Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.8.1909г.
1. Любовта, ИБ ,
МИЛОСЪРДИЕТО – това е чистилището За Бога се казва, че е човеколюбив.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Любовта е обща за всичките, а милосърдието — специална добродетел, която можеш да покажеш в особени случаи.
30.12.1913г.
3. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Дайте място на бащата - дълготърпението и на майката – благодат, и на детето им – милосърдието, за да сте в общение с ангелите.
19.1.1914г.
4. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Прочее, да посеем семето на любовта и радостта, за да поникне мирът в умовете ни; да посеем семето на дълготърпението и благостта, за да поникне плодът на милосърдието в сърцата ни; да посеем семето на вярата и кротостта, за да поникне плодът на въздържанието в живота ни.
23.8.1914г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Първата дарба, с която трябва да започнете, то е милосърдието.
17.9.1916г.
6. Милосърдието, НБ , София
Тогава кой ще спаси света? – Ангелът на Любовта, придружен от Ангела на Милосърдието. Само в Милосърдието няма сянка, само в Божественото милосърдие няма раздвояване. Трябва да се учим на закона на Милосърдието. Затова дойде този Ангел при Корнилия – да го научи на закона на Милосърдието.
Колкото пъти съм говорил за Милосърдието, всякога ми се гневят и ми казват: “Ти ни мислиш злото, не ни разбираш”. А в Милосърдието е спасението – това е Христовото учение, това е бъдещата култура. След тази война Милосърдието ще дойде.
За всички ви там има велики блага, велико бъдеще, само ако прегърнете Милосърдието.
Върни се сега пак на Земята, за да научиш Милосърдието. Аз съм Бог на Милосърдието.
Сега, ако разберете Духа на Милосърдието, който Господ ви праща, ще разберете Неговото учение.
24.12.1916г.
7. Ще бъдат научени,  НБ , София
Такъв е великият закон. – Защо е дошъл човек на земята? – За да научи закона на милосърдието.
Най-после се явила при Господа най-малката дъщеря на Милосърдието и казала: Господи, както си намислил, така направи. Даже всички да се откажат от него, аз ще му покажа, как да люби, как да прояви милосърдието. Значи, човекът бил създаден заради любовта на малката дъщеря на Милосърдието. Малката дъщеря на Милосърдието е Христос.
Казвате: Как е възможно Христос да символизира дъщерята на Милосърдието? Може ли Той да се уподоби на мома? Христос съдържа в себе си двата принципа: мъжкия и женския. Под „мъж" се разбира разумно същество, което мисли, което носи в себе си едно от великите качества на Бога – милосърдието.
Само оня може да живее в безпределното пространство, който се е научил да управлява лъка и да свири. – Искам да придобия Духа Божи в себе си. – Как се постига това? – Когато дадеш път на милосърдието в своя живот. Милосърдието и доброто трябва да работят дълго време върху човека, докато възстановят оня образ в него, който някога му е бил даден. Иде милосърдието в света, което работи за повдигане на човечеството.
Друга култура трябва да дойде в света – културата на милосърдието, което ще определи отношенията на човека към Бога. Мислите и чувствата са тоновете, които цигуларят предава чрез своята цигулка. – Кой цигулар се харесва на публиката? – Който свири хармонично. – Защо някои мъже и жени не могат да се търпят? – Защото цигулките им не са нагласени. – Какво трябва да се направи, за да се търпят? – Трябва да се обърнат към милосърдието.
Дето е милосърдието, там почвата е обработена.
Тя е сълзата на милосърдието.
Тя е културата на милосърдието, или културата на любовта.
Каква култура е тая? Днес милосърдието учи хората, как да прилагат мъдростта и силата.
Милосърдието има отношение към закона на служенето.
Сега аз ви говоря за милосърдието. Милосърдието е най-високата проява на човека, който живее на земята. Аз говоря за милосърдието на сегашното общество, на сегашните християни, на вас, които ме слушате; аз говоря на ония, които от две хиляди години търсят Христа. Милосърдието, за което ви говоря, не е нещо отвлечено, мъртво. Милосърдието внася първата мисъл във вас за работа. Милосърдието казва: Няма време за отлагане.
7.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Защо е създаден човек? За да научи тази велика музика на милосърдието.
Най-после се явява най-малката дъщеря на милосърдието и казала: „Господи, създай това същество.
Под думата „мъж" се разбира същество, което е разумно, има всички Божествени атрибути, има едно от най-великите качества на Бога, тоест милосърдието.
Как ще имате вие Дух Божий, милосърдието, ако не Го слушате? Ангелът на истината е казал: „Не го създавай, Боже." Милосърдието трябва дълго време да работи у вас.
Друга култура трябва да дойде - културата на милосърдието, тоест отношенията в служене на Бога.
Тогава трябва да се повика милосърдието.
Когато милосърдието направи жилище у вас, тогава вие ще приличате на една обработена земя.
Тя е сълзата на милосърдието.
Сега третата култура, която иде, тя иде да съедини двата принципа, на мисълта и живота, да образува култура на милосърдието. Първата култура е била на мъдростта, втората - на правдата, третата, която иде, тя е култура на милосърдието - някои я наричат култура на любовта.
Сега милосърдието ни учи как да употребим тази мъдрост и сила.
Милосърдието, това е закон на служенето.
Аз сега ви говоря за милосърдието. Милосърдието в себе си подразбира най-висшето, което може да се прояви на земята у вас. Милосърдието, за което аз ви говоря, не е нещо отвлечено.
1.1.1917г.
8. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Той носи в себе си милосърдието – дете на Любовта – най-малката дъщеря на Бога.
8.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Той носи въ себе си милосѫрдието – дѣтѣ на Любовьта – най-малката дѫщеря на Бога.
25.2.1917г.
9. Спасението,  НБ , София
Когато милосърдието и любовта действуват в човека, той е готов вече да прояви доброто, да прави добри дела. Вън от милосърдието и любовта, доброто не съществува, т.е. не може да се прояви.
12.4.1917г.
10. Влиянието на музиката, ИБ ,
На търпението коя дума можете да турите като противоположна? - На това противоположната е милосърдието.
28.7.1918г.
11. Събличане и обличане,  НБ , София
Като ставате сутрин от сън, облечете дрехата на Надеждата, на Вярата, на Любовта, на Истината, на милосърдието.
Като говоря за черквата, за храма, имам предвид онова възвишено състояние на човешката душа, когато човек е готов да прояви Доброто, милосърдието и Любовта.
11.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Като ставате сутринь отъ сънь, облѣчете дрехата на надеждата, на вѣрата, на любовьта, на истината, на милосърдието.
Като говоря за черквата, за храма, имамъ предъ видъ онова възвишено състояние на човѣшката душа, когато човѣкъ е готовъ да прояви доброто, милосърдието и любовьта.
1.9.1918г.
12. Вкъщи,  НБ , София
И духовните къщи са направени по същия начин, но материалите им са фини – материали на Добродетелите: на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието, на Вярата и др.
12.2 Вкѫщи ( втори вариант )
И духовнитѣ кѫщи сѫ направени по сѫщия начинъ, но материалитѣ имъ сѫ фини — материали на добродетелитѣ: на любовьта, на мѫдростьта, на истината, на правдата, на добродетельта, на милосърдието, на вѣрата и др.
27.10.1918г.
13. Двете заповеди,  НБ , София
Той казва: “Късайте от плодовете на Дървото на Живота, за да бъдете силни, да проявите Любовта, Правдата, милосърдието, кротостта и въздържанието.” Само така човек може да прояви характер; само така може да кали волята си.
13.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Той казва: Кѫсайте отъ плодоветѣ на дървото на живота, за да бѫдете силни, да проявите любовьта, правдата, милосърдието, кротостьта и въздържанието.
30.3.1919г.
14. Детето растеше,  НБ , София
Не е достатъчно да кажеш, че си милосърден човек, но трябва да проявиш милосърдието си, да свършиш някаква работа с него. При това, трябва да се спазва момента, когато милосърдието действа.
20.8.1919г.
15. Правият път, СБ , В.Търново
Няма да се мине много време и Господ ще изпрати комисия да види доколко сте силни в Добродетелите, ще провери доколко сте усвоили Божествената Правда, милосърдието, доколко сте щедри и доколко сте изучили закона на пожертването.
22.8.1919г.
16. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Ако главата отпред е сплескана, това показва, че е развито милосърдието.
Ако искате да развивате милосърдието си, проектирайте ума си в онзи център на главата, който е два сантиметра над челото.
Така ще развивате и милосърдието, музикалното чувство, вярата, религиозното чувство, което е в средата на главата, но за това трябва да работите дълго време.
Човек трябва силно да развие не само религиозно си чувство, но и вярата, надеждата, съвестта, разума и милосърдието.
26.8.1919г.
17. Първи наряд за 1919/20 г., СБ , В.Търново
По време на поста ще размишлявате върху една от следните Добродетели: през първия пост – милосърдието, през втория – радостта, през третия – търпението, през четвъртия – вярата, през петия – надеждата, през шестия – сърцето, през седмия – волята, през осмия – душата, през деветия – духа, през десетия – чувствата, през единадесетия – Царството Божие, и през дванадесетия – Божията Любов и Божията Мъдрост.
22.1.1920г.
18. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Бих желал всички да сте първи в любовта, в истината, в мъдростта, в правдата, в кротостта, в смирението, в милосърдието.
26.2.1920г.
19. Великата майка, ИБ , БС , София
В тази част на главата се намират много центрове, но вие засягате главно милосърдието - Божествената Любов.
5.3.1920г.
20. Вяра, ИБ , БС , София
Реплика: Последното петъчно събрание беше да се научим да мълчим, да станем като децата, да развиваме милосърдието, да се упражняваме върху духа, върху добродетелите, върху развиване на сетивата и приготовление за Петдесетница.
Ще развивате Вярата си, милосърдието, сърцето си, разсъдливостта, въображението, музиката.
23.6.1920г.
21. Три процеса,  ИБ , Бургас
Например, за да са милосърдни – те трябва да разбират качеството на милосърдието.
25.6.1920г.
22. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Голямото богатство ражда жестокосърдечието; ако си готов, ражда милосърдието.
27.6.1920г.
23. От мен да замине,  НБ , ИБ , Бургас
Някой казва: „Аз съм християнин.“ – С какво си започнал? – „С милосърдието – но не върви; с друга добродетел – но също не върви.“ Християнинът трябва да върви със закона за самопожертвуванието.
20.8.1921г.
24. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
Или казано на наш език, когато извършим каквото Бог изисква, да се задоволим, че Той ни се усмихва и казва: „Добре сте сторили, изпълнили сте закона тъй, както Аз обичам.“ Питам: има ли в света нещо по-хубаво от Божията усмивка? Ще запитате: „Усмихва ли се Господ?“ А знаете ли коя е Божията усмивка? Божията усмивка е милосърдието. Господ казва: „Призовете Ме в милосърдието.“ Когато Той се усмихва, Той ни призовава.
21.8.1921г.
25. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Примирителните са хора на милосърдието.
22.8.1921г.
26. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Знаете ли колко начини има за изразяване на смирението? В милосърдието има толкова много красиви форми, толкова оттенъци, чрез които то се изразява, че не можеш да срещнеш двама милосърдни хора, които да изразяват милосърдието по един и същ начин. Милосърдието, смирението, всичко може да се прояви в безкрайно разнообразие.
9.3.1922г.
27. Четирите правила, ООК , София
Ако вие сте решили да направите някое благодеяние, и дойде един човек при вас с отрицателни качества, човек, който не е милостив, и положи ръцете си там, на центъра на милосърдието, и у вас ще се роди същото желание, да не давате нищо.
27.2 Важни правила ( втори вариант )
По същия начин може да събудите центъра на милосърдието в даден човек, а може да произведете и обратна реакция. Понякога човек няма желание да направи добро, да прояви милосърдието си.
26.3.1922г.
28. Които вас приемат,  НБ , София
Нито един от вас няма да бъде изгубен, нито един от вас няма да остане глупав или жесток, всички вие ще бъдете братя и сестри на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта и милосърдието, и всички ние ще славим Господа.
20.4.1922г.
29. Предназначението на музиката, ООК , София
Като дойде до твърдостта, до упоритостта на българина, навсякъде съм турил 7 см; щом дойде до религиозното чувство, то спада от 2–3 см, а като дойде до милосърдието, малко се повдига.
29.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Религиозното чувство в него е слабо развито, по-добре е милосърдието, а най-добре е твърдостта и упоритостта.
14.5.1922г.
30. Дъще Сионова,  НБ , София
Защо да не се бои? – Защото отсега нататък аз ида, моето учение на Любовта иде, иде Любовта, иде Правдата, иде Истината, иде Добродетелта, иде милосърдието – всичко добро, което Бог е приготвил от памтивека, всичко туй ще бъде един накит за теб, ти ще се накичиш, ще бъдеш красив пред света, както никога не си бил накичен.
17.5.1922г.
31. Методи за чистене, МОК , София
Когато милосърдието се е изгубило, насилието е дошло на мястото.
31.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Когато човек изгуби Любовта си, кармата дохожда на нейно място; когато човек изгуби Радостта си, скръбта дохожда на нейно място; когато човек изгуби Правдата, безправието дохожда на нейно място; когато човек изгуби Милосърдието си, страхът и насилието дохождат на негово място.
14.6.1922г.
32. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Ако си в някоя болница? – Милосърдието.
32.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Някой ще пише, че най-силната добродетел на ученика е Любовта, друг - Вярата, трети - Милосърдието, четвърти - способността му да учи, и т.н.; като мисли за дадената добродетел, без да подозира, той се свързва с нея - в това именно се съдържа ползата за ученика от развиване на темите, които се дават на класа. За войника, който отива на бойното поле, най-голяма добродетел е смелостта; за прислужника на болния най-важна добродетел е милосърдието; за ученика най-важна добродетел е послушанието; за работника - трудолюбието; за слугата - досетливостта и съобразителността.
18.6.1922г.
33. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
За пример, каква трябва да бъде нашата форма за милосърдието? Вие минавате покрай пътя, виждате един беден, сакат, слаб човек.
17.8.1922г.
34. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Щом дойдеш, Христос ще ти зададе първия въпрос: "Разреши задачата на милосърдието.
Сега, през тази година, като влезнете, ще решавате задачата на милосърдието.
23.8.1922г.
35. Милосърдието, СБ , В.Търново
Не навън, но вътре имате ли вие туй милосърдие? Без милосърдието законът показва, че лошите последствия непременно ще се върнат назад. Престанеш ли да се ръководиш от милосърдието, непременно тази лоша орисница, съдбата, ще се върне. И тъй, милосърдието, когато е развито, френологически се изразява на предната част на главата – на челото. Всеки от вас може да придобие милосърдието. И ученикът е длъжен да култивира милосърдието.
Сега аз искам да турите като добра основа милосърдието – няма да се връщам да говоря пак за него. Други ще говорят за милосърдието: скърбите, страданията, нещастията, неволите – всичко туй ще ви говори все за милосърдието. И всичко, което сега съществува в света, тази дисхармония – то показва, че милосърдието не е обсебило човешкото сърце.
Ако милосърдието му е слабо, трябва да се стреми да го развие за себе си конкретно.
Следователно, като вложите Любовта във великия закон, като вложите милосърдието, в душата ви ще се появи едно желание да бъдете снизходителни към всеки, който има някаква слабост.
Сега повече няма да говоря за милосърдието.
В Школата има начини за развиване на милосърдието. Затуй искам, като влезете в Школата, да си носите милосърдието. Шилата, които имате – отвънка, а милосърдието – отвътре.
Само милосърдието е в състояние да смекчи Истината.
24.8.1922г.
36. Великата Божия църква, СБ , В.Търново
Приложете милосърдието и Той ще го благослови.
25.8.1922г.
37. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Човешката любов се намира отпред на главата, дето е милосърдието.
26.8.1922г.
38. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Коя е твоята сестра? Тя е Милосърдието.
27.8.1922г.
39. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
39.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Обичаш милосърдието; виждам един акт на милосърдие в тебе, чрез който помагаш някому и го повдигаш - аз ще те обикна.
27.8.1922г.
40. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Христос ще ти зададе първия въпрос: „Разреши задачата за милосърдието!“ Излез на дъската, сам разрешавай! Много добре, седни; върви сега и прилагай тази задача! На другиго учителят казва: „Разреши задачата на търпението!“ И всеки ученик разрешава експедитивно и всичко върви. Учителят оценява: „Много добре, върви и започни с втория урок!“ През тази година ще решавате задачата на милосърдието – първата задача, която дават на всички.
4.10.1922г.
41. Допирните точки в природата,  МОК , София
Следователно любовта, знанието, чистотата, милосърдието на ученика трябва да се подложат на изпит.
6.10.1922г.
42. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Мислите ли за крадеца, за омразата, за завистта, всичко туй ще го привлечете около себе си. „Ама какво да правим?“ Ще почнеш да мислиш за доброто, ще привлечеш вибрациите на доброто, на Истината, на Мъдростта, на милосърдието, на самопожертването.
24.12.1922г.
43. Окултна медицина, ООК , София
Сега, в някои от вас, от тия способности разсъдъкът е развит, а музиката е слабо застъпена; у някои паметта е силно развита, а наблюдателността е слаба; у някои милосърдието е слабо застъпено, у някои Божествената Любов е слаба, вярата, у някои съвестта е слаба, застъпена.
24.1.1923г.
44. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Когато разсъдъкът и сравнението са силно развити, а милосърдието – слабо развито, човек става силно критичен. Ако и милосърдието е добре развито в него, той минава за справедлив.
5.2.1923г.
45. Малките случаи, ООК , София
У оптимистите е обратно: у тях гордостта е слабо застъпена, а съвестта, милосърдието и разсъдъкът завземат по-широка площ в схващанията им, затова те виждат във всичко добрата страна.
7.2.1923г.
46. Добри навици,  МОК , София
Такъв човек трябва да изпраща енергията от този център към центъра на милосърдието.
46.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Вие ще турите една друга способност у човека, то е милосърдието.
Тази енергия при ушите ще я прекараш горе при милосърдието, следователно може да избегнеш туй състояние.
19.2.1923г.
47. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Следователно Любовта трябва да мине през тези фази, за да се яви милосърдието. Но за да се прояви милосърдието, трябва и човешкият интелект да дойде, трябва да се прояви и човешкият разум.
Следователно в нас трябва да се проявят едновременно милосърдието и разумът.
Обаче като дойдем до моралното чувство на Любовта и милосърдието, там не е така.
21.2.1923г.
48. Първата родена мисъл,  МОК , София
Запример, ако ученикът иска да развие в себе си милосърдие, той трябва да се свърже с ония интелигентни, разумни същества, на които милосърдието е специалност. Ако милосърдието не е развито в някой човек дълго време трябва да му говорите за страданието на хората, докато сърцето му трепне.
Ето защо, когато искате да развиете милосърдието в себе си, дружете с хора у които това чувство е силно развито.
28.2.1923г.
49. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Вярата, надеждата, милосърдието, благоговението, както и моралните чувства в човека са положителни величини, които имат мястото си в известни центрове, в известни области на мозъка.
8.3.1923г.
50. Произход на правите мисли, ООК , София
Явява се милосърдието и казва: „Как тъй? От памтивека аз само с милосърдие се занимавам“. – „Ама Любов към Бога няма.“ Току-виж, благоговението дойде. „Ама вяра няма“, говори ораторът – съмнението.
11.4.1923г.
51. Житно зърно,  МОК , София
Когато някаква външна причина събуди милосърдието ви, в горната част на главата ви, дето се намира центърът на милосърдието, ще изпитате известно напрежение.
18.4.1923г.
52. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
Любовта развива милосърдие, а милосърдието прави човека отзивчив, състрадателен към хората, снизходителен към слабостите им. У едни хора разсъдъкът е слабо развит; у други — времето, тактът; у трети — милосърдието; у четвърти — вярата; у пети — надеждата и т.н.
9.5.1923г.
53. Движение на разумните сили,  МОК , София
За да бъде приятелството устойчиво, разумността Р трябва да съставя три процента от цялото, милосърдието М – пет процента, съвестта С – девет процента, твърдостта Т – шест процента, самоуважението СУ – седем процента, дружелюбието Д – седем процента.
13.5.1923г.
54. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Да допуснем, че трябва да напишем една жива тема върху милосърдието. Ние можем да напишем много красиви поетически изражения върху милосърдието и като го прочете някой, да не му въздейства, а пък може да напишем едно просто изложение върху милосърдието и като го прочете някой, да постъпи тъй, както ние сме постъпили в дадения случай.
6.7.1923г.
55. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
След това идват милосърдието и щедростта.
После, милосърдието значи тази работа да я свърша с разположение на духа си, на сърцето си, тъй - с въодушевление, тих и спокоен, защото милостивият човек е човекът, който се въодушевлява от най-малките работи.
11.11.1923г.
56. Който има уши,  НБ , София
Любовта носи в себе си безсмъртие и живот; Любовта изключва всички страдания; Любовта изключва всички насилия; Любовта изключва всички глупости; Любовта изключва всички безчестия; Любовта изключва всички нечистотии; Любовта изключва всички неправди; а включва милосърдието, добротата, всичко онова, което е възвишено и добро, включва съвършения живот.
21.11.1923г.
57. Силовите линии в природата, ООК , София
Какво означаваше това? Понеже отпред на челото е милосърдието, хората казваха: „Милосърдието на хората трябва да се сплеска, да се спити. Милосърдието се сплеска, но се намериха в трудно положение. По същия закон, когато милосърдието се развива, развива се и горната част на челото. Истинската база на умствения живот е милосърдието. Събудете в един човек милосърдието, ще събудите в него и правата посока към умствен живот. Милосърдието се намира в центъра на челото. Милосърдието е център, към който хората трябва да се стремят. В умствения живот милосърдието има най-силно влияние. Няма друго чувство, друга способност, която да има такова силно влияние върху ума, каквото има милосърдието, затова челото трябва да расте съразмерно. От чисто идеално гледище вие трябва да оставяте милосърдието да прояви резултатите си в ума. Тъй както днес някои схващат милосърдието, то е безидейно. Затова първото нещо в умствения живот е милосърдието.
Милосърдието е качество, което свързва човека с висшите същества, у които няма страсти.
3.2.1924г.
58. Плодовете на Духа,  НБ , София
Милосърдието, това е приложение.
Само когато намерим отношението между любовта, мира, благостта, кротостта, въздържанието, вярата и милосърдието, тогава ще разберем какво нещо е Духът.
17.2.1924г.
59. Морални чувства,  МОК , София
Вие може да наблюдавате какъв е центърът на милосърдието у всички милосърдни хора. Чувството на милосърдието се намира отгоре на човешката глава.
Колкото ъгълът BAM се стеснява, става по-малък, толкова повече се намалява и милосърдието.
Когато милосърдието е слабо развито, човек става скъперник.
Отнемете от него съвестта, милосърдието, вярата, надеждата, твърдостта и любовта към Бога, и вие ще го повърнете с милиони години назад.
Милосърдието разрешава въпроса вън от личния живот. Милосърдието казва: Ти си длъжен да направиш това нещо.
59.2 Морални чувства ( втори вариант )
Вие може да наблюдавате какъв е центърът на милосърдието у всички милосърдни хора. Чувството на милосърдието се намира отгоре на човешката глава. Всички хора не са еднакво милосърдни – колкото ъгълът ВАМ се стеснява, става по-малък, толкова повече се намалява и милосърдието.
Когато милосърдието е слабо развито, човек става скъперник; когато съвестта е слабо развита, човек обича да послъгва; когато твърдостта е слабо развита, какъвто вятър и да повее, той се огъва – каквото и да ти кажат, ти го правиш; когато няма любов към Бога, такъв човек е тяло без глава.
Отнемете от него съвестта, милосърдието, вярата, надеждата, твърдостта и Любовта към Бога, и вие ще го върнете с милиони години назад – той ще бъде по-долен и от най-долната маймуна в някои отношения.
Милосърдието разрешава въпроса вън от личния живот. Милосърдието казва: „Ти си длъжен да направиш това нещо.“ Не че си длъжен, но то изисква – казва: „Ти трябва да го направиш.“ И пред едно милосърдно чувство ти не можеш да представиш никакво извинение.
12.3.1924г.
60. Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК , София
Ще разгледате как сте приложили търпението, милосърдието, смирението, кротостта, въздържанието, Любовта и Истината.
30.4.1924г.
61. Добрите и лошите, ООК , София
Когато говорим за Милосърдието, подразбираме същото.
18.6.1924г.
62. Малкото приложение, ООК , София
Хубаво, ако вие не можете да разрешите една задача на Милосърдието правилно, ако не можете да разрешите една задача на Търпението правилно, ако не можете да разрешите една задача на Вярата правилно, ако не можете да разрешите една задача на Надеждата правилно, питам ви тогава: в какво седи вашата способност? Ще кажете: „Аз не съм търпелив, но съм умен човек.“ Ум без търпение – това е колело без ос.
12.8.1924г.
63. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
Аз говоря така, но ще ви накарам, и търпението ще научите, и милосърдието, и добрите обноски, и надеждата ще влезе във вас, и волята, и всичко ще дойде.
26.10.1924г.
64. Природа и геометрия,  МОК , София
Например, ако вие увеличите вашето милосърдие, ако милосърдието стане един подтик у вас, върховете на тези два ромба ще се съединят и ще образуват една правилна крива линия О – този чертеж, това е човешкото лице.
16.11.1924г.
65. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите,  МОК , София
А как ще ви повлияе Юпитер? Ще повлияе на личните ви чувства, после ще повлияе донякъде на милосърдието.
65.2 Ролята на противоречията. Влияние на планетите ( втори вариант )
Как ще ви повлияе Юпитер? – Той ще повлияе на личните ви чувства, а донякъде и на милосърдието.
24.12.1924г.
66. Образи на живата природа, КД , София
На най-горната част на челото са разсъдъкът и милосърдието.
15.3.1925г.
67. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Милосърдието не е еднакво развито; вѣрата не е еднакво развита; надеждата не е еднакво развита; смѣлостьта, рѣшителностьта, всички тия способности и чувства не сѫ еднакво развити въ всички хора.
67.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Милосърдието не е еднакво развито; вярата не е еднакво развита; надеждата не е еднакво развита; смелостта, решителността, всички тия способности и чувства не са еднакво развити във всички хора.
1.7.1925г.
68. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Горе на главата се намира центърът на милосърдието.
6.7.1925г.
69. Вътрешна връзка, МС , София
Идеализмът трябва да бъде само една връзка, която да ни доведе в контакт с Любовта, а Любовта трябва да ни доведе във връзка с Мъдростта; Мъдростта трябва да ни доведе във връзка с Истината; Истината трябва да ни доведе във връзка с Правдата; Правдата трябва да ни доведе във връзка с Добродетелта, с Милосърдието и т.н.
28.8.1925г.
70. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Милосърдието ти е слабо.
70.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
Милосърдието ти е слабо.
Милосърдието ти е слабо.
29.8.1925г.
71. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Покажи, че седишъ, по-горѣ отъ другитѣ въ Любовьта, въ Мѫдростьта, въ Истината, въ Правдата, въ Добродѣтельта, въ милосърдието и т.н.
71.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Покажи, че седиш, по-горе от другите в Любовта, в Мъдростта, в Истината, в Правдата, в Добродетелта, в милосърдието и т.н.
Покажи, че седиш по-горе от другите в Любовта, в Мъдростта, в Истината, в Правдата, в Добродетелта, в Милосърдието и т.н.
15.11.1925г.
72. Време и сила, МОК , София
Например къде е мястото на милосърдието? – Чувството на милосърдието е там, където е и религиозното чувство на човека, а именно в горната част на главата. Когато искате да проверите мястото на милосърдието в главата на човека, направете следния опит: повикайте двама души, в които това чувство е добре развито. Единият от тях да постави трите си пръста върху горната част на главата на другия, дето е религиозното чувство, и той веднага ще почувства атака на милосърдието или чувството на приятелство.
Освен това човек, у когото липсва това чувство, добре е всеки ден около 10-20 минути най-много да поставя ръката си върху центъра на милосърдието, за да приижда към него известно количество енергия.
Например милосърдието е развито и у някои растения и животни.
72.2 Време и сила ( втори вариант )
Например де е мястото на милосърдието? Чувството на милосърдието е там, дето е и религиозното чувство на човека, а именно в горната част на главата. Когато искате да проверите мястото на милосърдието на главата у човека, направете следния опит. Единият от тях да постави трите си пръста върху горната част на главата на другия, дето е религиозното чувство, и веднага ще почувства тока на милосърдието или чувството на приятелство.
Освен това човек, у когото липсва това чувство, добре е всеки ден около десет, двайсет минути най-много, да поставя ръката си върху центъра на милосърдието, за да приижда към него известно количество енергия.
Например милосърдието е развито и у някои растения и животни.
3.1.1926г.
73. До скончанието на века,  НБ , София
Идете и ги научете, че този Бог обича милосърдието, обича кротостта, обича въздържанието, обича всичко онова, което е възвишено и благородно, обича всеки подтик, колкото и да е малък.
17.1.1926г.
74. Благ,  НБ , София
Такъв човек знае за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за кротостта, за милосърдието, а всъщност нищо не може да приложи от това свое знание.
14.2.1926г.
75. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Ако искате да развивате милосърдието си, дружете с милосърдни хора.
21.2.1926г.
76. Изразително лице,  МОК , София
Ако искате да придобиете израз на милосърден човек, трябва усилено да мислите върху милосърдието. Само по този начин ще можете да развиете в себе си милосърдието.
28.2.1926г.
77. Приех от Отца Си,  НБ , София
В този свят има идеи на Милосърдието, идеи на Правдата, идеи на Добродетелта, идеи на Любовта, идеи на Истината и т.н.
7.3.1926г.
78. Домовит човек,  НБ , София
Знаете ли, на кое място в мозъка ви се намира милосърдието? Знаете ли, на кое място в мозъка ви се намира твърдостта? Знаете ли, на кое място в мозъка ви се намира чувството на приятелство? Знаете ли, на кое място в мозъка ви се намира майчината любов или Любовта ви към Бога? Знаете ли, на кое място в мозъка ви се намира центъра на разсъдъка, или центъра на паметта и ред други центрове? Кажете ми, де се намират всички тия чувства? Не само вие не ги знаете, но и най-видните философи, като Канта или други някои, не ги знаят.
10.3.1926г.
79. Живите закони на добродетелите, ООК , София
За пример, човек не може да бъде милосърден, ако не разбира закона на милосърдието; той не може да бъде търпелив, нито добродетелен, ако не разбира законите на търпението и на добродетелта. За пример човек може да бъде милосърден само ако разбира закона на милосърдието. Разбира ли този закон, той ще има метод как да придобие милосърдието; щом има метод, той ще знае елементите, чрез които ще прояви милосърдието. Ако след като направите услугата, започвате да разправяте какво сте направили, вие не разбирате закона на милосърдието.
Знаеш ли закона на милосърдието, например, ти лесно ще се справяш с мъчнотиите в живота.
11.4.1926г.
80. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
За милосърдието има специфични клетки.
30.5.1926г.
81. Което дава живот,  НБ , София
Милосърдието също тъй има свой ключ.
2.6.1926г.
82. С чия воля?, ООК , София
За пример, някой може да опита Любовта в милосърдието, друг – във вярата, трети – в надеждата, четвърти – в справедливостта, пети – в разумността и т. н.
23.6.1926г.
83. Среда и условия, ООК , София
За пример идеите ви за Любовта, за обичта, за милосърдието, за търпението и за всички останали добродетели се различават.
22.8.1926г.
84. Наряд - 22 - 29 август 1926 г. София - Изгрев, СБ , София
Милосърдието седи на първо място в живота.
29.8.1926г.
85. Ще се изкоренят, СБ , София
Само Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта, Милосърдието може да се отричат.
Отличителната черта на Бога е милосърдието.
20.10.1926г.
86. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Има ангели на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата, на добродетелта, на милосърдието, на кротостта, на въздържанието, на братолюбието – цяла градация от ангели има.
31.10.1926г.
87. Неговата заповед,  НБ , София
Като дойде времето, той взима ножиците, отрязва им руното, а после ги издоява, като им казва: “Вие сте много егоисти, трябва да учите милосърдието, трябва да учите закона на жертвата.
31.10.1926г.
88. Път към свобода,  МОК , София
За да излезе от егоизъма си, човек трябва да развива центъра на милосърдието. Егоизъмът се уравновесява с милосърдието. Само милосърдието е в състояние да въздействува на човешкия егоизъм.
88.2 Път към свобода ( втори вариант )
За да излезе от егоизма си, човек трябва да развива центъра на милосърдието. Егоизмът се уравновесява с милосърдието. Само милосърдието е в състояние да въздействува на човешкия егоизъм.
7.11.1926г.
89. Моисей и Христос,  НБ , София
Той трябва да прилага закона на жертвата, закона на милосърдието и да не съди, да не одумва никого.
24.11.1926г.
90. Любов – колективност, ООК , София
Вие трябва да увеличите вярата си, да развиете милосърдието си, да имате доверие към хората.
1.12.1926г.
91. Говор и пение, ООК , София
У едни от вас не е развито времето, у други – паметта, у трети – разсъдливостта, у четвърти – милосърдието и т. н.
5.12.1926г.
92. Умовете им,  НБ , София
И след всичко това тия хора ще говорят за християнска култура, за милосърдието, за Правдата и за ред още добродетели.
92.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
И слѣдъ всичко това тия хора ще говорятъ за християнската култура, за милосърдието, за Правдата и за редъ още добродѣтели.
15.12.1926г.
93. Неразрешеното, ООК , София
Питам: как се придобива милосърдието? Как мислите – сила, способност, чувство или качество е милосърдието? Защо именно милосърдието има отношение към слабите? Когато слабият страда или направи някаква погрешка, към него ние сме снизходителни, милосърдни; когато силният греши, към него сме строги, взискателни.
Ако любовта на човека не се увеличава, тя не е истинска Любов; ако знанието, милосърдието не се увеличават, те не са истински.
9.1.1927г.
94. Сам с ума си,  НБ , София
Например, и Любовта, и Мъдростта, и Истината, и кротостта, и въздържанието, и милосърдието – всички имат свои определени места върху човешкото лице.
23.1.1927г.
95. Представа за трите свята,  МОК , София
За да се освободи от егоизма си, той трябва да даде място на милосърдието в себе си. Милосърдието внася вода в човека, т.е. прави го мек. Мислите ли, че при това положение неприятелят му ще смее да го убие? Не, мекотата, милосърдието смекчават и най-големия престъпник.
95.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Егоизма ще го премахнете, ще събудите милосърдието, с него този елемент на водата ще дойде.
8.5.1927г.
96. Сто пеняза,  НБ , София
Казвате: кой ще ни избави от болшевиките? Само Истината е в състояние да спаси човечеството от болшевиките като внесе между тях законите на Любовта, Мъдростта, Правдата, Добродетелта, милосърдието, кротостта въздържанието, търпението и т.н.
1.6.1927г.
97. Съзвучно движение, ООК , София
Ама не съм търпелив. — Ще решиш задачата на търпението. — Не съм милосърден. — Ще развиеш милосърдието си. — Нямам любов. — Ще работиш, докато развиеш любовта в себе си.
27.11.1927г.
98. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Запример, който иска да бъде милосърден, той трябва да извлече от светлината точно тази материя, която е необходима за съграждане на милосърдието.
28.12.1927г.
99. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Когато сърцето на човека се свива, това показва, че в милосърдието му има някаква дисхармония. Като проявиш милосърдието си, сърцето ти ще почне да се разширява. – Ама сърцето ми тупа неправилно. – Как да не тупа? Ще тупа, защото не си милосърден. Щом проявиш милосърдието си, сърцето ти ще почне правилно да бие. Децата са по-милосърдни от възрастните, но майките им не дават да проявяват милосърдието си.
1.1.1928г.
100. В образ Божи,  НБ , София
Казвате; какво нещо е любовта? – Изгрев, – Какво представя отсъствието на любовта? – Залез. – Какво нещо е мъдростта? – Изгрев. – Какво Нещо е глупостта? – Залез. – Какво нещо е истината? – Изгрев. – Какво нещо е лъжата? – Залез. – Какво нещо правдата? – Изгрев. – Какво нещо е безправието? – Залез. – Какво нещо е милосърдието? – Изгрев.– Какво нещо е жестокосърдечието? – Залез.
Запример, какво по-красиво нещо има от човешкото лице? Каква светлина се крие в човешките очи! По светлината на очите се съди за милосърдието, за любовта, за истинолюбието и за ред още добродетели в човека.
29.1.1928г.
101. Синове на възкресението,  НБ , София
Сиромахът предоставяте на грижите на богатите, или на милосърдието на минувачите.
26.2.1928г.
102. Дванадесетте племена,  НБ , София
Вярвайте в милосърдието, а не в жестокостта.
1.4.1928г.
103. Практически правила,  МОК , София
Например, ако иска да развива милосърдието си, човек трябва да се среща със слаби, нуждаещи се хора. Като влиза в положението им, той изпраща повече кръв към центъра на милосърдието и го храни.
1.4.1928г.
104. Славата човеческа,  НБ , София
Това неразположение се дължи на предната част на мозъка, дето се намира центъра на милосърдието. В този момент центърът на милосърдието в него не функционира правилно Когато въображението в човека е извратено, изопачено, създава лоши образи. За да се освободи от този недъг, човек трябва да развива в себе си милосърдието.
Първо той трябва да възприеме милосърдието, което се намира отгоре, на предната част на главата. Милосърдието спада към ангелския свят, който е по-нисък от Божествения.
Работете върху вашия мозък! Работете върху вашето сърце! Само така ще придобиете мир в душата си и ще работите за развиване на милосърдието, както и на интуицията в себе си.
15.4.1928г.
105. По-драгоценен,  НБ , София
Те са следните: животът изключва смъртта; истината изключва лъжата; мъдростта, която носи светлина и знание, изключва тъмнината и невежеството; правдата изключва всякаква неправда; милосърдието изключва насилието.
20.4.1928г.
106. Будният ден,  МОК , София
Видите ли, че детето ви иска да прояви милосърдието си, да раздели хляба си с бедното си другарче, не му забранявайте. Не препятствайте на милосърдието ви да се проявява. Днес препятствате, утре препятствате на милосърдието, докато най-после сърцето ви се втвърди и се превърне в красива форма без съдържание.
9.5.1928г.
107. Създаване на нови органи, ООК , София
Когато честността, справедливостта, милосърдието у човека са силно развити, и да попадне в лоши условия, в края на краищата той ще излезе от тях и ще заживее чист, добър живот.
13.5.1928г.
108. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Противоречията, които съществуват в ума на съвременните хора за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за Правдата, за Добродетелта за милосърдието и за ред прояви в живота, зависят от чистотата, от степента на яснотата на това огледало.
6.6.1928г.
109. Божествена светлина, ООК , София
След известно време ще потопите четирите си пръста във водата, ще ги държите 15 секунди и ще вложите четири части от милосърдието.
15.6.1928г.
110. Търпение и безстрашие,  МОК , София
Запример, човек трябва да работи върху безстрашието, търпението, милосърдието. И милосърдието, върху което трябва да се работи, също е свързано с Любовта.
4.7.1928г.
111. Началото на добродетелта, ООК , София
Духът отвътре пошепва на професора: „Прояви милосърдието си към този човек.
Ако проповядва на хората върху милосърдието, неговият живот трябва да им служи за пример. Това се отнася не само до милосърдието, но до всички чувства и способности у човека.
22.8.1928г.
112. Ключът на живота, ООК , София
Няма по-хубаво, по-красиво нещо от това да живее човек в Бога! Само тогава той може да разбере какво нещо е Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта, милосърдието, кротостта, въздържанието и т.н.
3.10.1928г.
113. Без прегради, ООК , София
Вземете един килограм чиста, планинска вода и мислено си представете, че внасяте в нея енергиите на вярата, на милосърдието и на обичта. При всяко пиене на водата винаги дръжте в ума си мисълта, че в нея са вложени енергиите на вярата, на милосърдието и на обичта.
10.10.1928г.
114. Какво са разбрали, ООК , София
Милосърдието насърчава човека, дава му възможност да изправи грешките си. Милосърдието дава възможност на човека да изправи грешките си и да върви напред, да постигне своите добри желания.
21.11.1928г.
115. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Вярата, надеждата, милосърдието, кротостта са постоянни величини.
7.12.1928г.
116. Хигиена на живота,  МОК , София
Жестокостта се сломява от милосърдието, а милосърдието подразбира закон на жертва.
25.1.1929г.
117. Смяна на енергиите,  МОК , София
За да се справи с личните си чувства, човек трябва да отправи енергията им към горната част на главата, дето се намира центъра на милосърдието.
117.2 Смяна на енергията ( втори вариант )
Вие не можете да преодолеете личните чувства, ако не пренесете енергията на личната обида в центъра на милосърдието горе.
1.2.1929г.
118. Значение на смените,  МОК , София
Човек трябва да се издигне по-високо, да влезе в света на любовта и на милосърдието, дето се разрешават всички въпроси.
118.2 Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) ( втори вариант )
Животното казва: „Аз имам достойнство.“ Обаче, като дойдем до по-възвишения свят, до света на Любовта или света на милосърдието (1,2), те влизат в друг един кръг.
20.3.1929г.
119. Непреривно движение, ООК , София
119.2 Непреривно движение ( втори вариант )
Сега аз ви говоря за един свят, дето се ражда милосърдието.
7.4.1929г.
120. Той е реченият,  НБ , София
След страха иде милосърдието. И в единия и в другия милосърдието отсъства. Пък ако сте разумни, ако сте мъдри, ако живеете според закона на милосърдието, вие ще владеете магическата пръчица; тогава няма да просите нито от хората, нито от Бога, но сами ще си доставяте, каквото ви е нужно.
21.4.1929г.
121. Наклали огън,  НБ , София
Милосърдието в тях още не е добре развито.
28.6.1929г.
122. Светът на ограниченията ,  МОК , София
122.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
В какво седи милосърдието? Да си допуснем едно изяснение.
10.7.1929г.
123. Господар и слуга, ООК , Мусала
Бог прилага благостта, а човек милосърдието.
25.9.1929г.
124. Разумни методи, ООК , София
Ако банкерът се почеше по мястото, дето е центърът на милосърдието, той е готов да даде пари на заем.
11.12.1929г.
125. Обхода и проява, ООК , София
Запример, някой иска да развие милосърдието си. Той търси случаи, къде да прояви милосърдието си, но не намира. В нежеланието си да помогнат, да проявят милосърдието си, хората се отказват да изпълнят волята Божия, а въпреки това искат да придобият добродетели.
19.2.1930г.
126. Новото в живота, ООК , София
Например, нужно ли е човек първо да опита милосърдието на хората върху себе си, а после да го приложи? Да познаеш милосърдието на хората, това значи, да си бил при условия, при които да го опиташ. Кой опитва милосърдието? Слабият, болният, немощният. Не е ли по-добре в тези случаи човек да проявява милосърдието, без да го опитва на гърба си? Обаче, каквото да прави, човек не може да избегне условията да види милосърдието на хората, проявено към самия него.
Щом придобие милосърдието, страданието се оттегля. Единственото средство за освобождаване от страданието е милосърдието. Само милосърдието е в състояние да се справи със страданието.
126.2 Новото в живота ( втори вариант )
Казвам сега, в какво седи милосърдието. Човек трябва да бъде милосърд, да култивира своето милосърдие, понеже, като не разбира закона на милосърдието, изисква от другите хора да бъдат милосърди. Когато човек страда, в закона на страданието най-първо се учи законът на милосърдието. Когато научи закона на милосърдието, страданието престава. Единственият лек, с който се лекува страданието, то е милосърдието.
Защо страдаш? Защото не съм научил закона на милосърдието. Страданието ще дойде като едно последствие, но то може да се лекува чрез милосърдието.
26.3.1930г.
127. Съзнателният живот, ООК , София
127.2 Съзнателният живот ( втори вариант )
Изпитвате се за вашето търпение, изпитвате се за милосърдието, изпитвате се за вашата любов, изпитвате се за вашето знание.
1.9.1930г.
128. Две категории хора, ООК , София
Основната черта на мъжа е справедливостта, а на жената – милосърдието. Основната черта на жената е милосърдието.
26.9.1930г.
129. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
Милосърдието представя правилна крива линия, с голяма височина, като кубе. В това отношение милосърдието и користолюбието имат точно противоположни направления.
Щом развие милосърдието си, той не се стреми повече към взимане. Следователно, когато чашата на користолюбието се напълни, след време тя започва да се празни, вследствие на което се превръща в чаша на милосърдието.
129.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Запример, каква е линията на милосърдието. В милосърдието има височина.
1.10.1930г.
130. Права мисъл, ООК , София
Само чрез страданията той познава силата, знанието, благостта и милосърдието на Бога.
23.11.1930г.
131. Общение с Бога,  ИБ , София
Молитвата трябва да включва в себе си качествата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието и на ред още добродетели.
7.12.1930г.
132. Важността на размишлението,  УС , София
Онова, което осмисля живота, е милосърдието. Колко ще трепериш, докато излезеш на здрава почва! Това е делото на милосърдието.
10.12.1930г.
133. Разумни отношения, ООК , София
Следователно, със ставането си от сън още човек трябва да си каже: какво мога да внеса днес в своя личен живот, в живота на своя ближен и в цялото човечество? Щом си зададе този въпрос, той трябва да си отговори: Днес ще кажа една блага дума на някого, ще проявя милосърдието си към някого и ще направя едно малко добро на някого.
17.12.1930г.
134. Умствени прояви, ООК , София
Какъв герой е този, който е изгубил любовта, вярата, кротостта или милосърдието си? Това не е геройство.
26.12.1930г.
135. Любов и милосърдие,  МОК , София
Любовта ражда живота. – Кои са пелените на живота? – Милосърдието. Значи животът се обвива в милосърдието. Любовта и милосърдието имат две различни посоки на движение: любовта е възходящ процес, поради което се занимава с велики работи; милосърдието е низходящ процес, т.е. процес на слизане, на жертва. Милосърдието включва съжалението, снизхождението към малките и слаби същества. Между любовта и милосърдието съществува тясна връзка. Обаче щом се роди детето, милосърдието слиза отгоре и започва да се грижи за него. Ако милосърдието не поеме детето в пелените си, то ще умре. Много деца умират по единствената причина, че милосърдието не е слязло при тях да ги завие в своите пелени и да ги отгледа.
Любовта трябва да роди милосърдието. Ако не роди милосърдието, тя няма правилни прояви. За да не изгори от огъня на любовта, нито да се опърли, човек трябва да приложи милосърдието в живота си, да смекчи коравината, която обвива неговото сърдце. Любовта без милосърдието не може да се приложи. Значи милосърдието е средата, в която любовта се разредява, да стане лесно поносима за човека.
25.2.1931г.
136. Причини за несполуки, ООК , София
За пример доброто, милосърдието, справедливостта, както и другите прояви, имат свои линии.
15.4.1931г.
137. Специфична работа, ООК , София
Има болни хора в света, но те изпитват милосърдието на здравите.
Ти ще проявиш милосърдието си и чрез него“.
Мнозина казват, че имат опитност от милосърдието на Бога, познали са Го вече.
24.5.1931г.
138. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
Мислете върху милосърдието.
13.11.1931г.
139. Първият предвестник,  МОК , София
Новото е милосърдието.
139.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Новото, това е свободата в света! Новото това е милосърдието в света! Човещината в света.
27.12.1931г.
140. Думата му държа,  НБ , София
Аз гледам българските художници - няма да ги критикувам, понеже нямам туй право - но те не са изучили и не са турили на лицето линиите на доброто, линиите на справедливостта, линиите на милосърдието, линиите на въздържанието, на кротостта.
13.1.1932г.
141. Законът и Любовта, ООК , София
141.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Милосърдието има известни закони.
8.5.1932г.
142. Обич и знание,  УС , София
На любовта отговаряш с любов, на милосърдието – с милосърдие.
11.5.1932г.
143. Слаби и силни положения, ООК , София
Костюмите на милосърдието са много и разнообразни. Как ще проявиш милосърдието си като поет? Ще отидеш при някой болен и ще му прочетеш едно от твоите произведения.
143.2 Слаби и силни положения ( втори вариант )
В милосърдието има много нюанси.
29.6.1932г.
144. Отец ми живее, ООК , София
Милосърдието в живота, това е Бог.
144.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Милосърдието в живота - това е Бог.
24.7.1932г.
145. Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ , 7-те езера
Постави милосърдието страж на слабите.
29.7.1932г.
146. Добре дошъл, СБРБ , 7-те езера
146.2 Превръщане на величините (Добре дошъл) ( втори вариант )
Любовта никога не може да дойде при тебе да те помилва, ако не дойде милосърдието.
9.8.1932г.
147. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ , 7-те езера
В пътя на свободата се изпитва благородството на душата и милосърдието на сърцето.
4.9.1932г.
148. Ценни мисли,  НБ , София
Постави милосърдието страж за слабите, да ги утешава.
21.9.1932г.
149. Новата мисъл, ООК , София
Ще даваш, за да подхранваш милосърдието си. Ако не подхранваш милосърдието си, ще станеш инвалид; ако не правиш добро, ще станеш инвалид. Ако не подхранваш милосърдието в себе си, ти ще огрубееш.
149.2 Обикновени и необикновени прояви на природата ( втори вариант )
Не съм длъжен аз пак да ти дам, но ти като вземеш пари от мене, трябва да се изправиш, да се оправят твоите способности.“ Милосърдието може да се развие само като дава човек. Кои са тези, милосърдните хора? Всички трябва да сме милосърдни, всички трябва да подхранваме милосърдието. Ако не подхранваме милосърдието, ще станем груби. Щом човек е груб, той не е подхранил милосърдието.
5.10.1932г.
150. По този път, ООК , София
Болният е мек, кротък, служителят в болницата прилага милосърдието си.
20.11.1932г.
151. Ти ли си,  НБ , София
Милосърдието у човека не може да се развие, ако той не дава.
151.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Милосърдието у човека не може да се развие, ако не дава.
7.12.1932г.
152. Изпити на ученика, ООК , София
Изкуство е, като пееш, да изявиш милосърдието си.
11.12.1932г.
153. Думи на Правда,  НБ , София
153.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Милосърдието седи на най-високото място в живота.
24.2.1933г.
154. Пътя на енергията,  МОК , София
У някои е слабо развито постоянството, милосърдието, приятелството или любовта към Бога.
154.2 Прав път на енергиите ( втори вариант )
Милосърдието е слабо развито, дружелюбието, приятелството.
26.2.1933г.
155. Добро и човещина,  НБ , София
Ако вярата в Бога не може да развие в нас милосърдието; ако вярата в Бога не може да развие нашето съзнание на справедливост; ако вярата в Бога не може да те утвърди в онази идея, която поддържаме; ако вярата в Бога не може да внесе смелост, решителност, да постоянстваш, каква е тази вяра? Ако ти може да се плашиш като заека на всяка стъпка и не знаеш кое е право и кое не, каква е твоята вяра? Казвам, от това гледище, тъй както сегашните хора живеят, те спорят много пъти и аз разглеждам партиите.
Да развиеш милосърдието.
155.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Милосърдието е една отлична черта. Развие ли се тази добродетел, челото ще се повдигне нагоре, където е центърът на милосърдието.
Ако вярата в Бога не може да развие във вас милосърдието, ако вярата в Бога не може да развие вашето съзнание за справедливост, ако вярата в Бога не може да ви утвърди в онази идея, която поддържате, ако вярата в Бога не може да внесе смелост, решителност, постоянство, каква е тази вяра? Ако вие се плашите като заека на Всяка стъпка и не знаете, кое е право и кое не, каква е вашата вяра? Дори ако разглеждате партиите в света, ще видите, че и те се отличават с развиване на специфични качества и способности.
Тази енергия може да я прехвърлите и към предната част на главата си, да развиете милосърдието.
2.4.1933г.
156. Радостта,  НБ , София
Човешкото милосърдие може да се превърне на жестокост, не само милосърдието, но от милосърдието човек може да мине в жестокост.
156.2 Радостта ( втори вариант )
Човешката любов може да се обърне на омраза; милосърдието - на жестокост.
7.6.1933г.
157. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Има три места, дето хората се свързват: едното място е под лъжичката; второто място е на главата, дето е центърът на милосърдието; третото място е в душата.
14.6.1933г.
158. Влияние на материята, ООК , София
Например, милосърдието е елемент, които обогатява твърдата материя. Достатъчно е да помислиш само за милосърдието, за да усетиш тази топлина в себе си. Милосърдието е духовна сила, която действа в хармония с всички други духовни сили в човека.
158.2 Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината ( втори вариант )
Милосърдието – това е елементът, който обогатява твърдата почва. Ако помислите за милосърдието, ще почувствувате едно малко изменение под лъжичката.
28.6.1933г.
159. Свещената област на живота, ООК , София
Само едно правило може да приложи човек, а именно – милосърдието, като външна страна на любовта. На помощ му иде милосърдието.
159.2 Свещена област на живота ( втори вариант )
Милосърдието е външната страна на Любовта. Щом някой падне вътре и не може да прескочи, тогава ще се яви милосърдието. Милосърдието в света се явява всякога да помага.
14.7.1933г.
160. Доволството в живота,  МОК , София
Какво място ще заеме милосърдието в порядъка на здравите хора?
160.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Какво място ще заеме милосърдието в порядъка на здравите хора?
26.7.1933г.
161. Основа на знанието, ООК , София
Следователно, подбудителната причина за доброто е милосърдието, а за справедливостта – съвестта – Божествено чувство в човека. С милосърдието си служат хората, а със съвестта – ангелите. Милосърдието и добротата предават мекота на погледа.
161.2 Основа за знанието ( втори вариант )
Следователно подбудителната причина за доброто е милосърдието, а подбудителната причина за справедливостта е човешката съвест, която се намира в съзнанието, че трябва да бъдеш справедлив, това не произтича от нищо друго.
8.12.1933г.
162. Същественото в живота,  МОК , София
Трансформатор може да бъде приятелството, а трябва да имате и друг трансформатор - милосърдието. Милосърдието е друг трансформатор, който разпределя енергиите.
17.12.1933г.
163. Освободеният роб,  НБ , София
Честността оставя типични черти, съвестта оставя типични черти, милосърдието оставя типични черти, любовта оставя типични черти, знанието има свои типични черти, силата има свои типични черти, благородната сила има свои типични черти.
Милосърдието, и то е качество на ума, трето качество на ума.
4.2.1934г.
164. Разумните ще разберат,  НБ , София
Говорим за вярата, за милосърдието, но това са все човешки работи.
11.2.1934г.
165. Младият, възрастният и старият, УС , София
В доброто ли, в правдата ли, в милосърдието ли, или в своята мисъл? Човек трябва да бъде силен.
25.4.1934г.
166. Сигурният пазител, ООК , София
Като се усилва Божественият страх, усилва се милосърдието, а при усилване на човешкият страх, усилва се жестокосърдечието. А пък милосърдието е Божествена сила.
15.7.1934г.
167. Изново родени,  НБ , София
Милосърдието ни е незавършено.
15.7.1934г.
168. Справедливост, милосърдие, УС , София
Не можеш да проявиш и доброто, защото милосърдието, това е още по-дълбоко нещо. Справедливостта е нещо външно, а милосърдието отвътре трябва да го имаш. В туй неразбиране ти сега искаш до добиеш милосърдието по външен начин. А милосърдието се придобива по вътрешен начин.
2.9.1934г.
169. Доброто семе,  НБ , София
Милосърдието няма да е на свят.
Като кажете: „Добро не трябва да се прави“, милосърдието е слабо.
3.10.1934г.
170. Милосърдие, смирение и молитва, ООК , София
Нямам нищо против това, но ви казвам, аз съм за милосърдието, за смирението и за молитвата. За мен животът има смисъл само за милосърдието, за смирението и за молитвата. Милосърдието е закон на любовта, смирението е закон на знанието, а молитвата - на истината.
31.10.1934г.
171. Най-високият връх, ООК , София
Всички говорите за Божията любов, за съвестта, за съзнанието, за справедливостта, за милосърдието. Аз наричам милосърдието, когато един цар се е качил на коня си и гледа едно малко детенце.
13.1.1935г.
172. Причинният свят,  УС , София
С малко пари вие можете да си вземете стая в един от големите хотели на милосърдието, на разумността.
20.1.1935г.
173. Плод стократен,  НБ , София
Безименният пръст е свързан с вярата, с надеждата, с милосърдието в човека.
30.1.1935г.
174. В нова окраска. Богатството на деня, ООК , София
За какво ще говориш? Ще говориш веднъж за покаянието, веднъж за милосърдието, веднъж за вярата, за надеждата, за любовта.
27.2.1935г.
175. Развитие на справедливостта, ООК , София
Милосърдието, кроткостта и въздържанието са новият живот.
3.3.1935г.
176. Насилията под слънцето,  УС , София
В света има хора, които могат да приложат и любовта, и милосърдието, и правдата.
20.3.1935г.
177. Трите правила. Път за освобождение, ООК , София
Каква поза ще вземете? Кажете ми как ще представите милосърдието външно. Аз сега представих гордостта и страха, а пък вие ще ми представите милосърдието. И помислете сега: една поза на милосърдието.
Буквата „М" какво е? А е положителната страна на милосърдието, а пък В е отрицателната страна на милосърдието. Ако преобладава положителната страна на милосърдието, ти ще станеш активен и ще го направиш.
И при милосърдието трябва да знаеш посоката. Милосърдието няма да го правиш горе, то се прави винаги долу. Виещите същества нямат нужда от милосърдието.
После, втория път искам един от вас, няколко души от вас да ми представят милосърдието във форма.
31.3.1935г.
178. Който се учи на Словото Божие,  НБ , София
178.2 ( втори вариант )
Ти трябва да бъдеш съвършен в милосърдието.
12.5.1935г.
179. Правото на Любовта,  УС , София
179.2 Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) ( втори вариант )
Говорете за доброто, за милосърдието, за кротостта, за въздържанието.
17.7.1935г.
180. Колко е добър Господ, ООК , София
Кое е онова качество, което трябва да имате? Милосърдието. Не е любовта, която ви препоръчва при Бога, а милосърдието.
21.7.1935г.
181. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Не носи това, което не те задоволява. – Бъди всякога свободен и никога не се впрягай. – Тури хомота на почивка, а силата си на работа. – Постави страха слуга на разума. – Постави милосърдието помощник на сърцето си. /цитати от „Светът на великите души“, мисли от Учителя стр. 4 и 5/.
12.8.1935г.
182. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
За пример, за да развие милосърдието си, човек трябва да бъде обкръжен от хора, които имат нужда от него.
1.9.1935г.
183. С человечески езици, СБ , РБ , София
Мястото на милосърдието пък е на горната част на главата.
16.10.1935г.
184. Самопознание и самовъзпитание, ООК , София
Дойде милосърдието – и веднага дойде противоположното, едно ожесточение.
10.11.1935г.
185. Роденото от плътта,  НБ , София
Същевременно в тях са слабо развити вярата, надеждата, милосърдието.
10.11.1935г.
186. Свещеният огън,  УС , София
Вие не може да отделите Свещения огън от разумността; не може да отделите Свещения огън от мира на човека, от любовта, от надеждата, от вярата му, от милосърдието му, от въздържанието, кротостта, от доброто и всичките добродетели.
186.2 Свещеният огън ( втори вариант )
Не можете да отделите свещения огън от любовта, вярата и надеждата; не можете да отделите свещения огън от милосърдието, въздържането, кротостта – от всичко красиво и възвишено.
8.1.1936г.
187. Трите плода, ООК , София
Някоя идея на милосърдието е окачена там, някоя идея на справедливостта е окачена там. Милосърдието дава пластичност. Милосърдието може да стане и по-малко, и по-голямо. Но има възможности: у вас може да се събуди милосърдието, вашата интелигентност; може да се събуди вашата справедливост, вашата вяра!
1.3.1936г.
188. Познат от Бога, УС , София
Той биел всеки ден кобилата и питал Албрешита: „Право ли постъпвам?“ По закон постъпваш право, но по милосърдието не постъпваш право. Как трябва да изпълниш Божия закон? Според закона на милосърдието ти трябва да постъпваш с нея добре.
11.3.1936г.
189. Сегашният момент, ООК , София
Бог ви изпитва търпението, милосърдието, постоянството, верността, надеждата, знанието ви, всичко изпитва, каквото сте усвоили.
20.3.1936г.
190. Самовъзпитание,  МОК , София
А пък милосърдието като нещо, което отвън [отвътре] обработва.
За следния път намерете две форми на благост и на милосърдието във вас. Какво бихте направили, ако тръгнете по пътя на благостта и по пътя на милосърдието. Кажете ми сега, ако ходите по пътя на благостта, какво ще научите от благостта и какво ще научите от милосърдието?
11.10.1936г.
191. Реалното в Любовта,  УС , София
Който не живее добре, губи богатството си и се превръща на крава, за да изучава закона на милосърдието.
191.2 Реалните неща в Любовта ( втори вариант )
Кравата изучава закона на милосърдието, да даде нещо.
3.1.1937г.
192. Реалността в живота,  УС , София
Понякога се говори за милосърдието като за нереално нещо. Кой е видял милосърдието? Как се познава милосърдният човек? Някой казва: „Аз съм милосърден“. – Гледам на главата, никъде не виждам милосърдието.
Той показа на хората как се проявява милосърдието. Правиш ли милосърдието си по човешки начин, непременно ще изложиш хората на изпитания и страдания. Пръв Христос показа как се проявява милосърдието, без да постави човека на ненужни страдания.
Казвате: „Кажи ни още нещо за милосърдието“. – Аз ви дадох материала, вие трябва да го обработите.
192.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
Но милосърдието не е нещо реално, ти не можеш да чувствуваш милосърдието. Едва сега е посадено милосърдието.
14.2.1937г.
193. В начало бе Словото,  НБ , София
И след това трябва да се образуват хормоните на човешката мисъл, на човешките чувства, на Божествената любов, на милосърдието, на съзнанието, на съвестта у човека.
Ако имам милосърдие, ако имам смелост и ако мога да мисля, по този начин аз ще мога да проверя милосърдието, смелостта и на другите хора.
14.2.1937г.
194. Конкурсен изпит,  УС , София
Какъв певец си, ако ларинксът ти не е добре развит? Ципицата на ларинкса трябва да е добре развита, за да издава чисти, ясни, високи тонове. „Да бъдем благоугодни на Господа!“ – Как ще постигнете това? „Да бъдем милосърдни!“ – Как ще постигнете това? Милосърдието е музика. Центърът на милосърдието е отпред на главата, а центърът на честността – отзад.
194.2 Конкурсният изпит ( втори вариант )
Някои хора слабо развита надежда; на някои органът на милосърдието е слабо развит; И милосърдието е слабо развито.
И милосърдието, милосърдният човек е пръв. Защото милосърдието е отпред на главата.
17.2.1937г.
195. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
Казах си: Как ще се убият тия хора!“ На този човек предната част на мозъка е така развита, центърът на милосърдието е така развит, че този човек не може да престъпи Божествения закон.
26.2.1937г.
196. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
У онзи, който дава милостиня на хората, ще изскочат два рога на мястото, където е центърът на милосърдието.
196.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
Дето е мястото на милосърдието, който дава милостиня на хората, пак ще изскочат два рога.
10.3.1937г.
197. Мислене и чувствувание, ООК , София
Отправи очите си нагоре, имаш милосърдие, отправи очите си към милосърдието.
12.3.1937г.
198. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
За противовес на страха турете разсъждението, турете вярата, надеждата, милосърдието, разумността.
198.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
В противовес на страха, поставете мисълта, разсъждавайте, турете вярата, турете надеждата, милосърдието, разумността – всичко това турете в противовес.
24.3.1937г.
199. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
С какво още ще се храниш? Ще се храниш с милосърдието, ще се храниш с кротостта, с въздържанието.
21.4.1937г.
200. Възможности в живота, ООК , София
А пък в милосърдието, в Бога има друго едно качество, че Той иска към онези падналите низко същества да влезе в тяхното положение, да им помага. Във вас едновременно трябва да дойде и благостта, и милосърдието да подкрепи всяка ваша мисъл, всяко ваше чувство.
27.6.1937г.
201. Възлюбете Господа!,  НБ , София
Всички трябва да започнем да правим доброто с любовта, с милосърдието, с въздържанието, с кротостта, с тази добра обхода, която може да дадем.
4.7.1937г.
202. Мислете за светлината!,  НБ , София
Милосърдието тук-там се проявява.
10.9.1937г.
203. Както горе, тъй и долу,  МОК , София
Складирай храна за радостта, складирай храна за веселието, складирай храна за милосърдието! Складирай храна от вярата, от надеждата, от любовта, от кротостта, от въздържанието, от търпението - складираш ли от всичко туй, не бой се, никой не може да се приближи при теб.
26.9.1937г.
204. Ликвидация на века,  УС , София
Ти веднага прилагаш милосърдието си: даваш му хляб, сирене, да се подкрепи. Така, ти проявяваш милосърдието и любовта си към него.
6.10.1937г.
205. Ценностите в живота, ООК , София
Кой е основният тон на милосърдието? Или кой е основният тон на любовта? Затова сте дошли, за да научите това.
8.10.1937г.
206. Вътрешна светлина, МОК , София
Ако дадеш на тона една проницателност, да прониква, ти трябва да туриш закона на любовта, или закона на милосърдието, или Любов към Бога, една от добродетелите.
Но туй показва, че ти трябва да станеш щедър, а за да станеш щедър, за да въздействуваш на своя страх, непременно в тебе милосърдието трябва да се събуди.
10.11.1937г.
207. Малките опити, ООК , София
И милосърдието си има специфичен тон.
14.11.1937г.
208. Първата песен,  УС , София
Желая ви днес да направите първия опит – да започнете с търпението; втори опит – с милосърдието; трети опит – с чистотата.
17.11.1937г.
209. Естественият път, ООК , София
Има ритъм на вярата, има ритъм на надеждата, има ритъм на любовта, има ритъм на милосърдието, на кротостта, на въздържанието, на всички добродетели.
Следователно, Бог в Своята Любов си казва, за днешния ден Господ казва: Обърнете се към Мене да ви науча да пеете хубаво, да разберете хармонията, да ви науча какво нещо е вярата, да ви науча какво нещо е надеждата, да ви науча какво нещо е Любовта, милосърдието, кротостта, въздържанието и хилядите други добродетели.
19.12.1937г.
210. Закон за контролиране, НБ , София
Безлюбието се цери с любовта, безверието – с вярата, безнадеждието с надеждата, грубостта с милосърдието.
8.4.1938г.
211. Импулсът,  МОК , София
Милосърдието дава импулс на човека. Човек трябва да бъде милосърден, понеже в милосърдието има импулс. Но, ако във вас се зароди желание да пеете хубаво и по някакъв начин да дадете концерт да свирите, да направите някакво добро, милосърдието ще ви поощри да пеете. Ако милосърдието влезе във вашия живот като учен човек /и/ се зароди желание да измислите нещо, тъй че да бъдете полезни на човечеството, милосърдието ще ви научи на една импулсивност, деятелност. Ако нямате този импулс на милосърдието, ще бъде една отвлечена философия, една суха философия без да има никаква придобивка.
Щом милосърдието е слабо и любовта към Бога и тя е слаба, тогава човек няма импулс.
22.5.1938г.
212. Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ , София
В пътя на свободата опитвай благородството на душата, както и милосърдието, и сърцето на другите хора, но опитвай и своите.
19.6.1938г.
213. Последен в света,  УС , София
Тя трябва да оздравее. – За кого се отнася това? – За онези, които са изгубили Любовта; за онези, които са изгубили Мъдростта и Истината; за онези, които са изгубили вярата; за онези, които са изгубили милосърдието.
6.7.1938г.
214. Светлина, топлина, доброта, ООК , София
За да се развие милосърдието на човека отпреде, трябва му топлина.
12.8.1938г.
215. Милосърдие, СБ , РБ , 7-те езера
Човек жертвува нещо, което е вън от него, а в милостта, и милосърдието той дава от себе си онова, което е научил и опитал. Като проявява милостта, милосърдието си, човек опитва нещата и, ако намери, че са добри, ще ги даде и на другите; не са ли добри за него, той не ги дала на никого. Милосърдието има отношение към човешкия дух и към човешката душа, а жертвоприношението – към човешкия ум и към човешкото сърце.
Пръв е онзи, който прилага милосърдието в живота си.
С други думи казано: Всяко добро, в което милосърдието отсъствува, не е истинско добро. Милосърдието е една от красивите страни на любовта. Велико нещо е милосърдието на Бога! Той търпи хората по причина на това си качество. Милосърдието е приложение на любовта в живота. Милосърдието е лишено от всякакво користолюбие.
Сега аз ви навеждам на мисълта за милосърдието и за слънцето, за да не се смущавате, че не разбирате някои неща.
По-точно определено: човек, в който милосърдието работи, винаги има здрави очи и уши.
28.8.1938г.
216. Желаният мир, СБ , РБ , София
Мекото сърце е изтъкано от материя на милосърдието.
4.9.1938г.
217. Тониране,  УС , София
Посяхте ли ги? Какво сте посели в центъра на милосърдието, вярата и надеждата? Какво сте посели в съзнанието си за право и криво? Какво сте посели в центъра на приятелството? В човешкия мозък има много центрове или области, в които трябва да се сеят най-хубави семена.
22.9.1938г.
218. Отче наш, СБ , РБ , София
Развива ли се в едно направление само, човек влиза в света на еднообразието. – Не, като е дошъл на земята, човек ще работи за развиване на всички свои чувства: музикалното чувство, което се намира отстрана на челото, милосърдието – отпред на главата, вярата и висшите морални чувства – отгоре на главата, надеждата, въображението и т. н.
16.12.1938г.
219. Търпение,  МОК , София
Понякой път, когато се разправя за търпението, като че много малко ви интересува търпението, милосърдието много малко ви интересува.
Казваме: „Трябва да бъдем търпеливи.“ – Каква е позата на търпението? – „Трябва да бъдем милостиви.“ – Де е милосърдието, как ще изразите милосърдието? Имате ли някаква идея за думата „милосърдие“?
28.12.1938г.
220. Физически, духовни и умствени нужди, ООК , София
Вярата в човека е отпред (Учителят показва мястото на вярата върху главата на един брат), надеждата – отзад, а милосърдието е още по-напред. Милосърдието е чувство, не е способност. Милосърдието на човека седи в разумността, върху една основа на разумност. Милосърдието е основано на разумния живот. Ако не развиваме своята разумност, ако не развиваме милосърдието, не можем да развием Божествената Любов. След като развиеш разумния живот, милосърдието към ближните, тогава ще дойде хилядолистникът.
13.1.1939г.
221. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Едно лично чувство, за да го възпитате, трябва да има от елемента на милосърдието.
15.1.1939г.
222. Година на работа,  УС , София
През тази година приложете милосърдието в себе си.
8.2.1939г.
223. Надежда, вяра и любов, ООК , София
Човек, който не е милосърден, слаби му са гредите на милосърдието.
22.2.1939г.
224. Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК , София
Като пеете „милосърдие“, трябва да влезете в света на милосърдието, за да чувствувате това. (Учителят пее „милосърдие“ няколко пъти.) Вие ще кажете: „С какво трябва да се занимаваме?“ С какво трябва да се занимава човекът? Ако той седи и яде и мляска, мисли ли, че това е по-благородно занятие? Или като върви по пътя и тропа и вдига прах, мисли ли, че това е по-хубаво занятие? Ето за какво трябва да мисли човек.
15.3.1939г.
225. Самовъзпитание, ООК , София
Мекотата произтича от едно чувство, което е над разсъдителните способности – милосърдието. В центъра на милосърдието има една линия и ти като я срещнеш, ти е приятно.
22.3.1939г.
226. Божествената мярка, ООК , София
Често някой казва: „Той е милосърден човек.“ По какво се отличава един човек на милосърдието? Милосърдният човек се отличава по следното: ако един човек е милосърд, той ще влезе в една колиба на един беден човек, ще се заинтересува как поминават, ще пита децата, майката, бащата и ще извади нещо и ще даде. Аз ще те пратя на земята още веднаж, за да се научиш какво нещо е милосърдието.“ Той се ражда втори път не като шах, а в бедно семейство. Най-после идва една млада мома и тя му услужва и му показва какво нещо е милосърдието.
5.4.1939г.
227. Господари на външния и вътрешния живот, ООК , София
Някой казва за някого: „Той не е милосърд.“ Милосърдието е тази част на главата, над челото, на горната част на главата, два–три сантиметра над долната граница на космите.
21.4.1939г.
228. Самовъзпитание,  МОК , София
Онзи, в когото милосърдието е развито, какво ще пише? Той ще пише за нежни работи, за цветята.
Та казвам: В самовъзпитанието си как трябва човек да постъпи? Да кажем, че развивате темата: „Милосърдие.“ Но милосърдието само по себе си има отношение към хората. Как ще развиете въпроса? В какво седи милосърдието? Може ли да говорите върху една тема „Милосърдие“, ако сами не сте милосърдни, ако нямате тази вътрешна опитност? Вие ще започнете от себе си. Така вие развивате милосърдието спрямо вашия крак.
14.6.1939г.
229. Езикът на седемте тона, ООК , София
Един човек, който не може да вземе верно „ми“, той не може да бъде милосърд. (Учителят посочи с пръст на главата си центъра на милосърдието, в короната на главата, 2–3 пръста от началото на косата нагоре или навътре по средната линия.) Аз, като гледам главите на хората, виждам кой каква нота органически не може да вземе или може да вземе.
16.6.1939г.
230. Нормалният човек,  МОК , София
Как различавате? По какво се отличава лошият човек и добрият човек? Кои са отличителните черти на лошия и кои на добрия? На лошия човек милосърдието не е развито, съвестта не е развита.
Понеже, когато милосърдието в човека е повечето развито, той възприема повече слънчева енергия, мека и приятна. Пък този човек, в когото милосърдието е развито, има приятно чувство в себе си, има доволство, радва се на нещо, което той не го знае. Всякога, когато има един недоимък в милосърдието, или пък някой път чувствуваш, че милосърдието действува по-осезателно, конкретно можеш да го представиш физиономически, когато милосърдието е развито, мускулите на лицето имат особен строеж. Когато милосърдието не е развито, мускулите не са хармонично турени на лицето.
2.7.1939г.
231. Вам завещавам царството,  НБ , София
Ти ще бъдеш милосърден, ще се учиш какво нещо е милосърдието.
4.10.1939г.
232. Което Той ви казва!, ООК , София
У някои от вас личните чувства са развити, а милосърдието е много слабо. Понеже имате много лични чувства, за милосърдието много малко мислите.
Ти ако искаш да усилиш милосърдието в себе си, няма да търсиш хора, подобни на тебе, без милосърдие, но ще търсиш хора със силно развито милосърдие.
Човек най-малко на ден да отдели 10–15 минути за милосърдието! Да размишлява какво нещо е милосърдието.
Как ще разберете вие милосърдието например? Вие казвате: да дадете някому нещо.
232.2 Което Той ви казва! ( втори вариант )
У някои от вас личните чувства са развити, а милосърдието е много слабо. Понеже имате много силни лични чувства, за милосърдието малко мислите. И колко години трябва да работят, за да си създадат хубав материал! Ти, ако искаш да усилиш милосърдието в себе си, няма да търсиш хора подобни на тебе, без милосърдие, а ще търсиш хора със силно развито милосърдие.
Човек трябва да отдели на ден най-малко 10-15 минути за милосърдието! Да размишлява какво нещо е милосърдието. Как ще разберете вие милосърдието например? Вие казвате: "Милосърдие е да дадем някому нещо."
6.10.1939г.
233. Смяна на състоянията,  МОК , София
Де е центърът на милосърдието?
Този център A, той е на милосърдието горе.
8.10.1939г.
234. Мощните сили в природата,  НБ , София
Ако ти като художник не рисуваш, как ще нарисуваш един красив образ? Как ще нарисуваш милостивите очи, очите на милосърдието? Ако вие се обезсърчавате така лесно, къде е любовта ви към Бога? Преди всичко човек трябва да има абсолютна любов, абсолютна вяра и абсолютна надежда към Бога.
11.10.1939г.
235. Към обетованата земя! Великата песен, ООК , София
Ако е събудена вярата, тонът има друго изражение; ако е събудена надеждата, тонът има друго изражение; ако е събудено милосърдието, тонът има друго изражение; ако е събудена съвестта, тонът има друго изражение.
Има неразположение на страха; има неразположение на честността, честността е нарушена; има неразположение на милосърдието.
Някой път ти е приятно да видиш един човек: милосърдието му е писано на лицето.
Ако мерите с мярката на милосърдието, и на теб ще мерят с нея.
235.2 Към обетованата земя ( втори вариант )
Ако е събудено милосърдието, тонът има друго изражение. Има неразположение на милосърдието. Някой път ти е приятно да видиш един човек - милосърдието му е изписано на лицето.
Ако мериш с мярката на милосърдието - и на тебе с нея ще мерят.
15.10.1939г.
236. Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС , София
Та казвам сега: В света две неща трябва да изберете – или да вземете страната на любовта, или страната на вярата, или страната на надеждата, или страната на милосърдието и кротостта, или пък да вземете обратното.
5.11.1939г.
237. Призова учениците Си,  НБ , София
Като го наблюдавам, виждам, че в него не е развито милосърдието, или не може добре да разсъждава, или пък вярата, надеждата не е добре развита в него.
12.11.1939г.
238. Кротките, миротворците,  НБ , София
Милосърдието пък е [външна] страна на любовта. Милосърдието е необходимо качество да се помага на онези, които страдат.
10.1.1940г.
239. Божествената усмивка, ООК , София
Но знаете ли какво е кротък човек? Или смирен човек, или милостив човек? Ако в тебе милосърдието е слабо, Духът ще ти каже: „Потърси Ме в Моята милост!“ Ние сега призоваваме Бога в Милостта Му, понеже ние сме крайно жестоки същества. Милосърдието не е едно качество на човечеството.
11.2.1940г.
240. Слава във вишних Богу,  НБ , София
Защото казано е в Писанието: „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери.“ Бог е справедлив и справедливо съди, но на първо място в Него седи милосърдието. Като гледам главата на един вярващ или религиозен, на първо място трябва да седи милосърдието, горе на главата.
14.2.1940г.
241. Обичайте – ценете!, ООК , София
Колко време се изисква да се подигне челото? Какъв ъгъл трябва да се подигне тази глава? Трябва да се подигне, защото в предната част на главата е милосърдието у хората.
18.2.1940г.
242. Добрият път,  УС , София
Милосърдието аз разбирам най-висшето, умът за да бъде в пълнота. Ако ти не може да проявиш милосърдието, любовта в твоя умствен свят не може да се прояви. Милосърдието седи над човешкото разсъждение. Като се изучава сега, къде е центъра на милосърдието? Той се намира над центъра на разсъдителните способности. Като мислите за любовта, трябва да имате предвид милосърдието.
10.3.1940г.
243. Най-великото,  НБ , София
Говорим за милосърдието, но и милосърдието е поставено горе на главата.
31.3.1940г.
244. Светлина, топлина, сила,  УС , София
Казват някои: „Човек да има вяра, да има надежда.“ Какви са правилата, чрез които човек може да усили своята вяра, защото вярата може да се усили, надеждата може да се усили, твърдостта може да се усили, милосърдието може да се усили.
19.4.1940г.
245. Езикът на тоновете,  МОК , София
Казвате: „Добро.“ Какъв тон е? „Правда.“ Какъв тон е? „Честност.“ Какъв тон е? „Милосърдие.“ Какъв тон е? Милосърд си, не знаеш какво нещо е милосърдието. Какъв е основният тон на милосърдието? Човек може да бъде милосърд.
Милосърдието е „ми“ вече.
Имаш и милосърдието, към което се стремиш, имаш известно постижение.
29.5.1940г.
246. Двата принципа, ООК , София
А милосърдието: имаш отношение само към слабите хора, към немощните, които няма кой да ги защити – там е милостта.
5.7.1940г.
247. Хубавите неща,  МОК , София
Търпението е процес на организиране, милосърдието е процес на организиране, благоразумието е процес на организиране, музиката е процес на организиране.
26.7.1940г.
248. Млад и стар,  МОК , София
Дарбата певецът я носи в себе си, милосърдният човек носи милосърдието си, религиозният човек носи религията си, приятелят носи приятелството, ученият носи учението.
29.8.1940г.
249. Вслушване, СБ , РБ , София
Следователно, ако не мисли за доброто и не го прилага, човек не може да бъде добър; ако не мисли за милосърдието и не го проявява, човек не може да бъде милосърден; за да бъде богат, човек трябва да мисли за богатството и съзнателно да го търси.
30.8.1940г.
250. Прилежание, СБ , РБ , София
Знаете ли къде се намира милосърдието в човека? То се намира в предната и горна част на челото.
1.9.1940г.
251. Добрата покана, СБ , РБ , София
Той е развил милосърдието си, религиозното си чувство и любов към Бога.
11.9.1940г.
252. За дишането, ООК , София
Ако милосърдието се развива, то се развива центърът, който е малко по-назад от горния край на челото.
Ако точка А е изпъкнала (вж. чертеж трети), у този човек милосърдието е развито. Всеки човек носи милосърдието в себе си, но трябва да го развива.
13.9.1940г.
253. Две положения,  МОК , София
Приложете и милосърдието, и вижте как трябва да бъдете милосърди.
Ако сте много жесток, милосърдието не е развито.
15.9.1940г.
254. Любов в трите свята, СБ , РБ , УС , София
Милосърдието се отнася към Божествения свят, защото се прилага към всички същества: растения, животни и хора.
2.10.1940г.
255. Божественитѣ врата, ООК , София
Какво нѣщо е вѣра? Какво нѣщо е надеждата, милосърдието, любовьта къмъ Бога? Всички за любовьта говорите.
255.2 Божественитѣ врата ( втори вариант )
Какво нещо е вяра? Какво нещо е надеждата, милосърдието, любовта към Бога? Всички за любовта говорите.
4.10.1940г.
256. Цяло и част,  МОК , София
Милосърдието, това не е мисъл, то е едно чувство.
9.10.1940г.
257. Една седмица въ рая, ООК , София
Нѣкои има да развивате чувството на милосърдието, на справедливостьта, на реда, порядъка, на чистотата.
257.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Някои има да развивате чувството на милосърдието, на справедливостта, на реда, на порядъка, на чистотата.
22.11.1940г.
258. Обработване,  МОК , София
Милосърдието е дърво, то ражда нещо.
6.12.1940г.
259. Трите връзки,  МОК , София
Имате чувствения свят на човека. (Учителят показва.) Тук имате милосърдието, тук имате съвестта, тук е постоянството.
29.1.1941г.
260. Законъ за обнова, ООК , София
Ти, ако чрезъ органа на твоето милосърдие не може да влѣзе милосърдието – тази енергия, ти нѣма да имашъ хубавото разположение.
260.2 Закон за обнова ( втори вариант )
Ти, ако чрез органа на твоето милосърдие не може да влезе милосърдието – тази енергия, ти няма да имаш хубавото разположение.
9.2.1941г.
261. Най-светлият път,  УС , София
Милосърдието в нас е един естествен процес.
14.2.1941г.
262. Живот, светлина и сила,  МОК , София
Дето е милосърдието, е светло, значи, че е разсъждавал философски.
9.3.1941г.
263. Ще се наситят,  НБ , София
Има косми, които са на центъра на милосърдието.
16.4.1941г.
264. Добре ще бѫде, ООК , София
Казвамъ: Когато любовьта стане господарь, когато милосърдието стане господарь, а алчностьта – слуга, и страхътъ слуга – свѣтътъ ще се оправи.
264.2 Добре ще бѫде ( втори вариант )
Казвам: Когато любовта стане господар, когато милосърдието стане господар, а алчността – слуга, и страхът – слуга – светът ще се оправи.
20.4.1941г.
265. Трите извора,  УС , София
За свещени работи, за оня свят, за Бога, за любовта, за мъдростта, за истината, за добротата, за милосърдието, за кротостта не говорете.
11.6.1941г.
266. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Надеждата е единъ потикъ, милосърдието е единъ потикъ, справедливостьта е единъ потикъ.
266.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Надеждата е един подтик, милосърдието е един подтик, справедливостта е един подтик.
15.6.1941г.
267. Единствената похвала,  НБ , София
Ако подчиниш лъжата на истината, ако подчиниш грубостта на милосърдието, когато подчиниш всички свои слабости на ония божествени добродетели, то е пътят.
20.6.1941г.
268. Скръб и радост,  МОК , София
Милосърдието, и то е живо.
31.8.1941г.
269. Служение с Любов, СБ , УС , София
269.2 С любов ( втори вариант )
Откъде дойде гневът? Откъде дойде мъчението? Откъде дойде вярата, надеждата, любовта, милосърдието, кротостта, въздържанието? Убийството откъде дойде? Кой ги научи? Господ създаде всичко хубаво, че откъде изпъкна злото в света, кажете ми.
14.9.1941г.
270. Двама или трима, СБ , НБ , София
270.2 Двама или трима ( втори вариант )
Проявете Любовта, знанието, милосърдието, мира в себе си, за да се справите с противоречията. Вложете милосърдието, справедливостта, доброто в себе си, за да се ползвате от топлината на живота.
14.9.1941г.
271. Единственото нещо, УС , СБ , София
Търпението и милосърдието са качества на ума.
271.2 Единственото нещо ( втори вариант )
После милосърдието, и то е качество на ума.
7.12.1941г.
272. Мнозина звани,  НБ , София
Милосърдието е чувство, то не е способност.
17.12.1941г.
273. Умът и сърцето, ООК , София
Има едно общество на милосърдието.
21.12.1941г.
274. Послушни и непослушни,  НБ , София
Жестокосърдечието е с край, милосърдието е без край.
28.12.1941г.
275. На прага е!,  НБ , София
Ще воюваме на страната на Милосърдието, на Кротостта, на Въздържанието.
4.1.1942г.
276. Който изпълнява волята Божия,  НБ , София
Или как бихте изпели една песен на Милосърдието, или как бихте изпели една песен на Силата? Ако може да изпееш тази песен.
6.2.1942г.
277. Организиране,  МОК , София
Кои са важните неща? За да се възпита твърдостта, трябва да се развие милосърдието. Милосърдието може да въздействува на човешката твърдост. Милосърдието въздействува и на човешкото разрушение. Хора, които са много разрушителни, ако се развие милосърдието, то организира. Та казвам: Ако милосърдието е слабо, ако разрушителността е силна и твърдостта е силна, тогава се явява престъпността в човека. Той е много твърд, силна разрушителност и милосърдието е слабо.
За да даваш, милосърдието трябва да е развито.
8.3.1942г.
278. Живот, път, истина,  НБ , София
Най-първо трябва да започне с милосърдието, крайно милостив трябва да бъде.
1.5.1942г.
279. Двата полюса,  МОК , София
На изток е милосърдието, на запад е човешкото достойнство, на юг и на север то е осторожността, страхът у човека. Значи, милосърдието на изток, честолюбието на запад. Или другояче казано: При милосърдието имаме изгряващото слънце, при честолюбието имаме залез на слънцето. Като се съедини милосърдието и честолюбието, събужда се в него умът, започва да разсъждава.
Милосърдието е над човешките способности. Или милосърдието събужда ума. Ако честолюбието не може да се съедини с милосърдието, те са два противоположни полюса изток и запад.
3.5.1942г.
280. Иде в света,  НБ , София
Едно от качествата на справедливостта е милосърдието.
В милосърдието приблизително донякъде се предава.
Та казвам: Религиозните хора по какво се отличават? По какво се отличават християните? По какво се отличават будистите? Всички вярващи по какво се отличават? Религиите на миналото са били основани на твърдостта, на милосърдието и на справедливостта.
17.5.1942г.
281. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Бог е Бог на милосърдието, на кротостта, на въздържанието, на всички тия добродетели.
Къде е справедливостта на човека, къде е милосърдието на човека? Къде е кротостта на човека? Где е изобилието на неговите чувства? Ний се плашим сега от тия работи, че ние носим облик.
10.7.1942г.
282. Мажорни и миньорни гами,  МОК , София
Линията на милосърдието (2) е по-къса и на наблюдението е много къса (1). Онази линия (2) показва, че в някоя лекция, която си държал за милосърдието, много малко знаеш, малко наблюдения имаш.
Милосърдието е мажорна гама.
3.7.1942г.
283. Дом на блаженството, СБ , РБ , 7-те езера
Това е човекът, който носи знанието на любовта и силата на милосърдието.
8.7.1942г.
284. Линия на Любовта, ООК , София
По естество ти си милосърд – ти раздаваш от милосърдието си; не че мислиш това, ти даваш нещо от себе си.
12.7.1942г.
285. Ново раждане,  НБ , София
Те са хората, които носят знамето на Любовта; това е милосърдието.
2.9.1942г.
286. Живи и мъртви закони, ООК , София
Щом изявиш милосърдието, твоето чело се повдига. Милосърдието е голяма нива, която трябва да я сееш. Милосърдието е нещо като въздуха. Много малко място има за милосърдието. Милосърдието на човека дава едно от най-хубавите качества – да бъдеш разположен спрямо другите. Милосърдието е едно от благородните качества на човека.
20.9.1942г.
287. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Любовта ще вложи в душата му милосърдието, да помага на ближния си, като на себе си.
27.9.1942г.
288. Бъдещото верую,  УС , София
Представете си, че като идете в оня свят, пред царската врата ще ви кажат: „Изпейте основния тон на любовта, дайте основния тон на милосърдието.“ Или може да ви кажат: „Дайте съзвучието на два акорда или на два тона в терца на любовта.“ Вие как ще започнете?
8.11.1942г.
289. Ще ви се изявя,  НБ , София
Ако развиваш милосърдието – на този дадеш 5 стотинки, на кучето помогнеш, на птицата дадеш, ти ще развиваш главата си отпред горе.
11.11.1942г.
290. Малкият опит, ООК , София
Какво трябва да правите с алчността? Увеличете милосърдието на човека. Милосърдието е, което дава тон на нещата.
4.12.1942г.
291. Правилна мярка,  МОК , София
Обичта, и тя има особени мускули, милосърдието, и то има особени мускули, радостта и веселието имат особени мускулчета – цяла арфа.
11.12.1942г.
292. Разумни и неразумни линии,  МОК , София
Обработваш доброто в себе си, обработваш правдата в себе си, обработваш милосърдието в себе си.
23.12.1942г.
293. Нов поздрав, ООК , София
Да се прочуе във вас Доброто, да се прочуе във вас Любовта, да се прочуе във вас обичта, да се прочуе във вас милосърдието, пък вие после да се прочуете като Драган, Стоян, Петко.
28.2.1943г.
294. Трите пътя,  УС , София
Търпението и милосърдието в един свят спадат. Търпението и милосърдието ги свързва любовта. Когато говорим за милосърдието, подразбираме ангелския живот.
3.3.1943г.
295. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Тези турци, които дойдоха на Балканския полуостров, бяха с вирнати глави, личните им чувства бяха много развити, а милосърдието бе много малко развито у турците.
В моралните чувства влиза Любовта към Бога, влиза милосърдието, влиза вярата, надеждата, идеалността.
14.3.1943г.
296. Навреме и без време, НБ , София
В пътя на свободата се изпитва благородството на душата и милосърдието на сърцето.
2.4.1943г.
297. Най-малкото и най-голямото добро,  МОК , София
Този човек, у когото милосърдието е развито, предал се е на милосърдие. Ако дълго време вие мислите върху милосърдието, ще започне една топлина да се образува в този център.
Вярата се продава, надеждата, милосърдието, всичко се продава. И действително има случаи, може да ви приведа: хората, в които е развито милосърдието, като влязат при някой бакалин, който е скържав, който гледа първо да вземе парите, в присъствието на щедрия човек и той става щедър.
28.4.1943г.
298. Трите метода, ООК , София
Зависи от милосърдието, зависи от трептенията на милосърдието, като минават те в ларинкса, тогава гласът става мек.
6.6.1943г.
299. Числото тринадесет,  УС , София
Кое е онова в мене, което ще ме накара да раздам имота си? В мен трябва стяжанолюбието да е слабо развито, да не препятства, а милосърдието да е силно развито. Стяжанолюбието се намира отстрани на главата долу, а милосърдието е отпред на главата горе. Ако милосърдието е силно развито и стяжанолюбието е слабо развито, тогава човек може да раздаде всичко. Милосърдието е свързано със закона на любовта. Ако вземете милосърдието и ако то не се допира между две успоредни линии, ако не се допира до горната и долната линия, този човек не е милосърден. Между двете успоредни линии милосърдието трябва да се допира и до горната, и до долната.
16.6.1943г.
300. Отворената врата на Любовта, ООК , София
Един музикант, у когото милосърдието е слабо развито, няма мекота в тона.
9.7.1943г.
301. Червеният цвят,  МОК , София
Когато човек има разположение, когато горната част на челото е събудена, центърът на милосърдието е развит.
11.7.1943г.
302. Четирите струни,  УС , София
Милосърдието има друг основен тон.
11.8.1943г.
303. Факти, закони, принципи, ООК , София
Милосърдието е сладчина.
303.2 Мисли, чувства, постъпки и пеене ( втори вариант )
Милосърдието е сладчина, лошият човек е горчивина.
5.9.1943г.
304. Блаженствата, СБ , РБ , София
Как ще проявиш милосърдието, ако сам не си милосърден? Милосърдният слиза до нивото, дето живеят обикновените хора.
31.10.1943г.
305. Ценни неща, НБ , София
Разликата между тях е само в милосърдието. В славянина милосърдието е добре развито.
12.11.1943г.
306. Закон на хармонията, МОК , София
Милосърдието, любовта, също имат свои центрове в човешкия мозък. '
24.11.1943г.
307. Ново разбиране, ООК , София
Милосърдието е богатство на сърцето, а справедливостта – на ума.
307.2 Ново разбиране ( втори вариант )
Милосърдието е на сърцето, а справедливостта е на ума.
29.12.1943г.
308. Малкото добро, ООК , София
Бутнеш милосърдието, но не си го напипал добре. Вместо да бутнеш милосърдието, което е отпред на челото, ти бутнеш отзад на главата, дето е огънят и произлиза пожар.
Казвате за някого: Тоя човек не е милосърден. – Много естествено, милосърдието не е развито у него.
308.2 Малкото добро ( втори вариант )
Ти искаш да бутнеш милосърдието. Къде е милосърдието? Трябва да знаеш къде да бутнеш. Наместо да бутнеш милосърдието, бутнеш отзад. Наместо милосърдието, запали се огънят. Казваш: „Милосърдието." Ти наместо милосърдието, огъня запалиш.
2.1.1944г.
309. Възприемане и предаване,  УС , СБ , София
309.2 Възприемане и предаване ( втори вариант )
Трогнат от грижите и милосърдието на момата към него, той за пръв път в живота си прошепнал думата „благодаря”.
27.10.1944г.
310. Изменена посока, ИБ , ПС , София
За пример, доброто има свой цвят, милосърдието има свой цвят, правдата има свой цвят.
310.2 Изменена посока ( втори вариант )
Доброто има свой цвят, милосърдието има свой цвят, правдата има свой цвят.
15.11.1944г.
311. На фокус, ИБ , ПС , София
Има някои хора, у които милосърдието е добре развито, добри са. а
Когато Господ иска да ми говори за милосърдието, ще избере един човек, който има милосърдие и чрез този милосърд човек ще ми говори за милосърдието. Няма да ми говори чрез някой, на който милосърдието не е развито. Опитвате се да говорите на някой човек за милосърдието.
311.2 На фокус ( втори вариант )
Честолюбивият трябва да развива милосърдието си, да оформи своята глава.
Когато иска да ми каже нещо за милосърдието, ще избере един милосърден човек и чрез него ще ми говори. В никой случай Бог не може да ми говори за милосърдието чрез човек, в когото това чувство не е развито. Ако сте милосърден, говорете за милосърдието. Някой минава за милосърден, говори на някого за милосърдието, но успява да го убеди да даде само десет лева.
17.11.1944г.
312. Най-малкото приложение, ИБ , ПС , София
Ако срещнете милосърдието, то ще упражни влияние.
Милосърдието има друг ритъм. Милосърдието дава органически линии на костеливия човек, става красив.
312.2 Най-малкото приложение ( втори вариант )
Ако срещнеш милосърден човек, милосърдието се отпечатва в съзнанието ти.
Справедливостта има един ритъм, а милосърдието – друг ритъм. Ако справедливостта и милосърдието се съберат заедно, образуват красиви форми.
20.12.1944г.
313. Последното Слово, ИБ , ПС , София
Ти трябва да бъдеш съвършен в милосърдието.
313.2 Последното слово ( втори вариант )
Възможно е това, но трябва да прилага милосърдието в съвършенство. – Имам ли тая възможност? – Щом си дошъл до Божествения закон, нищо нима да питаш – само ще прилагаш. За доброто и за милосърдието всякога има време и възможности.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.