Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.4.1920г.
1. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Топлината и мекотата са само условия, в които се проявява вътрешният живот.
20.8.1920г.
2. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Мекотата и твърдостта са условия, при които човек трябва да се развива.
22.6.1922г.
3. Влиянието на музиката, ООК , София
3.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Днес не пееш, утре не пееш, докато изгубиш мекотата си, почваш да огрубяваш.
24.8.1922г.
4. Живот вечен, СБ , В.Търново
Истината ще ни бъде през цялата година правило, но не обикновената истина и любов, а тази, Великата Любов, новата запалка, Великата Мъдрост, и тази Велика Истина, която ще внесе мекотата не на онези овци, от които светът се храни, но мекотата на онези овци, от вълната и козината на които се обличаме.
19.11.1922г.
5. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Едно окултно упражнение се отличава с една крайна мекота, а мекотата предава крайна пластичност, гъвкавост.
27.1.1924г.
6. Трансформиране на енергиите, МОК , София
Аз считам мекотата в човешката воля за едно от качествата на разумния живот.
4.5.1924г.
7. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
Силата не седи нито в другото състояние; нито в мекотата, нито в твърдостта.
18.5.1924г.
8. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
И тъй, разбрахте вече какво нещо е мекотата и защо е необходима в живота ви.
18.6.1924г.
9. Малкото приложение, ООК , София
Тази топлина именно произвежда мекотата.
22.2.1925г.
10. Най-важното,  МОК , София
Единственото най-важно нещо, което липсва у всинца ви, е мекотата. Защо ви е необходима мекотата? – Тя ви е толкова нужна, колкото е нужна на грънчаря меката глина. Мекотата е нужна за всинца ви, за да можете с нея да правите, каквото искате.
19.7.1925г.
11. Което вие видите,  НБ , София
Силата може да направи всичко, а мекотата може да изцѣри всѣка рана, може да прѣмахне всѣка скърбь.
11.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Силата може да направи всичко, а мекотата може да изцери всяка рана, може да премахне всяка скръб.
24.1.1926г.
12. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
Как определяте мекотата на съгласните букви? – По начина на изговарянето.
Сега, като изучавате силата на гласните букви и мекотата на съгласните, вие можете да се ползвате от тях като метод за трансформиране на състоянията си.
14.2.1926г.
13. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Мнозина смесват мекотата с изнежеността. – Не, голяма е разликата между мекота и изнеженост. Мекотата е качество на човешкия Дух.
13.2 Микроскопическите добрини ( втори вариант )
Мекотата тя обича, мекотата е свойство на човешкия Дух.
7.3.1926г.
14. Духовна мекота,  МОК , София
Между тези числа липсва числото на мекотата – 2.
Обаче ако между тях влезе разумният принцип – принципът на мекотата, на високия морал, той ще раздели нещата, ще ги поляризира.
Мекотата е в самия човек. Мекотата е в самата пръст, но ралото и дъждът я заставят да прояви своята мекота. Следователно, за да прояви мекотата си, пръстта се нуждае от дъжд и от влага. Камъкът обаче може да прояви мекотата си само при огън.
И тъй, за да работите правилно, за да имате добри резултати, вие трябва да проявите мекотата си, да я приложите в живота. Лесно може да се провери дали сте проявили мекотата си, или не. Докато човек не прояви мекотата си, той мъчно може да се възпитава.
Същевременно, като работи върху себе си, човек трябва да проявява мекотата си.
Мекотата се обуславя от две качества: благост и разумност.
14.2 Духовна мекота ( втори вариант )
Възможностите за мекотата са у вас.
14.3.1926г.
15. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Та казвам: ние трябва да придобием качествата на светлината - безкористие и качествата на водата, която плакала отвън прозорците - мекотата.
6.10.1926г.
16. Двата полюса, ООК , София
Мекотата се развива при известни условия. Това се дължи на обстоятелството, че мекотата представя приятна, топла дреха, която обвива тия хора. Когато човек изгуби мекотата си, той започва да изсъхва, да се втвърдява и лесно заболява.
10.10.1926г.
17. Внушение,  МОК , София
Кое е отличителното качество на живота? – Мекотата. Колкото по-ограничен е животът, толкова и мекотата е в по-слаба степен проявена. Мекотата е качество на Божествения живот.
19.12.1926г.
18. Те свидетелстват,  НБ , София
Един от древните царе извикал всички мъдреци, всички философи в царството си и им казал: “Искам някой от вас да ми каже едно мъдро философско изречение, което да съдържа една от великите Истини на живота.” Един от тия мъдреци казал следното изречение: “Твърдото произвежда топлина; топлината произвежда мекота; мекотата произвежда вода, а водата произвежда чистота.” Какво се разбира от думите “твърдото произвежда топлина”? Ако съберете две води на едно място, те могат ли да произведат топлина? - Не могат. Защо му е мекотата? - Да придобива чистота? Защо му е чистотата? - Чистотата е носителка на здравето; здравето пък е необходимо за живота.
2.1.1927г.
19. Влизане,  НБ , София
Духът ще донесе абсолютната справедливост; водата ще донесе мекотата и чистотата; чистотата ще донесе здраве, а здравето – светлина.
23.1.1927г.
20. Представа за трите свята,  МОК , София
Мислите ли, че при това положение неприятелят му ще смее да го убие? Не, мекотата, милосърдието смекчават и най-големия престъпник.
6.2.1927г.
21. Меки и твърди вещества,  МОК , София
И тъй, стремете се към придобиване на мекота, но не към мекотата на кашата, на тинята, в която човек може да загази и да се удави. Мекотата е едно от великите качества на душата. Мекотата носи в себе си влага и скрита топлина. Когато човек изгуби мекотата си, в психическия му живот се явяват ред набраздявания: недоволство, вкисване, ожесточаване и т.н.
21.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
Мекотата разбира тази течност.
Аз [не говоря] за мекотата на кашата, на тинята, тази мекота, в която човек се удавя. Как може да наречете вие водата – мека ли е? Тинята е отрицателна страна на мекотата В тази кал вътре нищо не може да расте. Мекотата разбира тази кал.
Мекотата е свойствена само на човешката душа. Мекотата, то е във физическия свят. Мекотата винаги подразбира влага и скрита топлина.
Когато ние изгубим мекотата, тогава се образуват психичните набраздявания: чувства разни, недоволство, вкиснато се.
3.4.1927г.
22. Скрити сили,  МОК , София
Мекотата прави човека пластичен, подвижен като водата, която където мине, всичко чисти и освежава; изгуби ли мекотата си, човек става сух.
22.2 Скрити сили ( втори вариант )
Мекотата у човека има свойства на течност – мекота трябва.
8.5.1927г.
23. Сто пеняза,  НБ , София
Мекотата е качество на Любовта. Мекотата пък ще внесе координиране на органите в тялото на човека.
5.6.1927г.
24. Трениране,  МОК , София
24.2 Трениране ( втори вариант )
Гладкостта и мекотата на кожата определят често чувствителността.
25.9.1927г.
25. Оскърбени,  НБ , София
Когато някой човек е станал твърд повече, отколкото трябва, той е изгубил мекотата на сърцето си.
4.12.1927г.
26. Седем кошници,  НБ , София
По какво се отличава певецът? – По мекотата и чистотата на своя глас.
29.1.1928г.
27. Синове на възкресението,  НБ , София
Да бъдеш Син Божи, това значи още, при най-големите бури в живота си да запазиш мекотата на чувствата си.
14.3.1928г.
28. Живата наука, ООК , София
Щом дойде в това положение, човек трябва да внесе в себе си елементи на мекотата.
Като яде овце, вълкът иска да придобие мекотата, която е изгубил.
23.5.1928г.
29. Плащане и прощаване, ООК , София
Буквите в думата „любов“ ще ги произнасяте според мекотата и твърдостта на техните звукове.
13.3.1929г.
30. Правилни изводи, ООК , София
Влагата представя мекотата в човека.
30.2 Правилни изводи ( втори вариант )
Но и мекотата е лоша.
17.4.1929г.
31. Трудни задачи, ООК , София
31.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Елемент кой е на мекотата - пък има един неизменен.
29.5.1929г.
32. Определени движения, ООК , София
32.2 Любовният поглед ( втори вариант )
Там, дето допира сухотата и мекотата, в тази точка започва този процес на живота.
2.6.1929г.
33. Огън да запаля,  НБ , София
Когато човек изгуби мекотата си, природата го поставя в пещта си, наклажда огън отдолу и го пита: Ще любиш ли? – Не искам.
26.6.1929г.
34. Външните линии на красотата, ООК , София
Ако не познава линиите на мекотата, човек не може да придобие мекота.
11.9.1929г.
35. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Съзнателно човек не трябва да прави опити, да превръща мекотата си в твърдост.
6.11.1929г.
36. Вкисване, ООК , София
Като не разбират мекотата, хората казват, че човек трябва да бъде твърд, да устоява.
10.11.1929г.
37. Сторете да насядат,  НБ , София
И тъй, женският принцип в човека, това е старото, мекотата, деликатността, вярата, любовта, мъдростта и истината.
25.12.1929г.
38. Степени на съзнанието, ООК , София
Едно от качествата на Любовта е мекотата.
38.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Едно от качествата на любовта е мекотата.
14.3.1930г.
39. Дисонанси в живота,  МОК , София
39.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Или аз наричам всяка линия, която се продължава, линия на мекотата, а всяка линия, която се скъсява, е линия на какво? Всички линии, които се скъсяват, са твърди и яки.
30.4.1930г.
40. Положително знание, ООК , София
За да прояви мекотата си, нужни са страдания.
8.6.1930г.
41. Който влиза,  НБ , София
В сърцето на този човек живее Бог, но, по стар навик, първо той проявявал грубостта си, а след това мекотата на своето сърце.
4.7.1930г.
42. Освобождаване,  МОК , София
Мекотата е в състояние да разтопи и най-коравия камък. Мекотата е велико качество. Мекотата е подобна на водата, която полива растенията и смекчава и най-твърдата почва. Изгубиш ли мекотата си, нищо не можеш да постигнеш.
42.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Мекотата винаги влияе върху строгите принципи на човека.
26.8.1930г.
43. Божият глас, ООК , София
Мекотата дава израз, интонация, а съдържанието на думите изпъква ясно.
21.9.1930г.
44. От Египет,  НБ , София
Тя носела в себе си мекотата и любовта.
10.10.1930г.
45. Нов мироглед,  МОК , София
Мекотата не подразбира слаба воля.
1.3.1931г.
46. Първичната храна,  УС , София
Някой ти казва: „Груб си, недодялано дърво си ти!“ Какъв превод ще направиш на тези думи? Ако си груб, кое е противоположното на грубостта? Груб, значи силен, як си в живота. – Твърд си. – Кое качество е противоположно на твърдостта? – Мекотата. – Кое е мекото в живота? Направете превод на тази дума.
29.4.1931г.
47. Хикс, игрек и зет, ООК , София
За предпочитане е да имате черно и огрубяло лице, ръцете ви да имат пришки, но да сте свършили някаква работа, отколкото да запазите мекотата на лицето и на ръцете си и да не сте свършили никаква работа.
25.11.1931г.
48. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Зависи, къде ще приложиш мекотата.
13.3.1932г.
49. Приложете добродетел,  НБ , София
Мекотата и силата на тялото, това са неща относителни. В мекотата има живот, в силата има растене.
22.9.1932г.
50. Свещен трепет,,  ИБ , София
Мекотата винаги показва една площ по-широка, отколкото, когато тялото е грубо.
5.10.1932г.
51. По този път, ООК , София
Ние сме за любовта, за знанието и за свободата; ние сме за живота, силата и мекотата; ние сме за правдата, за истината и мъдростта: ние сме за доброто, за красивото и великото в света.
51.2 По този път ( втори вариант )
Ние сме за доброто, за мекотата.
23.12.1932г.
52. Положителното и отрицателното,  МОК , София
52.2 Положителното и отрицателното ( втори вариант )
Всякога добро ли е това, което говорим? Някой човек говори меко, красиво - означава, че мекотата е носител на доброто.
25.1.1933г.
53. Новата песен, ООК , София
Господ се проявява в мекотата, която осмисля нещата, а Бог – в силата.
22.2.1933г.
54. Отношение към природата, ООК , София
Мекотата и твърдостта трябва да се преливат една в друга.
54.2 Съотношение с природата ( втори вариант )
Трябва да има преливане на мекотата.
28.4.1933г.
55. Председател на фирмата, МОК , София
Да постигнеш нещо, трябва да приложиш мекотата.
10.5.1933г.
56. Живите линии, ООК , София
56.2 Живите линии ( втори вариант )
Вие вземате мекотата на кожата за качество на мързеливия човек.
14.6.1933г.
57. Влияние на материята, ООК , София
57.2 Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината ( втори вариант )
Някой път мекотата означава разумност.
Когато този център е силен във вас, като дойде мекотата, вие ще почувствувате във вас една малка топлинка под лъжичката.
4.10.1933г.
58. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
То е само една външна дипломатическа страна, за да не се влошават работите. „Да бъдем меки!“ И мекотата произтича от сладчината.
3.1.1934г.
59. Новото направление в живота, ООК , София
Мекотата, нераздвояване на ума, сила на волята, туй значи 2, 3, 4, обаче никой не трябва да бъде в състояние да те отклони от онова, което е в тебе.
26.8.1934г.
60. Който прави истината,  НБ , София
Единственото нещо – трябва да възстановите мекотата на вашата кожа.
10.10.1934г.
61. Стар и нов порядък (По нов начин), ООК , София
Това, което поддържа топлината на човека, това, което поддържа мекотата на характера му, това, което поддържа неговата топла мисъл, това е любовта.
9.1.1935г.
62. Ново раждане, ООК , София
Англичаните туриха философията, че говорят меко – да остане мекотата, да не я изгубят.
20.1.1935г.
63. Товарене и разтоварване,  УС , София
Сега, явява се въпрос: по кой път трябва да върви човек? Два пътя има в живота: път на мекотата и път на силата.
22.2.1935г.
64. Практическа философия , МОК , София
Щом се придобие мекотата, вашият стомах придобива своето нормално състояние.
31.3.1935г.
65. Който се учи на Словото Божие,  НБ , София
Сега да се върнем към мекотата в природата, която може да ви ползува.
10.4.1935г.
66. Двете силни точки, ООК , София
Мекотата дава приятност.
21.4.1935г.
67. Ако не ядете,  НБ , София
Мекотата е добра черта, но мекотата е опасна работа. И тогава има една философия, според която хората поддържат мекотата без да разбират нейната опасност.
15.5.1935г.
68. Последният изпит, ООК , София
Сега мекотата в какво седи? За някой плат казвате, че е остър, а за някой, че е мек.
1.9.1935г.
69. С человечески езици, СБ , РБ , София
Мекотата се изразява и в гласа на човека. Пазете се от груби чувства, които накърняват мекотата.
6.11.1935г.
70. Срещата на Любовта, ООК , София
В какво седи мекотата на един тон? Мекота или мелодичност.
15.1.1936г.
71. Едно ви трябва, ООК , София
Някой път отсъства мекотата и сме много жестоки.
20.3.1936г.
72. Самовъзпитание,  МОК , София
Обаче в българите де е мекотата? – На „й“ е мекото.
15.4.1936г.
73. Мекота, ООК , София
Но вие не сте изучавали какво нещо е мекотата. Мекотата има качествата на водата, но не е вода. Мекотата има качествата на въздуха, но не е въздух. Мекотата има качествата на светлината, но не е светлина. Мекотата има качествата на земята, но не е земя. Мекотата има следното качество, конкретно говоря: от каквото високо място да паднеш на нея, тя има качеството на мекия памук и на вълната, но и памук не е, и вълна не е.
Мекотата е във всички.
Следователно мекотата – това е долина, това е раят, това е човешкият рай, изгубеният рай – мекотата се е изгубила. Мекотата са изгубили.
Единственото място за живеене е мекотата. Аз ви говоря сега за изгубения рай – мекотата.
Защото мекотата има това свойство: всяко нещо, което не е хубаво, не е добро, то отскача, тя го отхвърля. А при мекотата остават най-хубавите работи в човека.
Основата на истинското знание е мекотата.
Младостта зависи от мекотата. Ако искате да се подмладите, аз ви казвам закона: подмладяването зависи от мекотата на вашите мисли, чувства и постъпки.
Онзи, който е тип на мекотата, той я има, без да я съзнава.
Аз не говоря за мекотата да я добивате сега, но не препятствайте на своята мекота. Не препятствайте на мекотата, която Бог е вложил във вас.
Аз ви проповядвам за мекотата. Мекотата има едно отлично свойство. Най-киселите плодове при мекотата ще узреят, а другояче са кисели и стипчиви. При мекотата ще добият една малка киселина и сладчина. Това, което може да утеши човека, е мекотата. Доброто е външно, а пък мекотата е в чувствата, в постъпките да бъда аз мек. И без да се молите, ако сте меки, Господ ще ви прости, а пък ако не сте меки и не се молите, няма да ви прости. [...] Смирението и всичките добродетели при мекотата ще дойдат. Мекотата е като една почва и всички плодни дървета ще дойдат да живеят там. За пробен камък ви давам мекотата.
Аз ви говоря за мекотата, понеже искам да ви помогна. Аз съм опитал мекотата. Там, дето любовта не издържа, мекотата издържа. В мекотата няма никакви такива въдици.
Мекотата е по-силна.
За мекотата няма да говорите. За какво говори Учителят? За мекотата.
Когото обичате, при мекотата ще турите сто градуса, а пък когото не обичате, ще турите в мекотата хиляда градуса.
Мекотата се отплаща. Чрез мекотата ние може да извършим волята Божия, понеже тези големи противоречия по никой друг начин не могат да се разрешат. Колцина от вас може да бъдете богати? Чрез мекотата на вашите мисли, чувства и постъпки вие всякога може да си пробиете път.
Това е мекотата. Този връх – това са свещените извори на живота, който се влива в тази долина на мекотата. Има един свещен връх на изворите на живота, но тези свещени извори слизат в долината на мекотата и там Бог проявява Своята любов.
Или по-добре казано: аз не искам да станете меки, но да придобиете мекотата, живейте в мекота. Мекотата никой не може да я разкъса. Човекът на мекотата е постоянен човек.
Но живейте в мекотата, за да упражни тя влияние върху вашите мисли, чувства и постъпки. Нещо велико е мекотата. Като казвам две години, разбирам мекотата, широчина, който при всичките погрешки и недъзи на хората има мекота и казва на Бога: "Отче, тези хора ще се поправят, няма нищо."
Приложете мекотата. Ползвайте се от мекотата. Трябва да се подмладите чрез мекотата. Желая всички да се измените, като възприемете мекотата. Всички приложете мекотата, както сте я разбрали. Не както съм говорил аз, но както вие сте разбрали мекотата. С мекотата всичко може да направите. Приложете сега закона на мекотата, не да се насилвате. В мекотата няма насилие. В мекотата нещата стават естествено. В мекотата сами стават нещата. То е мекотата.
19.4.1936г.
74. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС , София
Единственото условие, при което може да постигнете всичко, това е мекотата. Мекотата, това е материалът, от който ще направиш нещо – то е плът, то е почва, то е основа. Мекотата е място, откъдето вие ще вземете, възприемете материал за работа. А в мекотата ще имате материал да работите.
Значи, възможностите, които ни са дадени сега в света, това е мекотата! Мекотата е нещо повече, но аз само сравнявам. Живейте в мекотата и я използувайте. Тъй, както сега сте живи в мекотата, но малко сте придобили.
Като говоря за мекотата, разбирам ония условия, които Бог е турил за вашите възможности да се подвизавате.
74.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Едно от важните условия, при които човек може да постигне своите желания, е мекотата. Кой земеделец може да изкара жито без нива, без рало и впрегатен добитък? Какъв учен е този, който няма книги и научни пособия за работата си? Значи, възможностите за работа, за постижение и за развитие се крият в мекотата. Прилагайте мекотата, за да се ползвате и вие, и вашите ближни от нея. Съвременните хора прилагат мекотата си, но отчасти.
Приложете мекотата в живота си, за да се ползвате от всички блага. Приложете мекотата, за да не изгубите условията и възможностите в живота си.
24.4.1936г.
75. Увеличаване и размножаване,  МОК , София
Знанието на мекотата, знанието на чистата мисъл. Казва: „Какво нещо е мекотата?“ Мекотата може да се определи, като ти турят едно тяло, стотина игли да те бодат и да ти турят една мека топка.
Този човек, който сега носи мекотата в себе си и има чиста мисъл, той има красота.
Всичко има в света, но въпрос за чистота, в която или за мекотата и чистата мисъл, този въпрос не е разрешен.
15.1.1937г.
76. Гладни и сити. Единение и разединение,  МОК , София
76.2 Гладни и сити – единение и разединение ( втори вариант )
Прави сте, но при дадените условия, при които се намирате, мекотата е несъвместима.
29.1.1937г.
77. Грозота и красота,  МОК , София
Злото е силно и следствие на това те са съединени – Силата е съединена с мекотата.
77.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Силата е съединена с мекотата.
31.1.1937г.
78. Великодушие и целомъдрие,  УС , София
Какво представлява мекотата и какво – грубостта? Грубостта е лошото ядене, а мекотата – доброто и вкусно ядене. Причината за това е мекотата на младия готвач.
Мекотата е здравословно състояние на човешкия живот.
Помнете: Мекотата ще донесе новия живот. Великодушието и целомъдрието са условия за придобиване на мекотата.
Значи единственото богатство, което човек ще занесе със себе си в оня свят, е мекотата на неговия дух, мекотата на неговата душа, мекотата на неговия ум и мекотата на неговото сърце.
78.2 Великодушие и целомъдрие. Мекота ( втори вариант )
Тя знае, как да внесе елемента на мекотата в Иванчо и Иванчо става мек.
Следователно, човек може да придобие мекотата или в формата на мъж или в формата на жена. А жената чрез какво може да придобие мекота? Жената може да добие мекотата си, не чрез великодушие, а чрез Целомъдрие.
Чрез мекотата ще дойде новия живот, който ще се изяви такъв, какъвто трябва.
Единственото богатство, което ще занесете в онзи свят, ще бъде мекотата на вашия Дух, мекотата на вашата душа, мекотата на вашия ум и мекотата на вашето сърдце.
5.2.1937г.
79. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Откъде произтича твърдостта й? Защо ледът на слънчевата светлина и топлина се стопява и смекчава? Откъде произтича мекотата на леда? Значи студът е твърд, а топлината е мека. Следователно, студът придава твърдост на водата, а пък топлината й придава мекотата.
79.2 Естествена хладина и топлина ( втори вариант )
Откъде произтича твърдостта й? Защо ледът при слънчевата светлина и топлина се стопява, се смекчава? Откъде иде мекотата на леда? Значи студът е твърд, топлината е мека.
7.2.1937г.
80. Първият и последният,  УС , София
Причината за мекотата на думата „ала“ се дължи на буквата „Л“, в която има възлизане.
19.3.1937г.
81. Основите на здравето,  МОК , София
С други думи, добре е, ако съберете мекотата и цвета заедно, но понякога мекота на дрехата е за предпочитане пред цвета.
81.2 Основите на здравето ( втори вариант )
Ако съберете мекотата на дрехата и цвета, е хубаво.
2.6.1937г.
82. Правилно приемане, ООК , София
Не, че са невъзможни, но трябва да измените чистотата, трябва да измените мекотата, човек трябва да олекне.
21.7.1937г.
83. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Мекотата прави човека млад.
24.8.1937г.
84. Път за освобождение, СБ , РБ , София
Колкото повече се увеличава мекотата на човека, толкова по-свободен става. Намалява ли се мекотата му, той става по-ограничен. Значи, топлината и мекотата, които любовта внася в човека, го правят свободен.
84.2 Път за освобождение ( втори вариант )
Колкото повече се увеличава мекотата на любовта, толкоз повече се освобождавате. Колкото повече се намалява мекотата на любовта, толкоз повече се ограничавате. Намалила се е мекотата ви. Ограничени сте! Увеличила се е мекотата ви.
29.8.1937г.
85. Вътрешна обхода,  УС , София
Мекотата е броня на човека.
15.9.1937г.
86. Камъчето под езика, ООК , София
Мекотата е качество на сърцето.
17.9.1937г.
87. Аристократ и демократ, МОК , София
Въобще, мекотата е от женски произход. Но вие трябва да съберете твърдостта и мекотата на едно място и да образувате едно движение.
Да кажем, че се стремите към забогатяване, но ако в това богатство огрубявате, вие надолу ли слизате или нагоре се качвате? Щом човек огрубява, надолу слиза, защото само в мекотата има движение нагоре.
Гневът трябва да намери една жена, понеже жените носят мекотата.
25.2.1938г.
88. Обич и любов,  МОК , София
За мене силата е диезът, мекотата е бемолът, тонът е капиталът.
2.3.1938г.
89. Лечебното действие на музиката, ООК , София
Та казвам: В мекотата трябва да знаете де са кордите. /Фиг. 1./
27.3.1938г.
90. Добрата круша,  НБ , София
В мекотата трябва да има милосърдие, не да има такава лигава каша, да отстъпва. – Туй бяло ли е? – Бяло.
13.5.1938г.
91. Честност и справедливост,  МОК , София
Как може да се конкретизират, да станат по-ясни? Разликата между студено и топло каква е? Когато имате топлина и когато имате студ, какъв е резултатът, какво се произвежда? Или при друго едно състояние, да кажем когато човек е твърд, какъв е резултатът? Между твърдостта и мекотата каква е разликата, или вземете разликата между други две състояния – болен и здрав.
3.6.1938г.
92. Правата линия,  МОК , София
Та казвате: „Защо човек може да бъде мек?“ Защото мекотата в човека е един събирателен процес.
6.7.1938г.
93. Светлина, топлина, доброта, ООК , София
Мекотата в живота не може да се внесе без топлина. Да образуваш един мек характер, мекотата е едно качество.
12.8.1938г.
94. Милосърдие, СБ , РБ , 7-те езера
Обаче, здравето на човека зависи от следните четири неща – от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърдце.
28.8.1938г.
95. Желаният мир, СБ , РБ , София
Мекотата на сърцето е един от признаците на хората от шестата раса.
2.10.1938г.
96. Любовта дава живот,  НБ , София
Следователно мекотата носи влага в себе си.
23.10.1938г.
97. Постоянната връзка и единствената мярка, УС , София
Мекотата е винаги женски елемент.
2.12.1938г.
98. Сухота и влага,  МОК , София
Мекотата е едно качество.
22.1.1939г.
99. Не може да се слугува на двама господари,  НБ , София
Не, свий ръката си на юмрук и кажи: „Господи, искам да бъда една чешма, да имам мекотата на водата.“ Всичко хубаво и красиво седи в мекотата.
15.2.1939г.
100. Правилни схващания и правилен живот, ООК , София
Един човек, когато е хармоничен в себе си, като туриш дясната ръка върху лявата, ти ще почувствуваш една приятност, понеже у тебе този мекият елемент, Божественото Начало, на мекотата се радва.
15.3.1939г.
101. Самовъзпитание, ООК , София
Мекотата произтича от едно чувство, което е над разсъдителните способности – милосърдието.
17.5.1939г.
102. Музикалния тон на живота, ООК , София
Мекотата вече има пластичност. Казва: „Аз не обичам да бъда мек.“ Мекотата е необходима в живота. Мекотата дава почивка, пластичност.
19.5.1939г.
103. Беден и богат,  МОК , София
Кой би желал синът му да бъде едно пиленце с една кокоша глава? Но в какво седи мекотата на думата „пиленце“? Този слог ПИ, той сам по себе си има нещо хубаво и красиво.
1.9.1939г.
104. Красиви движения,  МОК , София
Мекотата се дължи на сърцето.
4.10.1939г.
105. Което Той ви казва!, ООК , София
Като бараш тези центрове, да предизвикаш мекотата.
105.2 Което Той ви казва! ( втори вариант )
Като пипаш тези центрове, ти ще предизвикаш мекотата.
3.11.1939г.
106. Отмерени отношения,  МОК , София
Опитвали ли сте се вие да нарисувате някой път едно меко око? Мекотата на окото от какво зависи? Вие, ако махнете клепачите на човека, никога не можете да познаете по окото дали един човек е мек, или не. Мекотата зависи от клепачите. И в мекотата устата взема участие.
8.11.1939г.
107. Правилно възприемане и правилно даване, ООК , София
Красотата е на ума; мекотата е на сърцето; а пък силата е на волята.
26.11.1939г.
108. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Та казвам: И вие трябва да вземете космите на овцата, т.е. космите на мекотата, и от тях да направите нещо.
31.3.1940г.
109. Светлина, топлина, сила,  УС , София
Една светлина, която привлича мекотата и една топлина, която привлича светлината.
26.7.1940г.
110. Млад и стар,  МОК , София
Мекотата на водата се дължи на водорода, а пък тази активност на водата се дължи на кислорода.
6.10.1940г.
111. Работа за цялото,  УС , София
Всеки ден наблюдава, до колко сме развили нашата съвест, доколко сме развили нашата любов към Него; надеждата до колко е развита, нашата разсъдливост, чистота до каква степен се развива, музикалното чувство как се е развило, доброто внимание, което трябва да имаме; мекотата, която имаме; как се е развила справедливостта у нас – много работи.
28.2.1941г.
112. Музикални тонове,  МОК , София
Мекотата иде от „ми“.
14.3.1941г.
113. Силното число,  МОК , София
Горната бърна е числото две, а долната бърна е числото три, която показва мекотата на човека.
Мекотата на гласа зависи от нямане енергия във вас.
16.3.1941г.
114. Което излиза из устата,  НБ , София
Какво е мекота, какво е кротост? Мекотата е физическо качество на човека, навсякъде отстъпва.
16.4.1941г.
115. Добре ще бѫде, ООК , София
Когато учтивостьта, мекотата станатъ господарь, е много добре, а силата е слуга – свѣтътъ ще се оправи.
115.2 Добре ще бѫде ( втори вариант )
Когато учтивостта, мекотата станат господар, е много добре, а силата е слуга – светът ще се оправи.
21.9.1941г.
116. Царството Божие, СБ , УС , София
Човек се плаши от жълтия цвят, защото е изгубил мекотата си. Следователно, когато жълтият цвят изгуби мекотата си, той не може да предаде знанието, което Мъдростта носи в себе си.
2.11.1941г.
117. Външна и вътрешна работа,  НБ , София
Онези хора, които остават много интелигентни, изгубват мекотата на сърцето, добротата. Всеки човек, който изгубва мекотата на сърцето, добротата, съхне, сух става.
7.11.1941г.
118. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Ако в твоите постъпки няма мекота, мекотата е пластичност.
5.12.1941г.
119. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Мекотата е здравословно състояние на организма – има нормално вода, има нормално топлина, има и нормално светлина.
31.12.1941г.
120. Едно, две, три, ООК , София
Например, ако на хляба, на житото турите малко картошки, мекотата е малко по-голяма.
24.4.1942г.
121. Малки опити,  МОК , София
Мекотата е потенциал.
3.5.1942г.
122. Иде в света,  НБ , София
Мекотата не предава идеята.
14.6.1942г.
123. Разумни и незлобиви,  НБ , София
Ако вземете една стара цигулка от Гарнелии или от Амати, те се различават по тембъра си, по мекотата си, но вън от това зависи и от цигуларя, който свири.
8.7.1942г.
124. Линия на Любовта, ООК , София
Но мекотата и твърдостта може да се съединят заедно. (фиг. 39.2) Какво нещо е мекотата? Горните части на кривата линия показват кое дава в човека.
Ако не се съедини мекотата със силата, мисълта не може да се прояви.
6.11.1942г.
125. Добър ден,  МОК , София
Законът на разширението върви по четните числа, мекотата върви по нечетните числа.
18.11.1942г.
126. Правилно разбиране, ООК , София
Всичките красиви образи и мекотата, светлината ги създава.
18.12.1942г.
127. Ориентиране,  МОК , София
Във високите тонове схващаме тяхната интензивност, мекота в тях няма и в долните тонове мекотата не схващаме. В съвременните хора грубостта е по-широка, мекотата е по-тясна. Мъже и жени са по-тесни в мекотата, отколкото в грубостта. Та сега да увеличим мекотата съобразно с грубостта, да не намалим грубостта. Ние правим погрешка, не трябва да се намалява грубостта, но да се увеличи мекотата.
5.2.1943г.
128. Превезло, стени и дъно,  МОК , София
Топлината е свързана с мекотата.
10.3.1943г.
129. Новото верую, ООК , София
Да бъдете крайно меки и крайно твърди! Да знаете къде да турите твърдостта и къде да турите мекотата.
28.4.1943г.
130. Трите метода, ООК , София
Изгубва се мекотата на тона.
30.4.1943г.
131. Възходящ и низходящ порядък,  МОК , София
Мекотата е подбудителна причина, а силата подтик дава.
19.5.1943г.
132. Възпитателен метод, ООК , София
Мекотата на сестрата липсва в съвременните хора.
Повече сили ако се даде на една мажорна гама, мекотата усилва човешкия дух.
16.6.1943г.
133. Отворената врата на Любовта, ООК , София
Ония хора, в които мекотата е развита, имат мекота в гласа си.
14.11.1943г.
134. В Негово име, НБ , София
Мекотата е качество на сърцето.
Отличителното ѝ качество е мекотата.
21.11.1943г.
135. Право мислене,  УС , Витоша
Качество на водата е мекотата. Следователно, сладчината се проявява само при мекотата.
135.2 Право мислене ( втори вариант )
Сладчината може да се прояви само при мекотата.
24.9.1944г.
136. Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево
Кой е тонът на мекотата? – „Сол“.
136.2 Зовът на новото ( втори вариант )
Кой е основният тон на мекотата? – „Сол”.
Ако ръката не е нежна, т. е. няма качеството на мекотата, любовта не може да се прояви.
12.11.1944г.
137. Като малките деца, ИБ , ПС , София
137.2 Като децата ( втори вариант )
Да дойде любовта и мекотата, които майката носи.
22.11.1944г.
138. Божествени подбуди, ИБ , ПС , София
138.2 Божествени импулси ( втори вариант )
Мекотата е качество на любовта.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.