Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.10.1914г.
1. Условията на вечния живот, НБ , София
Значи и нищото е нещо. Как може сега туй, което няма нищо в себе си, да увеличава и намалява нещата? В моите схващания, в нищото съществува времето и пространството като два елемента за нашето органическо развитие; в пространството действа светлината и топлината.
8.9.1918г.
2. Да го посрещнат,  НБ , София
Дните на нищото са обикновени, а дните на нещото са изключенията в живота.
Мислете върху нищото и нещото, за да дойдете до положителната философия на Живота, до истинската религия.
2.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Днитѣ на нищото сѫ обикновени, а днитѣ на нѣщото сѫ изключенията въ живота.
Мислете върху нищото и нѣщото, да дойдете до положителната философия на живота, до истинската религия.
22.6.1922г.
3. Влиянието на музиката, ООК , София
3.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Обаче ако баща ти не остави нищо и от нищото направиш нещо, ти си истински човек.
1.11.1922г.
4. Нагласяване на силите,  МОК , София
Вие се чудите как може нищото да даде нещо? Ами как може имагинерната, въображаемата единица, която е едно „нищо", като се повдигне в четвърта степен, да даде една реална единица?
5.11.1922г.
5. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
И зад нулата има някакъв свят, но отношенията на този свят са отношения към нищото. Според нас, нищото показва нещо. Че нищото е нещо, виждаме по това: поставено пред или след единицата, или друго някое число, то увеличава или намалява неговата стойност. Пред единицата, нищото намалява стойността й десет пъти; след единицата, то я увеличава десет пъти. Значи, нищото е нищо, когато не се проявява, т. е. когато не е нито пред единицата, нито след нея.
Казвам: Зад този свят, зад нищото, има друг свят, на който законите са точно обратни.
7.2.1923г.
6. Добри навици,  МОК , София
Нищото, т.е. нулата, това са неговите недостатъци.
26.12.1923г.
7. Школата и развитието на ученика, ООК , София
Нали, като направят някоя урна, турят нищото на устата на урната и през туй нищо излиза всичко навън? Ако туй нищо се запуши, тогава знаете ли какво може да стане? Ако спрем една река в нейния път, какво може да стане с околните села? – Те ще изчезнат. Следователно нищото показва безкористие в живота.
Сега аз спирам до нищото, до О-то при думата благость.
И следователно у тях думата Бог започва с буквата g, значи пак с Нищото.
30.12.1923г.
8. Единицата и вечността,  МОК , София
Едно от обясненията на единицата и на нулата е следното: нищото или нулата всякога показва условията, при които единицата може да се развие. Значи кръгът, нулата, нищото – това са условията, при които ще се развие разумният живот. Нищото само по себе си никога не се изявява. Защо той не уповава на нищо друго? Защо не уповава на Бога? Защото не е разбрал закона на „нищото“.
И тъй, вие можете да съберете единицата с нищото. В света съществува само една вечност – тя е нищото.
От всичко казано досега коя мисъл е най-важна за вас? (– Че трябва да съберем единицата с нищото.) Да, това е основната мисъл за вас, а всичко друго може и да го забравите. Нулата, нищото показва всички разумни същества извън физическия свят.
2.1.1924г.
9. Единство на обичта, ООК , София
Единственото нещо, което може да съберете, е единицата с нищото. Единственото реално нещо в света е Нищото. Нищото е неопределената реалност, а единицата е изявената реалност. Добре, тогава какъв закон може да се изведе? Единицата – това е човекът, а нищото – това са условията, при които този човек може да се развива. За тях Нищото седи като граница.
17.12.1924г.
10. Хармонична деятелност, ООК , София
Ами и нищото е пак нещо. Нищото е тъй голямо за себе си, както и другите числа.
6.7.1925г.
11. Вътрешна връзка, МС , София
Значи, с нищото, т.е. с нулата се означава ума, понеже умът не е нещо материално.
11.10.1925г.
12. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
А то с: да възлюбимъ Господа! Нѣкои ме питатъ: ти въ какво вѣрвашъ? Въ нищо не вѣрвамъ: че какъ тъй? Нищото е нѣщо.
12.2 Великият закон ( втори вариант )
А то с: да възлюбим Господа! Някои ме питат: ти в какво вярваш? В нищо не вярвам: че как тъй? Нищото е нещо.
22.1.1928г.
13. Никодим,  НБ , София
И затова, казвам: не се заблуждавайте от малкото, което човек дава! Не се подкупвайте от многото, което дяволът дава! Дръжте се за нищото, или за всичкото, което Бог дава! Това са правила, които трябва да спазвате в живота си.
7.3.1928г.
14. Двете точки, ООК , София
Нищото е голяма величина. Когато шишето се празни, ни се намираме пред нищото.
30.3.1930г.
15. В сила,  НБ , София
Не, колкото и да е всесилен и велик Бог, нищото си остава нищо, не може да се превърне в нещо. От нищото не може да стане нещо. Какъв морал, например, е този, който е създаден от нищо? „Нищото” е отвлечено понятие.
4.7.1930г.
16. Освобождаване,  МОК , София
16.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Та ако туриш нищото някъде, това нищо създава цяла тревога в душата ти.
24.10.1930г.
17. Движение на силите,  МОК , София
17.2 Посока на движението на световете. Развитие на линиите ( втори вариант )
Как можем да пишем за нещата, които са от нищото? Ние разбираме един процес на смаляването.
10.6.1931г.
18. Свобода на съзнанието, ООК , София
Силата е в единицата, а не в нулата, т.е. в нищото.
Колкото повече са нулите, толкова по-голяма е вярата му и той казва: „Голямо е богатството ми!“ Започне ли да губи нулите, той се обезсърчава. – От какво произлиза нищото? – От нещото. Като започне да работи, нищото се превръща в нещо. Само по себе си, нищото е слабо, не може да се разчита на него.
14.2.1934г.
19. Не я ограничавай!, ООК , София
От нищо друго не се интересува, освен от нищото! Тогаз е желателно да се види, какво го интересува.
5.2.1936г.
20. Работете с доброто, ООК , София
Че нищото като не го знаеш, ще научиш нещо.
19.5.1937г.
21. Цялото и частите, ООК , София
Но нищото, то е „ни“ и „що“. „Ни“, значи изготвям нещо. „Що“ – искам нещо.
26.12.1937г.
22. Имаше някой человек, НБ , София
Нищото си остава пак нищо, но има сила да увеличава единицата десет пъти.
9.12.1938г.
23. Младост и старост,  МОК , София
Някой път има сиромашия, казва: „Няма нищо.“ Щом ти кажеш, че няма нищо, ти трябва да разбираш, че нищото, то не е изгубено. Нищото не може да се изгуби. Нищото не можеш да го изгубиш. Нищото не може и да умре.
28.12.1938г.
24. Физически, духовни и умствени нужди, ООК , София
Ти не искай да се върнеш при нищото, дето си бил. Нищото значи, че Бог ти е дал условие, дал ти е глава, дал ти е гърди, стомах, да опиташ всичкия свят.
19.2.1939г.
25. Да бъдеш обичан,  НБ , София
Вие мислите ли, що е нещо и нищо? Не, от нищото не може да излезе нещото. Може ли от нищо да излезе нещо? Как може от нищото да излезе нещо?То е все таки да искате, да ме убедите, че от земята може да излезе човек. Казваш: „Едно време исках нещо от нищо, исках нещо, а сега нещото дойде, дойдоха парите.“ От къде дойдоха? Как стои въпросът в твоя ум, от нищото ли стана нещото? Това са понятия.
23.2.1940г.
26. Разумни основи,  МОК , София
С вярването в нищото какво се постига? В нищото нищо не се постига. Нищото е една реалност, но реалност, в която нищо не се постига.
Казвам, нищо не се постига в нищото.
7.11.1941г.
27. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Сега вярват, че от нищото се образувало единицата.
16.1.1942г.
28. Нищо и нещо,  МОК , София
Но в нищото и нещото те се отличават. В нищото кинетическа енергия има, а нещото е проявено. Нищото не е организиран свят. В нищото нещата не са организирани.
Трябва да разбирате – нищото постоянно става подтик на нещо. Нищото винаги подтиква нещото. Нещото винаги се въодушевлява от нищото. Та нищото да ви подтиква за работа, нещото да ви въодушевлява. Нищото е подтик (то) ни дава, имаш всичките възможности. От нищото си организирал.
14.5.1943г.
29. Нищо и нещо,  МОК , София
Сега вие какво подразбирате под думата "нищо"? – в нищото няма нещо, тогава в нещото има ли нищо? – И двете са материалистични думи: "нищо" и "нещо".
Радостта показва нещото, а скръбта показва нищото. Тогава имате друго заключение: нищото е свободно, а пък нещото е ограничено. Как му е дошло наум да кръсти нещото и нищото? Онзи, който разбрал какво е "нещо" и "нищо", какво нещо е нещото.
Значи ти искаш да замениш нищото с нещо.
Що е реалност? Що е правата линия? -То е във възможността на точката да се прояви, нищото значи само по себе си се движи. Що е правата линия? – Нищото, проявено в нещо. Не скърбете за нещата, които отиват в нищото.
16.5.1943г.
30. В любещите ръце,  УС , София
Сега аз турих нищото, въображаемият наполеон е нищо в копанята.
16.5.1943г.
31. Добър слуга и господар, НБ , София
Злото е светът на нищото, от което Господ е направил света. Що е злото? То е нищото в света.
Злото живее в нищото.
Знание, което в даден момент е извън времето и пространството, което от нищото може да направи нещо, то е знание в света.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.