Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.6.1919г.
1. Малкият закон,  НБ , София
Аз взимам агнето като емблема на всички наши криви постъпки, а не говоря за месоядството.
1.2 Малкият закон ( втори вариант )
Аз взимам агнето като емблема на нашите изкривени постъпки, а не въставам с това против месоядството.
21.8.1920г.
2. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Мухата пък, като намери някоя гнила ябълка, туря хобота си на нея и казва: „Много хубаво нещо е това!“ И при месоядството е така.
14.9.1920г.
3. Когато дойде Духът, ИБ , В.Търново
Всичките злини в света са произлезли от месоядството.
12.2.1922г.
4. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
И следователно, според мен, месоядството е престъпване на Божия закон. Следователно месоядството и вегетарианството не седят само в туй, да не ядем месо, както сега разбират: то е буквата на закона.
18.2.1923г.
5. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
5.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Гълъбът показва на опит преимуществото на вегетарианството пред месоядството.
20.4.1924г.
6. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Тези, които проповядват месоядството, или вегетарианството, имат друга някаква идея зад тях. Как разбирате думите на Христа: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си"? Тъй щото, ако въпросът за месоядството или вегетарианството се разглежда по буква, той ще доведе до катастрофални резултати.
4.5.1924г.
7. Каквото попросите,  НБ , София
Ще премахна месоядството и ще се пожертвувам за храна на човечеството.
22.2.1925г.
8. Най-важното,  МОК , София
Вземете например идеята за месоядството и тази за вегетарианството.
12.4.1925г.
9. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Месоядството е признакъ на голѣма алчность.
9.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Месоядството е признак на голяма алчност.
7.11.1926г.
10. Моисей и Христос,  НБ , София
Ако човек иска да живее чист и добър живот, той трябва да напусне месоядството по дълбоко вътрешно убеждение за вредата от тази храна и от морално убеждение да не отнима живот, който не може сам да създаде.
19.6.1927г.
11. Ще оздравее,  НБ , София
Следователно, жената първа внесе месоядството в света.
11.9.1927г.
12. Денят Господен,  НБ , София
Хората са влезли във фазата на месоядството.
16.10.1927г.
13. Призови Симона!,  НБ , София
Затова, именно, въпросът за месоядството не може да се обясни с Писанието.
22.1.1928г.
14. Никодим,  НБ , София
Тогава се явява въпроса за месоядството: трябва ли човек да се храни с месо, или не трябва? Въпросът за месоядството не е само за земята.
26.2.1928г.
15. Дванадесетте племена,  НБ , София
Според мене, месоядството е злото в света, дошло отвън някъде и се присадило върху доброто в човека.
9.4.1928г.
16. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Засега и месоядството съществува, и вегетарианството има право да съществува.
27.6.1930г.
17. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
Например, някой иска да се откаже от месоядството, а не може. - Защо? - Защото е свързан още с теченията на месоядството.
17.2 Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума) ( втори вариант )
И когато излезеш вънка от тези течения на желанията на месоядството, тогава растителната храна ще е благоприятна на тебе.
5.11.1930г.
18. Четирите полета, ООК , София
Който разглежда този стих в буквален смисъл, ще оправдае месоядството.
27.11.1931г.
19. На своето време,  МОК , София
Как е вървял процесът на преминаване от растителния режим на хранене към месоядството? Кое животно първо е станало месоядец? Ще кажете, че, за да станат животните месоядци, причината се крие в явяването на зъбите.
С познаване на доброто и злото, в човешкия живот влезе идеята за месоядството, а с него заедно и убийството.
Понеже прие от баща си закона на месоядството, Авел принесе жертва животно, и жертвата му се прие.
19.2 На време ( втори вариант )
Как бихте разбрали вие този процес? – Как е влязло първоначално месоядството в света.
2.12.1932г.
20. Зависимост в природата,  МОК , София
Кое е за предпочитане: Да бъдеш алтруист към вълците, или към овцете? Ако пък искаш да накараш овцете да станат месоядци, а вълците – тревопасни, какво ще постигнеш? Вълкът вече е наследил месоядството, не може лесно да се измени, да стане тревопасно животно. Той е станал вълк, именно, поради месоядството.
3.2.1933г.
21. Точка и свобода,  МОК , София
21.2 Точка и свобода ( втори вариант )
Откъде този научен интерес на котката спрямо мишката? Кои са признаците на месоядството? По какво се отличават месоядните? По строежа на зъбите, червата и стомаха.
5.2.1933г.
22. Първото място,  НБ , София
Условията, при които се е създало месоядството, условията, при които се е създало вегетарианството или плодоядството в света, са диаметрално противоположни.
22.2 Първото място ( втори вариант )
Условията, при които се е създало месоядството, и условията, при които се е създало вегетарианството или плодоядството в света са диаметрално противоположни.
19.3.1933г.
23. Верен в малкото,  НБ , София
Няма да се спирам върху въпроса, как е произлязло месоядството, кой научи хората да ядат месо.
Запример някои хора са вегетарианци, след десет години се върнат пак към месоядството.
23.2 Верният в малкото ( втори вариант )
Няма да се спирам върху въпроса как е произлязло месоядството, кой научи хората да ядат месо.
Например, някои хора са вегетарианци, а след десет години се връщат пак към месоядството.
5.11.1933г.
24. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
Като говоря за печената кокошка, онези, които са вегетарианци, ще кажат: „Не е право това.“ Не е право да се поддържа идеята, че месоядството трябва да съществува.
18.2.1934г.
25. Усилни времена,  НБ , София
Грехопадението започва с месоядството в света. Падането на ангелите се дължи на месоядството.
18.7.1934г.
26. Вътрешни състояния и външни условия, ООК , София
Сега ще оставим тоя философски въпрос за вегетарианството и месоядството.
9.12.1934г.
27. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Едни хора подържат месоядството, а други – плодоядството.
13.1.1935г.
28. Здравото учение,  НБ , София
От месоядството произтичат всички нещастия в света.
20.1.1935г.
29. Плод стократен,  НБ , София
Половината от млекопитающите, например, поддържаха теорията за месоядството, а другата половина поддържаха теорията за вегетарианството.
6.2.1935г.
30. Естественото положение на човешката душа, ООК , София
Когато се е проявило сърцето, когато са почнали да действат чувствата, човек е станал тревопасно, а когато е почнал умът да функционира, явило се е месоядството. Месоядството е вече един резултат на човешката мисъл. Така аз примирявам месоядството и тревопасането по следния начин - те трябва да се примирят.
Според мен месоядството определя епохата, когато се е появил човешкият ум. Тогава се появява и месоядството.
Наранил си някой човек, но после, като излезеш от месоядството, съжаляваш, че си направил тази постъпка.
Да примирите вътре в себе си тези действащи сили, месоядството и тревопасането.
20.2.1935г.
31. Изпитите на ученика, ООК , София
И отвън донякъде сте се справили с месоядството, а вътре не сте се справили.
8.3.1935г.
32. Двата университета. Съживяване на царския син,  МОК , София
Имате ли право да одерете кожата на динята? (-Имаме право.) -Защо? (-Защото тя има много семки.) Защото и без да я одереш, кожата сама ще се одере, ще изгние. (-Оправдават се и месоядците така, че агнето така и така ще си умре.) Това е така, но месоядството трябва да се тури на друга почва.
32.2 Двата университета (Съживяване на царския син) ( втори вариант )
Имате ли право да одерете кожата на динята? (Имаме право.) Защо? (Защото тя има много семки.) Защото и без да ù одереш кожата, сама ще се одере, ще изгние. (Така се оправдават и месоядните, че агнето ще си умре!) Това е така, но месоядството трябва да се тури на друга почва − ще умре агнето, но месоядните се тровят от месото му.
11.10.1935г.
33. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Месоядците, за да се освободят от двойния стомах [и] за да се съкрати процесът, са внесли месоядството. Но във водата именно, при най-благоприятните условия, там се зародило месоядството. При най-хубавите условия се зародило месоядството. Но и при най-добрите условия се родило месоядството.
23.10.1935г.
34. Безкрайните неща, ООК , София
Ако вие не сте яли месо и не сте били вегетарианци, какво знание ще имате за месоядството и за вегетарианството, и за това коя храна е най-добра?
25.10.1935г.
35. Неизменното в човека,  МОК , София
Месоядството се дължи на силната човешка плът.
1.12.1935г.
36. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
И на тази змия Господ ѝ казва: „По корем ще се влечеш и пръст ще ти бъде храна.“ Туй е месоядството. Месоядството е пръстта, която ядете.
36.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
В широк смисъл на думата „пръст“ означава месоядството.
26.2.1936г.
37. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Те са били първоначално тревопасни, но месоядството дойде в техния живот като вметната храна.
16.9.1936г.
38. Личното и безличното, ООК , София
А пък месоядството – там вече има криво нещо в мисли, чувства и постъпки.
16.10.1936г.
39. Същественото за младите,  МОК , София
Питам каква е целта да направим вълците вегетарианци? Но интересно е, че месоядството не е първоначалното състояние на вълка, месото не е първата му храна. Значи, месоядството е възникнало при лошите условия на живота.
Месоядството се е явило при едно състояние, през което са минали животните.
39.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Питам: каква е ползата да направим вълците вегетарианци? Но интересното е, че месоядството не е първото състояние на вълка, месото не е първата му храна. Значи месоядството произлязло при лошите условия. Месоядството се е явило при едно състояние, през което са минали животните.
14.3.1937г.
40. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Какво ще спечели човек, ако изяде една кокошка? Сега аз не защищавам нито вегетарианството, нито месоядството.
19.9.1937г.
41. Идете при чистите извори,  НБ , София
Месоядството е позволено с любов.
14.11.1937г.
42. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Злото в човека е свързано с месоядството.
5.1.1938г.
43. Съзвучие, ООК , София
Месоядството го образуват ония падналите духове. Плодоядството го научихте при ангелите, а пък месоядството, вие сте го научили при падналите духове. За външната страна на плодоядството и на месоядството. Месоядството влезе в света, когато се прекъсна връзката на Любовта, да дойде в човешката душа.
8.4.1938г.
44. Импулсът,  МОК , София
Запример, ако заучава историята на месоядството или ако изучава историята на вегетарианството, в дадения момент по какво се отличават? Вегетарианството в миналото и месоядството в миналото, вегетарианството в настоящето и месоядството в настоящето, по какво се отличават? По какво се отличава едно животно, което е вегетарианец и по какво се отличава едно животно, което е месоядец?
Какво отношение има философски тази широчина? Свързана е широчината с месоядството.
2.9.1938г.
45. Съзнание и самосъзнание,  МОК , София
Или месоядството е резултат на яденето, в епохата на много неблагоприятни условия, когато се явило в света месоядството.
2.10.1938г.
46. Любовта дава живот,  НБ , София
Месоядството и вегетарианството не разрешават обществените въпроси в света.
5.3.1939г.
47. Зрелостният изпит,  УС , София
Засега се пита за вегетарианството и месоядството и въпросът за пиене на винце.
9.4.1939г.
48. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ , София
Ако разглеждаме въпроса за явяването на месоядството в света, можем да го свържем с известна геологическа епоха.
27.9.1939г.
49. Единственото богатство, ООК , София
49.2 Единственото богатство ( втори вариант )
Скъсаните дрехи - това е месоядството - понеже скъсаните дрехи са мазни, а новата дреха не е.
11.6.1941г.
50. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Тогава ще примиряваме месоядството съ вегетарианството.
50.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Тогава ще примиряваме месоядството с вегетарианството.
24.7.1942г.
51. Правилно дишане,  МОК , София
Аз изваждам заключението: Месоядството започна с Ева.
2.9.1942г.
52. Живи и мъртви закони, ООК , София
Аз съм против месоядството, защото когато колят животните, като им отнемат живота, у тях се явява страх и омраза и тогава се ражда една от най-опасните отрови, от която цялата бяла раса е отровена.
11.11.1942г.
53. Малкият опит, ООК , София
Съвременният свят за да се подобри, непременно хората трябва да напуснат месоядството, да няма клане на животни.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.