Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1903г.
1. Благовремието, ИБ ,
Мълчи само кога си сит, но не и кога си гладен – целта на мълчанието е да даде време на душата да извърши своя дълг.
7.1.1917г.
2. Растете в благодат!,  НБ , София
Ако си свършил университет и си научил нещо, ти ще мълчиш, защото в мълчанието има разговор, то е сила, растене. Мълчанието наистина е растеж: така растат и растенията; те мълчат, само вечер се чува някакво слабо пукане – те си тихо шепнат.
2.2 Растене и познание ( втори вариант )
Ако си научил нещо, ако си свършил университет, ти ще мълчиш, защото в мълчанието има разговор - то е сила, растене. Мълчанието е растеж.
27.4.1919г.
3. Кога се молиш,  НБ , София
Ако мълчанието на устата, или мърдането на устните е молитва, тогава и есенните окапали листа се молят.
3.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Ако мълчанието на устата или мърдането на устните е молитва, тогава и есенните окапали листа се молят.
18.5.1919г.
4. Гредата,  НБ , София
В дипломацията се препоръчва мълчанието.
15.6.1919г.
5. Учител и Господ,  НБ , София
Всеки, който иска да бъде нещо повече от другите, трябва да се съединява с живия Господ, с онази велика връзка на хармония, и да учи закона на мълчанието. Няма по-хубаво нещо от мълчанието.
26.2.1920г.
6. Великата майка, ИБ , БС , София
Мълчанието е това първо правило във всяко училище: когато дойдат учениците в училището, а след тях влезе учителят, всички ученици млъкват, за да говори учителят.
5.3.1920г.
7. Вяра, ИБ , БС , София
Воля, воля трябва! За да успеете в мълчанието, трябва да развиете добрата си воля.
Вяра, Вяра трябва, за да може да се установи едно тихо разположение в духа; голяма увереност трябва, за да няма вътрешно раздвояване, за да може да владеете вашето естество, та по време на мълчанието да издържите всичко.
20.8.1920г.
8. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Мълчанието не е философия.
20.8.1920г.
9. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Първото нещо, което ще учите през тази година, е мълчанието – ще говорите чрез мълчание.
13.3.1921г.
10. Новият човек,  НБ , София
Сега има и стари, и млади хора, които изучават мълчанието.
10.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Сега има стари и млади хора, които учатъ мълчанието.
15.5.1921г.
11. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
11.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Всички ваши секрети, каквито сѫ били, тогава ще се разкриятъ, понеже тогава вие ще се учите на закона на мълчанието.
22.5.1921г.
12. Живата енергия,  НБ , София
Мълчанието, тишината се предпочитат, когато човек прави добро. Според окултната наука мълчанието е необходимо, докато се роди известна идея.
19.2.1922г.
13. Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ , София
А знаете ли какво значи мълчанието? – То е най-лошото нещо.
12.4.1922г.
14. Закон на движенията, МОК , София
Ако някой много ви пита, ще кажете: „Мълчанието в някои случаи е най-хубавото, следователно, аз искам пред вас да направя най-хубавото“.
14.2 Закон на движение ( втори вариант )
Ако някой от домашните ви пита какво правите, ще кажете, че се упражнявате, обаче ако много настояват да им кажете, ще мълчите; ако и при това положение продължават да ви питат, ще кажете: „Четох в една книга, че в някои случаи мълчанието е най-хубавото нещо, което човек може да направи.
25.5.1922г.
15. Без Бога и без любов не може, ИБ , Витоша
Няма по-красиво нещо от мълчанието.
11.6.1922г.
16. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Ти можеш 10 пъти да Го питаш за нещо, Великият Учител на мълчанието вижда всичко, но мълчи.
4.8.1922г.
17. Превръщане на енергиите, ООК , София
Там се вселили все духове на мълчанието и са изпъдили всички птички.
17.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Като минава през Рилската пустиня, колкото по-навътре влиза, толкова по-сериозен става, докато най-после дойде до Тунджанската долина, където става радостен, сърцето му се разширява и той изпитва велика благодарност към Бога, че е могъл да мине сам през долината на мълчанието.
21.8.1922г.
18. Истината, СБ , В.Търново
Мълчанието някой път говори и лъжата.
25.8.1922г.
19. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Мълчанието показва работа, активна деятелност.
7.1.1923г.
20. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
20.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Абсолютната истина се предава в мълчанието.
10.9.1923г.
21. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
Най-добрият път беше мълчанието.
12.3.1924г.
22. Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК , София
Втория път ще гледаме да направим мълчанието по-пълно.
Мълчанието, което ви давам, е само една промяна, една малка почивка.
19.3.1924г.
23. Познай себе си, ООК , София
Онези неща, които са хармонични, са проявление на мълчанието.
26.3.1924г.
24. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Мълчанието в Природата е процес на събиране на енергии.
24.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Мълчанието въ природата е процесъ за събиране енергии.
30.3.1924г.
25. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Ние наричаме мълчанието на Бога дълготърпение.
9.4.1924г.
26. Тъчете мислите си!, ООК , София
Казва някой: „Аз не мога да любя.“ Казвам: мъртъв си, затова ще мълчиш, ще изучаваш философията на мълчанието. Мълчанието е законът на мъртвите. Трябва да научиш закона на мълчанието! Мъртвите само ще мълчат в почвата, докато съберат енергия да израснат отново.
25.5.1924г.
27. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Мога и да си мълча, но какво ще постигна с мълчанието си? Всички ще останат под развалините.
6.7.1924г.
28. Любов и мисъл, МС , София
Една българска поговорка казва: "Говоренето е сребро, мълчанието — злато".
15.3.1925г.
29. Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК , София
Вие трябва да разбирате тия две състояния, трябва да разбирате какво означава говоренето и какво – мълчанието. В разумния живот мълчанието е необходимо, за да видим какво говорят другите хора, каква е тяхната разумност.
13.7.1925г.
30. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Когато проговорят, те ще кажат: „Едно време и ние бяхме своенравни като вас, но сега учим първия урок на мълчанието и на смирението“.
30.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Един ден, когато проговорят, ще ви кажат: „Едно време и ние бяхме своенравни като вас, но сега учим първия урок на мълчанието, първия урок на смирението."
25.8.1925г.
31. Учителя каза на ученика, ИБ , В.Търново
Мълчанието показва работа - голяма деятелност.
29.8.1925г.
32. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Действително, мълчанието е сила, но само когато имаш желание да говориш; когато нямаш желание да говориш и мълчиш, това е безсилие.
21.1.1926г.
33. Без наука няма сполука, ИБ , БС , София
Някой път мълчанието е злато.
Туй мълчание в мен е Божествено, интересувам се какво иска да каже той, а някой като седи, ще си мръдне ту лявата ръка, ту дясната, мърда се на стола си, това е човешката страна на мълчанието.
27.6.1926г.
34. Новите типове,  МОК , София
Вътре, в мълчанието, има тази положителна страна, будно съзнание, човек е доволен.
34.2 Нови типове ( втори вариант )
Така той ще разбере силата на мълчанието. Чрез мълчанието, като вътрешна сила, човек може да помага на болни, на бедни и на страдащи.
21.11.1926г.
35. Освобождаване,  МОК , София
35.2 Освобождаване ( втори вариант )
Окултният принцип в мълчанието работи повече, отколкото в говоренето.
12.12.1926г.
36. Малките мъчнотии,  МОК , София
Като дойдете до рибите, спрете вниманието си върху мълчанието.
36.2 Малките мъчнотии ( втори вариант )
Коя е добрата страна у рибите? Една отличителна черта у рибите? (-Мълчанието.) Между рибите има ли радост, съмнение, безверие има ли между тях? Да се проучват рибите, култура имат те.
23.2.1927г.
37. Природните звукове, ООК , София
Мълчанието още не е никакво разрешаване на въпросите.
18.5.1927г.
38. Общи упътвания, ООК , София
Българската пословица казва; „Говоренето е сребро, а мълчанието — злато".
23.8.1927г.
39. Дойде глас, СБ , София
Красивите майки и бащи мълчат, но чрез мълчанието си вдъхновяват своите дъщери и синове. От мълчанието им се разбира следното: „Вземете това богатство, което ние сме събрали, и го изразете навън“.
16.11.1927г.
40. Превръщане на киселините, ООК , София
Мълчанието е било първото качество, което ученикът е трябвало да развива. Докато спазвали закона на мълчанието, египтяните били силни хора.
12.5.1929г.
41. Ще ти въздаде,  НБ , София
В това отношение птиците са научили закона на мълчанието. Мълчанието освобождава човешките добродетели от изкушение. Който е научил закона на мълчанието, той разбира живота. Мълчанието е свързано със слушането.
2.8.1929г.
42. Мълчание и говор,  МОК , София
Кога мълчи живият и кога – умрелият? Какво се образува при мълчанието на живия и на умрелия? – Прави линии. Мълчанието на умрелия показва, че нищо не го смущава.
Какво е значението на мълчанието в природата? Кога мълчи ученикът? – Когато слуша, как учителят преподава. Мълчанието на ученика е резултат на възприемане, а мълчанието на учителя – резултат на пресяване, преценяване на нещата.
Ето защо, които са изпитвали напрежение при мълчанието на някой човек, казват, че мълчанието е страшно нещо. Който разбира езика на мълчанието, знае, че когато човек мълчи на физическото поле, той е крайно активен. Малцина се интересуват от мълчанието, но ако от мълчанието зависи щастието на хората, всички ще се интересуват от този въпрос. Някой казва, че не обича да мълчи. – Не обичаш да мълчиш, защото не знаеш цената на мълчанието. Ако знаеш цената му, ако от мълчанието зависи твоето щастие, ще мълчиш. Значи, има моменти в човешкия живот, когато мълчанието произвежда преврат в съдбата на човека.
В този смисъл, мълчанието на умрелия и на живия представя граници на речта. Чрез мълчанието човек изучава вътрешните закони на Битието. Чрез мълчанието той разбира вътрешния смисъл на живота. Чрез мълчанието той разбира двата полюса на нещата.
Кои са основните мисли на днешната лекция? – Мълчанието и правилното ставане и лягане.
Защо? – Защото не е говорено върху същността на мълчанието и на говоренето.
16.10.1929г.
43. Закон за благоприличие, ООК , София
Какво показва мълчанието? Мълчанието показва, че докато яде, докато не е свършил работата си, човек трябва да мълчи.
18.12.1929г.
44. Наука за езика, ООК , София
Мълчанието е вътрешен процес.
9.4.1930г.
45. Значение на числата, ООК , София
Щом духът свърши работата си, устата се отваря и единицата, т.е. преградата на мълчанието, се дига.
45.2 Разбиране на числата (Учудване и съжаление) ( втори вариант )
Мълчанието е турено като преграда. Преграда на мълчанието е тази правата линия.
25.4.1930г.
46. Светлина и знание,  МОК , София
Мълчанието е вътрешен процес.
46.2 Знание и светлина ( втори вариант )
То е затова, което има да стане, но те са влезли в науката на мълчанието. И на земята знаят, но има други области на мълчанието, което привлича тяхното внимание. Да допуснем сега, един от вас е завършил своето развитие и се намира в областта на мълчанието. Законът на мълчанието е процес вътрешен.
6.6.1930г.
47. Основна мисъл,  МОК , София
47.2 Основната мисъл (Същественото в живота) ( втори вариант )
Рибата може ли да мълчи? Значи на нея мълчанието е наложено.
30.7.1930г.
48. Скришната стаичка, ООК , СБ , 7-те езера
Момата ще се зарадва, защото ще получи писмо от своя възлюбен, който и съобщава причините за мълчанието си.
23.10.1932г.
49. Слабото и силното,  УС , София
Но мълчанието още не е признак на мъдрост. В мълчанието умът е съсредоточен към нещо велико.
27.11.1932г.
50. Мисълта – мощна сила,  УС , София
От дълбока древност досега, в разните школи са преподавали закона за мълчанието.
16.12.1932г.
51. Терцата в живота,  МОК , София
51.2 Една терца (Първата терца на живота) ( втори вариант )
Мълчанието означава препятствие.
23.12.1932г.
52. Положителното и отрицателното,  МОК , София
Нека той говори, а ти мълчи. – Що е мълчанието? Кой мълчи? – Разумният господар мълчи, а слугата говори. – Все аз ли трябва да мълча? – Щом си господар, ще мълчиш.
52.2 Положителното и отрицателното ( втори вариант )
Мълчанието знаеш какво значи.
7.5.1933г.
53. Вяра и Любов,  УС , София
Като говоря за мълчанието имам предвид Божествения свят. Философията на Божествения свят се изразява чрез мълчанието.
24.12.1933г.
54. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Питам: Кое е същественото в куклата? Коя е съществената черта на мълчанието? Казваме: „Ще бъдеш мълчалив.“ Кое е същественото на коня? Като кукла да бъде неподвижно.
25.11.1934г.
55. Който сее и който жъне,  НБ , София
Сегашните хора често говорят за мълчанието, но кой от вас е проучил каква велика сила е мълчанието? Кой от вас е проучил научно каква велика сила е търпението? И най-после кой от вас е проучил каква мощна сила е вярата? Но не повърхностно, а в техния дълбок смисъл и сега трябва да се проучат тия добродетели.
25.11.1934г.
56. Петте постижения,  УС , София
Дали човек е светски или религиозен, като стане ученик на Великата Школа на живота, първата година ще изучава мълчанието. Каквато работа да започне, каквото изкуство да изучава, човек непременно трябва да прилага тия три закона: закона на мълчанието, на търпението и на вярата.
Защо? Те очакват резултати преди да са приложили мълчанието, търпението и вярата.
Докато не приложите мълчанието, търпението, вярата, надеждата, Любовта никога не бихте могли да приложите.
6.3.1935г.
57. Законът на помагането, ООК , София
Мълчанието се разбира, когато съзнанието е будно и човек мисли.
17.3.1935г.
58. Добрият живот,  УС , София
58.2 Да живеете ( втори вариант )
Понеже всички животни, коне, волове, се инициират, адепти стават, затова учат сега мълчанието.
5.5.1935г.
59. Четирите елемента,  УС , София
Мълчанието Му показва, че вие имате страдания.
14.7.1935г.
60. Слово и Живот,  УС , София
60.2 Словото и животът ( втори вариант )
И когато туй дете на мълчанието излезе отвън, освобождават го.
8.11.1935г.
61. Божественият извор,  МОК , София
То в майката мълчи, в училището на майката учи мълчанието.
16.2.1936г.
62. Знайното и незнайното,  НБ , София
Не, аз не съм за мълчанието.
8.4.1936г.
63. Божественото огледало. Трите области, ООК , София
Мълчанието е най-хубавото нещо.
22.9.1936г.
64. Двете полушария, СБ , София
64.2 Двете полушария. Северното и южното полушарие ( втори вариант )
Любовта се проявява при мълчанието.
28.2.1937г.
65. Три необходими неща,  УС , София
Мълчанието Му означаваше: „Ти ще останеш на земята и след смъртта си“.
25.7.1937г.
66. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
Ако мълчанието подразбира добра обхода, трябва да се извади заключение, че немият има по-добра обхода от този, който говори.
10.11.1937г.
67. Малките опити, ООК , София
Не всякога мълчанието показва, че човек е умен.
В мълчанието всички чакаха да дойде пак светлината и нямаше шум.
5.1.1938г.
68. Съзвучие, ООК , София
Но рибите са деца, изучават закона на мълчанието.
30.1.1938г.
69. Учене и служене,  УС , София
Мълчанието се предпочита пред многото говорене. И до днес рибите изучават мълчанието и мъдростта, но знаете ли какво става в морето? Видимо нищо не става, но невидимо – „да спи зло под камък!“ Рибите изучават закона на сърцето: Каквото да става в сърцето, ще мълчат, то не се отнася до него.
13.2.1938г.
70. Станете вие, които спите!,  НБ , София
Привилегия на погрешките, че светът на мълчанието е един неорганизиран свят.
8.5.1938г.
71. Отворени за доброто,  УС , София
Като ученици, вие трябва да дойдете до мълчанието на рибите, но разумно мълчание.
3.8.1938г.
72. Който има уши, нека слуша, СБ , РБ , 7-те езера
Други говорят малко - прекаляват в мълчанието.
5.3.1939г.
73. Зрелостният изпит,  УС , София
Само едно дърво ще ти покаже какво нещо е мълчанието. Дърветата показват колко е ценно мълчанието.
25.2.1940г.
74. Що е истинно,  НБ , София
Питам: Когато вие си позволявате да кажете нещо, което не е вярно, какво е вашето съображение? Често човек може да мълчи, но мълчанието не е философия на живота.
22.5.1940г.
75. Три вида любов, ООК , София
Дърветата са отлични философи на мълчанието.
8.9.1940г.
76. Функции на вярата, СБ , РБ , УС , София
Първият урок, който детето учи в утробата на майка си, е мълчанието.
23.10.1940г.
77. По пѫтя на Любовьта, ООК , София
Ще кажете: „Че какво ще научимъ въ мълчанието?“ – Нѣма по-красиво нѣщо отъ мълчанието.
77.2 По пътя на Любовта ( втори вариант )
Ще кажете: „Че какво ще научим в мълчанието?“ – Няма по-красиво нещо от мълчанието.
5.1.1941г.
78. Дева зачна,  НБ , София
То мълчи, но с мълчанието си казало, какво тя трябва да прави.
9.3.1941г.
79. Хубавата усмивка,  УС , София
Какво ще ходи казва, гърбавичка е, тя не е здрава, защо не пише? Те са хора на мълчанието.
5.11.1941г.
80. Да ценим живота, ООК , София
Само че тя учи мълчанието, вечното мълчание.
7.1.1942г.
81. Добри певци, ООК , София
Сиромашията, богатството, пеението, мълчанието са на място.
25.6.1942г.
82. Живите числа, СБ , РБ , 7-те езера
Дълго време Бог го търсеше в рая, но Адам мълчеше – за пръв път той приложи мълчанието.
15.11.1942г.
83. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Казвате, че мълчанието е мъдрост. Мълчанието покрива глупостта на хората.
12.9.1943г.
84. Пътят към изток, СБ , РБ , София
В музиката мълчанието се означава с пауза.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.