Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.1.1917г.
1. Двамата господари,  НБ , София
В първия принцип търсите изход, и ако не го намерите, дохожда ви мисълта на скорпиона – да се самоубиете, за да се освободите от неблагоприятните условия на живота, които сами сте си създали.
30.3.1919г.
2. Детето растеше,  НБ , София
Изпуснете ли ги, ще дойдат неблагоприятните условия.
7.3.1920г.
3. Ще управлява всички народи,  НБ , София
В случая, змеят представя неблагоприятните условия за жената, която ще роди, за да пречи на плода й.
16.11.1921г.
4. Плачът,  НБ , София
Но онези, които са спасени, избавени ли са от неблагоприятните условия на земята? – Не.
8.3.1922г.
5. Сила на волята,  МОК , София
Изобщо, ако фонът на човешкия образ е тъмен, това говори за неблагоприятните условия, при които живее.
11.10.1922г.
6. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Следователно, когато срещаме изкривявания или някаква разхвърляност в природата, това говори за неблагоприятните условия, които съществуват на земята.
13.12.1922г.
7. Закон за съотношения,  МОК , София
Следователно неблагоприятните условия в едно отношение са благоприятни в друго отношение; и благоприятните условия в едно отношение са неблагоприятни в друго отношение.
29.4.1923г.
8. Живот вечен, НБ , София
Доказано е, че хора, които живеят при богати, благоприятни условия, умират по-рано от онези при неблагоприятните условия.
30.5.1923г.
9. Отношение на природните сили,  МОК , София
Тяхното величие и гениалност се заключават в това, че са могли да превъзмогнат неблагоприятните условия.
24.6.1923г.
10. След три дни, НБ , София
Под „смърт“ се разбира да се освободиш от неблагоприятните условия, които спъват растежа на живота.
20.1.1924г.
11. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Най-неблагоприятните условия, това са една хубава вътрешна възможност за добро.
30.4.1924г.
12. Добрите и лошите, ООК , София
С други думи казано: не се старайте да премахнете неблагоприятните условия, при които живеете. Само тъй се създава човешкият характер! Трябва да знаете, че само ония хора са създали от себе си велики характери, които са издържали, които са превъзмогнали неблагоприятните условия на живота си.
1.9.1924г.
13. Съзнателният живот като забава, СБ , София
Това е воля! Казвам: добър е онзи човек, който може да прояви своята доброта при най-неблагоприятните условия в живота.
8.9.1924г.
14. Най-малкото, КД , София
Една идея е силна, когато може да расте при най-неблагоприятните условия. Следователно вие ще работите при неблагоприятните условия.
22.9.1924г.
15. Физическият и духовният човек, КД , София
Затуй на земята неблагоприятните условия са най-благоприятни за невидимия свят, за духовното развитие, понеже там няма кой да ви залъгва и вие спокойно ще правите своите опити.
11.2.1925г.
16. Продължаване на живота, ООК , София
Ако те искат да не бъдат засегнати от страданията, ще стоят на Земята, докато има ден – благоприятни условия за тях, и като настане нощта – неблагоприятните условия, заминават за друг свят.
15.3.1925г.
17. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
17.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Как я разрешава той? Вълкът, когато се намери при най-неблагоприятните условия на живота си и не може да си намери храна, отива в гората, разравя корените на някои дръвчета и се храни с тях.
13.7.1925г.
18. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Мокрите крака са неблагоприятните условия на живота.
17.1.1926г.
19. Изваждане,  МОК , София
Щом излезе от неблагоприятните условия, той може вече да говори върху онова, което е научил.
31.1.1926г.
20. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
Щом много учи, а малко придобива, това говори именно за неблагоприятните условия, при които се намира.
7.3.1926г.
21. Домовит човек,  НБ , София
Аз правя сега следната аналогия: всички бурни страсти, всички противоречия в живота - това са неблагоприятните условия.
4.4.1926г.
22. Дава плод,  НБ , София
А човекът, който живее в Божествения свят прилича на птица, която може да мине на другия бряг и при най-неблагоприятните условия на живота.
22.9.1926г.
23. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Умният човек лесно се справя с мъчнотиите, с неблагоприятните условия, в които животът го поставя.
26.9.1926г.
24. Посока на растене,  МОК , София
Трябва ли житното зърно да напусне мястото, дето е посадено, и да се подаде на предложението на някаква бубулечица, да се скрие в нейната дупка? Какво правят съвременните хора? Като се намерят в някакво затруднение, те започват да търсят дупки да се крият от неблагоприятните условия. – Не, дето си попаднал, там трябва да решаваш задачите си.
Като ученици, вие трябва да дойдете до положение да изменяте неблагоприятните условия, в които живеете. Колко повече човек може да преодолее неблагоприятните условия на своя живот.
6.10.1926г.
25. Двата полюса, ООК , София
Характерът на човека се изпитва повече при неблагоприятните условия, отколкото при благоприятните.
12.12.1926г.
26. Малките мъчнотии,  МОК , София
Изучавайте живота на великите хора, да видите, как са се проявявали, как са се справяли с неблагоприятните условия.
26.12.1926г.
27. Тази притча,  НБ , София
Някои казват: “Кога ще излезем от тия неблагоприятни условия на живота?” Когато се говори за неблагоприятните условия на живота, това подразбира края на века, т.е. края на несносните, на тежките условия на живота, през които е минало човечеството и продължава да минава.
5.1.1927г.
28. Право разбиране, ООК , София
Скобите показват, че едно вещество или дадена материя е турена в твърда черупка като яйцето и това вещество трябва да реши задачата как да излезе от твърдата черупка, как да излезе от неблагоприятните условия на живота.
Следователно земята претърпява известна метаморфоза, вследствие на благоприятните и неблагоприятните условия, на които се натъква.
6.2.1927г.
29. За тяхното неверство,  НБ , София
Всички недъзи, които предизвикват тия състояния у хората, трябва да се излекуват, но как ще стане това? Казвате: За да се освободи човек от неблагоприятните условия на живота, той трябва да вярва. – Ако вярва, добре; ами ако не вярва, как ще се излекува? Кой човек вярва днес? – Само онзи, който има няколко стотици хиляди лева или няколко милиона в банката.
6.2.1927г.
30. Меки и твърди вещества,  МОК , София
По този начин вие ще разсейвате тъгата си, ще превръщате неблагоприятните условия на живота си в благоприятни.
13.2.1927г.
31. Светото място,  МОК , София
31.2 Святото място ( втори вариант )
Това са неблагоприятните условия за живота.
25.8.1927г.
32. Великото и красивото, ООК , София
Истинският човек се познава при неблагоприятните условия на живота, а не при благоприятните.
27.11.1927г.
33. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Окултните науки идат днес да ни покажат, че ако разбираме законите на природата и вървим съобразно тях, ще можем и най-неблагоприятните условия да превърнем в благоприятни, и по този начин да подобрим живота си.
18.1.1928г.
34. Малки и големи придобивки, ООК , София
Значи чрез пост човек може да смекчи донякъде неблагоприятните условия, при които е роден.
7.3.1928г.
35. Двете точки, ООК , София
Който се е родил в долната половина на кръга, при неблагоприятните условия на живота, той ще преживее големи скърби и страдания.
9.4.1928г.
36. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Бикът, кладенецът, змеят представят неблагоприятните условия на живота.
Ще ви приведа още един пример из живота на хората, който говори за неблагоприятните условия, в които те често попадат.
2.5.1928г.
37. Добри и лоши условия, ООК , София
Докато цветето не се е разцъфтяло, ти ще полагаш грижи за него, да го освободиш от неблагоприятните условия на живота, но не можеш още да го обичаш.
18.5.1928г.
38. Растене и развитие,  МОК , София
И при благоприятните, и при неблагоприятните условия на живота човек еднакво се учи. При неблагоприятните условия той изучава закона на смаляването, а при благоприятните – закона на увеличаването.
27.5.1928г.
39. Бог е Дух,  НБ , София
В това отношение, молитвата, към която прибягваме, има за цел да ни избави от неблагоприятните условия на живота.
10.7.1928г.
40. Към свобода, МС , София
Значи, всеки човек, който попадне при процеса на неблагоприятните условия в живота, ще има, какво да работи.
26.9.1928г.
41. Акустика на съзнанието, ООК , София
И тъй, неблагоприятните условия, препятствията в живота на човека показват, че той няма акустика на съзнанието си.
28.11.1928г.
42. Насока на живота, ООК , София
С други думи казано: кармата представя неблагоприятните условия в живота на човека.
19.12.1928г.
43. Израз на живота, ООК , София
Щом е разумен и добър, нищо друго не му остава, освен да измени посоката на своето движение, да превърне неблагоприятните условия в благоприятни.
28.12.1928г.
44. Пречупване на светлината, МОК , София
Едната половина на кръга, осветената, представя благоприятните условия на живота – успехи, здраве, богатство, сила и др.; втората половина представя неблагоприятните условия – неуспехи, болести, сиромашия, безсилие и др.
16.1.1929г.
45. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
При неблагоприятните условия на живота, човек ражда момчета.
8.3.1929г.
46. Отворени форми,  МОК , София
Истинският философ използва разумно неблагоприятните условия за своето растене и повдигане.
10.3.1929г.
47. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Сега и вие се намирате при неблагоприятни условия в живота, и Христос казва: „Излезте вън!" Трябва ли, след като чуете тези думи, да кажете: Господи, извади ме от гроба, извади ме от неблагоприятните условия на моя живот.
Онези пък, на които Бог е говорил много пъти, представят неблагоприятните условия, при които семето се посажда.
21.4.1929г.
48. Наклали огън,  НБ , София
Тези мисли, чувства и постъпки са огънят, който ще ви помогне да се справите с мъчнотиите, с неблагоприятните условия на живота.
12.7.1929г.
49. Специфичната светлина и топлина,  МОК , Мусала
Изобщо, неблагоприятните условия подтикват човешкия ум към работа, а благоприятните – към почивка.
24.11.1929г.
50. Влязоха в ладията,  НБ , София
Второто, обаче, и при двата случая останало незасегнато от черната течност, т.е. от неблагоприятните условия на живота.
20.12.1929г.
51. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Например, кокошката предчувства приближаването на неблагоприятните условия, вследствие на което отива на току-що засетите ниви и вади житото от тях.
1.1.1930г.
52. Личност и душа, ООК , София
Благоприятните условия в живота са израз на Любовта и разположението на разумните същества към човека; неблагоприятните условия са израз на неразположението към човека, по повод на някаква негова погрешка.
52.2 Личност и душа ( втори вариант )
Неблагоприятните условия са израз на неразположението им към човека, по повод на някаква негова погрешка.
2.2.1930г.
53. Аз съм,  НБ , София
Кое е отличителното качество на растенията? Растенията се отличават по това, че и при най-неблагоприятните условия, при които са поставени, заровени в земята, те извличат потребните за тях сокове и дават красиви и благоуханни цветове, сладки и полезни плодове.
12.2.1930г.
54. Съчетания на числата, ООК , София
Чрез неблагоприятните условия енергията, която се намира в задната част на главата, ще мине отпред, към челото и ще помогне за развиване на умствените способности.
19.2.1930г.
55. Новото в живота, ООК , София
Човек не трябва да се страхува от отрицателните сили в природата и от неблагоприятните условия в живота, но трябва да бъде разумен да ги избягва.
7.3.1930г.
56. Идеалният човек,  МОК , София
Ако Орфей, със своята песен, могъл да укротява дивите зверове, не можете ли и вие чрез своята музика и песен да се справяте с мъчнотиите и неблагоприятните условия в живота? Ще кажете, че лесно се говори, мъчно се прилага.
14.3.1930г.
57. Дисонанси в живота,  МОК , София
57.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Вие вече имате разгадката на онази притча за богатия, който ял и пил на земята, а Лазар е бил при най-неблагоприятните условия, седял при неговата врата отвън и нямал какво да яде.
2.4.1930г.
58. Права мисъл, ООК , София
Неблагоприятните условия на живота не могат да бъдат идеал за човека.
58.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Онези хора, които при неблагоприятните условия са живели по един начин, това не е идеал за нас.
4.4.1930г.
59. Огъната плоскост,  МОК , София
Той живее при благоприятни условия, не знае какво представят неблагоприятните условия на живота.
59.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Той живее при благоприятни условия, не знае какво представят неблагоприятните условия на живота.
След като ни извадят от неблагоприятните условия, в които живеем, в нас се заражда едно чувство на признателност.
6.4.1930г.
60. И рече Исус,  НБ , София
Кое заставило гълъба да се храни само с зрънца? Ако той е могъл да издържи на тежките условия, без да измени начина на храненето си, колко повече човек може да издържа на неблагоприятните условия.
Човек може да превърне неблагоприятните условия на своя живот в благоприятни.
30.4.1930г.
61. Положително знание, ООК , София
61.2 Положително знание ( втори вариант )
Девет месеца ще седите при неблагоприятните условия в утробата на майката. Най-малко девет месеца ще бъдете поставени при неблагоприятните условия.
14.5.1930г.
62. Добрият ден, ООК , София
Като благодари и за несгодите, и за неблагоприятните условия, той всеки ден ще получава по нещо ново, всеки ден ще се обновява.
13.6.1930г.
63. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Студът е едно от неблагоприятните условия в живота.
63.2 Образци за самовъзпитание ( втори вариант )
Студът е едно от неблагоприятните условия в живота.
22.6.1930г.
64. За храна,  НБ , София
Който знае да работи с тях, той лесно превръща, желязото в злато; който не знае, седи, гледа и се оплаква от неблагоприятните условия, от противоречията в живота.
20.8.1930г.
65. Познава гласа му, СБ , РБ , Рила
Магарето е символ на неблагоприятните условия, които човек трябва да преодолее и с които трябва да се справи.
26.8.1930г.
66. Божият глас, ООК , София
66.2 Божият глас ( втори вариант )
И в знанието, когато търсиш Бога, в бурното море на живота ще се учиш главата да държиш вън от неблагоприятните условия.
17.9.1930г.
67. Общи и специфични идеи, ООК , София
Неблагоприятните условия представят специфичните идеи в живота.
14.11.1930г.
68. Разумни промени,  МОК , София
Като не могат да изпълнят задачите на своя живот, мнозина се оправдават с неблагоприятните условия, при които се намират.
68.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
Н. кои са неблагоприятните условия? (суша, липса на влага, слънчеви лъчи и въздух).
16.11.1930г.
69. Ще ме видите,  НБ , София
Когато интелигентността се намалява, човек постепенно започва да пада и да влиза в неблагоприятните условия на живота.
24.12.1930г.
70. Единица време, ООК , София
Заекът, за пример, станал страхлив благодарение на неблагоприятните условия, при които живее.
2.1.1931г.
71. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
И при най-неблагоприятните условия да попаднете, не ги допущайте до сърцето си.
Под думата „зло“ разбираме неблагоприятните условия за развиване на човешките мисли и чувства, както и за проява на добрия живот.
Това напрежение показва, че трябва да минете от едно състояние в друго, да се справите с неблагоприятните условия на живота. Вижте как волът се справя с неблагоприятните условия на живота си.
1.2.1931г.
72. Отношение към Бога,  УС , София
Само така той ще превърне неблагоприятните условия в благоприятни.
6.5.1931г.
73. Правата посока, ООК , София
Той показа на човечеството пътя, по който може да излезе от мъчнотиите и страданията, от неблагоприятните условия и да влезе в радостта и веселието, при благоприятните условия на живота.
8.5.1931г.
74. Обикновени и необикновени идеи,  МОК , София
Значи неблагоприятните условия са резултат на обикновените идеи, а благоприятните условия – на необикновените.
15.5.1931г.
75. Новата епоха,  МОК , София
Той минава от неблагоприятните условия в благоприятни и обратно: от благоприятни в неблагоприятни.
75.2 Новата епоха ( втори вариант )
При неблагоприятните условия, казват, той много мисли.
14.7.1931г.
76. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Техните дрехи ги предпазват и от неблагоприятните условия на живота.
И в Писанието е казано: „Планините ще се снижат“, т.е. неблагоприятните условия на живота ще станат благоприятни.
23.10.1931г.
77. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
Неблагоприятните условия са вън от тебе, но причината за всичко си ти сам.
77.2 Памет. Методи за усилване на паметта ( втори вариант )
Щом причината за всичко е у вас, и щом намерите тази причина, вие всичко може да изправите! А НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ НАМИРАТ ОТВЪНКА, вънка от вас.
30.10.1931г.
78. Силови центрове,  МОК , София
И тъй, това, което досега ви мъчи, са неблагоприятните условия.
78.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Та това, което вас ви мъчи в материалния свят, това са неблагоприятните условия.
25.12.1931г.
79. Вътрешното богатство,  МОК , София
Студът представя неблагоприятните условия на живота.
15.1.1932г.
80. Свободата,  МОК , София
Всяко живо същество на земята воюва дотогава, докато се справи с неблагоприятните условия.
22.1.1932г.
81. Сенки на Битието,  МОК , София
Неблагоприятните условия в природата са причина за изкривяване на стъблата и клоните на дърветата.
81.2 Сянка на нещата ( втори вариант )
Може някой път някой друг да дойде отвън да носи своя кибрит, да ви запали огъня, но в дадения случай когато сте сами вие, при неблагоприятните условия все трябва да имате няколко клечки кибрит в джоба си, да си запалите огън, а може да дойде някой отвън да ви помогне.
3.2.1932г.
82. Лица на реалността, ООК , София
Всекидневният живот има отношение и към благоприятните, и към неблагоприятните условия. – Кой носи едните условия и кой другите? – Светлината носи благоприятните условия, а тъмнината – неблагоприятните.
82.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
Мястото ABC са благоприятните условия, а пък ABD са неблагоприятните условия.
Следователно всеки един живот е свързан с благоприятните условия и с неблагоприятните условия. А неблагоприятните условия са условията на тъмнината.
19.2.1932г.
83. Фактори в природата,  МОК , София
Адът е миналото на човека, т.е. неблагоприятните условия на живота.
83.2 Фактори на храносмилането ( втори вариант )
Или вие под думата ад трябва да разбирате най-неблагоприятните условия, от които човек вече е излезнал.
21.2.1932г.
84. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Сега в пространството ние се намираме в най-неблагоприятните условия.
6.4.1932г.
85. Входни врати, ООК , София
И тъй, изучавайте минуса и плюса на всяка мисъл, да знаете, какви са благоприятните и неблагоприятните условия, при които тя се развива.
85.2 Входни врати ( втори вариант )
Ако вървите по страните на квадрата, какво ще имате? Всяка страна на квадрата е положителна - понеже вън от квадрата това са неблагоприятните условия.
24.6.1932г.
86. Разумен център,  МОК , София
Мечката представя неблагоприятните условия в живота.
86.2 Разумен център ( втори вариант )
Мечката са неблагоприятните условия, ще се справиш с тях и тогава тя ще легне на земята.
21.9.1932г.
87. Новата мисъл, ООК , София
Докато не мине през неблагоприятните условия на живота, човек не може да обича. И Христос прояви своето величие, благодарение на неблагоприятните условия, през които мина.
87.2 Обикновени и необикновени прояви на природата ( втори вариант )
Човек не може да обича дотогава, докато не се тури до най-неблагоприятните условия на живота.
Христос беше поставен при най-неблагоприятните условия, за да върви в пътя си.
7.10.1932г.
88. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
88.2 Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) ( втори вариант )
Ако вашият пръст се е увеличил в основата на физическото поле, вие можете да имате една промяна - ще имате успех, но ако нямате никаква промяна, ще имате най-неблагоприятните условия.
23.11.1932г.
89. Три типа хора, ООК , София
Като знаете законите на това градинарство, ще можете лесно да превръщате неблагоприятните условия в благоприятни.
89.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Та и при неблагоприятните условия, когато се намирате, вие пак трябва да знаете законите.
1.1.1933г.
90. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Ако питате овцата, защо космите ѝ са дълги, тя ще ви отговори, че това се дължи на неблагоприятните условия, при които е живяла. – Защо космите на вола са къси и тънки? – Тънкият косъм представлява аристократизъм.
22.2.1933г.
91. Отношение към природата, ООК , София
Ето защо, докато сте в добрите условия на живота, събирайте блага за студените дни, т.е. за неблагоприятните условия.
5.5.1933г.
92. Стотният път,  МОК , София
92.2 Стотният ключ ( втори вариант )
Ясно ли е? Неблагоприятните условия са това.
12.5.1933г.
93. Трима господари,  МОК , София
Но ако въпреки неблагоприятните условия може да го направи, това показва, че той има знания.
93.2 Трима господари ( втори вариант )
Някой казва: „Аз не мога да направя това, понеже нямам условия.“ Но ако въпреки неблагоприятните условия може да го направи, това показва, че той има знания.
23.7.1933г.
94. Силното оръжие,  УС , София
Посее ли се в земята, може да живее и при най-неблагоприятните условия.
26.8.1934г.
95. Трите изпита (Трите велики закона), УС , София
Ще дойдат неблагоприятните условия.
9.9.1934г.
96. Мечът на Духа,  НБ , София
Едно дърво, което може да живее 300–400 години, глупаво ли е? Това дърво има 40–50 метра височина, дънерът му е толкова дебел, че двама души не могат да го обкръжат – това дърво глупаво ли е? Това дърво, което може и при най-неблагоприятните условия да живее, да се справи с противоречията, със светлината, топлината, глупаво ли е? Има нещо потайно в растенията.
21.10.1934г.
97. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Следователно, ако и ние с нашия ум, с нашето сърце и с нашата воля не можем до известна степен да преодолеем лошите условия и да превърнем неблагоприятните условия в благоприятни, де остава тогава нашата сила? Че ако в даден момент ти не можеш да се въздържиш, де седи твоята сила? Аз правя наблюдения на хората, които идват при мене, и определям храната им.
7.12.1934г.
98. ПОМНИ ГО,  МОК , София
Мисълта всякога подразбира онова състояние на ума, което може да те извади от най-неблагоприятните условия и да те постави в благоприятни условия или да те изкара от неблагоприятния път и да те вкара в друг път, благоприятен.
14.12.1934г.
99. Философия на трептенията,  МОК , София
Значи излязъл си от неблагоприятните условия на хамбара.
20.1.1935г.
100. Плод стократен,  НБ , София
Та когато ние се чудим защо животните имат такива оръдия, ще знаем, че всичко това е създадено благодарение на неблагоприятните условия, при които са живели.
27.1.1935г.
101. Подмладяване,  УС , София
Съдбата пък не е нищо друго освен неблагоприятните условия на живота.
1.3.1935г.
102. Голямото и малкото, МОК , София
Неблагоприятните условия в Англия развиха този характер.
17.3.1935г.
103. Добрият живот,  УС , София
103.2 Да живеете ( втори вариант )
И човек се познава доколко е търпелив само при неблагоприятните условия на живота. Като дойдат неблагоприятните условия на живота, ти ще видиш колко си търпелив и колко право мислиш, и каква вяра имаш.
7.4.1935г.
104. Да обичаш и да те обичат,  НБ , София
За да се предпазиш от най-неблагоприятните условия, които биха станали в живота ти, на които можеш да се натъкнеш, това може да направи само Любовта.
30.6.1935г.
105. Бъдете като децата,  НБ , София
За тази цел, вие трябва да се научите при най-неблагоприятните условия на живота си да не изгубвате кураж.
30.6.1935г.
106. Начало и край,  УС , София
106.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
Другият излиза навънка, казва, че при неблагоприятните условия се радва за едно нещо, казва: „Пострадах.“ Вие някой път мязате като този ученик гладен, гледате, след като страдате, поне се е наял.
2.9.1935г.
107. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
Според тях, далечни причини от миналия живот на човека раждат неблагоприятните условия в живота.
27.10.1935г.
108. Умих се и гледам,  НБ , София
За да познаят Бога, Той винаги се явява на хората при най-неблагоприятните условия на живота, че нищо вече не му се иска, никъде не може да се свърти, нищо не може да му помогне, тогава Бог ще му се яви.
15.12.1935г.
109. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
Защото силата на човека се опитва при неблагоприятните условия, които има.
22.12.1935г.
110. Да имат живот,  НБ , София
Какво трябва да се прави при неблагоприятните условия, при които се намираме? Да допуснем, че вие сте един беден човек с хилаво телосложение, какво трябва да правите? Щом телосложението ти е хилаво, ще се научиш да дишаш добре.
19.1.1936г.
111. Всичко, което чух,  НБ , София
При най-неблагоприятните условия ти ще намериш пет минути време.
27.3.1936г.
112. Организиране,  МОК , София
Сега мога да ви кажа, как може да се хармонизирате, като работите при най-неблагоприятните условия.
26.4.1936г.
113. Което човек сее,  НБ , София
Това подразбира неблагоприятните условия, при които този човек се намира.
6.9.1936г.
114. Слепороденият човек, УС , София
114.2 Сляпороденият ( втори вариант )
Превръщайте неблагоприятните условия в благоприятни.
21.2.1937г.
115. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Малките цветенца подават главичките си от земята, а вие страдате за тях, страхувате се от неблагоприятните условия, при които растат, и казвате: „Животът няма смисъл“.
23.4.1937г.
116. Гамите на светлината и топлината, МОК , София
За мен неблагоприятните условия са една утроба, в която сме турени.
30.5.1937г.
117. Елате да разсъждаваме,  НБ , София
По някой път като ви казвам, че си разговарям с тези дървета, при неблагоприятните условия ми разправят как са преминали.
20.6.1937г.
118. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
Под думата „зло“ ние подразбираме неблагоприятните условия, които понякога идват в света. Благоприятните и неблагоприятните условия в живота се редуват периодически. Но трябва да знаете, че добрите условия винаги са свързани с неблагоприятните условия. Ако вие изпуснете онази нишка или онази връзка, с която са свързани добрите условия, вие ще влезете в една област на неблагоприятните условия на живота.
25.7.1937г.
119. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
119.2 Основните тонове ( втори вариант )
Като дойде Христос на земята, ще каже: “Работихте ли?” Та Христос на земята не Го ли поставиха при най-неблагоприятните условия? Христа не го пратиха на земята да благува.
17.10.1937г.
120. Сърцето и умът,  УС , София
То напуща земното училище, заради неблагоприятните условия, и отива в друго училище.
9.2.1938г.
121. Страдание и учение, ООК , София
Значи ти при неблагоприятните условия, си едно семенце посято в земята и плод дава. При най-неблагоприятните условия, както е хубаво облечено, то се радва и дава плода си.
25.2.1938г.
122. Обич и любов,  МОК , София
Колкото криво пея, те не дават да вляза във връзка с онзи разумен възвишен свят, който може да дойде на помощ, за да може да ни избави от тия, неблагоприятните условия.
9.3.1938г.
123. Божието дихание, ООК , София
Там са най-неблагоприятните условия за работа.
30.12.1938г.
124. Скръб и радост,  МОК , София
Казвате: „Отиде всичко това.“ Но при тия, неблагоприятните условия, се явява онзи, Божественият живот – зърното започва да расте.
5.3.1939г.
125. Зрелостният изпит,  УС , София
В неблагоприятните условия ти няма да пишеш, ти няма да говориш, но в тях ти ще мислиш.
19.7.1939г.
126. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
126.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
Когато си поставен и при най-неблагоприятните условия, топлината ще ти даде разположение.
1.3.1940г.
127. Новото възпитание .,  МОК , София
Тонът „ре“ показва, че „до“-то е излязло от ония неблагоприятните условия на живота и е влязло в благоприятните условия на движение в живота.
9.8.1940г.
128. Зло и добро,  МОК , София
Обаче, щом дойдат неблагоприятните условия, започвате да се съмнявате в това, което вярвате.
15.12.1940г.
129. Две врати,  УС , София
Казвам: При най-неблагоприятните условия, човек може да ходи за вода. Ако ходиш вечерно време при неблагоприятните условия, денем по-лесно ще ходиш.
7.2.1941г.
130. Голямата привилегия,  МОК , София
Ти си при най-неблагоприятните условия в живота.
12.3.1941г.
131. Музикални тактове, ООК , София
131.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Като погледнете ръката, като погледнете лицето, както са създадени – вие вече имате всичките правила как трябва да постъпите, как трябва да излезете из неблагоприятните условия и как трябва да употребите благоприятните условия, при които се намирате.
18.6.1941г.
132. Три основни тона, ООК , София
132.2 Три основни тона ( втори вариант )
Но всички, които минаха през неблагоприятните условия, се чувствуваха добре.
5.9.1941г.
133. Гладът, СБ , София
133.2 Гладът ( втори вариант )
Според най-неблагоприятните условия според нас те извадиха продукти и направиха най-сладките плодове.
23.1.1942г.
134. Сто двадесет и три,  МОК , София
Под нулата отдолу са неблагоприятните условия. Неблагоприятните условия, значи смяна става.
4.3.1942г.
135. Живот и пеене, ООК , София
До е основният тон да излезеш из неблагоприятните условия.
6.3.1942г.
136. Динамични движения,  МОК , София
След „до“ ще подготвиш „ре“, излизаш из неблагоприятните условия. „Ре“ е правата посока на движение, осмисля живота.
13.3.1942г.
137. Инертност и движение,  МОК , София
В природата искат да покажат, че при благоприятните условия ти голям ще бъдеш, при неблагоприятните условия малък трябва да бъдеш, да излезеш из пътя.
22.5.1942г.
138. Обикновен, талантлив и гениален,  МОК , София
Неблагоприятните условия, отношението 4:5 е за духовен живот.
14.10.1942г.
139. Пред лицето Божие, ООК , София
Когато неблагоприятните условия идат, скрийте се.
30.12.1942г.
140. Два Божествени процеса, ООК , София
Тези дрехи са хубави само когато задържат топлината, да го пазят от неблагоприятните условия.
7.2.1943г.
141. Най-сигурното място,  УС , София
Раждането е освобождение от утробата на майката, от неблагоприятните условия в живота.
21.11.1943г.
142. Право мислене,  УС , Витоша
142.2 Право мислене ( втори вариант )
Вий ако го извадите и посадите на добра почва, ще се измени ли характерът му? За бъдеще човек ще се избави от неблагоприятните условия и ще се посади в по-добри условия.
3.12.1943г.
143. Най-голямото изкуство, МОК , София
Започвай с неблагоприятните условия, за да свършиш с благоприятните.
19.12.1943г.
144. Блажени нищите,  УС , София
144.2 Блажени нищите ( втори вариант )
И ние - като дойдат нашите хрътки при неблагоприятните условия, из устата излизат лошите думи.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.