Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


8.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
И каква Радост чувстваме ние, когато сме призвани да извършим даже най-малкото и нищожно дело, което вази много пъти възмущава.
13.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ ,
Знаеш ли, че и най-малкият грях и най-малкото престъпление може да повлече след себе си разрушението на живота ти.
28.8.1907г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Да бъдете верни на това, което сега ви се дава, и ако се окажете верни на малкото, ще приемете и многото.
28.8.1909г.
4. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Когато малкото дете в утробата на майка си почне да се движи и да усеща, че мястото му е станало тясно, то е вече признак, че е дошло време за неговото освобождение. Куклите на малкото момиче трябва да се обърнат на действителност.
23.8.1911г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И при най-малкото неразположение тя се оттегля, а когато дойде, ние се усещаме спокойни и обстановката на нашата работа става по-ясна и не се плашим от бъдещето.
6.9.1912г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Ние трябва да изпълним своята длъжност към Бога в този век и да принесем малкото, което имаме у нас, за да отворим път на другите наши братя към Христа.
30.12.1913г.
7. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Малкото с Любов е за предпочитание пред многото с раздор.
9.8.1914г.
8. Законът на служенето, НБ , София
Аз ви давам съвет: в малкото време, което остава, да се научите да слугувате на Господа, за да не ви завари неприготвени.
23.8.1914г.
9. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
А сега гледайте да си досвършите работата на земята, та да ви каже Христос: „Добре, рабе добрий и верний; на малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на Господаря си.
4.10.1914г.
10. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Ето изкуството – най-малкото. „Ама – ще кажете – това е много лесна работа.“ Не е май лесна.
4.2.1915г.
11. Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ , Бургас
Законите за реформацията трябва да научим, а те са: от малкото да направим голямото, от семката да направим глава чукундур - цвекло за захар, а не фабрики, машинарии и после от милиони килограма цвекло някакви килограма захар.
23.5.1915г.
12. Новото основание, НБ , София
Имайте смелостта на негрите, които са схванали психологията на лъвовете, та когато някой негър срещне лъв, не се отбива от пътя си (защото при най-малкото отклонение или обръщане назад лъвът ще се хвърли върху му и ще го разкъса), а напротив – той тръгва насреща му и започва да му говори: „Ти си безобразник.“ И почне да го плюе и да върви право срещу него; лъвът, когато наближи три-четири крачки до негъра, прави му път.
Малкото дете в утробата на майка си е микроскопично, но на деветия месец става самостоятелен организъм и майката го ражда, дава му условия да се повдига и расте; след други двадесет години то става мъж и почва да мисли.
17.8.1915г.
13. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Малкото, то е паразит; първата или втора година трябва да започне самостоятелно да работи.
7.1.1916г.
14. Рождението*,  НБ ,
В този процес е обратното: 1000 години е най-малкото число, 100 години е по-голямото.
15.10.1916г.
15. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Когато малкото дете се цапа, това не показва, че върви в лош път.
15.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Когато малкото дете се цапа, това не показва, че върви в лош път.
29.10.1916г.
16. Мъдростта,  НБ , София
Малкото момиченце може да си играе с кукли, моите почитания към него, но когато голямата мома си играе, ще й кажа: “Моме, на теб ти трябват живи кукли, другояче трябва да гледаш на Живота”. Когато малкото момченце си играе с конче, моите почитания към него, но когато големият момък си играе, ще му кажа, че му трябва истински голям кон.
28.1.1917г.
17. Все що е писано,  НБ , София
17.2 Все що е писано ( втори вариант )
Всеки ще върже малкото господарче в себе си и ще го тури на работа.
Няма човек, който да не чувства, поне най-малкото, раздвижване в себе си.
8.2.1917г.
18. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Понякога искате големи гащи или голяма рокля, както малкото дете иска дрехи като на батко си, но още не му е времето.
Започнете с най-малкото – с думата мога.
11.2.1917г.
19. Децата,  НБ , София
Аз казвам: Вие сте в положението на дете с големи идеи, което като мисли за големи работи, забравя да извърши най-малкото – да отвори малкия ключ, от който иде светлината в света.
Ключът на малкото дете е вътре.
15.2.1917г.
20. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Защото малкото Добро, когато се отглежда, се умножава.
18.2.1917г.
21. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
21.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Какво ще отговаря тогава? Божията светлина е толкова голяма, че всичките ви мисли, желания и постъпки ще се осветят, ще станат обективни, ще тръгнат след вас, както малкото дете върви след майка си.
25.3.1917г.
22. Солта,  НБ , София
Някои са напипали малкото пръстче на Бога и казват: „Какви малки пръстчета има Бог“.
Не е в многото, а някой път и малкото с благодарност се благославя. Не пренебрегвайте тази малка сол в света, тя е като малкото житно зрънце, от което се раждат велики неща.
15.4.1917г.
23. Радвайте се, НБ , София
23.2 Радвайте се ( втори вариант )
Божественото върви отъ малкото къмъ голѣмото, а човѣшкото започва съ грандиозното и свършва съ малко.
29.4.1917г.
24. Чистосърдечните,  НБ , София
Малкото птиченце чисти, маже, глади перцата си – познава закона на чистотата. Малкото дете, обаче, не може само да се чисти.
24.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Ще кажете: „Е, 100 години, толкова много!“ Многото или малкото, дължината или кѫсотата, това сѫ нѣща психически относителни.
3.5.1917г.
25. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Гледайте всички да имате вътрешно разположение и да сте доволни от малкото, което имате.
20.5.1917г.
26. Доброто съкровище,  НБ , София
Малкото дете да се храни с мляко, това е в реда на нещата, но ако младата мома и младият момък искат още да бозаят, това не е естествен процес.
10.6.1917г.
27. Дали може,  НБ , София
Най-малкото нарушаване в дейността на човешкия ум създава известна дисхармония между мислите и чувствата на човека.
27.2 Дали може ( втори вариант )
Най-малкото нарушаване въ дейностьта на човѣшкия умъ създава известна дисхармония между мислитѣ и чувствата на човѣка.
7.7.1918г.
28. Трите положения,  НБ , София
Радвайте се и за най-малкото, което можете да направите за Господа. И малкото се благославя, както голямото. Най-малката добра мисъл и най-малкото добро чувство е Светлина, ценна за вашия храм.
28.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Радвайте се и за най-малкото, което можете да направите за Господа. И малкото се благославя, както голѣмото. Най-малката добра мисъль и най-малкото добро чувство е свѣтлина, ценна за вашия храмъ.
21.7.1918г.
29. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Бог, Който се изявява в света, се жертва за малкото. Значи, Любовта подразбира жертва на Великото за малкото.
Бъдете верни на Божествения закон, според който и малкото се благославя като голямото.
29.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Богъ, Който се изявява въ свѣта, се жертвува за малкото. Значи, любовьта подразбира жертва на Великото за малкото.
Бѫдете вѣрни на Божествения законъ, споредъ който и малкото се благославя като голѣмото.
23.7.1918г.
30. Заведеевата майка,  НБ , София
Малкото патенце се излюпи и започва да плава, а човек живее десетки години на земята и не може да плава, т.е. не може да решава мъчнотиите си.
30.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Малкото патенце се излюпи и започва да плава, а човѣкъ живѣе десетки години на земята и не може да плава, т. е. не може да решава мѫчнотиитѣ си.
28.7.1918г.
31. Събличане и обличане,  НБ , София
Бъдете благодарни на малкото, което имате.
Малките дрешки отговарят на малкото дете, но, ако го облечете със същите дрехи след десет години, ще го осакатите.
31.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Бѫдете благодарни на малкото, което имате.
Малкитѣ дрешки отговарятъ на малкото дете, но, ако го облѣчете съ сѫщитѣ дрехи следъ десеть години, ще го осакатите.
18.8.1918г.
32. Погледна Петра,  НБ , София
Бъдете благодарни на малкото, което ви се дава.
При най малкото разгневяване той набивал децата си, но пак не могъл да се успокои.
32.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Бѫдете благодарни на малкото, което ви се дава.
При най малкото разгнѣвяване той набивалъ децата си, но пакъ не могълъ да се успокои.
25.8.1918г.
33. Скритият квас,  НБ , София
От малкото постепенно ще върви към голямото, а не обратно от голямото към малкото.
33.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Отъ малкото постепенно ще върви къмъ голѣмото, а не обратно, отъ голѣмото къмъ малкото.
8.9.1918г.
34. Да го посрещнат,  НБ , София
И малкото колелце е толкова важно, колкото и голямото.
34.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
И малкото колелце е толкова важно, колкото и голѣмото.
15.9.1918г.
35. Не може да се укрие,  НБ , София
Къде остава другото? Имаш ли право тогава да създаваш философия върху малкото, което виждаш? Имаш право, но тази философия ще бъде ограничена и относителна.
35.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Кѫде остава другото? Имашъ ли право тогава да създавашъ философия върху малкото, което виждашъ? Имашъ право, но тази философия ще бѫде ограничена и относителна.
6.10.1918г.
36. Да се роди,  НБ , София
Малкото, дадено на време, струва повече от многото, дадено не на време.
И малкото дете минава за ангелче, но между него и истинския Ангел има голяма разлика.
36.2 Да се роди ( втори вариант )
Малкото, дадено на време, струва повече отъ многото, дадено не на време.
И малкото дете минава за ангелче, но между него и истинския ангелъ има голѣма разлика.
13.10.1918г.
37. Двата полюса,  НБ , София
И малкото се благославя, както голямото.
37.2 Двата полюса ( втори вариант )
И малкото се благославя, както голѣмото.
1.12.1918г.
38. Изобилният живот,  НБ , София
Започнете с малкото, което ви е дадено, и постепенно отивайте към голямото. Дъщерята и синът са началото на нещата, т.е. малкото.
38.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Започнете съ малкото, което ви е дадено, и постепенно отивайте къмъ голѣмото. Дъщерята и синътъ сѫ началото на нѣщата, т. е. малкото.
5.12.1918г.
39. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Голямото включва малките интереси, а малкото не включва друго малко в себе си.
15.12.1918г.
40. И рече баща му,  НБ , София
Малкото, но добре обработено, дава повече от многото необработено.
Благодарете за малкото, което днес имате. Силата се крие в малкото житно зрънце.
Бог се интересува и от най-малкото знание, затова като срещне ученик от първо отделение, ще го пита: “Свърши ли с успех отделението? Мина ли във второ отделение?” И Възвишените същества се интересуват от културата на хората.
40.2 И рече баща му ( втори вариант )
Малкото, но добре обработено, дава повече отъ многото необработено.
Благодарете за малкото, което днесъ имате. Силата се крие въ малкото житно зрънце.
Богъ се интересува и отъ най-малкото знание, затова, като срещне ученикъ отъ първо отдѣление, ще го пита: Свърши ли съ успѣхъ отдѣлението? Мина ли въ второ отдѣление? И възвишенитѣ сѫщества се интересуватъ отъ културата на хората.
29.12.1918г.
41. Неизвестното,  НБ , София
Жената е най-малкото зло в света.
41.2 Неизвестното ( втори вариант )
Жената е най-малкото зло въ свѣта.
12.1.1919г.
42. Великите условия на живота,  НБ , София
Малкото момиченце се занимава с куклата си, а момченцето – с кончето си, но това не значи, че трябва да се откажат от ядене, защото куклата и кончето не могат да ядат с тях.
19.1.1919г.
43. Голямата вяра,  НБ , София
Правилно е да се върви от малкото към голямото, а не обратно.
Тя започна с малкото и придоби голямото.
И най-малкото същество, което изпълнява службата си както трябва, отива нагоре, към клоните.
26.1.1919г.
44. Лозата и пръчките,  НБ , София
Стане ли най-малкото нарушаване в един от трите вида живот, лозовата пръчка започва да вехне, за което господарят на лозата я отрязва и хвърля в огъня.
2.2.1919г.
45. Като себе си,  НБ , София
Това е законът на еволюцията, според който малкото се стреми към голямото. Обаче, според Божествения закон, голямото се стреми към малкото.
9.3.1919г.
46. Моето иго,  НБ , София
Всички живи същества, от най-малкото до най-голямото носят по едно иго.
22.3.1919г.
47. С Любов се взима, НБ , София
Всички живи същества – от най-голямото до най-малкото – чувстват необходимостта от общение.
20.4.1919г.
48. Като го видя Петър,  НБ , София
Следователно, когато малкото или частта страда, с нея заедно страда и Цялото.
8.6.1919г.
49. Гърбавата жена,  НБ , София
Така постъпвате и вие: направите най-малкото добро и веднага казвате: „Дай сега парите!“ Христос не каза на гърбавата жена да Го последва, но ѝ каза: „Жено, иди и отглеждай своите деца по всички правила на Божествената наука“.
15.6.1919г.
50. Учител и Господ,  НБ , София
Това недоволство се дължи на малкото земя, с която разполагат.
22.6.1919г.
51. Малкият закон,  НБ , София
В една от своите беседи Христос казва, че неверният в малкото е неверен и в многото, и верният в малкото е верен и в многото.
Аз ще уподобя първия конус на малкото дете, което по-рано е било старият човек, но се е смалил.
51.2 Малкият закон ( втори вариант )
В една от Своите беседи Христос казва, че невярното в малкото е невярно и в многото и вярното в малкото е вярно и в многото.
Аз ще уподобя първия конус на малкото дете, което по-рано е било старият човек, но се е смалил.
Имаме ли най-малкото желание да помагаме, то ще създаде условия да помагаме и на по-големите.
29.6.1919г.
52. Старият книжник,  НБ , София
Ще попитате: „Какво съотношение има тук?“ Има голямо съотношение, защото ако видите, че носът на един човек е къс и широк, това показва, че енергиите в неговия организъм са в напрегнато състояние и от най-малкото побутване ще е в състояние да предизвика експлозия.
20.8.1919г.
53. Правият път, СБ , В.Търново
Малкото момиченце се стреми да порасне, защото иска по-скоро да бъде възрастно, когато ще бъде обичано от онзи, който е определен да го обича.
22.8.1919г.
54. Живот вечен, СБ , В.Търново
Най-малкото зло, което направите на едно насекомо, което работи за Бога, един ден ще се развие в голяма форма.
22.8.1919г.
55. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Тази енергия се набира именно в тези области на главата и най-малкото побутване, раздразване на това място предизвиква електрически искри, такъв човек скоро избухва и казва: „Господине, ти ме удари и ми причини голяма вреда!“ Не, причината за това е токът, който се проявява вследствие на докосване до бутона на жицата.
За да се пишат такива книги, се изисква голяма напредналост – умът и сърцето да бъдат тъй развити, че да схващат нещата и от най-малкото загатване.
През този период мъжът трябва да бъде за жената идеал, да вижда тя в него най-хубави качества, защото породи ли се и най-малкото съмнение в нея, то се отразява зле върху детето.
24.8.1919г.
56. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Верният в малкото е верен и в многото.
30.11.1919г.
57. И отиде та се представи,  НБ , София
И малкото дете рисува, хвърля сенки на картината си.
Когато, обаче, се спира на най-малкото страдание и роптае против него, той е в широкия свят, отишъл там да се удоволства, да яде и да пие.
7.12.1919г.
58. Ще живее,  НБ , София
Най-малкото помръдване ще размести счупените кости.
14.12.1919г.
59. Работи на лозето ми,  НБ , София
Използувайте малкото време, което ви остава.
59.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Използвайте малкото време, което ни остава.
21.12.1919г.
60. Денят на доброто,  НБ , София
И направил Бог всичките звезди, които означават всичките сили вътре в човешкия живот, поставил ги на твърдта небесна, която подразбира човешката душа, за да светят на земята заедно с голямото светило – умът, и малкото светило – сърцето, да владеят на деня и нощта и да разлъчат виделината от тъмнината.
8.1.1920г.
61. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Най-малкото престъпление, което мислиш да направиш, се отпечатва на твоето лице.
61.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Най-малкото престъпление, което мислиш да направиш, се отпечатва на твоето лице.
16.1.1920г.
62. Надеждата,  ИБ , Русе
Малко храна давайте на вашите деца! Малкото се благославя в природата.
Защо е благословение? — Защото сиромахът прилича на малкото дете, което отива на училище.
62.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Малко храна давайте на вашите деца! Малкото се благославя в природата.
18.1.1920г.
63. Добрият пастир,  НБ , София
Кой от вас не е дърпал косата на по-малкото си братче и сестриче? Кой не е пръскал другарите си с вода? Казват за някого, че е отличен човек. - Колко пъти е дърпал косата на своето братче и сестриче? - Да го изберем за управител. – Той ще оправи работите толкова, колкото е оправил своето братче и сестриче.
63.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Кой от вас не е дърпал косата на по-малкото си братче и сестриче? Кой не е пръскал другарите си с вода? Казват за някого, че е отличен човек.
22.1.1920г.
64. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Може да се направи нервната система тъй чувствителна, че най-малкото побутване да й причини болка.
1.2.1920г.
65. Земният и небесният,  НБ , София
Виждам Го и в най-малкото, и в най-голямото; радвам се и се веселя, като чувам Неговия тих глас Има ли нещо чудно в това? Вие очаквате да видите Господа след смъртта си.
26.2.1920г.
66. Великата майка, ИБ , БС , София
Как изразява Майката това свое противене? Живата Природа се противи на своите горделиви деца, като ги хваща с трите си пръста, дига ги нагоре, после ги хвърля и казва: "Вие познавате ли ме, знаете ли какво мога да направя с вас, ще се гневите ли? Аз мога от един човек да направя най-малкото микроскопическо животно!" Вие ще кажете: "Не, човек не може да се върне назад в своята еволюция и да стане животно."
Във вашият ум възниква въпросът как можете да се върнете осем хиляди години назад, как можете да направите това? Вземете пример от малкото дете: когато се изправи на краката си, то има ли идеята как да пристъпва? Не, то се подчинява на инстинкта: изправя се на краката си, пада, отново се изправя, пак пада и т. н.
За това най-малкото добро желание, най-малкият добър подтик след време ще произведе добър резултат.
4.3.1920г.
67. Труд и мъчение,  ИБ , София
Пространството е място за великите светове, а времето определя най-малкото движение на живота.
Всяко страдание е малкото пръстчица, която се туря отгоре ви.
5.3.1920г.
68. Вяра, ИБ , БС , София
Тъй че, смисълът на Живота се състои не в многото, а в малкото, което Бог ни е дал, и в мястото, което Провидението ни е определило.
9.3.1920г.
69. Девети март (22 март),  ИБ , София
Майката излиза на нивата и оставя по-голямото братче да наглежда по-малкото, оставя му мляко с каймак, та като огладнее малкото, да го нахрани.
Най-малкото добро, което ви желая да направите през тази година – поне на двама стари хора да вържете връзките на обувките и да имате взаимни почитания помежду си и между другите хора, да се надпреварвате в услуги.
2.5.1920г.
70. По предание,  НБ , София
Вълкът живее по предание и, ако синът му наруши това предание, баща му ще го запита: Синко, кой ти даде право да нарушаваш свещените правила на своите предци? Ако малкото паяче се откаже да тъче своята мрежа като баща си, последният ще го запита: Синко, кой ти даде право да нарушаваш свещените правила на своите предци? И съвременните хора, които минават за културни и религиозни, казват, че не може да се живее без религия и без предания.
Защо да не се радваш, ако детето ти бъде обикновен човек, но да изпълни мисията, която му е дадена? Малкото колелце в часовника изпълнява толкова важна работа, каквато и голямото.
11.7.1920г.
71. Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ , Сливен
С малкото хлебец може дълго време да дъвчем и ще се нахраним.
12.7.1920г.
72. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
(Малкото дете се затваря в тъмна стая и по малко светлина да се пуска и се почва с метода на възпитанието със съвети за развиване на съзнанието.)
20.8.1920г.
73. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Не казвам, че сърцата ви са нечисти, а казвам какъв е законът: за най-малката нечистота, за най-малкото леке те изпъждат от тази школа за хиляди години.
22.8.1920г.
74. Образуване на един клас, КД , В.Търново
Значи, първия път ще си представите, че вашият ум, вашето сърце и вашата воля са в съгласие и няма разногласие между тях, защото най-малкото разногласие между ума и сърцето ще причини вашето нещастие.
17.9.1920г.
75. Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ , В.Търново
Ако сте двама братя – единият богат, а другият беден, най-малкото богатият ще те нахрани, ученият брат ще учи този, който не знае.
17.10.1920г.
76. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Малкото момче чака с радост да стане на 21 години, за да знае какво е бъдещето му.
27.2.1921г.
77. Любовта,  НБ , София
Изпуснете ли най-малкото, ще изпуснете и най-голямото.
77.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Изпуснете ли най-малкото, ще изпуснете и най-голямото.
Ако не можеш да разбереш доброто в най-малкото му проявление, как ще го разбереш в най-великото? Ако не можеш да прецениш една капка вода, как ще прецениш повече? Преценете Бога като любов и не му се сърдете.
13.3.1921г.
78. Новият човек,  НБ , София
Най-малкото нещо да е, трябва да любиш.
20.3.1921г.
79. Фарисей и садукей,  НБ , София
79.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Какъ, съврѣменнитѣ хора иматъ ли любовь? Ако твърдя, че любовьта на Бога е еднаква и къмъ най-малкото животно, къмъ всѣка птичка, гълѫбче, както и къмъ човѣка, ще ми възразите: „А, човѣкъ стои по-горѣ отъ всѣко животно“.
22.5.1921г.
80. Живата енергия,  НБ , София
На умния и малкото е достатъчно.
80.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Той казалъ: „Ехъ това малкото, дѣ се намѣри сега, когато нѣмаме съ какво да го кръстимъ.“ Излиза единъ день и намира една банкнота отъ 100 лева.
29.5.1921г.
81. Да ги изпита,  НБ , София
Изчистете бурените, посейте малкото зрънце и го поливайте.
81.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Тогава почнете около това посадено мѣсто да изтръгвате буренитѣ и поливайте малкото зрънце.
26.6.1921г.
82. В правда, истина и святост,  НБ , София
82.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Че тогава каква е тази работа!“ Въ вашитѣ сърца едва е влѣзло най-малкото краче на правдата, въ умоветѣ ви едва е влѣзло най-малкото краче на истината, а въ волята ви едва е влѣзло най-малкото краче на светостьта.
19.8.1921г.
83. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Ще запитате: „Къде са ангелите?“ Някои от вас съставляват малкото пръстче на ангелите и когато някой ангел реши да употреби твоята воля, ти ставаш мек, нежен, и тогава те хваща страх, че си на пръста на ангела, а утре, щом те остави свободен, казваш си: „Слава Богу, свободен съм!“ Но след това може да те тури на другия си пръст.
И с най-малкото трябва да се започне.
19.8.1921г.
84. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Малкото детенце плаче.
20.8.1921г.
85. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
– Най-малкото се е събудило.
20.8.1921г.
86. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
Не е в многото, а в малкото, но хубавото.
Но усъмните ли се, вложите ли най-малкото съмнение, ще забележите едно навъсване във вас.
21.8.1921г.
87. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Малкото е законът на благословението.
Това е най-малкото, което ви давам, но ако го изпълнявате добросъвестно, с Любов, ще имате едни от най-добрите резултати, каквито не сте виждали в живота си досега.
21.8.1921г.
88. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Не се обезсърчавайте! Всяка работа трябва да започне с малкото.
21.8.1921г.
89. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Вземете малкото дете – като го бие майка му, то казва: „Моля ти се, мамо, не ме бий!“
22.8.1921г.
90. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
В туй, в което ние не намираме никакъв смисъл, Бог е вложил най-големия смисъл, а в туй, в което ние виждаме най-големия смисъл, Бог намира най-малкото съдържание.
Това е най-малкото, което те могат да направят. За онези от вас, които са в Духовния съвет, най-малкото, което могат да направят, е следното – да намерят трима души и да ги убедят да изправят по три грешки в живота си.
Туй е най-малкото, което трябва да направите.
Най-малкото се върши най-лесно.
22.8.1921г.
91. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Когато казвам, че трябва жертва за нещо, подразбирам, че от преизобилието, от най-хубавото от себе си ще дадеш жертва, а не от най-малкото.
23.8.1921г.
92. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Ако постъпва така, каквото и да направи, колкото малко и да е то, в туй най-малкото ще влезе един червей, който след време ще разруши направеното.
24.8.1921г.
93. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Влезе ли в тях и най-малкото съмнение, нека си задържат парите.
25.8.1921г.
94. Разумно служене, СБ , В.Търново
Бъдете едномислящи помежду си, не пожелавайте недостижимото, а се задоволявайте с малкото; не считайте себе си за мъдри.
2.10.1921г.
95. Поздравът на Любовта, НБ , София
Правете опити в областта на Любовта, като започнете от най-малкото, микроскопическо добро. Малкото добро, направено с Любов, се предпочита пред голямото добро без любов.
9.10.1921г.
96. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
И туй е най-малкото наказание, което Провидението ще ти даде“.
30.10.1921г.
97. Синът Божий,  НБ , София
Когато момиченцето оздравяло, идва малкото момиченце при доктора и иска да го целуне, загдето той излекува сестричето. – „Недей ме целува – казал лекарят, – недей, лицето ми е нечисто, не го целувай!“ – „Тогава дайте поне ръцете.“ – „Но... недей, не ги бутай.“ – „Защо да не те целувам, аз толкова съм ти благодарна, защото ти спаси моето сестриче.“ – „Но и ръцете ми са нечисти; като стана чист, а ти като станеш голяма мома, аз ще дойда, и може тогава да ме целунеш“ – „Но след 10 години, тогава аз не мога, какво ще кажат мама и тате, хората какво ще кажат?“ – „Тогава аз ще те целуна.“ – „Сега ме целуни.“ – „Сега не може.“ Малкото момиченце не разбира този особен доктор защо и за какво и казва: „Аз сега съм малка и няма опасност“. – „Не, не, сега не съм чист, след 10 години ще бъда чист и тогава.“ Но тя му казала: „Тогава може да бъда оженена, а ако ме намериш оженена, тогава не можеш да ме целунеш.“ Той сега дал обещание да го не целува никой, а след 10 тя ще се намери на същото негово място. „Сега, ако искаш, целуни ме.“ Питам сега: момиченцето намира, че сега му е времето.
Един ден, като отивал на това място, и малкото момиченце взело стомничката си и отишло след него, там той, без предумисъл, се навел и целунал туй малко момиченце.
И после дали сте в положението на малкото момиченце, което иска да целуне доктора заради сестричето си; или сте в положението на доктор Уилсън, който е дал обещание на това братство и трябва да чака десет години.
16.11.1921г.
98. Плачът,  НБ , София
Когато малкото детенце излезе из утробата на майката и заплаче, то казва: „Мамо, без теб аз погивам“.
20.11.1921г.
99. Ананий и Сапфира,  НБ , София
И всичкото развитие в света зависи от малкото, а не от голямото. Следователно първо е слабото, малкото семенце, а после – грамадният дъб. Допуснете ли едно изключение, дяволът е турил малкото си краче, колкото микроскопично и да е то.
4.12.1921г.
100. Още по-блажени са,  НБ , София
Тук е най-малкото, а онзи свят, дето ще влезнете сега, скоро – няма да се мине дълго – неговата природа е 10 пъти по-хубава, отколкото тук на земята.
1.1.1922г.
101. Сродните души,  НБ , София
При най-малкото колебание, при всяко малко нарушение на равновесието всичко е изгубено.
Следователно, ако ти можеш да обичаш тази семка, трябва да виждаш еднакво и във великото – малкото, и в малкото – великото.
8.1.1922г.
102. Целувание не Ми даде,  НБ , София
В Русенско един баща ми разказваше, че запитал един ден малкото си детенце: „Синко, откъде си дошъл?“ Това дете му отговорило: „Да не ме смущавате“. – „Кой си, откъде си дошъл?“ Ако ти имаш Любовта в себе си, няма да го питаш откъде е дошъл.
15.1.1922г.
103. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
За съвременния християнски свят – нали всички се наричат християни – трябва да се приложи Христовото учение и най-малкото благо е туй, което е турено в Господнята молитва: „Хляб наш насъщни, дъжд нам днес“!
Яжте и пийте и благодарете на Бога за всичко, което Той ви е дал! Малкото винаги се благославя.
24.2.1922г.
104. Двата пътя,  МОК , София
104.2 Двата пътя ( втори вариант )
Някои от вас сте много обективни, повечето от вас сте материалисти, далеч от природата – материалисти и идеалисти, а по-малкото са идеалисти-материалисти.
24.2.1922г.
105. Трите живота, ООК , София
Реши! И тъй ще започнем не с многото, не с голямото, а с един малък опит, с най-малкото в Божествения свят.
Когато малкото дете иска с Любов, баща му се трогва и всичко дава, но когато синът заповядва на баща си, той не му дава.
105.2 Трите живота ( втори вариант )
Когато малкото дете иска с Любов, бащата се трогва и всичко дава, но когато то заповядва и се налага, бащата нищо не дава.
2.3.1922г.
106. Трите методи на природата, ООК , София
Направи ли той най-малкото различие, че едната работа седи по-високо от другата, две такива погрешки, и му показват пътя навънка.
Ти онова правило знаеш ли? Евангелието казва: „Верният в малкото е верен и в много, и неверният в малкото е неверен и в многото“.
106.2 Методи на природата ( втори вариант )
Ако имате малки придобивки, радвайте се и на тях, защото е казано: „Верният в малкото е верен и в многото“.
Започни с малкото и постепенно отивай нагоре.
15.3.1922г.
107. Качества и проявление на волята,  МОК , София
Само на тези от вашия клас, ще направите един малък опит, нали? Та после от малкото към великото, нали тъй? Ако ученикът не напише първата буква, после един слог, първата дума, той не може да напише тия сложни предложения.
107.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Правилно е да се започва от малкото и да се отива към голямото.
26.3.1922г.
108. Които вас приемат,  НБ , София
И следователно на земята ще започнем с малкото и ще свършим с великото.
30.3.1922г.
109. Три разряда ученици, ООК , София
Най-малкото колебание и вие сте изгубени.
1.4.1922г.
110. Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ ,
Най-малкото съмнение е спънка.
2.4.1922г.
111. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Но това малкото момиченце, като израстнало, имало особена слабост към Иверций и се решава да отиде да го намери.
4.4.1922г.
112. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
И най-малкото усилие, което може да направите, е за ваша полза.
112.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Яви ли се най-малкото желание в тях за пари, тяхната работа е свършена.
12.4.1922г.
113. Закон на движенията, МОК , София
За пример, малкото дете при своето идване на земята, съзнава, че то е без сили.
113.2 Закон на движение ( втори вариант )
Под слаб човек разбираме онзи, който се е запознал с най-малките величини, с най-малките прояви в Живота - например малкото дете с раждането си още съзнава своето безсилие, но в това безсилие се крие неговата сила.
Малкото пиленце обаче два-три дена след излизането си от черупката на яйцето е способно вече само да изкарва прехраната си.
13.4.1922г.
114. Природни методи, ООК , София
Щом не употребиш тази Божествена сила за своето подигане, ти си слаб, а слабият, щом употреби малкото си сила, която има, за своето подигане, става силен.
114.2 Природни методи ( втори вариант )
Може ли малкото да бъде като голямото? В обикновената математика това е невъзможно, но в духовната и в Божествената математика частта е равна на цялото, и цялото – на частта.
23.4.1922г.
115. Христа разпят,  НБ , София
Едното – малкото течение, което се възраства, става велико, а другото – великото става малко.
26.4.1922г.
116. Проява на кармическия закон, МОК , София
116.2 Закон на кармата ( втори вариант )
И без да бъде ясновидец, той ще разбере как и кога се е създала кармата - достатъчно е човек да направи най-малкото отклонение от закона на Любовта, за да стане веднага поляризиране на мозъка: в едното полушарие ще се събере повече енергия, а в другото - по-малко, вследствие на което той ще почне да се гневи, да нагрубява своите приятели.
27.4.1922г.
117. Окултни правила, ООК , София
Природата ще ви заставя, най-малкото, да си платите наема на къщата, в която сте живели.
И тъй най-малкото сега, първото нещо, искам от всинца ви да бъдете точни! Гледам и тук, на уроците, като идвате, все позакъснявате, и ония, които закъснеят, хлопат.
7.5.1922г.
118. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
„Не е ученикът по-горен от учителя си.“ И тъй, на тия малкото ученици, които са, казвам: Като се върнете у дома, турете ръката си на сърцето и се вслушайте дълбоко.
16.5.1922г.
119. Празното време, ИБ , София
Малкото се благославя.
17.5.1922г.
120. Методи за чистене, МОК , София
Не голямото е силно, а малкото.
120.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Най-малката Любов на физическия свят представлява най-малката почивка - да поеме човек малко въздух, след като се е уморил; или най-малкото впечатление, което човек получава на физическия свят, представлява най-малката Любов.
В последния случай черешата любеше човека и затова той я погълна - такъв е законът; това показва, че силата е в малкото, а не в голямото.
21.5.1922г.
121. Много плод,  НБ , София
Тогава казвам: Предпочитам по-малкото зло – да ме отхвърлят хората, защото да ме отхвърли Бог е голямо зло.
Но ви казвам, ако във вас, един ученик, който е в туй учение, дойде най-малкото съмнение или колебание и каже: „Хайде и аз да си поживея като хората“, и вие ще останете вътре като грешника.
Туй куче, което е давено, не е научило изкуството още, по-голямото куче му казва: „Ти не давиш като мен“, а малкото куче разбира: „Да давиш като мен“.
24.5.1922г.
122. Здравец, ИБ , Витоша
Ако искате вие да бъдете доволни – бъдете доволни от малкото. Бъдете благодарни от малкото. Едно малко цвете от малкото е доволно, а ти имаш хиляди пъти повече блага – сърдиш се, недоволен си.
31.5.1922г.
123. Връзки на знанието ., МОК , София
Аз ви давам едно по-малко шише с вода чиста, а вие излеете тази вода от малкото шише в голямото вътре.
4.6.1922г.
124. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Как? Да храним малкото змийче? Вие, младите тук, по кой начин искате да любите? А вие, старите, по кой начин искате да любите? В името на Христа, ви задавам въпроса: по кой начин искате да любите? През колко от вашите съществувания на земята тази змия е строшила вашия организъм, знаете ли? Казват: „Добър е Господ“.
8.6.1922г.
125. Окултна хигиена, ООК , София
Сега, нашата задача не е, най-първо, да изключим, всичко туй да остане, но най-малкото време, което имаме в окултизма да послужи като едно средство да подобрим своето положение.
125.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
Сега, нашата задача не е, най-първо, да изключимъ, всичко туй да остане, но най-малкото врѣме, което имаме въ окултизма да послужи като едно срѣдство да подобримъ своето положение.
11.6.1922г.
126. Както е Он чист,  НБ , Витоша
За предпочитане е, следователно, малкото падение пред голямото.
14.6.1922г.
127. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Сега аз ви давам послушание в най-малките неща, послушание в най-малкото. Аз изисквам от вас най-малкото послушание, не абсолютно послушание – най-малкото послушание: само един час на ден, от 24 часа само един час, тъй щото половин час ви се пада за вечерта и половин час като сте будни; половин час като спите, в астралния свят, половин час в будно състояние.
127.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Господарите му хвърлиха един кокал; в това време от съседния дом дотърча едно голямо куче, веднага се хвърли върху кокала и тозчас малкото кученце отстъпи на голямото и започна спокойно да обикаля около него, доволно, че му е отстъпило кокала. Ако малкото кученце не беше съобразило, че в случая е най-добре да отстъпи кокала, между двете кучета щеше да стане голяма схватка, от която малкото щеше да пострада.
Задачите, които ви се дават, трябва да се изпълняват без съмнение и колебание; и най-малкото съмнение е спънка: достатъчно е само да помислите, че може и без дадената задача, за да се спънете.
15.6.1922г.
128. Мисъл и действие, ООК , София
Защото учениците могат да спънат своя Учител, най-малкото могат да отбият течението, а като се отбие течението, техните градини ще останат неполети.
Поне ще спечелите, че ще се разшири вашето съзнание и най-малкото, което ще добиете, то е ще добиете една малко по-голяма самоувереност в душата си в тия 5 минути.
18.6.1922г.
129. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Там започват с най-малкото.
22.6.1922г.
130. Влиянието на музиката, ООК , София
Ако ти може да дадеш живот на най-малкото подбуждение, ти си в сила да правиш велики работи.
130.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Затова е казано, че малкото се благославя.
25.6.1922г.
131. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Е, хубаво, ако всичките отделни части престанат да живеят, къде е тогава животът? Помислете, че малкото пръстче каже: „Мен не ме интересуват другите неща“.
Дотогава, докато нас ни сломява най-малкото препятствие в живота, докато ни измъчват загубените 1,000 лева, докато ни смущава една изгоряла къща; докато ни смущава един умрял наш приятел; докато ни смущава една опечена кокошка, едно 6-годишно вино, и какви ли не други неща, с които ние се смущаваме – казваме: „Блажени, блажени, блажени“.
И някой му влезе едно малко трънче, „болка имал“, но гледам, извадиш малкото трънче, минава болката.
27.6.1922г.
132. Кое е полезно и кое не е, ИБ , София
Не е нито в многото думи, нито в малкото.
28.6.1922г.
133. Прояви на съзнанието, МОК , София
133.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Следователно, ако и вие като малкото дете започнете да живеете с мисълта за вашето растене, ще се спънете.
Като ученици на тази Школа, добре е да измерите челата си на широчина и височина, носовете си, брадите си и след като работите една година върху умствените си способности или върху брадата си, като изразител на волята, пак ще ги измерите, за да видите има ли поне микроскопично изменение - и най-малкото изменение показва, че сте работили; иначе ще извадите заключение, че нищо не сте работили през цялата година.
20.7.1922г.
134. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Вземете друго някое дърво, бук или явор, те като се намират между боровете, минават като борове, приспособяват се, но като излезнат, веднага искат да обладават, когато борът взима най-малкото пространство, няма егоизъм у него.
27.7.1922г.
135. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
135.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Понякога малкото изкушение предпазва човека от по-голямо. Малкото зло го предпазва от по-голямо зло.
4.8.1922г.
136. Превръщане на енергиите, ООК , София
136.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Най-малкото непослушание води към лоши последствия.
17.8.1922г.
137. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Ами че при най-малкото спиране ще се развали всичкото свирене! Абсолютно не се допуща никакви погрешки на тези свирци, ти си в пътя, няма какво да помагаш.
И за най-малкото яйце така ще го разправят, че млади и стари все същото говорят.
19.8.1922г.
138. Новият живот, СБ , В.Търново
Да, Любовта на малкото дете се различава от Любовта на възрастния, от Любовта на майката. Малкото дете може да плаче за нищожни работи, когато възрастната жена може прекрасно да се усмихне.
Мъж или жена, ако някому съм направил най-малкото зло, ако кажат, че съм опорочил или ума, или сърцето, или волята му, аз съм готов да пожертвам всичко.
19.8.1922г.
139. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
И бъдете уверени, че най-малкото един обед ще ви дадат.
Ако във вас работи законът на Любовта, опитът ще бъде много сполучлив, обаче дойде ли най-малкото съмнение, резултатите са лоши.
20.8.1922г.
140. Много плод принася, СБ , В.Търново
И аз казвам: за специалните класове ще употребим най-малкото празно време, туй, което не можем да употребим за друго.
21.8.1922г.
141. Истината, СБ , В.Търново
Ще му кажем: „Не те обичам, затуй не трябва да се допираш до мен.“ На всички хора, които ни са симпатични, всичко прощаваме, всичко им търпим, а които не са ни симпатични, и най-малкото не можем да понесем, към най-малката им грешка сме взискателни.
21.8.1922г.
142. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Туй време го искам аз, т. е. най-малкото, а ако дадете повече – добре.
22.8.1922г.
143. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Ще разберете един велик закон: че всякога, щом изгубиш най-малкото равновесие на духа си, не можеш да работиш.
24.8.1922г.
144. Живот вечен, СБ , В.Търново
За да живеете с мене, трябва да минете през един много голям филтър, или най-малкото да ви прекарам през седем огъня.
25.8.1922г.
145. Върху задачите на Школата, СБ , В.Търново
Най-малкото в това време иди да нагледаш някой беден.
Ако той е продуктивен, ще бъде едновременно продуктивен и на физическия, и в Умствения, и в Божествения свят, но най-малкото трябва да бъде продуктивен в Божествения свят.
25.8.1922г.
146. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Едни го наричат малкото ангелче на Любовта.
Ако малкото разберем, и голямото ще разберем, ако малкото не разберем, и голямото няма да разберем.
27.8.1922г.
147. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
При най-малкото спиране ще се развали цялото свирене.
И най-малкото яйце така ще го разправят! А когато го одумат, ще се съберат и ще кажат: „Да мълчим вече, да не го казваме“.
3.9.1922г.
148. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Малкото пиле, което се ражда от квачката, никога не пита, как трябва да рови и как да добива храната си.
24.9.1922г.
149. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Най-после, дойде малкото дете, прегърне баща си, каже му нещо на ухото, целуне го, и той започва да търси в джобовете си, дано намери нещо да му даде. И дъщерята роптае, че за малкото дете има пари. – То разбира езика на баща си.
149.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Питам това малкото не струва ли повече от твоя самун и твоя бъдещ обяд.
Идва малкото детенце, казва някаква сладка дума и току-виж намерили се пари. Малкото детенце е казало една сладка дума на ухото на баща си. Майката е недоволна: "За мене няма, а за малкото дете има".
1.10.1922г.
150. Живият Господ,  НБ , Русе
Ако в ума ви се яви най-малкото съмнение, няма да имате резултат.
Ще заложиш всичкия си живот, всичко, каквото имаш, и ще ти се помогне, но направиш ли най-малкото отклонение, ще пропаднеш.
1.10.1922г.
151. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
Даже малкото момиченце, като се погледне в огледалото, казва: „Не съм малка, пораснала съм“.
4.10.1922г.
152. Допирните точки в природата,  МОК , София
Щом направиш най-малкото отклонение, ти изгубваш чистотата си.
6.10.1922г.
153. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Злото, това е по възможност най-малкото добро, начало на доброто в своите най-малки проявления.
Смъртта, това е най-малкото проявление, начало на живота, защото който умира, той тогава почва да живее.
12.10.1922г.
154. Практическо приложение на музиката, ООК , София
Когато събудите съзнанието у малкото дете да мери боя си, когато то започне да мисли колко е израснало, растенето се спира.
15.10.1922г.
155. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Половината от вас не сте разположени да пеете. (Учителят пее и свири на нов глас „Сила жива“.) Е, питам, сега може ли да нямаш разположение, ако можеш така да си пееш? Можете ли да отбележите нещо, т.е. да нотирате песента? Малкото, което доловите, печалбата от това е ваша.
Най-малкото в тази публика, която е седяла спокойно, ще стане в нея едно брожение.
22.10.1922г.
156. Окултна музика, ООК , София
При тази изтънчена чувствителност хората стават много нежни и при най-малкото побутване могат да възприемат тия токове.
25.10.1922г.
157. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Достатъчно е най-малкото докосване до тази светлинка, до тази разумност, за да преобрази човека, да го застави да гледа разумно на нещата.
5.11.1922г.
158. Никаква лъжа, ООК , София
Най-малкото насилие, което мога да употребя в своите действия, без да знаете вие, то ще има лоши последствия.
8.11.1922г.
159. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Обаче най-малкото съмнение по отношение на приятеля ви нарушава хармонията на вашите мисли и вие усещате главоболие, напрежение около слепите очи.
У българите, когато малкото дете за пръв път пристъпва, т.е. направи първа стъпка в живота си, майката омесва прясна медена питка и поканва съседите си на угощение.
Достатъчно е най-малкото нарушаване на законите от една от пчелите, за да бъде тя строго наказана.
12.11.1922г.
160. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото, ООК , София
От малкото ще започнем и постепенно, постепенно тази радост ще се увеличи, докато у вас се развие воля, да можете тази радост да я овладявате, да остава постоянно в душата ви.
12.11.1922г.
161. Не знаете, що искате,  НБ , София
С други думи казано: Правата линия е най-малкото разстояние между два радиуса.
Аз я изядох и след това посадих костилката в земята, Ако някой те похвали, че си направил много нещо, ще кажеш: Не, аз направих най-малкото, изкопах една дупчица, зарових костилката и, като изникна, отвреме-навреме я наглеждах.
19.11.1922г.
162. Да наследя,  НБ , София
И в най-малкото си проявление, тази любов е достъпна за моята душа.
22.11.1922г.
163. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Онзи, който има слаба воля, той се поддава и на най-малкото изкушение.
Онзи, който разбира, той знае колко скъпо струва Животът и на най-малкото същество, а още повече на човека.
29.11.1922г.
164. Единство на съзнанието,  МОК , София
Най-малкото раздвояване на съзнанието произвежда в човека две равни противодействащи сили, които взаимно се неутрализират.
Щом се роди у вас желание да направите най-малкото добро, направете го. Който се откаже да извърши най-малкото добро и отхвърли страданието, което е преживял по този случай, той ще се натъкне на някакво нещастие.
И тъй, не пренебрегвайте в себе си и най-малкото Божествено желание.
От вас се изисква най-малкото, микроскопическо приложение на Доброто.
3.12.1922г.
165. Дойде да послужи,  НБ , София
Това е невъзможно! Като постиш, ти ще научиш великия закон, според който, малкото се благославя при известни условия.
Но ако си сам и вземеш най-малкото нещо, ти не си честен, не си морален човек.
3.12.1922г.
166. Окултна музика, ООК , София
Ако вие не можете да преодолеете малкото мъчнотии на гласа си, тогава где седи волята ви? Именно в преодоляването на мъчнотиите ще калите волята си.
10.12.1922г.
167. Ще ви научи,  НБ , София
Много ли са 25 години? Това е най-малкото благоприятно време да изправите живота си. – Какво ще правим след тези 25 години? – Ще пътувате по звездите.
Кой от двамата е по-умен? Аз ли, който се радвам на малкото кокиче и извора, или ти, който отваряш и затваряш тефтерите си? Кой е по-умен? Ти ли, който създаваш теория за слънцето, като тяло в разтопено състояние, или аз, който съм ходил на слънцето и се разговарям с малкото кокиче?
Казвам на младите: Малкото, нищожното в света, в него е скрито великото, благородното. Ако търсиш великото, ще го намериш в малкото.
17.12.1922г.
168. Добрата земя,  НБ , София
В какво седи разбирането на живота? Как мислите: малкото дете, като глътне първото мляко от майчините гърди, не разбира ли, какво нещо е яденето? Ако то каже: Сега аз не разбирам, какво нещо е яденето, но като стана голям и ям хубаво сготвено ядене, тогава ще го разбера, по-добре, вярно ли е това? Не, още с първата глътка на млякото, детето е разбрало що е яденето.
20.12.1922г.
169. Самоопределение,  МОК , София
Какво представляват злото и Доброто в Живота? Злото е най-малкото проявено Добро; Доброто е най-голямото проявено Добро.
24.12.1922г.
170. Защо не можахме,  НБ , София
Ръководя се от принципа: в малкото се крие благословението, И вие спазвайте този принцип.
Най-малкото навъсване ви огорчава.
24.12.1922г.
171. Окултна медицина, ООК , София
И Христос е казал: „Ако не станете като малките деца...“ Малкото дете няма какво да става, а възрастния трябва да стане като малкото дете и да започне да учи; неговият ум и неговото сърце трябва да започнат наново.
3.1.1923г.
172. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Представете си, че сте скръбни; как ще превърнете скръбта си в Радост или най-малкото – как ще се освободите от скръбта? (– Ще се молим.) – Представете си, че не знаете да се молите. (– Ще плачем.) – Не можете и да плачете. (– Ще пеем.) – Не сте певец, не знаете да пеете. (– Тогава ще намерим някой по-скръбен от нас и ще започнем да го утешаваме.
Най-малкото отклонение от перпендикуляра ще го завлече надолу.
Достатъчно е най-малкото отклонение на вниманието му, за да сгреши.
7.1.1923г.
173. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Но какво се случва единъ день? По-голѣмото братче казва на по-малкото: „Ела да ти покажа, какъ тати коли агнето“. Майката, тъкмо къпи най-малкото си шесть месѣчно дѣтенце въ коритото, и като чува плача вънъ, оставя дѣтето въ коритото, и отива да види какво е станало.
173.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
По-голямото братче взело нож от касапницата и казало на по-малкото: Искаш ли да ти покажа, как тате коли агнетата? Вдигнало ножа и прерязало гърлото на братчето си.
Аз бях доволен и на най-малкото.
14.1.1923г.
174. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Какъ мислете тогава, какво мисли този банкеръ, за васъ? Най-малкото, съмнѣва се въ вашата честность.
Този английски владика и казвалъ: „Слушай, днесъ азъ ще остана при люлката на твоето дѣте, иди да направишъ една хубава разходка вънъ отъ града, не мисли за дѣтето, не се грижи за него, ти направи една дълга разходка, остави дѣтето на менъ.“ Тази бѣдна вдовица излѣзла, а той останалъ съ биберона въ рѫка, да ухажва около малкото дѣтенце.
174.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Как мислите, добро мнение ли има банкерът за вас? Най-малкото, той се съмнява във вашата честност.
17.1.1923г.
175. Установени мерки,  МОК , София
Който иска да прави точни изчисления и измервания, той трябва да си служи с пергел, да намери и най-малкото отклонение от нормата.
21.1.1923г.
176. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Защото при най-малкото подхлъзване ще платят с живота си.
Нищо повече! Най-малкото поколебаване – смърт.
7.2.1923г.
177. Добри навици,  МОК , София
Най-малкото мръдване показва, че нямате воля.
Всяко живо същество, от най-малкото до най-голямото, което не работи в духа на великите закони, природата го е осъдила строго, но справедливо на деградиране.
11.2.1923г.
178. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
178.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Каква услуга можеш да ми направиш ти, малкото мишле? Но хайде, аз ще ти помогна, ще ти подаря свободата.
11.2.1923г.
179. Съмнение и воля, ООК , София
Това е най-малкото, което може да имате.
14.2.1923г.
180. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Вие ще гледате да направите най-малкото отвърстие, през което да минете на другата страна.
Достатъчно е да проникне най-малкото съмнение в душата им, за да паднат от голямата висина, до която са достигнали.
18.2.1923г.
181. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Ами че правѣдниятъ въ какво трѣбва да се проявява? Правѣдниятъ трѣбва да бѫде уменъ човѣкъ, да знае какъ да яде, да се задоволѣва съ малко, и да знае какъ прѣвръща тази енергия отъ туй малкото.
Въ туй малкото нещо, което си ти, въ този малкия умъ ти не можешъ да си като Бога.
181.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Не, ако праведният преяде, ще го боли коремът също, както и грешника, когато преяжда. – В какво трябва да се проявява праведният? – Първо, той трябва да бъде умен, да знае, как да яде; да се задоволява с малко храна; да използува енергията и на най-малкото количество храна.
25.2.1923г.
182. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
182.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
И най-малкото камъче може да ги спъне.
Те мислят, че най-малкото преобразование ще създаде катастрофа.
Когато малкото дете цапа пелените си, това е в реда на нещата; никой не търси причините за това.
7.3.1923г.
183. Педагогическа лекция,  МОК , София
То е все едно да нарисувате като малкото дете една карикатура на дъската и да мислите, че сте нарисували някакъв паун.
21.3.1923г.
184. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Най-малкото отклонение от този път показва, че в отношенията им е настанала някаква дисхармония.
Най-малкото от тях, което последно се е излюпило, все не може да се добере до храната – тъкмо види едно зрънце и се запъти към него, другите пиленца го изпреварват и то остава на последен план.
Това е контрастно положение, но вие ще разберете идеята за Бога, за Неговото величие, за всичко, каквото Той е създал в Битието, само при Любовта, която можете да отправите към Великото и към малкото.
25.3.1923г.
185. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Толкова богатства има тя! Не е въпросътъ, малкото, което сме приготвили, да го изядемъ и изпиемъ.
185.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Не допущайте никакво съмнение в себе си! Турете настрана и най-малкото съмнение.
8.4.1923г.
186. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Всѣки човѣкъ е тъй натегнатъ, че пай малкото побутване, може да създаде единъ инцидентъ.
186.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Нервната им система е толкова напрегната, че най-малкото докосване до тях може да произведе взрив.
8.4.1923г.
187. Точността, ООК , София
То е най-малкото зло.
11.4.1923г.
188. Житно зърно,  МОК , София
Ако малкото цвете е способно да цъфне и плод да върже, колко повече човек може да направи нещо.
188.2 Житното зърно ( втори вариант )
Най-малкото, ще видите, че то израства.
18.4.1923г.
189. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
В това отношение мозъкът представлява чувствителни везни, дето се отбелязва най-малкото отклоняване, най-малкото нарушаване на равновесието.
29.4.1923г.
190. Живот вечен, НБ , София
Аз говоря за онзи Бог, при Когото трябва да отиваш с чисти ръце, без никакви престъпления; с ум светъл, свободен от всякакво заблуждение; със сърце девствено, свободно от най-малкото лошо чувство.
13.5.1923г.
191. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Дайте едно цвете на малкото дете и в пет минути то ще определи качеството на цветето.
Ако посрещането на слънцето е престъпление, ние вършим най-малкото в сравнение с престъпленията, които хората вършат.
20.5.1923г.
192. За Името Ми, НБ , София
Защо църквата не изнесе другите неща, които са изказани от Христа? – Защото и туй малкото, което е изнесла, не им приляга на хората.
192.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Паяжината е най-малкото.
Защото и туй малкото, което е изнесла, не им приляга.
30.5.1923г.
193. Отношение на природните сили,  МОК , София
Ако дадено желание се отправи към един обект, който е експлозивно вещество и това желание успее да се излее в известна форма, достатъчно е най-малкото сътресение, най-слабата запалка, за да стане голяма експлозия.
Най-малкото невнимание от страна на ученика при опитите с тия киселини и основи може да му коства скъпо.
193.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Най-малкото иде признаете, че този човек петдесет процента има право да ви обиди и ще кажете - петдесет процента ще оставите за себе си и петдесет за него.
10.6.1923г.
194. Разпятаго търсите, НБ , София
194.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Той казва: „Ще ме оставиш да извирам.“ Аз не говоря за онези малките изворчета като на малкото кутре, а за онези големи извори, които образуват тия хубави реки, които поят нашите хубави градини и ни дават тия сочните плодове.
17.6.1923г.
195. Имаше двама синове, НБ , София
Достатъчно е да направиш най-малкото добро на едно плодно дърво, да видиш как ще ти се отблагодари то.
20.6.1923г.
196. Опити,  МОК , София
Сега, като наблюдавам лицата ви, както и тия на съвременните хора изобщо, намирам, че всички сте силно напрегнати като пълни пушки, които при най-малкото побутване са готови да избухнат.
21.6.1923г.
197. Приложение, ИБ , БС , София
Кой диамант искаш? Ще кажеш: „Диамантът, който е голям колкото паче яйце!” Ако вие сте толкова умни, че вземате диаманта, който е голям като паче яйце, ние толкова глупави ли сме да вземем малкото яйце? Не сме толкова глупави.
28.6.1923г.
198. Божественото и човешкото, ООК , София
Сега всички казват: „Защо да не живеем братски?“ Не, вие искате малкото.
1.7.1923г.
199. Ще дойдем при него, НБ , София
Най-малкото подобрение в чувствата е в състояние да подобри вашия нос. Най-малкото подобрение във волята оформя брадата.
6.7.1923г.
200. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Тук преди година една майка дала на малкото си бебенце малко ябълка и после голям въпрос стана.
12.7.1923г.
201. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
Когато великото в живота иска да се вмести в крайно малкото, се зараждат всичките страдания.
Благото в живота е в това, когато малкото се вмести във великото, тогава настава хармонията в живота. Животът може да се прояви в две величини, в две насоки, и то според това в каква насока живеете: в движение към малкото или в движение към великото. Когато се движите към абсолютно малкото, всякога ще усещате нещо ужасно, едно безсилие в живота, което не може да си обясните на какво се дължи. Веднъж подвижени от великото към малкото, вие не може да вземете обратно движение назад. По посоката, в която вървите, вие трябва да минете до абсолютно малкото, трябва да изпитате безсмислието на живота, защото тъй малкото ще ви даде една нова идея.
Когато седиш при абсолютно малкото, ще страдаш; когато дойде до крайния предел и минеш от абсолютно малкото към абсолютно голямото, веднага твоето състояние ще се измени. От гледището на хората тук на земята абсолютно малкото произвежда всички нещастия в живота. В небето законът е обратен; великото е, което произвежда страданията, а крайно малкото произвежда щастието. Щом идват страдания, значи вие се движите към абсолютно малкото, а то е необходимо, за да определите същността на вашия живот. Само като дойдете до абсолютно малкото, ще имате мярка да мерите всички величини и ще разбирате смисъла на живота.
Абсолютно голямото не може да се побере в абсолютно малкото и абсолютно малкото не може да изпълни абсолютно голямото. В какво отношение частта е равна на цялото? То е следното положение: Ако абсолютно малкото и абсолютно великото имат един и същ стремеж един към друг, то в дадения момент, когато абсолютно великото се движи към абсолютно малкото и абсолютно малкото се движи към абсолютно великото, ако силите, с които се движат един към друг, са равни, в туй отношение казваме, че абсолютно великото може да бъде като абсолютно малкото.
Може ли абсолютно малкото да изпълни волята на Бога? – Не може. В абсолютно малкото може да се зароди силният стремеж да изпълни волята Божия, тогава и абсолютно великото ще изпълни неговата воля. Не, абсолютно малкото всякога гради, то слага камъче по камъче, а Бог в своята премъдрост наблюдава градежа, както това става и в космическия живот. Значи само Бог със Своята Мъдрост е в състояние да те извади от абсолютно малкото. Няма по-голямо страдание от туй, да се намериш в абсолютно малкото! Който се намери в клещите на абсолютно малкото, той знае какво нещо са страданията. И когато Бог иска да смири един дух, който мисли, че е велик, туря го в абсолютно малкото. Той се спира там и почва да се моли и тогава Господ дойде, хване го с щипците си и казва: „Позна ли сега, че не си онзи, великият?“ Само в абсолютно малкото човек може да се смири. И всеки, който в най-малкия смисъл пристъпи закона, само като помисли, че е безграничен, трябва да влезе в абсолютно малкото, да се смири. Щом някой помисли, че е безграничен, той влиза в стълкновение със закона и трябва да вземе обратно движение, към абсолютно малкото. Като стигнеш до абсолютно малкото, Бог ще те посрещне, ще те спре и в този момент на крайно отчаяние, когато ти искаш да се самоунищожиш, Той ще те запита: „Ти разбра ли безкрайното величие на твоето съществувание?“ Ти ще кажеш: „Разбрах“. Той ще те понесе на своите крила, ще те разведе из цялата вселена и ще ти каже: „Ако ти ходиш в съгласие с Моите закони, всичко туй ще бъде твое, но денят, в който ти направиш най-малкото престъпление, ще се намериш в положение на последен слуга“.
Ама сега се затъжили вече, като са дошли до дъното на абсолютно малкото, и питат: „Какво ли правят горе?“ Те са дошли до едно умиление и разкаяние. Човек минава през абсолютно малкото и отива към абсолютно великото, безграничното.
Тази година сме при малкото, миналата година бяхме при великото. Там горе беше тихо и при малкото сега е пак тихо. И абсолютно малкото има добри страни, и абсолютно великото има добри страни. Защо до днес валеше, а днес не вали? Господ казва: „Днес няма да вали, защото този дъжд в абсолютно малкото няма къде да влезе, ще изподави всички деца“. Всяко разединение между абсолютно малкото и абсолютно великото създава страдания, а образуването на тази хармония създава щастие.
26.8.1923г.
202. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Това е най-малкото, което се иска от тебе.
202.2 Черни връх ( втори вариант )
Ще кажете: "Аз не мога", то е най-малкото.
9.9.1923г.
203. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Ще има прииждане, но направите ли най-малкото опущение, хитрина, тогаз друга работа.
9.9.1923г.
204. Три правила за ученика, ИБ ,БР , София
Ти си най-малкото същество и не искаш да изпълняваш волята Божия.
10.9.1923г.
205. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
Сега във вашия ум седи една идея: как това, най-малкото заповядва на всичко? Когато хората шият с една игла, гледат върхът да е остър.
Абсолютно малкото ние го питаме: "Можеш ли да проникваш навсякъде? Можеш ли да изпълниш всяка работа?" Тези две мерки трябва да имате в ума си. Щом имаш спънки в живота, не можеш да проникваш – значи не си абсолютно малкото, значи, много голям си. Аз отидох в Търново, дойдох си в София и си казах: Малкото дете ще дойде да вземе кесията.
1.10.1923г.
206. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
И най-малкото същество в света може да схваща трептенията на любовта.
Но направиш ли най-малкото отклонение, ще пропаднеш.“ Ако направите опита, ще видите.
18.10.1923г.
207. Разумност в природата, ООК , София
Ще каже някой: „Защо е именно така?“ Онзи, който може да констатира най-малкото движение между две точки, в него има зачатък на разумност: значи прави разлика, че един предмет се е преместил от едно място на друго.
От тази точка С започвате вече с най-малката скръб, с най-малкото страдание, защото трябва да слизате, но когато слезете в точка В, имате най-голямото страдание.
Вземете например колко малко е записано в Евангелието от това, което Христос е говорил, но върху туй, малкото, колко много са писали хората! И ако разгледате цялата литература, ще видите, че тя се гради върху туй, малкото, останало от Христа.
21.10.1923г.
208. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
И като седне там, оглажда всички грапавини, приготвя условия, расте, и най-после, от туй малкото семенце виждате едно дърво, което разпуква скалата и си приготвя благоприятни условия.
Първият клин, това е малкото зрънце, което било разцепено.
28.10.1923г.
209. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Аз казвам: Ако се стопят всичките ваши залъгалки, от тях няма да излезе даже най-малкото косъмче от тази свещена книга.
Онова малкото дете, майка му го носи, а то заповядва.
31.10.1923г.
210. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Малкото братче дойде, хване някое косъмче от главата на по-голямото си сестриче и казва: „Хванах една мушица, че искам да откъсна един косъм от главата ти, за да я завържа.“ Това дете не вземе един косъм от своята глава, ами го отскубва от главата на сестричето си. Това, малкото дете, е извършило едно велико престъпление.
21.11.1923г.
211. Силовите линии в природата, ООК , София
В е малкото съзнание, което казва: „Аз не искам да зная какво мисли А.“ Как мислите, правилно ли е разрешението на въпроса? Във всяко едно общество има отделни разсъждения на индивида, има и общи разсъждения. Например при най-малкото заболяване всяка една част от тялото ви ще ви интересува много.
25.11.1923г.
212. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Схванете ли го така, тогава и най-малкото нещо, което ви се случи в този свят, то е едно предметно обучение.
28.11.1923г.
213. Волята Божия, ООК , София
Щом имате най-малкото желание, вие вече се влияете.
2.12.1923г.
214. Който люби,  НБ , София
Пък у мъдрия човек има желание най-малкото същество, което види, да обикне, има желание да му направи една услуга.
9.12.1923г.
215. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
После, какви са онези бонбончета, с които залъгвате малките деца? Дойде малкото дете, ти му дадеш едно червеничко бонбонче, или едно от шареничките, но след това бонбонче ти става по-лошо.
Но дойде Христос и казва: „Я направи това нещо за мене!“ – „Не мога, нямам условия.“ Син Божий бил Христос, а не могат да направят най-малкото нещо за Него! Някой казва: „Господи, много Те обичам!“ Но като дойде да направи нещо за Него, няма го.
16.12.1923г.
216. Езикът на природата,  МОК , София
При най-малкото побутване на тази материя може да стане експлозия.
19.12.1923г.
217. Окултната музика в живота, ООК , София
Той няма да си помръдне даже и най-малкото пръстче заради тебе.
23.12.1923г.
218. Скръб и радост,  НБ , София
Остава само с малкото парченце хляб.
23.12.1923г.
219. Упътвания и образи,  МОК , София
То е толкова чувствително, че най-малкото побутване, най-малкото докосване до него е в състояние да ви накара да подскачате от радост.
26.12.1923г.
220. Школата и развитието на ученика, ООК , София
Въобще у всички хора, между всички религии разположения човек ще го познаеш по това, че той всякога пее или, най-малкото – тананика.
30.12.1923г.
221. Нашите длъжници,  НБ , София
Малкото дете казва: „Баща ми за Коледа ми купи едни нови дрехи, нов костюм“.
2.1.1924г.
222. Единство на обичта, ООК , София
Този въпрос е толкова сложен, че ако се заеме човек да го разглежда, ще изгуби и най-малкото знание, което има.
Този с малкото л има мярка: малко дава, събрал е всичко.
13.1.1924г.
223. Оздравяха,  НБ , София
Малкото дете Той го оставил да постъпва като малко дете, възрастният — да постъпва като възрастен.
16.1.1924г.
224. Приливи и отливи, ООК , София
Ще ти дойде на ума, че малкото или голямото ти дете е счупило някоя паница.
20.1.1924г.
225. Допреният въглен,  НБ , София
И някой път майката я вземе, намагнетиса малко по задницата малкото дете, то попее и всичко се свършва.
Юнакът в младини, като стане на 60–70-годишна възраст, ще бъде така безсилен, както най-малкото дете.
27.1.1924г.
226. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
В злото, ако не си доволен от малкото зло, голямото зло ще дойде, а при доброто е обратно.
Не е в многото даване, не е и в малкото даване. Малкото може да е много, и многото може да е малко.
И в нас прошката, това е най-малката добродетел, с която ние се занимаваме, тя е най-малкото изкуство. Да простиш, това аз наричам най-малкото изкуство.
Туй е най-малкото правило, което можете да приложите, което Христос изисква днес от своите последователи.
3.2.1924г.
227. Плодовете на Духа,  НБ , София
Това е най-малкото, което може да ми се даде.
10.2.1924г.
228. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Има хора, които и като пият, са трезви, а има хора, които като пият, изисква се най-малкото разклащане, за да се прояви тяхната морална стабилност.
Щом влезе най-малкото съмнение, тези отношения между нас не могат да съществуват.
17.2.1924г.
229. Царството Божие се благовества,  НБ , София
Защо? – Защото в най-малкото нещо може да те заподозрят.
20.2.1924г.
230. Обектът на съзнанието, ООК , София
От най-малкото нещо се докачате.
24.2.1924г.
231. Що е това?,  НБ , София
Като дойде един стражар от невидимия свят, тук на земята, тукашните философи не могат да обърнат и най-малкото му пръстче на ръката.
9.3.1924г.
232. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Най-малкото побутване се изисква, и той гръмва.
16.3.1924г.
233. Който дойде при мене,  НБ , София
Докато си на земята, трябва да съзнаваш, че слънцето еднакво грее и за човека, и за най-малкото животно и растение.
23.3.1924г.
234. Брат ти си дойде,  НБ , София
Каквото ново знание да придобиеш, пак ще си в положението на малкото дете. – Учен човек съм аз. – Като влезеш в другия свят, там ще видиш, колко си учен и колко още трябва да знаеш.
Иначе, при най-малкото отклонение от това равновесие, той може да се спъне и падне.
23.3.1924г.
235. Мощните сили на разумната воля,  МОК , София
Приложете сега закона! Забележете: малкото нещастие е за предпочитане пред голямото. Малкото страдание е да се хвърлите през прозореца, а голямото страдание е да изгорите съвършено.
26.3.1924г.
236. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Сега ще дойдат философите, ще ти казват: „Ами, заради тебе Господ ще мисли, заради теб, малкото човече!“
236.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Сега ще дойдатъ философитѣ, ще ти казватъ: ами, заради тебе Господъ ще мисли, заради тебъ, малкото човѣче! Този философъ, който разсѫждава така е отъ рода на бръмбаритѣ.
30.3.1924г.
237. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Всеки от вас е готов да се докачи, да се обиди за най-малкото нещо.
2.4.1924г.
238. Разумното сърце, ООК , София
Щом направиш най-малкото Добро, ти усещаш вътрешното доволство в себе си, като че си придобил целия свят. Всички трябва да се пазите от следното нещо: когато направите най-малкото Добро, не го изявявайте отвън.
6.4.1924г.
239. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
Постарайте се да измените всяко ваше неразположение – и най-малкото дори.
6.4.1924г.
240. Кажи само реч,  НБ , София
Докато не цъфне, човек е в положението на малкото дете в утробата на майка си.
9.4.1924г.
241. Тъчете мислите си!, ООК , София
Малкото говорене подразбира нямане на условия. Като кого мисли малкото вълче? – То мисли като майка си, като баща си. Като кого мисли малкото агънце? – И то мисли като баща си и майка си. Като кого мисли малкото семенце? – Ако е ябълчно, ще мисли тъй, както е мислила ябълката.
13.4.1924г.
242. Още малко,  НБ , София
В Божествения свят най-малката лъжа или най-малкото зло носят най-лоши последствия.
Какъв математик е този, който не може да изчисли, какво го очаква след една година? Това е най-малкото, което той може да предскаже.
13.4.1924г.
243. Търпение, МОК , София
Търпението на най-малкото същество в света е 1 / 100 000 000 част от цялото.
20.4.1924г.
244. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Нали и вие се грижите и за най-малкото плодно дръвче, посадено в градината ви. – Плодното дръвче съзнава ли тази грижа? – Може да я съзнава, може и да не я съзнава.
23.4.1924г.
245. Точилото и ножът, ООК , София
Потърсиш ли повече щастие, ще изгубиш и малкото.
27.4.1924г.
246. Ще го изцеля,  НБ , София
Като видях тази случка, аз извиках момиченцето при себе си и казах: Не плачи! Ето какво ми каза агънцето за тебе: Малкото момиченце има добро сърце.
30.4.1924г.
247. Добрите и лошите, ООК , София
Някога ще ви дам една задача: да направите най-малкото Добро.
4.5.1924г.
248. Каквото попросите,  НБ , София
Искам най-малкото – една пръчица.
7.5.1924г.
249. Страхът, ООК , София
Туй, малкото, което прави сърцето ви да трепва, е страхът.
У Бога има нещо велико и за най-малкото нещо, което е обещал.
11.5.1924г.
250. Напразно ме почитат,  НБ , София
Ако едно учение има добри резултати в малкото, такива ще бъдат резултатите и за целия народ. Ако резултатите не са добри в малкото, т.е. в малцинството, няма да бъдат добри и в болшинството.
Когато малкото дете се страхува от по-големия си брат и сестра, това не ги препоръчва.
Колкото и да са красиви дрешките на малкото дете, един ден то ще ги смени с по-големи – то непрекъснато расте.
18.5.1924г.
251. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Като се изправи на краката си, малкото дете казва: Открих закона за ходенето.
18.5.1924г.
252. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
За да разреши човек една задача правилно, винаги трябва да си поставя главата отвесно, или най-малкото с един много малък наклон, само на около един градус.
Какво ще се зароди във вас? – Най-малкото, ще се яви у вас желание да вкусите от този мед.
25.5.1924г.
253. Малките придобивки в живота,  МОК , София
Едно от най-хубавите качества на ученика е да е доволен от най-малкото проявление: от най-малката мисъл, която му причинява малка радост и от най-малкото чувство, което му носи щастие.
Бъдете доволни от малкото, което имате.
25.5.1924г.
254. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Малкото дете, докато се учи от майка си и я слуша, работата върви добре.
Който не разбира този вътрешен език, като малкото момче, ще вкара мисирките вътре; ще даде едно тълкуване, че да става, каквото ще.
1.6.1924г.
255. И валя дъждът,  НБ , София
Имам пред вид само едно, че съвременните хора минават за културни, за учени – Да, те са и културни, и учени, но още не са хора на волята. – Защо ? – Защото най-малката тревога, най-малкото безпокойство може да наруши тяхното равновесие. Ако влезете в кое и да е училище, в коя и да е черква, ще видите, че всички се смущават от най-малкото нещо.
11.6.1924г.
256. Добро и зло, ООК , София
Дето и да сте, и най-малкото същество, колкото и да е бедно, може да ви нахрани.
256.2 Добро и зло. ( втори вариант )
Дѣто и да сте, и най-малкото сѫщество, колкото и да е бѣдно, може да ви набрани.
18.6.1924г.
257. Малкото приложение, ООК , София
Това е най-малкото, което мога да направя.
6.7.1924г.
258. Да възлюбиш, МС , София
"Да възлюбиш Господа!" Това значи: да възлюбиш голямото в малкото. Да възлюбиш ближния си, това значи, да възлюбиш малкото в голямото. – Защо човек обиква големия орех? – За малките орехчета, които той ще роди. Като знае това, човек разбира, че малкото не може да се прояви без голямото и естествено отправя погледа си към него. На научен език казано: ще обикнеш малкото в голямото и голямото в малкото, за да престане гниенето, дисхармонията, разногласието и смъртта в живота, а да се прояви възвишеното, благородното и красивото, към което всеки човек се стреми. Тъй щото, искате ли да регулирате живота си, възлюбете великото в малкото и малкото във великото.
В процеса на кръвообръщението ние виждаме двата велики закона: проява на любовта от великото към малкото и от малкото към великото. Щом се докосне до малкото, т. е. до клетките, тя се опетнява и се връща назад, да се пречисти.
Те са. изпълнили двата закона – любов на малкото към великото и на великото към малкото.
Като знаете това, бъдете благодарни и на малкото, което ви се дава. Един ден малкото ще се разрасте, ще обхване в себе си и голямото.
Казано е, че доволният от малкото е доволен и от голямото. Който е доволен от малкото и благодари за него, той се е домогнал вече до великата истина на живота, която го прави свободен във всички негови прояви.
Когато двама души се обичат, в единия действа закона на малкото, а в другия – закона на голямото.
Невъзможно е малкото, шестмесечно дете, останало без майка, да бъде чисто. Той чака времето, когато малкото дете ще порасне, ще стане голямо и ще започне да работи съзнателно и с любов.
"Да възлюбиш Господа! Да възлюбиш и ближния си!" Това значи, да възлюбиш великото в малкото и малкото във великото.
Като благодарите за всичко, което ви се случва в живота, вие ще познаете Бога във великото и в малкото.
258.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Следователно ние казваме: Първият закон - да възлюбиш Господа, значи да обикнеш великото в малкото. Втория закон - да възлюбиш ближния като себе си, значи да възлюбиш малкото в голямото. Следователно ще обикнеш голямото заради малкото и малкото заради голямото, защото като посадиш малкия орех, ще излезе от него големия.
И тъй на съвременен научен език казано: ще обикнеш малкото в голямото и голямото в малкото, за да престане всякакъв смърдеж, за да престане всякаква воня, за да престане всякаква дисхармония, всякаква смърт, всякакво разногласие, а да се прояви онова възвишеното, благородното, което хората търсят. Ето защо трябва да се възлюби великото в малкото и малкото във великото, които ще регулират всички неща.
Този закон е отиване на великото към малкото, дето човек се опетнява. Вторият закон е отиване на малкото към великото, отиване към Бога, т.е. венозната кръв, която носи нечистотиите, отива към сърцето, значи връща се към този първоначален източник.
Всеки един от вас, аз говоря на учениците, у които съзнанието е пробудено, които сте близо до Царството Божие, на които Бог иска да се открие, които досега сте любили малкото във великото и великото в малкото, без да знаете, влизате сега в третия закон, да познаете Бога и да придобиете в себе си този живот, който ще ви направи свободни.
Великият закон, чрез който Бог влиза в живота, е чрез туй, малкото. Ще се благодариш и на туй, малкото. Туй, малкото един ден може да се разрасти, да обхване в себе си великото, да обхване цялата вселена. Изгубиш ли туй, малкото, всичко е свършено, всичко в тебе ще се осмърди.
Следователно когато Бог се явява в двама, в единия се явява в малкото.
Онова, малкото дете, пеленаче, което е останало на 6 месеца без майка, може ли да живее един чист живот?
И тъй, да възлюбим Великото в малкото, да възлюбим малкото във Великото и след туй да възлюбим Великото тъй, както себе си.
Тогава ще познаете Бога в малкото, ще Го познаете във Великото, ще Го познаете в Неговата същина и ще имате вечен живот.
6.7.1924г.
259. Любов и мисъл, МС , София
259.2 Разумната любов и светлата мисъл ( втори вариант )
Най-малкото нещо е да обърнеш мисълта си към Божественото.
6.7.1924г.
260. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
За да разбере голямото, човек трябва да разбере малкото, да познае себе си, да познае проявите на своята душа.
Искате ли да предадете някоя ваша опитност, ще изнесете най-малкото от това, което сте преживяли.
260.2 Разумното тълкувание на природните действия ( втори вариант )
Когато предавате една ваша опитност, ще предавате най-малкото микроскопическо ваше преживяване, а аз забелязвам, вие украсявате вашите преживявания.
7.7.1924г.
261. Новото възпитание, МС , София
Човек трябва да бъде смирен, да благодари и за най-малкото добро, което в даден случай може да направи.
261.2 За възпитанието ( втори вариант )
Има ли най-малкото микроскопическо подобрение, този метод е прав.
Защо е направила заяка толкова страхлив? От най-малкото мръдване сърцето му тупа.
И у малкото момче, като почнат да никнат мустаци, то почва да ги човърка, да ги дърпа.
20.7.1924г.
262. Ще дойда след тебе,  НБ , София
Следователно, в духовния живот започваме от малкото и постепенно вървим към великото.
12.8.1924г.
263. Общи въпроси, СБ , ИБ , Мусала
Щом у тебе се зароди най-малкото желание да вземеш нещо от мястото, което изследваш, ти ще причиниш вреда на себе си и на другите.
31.8.1924г.
264. Правила на разумния живот, СБ , София
За един ученик туй е най-малкото, което трябва да направи.
264.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
За един ученик туй е най-малкото, което трябва да направи.
1.9.1924г.
265. Съзнателният живот като забава, СБ , София
В туй, малкото тяло, виждаме всичките блага на миналото и бъдещето, а за по-далечното бъдеще Бог ще ни даде ново тяло, в което ще влее туй, новото благо.
265.2 Съзнателният живот като забава. ( втори вариант )
В туй малкото тяло виждаме всичките блага на миналото и бъдещето, а за по-далечното бъдеще Бог ще ни даде ново тяло, в което ще влее туй новото благо.
7.9.1924г.
266. Царе – слуги на Господа, СБ , София
Вземете малкото дете и вижте с какво въодушевление посреща празничните дни, с какво въодушевление посреща Слънцето! Вземете 100-120-годишния старец и вижте с каква индиферентност, с какво безразличие се отнася към всички тия неща! Така става и с някои хора, които тръгват в духовния път.
Може да си един ангел, но ако в душата ти някъде се зароди най-малкото користолюбиво чувство, моментално може да те смъкнат вътре в ада.
266.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Вземете малкото дете и вижте, с какво въодушевление посреща празничните дни, с какво въодушевление посреща слънцето! Вземете 100-120 годишният старец и вижте с каква индиферентност, с какво безразличие се отнася към всички тия неща! Така става и с някой хора, които тръгват в духовния път.
Може да си един ангел, но ако в душата ти някъде се зароди най-малкото користолюбиво чувство, моментално може да те смъкнат вътре в ада.
8.9.1924г.
267. Най-малкото, КД , София
Започнете с малкото, да не се претоварвате.
Започнеш отначало жежко, а след десетия ден кажеш: „Ей, не искам вече!“ Пък то, като започнеш, да бъде обратното: да започнеш с най-малкото въодушевление и колкото отиваш по-нататък, да бъде с по-голямо въодушевление. Това е естественото - да почнеш с малкото усърдие и да свършиш с голямото.
10.9.1924г.
268. Важността на числата, ООК , София
След туй с най-малкото чувство, в което няма да иждивите много енергия и за което се изисква най-малкото усилие на волята.
Възприемете една идея, вземете от нея най-хубавото, та нека бъде и най-малкото.
268.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Слѣдъ туй, съ най-малкото чувство, въ което нѣма да иждивите много енергия, и за което се изисква най-малкото усилие на волята.
Възприемете една идея, вземете отъ нея най-хубавото, та нека бѫде и най-малкото.
22.9.1924г.
269. Физическият и духовният човек, КД , София
Най-малкото желание, като го носиш, като го направиш активно, радваш се, но мине някой друг, открадне го.
Послушание, това значи човек да бъде доволен от малкото, от това, което има.
15.10.1924г.
270. Абсолютна справедливост, ООК , София
Поне най-малкото възпоменание за него имате ли? На кое място в онзи свят сте били? – Не помните.
19.10.1924г.
271. Настанало е царството Божие, НБ , София
Въ ума си правото можешъ да направишъ криво, и кривото можешъ да направишъ право; голѣмото можешъ да направишъ малко, и малкото можешъ да направишъ голѣмо; силното можешъ да направишъ слабо, и слабото можешъ да направишъ силно.
271.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
В ума си правото можеш да направиш криво, и кривото можеш да направиш право; голямото можеш да направиш малко, и малкото можеш да направиш голямо; силното можеш да направиш слабо, и слабото можеш да направиш силно.
19.10.1924г.
272. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Това, малкото същество ще ни разправи самата истина, когато външният човек няма тези условия.
22.10.1924г.
273. Добрата постъпка, ООК , София
Кажи в себе си: „Бог не може да се измени! Великото в света не може да се измени, а малкото в света не може да се повреди. Аз съм малкото и няма да се повредя, понеже Бог не се изменя. Следователно ние сме двама в света – Бог и аз всичко можем да направим.“ Човек не може да се повреди, защото е малък, а малкото прониква всичко.
И тъй, няма да отлагате! При малките мъчнотии няма да отстъпвате, ще бъдете смели и решителни да направите най-малкото добро – и това добро трябва да носи за вас и за вашите ближни живот, светлина и свобода. Някои казват: „От толкова години насам следвам този път и нищо не придобих.“ И още толкоз години да ходите, нищо няма да придобиете, ако не направите най-малкото добро.
Аз бих се молил тъй: „Господи, моля Ти се, изпрати ми един ангел да ме научи как да направя най-малкото добро! Да ме научи как да проявя най-малкия акт на Любовта, да ме научи на най-малкото знание, да ме научи как да дам на хората най-малката свобода, да проявя най-малкото милосърдие.“ Оттам ще започна аз, а вие отивате при Господа и казвате: „Господи, не знаеш ли, че аз съм най-голямата грешница?“ Господ казва: „Тук не става въпрос за грехове.“ За учениците това не е въпрос.
И тъй, ще започнете с този малък акт: да направите най-малкото добро.
22.10.1924г.
274. Мястото на Любовта, КД , София
Най-малкото нещо е най-силно, най-деятелно, а най-голямото е най-постоянното.
26.10.1924г.
275. Раздай всичко!, НБ , София
Той казва: споредъ мене, не е въ многото даване, въ малкото, но отъ сърдце.
275.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Той казва: Според мене, не е в многото даване, в малкото, но от сърце.
29.10.1924г.
276. Темпераментите, ООК , София
Това е най-малкото.
И Христос не казва да имате вяра, голяма като камилски яйца, но казва: „Ако имате вяра колкото едно синапово зрънце и кажете на тази планина да се премести, ще се премести.“ Туй, малкото зрънце, това е 1/1000 част, която ако приложите, ще имате магическа сила и планини ще можете да премествате.
2.11.1924г.
277. Двата закона, КД , София
Знаеш кога се казва лакомство? - Когато малкото дете иска да яде като големия, това е лакомство. А когато големият човек иска да яде като малкото дете, то е скъперничество.
Това са закони, които действуват в малкото.
2.11.1924г.
278. Роденитѣ, НБ , София
Когато културниятъ баща донесе едно хубаво конче на своя синъ, и той се забавлява съ него, или една хубава, голѣма кукла на своята малка дъщеря, и тя се забавлява съ нея, питамъ: какво сѫ допринесли кончето на малкото момченце, и куклата на малкото момиченце? Допринесли сѫ нѣщо, разбира се – занимавали сѫ тѣхнитѣ умове. Малкото момиченце казва: много умна е моята кукла, мълчи. Най-послѣ малкото момиченце ще ѝ даде всички педагогически правила, наставления, като ѝ каже: слушай, азъ ще отида малко да си гледамъ работата, а ти ще ме слушашъ, нѣма да излизашъ никѫдѣ.
Изпѫкне ли въ ума ти нѣкакво противорѣчие, усъмнишъ ли се въ най-малкото нѣщо, ако всичко това е вѣрно, ти си намѣрилъ една истина, ти се спасявашъ.
Нима онова малкото растение, което е израсло само четири пръста надъ земята, трѣбва да спре и да каже: азъ израснахъ вече четири пръста.
278.2 Родените ( втори вариант )
Когато културният баща донесе едно хубаво конче на своя син и той се забавлява с него, или една хубава, голяма кукла на своята малка дъщеря, и тя се забавлява с нея, питам: Какво са допринесли кончето на малкото момченце и куклата на малкото момиченце? Допринесли са нещо, разбира се – занимавали са техните умове. Малкото момиченце казва: Много умна е моята кукла, мълчи. Най-после малкото момиченце ще и даде всички педагогически правила, наставления, като и каже: Слушай, аз ще отида малко да си гледам работата, а ти ще ме слушаш, няма да излизаш никъде.
Изпъкне ли в ума ти някакво противоречие, усъмниш ли се в най-малкото нещо, ако всичко това е вярно, ти си намерил една истина, ти се спасяваш.
Нима онова малкото растение, което е израсло само четири пръста над земята, трябва да спре и да каже: Аз израснах вече четири пръста.
5.11.1924г.
279. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
Туй упражнение ще подейства върху волята ви тъй, както действат упражненията за заякване крилцата на малкото пиленце.
9.11.1924г.
280. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Ако моитѣ отношения и къмъ най-малкото коренче сѫ любовни, ще имамъ всичкото съдѣйствие на Бога.
Туй сѫщество се отзовава на помощь еднакво къмъ всички сѫщества, отъ най-малкото, до най-голѣмото, и то споредъ нуждитѣ му.
280.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Ако моите отношения и към най-малкото коренче са любовни, ще имам всичкото съдействие на Бога.
Туй същество се отзовава на помощ еднакво към всички същества, от най-малкото, до най-голямото, и то според нуждите му.
12.11.1924г.
281. Забравените неща, ООК , София
И най-малкото нещо, което трябва да има в този ученик, то е да има една от най-малките добродетели, заради която добродетел ще го пуснат в училището.
16.11.1924г.
282. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Сега, Божиятъ миръ да почива върху васъ! Дано малкото посадено въ васъ принесе своята полза!
282.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Сега, Божият мир да почива върху вас! Дано малкото посадено във вас принесе своята полза!
19.11.1924г.
283. Несъизмеримите неща, ООК , София
Следователно онзи, който не е благодарен за малкото щастие, той изгубва и голямото.
23.11.1924г.
284. Да угоди на народа, НБ , София
Брѣгове отстрани има, но този водопадъ отдолу реве, и при най-малкото подхлъзване – всичко е свършено! Най-послѣ американцитѣ рѣшили да прѣхвърлятъ съ единъ топъ едно вѫже на канарата, и този тамъ да се завърже здраво съ него.
Малкото дѣте вѣрва всичко, каквото му се каже, а стариятъ човѣкъ е философъ, той казва: ти не ме учи, азъ съмъ миналъ прѣзъ това, опиталъ съмъ го.
284.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Брегове отстрани има, но този водопад отдолу реве, и при най-малкото подхлъзване – всичко е свършено! Най-после американците решили да прехвърлят с един топ едно въже на канарата, и този там да се завърже здраво с него.
Малкото дете вярва на всичко, каквото му се каже, а старият човек е философ, той казва: Ти не ме учи, аз съм минал през това, опитал съм го.
23.11.1924г.
285. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
Е, колко милиона ще струва тогава един грам? И знаете ли какви чудеса може да извърши този грам? Вие ще добиете много малко, но туй, малкото е толкова ценно, то е всесилно в вас.
30.11.1924г.
286. Съсредоточение, МОК , София
И туй, малкото един ден ще се развие и цялото устройство на човека ще се измени.
3.12.1924г.
287. Закон на равенството, ООК , София
Тия два полукръга, обърнати нагоре , означават малкото семенце, което, посадено в земята, се разпуква, развива и започва да расте.
14.12.1924г.
288. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Тогава ти нѣма да се ширишъ свободно въ морето, но най-малкото, поне ще се позатворишъ и нѣма вече да имашъ туй хубаво разположение.
288.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Тогава ти няма да се шириш свободно в морето, но най-малкото, поне ще се позатвориш и няма вече да имаш туй хубаво разположение.
24.12.1924г.
289. Образи на живата природа, КД , София
Най-малкото съмнение ще спре движението на мотора. Но ако има някой, той ще чака и ще мине с всички тъй, както и те ще минат, или най-малкото ще влезе във водата и ще я преплува.
28.12.1924г.
290. Които гладуватъ, НБ , София
Е, може ли 1+2 да се събератъ? Въ математиката казватъ, че по-голѣмо число отъ единицата нѣма, а учительтъ те учи да събирашъ 1+2, туй малкото число да го сѫберешъ съ голѣмото.
Кого утѣшаватъ? – Онова малкото дѣтенце въ люлката, като поплаче, като покрѣка малко, дойде майката, побави го, погали го и то я погледне, прѣстава да плаче.
290.2 Които гладуват ( втори вариант )
Е, може ли 1 + 2 да се съберат? В математиката казват, че по-голямо число от единицата няма, а учителят те учи да събираш 1 + 2, туй малкото число да го събереш с голямото.
Кого утешават? – Онова малкото детенце в люлката, като поплаче, като покряка малко, дойде майката, побави го, погали го и то я погледне, престава да плаче.
31.12.1924г.
291. Малката радост, ООК , София
Дойдем някой път до Третото небе, търсим ангели, светии, а не знаем, може би, че чрез най-малкото куче Божият Дух ще ни проговори.
4.1.1925г.
292. Моята заповѣдъ, НБ , София
Ти ще проявишъ любовьта си въ най-малкото, и ако съзнанието на този човѣкъ е пробудено, като излѣзе навънъ, той ще си въздъхне свободно, ще подигне погледа си нагорѣ и ще каже: има хора по свѣта, у които живѣе Божията Любовь.
292.2 Моята заповед ( втори вариант )
Ти ще проявиш любовта си в най-малкото, и ако съзнанието на този човек е пробудено, като излезе навън, той ще си въздъхне свободно, ще повдигне погледа си нагоре и ще каже: Има хора по света, у които живее Божията Любов.
11.1.1925г.
293. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Ако искате да знаете, въ това отношение, бихъ проповѣдвалъ слѣдното нѣщо: слѣдъ като нахранитѣ всички, които ядатъ много, слѣдъ като вие се нахранитѣ, на вашия Учитель ще дадете по възможность най-малкото, туй, което никой не взима. Бѫдете благодарни на малкото! Ако те поканятъ, благодари! Ако те поканятъ да седнешъ на земята пакъ благодари! Ако ти дадатъ столъ, пакъ благодари! Доблесть се иска отъ човѣка! Въ всички хора забѣлѣзвамъ изопачаване на мислитѣ.
293.2 Тесният път ( втори вариант )
Ако искате да знаете, в това отношение, бих проповядвал следното нещо: След като нахраните всички, които ядат много, след като вие се нахраните, на вашия Учител ще дадете по възможност най-малкото, туй, което никой не взема. Бъдете благодарни на малкото! Ако те поканят, благодари! Ако те поканят да седнеш на земята пак благодари! Ако ти дадат стол, пак благодари! Доблест се иска от човека! Във всички хора забелязвам изопачаване на мислите.
14.1.1925г.
294. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Малкото при знание е възможно и е много, а многото при незнание е невъзможно и малко.
Де ще се намери човекът в малкото нежно чувство? Според мен човекът седи в малкото, в деликатното нежно чувство, а не в големия поток на чувствата. В тебе е малкото чувство.
18.1.1925г.
295. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
При най-малкото отклонение в такъв случай, човек може да се отплъзне.
25.1.1925г.
296. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Добре, вие влизате в стаята на царя, но над леглото му виждате един нож така закачен, че от най-малкото побутване може да падне и да ви прободе.
Ако пък влезете в стаята на владиката, ще намерите запалени кандила и мангал с огън, който от най-малкото побутване може да се разсипе и да предизвика пожар, от който и вие да изгорите.
1.2.1925г.
297. Азъ Те познахъ, НБ , София
Кажете тогава: гдѣ е вашата философия? Ако въ врѣме на мѫчнотии не можешъ да издържишъ най-малкото страдание, тогава гдѣ е твоята човѣщина, гдѣ е твоята култура? Ако ти, въ врѣме на страдания не можешъ да пожертвувашъ живота си за Бога, а като нѣкой страхливецъ се отричашъ отъ Него и продавашъ Истината, гдѣ е твоята човѣщина? Защо иде смъртьта въ свѣта? Азъ оправдавамъ смъртьта само въ единъ случай.
297.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Кажете тогава: Где е вашата философия? Ако във време на мъчнотии не можеш да издържиш най-малкото страдание, тогава где е твоята човещина, где е твоята култура? Ако ти, във време на страдания не можеш да пожертваш живота си за Бога, а като някой страхливец се отричаш от Него и продаваш Истината, где е твоята човещина? Защо иде смъртта в света? Аз оправдавам смъртта само в един случай.
1.2.1925г.
298. Чудните предположения,  МОК , София
Изчистиш ли книжката си, която аз наричам малкото свещено желание, ти ще придобиеш една малка Светлинка в съзнанието си.
Ако не изпълните най-малкото си желание, може да развалите цялата работа.
11.2.1925г.
299. Продължаване на живота, ООК , София
Обаче при най-малкото отклонение от правия път и тази светлина се отклонява.
1.3.1925г.
300. Сега скърбь имате, НБ , София
Въ царството на този Бенъ-Адетъ законитѣ били много строги, и за най-малкото прѣстѫпление всѣки се наказвалъ съ смъртно наказание.
300.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
В царството на този Бен-Адет законите били много строги, и за най-малкото престъпление всеки се наказвал със смъртно наказание.
8.3.1925г.
301. Равностранният триъгълник, МОК , София
Най-малкото съмнение у вас предизвиква пропукване на съзнанието ви и вашата идея е пропукана вече.
11.3.1925г.
302. Равностранният триъгълник, ООК , София
Бъдете доволни от малкото, което сте придобили, но да е хубаво.
18.3.1925г.
303. Фазите на живота, ООК , София
Тия хора са много горди, но най-малкото нещастие в живота им ги уплашва и те бягат.
29.3.1925г.
304. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Хубаво, ако малкото братче се влюби въ окото на своето сестриче и поиска да му го извади, на мѣсто ли е тази любовь? Ако другото братче се влюби въ другото око и каже: Дай да го извадя – това на мѣсто ли е? Какво ще стане съ сестричето? – Ще ослѣпѣе.
304.2 В който град влизате ( втори вариант )
Хубаво, ако малкото братче се влюби в окото на своето сестриче и поиска да му го извади, на място ли е тази любов? Ако другото братче се влюби в другото око и каже: Дай да го извадя – това на място ли е? Какво ще стане със сестричето? – Ще ослепее.
1.4.1925г.
305. Израз, ООК , София
И тъй, ще се стремите към най-малкото.
5.4.1925г.
306. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
И многото е опасно, и малкото е опасно.
306.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
И многото е опасно, и малкото е опасно.
12.4.1925г.
307. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Онзи, който го е втвърдилъ, пакъ по закона на внушението, може да го направи толкова мекъ, че отъ най-малкото бутване да усеща страдания.
307.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Онзи, който го е втвърдил, пак по закона на внушението, може да го направи толкова мек, че от най-малкото бутване да усеща страдания.
15.4.1925г.
308. Закон на съотношения, ООК , София
Ние се радваме, че Бог вижда в нас и най-малкото добро.
21.6.1925г.
309. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
При това тя имаше голѣмо смирение, познаваше своето положение и се задоволяваше съ най-малкото, което можеше да ѝ се даде.
309.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
При това тя имаше голямо смирение, познаваше своето положение и се задоволяваше с най-малкото, което можеше да й се даде.
24.6.1925г.
310. Най-малкото чувство, ООК , София
Питам: коя е главната мисъл от лекцията? Аз искам от вас да остане в душата ви най-малкото красиво чувство, което сега имате.
И тъй, тази вечер ви говорих за най-малкото чувство, на което вие не обръщате никакво внимание.
1.7.1925г.
311. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Като ученици вие трябва да изнесете и най-малкото добро качество, което имате скрито в душата си, и да го разработите.
5.7.1925г.
312. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Някои ще кажат: „Музиката е човешко изобретение, тя не съществува в Природата.“ Питам: ако това е вярно, тогава славеят де се е учил да пее? В коя музикална школа на света славеят е следвал пеене? Ще кажете: „Малкото славейче се е учило от своите родители.“ – Добре.
Например яви се у вас малкото желание да ставате сутрин рано и да размишлявате, но като се събудите сутринта, поогледате се наоколо, усещате, че в стаята ви е студено, и веднага отлагате желанието си за друг път.
6.7.1925г.
313. Вътрешна връзка, МС , София
Тогава какво можете да направите? С какво мислите да оправите света? - С малкото добро, което излиза от Бога.
13.7.1925г.
314. Малкият стрък, ИБ , Мусала
За себе си, за ближните си сме много добри, но дойде ли Господ да поиска от нас най-малкото нещо, ние му показваме жилото си.
Вашето съзнание трябва да присъства при всяко действие, даже най-малкото, и да знаете, че служите на Бога.
314.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Красиво е да изпълним малкото благо, което Бог е вложил в нашите души.
За къщите си сме много добри хора, за ближните си също, но дойде ли Господ да поиска от нас най-малкото нещо, ние Му показваме жилото си, казваме: „Тъй, да ме познаеш кой съм."
15.7.1925г.
315. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
По този начин Бог ще измени вашите състояние, вашите мисли, вашите чувства, за да бъдете благодарни от малкото, което ви се дава в света.
19.7.1925г.
316. Което вие видите,  НБ , София
Нѣкой човѣкъ ти причинява зло, защото нѣкога и ти си му причинилъ зло, па макаръ и най-малкото.
316.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Някой човек ти причинява зло, защото някога и ти си му причинил зло, па макар и най-малкото.
25.7.1925г.
317. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Животът е най-малката величина, най-малкото проявление, с което започва Любовта.
317.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Животътъ е най-малката величина, най-малкото проявление, съ което започва Любовьта.
26.7.1925г.
318. Свободни движения,  МОК , София
Ако две малки деца си играят и стане нужда да се помогне на по-малкото от тях, по-голямото веднага ще му се притече в услуга. Ако по-голямото дете е тригодишно, а по-малкото – на една година, по-големичкото ще вземе малкото на ръце и ще го носи.
12.8.1925г.
319. Малкото добро и малкото зло, ООК , София
Някои казват, че малкото знание е за предпочитане пред голямото. Аз давам следното правило: малкото добро е за предпочитане пред малкото зло. Ако дойде голямото зло, малкото зло е за предпочитане, защото разноските му са по-малки. Още повече за предпочитане е малкото добро пред малкото зло, понеже няма никакви разноски. Мнозина от вас казват: „Аз предпочитам малкото зло пред голямото зло.“ Да предпочиташ малкото зло, това е крачка напред. Мерилото на света е да се предпочитат малкото добро и малкото зло. При малкото добро в човека се проявява нещо хубаво. Голямото зло и малкото зло са два обратни процеса, които се намират под нулата на живота. Малкото добро и малкото зло са над нулата.
Следователно малкото добро, направено от нас, винаги съдържа в себе си част от нашата енергия. В какво седи малкото зло? Ще ви приведа един пример. Казвате: „Този брат, този ученик е отличен, много добре се учи, но е малко дърдорко.“ Казвам: защо е нужно това вметнато предложение, че този ученик е малко дърдорко? Какво зло има в това, че този брат е малко дърдорко? Думата дърдорко, която употребихте по адрес на вашия брат, е малкото зло. Да говориш повечко, отколкото трябва, това е малкото зло за човека.
Ако искаш да кажеш за някого най-малкото зло, пак се спри, не го казвай. Кажи за него малкото добро.
Следователно човек се изпитва и проверява при най-малкото зло, а не при голямото. Можете ли да обуздаете най-малкото зло, ще можете да обуздаете и голямото; то отпосле ще дойде.
24.8.1925г.
320. Основни закони, ИБ , В.Търново
Вярата може да дойде, а пък малкото нетърпение, което може да проявите, може да стане причина това благо да не ви се даде.
24.8.1925г.
321. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
Всеки има начатък от вяра в себе си, но туй, малкото, Бог ще го благослови.
Малкото дете може да върже и най-силния юнак.
И тъй, първият важен закон е: не подпушвайте Светлината! Щом се подпуши Светлината, като срещнете и най-малкото препятствие, ще почувствате вътрешна тъмнина.
24.8.1925г.
322. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Вярата ще дойде, а пък и най-малкото нетърпение, което човек проявява, може да стане причина да не му се даде определеното за него благо.
25.8.1925г.
323. Високият връх, СБ , В.Търново
Между този млад момък и малкото детенце се образува една връзка, едно съприкосновение в чувствата им.
26.8.1925г.
324. Живите образи, СБ , В.Търново
Те трябва да знаят, че туй, което проявявам в даден случай към хората, е от любов към тях, и да се радвам на най-малкото проявление на Любовта.
27.8.1925г.
325. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ , В.Търново
Не, не е въ многото ядене, не е и въ малкото ядене.
325.2 Наряд и упътвания (четвъртък) (Чистотата) ( втори вариант )
Не, не е в многото ядене, не е и в малкото ядене.
Ние се страхуваме и казваме: „Колкото по-малко ядем, толкова по-добре.“ – Не, не е работата в многото ядене, не е и в малкото ядене.
28.8.1925г.
326. Истинната врата, СБ , В.Търново
И този човек, като дава от малкото, което има, приятно му е.
11.10.1925г.
327. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Ако запитате малкото дѣте отъ първо отдѣление, защо отива на училище, ще ви каже: отивамъ да се уча.
327.2 Великият закон ( втори вариант )
Ако запитате малкото дете от първо отделение, защо отива на училище, ще ви каже: отивам да се уча.
15.11.1925г.
328. Време и сила, МОК , София
Радостта е най-малкото съпротивление, при което животът може да се прояви.
328.2 Време и сила ( втори вариант )
Радостта е най-малкото съпротивление, при което животът може да се прояви.
22.11.1925г.
329. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
В Природата съществува един велик закон, според който тя извършва всички свои работи при най-малко иждивяване, при най-малкото изхарчване на енергия.
Всеки човек трябва да се стреми да извършва своята умствена и сърдечна работа при най-малкото съпротивление.
Разумен човек е този, който предприема работа при най-малкото съпротивление.
29.11.1925г.
330. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Те не играят голяма роля в целокупния живот на човека.“ Малкото камъче събаря колата.
2.12.1925г.
331. Аумен, ООК , София
Малкото постепенно ще се разраства.
18.12.1925г.
332. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
И кой каквото е разбрал, сам да го приложи, да не иска много, и най-малкото приложение ще е добре. Накарайте тази лампичка да свети! Силата е в малкото. Всеки да намери за себе си един метод, да приложи най-малкото, да направи едно най-малко добро.
20.12.1925г.
333. Приложение на символите,  МОК , София
333.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
На дървото и малкото дете може да се покачи и откъсне, при чешмата и малките птички могат да идат, буболечиците.
10.1.1926г.
334. Давам власт,  НБ , София
Тя храни малкото си дете по 10-15 пъти на ден. “Хайде, мама, хайде хапни си!” Тя се бои да не умре от глад. “Нека яде, да порастне!” Не, три пъти на ден е достатъчно за едно дете да се храни. Не е в многото, не е и в малкото.
Най-малкото, което можеше да произведе, то е, че доколкото е възможно, щеше да се прояви в нас разумния живот.
Отива при лекар, показва му крака си и той казва: “Някъде дълбоко вътре има инфекция, затова трябва кракът да се разреже, та да изтече навън всичката нечиста материя.” Той ми пише: “Учителю, да се подложа ли на операция?” Казвам: на никаква операция няма да се подлагаш! Какво да правя тогава? - Ела тук, един виден професор ще ти направи такава операция, при която, ни най-малкото парче живо месо няма да се отреже.
Вие казвате: е, нима една малка мисъл може да произведе нещо лошо? Да, но ако аз пусна в салона само една хилядна част от милиграма от някой силно отровен газ, той, въпреки малкото си количество, ще може да изтреби всинца ни.
13.1.1926г.
335. Каквото става, ООК , София
Сега ще ви запитам кога малкото птиченце, което седи в гнездото, отваря устата си? - Когато вижда майка си да му носи храна.
Докато детето е малко, и бащата, и майката му се радват; те са нежни, внимателни към него, но щом то израсне, стане голям, възрастен син, бащата започва да го хока и му казва: „Излез от моята къща, иди в света някъде да си търсиш работа!" Въпросът е кой научи това малко птиченце да си отваря устата и да чака майка му да го храни? В кой университет се учи? В това отношение малкото пиленце е по-умно, по-годно за живот от малките деца.
17.1.1926г.
336. Благ,  НБ , София
В туй състояние на благост, в Бога няма нито най-малкото желание да стори някому най-малкото зло.
21.1.1926г.
337. Без наука няма сполука, ИБ , БС , София
Ако той седи целия ден в морето, какво ще стане с него? Достатъчно е един месец по 4 часа да седи, за да изгуби и малкото здраве, което има.
И ще се стремите да бъдете доволни от малкото знание, което имате.
24.1.1926г.
338. Мария избра,  НБ , София
Онова, малкото дете, знае ли да се облича? – Не знае. Не, вие ще се облечете още докато сте в яйцето, като малкото птиченце и после ще излезете готови – нищо повече.
Ти опитай най-малкото благо на яденето, най-микроскопическата част от това благо! Вземи една ябълка и малко хлебец и бъди благодарен, а довечера пак ще ядеш.
И всичко, което Бог е създал в света, от най-малкото до най-голямото, цели да изрази този план на живата природа.
31.1.1926г.
339. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
339.2 Простите задачи в математиката ( втори вариант )
Може ли да се произведе какъв да е звукът, без да мислим, че зад този звук седи една интелигентна сила? В природата законът е такъв – и най-малкото движение в света, това е един признак на живота.
31.1.1926г.
340. Свидетелството Негово,  НБ , София
Ако вие бяхте на мястото на Адонаила, какво щяхте да кажете? Най-малкото щяхте да кажете: що ми трябваше да идвам на земята, да направя такава погрешка? Да, но благодарение на тази погрешка на Адонаила, ние имаме всички плодни дървета и растения по лицето на земята.
7.2.1926г.
341. Познат от Него,  НБ , София
Ще знаете едно нещо: и в невидимият свет, и във видимият свет, най-малкото съмнение, което можете подхраните във вашия ум ще ви навлече най-голямото нещастие.
7.2.1926г.
342. Реални величини,  МОК , София
Българите изнасят тази идея чрез поговорката: „Малкото камъче прекатурва колата.“ По отношение на психическия живот тази поговорка може да се изрази с думите: „Най-малката отрицателна мисъл е в състояние да измени разположението на човека.“ Малкото камъче, което прекатурва колата, може да бъде една отрицателна дума, една отрицателна мисъл или едно отрицателно чувство. В буквален смисъл обаче малкото камъче не може да прекатури колата.
342.2 Реалното в живота ( втори вариант )
Всички ги е страх, всяко едно животно, вземете например рибите – страхливи са, в тях страхът е развит – при най-малкото помръдване рибата избягва.
Как бихте изтълкували онази българска поговорка: "Малкото камъче прекатурва колата"? Може би онзи, който е създал тази поговорка, да е имал предвид чисто психологически момент. Малкото камъче, само една дума е в състояние да прекатури колата. Това малкото камъче, тази дума значи, камъчето, може да означава една мощна мисъл. Ако това камъче е една бомба, която може да се пръсне под краката ви, няма ли да прекатури колата? Онези мъдрите хора, когато са казвали "малките камъчета", ако се вземе буквално, малкото камъче не може да прекатури колата.
10.2.1926г.
343. Светлина на мисълта, ООК , София
За пример, колкото и да мислите върху най-голямото и върху най-малкото число, вие няма да разрешите този въпрос, но поне ще придобиете известна светлина по въпроса.
И най-малкото добро или зло, което сте направили на земята, ще ви посрещне в другия свят.
Майката в това време къпала малкото дете в коритото и като чула вика на голямото момченце, веднага изтърчала навън, да види какво става. Като видяла всичко това майката, отчаяна прибързала да влезе в дома си, да извади малкото детенце от коритото.
И тъй, темата за следния път ще бъде: „Качества на най-малкото и на най-голямото число“. Всяко число, което може да се смалява, е най-голямо, защото най-малкото число не може да се смалява. Изобщо малкото число не може да стане нито по-малко, нито по-голямо, отколкото е в действителност, но не може да стане и като голямото.
14.2.1926г.
344. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Следователно, когато сте радостен, не се отказвайте от малкото облаче, от което ще капне малко дъждец.
344.2 Микроскопическите добрини ( втори вариант )
Най-малкото, знаете ли какво ще стане, ще киснете да се смеете.
Най-малкото – играл е някога на театър и е бил цар.
14.2.1926г.
345. Позвах Сина си,  НБ , София
Когато дойде и най-малкото нещастие върху тях, казват: Господ не е тъй благосклонен по отношение към нас.
17.2.1926г.
346. Веригите на съмнението, ООК , София
Щом сте герои, започнете да изкоренявате най-малкото зло от себе си – съмнението.
21.2.1926г.
347. Изразително лице,  МОК , София
Най-малкото постижение в тази задача ще възнагради труда ви, усилията ви.
7.3.1926г.
348. Домовит човек,  НБ , София
Той не може да изнесе най-малките изпитания в света, не може да прояви най-малкото търпение.
7.3.1926г.
349. Духовна мекота,  МОК , София
Защото и най-малкото престъпление, създадено от действието на положителните сили върху човека, води също към затвора, както и влиянието на отрицателните сили.
17.3.1926г.
350. Редът на числата, ООК , София
Никой не отрича вашите опитности, но питам: Какво можете да направите с вашите опитности? Можете ли сами да си направите един хляб, като започнете от посяването на житното зърно и свършите до готовия хляб? Можете ли, като пророк Елисей, от едно гърне с елей да напълните още много гърнета? Ако можете от малкото да правите много, това значи опитност.
За пример, ако вземете числата 1234, 2134, 3214 и 4321, еднаква стойност ли имат и четирите? Ако тези числа са пари, кое от тях ще предпочетете? Ако имате да давате, ще изберете най-малкото от тях; ако имате да взимате – най-голямото.
Приеми по-малкото страдание, за да не дойде по-голямото.
21.3.1926г.
351. Жива реч,  МОК , София
351.2 Живата реч ( втори вариант )
Във всяко едно предложение, като го пишете, трябва да има една положителна дума най-малкото, един слог съществен, на който да базирате мисълта си.
28.3.1926г.
352. Добро и свобода,  МОК , София
Най-малкото любопитство от тяхна страна е в състояние да развали работата на професора им.
28.3.1926г.
353. Петте разумни,  НБ , София
Идва след това пророкът и ми каза: “Който е недоволен на малкото, остава и без него” – и изчезва.
Ние сме недоволни от малкото.
11.4.1926г.
354. Малкото съпротивление,  МОК , София
Влезе ли най-малкото съмнение в ума му, той е изложен вече на големи атаки.
354.2 Малкото съпротивление ( втори вариант )
Влезе ли и най-малкото съмнение в ума му, той е изложен вече на големи атаки.
18.4.1926г.
355. Качествата на здравия човек,  МОК , София
355.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Изобщо най-малкото бяло петно на ноктите е признак за някакво болезнено състояние.
25.4.1926г.
356. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Не е въпросът как ще ви проповядвам, но казвам, ако от моята проповед можете да задържите за себе си най-малкото зрънце, с което да се нахраните, аз ще се радвам.
19.5.1926г.
357. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
То дава импулс на човека да учи, да се радва и на малкото, което всеки ден придобива.
23.5.1926г.
358. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Най-малкото разсейване от ваша страна прави лошите хора, апашите и разбойниците, смели и те моментално започват да бъркат в джобовете ви.
26.5.1926г.
359. Пътят на желанията, ООК , София
И най-малкото нещо, което върши, той трябва да го направи така, че никой да не може да му конкурира.
30.5.1926г.
360. Което дава живот,  НБ , София
Когато някои хора искат да ме убедят, че всичко това, което сега става е природа, или най-малкото, че то става по законите на разумната природа, знаете ли на какво мога да уподобя аз тия твърдения? То е все едно, че ако някой човек събере около себе си 10000 дрипави, недоразвити деца да иска да ме убеди, че те са гениални, че могат да свирят добре.
30.5.1926г.
361. Окултни познания,  МОК , София
Ученикът трябва да се смали, да дойде до точка, до най-малкото същество в света. Те са методи на най-малкото съпротивление и иждивяване на енергия.
361.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Туй малкото същество ходи, слиза, последователност има в постъпките му.
2.6.1926г.
362. С чия воля?, ООК , София
Някой казва: “Аз съм разбрал всички тая неща.” Питам: Какво е разбрал този човек, когато не проявява нито милосърдие, нито вяра, нито надежда, нито справедливост, нито разумност? Това не подразбира, че той няма тези качества, но или не ги проявява, или ги проявява както малкото дете, което иска да мине за художник и рисува различни драскулки.
Често някому се представя случай да изпълни едно голямо задължение и, за да го изпълни, той веднага пренебрегва малкото задължение.
Стане ли най-малкото раздвояване в съзнанието на човека, обещанието, дадено от него, няма вече смисъл.
9.6.1926г.
363. Усилване на вярата, ООК , София
Най-малкото, ако този човек е господар, той ще бъде изправен към слугите си и ще плаща повече, отколкото трябва.
Някой ще каже: “Толкова усилия правя в живота си, толкова работя и пак нямам връзка?” Всички имате връзка, но слаба: най-малката мъчнотия, най-малкото страдание и изпитание в живота ви е в състояние да прекъсне тази връзка.
16.6.1926г.
364. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Обаче дайте в ръцете на малкото дете един красив диамант и вижте как ще се върне дома си.
20.6.1926г.
365. В малкото,  НБ , София
Верният в малкото.
Великото седи в малкото, което можеш да носиш навсякъде в себе си.
Верният в малкото и в многото е верен.
Какво е малкото? Това е свещеният идеал на човека, това е истината.
„Верният в малкото и в многото е верен".
Туй подразбира „верният в малкото".
„Верният в малкото, и в многото е верен"
Направиш ли най-малкото престъпление, ти нямаш сила вече.
„Верният в малкото".
„Верният в малкото".
27.6.1926г.
366. В своите си,  НБ , София
Казват: малкото камъче прекатурва цялата кола.
4.7.1926г.
367. Запалената свещ,  НБ , София
Животът не седи нито в многото, нито в малкото.
7.7.1926г.
368. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Какво ще се ползува малкото дете, ако вземе в ръката си един чук, който тежи 10 килограма? Ако вие вземете един чук, веднага ще започнете работа с него. Или пък, ако някое дете вземе Крали-Марковата сабя, препаше я през пояса си и поиска да стане воин, какво ще го ползува това? Чукът в ръката на малкото дете е нещастие. Сабята в ръката на малкото дете е нещастие, смърт носи за него.
7.7.1926г.
369. Специалният закон, ООК , София
Ако най-малката случка, най-малкото противодействие или изненада може да наруши равновесието му, той не може да се надява на успех в работата си.
Значи човек има две естества: едното естество е Божественото начало в него, което понася всичко с радост; другото естество е човешкото, което и най-малкото не може да носи.
9.7.1926г.
370. Педагогически правила, МС , София
Какво сте придобили с малкото опити, които сте направили? За сега сте придобили малко, но за в бъдеще ще придобиете повече.
11.7.1926г.
371. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Като слезете долу, първото нещо, което ви предстои е да направите следния опит: концентрирайте ума си нагоре към Бога и кажете: Господи понеже вървим по този път и искаме да ти служим, нека дойде тази малка топлинка у нас, да я почувстваме! Аз съм готов да нося своите страдания, но дай ми тази малка топлинка, да я почувствам! Не искайте от Господа големи работи! Вие искате от Господа все големи работи, за това изгубвате и малките, а трябва да искате малкото! Тази малка топлинка като дойде тя ще внесе новото в живота ви.
23.8.1926г.
372. Раждането на свободата, СБ , София
Вземете малкото дете, за което майката се грижи и работи.
25.8.1926г.
373. Имената са ви записани, СБ , София
И най-малкото, което ни се казва отвътре, трябва да го изпълним.
27.8.1926г.
374. Свещеният огън, СБ , София
Не можем ли всички ние да положим душата си за Бога и да Му служим? Не е в многото, в малкото се състои всичко, което можем да пожертваме.
Най-малкото аз ще имам неговото внимание и разположение.
28.8.1926г.
375. Правосъдие, СБ , София
И най-малкото животно, което едва можем да наблюдаваме под микроскоп, се движи така съсредоточено и търси храната си, както и ние. Ако ние се грижим за себе си, и най-малкото животно се грижи за себе си.
29.8.1926г.
376. Добро и съвършенство, СБ , София
Даже и от това малкото, което имате, по някой път мнозина от вас ще се обезсърчат, ще станат индиферентни.
Как ще работите през тази година? Като влезете между хората, вие ще се заразите от техните идеи, и като срещнете най-малкото съпротивление, вие ще се обезсърчите и ще отстъпите.
29.8.1926г.
377. Ще се изкоренят, СБ , София
Внесе ли и най-малкото неверие в себе си, най-малкото колебание, не може да постигне нищо.
22.9.1926г.
378. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Ако искате да причините страдания на малкото дете, което едва е тръгнало на училище, спрете го от училището, т. е. забранете му да ходи на училище.
Когато малкото дете изгори пръста си на огъня, втори път то не посяга към него.
26.9.1926г.
379. Посока на растене,  МОК , София
379.2 Посока и растене ( втори вариант )
Туй въже може ли да държи дървото? До колко години може да го държи? Малкото дърво като го свържеш, какво ще стане с въжето? В края на краищата, дървото ще скъса въжето.
3.10.1926г.
380. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
Същото може да се каже и за идеите: има идеи, които от най-малкото духане изгасват.
380.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Туй е вярно и в друго отношение – има известни идеи, които изгасват от най-малкото духване.
6.10.1926г.
381. Двата полюса, ООК , София
Кого да не убива: човека ли? Питам: Може ли тогава да се нарече морален човек онзи, който коли кокошки, агнета, волове или който убива мухи, сече гори и т. н.? Ако истинският морал се заключава в спазване правилото „Не убий", този морал трябва да се прилага по отношение на всичко живо, от най-малкото до най-голямото.
Кои са тези хора? Те са ония, които са доволни от най-малкото благо, което им е дадено. Ако малкото благо, като житното зърно съдържа в себе си условия за растене, щом се посади в земята, всеки нов момент то ще расте, ще се развива, докато даде плод, от който всички ще се ползуват. Който не е доволен от малкото благо, той няма да се погрижи да го посади в земята, вследствие на което ще го лиши от условия за растене и живот.
10.10.1926г.
382. Внушение,  МОК , София
Какво се ползува човек от четенето на добри и свещени книги, ако нищо не е приложил? Човек може да е чел десет пъти наред Библията, но ако не знае, как да се справи с най-малкото изпитание или нещастие, той нищо не е придобил.
10.10.1926г.
383. Затова се родих,  НБ , София
На първо място великото в света, а после малкото.
17.10.1926г.
384. Любов и вяра,  МОК , София
384.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Кого ще обичате повече: малкото агънце или мамута? Агънцето.
После - по-силен, по-силен, по закона на Любовта, от малкото.
Ако туй, малкото същество седи седмица и чака - колко повече ти? То е най-малкият подтик.
Вярата, която започва с великото, Любовта, която започва с малкото.
17.10.1926г.
385. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Сега, обаче, като приемете това ново учение, със ставането си още, нека у вас се яви поне най-малкото желание да измените, да смекчите малко отношенията си към вашата слугиня. Ако човек не може да издържи напрежението на известни теории, на известни истини, нека бъде благодарен на най-малкото, за което е достъпен неговият ум и неговото сърце.
20.10.1926г.
386. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Но какво ще бъде мнението му за нея, ако я види у дома й, между близките й, да се кара с майка си и баща си, да бие по-малкото си братче или сестриче? Той ще вземе шапката си и ще каже: „Довиждане!"
24.10.1926г.
387. Ранните лъчи.,  МОК , София
Най-малкото съмнение или колебание е в състояние да спъне човека.
27.10.1926г.
388. Устойчиви съединения, ООК , София
За да дойде до тази любов, той трябва да започне от малкото и постепенно да върви към голямото. Който е силен, той може да започне по обратен път: отгоре и постепенно да слиза надолу, т. е. от голямото към малкото.
31.10.1926г.
389. Неговата заповед,  НБ , София
Какво ще стане с малкото дете, ако не проси от майка си мляко? Какво ще стане с държавника, ако не проси? - Няма да взима участие в управлението на държавата.
3.11.1926г.
390. Човешкият дух, ООК , София
Каквото знание придобиете, каквато книга прочетете, приложете поне най-малкото от нея.
7.11.1926г.
391. Моисей и Христос,  НБ , София
Ако запалим само една свещ, в невидимия свят тя ще причини много нещо, защото многото, изобилието винаги се ражда от малкото.
14.11.1926г.
392. Поглед и движение,  МОК , София
392.2 Поглед и движение ( втори вариант )
По възможност ще за почнете с най-малкото.
17.11.1926г.
393. Устои на съзнанието, ООК , София
Вие трябва да бъдете доволни от най-малкото, защото в него се крият условия за голямото. В малкото се крие Божественото, което е носител на красивото в живота.
Всяка дума, която излиза от любовта, служи като мазилка, с която се запушва и най-малкото пропукване на нервната система.
21.11.1926г.
394. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
За нас са останали само извадки от това, което Христос е говорил някога, но мъдрият, разумният човек от малкото може да извади много нещо; глупавият - обратно: от многото вади малко и то изкривено и изопачено.
Ако човек може разумно да използва малкото, което са му сипали, то ще му държи сито за хиляди години.
21.11.1926г.
395. Освобождаване,  МОК , София
Не, както природата започва от малкото, от слабото и постепенно отива към силното, така трябва и вие да постъпвате.
5.12.1926г.
396. Умовете им,  НБ , София
Онзи човек, който може да спаси мравката, и който полага грижи и за най-малкото растение, той може да помага и на брата си.
396.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Онзи човѣкъ, който може да спаси мравката и който полага грижи и за най-малкото растение, той може да помага и на брата си.
8.12.1926г.
397. Последната постъпка, ООК , София
Този човек е философ, мъдрец, учи се от малкото дете.
В това отношение малкото дете тежи милион и петстотин хиляди пъти повече от стария човек. Казвате: „Възможно ли е малкото дете да тежи повече от стария човек?" – Да, това дете именно стана причина ти да ходиш на хорото с момите; това дете те накара да се ожениш; това дете те застави да работиш, да станеш художник, писател, поет, философ или учен.
Когато човек се моли на Бога, когато иска нещо от Него, той трябва да иска най-малкото, но същевременно най-необходимо.
12.12.1926г.
398. Глас в пустинята,  НБ , София
Мнозина ще възразят на това по следния начин: “Щом човек издава глас, това показва, че той мисли.” Питам: Как мислите, коя е причината, дето малкото дете издава глас? Дали то е някакъв голям философ или оратор? - Не, детето издава глас или за това, че има някаква нужда, или защото му е причинена някаква болка.
Смисълът на този живот не седи в многото, но не и в малкото; смисълът на този живот не седи в силата, нито в безсилието.
15.12.1926г.
399. Неразрешеното, ООК , София
Щом забележи най-малкото недоволство или най-малката индиферентност в нас, Той веднага ни подтиква напред, постоянно ни дава подтик за работа.
26.12.1926г.
400. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
Който не е благодарен на малкото, той ще изгуби и него. Малкото се благославя.
400.2 Живот, сила и интелигентност ( втори вариант )
Не си ли доволен на малкото, ще изгубиш и многото.
28.12.1926г.
401. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Някои хора при най-малкото съпротивление се отчайват и казват: Не е този пътят, по който трябва да вървим.
2.1.1927г.
402. Влизане,  НБ , София
Най-малкото докосване до съзнанието на Бога донася такава радост за душата, за която Павел казва: „Щастието, което ни очаква за в бъдеще, не може да се сравни с богатствата на целия свят.“ Само по този начин животът ни ще бъде песен и музика.
5.1.1927г.
403. Право разбиране, ООК , София
Най-малкото раздвояване в съзнанието прави опита несполучлив.
12.1.1927г.
404. Предназначение, ООК , София
Тъй щото ако човек иска да има представа за малкото и за великото в света, той трябва да има мярка, с която да ги сравнява.
23.1.1927г.
405. Едно стадо,  НБ , София
Най-малкото съмнение също така създава страдания. Питам: Истинска, положителна вяра ли е тази, която се прекъсва от най-малкото съмнение? Всичко, което иде отвън и прекъсва връзката в нашите мисли и чувства, е една самоизмама, която, обаче, показва, че ние още не сме дошли до същността на нещата.
Този човек се намира в положението на малкото дете, което иска да воюва със слон. Що е драма в живота? – Първият опит на малкото дете да се бори със слона, но се оттегля назад. Що е трагедия? – Резултат от настояването на малкото дете да се бори със слона.
23.1.1927г.
406. Представа за трите свята,  МОК , София
На малкото дете се дават играчки, но по никой начин не можете да му дадете пособия, каквито давате на възрастния.
26.1.1927г.
407. Което оправя, ООК , София
Ако забележат най-малката болест или най-малкото неразположение у вас, те веднага ще ви върнат на земята.
30.1.1927г.
408. Дело съвършено,  НБ , София
Може ли малкото дете-пеленаче да се сравнява с онзи голям юнак, с онзи герой, който носи пълни чували на гърба си? – Не може да се сравнява.
30.1.1927г.
409. Неизвестни величини,  МОК , София
409.2 Слънцето ( втори вариант )
Онова, малкото дете, което пише буквата криво, то не лъже, то се стреми да напише, но не може.
Един учен човек малкото ще разработва.
2.2.1927г.
410. Стари и нови възгледи, ООК , София
По-малкото зло е за предпочитане пред по-голямото.
6.2.1927г.
411. За тяхното неверство,  НБ , София
Ние разглеждаме тези явления в целокупния живот – и в малкото, и в голямото, т.е. и в младите и в старите.
Да разсъждаваме така, то е все едно, да убедим малкото дете, че някоя мечка е майка му, която го е родила; или да убедите едно мече, че жената, която го храни, е негова майка.
Сега, малкото дете като отиде, при дядо си, той започва да му проповядва своята философия, но с това разваля детето.
Всяка къща, в която е извършено и най-малкото престъпление, тя трябва да се разруши! Защо умират хората? – За престъпленията, които вършат. Тялото се разрушава от най-малкото престъпление, което се върши в него.
Така ли искате да видите Бога? Благодарете да видите даже най-малкото проявление на Бога.
13.2.1927г.
412. Светото място,  МОК , София
Затова казвам: свещен е огънят на Любовта, най-малкото докосване на неподготвен човек до него може да произведе голяма дисхармония, дисхармонията пък произвежда страдания и скръб - мнозина страдат по причина на това, че преждевременно докосват свещения огън на Любовта.
Малкото може да се увеличи, може и да се намали - от вас зависи.
Следователно искате ли да се ползвате от Божествените блага, вярвайте в малкото - в него се крие Божественото; вярвайте в малкото, дайте му път в себе си и не го критикувайте.
412.2 Святото място ( втори вариант )
Този огън е толкова свещен, че най-малкото побутване може да произведе една дисхармония.
Малкото, то може да се напълни и може да се изпразни. Онова малкото, което е хубаво у вас, ако вие вярвате в него, веднага чашата ви ще се напълни и ще имате всичките Божествени блага.
16.2.1927г.
413. Великата задача на човека, ООК , София
Значи в еволюционния процес имаме отиване от малките към големите неща, а в инволюционния процес имаме точно обратното: отиване от голямото, от Великото към малкото. В еволюционния процес Духът изучава отношенията на малкото към Великото, а в инволюционния процес Той изучава отношенията на Великото към малкото.
Физически малкото дете лесно се укротява: ще му пъхнете един биберон с мляко в устата и то млъква.
Казвате: Философията на живота не седи в многото. – Не е в многото, но не е и в малкото.
23.2.1927г.
414. Природните звукове, ООК , София
Това се отнася не само за възрастния, но и за малкото дете.
27.2.1927г.
415. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Най-малкото противоречие ги изкарва от релсите на техния живот.
Малки постижения са необходими, но в малкото се крият големи сили и възможности.
Често малките деца запитват майка си отде е дошло малкото им братче или малкото им сестриче? Майката казва, че бабата го е донесла от реката.
2.3.1927г.
416. Възможни постижения, ООК , София
Нищо лошо няма, ако не изпълните задачата, но малкото птиченце, което щеше да ви попее, да направи полог във вас, ще потърси друго място, където ще занесе своето благословение.
Какво придобива малкото пате, като живее на земята? То се излюпва и веднага започва да плава и да се храни като майка си. Придобило ли е нещо ново? Малкото птиченце излиза от гнездото си и веднага започва да хвърчи, да си търси храна като майка си.
6.3.1927г.
417. Възпитание и самовъзпитание,  МОК , София
В ръцете на малкото момченце и момиченце дървеното конче и восъчната кукла са на място.
417.2 Мислете за слънцето! ( втори вариант )
Голямото търпиш, но туй, малкото джудже, не може да го търпиш.
6.3.1927г.
418. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Или пък най-малкото за в бъдеще нашето тяло може да премине през голямо развитие.
Добрите хора се наричат свирещи арфи, от които при най-малкото докосване, чувате да се разнася Божествено дихание.
13.3.1927г.
419. Няма тайно,  НБ , София
Като погледна цвета на неговите очи и страни, виждам, че вярата на този човек е толкова голяма, че от най-малкото шумолене в гората, палтото му ще дойде в хоризонтално положение.
13.3.1927г.
420. Реализиране на желанията,  МОК , София
При това за реализиране на желанията трябва да се спазват известни условия - например може ли малкото кученце да вземе парче месо от устата на едно голямо, силно куче? Каквото и да прави, колкото и да е силно желанието му да си хапне от това месо, кученцето може да го постигне само при едно условие: когато голямото куче задоволи глада си и остави парченца от месото, които не може вече да яде - тогава малкото кученце ще се приближи внимателно към тия парченца и ще си хапне, отчасти ще задоволи желанието си.
420.2 Щастието ( втори вариант )
Този бут е в устата на това, голямото куче – каква възможност има за туй кученце да вземе бута? Има само една вероятност: че туй куче, като се наяде, ще остави другото и кученцето ще вземе туй, малкото парченце, ще се задоволи.
16.3.1927г.
421. Спасителни положения, ООК , София
Малкото богатство с Любов е за предпочитане пред голямото богатство без Любов. Малкото знание с Любов е за предпочитане пред голямото знание без Любов и без приложение.
20.3.1927г.
422. Кротките,  НБ , София
При всичките ваши знания, щом ви сполети най малкото нещастие, веднага казвате: Няма Правда в света.
Смисълът на живота не се заключава в това да избягвате лошите мисли, чувства и желания и да се стремите да се освободите от тях, но трябва грижливо да ги чистите, както майката чисти малкото си дете.
22.3.1927г.
423. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Ние любим в човека малкото, а не многото, което той съдържа.
Та като се събудите сутрин, схванете най-малкото в себе си, но това, което е мощно: мощната мисъл, мощното сърце и мощната воля.
23.3.1927г.
424. Малкият повод, ООК , София
Започнете от малкото и постепенно вървете към голямото, към великото.
30.3.1927г.
425. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Ето защо, най-малкото, но здраво желание е по-важно от някое голямо, но сухо желание.
От човека се изисква всеки ден да реализира поне най-малкото нещо, да задоволи най-малкия копнеж на душата си, за да могат неговото сърце и неговия ум да се развиват правилно, да разбира проявите на Божията Любов.
Сега, ако ви поставят на изпит, да видят какво сте разбрали от тази лекция, колцина от вас ще издържат изпита? Вие ще пропаднете при най-малкото изпитание.
3.4.1927г.
426. Вехтото премина,  НБ , София
Видите ли, че някой човек направи най-малкото добро, насърчете го, дайте му възможност да се проявява в правене на добро. Бог е в малкото, в незабелязаното, в невъзможното.
10.4.1927г.
427. Образи на реалността,  МОК , София
При сегашните условия на живота хората са заприличали на бомби, които очакват най-малкото докосване до себе си, за да се запалят и избухнат - това се дължи на голям прилив на енергия в организма им, с която не могат да се справят, и щом не могат да се справят, те лесно избухват.
13.4.1927г.
428. Една стъпка, ООК , София
При най-малкото нарушение на тази система нейният тон „до“ се изменя, минава в друг тон, а това вече създава известна дисхармония в някой от нейните органи.
17.4.1927г.
429. Раб и син,  НБ , София
Животът не се заключава в многото, но в малкото.
При най-малкото съмнение в Бога, смъртта туря вече своето начало; това значи, че материята е взела надмощие над духа.
22.4.1927г.
430. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Учителят: Ще почнете от малкото.
А то е в малкото шишенце в лабораторията.
24.4.1927г.
431. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Най-малкото недоразумение той уреждал с нож.
4.5.1927г.
432. Принципи на нещата, ООК , София
Обаче който разбира, той ще забележи и най-малкото отклонение на ръката: той даже ще знае причината, защо и как е станало това бодване.
Най-малкото помръдване на показалеца, например, се отразява в цялата природа.
8.5.1927г.
433. Сто пеняза,  НБ , София
Най-малкото смущение в сърцето на човека и най-малкото колебание в неговия ум, показват, че той живее още в свещения егоизъм и мисли само за себе си.
11.5.1927г.
434. Четирите кръга, ООК , София
Най-малкото той ще забележи, че пулсът на неговото сърце се е изменил.
15.5.1927г.
435. Ще ви се даде,  НБ , София
Като наблюдавам проявите на съвременните хора, казвам: колко много още има да живеят и да се учат хората, докато дойдат до Божествения морал, докато придобият будно съзнание! Колко внимателен трябва да бъде човек, когато отива до някой извор! Той трябва да следи, да не стъпче и най-малкото листенце на цветята около извора.
Малкото нещастие се лекува с голямото.
22.5.1927г.
436. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Когато влезе в храма и видя, че търговци продават вътре гълъби и други стоки, Христос се възмути от техния живот и взе камшик, та ги изгони вън; в душата на Христа се повдигна възмущение срещу тия, които опетниха най-малкото и скрито място - сърцето си.
436.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Не опетнявайте туй, малкото място – сърцето. Поне туй, малкото място – сърцето, да е чисто.
12.6.1927г.
437. Типове и образи,  МОК , София
437.2 Типове и образи ( втори вариант )
От един бряг ще се спуснеш, по най-малкото съпротивление ще минеш през долината.
15.6.1927г.
438. Връзка на съзнанието, ООК , София
Той не може да задържа в себе си и най-малкото количество Божествена енергия, понеже има дупки, през която тя изтича.
19.6.1927г.
439. Три посоки,  МОК , София
Малкото кученце се затичва към костта с намерение да я опита, но в този момент голямото куче пристига; като вижда костта пред кученцето, то веднага се навежда и се готви да се хвърли върху него. Добре ли постъпва кученцето? Умно и хитро е малкото кученце, то отстъпва костта на голямото, с което спасява кожата си; не е ли готово да отстъпи, кожата му ще бъде одрана.
439.2 Три посоки ( втори вариант )
Хвърлят една кост с месце, малкото се затича, взема костта. Малкото, като го вижда, поставя костта пред него и почва да го милва: «Не, не, казва, аз ти го нося.» Той погледна, погледна кучето и отърва кожата си.
22.6.1927г.
440. Отличителни черти, ООК , София
От този момент вече вие пущате малкото краче на дявола в себе си.
Малкото дете трябва да се храни с мека, с течна храна.
14.8.1927г.
441. Мислещият човек, МС , София
Самата Истина не е нито в малкото, нито в многото.
15.8.1927г.
442. Правата мисъл, МС , София
При това, неговите постъпки са много хармонични, никой не може да го застави да прояви най-малкото престъпление в мисълта си.
19.8.1927г.
443. Пътят на ученика, СБ , София
Малкото житно зърно, запример, съдържа всички условия за един велик живот.
20.8.1927г.
444. Братя в единомислие, СБ , София
Ето как започва евангелист Лука 10 стих: „Верният в малкото, и в многото е верен“. И сега Бог отговаря: „Когато верният в малкото е верен и в многото, само тогава братята ще живеят в единомислие“. Христос казва: „Неправедният в малкото и в многото е неправеден“. Бог казва: „Щом човек е неправеден и в малкото и в многото, братята не могат да живеят в единомислие“.
21.8.1927г.
445. Ще се превърне в радост, СБ , София
Когато говорим за разливане, разбираме един вътрешен процес, а именно: Великото, мощното, силното се разлива в малкото.
Не мислете, че Той ще пренебрегне малкото, което сте направили.
По същия начин, щом и вие сте ученици, Господ ще положи Духа си върху вас и вие ще изнесете малкото, което Бог ви е определил.
22.8.1927г.
446. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
И направи Бог двете големи светила, голямото светило, за да владее на деня, а малкото светило, за да владее на нощта; и направи и звездите...
23.8.1927г.
447. Дойде глас, СБ , София
Питат се хората: „Отде събра толкова нещо този поет за малкото бяло кокиче? Чудесии просто написа за него“.
Това разширение може да бъде много малко, микроскопическо, но малкото се благославя.
24.8.1927г.
448. Свещеният час, СБ , София
Значи по-голямото или по-малкото съприкосновение с висшите същества, броят на допирните точки с тях определя степента на човешката доброта.
24.8.1927г.
449. Явно говорих, СБ , София
Сега, ако ви дам като задача постигането на великия идеал, как ще я разрешите? – Ще започнете от малкото.
Питам ви: Малкото дете, като се роди, веднага ли тръгва да ходи? – Не, първо майка му го носи.
31.8.1927г.
450. Малките резултати, ООК , София
Понякога тази излишна енергия се натрупва зад ушите, както и около слепите очи на човека, и го прави нервен, раздразнителен, готов да се сърди, да се обижда за най-малкото нещо.
4.9.1927г.
451. Мнозина казваха,  НБ , София
Вижте малкото юрдече, как плава.
11.9.1927г.
452. Денят Господен,  НБ , София
Като се говори за смирение, това подразбира човек да се откаже от грандоманията, от лакомството, защото смисълът на живота не е нито в многото, нито в малкото. Като се смалявате, ще минете през най-малката дупка, през най-малкото отверстие, през най-малката междина. За да я погали, той пъхнал ръката си през най-малкото отверстие, през най-малката междина.
18.9.1927г.
453. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Всеки културен човек може да направи поне най-малкото добро.
25.9.1927г.
454. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
Как ще обичаш целия свят с малкото си сърце? Може ли да събереш целия свят в сърцето си? Когато човек пожелае да обича целия свят, това показва, че той има друго сърце, в което може да събере всички хора.
Обаче при най-малкото заболяване, физическо или психическо, тези течения се смесват в организма, вследствие на което се явяват различни неразположения: напрежение в слепите очи, зад ушите, в задната част на мозъка и т.н.
25.9.1927г.
455. Оскърбени,  НБ , София
В процеса на лекуването си той трябва да започне от най-малкото количество вода и постепенно да увеличава: първият ден да изпие една чаша вода, вторият ден – две чаши, третият ден – три чаши, после – четири, пет, шест чаши, докато достигне до 15-20 чаши на ден.
9.10.1927г.
456. Мек ответ,  НБ , Русе
„По-добро малкото със страх Господен;
16.10.1927г.
457. Призови Симона!,  НБ , София
Човек, в пълния смисъл на думата, е онзи, който схваща великия план на живота и се задоволява с малкото благо. Ако някой човек отхвърля малкото благо и се обижда от него, той изпада в положението на куче.
Ако един престъпник, който убил майка си, или баща си, се доближи до едно дърво, листата на това дърво веднага окапват; ако този престъпник се доближи до един извор, последният ще изсъхне, или най-малкото, теченията му ще се изменят.
23.10.1927г.
458. По-долен от ангелите,  НБ , София
Който допусне най-малкото съмнение и подозрение срещу Нея, той е първокласен невежа. Ако един ангел допусне най-малкото съмнение по отношение на Бога, той е осъден вече на голямо падане.
30.10.1927г.
459. Посред тях,  НБ , София
Гледаме, как малкото дете бозае от майка си, и намираме, че това е прост процес, но в същност и той представя някаква наука, някакво изкуство.
30.10.1927г.
460. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Това подразбира българската поговорка: „Малкото камъче събаря колата“.
6.11.1927г.
461. И рече Бог,  НБ , София
Още докато е било в утробата на майка си, малкото дете е изгубило уважението си към нея.
Когато някой ученик заведе малкото си братче или сестриче на училище, да слуша, как учителят преподава, какво ще научи това малко дете? Нищо няма да научи, нито ще разбере нещо.
9.11.1927г.
462. Космически възприятия, ООК , София
Мога да ви говоря за вярата, за любовта, за търпението, но при най-малкото сътресение вие се спъвате и всичко изгубвате.
Никое живо същество на земята, от най-малкото до най-голямото, до човека даже, не познава тази връзка.
Най-малкото, което прави тя, е това, че внася разширяване.
16.11.1927г.
463. Превръщане на киселините, ООК , София
Вземете едно от своите противоречия, най-малкото, и го подложете на анализа да видите кое е същественото в него и кое – несъщественото.
20.11.1927г.
464. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Най-малкото дете в това семейство, което било най-духовно, казвало на родителите си: Не се безпокойте, ние ще бъдем спасени. – Как ще бъдем спасени, когато отникъде няма възможност да се донесе хляб? – Ще видите.
Бъди доволен на малкото! Човек може да придобива знания отвсякъде.
27.11.1927г.
465. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Следователно, ако малката идея не расте и не се развива, като малкото дете, никой не би я търсил.
Човек не може да придобие и най-малкото благо, ако не даде за него нещо, съответно на неговата стойност.
30.11.1927г.
466. Вероятности и възможности, ООК , София
Ако на малкото момченце дадете една книга от висша математика, то ще започне да я разгръща, да я прелиства, и в края на краищата ще си направи от нея едно хубаво хвърчило, което ще пусне във въздуха.
Малкото дете може да изяде най-много две ябълки, обаче то плаче, иска от майка си да му напълни джобовете с ябълки. Малкото се благославя, а не многото. Малкото, прието с благодарност, внася мир в душата на човека.
"– Благодарете на малкото.
4.12.1927г.
467. Седем кошници,  НБ , София
Когато малкото дете отива на училище, за него не е важно да се занимава с въпроса, какво ще прави като свърши училище.
14.12.1927г.
468. Време и вечност, ООК , София
Какво съзнание е това, което при най-малкото страдание се прекъсва? Всяко прекъсване показва, че съзнанието не е будно.
В това отношение вие трябва да бъдете като децата, да сте доволни от малкото.
25.12.1927г.
469. Човешки и природни енергии,  МОК , София
Кой жаден пътник не се радва на това изворче? Кой пътник, объркал пътя си в гората, не се радва на малкото овчарче, което знае пътя и му го посочва? Радвайте се и на най-малкото знание, което ви посочва правия път в живота. В малкото е скрито Божественото, което расте и се развива.
8.1.1928г.
470. Жлебът,  НБ , София
По тази причина те имат обичай, когато малкото дете проходи, да му мътят питка, а заедно с това да поставят на една малка маса ножче, перо, монета и рало и гледат, към кое от тези четири неща детето ще пристъпи.
Онези англичани, които искрено търсеха знанието, трябваше да се откажат от своите традиции, да влязат като ученици в тези тайни общества, за да придобият най-малкото знание.
8.1.1928г.
471. Разумно ограничение,  МОК , София
За най-малкото добро, което виждат в човека, те са готови да го възнаградят материално и морално.
15.1.1928г.
472. Заветът,  НБ , София
Пушката крие в себе си известна динамическа сила, която всеки момент може да се изяви навън, както бомбата – при най-малкото сътресение може да експлодира.
15.1.1928г.
473. Творец на съдбата си,  МОК , София
Никакъв страх, никакво смущение! Най-малкият страх или най-малкото смущение пречи на опита.
18.1.1928г.
474. Малки и големи придобивки, ООК , София
Оттук можем да извадим следното заключение: малкото благо е дадено от човека; голямото благо – от дявола, а където няма никакво благо, там пък Бог взема участие.
При най-малкото изпитание той губи смисъла на живота и започва да роптае против съдбата си, против Бога, против всичко, което се изпречва на пътя му.
Нито една от тия елементарни енергии сама не е в сила да произведе най-малкото действие.
Силата е в малкото, а не в многото. Всеки трябва да знае, че малкото, което има в себе си, е в състояние да го спаси. Малкото всеки може да има, а голямото е достояние за малцина.
Най-малкото отклонение ще ви свали от висотата, затова трябва да пазите равновесие със своята върлина.
474.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Сега ние идваме до един принцип: малкото благо в света е от човека, голямото благо е от дявола, а дето няма никакво благо, то е от Бога. Малкото благо е от човека, голямото благо е от дявола, а дето няма благо, е от Бога.
При най-малкото запушване на порите ще се задушиш.
Законът е именно там, че спасението на хората седи в малкото, което всеки може да го има.
И най-малкото отклонение е предвидено, трябва да го уравновесите с вашата върлина.
22.1.1928г.
475. Животът във формите,  МОК , София
Най-малкото нарушаване на равновесието внася противоречия в човека.
22.1.1928г.
476. Никодим,  НБ , София
При най-малкото свободно време, мислете върху Божията Любов, върху Божията Мъдрост и върху Божията Истина.
И затова, казвам: не се заблуждавайте от малкото, което човек дава! Не се подкупвайте от многото, което дяволът дава! Дръжте се за нищото, или за всичкото, което Бог дава! Това са правила, които трябва да спазвате в живота си.
Казвам: ако трябва да благодарим на коня, на вола за сторената ни от тях услуга, колко повече всеки момент трябва да благодарим в душата си и за най-малкото добро, което някой човек ни е направил! А колко повече трябва да благодарим на Бога за всичко, което ни е дал и направил за нас! Който възприеме Божията Любов, той ще оправи всичките си работи – лични семейни, материални; той ще има помощта на добрите хора не само в България, но и от невидимия свят.
25.1.1928г.
477. Равнодействаща сила, ООК , София
Най-малкото му движение ще изразява съзнателна мисъл.
Най-малкото съмнение в този закон показва, че силите нямат за допирна точка любовта.
Според вас красотата е най-малкото зло, грозотата е най-голямото зло. Богатството е най-малкото зло, сиромашията е най-голямото зло. Според нас по-вярно е обратното: красотата е най-голямото зло, грозотата е най-малкото зло. Богатството е най-голямото зло, сиромашията е най-малкото зло.
29.1.1928г.
478. Синове на възкресението,  НБ , София
Нека започне от най-малкото, от някое цветенце и постепенно да върви нагоре.
5.2.1928г.
479. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Заради тази сила, ти се задоволи с най-малкото, да се допреш до дрехата ми. Ти не поиска никакво голямо благословение, но се задоволи с най-малкото.
2.2.1928г.
480. Състояния на материята, ООК , София
Най-малкото добро е капка вода, която се втича в сърцето и увеличава неговите притоци.
Дайте тази запалка в ръцете на малкото дете и то ще запали земята. Най-малкото усилие, навреме приложено, е в състояние да реализира една мисъл.
12.2.1928г.
481. До край,  НБ , София
Там, дето се забелязва най-малкото отклонение, най-малкото нарушение, най-малкото изключение, това говори, че този свят не е чисто Божествен, в него не оперира само Бог, но и други някакви същества.
Нима малкото дете още с раждането си започва да ходи, да пише, да чете? Не, ден след ден то расте и се развива, докато дойде до онази възраст, когато може да прояви своите дарби и способности.
Питам: изборът, който петте пътници направили на предметите, отговаря ли на службите, които царят им дал? Българите имат обичай, когато малкото дете за пръв път проходва, месят му питка, и по този случай нареждат на масичка няколко предмети, подобни на тия, които били около божеството, и оставят детето да отиде към масичката.
22.2.1928г.
482. Възкресение, ООК , София
Не е в многото, но в малкото и в постоянството, в будността на съзнанието.
26.2.1928г.
483. Дванадесетте племена,  НБ , София
При най-малкото стягане, ще ги върнете назад.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.