държи на обещанията си и всякога говори това, което мисли и чувства.
6.2 Дали може ( втори вариант )
Той държи на обещанията си и всѣкога говори това, което мисли и чувствува.
18.8.1918г.
7. Погледна Петра,  НБ , София
Като не могат да издържат на своите обещания, петелът им се провиква: Кукуригу! Щом чуят петела, съвестта им се пробужда, те съзнават, че не са издържали на обещанията си и започват горко да плачат.
Когато някой краде и лъже, няма да го морализирам, нито да му говоря какво да прави и да не прави, но ще му кажа: "Кукуригу!" Когато мъжът не изпълнява обещанията си, жена му да каже: "Кукуригу!" Когато жената не изпълнява обещанията си, мъжът й да каже: "Кукуригу." Когато синът не изпълнява обещанията си, баща му да каже: "Кукуригу!" Когато дъщерята не изпълнява обещанията си, майка й да каже: "Кукуригу!" Всеки има един знаменит петел в себе си, който държи съзнанието му будно.
Христос се обръща към тях, поглежда ги и ги пита: "Знаете ли какво е вашето предназначение на земята? Знаете ли какви обещания сте дали на Бога? Спомнете обещанията си, които сте дали някога в душата си и се върнете към Онзи, Който ви е дал всичко.
7.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Като не могатъ да издържатъ на своитѣ обещания, пѣтелътъ имъ се провиква: Кукуригу! Щомъ чуятъ пѣтела, съвѣстьта имъ се пробужда: тѣ съзнаватъ, че не сѫ издържали на обещанията си и започватъ горко да плачатъ.
Когато нѣкой краде и лъже, нѣма да го морализирамъ, нито да му говоря, какво да прави и да не прави, но ще му кажа: Кукуригу! Когато мѫжътъ не изпълнява обещанията си, жена му да каже: Кукуригу! Когато жената не изпълнява обещанията си, мѫжътъ ѝ да каже: Кукуригу! Когато синътъ не изпълнява обещанията си, баща му да каже: Кукуригу! Когато дъщерята не изпълнява обещанията си, майка ѝ да каже: Кукуригу! Всѣки има единъ знаменитъ пѣтелъ въ себе си, който държи съзнанието му будно.
Христосъ се обръща къмъ тѣхъ, поглежда ги и ги пита: Знаете ли, какво е вашето предназначение на земята? Знаете ли, какви обещания сте дали на Бога? Спомнете обещанията си, които сте дали нѣкога въ душата си и се върнете къмъ Онзи, Който ви е далъ всичко.
1.12.1918г.
8. Изобилният живот,  НБ , София
Онези, които поробват народите, обещават, че ще им дадат свобода, но не изпълняват обещанията си – лъжат.
8.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Онѣзи, които поробватъ народитѣ, обещаватъ, че ще имъ дадатъ свобода, но не изпълняватъ обещанията си — лъжатъ.
9.2.1919г.
9. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Какво означава запетаята при обещанията, които един човек дава на друг? Запетаята показва, че речта му още не е завършена, и той трябва да приготви перото си, да я завърши.
22.6.1919г.
10. Малкият закон,  НБ , София
Не, извадете всички ваши поменици, в които стоят написани обещанията ви.
30.11.1919г.
11. И отиде та се представи,  НБ , София
Повярвате ли в обещанията му, без да усетите, ставате редактор на списание и веднага ви държат отговорен за всичко, което се пише в него.
23.6.1920г.
12. Три процеса,  ИБ , Бургас
В посвещението има обещания, които, като се изпълнят, освобождавате се от обещанията, например да не ядеш грозде и пр.
24.4.1921г.
13. В рова на лъвовете,  НБ , София
Той не изпълнява задълженията си, не издържа на обещанията си, затова се принуждава да лъже.
19.6.1921г.
14. Дойди след Мене,  НБ , София
Вие сте опитали обещанията на хората и виждате, че като дойде до прилагането, работата не излиза добре.
2.3.1922г.
15. Трите методи на природата, ООК , София
Защото всичко, което вие обещаете и изпълните, там е величието на всеки един човек – да изпълни обещанията, които е дал на себе си; не каквото аз ви казвам, а каквото вие сте обещали.
15.2 Методи на природата ( втори вариант )
Величието на човека е в изпълнение на обещанията си.
30.3.1922г.
16. Три разряда ученици, ООК , София
16.2 Три категории ученици ( втори вариант )
За да създадете характер в себе си, изпълнявайте обещанията си.
Сега ще изнеса още едно задължение на ученика: точност и изпълнение на обещанията си. Красиво е човек да изпълнява обещанията си доброволно, а не по принуждение и по страх.
18.5.1922г.
17. Необятната любов, ООК , София
17.2 Необятната любов ( втори вариант )
Защо? – Срещат големи препятствия, които не им позволяват да изпълнят обещанията си.
29.6.1922г.
18. Мечешкият капан!, ООК , София
18.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Не е въпрос в многото, но в изпълнение на обещанията, дадени пред Бога.
27.8.1922г.
19. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
19.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
В какво ще се докаже Любовта? За мен празните думи нищо не значат и обещанията нищо не важат.
24.12.1922г.
20. Защо не можахме,  НБ , София
Всички трябва да бъдем изпълнителни в обещанията си.
31.12.1922г.
21. Простри ръката си!,  НБ , София
Обаче, някога обещанията, похвалите и хулите произвеждат един и същ резултат.
14.1.1923г.
22. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
22.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Днес, от всички хора се изисква характер: да издържат на обещанията си, да говорят истината без клетва.
24.1.1923г.
23. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Той обещава много, изпълнява малко; като не може да изпълни обещанията си, веднага се извинява.
4.4.1923г.
24. Най-добрият метод,  МОК , София
За да изправи погрешките си, ученикът трябва да бъде точен по отношение на обещанията, които дава било на себе си, било на другите. Силата на волята се заключава в изпълнение на обещанията.
Като ученици, от вас се иска точност – бъдете точни в изпълнението на обещанията си, в реализирането на вашите идеи. С шапка ли се роди? За предпочитане е човек да бъде честен и изпълнителен в обещанията си, отколкото да бъде добре облечен, но да не изпълни даденото обещание.
Първото нещо, което се изисква от ученика, е Абсолютна точност при изпълнение на обещанията.
24.2 Най-добрият метод в природата за човека ( втори вариант )
Каквото и да стане, трябва да се стремите да изпълните обещанията.
На обещанията си не сте точни и във вас има голямо своенравие.
8.4.1923г.
25. Точността, ООК , София
Второто нещо, което искам от вас, е всички ученици да издържат на обещанията си.
13.5.1923г.
26. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
И тъй, в обещанията да бъдем искрени.
20.5.1923г.
27. За Името Ми, НБ , София
На тях бяха дадени толкова много обещания! Няма народ в света, на когото са дадени толкова много обещания! Откак им се дадоха обещанията, нещастията започнаха да се трупат върху главите им. Интересно е закъде се отнасяха обещанията, които Бог им даде: за земята, или за небето? Млад момък обича една мома, готов е да се жертва за нея.
А сега само спорят и се изобличават: „Помниш ли какво ми обеща?“ – „А ти забрави ли обещанията си?“ Аз казвам: Ние не се нуждаем от обещания, а от изпълнение.
27.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Не е въпросът в обещанията.
30.5.1923г.
28. Отношение на природните сили,  МОК , София
Никакво отлагане на обещанията!
21.11.1923г.
29. Силовите линии в природата, ООК , София
Втората линия изразява втория тип: човек сангвиник, бърз, еластичен, експанзивен, който обещава всичко, но и половината от обещанията си не изпълнява.
23.3.1924г.
30. Брат ти си дойде,  НБ , София
Тогава се пише в Божествената книга: Ето един човек, който не изпълнява обещанията си.
18.6.1924г.
31. Малкото приложение, ООК , София
И колкото повече вие се вслушвате в обещанията на хората, толкова по-често ще се подхлъзвате.
9.11.1924г.
32. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
Ще изпълнявате обещанията си.
32.2 Условия лежащи в триъгълника ( втори вариант )
Ще изпълнявате обещанията си! Ако вие съзнателно пропуснете да напишете каквато и да е тема, или си кажете, че можете и да не отидете в клас, вие скоро ще платите с живота си.
18.4.1926г.
33. Качествата на здравия човек,  МОК , София
33.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Не само това, но ако не изплати задълженията си според обещанията, които е дал на приятелите си, Природата ще го държи отговорен.
28.11.1926г.
34. Различаване,  МОК , София
Изменя ли на обещанията си, човек се разколебава в своя вътрешен мир, както и във вярата.
2.1.1927г.
35. Влизане,  НБ , София
Обаче, щом се ожени не минават две години, и той избягва, не издържа на обещанията си.
15.1.1928г.
36. Заветът,  НБ , София
Колкото сапуненият мехур може да живее, толкова и обещанията на тия хора ще се реализират.
Защо той, който във военно отношение беше гениален политик, изгуби своето главно сражение? Той изгуби, защото не издържа на обещанията, които беше дал пред невидимия свят.
9.5.1928г.
37. Създаване на нови органи, ООК , София
Какво правят съвременните хора? Като се намерят в нужда, те се обръщат един към друг, лъжат се, изнудват се, обещават и не издържат на обещанията си, вследствие на което губят доверието си.
31.3.1929г.
38. Вързано и развързано,  НБ , София
Като чета обещанията, които младите си дават, или като чета мечтите, които подхранват помежду си, радвам се, че съществуват такива хубави неща.
12.5.1929г.
39. Ще ти въздаде,  НБ , София
Понеже кривата линия продължава до безконечност, като ви обещаят нещо тези хора, вие трябва да разполагате с много време, с дълъг живот, докато дочакате изпълнение на обещанията им.
9.6.1929г.
40. Достоен,  НБ , София
Веднъж обещал, Господ не изменя на обещанията си.
24.7.1929г.
41. Закон на отношения, ООК , София
Кармата изключва всякакво неизпълнение на обещанията. Който иска да избегне закона на кармата, той трябва да е внимателен в обещанията си.
21.8.1929г.
42. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
За да се освободи от тия елементи, човек трябва да бъде точен в обещанията си: намисли ли да направи едно добро, трябва да го направи.
11.9.1929г.
43. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Той не може да издържа на убежденията си, както и на обещанията си.
24.11.1929г.
44. Влязоха в ладията,  НБ , София
Обаче, щом забогатее, той забравя обещанията си и започва да отлага нещата.
29.12.1929г.
45. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
45.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
Но Бог има опитност от молитвите и обещанията на всички чешити хора в света.
15.1.1930г.
46. Светли и тъмни действия, ООК , София
Човек трябва да бъде честен и изпълнителен в обещанията си.
2.2.1930г.
47. Аз съм,  НБ , София
Щом забогатее, той забравя обещанията си и започва да живее за себе си.
28.2.1930г.
48. Закони на доброто,  МОК , София
Някои не издържат на обещанията си, защото уповават на баща си.
Не можете да бъдете нови хора, т.е. хора на Новата култура, ако не изпълните обещанията, които сте дали пред своето висше съзнание. Не изпълнявате ли обещанията си, не сте ли точни към задълженията си, нито науката, нито религията имат смисъл за вас.
18.5.1930г.
49. Да се възвеселим,  НБ , София
И българите имат обичай да обещават, че ще направят това-онова, но малцина изпълняват обещанията си. Обещават и не изпълняват обещанията си.
18.6.1930г.
50. Абсолютна вяра, ООК , София
Ако не може да изпълни обещанията си, човек започва да се срамува. Той вижда, че се е подписал под обещанията си, а днес не може да ги реализира.
9.7.1930г.
51. Форма и съдържание, ООК , София
По колко пъти на ден човек обещава да направи някакво добро за Господа, без да изпълнява обещанията си! Защо не изпълнява обещанията си? Защото отвътре не е обещал. Щом мине мъчнотията, той забравя обещанията си.
1.9.1930г.
52. Две категории хора, ООК , София
Колко души днес могат да се похвалят, че са издържали на своите обещания? Човек е изпълнил някои от обещанията си, но повечето не е изпълнил.
19.10.1930г.
53. Отец люби Сина,  НБ , София
Изпълниха ли обещанията си? И човек, като слизал от небето, дал обещание, че ще се отнася с животните като със свои по-малки братя.
9.11.1930г.
54. Него видя Исус,  НБ , София
Чрез обещанията децата се насърчават.
14.1.1931г.
55. Гредите на живота, ООК , София
Тя ще тропне на вратата ти и ще каже: „Стани! Иди да изплатиш дълга си.“ Някои хора взимат пари на заем, обещават, че ще ги изплатят на време, но не изпълняват обещанията си и мислят, че нямат никаква отговорност.
3.2.1931г.
56. Светлият образ, ООК , София
Като изучавате човека виждате, че и бедният, и богатият отлагат да изпълнят обещанията си.
29.4.1931г.
57. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Обещанията на Бога всякога се реализират.
25.10.1931г.
58. През онези дни,  НБ , София
Щом излезе от дома си, който от кредиторите го среща, казва му: „Ти си безчестен човек, не издържаш на обещанията си! Ти си крадец, трябва да платиш дълга си!" Един го среща, друг го среща, викат му, хулят го и той се вижда в чудо, не знае какво да прави.
13.1.1932г.
59. Законът и Любовта, ООК , София
Тя повярва на обещанията му, яде от тоя плод, даде и на Адама.
17.3.1932г.
60. Истина и Живот,  ИБ , БС , София
Когато нямаш пари, какво ще правиш? Вярвам ти, как не – вземете статистически например колко хора, които са обещавали, не са изпълнили обещанията си.
29.8.1932г.
61. Три пътя, СБ , София
Обещанията нищо не дават на човека.
61.2 Три пътя ( втори вариант )
Обещанията нищо не дават на човека.
21.10.1932г.
62. Възможности и постижения,  МОК , София
Помни: Никога не давай обещание, което не можеш да изпълниш! Има само Един, Който всякога е верен на обещанията си.
12.2.1933г.
63. Умен и справедлив,  УС , София
И досега се дават обещания на хората, но обещанията още не са изпълнени.
19.2.1933г.
64. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Нали знаете как стават обещанията в света.
64.2 А другото падна ( втори вариант )
Нали знаеш как стават обещанията в света? Всички неща започват все добре.
8.3.1933г.
65. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Вярваш в обещанията на бедния.
3.5.1933г.
66. Прави разсъждения / Човешката уста, ООК , София
Такъв човек обещава много, но изпълнява 25%; ако устата е средно голяма, човек изпълнява 50% от обещанията си; ако устата е нормално голяма, той изпълнява 75%; ако устата е съвършена, човек изпълнява сто на сто.
12.11.1933г.
67. Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ , София
И тогава, за да се справим със своите страдания, ще кажем: „Ще изпълним обещанията си, които сме дали на Разумната Природа.“ Сега, например, вие искате да знаете как да излезете от вашия остров „Света Елена“.
19.8.1934г.
68. Часът на Любовта, СБ , София
Питам: трябва ли след всичко това човек да върви в стария път, по стария начин да не изпълнява обещанията си? Слабата страна на човека седи в това, че не изпълнява думата си.
16.12.1934г.
69. В Ниневия,  УС , София
Един ангел върви след него и пише обещанията му. Като стане богат, той забравя обещанията си и нищо не дава. Един ден пак отнемат богатството му, докато го направят човек, който изпълнява обещанията си. За онзи, който изпълнява обещанията си, и сиромашията, и богатството са благословение.
2.9.1935г.
70. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
Ваше право е да изпълните обещанията си към Великото начало на живота.
Освободете се от вътрешния страх, и не мислете, дали ще изпълните обещанията си, или не.
1.12.1935г.
71. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
71.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Ще мислите върху обещанията и задълженията си.
29.1.1936г.
72. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Господ ви казва: "Пази обещанията си!" Каквото обещаваш, не се колебай да го изпълниш.
72.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Господ ви казва: пази обещанията си! Каквото и да обещаваш, не се колебай да изпълниш.
23.2.1936г.
73. За да бъдете синове,  НБ , София
Защо бащата остава наследството на синовете и на дъщерите си като умира? Защото от дългата си опитност бащите са се убедили, че синовете им не устояват на обещанията си.
8.3.1936г.
74. Ето младоженецът иде,  НБ , София
Това са обещанията, които тя е писала.
25.7.1937г.
75. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
На какво се дължат разочарованията на съвременните хора? – Една от причините на разочарованията на хората се дължи на неиздържане на обещанията. Един обещава, друг обещава, но в края на краищата малцина изпълняват обещанията си.
75.2 Правилна обхода ( втори вариант )
В какво? Вие се лъжете в обещанията.
16.1.1938г.
76. Двете жени, УС , София
Не изпадай в заблужденията на младата мома, която вярва в обещанията на своя възлюбен, че ще я направи царица.
30.1.1938г.
77. Учене и служене,  УС , София
– Защо не успяват сегашните хора? – Защото не са изпълнили обещанията си. И до днес златните надписи стоят, че ще служите на Бога, но не сте изпълнили обещанията си.
5.2.1939г.
78. Правилно верую,  НБ , София
Казваш: „Аз ли съм най-големият грешник?“ То бива, бива… Хубаво, обещанията, които имаме я ги вижте.
2.8.1939г.
79. Умен, добър и силен, СБ , РБ , 7-те езера
Види ли, че те не изпълняват обещанията си, детето започва да плаче. Чрез плача то им се налага, иска да изпълнят обещанията си.
3.12.1939г.
80. Което знаем,  НБ , София
Обаче вие сте турили обещанията си в сандъка, забравили сте ги и сега си правите нов план.
4.2.1940г.
81. Постиженията на човека,  УС , София
Разгледайте живота и вижте, колко процента от обещанията са изпълнени.
10.3.1940г.
82. Трите обещания,  УС , София
Много хубави обещания, но забравили сте обещанията си. Бог е Дух, за да изпълним обещанията си. Когато изпълним обещанията си, тогава ние ще Го познаем, както сме и познати. Казвам: Сега на земята всеки да изпълни обещанията си.
10.4.1940г.
83. Към съвършенство!, ООК , София
Какво отношение съществува между мислите и чувствата и постъпките? Ако вълкът каже на овцата, че много я обича, как ще се прояви неговата любов? Каквито и обещания и да даде един вълк на една овца, мислите ли, че той ще изпълни обещанията си? Никога няма да ги изпълни.
21.4.1940г.
84. Каквото попросите,  НБ , София
Защо младата мома пристава на момъка? Защото обещанията му са такива.
16.2.1941г.
85. Да не оскудее твоята вяра,  НБ , София
Стойте на обещанията, които вие сте дали.
30.3.1941г.
86. Божествената усмивка,  УС , София
Аз бих предпочел да имам усмивката на едно дете, отколкото обещанията на хиляди.
12.9.1941г.
87. Трите перпендикуляра, СБ , София
Обаче, от гледището на абсолютната философия няма добри и лоши хора, но има такива, които изпълняват обещанията си и вървят безпрепятствено в пътя си; има и други, които дават обещания и не ги изпълняват.
87.2 Трите перпендикуляра ( втори вариант )
Шмекер и лош човек са много услужливи, лесно дават обещания, но лесно не изпълняват обещанията.
7.11.1941г.
88. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Ако на тази материя дадете малко наклонена площ, колкото и тя да те обича, щом намери наклона ще остане ли? Значи в неорганизираната материя, думите, обещанията, нищо не струват.
26.6.1942г.
89. Прилагане на живите числа, СБ , РБ , 7-те езера
Докато остава независим в обещанията си към Първата Причина, човек дава предимство на Божественото Начало в себе си.
20.9.1942г.
90. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Тя се подала на обещанията му и се оженила за него.
13.6.1943г.
91. Да се родите изново, НБ , София
Като изпълните обещанията, които сте дали, и другите неща може да направите.
24.10.1943г.
92. Да оздравееш, НБ , София
Ако обещанията бяха злато, България цяла щеше да бъде облечена в злато.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.