Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Дните на робството са вече минали, пред теб лежи Обетованата земя, в която влизаш.
13.5.1917г.
2. Бог е съчетал,  НБ , София
Когато Израилският народ напусна Египет и тръгна с Моисея, за Обетованата земя, той се раздели на 12 племена и всяко племе носеше част от Скинията.
22.9.1918г.
3. Двамата братя,  НБ , София
Тогава земята ще бъде обетованата земя; хората ще бъдат красиви и млади, по на тридесет и три години.
3.2 Двамата братя ( втори вариант )
Тогава земята ще бѫде обетованата земя; хората ще бѫдатъ красиви и млади, по на 33 години.
9.11.1919г.
4. Бог е говорил,  НБ , София
Мойсей не влезе в обетованата земя, защото не можеше да спаси света.
4.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Мойсей не влезе в Обетованата земя, защото не можеше да спаси света.
13.6.1920г.
5. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Мойсей казва на евреите, като отидат в обетованата земя, да не закачат хората, които са в тази земя.
15.7.1923г.
6. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Как е разрешен въпросът, няма да кажа, но Моисей е свободен днес. – Кой го разрешил? – Христос! Моисей се беше хванал толкова здраво за закона, че не можа да влезе в Обетованата земя. Ако той не може да влезе в Обетованата земя, какво остава за другите хора? Още не им е позволено да влязат в Ханаанската земя.
14.6.1925г.
7. Истинната лоза,  НБ , София
7.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Аз не се запитвам, кога ще се поправи света, но питам: Кога вие ще излезете от болницата? Кога вие ще излезете от този свят, от земята и ще отидете в обетованата земя, където хората са здрави? Кои са здравите хора? – Които живеят в добродетелите, които носят чувал с жито.
14.2.1926г.
8. Позвах Сина си,  НБ , София
Ханаан, това е обетованата земя.
23.1.1927г.
9. Едно стадо,  НБ , София
Твоите ръце са опръскани с кръвта на толкова жертви! Твоят син, Соломон, ще ми съгради храм.” При това Давид беше приятел на Бога! Също така и Мойсей, такъв голям законодател, и той не можа да влезе в обетованата земя.
23.1.1927г.
10. Представа за трите свята,  МОК , София
Исус Навин влезе в Обетованата земя, а Мойсей приготви условия за влизането.
2.2.1927г.
11. Стари и нови възгледи, ООК , София
Днес всички хора минават Великия океан на живота и трябва да го минат! Щом го преминат, те ще стъпят на Божествената земя – на Обетованата земя, т.е. ще се върнат у дома си. Като свършим сражението, като слезем на Обетованата земя, ще седнем под смоковницата да си починем.
18.12.1927г.
12. Твърдата храна,  НБ , София
Едно време хората живяха в Обетованата земя, но после я напуснаха, и от хиляди години насам те непрекъснато странстват. И в Притчите е казано: „И веселиха се в Обетованата земя.
8.12.1929г.
13. Да ида да го събудя,  НБ , София
Щом стигне на пристанището, ще влезе в обетованата земя, дето с нетърпение го очакват приятелите му, да го посрещнат.
Приятелите ви идат да ви посрещнат, всички заедно ще влезете в обетованата земя. Обетованата земя, това е раят за човешката душа.
11.3.1931г.
14. Реалности и сенки, ООК , София
Един ден Моисей вдигна ръката си не навреме и на място и уби египтянина, заради което не влезе в Обетованата земя. – Кога може човек да влезе в Обетованата земя? – Когато стане господар на своите мисли, чувства и постъпки и когато завладее седемте си тела.
25.9.1932г.
15. Превръщане на числата,  НБ , София
Когато Мойсей вдигна своята тояга в пустинята и каза: „Аз не мога ли да ви извадя вода“, за кого той направи това нещо? Понеже Мойсей каза името на онзи, за когото го прави, той съгреши и не можа да влезе в Обетованата земя.
15.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Когато Мойсей вдигна своята тояга в пустинята, каза: "Аз не мога ли да ви извадя вода?" За кого направи той това нещо? Понеже Мойсей не каза името на Онзи, за Когото го прави, сгреши и не можа да влезе в Обетованата земя.
30.10.1932г.
16. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
Новият живот, в който влизате, т. е. обетованата земя, изисква ново знание, нова наука – Божествената.
11.12.1932г.
17. Думи на Правда,  НБ , София
И казва апостол Павел: „Радвайте се на Обетованата земя“, а това е само един символ.
13.9.1935г.
18. Степени на числата,  МОК , София
Ще дойдете до обетованата земя.
3.11.1935г.
19. Герои,  УС , София
19.2 Героите ( втори вариант )
Докато дойде това състояние, отдалеч ще надзърта, както евреите мечтаха цели 40 години за обетованата земя.
3.1.1936г.
20. Двата вида пеене,  МОК , София
Обетованата земя е в човешкия ум. Човешката мисъл е обетованата земя.
24.3.1937г.
21. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Като направи този грях, той не можа да влезе в обетованата земя.
26.5.1937г.
22. Първата песен, ООК , София
Престанете да роптаете, понеже отивате в Обетованата земя.
Тогаз съчинете още една песен: „Господи, научи ни добре да живеем като влезем в Обетованата земя“. Коя е песента на Обетованата земя? – Тя е първата песен на Любовта.
5.2.1939г.
23. Пътят на светиите,  УС , София
Христос ви извежда и вие искате изведнъж да влезнете в Обетованата земя.
8.10.1939г.
24. Мощните сили в природата,  НБ , София
Тя е обетованата Земя.
11.10.1939г.
25. Към обетованата земя! Великата песен, ООК , София
Това е Обетованата земя! Ако не чувствуваш това, имаш още път да вървиш.
25.2 Към обетованата земя ( втори вариант )
Това е Обетованата земя.
17.12.1939г.
26. Аз, ти, той,  УС , София
Само Исус Навин влезе в обетованата земя.
1.12.1940г.
27. Старото и новото,  НБ , София
Който от вас може да издържи на бурите на морето, като излезе, ще влезе в обетованата земя.
12.1.1941г.
28. Голямата радост,  НБ , София
Радвайте се, че ще живеете в обетованата земя, която ще бъде организирана.
22.3.1942г.
29. Великият път,  УС , София
Именно туй престъпление на Моисея стана причина да не може той да влезе в обетованата земя.
2.8.1942г.
30. Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ , София
В притчите се казва: „Върнах се в обетованата земя и влизането ми беше със синовете Божии.“ Не беше тази земя обетованата земя, земята, в която няма недоимък. Тук, на земята, може да има кражба, но който минава от земята в обетованата земя, нищо оттук не може да занесе.
30.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Казано е в Притчите: „Върнах се в обетованата земя; и влязох там със синовете Божии.“ Под „обетована земя“ се разбира Земята, в която няма никакъв недоимък.
Обетованата земя представлява благоприятните условия в живота. На Земята можеш да крадеш, колкото искаш, но в обетованата земя не се позволяват никакви кражби и престъпления.
11.11.1942г.
31. Малкият опит, ООК , София
Виждам, че евреите, които ги изведе Господ из Египет, като ги въведе в Обетованата земя, как можеха тия хора да живеят в мир.
28.3.1943г.
32. Два пъти родени,  УС , София
В Притчите има едно място, където се казва: „Вселих се в Неговата обетована земя и наслаждението ми беше с човешките синове.“ Обетованата земя къде е? Казвате: „Къде е онзи свят?“ Онзи свят е тук.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.