Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


20.10.1898г.
1. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Но престъпниците на завета ми приеха заплата за своите беззакония и отсега всичко се прекратява Правдата е вечна, Отец ми е неизменяем, делата Му са неотложни, вие сте мой народ Господ потърси дом за Себе Си и изборът Му падна в славянското домочадие, което Небето възлюби за неговата Божествена добродетел Затова ви пратих двамата ми служители, да ви донесат радостната вест да напуснете мрака на тъмните езически богове И биде радост голяма в световете на Виделината, кога Бог положи печата на великото Си име на вази и вложи Духа Си в сърцето ви в завет вечен и явих се на тогавашния ви царуващ господар и му известих волята на Небето да приеме пратениците ми на Новия Завет и той ми послуша гласа и се удостои пред мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждане.
18.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Казах си: „Тук е една душа, която ме търси, която се лута в мрака на невежеството, която постоянно търси Виделина и изходно място от безизходното положение на този временен живот.“ Прострях тогава ръката си като на застъпник, баща, като брат, като приятел и те хванах, без да ме познаваш, и те поведох към мястото на спасението, за да се избавиш.
17.5.1922г.
3. Методи за чистене, МОК , София
При потъването в земните пластове най-първо тя ще почувствува скръб, голяма скръб, че изгубва светлината и отива в мрака и тъмнина.
1.7.1925г.
4. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Ние говорим за светлината, а обичаме мрака.
3.6.1928г.
5. Вечно веселие,  НБ , София
Тук човек се намира в долината на мрака, т.е. в долината на скръбта.
3.7.1929г.
6. Двата стълба, ООК , София
Само Той е в състояние да разпръсне мрака около него.
16.8.1929г.
7. На планината,  МОК , Рила
Тя ще разсее мрака и заблуждението ви и ще ви възкреси.
6.9.1929г.
8. Смяна на състоянията,  МОК , София
Като се лутате известно време в мрака, вие си спомняте, че имате кибрит в джоба си.
19.8.1930г.
9. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Тъй щото виждате ли светлина в мрака, в първия момент се интересувате от този, който носи светлината; във втория момент вие се радвате вече на този, който я носи.
12.9.1930г.
10. Светът на правата линия,  МОК , София
Искате ли да ликвидирате със сиромашията, с невежеството, с мрака и ограниченията, влезте в света на правата линия.
17.4.1931г.
11. Разумност и светлина,  МОК , София
Живот без идеали е живот на нощта, на мрака.
21.6.1931г.
12. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
Този слепец искал да каже: Учителю, освободи ме от ограниченията на мрака, дай ми свобода, защото условията, при които се намирам, правят живота ми несносен.
4.11.1931г.
13. Правилният тон, ООК , София
13.2 Правилният тон ( втори вариант )
А това, което изважда човека от мрака, е светлината.
26.2.1932г.
14. Човешкото лице,  МОК , София
Това е първият лъч, който прониква в съзнанието ти и разсейва мрака, в който си живял.
31.8.1932г.
15. Любов без ревност, СБ , София
В моя ум, когато се намеря в най-голям мрак, в мене седи идеята: В мрака ще се прояви Бог.
15.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Когато се намирам в най-голям мрак, в мене седи идеята: в мрака ще се появи Бог.
2.9.1933г.
16. Един удар, СБ , София
Ако не е изпитал сиромашията, безверието, безнадеждието, безлюбието, злото, мрака в живота, човек никога не би се приближил към Бога и не би Го познал.
19.6.1938г.
17. Последен в света,  УС , София
Който отрича Мъдростта, губи светлината и влиза в мрака на живота.
28.8.1938г.
18. Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София
Не е лесно да се освободи живота от оковите на ограничението и мрака.
18.9.1938г.
19. Изгубеният сън,  УС , София
Без светлината ти си в ада, в мрака на живота.
10.3.1940г.
20. Най-великото,  НБ , София
Когато учените хора говорят за мрака, той е само в техните мозъци.
8.3.1942г.
21. Най-лесното,  УС , София
Светлината ще те освободи от мрака, топлината ще те освободи от онова инертно състояние на материята, замръзването.
4.9.1942г.
22. Идеално търпение,  МОК , София
/Една сестра написа следното: „Буря на мрака край да тури, буря в душа да изясни“/.
Написахте „Буря на мрака край да тури“. Казва, тоягата на мрака ще тури край. Защо не е казал, слънцето като изгрее ще пропъди мрака.
20.12.1942г.
23. Трите изкушения,  УС , София
Ако река да стана, ще се изгубя в мрака, не може да намеря стола.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.