Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.12.1920г.
1. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Животните се питат защо има страдания? Отговаря им се: Защото хората долу на земята имат Великден, Нова година, Рождество, Свети Николай и пр.
1.1.1922г.
2. Сродните души,  НБ , София
Днес, като е Нова година, ще го потърсим по новия начин и по стария начин.
3.12.1922г.
3. Окултна музика, ООК , София
Тогава нашите четиридесет години, пренесени на Юпитер, на колко техни години се равняват? Ако се пренесеш на Сатурн, на колко години ще си? Там нашите тридесет години са една Сатурнова година.
10.12.1922г.
4. Ще ви научи,  НБ , София
Недоволна, жената едва дочаква да се върне той от работа и започва: Какъв мъж си ти? Такова ли вмирисано масло си взел? А месото? Той намръщен, тя намръщена – и двамата недоволни. – Ето, идат празници: Коледа, Нова година, а ти нищо не си ми купил.
30.12.1923г.
5. Нашите длъжници,  НБ , София
Че това е факт! В Америка, при някои богати хора, отиват разни комисии чиновници да събират пари за Коледа, за Нова година.
Днес е нова година.
Идва сега нова година и Рождество.
31.12.1924г.
6. Малката радост, ООК , София
Тази година може да бъде нова година на радост, а може да бъде и на скръб; тя може да бъде нова година на повдигане, а може да бъде и на падение.
За в бъдеще, от тази нова година нататък, отдавайте внимание на слабите, не ставайте съблазън никому! Да съблазниш е лесно.
Приложете този начин за новата година във вашия живот! И през тази нова година, когато отворите този нов лист, четете новата глава, в която пише, че Бог се намира и в малките неща.
2.1.1927г.
7. Влизане,  НБ , София
Дойде ли Нова година, Коледа, или Великден, той нищо не ми купува, никъде не излиза с мене – нехранимайко.
21.3.1928г.
8. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Казвам: ако от тази нова година започнете да гледате по този начин на живота, вие ще придобиете спокойствие – това ценно качество, което са развили в себе си двамата дембелханета.
2.1.1929г.
9. Вторият ден, ООК , София
За коя нова година се отнася това? - Не е определено. Всеки човек има по една нова година в живота си. Кога ще дойде тази нова година, не е известно.
2.6.1929г.
10. Огън да запаля,  НБ , София
Нашите 32 години пък съставят една сатурнова година.
1.1.1930г.
11. Личност и душа, ООК , София
И тъй, всеки човек трябва да направи баланс на своите капитали, да знае с какво разполага през всяка нова година.
11.2 Личност и душа ( втори вариант )
И тъй, всеки човек трябва да направи баланс на своите капитали, да знае с какво разполага през всяка нова година.
20.8.1931г.
12. Най-високото място, СБ , София
Сега, аз искам да считате тази година като нова година, да бъдете с нови имена.
1.1.1932г.
13. Майката на времето,  ИБ , София
Придобиете ли това, ще разберете, че имате нова година, ще разберете, в какво седи истинското щастие.
1.1.1933г.
14. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Каква нова година очаквате? Хиляди хора се избиват, хиляди хора умират. И това било нова година! Както виждате, досега годината беше суха.
Щом не ви посети едно топло чувство и една светла мисъл, никаква нова година няма да дойде.
16.12.1934г.
15. Когото възкръси,  НБ , София
Сега до Нова година, като срещате приятелите си, пожелайте им най-хубавото, без да говорите много излишни думи.
1.1.1937г.
16. Син и баща,  МОК , ИБ , София
16.2 Баща и син ( втори вариант )
Има един анекдот, в който се разказва, как един японец, от високо произхождение, посрещнал една Нова година.
Има единъ анекдотъ, въ който се разказва, какъ единъ японецъ, отъ високо произхождение, посрещналъ една нова година.
10.1.1937г.
17. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
Сега пожелавам ви тази нова година да се впрегнете на работа.
12.12.1937г.
18. Материална, реална и идеална любов.Категории на любовта, НБ , София
По-материален Господ от бащата какъв може да искате? Със своята тояжка този баща може да те сурвака като на Нова година.
29.12.1937г.
19. Пред радостите и зад страданията, ООК , София
Понеже иде сега Нова година, човешката година си отива, а Божествената продължава. Сега какво бихте желали да имате за идущата година? Този е последният ден, идущата сряда ще бъде Нова година.
2.1.1938г.
20. Доброто и светлината,  УС , София
Всички ще ви чакат с нетърпение, особено, ако ги посетите за Нова година.
Тази Нова година представя старата майка, с големи опитности и знания. Такова нещо представя тази Нова година.
3.4.1938г.
21. Няма да ожаднее,  НБ , София
По Нова година в Япония имат обичай да ликвидират дълговете.
31.12.1939г.
22. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ , София
За другите може да иде нова година, но за нас още не иде.
7.1.1940г.
23. Познаване на великото,  НБ , София
Сега вие сте в нова година, 1940, но аз не ви казвам нищо за нея.
16.6.1940г.
24. Становище на живота,  НБ , София
Сега ще ви приведа един анекдот, създаден по случай обичая на японците, който прилагат срещу Нова година.
27.10.1940г.
25. Словото стана плът,  НБ , София
Един японец от аристократическата партия взел пари назаем и обещал на Нова Година да ги върне.
5.1.1941г.
26. Дева зачна,  НБ , София
Пожелавам да ви благослови Господ, синца да вършите Неговата воля през тази нова година!
8.1.1941г.
27. Ще ви бѫде, ООК , София
Тамъ, като се родишъ, като се върнешъ отъ другия свѣтъ – то е нова година.
27.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Там като се родиш, като се върнеш от другия свят – то е нова година.
7.1.1942г.
28. Добри певци, ООК , София
Тази година, ако не може да привлечете някоя хубава мисъл в себе си, ако не може да привлечете някое хубаво чувство в себе си, защо ви е тогава Нова година? Най-малко трябва да научите една песен, да може навсякъде да я пеете, че като я изпеете, навсякъде да ви помнят хората.
19.8.1942г.
29. Тайната стаичка, СБ , РБ , София
Японците имат обичай, срещу Нова година да посетят всички хора, към които имат задължения, и да изплатят дълговете си.
11.10.1942г.
30. От любов и обич,  УС , София
Японците имат един обичай: да си плащат дълговете на Нова година.
2.1.1944г.
31. Възприемане и предаване,  УС , СБ , София
Всяка нова година човек пожелава да придобие нещо.
31.2 Възприемане и предаване ( втори вариант )
Нова година това ви носи.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.