Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
И някои от тези духове съдържат повече от Божествената есенция, а някои – по-малко, и така отива, докато се слезе до материята.
Вие трябва да работите в материята, т.е. да я преобразувате, и трябва да сте й господари.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Когато се каже Любов, това показва, че това е гласът на всичките Светли духове, които са слезли да търсят своите братя в материята и казват: „Ние, които любим Господа, ви казваме да любите и вие Господа с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум и с всичката си воля, защото в Него само ще намерите блаженство на своята душа и своя Дух.“ Всякой, който има Живот в себе си, като слънчевите лъчи произвежда най-благотворни резултати.
Първоначалното състояние на света, състоянието на материята е било едно състояние, което не е хвърляло никаква сянка зад себе си. Материята е била съвършено ефирна, прозрачна, а в такава прозрачна материя нищо не е могло да се развива. Следователно Бог е трябвало да видоизмени първоначалните вибрации на материята и да я сгъсти.
23.8.1911г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Как мислите се е образувала материята? Малките животни са причинили напластяването, в което са израснали бурените, които са се впоследствие облагородили в сочните плодове, от които човечеството се толкоз продоволствува и наслаждава.
16.7.1912г.
4. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Вие с вашата хурка трябва да направите плата и материята, та с тях да ви облекат за следующия път.
6.9.1912г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
А измененията, които съществуват, те са четирите стъпки, четирите други свята, в които ние прогресираме, и в тия четири полета материята постоянно се мени.
Българският народ се е свързал с материални работи и за да го подигнем, трябва да го развържем от материята.
Мнозина от тях са потъвали в материята, забравяли са своето предназначение, та затуй, именно, Христос е дошъл да им помогне.
Колкото повече човек е пътувал в материята, толкова повече си е образувал инструменти, докато си съгради и къщицата.
6.10.1912г.
6. Обсадно положение, ИБ ,
Най-сетне, дори и ако една или няколко години по-рано напуснем и излезем из къщите си, няма какво да губим, защото не бива да сме прилепени толкова о материята, та щото да мислим, че тя е всьо и вся.
10.12.1913г.
7. Смел и решителен, ИБ ,
Бърдото, което се движи отдолу нагоре, то поема материята, която имате да обработвате.
23.8.1914г.
8. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Ние остаряваме само по причина, че не разбираме дълбоките причини, чрез които се гради материята.
25.10.1914г.
9. Условията на вечния живот, НБ , София
Думата „живот“ подразбира органическия живот в материята, който расте и се развива и не може да бъде непрекъснат, вечен: неговата форма може да се измени, и туй изменение наричаме смърт.
21.11.1914г.
10. В начало бе, НБ , София
Ето защо Христос казва: „Ако не се отречеш от себе си и не Ме последваш, няма да бъдеш спасен.” Трябва да се отречем от материята, от къщите, децата, от нещата, с които сме свързани като с хиляди въжета.
Ние имаме две ръце – дясна и лява, и ако владеехме законите за разреждане на материята, щяхме да можем с тях да хвръкнем, да се повдигнем, щяхме да бъдем свободни да напуснем тялото си, когато пожелаем.
23.1.1915г.
11. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Атомите, от които е съставена материята, са единици на сили. Казват, че между духа и материята имало борба.
28.1.1915г.
12. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ , Бургас
Смъртта е разлагане на материята.
Нещата се проникват едно в друго и това проникване зависи от материята, от която са съставени.
24.4.1916г.
13. Истината,  НБ , София
Млади, красиви момиченца, мине ли известно време, почнат да се бръчкат лицата им и донякога станат стари баби; питам, де отидоха ония момиченца, от които по-рано толкова много се възхищавахме? Също и с момците: де се дяна тяхната левентност? Вие още не познавате себе си; когато научите закона на Истината, той ще ви даде власт над материята, да разбирате нейните вътрешни съчетания и да усъвършенствате вашия живот.
17.9.1916г.
14. Милосърдието, НБ , София
Ние знаем, че на физическото поле има известни съединения, които претърпяват изменения, но във висшите светове или в първоначалните висши състояния на материята има съединения, които не се изменят.
5.11.1916г.
15. Христа да придобия,  НБ , София
Следователно вие можете да си служите с тези три състояния на материята – те са три сили, три отношения.
16.11.1916г.
16. Петте разумни девици,  НБ , София
Значи, както порите правят материята неустойчива, така и неустойчивите съединения правят човека лош. В тоя смисъл, ние наричаме умрелия човек лош, защото материята му се разлага и се превръща в миризливи газове.
1.1.1917г.
17. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Защо е нужно човек да слиза и потъва в материята? – За да се облече във всички обвивки, една от друга по-гъсти, отдето започва възлизането и обличането му в по-висши форми.
17.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Защо е нужно човѣкъ да слиза и потъва въ материята? – За да се облѣче въ всички обвивки, една отъ друга по-гѫсти, отдѣто започва вѫзлизането и обличането му въ по-висши форми.
7.1.1917г.
18. Растете в благодат!,  НБ , София
В тази епоха на растене ние се намираме при най-благоприятни условия, при действието на Божествения огън, и в този Божествен огън по-твърдите вещества ще се стопят, материята ще се префини, и Господ ще образува с нея свят с други порядки.
21.1.1917г.
19. Двамата господари,  НБ , София
Това съм научил аз след дълги години, които съм прекарал в материята тук на земята.
28.1.1917г.
20. Все що е писано,  НБ , София
Ще знаете закона на тяготението, ще знаете, че материята не умира.
8.2.1917г.
21. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Трябва да преминете през този свят, през материята, за да се прецедите.
22.3.1917г.
22. Кръстът,  НБ , София
С други думи, Той е слязъл и простира да хване ония, които са потънали в тинята на материята, за да ги обърне с главата нагоре към Бога.
25.3.1917г.
23. Солта,  НБ , София
Под думата „сол“ разбират онази сила, която сгъстява материята, пази я от разлагане и дава условия, за да може по-висшите сили в света да работят.
22.4.1917г.
24. Божията воля,  НБ , София
Когато дойдем до хаотическото състояние на света, на материята, на силите и на законите, които се проявяват в него, казваме, че сме в несъзнателния свят.
Всяка нишка представя известен атом, който указва действие върху материята и по този начин я обработва и преобразява.
24.2 Волята Божия ( втори вариант )
Какъ ще скѫсате тѣзи нишки? Може да скѫсате тѣзи нишки само когато изпълнявате волята Божия, защото всѣка нишка е единъ атомъ, който реагира върху йонитѣ на материята. Тѣзи нишки на човѣшкия духъ може да прѣобразуватъ материята; тѣ сѫ на мѣстото си.
29.4.1917г.
25. Чистосърдечните,  НБ , София
Чистотата е естествено, праволинейно състояние на материята.
25.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Христосъ казва: „Блажени чистосърдечнитѣ, защото ще видятъ Бога.“ Чистотата е състояние на материята, едно естествено и праволинейно състояние. Когато материята има това състояние, тази сила, то понеже между духовния и физическия свѣтъ има една прѣграда, една срѣда, та за да може тази чистота, тази сила да прѣминава отъ едно положение въ друго, отъ единъ свѣтъ въ другъ, трѣбва да се нагоди, съобразно законитѣ на този свѣть, трѣбва енергията да се трансформира.
20.5.1917г.
26. Доброто съкровище,  НБ , София
Материята, от която е съставен материалният свят, се среща в четири различни състояния по качества. Едно от свойствата на материята е, че тя минава от едно състояние в друго. Като се пречиства материята, вибрациите й се повишават; щом изгуби чистотата си, вибрациите й се понижават. Като се чисти материята, и човек се чисти.
26.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Отъ това гледище материята бива въ седемь състояния, но качествени. Какъвъ е процесътъ, прѣзъ който тя минава отъ едно състояние въ друго? За да може материята да мине отъ едно състояние въ друго, трѣбва да се измѣнятъ нейнитѣ вибрации, трѣптения или трѣбва да се рафинира, да се прѣчисти.
21.7.1918г.
27. Радостни и търпеливи,  НБ , София
В действителност, Ангелите са по-реални от хората; материята, с която са облечени, е по-фина, по-чиста, но и по-устойчива от тази, с която хората са облечени. Материята на Съществата от Божествения свят, т.е. от света на Любовта, е вечна, неизменна.
Той прилага силите на ума, на сърцето и на волята едновременно, за да обработи материята на скръбта и да я превърне в Радост.
27.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Въ действителность, ангелитѣ сѫ по-реални отъ хората; материята, съ която сѫ облѣчени, е по-фина, по-чиста, но и по-устойчива отъ тази, съ която хората сѫ облѣчени. Материята на сѫществата отъ Божествения свѣтъ, т. е. отъ свѣта на любовьта, е вѣчна, неизмѣнна.
Той прилага силитѣ на ума, на сърдцето и на волята едновременно, за да обработи материята на скръбьта и да я превърне въ радость.
25.8.1918г.
28. Скритият квас,  НБ , София
Квасът, от който е образувано брашното, т.е. материята на човешкия организъм, е средата, в която попадналите микроби се развиват при благоприятни условия, ту образуват известни съединения, ту се разлагат.
Брашното, за което говори Христос, е материята, от която се създава човешкото тяло.
Воденицата, заедно с воденичният камък, приготвя материята за образуване на бъдещите човешки тела.
28.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Квасътъ, отъ който е образувано брашното, т. е. материята на човѣшкия организъмъ, е срѣдата, въ която, попадналитѣ микроби се развиватъ при благоприятни условия, ту образуватъ известни съединения, ту се разлагатъ.
Брашното, за което говори Христосъ, е материята, отъ която се създава човѣшкото тѣло.
Воденицата, заедно съ воденичния камъкъ, приготвя материята за образуване на бѫдещитѣ човѣшки тѣла.
1.9.1918г.
29. Вкъщи,  НБ , София
Защо? В този ден е създадена материята, от която е направен човекът – изключението.
Той казва, че задачата на човечеството е да преработи и организира материята, от която е създаден човекът.
29.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Защо? — Въ този день е създадена материята, отъ която е направенъ човѣкътъ — изключението.
Той казва, че задачата на човѣчеството е да преработи и организира материята, отъ която е създаденъ човѣкътъ. — Кога ще се преработи тя? — Когато мѫжътъ и жената не се напущатъ; когато всички хора се обединятъ въ едно цѣло и живѣятъ безъ грѣхове и престѫпления.
15.9.1918г.
30. Не може да се укрие,  НБ , София
Като хваща, къса и раздробява нещата, детето иска да каже: "Едно време Бог хвана материята в ръката си, раздроби я и създаде света.
30.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Като хваща, кѫса и раздробява нѣщата, детето иска да каже: Едно време Богъ хвана материята въ рѫката си, раздроби я и създаде свѣта.
20.10.1918г.
31. Дух Господен,  НБ , София
Защо само някои частички от материята губят енергията си, която после се набавя отвън? Значи, и в организма на човека се извършват процесите печалба и загуба, както и в самия Живот.
Какво представлява изправянето? Борба на Духа с материята.
31.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Защо само нѣкои частички отъ материята губятъ енергията си, която после се набавя отвънъ? Значи, и въ организма на човѣка се извършватъ процеситѣ „печалба и загуба,” както и въ самия животъ.
Какво представя изправянето? — Борба на духа съ материята.
27.10.1918г.
32. Двете заповеди,  НБ , София
Идеалистите пренебрегват материалния живот и казват, че човек не трябва да пуска корените си дълбоко в материята. Напротив, ще слизаш дълбоко в материята, за да извлечеш онези материали, от които ще се ползваш в бъдеще. Колкото по-дълбоко слиза човек в материята, толкова по-големи страдания има и толкова по-големи опитности и поука извлича.
32.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Идеалиститѣ пренебрегватъ материалния животъ и казватъ, че човѣкъ не трѣбва да пуща коренитѣ си дълбоко въ материята. Напротивъ, ще слизашъ дълбоко въ материята, за да извлѣчешъ онѣзи материали, отъ които ще се ползувашъ въ бѫдеще. Колкото по-дълбоко слиза човѣкъ въ материята, толкова по-голѣми страдания има и толкова по-голѣми опитности и поука извлича.
7.11.1918г.
33. Който намигва, ИБ , БС , София
Ако се задвижи материята на вашето сърце с такава скорост, вашето сърце и ум щяха да се стопят.
10.11.1918г.
34. Да наеме работници,  НБ , София
Който се бори с материята, осакатява ума си.
34.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Който се бори съ материята, осакатява ума си.
29.12.1918г.
35. Неизвестното,  НБ , София
Ако материята, от която е направено тялото, е чернозем, тя крие в себе си благоприятни условия за развиване на семенцата на Живота.
35.2 Неизвестното ( втори вариант )
Ако материята, отъ която е направено тѣлото, е черноземъ, тя крие въ себе си благоприятни условия за развиване на сѣменцата на живота.
19.1.1919г.
36. Голямата вяра,  НБ , София
Който разбира двете противоположни начала в света – духът и материята, той знае смисъла на думите Бог Дух.
26.1.1919г.
37. Лозата и пръчките,  НБ , София
Следователно, докато пръчката научи великия закон на поляризиране, т.е. докато изработи своите корени и се пусне дълбоко в материята, за да заживее самостоятелно, както учителят, тя трябва да пребъдва върху кочана на лозата. „Тя пренася плод много.“ Наистина, без плод няма живот.
Говори се за еволюция, за превръщане на енергиите, за сгъстяване и разширяване на материята, но все едно, че се хвърля камък във водата.
2.3.1919г.
38. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Съвременните учени са считали това учение за криво, но най-новите учени са съгласни с него и, от това гледище, поддържат съществуването на четири състояния на материята, които отговарят на четирите велики свята.
„Ако не бях дошъл.“ Христос дойде на земята, за да избави хората от греха, а с това заедно да освободи човешката душа от материята, с която се е оплела. – Как ще я освободи? – Чрез киселината, която носи в света. Само киселината е в състояние да разкъса връзките на материята.
9.3.1919г.
39. Моето иго,  НБ , София
Понеже съвременният човек е проникнал дълбоко в материята и се е свързал с нея, той се мъчи, докато скъса тези връзки.
Какво знание е това, което се определя само с една дума? Ако сравняваме материята на трите свята – физически, астрален и умствен, ще видите, че материята на физическия свят е най-гъста, на астралния е по-разредена, а на умствения свят – най-рядка.
6.4.1919г.
40. Господ му рече,  НБ , София
Аз говоря за материята в друг смисъл, а не както сега я разбират. Според някои, материята е нереална, само духът е реален. Значи, материята е спящ дух. Под „материя” те разбират спящото състояние на духа; щом духът се събуди, материята минава в друга форма, В заключение, казваме: материя в действие или дух, и материя в бездействие или мъртва материя, спящ дух.
Формата и субстанцията на материята са две различни неща.
40.2 Господ му рече ( втори вариант )
Аз говоря за материята в друг смисъл, а не както сега я разбират. Според някои материята е нереална, само духът е реален. Значи материята е спящ дух. Щом духът се събуди, материята минава в друга форма.
В духа се крият сили, чрез които формите се видоизменят, формата и субстанцията на материята са две различни неща.
17.4.1919г.
41. Това учение, ИБ , БС , София
Това значи да потънеш в тази Божествена Любов, за да може тя да се просмуче в теб, да се докосне до материята и да проникне вътре в теб.
20.4.1919г.
42. Като го видя Петър,  НБ , София
Човек неизбежно минава през живота на материята и живота на духа. във временния живот, т.е. в живота на материята, съществуват всички философски теории, всички противоречия и заблуждения.
В това отношение, смъртта представя материята, а животът – духа. В материята се крие горивото на духа. Колкото по-гъста става материята, толкова по-големи безверници стават хората.
42.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Тъй че смъртта е материята, а животът - духът. Материята и духът са двата различни полюса.
4.5.1919г.
43. Изгряващото слънце,  НБ , София
Сегашните учени казват, че материята била еднородна. Материята, която е под нашата воля и можем да я контролираме, наричам добро. Ако и Господ, който контролира материята отвън, изгуби своята нишка, то всяко съществуване би изчезнало. Как? – Част от материята, която Бог ни е дал, ние не може да я управляваме и затова създаваме злото. Всички грехове имат началото си в материята.
18.5.1919г.
44. Гредата,  НБ , София
Греда в окото си има този човек, на когото окото е съсредоточено във физическия свят, потънал съвършено в материята.
Така и в сегашния си живот ние сме нещастни поради тази греда, която пречи на светлината да влиза и да оживотворява материята на нашето тяло.
1.6.1919г.
45. Отхвърленият камък,  НБ , София
Според мене материята е отражение на духа. Материята е пак жена.
29.6.1919г.
46. Старият книжник,  НБ , София
Днес хората са много нервни, но това не е нищо друго, освен повишение на енергията им, затова тяхната енергия трябва да се трансформира и препрати в едно по-висше състояние на материята.
20.8.1919г.
47. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Бог слиза периодически в материята, за да ни помогне, като възстанови нарушената хармония.
Ние, хората, сме по-далече, защото сме слезли по-дълбоко в материята, отколкото ангелите.
22.8.1919г.
48. Живот вечен, СБ , В.Търново
Материята, в която сте заровени, която за вас е толкова приятна, погледната от света на ангелите, на по-висшите същества, е такава, каквато е оная на червеите; каквото е положението на червеите в земята, такова е и вашето – ровене.
28.9.1919г.
49. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Като изучават човешкия организъм, дохождат до заключението, че материята, от която е направен мозъкът, е най-организирана, т. е най-одухотворена, най-чиста. Това показва, че материята на мозъка е най-устойчива.
49.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Като изучават човешкия организъм, дохождат до заключението, че материята, от която е направен мозъкът, е най-организирана, тоест най-одухотворена, най-чиста. Това показва, че материята на мозъка е най-устойчива.
7.12.1919г.
50. Ще живее,  НБ , София
Сегашните хора са слезли дълбоко в материята, отклонили са се от Божествените методи и мислят, че светът ще се оправи чрез насилие.
14.12.1919г.
51. Работи на лозето ми,  НБ , София
51.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Какво подразбираме под тези думи? Ангелите искат да ни извадят от това състояние, в което се намираме, от материята.
8.1.1920г.
52. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Тогава казваме, че материята оживява.
52.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Тогава казваме, че материята оживява.
22.1.1920г.
53. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Електричеството и магнетизмът имат три състояния: магнетизмът има лъчисто състояние и в това лъчисто състояние той е носител на топлина; щом мине в друго, водно състояние, топлината се поглъща, сир.(сиреч) в самия магнетизъм става известна реакция, съединение на сили; трето състояние на магнетизма е онова, което сгъстява материята. За сгъстяване на материята служи вътрешното привличане на магнетизма – втвърдяването. Какво ни сочи материята? Вие имате житно зърно, неговата външна обвивка е магнетизъм в твърдо състояние; трябва да му доставите влага и като влезе в стомаха, да го превърнете в жидко състояние; и от стомаха го поглъща симпатичната нервна система и го препраща в мозъка, дето то се превръща на лъчи и се проявява в право мислене.
5.2.1920г.
54. Мъчението, ИБ ,ООК ,
А другата буква –[[Х]]? Тя показва, че духът е слязъл от горе долу, до дъното на материята, забил е котва в земята, въплътил се е и е почнал да обработва земята.
8.2.1920г.
55. Молитвата, НБ , ИБ , София
Вие казвате: “Не, щом един човек се облече един път, повече не може.” Питам ви: “Ами вие по колко пъти на ден се обличате и събличате?” Това не е прераждане, но е закон на Духа за преработване на материята, тъй наричат египтяните това нещо във философски смисъл. За да се преработи материята, трябва да мине в силата на Духа. Следователно чрез идването на Духа, материята се преработва, което показва, че тя е жива, тя работи. Когато слезе Духът в материята, Той й казва: “Аз съм малко нетърпелив, ти ще ме извиниш.” Тя му отговаря: “Нищо, прави както знаеш и аз ще правя, каквото си искам.” Често и вие се гневите, но няма нищо лошо в това, гневът е от материята.
29.2.1920г.
56. Що казва Духът,  НБ , София
Това показва, че материята на ума е по-деликатна, с по-високи трептения от тая на сърцето.
56.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Това значи, че материята на ума е по-висша, по-деликатна, или както казват простите хора - по-дребничка.
4.3.1920г.
57. Труд и мъчение,  ИБ , София
Човешкият живот се проявява в материята, чието движение е надолу, и в Духа, Който се движи нагоре. Движението на материята и движението на Духа са в две противоположни посоки и те не се мразят, но никога не се заемат да свършат работа един вместо друг. Ако Духът каже на материята: „Свърши ли тази работа?“, тя се отрича, като казва, че това не е нейна работа. По същия начин постъпва и материята. Материята и Духът се противопоставят един на друг.
Затова се казва в пословицата: „Корените на знанието са горчиви. “Жената е човешкият живот, който слиза в материята, за да извлече необходимите, потребните сокове.
Щом се намерите в мъчението, трябва да разберете проявлението на Бога, да го намерите в материята и да намерите законите, които създават тези форми.
Човек с живота си трябва да слиза в материята, а с ума си да върви нагоре.
5.3.1920г.
58. Вяра, ИБ , БС , София
Тези две сили – добрата и лошата воля – вземат едно или друго направление и понеже част от материята на нашето тяло не е чиста, у нас стават пертурбации.
28.3.1920г.
59. Законът и пророците,  НБ , София
Ето защо, когато говоря за новото учение, разбирам изкуство за превръщане на материята, изкуство за превръщане на силите в природата.
Ако разбираш закона за превръщане на материята, ти ще се освободиш от ноктите на лъва; ако не го разбираш, той ще забие ноктите си в твоята кожа и ще ти каже: Глупако, много години живя на земята, но не можа да научиш закона за превръщане на материята. Ето защо, аз ще стана твой учител и ще те уча на изкуството да превръщаш материята. — Докога ще ме учиш? – Докато придобиеш това изкуство.
Алхимията подразбира превръщане на материята от нисше в по-висше състояние.
19.8.1920г.
60. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
То вече действа в съставните части на материята и в нея става известно преорганизиране.
Хората не знаят, че всяка промяна, която става в Земята, става и вътре в нас, защото материята е една и съща.
23.8.1920г.
61. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Духът обича да се гмурка в материята. Шестоъгълникът показва, че духът се е гмурнал в материята.
15.9.1920г.
62. Три картини,  ИБ , В.Търново
Очите, носът и устата представляват трите велики състояния на материята, а веждите представляват уклоненията, които са ставали при съставянето на тия три цикъла.
10.10.1920г.
63. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
И когато ние дойдем в това положение да разбираме дълбокия смисъл на онова състояние на нещата и да различаваме разните ухания на материята, сиреч приятни и дисхармонични, носът ми казва: „По-далече стой от усмърделия вол.“
25.1.1921г.
64. Кротките, НБ , ИБ ,
Той заповядал на своите мъдреци да измислят такива тънки и фини костюми, които да сменя всеки ден, но материята да бъде тъй естествена, щото никой да не подозира, че тя е облечена.
27.2.1921г.
65. Любовта,  НБ , София
Тя иска да се прояви и казва: Аз искам да сляза в материята, да изуча живота.
Първите се спущат дълбоко в материята, те никога не са видели слънцето.
65.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Тя иска да се прояви и казва: "Аз искам да слеза в материята, да науча живота".
Първите се спущат дълбоко в материята, те никога не са видели слънцето.
Знаете ли, на какво мязате? В Америка има една секта (Christian Scientists), която поддържа, че в света материята не съществува и че болестите са фиктивни.
6.3.1921г.
66. Вярата,  НБ , София
Ако искаш да разбереш свойствата на материята, ще намериш някой учен химик, който не пробива кюнци и не прави експлозии, и от него ще искаш да ти даде първите упътвания върху великите закони на материята. Материята, това е една реалност.
66.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Ако искаш да разбереш свойствата на материята, ще намериш някой учен химик, който не пробива кюнци и не прави експлозии, и от него ще искаш да ти даде първите упътвания върху великите закони на материята. Материята, това е една реалности.
20.3.1921г.
67. Фарисей и садукей,  НБ , София
67.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Когато Христосъ дойде на земята, Той ще приготви човѣчеството, ще имъ покаже истинскитѣ научни правила и методи съ които да се бранятъ, когато минаватъ прѣзъ тази область на материята.
1.5.1921г.
68. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Според някои астрономи първоначално материята е била в спящо състояние.
68.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Сегашнитѣ астрономи казватъ, че материята нѣкога била въ спяще състояние и послѣ, като се събужда, започва да се върти и отъ нея се образували живи колелета.
15.5.1921г.
69. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
За да се изявят силите във вашия организъм, вие трябва да потънете дълбоко в материята. Следователно, истинският духовен живот в човека ще се прояви само след като се погребе той в материята и после възкръсне.
69.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Когато имате много мѫчнотии, казвате: „Главата ми е заровена.“ За да се проявятъ тѣзи сили въ насъ, ние трѣбва да се погребемъ въ материята, защото истинскиятъ животъ започва съ погребване на материята.
25.5.1921г.
70. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Материята на физическия свят, в първичното си състояние, била от Божествена субстанция, но след като се диференцирала, тя се изменила.
29.5.1921г.
71. Да ги изпита,  НБ , София
Ето защо, когато минава от един свят в друг, човек трябва да знае законите за превръщане на материята от едно състояние в друго.
71.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
И когато единъ човѣкъ минава отъ единъ свѣтъ въ другъ, трѣбва да знае законитѣ, по които материята се прѣвръща.
5.6.1921г.
72. Ангелът отговори,  НБ , София
Материята за красивите форми се взима от звездите и планетите.
72.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Онѣзи, които употрѣбяватъ закона на изваждането, трѣбва да разбиратъ не само простото изваждане, но трѣбва да разбиратъ и онѣзи дълбоки вѫтрѣшни закони, които трансформиратъ материята, та да знаете да прѣвеждате материята отъ състояние на събиране въ състояние на изваждане.
9.6.1921г.
73. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
На физическия свят материята търпи всичко, но чисто духовният свят не търпи никакви плащания.
Материята в първоначалното си състояние е била от Божествената субстанция, но след като се отделила, тя вече днес не е такава, каквато е била тогава.
12.6.1921г.
74. Двете жени, НБ , София
Да се вглъбиш в себе си, това значи , да влезеш в един обширен свят, дето материята и живите същества - растения, животни имат особена форма.
74.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Какво значи да концентрирашъ съзнанието си? То значи да влѣзешъ въ единъ обширенъ свѣтъ, дѣто материята има друга форма, сѫществата – друга форма, растенията – друга форма.
20.8.1921г.
75. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
Докато материята се възпита, духът трябва да дойде във висше съзнание, да употреби всички сили, за да я регулира.
23.8.1921г.
76. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Въпросът тогава е такъв: Материята ли създава мисълта, или мисълта – материята? Материалният свят е въплътена идея, въплътена мисъл.
13.11.1921г.
77. В Египет,  НБ , София
Казвам: Досега в тия две места са се създавали всичките твои нещастия, и защото на юг се произвежда топлината, а западът създава гъстотата, материята е станала толкова гъста, а огънят, който прониква в тази материя, е станал толкова силен, че ти сам се мъчиш.
4.12.1921г.
78. Още по-блажени са,  НБ , София
Но ако ти си мислил за небето, очите ти са станали сини, а касата ти пращи от пари, ти си писал: за Бога ще живееш, а в материята се търкаляш.
1.1.1922г.
79. Сродните души,  НБ , София
Сцеплението на материята зависи само от Любовта, която съществува между нейните частици и ги кара да се привличат.
Когато се разрушил онзи кораб, тези души се изгубили, омотали се в материята, и днес те се търсят.
2.4.1922г.
80. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Когато човек престане да функционира на физическото поле с грубата материя и влезе да функционира в другия свят, дето материята е по-ефирна, по-деликатна в своите трептения, онези, които не разбират закона, казват: „Заминал си, хайде да му занесем тялото“.
12.4.1922г.
81. Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД ,
Лъчът отгоре слиза долу, в материята, прави четвърт обръщане около себе си и се прибира в центъра. Значи това е Божествената троица проявена в материята като човек със своите три принципа, които съставляват полетата на неговата проява.
Значи 6-те - човекът, проявената Божествена троица, която се е ограничила и слязла долу, за да се заключи в материята е запазила своето първоначално движение в безкрайността.
12.4.1922г.
82. Закон на движенията, МОК , София
Туй не зависи от слабостта на човека, но понеже материята, с която е обвит е по-гъста, вследствие на това човек сам не може да преодолее спънките, в които тя (материята) го е ограничила в даден момент, тъй лесно, както пилето.
82.2 Закон на движение ( втори вариант )
Това не показва още, че човек е по-слаб от пилето, но материята, в която той е обвит, е по-гъста от тази на пилето, вследствие на което той не може сам да преодолява ограниченията, в които материята го е поставила.
9.5.1922г.
83. Семената, ИБ , София
Всички от вас обмислихте ли, добре ще може ли да следвате? Материята няма да бъде много трудна.
17.5.1922г.
84. Методи за чистене, МОК , София
Сега един от методите за ликвидиране с кармата е филтриране, потъване в материята, пречистване и излизане навън.
84.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Филтрирането, което се състои в потъване в материята, в пречистване и излизане на повърхността, е метод за ликвидиране с кармата.
18.5.1922г.
85. Необятната любов, ООК , София
Това значи, че материята е нечиста.
85.2 Необятната любов ( втори вариант )
Знаете ли на колко епохи е послужила материята, от която са направени нашите мозъци? Знаете ли, че в тази материя именно са вложени недостатъците на човечеството? Миналите поколения са оставили своите нечистотии в нея и са отишли на другия свят. Материята, от която са направени нашите тела, е тор за духовния свят, но ние трябва да я преработим и изчистим, както растенията пречистват и обработват почвата, в която живеят. Ако материята беше девствена, никога не бихме чувствали този гнет.
4.6.1922г.
86. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Някой път символически говоря, защото материята е много отвлечена.
13.6.1922г.
87. Характерни черти,  ИБ , София
Ако държите втора беседа, какво ще кажете, ами на третата, четвъртата, петата какво ще кажете? Затуй ще разпределите материята си хубаво.
15.6.1922г.
88. Бележка на Савка Керемидчиева, ИБ , София
Отношението на Духа към материята е както причината към следствието. Изворът, това е Духът, водата - това е материята, причината - това е първият тласък, следствието - това са безкрайните тласъци на низходящите следствия - движения, а също и движения във възходяща степен.
13.7.1922г.
89. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
Духът, който е чист,ние казваме за Него: „Духът е в постоянна борба с материята?“ Пак се задава философския въпрос. Каква нужда има Духът, който е чист, който има туй спокойно състояние, каква нужда има той да се въплоти в материята? И защо трябва да се въплоти? Ще кажат, че той трябвало да слезе в материята, за да добие някаква опитност. И после въпросът: Ако материята е нещо неразумно само по себе си, как е възможно туй неразумното да ограничи разумното? За да може материята да ограничи Духът,има разумност в тази материя, и даже такава разумност, която е равна на разумността на Духа.
Значи, ако материята, може да хване Духът, значи тази материя има своята интелигентност. Тъй поне излиза, щом Духът се ограничава от материята.
89.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Не е достатъчно само да се говори за Духа и за материята, но и те трябва да се разбират. Някои казват, че Духът, великото начало на живота, се намира в постоянна борба с материята. Защо трябва Духът да се въплъти в материята и да се бори с нея? Ще кажете, че материята е неразумното начало на човека. Защо тогава Разумното и Безконечно начало трябва да се въплъти в материята – в неразумното начало, и да се остави на него да го ограничи? Ще кажете, че това ограничение е необходимо за Духа, да придобие известни опитности. Ние пък казваме, че за да може материята да ограничи Духа, предполага се, че и тя е разумна.
Сега, каквото и да се говори за Духа и за материята, този въпрос остава неразрешен.
21.8.1922г.
90. Истината, СБ , В.Търново
Целият космически мир, материята, от която сегашният Космос е създаден – това е изостанала енергия, неоползотворена енергия от хиляди и милиони космоси, които са съществували в миналото. Материята, която е изоставена, е от съществата, които са работили тогава, и вие сега влизате в тази материя, за да я използвате.
Когато човек дойде да разбере по-дълбоко законите вътре в материята и неговото съзнание се повдигне и влезе в съзнанието на ангелите, въпросът е друг.
21.8.1922г.
91. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Следователно самият живот трябва да носи всичките условия, защото туй, Божественото, което е заложено в материята, в живота, то ще израсте.
22.8.1922г.
92. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Туй упражнение е за човек, който е погълнат в материята – за да го събудиш.
27.8.1922г.
93. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Както духът и материята живеят заедно, макар и в противоположни посоки, така и човек се нуждае и от материалния, и от духовния свят.
1.10.1922г.
94. Живият Господ,  НБ , Русе
За да се справи с материята, човек трябва да владее духовните закони.
11.10.1922г.
95. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Ще минете покрай някой материалист и ще му кажете тихичко: Мислиш ли, че материята е нещо реално? Или: Мислиш ли, че сегашният живот е устойчив? Ще кажете тези думи и ще заминете. Щом мисълта му почне да действа, той ще ви потърси, ще иска да поговори с вас върху материята.
22.10.1922г.
96. Възлюби го,  НБ , София
От любовта материята претърпява цяла метаморфоза.
29.10.1922г.
97. Станете да отидем!,  НБ , София
Материята на мозъка е скрита в малко пространство, но знаете ли, какво голямо пространство е заемала преди да се ограничи? Днес мозъкът се е затворил в малък хамбар, като житото в житницата.
8.11.1922г.
98. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Ние считаме животинската любов за низша, защото е свързана изключително с материята.
22.11.1922г.
99. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Думите вървят от възходяща към низходяща степен: материята на думата светлина е най-рядка, после е тази на благоухание, а най-гъста е материята на думата сладост.
Например, каква е материята на гнева – гъста или рядка? Гъста.
3.12.1922г.
100. Дойде да послужи,  НБ , София
Материята не подразбира само сбор от безброй частици. Ще кажете, че материята е нещо илюзорно.
Явил се човек, който владее материята и формата. Той е въплътен дух, който разбира законите на материята и на духа.
10.12.1922г.
101. Ще ви научи,  НБ , София
Аз мога да пренеса материята на ръката в очите, и тя да вижда; мога да пренеса материята на ръката в ушите, и тя да чува; мога да я пренеса и в езика, и тя да изпитва вкуса на телата. – Възможно ли е това? – Може да го опитате.
20.12.1922г.
102. Самоопределение,  МОК , София
Какво представлява самоопределението на двойката? (– Поляризиране.) Какво нещо е поляризирането? (– Проявяване.) Числото 2, двойката представлява материята, т.е. закон на материалния свят. С други думи казано, единицата представлява сили, които подтикват нещата в материалния свят, в материята, която ги облича във форми, т.е. оформя ги.
27.12.1922г.
103. Признаци на проявеното човешко съзнание,  МОК , София
Допуснете при това, че материята на външната, на проявената Вселена има различни гъстоти, а оттам – и различни състояния.
31.12.1922г.
104. Простри ръката си!,  НБ , София
Коя е причината, материята да изменя състоянията си? – Ще кажете, че причината се крие във външните условия. Така е, външните условия влияят и върху хората, не само върху материята.
3.1.1923г.
105. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Същевременно всяко съзнание определя какви са били материята и условията през времето, когато то се е проявявало.
Страшно нещо е човек да се оплете в конците на материята! Единствена тази връзка е в сила да ви освободи от забърканите конци на материалния свят. Не, докато живеете в лабиринта на материята, не късайте конеца.
10.1.1923г.
106. Окултна страна на живота,  МОК , София
Правата СD показва посоката на движението на човешкото съзнание, когато е слизало в материята.
После влезе нов елемент в съзнанието, който постоянно го изменя, а от това и материята се диференцира.
Тази първична еманация е хиляди пъти по-лека, по-чиста, по-фина от материята на водорода. Затова, когато се говори за състоянието на материята, всякога трябва да се изхожда от нейното първично състояние. От материята зависят действащите сили в целия Космос.
21.1.1923г.
107. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Всѣки химикъ трѣбва да прекара материята прѣзъ туй неорганизирано състояние, за да образува нѣкакво съединение.
107.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Всеки химик използва материята в това неорганизирано състояние, за да образува известно съединение.
21.1.1923г.
108. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Тя съществува разхвърлена, т.е. материята, от която трябва да се направят нашите тела, е разхвърлена в пространството и трябва хиляди години, за да се достави.
4.2.1923г.
109. Кое е това ново учение?,  НБ , София
109.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Всички противоречия в живота, както и антагонизмът между хората, се дължат на борбата между човешкия дух и материята.
11.2.1923г.
110. Съмнение и воля, ООК , София
Знаете ли защо? В този път вие трябва да знаете условията, при които материята може да се превръща от едно състояние в друго.
18.2.1923г.
111. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Дойде тукъ, оковатъ го въ материята, започне да ходи той тукъ-таме, маха главата си, туй каже, онуй каже, никой не го слуша. „Не върви живота“, казва той.
111.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Щом слезе на земята, веднага го обличат в материята и го ограничават.
25.2.1923г.
112. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Значи, материалистическото схващане се спира само върху материята, само тя е реална.
112.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
И трите възгледа се спират върху материята, като единствена реална същност.
12.3.1923г.
113. Влияние на планетите, ООК , София
Без страх и без съмнение в този път! Придобиете ли туй качество, тогава ще пристъпим към първите уроци на онова истинско знание, за да се освободи духът ви от връзките на материята, ограниченията и престъпленията.
21.3.1923г.
114. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Тия лъчи произвеждат в човека свиване, сгъстяване на материята, вследствие на което в него се пораждат ред отрицателни чувства, като омраза, завист, злоба, лукавство, лицемерие и т.н.
8.4.1923г.
115. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Тамъ, понеже материята е въ друго състояние, тамъ се изисква чистота, а не здравина.
115.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Ако паднеш в кладенец, кое въже ще предпочетеш: здраво, макар и нечисто, или слабо, тънко, но чисто? Значи, на физическия свят се иска здраве, В духовния свят, дето материята е особена, там се иска чистота, а не здраве.
11.4.1923г.
116. Житно зърно,  МОК , София
Според някои окултисти материята представя спящи духове в природата.
22.4.1923г.
117. Петимата братя, НБ , София
Това число означава още киселина, която руши; тя приготвя материята.
Материята, която работи с чувствата, е доста груба.
25.4.1923г.
118. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Само при известни условия плътта пак ще се прояви, ще изникне като корен, ще се спусне надолу в материята.
29.4.1923г.
119. Живот вечен, НБ , София
Учените доказват, че и най-малките частици на материята – електроните, се подчиняват на един велик, разумен закон.
29.4.1923г.
120. Работа на окултните сили, ООК , София
Интелигентността на слона зависи ли от големината му? Колко пъти тялото на слона е по-голямо от нашето тяло? От материята на един слон колко хора могат да се направят? Но големината на слона ни най-малко не показва, че той стои по-горе от човека.
20.5.1923г.
121. За Името Ми, НБ , София
Материалистът вярва само в материята, а отрича духа.
30.5.1923г.
122. Отношение на природните сили,  МОК , София
Такова съвпадение съществува между материята и духа, поради което хората приемат материята за нещо реално, а духа — за нещо нереално. Съвпадението се заключава в това, че понеже умът на човека възприема външните впечатления чрез материята, той приема нея за нещо реално. Материята представя щипците на онзи интелигентен фактор — духа, който истински проверява и изучава нещата.
Значи, материята представя външни пособия, чрез които духът си служи. Материята представя съвкупност от живи, но спящи същества, с които духът си служи като със спомагателни средства, за да се прояви той на физическия свят. Материята е сбор от спящи същества; духът е сбор от пробудени същества, които всеки момент са готови за дейност, за творчество.
122.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Понеже тялото апелира повече на нашия ум, ние казваме, че материята е нещо реално, а духът не е реално нещо. Но ние не схващаме, че онова, с което чувстваме материята, това е духът, който чувства, съзнава материята. Сега, вие пипате нещата, но всъщност това е духът, който пипа, а не материята. Материята е дилафът, а духът е този интелигентен фактор, който чрез дилафа проверява нещата.
А материята по някой път, и тя е жива. Материята, това са спящи духове, които ги обръщат ту на една, ту на друга страна, но те не съзнават това, те са в попивателно състояние. Духът е буден дух, а материята е спящо състояние на духа.
17.6.1923г.
123. Имаше двама синове, НБ , София
Те ще дойдат до превръщане на материята от едно състояние в друго.
123.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
И всички учени, професори ще бъдат заняти с всички отрасли на изкуството, музиката, науката, ще научат законите, всички специални методи, при които материята може да взима най-съвършени форми.
20.6.1923г.
124. Опити,  МОК , София
Да изследваш една ябълка външно само и да кажеш каква е материята й, какви елементи съдържа, това не е пълно изследване. Ябълката не се заключава само в материята си.
21.6.1923г.
125. Приложение, ИБ , БС , София
Само че материята на онова същество, което е горе при лампата, ще се движи по силата на волята, а за долното същество други условия ще му трябват.
22.6.1923г.
126. Първичната връзка, ИБ , София
Те могат да сгъстяват и да разреждат материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат.
24.6.1923г.
127. След три дни, НБ , София
То е състояние – минаване на душата в онова същинско състояние, в което е съществувала преди да е била въплътена в материята. Веднъж въплътена в материята, душата се опорочава. Ако отричате, че материята може да се опорочи, тогава защо изхвърляме част от нея навън? Защо след вкусното ядене на бюреци, на палачинки, чувстваме неприятност, че понякога не искаме да ги видим? Откъде се образува това? Вътре в палачинките ли беше? Аз считам, че нечистотиите са в самата материя, като в затворено шише; отпушиш шишето и виждаш какво има вътре.
27.6.1923г.
128. Нежност и грубост,  МОК , София
Колкото и да си приличат клетките по състав на веществото или материята, от която са направени, все има едно тънко, едва забележимо различие.
1.7.1923г.
129. Ще дойдем при него, НБ , София
Ние разрешаваме въпроса за духа и материята, за техния произход, още не сме го разрешили.
6.7.1923г.
130. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Научно да обясня: това нещо не може да стане, понеже съставът на материята в Душевния свят е съвсем друг.
8.7.1923г.
131. Упътване, ООК , София
Човек трябва да разбира свойствата, качествата на материята във физическия свят; той трябва да разбира още и свойствата, качествата на астралната материя, на материята, с която умът работи, и най-после – на материята, с която душата борави.
12.7.1923г.
132. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
И тъй, всяко едно криво желание е една крива връзка, която свързва душата на материята, а всяка връзка ограничава човека.
12.7.1923г.
133. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Колкото повече палецът слиза надолу, толкова човекът е по-духовен, той слиза надолу, за да обхване материята, да я владее.
15.7.1923г.
134. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Този пример показва слизането на човешката душа в материята, т.е. в низходящия път на живота.
26.8.1923г.
135. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
После, когато цветето придобие тези качества, природата му казва: „Ти се нуждаеш от синия цвят, за да добиеш материята, необходима за посаждане на истината“.
Умствените органи трябва да се трансформират вътрешно, т.е. материята им коренно да се пресъздаде.
В сегашното си развитие хората са дошли вече до дъното на ада, дето материята е най-гъста.
135.2 Черни връх ( втори вариант )
Трябва едно вътрешно трансформиране в същината на умствените органи, т.е. материята съвършено да се пресъздаде.
Та при сегашните условия, както светът се развива, понеже сме слезли в дъното на ада, дето материята е най-гъста, всичкият наш минал живот изпъква в съзнанието ни.
10.9.1923г.
136. Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР , София
Вземете предвид материята, от която вие сте създадени.
16.9.1923г.
137. Бъдете разумни!,  НБ , София
Но това не е разумът, това са органите или материята, чрез която се проявява тази разумна сила.
1.10.1923г.
138. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Има формули, които той трябва да владее, за да знае как да се справя с материята.
24.10.1923г.
139. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
Той иска да спусне корени в материалния свят, мисли, че като слезе в материята и вземе нещо от нея, ще бъде щастлив.
28.10.1923г.
140. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Опетняване има в материята, и знаете ли защо? В тази материя, в която сме минали толкова еволюции, толкова култури са останали в нея, техните и добри, и лоши качества.
Ако имаме една парна машина, ти можеш ли да накараш водата да я движи като парата? Следователно, като отиваме към Божествения свят, материята трябва да се разредява, ледът да се стопява, сцеплението трябва да се премахне, та материята да бъде гъвкава, еластична, подвижна, да се подчинява на Божествения живот.
31.10.1923г.
141. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
От падането, т.е. от слизането на човека в материята, се е образувал цял конус, а ние виждаме само външната му форма – кръга на тази спирала, и казваме: „Ние така се родихме“, т.е. в греха.
4.11.1923г.
142. Основа на знанието,  МОК , София
Знайте, обаче, че при тия пропущания в живота вие затъвате повече в материята, вследствие на което гъстотата на средата се увеличава, съпротивлението също, а силата ви се намалява.
7.11.1923г.
143. Божественото съвършенство, ООК , София
Туй число показва, че това същество живее в един въображаем свят, дето материята е рядка и стават бързи трептения, т. е. то живее в мисловния и в чувствения свят.
11.11.1923г.
144. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Когато изучавате динамическите свойства на материята, вие ще се научите да боравите правилно с нея.
18.11.1923г.
145. Гняв и страх,  МОК , София
Като корен той изразява всички ония неща, които се явяват в материята.
25.11.1923г.
146. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Материята, през която е минавало съзнанието, по-рано е била по-рядка, после по-гъста и колкото е слизало по-надолу, ставала все по-гъста и по-гъста, докато най-после се проявили формите, които днес съществуват.
2.12.1923г.
147. Който люби,  НБ , София
Материята, в която той обитава и работи, по отношение на неговото битие е по-гъста от материята на земята.
2.12.1923г.
148. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Вие сте само въплътени в материята, но въплътяването не е раждане. Ако някой каже, че е роден така, то значи, че той може правилно да се развива; щом е въплътен в материята тоя трябва да употреби своя висш, Божествен ум, за да разплете. Как ще се разплете? По какво се отличава въплътяването? Въплътеният в материята човек е крайно капризен, каквото види по улицата за ядене, все му се яде; през дето мине, все ще си купи нещо и ще дъвче; ще напълни джобовете си с орехи, лешници, ябълки и др. подобни.
В Божественото у човека няма абсолютно нищо лошо, но когато се отнася до човека, въплътен в материята, то е друг въпрос. И когато някой път аз правя бележки, те се отнасят до вашето въплътяване в материята, такива са вашите отношения, но когато се говори за вашата душа, въпросът седи другояче.
9.12.1923г.
149. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Той се намира и в материята, и извън материята. Животът вътре в материята ние наричаме материален, а животът извън материята ние наричаме духовен. Следователно, ако вие сте в материята вътре, вие не можете да имате морал.
Тъй, както сте облечени в материята, за духовния свят можете да имате само една смътна представа. Не се лъжете по промените, които стават с материята. Има една съществена част от материята, която не се променя и не се разваля.
Онези, които са извън материята, всички са съвършени, но онези, които са в материята вътре облечени, неизбежно е за тях да носят един товар.
Докато сте в материята, дръжте си маски на лицето.
16.12.1923г.
150. Езикът на природата,  МОК , София
В него се набира електричество – една енергия на червения цвят. и материята става неустойчива.
Ние някой път казваме: Колко са хубави тия дръвчета! Понякога в природата се среща едно съвпадение, а именно: ъглите, които се образуват от лъчите на вашите очи, съвпадат с ъглите на материята в земята и затова се случва някой човек да заспи в гората и повече да не се събуди.
16.12.1923г.
151. Той ги изпита,  НБ , София
Вие няма да възприемете моята мисъл, но едно същество с по-тънък усет, или едно същество извън материята, би схванало моята мисъл като един звук, тя би му проговорила. Като казвам извън материята, подразбирам извън материята, в която живеем.
19.12.1923г.
152. Окултната музика в живота, ООК , София
Всеки един, който е свързан с материята, който се е вплел в нея, скърби. „Ама скръбен е.“ Че как да не скърби? Щом се е вплел в материята, ще скърби.
30.12.1923г.
153. Единицата и вечността,  МОК , София
И докато достигне своето първоначално положение, знанието у тях е 10 пъти повече по-префинено, по-чисто, отколкото онова, с което са слезли в материята.
2.1.1924г.
154. Единство на обичта, ООК , София
Например като влезе Животът вътре в материята, в него всякога има една отличителна черта, а именно, че във всичките тези частици, дето влиза Животът, има движение.
6.1.1924г.
155. Едно ти не достига!,  НБ , София
Външното, то е натрупване на материята, аз за него не говоря.
6.1.1924г.
156. Отношения между проявите в природата, МОК , София
На времето си природата е отклонявала човешкото съзнание, но понеже днес вече е завършила тази си работа, то ако вие продължавате по същия начин да слизате в материята, това слизане няма да се отрази само върху гледеца ви, но и върху цялото око, което ще вземе едно положение напълно към центъра на земята.
13.1.1924г.
157. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Защо? – По простата причина, че умът обективно се занимава с материята. Умът се занимава с външната страна на живота, а понеже ние минаваме през материалния свят, тия същества, които са го създали, господстват върху материята.
Ще ви запитам сега: каква е разликата между материята на висшите същества и човека? – Тъй както се проявяват висшите същества, тяхната материя е устойчива, не се изменя, както в човека.
20.1.1924г.
158. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Това аз наричам „прилив“, който обяснявам с това, че чувствата във вас са взели надмощие, материята е станала по-гъста.
23.1.1924г.
159. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
Тия страдания показват, че материята, през която минава човешкото съзнание, е жидка, течна.
Следователно един човек, който е потънал в материята, се намира на линията АС – той е далече от Бога.
3.2.1924г.
160. Елементи в геометрията, МОК , София
Каква е била материята при точка C – по-гъста или по-рядка, когато е започнало това движение? Какви са били силите, които са действали при точка C? Следили ли сте как се извършва процесът на мисълта в нашия ум? Най-първо известна идея седи в ума ви неопределена, т.е. границите ѝ са слабо очертани, но колкото повече мислите, тази идея все повече и повече се определя, докато най-после се материализира вън от вас.
6.2.1924г.
161. Най-щастливият ден, ООК , София
В един свят като сегашния, тъй както материята е създадена, тъй както нашите тела са устроени, ние не можем да очакваме животът ни да бъде лесен.
10.2.1924г.
162. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК , София
Трябва да знаете, че щом срещнете съпротивление, то е, понеже материята, в която живеете, е гъста.
Движението надолу е слизането на Духа в материята, а нагоре – възлизането на Духа към Божественото съзнание.
13.2.1924г.
163. Трите състояния у човека, ООК , София
Във физиката имате един закон, че силата, енергията Е е равна на обема на масата Т, т. е. в материята всякога стават известни прояви. В материята има няколко движения.
2.3.1924г.
164. Родени изново,  НБ , София
А онова млекопитающе, то е онзи материалист човек, който е потънал дълбоко в материята, в ядене и пиене, и казва: „Не може да се разрешат тия въпроси“.
За това нещо той трябва да знае основните закони за трансформиране на материята от едно състояние в друго.
5.3.1924г.
165. Двете граници, ООК , София
Те са по-здраво свързани с материята.
23.3.1924г.
166. Брат ти си дойде,  НБ , София
Следователно, материята, от която е направена нашата земя, ще се преустрои по особен начин.
6.4.1924г.
167. Кажи само реч,  НБ , София
Когато слиза в материята, човек губи своя идеал.
9.4.1924г.
168. Тъчете мислите си!, ООК , София
Може да имате най-хубавите нишки: копринени, ленени, вълнени или памучни, но все-таки те ще бъдат разхвърляни тук-таме из материята.
Материята, в която се е развивал, е била по-гъста.
16.4.1924г.
169. Любов към Бога, ООК , София
Първото движение е към материята.
20.4.1924г.
170. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Как определяте вие думата „диференциране“? Или, как разбирате видоизменението на материята, минаването ѝ от едно по-просто състояние към по-сложно?
Сега, в какво седи видоизменението на материята? Често ние казваме, че човек се видоизменя.
27.4.1924г.
171. Ще го изцеля,  НБ , София
Тогава ще видиш, че любовта се проявява и в най-малките частици на материята. Във всяка частичка на материята има живот.
30.4.1924г.
172. Добрите и лошите, ООК , София
От материята, която има на разположение, от законите, които знае за съчетанието на материята, Бог всякога може да определи колко тухли са влезли в дадено здание. Освен това според законите на материята, ако вие затворите в една форма едно кило вода, тя не ще може да се задържи: тя не ще може да се задържи повече от 1-2-3-4-5-10 години. От този закон учените ще видят, че материята се изменя. Материята на Земята става по-рядка, защото Земята се повдига нагоре и влиза в друго течение, което изменя състава ¢, а с това и движението на нейните части.
4.5.1924г.
173. Каквото попросите,  НБ , София
Че се проявява чрез материята, това е друг въпрос. Ако животът се проявява само в материята, той не е целокупният живот, който ние разбираме.
7.5.1924г.
174. Страхът, ООК , София
Всяко страдание е слизане в материята, за да се качите после по-високо.
14.5.1924г.
175. Четирите проекции, ООК , София
Материята е необходима като средство, за да повдигне вашия ум. Аз искам да придобиете едно правилно схващане за материята.
18.5.1924г.
176. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
В първо време, като се освободи от материята, тя се чувства голяма, необятна, но веднага я погват неприятелите.
6.7.1924г.
177. Да възлюбиш, МС , София
Той познава свойствата и състава на материята и знае, че всички тела са направени от различна материя.
Според нас, различието между тия характери се дължи на различните свойства на материята, от която са направени. Материята на първия от тях е устойчива, поради силите на доброто, с което той е свързан. Материята на втория е неустойчива, благодарение на силите на злото, с което той е свързан. Силите на доброто съединяват частиците на материята в едно цяло, вследствие на което я правят устойчива. Силите на злото разединяват частиците на материята, вследствие на което я правят неустойчива.
Частиците на материята му се отделят една от друга и започват да се разлагат.
177.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
И материята, от която са направени, не е една и съща.
7.7.1924г.
178. Топлината на живота, МС , София
Мъчението започва от физическия или материалния свят и се дължи на инертността на материята. Като не разбира свойствата на материята, запример сцеплението, гъстотата й, човек се натъква на мъчнотии и противодействия. Докато материята е инертна, човек неизбежно ще бъде изложен на мъчение. Като се мъчи, той постоянно се движи и по този начин размърдва материята, прави я активна.
Когато дойдем до труда, материята се проявява в едно по-високо състояние — нейната разумност. Топлината разрежда малко материята, прави я по-рядка. Работата пък произвежда светлина, която разрежда материята още повече.
Когато изучава чувствата, човек дохожда до условията на числото две, до съединяване и разединяване на материята. Ако не може да съединява и разединява материята, човек нищо не може да постигне. Да съединявате и разединявате материята, това значи, да късате и хвърляте, да свързвате и развързвате нещата.
178.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Значи мъчението започва с физическия свят, дето материята е инертна. Към труда материята е малко по-фина.
Ще знаете как да съединявате и разединявате материята.
13.7.1924г.
179. Новата азбука, СБ , Мусала
Бог, след като ни е освободил от материята, от страданията на ада, ние слизаме на земята и казваме: „Защо да не си поживеем малко?“ – Поживееш си, но после разбойници те хванат, и ти казваш: „Татко, искат 10 хиляди лева да ме освободят“.
От студа материята се сгъстява, сцеплението между частиците се увеличава, а енергията се намалява. Когато материята се разредява, сцеплението се намалява, а енергията се увеличава, казваме, че тялото е нагорещено. Може ли при сгъстяване на материята да очакваш разширяване на тялото? Не може. Следователно, при сгъстяване на материята резултатите са едни, при разредяване – други.
12.8.1924г.
180. Каляване на материята, СБ , Мусала
В тази война става поляризиране и в това поляризиране се образува материята. Едните са поляризирали материята в едно направление, другите – в друго направление, и веднага се започва разделянето.
Страданието е един метод да се кали материята в тебе, за да се приспособи за Божествените енергии.
12.8.1924г.
181. Общи въпроси, СБ , ИБ , Мусала
В тази война става поляризиране и в това поляризиране се образува материята.
Едните са поляризирали материята в едно направление, другите - в друго направление и веднага се започва разделянето.
Страдането е един метод да се кали материята в тебе, за да се приспособи за Божествените енергии.
31.8.1924г.
182. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Това е постоянна борба на духа с материята.
22.9.1924г.
183. Физическият и духовният човек, КД , София
Когато А стигне при В по този начин, и В стигне при А пак по същия начин, те могат да минат през материята АВ или ВА.
24.9.1924г.
184. Послушание, КД , София
А показва интелект, който трябва да се учи от материята, от опитност.
19.10.1924г.
185. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Материята, от която животните с създадени, е по-гъста.
И понеже са толкова горделиви, турени са на такава голяма дълбочина в материята, за да обуздава тяхната гордост.
185.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Материята, от която животните са създадени, е по-гъста.
Понеже са много горделиви, затова Природата ги е турила на такава голяма дълбочина в материята – само по този начин тя обуздава тяхната гордост.
22.10.1924г.
186. Мястото на Любовта, КД , София
Ако мога да разредя тази паница, та тя да изчезне и после пак да я сгъстя, тогава аз прониквам материята.
26.10.1924г.
187. Раздай всичко!, НБ , София
Слѣдователно, по сѫщия законъ ние опрѣдѣляме: всички хора, които грѣшатъ, изтичатъ отъ плитко, тѣ сѫ вплетени въ материята, или, казано друго яче, тѣ разсѫждаватъ по човѣшки върху нѣщата.
187.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Следователно, по същия закон ние определяме: Всички хора, които грешат, изтичат от плитко, те са вплетени в материята, или, казано другояче, те разсъждават по човешки върху нещата. тяхното съзнание не е пробудено, те не живеят Божествен живот.
29.10.1924г.
188. Темпераментите, ООК , София
Още от старо време старите окултисти-алхимици са определили четири състояния на материята: твърдо, водно, въздухообразно и огнено състояние. Тези четири елемента донякъде съответстват на четирите състояния на материята, които старите алхимици определят, както и на четирите темперамента в човека.
Във всеки темперамент преобладават известни качества от материята. Споменах, че материята във физическия свят се среща в четири състояния, които понякога се проявяват в човешките темпераменти.
2.11.1924г.
189. Роденитѣ, НБ , София
Слѣдователно, нужна ни е една по-рѣдка срѣда, и затова трѣбва да знаемъ законитѣ за прѣвръщането на материята.
189.2 Родените ( втори вариант )
Следователно, нужна ни е една по-рядка среда, и затова трябва да знаем законите за превръщането на материята.
12.11.1924г.
190. Забравените неща, ООК , София
Следователно младият човек, това е слизане на духа в материята, а старият човек, това е излизане на духа от материалния свят или обладаване на материята.
16.11.1924г.
191. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Той ги тури въ материята, дѣто и до сега работятъ.
191.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Той ги тури в материята, дето и до сега работят.
19.11.1924г.
192. Несъизмеримите неща, ООК , София
Значи силата, или материята, която действа в живота, е водна.
30.11.1924г.
193. Съсредоточение, МОК , София
Значи, третият знак показва, че нещата трябва да се раздухват, а за да се раздухват, човек трябва да слезе надолу в материята и след това да има едно възкачване нагоре.
193.2 Съсредоточение ( втори вариант )
Значи третата фигура показва, че нещата трябва да се раздухват, а за да се раздухват, човек трябва да слезе надолу в материята и след това да започне възкачването си нагоре.
7.12.1924г.
194. Ти си!, НБ , София
Но тия сѫщества прѣвръщатъ материята ви въ огнеупорна, и вие не можете да изгорите.
194.2 Ти си! ( втори вариант )
Но тия същества превръщат материята ви в огнеупорна, и вие не можете да изгорите.
14.12.1924г.
195. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Нашата наука е наука на съмнѣнията, на относителнитѣ истини и тогава казваме: материалното е реално само за материята, и духътъ е реаленъ само за духа. Духътъ не признава материята, и материята не признава духа. Всички онѣзи хора, които иматъ тази съединителна нишка, закона на съотвѣтствието, ще разбератъ, каква е тази връзка между материята и духа.
195.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Нашата наука е наука на съмненията, на относителните истини и тогава казваме: Материалното е реално само за материята, и духът е реален само за духа. Духът не признава материята, и материята не признава духа. Всички онези хора, които имат тази съединителна нишка, закона на съответствието, ще разберат, каква е тази връзка между материята и духа.
14.12.1924г.
196. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
С туй диференциране започва слизането на Духа, следователно слизане в материята, отдалечаване от Бога.
24.12.1924г.
197. Както Природата пише, ООК , София
Това е много хубаво, но когато човек започнал да слиза в материята, Духът е минал по инволюционен път и после е взел да се възкачва, да върви по еволюционен път. Горната част на окото показва инволюцията, слизането на Духа в материята.
24.12.1924г.
198. Образи на живата природа, КД , София
Всички други състояния на материята произлизат от нея.
28.12.1924г.
199. Които гладуватъ, НБ , София
При тази смърть нѣкой пѫть става разредяване, нѣкой пѫть сгѫстяване на материята.
199.2 Които гладуват ( втори вариант )
При тази смърт някой път става разредяване, някой път сгъстяване на материята.
14.1.1925г.
200. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Ето как се разбира тази идея: голяма е силата на Земята, а не количеството на материята.
Материята има форма, а силата няма форма.
18.1.1925г.
201. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Ние подразбираме, че материята, отъ която човѣкъ е направенъ, се различава отъ материитѣ на всички други животни.
201.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Ние подразбираме, че материята, от която човек е направен, се различава от материите на всички други животни.
21.1.1925г.
202. Значение на изслушването, ООК , София
За днес бях ви задал темата Отличителните черти на силата и материята. Щом можем да разглеждаме разлика между сила и материя, можем ли да разгледаме по какво се различават обективно? Някои казват, че материята е инертна, а силата е потенциална. По какво се отличават инертността на материята и потенциалността на силата? Това е един дълбок философски въпрос. Ние ще оставим настрана въпроса за силата и материята.
25.1.1925г.
203. Който иска славата, НБ , София
Ние, съврѣменнитѣ хора, обаче, сме паднали толкова дълбоко въ материята, мислимъ, че материялниятъ животъ е истинскиятъ животъ.
Съврѣменнитѣ химици още не сѫ дошли до истинската наука, да изучаватъ материята. Това е само проекция на материята, но не е още истинската материя. И съ тѣзи проекции, които изучаваме, ние мислимъ, че имаме сѫщностьта на нѣщата, сѫщностьта на материята. Нѣкой казва: какво нѣщо е материята? – Тя е една проекция, тя е като леда, по който зимно врѣме можешъ да минешъ, а лѣтно врѣме не можешъ.
203.2 Който иска славата ( втори вариант )
Ние, съвременните хора, обаче, сме паднали толкова дълбоко в материята, мислим, че материалният живот е истинският живот.
Съвременните химици още не са дошли до истинската наука, да изучават материята. Това е само проекция на материята, но не е още истинската материя. И с тези проекции, които изучаваме, ние мислим, че имаме същността на нещата, същността на материята. Някой казва: Какво нещо е материята? – Тя е една проекция, тя е като леда, по който зимно време можеш да минеш, а лятно време не можеш.
4.2.1925г.
204. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Как са се организирали тия удове? Онези, които изучават биологията, анатомията, физиологията, когато изучават всички процеси на тялото, трябва да проучат първоначално как е станало организирането на материята.
8.2.1925г.
205. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Материята въ нашия организъмъ трѣбва да се организира.
205.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Материята в нашия организъм трябва да се организира.
15.2.1925г.
206. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Това, което свѣтътъ днесъ изживѣва, азъ го наричамъ „процесъ на гниене“ метаморфозиране на материята отъ едно състояние въ друго, вслѣдствие на което става една вѫтрѣшна пертурбация.
206.2 Последното място ( втори вариант )
Това, което светът днес изживява, аз го наричам „процес на гниене“, метаморфозиране на материята от едно състояние в друго, вследствие на което става една вътрешна пертурбация.
22.2.1925г.
207. И пишеше на земята, НБ , София
Тогава питамъ: какъ бихте си обяснили движението на материята, ако нѣкой математикъ би казалъ, че онази първоначална сила, която е създала всичко въ свѣта, се движи така бързо, че едноврѣменно се намира въ всички свои части? Значи, въ една секунда тя изминава цѣлия свѣтъ и се намира въ всѣка една частица на материята. (Мнозина отъ слушателитѣ кашлятъ).
207.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Тогава питам: Как бихте си обяснили движението на материята, ако някой математик би казал, че онази първоначална сила, която е създала всичко в света, се движи така бързо, че едновременно се намира във всички свои части? Значи, в една секунда тя изминава целия свят и се намира във всяка една частица на материята. (Мнозина от слушателите кашлят).
25.2.1925г.
208. Отличителни черти на човешката интелигентност, ООК , София
Така сме свързани ние с материята, че не можем лесно да се развържем.
1.3.1925г.
209. Честността,  МОК , София
В триъгълника на интелигентността – третият триъгълник – на човека пак предстои да се бори с материята; и в него основата е по-дълга от височината.
Има ли нещо лошо в пропадането? Ще се явите на изпит втори път; ако и тогава ви скъсат, ще се явите и трети път – поне ще научите материята по-добре.
8.3.1925г.
210. Моето царство,  НБ , София
Може да кажемъ, че всички криви разбирания, всички криви убѣждения у насъ произтичатъ отъ нееднаквото разпрѣдѣление на материята въ нашето тѣло. Материята, силитѣ у насъ не сѫ еднакво разпрѣдѣлени.
210.2 Моето царство ( втори вариант )
Може да кажем, че всички криви разбирания, всички криви убеждения у нас произтичат от нееднаквото разпределение на материята в нашето тяло. Материята, силите у нас не са еднакво разпределени.
15.3.1925г.
211. Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК , София
После височината му се е намалила до тридесет и пет метра, докато днес го виждаме да достига на височина един и половина-два метра най-много, което показва, че материята му се е сгъстила.
18.3.1925г.
212. Фазите на живота, ООК , София
Първата четвъртина представлява слизане на Духа в материята – детство; втората четвъртина представлява неговото възлизане – юношество; третата четвъртина представлява също тъй път на възлизане – зряла възраст; последната четвъртина е път на слизане – преклонна възраст.
Понеже човекът е създаден от материята на целия Космос, той се нарича „микрокосмос“.
25.3.1925г.
213. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Да изкривите една линия, значи да я продължите, да измените нейните радиуси или да разредите материята в нейното първично състояние.
29.3.1925г.
214. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Той се прѣвърна на какво? – Той прѣвърна материята на тѣлото си въ лѫчиста материя, минаваше прѣзъ врати, и никой не можеше да Го види, да Го хване.
214.2 В който град влизате ( втори вариант )
Той се превърна на какво? – Той превърна материята на тялото си в лъчиста материя, минаваше през врати, и никой не можеше да Го види, да Го хване.
5.4.1925г.
215. Законътъ на внушението,  МОК , София
Коя е мярката, с която се измерват тия състояния? Как се определя радостта и скръбта? В радостта и в скръбта има една микроскопическа частица от материята, която може да се измери само в трансцеденталния свят.
Ще ви дам един пример, от който да си съставите идея каква е тази малка част от материята, която причинява скърбите и радостите. Можете ли да изчислите каква част от материята се съдържа в последната вода след тридесетото разреждане на капката, като се знае, че всяка капка съдържа една стотна част материя от милиграма?
Такова малко число, т.е. такава малка част от материята, представляват радостите и скърбите в живота на човека. Но макар и да е микроскопическа тази част от материята, тя моментално внася промяна в психиката на човека.
5.4.1925г.
216. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Ученитѣ казватъ, че отъ този безпорядъкъ въ пространството материята е почнала да се събира. За устройството на съврѣменния свѣтъ и за материята трѣбва да имаме малко по-друго схващане. Ние имаме съвсѣмъ други схващания за материята и за нейното устройство, за елементитѣ и за цѣлата природа изобщо.
216.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Учените казват, че от този безпорядък в пространството материята е започнала да се събира. За устройството на съвременния свят и за материята трябва да имаме малко по-друго схващане. Ние имаме съвсем други схващания за материята и за нейното устройство, за елементите и за цялата природа изобщо.
14.6.1925г.
217. Истинната лоза,  НБ , София
Слѣдователно, волевиятъ законъ е законъ на материята, азъ го наричамъ „почвенитѣ условия на живота“. Това е животътъ на човѣка, който проучава материята, какви елементи има тя въ състава си.
Каква трѣбва да бѫде тази промѣна? – Материята ще почне да се организира.
217.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Следователно, волевият закон е закон на материята, аз го наричам „почвените условия на живота“. Това е животът на човека, който проучва материята, какви елементи има тя в състава си.
Каква трябва да бъде тази промяна? – Материята ще почне да се организира.
14.6.1925г.
218. Успоредните пътища,  МОК , София
Не, всяка частичка от материята, колкото малка и да е, има свой северен и свой южен полюс, и тези полюси се допират един до друг в екватора на самата частичка.
5.7.1925г.
219. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Често казват за някого: „Този човек е много груб.“ За друг някого казват: „Този човек е много благороден, деликатен в отношенията си.“ Коя е причината за това различие? Защо единият е груб, а другият – мек, деликатен? – Това се дължи на материята, от която са създадени техните тела. Материята, от която е направено човешкото тяло, е разнообразна.
8.7.1925г.
220. Теория и практика, ООК , София
Материята, от която животните са създадени, им пречи да говорят.
22.7.1925г.
221. Несъвместими отношения, ООК , София
Всеки човек, откак се е родил, откак е дошъл на този свят, докато замине, има определена част от материята, която той трябва да развие, да обработи. За всеки човек е точно определено количеството от материята, която той трябва да обработи и рафинира.
25.7.1925г.
222. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
И затова, когато някой казват, че животът се изменил, аз подразбирам следното: животът не се е изменил, но изменила се е само материята, която се измерва, която се организира чрез живота; изменят се мислите, които се проявяват чрез живота; изменят се чувствата, които се изразяват чрез живота.
Разлагане има в материята, но в самия живот няма разлагане.
Материята се разлага, това е зло, но след туй се освобождава животът, като минава в една нова фаза.
222.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
И затова, когато нѣкой казватъ, че животътъ се измѣнилъ, азъ подразбирамъ слѣдното: животътъ не се е измѣнилъ, но измѣнила се е само материята, която се измѣрва, която се организирва чрѣзъ живота; измѣнятъ се мислитѣ, които се проявяватъ чрѣзъ живота; измѣнятъ се чувствата, които се изразяватъ чрѣзъ живота.
Разлагане има въ материята, но въ самия животъ нѣма разлагане.
Материята се разлага, това е зло, но слѣдъ туй се освобождава животътъ, като минава въ една нова фаза.
12.8.1925г.
223. Малкото добро и малкото зло, ООК , София
Материята, от която са направени, е грапава, затова трябва да се разработва.
23.8.1925г.
224. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
По някой път в обходата си ние не сме толкова деликатни по причина на материята, която е много груба и не е още добре устроена.
24.8.1925г.
225. Основни закони, ИБ , В.Търново
За оня, който отива към небето, материята се разредява, условията се подобряват, там има светлина; а пък за оня, който отива към ада, материята се сгъстява, той отива надолу, дето има тъмнина и пътят му е труден.
24.8.1925г.
226. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
За оня, който отива към Небето, материята се разредява, условията на живота се подобряват, там има повече светлина; за оня пък, който отива към ада, материята се сгъстява, той отива надолу, дето има тъмнина и пътят му е труден.
28.8.1925г.
227. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Пъкъ щомъ му се разгнѣвишъ, той става мраченъ, материята му се сгѫстява, затваря се той и нищо не можешъ да виждашъ.
227.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
Пък щом му се разгневиш, той става мрачен, материята му се сгъстява, затваря се той и нищо не можеш да виждаш.
Пък щом му се разгневиш, той става мрачен, материята му се сгъстява, затваря се той и нищо не можеш да виждаш.
29.8.1925г.
228. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Подъ „дяволъ“ се разбира още и всѣки духъ, който се оплелъ въ материята и не знае, какво говори, забъркалъ работитѣ, плещи налѣво-надѣсно.
228.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Под „дявол“ се разбира още и всеки дух, който се оплел в материята и не знае, какво говори, забъркал работите, плещи наляво-надясно.
Под дявол се разбира още и всеки дух, който се е оплел в материята и не знае какво говори, забъркал е работите, плещи наляво-надясно.
15.11.1925г.
229. Време и сила, МОК , София
Като се свърши с творчеството, започва се вътрешната обработка на материята и на енергията.
229.2 Време и сила ( втори вариант )
Като се свърши творчеството, започва се вътрешната обработка на материята и на енергията.
22.11.1925г.
230. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Расите представляват състояния на материята.
Водата на Земята, както и материята, от която е направена тя, не са същите, каквито са били по-рано.
29.11.1925г.
231. Той знаеше, НБ , София
Материята им не е една и съща.
В другите светове, дето материята е по тънка, човек по-лесно се движи и едновременно той може да бъде на много места.
29.11.1925г.
232. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Единственото нещо, което може да облекчи в това отношение съзнателния негър, е той да се убеди, че черният цвят в него е свойствен на материята и му е наложен отвън.
За да не нарушавате своята вътрешна хармония при всеки случай, вие трябва да знаете в кое от трите състояния се намирате – s, r или t – и веднага да можете да се справяте с материята и със съществата около вас.
232.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
Нещо свойствено само на материята.
Какво положение? Щом знаете, ще знаете вече да функционирате с материята и с тези същества около вас.
6.12.1925г.
233. Видя го Исус,  НБ , София
Казва Христос: “Богатите няма да влязат в Царството Божие.” Когато ние обсебим знанието, когато ние обсебим силата, когато ние обсебим материята, когато мислим, че ние сме всичко и разполагаме с този свят, разбира се че няма да влезем в Царството Божие.
6.12.1925г.
234. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
234.2 Какво приложение има числото две ( втори вариант )
На едно царство по-ниско, щом дойдете дотам, вие сте под влияние на същества, на които материята бързо се трансформира.
13.12.1925г.
235. Откъде ида,  НБ , София
Следователно, материята в умствения свят трябва да бъде свободна, а не в съединено състояние.
Този параход трябва да бъде построен от материята на светлината, и всички матроси трябва да са хора на свободата.
23.12.1925г.
236. Три вида служене, ООК , София
Знакът h показва, че материята, в която човек е слязъл, започнала да се сгъстява и той се е раздвоил.
Излиза някой учен да говори за Любовта и започва да я разлага на съставните й букви, на нейните елементи; разглежда проявленията й още от най-стари времена и до днес, по филологически начин търси корена на тази дума в разните народи и времена; после той разглежда как се е проявявала любовта, когато човек е слизал в материята, т.е. когато е вървял по инволюционен път; разглежда проявленията й днес, когато човек еволюира и т.н.
10.1.1926г.
237. Давам власт,  НБ , София
От тук: силата на материята не се заключава в нейната тежест, но в нейната интензивна дейност.
17.1.1926г.
238. Благ,  НБ , София
А това показва, че материята в нас се е достатъчно сгъстила.
Кажеш ли, че Господ те чува и мисли заради Тебе, Той действително те чува и мисли за теб; кажеш ли, обаче, че Той не те чува и не мисли заради теб, ти сгъстяваш материята около себе си и се отдалечаваш от Бога с такава бързина; че гласът Му не може да се чуе и да те стигне.
20.1.1926г.
239. Четирите действия, ООК , София
Всъщност каква е разликата между прозата и поезията? Прозата и поезията са състояния у човека, както например материята има различни състояния. Прозата може да се уподоби на твърдото състояние на материята, каквото е въглеродът. Поезията може да се уподоби на въздухообразното състояние на материята, каквото е кислородът.
21.1.1926г.
240. Без наука няма сполука, ИБ , БС , София
Най-гъста е сега материята и няма благоприятни условия за работа.
24.1.1926г.
241. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
Тя означава субстанционално състояние на материята. Същевременно тя изразява и потенциално състояние на материята. Следователно думата мама, образувана от двете срички ма-ма, представлява материята, от която човек е направен.
241.2 Гласните и съгласните букви ( втори вариант )
Тя означава субстанциалното състояние на материята и понеже е в потенциално състояние – тиха е.
А към книгата предполагаме материята, в която живеем, е по-рядка, има разумни хора, които ще му помагат.
27.1.1926г.
242. Външни влияния, ООК , София
Срещате един безверник, който не признава нищо друго освен материята.
31.1.1926г.
243. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
И тъй, ако положителните величини са в низходяща посока, материята се увеличава, но същевременно става негодна за организиране. За да се отстрани гниенето, материята трябва да се изсуши. Увеличаване и намаляване на материята, т.е. сгъстяване и разредяване, става навсякъде в Природата.
243.2 Простите задачи в математиката ( втори вариант )
Казвам плюс – ако е във възходяща степен, материята се увеличава, но същевременно тя става негодна за организиране. Следователно в дадения случай материята трябва да се разреди.
7.2.1926г.
244. Реални величини,  МОК , София
Следователно то се намира в особено ефирно, фино състояние на материята, която мъчно се поддава на анализ.
14.2.1926г.
245. Позвах Сина си,  НБ , София
Буквата М в думата Мойсей означава субстанциално състояние на материята, от което се редят нещата в света.
Този син, който е отишъл да се учи в Египет, трябва да слезе в материята, да мине през страданията, за да се научи.
24.2.1926г.
246. Обмяна, ООК , София
В живота на човека се срещат ред състояния, които ние наричаме състояния на душата и състояния на материята, от която човек е направен. Когато човек мисли или когато чувства, той дохожда в съприкосновение с материята и според нейните свойства се намира или във възходящо, или в низходящо състояние.
28.2.1926г.
247. Приех от Отца Си,  НБ , София
Защото, колкото един човек е по-разумен, толкова и материята, с която работи е по-префинена и по-деликатна; и колкото един човек е по-слаб по своята интелигентност, толкова и материята, с която работи, е по-груба.
14.3.1926г.
248. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
Материята, от която той е направен, не може да издържа на техните вибрации.
21.3.1926г.
249. Жива реч,  МОК , София
За да израсте една мисъл и да почне да се развива, тя трябва да черпи материали от м – закона на материята.
249.2 Живата реч ( втори вариант )
"М" е знак на материята – първичната материя, от която живите същества черпят своите сокове.
"W" – и там истината е свързана с материята, с гъстата материя.
Един адепт, който разбира законите, може да подготви материята, в която зародишите са се развивали, и той може да възкреси стария живот.
28.3.1926г.
250. Добро и свобода,  МОК , София
250.2 Добро и свобода ( втори вариант )
Той, като предава материята, обяснява я на другаря си, ще разбере урока си по-добре.
4.4.1926г.
251. Групиране на сили,  МОК , София
251.2 Трансформиране на енергиите ( втори вариант )
Сегашната геометрия и математика са преводи, нагодени към условията, при които сега живеем, при които сега материята се развива.
2.5.1926г.
252. Влияние на цветовете,  МОК , София
Светлите точки, които виждаме в пространството, са резултат на обмяната, която става между материята и електрическата енергия.
9.5.1926г.
253. Ще бъде жив,  НБ , София
Едни казват, че животът произтича от материята, други казват, че животът произтича от Духа т.е. те считат думата “Дух” за религиозен термин и затова казват, че животът произтича от силата. Попитайте един учен човек, какво нещо е материята, ще схванете от него,че тази дума е полуопределена.
19.5.1926г.
254. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
То представлява закон за раздробяване на материята.
6.6.1926г.
255. Музикално упражнение,  МОК , София
255.2 Музикално упражнение ( втори вариант )
Младостта може да се уподоби на инволюционния процес, на слизане в материята.
6.6.1926г.
256. Ще се наситят,  НБ , София
Казвате: как да не се знае това? Нали имаме периодичната таблица на елементите от Менделеев, в която се вижда, от колко елемента е съставена материята? Да, но както знаете и в тази таблица има междини, т.е. празни пространства, които отговарят на неизвестни засега елементи.
Умът на човека може да се развива и да расте извън материята. Ако искаш твоят ум да мисли правилно, не трябва да му туряш никаква тежест от материята.
Значи, разумността като сила, не е в материята.
9.6.1926г.
257. Усилване на вярата, ООК , София
И от тук под думата роден човек разбираме този, който се е облякъл в материята.
Питам: Знаете ли колко струва един килограм материя от светлината на съзнанието? За пример, материята, от която светът е създаден, струва повече от цялата земя.
13.6.1926г.
258. Стана плът,  НБ , София
И днес ние виждаме съвременната химия и физика да изучават материята, но това още не е истинското й изучаване. Най-първо вие ще изучавате молекулното състояние на материята. После ще изучавате атомното състояние на материята, атомите са живи единици. Обаче, ние още не сме дошли до онова финно етерно състояние на материята, с което се свършва границата на материалния свят. Какво е това състояние на материята, няма да го доказвам, но ония от вас, които имат будно съзнание, един ден ще проверят това нещо.
16.6.1926г.
259. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Има милиони ангели на Земята, които се държат още за материята, не могат да издържат изпитите си.
20.6.1926г.
260. В малкото,  НБ , София
Материята е плод на духа. И когато се казва, че духът е в борба с материята, това подразбира стремежа на духа да тури всички сили в равновесие.
Това показва, че става постепенно събуждане на материята от нейното спящо състояние.
27.6.1926г.
261. В своите си,  НБ , София
Човешкият дух действа по същите закони, по които действа и материята.
Колкото условията са по-лоши, т.е. колкото материята е по-неорганизирана, толкова повече човешкият дух трябва да прояви своите знания.
4.7.1926г.
262. Запалената свещ,  НБ , София
В понятието пространство се включва материята.
7.7.1926г.
263. Специалният закон, ООК , София
Всички промени, които стават с човека, се отнасят до неговото външно, т. е. физическо естество, при което се изменя и съставът на материята в неговия организъм.
11.7.1926г.
264. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Следователно, в първото изявление на живота се проявява любовта, през което време започва да действа топлинният етер в материята.
26.9.1926г.
265. Посока на растене,  МОК , София
Изобщо, с колкото по-възвишени същества и планети е свързан човек, толкова по-възвишена и обработена е материята на неговото тяло. Колкото по-обработена е материята на човешкото тяло, толкова и животът му е по-възвишен. Степента на човешкото развитие се определя от материята на неговия организъм. Животът на човека се изразява чрез материята.
265.2 Посока и растене ( втори вариант )
Материята е, която обуславя живота.
3.10.1926г.
266. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
В тях се извършва само разлагане на материята.
10.10.1926г.
267. Затова се родих,  НБ , София
Но, като ги е впрегнал заедно на работа, между частиците на материята, с която той работи, започва да действа сцеплението, която сила сплотява материята в едно цяло и дава възможност на грънчаря да формира своите грънци.
17.10.1926г.
268. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Материята е свързана с формите на тялото и предметите. За да се прояви материята, трябва да има форми. Щом се променяш много, ще кажеш: “В материята съм. Щом се движиш много, щом скачаш много, ще кажеш: “Субстанциален съм.” Щом се размножаваш много, ще кажеш: “Есенциален съм.” Ако си поставен в материята, ще знаеш, доколко можеш да се променяш.
24.10.1926г.
269. Ранните лъчи.,  МОК , София
И едното, и другото същество имат желание да господаруват над материята и над човека.
27.10.1926г.
270. Устойчиви съединения, ООК , София
Сега вие трябва да изучавате превръщането на материята.
31.10.1926г.
271. Неговата заповед,  НБ , София
При това, колкото по-фина е материята, от която са изтъкани белите и сивите мозъчни влакна, толкова по-богати са условията за умствения живот на даден човек.
3.11.1926г.
272. Човешкият дух, ООК , София
Когато човешкият дух иска да направи сянка, да се освободи от вибрациите на светлината, той сгъстява материята около себе си. Следователно той е в сила да сгъстява и разредява материята.
7.11.1926г.
273. Моисей и Христос,  НБ , София
И те имат теории за създаване на света, за духа и материята, за разните светове и т.н.
Това, което спъва днес българите, е тяхното вплитане в материята.
10.11.1926г.
274. Доброто сърце, ООК , София
За зеления цвят казват: „Човек трябва да бъде материалист, да събира материални богатства, защото всичко е в материята."
17.11.1926г.
275. Устои на съзнанието, ООК , София
При страдания, при дисонанси животът е по-устойчив, а материята – по-издръжлива.
21.11.1926г.
276. Освобождаване,  МОК , София
Енергията, както и материята, може да се складира, но не да се натрупва.
19.12.1926г.
277. Благоприятният час,  МОК , София
Като се яви втори път на изпит, той ще усвои материята по-добре и съзнателно.
26.12.1926г.
278. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
278.2 Живот, сила и интелигентност ( втори вариант )
Туй натрупване на материята...
Да се пренесе материята на Месеца от едно място на друго е трудна задача.
2.1.1927г.
279. Малката мисия,  МОК , София
Точката е първото докосване на духа до материята. Когато слиза в материята, духът се изявява първо чрез точката.
279.2 Малката мисия ( втори вариант )
Съприкосновение на Духа с материята.
5.1.1927г.
280. Право разбиране, ООК , София
По-лесно е на някои духове да слязат на Сириус, отколкото на земята, дето материята е много гъста.
9.1.1927г.
281. Сам с ума си,  НБ , София
Човек е грешен, но причината за това не е Господ, Който го създаде, но естеството на материята, от която Бог направи човека беше неустойчива.
12.1.1927г.
282. Предназначение, ООК , София
Който може да твори, да превръща материята от едно състояние в друго, той сам ще може да се лекува.
26.1.1927г.
283. Което оправя, ООК , София
Питам: тези три думи имат ли едно и също значение? Тези думи имат три различни значения и се отнасят до различни състояния на материята.
30.1.1927г.
284. Дело съвършено,  НБ , София
Подсъзнанието е образувало двете Божествени форми – силата и материята.
30.1.1927г.
285. Неизвестни величини,  МОК , София
Тъй щото, като ученици, от вас се иска да изучавате законите на материята и да не се оставяте тя да ви управлява, но вие да я управлявате. Подадете ли се на материята, вие ще живеете в противоречията на живота.
2.2.1927г.
286. Стари и нови възгледи, ООК , София
Ще кажете: Как е възможно ангел да се занимава с едно малко дете? Вие виждате, че това дете е малко, обаче в него живее велик Дух, който се е оплел в материята и не може да се освободи.
9.2.1927г.
287. Свещеният олтар, ООК , София
Щом се домогне до основните закони на Природата, човек ще може да въздейства на материята.
13.2.1927г.
288. Новата земя,  НБ , София
Ето защо, когато светлината преминава през материята и се пречупва, същевременно тя намалява и силата си; за да имаме истинска представа за светлината, ние трябва да превръщаме тия пречупвания.
20.2.1927г.
289. Праведният,  НБ , София
Някой казва: Аз имам вяра. – Каква вяра имаш? Ако имаш вяра на материята, тя включва в себе си всичко видимо и осезаемо, всичко живо и мъртво.
Колкото по-точно са измерени нещата, това показва, че там действа материята. Когато материята има предимство над духа, тогава разумността е по-слаба.
20.2.1927г.
290. Трите зрънца,  МОК , София
290.2 Трите зрънца ( втори вариант )
Той поддържа, че материята, това са спящи духове и будни духове. Че будните духове, които влияят на материята, се мъчат да разбудят спящите духове. Състоянието на спящите духове съставя материята.
27.2.1927г.
291. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Щом духът от невидимия свят слезе на земята, материята веднага се поляризира в две противоположни направления, в две полушария: едното полушарие е животът на сърцето, а другото полушарие е животът на ума.
Преди всичко прераждането не е закон на материята. Да се облича човек, това е закон на материята, а да се преражда, това е закон на човешкия дух.
И когато хората се освободят от материята, с която днес са преплетени, ще видят, че във всеки човек има стремеж към добро, а същевременно и условия за постигане на доброто.
6.3.1927г.
292. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Какво ще кажеш сега, съществува ли душа, или не? От същия човек аз мога да извадя още двама и ще го питам: Кой е този, който лежи на земята и не говори? Кой е този, който мисли, разсъждава и говори, и най-после, кой е този, който свързва и двамата? Този, който лежи на земята и не може да говори, това е облеклото, материята, в която душата е облечена.
9.3.1927г.
293. Силните течения, ООК , София
Тази любов е свойствена на материята, а едно от състоянията на материята е твърдост. Според състоянията на материята тази любов може да доведе човека или до втвърдяване, или до разливане, или до изпаряване на чувствата му.
13.3.1927г.
294. Няма тайно,  НБ , София
Засега минералите изпълняват велика служба в живота; те служат като оръдия на природата, те кристализират материята и са център на известен род сили. Човек пък приготвя материята на мислите и чувствата, от които ще се ползват възвишените същества.
23.3.1927г.
295. Малкият повод, ООК , София
Според областта, в която действат, тия закони биват три вида: физически, които се отнасят до материята; астрални, които се отнасят до сърцето, до света на желанията и умствени, които се отнасят до ума.
27.3.1927г.
296. Лозените пръчки,  НБ , София
Щом ги познава, той ще може да владее материята; щом владее материята, той ще владее и себе си; щом владее себе си, той ще владее и над всички болести, ще може да преодолява всички мъчнотии, ще може да се справя с всички противоречия в живота.
6.4.1927г.
297. Начертаният план, ООК , София
Ако същата идея предадем в научна форма, ще кажем: Великата еволюция на живота, с ония потайни сили в нея, неизвестни за ума, сърцето, душата и духа на човека, коренно се различава от онези субстанциални, есенциални сили, които работят в низките области на материята.
10.4.1927г.
298. Двама синове,  НБ , София
Следователно, от това гледище, ако човек привлече с мислите си известен род материя, той ще придобие и съответни на материята състояния и настроения.
17.4.1927г.
299. Раб и син,  НБ , София
Съвременните учени се стремят да обяснят, какво нещо е материята, но и досега не са успяли да определят нейната същност. Материята, сама по себе си, е инертна реалност. Учените твърдят, че материята се разширява, но всъщност материята не се разширява.
Следователно, от физическо гледище, когато материята се разширява, това подразбира, че в нея се внасят някакви нови качества. Отличителни белези между материята и духа са следните: материята не се разширява, а духът не се дели. Вследствие на това желание на материята, да обсеби духа, между тях се явява борба. Тази е причината за борбата между двата гиганта в света – духът и материята. Материята иска да обсеби, да раздели духа, а духът иска да се освободи от нея. Не, никой никого не може да стеснява, но материята ограничава духа, а той се бори, да се освободи. Какво означава думата "материалист"? Думата "материалист" подразбира човек, който е навлязъл дълбоко в материята. Преди всичко, вие трябва да знаете, че материята е обхванала всичкото пространство, тъй щото, няма място за никого. Щом няма празно място в материята, тогава, где ще влезе човек? За да се освободи от обятията на материята, духът си служи с хитрост – създава си друга форма, в която отново се облича. Материята казва: сполучих да разделя духа. Ако материята успее да счупи това яйце, настъпва състояние, което наричат "смърт". При смъртта духът пак се освобождава, пак създава нова форма и така, борбата между него и материята се продължава непрекъснато. Добрата страна на тази борба е, че материята заставя духа постоянно да създава нови форми, все по-усъвършенствани едни от други.
Следователно, съвременната човешка форма е създадена от духа, а индивидуалността на духа е създадена от материята. Материята, като не е успяла да раздели духа, тя поне го е индивидуализирала. Духът, като се е индивидуализирал, той изпада в заблуждение, да мисли, че е разширил материята и затова казва: аз владея живота. Всички мислят, че могат да изменят материята, но каквото и да правят с нея, тя все си остава същата материя, все ще се изхлъзне от ръцете ви. Следователно, човек не може да стане господар на великото в себе си, на материята, която не се разширява. Само духът може да се разширява, а в материята, която по естество е инертна, няма никакво разширение. Когато духът влезе в материята, той внася живот. Материята, без духа, е мъртва. Когато духът влезе в някоя форма, според законите, които познава, той се стреми да обнови материята, да я направи пластична, удобна.
И тъй, когато материята преобладава, ражда се смъртта; когато духът преобладава, ражда се вечният живот. Преодоляващото състояние на материята създава смъртта, понеже материята има желание постоянно да трупа, да събира.
Когато духът се въплъти в материята, той я разредява, защото тя няма схващания за безграничното пространство, тя няма никакви стремежи. Тъй щото, когато казваме, че материята не се разширява, подразбираме, че тя няма идея за някакъв стремеж. Дрямката, сънят, това са състояния, присъщи на материята.
И тъй, смъртта всякога произтича от преобладаващото състояние на материята. При най-малкото съмнение в Бога, смъртта туря вече своето начало; това значи, че материята е взела надмощие над духа.
Тази топлина е толкова силна, че в нея могат да се разтопяват ония елементи на материята, които, при никаква друга топлина не се топят. Тя разлага материята и я реформира.
17.4.1927г.
300. Справяне,  МОК , София
За създаване на окото се изисква материя от четириизмерния свят; материята, от която е направено окото, е толкова чувствителна, че може да възприема лъчите на Слънцето и да ги задържа в себе си.
19.4.1927г.
301. На разговор с Учителя, ИБ , София
Животът е проявление на Духа в материята.
22.4.1927г.
302. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Човекът, който се е запънал в материята, той мисли как да се изтегли от тая материя.
24.4.1927г.
303. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Както човешката душа е облечена в тялото, така и диамантът е облечен в материята на въглерод, но сам по себе си той не е въглерод.
27.4.1927г.
304. Забравената дума, ООК , София
Хората наричат това стопяване „смърт“, „остаряване“, а то не е нищо друго, освен трансформиране на материята.
8.5.1927г.
305. Координиране на силите,  МОК , София
305.2 Координация на силите ( втори вариант )
Има известна част от материята, има известни атоми, които трептят с трептенията, които има Нептун.
А миналите неща, тъй, както сега виждам хората, от онова състояние, когато човешкият дух е слезнал в материята вътре – човек трябва да бъде гениален, за да може да изтърпи онези големи противоречия, на които човек е подложен.
8.5.1927г.
306. Сто пеняза,  НБ , София
Казвам: той не може да заповядва на органите си, че ще заповядва на духовете! За да може човек да заповядва на духовете, той трябва да научи законите на материята и да знае, как да я владее. Докато не научи законите на материята, не само че не ще може да заповядва на духовете, но те ще си играят с него.
15.5.1927г.
307. Ще ви се даде,  НБ , София
Допуснете, че в природата има такова инертно състояние на материята, при което, тя нито се дели, нито се умножава. Какво трябва да се направи с нея? При това състояние, материята трябва да се осмисли.
Следователно, духът, който, сам по себе си, е неделим, трябва да слезе в материята и да придобие от нея едно качество, каквото сам не притежава. Например, материята е инертна, тя се дели, но не може да се разширява. Следователно, щом духът слезе в материята, той й придава това, за което тя не е способна.
18.5.1927г.
308. Общи упътвания, ООК , София
Материята, от която сте направени, ви ограничава. Докато не бяхте слезли в материята, вие бяхте големи идеалисти, стремихте се към любовта, но щом слязохте на физическия свят и се облякохте в материя, тя ви ограничи.
Има известна част от материята, или известна област от живота, която по никой начин не може да възприеме светлината, вследствие на което всякога остава тъмнина.
19.6.1927г.
309. Ще оздравее,  НБ , София
Питам:какво се разбира под думата „смърт"? Под думата смърт се разбира недиференцирано състояние на материята.
20.8.1927г.
310. Братя в единомислие, СБ , София
Чрез тях, именно, става преустройване на материята в нашата нервна система.
24.8.1927г.
311. Свещеният час, СБ , София
От окултно гледище, когато един Учител разглежда някакъв елемент, той обръща внимание на материята, от която е създаден, на чистата на тази материя, както и на различието между неговата материя и тази на същия елемент, но в разните организми. По аналогия на това, изтъква се разлика в материята на човешкия мозък у разните индивиди. Следователно хората се различават както по качествата на материята, от която е образуван техният мозък, тъй и по качеството и количеството на силите, които функционират в областта на този мозък.
25.8.1927г.
312. Великото и красивото, ООК , София
В материалистичните епохи на живота хората са поддържали и поддържат, че всичко е материя. – Материята съществува, но всичко не произтича от материята. Материята е само един от факторите, едно от условията да се прояви животът.
11.9.1927г.
313. Денят Господен,  НБ , София
Сега невидимият свят употребява огъня като най-ефикасно средство за пречистване на земята, И ние навлизаме вече в нова зона, в едно Божествено състояние на материята, дето всички тия неща ще се преустроят и пречистят.
Но като дойде онзи важен елемент, който ще изгори материята, ще видим, че от човека не е останало нищо, освен прах от костите му.
18.9.1927г.
314. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Едно е важно да знаете: материята е подложена на постоянни промени. Щом материята се изменя, едновременно с това се изменя и разумния живот.
16.10.1927г.
315. Значение на линиите,  МОК , София
Както учените с помощта на на ниска температура и високо налягане успяват да сгъстят газовете и да ги превърнат в течности, така и човешкият ум е в сила да сгъсти и да разреди материята. По силата на този закон, именно, за сгъстяване на материята, е създадена и земята.
16.10.1927г.
316. Призови Симона!,  НБ , София
Ако сложите пред един адепт кокошка, той може да я изяде, без да му повреди нещо, защото знае закона на превръщането на материята: той ще я превърне първо в растителна материя, после в плодна и в този вид ще я изпрати в организма си.
Това подразбира, че те са пречистили материята на телето, изхвърлили са нечистото от нея, а са употребили за себе си само нектара, най-чистата материя.
И тъй, дойде ли човек до онзи възвишен, духовен живот, той трябва да знае закона за превръщане на материята, за да пречиства своята храна. Аз поддържам, че човек трябва да знае закона за превръщането на материята от по-низко в по-високо състояние. Ако някой е месоядец, той трябва да превръща материята на месото в по-високо състояние; ако е вегетарианец, той трябва да превръща материята на растителната храна в по-високо състояние.
30.10.1927г.
317. Посред тях,  НБ , София
Казвам: в проявите на човека се забелязват четири състояния, които отговарят на четирите състояния на материята – твърда, течна, въздухообразна и огнена. Когато три от тези състояния на материята са в движение, четвъртото непременно трябва да бъде в покой.
6.11.1927г.
318. И рече Бог,  НБ , София
Който лъже, той се освобождава от материята на лъжата в себе си.
16.11.1927г.
319. Превръщане на киселините, ООК , София
В този случай материята е формата, в която дадена сила трябва да се облаче.
Когато е слизал в материята, човек е развил в себе си чувството на лакомство, вследствие на което у него са се събудили много материалистични желания.
23.11.1927г.
320. Свещ, която не гасне, ООК , София
Щом слезе в материята, човешкият дух се ограничава. Какво му предстои? – Да работи, да учи, да мисли, докато намери начин да се освободи от ограничителните условия на материята. Ако рече да се противопостави на материята, духът ще си създаде ненужни страдания. Всеки дух, колкото подигнат и съвършен да е, щом слезе в материята, непременно ще изпита "мировата скръб".
Защо страдат хората? – Защото слязоха в гъстата материя, облякоха се в плът и се натъкнаха на ограничителните условия на живота. – Какво търси човек днес? – Той търси начин, как да се освободи от материята. За да се освободи от материята, той трябва да мине през ред мъчнотии и страдания. Въпреки това слизането на духа в материята и обличането му в плът е толкова необходимо, колкото е необходимо да купите хляб от фурната.
30.11.1927г.
321. Вероятности и възможности, ООК , София
Когато някой ангел слезе на земята и се оплете в материята, може математически, чрез теорията на вероятностите да се изчисли каква възможност има човек да сгреши и колко грехове може да направи.
18.12.1927г.
322. Твърдата храна,  НБ , София
Когато казваме, че съществува драма, трагедия за човешките души, ние имаме пред вид оплитането на тези души в материята.
25.12.1927г.
323. Идат дни,  НБ , София
Ако разтеглим човешките клетки, или материята, от която е направено тялото му, в плоскост, ще видим, че то ще заеме по-голямо пространство, отколкото, ако по същия начин разтеглим най-големия мамут.
28.12.1927г.
324. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Той може да трансформира материята, той може и да я поляризира.
1.1.1928г.
325. В образ Божи,  НБ , София
Освен материята, материалистите не признават нищо друго.
Онези, които поддържат този начин на лекуване, казват, че никакви болести не съществуват, защото те отричат материята, а признават само духа. Ако отричате съществуването на материята, това показва, че тя съществува.
15.1.1928г.
326. Заветът,  НБ , София
Какво лошо има в това, че водата може да замръзва, да се превръща в лед, ледът пък да се разтопява, да се превръща в течност, и после течността да се превръща в пара? Когато тези процеси са физически и стават само с материята на телата, те са добри, никой не се оплаква от тях.
29.1.1928г.
327. Синове на възкресението,  НБ , София
Под формата на свинята се разбира грубия материален живот, животът на материята, на плътта, а не на душата и духа. Следователно, само материята се жени, т. е. свързва, а душата и духът не се женят. За материята, женитбата, свързването е необходим закон, но временен.
9.2.1928г.
328. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Материята се нуждае от сила.
15.2.1928г.
329. Къси и дълги линии, ООК , София
Ако с окото на ясновидеца наблюдавате едно просто явление от невидимия свят, т. е. от четириизмерния свят, ще забележите, че материята се движи с вихрена бързина и с всевъзможни цветове. Атомите и йоните, от които е съставена материята, се движат непрестанно във вид на малки, светли точици, в конусовидна форма. Колкото повече движението се усилва, толкова повече материята се събира на едно място и пред вас се оформява образ, подобен на ангел, или на някое светло същество.
Хората в света се делят на две категории: тия от първата категория се движат в посока на същественото и казват, че материята трябва да се сгъсти. Хората от втората категория казват, че материята трябва да се разреди. И те са прави, защото възлизат нагоре, дето материята става все по-рядка.
22.2.1928г.
330. Възкресение, ООК , София
Материята е облекло, дреха на духа.
7.3.1928г.
331. Двете точки, ООК , София
Философите наричат това отклоняване „слизане на духа в материята".
И тъй, слизането на духа в материята означава отклоняване от правия път.
14.3.1928г.
332. Живата наука, ООК , София
Човек трябва да знае законите, чрез които материята работи.
22.3.1928г.
333. Изгревите на слънцето,  ИБ , София
Тази част от материята казва: "Аз съм на особено мнение, аз мисля другояче, не като вас".
4.4.1928г.
334. Служба на уравненията, ООК , София
На работещите се дава задача да размишлявате върху състоянията на материята и службата й в природата.
Който владее материята на физическото тяло, в различните й видове, той ще владее и своето духовно и ментално тяло.
Тя е първото състояние на материята, чрез което животът е почнал да се изявява навън.
Който знае законите за трансформиране на материята, той би могъл да се справи с всички положения, с всички изпитания, които се отнасят било до храната, било до мислите или чувствата.
334.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Може да кажем, че твърдата материя е тази първична форма, от която материята е създадена, от която животът започва да функционира.
Може ли да я контролирате, от нея ще може да контролирате вече и другите състояния на материята.
Забележете едно, че колкото материята е по-рядка, толкоз обедите са по-чести.
11.4.1928г.
335. Възпитание на удовете, ООК , София
Животът на човека не е нищо друго, освен затваряне на духа в материята.
25.4.1928г.
336. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Материята пък е резултат на деятелността на растенията.
Тяхната мисъл е толкова силна, че може да изменя материята.
16.5.1928г.
337. Разумни отношения, ООК , София
Те са използвали материята на всички живи същества, за да създадат от нея висшите. За пример, те използвали една част от материята на рибите за създаване на птиците. После използвали част от материята на птиците за създаване на млекопитаещи. Те използват част от материята на хората за създаване на по-висок живот от човешкия.
20.5.1928г.
338. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Питам: как се образуваха тия листа? Отде взеха те своята материя? Едно време материята, от която се създаде земята, е била разпръсната из цялото пространство, и тогава тя е заемала по-голям обем отколкото е обемът на слънчевата система днес.
30.5.1928г.
339. Придобиване на щастие, ООК , София
Когато в междумолекулните пространства на материята се събере повече енергия, която не може да намери изход, там се развива магнетична сила.
Следователно материята живее и съществува поради космическия човек.
10.6.1928г.
340. Кога ражда,  НБ , София
Те разглеждат въпроса инволюционно, т.е. излизане на човешката душа и дух от Бога и слизането им в материята.
Питам: защо е трябвало човек да слиза, а после да възлиза нагоре? Коя е била вътрешната причина, която е заставила човека да се облече в материална дреха и да слезе на земята да живее, да го събуждат, да го учат, да му разправят, че има рай и ад, че има небе и земя, че има Господ и т.н.? Защо му е това учение, когато, след време, той ще започне да отрича всичко това, да казва, че няма нито рай, нито небе, че Бог не съществува? Като слязъл в материята, този човек става материалист и казва: „Когато бях в Господа, имаше само един Господ, никакъв човек не съществуваше; но сега, като излязох от Бога, Той остана горе, а у мене няма никакъв Бог."
27.6.1928г.
341. Елипса и парабола, ООК , София
Кой е този, който пъшка и страда у човека? – Това е онзи ангел, който преди хиляди години е слязъл на земята, оплел се е в материята и не може да се освободи.
22.8.1928г.
342. Ключът на живота, ООК , София
Човешкият свят е свят на въплътяване, оплитане в материята, а Божественият – свят на вселяване.
Щом сте силни, вие влизате в проявите на Божествения свят, в закона на вселяването; щом сте слаби, влизате в закона на въплътяването – слизане в материята.
12.9.1928г.
343. Много знания, ООК , София
Човек има много още да учи, докато дойде до дълбоко разбиране на законите на материята, върху която той живее.
Следователно задачата на ученика е чрез съзнателна работа върху себе си да оживи материята на своя организъм, както прави житното зърно с почвата, в която се посажда.
3.10.1928г.
344. Без прегради, ООК , София
Когато се говори за материята, ние имаме предвид нейните четири състояния: твърдо, течно, въздухообразно и огнено, или светлинно. Тези състояния на материята се срещат и в човека. Понеже животът се изявява чрез четирите състояния на материята, човек непременно ще бъде и твърд, и течен, и въздухообразен, и огнен.
24.10.1928г.
345. Връзки на сърцето и на ума, ООК , София
Ако човек би имал възможностите на един ангел, да владее законите на материята, да владее своите мисли и чувства, да пътува от една система в друга, той би могъл да седи пред Божия престол, да се ползва направо от Неговата светлина и знание, от Неговата Любов и свобода.
21.11.1928г.
346. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
От студа телата се свиват, т.е. материята се свива, сгъстява.
28.11.1928г.
347. Насока на живота, ООК , София
Убежденията на човека трябва да пуснат корени в материята, да се закрепят. Материята, наречена според индусите „майя“, представя външната обвивка на нещата. Материята създава големи мъчнотии и страдания на хората, но това са маски само, чрез които невидимият свят ги изпитва. Като изучава уроците си добре, той ще извлече от материята онова богатство, което Бог е вложил.
Следователно, докато е на физическия свят още, човек трябва да се справи с материята, да реши задачите си.
7.12.1928г.
348. Хигиена на живота,  МОК , София
348.2 Хигиена на живота ( втори вариант )
Има един въглерод, който носи в себе си една част от материята.
14.12.1928г.
349. Учене и прилагане,  МОК , София
349.2 Учение и прилагане. Господар и слуга ( втори вариант )
Не е само материята, която препятствува на известни сили.
9.1.1929г.
350. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Сега, от вас, като ученици, се изисква да имате търпение, спокойно да решавате задачите и противоречията в живота си, както Бог, при създаването на света, е имал великото търпение да събира микроскопически частици от материята, за да създаде великата вселена, която виждаме пред нас.
16.1.1929г.
351. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Материалистите казват, че материята е създала всичко; други казват, че силата е създала всичко; трети казват, че Бог е създал всичко. Как е възможно неразумната материя да създаде всичко? За да наложат своята идея, материалистите казват, че материята наистина е създала всичко, защото тя едновременно е и разумна, и неразумна. Обаче, каквито и доказателства да се дават, материята и силата не съдържат всичко в себе си. Материята представя външната страна на нещата.
3.2.1929г.
352. Учителю благи,  НБ , София
Твърдото, течното и въздухообразното вещество са състояния на материята, които ние наричаме реалности.
8.2.1929г.
353. Магическата пръчица,  МОК , София
При това горене материята не се губи, но се видоизменя.
353.2 Магическата пръчица ( втори вариант )
Какво казва съвременната наука, мени ли се количеството на материята? (-Не.) Количеството на силата? (Не се мени.) Казват: „Изгоряло е дървото.“ Не е изгоряло.
17.2.1929г.
354. На този камък,  НБ , София
Но материята, в която живеем, има четири агрегатни състояния: твърда, течна, въздухообразна и лъчиста. Значи, съществуват четири състояния на материята, които спъват едни същества в развитието им, а на други благоприятстват.
Животът, пък, прониква цялата жива природа, а душата взима материята на природата и твори.
20.2.1929г.
355. Форми в природата, ООК , София
Тия философи са прави в едно отношение, а именно, материята и енергията в природата не се увеличават нито намаляват, но се видоизменят.
22.2.1929г.
356. Закон за действие и противодействие,  МОК , София
Много време сте работили върху материята, но още не сте придобили увереност в себе си, страх ви е да не ви скъса професорът.
356.2 Силите на противодействието и законът на съпротивлението ( втори вариант )
Казвате: „Каква ще стане тази работа?“ Ще ви вземе доста време, докато се приготвите, да имате онази самоувереност в себе си, да владеете материята, тогава няма да оставите професора зад гърба ви да ви нападне.
24.2.1929г.
357. Променява времената,  НБ , София
Какво виждаме днес? Явяват се ред учени, които се занимават с въпроса за създаването на земята; те казват, че материята е в постоянно движение, че слънцето, земята и всички планети също така са в движение.
1.3.1929г.
358. Наука и знание,  МОК , София
358.2 Наука и знание ( втори вариант )
При сегашното състояние материята е дошла до едно състояние и се стреми към инертност.
6.3.1929г.
359. Първата буква, ООК , София
359.2 Първата буква ( втори вариант )
W, то е същото, означава нещо, което е омотано в материята. Материята служи като обвивка. в еврейски означава пак една материалистическа буква.
10.3.1929г.
360. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Божественото, вложено в човека, трябва вечно да живее, защото светът не е създаден за човека на материята, но за духовното в него.
24.3.1929г.
361. Сам Отец, НБ , София
Какви са съвременните разбирания за материята, за силата – оставям настрана.
3.4.1929г.
362. Противоположни процеси, ООК , София
362.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
То е въпрос на съзнанието, на материята, с която функционира човек, на живата материя.
12.4.1929г.
363. Истинска опора,  МОК , София
Кое държи човека за земята? – Материята, теглото, земното притегляне. Земята привлича всяка частица от материята.
Привличането, т.е. връзката на човека със земята се дължи на материята му.
8.5.1929г.
364. Аксиома на живота., ООК , София
Това значи: материята (М) се отнася към силата (С) така, както чувствата (Ч) към мислите(М1). Когато сърцето работи повече от ума, гъстотата на материята е по-голяма.
Той се вмъква и между най-малките частици, защото знае, че колкото малки да са частиците на материята, и между тях има празни пространства.
Ако можете да превърнете материята на мозъка във фина материя, в есенция, която да вземете със себе си, вие ще напредвате и на онзи свят.
Погрешката на съвременните хора се заключава в това, че те отделят тялото от душата, т. е. материята от силата. Сама за себе си, материята никога не може да се обработи. Едно от отличителните качества на материята е инертността. В това отношение, материята е голяма аристократка. Въз основа на свойствата на материята, казваме, че тя нито се губи, нито се създава, но само се видоизменя. Без сила материята не може да се обработва. Благодарение на силите в природата, от материята се образува тяло, чрез което Божественото се проявява. Материята пък е формата, чрез която силата и енергията работят. Колкото по-голяма и по-интензивна е силата и енергията, толкова по-голямо напрежение предизвикват върху материята. Ако не може да издържи това напрежение, материята се пръска, както гранатите се пръскат под напора на експлозивните вещества в тях.
364.2 Една аксиома ( втори вариант )
Ако с буквата "М" вие означите материята, то М:С - материята се отнася към силата, както чувството на човека се отнася към неговия ум. Там, дето чувствата работят, има повече гъстота на материята.
Следователно гъстотата на материята се обуславя от закона на чувствата. Трябва да знаете онзи метод да превърнете гъстотата на материята, на всичката материя, но тъй наречената потенциална енергия да я превърнете в кинетическа.
Та казвам, ще се повръщате, щом във вашия ум седи възможността на птицата, на нейните криле, че тя може да преодолее мъчнотиите, понеже криле има и понеже материята, в която птиците се движат, е по-рядка, няма това съпротивление.
Как може да отделиш силата от материята? Силата, за да може да се прояви, непременно трябва да има вещество, за да се създаде известна форма, форма е потребна, за да се прояви силата.
Следователно материята, това е един капитал необработен. Материята никога не може да излъжеш.
Туй именно показва, че материята в природата не се губи, не се изменя. Всеки може да носи толкоз от материята, колкото сила има.
16.5.1929г.
365. Абсолютна реалност, ООК , София
Човешката душа е безсмъртна, но веднъж слязъл на земята, човек живее в относителната реалност, в смъртта на материята, на плътта.
19.5.1929г.
366. Голямото благо,  НБ , София
Колкото по-малка е формата на едно тяло, толкова по-неорганизирана е тя; колкото по-неорганизирана е материята на едно тяло, толкова по-неинтелигентна е тя. Злото лесно може да се ограничи чрез закона за сгъстяване на материята. Колкото по-гъста става материята, толкова по-мъчно се проявява злото. Когато материята се сгъстява, злият човек постепенно става по-тежък, вследствие на което не може да се мърда.
26.5.1929г.
367. Другата събота,  НБ , София
При това, материята няма устой, а субстанцията има.
Съвременната наука е дала известни обяснения върху разграниченията на материята по състав и по обем. С други думи казано: разумното има по-голям устой в субстанцията, отколкото в материята, която се дроби.
Що са молекулите? Молекулите са най-малките частици от материята, които се получават по физически или по механически начин.
2.6.1929г.
368. Огън да запаля,  НБ , София
Материята на различните планети коренно се различава от тази на земята.
5.6.1929г.
369. Верни положения, ООК , София
Забележите ли, че това число постепенно се увеличава, казвате, че става растене, увеличаване на материята.
6.6.1929г.
370. Естественото състояние,  МОК , София
Това значи, човек да изучава и да прилага закона на алхимията за превръщане на материята. Като работи с този закон, най-после той ще дойде до първоначалната чистота на материята, чрез която душата се проявява в своята пълнота и сила.
23.6.1929г.
371. Разумните кротки,  НБ , София
Когато сатаната изкушаваше Христа в пустинята и му предлагаше да превърне камъните в хляб, той знаеше, че Христос владее изкуството да превръща материята.
24.7.1929г.
372. Закон на отношения, ООК , София
Дойдем ли до черния цвят, ние го наричаме цвят на падане, на отрицание на нещата, на гъстота на материята.
Материята, от която са направени техните гърнета, е чиста, но от дългото стоене на открито е прашасала.
4.8.1929г.
373. Който слуша моите думи,  НБ , София
Ако материята, от която е съставена идеята, не е устойчива, идеята не може да живее дълго време на земята.
16.8.1929г.
374. На планината,  МОК , Рила
Физическият свят е направен от материя, която постепенно се мени, разлага и гние; духовният свят е направен от материя, която отчасти се променя; материята на Божествения свят е специфична, абсолютно не се изменя.
27.8.1929г.
375. Линиите на природата, СБ , София
Всички тия промени, това преустройство, което става с материята на земята, се отразява и върху характера на хората.
Сега става голямо преустройство на материята.
30.8.1929г.
376. Служене, почит и обич, МОК , София
376.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Да вярваш, че само материята съществува, то е едно болезнено състояние.
1.9.1929г.
377. Крадецът и пастирят,  НБ , София
У човека има нещо, което е наклонно да греши, вследствие на което природата е вложила в материята качеството да се видоизменя, т.е. постоянно да се преустройва. Достатъчно е човек да извърши едно престъпление, за да се опетни материята на тялото му. Обаче, ако желае, човек лесно може да пречисти материята си, да я обнови.
377.2 Да имат живот ( втори вариант )
Понеже природата предвижда, че човек е наклонен постоянно да прави погрешки, вследствие на това тя е внесла едно качество на материята постоянно тя да се преустройва.
4.10.1929г.
378. Органическо злато,  МОК , София
Причината, поради която човек губи настроението си, се дължи на неустойчивостта на материята.
378.2 Златото в кръвта (Органическо злато) ( втори вариант )
Светът, в който сега живеете, материята, се намира в едно преходно състояние, или казано на психологически език, проявеният свят, защото реалността, това е едно проявление на съзнателния живот, минава едно преходно състояние.
20.10.1929г.
379. От всичките най-много,  НБ , София
Възможно ли е човек да променя материята си, да претърпява толкова видоизменения? За онзи, който е придобил това изкуство, всичко е възможно.
25.10.1929г.
380. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Тези четири елемента представят четири състояния на материята: светлинна, въздухообразна, течна и твърда. Не е достатъчно човек да познава състоянията на материята, но той трябва да ги превръща, за да ги използва в живота си.
10.11.1929г.
381. Сторете да насядат,  НБ , София
381.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Ние сме въплътени в материята.
13.11.1929г.
382. Два центъра, ООК , София
Дето има външна, физическа деятелност, там всякога се образува елипса, Колкото по-дълбоко слиза човек в материята, толкова повече елипсата се сплесква. Колкото повече излиза от материята, толкова по-кръгла става елипсата.
15.11.1929г.
383. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
На тях се дължи преобразуването, както и преустройването на материята.
17.11.1929г.
384. Сам се опасваше,  НБ , София
Които не разбират законите на материята, те я считат мъртва.
384.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Казвате - материята не е нищо. Материята е отражение. Ние се спираме върху въпросите, какво нещо е материята и какво нещо е духът.
22.11.1929г.
385. Природни гами,  МОК , София
Там, дето не става превръщане на материята и на енергията от едно състояние в друго, никакво горене не може да се очаква.
24.11.1929г.
386. Влязоха в ладията,  НБ , София
Ако изучавате човека от материалистична гледна точка, ще видите, че той е произлязъл от една същина, по-мощна, по-чиста, по-устойчива от материята на окръжаващата среда.
386.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Следователно, ако аз разсъждавам като материалист, чисто материалистически, бих казал, че материята, от която човек е направен, е по-чиста, по-мощна, по-устойчива, отколкото окръжаващата материя, от която са направени всички тела във физическия свят.
Сцеплението на материята, отношението между всички души се дължи на това съзнание, с което сме свързани.
6.12.1929г.
387. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Сега, да се върнем към думата „увеличаване“ на материята. Много от съвременните учени нямат ясна представа какво нещо е увеличаване или еволюция на материята. Ако пък кажете, че от материята на вечността може да се отнеме нещо, излиза, че тя е ограничена. Ако приемем, че вечната материя, т. е. материята на вечността се увеличава и намалява, ще излезе, че Битието е нещо нереално. В този смисъл, вечността е реална, защото материята в нея нито се увеличава, нито се намалява. Вие можете да се запитате: Защо трябва да приемем, че материята в природата е неизменна? Защо трябва да приемем, че Битието е реално и абсолютно? Защото всяко друго твърдение вън от това е относително и отрицателно и ще ви изведе на лъжлив път.
387.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
В съвременната наука нямат едно правилно философско разбиране, какво се разбира под еволюция, или увеличение на материята.
13.12.1929г.
388. Смени в природата,  МОК , София
Какво ще кажете за тъмнината, срещали ли сте я? Плътта, материята, от която човек е направен, е тъмнина.
15.12.1929г.
389. Да ви даде,  НБ , София
Ако сгъстите материята на светлината, последната ще се превърне във вода. Ако пък разредите материята на водата, т. е. ако я разложите на нейните основни елементи, които поставяте на крайно разредяване, ще получите материята на светлината.
389.2 Да ви даде ( втори вариант )
Те не вярват в материята, но в духа и казват, че всичко е мисъл.
3.1.1930г.
390. Пътища на природата,  МОК , София
390.2 Пътища на природата ( втори вариант )
А материята на другите части на тялото се променя.
8.1.1930г.
391. Проява на Любовта, ООК , София
Човек е свързан с материята. Щом е слязъл на земята, той се е венчал за материята. Той е бил дух, а се е свързал с материята.
391.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Той е венчан с материята.
19.1.1930г.
392. Две лепти,  НБ , София
392.2 Две лепти ( втори вариант )
Материята, от която е направена моята уста, е от хляб, от жито и няма да се минат три, четири, пет месеца, и тя ще се промени.
24.1.1930г.
393. Възпитание на волята,  МОК , София
Леността е качество на материята.
Той трябва да знае, че материята на физическия свят се подчинява на човешката воля. Материята се подчинява и на човешката мисъл.
393.2 Вътрешното възпитание на волята ( втори вариант )
Материята на физическия свят се подчинява на човешката воля. Материята си има закони, по които се управлява. А ако не разбираш законите, не можеш да подчиниш материята.
29.1.1930г.
394. Махалото, ООК , София
Как ще стане подкупа, това зависи от материята и силата, с която ще се справяте.
12.2.1930г.
395. Съчетания на числата, ООК , София
Те няма да се интересуват само от материята на телата, но и от енергията, която действува в тях.
395.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Само известни енергии може да задържим в света, то е известно количество, материята не е еднородна.
16.2.1930г.
396. Изпитай и виж,  НБ , София
Някой иска да разреши въпроса за материята. Преди да си отговори на въпроса, що е материя, той трябва да изучи всички форми, чрез които материята се проявява. Защо? Защото формите на материята отговарят на различни видове и количества енергии. Материята има различни свойства, които се отразяват различно върху човека.
„Изпитай и виж, че пророк от Галилея, не е възстанал.“ Пророкът, който в бъдеще ще дойде, ще научи хората да живеят правилно, да бъдат господари на материята. Ако не стане господар на материята си, човек никога не би могъл да управлява своите мисли и чувства.
396.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
Какво нещо е материята? Най-напред трябва да се изучава материята с всички нейни форми - колкото й да са разнообразни, понеже формите на материята съответстват на разните количества енергии, а енергиите съответстват на разните мисли по категории.
Голотата се явява като резултат само у човека, у когото материята влиза като фактор.
Та казвам, този пророк, който ще дойде, той ще научи хората как трябва да живеят и ще ги научи как да управляват материята. Ако аз не съм господар на материята си, как ще бъда господар на себе си? Ако аз не съм господар на своите вътрешни възгледи, какъв човек мога да се нарека? Няма защо да убеждаваме хората.
23.2.1930г.
397. Делата Божии,  НБ , София
Здрави конци са ония, които са направени от материята на вярата, надеждата и любовта. Конецът, изтъкан от материята на любовта, е толкова здрав, че цялата земя да окачите на него, не се къса; не само това, но ако закачите на него цялата слънчева система, с всички планети в нея, той пак няма да се скъса; най-после, ако на този конец закачите целия космос, той пак няма да се скъса.
28.2.1930г.
398. Закони на доброто,  МОК , София
Който може да прави добро, той е човек на Новата култура; който не може да прави добро, той е човек на старата култура. - Може ли при всички условия да се прави добро? Ако в смъртта се заражда живота, защо при лошите условия да не се прави добро? Когато материята започва да се разкапва, тогава, именно, зародишът на живота пуска своите динамически сили в действие, поляризира ги и започва да ги организира.
2.3.1930г.
399. Както светът дава,  НБ , София
Когато пречисти и обработи материята, която му е дадена, само тогава човек може да мисли, чувствува и действува правилно.
5.3.1930г.
400. Термометъра на човека, ООК , София
Колкото повече издържа на огъня, толкова по-чиста е материята, от която е направен. - Докога ще ме пекат? - Докато дойдеш до положение да отговаряш на известни условия.
400.2 Човешкият термометър ( втори вариант )
В природата нищо не е изгубено, но като свири свирецът, ще обработи вече материята, те ще вземат и ще запазят за бъдеще.
7.3.1930г.
401. Идеалният човек,  МОК , София
Следователно, за да бъде здрав и нормално развит, човек трябва да придобие вътрешно равновесие между силите на материята, от която е направено тялото му, както и между мислите и чувствата си.
401.2 Идеалният човек ( втори вариант )
В дадения случай материята, от която е направена втората жица, трябва да се регулира.
Най-първо трябва да се създаде едно вътрешно равновесие на материята, от която е образувано тялото.
9.3.1930г.
402. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Ако влезе в причинния свят, той разбира причините и последствията на нещата и чрез тях си обяснява противоречията в живота; ако влезе в умствения свят, той разбира законите, на които се подчинява умът; влезе ли в астралния свят, той разбира законите, на които се подчинява сърцето; най-после, ако влезе във физическия свят, той разбира добре законите, които управляват тялото, т. е. материята.
23.3.1930г.
403. Възпитателни методи,  МОК , София
403.2 Възпитание чрез ръцете ( втори вариант )
Кое у човека представлява цялото? Ако вземем цялото - тялото, ние едновременно да живеем и за гърдите си, и за стомаха си, и за главата си, трябва да имаме предвид значи материята на цялото тяло.
28.3.1930г.
404. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
Доброто и злото се различават по материята, с която работят. Материята, с която злото работи, е несъзнателна, мъртва и без всякаква интелигентност.
Не употребите ли материята на злото и на доброто, вие ще създадете още по-голямо зло. Значи, ако не употребите материята на доброто за добро, злото ще дойде. И ако не употребите материята на злото за добро, злото ще се прояви с по-голяма сила.
При мъчението човек губи материята на злото, т.е. мъртвата материя в себе си, но запазва живота си.
Под понятието "разлагане" разбираме сортиране на материята и на силите в Природата.
404.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
Като ги мъчеха, им оставиха само непотребното, оставиха само материята на злото, а тях ги взеха в другия свят.
6.4.1930г.
405. И рече Исус,  НБ , София
Дойде ли до 42° топлина, човек умира. – Защо? – Частиците на тази топлина са толкова едри, че като минават през частиците на материята, от която е направен човешкият организъм, те ги разрушават.
Те обновяват, пречистват и съграждат материята.
Омразата е инертно, пасивно състояние на материята. За да не умре, човек трябва да превърне омразата, като инертно състояние на материята, в любов – активно състояние на материята, което произвежда топлина.
18.4.1930г.
406. Направления в живота,  МОК , София
Всичко в света е материя и съзнание. - Кога? - Когато материята е одухотворена, т.е. жива.
406.2 Направления в живота ( втори вариант )
Кога? Когато материята е одухотворена, т.е. жива.
20.4.1930г.
407. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Материята на физическия свят не е още организирана.
23.4.1930г.
408. Доброто оръжие, ООК , София
Защо? Защото се вижда облечен и заробен от материята. Материята го обгръща добре в себе си, като в дреха, и му казва: Сега ще влезеш в живота на земята да учиш.
408.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Третата част представлява материята в умствения свят, с която може да манипулираш, да си служиш.
30.4.1930г.
409. Положително знание, ООК , София
Човек трябва да знае, че материята на неговото тяло може да се уподоби на материята, от която земята е направена. Всяка частица от човешкото тяло има свойствата на материята на земята. Следователно, ако не може да се хармонизира с материята на земята, човек усеща едно бълникане, колебание между частиците на тялото си. За да се хармонизира с материята на земята, човек трябва да спре движението си за една-две минути.
За да успява в живота си, човек трябва да разбира свойствата на материята ,с която работи.
409.2 Положително знание ( втори вариант )
Всяка частица от материята, която е в тялото, най-малката частица, с която ние боравим.
Но за да прекарате движението, да го направите хармоничен, трябва да разбирате качествата и свойствата на материята, с която трябва да работите.
2.5.1930г.
410. Показване,  МОК , София
410.2 Демонстрация ( втори вариант )
Господари на материята, господари на вашето тяло, не на ума си господар, но господар на тялото си ще станете, да знаете как да господарувате в тялото.
4.5.1930г.
411. На видело,  НБ , София
И тъй, на всеки човек е дадена работа: да се справи с материята, от която е направен.
9.5.1930г.
412. Състояние на материята,  МОК , София
Ако разбира живота правилно, човек е дошъл вече до познаване на материята. Той знае, че животът не може да се изрази нито с едно от състоянията на материята. Животът е вън от състоянията на материята. Каква е разликата между четирите състояния на материята? Твърдата материя се отличава с голямо сцепление между частиците си, вследствие на което формата на твърдите тела не се изменя при обикновени условия. Първите три състояния на материята са известни на всички, но какво знаете за лъчистата материя?
Като изучавате състоянията на материята, спрете вниманието си върху подвижността на частиците й.
Като знаете свойствата на материята, вие трябва да прилагате това знание към вашите мисли и чувства, да ги трансформирате. Какво е приложението на различните състояния на материята в живота? Първото приложение на материята е за приготвяне на хляб.
Като ученици, вие трябва да знаете свойствата на четирите състояния на материята, да се ползувате от тях, когато ви потрябват.
Както постъпвате с различните състояния на материята, така ще постъпвате и със съответните на тях мисли и чувства.
Тези светове са свързани със състоянията на материята: физическият - с твърдата материя, астралният - с течната, умственият - с въздухообразната и причинният - с лъчистата, т.е. със светлинната и топлинна енергия.
412.2 Четирите състояния на материята. Точност и работа ( втори вариант )
Ако един човек може да мисли, че съдържа в себе си гъста материя, че е силен, а друг може да мисли, че съдържа жидка материя или въздухообразна материя, или лъчиста материя, това са все състояния на материята. Животът е отделен от тези състояния на материята.
Сега по какво се различава лъчистото състояние на материята? Трите състояния ви са много познати - твърдите тела, водата и въздухът.
Сега ние взимаме нещата не тъй както са били първоначално, но както при сегашното състояние на материята.
При каква температура се топи златото? Учените какво казват? Сега в опитно отношение какво може да се извади от четирите състояния на материята? В твърдата материя къде е съзнанието? При какви отношения хората използват водата? Или при какви отношения може да се използва водата, като се послужи със същите опити, които хората правят? Нали хора, които нищо не разбират от съвременната физика, използват водата и си правят воденици.
Ако вие бихте разбирали цялата наука, законите на превръщането на материята, вие можете да превърнете тази вода във въздухообразна форма и в лъчиста, и после да я сгъстите наново.
Сега тия светове са наредени, те вървят с разните състояния на материята.
11.5.1930г.
413. Да влезеш,  НБ , София
И тъй, личният живот има отношение към материята, общественият — към силите, общочовешкият — към Божествените мисли, които направляват целия живот.
1.6.1930г.
414. С огън и сол,  НБ , София
Ще каже някой, че е материалист, че признава само материята. Сама за себе си материята не съществува. Като говорим за материята, подразбираме духа; като говорим за духа, подразбираме материята.
Когато материята се осолява, създава се тялото на човека, което издържа на благоприятните и неблагоприятни условия в живота.
Материалистът признава съществуването на материята, а идеалистът – на духа.
6.6.1930г.
415. Основна мисъл,  МОК , София
Смъртта подразбира промяна на материята.
22.6.1930г.
416. За храна,  НБ , София
Имаме история, но изпадаме в противоречие със себе си както изпадат в противоречие хората от една секта в Америка, които приемат съществуването само на духа, а отричат материята.
Ще кажете, че едни вярват само в материята, а други – в духа.
6.7.1930г.
417. В дома на Симона,  НБ , София
Колкото по-доброкачествена е материята на вашата свещ, толкова по-пълно горене става. Колкото е по-добре устроен човешкият мозък и колкото по-фина е материята на човешкото тяло, толкова по-пълно и силно е горенето на вашата свещ.
19.8.1930г.
418. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
За да стане материята годна за храна, тя трябва първо да премине през камъните, после – през растенията, и най-после да се приеме и от човека.
26.8.1930г.
419. Божият глас, ООК , София
Ако този закон е верен за физическия свят и трябва да се спазва, колко повече трябва да се спазва в психическия живот, където материята е по-фина и се нуждае от по-голямо организиране.
31.8.1930г.
420. Условия за растене,  НБ , София
Когато зародишът се посажда в материята, за да излезе от него човек, разумните същества следят, при какви условия, кога и как трябва да се роди.
1.9.1930г.
421. Две категории хора, ООК , София
Ученият иска да разшири своите научни възгледи, религиозният – своите религиозни възгледи, материалистът – своите възгледи за материята.
14.9.1930г.
422. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Като се освободих от тях, аз се помирих с родителите си. – На какво се дължат циреите? – В случая, омразата се събирала в материята на цирея и излязла навън.
17.9.1930г.
423. Общи и специфични идеи, ООК , София
Какво представят доброто и любовта вън от материята, от формите, и те не знаят.
24.9.1930г.
424. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
От деятелността на тяхната мисъл материята се разредява. Щом оттеглят мисълта си, материята се сгъстява.
28.9.1930г.
425. Вътрешна свобода,  УС , София
Да, обаче къртът е още дълбоко заровен в материята.
10.10.1930г.
426. Нов мироглед,  МОК , София
426.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
Значи съвременната наука изучава само физическата страна и не пристъпва да изучава съдържанието на материята, и после смисъла, който тя съдържа. Та всеки един от вас като вземе известна част от материята, да проучи тази материя, тя трябва да бъде най-първо като резултат на физическото поле, после да изучи вътрешното съдържание и вътрешния смисъл; и след като разгадаеш смисъла; след като сте яли да минат един два часа, и дойде ви една светла (идея) мисъл.
12.10.1930г.
427. Разумното Слово,  НБ , София
Обаче, другите светове изискват други неща, а именно: ще минеш през света на мислите, през света на чувствата и най-после ще дойдеш в света на материята, т. е. до физическия свят, който е свят на резултатите.
17.10.1930г.
428. Единица мярка,  МОК , София
За да се ползва от тия светове, човек трябва да знае законите за превръщането на материята от твърда в течна, от течна във въздухообразна, от въздухообразна в светлинна. Не може ли да превръща материята от едно състояние в друго, той не може да изправи линиите на лицето си.
19.10.1930г.
429. Отец люби Сина,  НБ , София
Странствуването на душата е велика реалност, според която душата излиза от Бога, слиза в материята да се учи и отново се връща при Бога. Той разяжда материята, както киселините.
24.10.1930г.
430. Движение на силите,  МОК , София
Когато природата види, че някой човек се е натоварил много, тя му изпраща някаква болест, да отнеме част от материята му.
430.2 Посока на движението на световете. Развитие на линиите ( втори вариант )
Ще намерим елементите, от които е направен човекът, ще намерим известни отношения, ще видим количеството от материята, от която е направена материята.
Да допуснем, скъсали един ученик, как ще докажете това? Материята знаеш, учил си, разбираш всичко това, но скъсат те.
31.10.1930г.
431. Правилни отношения,  МОК , София
Следователно, дойдете ли до единицата като творческа сила в умствения свят, ще бъдете много внимателни. – Какво трябва да прави човек, за да не причинява катастрофи в никой свят? – Той трябва да пази законите, които управляват материята. Спазва ли тия закони, той пази равновесие между частиците на материята.
Изключенията се дължат на гъстотата на материята.
Като ученици, вие трябва да изучавате законите на хармонията, която се обуславя от правилните отношения между частите на материята. Ако частиците на материята, от които е съставен човешкият организъм, се намират в правилни отношения помежду си, всички негови органи ще бъдат в хармония.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.