Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
И Господ, като вижда, че хората са много мързеливи, изпраща им страдание, за да напуснат мързела.
20.7.1922г.
2. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
2.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Ако забележи, че се подава на мързела, трябва да знае, че в него се е събрала повече инертна материя, която трябва да се обработи; ако се подаде на лакомство, низшите чувства преобладават в него.
4.4.1923г.
3. Най-добрият метод,  МОК , София
Коя е причината за леността, за мързела в човека? Когато в човека се събуди желание да се удоволства, да прекарва лек, охолен живот, той вече се поддава на мързела и на леността.
Ние разглеждаме мързела в широк смисъл: има физически, сърдечен, умствен и причинен мързел; най-опасен от всички е причинният мързел.
3.2 Най-добрият метод в природата за човека ( втори вариант )
Знаете ли произхода на мързела? Мързелът на какво се дължи? Мързелът как е произлязъл в света? Мързелът, това е син или дъщеря на ония хора, които обичат да се удоволстват непорядъчно, които обичат да ядат и да пият, да прекарат живота си охолно, нищо повече.
Мързела ще го изгоните или няма да го слушате, ще затворите вратата за него.
Аз вземам мързела в много широк смисъл.
24.6.1925г.
4. Най-малкото чувство, ООК , София
Един ден, при свободно време, ще ви обясня произхода на мързела.
29.11.1925г.
5. Той знаеше, НБ , София
От лошият навик се ражда мързела в света, а мързелът спъва всяка култура. Всички съвременни хора изобщо имат мързел, и всички се стремят към мързела, затова тази култура ще умре — нищо повече.
Значи, ние сме научили закона на мързела, знаем го.
От това състояние, от този стремеж към покой, към мързела произлиза смъртта. Следователно, всяка вселена, след като седи милиарди години в покой, най-после излиза от този покой и по такъв начин от покоя, от мързела излиза животът.
Първите хора, които дойдоха създадоха земята; вторите създадоха само градините, третите, които излязоха от рая, научиха се да орат; четвъртите — да се бият, а петите научиха мързела.
29.8.1926г.
6. Добро и съвършенство, СБ , София
Внушавайте си и работете! Да кажем, че мнозина се намирате под влияние на мързела.
21.11.1926г.
7. Освобождаване,  МОК , София
7.2 Освобождаване ( втори вариант )
Ще вземеш тогава метода на калпазанството.
28.12.1926г.
8. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Има право да се страхува човек само тогава, когато служи на мързела, на своята леност.
23.1.1927г.
9. Представа за трите свята,  МОК , София
Някои мислят, че ако постъпват по такъв начин, ще развият мързела в крадците.
19.4.1929г.
10. Живите линии на съзнанието,  МОК , София
С какво си причинява пакости? – С мързела.
6.9.1929г.
11. Смяна на състоянията,  МОК , София
Коя дума е антипод на мързела или на леността? – Трудът.
11.2 Сменяне на състоянията ( втори вариант )
В какво ще превърнете мързела? (В труд.) На какво е символ мързелът? Каква е разликата между мързеливия и ленивия? Това са две думи синонимни, но те се различават.
20.12.1929г.
12. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Поддаде ли се човек на мързела и каже, че не иска да работи, няма да мине много време и той ще плати скъпо за своя мързел.
12.2 Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне ( втори вариант )
Следователно произходът на мързела откъде иде? От най-даровитите хора.
1.1.1930г.
13. Личност и душа, ООК , София
Не прави ли усилия, той дава път на мързела в себе си.
13.2 Личност и душа ( втори вариант )
Не прави ли усилия, той дава път на мързела в себе си.
24.1.1930г.
14. Възпитание на волята,  МОК , София
Правете опити да се справяте с мързела. Не е лесно да се справи човек с мързела.
14.2 Вътрешното възпитание на волята ( втори вариант )
Запример вие много мъчно може да се справите с мързела. Как ще церите мързела? По същия начин, разбира се, тия опити са потребни за усилването, да види човек доколко е силен в някое отношение или доколко е силна волята.
5.10.1930г.
15. Иде Исус,  НБ , София
Гладът изправя един голям недостатък у хората – освобождава ги от мързела.
13.7.1931г.
16. Старите накити,  РБ , 7-те езера
Обаче, забогатее ли този човек, той веднага се отпуска, поддава се на мързела.
28.10.1931г.
17. Предназначението на носа, ООК , София
Срещате някой беден, окъсан, не мислете, че той е обеднял от мързела, но кажете си, че това е от щедрост.
19.7.1932г.
18. Слабото и силното, СБРБ , 7-те езера
Някой казва: „Как да излекувам мързела си?“ – Започни да учиш! – „Аз искам да стана добър човек.“ – Щом искаш да станеш добър човек, ти трябва да работиш! В работата човек придобива светлина, знание.
1.8.1932г.
19. Опорни точки на живота, СБРБ , 7-те езера
Болките на краката говорят за мързела, за леността на човека.
20.8.1932г.
20. Открити, СБРБ , 7-те езера
Щом станат религиозни, те се отпущат, подават се на мързела и не работят.
20.11.1932г.
21. Време и пространство,  УС , София
Момата му казва: За какво да те обичам? За престъпленията, за мързела, или за лъжите ти? И вие се молите на Господа, искате Той непременно да ви отговори.
23.11.1932г.
22. Три типа хора, ООК , София
Лошото в мързела е това, че човек се поддава на него и не иска да работи.
22.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Лошото не е в мързела, но в това, че понякога човек иска все да бъде мързелив, да не работи.
15.2.1933г.
23. Ухото, ООК , София
23.2 Ухото ( втори вариант )
От какво произтича мързела в света.
8.11.1933г.
24. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Най-добрите условия, които могат да се дадат на един човек, ако не знае как да ги използува, ще създадат в него мързела, нехайството.
10.10.1934г.
25. Стар и нов порядък (По нов начин), ООК , София
Няма да кажеш, че си станал учен човек, но да кажеш: "Освободих се от невежеството, освободих се от мързела, който имах."
8.11.1935г.
26. Божественият извор,  МОК , София
Запример, ако му говориш за ядене, детето разбира тази работа, има опитност, но за мързела ако му говориш, непонятна е тази работа, отвлечена работа е мързелът. Възрастните и те не разбират мързела.
27.11.1935г.
27. Към извора, ООК , София
Ти си мързелив – малко ще се разгневиш на мързела, ще му тропнеш с крак и ще кажеш: "Ще станеш! На работа ще отидеш!" Или пък, някога обичаш да режеш – на общо основание; говориш, което трябва и което не трябва.
29.4.1936г.
28. Основната мярка, ООК , София
Кои чиновници ще уволниш? Ще уволниш чиновниците на мързела.
17.10.1937г.
29. Сърцето и умът,  УС , София
Ти търсиш щастието по пътя на мързела, а не по пътя на честния труд.
10.12.1937г.
30. Измерения, МОК , София
Разрешиха ли млекопитающите въпроса за мързела? Ако вие ме попитате днес защо воловете орат на нивите, ще ви кажа, че те орат за да изкарат мързела от тях. Всичко се дължи на мързела. Сега какъв е произхода на мързела, кой е баща му и майка му? Отде се роди мързела у човека? Няма да го разрешавам до края. На какво се дължи мързела? Имате ли някаква идея за мързела? Защо някой път ви мързи да се учите, мързи ви да се обличате, мързи ви да се омиете, мързи ви да говорите.
Тогава напишете една поема, един куплет за мързела да го възпеете. Напишете нещо за мързела. Какво друго има още да напишем за мързела, как се казва мързела на френски, на италиански.
24.12.1937г.
31. Криви и прави линии, МОК , София
Пей на мързела.
15.1.1939г.
32. Година на работа,  УС , София
Остави се от този мързел, от тази леност! Да напуснеш мързела си! Ела ти и аз да работим за Господа! Ти съвсем си загазила.“ И като я убедиш, един ден тя ще ти каже: „Ще дойда и аз да работя.“ И ти се развеселиш – обърнал си болестта.
30.8.1940г.
33. Прилежание, СБ , РБ , София
Благодарение на мързела, той отлага нещата.
18.12.1940г.
34. Отворени и затворени фигури, ООК , София
Знаете ли кой е образувалъ мързела въ свѣта? – Гениалнитѣ хора.
Казвамъ: Благословението, което Богъ далъ на гениалния, ако той не работи, той става баща на мързела.
34.2 Отворени и затворени фигури ( втори вариант )
Знаете ли кой е образувал мързела в света – гениалните хора.
Казвам: благословението, което Бог дал на гениалния, ако той не работи, той става баща на мързела.
7.5.1941г.
35. Ще направимъ жилище, ООК , София
Се има постижения, но ние, като постигнемъ нѣщо, ние обичаме мързела.
35.2 Ще направим жилище ( втори вариант )
Се има постижения, но ние, като постигнем нещо, ние обичаме мързела.
19.9.1941г.
36. Красивото в живота, СБ , София
С какво? С мързела. Оттук вадим следното заключение: учителят къса само онзи ученик, който е вързан за мързела. Щом е така, ученикът трябва да благодари на учителя си, че го освобождава от мързела.
36.2 Лъжа и истина ( втори вариант )
Нали се смущавате, казвате: “Може да ме скъсат.” Скъсват един конец на две, но един ученик къде ще го скъсат? Де е скъсването? Ученикът бил е вързан за мързела, учителят го скъсва. Значи скъсал конеца, с който е свързан с мързела, скъсва го да учи.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.