Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Род блуден и глупав, кой е силен – който действа във вид, или който действа в Дух и Сила, за да произведе реда, да въдвори Мира, да въведе Любовта и да подкрепи славата на Живота? Вашите размишления са суета пред Мен и постановленията ви са беззакония против благия Ми Дух.
Ида, говори Господ, направете прав път за царството на Мира, за царството на Правдата.
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете Слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала Земята? И нима мислите по-добри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който отначало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знаете и какво ще учите? – Няма душа – и Мен ме няма; значи, че няма ум, че Моят Дух не съществува, че да живееш добре, да любиш Истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е, не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и Доброто друга им е целта? Ето Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
Аз съм Исус, царят Сионов, пострадавший за греховете на света, Спасител на мира.
Желае душата ми Мира Господен, но той не е дошъл в пълнотата си.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Род блуден и глупав, кой е силен - който действува във вид, или който действува в Дух и Сила, за да произведе реда, да въдвори Мира, да въведе Любовта и да подкрепи славата на Живота? Вашите размишления са суета пред Мене и постановленията ви са беззакония против благия Ми Дух.
Ида, говори Господ, направете прав път за царството на Мира, за царството на Правдата.
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала земята? И нима мислите подобри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който от начало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знайте и какво ще учите? - Няма душа - и мене ме няма, значи, че няма ум, че моят дух не съществува, че да живееш добре, да любиш истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е? Не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и доброто друга им е целта? Ето, Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
Аз съм Исус, царят Сионов, пострадавший за греховете на света, Спасител на мира.
Желае душата ми мира Господен, но той не е дошъл в пълнотата си.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Ида, говори Господъ, направете правъ пѫть за царството на мира, за царството на правдата.
Но това мѫдрость ли е? Не занаете ли, че отъ създание мира всичкитѣ живи сѫщества ядътъ пиятъ, и то безъ да сѫ знаели вашата мѫдрость, че това е то цѣльта? Но тогава спорѣдъ мѫдростьта, си, защо не ядете и пиете само, ами и ходитѣ да гъгнитѣ и бращолевитѣ съ думи неизбрани? Не знаете ли, че мислението, говорението и доброто, друга имъ е цѣльта.
Азъ съмъ Исусъ царьтъ сионовъ пострадавший за грѣховетѣ на свѣта, спаситѣль на мира, Богъ крѣпкий, който говорихъ чрѣзъ Рабитѣ си и дадохъ словото си вамъ за свидѣтелство.
20.10.1898г.
3. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Братя и сестри от дом славянски, род на страдание, племе на раздори, душа и сърце на бъдещето, живот и спасение на настоящето, носители и застъпници на мира, синове на Царството Божие. Слушайте Словото: Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на Мира, което иде и наближава в силата си, да отбележи едно велико събитие в живота на този свят, и ако се покажете верни отсега на това благородно и свято звание, което ви чака, то вярвайте, сам Бог на Силите ще ви увенчае със слава и величие на своя живот и ще отбележи имената ви във върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на висшето свято дело на великото избавление.
И от този ден се извърши призванието ви от Господа на Силите, Който съизволи в Своята неизмерима мъдрост да прослави с вас наедно всичкото славянство, в което Господ Всесилний пребъдва и на което отрежда да заеме най-първо място в Неговото Царство, което встъпва вече в своята сила в тоя страдащ свят Разберете неизменяемата истина, че въздигането на славянския род е въздигане необходимо за всички, което Бог сам върши за своя избраник, Вожда на спасението, който скоро ще се яви помежду ви в пълната си слава и сила, да възстанови вечното Царство на Мира, Царството Божие на земята.
14.7.1900г.
4. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
И затова именно Той дойде от Небето, от лоното Божие – Той, Господ сам, който беше самата Истина, – да говори и свидетелства за самата Истина, която беше Той сам, скритият и съкровеният Господ на Мира.
18.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
А сега сам Господ на Мира да те съблюдава в Своето Си име от всичките ухищрения на лукаваго. Ето ще замлъкнат всичките зли уста и ще се спре всеки злословен език на пъкъла, и сам Господ Бог на Мира ще се възцари.
Там, в това общо тържество на всичките синове и дъщери Божии, ще видиш Славата ми, която съм имал преди създанието на мира.
22.7.1900г.
6. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
И казва Господ: „Отче, тези, които си ми дал, искам да бъдат с Мен, за да гледат славата Ми, която Съм имал у Теб преди създание мира.“
1903г.
7. Мисли и упътвания, ИБ ,
Следователно всякой, който желае Мира и Веселието, необходимо му е да отбягва грехът.
1903г.
8. Своенравието, ИБ ,
Ще имаш Свободата, която никой не ще ти отнеме; ще притежаваш Мира, който никой не ще ти наруши, и щастието, от което никой не ще те лиши.
27.8.1910г.
9. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Помнете: Аз съм Син на Мира — Син Человечески.
А това, което се дава тук, което се преподава на годишната среща на Веригата, е по образеца, който Господ устроил в началото на сътворението на мира и са го преживели хората от памтивека.
23.8.1911г.
10. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Имайте мир з душата си; не мира на света, но Божествения мир.
И когато ви връхлети някоя лоша мисъл, побързайте и я отхвърлете от себе си — не й позволявайте да вземе мира ви.
6.9.1912г.
11. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И вие ще видите, че човек, щом съгреши, изгубва мира си и потъва; а когато у човека се роди някоя добра мисъл, тогава той се подига и подига, докато доде до една сфера, на която рамките са безразлични.
6.10.1912г.
12. Обсадно положение, ИБ ,
Всичките желания, които развалят мира ни, нашето духовно равновесие, трябва, особено сега, да ги подчиним на Господа.
30.12.1913г.
13. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Дайте място на бащата – Любов и на майката – Радост, и на чадото – Мира, да сте в свръзка с Бога. Дайте място на бащата – вяра и на майката – кротост, и на чедото им – въздържанието, за да сте в свръзка с добрите хора по лицето на земята, и с любещите вас ваши напреднали братя и сестри в царството на мира.
5.4.1914г.
14. Житното зърно, НБ , София
Изваждат го из воденицата на брашно, донасят го вкъщи, но пак не го оставят на мира; запретне се пък сега жената със своето сито, пресява го, едно хвърля, друго изсипва в нощвите, туря му квас и замесва хляб.
4.10.1914г.
15. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Оставете децата на мира, не се безпокойте за тях, помислете малко за себе си.
4.4.1915г.
16. Великден, НБ , София
Не мислете, че учението на Христа е учение на мира; то е на мира, но наруши ли се това равновесие, ще има война; а само чрез войната може да се възстанови след време нарушеното равновесие.
3.7.1915г.
17. Изкушението, НБ , София
Да, вие сте станали негови приятели, откупвате се, маскирате се, но трябва да кажете веднъж завинаги: „Махни се, остави душата ми на мира!“
19.11.1916г.
18. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
Идват хора и ми казват: "Мира ми взе еди-кой си."
26.11.1916г.
19. Закхей, НБ , София
Христос си запазва още две неща, с които ще наложи Мира в света, ако хората сами не разрешат този въпрос.
17.12.1916г.
20. Спаси ни, НБ , София
Аз бих желал да има някой, на когото морето да не се вълнува, но той ще бъде светия, няма да е от мира сего.
24.12.1916г.
21. Ще бъдат научени,  НБ , София
После дошъл ангелът на Мира и казал: Господи, не създавай това същество.
Не можеш ли да направиш това, ще дойдат ангелите на истината, на правдата и на мира пред Господа, да кажат, че са били прави, когато са Го съветвали да не създава човека.
21.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Явил се най-после ангелът на мира и казал: „Не създавай това същество.
Така са казали и ангелът на правдата и ангелът на мира.
22.3.1917г.
22. Кръстът,  НБ , София
Привеждам ви думите на великия Учител на Мира.
5.4.1917г.
23. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
(във 2 лице мн. число): Можете! – Така да изгрее Слънцето на Великия Господ на Мира в нашите души.
3.5.1917г.
24. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
(2 лице мн. число) : Можете! – Така да изгрее Слънцето на великия Господ на Мира и да обнови нашите души.
3.6.1917г.
25. Бог е Дух,  НБ , София
Всички, които служат на Бога, по този начин, ще донесат мира в света. Затова, нека всеки човек тури в ума си мисълта, че може да донесе мира.
25.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
Съврѣменнитѣ хора очакватъ спасението на свѣта, но отъ гдѣ ще дойде то? Спасението иде съ това изречение: „Истинскитѣ поклонници трѣбва да служатъ на Бога въ духъ и истина.“ Всички онѣзи хора, които служатъ на разни общества, като на окултни, спиритически, религиозни, тѣ ще донесатъ мира въ свѣта.
21.12.1917г.
26. Писмо - 21 декември 1917 г., ИБ , Варна
Служете на душата си с истината и великият, живият Баща на мира, Отец на бъдещите векове ще бъде с вази и вие с Него; само тогава ще познаете истинския Бог и Христа.
7.7.1918г.
27. Трите положения,  НБ , София
Всеки очаква мира, и той е решил да дойде.
27.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Само така ще разберете, какво означава влизането на свещеника въ светая светихъ и смисъла на думитѣ: „Миромъ Господу помолимся.” Всѣки очаква мира, и той е решилъ да дойде.
28.7.1918г.
28. Събличане и обличане,  НБ , София
Ако е гневен, ще облече дрехата на мира. Както обличате и събличате ризата си, така може да се облечете в новите дрехи на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Вярата, на Надеждата, на мира и т.н.
28.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Ако е гнѣвенъ, ще облѣче дрехата на мира. — Може ли толкова лесно човѣкъ да съблича старата си дреха и да облича нова? — Може. Както обличате и събличате ризата си, така може да се облѣчете въ новитѣ дрехи на любовьта, на мѫдростьта, па истината, на вѣрата, на надеждата, на мира и т. н.
18.8.1918г.
29. Погледна Петра,  НБ , София
Оттук той бил изпратен в Рим, с условие да води преговори за сключване на мира и да се върне обратно в Картаген.
29.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Оттукъ той билъ изпратенъ въ Римъ, съ условие да води преговори за сключване на мира и да се върне обратно въ Картагенъ.
12.1.1919г.
30. Великите условия на живота,  НБ , София
Ако любовта е проникнала дълбоко в човешката душа, никаква сила в света не може да отнеме мира, който Бог е вложил в нея; никаква сила в света не е в състояние да отнеме светлината на човешкия ум и топлината на неговото сърце. Излезе ли от тази реалност, човек изгубва мира си и търси помощ отвън.
16.1.1919г.
31. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
И тъй, аз, узник в Господа, моля ви да ходите достойно на званието, в което бидохте призвани, с всяко смиреномъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпявате един друг с любов, като се стараете да увардите единството на Духа в свръзката на мира. (4:1-3)
„Като се стараете да увардите единството на Духа в свръзката на мира” значи да се стараете да свързвате един урок с друг, да имате тази вътрешна връзка, която Духът, т.е.
6.4.1919г.
32. Господ му рече,  НБ , София
С добрините, които направи, ти наруши мира на много хора, живеещи до това време в мир и спокойствие.
32.2 Господ му рече ( втори вариант )
С добрините, които направи, ти наруши мира на много хора, живеещи до това време в мир и спокойствие.
11.5.1919г.
33. Светило на тялото,  НБ , София
Днес кога се радвате? – Като си опечете едно прасенце, кокошчица, пуйчица, наточите си винце, седнете на масата, затракат вилици, зачукат се чаши, пие се за здраве, за хаир на мира.
22.6.1919г.
34. Малкият закон,  НБ , София
34.2 Малкият закон ( втори вариант )
Ако ние всеки ден се проявяваме положителни, честни, искрени и любящи, да не нарушаваме мира в себе си; да разберем, че може да живеем сами в себе си - светът би се оправил.
21.12.1919г.
35. Денят на доброто,  НБ , София
Позволено ти е да направиш това, ако знаеш как, но ако ти нарушиш мира му, кракът ти не трябва да стъпва там.
26.2.1920г.
36. Великата майка, ИБ , БС , София
При сключването на мира Черната ложа измени тактиката си и започна да действа върху Съглашението, а Бялата ложа започна да действа върху Централните сили, т. е. размениха ролите си.
4.4.1920г.
37. Зачудиха се,  НБ , София
Мислите ли, че като минавате за добри и благочестиви, всякога постъпвате благочестиво с душата си? Всичките ви мъчнотии и страдания се.дължат, именно на това, че нарушавате мира на своята душа. – Възможно ли е човек сам да нарушава мира на своята душа? Мирът е резултат на Великото Начало, което работи в света. Любовта носи мира.
19.8.1920г.
38. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Но ако срещнеш някой просяк, ще му кажеш: „Хайде, остави ме на мира, с човек като тебе нямам работа.“ Представете си обаче, че този просяк е християнин; вие го изпъждате да не ви безпокои, отивате на църква и след това запитвате другаря си: „Разбра ли Христовото учение?“ Но и вие, които питате и които пъдите просяка, не сте го още разбрали.
24.10.1920г.
39. Който има мир,  НБ , В.Търново
Тъй щото всичките нещастия се дължат на изгубването на мира, който имате в себе си.
По-приятно разположение от мира няма, то е едно от великите блага. Изгубите ли мира си, вие сте говедар.
13.3.1921г.
40. Новият човек,  НБ , София
Пише: „Откак те видях, изгубих мира си, по цели нощи не мога да спя“.
25.5.1921г.
41. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Ако запазиш мира и радостта си, това показва, че си разбрал Божественото и на всички изпитания гледаш като на временни, преходни.
9.6.1921г.
42. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Ако ти запазиш мира, радостта си, това показва, че си разбрал Божественото и си схванал, че това са временни изпитания.
19.8.1921г.
43. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Апостол Павел казва, че си имал един трън, който не му давал мира.
2.10.1921г.
44. Поздравът на Любовта, НБ , София
44.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
И мирътъ Божий ще се въдвори и въ двама ви и тогава синътъ на мира ще дойде тамъ.
1.1.1922г.
45. Сродните души,  НБ , София
Онези от вас, които се занимават с висшата математика, могат да изчислят по закона на вероятностите колко пъти от създаването на мира досега е произнесена думата „любов“ от мъже и жени, от братя и сестри, от деца и приятели.
10.5.1922г.
46. Закон на енергията, МОК , София
Учениците на окултната школа, като срещнете някой индивид, който нарушава мира ви, ще се пазите от него.
18.5.1922г.
47. Необятната любов, ООК , София
Той има много важни работи, с които се занимава, но понеже те като хлопат, хлопат на вратата и най-сетне той ще стане, ще си наруши мира да види какво искат.
28.5.1922г.
48. Неговата заповед,  НБ , София
Тацин, един велик учител на бялата ложа, човек на 70 години, търсил един ръкопис, написан от създание мира, в който били написани всички основни тайни, как да се живее и как да се използва живота.
11.6.1922г.
49. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Не, казвам аз, по-добре да ми изяде парите, отколкото да си наруша мира, за предпочитане е, защото изгубиш ли си мира, парите са отишли вече.
19.9.1922г.
50. Едно с Бога, КД , В.Търново
Будите - изгрява Слънцето на великия Господ на Мира в нашите души.
6.10.1922г.
51. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Ти почваш да го гониш.: „Как, ти да ми нарушаваш мира?“ Овчарчето минава нагоре и ти минаваш нагоре.
14.1.1923г.
52. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Не, въ душата ти трѣбва да има благородство, да не нарушаваме мира Божий.
52.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Да бъдем благородни, да не нарушаваме мира на Бога! Нали казвате, че обичате Бога?
11.2.1923г.
53. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
Нека разбере, че Бог, за Когото му говориш, не си Го наследил от дядо си и баба си, но си свързан с Него от създание мира, че имаш една велика опитност, на която се дължи твоята вътрешна светлина.
22.4.1923г.
54. Петимата братя, НБ , София
Разумните са хора на мира и на любовта, а неразумните – на размирието и убийствата. Умря Лазар и се върна в културата на мира и любовта.
4.11.1923г.
55. Отвори им умовете,  НБ , София
Вие може да питате защо само тогава, ако моята любов внесе дисхармония във вашия живот и наруши мира ви, но докато под моята любов вие растете, развивате се и живеете, няма да питате защо.
5.12.1923г.
56. Свобода, знание и мир, ООК , София
Оставете го на мира! Окултният ученик тъй трябва да гледа на нещата.
3.2.1924г.
57. Плодовете на Духа,  НБ , София
Тя се предшества от мира, който носи една вътрешна тишина.
Само когато намерим отношението между любовта, мира, благостта, кротостта, въздържанието, вярата и милосърдието, тогава ще разберем какво нещо е Духът.
Някои казват: „Как ще може да разрешим въпроса за мира?“ В какво седи нашият мир? – Ние трябва да бъдем силни.
18.5.1924г.
58. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Съвременните хора са далеч от мира.
1.6.1924г.
59. И валя дъждът,  НБ , София
В Америка съществува една лига от два милиона и половина жени, сплотени в обща идея за мира.
24.8.1924г.
60. Качества на разумния живот, СБ , София
А този, който отнема радостта, мира, той е последният, който е дошьл.
60.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
А този, който отнема радостта, мира, той е последният, който е дошъл.
31.8.1924г.
61. Правила на разумния живот, СБ , София
Не трябва да бъдем слаби, да казваме: „Не искаме да си нарушаваме мира.“ Кое е по-право в дадения случай – да се карам с този човек, или като съзнавам, да се въздържа, да изпълня Волята Божия.
61.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Не трябва да бъдем слаби, да казваме: не искаме да си нарушаваме мира.
9.11.1924г.
62. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
Съвременното мислене не е мислене на целокупното човечество, защото за да мислим право трябва да съберем всичките хора от създание мира и всичките, които за в бъдеще ще дойдат – това е цялото.
17.12.1924г.
63. Хармонична деятелност, ООК , София
като се стараете да увардите единството на Духа в свръзката на мира:
21.12.1924г.
64. Миротворци, НБ , София
Подъ думата вѣчность, азъ разбирамъ, че всички онѣзи добродѣтели, които се проявяватъ въ Божественото естество, трѣбва да дойдатъ и да подкрѣпятъ мира. Свѣтътъ на мира е ангелскиятъ свѣтъ.
Когато една майка се освободи отъ своето дѣте, какво показва това? Ако единъ човѣкъ може да роди мира въ себе си, като едно свое дѣте, той се освободилъ, той разбралъ дълбокия смисълъ на мира. Редътъ и порядъкътъ сѫ само изводи на мира.
Слѣдъ туй пъкъ още по-голѣмата любовь създава паритѣ; още по-голѣмата любовь създава пламъкъ и огънь; още по-голѣмата любовь създава свѣтлината, а още по-голѣмата любовь какво създава? – Създава мира? Въ древностьта, при единъ отъ знаменититѣ адепти, Ешавора, се явява архангелъ Аниелъ и му донася двѣ написани книги, като му казва: Въ тия двѣ книги се съдържа знанието на цѣлото човѣчество. Но слѣдъ като се биятъ, биятъ хората, най-послѣ казватъ: елате да се примиримъ сега! Уилсонъ даде на свѣта 14 точки за мира – миротворецъ бѣше той! Но, това е външниятъ свѣтъ.
64.2 Миротворци ( втори вариант )
Под думата [„]вечност[“], аз разбирам, че всички онези добродетели, които се проявяват в Божественото естество, трябва да дойдат и да подкрепят мира. Светът на мира е ангелският свят.
Когато една майка се освободи от своето дете, какво показва това? Ако един човек може да роди мира в себе си, като едно свое дете, той се [е] освободил, той [е] разбрал дълбокия смисъл на мира. Редът и порядъкът са само изводи на мира.
След туй пък още по-голямата любов създава парите; още по-голямата любов създава пламък и огън; още по-голямата любов създава светлината, а още по-голямата любов какво създава? – Създава мира. Но след като се бият, бият хората, най-после казват: Елате да се примирим сега! Уилсон даде на света 14 точки за мира – миротворец беше той! Но, това е външният свят.
1.2.1925г.
65. Азъ Те познахъ, НБ , София
Това изговори Исусъ, и възведе очитѣ си на небето и рече: Отче, дойде часътъ: прослави Сина си, да те прослави и Синъ ти; (2) както си му далъ власть надъ всѣка плъть, да даде животъ вѣченъ на всички които си му далъ. (3) А това е животъ вѣчний, дѣто да познаятъ тебе единнаго истиннаго Бога, и Исуса Христа когото си проводилъ. (4) Азъ те прославихъ на земята: свършихъ работата която ми даде да върша. (5) И нинѣ прослави ме ти, Отче, у самаго тебе, съ славата която имахъ у тебе прѣди създание мира. (6) Изявихъ името ти на тия человѣци които ми даде отъ свѣта. Отче светий, упази ги въ името си тия които ми даде, за да бѫдатъ едно както ние. (12) Когато бѣхъ съ тѣхъ на свѣта азъ ги пазѣхъ въ твоето име: тѣзи които ми даде упазихъ; и ни единъ отъ тѣхъ не погина тъкмо синъ погибелний, за да се изпълни писанието. (13) А сега при тебе ида; и това додѣ съмъ на свѣта казвамъ за да иматъ моята радость пълна въ себе си. (14) Азъ имъ дадохъ словото твое; и свѣтътъ ги възненавидѣ защото не сѫ отъ свѣта, както азъ не съмъ отъ свѣта. (15) Не се моля да ги вземешъ отъ свѣта, но да ги упазишъ отъ лукаваго. (16) Отъ свѣта не сѫ както и азъ не съмъ отъ свѣта. (17) Освети ги чрѣзъ твоята истина: твоето слово е истина. (18) Както ти проводи мене на свѣта, и азъ проводихъ тѣхъ на свѣта; (19) и за тѣхъ азъ осветявамъ себе си, да бѫдатъ и тѣ осветени чрѣзъ истината. (20) И не само за тѣхъ се моля, но и за онѣзи които чрѣзъ тѣхното слово ще повѣрватъ въ мене, (21) да бѫдатъ всички едно; както ти, Отче, си въ мене и азъ въ тебе, да бѫдатъ и тѣ въ насъ едно; за да повѣрва свѣтътъ че ти си ме проводилъ. (22) И азъ, славата която ми даде, дадохъ я тѣмъ; да бѫдатъ едно както сме ние едно: (23) азъ въ тѣхъ, и ти въ мене; да бѫдатъ съвършени въ едно, и да разбере свѣтътъ че ти си ме проводилъ, и възлюбилъ си ги както си възлюбилъ мене. (24) Отче, тѣзи които си ми далъ, искамъ дѣто съмъ азъ да бѫдатъ и тѣ съ мене, за да гледатъ славата моя която ми си далъ; защото си ме възлюбилъ прѣди създание мира. (25) Отче праведни, свѣтътъ не те е позналъ, но азъ те познахъ; и тѣ познаха че ти си ме проводилъ. (26) И явихъ имъ твоето име, и ще явя, да бѫде въ тѣхъ любовьта съ която си ме възлюбилъ, и азъ въ тѣхъ.
8.3.1925г.
66. Моето царство,  НБ , София
Не, онѣзи хора, които ще дойдатъ, нѣма да бѫдатъ отъ „мира сего“, тѣ ще дойдатъ отъ духовния свѣтъ.
66.2 Моето царство ( втори вариант )
Не, онези хора, които ще дойдат, няма да бъдат от „мира сего“.
29.3.1925г.
67. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Когато азъ говоря на хората за Истината, азъ говоря едноврѣменно и за Любовьта и за Мѫдростьта, и за Правдата, и за доброто, и за мира – изобщо между хората трѣбва да сѫществуватъ тия добродѣтели.
67.2 В който град влизате ( втори вариант )
Когато аз говоря на хората за Истината, аз говоря едновременно и за Любовта и за Мъдростта, и за Правдата, и за доброто, и за мира – изобщо между хората трябва да съществуват тези добродетели.
21.6.1925г.
68. Проявленията на ума,  МОК , София
В случая тя само ще ви повреди, ще загубите мира си.
5.7.1925г.
69. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Остави ме на мира, че и азъ, и ти да се наядемъ“.
69.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Остави ме на мира, че и аз, и ти да се наядем“.
26.8.1925г.
70. Живите образи, СБ , В.Търново
Тогава какво ще правите? Той ще наруши мира ви и там.
28.8.1925г.
71. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Тя ще внесе мира.
71.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
Тя ще внесе мира.
Тя ще внесе мира.
25.11.1925г.
72. Прави и криви линии, ООК , София
За да произнесете правилно една дума от езика на Истината, вие трябва да имате толкова нежно гърло, всички да разберат, че вие не сте човек от „мира сего".
25.12.1925г.
73. Правила и съвети, КД , София
По същество човек трябва да запази мира си и когато му дават, и когато му вземат всичко назад.
10.1.1926г.
74. Давам власт,  НБ , София
И вие виждате, някоя мисъл се загнезди дълбоко във вас, а вие казвате: какво се загнезди тази мисъл в мене, че не ме остава на мира? Господ ти е проговорил.
13.1.1926г.
75. Каквото става, ООК , София
Някой казва: „Изгубих мира си!" - Може ли човек да изгуби мира си? Кажеш ли „такава е волята Божия", ти имаш мир; щом кажеш „не е такава волята Божия", ти изгубваш мира си и се намираш на фалшива основа.
10.3.1926г.
76. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Всичко останало, било по вестниците, било в други книги, оставяйте вън от вашето внимание, защото тези неща нарушават мира и равновесието на човека, развалят общото му разположение, а понякога даже и от Бога го отдалечават.
28.4.1926г.
77. Здравословни условия, ООК , София
И тъй, ще знаете, че Бог е Бог на мира, на вечната светлина, на вечната радост и веселие.
12.5.1926г.
78. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
От тях зависи и силата на човека; от тях зависи и мира на неговата душа.
27.8.1926г.
79. Свещеният огън, СБ , София
Съвременните хора казват: „Как ще си нарушим спокойствието, мира, да се занимаваме с хората?“ Та от нас не се изисква да направим жертва по някакво външно принуждение! Тази жертва трябва да стане от онова велико вътрешно подбуждение, от Любов към Бога.
17.11.1926г.
80. Устои на съзнанието, ООК , София
Кой отне мира ти? Никой не може да ти отнеме мира освен ти сам.
21.11.1926г.
81. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
За такива хора Христос казва: “Те са от създание мира человекоубийци.” Убийството е резултат на неразумен живот.
26.12.1926г.
82. Тази притча,  НБ , София
Тия отношения съществуват в душите на всички същества още от първия ден на създаването на мира.
31.12.1926г.
83. Трите вида съзнания, ИБ , София
И онзи, който веднъж се сдобие със закона на Любовта, вътре той има онази радост и този вътрешен мир, че никой не може да наруши мира му.
Няма да изгубите мира на духа си.
През тази година ще гледате да въдворите мира, не този мир, който имате сега.
23.1.1927г.
84. Едно стадо,  НБ , София
Никакви външни промени не са в състояние да разклатят мира и равновесието на този човек.
Това е, защото хората не Го оставяли на мира.
3.4.1927г.
85. Скрити сили,  МОК , София
Ако сте неразположени нещо, за да запазите мира си, кажете си: „Аз живея в свят на пълна хармония, заобиколен съм с Разумни и Възвишени същества, които са готови да ми помагат" - знайте, че тези Същества са разрешили всички въпроси, които вие не сте разрешили, и могат да ви помагат.
23.4.1927г.
86. Храна, вода, топлина, светлина, ИБ , София
Така че този закон като пазите, ще си възстановите мира.
1.6.1927г.
87. Съзвучно движение, ООК , София
Следователно, ако една дума е граматически правилно поставена, логически правилно изказана, а не е съгласна с Божествените закони, тя е в състояние да наруши мира на човека, вследствие на което той изгубва своята топлина и светлина.
19.6.1927г.
88. Ще оздравее,  НБ , София
Вземете например, за да посветим две минути от времето си за работа за Господа, за възстановяване мира между всички хора, между всички общества и народи, трябваше ред приготовления.
19.8.1927г.
89. Пътят на ученика, СБ , София
Аз казвам: Бог е Бог на Любовта, на Светлината, на Мира, на Радостта.
Ученикът може да разправя за една своя опитност на Мира, която носи Радост за неговата душа.
Как могат да се поправят всички тия видове живот? – Чрез Любовта, чрез Светлината, чрез Мира и чрез Радостта.
За тази цел той трябва да изучава законите на Мира.
Да бъдете ученици, първо трябва да влезете в Школата, но време се изисква, за да разберете Любовта, Светлината, Мира и Радостта в една планета, а време Бог е дал, колкото искате.
Пътят на ученика трябва да бъде път на Любовта, път на Светлината, път на Мира и път на Радостта.
Защо? Защото се намирате при трудни условия, но трябва да знаете, че Бог е Бог на Любовта, на Светлината, на Мира и на Радостта.
Сега, като ученици, ще държите строго в себе си мисълта, че ученикът е свободен да слуша когото и да е, независимо това, дали говори право или криво, но когато дойде до приложение, ще каже: „Братко, аз трябва да започна първо с Любовта, после със Светлината, след това с Мира и най-после с Радостта“. Аз мога да слушам, без да се отегча, всеки човек, който може да ми говори за Любовта, за Светлината, за Мира и за Радостта, цял ден, а дори и през целия си живот.
След това, заинтересувайте се от Мира, а не от младостта, докато най-после дойдете и до самата Радост.
20.8.1927г.
90. Братя в единомислие, СБ , София
Вие ще се очаровате и от Мира, който повдига човешката душа, и от Радостта, която внася веселие, доволство в света.
Аз се определих в пътя на ученика.“ И той, като ученик, започва да се занимава с Любовта, със Светлината, с Мира и с Радостта.
Тези хора ще възстановят Царството Божие на земята и ще кажат: „Възможно е всички ние да живеем в Любовта, възможно е всички ние да живеем в Светлината, възможно е всички ние да живеем в Мира, възможно е всички ние да живеем във вечната Радост, която Бог ни е дал!“
21.8.1927г.
91. Обич към знанието, СБ , София
Та когато говорим за любовта, за светлината, за мира и за радостта, ние подразбираме ония Божествени условия, при които способностите на човека се развиват правилно.
Вие трябва да изучавате и мира, който внася вътрешно спокойствие в човека.
21.8.1927г.
92. Ще се превърне в радост, СБ , София
Ученикът на новия живот трябва да изучава Любовта, Светлината, Мира и Радостта всестранно, а не тъй, както обикновените хора ги изучават.
Когато Бог е вложил Любовта и Светлината във вас, когато ви е облякъл в Мира и Радостта, а вие оставяте визитните си картички тук-таме, питам: Какви са вашите разбирания?
Кой е този начин? Ако през тази година приложите Любовта, за която ви говоря, ако приложите Светлината, която иде отгоре и предавам през себе си, ако приемете и Мира, и Радостта, които идат отгоре, всички препятствия ще се стопят.
Казвам: Ако искате да добиете, да родите великата, новата мисъл, ако искате да добиете новата наука, непременно трябва да влезете в Божествения свят, да добиете Любовта, Светлината, Мира и Радостта.
Той се занимава с Любовта, със Светлината, с Мира и с Радостта. От невидимия свят ще изпратят в дома ви един ученик, който всяка вечер ще отива на небето да се учи, а денем, като се върне, ще ви разправя какво е научил за Любовта, за Светлината, за Мира и за Радостта.
Като ви говоря така, ако нямате разположение да ме слушате със закона на Любовта, със закона на Светлината, със закона на Мира и със закона на Радостта, вие няма да разберете смисъла на думите ми и те ще имат за вас обикновено съдържание. Правило е да започнете с Любовта, после със Светлината, след това с Мира и най-после с Радостта.
Затова търсете на първо място Радостта, после Мира, след това Светлината и най-после Любовта.
Казвам: Учениците трябва да имат жива, положителна вяра, да живеят с Радостта, с Мира, със Светлината и с Любовта.
22.8.1927г.
93. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Този живот трябва да бъде съобразен с Божията Любов, с Божията Светлина, с Мира Божий и с Божията Радост.
23.8.1927г.
94. Дойде глас, СБ , София
Ето защо ние казваме: „Верен, истинен, чист и благ всякога бъди, и Господ на Мира ще изпълни живота ти с всички добрини“.
18.12.1927г.
95. Твърдата храна,  НБ , София
Какво представя съмнението? Съмнението е известна нечистота, която влиза в астралното, т.е. в звездното тяло на човека, и той изпитва завист, омраза, съмнение и казва: Не зная, какво става с мене, но изгубих мира си.
28.12.1927г.
96. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Ще ви дам следното мото: "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди! И Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини.
15.1.1928г.
97. Творец на съдбата си,  МОК , София
Верен, истинен, чист и благ всякога бъди, и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини.
18.1.1928г.
98. Малки и големи придобивки, ООК , София
Поставете мира за основа на своя живот; любовта и светлината – отдясно на себе си, а радостта – наляво.
98.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Аз разбирам мира като една вътрешна психическа сила, или красивият развой на човешките способности.
4.4.1928г.
99. Служба на уравненията, ООК , София
99.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Хората, които имат тази топлина, обичат мира, много жидко вещество имат, за да регулира туй горение, което става в организма.
2.5.1928г.
100. Добри и лоши условия, ООК , София
Верен, истинен, чист и благ всякога бъди, и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини.
6.2.1929г.
101. Двете съзнания, ООК , София
Каквито болести и страдания да му дойдат, той размишлява, философства, не губи мира си.
3.4.1929г.
102. Противоположни процеси, ООК , София
Някой се оплаква, че е изгубил мира си, друг — любовта си, трети — някоя светла мисъл или благородно чувство.
21.4.1929г.
103. Наклали огън,  НБ , София
И тъй, когато някой страда, трябва да знае, че той, като поета, е развалил мира на някои, които се любят.
10.5.1929г.
104. Добрата дума,  МОК , София
Ако си нарушил мира си, повтаряй думите: Аз имам вътрешен мир.
3.7.1929г.
105. Двата стълба, ООК , София
Всяко друго богатство нарушава мира и разположението на човека.
Щом престанал да се моли, с това той изгубил мира и разположението си.
5.7.1929г.
106. Обикновено и Божествено съзнание,  МОК , София
Как ще забравите онази мисъл, която се е стълкновила с някоя противоположна на нея? Представете си, че вие мислите върху мира в света, върху вътрешния мир в човека, и в този момент дойде някой отвън и ви набие добре.
29.9.1929г.
107. Дух Господен,  НБ , София
Той си казал: Отде се намериха тези хора, да ми развалят мира! Като се уединил, шахът започнал да размишлява върху това, което видял и сега едва разбрал, какво нещо е нещастието.
107.2 Духът Господен ( втори вариант )
Той си казал: „Отде се намериха тези тримата да ми развалят мира?"
27.10.1929г.
108. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
108.2 Блажени са очите и ушите ( втори вариант )
От създанието на мира и досега още не знаем как сме произлезли.
От създанието на мира досега аз не съм срещнал нито един човек, който, след като е престъпил Божиите закони, да е живял щастливо, да се е подигнал, да е станал гениален човек.
3.11.1929г.
109. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Собственикът им ще го преследва непрекъснато, няма да го остави на мира.
17.11.1929г.
110. Сам се опасваше,  НБ , София
Трябва ли, човек да жертва живота си и мира си, за преходни неща? Има смисъл човек да се жертва, но само за Едного.
29.12.1929г.
111. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
111.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
Ако има щастливи хора, те не са от мира сего, те не живеят на земята.
9.2.1930г.
112. Побеждавайте злото,  НБ , София
Детето представя мира, който майката е родила. Когато се съединят, скръбта и радостта образуват мира – здрача на живота. Ако скръбта е нощ, а радостта – ден, роденото дете от тях – мира, представя здрач.
112.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
След като майката роди детето, то представлява мира, който скръбта, майката, е родила. Следователно, когато скръбта и радостта се съединят, те образуват мира, нещо подобно на полумрак или полуздрач.
Защото, ако ти не можеш да опазиш мира си, това показва, че отношенията между скръбта и радостта в тебе не са се уравновесили, не са създали още мира.
Трябва да знаете, че страданията ще родят мира.
14.3.1930г.
113. Дисонанси в живота,  МОК , София
Изкуство е, когато нещата не стават по негова воля, той да запази мира си и да прояви добротата си.
25.5.1930г.
114. По-горни от тях,  НБ , София
Белият цвят пък е на мира и на разумността.
27.6.1930г.
115. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
Щом постигнете това, никой не е в състояние да ви обиди, да отнеме мира и равновесието на вашата душа.
2.7.1930г.
116. Морални правила, ООК , София
116.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Има неща, от създание мира предопределени.
4.7.1930г.
117. Освобождаване,  МОК , София
117.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Всичко онова красивото, великото, поезия, благородство в постъпки, което се заражда, да се самопожертваме - това е животът на ангелите на мира.
28.8.1930г.
118. Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР , София
Първите християни и всички хора от създание мира до сега, които са имали знания, са знаели този закон, и докато не се образува антена с невидимия свят, да имате съобщение, работата не може да върви.
30.8.1930г.
119. Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя,  ИБ ,БР , София
Мира ще го вземете в широк смисъл, защото само при една култура на МИР, само когато хората живеят в мир, може да има прогрес, само тогава хората растат и във физическия, и в духовния живот.)
5.9.1930г.
120. Път към живота,  МОК , София
Трябва ли да съжаляват за това, което не е тяхно? Някой съжалява, че изгубил мира си. Щом изгубил мира си, това показва, че не е бил негов.
120.2 Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото! ( втори вариант )
Казвате: Изгубих си мира.
22.10.1930г.
121. Един и същ, ООК , София
Думата „умира“ означава отиване в света – „у“-„мира“ – да научи нещо, да придобие знания.
3.12.1930г.
122. Просветено съзнание, ООК , София
И да наруши мира си той има вече съзнание за Божественото и се стреми към него.
7.1.1931г.
123. Новата епоха, ООК , София
Хиляди души да отидат при него за пари, той може да задоволи всички без да наруши мира си.
25.2.1931г.
124. Причини за несполуки, ООК , София
Белият цвят символизира мира.
17.6.1931г.
125. Музикален живот, ООК , София
Щом сядате някъде, трябва да огледате цялата обстановка, да няма игли или друго нещо, което да наруши мира ви, да ви изкара от релсите на вашето равновесие. – „Може ли човек да се справи с условията?“ – От него зависи.
12.7.1931г.
126. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Не се ли повтаря същата история и днес в света? Кой не е разпнал Божественото в себе си? Някой казва: „Мъчи ме нещо вътре“. – Какво те мъчи? – Мъчи те нещо, защото си изгубил мира си.
7.10.1931г.
127. Оставената торба, ООК , София
Искаш да придобиеш богатство, но като започнат да те преследват апаши и разбойници, ставаш недоволен и казваш: Защо ми е такова богатство, което нарушава мира и спокойствието ми? Представи си, че твоето богатство не е в пари, но в някакво природно благо, от което се нуждаят всички хора.
23.10.1931г.
128. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
За да запазите мира си, търсете причината за всяка несполука в себе си.
28.10.1931г.
129. Предназначението на носа, ООК , София
129.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Най-малкото побутване може да наруши мира ви.
1.11.1931г.
130. Изново,  НБ , София
За пример, как ще се внесе мир в света? Кой може да внесе мира? Днес никакъв закон не е в състояние да унищожи войната и да внесе мира. Ако всички учени хора се обединят и заработят с науката за унищожение на войната и внасяне на мира, и те няма да успеят.
Казвам: има една единствена сила в света, която може да унищожи войната и да внесе мира.
13.12.1931г.
131. Пред всичкия народ,  НБ , София
Всичките теории от създаването на мира съставят стъпала, по които цялото човечество се качва, и нищо не е изгубено, Най-големите противоречия, които са съществували някъде, са изчезнали.
21.2.1932г.
132. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Някой път пак ще дойде този дявол, ще изскочи в ума ти, ще наруши мира ти поне за ден, два, три.
10.4.1932г.
133. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Ние имаме пред вид силите на умствените способности, неговите чувства и неговите волеви действия от създаването на мира и досега.
18.5.1932г.
134. Закон за частите и за цялото, ООК , София
Трябва ли да вдигаш шум, да нарушаваш мира на Божественото съзнание? - Как трябва да постъпя? - Кажи си: Ще се уреди работата.
29.6.1932г.
135. Отец ми живее, ООК , София
Ваша работа е да си зададете въпроса: Можем ли да дадем достъп на Бога да живее в нас? Влезе ли Бог в нас, Той ще внесе любовта, мира, радостта, свободата.
135.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Като дойде Бог да живее във вас, той ще внесе любовта, свободата, мира, радостта - всичко онова, което даже вие не може да си представите.
7.9.1932г.
136. Изключителни условия, ООК , София
Много същества изгубват живота си, много хора изгубват мира си, и всичко това става за определено число хора, наречени избраници.
11.12.1932г.
137. Забраненият плод,  УС , София
Казваш: Малка е погрешката ми, но тежки последствия носи: изгубих мира, радостта, разположението си. За да възстановиш мира, радостта и разположението си, ти се молиш, плачеш, дано Бог ти помогне.
26.2.1933г.
138. Блажени сте,  УС , София
По-добре да станеш слуга на мира, отколкото господар на безпокойството и размирието.
5.3.1933г.
139. Мир на този дом,  НБ , София
Сега аз само се разговарям върху един въпрос: върху мира.
139.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Сега аз само разговарям върху един въпрос: върху мира.
12.7.1933г.
140. Красивите линии в природата, ООК , София
140.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Трябва да имаш отлична памет, да помниш всичко от създанието на мира, какво е станало.
Има хора, които помнят от създанието на мира.
30.7.1933г.
141. Вътрешно послушание,  УС , София
Христос казва: „Славата, която имах преди създание мира“ – всичко, което е имал човек, да му се възвърне.
9.8.1933г.
142. Работа и почивка, ООК , София
142.2 Почивка ( втори вариант )
Казваш: „Не ме оставят на мира.“ Но когато останеш със себе си сам, че започваш да се бориш, тогава кой е причината? Тук иде онази велика вътрешна наука на живота.
1.10.1933г.
143. Постижимото,  НБ , София
Нямаме право ни най-малко и си изгубваме мира.
7.1.1934г.
144. Едно изречение, УС , София
Всеки един от вас трябва да се стреми да възрасти в него това, което Бог е вложил от създание на мира.
26.8.1934г.
145. Трите изпита (Трите велики закона), УС , София
Това не е само разсъждение, но казвам: Нямате ли любовта, мира, мъдростта и истината в себе си, винаги ще бъдете недоволни, все нещо ще ви е криво.
7.10.1934г.
146. С какво тяло?,  НБ , София
Струва ли за толкова лева човек да се безпокои, да губи мира си? Това е инстинкт в пчелите, но и хората имат този инстинкт като пчелите.
10.10.1934г.
147. Стар и нов порядък (По нов начин), ООК , София
Доброто поддържа мира. Това, което поддържа мира в човека, то е добро. Това, което отнема мира в човека, то е зло.
18.11.1934г.
148. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Следователно, придобивките на всички народи, от всички исторически времена и епохи, от създаването на мира до сегашното развитие на човечеството, каквото да придобие във всичките народи, това ще бъде общо състояние на личностите.
2.12.1934г.
149. Доброто име,  УС , София
149.2 Доброто име ( втори вариант )
Сега как ще кажете: „При всичките условия не губи мира си.“ „При“ малко не е музикално. „П“ е един плод, който се е обърнал надолу, зрее.
5.12.1934г.
150. Веселие и радост, ООК , София
Ако е правото на страната ти, ти губиш гнева си, а когато правото не е на страната ти, ти губиш мира си. Щом губиш мира си, не си прав.
9.12.1934г.
151. Добри вести, НБ , София
Не е само това, но човек като съзнае тези неща, той трябва разумно да изправи своите погрешки още от създаването на мира.
12.12.1934г.
152. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
Или четири-пет деня сте гладували, и да запазите мира си.
16.12.1934г.
153. В Ниневия,  УС , София
Лошите мисли и желания ще минат през вас, ще отнемат мира ви, но това да не ви смущава.
19.12.1934г.
154. Законът на свободата, ООК , София
Двеста години се скитам и не мога да си намеря мира.
9.1.1935г.
155. Ново раждане, ООК , София
Толкова будно съзнание, че да не изгубиш мира си.
17.2.1935г.
156. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Откак съм се влюбил, бял ден нямам, не мога да спя, мира не мога да си намеря.
6.3.1935г.
157. Законът на помагането, ООК , София
Например аз се моля на Бога, но в мене влиза мисълта: „Господ дали ме слуша?" Като влезе тази мисъл в мене, веднага нещо ми нарушава мира.
5.4.1935г.
158. Математически отношения ,  МОК , София
Някой казва: „Умирам.“ Какво означава глаголът умирам? Значи това, което е в мира, не умира. Аз не У- МИ-РА У- МИРА
5.6.1935г.
159. Правилното пеене, ООК , София
Но казвам, любовта чрез мира ще внесе условия за онова вътрешно подобрение, което е необходимо сега
21.7.1935г.
160. Любов и служене,  УС , София
160.2 Любов и служене. (Чешмата в двора) ( втори вариант )
И тогава ние си губим мира, понеже не сме постъпили така, както Бог иска.
8.9.1935г.
161. Божественият план,  УС , София
161.2 Тълкуванието. (Истинските връзки) ( втори вариант )
Да поддържате закона на любовта, да поддържате закона на знанието, на свободата, на правдата, на мира, на дълготърпението, на всички тия добродетели, които идат сега – новото в света.
15.9.1935г.
162. Скъпоценото камъче,  УС , София
Огорчите ли Го, ще изгубите мира и разположението си.
162.2 Скъпоценното камъче под езика ( втори вариант )
Огорчиш ли го, ти вече изгубваш и мира, и разположението, потъмнее светът за тебе.
Щом изгубите мира, показва, че сте на кривия път.
20.10.1935г.
163. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
Може на основание: аз имам един син и видях, ти имаш една дъщеря; хвърлил око той на нея, влюбил се, та от няколко месеци в дома не може да се свърти, не може да намери мира вкъщи.
10.11.1935г.
164. Свещеният огън,  УС , София
Вие не може да отделите Свещения огън от разумността; не може да отделите Свещения огън от мира на човека, от любовта, от надеждата, от вярата му, от милосърдието му, от въздържанието, кротостта, от доброто и всичките добродетели.
27.11.1935г.
165. Към извора, ООК , София
Виждам сега, че го е страх, да не би да го отдалеча от Бога, да не би да изгуби мира, да не потъне в ада.
11.12.1935г.
166. Трите връзки, ООК , София
Щом почнеш да мислиш, че ако обичаш хората, те ще те използват, ти изгубваш мира.
13.12.1935г.
167. Неразбраното,  МОК , София
Казва: „Изгубих мира, радостта изгубих, щастието изгубих“.
15.12.1935г.
168. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
Да гледат Славата Ми, която си Ми дал преди създание мира.“ Аз съм слушал мнозина да говорят върху това.
22.12.1935г.
169. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
Казваш, изгубваш си мира – ти имаш обикновено съзнание. „Ама не се разбираме“ – обикновено съзнание. „Не зная, криво ми е“ – обикновено съзнание.
6.3.1936г.
170. Царят, богатият и момата,  МОК , София
Стига да идете в мира, в света, стига [да] идете в училище.
12.2.1936г.
171. Тониране, ООК , София
Много работи ви вълнуват, но те са извън земята, не са от мира сега.
16.2.1936г.
172. Силният огън, УС , София
Щом се спънеш в живота, щом си изгубиш мира, щом изгубиш равновесието, ти мислиш криво.
8.3.1936г.
173. Абсолютна справедливост, УС , София
Ама нарушават мира, не може да слушаш музика.
173.2 Абсолютна справедливост ( втори вариант )
Че щяла да наруши мира на някого, тя не се интересува.
11.3.1936г.
174. Сегашният момент, ООК , София
Какво значи това? У-МИРА. Умира, мира, мира, умира - значи отива в мира, в света.
12.4.1936г.
175. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
175.2 Божествената връзка ( втори вариант )
За да запази мира си и отвън, и отвътре, той трябва да има положителни мисли и чувства.
6.5.1936г.
176. Тайни и откровения, ООК , София
Не си нарушавай мира.
19.8.1936г.
177. Да им дам живот, СБ , София
Някой казва, че служи на Бога, че изпълнява Неговата воля, а при това губи мира си. — Щом губи мира си, той не върши волята Божия.
177.2 Вяра ( втори вариант )
Какво служене е това? Щом губиш мира си, ти не служиш на Бога.
13.9.1936г.
178. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
178.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
При най-малките изпитания и мъчнотии те се спъват, дразнят се, губят мира си.
27.9.1936г.
179. Той създава,  УС , София
Като се цапа или като цапа другите, човек губи мира и разположението си.
179.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
Защото след всяко цапане, човек изгубва мира си.
4.10.1936г.
180. Важността на черния дроб,  УС , София
Ако работите му почнат да се развалят, той губи мира и разположението си.
11.10.1936г.
181. Алилуя,  НБ , София
Това, което нарушава мира, радостта и спокойствието на хората, то е старото.
3.1.1937г.
182. Реалността в живота,  УС , София
Ти играеш на борсата и като чуеш по радиото тая вест, веднага изгубваш мира си.
20.1.1937г.
183. Съработници на Бога, ООК , София
Това, което не произвежда във вас никакво раздвояване на съзнанието, това, което не носи никаква скръб във вас, това, което пази мира, Любовта във вас, то е Божественото.
27.1.1937г.
184. Свещеното правило, ООК , София
Има нещо, което нарушило мира ти.
29.1.1937г.
185. Грозота и красота,  МОК , София
Какво значи да умре човек? „Умира“, у-мира, т. е. в мира отива. „Умира“ значи човек да влезе в света.
185.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Каква беше основната мисъл? Вие се плашите и казвате: ”Гладен ще умра!” Какво значи да умре човек? У – МИРА. Отива в мира.
24.2.1937г.
186. Не ограничавай Божественото, ООК , София
Защото, ако не почнете така да мислите, ще има всякога нещо, което може да наруши мира ви.
28.2.1937г.
187. Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ , София
Тя има за цел да поддържа мира в света. Тя ще даде гласа си само за онези, които искат да поддържат мира.
Царството Божие е само на страната на онези, които работят за мира в света.
9.5.1937г.
188. Единият и многото,  УС , София
Като узреем, ще дойдат същества от невидимия свят, ще ни откъснат и занесат на оня свят – в света на мира.
188.2 Единият и многото ( втори вариант )
Един ден, вие кат узреете, ще дойдат, ще ви откъснат и ще ви заведат в оня свят, дето е мира.
9.5.1937г.
189. Ново сърце,  НБ , София
Кой каквото иска да прави, оставете го на мира, не му се месете в работите.
4.8.1937г.
190. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Как ще познаете дали сте я разбрали? Дойде ви, да кажем, една неприятна мисъл или едно неприятно чувство, или нещо ти се случи в живота, което веднага наруши мира ви.
8.8.1937г.
191. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
Трябва ли човек да се смущава, да губи мира си от това, че в двора му влязло едно животно и нацапало? Няма защо да се смущава.
191.2 Качества на умът, сърдцето и тялото ( втори вариант )
Та, ако в двора ми влезе едно говедо и си остави своите изпражнения, трябва ли аз да си изгубя мира от това животно? Ще взема един прът и ще го изпъдя навънка.
22.8.1937г.
192. Съществени връзки, СБ , РБ , София
Да пожелаем възстановяване на мира между всички хора и всички народи.
29.8.1937г.
193. Вътрешна обхода,  УС , София
193.2 Вътрешна обхода ( втори вариант )
Ти изгубваш мира си, своя мир губиш вътре. Като се изгуби мира в човека, той губи едно от добрите качества.
5.9.1937г.
194. Силният,  УС , София
Щом нарушаваш мира й, тя казва: Тук не се живее.
28.11.1937г.
195. Служене на Бога,  УС , София
Будите! Изгрява слънцето на великия Господ на мира в нашите души.
12.12.1937г.
196. Трите пътя, УС , София
Като ви говоря, някои се обезверяват, губят мира си.
19.12.1937г.
197. Закон за контролиране, НБ , София
Какво означава думата „умиране“? „Умира“, това значи човек да отиде в света, да си поживее – в мира сего. Всички неща стават все в мира.
26.1.1938г.
198. Обичай и освобождавай, ООК , София
Човек изгубва мира си.
11.2.1938г.
199. Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК , София
Какво нещо е умира човек? „У“, турете запетая, МИРА.
20.3.1938г.
200. В името на Бога!,  НБ , София
Освен че му даваш това, което иска, но ще изгубиш и мира си.
27.3.1938г.
201. Добрата круша,  НБ , София
Като кажеш „умира“, напишете „у-мира“.
29.5.1938г.
202. Всичко е възможно,  НБ , София
Има един стих: „Прослави Ме със славата, която имах при Тебе, преди създаването на мира“. Вземаме този стих: „Прослави ме“ като нещо понятно. „Със славата, която имах в Тебе, преди създаването на мира“.
1.6.1938г.
203. Великото благо на живота, ООК , София
Щом си губиш мира, ти си в човешко течение. Щом не си изгубваш мира, ти си в едно Божествено течение.
26.8.1938г.
204. Великият подтик, СБ , РБ , София
Какво означава тази дума? Като турите след буквата „у" запетая, ще излезе „у, мира".
28.8.1938г.
205. Желаният мир, СБ , РБ , София
Бялата раса е на път да осигури мира. Ето защо, днес всички съзнателни и разумни хора работят за придобиване на мира. Бялата раса, носителка на мира, воюва заради него, за да стане майка на шестата раса – раса на братство между народите.
Време е вече всички хора да се обединят по ум, по сърце и по воля, да работят заедно за въдворяване на мира. С други думи казано: „Който спечели войната за мира, той спасен ще бъде".
Значи, и Христос е за мира.
11.12.1938г.
206. Вътрешният мир, УС , София
Казвам, моят подарък, който искам да ви дам тази сутрин е: Не си губете мира, който имате! Нито го продавайте, нито го губете! Пазете го като зеницата на окото си! Няма по-хубаво нещо да имаш онзи мир на душата, мира на ума си, мира на постъпките си. На земята няма нещо по-хубаво от мира. Умът трябва да е светъл, сърцето разположено и нищо в света не е в състояние да наруши мира.
31.12.1938г.
207. Големият брат,  ИБ , София
У - мира, т. е. човек отива в света да учи.
15.1.1939г.
208. Година на работа,  УС , София
Щом отивате при Бога да се оправяте, Той тегли завесата и казва: „Вие сте далеч от мене.“ И вие изгубите мира и спокойствието си, и Господ Го няма вече.
15.1.1939г.
209. Ще го поставя над всички си имот,  НБ , София
Как ще разберете това? Онези, които ме слушат, ще кажат: „Той е за съществуването на войната.“ Защо да не съм за войната? Аз съм за войната, но съм и за мира.
10.2.1939г.
210. Един опит, МОК , София
Всякога от създание мира, Адам не е разбрал, Ева не е разбрала, всичките поколения не са разбрали закона на любовта.
12.3.1939г.
211. Радостта,  УС , София
Сега по някой път казвате, че си изгубвате настроението, мира си изгубвате, после мислите си изгубвате, хубавите чувства, изгубвате детската вяра, която си имал едно време.
2.4.1939г.
212. Доста е на деня,  НБ , София
В един момент, когато имаш най-хубавото разположение, тогава злото ще наруши мира ти.
4.6.1939г.
213. Ученикът,  УС , София
За него Бог е Бог на Любовта, на Светлината, на Мира и Радостта.
Когато един ученик изнася една своя опитност, тя трябва да бъде опитност на любовта, в която има светлина; тя трябва да бъде опитност на светлината, в която има мир; тя трябва да бъде опитност на мира, която носи радост за душата.
После ще мине към светлината, след туй към мира и най-после към радостта.
30.7.1939г.
214. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
Как се изявява сегашният човек? Понеже е изложен на различни влияния, добри и лоши, често човек се изявява така, както сам не желае, благодарение на което нарушава своя вътрешен мир, както и мира на своите близки.
Вие непременно ще се скарате с някой от вашите близки и после ще съжалявате, че сте изразходвали много енергия, че сте нарушили мира си и сте развалили отношенията си със своя ближен.
22.9.1939г.
215. Нито близо, нито далече, МОК , СБ , РБ , София
215.2 Близо и далеч ( втори вариант )
Отворете душата си за любовта, за знанието и светлината, за свободата и мира.
1.10.1939г.
216. На Него можем да разчитаме,  УС , София
Ако всеки ден ти казваш: „Изгубих си мира, знаеш ли каква загуба е това?“ Може да те обере някой, може да дойде някой и да те раздразни.
3.11.1939г.
217. Отмерени отношения,  МОК , София
Казваш: „Взеха ми мира.“ Ти, като изгубиш мира си, ще започнеш да мислиш.
14.1.1940г.
218. Служение на Бога,  УС , София
В момента, в който обърнеш внимание да видиш една погрешка, изгубваш мира.
21.2.1940г.
219. Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София
За какво сме дошли ние, какво изучаваме? Ние казваме: „Да обичаме Бога.“ Какво нещо е да обичаме Бога? Да обичаш Бога, ти най-първо трябва да учиш ония великите жертви, които Бог е направил от създаването мира.
21.4.1940г.
220. Каквото попросите,  НБ , София
Какво ще бъде положението ви, ако желаете да имате една огърлица от скъпоценни камъни, големи като кокоши яйца? Ако имате такава огърлица, вие ще изгубите мира си.
2.6.1940г.
221. Бог е истинен,  НБ , София
Като турите запетайка след У-то в думата „умира“, „у, мира“, значи „отива в света“, това значи „отива в света на любовта“.
9.6.1940г.
222. Животът,  НБ , София
Близо до създание мира, светът бял ден не е видял.
17.7.1940г.
223. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
И когато развалиш това хубавото настроение, което има, тя казва: „Как смееш да смущаваш моя вътрешен мир?“ По някой път ти казваш: „Смутиха ми мира.“ Вий сте в положението на някоя мечка.
28.7.1940г.
224. На сватба, СБ , РБ , София
Докато мислиш, че си тих и спокоен, като светия, щом се разгневиш, нарушаваш мира си.
1.9.1940г.
225. Десетте девици, СБ , РБ , УС , София
Когато положението им стане тежко, пак викат мира.
29.9.1940г.
226. Новият човек,  НБ , София
Човек трябва да изпрати мисълта си, мира си.
29.9.1940г.
227. Съгласуване на мислите,  УС , София
Една малка причина наруши мира, който имаш.
8.12.1940г.
228. Вечер и сутрин,  НБ , София
Те са добрите братя, разумните братя и те работят за засилването сега на мира в света.
8.1.1941г.
229. Ще ви бѫде, ООК , София
Рекохъ: „Сега ще започнешъ да се молишъ за майка ти, да си възстановишъ мира.
229.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Ако лъжеш...“. (Той) казва: „Майка ми ме обичаше, бих я и тя умря.“ Рекох: „Сега ще започнеш да се молиш за майка ти, да си възстановиш мира.
19.1.1941г.
230. Новото в живота .,  НБ , София
Събрали се трима души много умни, но от мира сего, хора, които разбират как трябва да се живее.
9.2.1941г.
231. Благословен!,  НБ , София
Умирам – на български турете запетая след У-то У, МИРА – значи в един нов свят влиза, в един свят на мъчение.
2.3.1941г.
232. Мир вам,  НБ , София
В мира има радост, веселие, богатство, здраве.
14.3.1941г.
233. Силното число,  МОК , София
Казвате: „Да бъде миролюбив.“ Не разваляйте мира, който съществува. Човек не може да създаде мира, но не разваляйте мира.
31.8.1941г.
234. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
Тия войни не са нищо друго освен предшественици на мира.
234.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Сегашните войни не са нищо друго, освен предвестници на мира.
10.9.1941г.
235. Малкият опит, СБ , София
Човек лесно губи мира си. Защо трябва да се обижда и да губи мира си? Влез в скривалището си и виж какво е състоянието на твоята умствена, сърдечна и материална каса.
235.2 Малък опит ( втори вариант )
Една мисъл дойде, ще образува мрак и после ще изгубиш мира.
14.9.1941г.
236. Двама или трима, СБ , НБ , София
236.2 Двама или трима ( втори вариант )
Ние сме турили истината вън от себе си; ние сме турили знанието вън от себе си; ние сме турили знанието вън от себе си; ние сме турили мира вън от себе си.
Проявете Любовта, знанието, милосърдието, мира в себе си, за да се справите с противоречията.
19.10.1941г.
237. Зелен и узрял,  УС , София
Щом придобиеш Истината, нищо в света не е в състояние да наруши мира ти.
26.10.1941г.
238. Постоянна благодарност,  УС , София
Сега ти казваш: „Вагабонтин такъв, нехранимайко“, нарушаваш си мира.
10.5.1942г.
239. Без сол,  УС , София
Умира значи: у, мира – след у турете запетая, значи въвежда ме, умира Христос заради мене, въвежда ме в друг свят. Тъй го турям умира: у, мира.
10.5.1942г.
240. Врата на Любовта,  НБ , София
Колцина от нас помним де е нашата слава? По какво се отличава Христос? Той е помнил, че е имал слава преди създание мира, и казва да го прослави Бог със славата, която имал, преди създание мира.
13.5.1942г.
241. Примирете се със себе си, ООК , София
Човек е дошъл до положението, понеже е извървял от създаването мира 180 градуса.
2.9.1942г.
242. Живи и мъртви закони, ООК , София
Будите – изгрява слънцето на великия Господ на мира в нашите души.
20.9.1942г.
243. Малки възможности, СБ , РБ , София
Който иска да запази мира си, трябва да предпочете външната грозота и вътрешната красота.
27.9.1942г.
244. Бъдещото верую,  УС , София
Не отсега, а от създание мира, любовта и обичта са, които са ни свързвали.
27.9.1942г.
245. Проявление,  НБ , София
По какво се отличава един добър от един лош човек? [В] присъствието на един лош човек, колкото и да е културен, префинен, само като минете покрай него, ще си изгубите мира.
25.11.1942г.
246. Да благодарим, ООК , София
Колко време ще вземе да преброиш един билион? Ако Адам беше започнал от създаването [на] мира досега да брои, щеше да прочете 800 милиарда, не щеше да прочете един билион.
29.11.1942г.
247. Като младия син,  УС , София
Идеш в училището, умрял си. „У“ – тури запетая – „мира.“ То е спокойствие, учение, един живот без война.
1.1.1943г.
248. Нова основа,  МОК , София
Чрез мира те ще се свържат с Божествения свят.
"У – мира" означава влизане на човека в света, т.е. в Божествения мир, за да се свърже с великите души, които ръководят съдбините на човечеството.
Днес всички хора, всички народи се запитват: Кой ще донесе мира? Отде ще дойде мирът? – Мирът ще дойде от Божественият свят.
Засега две трети от света са за мира, една трета за войната.
Никакво колебание, никакво съмнение в Любовта. – Какво ще стане със света? Кога ще дойде мирът? – Бог ще донесе мира.
6.1.1943г.
249. Нова епоха, ООК , София
Ако изгубиш мира си, Господ ти го е дал затворен. Щом изгубиш мира си, изскочила е хубавата птичка.
12.3.1943г.
250. Зло и добро,  МОК , София
Ти проповядваш мира, аз отивам и ям овцете.
6.6.1943г.
251. Истинно, честно и справедливо, НБ , София
Христос казва: „Прослави ме със славата, която е в Тебе, която е от създание мира.“ Що е човешката слава? – Тя изчезва.
6.6.1943г.
252. Числото тринадесет,  УС , София
Само зрелият плод на любовта, който носи мира и спокойствието, здравето и всички блага в света, той е любовта.
22.8.1943г.
253. Ден на любовта, СБ , РБ , София
Тъй щото, очаквайте мира от Бога.
29.8.1943г.
254. Раждането, СБ , РБ , София
Човек не умира, но отива в света на мира, да се освободи от всички земни страдания.
Да пожелаем добър път на Българския цар, да следва пътя на Любовта, да носи мира и радостта.
5.9.1943г.
255. Блаженствата, СБ , РБ , София
Днес всички хора очакват мира.
12.9.1943г.
256. Пътят към изток, СБ , РБ , София
Любовта ще донесе мира и свободата.
15.9.1943г.
257. Добри плодове, СБ , РБ , София
Изгуби ли любовта, човек губи живота, светлината, мира и радостта си.
3.10.1943г.
258. Проявеният живот, СБ , РБ , София
Той носи блага на човечеството, но какво ще получи в замяна на това? Той носи свобода и мир, но как ще ги използуват хората? Преди да разберат и оценят свободата и мира, хората трябва да оценят светлината, въздуха, водата и хляба, които Христос изобилно дава.
12.11.1943г.
259. Закон на хармонията, МОК , София
Центърът на речта, който се на мира в задната част на главата, е свързан с очите.
24.11.1943г.
260. Ново разбиране, ООК , София
Докато децата в един дом се бият, бащата не може да донесе мира.
28.11.1943г.
261. Човешка и Божествена любов,  УС , София
Единственият, Който може да донесе мира в света, е Бог.
22.12.1943г.
262. Безопасното място, ООК , София
Сега всички очакват мира. – Как ще дойде мирът? Светът може да се оправи в 24 часа, и мирът да дойде.
29.12.1943г.
263. Малкото добро, ООК , София
Сега очаквате мира. Ако любовта, мъдростта и истината не вземат участие в мира, не може да се говори за никаква свобода. Ако животът, знанието и свободата не вземат участие в мира, това не е истински мир.
2.1.1944г.
264. Възприемане и предаване,  УС , СБ , София
264.2 Възприемане и предаване ( втори вариант )
Днес всички хора очакват мира.
5.1.1944г.
265. Родени от Бога, ООК , София
Няма по-велико нещо от мира. Човек може да мисли и чувства добре само в мира.
265.2 Родени от Бога ( втори вариант )
Няма нещо по-хубаво от мира. Само в мира човек може да мисли, може да има идея.
22.3.1944г.
266. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Постоянно ме питат, кога ще дойде мира? – Молете се и ще дойде мира.
28.8.1944г.
267. Сянка и реалност, ИБ , ПС , х.Еделвайс
267.2 Сянка и реалност ( втори вариант )
Кое е онова оръжие, което може да превърне всичко на прах и пепел и да донесе мира? – Бялото знаме.
22.10.1944г.
268. Милият поглед, ИБ , ПС , София
268.2 Милият поглед ( втори вариант )
Думата „умира” има две значения; у – „мира”, значи, отива в друг свят, по-високо се качва, не се занимава вече с обикновени работи – счита ги детински.
1.11.1944г.
269. Факти, закони, причини, ИБ , ПС , София
269.2 Факти, закони и причини ( втори вариант )
Колко дни чакаха там, докато се подпише мирът? Значи, първо е подписването на мира, а после мирът пристига на малки рекички.
12.11.1944г.
270. Като малките деца, ИБ , ПС , София
Като се свърши нашата епоха от създание мира до края на света само на един човек ще позволят да влезе в оня свят.
270.2 Като децата ( втори вариант )
Като се свърши нашата епоха, от създание мира до края на века, ще позволят само на още един стар човек да влезе в оня свят.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.