Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.3.1917г.
1. Кръстът,  НБ , София
В мистиката, в окултната наука този венец представлява кръг с един кръст вътре.
2.1.1927г.
2. Малката мисия,  МОК , София
2.2 Малката мисия ( втори вариант )
Другите евангелисти са писали притчи, поговорки, които се отнасят до външния, физическия живот, а Йоан е писал по-дълбоко – туй, което засяга мистиката, душата, сърцето, ума.
19.1.1936г.
3. Непроменливи величини, УС , София
Вие ще се спрете, ще кажете: „Те са много мистични, аз не разбирам какво нещо е мистика.“ Според мене мистиката е нещо много разбрано. Мистиката, то е разбиране.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.