Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


5.12.1913г.
1. Като младенци, ИБ ,
Сега, докато сме младенци, съдружници, синове на стария си баща Луцифер, той е бащата на земята, на плътта, Луцифер, или сатана, защото е владеел Сатурна, или демона. Реката се размътва главно от извора, ако мътилката иде от сред водата, скоро ще се пречисти – то е, ако греши само синът, но ако мътилката иде от главата, от извора – когато бащата Луцифер греши, то водата мъчно се избистря, ето защо Бог Отец изпрати Сина Си, Който се роди от жена по плът и изкупи тези, които могат да се отрекат от стария си баща Луцифер и да приемат осиновението на небесния Дух, за да станете свободни и да влезете в дома Господен.
15.11.1914г.
2. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Адам и Ева, като са проявили този принцип на невярване в Бога, понеже е влязъл Луцифер в райската градина, повярвали са в последния и оставили Бога.
20.10.1918г.
3. Дух Господен,  НБ , София
Тя е Луцифер, тя е крадец, който обира човека.
3.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Тя е Луциферъ, тя е крадецъ, който обира човѣка.
22.3.1919г.
4. С Любов се взима, НБ , София
Ако вярваш, че има смърт, че има болести, че няма нищо хубаво в света, това е вярата на Луцифер.
15.7.1923г.
5. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Азембу, прочут Учител от Бялото Братство, искал да се освободи от великия жрец на Братството на име Шефу, който се свързал тайно с тъмните сили на природата и почнал да прилага методите на Луцифер.
27.12.1925г.
6. Пълнене и празнене,  МОК , София
Съвременният свят е пълен с критици, но най-голям критик от всички е Луцифер. Дето Луцифер влезе, там прах и пепел се вдига. Никакво особено мнение нямат тези хора, но Луцифер е влязъл между тях и ги е разделил.
6.2 Пълнене и празнене ( втори вариант )
Най-големият критик кой е? Знаете ли? Луцифер. Казвам, критикът Луцифер е влезнал.
2.2.1927г.
7. Стари и нови възгледи, ООК , София
Следователно Неговата Воля абсолютно трябва да се изпълни! Мнозина казват, че сред обществото понякога се явява някакъв голям тартор, когото наричат Луцифер. Никакъв Луцифер не съществува. Луцифер, това са лошите гении на човечеството, които имат за цел да го спъват в развитието му.
6.4.1927г.
8. Начертаният план, ООК , София
Иначе как ще си обясните положението на Луцифер? Макар и на Небето, и той се натъкна на някакво противоречие, вследствие на което влезе в стълкновение с великия порядък в живота. Причината за падането на Луцифер за вечни времена ще остане една от великите тайни.
12.6.1927г.
9. Типове и образи,  МОК , София
9.2 Типове и образи ( втори вариант )
Ще дойдеш до долу, там, където е Луцифер – всички страдания.
18.12.1927г.
10. Твърдата храна,  НБ , София
Ще приведа един анекдот, от който се вижда, че наистина, зле пати онзи, който си позволява да говори лошо за княза на земята, когото някои наричат Луцифер. Един беден човек говорил лошо за Луцифер, който веднъж го спрял на пътя и му казал: Слушай, престани да се занимаваш с мене! Какво правя на земята, това е моя работа. Един ден Луцифер преобразил един от своите слуги на магаре, като му казал: Ще те изпратя на земята при един господар, който ще те заведе на пазара и ще те продаде евтино, за да може да те купи един беден човек, когото имам пред вид.
4.4.1928г.
11. Служба на уравненията, ООК , София
Такъв дух, изложен на вечни мъки в ада, е Луцифер – князът на света. При тези условия поставен, Луцифер се мъчи, иска да се освободи и като не може, той се изпълва с такава омраза, че с един замах иска да унищожи целия свят.
11.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Запример такъв един дух като Луцифер, такъв един княз на светлината, кои са причините той да е в ада, ние не знаем.
24.3.1929г.
12. Сам Отец, НБ , София
В една легенда се разправя за първия опит, който Луцифер направил, за да завладее слънцето, но се търколил оттам и паднал на земята, дето и до днес се намира.
24.4.1929г.
13. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Луцифер е стъпил на земята, с което иска да каже, че тя е негово притежание.
Макар и да е стъпил на земята и мисли, че я владее, Луцифер сам изпада в противоречие.
13.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Този Луцифер седи на земята и тя и него носи, като се движи.
5.5.1929г.
14. Ела след мене!,  НБ , София
Казват, че жената била врата, която не могла да издържи на напора, който упражнил върху нея Луцифер, адепта на черното братство.
26.8.1929г.
15. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Един мит предава историята на Луцифер по следния начин. Затова днес рисуват Луцифер в човешки образ, но с копита и рога.
8.9.1929г.
16. Стотникът,  НБ , София
16.2 Стотникът ( втори вариант )
Някои философи, като разискват върху злото, започват да разправят, че някакъв си Луцифер е дошъл от пространството.
16.3.1930г.
17. С благодат и истина,  НБ , София
В една легенда за създаването на света и за първите човеци се говори за желанието на Луцифер или сатаната да се състезава с Бога. Като видял небесната дева, създадена от Бога, Луцифер се влюбил в нея и пожелал да я открадне. Като знаел, че Бог е създал цялата вселена, Луцифер решил да скрие от Него своя план за открадването на небесната дева. И до днес още Луцифер не може да се върне на небето.
22.3.1936г.
18. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Между всички ангели, които присъствали на изложението, бил и падналият ангел — Луцифер . Господ видял, че Луцифер не обърнал внимание на това малко същество, не се спрял да го разгледа отблизо, затова го запитал: Видя ли човека? — Видях едно малко, дребно същество, но не се спрях да го разглеждам. — Вярваш ли, че от него ще излезе нещо?—Не вярвам . Такова нещо е човекът в моите очи. — Много нещо ще излезе от това същество. — Не вярвам да излезе нещо — отговорил Луцифер . Обаче, заради неверието си, Луцифер трябвало да напусне небето и да слезе да се скита по света. Като го запитвали, защо напуснал небето, Луцифер отговарял: Едно време имаше изложение на небето.
От този момент Луцифер си поставил за цел да изкара човека от рая, да отнеме щастието му. Обаче, има разлика между пакостта, която човек е направил на Луцифера и тази, която Луцифер е направил на човека. Луцифер, обаче, съвсем съзнателно се е заел да отнеме щастието на човека. С влизането си в рая, Луцифер имал желание да внесе своето безверие между първите човеци.
21.4.1937г.
19. Възможности в живота, ООК , София
Луцифер, който беше един от светлите князе от миналото в една епоха на култура в небето стана една змия, измени своята форма, за да може да изкуси, да съблазни жената.
22.8.1937г.
20. Съществени връзки, СБ , РБ , София
20.2 Четирите отношения ( втори вариант )
Той е Луцифер! Той е светлина, като ангел е той и е непристъпен, безсмъртен.
27.9.1942г.
21. Проявление,  НБ , София
Туй, което Писанието казва, че влязъл онзи Луцифер в рая.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.