Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.2.1917г.
1. Спасението,  НБ , София
За обикновените хора нещата стават бавно, а за мъдреците – изведнъж.
13.6.1920г.
2. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Мъдреците казвали, че синът на единия цар, царя на мензите, на двадесет и първата си годишна възраст ще пострада, та затова да го прати вън от дома си, при един овчар в царството на есперзите.
22.5.1921г.
3. Живата енергия,  НБ , София
Бащата, посъветван от мъдреците в своето царство, решил, преди да даде отговор на сватовете, да изпита кой от царските синове е най-достоен за неговата красива дъщеря.
15.1.1922г.
4. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Най-голямата дъщеря, Адита, намерила една книга в своята стая, която била оставена от мъдреците, които правили този палат.
15.10.1922г.
5. Ангел Господен говори, НБ , София
Най-после един от мъдреците се явил при царя и казал: Царю, аз ще ти разкажа една приказка без край.
2.12.1923г.
6. Който люби,  НБ , София
Мъдреците и пророците в миналото са знаяли тия неща.
18.5.1924г.
7. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
А след учените идват мистиците и мъдреците.
13.7.1924г.
8. Новата азбука, СБ , Мусала
Христос казва: „Открил си истината на младенците, а скрил си я от мъдреците“.
31.12.1924г.
9. Малката радост, ООК , София
Критиката трябва да оставите за мъдреците, за адептите, за най-учените хора, а ученикът – ни дума за критика.
8.2.1925г.
10. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Какво ни интересува, ако виждаме една звезда на грамадно разстояние отъ насъ? Тъй отдалечена отъ насъ, ние виждаме само една малка свѣтлинка отъ нея? Или пъкъ, какво може да е интересувала тази звѣзда мѫдрецитѣ на изтокъ, които сѫ я видѣли, та сѫ отишли да се научатъ изкуството, какъ да се рѫководятъ отъ нея въ живота си. Това доказателство ли е, че слънцето не е изгрѣло? Слѣдователно, съ явяването на тази звѣзда на изтокъ, мѫдрецитѣ сѫ опрѣдѣлили, че е дошло нѣкое разумно сѫщество въ свѣта, че е дошълъ нѣкой посланикъ отъ невидимия свѣтъ.
Мѫдрецитѣ, които дойдоха да се поклонятъ на Христа, отъ хиляди години сѫ чакали да дойде този великъ Учитель, за да учи разумнитѣ хора.
10.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Какво ни интересува, ако виждаме една звезда на грамадно разстояние от нас? Тъй отдалечена от нас, ние виждаме само една малка светлинка от нея? Или пък, какво може да е интересувала тази звезда мъдреците на изток, които са я видели, та са отишли да се научат на изкуството, как да се ръководят от нея в живота си. Това доказателство ли е, че слънцето не е изгряло? Следователно, с явяването на тази звезда на изток, мъдреците са определили, че е дошло някое разумно същество в света, че е дошъл някой посланик от невидимия свят.
Мъдреците, които дойдоха да се поклонят на Христа, от хиляди години са чакали да дойде този велик Учител, за да учи разумните хора.
29.3.1925г.
11. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Мойсей пристѫпи до четиритѣ чудеса, които и мѫдрецитѣ правиха, но най-послѣ Фараонъ призна, че Мойсей има повече знания.
11.2 В който град влизате ( втори вариант )
Мойсей пристъпи до четирите чудеса, които и мъдреците правиха, но най-после Фараон призна, че Мойсей има повече знания.
3.2.1926г.
12. Нашето място, ООК , София
Тази звезда може да се вижда така, както мъдреците-овчари видяха звездата, която ги заведе да се поклонят на Христа.
23.5.1926г.
13. Скритото имане,  НБ , София
Мъдреците казват, че всеки, който целуне ръката на истината с нечисти устни, ще умре.
27.2.1927г.
14. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Това твърдение говори за неразбирането, което съществува между обикновените хора, между учените, между мъдреците и между поетите.
17.4.1927г.
15. Справяне,  МОК , София
Човек може да постигне съвършенство и без да греши, но това се отнася до мъдреците, до хората на високата култура.
14.8.1927г.
16. Мислещият човек, МС , София
И най-възвишените хора - светиите, мъдреците, са имали такава опитност.
Мъдреците, като изгубят условията на своята външна светлина, веднага запалват вътрешната си светлина.
11.12.1927г.
17. За приятелите си,  НБ , София
Под думата „проява" умните хора, адептите, мъдреците разбират разумното начало в живота.
Според мене, парчето, което тя ще свири, представя нейния възлюбен, за когото мъдреците ще определят, ще може ли да живее в хармония, по Божествено с младата мома, или не. Като изслушали парчето, което Савитра свирила, мъдреците казали, че нейният възлюбен ще бъде добър, способен, благороден човек, но ще живее само десет месеца след сватбата. Бащата казал на Савитра за предсказанието на мъдреците, но тя казала: Каквото ще да става, но аз ще взема този момък, който ми е определен от съдбата.
8.1.1928г.
18. Жлебът,  НБ , София
Езикът, на който са писали древните, библейски хора, или, както някои ги наричат, мъдреците, не се дължи на тяхното външно знание.
18.1.1928г.
19. Малки и големи придобивки, ООК , София
Само Учителите и мъдреците имат привилегия да пътуват извън земята.
19.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Само учителите и мъдреците имат тази привилегия, да ходят извън земята.
7.12.1928г.
20. Хигиена на живота,  МОК , София
20.2 Хигиена на живота ( втори вариант )
С такива големи единици само мъдреците, учените, големите хора, адептите работят, а вие, като обикновени хора, които сега се възпитавате, турете срок само за един ден, за един два часа, някой кратък период.
16.5.1929г.
21. Абсолютна реалност, ООК , София
Така беше казал Ирод на мъдреците, които отиваха да се поклонят на Христа.
24.7.1929г.
22. Закон на отношения, ООК , София
Какво представлява широкият път? Кой може да минава през този път? Широкият път е за мъдреците, за великите адепти в света.
31.7.1929г.
23. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Следователно дойдете ли до злото, ще знаете, че то всякога може да се продаде, но доброто – никога. – Кой купува злото? – Мъдреците, великите адепти и светиите.
10.11.1929г.
24. Сторете да насядат,  НБ , София
Каквито чудеса направи Моисей, такива направиха и мъдреците на Фараона.
24.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Колкото чудеса направи Мойсей, толкова направиха и мъдреците, но когато дойде до четвъртото чудо, те казаха: „Това е Божия работа вече."
1.12.1929г.
25. Пасха Господня,  НБ , София
Обаче, ако влезете в света на мъдреците, там и децата знаят, какво представят времето и пространството.
25.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Обаче между мъдреците и децата знаят какво нещо е време и пространство.
15.12.1929г.
26. Да ви даде,  НБ , София
Най-после един от мъдреците дошъл при нея и й казал: Направи още един опит, може да познаеш своя възлюбен.
29.12.1929г.
27. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Любовта е предмет, който и мъдреците в древността са изучавали, но и днес още я изучават.
27.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
В живота има една специфична сила, която мъдреците от памтивека са учили.
5.1.1930г.
28. От сърцето излизат,  НБ , София
Сляпата си казвала: „Кой знае колко красив трябва да е моят мъж, който говори тъй сладко, но нали не виждам.“ Глухата пък казвала: „Кой знае колко сладко говори моят мъж, но нали не чувам.“ Един от мъдреците в това време казвал на бащата: „Ако се отворят очите на сляпата и слухът на глухата, и двете ще бъдат нещастни.
28.2 От сърцето ( втори вариант )
Царят страдал много за недостатъците на своите дъщери, но един от мъдреците на това време му казвал: Царю честити, благодари, че Провидението е дало по един недостатък на дъщерите ти.
18.4.1930г.
29. Направления в живота,  МОК , София
Не само мъдреците на земята се занимават с тия изчисления, но и ония, които живеят в невидимия свят.
29.2 Направления в живота ( втори вариант )
Не само мъдреците на земята се занимават с тия изчисления, но и ония, които живеят в невидимия свят.
20.4.1930г.
30. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Обаче, мъдреците, т.е. хората на великите добродетели, виждат без телескоп и непроявените звезди.
21.5.1930г.
31. Стойност на нещата , ООК , София
Той трябва да се обърне към мъдреците в живота.
13.6.1930г.
32. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Обикновеният човек се учи от своите грешки, а мъдреците - от грешките на другите.
9.7.1930г.
33. Форма и съдържание, ООК , София
Те обичат да си служат със сравнения и аналогии, но това е само за философите и мъдреците.
16.7.1930г.
34. Проява, връзка и причина, ООК , София
34.2 Проява, връзка и причина ( втори вариант )
Мъдреците дотам са дошли.
23.7.1930г.
35. Интуиция, ООК , СБ , 7-те езера
35.2 Интуицията - Божественото чувство ( втори вариант )
Няма какво да питаш учените хора, мъдреците кое ти е потребно и кое не.
12.9.1930г.
36. Светът на правата линия,  МОК , София
Има смисъл човек да изучава пътя на правите линии и да го следва! Правата линия е път на мъдреците, а кривата – път на глупците.
36.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
И следователно, правата линия е пътят на мъдреците.
21.9.1930г.
37. От Египет,  НБ , София
Само мъдреците, които очакваха идването на Христа цели три хиляди години, видяха тази звезда.
6.2.1931г.
38. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Изобщо, когато човек иска да възпитава и да се самовъзпитава правилно, трябва да следи методите на мъдреците и на светиите, защото те черпят знания от разумната природа.
11.3.1931г.
39. Реалности и сенки, ООК , София
Царството Божие е за сиромасите, т.е. за мъдреците, а не за глупавите и прости хора.
21.6.1931г.
40. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
И съвременните учени, както и мъдреците на древността, съзнават и са съзнавали това.
11.10.1931г.
41. Дайте ни от вашето масло,  НБ , София
Има един закон на Природата, който знаят мъдреците и светиите.
11.12.1931г.
42. Щастливи числа,  МОК , София
42.2 Щастливи числа ( втори вариант )
Неразрешените въпроси за невежите хора са въпроси, разрешени за разумните, за мъдреците.
11.3.1932г.
43. Естествената гама,  МОК , София
Следователно, ако човек сам не може да направи нещо, нека иска съвет от мъдреците.
24.8.1932г.
44. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Едни от тях бяха мъдреците, които, щом забелязаха знамение на небето, взеха дарове и тръгнаха от далечен край да намерят изключението, да Го видят и да Му се поклонят. Щом намерите изключението, дайте даровете си, поклонете му се и се върнете назад по нов път, както това направиха мъдреците.
30.10.1932г.
45. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
Същото направиха и мъдреците.
25.11.1932г.
46. Силата на ума,  МОК , София
В миналото мъдреците са рисували триъгълници, като символи.
25.12.1932г.
47. Разбрано добро и неразбрано зло,  УС , София
Обаче има един рай за мъдреците, в който ти не си достоен да пристъпиш. Когато учените и мъдреците от онзи свят се уморят, те слизат на земята, между хората, да се забавляват и почиват.
15.1.1933г.
48. Добри проводници,  УС , София
Това твърдение е за мъдреците.
31.1.1934г.
49. Съществените правила, ООК , София
Най-после се чудели мъдреците, събрали се и намерили най-после, как да развеселят царя.
24.2.1935г.
50. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Бъдещето възкресение е за децата, настоящото възкресение е за мъдреците, а миналото възкресение е за старите хора.
1.3.1935г.
51. Голямото и малкото, МОК , София
Те съществуват, те имат временно съществувание. (Някой човек се намира в оскъдни условия.) На какво се дължи беднотията? Бедните условия са за ленивите, а пък оскъдните − за мъдреците.
30.6.1935г.
52. Начало и край,  УС , София
Забраненият плод е за мъдреците, за адептите, за светиите.
1.12.1935г.
53. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
53.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Мъдреците и великите Учители говорят за седемте тела в себе си и живеят в тях.
12.1.1936г.
54. Топлината на Любовта, УС , София
54.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Запитали един от мъдреците на Египет какво представлява злото.
21.8.1936г.
55. Външна и вътрешна любов , СБ , София
Той не знае толкова, колкото знаят мъдреците, светиите и гениите.
18.4.1937г.
56. Синаповото зърно,  НБ , София
Мъдреците, възвишените същества са мислили хиляди години наред какво име да дадат на жената, как да я кръстят.
16.5.1937г.
57. Първото място,  УС , София
Тя е сладък сок, с който се справят само мъдреците и светиите.
3.7.1938г.
58. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Между мъдреците безверници няма, само че те не вярват, както ние вярваме.
19.8.1940г.
59. Проветряване, СБ , РБ , 7-те езера
За мъдреците няма зло, няма и добро – всичко е Любов.
25.12.1940г.
60. Врата на доброто и на любовьта, ООК , София
Казватъ, че когато човѣкъ стане ученъ, му израстватъ мѫдрецитѣ – последнитѣ зѫби.
60.2 Врата на Доброто и на Любовта ( втори вариант )
Казват, че когато човек стане учен, му израстват мъдреците – последните зъби.
21.2.1941г.
61. Отношение на цялото и частите,  МОК , София
Мъдреците са малко в спор.
30.3.1941г.
62. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Неговите учени хора му казали, мъдреците му казали, че ако намери ризата на един щастлив човек и ако царят облече тази риза, ще оздравее.
22.3.1942г.
63. Великият път,  УС , София
Само 24 души го разбират, то са мъдреците; 24 мъдреци има, които разбират какво нещо е числото 4.
27.9.1942г.
64. Проявление,  НБ , София
Съвременните хора казват: глупците се занимават с миналото, мъдреците – с настоящето, а завеяните – с бъдещето; това е като една поговорка.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.