Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


6.9.1912г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
С неразбирането на този принцип ние някога, и неволно даже, приемаме лоши възгледи и затуй сме лишени от тия понятия, които би следвало да възприемеме.
20.10.1918г.
2. Дух Господен,  НБ , София
Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гневът, омразата, завистта отнемат соковете на техните чувства и мисли.
2.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гнѣвътъ, омразата, завистьта отнематъ соковетѣ на тѣхнитѣ чувства и мисли.
26.1.1919г.
3. Лозата и пръчките,  НБ , София
Както хвърленият камък във водата образува все по-големи кръгове около себе си, така и неразбирането им расте все повече.
30.3.1919г.
4. Детето растеше,  НБ , София
Неразбирането показва, че са попаднали в сянка.
15.6.1919г.
5. Учител и Господ,  НБ , София
Неразбирането е празна кесия и празен стомах.
29.2.1920г.
6. Що казва Духът,  НБ , София
Стане ли някакво прекъсване в действията на Духа, това се дължи на неразбирането на хората.
3.4.1921г.
7. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
И тъй, разбирането или неразбирането на хората се дължи на начина, по който се хранят.
12.6.1921г.
8. Двете жени, НБ , София
И това наричат християнско, културно учение! Според мене, това е патологично учение, създадено поради неразбирането на оня велик Божествен закон, който работи в човека и вън от него, в целия свят.
19.8.1921г.
9. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Причините и за неразбирането на хората днес са пак външни, това са икономическите условия.
18.5.1922г.
10. Необятната любов, ООК , София
10.2 Необятната любов ( втори вариант )
Неразбирането на нещата внася сянка.
19.3.1923г.
11. Смисълът на противоречието, ООК , София
Окултните ученици всякога се натъквали на ред мъчнотии по причина на неразбирането на този основен факт.
16.3.1924г.
12. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Неразбирането е по причина на това, че преди хиляди и милиони години, когато хората на земята са били малко на брой, всеки е могъл да се качи на кое да е дърво и да яде свободно от плода му.
26.3.1924г.
13. Добрите и лошите мисли, ООК , София
От неразбирането се зараждат съмнения.
13.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Отъ неразбирането се зараждатъ съмнѣния.
6.4.1924г.
14. Кажи само реч,  НБ , София
От какво? Съвременните хора не са ли болни? Чудно ви се вижда това, нали? Каква по-страшна болест има от неразбирането? Днес хората един с друг не се разбират. – Защо? – Болни са те.
6.7.1924г.
15. Да възлюбиш, МС , София
Който не разбира, той ще остане с неразбирането си. – Кой определя посоката на движението на слънцето? Кой му дава право да се движи в една или в друга посока? На този въпрос слънцето отговаря: Аз изпълнявам един велик закон, който ми повелява да се движа в една или в друга посока, да изгрявам и залязвам.
29.10.1924г.
16. Темпераментите, ООК , София
И всички страдания на съвременните хора се дължат все на тия излишъци, все на неразбирането на живота.
7.1.1925г.
17. Проекции, ООК , София
Ако някой ме пита защо са страданията в живота, ще му отговоря: страданията идват от неразбирането на Божествената математика и Божествената геометрия.
1.7.1925г.
18. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Тия разсъждения внасят във вас ред мисли, вие си казвате: „Колко прости хора сме били!“ Не е въпросът за вашата простотия, въпросът е за неразбирането на нещата.
25.8.1925г.
19. Високият връх, СБ , В.Търново
Сега от какво зависи колебанието на Петър? – От неразбирането на закона на Любовта.
1.11.1925г.
20. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
В неразбирането си, хората казват: Богатият няма да влезе в Царството Божие, но сиромахът ще влезе.
4.4.1926г.
21. Групиране на сили,  МОК , София
Болестите на съвременните хора се дължат именно на неразбирането на закона за превръщане на енергиите.
10.10.1926г.
22. Затова се родих,  НБ , София
И всички противоречия в съвременния живот, както и всички скърби и страдания, радости и веселия, произтичат от разбирането или от неразбирането на тия две направления в съзнанието на човека.
27.2.1927г.
23. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Това твърдение говори за неразбирането, което съществува между обикновените хора, между учените, между мъдреците и между поетите.
20.4.1927г.
24. Посоки и възможности, ООК , София
Питам: Как е възможно да разбира човек нещата и да се излъже? Това показва, че и при разбирането, и при неразбирането човек прави грешки.
21.8.1927г.
25. Ще се превърне в радост, СБ , София
Аз зная последствията от неразбирането, затова обяснявам въпросите ту по един, ту по друг начин, да не се пропусне някоя дума, от която да се произведе обратен резултат.
6.11.1927г.
26. И рече Бог,  НБ , София
Неразбирането пък е присъщо за онзи, който няма в себе си развити органи за възприемане на истината.
18.1.1928г.
27. Малки и големи придобивки, ООК , София
27.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Неразбирането не е само във философията.
22.2.1928г.
28. Възкресение, ООК , София
Страшно е неразбирането между хората.
26.9.1928г.
29. Акустика на съзнанието, ООК , София
Какво означава неразбирането или незнанието? Че не знаеш нищо, това подразбира, че не можеш да свириш като велик музикант, че не можеш да рисуваш като велик художник, че не можеш да пееш като велик певец, че нямаш силата на някой голям борец и т.н.
17.5.1929г.
30. Единство в живота,  МОК , София
Които не разбират, нека дадат от неразбирането си на другите.
16.6.1929г.
31. Да изпълня,  НБ , София
Ще кажете, може би, че те не се разбират поради езика, не говорят на един и същ език. – Не, причината за неразбирането на хората седи изключително в разногласието между съзнанията им.
3.7.1929г.
32. Двата стълба, ООК , София
Лошото не е във вкисването, но в неразбирането на този процес.
30.8.1929г.
33. Служене, почит и обич, МОК , София
Лошата страна на хорото седи в неразбирането.
17.11.1929г.
34. Сам се опасваше,  НБ , София
34.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Питам, де е сега злото? Злото седи в неразбирането на онези отношения, които хората имат към Бога.
15.1.1930г.
35. Светли и тъмни действия, ООК , София
35.2 Двамата бакали ( втори вариант )
От неразбирането зависят неговите страдания. Щом се увеличават страданията, увеличава се неразбирането.
От неразбирането зависят неговите страдания. Щом се увеличават страданията, увеличава се неразбирането.
21.2.1930г.
36. Разумност и доброта,  МОК , София
36.2 Разумност, доброта и здраве ( втори вариант )
Там е всичката погрешка в неразбирането на нещата.
16.4.1930г.
37. Хваление, ООК , София
Неразбирането се дължи на известно прекъсване на съзнанието.
37.2 Хваление ( втори вариант )
Неразбирането се дължи на известно прекъсване на съзнанието.
21.5.1930г.
38. Стойност на нещата , ООК , София
Колкото е по-голямо недоволството, толкова е по-голямо и неразбирането.
38.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Защо ще бъдем ние недоволни от живота? Защото недоволството, то е създадено в неразбирането.
Следователно, колкото недоволството е по-голямо, значи неразбирането е по-голямо.
1.8.1930г.
39. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
39.2 На езерата ( втори вариант )
Това е неразбирането на онзи великия живот, който расте във вас.
20.8.1930г.
40. Познава гласа му, СБ , РБ , Рила
Всъщност това се дължи на неразбирането как да се постъпи с Божественото, когато То посети човека.
12.9.1930г.
41. Светът на правата линия,  МОК , София
41.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
И нещастието на хората произтича от неразбирането на правите линии. Причините за смута са неразбирането на правата линия.
5.10.1930г.
42. Иде Исус,  НБ , София
Злото не е в това, че има богати и бедни, но в неразбирането на хората.
24.10.1930г.
43. Движение на силите,  МОК , София
43.2 Посока на движението на световете. Развитие на линиите ( втори вариант )
В неразбирането е самотията.
15.4.1931г.
44. Специфична работа, ООК , София
Коя е причината за страданията? – Неразбирането на Законите на живота.
22.7.1931г.
45. Недоказани истини, СБ , РБ , 7-те езера
Отрицателните прояви на Любовта се дължат на неразбирането ѝ.
27.9.1931г.
46. Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ , София
Или да преведа: „Душата ми е отегчена от неразбирането ми."
2.10.1931г.
47. Живот и отношения, МОК , София
Само така ще се освободите от противоречията и неразбирането на живота.
47.2 Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение ( втори вариант )
Неразбирането на живота седи в това, че много от нашите мисли не са на своето място и вследствие на това съществува голямо противоречие.
21.10.1931г.
48. Разбраната скръб, ООК , София
Скръбта е резултат на неразбирането на живота.
1.11.1931г.
49. Изново,  НБ , София
Насилията са резултат на миналото, на неразбирането на живота.
6.11.1931г.
50. Везните на природата,  МОК , София
50.2 Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата! ( втори вариант )
Но казвам, при развиването на човешкия живот, в неразбирането на закона седи.
8.11.1931г.
51. Син человечески отхожда,  НБ , София
Всичко седи в неразбирането.
13.11.1931г.
52. Първият предвестник,  МОК , София
52.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Защо тя като погледне момъка, ще се яви един прилив на кръвта по лицето ѝ, а като гледа слънцето, не се явява такъв прилив? Защо, ако види тя един момък, ще ѝ кажат: Засрами се! А като види слънцето, ще ѝ кажат – ухили се! Откъде произтича това вътрешно състояние? От неразбирането.
22.11.1931г.
53. За кого ме мислите,  НБ , София
Може да играеш ролята на един сиромах - трябва да знаеш, че лошото не е в сиромашията, но в неразбирането на сиромашията.
27.12.1931г.
54. Думата му държа,  НБ , София
В какво седи неразбирането? Детето минава с баща си, вижда една каса с пари и му казва: „Татко, бръкни в тази каса и ми дай малко пари".
22.1.1932г.
55. Сенки на Битието,  МОК , София
Сега, аз не изнасям никакви противоречия, но говоря за неразбирането между хората.
24.1.1932г.
56. Доведете ми го,  НБ , София
От неразбирането на връзката между видимото и невидимото идват противоречията.
27.1.1932г.
57. Двете отверстия, ООК , София
Коя е причината за съществуването на омразата? – Неразбирането на нещата и невежеството.
3.2.1932г.
58. Лица на реалността, ООК , София
С неразбирането си, първите човеци сами си причиниха страдания.
14.2.1932г.
59. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Неразбирането на съвременните богати е създало ада. Щом богатството ти е дадено от Бога, употреби го за Него! Че сиромашията е дадена от Бога, това е право, но че сиромахът е недоволен, там е неразбирането на въпроса.
26.2.1932г.
60. Човешкото лице,  МОК , София
Тогава иде неразбирането, тогава иде и нещастието.
6.3.1932г.
61. В последното време,  НБ , София
Хубав е този стремеж, не е лошото в стремежа, но в неразбирането: защо съм търговец защо съм учител, защо съм проповедник, защо съм майка, баща, слуга, господар - в неразбирането.
20.3.1932г.
62. Що да сторя,  НБ , София
Ако е както разбирате, че всичко е излязло от Бога, де е лошото в света? Вземете падналите духове, грешните хора, где е лошото? Лошото е в неразбирането.
22.3.1932г.
63. Единният живот,  ИБ , София
В този смисъл, единствената причина за безверието на хората се дължи на неразбирането на Божествения език.
1.4.1932г.
64. Значение на числата,  МОК , София
Велика наука се крие в неразбраните работи на Природата. – Как да не разбираме? – Няма нищо срамно в неразбирането.
6.4.1932г.
65. Входни врати, ООК , София
65.2 Входни врати ( втори вариант )
Това показва, че ние сме в неразбирането на истинския процес.
10.4.1932г.
66. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Това става пак от неразбирането на живота.
17.4.1932г.
67. Покрива и изправя,  НБ , София
Вината не е в нашето тяло, но в неразбирането.
29.5.1932г.
68. Вечният порядък,  НБ , София
Лошите условия, това са камилите, неразбирането на положителната наука.
Единственото нещо е неразбирането на нещата.
17.6.1932г.
69. Погледът на Бога,  МОК , София
Между неразбирането и невежеството има разлика.
2.8.1932г.
70. Завършени и незавършени процеси, СБРБ , 7-те езера
Неразбирането на нещата в живота се дължи на смесването на завършените и незавършените процеси.
13.8.1932г.
71. Път на зазоряване, СБРБ , 7-те езера
Неразбирането пък се дължи на външното разглеждане на нещата.
30.8.1932г.
72. Новата работа, СБ , София
Престъпка, или хилава мисъл, хилаво чувство разбирам човешките неща от неразбирането, понеже ние искаме да бъдем щастливи.
72.2 Новата работа ( втори вариант )
Простъпка или хилава мисъл, или хилаво чувство разбирам човешките неща от неразбирането.
4.9.1932г.
73. Ценни мисли,  НБ , София
Значи в неразбирането на нещата има един прогрес възходящ, а в разбирането на нещата има един низходящ прогрес. От неразбирането на закона на живота хората умират. От неразбирането условията на живота хората осиромашават.
21.9.1932г.
74. Новата мисъл, ООК , София
От правилното им съчетаване зависи твоето щастие. – Искам да се освободя от греха. – Грехът се дължи на неразбирането на живота. – Искам да се освободя от своите слабости. – И слабостите се дължат на неразбирането на живота.
Дето е неразбирането, там не е Бог.
74.2 Обикновени и необикновени прояви на природата ( втори вариант )
Някой казва: „Аз искам да се освободя от греха.“ Грехът в тебе произтича от неразбирането в живота. Някой казва: „Аз искам да се освободя от своята слабост.“ Слабостта седи или произтича от неразбирането на живота.
5.10.1932г.
75. По този път, ООК , София
75.2 По този път ( втори вариант )
Къде се крие първата причина? То е неразбирането на този вътрешен процес в природата.
16.10.1932г.
76. Чуваш ли,  НБ , София
От неразбирането на тия две страни произтичат всичките тия противоречия на земята.
76.2 Чуваш ли ( втори вариант )
От неразбирането на тия две страни, произтичат всичките тия противоречия на земята.
19.10.1932г.
77. Правилно отношение, ООК , София
Това показва, че неразбирането на любовта ги топи.
77.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Религиозните хора, ако у тях чувствата им вземат голям дял, те започват да се топят, лицето им, корема им, очите хлътват, стават сухи, това показва, че неразбирането на Любовта ги топи.
2.11.1932г.
78. Любов към Бога, ООК , София
Колко хора изби Католическата църква от ревност към Христа, колко хора изби властта за благото на своя народ! Неразбирането на законите създава противоречията.
23.12.1932г.
79. Положителното и отрицателното,  МОК , София
79.2 Положителното и отрицателното ( втори вариант )
Цялото нещастие на хората се дължи на неразбирането на своето естество, неразбиране естеството на ония хора, с които имаш вземане и даване.
25.12.1932г.
80. Разбрано добро и неразбрано зло,  УС , София
Казваш: „Малко понадзърнах, разбрах нещо, но всичко не съм разбрал“. – Остави неразбирането в началото, а малкото разбиране – на края.
25.12.1932г.
81. Ще влезе Духът,  НБ , София
От неразбирането на живота, ние мислим, са противоречията, които се срещат.
81.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
Ние мислим, че противоречията, които имаме, се дължат на неразбирането на живота.
1.1.1933г.
82. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Където е неразбирането на Божия закон, там е кармата.
Следователно спорът и неразбирането на хората се дължи на факта, че всеки мисли повече за себе си, отколкото за другите.
8.1.1933г.
83. Духът дава живот,  НБ , София
83.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Всички противоречия произтичат от неразбирането на природата.
5.3.1933г.
84. Мир на този дом,  НБ , София
84.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Казвам: днес и това учреждение е изгубило своята стойност! Защо? - Поради неразбирането, което съществува между мъже и жени.
22.3.1933г.
85. Развити и недоразвити, ООК , София
Това се дължи на неразбирането на живота. Неразбирането има отношение към лошите външни и вътрешни условия.
Неразбирането между хората показва, че в мислите и чувствата им е станало задръстване.
85.2 Развити и недоразвити ( втори вариант )
Неразбирането седи в това, че условията на сегашния живот са трудни.
2.4.1933г.
86. Отворени кранове,  УС , София
Неразбирането на нещата е начало на страданията.
10.5.1933г.
87. Живите линии, ООК , София
Следователно, ако някога грешиш, причината на това се крие в неразбирането на Божията мисъл. – Измъчих се. – Много естествено, носиш товар, който не е за твоите сили.
21.5.1933г.
88. В правда и съдба,  НБ , София
Някои казват, че еди-кое си течение е причината – не, неразбирането на живота, има нещо криво.
7.7.1933г.
89. Великата Реалност,  МОК , София
Обезсърчението се дължи на неразбирането.
89.2 Великата Реалност ( втори вариант )
Обезсърчението се дължи на неразбирането.
12.7.1933г.
90. Красивите линии в природата, ООК , София
Спреш ли някъде на пътя, ще останеш с неразбирането си.
1.9.1933г.
91. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
В разбирането на нещата има разнообразие, а в неразбирането – еднообразие.
1.10.1933г.
92. Двата процеса в живота – двата гласа,  УС , София
И тогава всички онези от вас, които имат черни коси, ви разбират, но във вашето разбиране се крие неразбирането. Вие трябва да знаете, че в тази, черната коса, се крие неразбирането вътре.
4.10.1933г.
93. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
То е в неразбирането, ти си дал люти пиперки на един здрав човек, който не се нуждае от тях.
Как да ми каже това – много си проста в туй пеене, не се пее така.“ Та всичкото седи в неразбирането на думите, които употребяваме.
25.10.1933г.
94. Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК , София
Той дойде и му казва: „Защо си минал през моята градина? Ти знаеш ли какви са законите? Ходи ли в консулатото да вземеш разрешение за това?“ Когато казвате, че някой не ви разбира, питам, какво нещо е неразбирането? Това значи, че някой е навлязъл в твоята държава.
24.12.1933г.
95. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Защото тънките чорапи – при неразбирането на любовта, като искаме да се понравим на онези, които обичаме, туряме тънки чорапи.
27.12.1933г.
96. Постигни реалността, ООК , София
Не е лошото в актьорството, но в неразбирането на нещата.
11.2.1934г.
97. Мене слушайте,  НБ , София
Но от неразбирането на живота ние, без да искаме, си създаваме своите нещастия.
20.5.1934г.
98. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Неправдата в света е неразбирането на онези истински интереси, които човек има.
5.8.1934г.
99. Великото в живота, СБ , Витоша
Неразбирането се дължи на противоречивото естество в човека, което постоянно го отделя от Бога.
19.8.1934г.
100. И помаза, СБ , София
Няма нищо лошо в неразбирането.
28.9.1934г.
101. Силните и слабите степени, МОК , Русе
Единствената причина за тази смяна е неразбирането на Божествения закон.
101.2 Силни и слаби степени ( втори вариант )
Единствената причина за тази смяна е неразбирането на Божествения закон.
18.11.1934г.
102. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Напротив тя е най-възвишеното, най-благородното, но от неразбирането на този велик закон, на това велико благо се раждат всички страдания, нещастия в света.
21.11.1934г.
103. Действието на музиката, ООК , София
Лошите условия седят в неразбирането на пътищата, в които Бог ви постави.
25.11.1934г.
104. Който сее и който жъне,  НБ , София
И всички неща в живота, които ние наричаме случайни, са произлезли именно от неразбирането на живота.
21.12.1934г.
105. Естествено разположение,  МОК , София
Вие се усещате ограничени, притеснени от неразбирането на онзи закон, който работи в естеството ви.
27.1.1935г.
106. Подмладяване,  УС , София
И така, ако човек не се развива правилно и не върви напред, причината е в самия него, в неразбирането на живота.
7.4.1935г.
107. Да обичаш и да те обичат,  НБ , София
Злото седи в неразбирането на живота, понеже всяко богатство е една възможност за тебе.
14.4.1935г.
108. Естествени прояви на Любовта,  УС , София
Поуката, която можете да извадите от тази глава е, че каквото и да се случи в живота на човека, преди всичко, той сам е виновен за това. - Къде се крие вината? - В неразбирането на живота. - Ама нямам разположение. - Неразположението зависи от тебе. - Ама сиромах съм. - Защо си сиромах? Защото не можеш да използваш условията. - Джобът ми е празен. - Скъсан е джобът ти, закърпи го, да не падат парите навън.
17.4.1935г.
109. Най-голямото изкуство, ООК , София
Но там, дето е абсолютната свобода, в материалния свят като един резултат от свободата, от неразбирането на живота като изкуство, се ражда доброто и злото.
28.4.1935г.
110. Трите врати,  УС , София
Като получи богатството, той започва да роптае: Господи, защо ми даде това богатство на стари години, когато не мога да се радвам, нито да го използвам, както трябва? Ето къде е неразбирането на живота.
12.5.1935г.
111. Правото на Любовта,  УС , София
Съвременните хора говорят за далечни и близки неща до съзнанието си, откъдето произлиза разбирането и неразбирането на нещата.
14.6.1935г.
112. Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК , София
Лошите условия седят в неразбирането на онова, което има в нас.
30.6.1935г.
113. Начало и край,  УС , София
113.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
Една от големите опасности в неразбирането на живота е, че започва много добре, а не довършва работите.
3.7.1935г.
114. Филмът на живота, ООК , София
И често нещастията се дължат на неразбирането на Божиите работи.
14.7.1935г.
115. Слово и Живот,  УС , София
Една от причините на страданията се крие в неразбирането на живота.
115.2 Словото и животът ( втори вариант )
Страданието е в неразбирането на човека. Страданието по някой път го обясняваме така, че твоето страдание е неразбирането ти.
21.7.1935г.
116. Любов и служене,  УС , София
Този е пътят, по който човек може да се освободи от противоречията и неразбирането в живота.
27.10.1935г.
117. Приложението като източник на знанието,  УС , София
117.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Радвайте се и на неразбирането, както и на разбирането. И в неразбирането има нещо красиво. Както в красотата има нещо хубаво и нещо лошо, така и неразбирането има две страни: добра и лоша.
8.11.1935г.
118. Божественият извор,  МОК , София
Погрешката произтича не от яденето, от неразбирането.
27.11.1935г.
119. Към извора, ООК , София
В неразбирането е причината! Онзи, който обича, има разбиране.
3.1.1936г.
120. Двата вида пеене,  МОК , София
Туй недоволство, което имате, по някой път се дължи на един дисонанс, на неразбирането на нещата.
22.1.1936г.
121. Петте врати, ООК , София
Не е лошото в изкушението, но в неразбирането на нещата.
31.1.1936г.
122. Придобиване на енергия,  МОК , София
Неразбирането и разбирането, това са два полюса, то са два интервала. Ще започнеш с разбирането, ще свършиш с неразбирането. Нали всякога когато започвате с разбирането, свършвате с неразбирането.
16.2.1936г.
123. Силният огън, УС , София
123.2 Огънят на любовта ( втори вариант )
Всеки казва, че вярва, но, в края на краищата, дохожда до положение дето вярата му не помага. – Къде се крие погрешката? – В неразбирането.
26.2.1936г.
124. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
А злото седи в неразбирането на нещата.
22.3.1936г.
125. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Коя е причината за тези несъобразности? — Неразбирането на живота. Неразбирането пък се дължи на заблужденията на хората.
19.4.1936г.
126. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС , София
126.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
И тъй, причината за недоволството и неразбирането между хората е в самите тях а не отвън. Обаче, той не си дава отчет, да види, че причината за неразбирането и недоволството му е в самия него.
3.5.1936г.
127. Защо е позволено някой да прави добро,  НБ , София
Сега ще ви приведа един пример, да видите какво ражда неразбирането или недоразумението.
6.5.1936г.
128. Тайни и откровения, ООК , София
Неразбирането произтича от факта, че любовта отсъства.
5.7.1936г.
129. Идете в Галилея,  НБ , София
Ето какво аз имам предвид, като говоря за неразбирането на хората.
22.8.1936г.
130. Основни черти на новото, СБ , София
В това, именно, седи неразбирането.
130.2 Основната черта на новото ( втори вариант )
Но злото седи в неразбирането на нещата! Не ги разбираме.
26.8.1936г.
131. Човешко и Божествено, СБ , София
Разбирането произвежда хармония, а неразбирането – дисхармония.
131.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
Разбирането произвежда хармония, а неразбирането - дисхармония.
13.9.1936г.
132. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
132.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
Причината за това е неразбирането на нещата.
30.9.1936г.
133. Противоречията в природата, ООК , София
Това е поради неразбирането на закона.
7.10.1936г.
134. Път, истина и живот, ООК , София
Апостол Павел казва: „Не зная дали бях в тялото или извън тялото.“ И в неразбирането се пораждат ред противоречия.
12.3.1937г.
135. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
Ако не разбираш някой предмет, няма да се безпокоиш, защото неразбирането зависи от една външна обстановка на нещата, т. е. може предметът да не е ясен, защото ти не си застанал на такъв фокус, откъдето можеш да видиш.
135.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Неразбирането зависи от една външна обстановка на нещата.
11.4.1937г.
136. Двамата синове,  УС , София
В неразбирането й се крие красотата на живота.
16.5.1937г.
137. Първото място,  УС , София
На какво се дължат страданията на хората? – На неразбирането им.
13.6.1937г.
138. Проводници на любовта,  УС , София
138.2 Проводници на Неговата Любов ( втори вариант )
Дотяга онова неразбирането.
4.8.1937г.
139. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Казвам: Де е погрешката сега в неразбирането на Любовта? Какво трябва да се учи този човек? Богатия всеки може да го обича, но сиромаха – не всички.
22.9.1937г.
140. Вечно подмладяване. Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ , София
От неразбирането идат всички страдания.
14.11.1937г.
141. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Страшното седи в неразбирането.
22.12.1937г.
142. Ползата от краката, ООК , София
Страданията идат от неразбирането на живота.
6.2.1938г.
143. Явих ви го!,  НБ , София
Туй, което смущава хората, е неразбирането.
20.3.1938г.
144. Добрите плодове,  УС , София
Онова, което осквернява човека, е неразбирането на Божествения план.
24.4.1938г.
145. Даде ми се всяка власт,  УС , София
Неразбирането между хората гаси светлината на техните умове.
27.4.1938г.
146. Божественият импулс, ООК , София
Вие, ако разбирате буквално, какво ще разберете? Откъде се ражда ревността на хората? От неразбирането на нещата.
8.5.1938г.
147. Който не носи кръста си,  НБ , София
В какво седи неразбирането на хората? В незнанието.
19.6.1938г.
148. Последен в света,  УС , София
На какво ли не ви е научил дяволът? Той е внесъл между хората спора и недоразумението; той е внесъл безверието; той е внесъл недоволството и неразбирането на живота. – „Лош е дяволът.“ – Той не е лош, но вие се поддавате на лошото.
7.9.1938г.
149. Ценност и посока, ООК , София
Страданията произтичат винаги от онзи факт, от неразбирането, което съществува вътре в живота. Неразбирането на живота донася тягости.
14.10.1938г.
150. Четвърто измерение,  МОК , София
От какво произтича неразбирането? Земята ни опитва в тази работа.
2.12.1938г.
151. Сухота и влага,  МОК , София
Отде произтича това? От неразбирането.
6.1.1939г.
152. Основни положения на живота, МОК , София
И в неразбирането на този закон идат всичките противоречия.
16.4.1939г.
153. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
Погрешката на Адама седеше в неразбирането на живота.
23.4.1939г.
154. Новото в живота,  НБ , София
То е неразбирането на хората.
12.7.1939г.
155. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
При неразбирането си те търсят участието на баща си и на майка си, да им помогнат. Защо? Защото причината за неразбирането на брата и сестрата е в самите тях.
23.7.1939г.
156. Любов и почитание, СБ , РБ , 7-те езера
156.2 Любов и почитание ( втори вариант )
Едните се считат за щастливи, а другите - нещастни, то е все от неразбирането.
26.11.1939г.
157. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Неразбирането на живота седи в това, че на самата дума „живот“ трябва да се притури нещо.
17.12.1939г.
158. Идете в Галилея,  НБ , София
Неразбирането не е лошо нещо.
22.12.1939г.
159. Сила, усет, мисъл,  МОК , София
От неразбирането на този закон вие някой път искате да бъдете силни хора.
26.5.1940г.
160. Станало раздор,  НБ , София
Та казвам: Противоречията, които сега произтичат в живота, произтичат по единствената причина от неразбирането основният закон на любовта, във всичките нейни проявления.
16.6.1940г.
161. Становище на живота,  НБ , София
Следователно къде е противоречието в света? В неразбирането на нещата.
19.6.1940г.
162. Сила и безсилие, ООК , София
Казвам: От неразбирането на работите се раждат ред недоволства.
26.6.1940г.
163. Бъдете яки!, ООК , София
Какво има, че си се изгорил? В какво седи изгарянето? Изгарянето седи в неразбирането на нещата.
7.7.1940г.
164. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
От неразбирането на условията, при които се намира, се образува драмата в него.
19.7.1940г.
165. Мъчение, труд, работа,  МОК , София
От неразбирането на живота сега мислят, че знанието може да се придобие и че един човек на знанието е един гениален човек.
13.9.1940г.
166. Две положения,  МОК , София
Кой може да те обиди? Я ми кажете, ако вие сте един умен човек, кой ще те обиди? Ако умният дойде при тебе, разбираш нещата и го задоволиш, кой ще те обиди? Може ли, когато правиш добро някому, този човек да те наругае? Може да те наругае в неразбирането си.
1.11.1940г.
167. Даване и вземане,  МОК , София
Красотата на нещата седи в неразбирането на нещата.
10.11.1940г.
168. Процепът на Любовта,  УС , София
Аз считам, че неразбирането произтича от безлюбието.
15.12.1940г.
169. Едно ви недостига,  НБ , София
Много буквално е разгледан въпроса. „Едно ти недостига.“ – Кое? – Неразбирането. – Учи и разбери нещата.
А религиозните казват: Всичките нещастия произтичат от живота на светския строй. – Не е вярно – то е в неразбирането.
Аз казвам: хилядите поколения, хилядите векове, които са минали преди нас, какво са изработили? Виждам, ако има аномалия в природата, тя е останала от неразбирането на хората.
12.1.1941г.
170. Голямата радост,  НБ , София
Ако и другите са силни, ще дойде едно състезание, ражда се неразбирането в живота.
30.3.1941г.
171. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Страданията в живота произтичат от неразбирането на езика, който природата има.
2.5.1941г.
172. Правата мисъл,  МОК , София
От неразбирането на процеса човек някой път може да яде безразборно.
22.6.1941г.
173. Дава живот,  НБ , София
Когато един ученик не разбира своя учител, неразбирането не произтича от учителя, но от ученика.
22.9.1941г.
174. От север към юг, СБ , София
С неразбирането си той прибавя известни примеси към тях и сам си създава излишни страдания.
1.10.1941г.
175. Буден ум и будно сърце, ООК , София
Неуспехът се заражда от неразбирането.
7.12.1941г.
176. Мнозина звани,  НБ , София
Сега в какво седи неразбирането на Любовта? Ние мислим, че като залюбим някого, ще се ограничим.
24.12.1941г.
177. Божии блага, ООК , София
Злото произтича от неразбирането на Божията обич и Божията любов.
4.1.1942г.
178. С малкото,  УС , София
Сега някой казва: „Обърка се умът ми.“ Объркването на ума зависи от неразбирането.
22.3.1942г.
179. Пристъпиха при Исуса,  НБ , София
Не само за хората, но и за ангелите било неизбежно, каквито и да са големи князе, напреднали същества, от неразбирането на този закон са се отдалечили.
12.8.1942г.
180. Силните, СБ , РБ , София
Разбирането или неразбирането на този процес не спира течението на мисълта.
27.12.1942г.
181. Човешка, ангелска и Божествена любов,  УС , София
Не че пътят, по който вървите е лош, но неразбирането на пътя, там е погрешката.
26.5.1943г.
182. Правилно мерене, ООК , София
Страданията в света ги предизвикваме с неразбирането си.
12.9.1943г.
183. Пътят към изток, СБ , РБ , София
Има ли нещо лошо в това, което е силно? Има ли нещо лошо във водопада, който бучи отдалеч? Лошото е в неразбирането на нещата.
22.6.1944г.
184. Неразбрана и разбрана любов, ИБ , ПС , в.Острец
184.2 Разбрана и неразбрана любов ( втори вариант )
Красотата на любовта се заключава и в разбирането, и в неразбирането й.
Коя е причината за сегашните морални и социални условия на живота? Причината се крие в неразбирането на хората.
Едно е важно: когато любовта е между нас, ние се разбираме; когато любовта си замине, иде неразбирането.
25.10.1944г.
185. Служители на земята, ИБ , ПС , София
185.2 Служители ( втори вариант )
Не разбираш нещо – неразбирането е твое, това си ти; ако разбираш, пак си ти.
19.11.1944г.
186. Деветте съществени причини, ИБ , ПС , София
186.2 Девет съществени причини ( втори вариант )
Втората тройка от съществени причини са неразбирането на живота, на знанието и на свободата.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.